Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens kvartalsrapport för april till juni 2013 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av äldreombudsmannens kvartalsrapport. Sammanfattning Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. Under andra kvartalet 2013 har det inkommit 41 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är 15 fler ärenden än samma period i fjol (26). Det var något färre klagomålsärenden (18) än informationsärenden (23). Det var några fler äldre (22) än anhöriga (19) som kontaktade äldreombudsmannen. Beskrivning av ärendet Äldreombudsmannens uppdrag är att ge råd och stöd, ta emot synpunkter och informera personer som är 65 år eller äldre samt deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt och hjälper till med kontakter och med att vidarebefordra synpunkter. I uppdraget ingår att redovisa arbetet och erfarenheterna i kvartalsrapporter och en årsrapport till äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Under andra kvartalet 2013 har det inkommit 41 nya ärenden till äldreombudsmannen, vilket är 15 fler ärenden än samma period i fjol (26). Det var något färre klagomålsärenden (18) än informationsärenden (23). Det var några fler äldre (22) än anhöriga (19) som kontaktade äldreombudsmannen. Det är personer från hela kommunen som kontaktar äldreombudsmannen. Under det fjärde kvartalet var de flesta hemmahörande i kommundelarna Flemingsberg, Sjödalen, Skogås och Trångsund. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) Äldreombudsmannens rapport innehåller ett antal rubriker som beskriver synpunkter på hemtjänst i ordinärt boende, äldreboenden, biståndshandläggning, övriga synpunkter och information. Hemtjänst Kritik har framförts om att Huddinge kommun skickade fakturor på tjänster som inte är utförda. Kommunens hemtjänst hade enligt den anhörige inte utfört inköp och städade på kortare tid än enligt överenskommelse. Städningen utfördes slarvigt och önskemål fanns om att någon kunde granska städningen i hemmet. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att omsorgsavgiften baseras på en intervalltid istället för timtid. Vid avvikelse utanför intervalltiden kan kostnaden minska. Om kunden inte är nöjd med utförda tjänster, finns det möjlighet att byta hemtjänstföretag. Äldreboenden Tre äldre på kommunens äldreboende har framfört synpunkter om Familjeläkarna rörande ordination, svårigheter med att få ett telefonnummer och möte med läkaren. Vidare har framförts att det var för kort framförhållning när det planerades för en hemgång, ett sjukdomssymptom som påtalades inte fick gehör av personal, män fick inte besöka kvinnor på rummet och vice versa, samt att fysisk beröring mellan två äldre inte var tillåtet. Enligt tre äldre var det även förbjudet att dricka några glas öl på boendet. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen har läkaren på äldreboendet hög kompetens. Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom landstinget som följer upp Familjeläkarnas åtaganden. Kommunen har samverkansöverenskommelse och avvikelserapporterar vid eventuella incidenter. När en äldre önskar träffa läkaren kan ett möte bokas via en sjuksköterska. Vidare menade social- och äldreomsorgsförvaltningen att om ett samtal önskas med läkaren kan antingen den äldre eller läkaren ringa upp på en överenskommen tid. Social- och äldreomsorgsförvaltningen sade även att alkohol var tillåtet att förvara på rummet, men att dricka öl fick inte störa andra boenden. Det är även tillåtet för äldre att besöka varandra på rummet. På ett privat äldreboende utanför Huddinge kommun har anhöriga uppgett att det finns brister i informationen till anhöriga bland annat om nya hjälpmedel. De anhöriga sade även att tid som var avsedd till valfria och individuella aktiviteter tillsammans med kontaktpersonen, användes till klädvård. Ytterligare en synpunkt var att äldreboendet drog in möjligheten för äldre att få ett glas öl till middagen. På deras hemsida framkommer att på fredagarna bjuder de på ett glas öl eller vin och helgerna inleds med att servera en drink.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) Anhöriga berättade även att en äldre fick betala en timpenning för att få hjälp med att stryka sina kläder. Enligt äldreboendets kvalitetsgarantier framgår att service erbjuds som att tvätta kläder varje vecka, utföra klädvård, mindre lagningar och reparationer varje vecka. Därutöver erbjuds tilläggstjänster som exempelvis att köpa presenter och lägga upp byxor till en kostnad om 300 kronor per timme. På ett annat privat äldreboende i Huddinge kommun hade anhöriga efterfrågat möjligheten för den äldre att slippa betala matkostnaden om cirka kronor per månad, eftersom anhöriga gav den äldre samtliga måltider. Socialoch äldreomsorgsförvaltningen ansåg att en uppgörelse ska göras mellan anhöriga och äldreboendet, som kan ge en ersättning för matkostnaden. Det privata äldreboendet var positivt till önskemålet och berättade att det fanns två boende med en sådan överenskommelse. Ytterligare en synpunkt som framfördes om detta privata äldreboende av en annan anhörig var att det saknades något ätbart för äldre efter klockan Enligt äldreboendet erbjöds ett mellanmål cirka klockan Biståndshandläggning En anhörig har uppgett att hans far inte får hjälp med matlagning på grund av att sonen bor tillsammans med sin far och eftersom de har ett gemensamt hushåll så förväntas sonen hjälpa sin far. Den anhörige menade att det borde vara skillnad på vad som krävs av en gift eller sambo och annan familjemedlem i en så kallad hushållsgemenskap. En annan son har berättat om sin far som var inneboende hos sonens kamrat. Fadern var i behov av både omsorgs- och serviceinsatser men ansökan om att få hjälp med måltider avslogs, eftersom kamraten och hans far bedömdes ha en hushållsgemenskap. Det har inkommit synpunkter om att det är svårt att komma i kontakt med biståndskansliet. En anhörig hade försökt få kontakt i flera veckor, när en äldre efter en stroke behövde matleverans. Vidare har framförts synpunkter om svårigheter att tolka beslut. Den äldre förstod inte att ledsagning 4h per månad innebar fyra timmar per månad. Inför ett byte av hemtjänstutförare önskade en äldre få information hemskickad för att kunna jämföra dessa, men nekades av en handläggare. Enligt förvaltningslagen ska kommunen lämna ut information och offentliga handlingar vid en förfrågan.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) Ansökan om ett bostadstillägg fördröjdes cirka tre veckor för en nyinflyttad äldre på ett äldreboende, eftersom det saknades ett hyreskontrakt. För en annan kvinna på boendet tog det cirka tre månader att få sitt hyreskontrakt. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen finns det rutiner för att upprätta ett hyreskontrakt, men ibland kan informationen brista om vilka som har flyttat in. Information En hel del frågor har inkommit från äldre och anhöriga. Frågor som besvarats har rört hjälp att få insikt om hjälpbehov och ledsagning. Vidare har äldreombudsmannen fått frågor om kostnad och matsedel för matlådor samt fotsjukvård. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av rapporten som inkom till förvaltningen den 18 september De verksamheter som fått klagomål eller synpunkter har besvarat dessa och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dem. Där det inkommit anonyma klagomål eller synpunkter kan förvaltningen eller de privata utförarna inte vidta åtgärder. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Äldreombudsmannens rapport Beslutet delges Äldreombudsmannen

5 KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport april till juni 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli Huddinge

6 Sammanfattning 3 Verksamheten under andra kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga 3 Framförda synpunkter 3 Gemensamt hushåll beviljades inte matlagning 3 Biståndsprocessen tillgänglighet, svårtolkat beslut och hjälp med insikt 4 Äldreboenden i Huddinge kommun 4 Familjeläkarna, sjukdomssymptom negligerades, besöks- och ölförbud 4 Lång tid innan nödställd fick hjälp och äldre nekad att skicka synpunkter 5 Knacka gärna på dörren 5 Privata äldreboenden 5 Bristande information, aktiviteter ersätts med klädvård och besparingar 5 Avdrag för matkostnad 5 Övriga synpunkter 6 Önskemål om ett bredare utbud och öppettider på dagverksamheter 6 Icke utlämnad information 6 Skickar Huddinge kommun fakturor på ej utförda tjänster? 6 Avsaknad av hyreskontrakt försenade bostadstillägg 6 Önskemål om ett demensteam 6 Informationsärenden 7 Hjälp med att få insikt om hjälpbehov 7 Ansökan om ledsagning 7 Läkemedelsgenomgång 7 Samarbete mellan polis och kommun 7 Kostnad och matsedel för matlådor 7 Fotsjukvård 7 Äldreombudsmannens reflektioner 8

7 Sammanfattning Under andra kvartalet 2013 handlades 41 nya ärenden. Det var något färre klagomålsärenden än informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs av såväl anhöriga som äldre. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, ledsagning och hjälp med att informera närstående så att personen får insikt om sitt hjälpbehov. Synpunkter som framfördes handlade bland annat om att det tog tid att hjälpa en nödställd äldre på ett äldreboende samt att boenden hade besöks- och ölförbud. Vidare framfördes synpunkter om innebörden av hushållsgemenskap, önskemål om ökad tillgänglighet på biståndskansliet samt tydligare beslut och fakturering av outförda tjänster. Verksamheten under andra kvartalet 2013 Andra kvartalet 2013 handlades 41 nya ärenden, vilket var 15 fler ärenden jämfört med samma period i fjol (26). Utöver de nya ärendena pågick 6 ärenden från tidigare kvartal. Det var något färre klagomålsärenden (18) än informationsärenden (23). Det var några fler äldre (22) än anhöriga (19) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen, framför allt kommundelarna Trångsund, Skogås, Sjödalen och Flemingsberg. Det har även ringt personer från andra kommuner. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom Internet och närstående. De flesta som hörde av sig kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under andra kvartalet gjordes nio hembesök och fem personer kom på kontorsbesök. Hembesök uppskattades och en äldre man menade att det kändes tryggt och att han snabbt fick ett förtroende. Därutöver träffade äldreombudsmannen några äldre på Seniorcentrum. Framförda synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter av äldre och anhöriga om bland annat biståndsansökan, avslag på försörjningsstöd och äldreboenden. Gemensamt hushåll beviljades inte matlagning En anhörig undrade vad som menades med hushållsgemenskap. En far var boende hos sin son, som hade ett stort ansvar men kände sig låst av matlagningen. Sonen önskade att hans far kunde få hjälp med matlagning av hemtjänsten. Detta hade diskuterats med en biståndshandläggare, men eftersom de har ett gemensamt hushåll så förväntas att man får hjälp av en familjemedlem. Den anhörige menade 3

8 att det borde vara skillnad på vad som krävs av en gift/sambo och annan familjemedlem i en hushållsgemenskap. En annan son berättade om sin far som var inneboende hos sonens kamrat. Far var i behov av både omsorgs- och serviceinsatser. Men ansökan om att få hjälp med måltider avslogs, eftersom kamraten och hans far bedömdes ha en hushållsgemenskap. Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF 7530) Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun framgår följande: Att kunna tillgodose sina behov eller att få dem tillgodosedda på annat sätt Uttrycket att den som inte själv kan tillgodose eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt avser att markera den enskilde individens förstahandsansvar. I detta ligger att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. I en hushållsgemenskap är det normalt att man ger varandra praktiskt hjälp. Det förutsätts dock inte att man bistår varandra med mera omfattande vårdbehov Serviceinsatser Serviceinsatser beviljas inte då kunden lever i hushållsgemenskap med andra som kan utföra dessa. Biståndsprocessen tillgänglighet, svårtolkat beslut och hjälp med insikt Det har inkommit synpunkter om att det var svårt att komma i kontakt med biståndskansliet. En anhörig hade försökt få kontakt i flera veckor, när en äldre efter en stroke behövde matleverans. Vidare framfördes även detta kvartal synpunkter om svårigheter att tolka beslut. Den äldre förstod inte att ledsagning 4h per månad innebar fyra timmar per månad. Ytterligare synpunkter inkom om en äldres ekonomiska situation när minnet sviktade. Den äldre behövde få insikt om behovet av hjälp med bland annat att betala fakturor. Det framfördes önskemål om att kommunen hade ett nätverk kring den äldre för att hjälpa till i ett tidigt skede och på ett annat sätt än vad som görs idag. Äldreboenden i Huddinge kommun Under kvartalet framfördes flera synpunkter från flera personer, om två äldreboenden i Huddinge kommun. Familjeläkarna, sjukdomssymptom negligerades, besöks- och ölförbud Från ett äldreboende framfördes synpunkter om Familjeläkarna från tre äldre om bland annat ordination, svårigheter med att få ett telefonnummer och möte med läkaren. Vidare framfördes att det var för kort framförhållning när det planerades för en hemgång, ett sjukdomssymptom som påtalades fick inte gehör av personal, män fick inte besöka kvinnor på rummet och vice versa, samt att fysisk beröring mellan två äldre inte var tillåtet. Enligt tre äldre var det även förbjudet att dricka några glas öl på boendet. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen har läkaren på äldreboendet hög kompetens. Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom landstinget som följer 4

9 upp Familjeläkarnas åtaganden. Kommunen har samverkansöverenskommelse och avvikelserapporterar vid eventuella incidenter. När en äldre önskar träffa läkaren kan ett möte bokas via en sjuksköterska. Vidare menade social- och äldreomsorgsförvaltningen om ett samtal önskas med läkaren kan antingen den äldre eller läkaren ringa upp på en överenskommen tid. Social- och äldreomsorgsförvaltningen sade även att alkohol var tillåtet att förvara på rummet, men att dricka öl fick inte störa andra boenden. Det är även tillåtet för äldre att besöka varandra på rummet. Lång tid innan nödställd fick hjälp och äldre nekad att skicka synpunkter En äldre framförde flera synpunkter om bland annat att det tog tid innan anställda kunde hjälpa en nödställd person. Det hade tagit cirka 30 minuter vid ett tillfälle och 45 minuter vid ett annat. Vidare framfördes att det tog cirka två veckor att få extra utrustning till rullstolen och att anhöriga hade blivit ombedda att hämta detta. Den äldre önskade få hjälp med att skicka in skriftliga synpunkter till socialoch äldreomsorgsförvaltningen, men nekades av anställda. Den äldre fick hjälp av en anhörig att posta synpunkterna. Knacka gärna på dörren På ett annat äldreboende framfördes önskemål om att anställda ska knacka på dörren, innan de går in till den boende och att ny personal presenterade sig. Privata äldreboenden Bristande information, aktiviteter ersätts med klädvård och besparingar På ett privat äldreboende utanför Huddinge kommun berättade anhöriga om att det fanns brister i informationen till anhöriga bland annat om nya hjälpmedel. De anhöriga sade även att tid som var avsedd till valfria och individuella aktiviteter tillsammans med kontaktpersonen, användes till klädvård. Ytterligare en synpunkt var att äldreboendet drog in möjligheten för äldre att få ett glas öl till middagen. På deras hemsida framkommer att på fredagarna bjuder de på ett glas öl/vin och helgerna inleds med att servera en drink. Anhöriga berättade även att en äldre fick betala en timpenning för att få hjälp med att stryka sina kläder. Enligt äldreboendets kvalitetsgarantier framgår att service erbjuds som att tvätta kläder varje vecka, utföra klädvård, mindre lagningar och reparationer varje vecka. Därutöver erbjuds tilläggstjänster som exempelvis att köpa presenter och lägga upp byxor till en kostnad om 300 kronor per timme. Avdrag för matkostnad På ett annat privat äldreboende i Huddinge kommun hade anhöriga efterfrågat möjligheten för den äldre att slippa betala matkostnaden om cirka kronor per månad, eftersom anhöriga gav den äldre samtliga måltider. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ansåg att en uppgörelse ska göras mellan anhöriga och äldreboendet, som kan ge en ersättning för matkostnaden. Det privata äldreboendet var positiv till önskemålet och berättade att det fanns två boende med en sådan överenskommelse. Ytterligare en synpunkt som framfördes om detta privata äldreboende av en annan anhörig var att det saknades något ätbart för äldre efter klockan 17:00. Enligt äldreboendet erbjöds ett mellanmål cirka klockan 19:00. 5

10 Övriga synpunkter Andra synpunkter som framfördes under kvartalet var bland annat om avgifter, svårigheter att få önskad information hemskickad, att det tog tid att få ett hyreskontrakt på ett äldreboende samt önskemål om ett bredare utbud av dagverksamheter. Önskemål om ett bredare utbud och öppettider på dagverksamheter Önskemål från en äldre om ett bredare utbud av dagverksamheter för dementa. I Huddinge kommun finns en dagverksamhet för dementa, men för en person med en begynnande demens var det sociala utbytet litet med de dementa. Men att besöka en biståndsbedömd dagverksamhet för personer utan demens tilläts inte av social- och äldreomsorgsförvaltningen. Det för att på en dagverksamhet finns det inte demensutbildad personal, vilket är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Kvinnan var välkommen till ett Seniorcentrum. En anhörig framförde önskemål om dagverksamhet på kvällar och helger, eftersom detta kunde öka spontaniteten för en socialt isolerad äldre. Icke utlämnad information Inför ett byte av ett hemtjänstföretag önskade en äldre få information hemskickad för att kunna jämföra dessa, men nekades av en handläggare. Enligt förvaltningslagen ska kommunen lämna ut information och offentliga handlingar vid en förfrågan. Informationen finns även på Huddinge kommuns hemsida: Skickar Huddinge kommun fakturor på ej utförda tjänster? Kritik framfördes om att Huddinge kommun skickade fakturor på ej utförda tjänster. Kommunens hemtjänst hade enligt den anhörige inte utfört inköp och städade på kortare tid än enligt överenskommelse. Städningen utfördes slarvigt och önskemål fanns om att någon kunde granska städningen i hemmet. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förklarade att omsorgsavgiften baseras på en intervalltid istället för timtid. Vid avvikelse utanför intervalltiden kan kostnaden minska. Om kunden inte är nöjd med utförda tjänster, finns det möjlighet att byta hemtjänstföretag. Avsaknad av hyreskontrakt försenade bostadstillägg Ansökan om ett bostadstillägg fördröjdes cirka tre veckor för en nyinflyttad äldre på ett äldreboende, eftersom det saknades ett hyreskontrakt. För en annan kvinna på boendet tog det cirka tre månader att få sitt hyreskontrakt. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen finns det rutiner för att upprätta ett hyreskontrakt, men ibland kan informationen brista om vilka som har flyttat in. Önskemål om ett demensteam En anhörig framförde ett önskemål om ett demensteam i Huddinge kommun, liknande det som finns i Botkyrka kommun. 6

11 Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor bland annat om äldres boendesituation, vad man kan få hjälp med, förvaltarskap, byte av god man och hjälpmedelsfrågor. Det var även frågor om ledsagning samt kostnader för matlådor och fotsjukvård. Hjälp med att få insikt om hjälpbehov Fråga: Kan kommunen informera min vän på ett sätt så hon inser att hon behöver hemtjänst? Svar: Kommunen kan informera om vad vännen kan ansöka om för hjälp, men kan inte tvinga någon att ta emot hjälp. Ansökan om ledsagning Fråga: Min mamma behöver hjälp för att kunna ta sig till och från läkaren, men jag har inte möjlighet att följa med. Kan hon ansöka om att få hjälp med det? Svar: Hon kan ansöka om ledsagning och en biståndshandläggare gör en bedömning av behovet. Kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Läkemedelsgenomgång Fråga: Vart kan jag vända mig för att få en läkemedelsgenomgång? Svar: Ta kontakt med din läkare för genomgång av dina mediciner. Samarbete mellan polis och kommun Fråga: Jag är orolig för en person som bor i mitt område. Finns det samarbete mellan polisen och kommunen? Svar: Ja polisen informerar kommunen om de bedömer att den äldre är i behov av hjälp. Kommunen försöker då ta kontakt med personen. Kostnad och matsedel för matlådor Fråga: Jag önskar att det fanns en matsedel för matlådor på kommunens hemsida. Mina föräldrar funderar på att ansöka om matlådor och skulle vilja se ett exempel på en matsedel. Vad kostar matlådor? Svar: En matsedel kan skickas hem till dina föräldrar. Däremot kan den inte finnas på hemsidan, eftersom det saknas en enhetlig matsedel för de utförare som finns. En matlåda kostar 40 kronor per portion och för att distribuera matlådor som enda insats kostar det 163 kronor per månad. Fotsjukvård Fråga: Kan en äldre med diabetes få billigare fotsjukvård och vad kostar det? Svar: För att få fotsjukvård behövs en remiss som en läkare, distriktssköterska eller en diabetssjuksköterska skriver. Remissen gäller för högst ett år. Kostnaden beror på om personen besöker en mottagning eller om det görs ett hembesök. Frikort gäller. 7

12 Äldreombudsmannens reflektioner Det är beklagligt att en nödställd äldre på ett äldreboende ska behöva vänta upp till 45 minuter för att få hjälp. Detta kan jämföras med hemtjänsten som ska svara på ett trygghetslarm inom 30 minuter hos en nödställd äldre. Vad kan social- och äldreomsorgsförvaltningen göra för att öka tryggheten och minska väntetiden? Rättssäkerheten för den äldre bör öka. Den äldre ska kunna ansöka om en insats, få prövat om han eller hon har rätt till den och kunna överklaga beslutet. Men för att kunna säkerställa att den beviljade insatsen utförs eller kunna överklaga ett beslut är en av förutsättningarna att kunna tolka beslutet. Enligt språklagen har myndigheter och kommuner en skyldighet att uttrycka sig begripligt och särskilt i en maktposition är det angeläget att använda klarspråk. I en hushållsgemenskap ska personer hjälpa varandra, men hur stort ansvar ska läggas på en person i hushållet som inte behöver hjälp? Idag finns det olika typer av hushållsgemenskap utanför äktenskapets former. Det tycks finnas ett behov av en nyansering av definitionen hushållsgemenskap. Att ringa på klockan eller att knacka på dörren för att avisera ett besök hos en person är naturligt för de flesta, men på ett äldreboende kan anställda bara stiga in till den äldre utan att knacka. Ett besök kan ses som ett intrång i den äldres bostad, även om det är för att hjälpa den äldre. Den äldres integritet i sin privata lägenhet på ett äldreboende bör respekteras. När en kvinna och en man på ett boende trivs i varandras sällskap är det positivt med fysisk beröring. Behovet av mänsklig värme och närhet avtar inte med ålder. Vid beröring frigörs hormonet oxytocin i kroppen, som bland annat ger lugn och kan minska spänningar i kroppen. Men etiska dilemman kan uppstå för anställda som slits mellan å ena sidan den äldres bestämmanderätt, å andra sidan att skydda den äldre. Det är positivt att Huddinge kommuns hemtjänst får beröm. Anställda arbetar på ett bra sätt och det finns de som kan städa särskilt bra. Berith Ramstedt Äldreombudsman 8

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport april till juni 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-07-25 AN-2013/370.739 1 (5) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning...

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport juli till september 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-28 AN-2013/71 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för oktober till december 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för oktober till december 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/147.739 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 juni 2013 KS-2013/645.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 17 maj 2013 KS-2012/405.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/151.730 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 AN 2015/602 1 (2) HANDLÄGGARE 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Uppföljning Söderstöd familjerådgivning

Uppföljning Söderstöd familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2047 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdagen den 13 december 2016, klockan 17:00 Plats Balingsholm, Balingsnäsvägen 27, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Val av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Uppföljning Acord Familjerådgivning

Uppföljning Acord Familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-06 SN-2013/2048 1 (3) HANDLÄGGARE Therese Hellman 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Välkommen till. Enbackagården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon:

Välkommen till. Enbackagården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Välkommen till Enbackagården Träffas på telefon: Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 SN 2015/3405 1 (2) HANDLÄGGARE Siv Jönsson 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Ersättning för verksamhet

Läs mer

Värdighetsgaranti för handläggarenheten Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen. Du som behöver

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa Korttidsboende Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa 1 Korttidsboende Syftet med korttidsboende är att ge Dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att Du ska kunna återgå till

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Välkommen till. Skedvigården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon:

Välkommen till. Skedvigården. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Träffas på telefon: Välkommen till Skedvigården Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer