Översikt P Personlig och professionell utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt P Personlig och professionell utveckling"

Transkript

1 Kurser och utbildningar 2014/ /2016

2 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Nyfiken på gestaltametodiken, 2 dagar För dig som är nyfiken på gestalt som metod för personlig utveckling. Grundkurs i personlig utveckling, ca 15 dagar Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Fördjupad personlig utveckling och Organisationsprogrammet. Fördjupad personlig utveckling, 16 dagar Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som vill söka vidare till Terapeutprogrammet. Den professionella relationens betydelse, 1o dagar En utbildning om hur jag bidrar till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir. Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! För dig som söker verktyg för att lyckas bättre med förändringsarbeten. Terapeutprogrammet Dipl. Gestaltterapeut, 3 år Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Organisationsprogrammet Dipl. Gestaltpraktiker i organisation, 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat både för människan och verksamheten. Övrigt på gång Prova-på-gestalt, 1 förmiddag/kväll Möten med mening, 2,5 dagars workshop Gestaltdiagnostik, Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations, Vidareutbildning, 3 dagar Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori, Vidareutbildning, 7 dagar

3 Varför välja Gestalt Gestaltmetodiken gör skillnad och behövs mer än någonsin i dagens snabbrörliga samhälle. Där allt ska gå fortare och effektivare och valmöjligheterna är oändliga. I dessa tider har vi behov av att stärka vår grund, hitta vår egen resonansbotten, känna tillhörighet och mening. Oavsett om det handlar om personlig utveckling, terapi, eller om hela organisationers växande behöver jag som individ bli medveten om hur jag påverkar och påverkas av det system och sammanhang jag finns. När vi ser och tar hänsyn till helheten kan vi åstadkomma verklig förändring. Gestaltakademin har nära 40 års erfarenhet av att skapa utbildningar i praktisk tillämpning av gestaltmetodiken som ger resultat. Våra utbildningar ger dig stöd att finna mening, mod att välja väg och förmåga att nå hållbara resultat Välkommen till Gestaltakademin! Jag kom till Gestaltakademin när jag var trött, uppgiven och besviken på en värld som jag upplevde som ytlig och krass och utan någon plats för människan. Det är min absoluta övertygelse att gestalt behövs i samhället! Den övertygelsen var en av anledningarna till att jag sökte mig till Gestaltakademin från första början och en stark önskan om att få vara en av dem som för ut gestalt till ett samhälle som så väl behöver det. Att få möjlighet att göra det jag kan för att bereda mer utrymme för människan. Min möjlighet att de facto göra skillnad. Fredrika Sandell, Kommunikationschef, Aon Sweden AB Så här i backspegeln tänker jag att utbildningsformen är ganska unik. Experimentell inlärning där den egna lärogruppen fungerar som en spegel. Lärarna arbetar hela tiden med oss som exempel. Vi får träna riktig terapi hela tiden. Det är en individterapeutisk utbildning som sker i grupp. Andra jämförbara utbildningar uppfattar jag som mera teoretiskt upplagda. De hade nog inte gett mig lika mycket. Fredrik Haglund, Kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin

4 Nyfiken på gestaltmetodiken 2 dagar Är du nyfiken och vill upptäcka mer om dig själv? Vill du utveckla och använda dina egna personliga styrkor professionellt? Vill du pröva något nytt och upplevelsebaserat? Under två innehållsrika dagar får du möjlighet att satsa på din egen utveckling och under ledning av erfarna ledare lära känna gestaltmetodiken. Kursen vänder sig till dig som Har en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val. Vill öka din förståelse för vem du är. Är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är. Syfte och mål Att under trygga former pröva personlig utveckling på gestaltmetodisk grund i en mindre grupp, 6-10 personer. Innehåll och upplägg Under två kursdagar i följd får du pröva olika metoder för personlig utveckling, som till exempel kroppsmedvetenhet, utforskande dialog, mindfulness, målning och guidningar. Du ges möjlighet att reflektera över din arbets- och livssituation och får med dig teorianknytningar till det vi gör i gruppen. Kursdatum och ort 9-10 maj, Klosterpraktiken, Myntgatan 13, Jönköping oktober, Göteborg november, Stockholm Kostnad 950 SEK inkl moms (760 SEK exkl moms) Ledare Samtliga kursledare är utbildade vid Gestaltakademin och är diplomerade från Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. I varje ledarpar finns minst en terapeut. Anmälan Sker via blankett eller via ett mail till senast 2 veckor innan kursen. Deltagarna kontaktas per telefon av kursledarna innan kursstart och får därefter bekräftelse på deltagande. Mer information Kontakta Monica Hagbok på telefon: eller per mail:

5 Grundkurs i personlig utveckling Personlig utveckling på gestaltmetodisk grund ca 15 dagar Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att öka din självkännedom i en mindre grupp, personer, som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period. Kursen vänder sig till dig som Tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken. Syfte och mål Syftet är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund. Kursen ger behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. Innehåll och upplägg Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt. Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser Kursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet samt av gruppens sammansättning. Kursavgift Antal Privatbetalande: kr inkl moms Minst 8 Företagsbetalande: 28 ooo kr exkl moms Max 14 Kostnad för kost och logi tillkommer Kursdatum och orter Start 27 augusti, Göteborg Start 22 oktober, Stockholm Start 28 oktober, Stockholm Start 3 februari, Stockholm Mer information om respektive kurs finns på hemsidan, Med ansökningsblanketten bifogas en kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltterapi. Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal om kursen och deltagande. När sökande tackat ja är ansökan bindande.

6 Fördjupad personlig utveckling 16 dagar Vad formar en människa? Hur kan det ta sig uttryck? Hur påverkar det relationen med andra? Denna utbildning ger dig möjlighet att fortsätta din personliga utveckling samtidigt som du får djupare kunskap i gestaltterapeutisk teori och praktik. Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som eventuellt vill söka vidare till Terapeutprogrammet. Målgrupp Du som efter en Grundkurs vill fortsätta din personliga utveckling och eventuellt utbilda dig till Gestaltterapeut. Förkunskapskrav - Grundkurs eller annan likvärdig erfarenhet - God svenska i tal och skrift samt god engelsk läsförståelse Mål och syfte Att du ska få ökad medvetenhet och förståelse för din livshistoria, dina mönster och hur du påverkas av och påverkar andra, samt att du ska få med dig den grundläggande kompetens i gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik som krävs för vidare studier på terapeutprogrammet. Innehåll och upplägg Du kommer att få utforska och arbeta med Dig själv i samskapande med andra Din förmåga till kontakt, närvaro och autenticitet Din bakgrund, tidigare erfarenheter och hur de färgar dina relationer Dig själv i relation till gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik Vad som skapar goda förutsättningar för din utveckling och andras Utbildningen är förlagd till internat och pedagogiken är upplevelsebaserad och processorienterad. Den baseras på relationerna i gruppen och det som sker här och nu, grupprocessen är en förutsättning för tryggheten, utforskandet och lärandet. Deltagarna går i egenterapi parallellt med utbildningen och bildar också mindre lärgrupper som träffas mellan kurstillfällena för att stötta den fortsatta utvecklingen. Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt, upplägget är dock anpassat för att man ska kunna gå den vid sidan av sitt vanliga heltidsarbete.

7 Kursdatum Utbildningen omfattar fyra kurstillfällen. Kursstart på höstterminen. Kursdagarna är förlagda ons-lör v.43, 49, 4 och 11. Kursdagar 15/ oktober 2 5 december januari mars Kursen är förlagd till internat på Bogesunds slottsvandrarhem. Pris/kostnad Kursavgift: SEK inkl moms (privatbetalande) SEK exkl moms (företagsbetalande) Tillkommer: - Intervjuavgift 500 kr - Kost och logi (ca 2600 kr och uppåt per kurstillfälle för del i dubbelrum) - Egenterapi minst 15 tim, privatbetalande ca 800 kr/60 min inkl moms, för företagsbetalande ca 1200 inkl moms - Egna kostnader för resor och litteratur Ansökan Sista ansökningsdatum: 31 augusti Kort personlig beskrivning (max 1 A4-sida) om vem du är och varför du söker kursen, bifogas ansökan.

8 Den professionella relationens betydelse Fortbildning med grund i Gestaltmetodik och praktik 10 dagar På vilket sätt bidrar jag till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir? Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Är du nyfiken på hur du kan du skapa förutsättningar för relationers växande och utveckling? Syfte och mål Utbildningens syfte är att deltagaren på sin arbetsplats ska kunna skapa förutsättningar för öppna, tillits- och meningsfulla möten mellan människor. Utbildningen vill förmedla förutsättningar för att hantera konflikter och skapa dialog i såväl arbetsgrupper som med individer. Utbildningen ger dig möjlighet att förstå hur du kan bidra och skapa förutsättningar för människors utveckling och potential. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar yrkesmässigt med dig själv som instrument och möter människor som har olika former av stöd/hjälpbehov (Exempelvis inom skola, sjukvård, socialtjänst/behandling, kyrka) arbetar som chef, ledare eller konsult och vill utveckla din förståelse för ett relationellt förhållningssätt vill öka din medvetenhet om dig själv och därmed utveckla dig i din professionella roll Innehåll och upplägg Den personliga utvecklingen genomsyrar utbildningen. Upplevda situationer och relationer från deltagarnas arbete användas för reflektion och kopplas samman med kunskap och erfarenheter under utbildningen. Genom upplevelsebaserat lärande får deltagaren ökad medvetenhet om sig själv som instrument och kan därmed utveckla sin professionella roll. Gestaltmetodiken har ett relationellt perspektiv och frågeställningen - vem är jag, vem blir jag, hur är jag, hur blir jag och vem är du, vem blir du, hur är du, hur blir du? löper som en röd tråd genom utbildningen. Vi använder oss av gruppens egen process, vilket ger möjlighet till autentiska möten, att bli uppmärksammad av andra och att träna på att kunna ge och ta emot respons på det. Teoriinslagen ger kunskap om den gestaltteoretiska grunden kontakt och vad det betyder. Teoriinslag av existentialism, dialogfilosofi, gestaltpsykologi, kroppsmedvetenhet, fältteori och fenomenologi.

9 Utgångspunkt Gestaltteorins grundläggande värderingar är att människan är en helhet, med kropp, själ, tankar och känslor. Människan formas i relation till sin omgivning - socialt, etniskt, psykiskt, fysiskt, sexuellt, andligt och till sitt genus - och är medskapare i andra människors existens genom sitt sätt att vara och agera. I nuet finns både våra erfarenheter, vår historia och våra föreställningar om framtiden. I gestaltmetodiken arbetar vi med att öka medvetenheten om hur vi påverkas av detta för att skapa förutsättningar till autentiska möten och i förlängningen bidra till utveckling och förändring. Det relationella perspektivets etiska grund bygger på att människan vill kontakt, vill känna sitt värde, vill utvecklas, vill gemenskap och vill göra sitt bästa. Program Utbildningen startar hösten -15 och omfattar 10 dagar under fyra tillfällen. Vi startar och avslutar med internat (fre-sön) för att fördjupa grupprocessen och det upplevelsebaserade lärandet. Där emellan är det dagar i externat. Mellan kursveckorna har deltagarna till uppgift att på hemmaplan arbeta och reflektera kring sina lärandemål. Vi skapar arbetsgrupper som följs åt mellan kurstillfällena Kursdatum och utbildningsort Kurstillfälle sept 2015, Internat Bogesund, Stockholm Kurstillfälle nov 2015, centralt i Stockholm Kurstillfälle febr 2016, centralt i Stockholm Kurstillfälle apr 2016, Internat Bogesund, Stockholm Kursledare/lärare Yvonne Jernberg: MSc Gestalt Psychotherapy, Socionom och handledare, Ia Mårtensson-Astvik: Leg. Psykoterapeut, Dipl. Gestaltterapeut (GA), Socialpedagog, Kostnad SEK inkl moms (privatbetalande) SEK exkl moms (företagsbetalande) Kostnad för kost och logi på internat tillkommer Antal Max deltagare Ansökan 1 Juni 2015 Skicka ansökan tillsammans med en kort beskrivning av vad du arbetar med idag och varför du vill gå utbildningen till alt Gestaltakademin i Skandinavien Duvnäsgatan 14, Stockholm

10 Praktisk förändringsledning på gestaltgrund 1 år En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Utbildningen vänder sig till Dig som är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestaltmetodik, teori och förhållningssätt. Syfte och mål Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan. Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt. Kursen var annorlunda i jämförelse med de flesta andra kurser jag gått på senare år. Jag gillar de UGLliknande inslagen i kursen med öppenhet och rakhet i kommunikationen. Manlig deltagare Kursdatum och utbildningsort 20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5 4 tim handledning samt uppföljning efter ca 6 månader. Introduktion halvdag: (i 2 grupper) 9-11 september 7-9 oktober november december januari 7-8 mars april juni Avslut och examination Idag ser jag saker som jag inte ens var medveten om tidigare. När jag sätter ord på iakttagelserna gör det skillnad, teamet förstår och vågar välja att göra annorlunda Bodil Björnberg Agil Coach på Ericsson

11 Ledare Ulf Zwedberg, , och Kinna Person, , med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system. Kostnad Kursavgift: SEK exkl moms Internatkostnad tillkommer samt litteratur. Behörighet och antagning Antagningen sker genom personlig intervju. Inga krav på tidigare gestalterfarenhet. Ansökan Sista ansökningsdag 1 juni Ansökan skickas till: Antal deltagare Max antal är 16 st Gestaltakademin i Skandinavien Duvnäsgatan Stockholm Mer information Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet. Nästa omgång vt-16: Startar februari 9-11 mars april maj

12 Terapeutprogrammet Diplomerad Gestaltterapeut 3 år Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket ställer höga krav på god självkännedom och förmåga till medveten närvaro. Syfte och mål Utbildningen syftar till att du ska utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT. Innehåll År1 - Gestaltterapeutens roll, förhållningssätt och etik - Gestaltterapeutiska tekniker och metoder - Gestaltdialogiska möten - Grupp- och systemteori - Integration och feedback, evaluering År 2 - Fenomenologi - Gestaltdiagnostik, koppling till stress och trauma - Att möte en ny klient - Att arbeta med fokus på kropp - Intersektionalitet och maktstrukturer - Integration och feedback, evaluering År 3 - Gestaltdiagnostik, fortsättning och psykodynamisk diagnostik - Tillämpning på par, grupp etc - Perspektiv på andra psykoterapiformer och teorier - Jag som gestaltterapeut (fördjupa, knyta ihop) - Slutexamen

13 Behörighet För att vara behörig till utbildningen ska du Ha genomfört Grundkurs i personlig utveckling (ca 15 dagar) samt Fördjupad personlig utveckling (16 dagar) eller som GA anser motsvarande Är verksam inom ett människovårdande yrke (till exempel präst, lärare, kurator, psykolog, socialarbetare sjuksköterska, arbetsterapeut). För dig med annan bakgrund kan du komplettera genom att anskaffa klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete inför och/eller under utbildningen. Även i fall där man har ett människovårdande yrke kan klinisk erfarenhet behövas. För mer information kontakta studierektor Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjligt) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen. Kursdatum och utbildningsort Sex kurstillfällen per läsår (v.34, 43, 49, 04, 11/12 och 20/21) Kurstillfällena omfattar tis-lör (v.34 och 20/21), respektive ons-lör (v.43, 49, 04 och 11/12) De flesta bedriver utbildningen vid sidan av sitt befintliga arbete. Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Bommersvik, Nykvarn. Ansökan Nya utbildningsgrupper startar i augusti v.34 varje år. Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast den 1 april. Kursavgift SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande) SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande) Tillkommer - Kost och logi - Egenterapi (minst 23 tim/läsår år 1 till 3) - Handledning på eget klientarbete (19 tim/läsår år 2 och 3) - Litteratur

14 Organisationsprogrammet Diplomerad Gestaltpraktiker i Organisation 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat både för människan och för verksamheten. Den vänder sig till dig som vill gå djupare och nå en professionell nivå i den praktiska vardag där du är eller vill söka dig till i roller som chef, ledare, utbildare, projektledare, facilitator, intern- eller extern konsult. En god ledare kännetecknas av närvaro, tydlighet och förmåga att hantera konflikter, vilket flera studier visar. Utbildningen ger dig en gedigen träning i dessa färdigheter med lärare som stödjer dig hela vägen till att bli en medveten grundtrygg professionell gestaltpraktiker. Gestaltakademins organisationsutbildning har bedrivits sedan Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och möjlighet till personlig grundning. Utbildningen inriktas år 1 på utveckling av det personliga ledarskapet och år 2-3 på att leda organisation, grupp och individ i utveckling. År 1, Personligt ledarskap År 2-3, Leda organisation, grupp och individ i utveckling Utbildningen vänder sig till Dig som Söker en upplevelsebaserad organisationsutbildning med teoretisk tyngd och ett genomgripande humanistiskt och systemiskt perspektiv. Där teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling integreras till en helhet. Vill ha en gedigen plattform för att arbeta med personlig utveckling, kommunikation, coachning, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Har en yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper. Mål med utbildningen Väl utvecklad förmåga att använda dig själv som instrument genom djup självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen. Att utveckla modet att vara sig själv i pågående grupprocess din förmåga att leda dig själv och andra. Att nå en professionell nivå i att bidra till utveckling genom medveten påverkan intervention som verktyg. Utveckling och träning i förmågan att bidra till samhandling och synkronisering i organisationer. Att nå en djupgående kunskap om modern gestaltteori och samtida organisationsteori.

15 Behörighet Grundkurs i personlig utveckling, Praktisk förändringsledning, Gestaltmetodik i organisationer eller liknande Yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper Goda språkkunskaper i svenska och engelska Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjlig) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen. Kursdatum och utbildningsort Sex kursmoduler per läsår (v.34, 43, 49, 04, 11/12 och 20/21). Modulerna omfattar tis-lör (v.34 och 20/21), respektive ons-lör (v.43, 49, 04 och 11/12) Lärgrupper mellan kursveckorna, inkl terapeutledda dagar, år 1 Handledningstillfällen, i mindre grupp mellan varje kursmodul, ca ½ dag/tillfälle, år 2-3 Individuell utveckling i gestaltterapi, fördelat under året, år 1-3 Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt. Som regel genomför man utbildningen vid sidan av sitt ordinarie arbete. Under år 2 och 3 sker praktisk träning i uppdrag inom deltagarnas organisationer. Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Bommersvik, Nykvarn. Ansökan Nya utbildningsgrupper startar i augusti v.34. Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast den 1 april Kursavgift SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande) SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande) Tillkommer - Kost och logi - Egenterapi/läsår (20 tim för år 1, 25 tim/läsår för år 2-3) - Handledning (totalt 15 tim år 2 och 3) - Litteratur

16 Övrigt på gång Prova-på-gestalt 1 förmiddag, kväll Kvällen vänder sig till dig som Vill du pröva-på vad det kan innebära att utvecklas med hjälp av gestaltmetodik? Har du en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val? För dig som är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är. Tillfälle och orter 25 maj, Göteborg Fler tillfällen och orter till hösten, se hemsidan. Möten med mening Workshop i Stockholm 1-3 oktober 2015 Vad vinner vi på att involvera andra människor med medvetenhet, och hur gör man. Hur värnar vi om, och tillvarata människors engagemang i uppgiften. Hur kan vi maximera effekten av våra förändringsinitiativ genom att involvera med mening under processens gång; Förändringscykeln och källor till motstånd. Målgrupp Projektledare, chefer, förändringsagenter, moderatorer du som leder möten och som längtar efter mer meningsfulla möten och/eller mer engagerande förändringsprocesser. Kursdatum och ort 1-3 oktober 2015 Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14, Stockholm Kursledare/lärare Greta Rask har som Gestaltpraktiker 25 års erfarenhet av att stödja ledare i förändrings- och utvecklingsarbete i framför allt globala verksamheter, såsom bl.a. IKEA, SKF och Sida. Kursavgift SEK exkl moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Utbildningar 2014/2015, 2015/ Gestaltakademin i Skandinavien

17 Gestaltdiagnostik, 3-Day Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations Vidareutbildning, 3 days, oktober Gestaltterapeuter och Gestaltpraktiker inbjuds till en unik vidareutbildning med PhD, CGP Elinor Greenberg, New York city. Elinor håller en 3-dagars workshop den oktober i Gestaltdiagnostik i Stockholm. Day 1: Borderline Personality Disorders Day 2: Narcissistic Disorders Day 3: Schizoid Disorders Workshopsledare Elinor Greenberg Ph.D. is a licensed psychologist in private practice in New York City. Dr. Greenberg is an internationally known Gestalt Therapist and is certified in the Masterson Approach to the Psychodynamic Treatment of Borderline, Narcissistic and Schizoid Disorders; Ericksonian Hypnotherapy; and Group Therapy. Kursort Externat i Stockholm Kursavgift SEK exkl. moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori Vidareutbildning, 7 dagar Välkommen till en vidareutbildning för dig som är diplomerad från Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. Utbildningen fokuserar på den nya forskningen om hjärnan och vårt nervsystem kopplat till anknytning och trauma. Upptäck hur gestaltbegreppet organismens självreglering är helt up-todate? Spetsa din gestaltidentitet så du också kan se med nervsystem och anknytningsögon i ditt arbete. Datum feb, start kl 10, slut kl april, start kl 10, slut kl maj, start kl 10, slut kl 18 Plats Externat, Stockholm. Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut. Kursavgift exkl moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Anmälan 1 december 2015 Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

18

19

20

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan?

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Master i Gestaltpsykoterapi Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? En fenomenologisk studie Elisabet Eriksson T34/MA4 Masteruppsats januari 2007 Handledare: Britt Bragée, MA Gestaltpsykoterapeut,

Läs mer

Att bli coachad ger en kick!

Att bli coachad ger en kick! Institutionen för Service Management Magisteruppsats 10 poäng Våren 2005 Att bli coachad ger en kick! en studie av fenomenet och trenden coaching Författare: Jenny Nilsson Julian Sykes Handledare: Carl

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll?

Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Master i Gestaltpsykoterapi Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Av Christina Källberg Mastersuppsats December 2000 Handledare: Sari Scheinberg

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer