Översikt P Personlig och professionell utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt P Personlig och professionell utveckling"

Transkript

1 Kurser och utbildningar 2014/ /2016

2 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Nyfiken på gestaltametodiken, 2 dagar För dig som är nyfiken på gestalt som metod för personlig utveckling. Grundkurs i personlig utveckling, ca 15 dagar Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Fördjupad personlig utveckling och Organisationsprogrammet. Fördjupad personlig utveckling, 16 dagar Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som vill söka vidare till Terapeutprogrammet. Den professionella relationens betydelse, 1o dagar En utbildning om hur jag bidrar till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir. Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! För dig som söker verktyg för att lyckas bättre med förändringsarbeten. Terapeutprogrammet Dipl. Gestaltterapeut, 3 år Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Organisationsprogrammet Dipl. Gestaltpraktiker i organisation, 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat både för människan och verksamheten. Övrigt på gång Prova-på-gestalt, 1 förmiddag/kväll Möten med mening, 2,5 dagars workshop Gestaltdiagnostik, Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations, Vidareutbildning, 3 dagar Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori, Vidareutbildning, 7 dagar

3 Varför välja Gestalt Gestaltmetodiken gör skillnad och behövs mer än någonsin i dagens snabbrörliga samhälle. Där allt ska gå fortare och effektivare och valmöjligheterna är oändliga. I dessa tider har vi behov av att stärka vår grund, hitta vår egen resonansbotten, känna tillhörighet och mening. Oavsett om det handlar om personlig utveckling, terapi, eller om hela organisationers växande behöver jag som individ bli medveten om hur jag påverkar och påverkas av det system och sammanhang jag finns. När vi ser och tar hänsyn till helheten kan vi åstadkomma verklig förändring. Gestaltakademin har nära 40 års erfarenhet av att skapa utbildningar i praktisk tillämpning av gestaltmetodiken som ger resultat. Våra utbildningar ger dig stöd att finna mening, mod att välja väg och förmåga att nå hållbara resultat Välkommen till Gestaltakademin! Jag kom till Gestaltakademin när jag var trött, uppgiven och besviken på en värld som jag upplevde som ytlig och krass och utan någon plats för människan. Det är min absoluta övertygelse att gestalt behövs i samhället! Den övertygelsen var en av anledningarna till att jag sökte mig till Gestaltakademin från första början och en stark önskan om att få vara en av dem som för ut gestalt till ett samhälle som så väl behöver det. Att få möjlighet att göra det jag kan för att bereda mer utrymme för människan. Min möjlighet att de facto göra skillnad. Fredrika Sandell, Kommunikationschef, Aon Sweden AB Så här i backspegeln tänker jag att utbildningsformen är ganska unik. Experimentell inlärning där den egna lärogruppen fungerar som en spegel. Lärarna arbetar hela tiden med oss som exempel. Vi får träna riktig terapi hela tiden. Det är en individterapeutisk utbildning som sker i grupp. Andra jämförbara utbildningar uppfattar jag som mera teoretiskt upplagda. De hade nog inte gett mig lika mycket. Fredrik Haglund, Kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin

4 Nyfiken på gestaltmetodiken 2 dagar Är du nyfiken och vill upptäcka mer om dig själv? Vill du utveckla och använda dina egna personliga styrkor professionellt? Vill du pröva något nytt och upplevelsebaserat? Under två innehållsrika dagar får du möjlighet att satsa på din egen utveckling och under ledning av erfarna ledare lära känna gestaltmetodiken. Kursen vänder sig till dig som Har en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val. Vill öka din förståelse för vem du är. Är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är. Syfte och mål Att under trygga former pröva personlig utveckling på gestaltmetodisk grund i en mindre grupp, 6-10 personer. Innehåll och upplägg Under två kursdagar i följd får du pröva olika metoder för personlig utveckling, som till exempel kroppsmedvetenhet, utforskande dialog, mindfulness, målning och guidningar. Du ges möjlighet att reflektera över din arbets- och livssituation och får med dig teorianknytningar till det vi gör i gruppen. Kursdatum och ort 9-10 maj, Klosterpraktiken, Myntgatan 13, Jönköping oktober, Göteborg november, Stockholm Kostnad 950 SEK inkl moms (760 SEK exkl moms) Ledare Samtliga kursledare är utbildade vid Gestaltakademin och är diplomerade från Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. I varje ledarpar finns minst en terapeut. Anmälan Sker via blankett eller via ett mail till senast 2 veckor innan kursen. Deltagarna kontaktas per telefon av kursledarna innan kursstart och får därefter bekräftelse på deltagande. Mer information Kontakta Monica Hagbok på telefon: eller per mail:

5 Grundkurs i personlig utveckling Personlig utveckling på gestaltmetodisk grund ca 15 dagar Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv och dina relationer, personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får du möjlighet att öka din självkännedom i en mindre grupp, personer, som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period. Kursen vänder sig till dig som Tillsammans med andra i grupp under en längre period vill reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken. Syfte och mål Syftet är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund. Kursen ger behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. Innehåll och upplägg Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt. Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser Kursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet samt av gruppens sammansättning. Kursavgift Antal Privatbetalande: kr inkl moms Minst 8 Företagsbetalande: 28 ooo kr exkl moms Max 14 Kostnad för kost och logi tillkommer Kursdatum och orter Start 27 augusti, Göteborg Start 22 oktober, Stockholm Start 28 oktober, Stockholm Start 3 februari, Stockholm Mer information om respektive kurs finns på hemsidan, Med ansökningsblanketten bifogas en kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltterapi. Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal om kursen och deltagande. När sökande tackat ja är ansökan bindande.

6 Fördjupad personlig utveckling 16 dagar Vad formar en människa? Hur kan det ta sig uttryck? Hur påverkar det relationen med andra? Denna utbildning ger dig möjlighet att fortsätta din personliga utveckling samtidigt som du får djupare kunskap i gestaltterapeutisk teori och praktik. Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som eventuellt vill söka vidare till Terapeutprogrammet. Målgrupp Du som efter en Grundkurs vill fortsätta din personliga utveckling och eventuellt utbilda dig till Gestaltterapeut. Förkunskapskrav - Grundkurs eller annan likvärdig erfarenhet - God svenska i tal och skrift samt god engelsk läsförståelse Mål och syfte Att du ska få ökad medvetenhet och förståelse för din livshistoria, dina mönster och hur du påverkas av och påverkar andra, samt att du ska få med dig den grundläggande kompetens i gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik som krävs för vidare studier på terapeutprogrammet. Innehåll och upplägg Du kommer att få utforska och arbeta med Dig själv i samskapande med andra Din förmåga till kontakt, närvaro och autenticitet Din bakgrund, tidigare erfarenheter och hur de färgar dina relationer Dig själv i relation till gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik Vad som skapar goda förutsättningar för din utveckling och andras Utbildningen är förlagd till internat och pedagogiken är upplevelsebaserad och processorienterad. Den baseras på relationerna i gruppen och det som sker här och nu, grupprocessen är en förutsättning för tryggheten, utforskandet och lärandet. Deltagarna går i egenterapi parallellt med utbildningen och bildar också mindre lärgrupper som träffas mellan kurstillfällena för att stötta den fortsatta utvecklingen. Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt, upplägget är dock anpassat för att man ska kunna gå den vid sidan av sitt vanliga heltidsarbete.

7 Kursdatum Utbildningen omfattar fyra kurstillfällen. Kursstart på höstterminen. Kursdagarna är förlagda ons-lör v.43, 49, 4 och 11. Kursdagar 15/ oktober 2 5 december januari mars Kursen är förlagd till internat på Bogesunds slottsvandrarhem. Pris/kostnad Kursavgift: SEK inkl moms (privatbetalande) SEK exkl moms (företagsbetalande) Tillkommer: - Intervjuavgift 500 kr - Kost och logi (ca 2600 kr och uppåt per kurstillfälle för del i dubbelrum) - Egenterapi minst 15 tim, privatbetalande ca 800 kr/60 min inkl moms, för företagsbetalande ca 1200 inkl moms - Egna kostnader för resor och litteratur Ansökan Sista ansökningsdatum: 31 augusti Kort personlig beskrivning (max 1 A4-sida) om vem du är och varför du söker kursen, bifogas ansökan.

8 Den professionella relationens betydelse Fortbildning med grund i Gestaltmetodik och praktik 10 dagar På vilket sätt bidrar jag till hur mötet med en klient, medarbetare, patient, elev, kollega eller kund blir? Hur påverkar relationer människor på en arbetsplats? Är du nyfiken på hur du kan du skapa förutsättningar för relationers växande och utveckling? Syfte och mål Utbildningens syfte är att deltagaren på sin arbetsplats ska kunna skapa förutsättningar för öppna, tillits- och meningsfulla möten mellan människor. Utbildningen vill förmedla förutsättningar för att hantera konflikter och skapa dialog i såväl arbetsgrupper som med individer. Utbildningen ger dig möjlighet att förstå hur du kan bidra och skapa förutsättningar för människors utveckling och potential. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar yrkesmässigt med dig själv som instrument och möter människor som har olika former av stöd/hjälpbehov (Exempelvis inom skola, sjukvård, socialtjänst/behandling, kyrka) arbetar som chef, ledare eller konsult och vill utveckla din förståelse för ett relationellt förhållningssätt vill öka din medvetenhet om dig själv och därmed utveckla dig i din professionella roll Innehåll och upplägg Den personliga utvecklingen genomsyrar utbildningen. Upplevda situationer och relationer från deltagarnas arbete användas för reflektion och kopplas samman med kunskap och erfarenheter under utbildningen. Genom upplevelsebaserat lärande får deltagaren ökad medvetenhet om sig själv som instrument och kan därmed utveckla sin professionella roll. Gestaltmetodiken har ett relationellt perspektiv och frågeställningen - vem är jag, vem blir jag, hur är jag, hur blir jag och vem är du, vem blir du, hur är du, hur blir du? löper som en röd tråd genom utbildningen. Vi använder oss av gruppens egen process, vilket ger möjlighet till autentiska möten, att bli uppmärksammad av andra och att träna på att kunna ge och ta emot respons på det. Teoriinslagen ger kunskap om den gestaltteoretiska grunden kontakt och vad det betyder. Teoriinslag av existentialism, dialogfilosofi, gestaltpsykologi, kroppsmedvetenhet, fältteori och fenomenologi.

9 Utgångspunkt Gestaltteorins grundläggande värderingar är att människan är en helhet, med kropp, själ, tankar och känslor. Människan formas i relation till sin omgivning - socialt, etniskt, psykiskt, fysiskt, sexuellt, andligt och till sitt genus - och är medskapare i andra människors existens genom sitt sätt att vara och agera. I nuet finns både våra erfarenheter, vår historia och våra föreställningar om framtiden. I gestaltmetodiken arbetar vi med att öka medvetenheten om hur vi påverkas av detta för att skapa förutsättningar till autentiska möten och i förlängningen bidra till utveckling och förändring. Det relationella perspektivets etiska grund bygger på att människan vill kontakt, vill känna sitt värde, vill utvecklas, vill gemenskap och vill göra sitt bästa. Program Utbildningen startar hösten -15 och omfattar 10 dagar under fyra tillfällen. Vi startar och avslutar med internat (fre-sön) för att fördjupa grupprocessen och det upplevelsebaserade lärandet. Där emellan är det dagar i externat. Mellan kursveckorna har deltagarna till uppgift att på hemmaplan arbeta och reflektera kring sina lärandemål. Vi skapar arbetsgrupper som följs åt mellan kurstillfällena Kursdatum och utbildningsort Kurstillfälle sept 2015, Internat Bogesund, Stockholm Kurstillfälle nov 2015, centralt i Stockholm Kurstillfälle febr 2016, centralt i Stockholm Kurstillfälle apr 2016, Internat Bogesund, Stockholm Kursledare/lärare Yvonne Jernberg: MSc Gestalt Psychotherapy, Socionom och handledare, Ia Mårtensson-Astvik: Leg. Psykoterapeut, Dipl. Gestaltterapeut (GA), Socialpedagog, Kostnad SEK inkl moms (privatbetalande) SEK exkl moms (företagsbetalande) Kostnad för kost och logi på internat tillkommer Antal Max deltagare Ansökan 1 Juni 2015 Skicka ansökan tillsammans med en kort beskrivning av vad du arbetar med idag och varför du vill gå utbildningen till alt Gestaltakademin i Skandinavien Duvnäsgatan 14, Stockholm

10 Praktisk förändringsledning på gestaltgrund 1 år En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Utbildningen vänder sig till Dig som är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestaltmetodik, teori och förhållningssätt. Syfte och mål Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan. Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt. Kursen var annorlunda i jämförelse med de flesta andra kurser jag gått på senare år. Jag gillar de UGLliknande inslagen i kursen med öppenhet och rakhet i kommunikationen. Manlig deltagare Kursdatum och utbildningsort 20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5 4 tim handledning samt uppföljning efter ca 6 månader. Introduktion halvdag: (i 2 grupper) 9-11 september 7-9 oktober november december januari 7-8 mars april juni Avslut och examination Idag ser jag saker som jag inte ens var medveten om tidigare. När jag sätter ord på iakttagelserna gör det skillnad, teamet förstår och vågar välja att göra annorlunda Bodil Björnberg Agil Coach på Ericsson

11 Ledare Ulf Zwedberg, , och Kinna Person, , med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system. Kostnad Kursavgift: SEK exkl moms Internatkostnad tillkommer samt litteratur. Behörighet och antagning Antagningen sker genom personlig intervju. Inga krav på tidigare gestalterfarenhet. Ansökan Sista ansökningsdag 1 juni Ansökan skickas till: Antal deltagare Max antal är 16 st Gestaltakademin i Skandinavien Duvnäsgatan Stockholm Mer information Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet. Nästa omgång vt-16: Startar februari 9-11 mars april maj

12 Terapeutprogrammet Diplomerad Gestaltterapeut 3 år Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket ställer höga krav på god självkännedom och förmåga till medveten närvaro. Syfte och mål Utbildningen syftar till att du ska utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT. Innehåll År1 - Gestaltterapeutens roll, förhållningssätt och etik - Gestaltterapeutiska tekniker och metoder - Gestaltdialogiska möten - Grupp- och systemteori - Integration och feedback, evaluering År 2 - Fenomenologi - Gestaltdiagnostik, koppling till stress och trauma - Att möte en ny klient - Att arbeta med fokus på kropp - Intersektionalitet och maktstrukturer - Integration och feedback, evaluering År 3 - Gestaltdiagnostik, fortsättning och psykodynamisk diagnostik - Tillämpning på par, grupp etc - Perspektiv på andra psykoterapiformer och teorier - Jag som gestaltterapeut (fördjupa, knyta ihop) - Slutexamen

13 Behörighet För att vara behörig till utbildningen ska du Ha genomfört Grundkurs i personlig utveckling (ca 15 dagar) samt Fördjupad personlig utveckling (16 dagar) eller som GA anser motsvarande Är verksam inom ett människovårdande yrke (till exempel präst, lärare, kurator, psykolog, socialarbetare sjuksköterska, arbetsterapeut). För dig med annan bakgrund kan du komplettera genom att anskaffa klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete inför och/eller under utbildningen. Även i fall där man har ett människovårdande yrke kan klinisk erfarenhet behövas. För mer information kontakta studierektor Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjligt) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen. Kursdatum och utbildningsort Sex kurstillfällen per läsår (v.34, 43, 49, 04, 11/12 och 20/21) Kurstillfällena omfattar tis-lör (v.34 och 20/21), respektive ons-lör (v.43, 49, 04 och 11/12) De flesta bedriver utbildningen vid sidan av sitt befintliga arbete. Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Bommersvik, Nykvarn. Ansökan Nya utbildningsgrupper startar i augusti v.34 varje år. Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast den 1 april. Kursavgift SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande) SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande) Tillkommer - Kost och logi - Egenterapi (minst 23 tim/läsår år 1 till 3) - Handledning på eget klientarbete (19 tim/läsår år 2 och 3) - Litteratur

14 Organisationsprogrammet Diplomerad Gestaltpraktiker i Organisation 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat både för människan och för verksamheten. Den vänder sig till dig som vill gå djupare och nå en professionell nivå i den praktiska vardag där du är eller vill söka dig till i roller som chef, ledare, utbildare, projektledare, facilitator, intern- eller extern konsult. En god ledare kännetecknas av närvaro, tydlighet och förmåga att hantera konflikter, vilket flera studier visar. Utbildningen ger dig en gedigen träning i dessa färdigheter med lärare som stödjer dig hela vägen till att bli en medveten grundtrygg professionell gestaltpraktiker. Gestaltakademins organisationsutbildning har bedrivits sedan Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och möjlighet till personlig grundning. Utbildningen inriktas år 1 på utveckling av det personliga ledarskapet och år 2-3 på att leda organisation, grupp och individ i utveckling. År 1, Personligt ledarskap År 2-3, Leda organisation, grupp och individ i utveckling Utbildningen vänder sig till Dig som Söker en upplevelsebaserad organisationsutbildning med teoretisk tyngd och ett genomgripande humanistiskt och systemiskt perspektiv. Där teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling integreras till en helhet. Vill ha en gedigen plattform för att arbeta med personlig utveckling, kommunikation, coachning, konflikthantering samt utveckling av grupper och organisationer. Har en yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper. Mål med utbildningen Väl utvecklad förmåga att använda dig själv som instrument genom djup självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen. Att utveckla modet att vara sig själv i pågående grupprocess din förmåga att leda dig själv och andra. Att nå en professionell nivå i att bidra till utveckling genom medveten påverkan intervention som verktyg. Utveckling och träning i förmågan att bidra till samhandling och synkronisering i organisationer. Att nå en djupgående kunskap om modern gestaltteori och samtida organisationsteori.

15 Behörighet Grundkurs i personlig utveckling, Praktisk förändringsledning, Gestaltmetodik i organisationer eller liknande Yrkesidentitet och referensram kopplad till organisationer och grupper Goda språkkunskaper i svenska och engelska Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjlig) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen. Kursdatum och utbildningsort Sex kursmoduler per läsår (v.34, 43, 49, 04, 11/12 och 20/21). Modulerna omfattar tis-lör (v.34 och 20/21), respektive ons-lör (v.43, 49, 04 och 11/12) Lärgrupper mellan kursveckorna, inkl terapeutledda dagar, år 1 Handledningstillfällen, i mindre grupp mellan varje kursmodul, ca ½ dag/tillfälle, år 2-3 Individuell utveckling i gestaltterapi, fördelat under året, år 1-3 Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt. Som regel genomför man utbildningen vid sidan av sitt ordinarie arbete. Under år 2 och 3 sker praktisk träning i uppdrag inom deltagarnas organisationer. Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Bommersvik, Nykvarn. Ansökan Nya utbildningsgrupper startar i augusti v.34. Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast den 1 april Kursavgift SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande) SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande) Tillkommer - Kost och logi - Egenterapi/läsår (20 tim för år 1, 25 tim/läsår för år 2-3) - Handledning (totalt 15 tim år 2 och 3) - Litteratur

16 Övrigt på gång Prova-på-gestalt 1 förmiddag, kväll Kvällen vänder sig till dig som Vill du pröva-på vad det kan innebära att utvecklas med hjälp av gestaltmetodik? Har du en längtan att stanna upp och reflektera över dig själv och dina val? För dig som är nyfiken på vad gestaltterapi och gestaltmetodik är. Tillfälle och orter 25 maj, Göteborg Fler tillfällen och orter till hösten, se hemsidan. Möten med mening Workshop i Stockholm 1-3 oktober 2015 Vad vinner vi på att involvera andra människor med medvetenhet, och hur gör man. Hur värnar vi om, och tillvarata människors engagemang i uppgiften. Hur kan vi maximera effekten av våra förändringsinitiativ genom att involvera med mening under processens gång; Förändringscykeln och källor till motstånd. Målgrupp Projektledare, chefer, förändringsagenter, moderatorer du som leder möten och som längtar efter mer meningsfulla möten och/eller mer engagerande förändringsprocesser. Kursdatum och ort 1-3 oktober 2015 Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14, Stockholm Kursledare/lärare Greta Rask har som Gestaltpraktiker 25 års erfarenhet av att stödja ledare i förändrings- och utvecklingsarbete i framför allt globala verksamheter, såsom bl.a. IKEA, SKF och Sida. Kursavgift SEK exkl moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Utbildningar 2014/2015, 2015/ Gestaltakademin i Skandinavien

17 Gestaltdiagnostik, 3-Day Workshop on Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations Vidareutbildning, 3 days, oktober Gestaltterapeuter och Gestaltpraktiker inbjuds till en unik vidareutbildning med PhD, CGP Elinor Greenberg, New York city. Elinor håller en 3-dagars workshop den oktober i Gestaltdiagnostik i Stockholm. Day 1: Borderline Personality Disorders Day 2: Narcissistic Disorders Day 3: Schizoid Disorders Workshopsledare Elinor Greenberg Ph.D. is a licensed psychologist in private practice in New York City. Dr. Greenberg is an internationally known Gestalt Therapist and is certified in the Masterson Approach to the Psychodynamic Treatment of Borderline, Narcissistic and Schizoid Disorders; Ericksonian Hypnotherapy; and Group Therapy. Kursort Externat i Stockholm Kursavgift SEK exkl. moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori Vidareutbildning, 7 dagar Välkommen till en vidareutbildning för dig som är diplomerad från Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. Utbildningen fokuserar på den nya forskningen om hjärnan och vårt nervsystem kopplat till anknytning och trauma. Upptäck hur gestaltbegreppet organismens självreglering är helt up-todate? Spetsa din gestaltidentitet så du också kan se med nervsystem och anknytningsögon i ditt arbete. Datum feb, start kl 10, slut kl april, start kl 10, slut kl maj, start kl 10, slut kl 18 Plats Externat, Stockholm. Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut. Kursavgift exkl moms 10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG Anmälan 1 december 2015 Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

18

19

20

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Utbildningar. Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Utbildningar. Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Utbildningar, Seminarier och Workshops 2016/2017 Utbildningar Organisationsprogrammet: Dipl. Gestaltpraktiker i organisation, 3 år Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill

Läs mer

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap

DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap DIPLOMERAD GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, ÅR 1, Personligt Ledarskap Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013

Läs mer

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa - hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 2014-02-12 Gestaltakademin i Skandinavien

Läs mer

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år Leda organisation, grupp och individ i utveckling - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL Mål: Attduskaha Väl

Läs mer

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa -hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 2013-02-27 Gestaltakademin i Skandinavien

Läs mer

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 2 år

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 2 år DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 2 år Leda organisation, grupp och individ i utveckling - med gestaltmetodiken som grund 2013-02-27 Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL OCH SYFTE Mål: Att du

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP, 1 år

PERSONLIGT LEDARSKAP, 1 år PERSONLIGT LEDARSKAP, 1 år Att leda mig själv och andra utifrån den jag är - med gestaltmetodiken som grund 2013-09-19 Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL OCH SYFTE Mål: Ökad medvetenhet om mig själv

Läs mer

- på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr

- på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr FÖRDJUPAD PERSONLIG UTVECKLING - på gestaltterapeutisk grund, 16 dgr Att förstå vad som formar en människa - hur det kan ta sig uttryck och påverka relationen med andra 1 MÅL, SYFTE OCH INNEHÅLL Mål: Ökad

Läs mer

Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet)

Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Kurser och utbildningar 2013/2014 2014/2015 Översikt P (För dig med eller utan tidigare gestalterfarenhet) Tisdagsseminarier Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman. Nyfiken på gestaltametodiken,

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år.

timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år. Våra utbildningar, studieplaner Gestalt psykoterapeut, 4 år Organisationskonsult och coach, 4 år GIS-Internationals 4-åriga utbildningar uppfyller både danska och europeiska krav och certifieringer. Med

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP12, Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Psychodynamic Psychotherapy, 45 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. KURSINFORMATION Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Basutbildning i psykoterapi 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2016 och pågår till december 2017, sammanlagt tre

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Handledarutbildning - med inriktning

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning.

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning

Läs mer

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Kursplan Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer Kursen är ackrediterad inom följande specialistområden: 1. Arbetsoch organisationspsykologi

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Coachutbildning Hösten 2016

Coachutbildning Hösten 2016 Coachutbildning Hösten 2016 Drömmer Du om att arbeta med människor, i en ständigt växande bransch? Ser du ett yrke, eller kanske enbart en möjlighet att skapa ett eget frisk liv, med en ny syn på dig själv

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI 2015 2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till februari 2017, sammanlagt tre terminer. Det första tillfället är i form av ett

Läs mer

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014.

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. NLP PRACTITIONER För personligt ledarskap och utveckling En INLPTA - certifierad utbildning, 4 långhelger, 16 dagar Vill du Kommunicera bättre

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) Steg I Barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna motsvarande 45 högskolepoäng (hp) Inledning HUMANA anordnar en grundläggande

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Hitta ditt personliga ledarskap. Hitta ditt personlig ledarskap

Hitta ditt personliga ledarskap. Hitta ditt personlig ledarskap Hitta ditt personliga ledarskap Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv Var som du är Möt andra där dom är Se verkligheten som den är Lev som du lär Göran

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht 2015 - Vt 2016 Andrologi - om mannen och hans sexualitet,

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME IN PSYCHOTHERAPY, SPECIALIZATION FAMILY THERAPY 90 CREDITS Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 hp Vårterminen 2008 DELKURSBESKRIVNING FÖR KURS 9, terminerna 7, 8 och 9 Handledd psykoterapi PDT 13,5 hp Förkunskapskrav och

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2016 Ht 2017 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna KURSINFORMATION Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i januari 2016 och pågår till maj 2017, sammanlagt tre terminer. Det första

Läs mer