Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter"

Transkript

1 CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi, juridisk översiktskurs 1972 (Uppsala) Doktorsexamen i statskunskap 1982 (Uppsala) Antagen som oavlönad docent 2000 (Örebro) Professor i statskunskap vid Örebro Universitet Anställningar Aspirant, Förste revisor, Byrådirektör, Riksrevisionsverket Universitetslektor i statskunskap, Högskolan i Örebro/Örebro universitet 1975/76, Forskningsledare vid Cefos, Göteborgs universitet Huvudsekreterare i Verksledningskommittén, Civildepartementet Huvudsekreterare i Kommunala förnyelsekommittén, Finansdepartementet Huvudsekreterare i Demokratiutredningen, Statsrådsberedningen/Justitiedepartementet Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Projektanställd vid forskningsprojektet Budgetarbetet under efterkrigstiden regeringens styrning av statsförvaltningen (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet), Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet Projektledare för utvärdering av försök med kommundelsnämnder i Eskilstuna, Umeå och Örebro kommuner, Byggforskningsrådet Ledare för Förvaltningspolitiska forskningsprogrammet, Högskolan i Örebro Medarbetare i forskningsprojektet kring svenska myndigheters och mediers Hantering av Tjernobylhaveriet, Styrelsen för psykologiskt försvar Projektledare av studie av implementeringen av den nya miljöskyddslagen, Statens naturvårdsverk Projektledare för studie av frikyrkan i lokalsamhället, Frikyrkliga forskningsrådet/stiftelsen C.E. Wikströms minne Projektledare för studie av beredskapshänsynen i samhällsplaneringen, Överstyrelsen för civil beredskap Grundare av och föreståndare för Novemus (finansiärer: Civildepartementet, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet), Högskolan i Örebro Biträdande forskningsledare för DemocrIT, Örebro universitet Forskningsledare (tillsammans med docent Ingrid Munck för Young Citizens Program, Göteborgs universitet (www.cefos.gu.se/ycp) Projektledare för Skolan i svensk demokrati en mångvetenskaplig och Komparativ forskningsmiljö, Skolverket/Myndigheten för skolutveckling Projektledare för Ungas demokratiskolor i internationell belysning jämförande analyser av demokratins dynamiska lärprocesser, Vetenskapsrådet Projektledare för Dynamic Citizen Socialisation. A Merging of Political Science And Developmental Science, planeringsbidrag, Vetenskapsrådet 2003 Internationella kontakter Deltagande med paperpresentation i NOPSAs konferens i Lund Deltagande i Statsvetenskapliga förbundets årsmöten i Umeå (paperpresen-

2 tation) resp. Örebro Ledamot av Norges Forskningsråds programstyrelse för forskning kring den nya kommunallagen Paperpresentation i ECPR Joint sessions of workshops, Rimini 1988 Inbjuden att delta med paperpresentation ECPR Joint sessions of workshops, Uppsala 2004 Panelist, American Society for Public Administration 1993 Deltagare i amerikanskt forskarteam kring budgetprocessen, Ukraina 1996 Gästforskare, School of Public & Environmental Affairs, Indiana University at Bloomington, USA våren 1994 Network participant, Civil Society and New Forms of Governance in Europe The making of European Citizenship (CINEFOGO), EU Network of Excellence (FP Citzens-3), Akademiska förtroendeuppdrag Fakultetsopponent Sociologi Stockholm 2002 o Stockholm 1995 och 2003 Uppsala 1992 Umeå (lic.) 1993 Ledamot av betygsnämnd Teologiska fakulteten (religionssociologi), Uppsala 1991 KTH (byggnadsfunktionslära/samhällsplanering) 1993 Samhällsvetenskapliga-humanistiska fakulteten (pedagogik resp. statskunskap), Örebro universitet 2001 och 2004 Ledamot av styrelsen för Statsvetenskapliga förbundet Medlem i redaktionen för Scandinavian Political Studies Peer reviewer Byggforskningsrådet Östersjöstiftelsen FAS Norges forskningsråd Tidskriften Kommunal politik och förvaltning Scandinavian Political Studies Initiativtagare (tillsammans med prof. Lois R. Wise) och ansvarig för genomförandet av den svensk-amerikanska förvaltningsforskningskonferensen Transitions in Public Administration: Comparative Perspectives of Sweden and the United States (Temanr av International Journal of Public Administration, vol. 17, no ) Pedagogiska meriter 1. Universitetspedagogisk utbildning Forskningshandledarutbildning, Örebro universitet Handledning av forskarstuderande Disputerade o Biträdande handledare Lars Orrskog (FD 1993, KTH) o Huvudhandledare Anders Johansson (FD 2003, Örebro universitet) Pågående forskarutbildning

3 o o Huvudhandledare Tiina Ekman (statsvetenskap, Göteborgs universitet) Ledamot av handledningskommitté Niklas Theodorsson (Offentlig administration, Förvaltnings- Högskolan), Göteborgs universitet Undervisning A-nivån 400 lt Förvaltningslinjen HSA Uppdragsutbildning i offentlig förvaltning B-nivån 350 Förvaltningslinjen C/D 150 Skolledarhögskolan Påbyggnadsutbildning i offentlig förvaltning Forskarutbildning 30 Pedagogik Nordisk forskarutbildning Summa lektorstimmar >900 Handledning inom grundutbildningen B-nivå >70 studenter C/D-nivå (Örebro och Göteborg) >50 studenter 4. Planering och ledning av undervisning Seminarieserie och kurs i kooperation, Högskolan i Falun/Borlänge Initiativtagare till och ansvarig för genomförandet av internationalisering genom samarbete med University of Bristol (lärar- och studentutbyte), Indiana University (lärar-/forskarutbyte): Förvaltningslinjen, Högskolan i Örebro Förvaltningslinjen, Göteborgs universitet (University of Bristol) Utveckling och genomförande av kursen Management i offentlig förvaltning, Högskolan i Örebro Påbyggnadslinjen för ledarskap i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet Planering och genomförande av forskarutbildningskurs IT i demokratiteoretiskt ljus, Örebro universitet 2001 Utveckling av och föreläsning i den nordiska doktorandkursen Det civila samhället i Norden (NorFA-finansierat), Linjeledare och prefekt Linjeledare för förvaltningslinjen, Högskolan i Örebro Prefekt för Institutionen för politik med förvaltning, Högskolan i Örebro Arbete i planerings- och/eller ledningsorgan Ordförande i styrelsen för Teologiska Högskolan, Stockholm Ledamot av ramstyrgrupp och styrgrupper vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Delansvarig för universitetsbildningen, rektorskansliet, Högskolan i Örebro 1997 Av Samhällsvetenskapliga fakulteten utsedd ledamot i ledningsgruppen för

4 Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet Ledamot av områdesgruppen för forskning kring civilsamhället, Riksbankens Jubileumsfond Gästföreläsningar Svenska universitet och högskolor o Högskolan Dalarna, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Tekniska högskolan i Luleå Vitterhetsakademien: symposium om kultur, forskning och kulturpolitik 1997 Nordiska lärosäten o Åbo Akademi/Fortbildningscentralen i Österbottens högskola, Vasa o Aalborgs universitet o Universitetet i Bergen/Norges statsvetenskapliga förbund Norges forskningsråds konferens om kommunerna i framtiden 2002 Amerikanska universitet o Indiana University 1994 o University of Texas at Arlington 1994 Andra utländska universitet o Stellenbosch University 2003 Utländska forskningsstiftelser o Inbjuden föreläsare till Eine Nachhaltiger Demokratie, Thedor-Heuss- Stiftung, München 2001 o Inbjuden föreläsare till International Workshop on Participative Democracy, Bertelmanns Stiftung, Berlin Forskningsinformation Wise, C. and Amnå, E Reform in Swedish Local Government, Current Sweden no. 3, Stockholm: Swedish Institute Amnå, E Vad innebär organisation och roller i kommunerna för miljöpolitiken?, in Kullinger, B. and Strömberg, U-B (eds.) Planera för en bärkraftig utveckling. 21 nordiska forskare ger sin syn. Stockholm: BFR, pp Amnå, E Organisationer och roller i en postmodern förvaltningsmiljö. Stadsbyggnad nr 3, pp Amnå, E 1997 Ansvar fördelas men makt samlas och nio andra decentraliseringsparadoxer, in Kvalitet i stat kommuner, Wiberg (ed.) Göteborgs universitet/ Göteborgs stad Eriksson, Cecilia and Amnå, E. (1999), "Hur gick det med medborgarstyret i 1990-talets sjukvård" i SOU 1999:66 Bil. 1 De nya styrsystemen inom hälso- och sjukvården - vad hände med ekonomi, arbetsmiljö och demokrati? Redaktör för och författare till förorden i Demokratiutredningens 13 Forskarvolymer och 32 skrifter, SOU 1999 Amnå, E Från soppkök till sofflock? Folkstyrelsens genombrottssekel, i Nationalencyclopedins sekelbok: 1900-talets Sverige. Höganäs: Bra böckers förlag Amnå, Erik och Ingrid Munck (2004) Spelar föreningarna någon roll för demokratin? I Humanitära frågor och folkbildning trender och utmaningar. Stockholm: Sensus studieförbund Författare till artiklar i fack- och dagspress (se publikationslistan) Övriga samhällskontakter Expert, Förvaltningsutredningen, Budgetdepartementet 1977 Föreläsare, Svenska kommunförbundets seminarie- och utbildningsverksamhet

5 Föreläsare, seminariedeltagare mm, Justitiedepartementet Föreläsare i Svenska kommunförbundets toppledarprogram Ledamot/vice ordförande i Folkbildningsrådet Enmansutredare av forskningsprogram för ideella sektorn, Civil- Departementet Utvärdering av lokalt arbete för demokrati, MR och konfliktlösning i Sydafrika 1999, Sida Inbjuden föreläsare/seminariedeltagare kring demokrati- och förvaltningsutveckling, Svenska generalkonsulatet, Istanbul 2000 Expert i Informationsutredningen, Sveriges Riksdag 2002 Sekondering av Study Team of Power in Kenya, Sida 2003 Föreläsning i Sarajevo Seminar on Democratic Development, Sida/Lidköpings kommun 2003 Författare till ett flertal artiklar i fack- och dagspress (för de senaste, se Ledamot av Ungdomsstyrelsens vetenskapliga råd 2007-

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Text: Tobias Harding Foto: Maria Höglund Konferensen Kultursverige 2040 hölls måndagen 31 januari 2011, kl 9.30-18.30 i Aulan, Konradsbergsgatan 7, Campus

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

1 Pedagogisk grundsyn

1 Pedagogisk grundsyn PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ för ANDERS AVDIC Senaste uppdatering 15 december 2014 Anställd vid: Högskolan Dalarna Röda vägen 3, Borlänge Postadress: 791 88 Falun Tel: 023 77 89 50 Epost: aav@du.se Webb: http://www.du.se/sv/om-

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, i enlighet med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Forskningsprogrammet Kommunistiska

Läs mer

CV Torbjörn Lahti. Arbetsområde: Konsult, hållbara kommuner, hållbar lokal och regional utveckling

CV Torbjörn Lahti. Arbetsområde: Konsult, hållbara kommuner, hållbar lokal och regional utveckling CV Torbjörn Lahti Namn: Torbjörn Lahti Arbetsområde: Konsult, hållbara kommuner, hållbar lokal och regional utveckling Födelseår: 1953 Mobil: 070 33 66 963 E-post: torbjorn.lahti@esam.se Profil, kompetens-

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Mats Rolén 2012-05-10 2 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Förord Idén om en forskarskola för museianställda föddes,

Läs mer

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén

Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Cecilia Åsberg, Hillevi Lenz Taguchi och Linnea Bodén Rapport från jämställdhetsprojektet Genuslabbet vid Linköpings och Stockholms universitet 2010 2013 Genuslabbet. Över gränserna för kön, universitet,

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Bad News is No News? SK 2015. Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014. Innehåll. UKÄ:s undersökningar

Bad News is No News? SK 2015. Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014. Innehåll. UKÄ:s undersökningar Bad News is No News? Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014 Innehåll Nyheter Pressmeddelanden UKÄ:s undersökningar s. 3 s. 20 s. 25 Några kommentarer Detta är inte en vetenskaplig rapport,

Läs mer