De fiskar efter nya drömjobb. Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8. Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De fiskar efter nya drömjobb. Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8. Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen..."

Transkript

1 Nr 3 Juni 2009 De fiskar efter nya drömjobb foto: jan lindblad jr Läs allt om sommarens bästa evenemangstips... Sid Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8 Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen... Sid 16

2 Fest och kris Nu är sommaren här. Vi hoppas och tror på bra väder och många sköna dagar. Oavsett väder finns det mycket att göra i vår kommun och i övriga Sörmland. Sommaren blir till stor del vad vi själva gör den till. En viktig del i vår attraktionskraft är att vi syns och att det händer roliga saker i vår bygd. Id e t här numret av Glimten finns många bra tips på ställen att besöka och händelser att delta i, där kanske just ditt bästa sommarminne kan bli till. Det är tyvärr inte bara sommar och sol. Det är minst sagt lågtryck i ekonomin. Vi befinner oss i en lågkonjunktur med stora konsekvenser i Sverige liksom runt om i världen. I Flen innebär det bland annat att flera får gå från sina arbeten och att ungdomar har svårt att få arbete. För den kommunala verksamheten innebär det att skatteintäkterna minskar och att kostnaderna måste minska i samma mån. För 2009 och 2010 och framåt pågår just nu ett arbete för att få ner kostnaderna och det på ett sådant sätt att människor och viktiga verksamheter drabbas så lite som möjligt. Tyvärr ser ekonomin ut så att vi inte kommer att kunna undgå att det påverkar verksamheter som är viktiga och efterfrågade och kommunen måste troligen också minska personalstyrkan. Så långt som möjligt ska vi använda naturlig avgång men det kommer sannolikt inte att räcka. v i ko m m e r allt s å at t märka av försämringar. Mitt i detta måste vi både hantera den akuta situationen och ha modet att tro på framtiden. Det gör vi bäst genom att fortsätta det långsiktiga arbete vi inlett för att förbättra kommunen och dess attraktionskraft. Vi måste, som man brukar säga, både bromsa och gasa samtidigt. När vi utvecklar kommunen skapar vi också bättre förutsättningar för fler arbetstillfällen och bättre boende och därigenom högre skatteintäkter som gör att vi kan bedriva bra verksamhet. Många positiva saker är mitt i det dystra på gång. Några exempel på det kan du läsa i denna tidning. e n viktig del i vår attraktionskraft är att vi syns och att det händer roliga saker i vår bygd. I det här numret av Glimten kan du läsa om Fest i Flen bland annat, vår stora kommunfest. Kommunen är en av arrangörerna och finansieras via kommunen, näringslivet och handeln. Företag och handlare i kommunen tycker att evenemanget är så viktigt att vi trots lågkonjunkturen aldrig tidigare fått så stor uppslutning och så stor finansiering från företagen. Läs gärna GB:s och Stefan Schwendts kommentar i artikeln om Fest i Flen på sidan 10. Och det bästa av allt är att alla kan vara med. Det är gratis och innehåller mycket trevligt för barn, ungdomar och familjer. Så trots svåra tider kan alla delta i Fest i Flen utan att det kostar något. Med tillönskan om en glad och trevlig sommar! lars rådh, kommunchef Kulturrådet ger Kulturskolan kronor k u lt u r s ko l a n i flens ko m m u n beviljades kronor av Kulturrådet under maj för att främja estetiska former i vardagen. Pengarna är en extra resurs som betyder att flera kommunövergripande projekt kan genomföras. Ett projekt avser elever i årskurs 7-9 på Stenhammarsskolan som tillsammans med professionella konstnärer Samtidsdebatt om konst. Ytterligare ett projekt gäller elever i årskurs 7-9 i Malmköping som ska få göra en film om Flens kommun. Det tredje projektet gäller eleverna på Bruksskolan i Hälleforsnäs som med sitt projekt ska få stärka orten ur olika aspekter. Nina Hansson är mycket duktig danslärare på Kulturskolan med stark koppling till Kulturrådet. Hon kommer att leda projektet Kultur och dans som fokuserar på mötet mellan människor. I 20 år har nya allvädersbanor stått på önskelistan och nu är de verklighet för tre miljoner kronor. Hallå där Reine Johansson, ordförande för Flens Friidrottssällskap, som nu springer på sprillans nya allvädersbanor av gummiasfalt på Hammarvallen. Vad betyder det här för friidrotten i Flen? Jättemycket, det ger oss förutsättningar att träna på samma villkor som alla andra föreningar. Förut hade vi asfalt som underlag och då kunde vi inte träna med spikskor, som vi använder när vi tävlar, utan alla hade vanliga löparskor. Det är stor skillnad att springa med spikskor och på gummiasfalt, så därför är det viktigt att man får träna på det innan man kommer till tävling. Blir det bättre resultat från de aktiva nu när ni har bra banor att träna på? Ja, jag både tror och hoppas på det. Det kan också bli ett litet uppsving för friidrotten i Flen med fler barn och ungdomar som vill träna och tävla med oss. Idag har vi ett 20-tal aktiva friidrottare på två ledare, inklusive mig själv. För att kunna ta emot fler ungdomar måste vi även ha fler ledare. Vad finns det mer för fördelar med de nya banorna? Vi kommer att kunna arrangera tävlingar, det var inte möjligt med asfalt som underlag. Men innan det blir verklighet behöver vi mer utbildat folk som kan hjälpa till under tävlingarna. Vad säger ungdomarna om det nya underlaget? De tycker att det är kul, framför allt för att de kan använda samma skor som de har när de tävlar. Nu kan de bli vana och säkra på det här underlaget innan de kommer till tävling. 2

3 2009 året då många jubilerar Museispårvägen firar 40 år 2009 är verkligen ett jubileumsår. Museispårvägen i Malmköping fyller 40 år, Flen 60 år, Hälleforsnäs Bruk 350 år, Prins Wilhelmgymnasiet 10 år. Det är några av alla jubilarer i kommunen! Fl e n s 60- å r s j u b i l e u m firas inte separat, tyngdpunkten ligger istället på lyfta fram firandet av Flens kommun. Fest i Flen juni är den stora kommunfesten då alla invånare bjuds på underhållning i varierande former. Då förvandlas Flen till en riktig nöjesmetropol som omfattar såväl företagskamper som spänning för de små. Läs mer på sidan I augusti är det tio år sedan Bildningscentrum Prins Wilhelm invigdes. Det var då en mycket stor satsning för att erbjuda kommunens elever god utbildning på hemmaplan. Firandet uppmärksammas under hösten på olika sätt, även i kommuntidningen Glimten. Detsamma gäller firandet av Hälleforsnäs Bruk 350 år där firandet ligger i slutet av sommaren. m u s e i s p å r v ä g e n i malmköping satsar däremot stort på sitt firande och uppmärksammar det genom en mängd aktiviteter för allmänheten mellan 27 juni och 5 juli. I höst avslutas firandet den september med den 12:e nordiska konferensen Nordtrikk då ett 50-tal delegater från de nordiska länderna gästar kommunen. Firandet kommer att prägla hela Malmköping och erbjuder något för alla åldrar. Det inleds den 27 juni med högtidlig öppningsceremoni av Enskede gosskör (som numer hunnit bli distingerade gentlemän). Därefter följer kavalkad, veteranbuss, invigningstur med vagn nr 34 med mera. På onsdagen den 1 juli inträffar höjdpunkten som de senaste åren lockar allt fler gladjazzkväll vid Östersjön med matservering alternativt medhavd korg. En lämplig start på denna kväll är att ta spårvagnen till Östersjöns hållplats och bänka sig i tid eftersom området snabbt blir fullt. Därefter väntar en mycket trevlig kväll besökarna. Alla dagar under perioden 27 juni-5 juli blir det dessutom minibussar för barnen, simulator, modellspårväg, skärmutställningar, tät trafik på spåren, café och försäljning. En strid ström besökare hoppas Museispårvägen i Malmköping på i år då föreningen fyller 40 år. Firandet kommer att prägla hela Malmköping och bjuder på många aktiviteter. Ny karttjänst introduceras på webben u n d e r juni presenteras en ny karttjänst på Flens kommuns externa webbplats Kartorna bygger på ett GIS-system, geografiskt informationssystem, och innehåller olika typer av information till nytta för både kommuninvånare och tillfälliga besökare. Exempelvis skolor, vårdinrättningar, lediga tomter, fritidsaktiviteter, detaljplanesituationen med mera. Tillfälliga besökare kommer enkelt att kunna få information om var de kan bo och äta, vilka kulturella sevärdheter och vilka sevärda naturområden som gör det värt att besöka Flens kommun. Dessutom visas ett stort antal flygbilder över kommunen tagna från helikopter. Kartorna är interaktiva, vilket innebär att man kan förflytta sig i kartorna, förstora och förminska och välja vilken information man vill se. För många av objekten finns en direkt koppling till ytterligare information på andra sidor på kommunens webbplats. Man kan även få reda på vem som är rektor för en skola och hur man kommer i kontakt med skolans expedition. Det går också att skriva ut kartorna. Karttjänsten byggs ut allteftersom nytt kart- och informationsmaterial tas fram. På sikt kan kartorna komma att kopplas till felanmälan och bygglovsansökningar via internet. foto: flens kommun Kommuntidningen Glimten information om den mångsidiga bygden delas ut till nästan alla permanent- och fritidshushåll i kommunen. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och i Stadshuset bland annat. Distributionen sker med hjälp av Folket. Posten delar denna gång även ut tidningen till enskilt belägna landsbygdshushåll som har lantbrevbärare. Om du inte får tidningen i lådan, ring då Ansvarig utgivare: Lars Rådh, kommunchef Redaktör: Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter: vx, Sveavägen 1, Flen E-post: TALTIDNING: Finns på Teknisk produktion: Reklamfolket PROJEKTLEDNING: Daniel Eriksson GRAFISK FORM: Lotta Collander Distribution: Prolog Tryck: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Nästa nummer: Utkommer 20 augusti Nr 3/09 sid 7 Nu måste kostnaderna ned...sid 4 Tågförsämringar upprör alla...sid 4 En upplevelse utan dess like...sid 5 De får sommarens drömjobb...sid 6-8 Festen ingen vill missa...sid Sommarens evenemangstips...sid Vill du nå kommuninvånarna med annons i detta media kontakta Kim Laine tel eller e-post 3

4 Många protesterar gemensamt mot försämringarna av UVEN Må n ga, många i ko m m u n e n och i regionen, upprörs över de planerade försämringarna av regiontrafikens UVEN-tåg. Arbetsgivare och företagare är minst lika upprörda som de enskilda pendlare som känner sina framtida resmöjligheter hotade. Kommunen har därför gemensamt med större företag och arbetsgivare samt aktörer som verkar för regional tillväxt, skrivit en debattartikel för publicering i olika medier. Den kommer efter publicering även att visas på Smarta sätt att samverka ska stärka kommunens ekonomi n e d r e v i d e r i n ga r n a av skatteunderlagsprognoserna innebär stora försämringar i den kommunala ekonomin. För bara ett halvår sedan, i oktober 2008, fastställde kommunfullmäktige budgeten för 2009 och flerårsplanen för , men sedan dess har förutsättningarna försämrats. Skatteintäkterna för 2009 minskar med 19 miljoner kronor, för 2010 med 24 miljoner konor och för 2011 med 41 miljoner kronor. För att sätta beloppen i relation till något så motsvarar 24 mkr hela 65 årsarbetare eller hela nettokostnaden av Kultur och fritidsnämndens verksamheter eller nästan all verksamhet som bedrivs inom tekniska nämnden. Därför inleder kommunen nu en jakt på kostnader för att klara den kommunala servicen. Kommunerna är skyldiga att ha en ekonomi i balans, det innebär att Flens kommun måste se till att intäkter och kostnader går ihop och att budgeten inte hamnar på minus. Om den ändå skulle hamna på minus måste underskottet återställas inom tre år. Nya prognoser för skatteunderlaget kommer i mitten av augusti, i början av oktober och i mitten av december. Enligt beslut i regeringens vårproposition tillskjuts medel som för Flens kommun innebär 8,5 miljoner kronor för 2010 och 6 miljoner kronor för 2011 och sa m v e r k a n och sa m o r d n i n ga r med andra kommuner ses nu över, det kan gälla administration, räddningstjänst m m liksom andra möjligheter till rationaliseringar, organisationsförändringar, upphandlingar, I en fråga av denna karaktär är det av stor vikt att alla krafter samverkar för att motverka de planerade försämringarna. De krav som ställs på Flens kommun, dvs att börja betala för en minskad trafik trots att kommunen redan finansierar en stor del av denna, är orimligt höga, menar undertecknarna av brevet. Flens kommun har tidigare medverkat i opinionsbildande sammanhang i denna fråga tillsammans med Regionförbundet Sörmland som samlat kommunerna i ett debattinlägg. Det pågår nu ett intensivt arbete inom Flens kommun för att se över ekonomin inför de allt tuffare ekonomiska utmaningar som de svenska kommunerna står inför. I Flens kommun har arbetslösheten fördubblats jämfört med samma period föregående år. Skatteunderlagsprognosen har också försämrats avsesvärt sedan början av året och kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över vilka effektiviseringar som kan göras för att reducera kommunens kostnader. Antalet barn och unga minskar såväl i Flens kommun som i hela landet. Det är en anledning till att Flens kommun får övertalig personal inom skola och barnomsorg. förändrad transport och logitistik med mera. Alla politiska nämnder samt ledningsgruppen i kommunen undersöker dessa möjligheter just nu. Det gör även en ekonomgrupp och en konsult som kopplats in för att se över fastighetssidan. Anställnings- och inköpsstopp har diskuterats men effekterna av dem kan på lång sikt till och med bli negativa visar interna utredningar. Alla vakanser på tjänstesidan ska noga prövas innan de återbesätts. När intäkterna minskar så mycket som de gjort och gör för tillfället blir det sannolikt omöjligt att undvika att ett antal tjänster i kommunen måste tas bort. Det innebär tyvärr att ett antal anställda kommer att varslas även om allt görs för att minimera detta. Det är dessvärre inte möjligt att nu berätta exakt vad som kommer att beslutas eller när. Ett stort arbete återstår innan alla förslag har gåtts igenom och beräknats. Flen klarar sig inte utan tåg En ort som Flen klarar sig inte utan tåg. Vi är många som är beroende av tåget för att pendla till våra jobb. Vi måste få behålla Uven. Det säger Daniel Danon, 40-årig flensbo från Elfenbenskusten, som själv pendlar från Flen till Eskilstuna där han är lärare i franska på Fröslundaskolan. s e da n det blev känt att staten inte vill skjuta till pengar till Uven, tåget som förbinder Västmanland, Sörmland och Östergötland med varandra, har Daniel jobbat på olika sätt för att få beslutet ändrat. Tillsammans med två Katrineholmare, Fredrik Olofsson och Mikael Eriksson från arbetarekommunen startade Daniel ett upprop som riktas Daniel Danon kämpar för att Flen ska få behålla tåget Uven. till infrastrukturminister Åsa Torstensson. De samlar namnunderskrifter bland tågpendlare för att få behålla Uven. Vi delar också ut vykort som är adresserade till ministern, säger Daniel. Han kan vittna om att många, många tågresenärer uppskattar arbetet med att rädda Uven. Jag får telefonsamtal från människor som vill skriva på uppropet, säger han. Andra vill ha listor för att själva samla namn. Daniel Danon flyttade till Flen tillsammans med sin svenska fru Anne-Marie för sex år sedan. Valet föll på Flen dels för att husen har bra priser här, dels för att Anne-Marie är från Flen och har sina föräldrar här. Nu bor de i Bagarens hus på Sörmlandsgatan. Danon anser att kommunerna inte kan betala vad Uven skulle kosta utan statligt stöd. Vi är med och betalar citybanan i Stockholm med våra skattepengar. Då borde vi få en del tillbaka till vårt tåg. Att åka bil är inget alternativ. Det är inte bra för miljön. Han jobbar även med ungdomar i skolan och på sin fritid. Vid senaste årsmötet valdes han till ordförande i Flens IF/Södra och han tränar ungdomar i A-laget. elisabeth anderson 4

5 Ö-vik inspirerar till malmköpingsborna I mars åkte representanter från Malmköpings ortsutvecklingsprojekt till Örnsköldsvik, där de studerade stadens förvandling från Dövik till Övik. Med nya lärdomar i bagaget har nu Malmköping påbörjat sin utvecklingsresa. v å r t besök i övik var en upplevelse utan dess like. Ungdomarna kallade stan för Dövik, kommunen hade missat massor av arbetstillfällen och folk flyttade därifrån, men man har lyckats vända på det. De har gjort underverk i Övik och nu hoppas vi kunna göra samma sak i Malmköping, säger Börje Johansson. Örnsköldsviks väg ut ur den neråtgående spiralen startade Initiativtagare var några företagare som hade bestämt sig för att göra något åt situationen. De fick med sig politiker, tjänstemän och fastighetsägare och under en tioårsperiod förändrades attityder, det byggdes bostäder i attraktiva lägen och det skapades nya jobb fick Örnsköldsviks centrum utmärkelsen Årets stadskärna och Dövik är nu ett minne blott. Det nya smeknamnet är Glödvik. b ö r j e johansson arbeta r som vaktmästare åt Malmköpings Idrottsförening och är medlem i Malmabygdens Byaråd, en förening som arbetar för att köpingen ska leva och frodas. I ortsutvecklingsprojektet ingår han i arbetsgruppen för boendemiljö och näringslivsutveckling. Det som inspirerade mig mest var att ungdomarna i Ö-vik fick prova på att bli entreprenörer och två av tio fortsatte på den banan. Ungdomarna är vår framtid och vi fokuserar på att få till jobb och nya bostäder så att de vill stanna kvar i Malmköping, berättar Börje Johansson som är pappa åt sex barn. Fem av dem har flyttat Resan till Örnsköldsviks kommun som representanter för Malmköpings utvecklingsgrupper gjorde blev en upplevelse utan dess like, som Johanna Boström Stone sammanfattade resan med. På plats fick de träffa både tjänstemän och invånare som engagerat sig för Ö-viks förändring. från Malmköping till Nyköping respektive Eskilstuna. Mitt starkaste minne från resan är helt klart människorna vi träffade, säger Johanna Boström Stone. De har en otrolig öppenhet och prestigelöshet, de är entusiastiska och brinner för det de gör. Det är utan tvekan en av anledningarna till varför Ö-vik har utvecklats så fantastiskt positivt på bara några år. j o h a n n a boström sto n e äger Malmköpings Wärdshus och är styrelsemedlem i föreningen Malmköping.nu. Det är en ideell förening som bildades i samband med att den nya vägsträckningen förbi Malmköping färdigställdes 2007, då man såg ett behov av att bättre marknadsföra Malmköping. Hon ingår i arbetsgruppen som arbetar med handel och varumärket. Just nu fokuserar vi på marknadsföringen av Malmköping, bland annat genom en folder om orten, men vi tittar även på möjligheterna till fina skyltar som ska leda in folk till köpingen, säger Johanna Boström Stone. Jack Rydberg driver Malmköpings camping och är ordförande för Malmabygdens Byaråd. Han är med i arbetsgruppen som arbetar med fysisk miljö, trafik och gator. I Ö-vik har de bland annat investerat i nya bänkar, belysning och blommor och de har förbättrat öppettiderna i stan, säger han. I Malmköping är vi på god väg att få rondellutsmyckningar. Vi i arbetsgruppen pratar också om att öppna det fjärde benet vid norra infarten. Då kan bussarna åka in som de alltid har gjort och butiker och restauranger kan få ett uppsving. Det är jätteviktigt för hela orten. Något annat som inspirerade mig var att projektledarna sitter vid samma bord som politikerna och diskuterar förslagen, säger Jack Rydberg. Då blir det snabba beslut hela tiden. De behövs alltså ingen skrivelse, som det kan ta flera år innan det fattas beslut om. nina jonsson Fyra grupper jobbar med utvecklingen d e n n ya f ö r b i fa r t e n utanför Malmköping har enligt handlarna medfört minskade resandeströmmar med negativa effekter på handel och service vilket även visat sig inom besöksnäringens siffror. Samtidigt sviktar befolkningsunderlaget trots att orten med sitt läge och sin charm borde ha mycket goda förutsättningar att utvecklas. För att motverka detta har ett ortsutvecklingsprojekt startat i Malmköping där representanter för olika föreningar tillsammans med Flens kommuns tjänstemän arbetar för att stärka Malmköpings utveckling. De arbetar i fyra olika arbetsgrupper. En grupp svarar för Fysisk miljö, trafik och gator, den andra för Handel och varumärke, den tredje för Boendeoch näringslivsutveckling, den fjärde är en visionsgrupp ledd av kommunchef Lars Rådh. Information om arbetet, minnesanteckningar från möten etc, läggs regelbundet ut på under fliken Utvecklingsprojekt. EU-ansökan om förstudie i Malmköping f l e n s ko m m u n har nyligen lämnat in en EU-ansökan till Länsstyrelsen Södermanland som gäller en förstudie om hur orten Malmköping ska kunna utvecklas. De sökta medlen kommer från Jordbruksprogrammets strukturfond och avser landsbygdsutveckling. Förhoppningen, om ansökan bara beviljas, är att en projektledare ska kunna rekryteras på deltid. I förstudien ingår bland annat en Handelsoch näringslivsanalys av befintliga förutsättningar för Malmköping. Svar på ansökan väntas under försommaren. 5

6 Sommaren är för många en tid för självförverkligande och genomförande av drömmar. För ungdomar och vuxna utan erfarenhet av arbetsmarknaden kan ett sommarjobb och en lön också betyda att man mognar, känner sig behövd och stimulerad. Flens kommun har i många år prioriterat feriejobb till ungdomar på ett sätt som få andra kommuner gör. Alla elever födda -92 som vill ha ett feriejobb i tre veckor i kommunens regi, kan ansöka och få det. Alla vill inte, men den här sommaren sökte cirka hälften, ungefär 130 stycken. På följande sidor presenterar vi några som fått jobb av karaktären drömjobb. Det är gänget som får spela och sjunga för boende inom kommunens äldreomsorg på betald arbetstid, det är ungdomarna som ska få ägna veckor åt att fundera på hur kommunen kan bli en bättre plats för unga att leva och bo på och det är ett introduktionsprojekt för vuxna nyanlända som gör en viktig insats för miljön. Deras feriejobb: på turné till äldre De börjar inte på riktigt förrän den 15 juni, men mentalt har de redan börjat fundera. Vilka sånger och texter vill äldre människor höra? Var hittar man allt underlag? Vilka ska man börja prata med? Inför sommarens kommande turné på kommunens äldreboenden behöver de både lära sig att spela ihop och fördela uppgifter. Martina Eriksson från Malmköping, Johanna Björnler från Flen, Lina Larsson från Mellösa och Georg Warselius från Skebokvarn är helt överens om att de har fått drömjobbet! tänk at t få tjäna penga r på det roligaste man vet, utropar Martina Eriksson. Vill man hålla på med musik, som jag vill, då finns det inget bättre jobb än det här! De har visserligen aldrig spelat och sjungit ihop tidigare, men alla går estetinriktningen på Prins Wilhelmgymnasiet. Eftersom skolans verksamheter bjuder dem på många tillfällen att uppträda har de redan ganska stor erfarenhet. Men det här jobbet blir en perfekt erfarenhet att pröva lite olika publiker, kommenterar Jonny Björk, elevernas musiklärare och handledare. Dessutom får de lära sig att varje framträdande kräver rätt mycket förberedelser som de själva får ta ansvar för. Det blir mycket nyttigt för dem. vi är öppna för allt, säger de. Vi kan tänka oss att spela i många olika sammanhang, inte bara på äldreboenden och inom omsorgen, om vi bara får tid. Eftersom vi inte behöver släpa på så stor utrustning är vi ju också väldigt mobila, vi kan lätt ta oss runt på olika platser med det vi har. Det som gör dem mest fundersamma just nu är hur de ska transportera sig runt i kommunen i sommar men det löser sig, räknar de med. Vi hade inte hört talas om det här sommarjobbet tidigare, men att det finns är toppen! Det är tredje gången Flens kommun erbjuder skolungdomar feriearbete som musikanter. marianne rynefeldt-skog Tänk att få tjäna pengar på det roligaste man vet! Martina Eriksson Johanna Björnler, Lina Larsson och Georg Warselius tycker att de fått drömjobbet. Som feriearbetare i Flens kommun ska de sjunga på kommunens äldreboenden i sommar. Med utbildning blir nya feriejobbet lättare Inför sommaren 2008 startades en helt ny introduktionsdag för semestervikarierna inom Äldre och handikappomsorgen. Utbildningen blev en succé som återkommer inför sommaren Under utbildningsdagen informerar personalkontoret, en kommunsjuksköterska och förvaltningens lokala handledare de nya vikarierna. Ett mycket uppskattat inslag, som återkommer även i år, är de rollspel/sketcher som behandlar bemötande och etik i vardagen. Sketcherna och rollspelen speglar situationer och problem som kan uppkomma i samband med arbete inom äldre och handikappomsorg. Under förra året deltog ca 70 personer i utbildningen och ungefär lika många väntas vara med i år. Tanken är att innehållet ska kunna anpassas efter vikariernas erfarenhet. Första utbildningstillfället var 3 juni och därefter följer ytterligare 5 olika tillfällen. 6

7 Sutare, brax och mört tillhör den vanliga vitfisken. 2. Projektledare Krister Lyche övervakar och Jerry Persson, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, tar prover. 3. Så här ser Skunderns djup ut enligt kartan visar en av deltagarna. 4. Här pågår trål mellan två pontonbåtar. 5. Arbetsledare Kjell Haglund kastar glatt tillbaka gäddan som fastnade i trålen Sann fiskelycka ett jobb på sjön Skundern De har aldrig fiskat tidigare, inte ens rott, men efter en månads arbete trålar de som riktiga yrkesfiskare. I ur och skur beger de sig till sjön Skundern utanför Malmköping för att fiska vitfisk från arméns gamla pontonbåtar. Uppdraget är en del av Leader Inlandets projekt som ska rädda Skunderns ekosystem genom att återställa den naturliga ekobalansen. 5. foto: jan lindblad jr Os m a n dua l l e från somalia, boende i Flen, är en av dem som jobbar inom Flens kommuns introduktionsprojekt som kombinerar arbete med språkträning. Förhoppningsvis leder arbetet till ett nytt jobb. Han har inte fått nog av fisk trots de stora mängderna som fiskas upp varje dag. Nejdå, det är ett roligt jobb, lite kallt ibland bara. Fast jag äter helst inte fisk från insjö, hellre fisk från havet, säger han och betraktar misstänksamt ett antal stora sutare i plastlådorna på släpvagnen. Osman och hans kompisar ägnar sig dagligen åt manipulering av naturen, så kallad biomanipulering. Totalt är tio-tolv personer involverade i Skundern och Flens kommuns introduktionsprojekt. Genom att fiska upp 80 procent av vitfiskbeståndet i sjön ska ekobalansen återställas och algblomningen i sjön minskas. Målet är att ta upp 45 ton vitfisk till och med augusti All gädda och abborre släpps tillbaka i sjön, men mört, ruda, sutare, braxen m m tas upp för att återställa den biologiska balansen. Sjön är ganska grund och trålen dras på botten vilket direkt syns på ytvattnet men prover tas regelbundet för att kontrollera effekterna. Kjell Haglund från Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum AUC i Flens kommun är arbetsledare för introduktionsprojektet. I manskapsboden vid sjön med omklädningsskåp och el har de sin bas och vid bryggan ligger båtarna. När de fiskar drar två båtar trålen mellan sig, vilket kräver samverkan och noggrannhet. Det är ett roligt jobb, lite kallt ibland bara at t tråla är tungt, kräver precision och uthållighet men eftersom de är så entusiastiska har de väldigt snabbt lärt sig tekniken. Vi har fått utveckla allt efter hand som vi lärt oss, förklarar Kjell Haglund när de kommit i land. Med tanke på att ingen kunde ro från början och att de knappt hade vattenvana, är vi mycket imponerade. Utvecklingen har gått fort, säger Kjell Haglund. Jobbet ingår som ett led i AUCs introduktionsprogram för nyanlända. Förutom att de får en god arbetserfarenhet lär de sig också tala svenska under arbetet. Det syns att deltagarna har roligt under tiden och det blir många tillfällen till goda skratt. När projektet är över har de fått lära sig ro, köra båt, tråla, vittja ryssjor och dra not. Metoder som används för att få upp fisken. Safet Rexhepi är rom bland somalier och kurder i introduktionsprojektet. Han jobbade i skogen tidigare. Han gillar att köra båt, fiska och jobba fysiskt. Safet landar plastlådorna med fisk på vågen och vikten noteras i pärmen. Det blev 162 kg på en hal. Rekordet hittills för ett hal är 301 kilo. Jag trivs, och sen har jag så trevliga arbetskamrater, strålar han. Det här är ett bra jobb som jag hoppas kan leda till något nytt för mig. p r o j e k t l e da r e n krister ly c h e från Skunderns miljö- och fiskeförening som noterar vikten, är glad över kommunens medverkan i Leaderprojektet, en förutsättning för projektet. Men AUCs arbetsinsatser räcker inte, SMOFF-medlemmarnas medverkan krävs också om tidplanen ska hållas. Vi riskerar att få fortsätta ett tag in i augusti om vi ska nå målet 25 ton. Det värsta är bränslekostnaderna, de har blivit dyrare än vi räknat med eftersom priserna stigit och det går åt mycket bränsle. Projektets beslutade budget uppgår till totalt kronor, varav kronor i projektstöd, kronor från LAG-potten från Flens kommun samt privat/ideell finansiering om kronor. Projektperioden pågår mellan och Läs mer om projektet på marianne rynefeldt-skog 7

8 Jonna blir en av dem som påverkar framtiden för unga Jonna Claesson i Bettna är en av de ungdomar som nappat på möjligheten att få feriearbeta i Flens kommun i sommar. Hon var dessutom intresserad av det erbjudande de feriearbetande ungdomarna fick hem i brevlådan. I ett personligt brev fick de en möjlighet att anmäla intresse för att påverka framtiden för unga i Flens kommun genom att delta i sommarprojektet Framtidsboxen. jag har lätt at t engag e r a mig och har jobbat i elevrådet tidigare så den här möjligheten kändes jättebra, säger hon. Nedräkningen till sommarlovet har börjat för Jonna och när Glimten kommer ut är sommarlovet mer eller mindre här. Vilan behövs för de dagliga resorna från Bettna till Jensen gymnasium Norra i Stockholm tar fyra timmar varje dag. Där går hon ett program med media- och journalistikinriktning. Drömmen är att få bli journalist. Den grupp som ska feriejobba med det här har inte haft någon samling ännu, men jag tror vi kommer att få lära oss hur man ska gå tillväga om man vill åstadkomma förändring, driva frågor och påverka åt olika håll. Jag är född här och trivs jättebra, men för att man ska vilja stanna kvar som ung i kommunen behövs det en förändring. Lite fler mötesplatser, caféer och lite större utbud är sånt som tilltalar mig bland annat. I skolan i Flen deltog Jonna i elevrådet för att få vara med och påverka i olika frågor. Med det nya feriejobbet får hon en utbildning i hur man gör för att påverka men utbildningen inspirerar också till ett entreprenörstänkande och passar därför unga som har driv, vilja och ser möjligheter snarare än problem. Fakta KY-utbildning Praktisk Industriteknik KY- utbildningen Praktisk Industriteknik är ett samarbete mellan kommunen och de lokala företagen. Utbildningen är eftergymnasial och 30 procent av studierna är arbetsplatsförlagda. På detta sätt skapar studenterna viktiga kontakter för framtiden. Lite fler mötesplatser, caféer och lite större utbud är sånt som tilltalar mig. På skolbänken i feriejobbet Ung Framtid i Flen. Så heter det projekt som inleds i augusti för tio-femton ungdomar från kommunen. Alla har fått feriearbeten genom Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum i Flens kommun. Tanken är att fånga upp ungas tankar, idéer och förslag på hur Flens kommun kan bli en ännu bättre kommun att leva och verka i som ung. Utbildningen, för det är en utbildning samtidigt som det är ett feriejobb, är en tre veckor lång kurs i entreprenörskap, inflytande och engagemang. Deltagarna får samma lön som de skulle ha fått som feriearbetande skolungdom i kommunen men skillnaden är att de i dagliga samtal och gruppövningar kommer att inspireras till förändringstänkande. Som avslutning på projektet lämnar de över en rapport till Flens kommun som ska användas i det fortsatta arbetet med att utveckla Flens kommuns varumärke. Initiativet till utbildningen har tagits av Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum i samverkan med Näringslivsenheten i kommunen. Framtidsboxen heter företaget som håller utbildningen. Den har tidigare genomförts i flera andra kommuner med stor framgång. Högtidlig KY-examen på Hedenlunda Efter examen väntar jobb. Många på KY-utbildningen får jobb ganska omgående. 8 Redan under studietiden kan företagarna skapa sig en uppfattning om studenten, ungefär som vid en provanställning och studenterna får en bra inblick i företaget och har stora möjligheter att bli den efterfrågade kompetensen. t v å års yrkesutbildning inom praktisk industriteknik avslutades högtidligt på Hedenlunda utanför Flen. Till musik av Prins Wilhelmgymnasiets elever delades examensbevis och blommor ut. Den 15 maj var det examen för den tredje kullen studenter på den kvalificerade yrkesutbildningen Praktisk Industriteknik. I strålande solsken samlades studenterna på Hedenlunda för att få sina examensbevis och njuta av en välförtjänt examenslunch. Rektor Kristina Ljung och ledningsgruppens Stefan Edlund från Volvo Parts höll tal och elever från BCPW underhöll med vacker musik. KY-utbildningen Praktisk Industriteknik har sedan starten 2005 varit både populär och framgångsrik. Den här utbildningsformen ger jobb och intresset för utbildningen har varit stort.

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Årets uppsättning på Kolhusteatern en naken historia. Årets Fest i Flen blev en succé trots det blöta vädret

Årets uppsättning på Kolhusteatern en naken historia. Årets Fest i Flen blev en succé trots det blöta vädret NUMMER 2 2009 Malmamarken en folkfest för gammal som ung Årets uppsättning på Kolhusteatern en naken historia Årets Fest i Flen blev en succé trots det blöta vädret Malmamarken en folkfest för gammal som

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Total skydd & underhåll i Sörmland AB. TM Kontor & Reklam AB öppnar filial i Flen. Minidatorer nya trenden inom elektronik

Total skydd & underhåll i Sörmland AB. TM Kontor & Reklam AB öppnar filial i Flen. Minidatorer nya trenden inom elektronik Total skydd & underhåll i Sörmland AB TM Kontor & Reklam AB öppnar filial i Flen Minidatorer nya trenden inom elektronik Trädgår n i Flen AB laddar inför julen Total skydd & underhåll i Sörmland AB i idyllisk

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

S O M M A R K A L E N D E R N

S O M M A R K A L E N D E R N S O M M A R K A L E N D E R N L J U N G B Y K O M M U N I n fo r ma t ion o m friti d, ku l t u r och re kre a t ion fö r p e r soner me d f u n kt i o n s n edsättning M A J, J U N I, J U L I O C H A

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro 12 maj - 15 augusti 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro G U L A L S P O N T A N K U F Ö R A L L A Å L D R A R Ingen föranmälan Alla välkomna Hela programmet

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar Bjuvskalaset (Slutförda: Besökte Du Bjuvs kalaset? Svar Graf Procent Antal Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt 49 Vad tyckte du om följande? 1=inte nöjd 5=jätte nöjd Artistutbudet

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

God Jul & Gott Nytt år önskar Forum Flen

God Jul & Gott Nytt år önskar Forum Flen NUMMER 3 2009 God Jul & Gott Nytt år önskar Forum Flen Rindi Flen AB ser till att du slipper frysa En spännande och hektisk jul för Huset mitt i byn MaskinCenter i Sparreholm AB sätter servicen i fokus

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Beställ dina biljetter senast 20 juli!

Beställ dina biljetter senast 20 juli! AUGUSTI EN FRIIDROTTSMÅNAD SOM GÅR TILL HISTORIEN Beställ dina biljetter senast 20 juli! FRIIDROTTEN ÄR DE OLYMPISKA SPELENS KRONA 3 12 augusti kan vi, som inte befinner oss i London, via TV avnjuta en

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Åk med Helen och Robban på fisketur Måndag 15/6

Åk med Helen och Robban på fisketur Måndag 15/6 Berggrenskagården Torsdag 16/7 Torsdag 23/7 Torsdag 30/7 Torsdag 6/8 artist: Hasse Andersson artist: Thor-Leifs artist: Agatonband artist: Marianne Mörck och Leif Linderoth Samtliga föreställningar börjar

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer