Översikt P Personlig och professionell utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt P Personlig och professionell utveckling"

Transkript

1 Kurser och utbildningar 2014/ /2016

2 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Nyfiken på gestaltametodiken, 2 dagar För dig som är nyfiken på gestalt som metod för personlig utveckling. Grundkurs i personlig utveckling, ca 15 dagar Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Fördjupad personlig utveckling och Organisationsprogrammet. Fördjupad personlig utveckling, 16 dagar Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som vill söka vidare till Terapeutprogrammet. Den professionella relationens betydelse, 1o dagar En utbildning om hur jag bidrar till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir. Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! För dig som söker verktyg för att lyckas bättre med förändringsarbeten. Terapeutprogrammet Dipl. Gestaltterapeut, 3 år Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Organisationsprogrammet Dipl. Gestaltpraktiker i organisation, 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat både för människan och verksamheten. Övrigt på gång Prova-på-gestalt, 1 förmiddag/kväll Möten med mening, 2,5 dagars workshop Gestaltdiagnostik, Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations, Vidareutbildning, 3 dagar Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori, Vidareutbildning, 7 dagar

3 Varför välja Gestalt Gestaltmetodiken gör skillnad och behövs mer än någonsin i dagens snabbrörliga samhälle. Där allt ska gå fortare och effektivare och valmöjligheterna är oändliga. I dessa tider har vi behov av att stärka vår grund, hitta vår egen resonansbotten, känna tillhörighet och mening. Oavsett om det handlar om personlig utveckling, terapi, eller om hela organisationers växande behöver jag som individ bli medveten om hur jag påverkar och påverkas av det system och sammanhang jag finns. När vi ser och tar hänsyn till helheten kan vi åstadkomma verklig förändring. Gestaltakademin har nära 40 års erfarenhet av att skapa utbildningar i praktisk tillämpning av gestaltmetodiken som ger resultat. Våra utbildningar ger dig stöd att finna mening, mod att välja väg och förmåga att nå hållbara resultat Välkommen till Gestaltakademin! Jag kom till Gestaltakademin när jag var trött, uppgiven och besviken på en värld som jag upplevde som ytlig och krass och utan någon plats för människan. Det är min absoluta övertygelse att gestalt behövs i samhället! Den övertygelsen var en av anledningarna till att jag sökte mig till Gestaltakademin från första början och en stark önskan om att få vara en av dem som för ut gestalt till ett samhälle som så väl behöver det. Att få möjlighet att göra det jag kan för att bereda mer utrymme för människan. Min möjlighet att de facto göra skillnad. Fredrika Sandell, Kommunikationschef, Aon Sweden AB Så här i backspegeln tänker jag att utbildningsformen är ganska unik. Experimentell inlärning där den egna lärogruppen fungerar som en spegel. Lärarna arbetar hela tiden med oss som exempel. Vi får träna riktig terapi hela tiden. Det är en individterapeutisk utbildning som sker i grupp. Andra jämförbara utbildningar uppfattar jag som mera teoretiskt upplagda. De hade nog inte gett mig lika mycket. Fredrik Haglund, Kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin

4 Nyfiken på gestaltmetodiken 2 dagar Är du nyfiken och vill upptäcka mer om dig själv? Vill du utveckla och använda dina egna personliga styrkor professionellt? Vill du pröva något nytt och upplevelsebaserat? Under två innehållsrika dagar får du möjlighet att satsa på din egen utveckling och under ledning av erfarna ledare lära känna gestaltmetodiken. Kursen vänder sig till dig som Har en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val. Vill öka din förståelse för vem du är. Är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är. Syfte och mål Att under trygga former pröva personlig utveckling på gestaltmetodisk grund i en mindre grupp, 6-10 personer. Innehåll och upplägg Under två kursdagar i följd får du pröva olika metoder för personlig utveckling, som till exempel kroppsmedvetenhet, utforskande dialog, mindfulness, målning och guidningar. Du ges möjlighet att reflektera över din arbets- och livssituation och får med dig teorianknytningar till det vi gör i gruppen. Kursdatum och ort 9-10 maj, Klosterpraktiken, Myntgatan 13, Jönköping oktober, Göteborg november, Stockholm Kostnad 950 SEK inkl moms (760 SEK exkl moms) Ledare Samtliga kursledare är utbildade vid Gestaltakademin och är diplomerade från Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. I varje ledarpar finns minst en terapeut. Anmälan Sker via blankett eller via ett mail till senast 2 veckor innan kursen. Deltagarna kontaktas per telefon av kursledarna innan kursstart och får därefter bekräftelse på deltagande. Mer information Kontakta Monica Hagbok på telefon: eller per mail:

5 Grundkurs i personlig utveckling Personlig utveckling på gestaltmetodisk grund ca 15 dagar Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att öka din självkännedom i en mindre grupp, personer, som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period. Kursen vänder sig till dig som Tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken. Syfte och mål Syftet är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund. Kursen ger behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. Innehåll och upplägg Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt. Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser Kursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet samt av gruppens sammansättning. Kursavgift Antal Privatbetalande: kr inkl moms Minst 8 Företagsbetalande: 28 ooo kr exkl moms Max 14 Kostnad för kost och logi tillkommer Kursdatum och orter Start 27 augusti, Göteborg Start 22 oktober, Stockholm Start 28 oktober, Stockholm Start 3 februari, Stockholm Mer information om respektive kurs finns på hemsidan, Med ansökningsblanketten bifogas en kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltterapi. Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal om kursen och deltagande. När sökande tackat ja är ansökan bindande.

6 Fördjupad personlig utveckling 16 dagar Vad formar en människa? Hur kan det ta sig uttryck? Hur påverkar det relationen med andra? Denna utbildning ger dig möjlighet att fortsätta din personliga utveckling samtidigt som du får djupare kunskap i gestaltterapeutisk teori och praktik. Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som eventuellt vill söka vidare till Terapeutprogrammet. Målgrupp Du som efter en Grundkurs vill fortsätta din personliga utveckling och eventuellt utbilda dig till Gestaltterapeut. Förkunskapskrav - Grundkurs eller annan likvärdig erfarenhet - God svenska i tal och skrift samt god engelsk läsförståelse Mål och syfte Att du ska få ökad medvetenhet och förståelse för din livshistoria, dina mönster och hur du påverkas av och påverkar andra, samt att du ska få med dig den grundläggande kompetens i gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik som krävs för vidare studier på terapeutprogrammet. Innehåll och upplägg Du kommer att få utforska och arbeta med Dig själv i samskapande med andra Din förmåga till kontakt, närvaro och autenticitet Din bakgrund, tidigare erfarenheter och hur de färgar dina relationer Dig själv i relation till gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik Vad som skapar goda förutsättningar för din utveckling och andras Utbildningen är förlagd till internat och pedagogiken är upplevelsebaserad och processorienterad. Den baseras på relationerna i gruppen och det som sker här och nu, grupprocessen är en förutsättning för tryggheten, utforskandet och lärandet. Deltagarna går i egenterapi parallellt med utbildningen och bildar också mindre lärgrupper som träffas mellan kurstillfällena för att stötta den fortsatta utvecklingen. Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt, upplägget är dock anpassat för att man ska kunna gå den vid sidan av sitt vanliga heltidsarbete.

7 Kursdatum Utbildningen omfattar fyra kurstillfällen. Kursstart på höstterminen. Kursdagarna är förlagda ons-lör v.43, 49, 4 och 11. Kursdagar 15/ oktober 2 5 december januari mars Kursen är förlagd till internat på Bogesunds slottsvandrarhem. Pris/kostnad Kursavgift: SEK inkl moms (privatbetalande) SEK exkl moms (företagsbetalande) Tillkommer: - Intervjuavgift 500 kr - Kost och logi (ca 2600 kr och uppåt per kurstillfälle för del i dubbelrum) - Egenterapi minst 15 tim, privatbetalande ca 800 kr/60 min inkl moms, för företagsbetalande ca 1200 inkl moms - Egna kostnader för resor och litteratur Ansökan Sista ansökningsdatum: 31 augusti Kort personlig beskrivning (max 1 A4-sida) om vem du är och varför du söker kursen, bifogas ansökan.

8 Den professionella relationens betydelse Fortbildning med grund i Gestaltmetodik och praktik 10 dagar På vilket sätt bidrar jag till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir? Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Är du nyfiken på hur du kan du skapa förutsättningar för relationers växande och utveckling? Syfte och mål Utbildningens syfte är att deltagaren på sin arbetsplats ska kunna skapa förutsättningar för öppna, tillits- och meningsfulla möten mellan människor. Utbildningen vill förmedla förutsättningar för att hantera konflikter och skapa dialog i såväl arbetsgrupper som med individer. Utbildningen ger dig möjlighet att förstå hur du kan bidra och skapa förutsättningar för människors utveckling och potential. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar yrkesmässigt med dig själv som instrument och möter människor som har olika former av stöd/hjälpbehov (Exempelvis inom skola, sjukvård, socialtjänst/behandling, kyrka) arbetar som chef, ledare eller konsult och vill utveckla din förståelse för ett relationellt förhållningssätt vill öka din medvetenhet om dig själv och därmed utveckla dig i din professionella roll Innehåll och upplägg Den personliga utvecklingen genomsyrar utbildningen. Upplevda situationer och relationer från deltagarnas arbete användas för reflektion och kopplas samman med kunskap och erfarenheter under utbildningen. Genom upplevelsebaserat lärande får deltagaren ökad medvetenhet om sig själv som instrument och kan därmed utveckla sin professionella roll. Gestaltmetodiken har ett relationellt perspektiv och frågeställningen - vem är jag, vem blir jag, hur är jag, hur blir jag och vem är du, vem blir du, hur är du, hur blir du? löper som en röd tråd genom utbildningen. Vi använder oss av gruppens egen process, vilket ger möjlighet till autentiska möten, att bli uppmärksammad av andra och att träna på att kunna ge och ta emot respons på det. Teoriinslagen ger kunskap om den gestaltteoretiska grunden kontakt och vad det betyder. Teoriinslag av existentialism, dialogfilosofi, gestaltpsykologi, kroppsmedvetenhet, fältteori och fenomenologi.

9 Utgångspunkt Gestaltteorins grundläggande värderingar är att människan är en helhet, med kropp, själ, tankar och känslor. Människan formas i relation till sin omgivning - socialt, etniskt, psykiskt, fysiskt, sexuellt, andligt och till sitt genus - och är medskapare i andra människors existens genom sitt sätt att vara och agera. I nuet finns både våra erfarenheter, vår historia och våra föreställningar om framtiden. I gestaltmetodiken arbetar vi med att öka medvetenheten om hur vi påverkas av detta för att skapa förutsättningar till autentiska möten och i förlängningen bidra till utveckling och förändring. Det relationella perspektivets etiska grund bygger på att människan vill kontakt, vill känna sitt värde, vill utvecklas, vill gemenskap och vill göra sitt bästa. Program Utbildningen startar hösten -15 och omfattar 10 dagar under fyra tillfällen. Vi startar och avslutar med internat (fre-sön) för att fördjupa grupprocessen och det upplevelsebaserade lärandet. Där emellan är det dagar i externat. Mellan kursveckorna har deltagarna till uppgift att på hemmaplan arbeta och reflektera kring sina lärandemål. Vi skapar arbetsgrupper som följs åt mellan kurstillfällena Kursdatum och utbildningsort Kurstillfälle sept 2015, Internat Bogesund, Stockholm Kurstillfälle nov 2015, centralt i Stockholm Kurstillfälle febr 2016, centralt i Stockholm Kurstillfälle apr 2016, Internat Bogesund, Stockholm Kursledare/lärare Yvonne Jernberg: MSc Gestalt Psychotherapy, Socionom och handledare, Ia Mårtensson-Astvik: Leg. Psykoterapeut, Dipl. Gestaltterapeut (GA), Socialpedagog, Kostnad SEK inkl moms (privatbetalande) SEK exkl moms (företagsbetalande) Kostnad för kost och logi på internat tillkommer Antal Max deltagare Ansökan 1 Juni 2015 Skicka ansökan tillsammans med en kort beskrivning av vad du arbetar med idag och varför du vill gå utbildningen till alt Gestaltakademin i Skandinavien Duvnäsgatan 14, Stockholm

10 Praktisk förändringsledning på gestaltgrund 1 år En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Utbildningen vänder sig till Dig som är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestaltmetodik, teori och förhållningssätt. Syfte och mål Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan. Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt. Kursen var annorlunda i jämförelse med de flesta andra kurser jag gått på senare år. Jag gillar de UGLliknande inslagen i kursen med öppenhet och rakhet i kommunikationen. Manlig deltagare Kursdatum och utbildningsort 20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5 4 tim handledning samt uppföljning efter ca 6 månader. Introduktion halvdag: (i 2 grupper) 9-11 september 7-9 oktober november december januari 7-8 mars april juni Avslut och examination Idag ser jag saker som jag inte ens var medveten om tidigare. När jag sätter ord på iakttagelserna gör det skillnad, teamet förstår och vågar välja att göra annorlunda Bodil Björnberg Agil Coach på Ericsson

11 Ledare Ulf Zwedberg, , och Kinna Person, , med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system. Kostnad Kursavgift: SEK exkl moms Internatkostnad tillkommer samt litteratur. Behörighet och antagning Antagningen sker genom personlig intervju. Inga krav på tidigare gestalterfarenhet. Ansökan Sista ansökningsdag 1 juni Ansökan skickas till: Antal deltagare Max antal är 16 st Gestaltakademin i Skandinavien Duvnäsgatan Stockholm Mer information Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet. Nästa omgång vt-16: Startar februari 9-11 mars april maj

12 Terapeutprogrammet Diplomerad Gestaltterapeut 3 år Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket ställer höga krav på god självkännedom och förmåga till medveten närvaro. Syfte och mål Utbildningen syftar till att du ska utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT. Innehåll År1 - Gestaltterapeutens roll, förhållningssätt och etik - Gestaltterapeutiska tekniker och metoder - Gestaltdialogiska möten - Grupp- och systemteori - Integration och feedback, evaluering År 2 - Fenomenologi - Gestaltdiagnostik, koppling till stress och trauma - Att möte en ny klient - Att arbeta med fokus på kropp - Intersektionalitet och maktstrukturer - Integration och feedback, evaluering År 3 - Gestaltdiagnostik, fortsättning och psykodynamisk diagnostik - Tillämpning på par, grupp etc - Perspektiv på andra psykoterapiformer och teorier - Jag som gestaltterapeut (fördjupa, knyta ihop) - Slutexamen

13 Behörighet För att vara behörig till utbildningen ska du Ha genomfört Grundkurs i personlig utveckling (ca 15 dagar) samt Fördjupad personlig utveckling (16 dagar) eller som GA anser motsvarande Är verksam inom ett människovårdande yrke (till exempel präst, lärare, kurator, psykolog, socialarbetare sjuksköterska, arbetsterapeut). För dig med annan bakgrund kan du komplettera genom att anskaffa klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete inför och/eller under utbildningen. Även i fall där man har ett människovårdande yrke kan klinisk erfarenhet behövas. För mer information kontakta studierektor Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjligt) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen. Kursdatum och utbildningsort Sex kurstillfällen per läsår (v.34, 43, 49, 04, 11/12 och 20/21) Kurstillfällena omfattar tis-lör (v.34 och 20/21), respektive ons-lör (v.43, 49, 04 och 11/12) De flesta bedriver utbildningen vid sidan av sitt befintliga arbete. Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Bommersvik, Nykvarn. Ansökan Nya utbildningsgrupper startar i augusti v.34 varje år. Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast den 1 april. Kursavgift SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande) SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande) Tillkommer - Kost och logi - Egenterapi (minst 23 tim/läsår år 1 till 3) - Handledning på eget klientarbete (19 tim/läsår år 2 och 3) - Litteratur

14 Organisationsprogrammet Diplomerad Gestaltpraktiker i Organisation 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat både för människan och för verksamheten. Den vänder sig till dig som vill gå djupare och nå en professionell nivå i den praktiska vardag där du är eller vill söka dig till i roller som chef, ledare, utbildare, projektledare, facilitator, intern- eller extern konsult. En god ledare kännetecknas av närvaro, tydlighet och förmåga att hantera konflikter, vilket flera studier visar. Utbildningen ger dig en gedigen träning i dessa färdigheter med lärare som stödjer dig hela vägen till att bli en medveten grundtrygg professionell gestaltpraktiker. Gestaltakademins organisationsutbildning har bedrivits sedan Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och möjlighet till personlig grundning. Utbildningen inriktas år 1 på utveckling av det personliga ledarskapet och år 2-3 på att leda organisation, grupp och individ i utveckling. År 1, Personligt ledarskap År 2-3, Leda organisation, grupp och individ i utveckling Utbildningen vänder sig till Dig som Söker en upplevelsebaserad organisationsutbildning med teoretisk tyngd och ett genomgripande humanistiskt och systemiskt perspektiv. Där teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling integreras till en helhet. Vill ha en gedigen plattform för att arbeta med personlig utveckling, kommunikation, coachning, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Har en yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper. Mål med utbildningen Väl utvecklad förmåga att använda dig själv som instrument genom djup självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen. Att utveckla modet att vara sig själv i pågående grupprocess din förmåga att leda dig själv och andra. Att nå en professionell nivå i att bidra till utveckling genom medveten påverkan intervention som verktyg. Utveckling och träning i förmågan att bidra till samhandling och synkronisering i organisationer. Att nå en djupgående kunskap om modern gestaltteori och samtida organisationsteori.

15 Behörighet Grundkurs i personlig utveckling, Praktisk förändringsledning, Gestaltmetodik i organisationer eller liknande Yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper Goda språkkunskaper i svenska och engelska Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjlig) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen. Kursdatum och utbildningsort Sex kursmoduler per läsår (v.34, 43, 49, 04, 11/12 och 20/21). Modulerna omfattar tis-lör (v.34 och 20/21), respektive ons-lör (v.43, 49, 04 och 11/12) Lärgrupper mellan kursveckorna, inkl terapeutledda dagar, år 1 Handledningstillfällen, i mindre grupp mellan varje kursmodul, ca ½ dag/tillfälle, år 2-3 Individuell utveckling i gestaltterapi, fördelat under året, år 1-3 Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt. Som regel genomför man utbildningen vid sidan av sitt ordinarie arbete. Under år 2 och 3 sker praktisk träning i uppdrag inom deltagarnas organisationer. Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Bommersvik, Nykvarn. Ansökan Nya utbildningsgrupper startar i augusti v.34. Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast den 1 april Kursavgift SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande) SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande) Tillkommer - Kost och logi - Egenterapi/läsår (20 tim för år 1, 25 tim/läsår för år 2-3) - Handledning (totalt 15 tim år 2 och 3) - Litteratur

16 Övrigt på gång Prova-på-gestalt 1 förmiddag, kväll Kvällen vänder sig till dig som Vill du pröva-på vad det kan innebära att utvecklas med hjälp av gestaltmetodik? Har du en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val? För dig som är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är. Tillfälle och orter 25 maj, Göteborg Fler tillfällen och orter till hösten, se hemsidan. Möten med mening Workshop i Stockholm 1-3 oktober 2015 Vad vinner vi på att involvera andra människor med medvetenhet, och hur gör man. Hur värnar vi om, och tillvarata människors engagemang i uppgiften. Hur kan vi maximera effekten av våra förändringsinitiativ genom att involvera med mening under processens gång; Förändringscykeln och källor till motstånd. Målgrupp Projektledare, chefer, förändringsagenter, moderatorer du som leder möten och som längtar efter mer meningsfulla möten och/eller mer engagerande förändringsprocesser. Kursdatum och ort 1-3 oktober 2015 Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14, Stockholm Kursledare/lärare Greta Rask har som Gestaltpraktiker 25 års erfarenhet av att stödja ledare i förändrings- och utvecklingsarbete i framför allt globala verksamheter, såsom bl.a. IKEA, SKF och Sida. Kursavgift SEK exkl moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Utbildningar 2014/2015, 2015/ Gestaltakademin i Skandinavien

17 Gestaltdiagnostik, 3-Day Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations Vidareutbildning, 3 days, oktober Gestaltterapeuter och Gestaltpraktiker inbjuds till en unik vidareutbildning med PhD, CGP Elinor Greenberg, New York city. Elinor håller en 3-dagars workshop den oktober i Gestaltdiagnostik i Stockholm. Day 1: Borderline Personality Disorders Day 2: Narcissistic Disorders Day 3: Schizoid Disorders Workshopsledare Elinor Greenberg Ph.D. is a licensed psychologist in private practice in New York City. Dr. Greenberg is an internationally known Gestalt Therapist and is certified in the Masterson Approach to the Psychodynamic Treatment of Borderline, Narcissistic and Schizoid Disorders; Ericksonian Hypnotherapy; and Group Therapy. Kursort Externat i Stockholm Kursavgift SEK exkl. moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori Vidareutbildning, 7 dagar Välkommen till en vidareutbildning för dig som är diplomerad från Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. Utbildningen fokuserar på den nya forskningen om hjärnan och vårt nervsystem kopplat till anknytning och trauma. Upptäck hur gestaltbegreppet organismens självreglering är helt up-todate? Spetsa din gestaltidentitet så du också kan se med nervsystem och anknytningsögon i ditt arbete. Datum feb, start kl 10, slut kl april, start kl 10, slut kl maj, start kl 10, slut kl 18 Plats Externat, Stockholm. Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut. Kursavgift exkl moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Anmälan 1 december 2015 Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

18

19

20

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet)

Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Kurser och utbildningar 2013/2014 2014/2015 Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Tisdagsseminarier Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Nyfiken på gestaltametodiken,

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år.

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år. Våra utbildningar, studieplaner Gestalt psykoterapeut, 4 år Organisationskonsult och coach, 4 år GIS-Internationals 4-åriga utbildningar uppfyller både danska och europeiska krav och certifieringer. Med

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

EXISTENTIELL COACHING

EXISTENTIELL COACHING Vi introducerar utbildningen EXISTENTIELL COACHING 10 september 2015-8 april 2016 För första gången i Sverige erbjuds nu utbildning i existentiell coaching. Vi vänder oss till dig som har en coachutbildning

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Inledning Akademikerförbundet SSR vill med denna broschyr bidra

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio.

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio. STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) avseende barn och ungdom, utb.kod: S1BU151 (Basic Course in Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents from a Family

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Vt 2017 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng Inledning Många organisationer och verksamheter såväl privata

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Vt 2016 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskolepoäng

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Handledarutbildning i psykosocialt arbete rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=çåü=pîéêáöéü äë~å=^_= = ~åçêçå~ê Handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 högskolepoäng, Ht t 2014 Ht 2015 Malmö Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 högskole ögskolepoäng

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning höstterminen 2015. Vecka 41: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning höstterminen 2015 2015 Höstterminen Sista anmälningsdag Fredag 2015-08-21 (efter det i mån av plats) Plats Ersta konferens Erstagatan 1K Stockholm

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Handledarutbildning 2013-2014

Handledarutbildning 2013-2014 Handledarutbildning 2013-2014 Kursplan Praktisk information Utbildningen har två grenar 1) Handledning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) på relationell grund 2) Handledning i kognitivt-relationellt

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng)

INBJUDAN TILL. Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Steg I (motsvarande 1-45 poäng) Kognitiva Utbildningsenheten Lund AB Datum 2009-02-20 Utbildningsansvarig: Jens Knutsson 0768-582413 jens.knutsson@kueab.se INBJUDAN TILL Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Inspirera morgondagens Raoul Wallenberg!

Inspirera morgondagens Raoul Wallenberg! Inspirera morgondagens Raoul Wallenberg! FACILITATORUTBILDNING 2014 Är du samhällsengagerad och tror att varje människa kan göra skillnad? Har du undervisningserfarenhet eller erfarenhet av att leda grupper?

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 54 MiLprogrammet för erfarna chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm Nätverks- och områdesarbete, 7,5 högskole ögskolepoäng oäng Inledning Vid olika

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Utbildning till. kundaliniyoga lärare

Utbildning till. kundaliniyoga lärare Utbildning till kundaliniyoga lärare Kurstart i Göteborg hösten 2012 och Malmö hösten 2013 Remember, teaching yoga is not just about teaching physical movements, it is also about knowing how to guide people

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

SKOLFÖRBÄTTRING FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

SKOLFÖRBÄTTRING FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA SKOLFÖRBÄTTRING FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Romlin Dialog & Utveckling Ann- Sofie Romlin, konsult, gestalcerapeut, lärare Bastugatan 2 nb, 118 20 Stockholm Tel: 070-3930985 E- post :romlin@gestalcerpeuter.se

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 Med start i oktober 2015 anordnar Kognio - centrum för KBT följande grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer