Information om del 2 av TEDDY-studien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om del 2 av TEDDY-studien"

Transkript

1 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien

2 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 2 Information om TEDDY-studiens.. uppfoljning «2»

3 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 3 Ni inbjuds att med ert nyfödda barn delta i TEDDY-studiens fortsättning. Som ni informerats om per telefon visade vår analys av ert barns navelsträngsblod att barnet har en förhöjd ärftlig risk att utveckla typ 1 diabetes (insulinberoende diabetes eller barndiabetes). Detta betyder inte att ert barn kommer att få diabetes utan endast att risken är högre jämfört med svenska barn i allmänhet. Ungefär 7 av 100 barn med denna förhöjda risk utvecklar diabetes under sin livstid varav 3 barn före 15 års ålder. I TEDDY-studien skulle vi vilja följa ert barn upp till 15 års ålder för att ta reda på varför en del barn får diabetes men andra inte får sjukdomen, trots att de har samma ärftliga förutsättningar. På de följande sidor finns en mer detaljerad beskrivning av vad som kommer att hända om ni väljer att vara med i TEDDY-studien och vad som kommer att undersökas med de olika proverna. Där finns också information om typ 1 diabetes samt vilka för- och nackdelar det är att vara med i studien. «3»

4 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 4 Vad händer om ni går med i TEDDY-studien? I TEDDY-studien vill vi följa ert barn till dess barnet är 15 år för att försöka hitta sådana faktorer som skulle kunna utlösa diabetes hos vissa barn eller hitta faktorer som kan ha betydelse för att sjukdomen inte utvecklas. Naturligtvis behöver ni inte nu bestämma om ni och ert barn ska vara med i TEDDY-studien i 15 år utan bara bestämma om ni vill börja vara med i studien. Ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande. Om ni vill eller tror att ni vill vara med i TEDDY-studien är ni välkomna till ett första TEDDY-besök. TEDDY-sköterskan kan då berätta mer om studien och svara på era frågor. Vi ber er därför att noggrannt läsa igenom denna skrift innan ni kommer till besöket. Om ni sedan bestämmer er för att delta i TEDDY-studien får ni skriftligen ge ert samtycke till att vara med. För att underlätta besöket får ni i förväg frågeformulär hemsända, som ni fyller i och tar med till besöket. Vid detta och alla kommande TEDDY-besök tar vi ett blodprov på ert barn. För att barnet ska känna sticket så lite som möjligt smörjer vi alltid bedövningskräm där vi ska sticka. Eftersom vi gärna vill veta vad ert barn äter kommer sköterskan vid första besöket berätta för er hur man gör en 3-dagars kostregistrering (matdagbok). Vi vill att ni sedan gör en sådan matdagbok var tredje månad under barnets första år och därefter två gånger per år. Ni kommer också att få instruktion om hur man tar avföringsprov (bajsprov) från barnet. Till detta får ni provrör, kuvert och porto av oss. Vi vill att ni 1 gång per månad skickar oss prov på barnets avföring. Besök på TEDDY-mottagningen sker var tredje månad fram till dess barnet är 4 år. Vid varje besök kommer vi att väga och mäta barnet samt fråga om olika saker såsom vaccinationer, sjukdomar, kost m.m. och om händelser som kan ha haft betydelse för ert barn. För att hjälpa er komma ihåg detta får ni en speciell bok (TEDDY-boken) där ni hemma kan skriva in sånt som vi senare kommer att fråga om vid era besök hos oss. Vid första besöket då ert barn är 3-4 månader får ni TEDDY-boken och sköterskan visar hur man kan använda den. Ni kan naturligtvis kontakta er TEDDY-sköterska mellan besöken om ni har några frågor. «4»

5 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 5 Vid det andra TEDDY-besöket 3 månader senare, då ert barn är ungefär 6 månader, går vi igenom barnets matdagbok och frågar vad som hänt barnet sedan förra besöket (TEDDY-boken). Denna gång får ni föräldrar också fylla i frågeformulär om vad ni tycker om att vara med i TEDDYstudien. Sist tar vi blodprovet på barnet. De kommande TEDDY-besöken går till på ungefär samma sätt som besöket vid 6 månader. På sista uppslaget finns en översiktlig uppställning av vad som kommer att hända på TEDDY-besöken under studiens gång. Vid några besök fyller ni i frågeformulär. Vid 9-månadersbesöket vill vi att ni tar med ett prov av ert kranvatten. Då barnet är 2 år vill vi klippa barnets tånaglar. På nästa sida kan ni se varför vi tar de olika proven och vad vi kan mäta med dem. Blodprovet som tas vid 2-årsbesöket kommer också att analyseras för glutenantikroppar. Barn som har glutenantikroppar kan utveckla celiaki. De som har celiaki tål inte ämnet gluten, som finns i vete, råg och korn. Samma ärftliga anlag (gen) som ökar barnets risk för diabetes ökar också barnets risk för celiaki. Från 2 år undersöks barnets blod för glutenantikroppar en gång per år. Om barnet skulle få sådana antikroppar kommer ni få en remiss till en specialistläkare, som kan undersöka om barnet utvecklat celiaki. Celiaki kan behandlas genom att barnet får glutenfri kost. Besök på mottagningen och insamling av olika uppgifter kommer att ske mer sällan då barnet blir äldre förutsatt att barnet inte visar några tecken på att en autoimmun process börjat. Skulle det finnas tecken på att en autoimmun process börjar, dvs barnet får antikroppar i blodet, kommer vi att följa upp barnet var tredje månad. Antikroppar i blodet kan försvinna. Om antikropparna är bestående och barnet är över 3 år kommer barnet få göra ett särskilt test (oral glukosbelastning) för att undersöka om barnet är på väg att utveckla diabetes. «5»

6 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 6 Kom ihåg att ert samtycke att vara med i TEDDY-studien inte betyder att ni måste vara med i studien till dess ert barn är 15 år. Naturligtvis önskar vi att ni stannar kvar i studien, men det är helt frivilligt från er sida. När ert barn blir äldre kommer barnet själv få vara med och bestämma om deltagandet i studien. Vi ska också försöka göra allt för att ert deltagande ska bli så positivt som möjligt. Vad undersöker man med olika prover och frågor? Många av de prover som tas på barnet kommer att sparas och inte analyseras förrän man vet vilka barn som utvecklat antikroppar eller diabetes. Prover från dessa barn kommer då att jämföras med prover från de barn som varken fått antikroppar eller diabetes. Blodprovet undersöks efter varje besök för att ta reda på om barnet utvecklat antikroppar. Blodet kan senare också undersökas för att se om barnet t.ex. haft vissa infektioner. Från 2 års ålder och en gång per år undersöks blodprovet för glutenantikroppar. Avföringsprovet (bajsprovet) används för att undersöka om barnet varit utsatt för virusinfektioner. Eventuellt kan virusinfektioner medverka till att diabetes utvecklas. Kostregistreringen (matdagboken) används för att studera och jämföra kosten hos olika barn. Eventuellt skulle vissa födoämnen, vitaminer eller annat barnet äter eller dricker kunna skydda mot diabetes. Naglar kan användas för att studera vilka mineraler som finns i barnets kropp. Mineraler är viktiga för immunsystemets normala funktion. Vattenprovet ska analyseras för innehåll av mineraler. Stressfulla händelser eller annan livsstress kanske kan ha betydelse för att antikroppar bildas. Därför frågar vi om olika saker som händer ert barn. Oral glukosbelastning kan visa om barnet tillverkar tillräckligt med insulin. En individ som håller på att få diabetes har ofta för lite insulin. «6»

7 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 7 Vad är typ 1 diabetes? Typ 1 diabetes kallades förr barndiabetes, eftersom det ofta är barn som får sjukdomen. Numera vet man att typ 1 diabetes kan uppstå i vilken ålder som helst. Typ 1 diabetes är en kronisk sjukdom och kan alltså inte botas. Sjukdomen kan behandlas genom flera dagliga insulininjektioner och anpassning av kosten. Vuxna som får diabetes får oftast en annan typ av diabetes - typ 2 diabetes eller icke insulinberoende diabetes. Denna typ av diabetes kräver i regel inte insulinsprutor utan kan oftast behandlas med tabletter, diet och motion. Typ 2 diabetes är vanlig hos vuxna men inte hos barn. Att ha diabetes under många år både typ 1 och typ 2 - ökar risken för många andra sjukdomar. Typ 1 diabetes uppstår då betacellerna i bukspottkörteln, som gör insulin, förstörs av kroppens eget immunförsvar. Egentligen ska immunförsvaret bekämpa utifrån kommande infektioner, men vid typ 1 diabetes händer något som gör att immunförsvaret i stället riktar sig mot den egna kroppen och dödar betacellerna. När betacellerna förstörs kan kroppen inte längre tillverka insulin. Insulin behövs för att kroppen ska kunna ta hand om maten och hålla blodsockret på rätt nivå. Om kroppen inte har tillräckligt med insulin, stiger blodsockret och man blir sjuk. När ett barn utvecklar diabetes måste barnet varje dag ta sprutor med insulin för att hålla sig friskt. Forskningen har lärt oss att barn som får diabetes har vissa ärftliga anlag. Barn till föräldrar med diabetes har högre risk att få sjukdomen än barn till föräldrar utan diabetes. Fyra av fem barn som får barndiabetes har dock inga föräldrar eller syskon med diabetes. Därför tror man att också andra faktorer har betydelse för vem som får diabetes. I TEDDY-studien kommer vi att studera olika faktorer i omgivningen som skulle kunna ha betydelse för att sjukdomen bryter ut. Det tar lång tid innan alla betaceller är förstörda. Det kan pågå under flera år utan att man vet om det. Inte förrän en stor del av betacellerna är förstörda (ungefär 75%) blir individen sjuk. Det är därför svårt att veta vad som gjorde att betacellerna började förstöras. I TEDDY-studien vill vi följa barn med förhöjd ärftlig diabetesrisk under lång tid och ta reda på «7»

8 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 8 vad som händer barnet under uppväxten för att på så sätt komma fram till vad som gjorde att betacellerna började förstöras. Man kan också tidigt få veta om diabetes eventuellt är under utveckling. Då betaceller börjar förstöras utvecklas antikroppar i blodet. En autoimmun process kan då ha börjat. Genom att mäta dessa antikroppar kan man studera den autoimmuna processen och ta reda på om kroppen utvecklat bestående antikroppar. Om barnet får bestående antikroppar ökar barnets risk för att få diabetes. I TEDDY-studien mäter vi tre olika antikroppar. Även om ett barn utvecklar en eller flera antikroppar betyder det inte att barnet får diabetes, men att risken att få sjukdomen ökar. Ju fler antikroppar ett barn utvecklar ju större är risken att få diabetes. Omkring 5 av 100 barn som ingår i TEDDY kommer att utveckla en antikropp och 2-3 av 100 barn kommer att utveckla 2 eller 3 antikroppar. Risken för barn med flera antikroppar att utveckla typ 1 diabetes är mycket stor. Vilka för- och nackdelar finns det med att vara med i TEDDY- studien? Att vara med i TEDDY-studien betyder att vi följer upp ert barns ärftliga risk för diabetes. Skulle ert barn utveckla diabetes kommer det sannolikt att upptäckas tidigt. Det är en fördel för barnet att inte behöva bli mycket sjukt innan man upptäcker sjukdomen och börjar med behandlingen. Om ny forskning skulle visa hur man kan skydda barn från att få diabetes och att det skulle vara till nytta för ert barn, får ni veta det. Vi hoppas att kontakten med TEDDY-sköterskan eller eventuell annan TEDDY-personal ska kunna vara ett stöd om ni skulle känna er orolig för ert barn vare sig det gäller diabetes, andra sjukdomar eller eventuellt något annat. Vi strävar efter att vara lätt tillgängliga för våra TEDDY-familjer. Även om er medverkan i TEDDY-studien inte skulle vara till nytta speciellt för er och ert barn är den mycket värdefull för oss i våra försök att ta reda på varför vissa barn får diabetes och vad man skulle kunna göra för att förhindra att sjukdomen bryter ut. I TEDDY-studien kommer vi att be er göra olika saker som tar både tid och kraft från er. Ni får ta av er tid och göra er besväret att komma på besök till TEDDY-mottagningen, ert barn kommer att bli stucket var tredje månad «8»

9 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 9 och ni ska svara på en mängd frågor. En gång per månad ska ni också skicka in ett avföringsprov (bajsprov) från ert barn. Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att göra det så lätt för er som möjligt. Ni får ersättning för parkering och bilresor samt material och portot betalt då ni skickar bajsprover. Att vara med i TEDDY-studien är naturligtvis helt frivilligt och ni kan avbryta ert deltagande när som helst. Eventuell framtida hälso- eller sjukvård vad gäller ert barn påverkas inte av att ni avstår från att delta eller senare väljer att avbryta ert deltagande i TEDDY-studien. Vi kommer inte att informera någon utomstående om ert barns förhöjda ärftliga risk för diabetes. Uppgifter om ert barns ärftlighet förvaras i låsta skåp och i datafiler som endast några få av TEDDY:s personal har tillgång till. Uppgifter om barns diabetesrisk lämnas inte ut till försäkringsbolag. Alla föräldrar rekommenderas att försäkra sitt nyfödda barn vare sig man är med i TEDDY-studien eller inte. Alla forskningsresultat från TEDDY-studien kommer endast att redovisas som resultat från grupper och uppgifter om enskilda individer kan aldrig spåras. TEDDY-studien är ett internationellt samarbetsprojekt mellan olika forskningscenter. Identiteten på svenska barn och resultat på enskilda barns prover eller uppgifter om enskilda familjer lämnas inte ut till de övriga forskningscentra som vi samarbetar med i TEDDY-studien. I den gemensamma TEDDY-studien är varje barn/familj endast ett nummer. De prover som tas i TEDDY-studien och som inte analyseras direkt kommer att förvaras i ett lager som är gemensamt för alla TEDDY:s studieorter. Alla uppgifter om ert barns identitet tas bort innan provet skickas för lagring, varför proverna kommer att vara helt anonyma. Ni kommer att få ge ert tillstånd till denna förvaring på ett separat formulär. Huvudansvarig för TEDDY-studien är Åke Lernmark, professor i diabetesforskning vid Lunds Universitet och Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Vid barnklinikerna i Skåne finns barnläkare som samarbetar med TEDDY-studien.! TEDDY-studien är godkänd av den regionala forskningsetiska nämnden vid Lunds Universitet och betalas till stor del av NIH (National Institute of Health) det amerikanska hälsovårdsinstitutet. «9»

10 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida Nar ska vi pa TEDDY-besok? Va Hemma - barnet 2-3 månader gammalt Mamma fyller i frågeformulär om graviditeten, barnets födelse, kost under graviditeten, barnets tidiga kost samt frågor om TEDDY. Pappa fyller i frågeformulär om TEDDY. Föräldrar läser igenom information om TEDDY-studien 3 månader - besök på TEDDY-mottagningen TEDDY-sköterskan i nformerar och föräldrar får svar på sina frågor Skriva på samtycke om deltagande Instruktion om hur man tar avföringsprov Instruktion om hur man gör en 3-dagars kostregistrering (matdagbok) Introduktion av TEDDY-boken Genomgång av frågeformulären som föräldrarna fyllt i hemma Barnet vägs och mäts Blodprov tas på barnet 1 gång per månad fram till att barnet är 4 år Skicka ett prov på barnets avföring. 6 månader - TEDDY-besök Genomgång av 3-dagars matdagbok Föräldrarna: frågeformulär 9 månader - TEDDY-besök Ta med prov på ert kranvatten. Genomgång av 3-dagars matdagbok Föräldrana: frågeformulär 12 månader - TEDDY-besök Genomgång av 3-dagars kostregistrering 15 månader - TEDDY-besök Föräldrarna: frågeformulär 18 månader - TEDDY-besök Genomgång av 3-dagars matdagbok 21 månader - TEDDY-besök «10»

11 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida ? Vad kommer att handa pa besoken? 24 månader - TEDDY-besök Genomgång av 3-dagars matdagbok Test för glutenantikroppar (del av blodprovet) Klippning av barnets tånaglar 27 månader - TEDDY-besök 2 Föräldrarna: frågeformulär Från barnets 28:e till 48:e månad Var 3:e månad Intervju -information ur TEDDY-boken 2 Var 6:e månad Genomgång av 3-dagars kostregistrering 1 gång per år Föräldrarna fyller i frågeformulär Test för glutenantikroppar Efter 48:e månaden fram till barnet är 15 år Var 6:e månad Skicka avföringsprov Besök på TEDDY-mottagningen - Intervju, uppföljning av TEDDY-bok Genomgång av 3-dagars kostregisrering 1 gång om året Föräldrarna fyller i frågeformulär Barnet fyller i frågeformulär från 10 års ålder Test för glutenantikroppar Efter 36:e månaden om barnet skulle utveckla antikroppar Var 3:e månad Uppföljning av TEDDY-bok 2 Var 6:e månad besök på TEDDY-mottagningen Oral sockerbelastning. Barnet får dricka en söt dryck och 1/2 tesked blod tas var 30:e minut under 2 timmar. Genomgång av 3-dagars kostregisrering Skicka avföringsprov 1 gång om året Föräldrarna fyller i frågeformulär Barnet fyller i frågeformulär från 10 års ålder Test för glutenantikroppar «11»

12 TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg Sida 12 Mer information om TEDDY Ni kan också läsa om TEDDY-studien på TEDDY:s svenska hemsida: och den internationella hemsidan:

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout 2 08-01-21 09.14 Sida 1 Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout

Läs mer

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans.

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Bästa förälder! Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Studiens syfte är att ta reda på hur vanligt det är med glutenintolerans och om det finns sätt att förebygga sjukdomen. Läsåret

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

TEDDY Kids. Nyhetsbrev 2017

TEDDY Kids. Nyhetsbrev 2017 Nyhetsbrev 2017 TEDDY Kids Hej kära Juniorforskare! Vi på TEDDY skickar en liten hälsning till Dig med lite pyssel, information om studien och lite rolig fakta du kanske inte visste tidigare. Vi tycker

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes.

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Du håller den här broschyren i din hand för att ett barn, som du eller ditt eget barn känner, har fått typ 1-diabetes. Eftersom det är

Läs mer

TEDDY-studien: Årsrapport 2006

TEDDY-studien: Årsrapport 2006 1 2007-02-21 TEDDY-studien: Årsrapport 2006 Bakgrund och frågeställningar Typ 1 diabetes hos barn ökar i Sverige med 5-6% per år. För närvarande diagnosticeras i genomsnitt två barn varje dag med sjukdomen.

Läs mer

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen Ring 040-692 23 27 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller 5 GODA ANLEDNINGAR till att bevara ditt barns stamceller Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Fosterscreeningar GUIDE FÖR DEM SOM VÄNTAR BARN

Fosterscreeningar GUIDE FÖR DEM SOM VÄNTAR BARN Den här broschyren är avsedd för alla föräldrar som väntar barn. Det är önskvärt att föräldrarna tillsammans bekantar sig med broschyren. Att delta i fosterscreening är frivilligt. Fosterscreeningar GUIDE

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

TRÄFFAR TEDDY-FORSKARNA

TRÄFFAR TEDDY-FORSKARNA TEDDY WILLIE OCH EMMA TRÄFFAR TEDDY-FORSKARNA WILLE OCH WILMA TRÄFFAR TEDDY-FORSKARNA Till alla barn och familjer som deltar i TEDDY Studien. Författare/berättelse: Ulrica Swartling, Med. Dr. Illustrationer:

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Vad händer under besöket i RATSS- studien?

Vad händer under besöket i RATSS- studien? Vad händer under besöket i RATSS- studien? Information och samtycke När ni kommer för att besöka oss i RATSS- studien möts ni först av forskningssjuksköterskan som berättar för er vad som kommer att hända

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Fosterdiagnostik du väljer själv! De allra flesta barn föds friska, men alla kvinnor har - oavsett ålder en viss risk att föda ett

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Diabetes många ansikten ska demaskeras

Diabetes många ansikten ska demaskeras (Måste kompletteras med bilder) Diabetes många ansikten ska demaskeras Målen för diabetesforskningen på CRC är högt satta men förutsättningarna också bättre än någonsin. Forskarna djupborrar i de -minsta

Läs mer

Stamceller är sådana celler som kan bli vilken sorts cell som helst Stamceller specialiserar sig så småningom till ex. muskelceller, blodceller,

Stamceller är sådana celler som kan bli vilken sorts cell som helst Stamceller specialiserar sig så småningom till ex. muskelceller, blodceller, Stamceller Vad är stamceller? Från början är vi bara en cell Den cellen delar på sig och blir 2 celler, 4 celler, 8 celler osv tills de är de 100 000 miljarder celler en vuxen människa består av Men alla

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

En informationsbroschyr om EpiHealth

En informationsbroschyr om EpiHealth En informationsbroschyr om EpiHealth Information finns även på Vad är EpiHealth? EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs mer

TEDDY årsrapport 1 2009-04-23. TEDDY-studien. (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young)

TEDDY årsrapport 1 2009-04-23. TEDDY-studien. (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) TEDDY årsrapport 1 2009-04-23 TEDDY-studien (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) Årsrapport 2008 TEDDY årsrapport 2 2009-04-23 Bakgrund Typ 1 diabetes hos barn i Sverige fortsätter

Läs mer

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen Ring 040-15 22 22 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller 5 GODA ANLEDNINGAR till att bevara ditt barns stamceller Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Ella Juha, Marja, Symptom: Symptom: Symptom: Diagnos: Diagnos: Diagnos:

Ella Juha, Marja, Symptom: Symptom: Symptom:  Diagnos: Diagnos: Diagnos: Ella, förstaklassist Symptom: trötthet anemi Diagnos: celiaki Juha, försäljningschef Symptom: förstoppning ledsymtom Diagnos: celiaki Marja, pensionär Symptom: viktnedgång diarré Diagnos: celiaki Känner

Läs mer

Arv + miljö = diabetes?

Arv + miljö = diabetes? Arv + miljö = diabetes? Kristina Lejon universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Vad är det som gör att vi får diabetes? Anna Möllsten var nyss inne på den frågan och visade

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning Innehåll Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk prövning?

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Glutenintolerans hos barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1. Mara Bybrant 130322

Glutenintolerans hos barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1. Mara Bybrant 130322 Glutenintolerans hos barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1 Mara Bybrant 130322 Inte så farligt som många tror celiakidiabetes.se 2 Barn i yngre tonåren intervjuas -Du kommer att överleva. Det känns

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling!

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling! C HEPATIT Behöver du testa dig? Det finns behandling! Denna broschyr är framtagen av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting 2017 Tryckt på tryckeriet Landstingsstyrelsens förvaltning C HEPATIT

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Barn med njursjukdom Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har ditt barn en njursjukdom? Vad innebär det? Vad är njursvikt? Är det en livshotande sjukdom? Njurarnas uppgift är bland annat att utsöndra

Läs mer

Frågeformulär 6 månader

Frågeformulär 6 månader Frågeformulär 6 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Datum Vårt diarienummer Handläggare /15 Lillemor Fernström

Datum Vårt diarienummer Handläggare /15 Lillemor Fernström Datum Vårt diarienummer Handläggare 2016-02-25 55/15 Lillemor Fernström Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm S.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Svenska Diabetesförbundets

Läs mer

Exponering för PFAS i dricksvatten i Kallinge Delstudie 1

Exponering för PFAS i dricksvatten i Kallinge Delstudie 1 Exponering för PFAS i dricksvatten i Kallinge Delstudie 1 Information till barn Under lång tid har vattenledningsvattnet i Kallinge varit förorenat av rester från släckskum, som använts vid brandövningar.

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 Innan du bestämmer dig för om du vill delta i det här projektet är det viktigt

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!?

Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!? Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!? Förfrågan om deltagande i studie Hur vanlig är de fästingburna smittorna Babesios och TBE hos människor i Sydsverige? Se information nedan och kontakta

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Mat och dryck för dig som har diabetes

Mat och dryck för dig som har diabetes Mat och dryck för dig som har diabetes Den här skriften handlar om sjukdomen diabetes. Du får veta vad diabetes är och på vilka sätt du kan må dåligt av diabetes. Här är det viktigaste du ska tänka på

Läs mer

Graviditet VT 2011 AÅ

Graviditet VT 2011 AÅ 9 maj 2011 Annika Åhman annika.ahman@kbh.uu.se Hälsoaspekter av graviditet på mor och barn Fosterdiagnostik Mödrahälsovård Det nyfödda barnets behov och omhändertagande Det nyfödda barnets vanliga sjukdomar

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Frågor och svar om sängvätning

Frågor och svar om sängvätning Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enures Akademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2-3 års åldern, i regel tidigare på dagen än på natten.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes.

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. V ä r l d s d i a b e t e s d a g e n M a l m ö 2 0 1 4 Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. Patrik Rorsman Radcliffe Department of Medicine Oxford Centre for

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch.

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch. BLodsocker-logg för vecka Frukost Lunch MELLANMÅL MIDDAG SÄNGGÅENDE Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag ATT KÖPA Söndag Veckoanteckningar Använd denna sida för att skriva ned ditt och dos. En guide

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer