Energismart. Rätt sak på rätt plats. Unik flytt av Kiruna. möbelklassiker. Bostaden är lösningen. i brf Klippanhus 14. På spaning efter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energismart. Rätt sak på rätt plats. Unik flytt av Kiruna. möbelklassiker. Bostaden är lösningen. i brf Klippanhus 14. På spaning efter."

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN # Råd & Rön: Vilken brödrost rostar bäst? Unik flytt av Kiruna Ny rapport: Bostaden är lösningen Rätt sak på rätt plats På spaning efter möbelklassiker Energismart i brf Klippanhus 14

2 Öppet hus #3, 2014 RÅDGIVNING & PROJEKTERING Energismarta lösningar i Klippan sidan 06 Inredning Rätt sak på rätt plats sidan 12 Samhällsomvandling i Kiruna sidan 16 Experterna svarar Störande ljud från renoveringar sidan 11 Nya avskrivningsregler Finn&Vinn sidan 21 sidan 41 Vi kan fönsterbyten Efter mer än montage vet vi vad som krävs Mockfjärds Fönsterentreprenad är helt specialise rade på kompletta fönsterbyten. Vi har totalt fokus på att göra fönsterbytet så smidigt och effektivt som möjligt för våra uppdragsgivare och de boende. Därför tar vi hand om hela processen från rådgivning, projektering, tillverkning till installation och slutkontroll. Välkommen till en riktig Fönstermästare! INNEHÅLL Möbelklassiker sidan 22 Nyheter från Riksbyggen sidan Ledare Leif Linde 06 Energismart i Klippan 11 Experterna svarar 12 Inredning Rätt sak på rätt plats 16 Samhällsomvandling i Kiruna Råd & Rön testar brödrostar sidan Avskrivningsregler 22 Möbelklassiker 26 Bäst i test med Råd & Rön 28 Krönikör Jacke Sjödin En världsunik flytt Jag har flyttat många gånger i mitt liv. Till en del ställen har jag åkt tillbaka för att se hur det ser ut nu för tiden, och ibland har jag visat mina barn var jag bodde när jag var i deras ålder. Så vitt jag vet står alla hus som jag har bott i kvar, inget dramatiskt har skett även om omgivningarna har förändrats lite grann. Det finns mer omvälvande flyttar. Tänk tanken att du snart måste flytta. Men inte bara du, utan även dina grannar. Att alla på gatan, alla i kvarteret och alla som bor inom ett par kilometers avstånd måste flytta. Ungefär samtidigt. Att affärerna, sjukhuset, kommunhuset, skolorna och kyrkan också måste flytta på sig. Att hela området sedan ska förvandlas till ett enormt grönområde. En sådan drastisk förändring är vad Kirunaborna har att vänta. Hela nuvarande stadskärnan ska få en ny plats på betryggande avstånd från gruvan som expanderar. Hur går det till när en stad flyttar och vad tycker invånarna? Öppet hus har besökt en av 03 bostadsrättsföreningarna inom området som berörs och pratat med projektledaren för hela stadsomvandlingen. I det här numret berättar vi bland annat om den världsunika flytten av Kiruna. Trevlig läsning! Dina förmåner & erbjudanden Italien sidan 33 Anna-Maria Engqvist Chefredaktör Läsarnas tips för hemmet sidan 40 NYA BOSTÄDER. Kika, kryssa, skicka. sidan Nyheter från Riksbyggen 33 Dina förmåner & erbjudanden 35 Bostaden är lösningen 36 Nya bostäder 38 Intresseanmälan 40 Läsarnas tips för hemmet 41 Finn & Vinn 43 Kryss

3 Riksbyggen väljer EcoGuard som leverantör av trådlös mätning och styrning på innetemperatur Nu finns det ett ramavtal mellan Riksbyggen och EcoGuard som avser leverans och installation av mätutrustning för temperaturmätning inomhus, styrning på innetemperatur samt tillhörande driftstjänster. Det finns även möjlighet att upphandla våra lösningar för IMD, individuell mätning och debitering. Det innebär att du mäter den mängd el eller vatten som varje enskild lägenhet eller lokal i en fastighet använder och debiterar därefter. EcoGuard hjälper bostadsrättsföreningar att minska sin energianvändning vilket leder till besparingar och nöjda lägenhetsinnehavare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera lösningar för din fastighet. Läs mer på ecoguard.se EcoGuard levererar alltid lösningar med god kvalitét, håller vad de lovar och är dessutom trevliga att jobba med. Jan Hermansson, Avdelningschef Energi & Miljö Riksbyggen Skaraborg När du håller det här numret av Öppet hus i din hand har valet precis ägt rum. Svenska folket har valt en ny riksdag och beslutande församlingar i kommuner och landsting. Oavsett resultat hop pas jag att den kommande regeringen och beslutsfattare i våra kommuner tar bostadsfrågan på allvar. Bostadsförsörjningen är nyckeln till flera andra viktiga samhällsfrågor och flera av problemen på bostadsmarknaden kräver långsiktiga, helst blocköverskridande, lösningar. Riksbyggen presenterade i våras en rapport om bostadsbristens allvarliga konsekvenser för enskilda individer, före - tag, utbildningsnivån och för utvecklingen av samhället. Under Almedalsveckan på Gotland presenterade vi också ett antal åtgärder för att få den svenska bostadsmarknaden att fungera bättre. För det första måste bostadsfrågan få ett eget departement. Bostadsförsörjningen är för viktig för att ligga som en sidofråga i ett departement med andra huvudfrågor. Eller för att lämnas över till enbart kommuner och privata aktörer. Ett samhällsbyggnadsoch bostadsdepartement skapar förutsättningar för både stadsoch glesbygdspolitik. Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad För det andra bör ett volymmål sättas för ökad nyproduktion av bostäder. Det kräver en konkret handlingsplan och ska baseras på nuvarande och framtida behov. Ett rimligt mål för perioden är nya bostäder. Därefter behövs minst nya bostäder per år. För att nå detta kommer det att behövas ett statligt och kommunalt deltagande i finansieringen. När producenterna står för hela risken är det i slutändan hushållen som får stå för finansiering och risktagande. Sveriges hushåll är i dag de mest skuldsatta i Europa. Det är inte sannolikt att hushållen eller allmännyttiga och privata fastighetsägare förmår finansiera det väsentligt ökade byggande som i dagsläget behövs.»ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner bör inkluderas.» Leif Linde, vd Riksbyggen Staten måste även ta initiativ till lösningar som utvecklar och binder samman våra storstadsregioner så att städer kan växa. Vi vill bland annat se ett stöd till investeringar i bostadsförberedande infrastruktur. För ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande bör ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner inkluderas. Den ekologiska delen handlar om att bostadssektorns roll för att nå miljömålen behöver tydliggöras, inte minst för att minska energi användningen i befintliga bostäder. Stöd till renoveringar och upprustningar bör vara neutrala i förhållande till upplåtelse - form. Det är inte rimligt att rotavdrag bara kan göras av privatpersoner och inte av fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. Social hållbarhet kan skapas genom utformningen av bostäder, miljön runt omkring och möjligheten att kunna förflytta sig. Områden med varierad bebyggelse och olika upplåtelseformer möjliggör ett integrerat och socialt samhälle. För att uppnå ekonomisk hållbarhet behöver vi bygga i olika prisklasser och storlekar och skapa förutsättningar för en stabilitet i boendekostnaderna. Ett investeringsstöd för små hyresrätter skulle skapa bostäder som såväl äldre som yngre behöver. Statlig bosparstimulans skulle öka unga vuxnas förutsättningar att få ett första eget boende. Även bostadsföretagen kan ta ett större långsiktigt samhällsansvar. Exempelvis genom att bygga för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden och hålla byggkostnaderna nere. Fler aktörer behöver utveckla koncept som sänker byggkostnaden. Med lite kreativt tänkande kan troligen också fler bostäder skakas fram, exempelvis kan ombyggnadsprojekt utnyttjas för att under en övergångsperiod erbjuda tillfälliga bostäder åt studenter. MÄTA ANALYSERA STYRA DEBITERA EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer. Telefon För det tredje behöver vi en ny arkitekturpolitik. Det behövs för att möjliggöra städer, inte bara bostäder. En politik för hur det offentliga rummet ska se ut kan på sikt förenkla byggprocessen. Riksbyggens rapport Bostaden är lösningen finns att läsa på vår webbsida, under fliken Om Riksbyggen. Hör gärna av dig till mig med synpunkter. 05

4 Miljövänligt energibyte ökade kassan och trivseln Bostadsrättsföreningen Klippanhus nr 14 bytte ut gamla elpannor mot frånluftsvärmepumpar och solceller. Bytet har hittills gett bostadsrättsföreningen välkomna besparingar och bättre sammanhållning. Text: Fredrik Sieradzki Foto: Peter Kroon Det sluttande taket, fullt med blänkande solceller, sticker ut i småstadsbebyggelsen i nordvästskånska Klippan. Stoltheten över solcellerna går inte att ta miste på när vi träffar gamla och nya styrelsemedlemmar i brf Klippanhus nr 14. Våra hus har blivit lite kända, folk på stan pratar om husen med solceller, säger före detta styrelsemedlemmen Conny Andersson och drar på smilbanden. Det är framför allt den förbättrade ekonomin och medlemsengagemanget som får bostadsrättsföreningens styrelse att se positivt på framtiden. I början av 2012 var minerna inte lika muntra. Bostadsrättsföreningen drogs med en dålig ekonomi. Boendekostnaderna var höga, bland annat på grund av höga elkostnader och nödvändiga reparationer av de gamla elpannorna. Dessutom var omsättningen av boende hög. Många ville bara flytta härifrån, konstaterar dåvarande ordföranden Ulrika Svensson. På den ordinarie årsstämman i januari 2012 var bara styrelsemedlemmarna närvarande. Det var inte så kul. Men folk ville inte engagera sig när ekonomin var dålig, säger Kent Ivarsson, som själv är styrelsemedlem. Miljövänligt och mindre kostsamt Ungefär samtidigt som årsstämman i januari 2012 sjöng två av de gamla elpannorna på sista versen. Emma Friberg Olsson, Riksbyggens kundansvariga ekonom, föreslog att styrelsen skulle se sig om efter kostnadseffektivare alternativ både för el- och värmeförsörjningen. Jag tittade och räknade på olika lösningar. Styrelsen ville ha miljövänliga lösningar som fick ner kostnaderna. Bostadsrättsföreningen skulle också vara så oberoende som möjligt av kraftoch värmeproducenter, berättar Emma Friberg Olsson. Hon föreslog en lösning med solceller, som var både miljövänlig och skulle innebära att föreningen själv kunde producera sin egen el. Dessutom var den ekonomiskt nedtyngda bostadsrättföreningen tvung en att övertyga banken om ett lån. Här var Emmas kalkyler viktiga. Emma Friberg Olsson, Marie Hansson, Ulrika Svensson, Emelie Jacobsson och Conny Andersson är nöjda med föreningens investering i solceller. Brf Klippanhus nr 14 Startår marklägenheter, en gemensamhetslokal, förråd och gemensamma ytor. Brf-styrelsens råd för energibyte Skynda långsamt, titta på alla alternativ. Räkna på allt. Välj inga lösningar som bara är kortsiktigt bra, försök att hitta lösningar som är långsiktigt bra. Anlita gärna Riksbyggen om ni behöver hjälp. 07

5 Banken såg potentialen att göra betydande besparingar, säger hon. Styrelsen tog tid på sig att hitta rätt leverantör. Ett av kriterierna var att solcellsleverantören skulle få betalt efter prestation. Det visade sig att den först valda leverantören inte hade ekonomisk möjlighet att klara detta, varpå styrelsen letade vidare. Vi valde till slut Solect Power AB, som gick med på prestationsbunden betalning. Vi har varit nöjda med dem, berättar Ulrika Svensson. Stora besparingar Bostadsrättsföreningen betalade bara för solceller som installerats och som fungerade. De sista tio procenten av kontraktssumman betalades först efter att en oberoende besiktningsman godkänt installationen och alla småfel rättats till. Solcellerna var färdiginstallerade i oktober förra året och resultatet har blivit över förväntan. Föreningen köper in en del av sitt elbehov på vintern, då solcellerna ger mindre effekt, men den säljer också sitt överskott från solcellsproduktionen på sommaren till ett elhandelsbolag. Bostadsrättsföreningen säljer sitt överskott från solcellsproduktionen på sommaren till ett elhandelsbolag. Pessimistiskt räknat så är investeringen betald på drygt 20 år. Men då har vi inte räknat med EU-bidraget som vi sökt för investeringar i solel, säger Emma Friberg Olsson. Vad gäller värmen så fastnade de för en lösning med frånluftsvärmepumpar som installerades i slutet av augusti Försiktigt räknat gör föreningen en årlig besparing på 40 procent av kostnaden för värme och varmvatten jämfört med tidigare. Fördelen med denna lösning jämfört med de gamla elpannorna är att uppåt hälften av värmen från husets frånluftsventilation återanvänds för att generera värme och varmvatten. Riksbyggens kundansvariga ekonom Emma Friberg Olsson visar tavlan där de boende kan avläsa hur mycket energi som solcellerna producerar just nu, under dagen och totalt. Styrelsen tog tid på sig att hitta rätt leverantör. Ett av kriterierna var att solcellsleverantören skulle få betalt efter prestation. Styrelsen har blivit mer sammansvetsad och medlemmarna har blivit mer engagerade och faktiskt lärt känna varandra bättre. Informerade medlemmarna Nu behöver vi inte längre lappa och laga dåliga pannor och vi har råd att göra andra förbättringar som ommålning av fasaderna, säger Emelie Jacobsson som valdes in som ordförande i början av året. Hon hade aldrig varit villig att sitta i styrelsen förut. Styrelsen har blivit mer sammansvetsad och medlemmarna har blivit mer engagerade och faktiskt lärt känna varandra bättre. Vi har gjort den här energiförändringen tillsammans och med otroligt stor hjälp av Emma på Riksbyggen, tillägger hon. Vi har varit noga med att gå runt och informera medlemmarna om vad som händer, vilket har bidragit till att folk känner sig delaktiga. I dag deltar nästan alla medlemmar i föreningsstämmorna och föreningen har börjat arrangera gårdsfester med stor uppslutning. Det känns jättekul, säger Kent Ivarsson. Investeringen i siffror Investeringskostnad: Frånluftsvärmepumpar, solceller inklusive köksfläktar: cirka 2,4 miljoner kronor. Avskrivningstid: 20 år. Beräknad besparing på frånluftsvärmepumpar: Cirka kilowattimme, eller kronor per hushåll och år, vilket motsvarar en 40-procentig besparing. Beräknad besparing på solceller: Cirka 1 kr per kilowattimme jämfört med inköp av el från ett elhandelsbolag. Detta beräknat både på medlemmarnas egen användning samt för de gemensamma utrymmena. Abonnemangskostnaden sjönk efter att föreningen gick från 17 separata abonnemang till ett gemensamt. Bostadsrättsföreningen säljer dessutom överskottet av egenproducerad el till spotpris, vilket lågt räknat ger nettointäkter på kr per år. 09

6 Öppet hus tittar närmare på Andrahandsupplåtelse Förslag till nya regler igen! Förebygg riskerna i ditt dagliga arbete I samarbete med Vileda Professionell och AjourTrading erbjuder vi Riksbyggen Städinventering utan kostnad * Städinventeringen består av kunna komma i fråga viss tid Golvidentifikation Vilken typ av material består trapphus, när bostadsrätten loftgångar m är m svårsåld av? på Kemikalierisker Säkerställer användande av rätt kemikalier. grund av de marknadsförutsättningar Riskanalys Hanteras kemikalierna rätt? som råder. Hygien Säkerställer tvättfunktion. Vidare ska synen på upplåtelse till närstående bli Text: Camilla Alm Eriksson Bokning via e-post: mer generös. I dag anses som Som vi redogjorde för i Öppet hus eller via Kundsupport Fastighet, tel , kl godtagbart skäl för andrahandsupplåtelse nr röstade Riksdagen i slutet *Värde 3900:-. att en förälder av förra året ner regeringens förslag vill bereda sitt barn en bostad. om ändrade regler för andrahands- Enligt förslaget ska även godtas upplåtelse av bostadsrätter. Förslaget, som skäl att bostadsrättssom hade kritiserats hårt av förenings- havaren vill bereda annan styrelser liksom av Riksbyggen och närstående en bostad. andra bostadsrättsorganisationer, Rent spekulativa förvärv innebar att bostadsrättshavaren skulle eller innehav av bostadsrätter ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra ska inte heller i framtiden hand utan angivande av skäl. gynnas av reglerna om andrahandsupplåtelse. Regeringen har nu lagt fram ett nytt Enbart en förslag om ändrade regler för andrahandsupplåtelse. Det nya förslaget vilja att tillgodogöra sig en hyra för lägenheten ska inte utgö ra skäl har regeringen arbetat fram tillsammans med Riksbyggen, att upplåta Tips från den isolerproffsen: i andra hand. HSB och Bostadsrätterna. Regeringen har lyssnat på och tagit till Tidsfaktorn ska liksom i dag vägas in. Skälen för upplåtelsen Behagligt inomhusklimat sig våra synpunkter och förslaget baseras till Utan stor hål del i på dörren dessa. ska anses väga lättare ju längre tiden går. Vidare ska liksom i dag Böcker, kläder minskar bullret föreningens Tilläggsisolering situation beaktas ökar genom boendekomforten att bostadsrättshavarens från trapphuset. Vad och innebär teknik då det nya förslaget i sak? intresse och av spar att få upplåta pengar sin lägenhet året om. i andra hand ska vägas mot Boka en De grundläggande principerna att bostadsrättshavaren måste föreningens intresse av att så inte sker. kostnadsfri besiktning och ansöka direkt om tillstånd hem? för andrahandsupplåtelse, att bostadsrättsföreningen I förslaget klargörs också att en förening kan anta besparingskalkyl. egna regler med fastighetsboxar prövar om andrahandsupplåtelse blir det möjligt ska tillåtas eller inte, om andrahandsupplåtelse. Föreningen kan, utan att det strider liksom att överprövning av nekat tillstånd kan begäras av hyresnämnden mot bostadsrättslagen, ge tillstånd till andrahandsupplåtelse även Med fastighetsbox behålls. kan alla boende i er förening ta emot i fall då hyresnämnden inte skulle göra så. Däremot kan inte större brev dubbelt så tjocka som idag utan att behöva När det gäller under vilka förutsättningar andrahandsupplåtelse gå till ett ombud. Dessutom blir hemmiljön lugnare och föreningen inskränka rätten till andrahandsupplåtelse genom dörren säkrare ska tillåtas utan innebär hål för brevinkastet. förslaget en något mer generös syn än egna regler. vad som gäller i dag. Språkligt kommer det till uttryck genom att Idag har en tredjedel av alla som bor i fl erfamiljshus i Sverige Avslutningsvis föreslår regeringen att föreningarna ska få bostadsrättshavaren fastighetsboxar. 9 av 10 inte är längre nöjda. Kanske ska behöva är det anföra dags även beaktansvärda möjlighet att ta ut en årlig avgift av den som upplåter sin lägenhet skäl för er utan förening endast att skäl ta steget för upplåtelsen. mot större, tystare och säkrare Med tilläggsisolering av lösull får du varmt och skönt inomhus på i andra hand. Avgiften per år ska högst få uppgå till tio procent av vintern samtidigt som det är svalt under varma sommardagar. postleveranser? Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som under en prisbasbeloppet, kr i dagsläget. Rätten till och grunden för Du minskar dina uppvärmningskostnader och din energiförbrukning, ska vilket anges är bra i stadgarna. för både plånboken Föreningar och som miljön. vill ha möjlighet att tid Läs inte gärna avser mer nyttja på fastighetsboxar.se sin lägenhet, men eller har ett ring rimligt behov av att avgiften så berättar vi mer. behålla den, i normalfallet ska anses ha godtagbart skäl att upplåta ta ut Kontakta en sådan oss avgift för en om kostnadsfri förslaget besiktning, genomförs besparingskalkyl måste alltså och införa en en den i andra hand. Som exempel anges studier eller anställning på bestämmelse kymmersfri om entreprenad. avgiften i sina stadgar. annan ort, vistelse utomlands eller på annan ort i landet eller vård av anhörig. I de fall det redan vid upplåtelsen står klart att bostadsrättshavaren inte avser att använda lägenheten mer ska dennes skäl normalt väga lättare. En något mer generös hållning än vad som gäller i dag förordas dock. Andrahandsupplåtelse bör till exempel Läs mer på Se Nyheter och FEAB-ABIS press och Isolerproffs Riksbyggen tycker. AB Tel , Experterna svarar Ställ frågor till våra experter om bostadsjuridik, teknisk förvaltning och miljö. Skriv till: Riksbyggen, Öppet hus, Stockholm eller mejla till Frågor besvaras endast i denna spalt och i mån av plats. Störande ljud från grannens renovering Får grannarna störa hur mycket som helst när de renoverar? Styrelsen har satt upp förhållningsregler för när arbete får utföras, men en söndag klockan tolv när man ligger och myser i sängen, vill man helst inte höra hur grannen kör in borren i väggen. Finns det någon lag som står över föreningens stadgar vad gäller detta? Oliver Svar: Till att börja med kan konstateras att bostadsrättshavarna ansvarar för att på egen bekostnad hålla lägenheterna i gott skick, såvida inte annat anges i stadgarna. Den närmare omfattningen av underhållsansvaret preciseras vanligen i stadgarna. När bostadsrättshavaren uppfyller sin underhållsskyldighet, eller av annan anledning renoverar sin lägenhet, vilket den har rätt att göra, är det många gånger ofrånkomligt att ljud sprids till grannarna. Man kan inte kräva att renoveringar endast sker dagtid på vardagar. En sådan regel skulle innebära att de som arbetar dagtid på vardagar skulle vara tvungna att anlita hantverkare. Med det inte sagt att man har rätt att renovera tidiga morgnar och sena kvällar eller hålla på med störande arbeten hela helgerna vecka ut och vecka in. Det finns dock ingen lag som konkret reglerar hur och när renoveringar får utföras eller i vad mån grannarna får ägna sig åt andra aktiviteter som kan uppfattas som störande. Istället får bedömning göras i varje enskilt fall huruvida de störningar som förekommer ligger inom vad man måste tåla som boende i flerfamiljshus eller inte. Av frågan framgår att din styrelse har satt upp förhållningsregler för när arbete får utföras. Sådana regler måste följas av bostadsrättshavarna förutsatt att de är Camilla Alm-Eriksson, jurist rimliga. Oavsett om regler finns eller inte är bostadsrättshavarna skyldiga att iaktta vad man kallar sundhet, ordning och gott skick vid nyttjandet av lägenheten. I detta ligger att man måste visa hänsyn till övriga boende och inte får föra hur mycket oväsen som helst. Samtidigt ska man vara medveten om att när man bor i flerfamiljshus så måste man tåla normalt förekommande störande ljud. Den som jobbar natt kan inte kräva att det ska vara helt tyst på dagarna så att denne kan sova utan får finna sig i att det förekommer ljud av exempelvis lekande barn och pianospel dagtid. Även oljud från renoveringar måste tålas i rimlig omfattning. Om bostadsrättshavaren inte iakttar sina skyldigheter enligt ovan riskerar hon eller han att bostadsrätten förverkas. Det måste dock vara frågan om ganska omfattande ljudstörningar för att detta ensamt ska kunna ligga till grund för förverkande av bostadsrätten. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är ringa. Vad gäller ljudstörningar kan det bli aktuellt att göra bullermätningar för att bedöma om ljudstörningarna ligger inom gränsen för ljud som måste tålas eller inte. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus kan tjäna som vägledning för vad som är, respektive inte är, acceptabla ljudnivåer inomhus. Camilla Alm-Eriksson Hur beräknar man klimatkompensering? Jag läste i Öppet hus att Riksbyggen klimatkompenserar för alla flygresor ni gör. Jättebra, men jag undrar vad ni har för beräkningsgrund när ni avgör hur mycket en viss flygresa är värd. Jag ska själv flyga snart och jag har inte lyckats hitta en bra modell för klimatkompensering. Peter Charlotta Szczepanowski, miljö- och kvalitetschef Henrik Albrecht, sakkunnig teknisk förvaltning Svar: Det finns många sätt att klimatkompensera och många olika beräkningssätt. Riksbyggen har valt att klimatkompensera flygresorna genom Vi-skogen. Det finns en film på Vi-skogens webb sida om hur det går till. Själva klimatkompensa tionen görs med en metod som är framtagen för klimatkompensation med småskaliga trädplanteringsprojekt i utvecklings länder. Metoden heter Plan-Vivo. När träden växer tar de upp koldioxid, vilket blir en kompensation för den koldioxid som släpps ut vid flygresor. Beräkningarna av våra utsläpp görs genom Defras metod (brittiska miljödepartementet) utifrån statistik från vår resebyrå. Sträckorna delas in i korta, medel långa och långa flygningar med olika emissions faktorer. Sedan multipliceras personkilometersiffran med respektive emissionsfaktor. Vi har också med en faktor kallad RFI för att få med flygets klimatpåverkan utöver bränslets. Hör gärna av dig om du vill ha mer ingående information om det här. Klimatkompensation genom Viskogen erbjuds än så länge bara till företag, men som privatperson kan man stötta Vi-skogen på andra sätt. Charlotta Szczepanowski riksbyggen_oppethus_3.indd :09

7 ätt sak på rätt plats Med datorn i knät, på soffbordet eller vid köksbänken så har man hemmakontoret lite var som helst. Det betyder att allt annat som hör till en arbetsplats också kan hamna lite var som helst. Har man någon kvadratmeter över, kanske i en korridor, är en strukturerad arbetsplats ett bra komplement till den bärbara datorn och ett enkelt sätt att bringa lite ordning i tillvaron. Öppet hus presenterar förslag på tre hemarbetsplatser i storlekar na small, medium och large som kan passa såväl vuxna som läxläsande barn. Arbetsplats medium Bord, kr, Habitat/ROOM. Stol, kr, Habitat/ROOM. Matta, kr, IKEA. Lampa, 499 kr, Granit. Affischer Trilling, 99 kr/3 st. Ram, 99 kr/st, IKEA. På bordet från vänster: Träboxar, 149 kr/2 st, IKEA. Metallburk, 29 kr, färgpennor, 39 kr, IKEA. Hålslag, 149 kr, trälinjal, 39 kr, svarta korrespondenskort, 79 kr, Granit. Glasskål, 19 kr/3 st, metallfat, 19 kr, IKEA. Text och idé: Tesa Spetz Foto: Janne Hansson Arbetsplats small Vägghylla Alex, 395 kr/st, konsoler Lerberg, 25 kr/st, IKEA. Urban juniorstol, 349 kr, IKEA. Pall, 190 kr, Habitat. Skrivbordslampor, 965 kr/st, Markslöjd. På bordet från vänster: Plexiklämma, 59 kr, IKEA. Anteckningsböcker, 59 kr, Granit. Småskålar, 19 kr/3 st, IKEA. Vita boxar, 99 kr/2 st, IKEA. Glasvas, 29 kr, IKEA. Kritor, 19 kr, pennor, 39 kr, gelpennor, 49 kr, IKEA. Tapet 97921, ca 630 kr/rulle, Intrade.» 12 13

8 » Rätt sak på rätt plats Bemz, Bruka, Granit, Habitat, Stoppa smutsen i entrén... Selected by ROOM IKEA, Intrade, Markslöjd, Kåbe Original Kulör Samma goda funktion med andra möjligheter! Kåbe Originalmatta Kulör med gummi i grått eller rött alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med svart gummi. Den primära funktionen att stoppa smuts och fukt från att dras in på golven, är fortfarande lika god. Skillnaden är att det finns möjlighet till ett annat färgval eller enkel mönsterläggning när storleken på entrén tillåter det....vi har lösningarna! Arbetsplats large Skrivbord, kr, Bruka. Överdrag till Ikeas stol Nils, ca 850 kr, Bemz. Skåp med glasdörrar, kr, Bruka. Skrivbordslampa, 399 kr, IKEA. Lampa, 575 kr, Markslöjd. Matta Chhatwal&Jonsson, kr, Selected by ROOM. På bordet från vänster: Glasboxar, 149 kr och 299 kr, fågel, 49 kr, bokbox, 149 kr, mässingsburk med lock, 519 kr, Selected by ROOM. Sax, 69 kr, Granit. Glas, 25 kr, gelpennor, 49 kr, IKEA. På skåpet: Bokboxar, 149 kr och 179 kr, glasask, 79 kr, Selected by ROOM. Tapet 97930, ca 630 kr/rulle, Intrade. 14 Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A SE Fjugesta Tel Fax Kåbe Kombi Perfekt där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas! Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och rullbara entrémattan som är ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst, textil eller gummi. Dessa kan även kombineras med varandra i samma matta.

9 Samhällsomvandlingen i Kiruna Att bo i en stad som ska flytta Text: Kristina Hultquist Foto: Anna-Maria Engqvist På den plats där Riksbyggens hus i dag höjer sig framför det vidsträckta fjälllandskapet och malmgruvan i Kiruna kommer det om ett antal år bara vara gräs kvar. Om tio år ska det gå stängsel här. Det är klart att det känns, säger en av bostadsrättsföreningarnas ordförande Håkan Keskitalo och blickar mot de bruna tegelhusen signerade Riksbyggen. När gruvbrytningen började i Kiruna runt år 1900 var det ingen som visste att vi över hundra år senare skulle bryta malm en kilometer under jord. Stadens grundare Hjalmar Lundbohm byggde upp ett samhälle på betryggande avstånd från gruvan, ovetandes om att malmkropparna lutar in under bebyggelsen. I dag är flytten av staden ett faktum om gruvdriften ska kunna fortsätta. Sprickor i marken sprider sig in under Kirunas stadskärna och gör att byggnader och infrastruktur måste flyttas eller byggas upp på nytt några kilometer österut. Riksbyggens fyra bostadsrättsföreningar med sammanlagt 435 lägenheter kommer alla att rivas inom ett antal år. Precis när är det ingen som vet än så länge. Beroende av gruvan Många boende är oroliga, särskilt de äldre, säger Håkan Keskitalo, ordförande i brf Kirunahus 7. De har inte råd att bo i nybyggt. Insatsen går säkert att lösa med pengarna vi får som ersättning för att husen rivs, men avgifterna i ett nybyggt hus är mycket högre än där vi bor i dag. De boende är samtidigt medvetna om att Kiruna är helt beroende av gruvan och sedan 2004 är de införstådda med att staden måste flytta. Situationen är speciell, både själva samhällsomvandlingen i sig, men även den känslomässiga sidan. Hela kvarter med hus, skolor, affärer och restauranger en del av många människors identitet försvinner. Unik flytt I Kiruna flyttas hela stadskärnan på en gång. En sådan stor samhällsomvandling är unik. I hela världen faktiskt. Professorn och samhällsplaneraren Göran Cars har anlitats av Kiruna kommun och ansvarar sedan januari 2013 för planeringen av den nya staden. Jag har fått den delikata uppgiften att bygga en ny stad med tre fyra tusen bostäder, en ny stadskärna, ny infrastruktur, offentliga institutioner och arbetsplatser, säger han. I Görans arbete ingår att få med alla viktiga aktörer på tåget. Det handlar om kirunabor, politiker, intresseorganisationer, fastighetsköpare, LKAB, myndigheter, investerare, fastighetsägare och byggare. Listan är lång och viljorna många. Alla har olika intressen, men vi har ett gemensamt mål att bygga en trivsam stad, säger Göran Cars. Alla aktörer förstår och accepterar läget. Nu gäller det att göra det bästa av situationen och bygga upp ett bättre samhälle än det som 60- och 70-talens hårdhänta framfart lämnade efter sig. Då skulle en modern stad formas. Mycket av den gamla bebyggelsen revs, nya höghus byggdes och staden blev utspridd och gles för att göra plats för bilarna. Göran Cars har anlitats av Kiruna kommun och ansvarar sedan januari 2013 för planeringen av den nya staden. Jag har fått den delikata uppgiften att bygga en ny stad. Två och en halv kilometer österut planeras nu Kirunas nya stadskärna med en blandad, tätare bebyggelse och ett centrum som gynnar handeln. För att bevara stadens identitet kommer vissa hus att flyttas, däribland kyrkan och flera äldre villor. De byggnader som inte flyttas rivs och nya hus byggs upp. Avvaktar och väntar Att flytta eller ersätta villor är en sak, hela bostadsrättsföreningar en annan. Det finns i dag inga lagregler när det gäller bostadsrättsföreningar som reglerar inlösen anpassade för den unika situation som råder i Kiruna. Riksbyggen bevakar frågan och informerar de boende så snart de har nya uppgifter. Sven-Erik Rindelöv är Riksbyggens förvaltare i Kiruna och Gällivare. Han åker till Kiruna någon dag i veckan för att finnas till hands för de boende och svara på frågor så gott han kan. Att förbereda sig för flytten på något sätt går inte ännu, innan de vet när husen ska utrymmas. Vi avvaktar och väntar. Inget är klart ännu, säger Sven-Erik. Jag tror att folk tror att det kommer att ordna sig, men ovissheten kan vara svår att leva med. Och det tar ju sådan tid. Några av Riksbyggens bostadsrättsföreningar ligger nästan grannar med gruvan som syns i bakgrunden. Riksbyggens förvaltare Sven-Erik Rindelöv samtalar med Håkan Keskitalo, ordförande i brf Kirunahus 7. 17

10 Det nya Kiruna Den gamla tågstationen i centrala Kiruna står numera tyst och öde mitt emot LKAB:s överfulla parkering en bit bort. Nya järnvägen, som togs i bruk 2012, leder istället tågtrafiken bakom gruvberget Kiirunavaara. Stadshuset stängs 2016 och då evakueras också ett antal bostäder. Runt 2017 ska den nya stadskärnan vara på plats och sedan växer den nya staden successivt fram. Omkring år 2024 ska historiens största samhällsomvandling vara genomförd och det nya Kiruna stå klart. Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) LKAB bryter och förädlar järnmalm för den globala stål marknaden. I koncernen ryms även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt anställda i 14 länder, varav fler än i Sverige och i Kiruna. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år. I Sverige har LKAB verksamhet i Luleå, Narvik, Svappavaara, Malmberget och i Kiruna där världens största och modernaste underjordsgruva ligger. Malmbrytningens huvudnivå i Kirunas gruva ligger i dag på cirka tusen meters djup, men en ny nivå på meters djup har nyligen tagits i bruk. Gruvan har ungefär 50 mil asfalterad väg och ett omfattande järnvägssystem. Att ta sig ner till den nya nivån tar minuter. Om du vill läsa mer: Kiruna kyrka hör till de byggnader som ska flyttas med till den nya stadskärnan. Våra ambitioner är högre än våra fjäll Kiruna kommun Kiruna är med sina km 2 Sveriges till ytan största kommun. De flesta av de cirka invånarna bor i centralorten Kiruna, men runt staden finns även ett stort antal byar, som till exempel Jukkasjärvi och Svappaavara. I Kiruna finns fyra officiella språk: svenska, finska, samiska och meänkieli. I Kiruna finns världens största järnmalmsgruva under jord. Gruvbrytningen har påverkat staden sedan malmen började brytas runt år Samhällsomvandlingen i Kiruna är unik. Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats på grund av att en industriverksamhet behöver marken. Om du vill läsa mer: All inclusive monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. enkel t, kompl ett och S äkert Säkra dörrbyten Som Sparar tid och pengar Gruvans malmkropp lutar in mot nuvarande centrum. Brytningen av malmen orsakar skakningar i marken och sprickbildningar. Vårt dörrmontage är All Inclusive. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av dörrar som möter branschens tuffa krav på skydd mot inbrott, ljud, brand och rök. Dessutom kombineras det med vårt speciella karmmontage som både minimerar störningarna för de boende och onödiga extrakostnader. Kort sagt dörrbyten som sparar tid och pengar. Läs mer på next-door.se 18

11 Ytterligare information finns på Riksbyggens kundwebb. Så påverkar nya regler din bostadsrättsförening Att göra en avskrivning innebär att fördela kostnaden under en tillgångs ekonomiska livslängd. Den 28 april i år slog Bokföringsnämnden fast att progressiv avskrivning, alltså att avskrivningarna ökar med tiden, inte är en metod som får användas för byggnader i bostadsrättsföreningar. Istället ska bostadsrättsföreningar använda linjär avskrivning, vilket innebär lika stora avskrivningar varje år under byggnadens ekonomiska livslängd Hängde du med i vårens livliga debatt om progressiv och linjär avskrivning? Om inte kommer här en förklaring ur Riksbyggens perspektiv. Riksbyggen har gett bostadsrättsföreningarna följande rekommendationer utifrån de nya reglerna: Linjär avskrivning under en period upp till 120 år. Oförändrad årsavgift eftersom den nya avskrivningsmetoden inte påverkar kassaflödet. Att avsättning till underhållsfond förblir oförändrad. Avgiften påverkas inte direkt En farhåga har varit att bostadsrättsföreningarna måste höja årsavgiften om linjär avskrivning används. Årsavgifterna avvägs utifrån föreningens in- och utbetalningar, det vill säga kassaflödet. Avskrivningen påverkar inte kassaflödet eftersom den inte innebär att pengar betalas ut från föreningen, säger Roger Pohjanen, senior rådgivare i Riksbyggen. Årsavgifternas storlek fastställs och beslutas av styrelsen för varje räkenskapsår för att täcka föreningens utgifter för den löpande verksamheten. Löpande utgifter består av ränta, amortering, skatter och driftskostnader. Avskrivningsmetod påverkar alltså inte årsavgiften direkt. Text: Anna-Maria Engqvist Illustration: Riksbyggen 20 Bokföringsmässigt underskott Som en konsekvens av regeländringen kommer sannolikt ett antal föreningar, beroende på de ekonomiska förutsättningarna och styrelsens beslut angående avskrivningen, att redovisa ett underskott. Både i äldre och relativt nya föreningar har progressiv avskrivning tillämpats. Att nu övergå till linjär avskrivning kan innebära att ett bokföringsmässigt underskott redovisas, säger Roger Pohjanen. När bostadsrättsföreningens styrelse ska fatta beslut om budgeten för 2015 ska hänsyn tas till föreningens ekonomiska ställning utifrån inkomster och utgifter. För de fall där avskrivningen resulterar i ett bokföringsmässigt underskott har det ingen påverkan på föreningens likviditet och därmed inte heller på årsavgiften, förklarar Roger Pohjanen. Regelverk för bostadsrättsföreningar Riksbyggen arbetar aktivt med frågor som berör regelverket för avskrivningarna tillsammans med andra branschaktörer för att skapa tydlighet för bostadsköpare, boende och bostadsrättsföreningarnas styrelser. Vi arbetar för en mer transparent och tydlig informationsgivning i boksluten och för att få fram ett regelverk anpassat för bostadsrättsföreningar, berättar Roger Pohjanen. Avskrivningen påverkar inte kassaflödet eftersom den inte innebär att pengar betalas ut från föreningen, säger Roger Pohjanen, senior rådgivare i Riksbyggen. Säkerhetsdörren håller tjuven borta, inte låset. Ett bra lås är viktigt, men det som stoppar tjuven är hur svårt det är att bryta sönder dörren. Flera lager stålplåt, hakformade ståltappar och hak reglar i både fram- och bakkant gör det näst intill omöjligt att forcera en Daloc-dörr. Att Daloc-dörrarna ändå är både smidiga och eleganta beror på att dörrens motståndskraft helt enkelt är en funktion av hur intelligent säkerhetsdetaljerna är konstruerade och vilket material man använder. Stort projekt? Våra certifierade montörer byter en lägenhetsdörr på mindre än en halv dag. Gå in på Daloc.com (eller scanna QR-koden) och läs mer. Där hittar du också närmaste återförsäljare. Säkra dörrar

12 På spaning efter morgondagens möbelklassiker Liggstolen Vilan designades av Johan Kandell Jan Ekselius ritade den egensinniga stolen Etcetera som ett examensarbete. Stolen blev en succé på möbelmässan i Stockholm Folke Jansson form gav den annorlunda fåtöljen Arabesk till möbel mässan i Göteborg För att bli klassisk ska en möbel ha ett uttryck, en namngiven designer och en historia. Dessutom ska den fylla ett behov. Text: Kia Roman Foto: Mats Samuelsson Hundratal möbler står i en nerlagd möbelfabrik i Stockaryd. Men man ska inte underskatta bra marknadsföring och tillfälligheter. Jag har försökt sia om morgondagens klassiker. Det gick sådär, säger Johan Sjöberg, grundare och fram tills nyligen vd för Möbelriket, en organisation i Småland som värnar om svensk möbelformgivning och möbelindustri. En av sommarens hetaste dagar träffas vi för att sätta ord på vad som gör att vissa möbler blir klassiska och för att diskutera om en gång klassiker, alltid klassiker håller. Johan Sjöberg är nyss hemkommen från Almedalen där han i dagarna fyra pratat möbler och trä, bjudit på ostkaka och känt efter vart branschvindarna blåser politiskt. Det mesta i hans liv kretsar kring möbler och har så gjort sedan tidigt 50-tal. Jag brukar säga att jag föddes i en hyvelbänksfabrik, säger han med ett leende och syftar på att hans far och farfar drev en hyvelbänksfabrik där Johan även arbetade som ung. Men strax blir han allvarlig. Att förvalta det svenska möbelarvet, hjälpa fram unga formgivare och uppmuntra träindustrin att ta till sig ny teknik är frågor som ligger honom varmt om hjärtat. Bland hans mer konkreta planer finns ett möbelmuseum med svenska klassiker. Än så länge står ett hundratal möbler, mest stolar, staplade i en nerlagd möbelfabrik i Stockaryd. Det är resultatet av många års samlande, auktionsfynd och gåvor. De finaste möblerna finns i en permanentutställning hos fina gatan-möbelaffären Svenssons i Lammhult. Möblerna får gärna ha en historia Så vad krävs för att kvala in på Johan Sjöbergs möbelmuseum? Ett grundkriterium är att möbeln är tillverkad i Småland en inte alltför begränsande faktor då många av de tidiga möbelfabrikerna låg just i Småland med närhet till råvaran. Lite svensk möbelhistoria 1900: Pinnstolen blev starten på småländsk möbel industri kring år Innan dess tillverkades pinnstolarna i liten skala av enskilda hantverkare. 1920: I början av 1920-talet fanns cirka 180 möbelfabriker i Småland. Störst var AB Svenska Möbelfabriken i Bodafors med drygt 200 anställda. Men 20-talet var besvärligt för möbelindustrin och det blev många konkurser. 1930: Stockholmsutställningen 1930 innebar ett uppsving där merparten av möblerna var tillverkade i Bodafors och av Gemla Fabriker formgav Bruno Mathsson en stol för Värnamo lasarett. Personalen döpte den till Gräshoppan. 1940: Under 40-talet rådde brist på såväl råvara som energi men fortfarande fanns det cirka 150 små industrier kvar i Småland. Nu fick Bruno Mathsson och Yngve Ekström sina genombrott kom stolen Lilla Åland, Carl Malmstens mest populära möbel. 1950: På 50-talet blev bostäderna större. Teven flyttade in och nya material som plast, skumgummi och stål dök upp i möbler kom stolen Kurva som tre år senare bytte namn till Lamino, designad av Yngve Ekström. Den utsågs till 1900-talets svenska möbel. Decenniets viktigaste designhändelse var H55 i Helsingborg : Med växande välfärd följde en köp-, slit- och slängera. Kvantitet och spånskiva gick före kvalitet och gediget trä. 1970: 70-talet präglades av experimentlusta, färgstarkt och billigt och karaktäriserades av skinnsoffor, barskåp och statyettlampor följt av furuvågen. Rationaliseringar krävdes för att möta IKEAs prispress kom stolen Etcetera av Jan Ekelius. 1980: På 80-talet inredde vi med skinn- och plastmöbler, spegelväggar och rökfärgade glasbord. Formgivarna var respektlösa och provokativa. Några exempel är Jonas Bohlins betongstol Concrete, snurrfåtöljen Planka av Lindau & Lindekrantz och Mats Theselius stol i järnplåt, bokträ och älgskinn. 1990: 90-talet kom med sparpaket och compact living startades Norrgavel av Nirvan Richter som i dag ofta räknas in bland svenska klassiker. Fortfarande finns det drygt 120 möbeltillverkare i Småland. 23

13 Stolen Gräshoppan designades av Bruno Mathsson för Värnamo lasarett i början av 30-talet. Men personalen gillade den inte och bar upp den på vinden, helt ovetandes om stolen skulle bli en framtida klassiker. Bok och utställning om svenska klassiker För cirka 15 år sedan försökte sig Johan Sjöberg på att förutse Den ska vara synlig, sticka ut på något sätt men utan att skrika. morgondagens klassiker. Det ska finnas en formgivare bakom produkten som åtminstone Det gick sådär, kan jag säga, i dag ser jag att det inte blivit så är hyggligt känd. Möbeln får gärna också ha en historia, alltså till rätt. Men jag har en tio i topp-lista på egna favoriter (se ruta). vilket sammanhang den skapades, utvecklar Johan Sjöberg och har Listan är stenhårt gallrad, varken klassiker som Carl Malmstens en hel uppsjö av historier som visar hur tillfälligheter får tidigare i Lilla Åland eller Bruno Mathssons Jetson rymdes. det närmaste okända möbler att bli stekheta. Nu är det dags för Johan Sjöberg att hasta vidare. Hans devis När en möbel från 50-talet plötsligt seglar upp och blir verkar vara densamma som Ingvar Kamprads, att det mesta fortfarande är ogjort. omåttligt populär finns det ofta ett arbete bakom med både marknadsföring och produktutveckling. Så var det med String hyllan, Ett av hans större projekt framöver är en utställning och en som med nya material och andra färger plötsligt fanns på var bok. Våren 2015 åker han på turné för att visa upp en del mans vägg efter att ha kämpat i motvind i många, många år. Likaså av sina klassiker, preliminärt bland annat på den danska Y-stolen av Hans Wegner. Stockholms auktionsverk. Stolar och förvaringsmöbler har stor potential Då ska även boken Användbarheten är också viktig, att möbeln fyller ett behov. Svenska designklassiker Stolar och förvaringsmöbler har störst potential att bli tillverkade i Småland klassiska, det är möbler vi alltid kommer att behöva, säger Johan vara klar. Sjöberg och berättar att det utländska intresset för svenska möbler är stort och driver upp priserna på auktioner. Det är ju så att ingen möbel har ett bestående värde, bara en Den lilla fåtöljen Cinema av bestående marknad. Gunilla Allard kom En gång klassiker, alltid klassiker håller alltså inte. Men att fler är beredda att öppna Johan Sjöbergs Vilan av Johan Kandell, Källemo. Caféstol av Carl Bergsten, 10 Gemla Fabriken. stolfavoriter Cinema av Gunilla Allard, Lammhults Möbler. Gräshoppan av Bruno Mathsson. Concrete av Jonas Bohlin, Källemo. Arabesk av Folke Jansson, Ihreborn Produktion. Bågen av Sven Engström och Gunnar Myrsten, Nässjö stolfabrik. Kurva/Lamino av Yngve Ekström, Swedese. Etcetera av Jan Ekselius, JO Carlsson Möbelindustri. Planka av Lindau&Lindecrantz, Lammhults Möbler. Våren 2015 åker Johan Sjöberg på turné, för att visa upp en del av sina klassiker, bl a på Stockholms auktionsverk. 24 plånboken för bra hantverk som är hållbart i stil och material har de senaste årens prisuppgångar visat. Vilka krafter som ligger bakom att en möbel plötsligt ropas in för hundratusentals kronor går inte att förutse ens för en branschkännare som Johan Sjöberg. Ibland inträffar hajpar helt utanför min radar som när plötsligt en furumöbel designad av Axel-Einar Hjort för svenska fjällstugor på 1920-talet gick för närmare en miljon. Varken furu eller art déco har riktigt slagit i funkislandet Sverige men nu kanske det kommer. Även den danska stolen Muslingen har plötsligt blivit mycket attraktiv. Reducera dina driftskostnader med 77 % Från tidigare decennier... Electrolux Line 5000 Designed by experts. Inspired by you Total driftskostnad kr/år Baserad på 1 kr/kwh för el, 0,50 kr/kwh för VVC och 20 kr/m 3 för vatten. 8 starter/dag/tvättmaskin med snittlast. 6 starter/dag/torkskåp med 3 kg last. 10 starter/dag/torktumlare med 3 kg last. 335 dagar/år. Total driftskostnad kr/år Baserad på 1 kr/kwh för el, 0,50 kr/kwh för VVC och 20 kr/m 3 för vatten. 8 starter/dag/tvättmaskin med snittlast. 6 starter/dag/torkskåp med 3 kg last. 10 starter/dag/torktumlare med 3 kg last. 335 dagar/år. till idag och Framtidens Textilvårdsrum Med Electrolux Line 5000 och dess innovationer vågar vi påstå att vi har marknadens mest effektiva lösningar för Framtidens Textilvårdsrum. Våra lösningar reducerar den totala livscykelkostnaden markant där både miljön och du som kund står som vinnare.

14 Öppet hus i samarbete med Råd & Rön Rosta brödet rätt Det skiljer flera tusen kronor mellan den dyraste och den billigaste brödrosten i Råd & Röns test. Men testvinnaren får du för några hundralappar. Text och Foto: Råd & Rön Bäst i test Färgen bedöms utifrån den standardiserade internationella brödrostningsskalan. Vad säger tabellen? Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research & Testing, ICRT. Prisspann: Priserna har hämtats från Pricerunner i december En perfekt rostad brödskiva ska vara jämnt rostad, utan brända hörn eller vita kanter. I Råd & Röns test av brödrostar har två skivor rostats åt gången och tre rostomgångar efter varandra har genomförts. Dessutom har fryst bröd testats. De rostade brödskivorna har sedan bedömts och jämförts med den standardiserade internationella brödrostningsskalan. För en sådan finns faktiskt. Att rosta jämna, fina skivor klarade de flesta brödrostarna i testet. De flesta klarade även fryst bröd bra. Däremot är de olika snabba. Det skiljer två minuter mellan den snabbaste och den långsammaste brödrosten, som nästan tar fyra minuter på sig. Alla brödrostar i testet får höga betyg i hanterbarhet. Men Electrolux EAT 7100 kräver stor kraft för att trycka ner spaken. Några får avdrag för hur lätt det är att plocka ut skivorna. Vissa brödskivor kommer inte tillräckligt högt för att man ska kunna plocka ut dem utan att bränna sig. Rengöringen av brödrostarna drar ner hanterbarhets betygen. Eftersom många av dem är designade i rostfritt stål är de fingeravtryckskänsliga. Några av rostarna får även avdrag för att de har delar som är svåra att komma åt och göra rent. Alla modeller i testet har en smulbricka där torra brödsmulor samlas. Testet visade dock att en del av smulbrickorna var krångliga att ta ut och sätta i. Testets billigaste brödrost, Matsui M02TW12E, har inte särskilt solid konstruktion, utan är gjord av tunt material som lätt deformeras. Knappar och spakar är inte särskilt stabila. Men med tanke på att brödrostar inte utsätts för särskilt mycket slit och släng kan även en brödrost av sämre kvalitet tjäna sitt syfte i många år. Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 bäst. Delbetygen för rostning: Av rundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst. Tid: Anger hur lång tid brödrosten behöver för rostning. Rostad yta: Av rundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst. Hanterbarhet: Samlat betyg för hur enkel maskinen är att använda. Kvalitetsintryck: Bedöms av två experter. Effekt och sladdlängd: Maskinens kapacitet samt räckvidd. Philips Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd HD kr min 46 s 93% W 88 cm Tips: Vänd inte upp och ned på brödrosten. Då kan brödsmulor fastna i aggregatet, vilket gör att det börjar osa och ryka. Använd smulbrickan istället. Testet Testet i sin helhet innehåller 77 brödrostar och finns att köpa på Dualit Elektrolux Koenic Matsui Siemens OBH Nordica Bonum Kenwood Svår att hantera Lägst pris Stor Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd Architect kr min 2 s 88 % W 88 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd EAT kr min 13 s 99 % W 103 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd KTO kr min 36 s 98 % W 84 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd AM02TW12E kr min 50 s 92 % W 75 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd TT kr min 35 s 96 % W 108 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd Gravity Toaster kr min 26 s 94 % W 114 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd Bistro kr min 32 s 96 % W 110 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd kmix kr min 47 s 88% W 101 cm 26 27

15 moisture ruin your plans Det okända tvärtomsyndromet Jo tack, jag känner mig fortfarande ung och rask och vital! Men det är utan tvekan en hel del saker som hände r när man närmar sig 50. Ta hårväxten till exempel. Det mesta håret på huvudet har sedan länge ramlat av, men det i näsa och öron växer som rena rama handelsträdgården! Ögonen börjar också jävlas. Det är i dag stört omöjligt att få skärpa på innehållsförteckningen på majskolvsburkarna. Och så förlorar man revbenen med åren. Jag minns att jag hade revben förr i tiden, men under de senaste 15 åren har jag inte känt något av dem, hur mycket jag än har klämt och bläddrat. Men nu har jag lagt märke till ett speciellt syndrom som jag inte har tänkt på förut. Ett helt okänt syndrom som vetenskapen fullständigt tycks ha missat. Det är det märkliga tvärtomsyndromet! Detta hittills relativt okända syndrom tycks blomma ut just i 48-årsåldern, och det går ut på att saker som förhöll sig på ett visst sätt när man var barn och ungdom, nu plötsligt förhåller sig på precis motsatt sätt. Tvärtom, alltså. Jag kan ta några snabba exempel ur högen: När jag var 20 år hade jag kraftig bröstkorg och platt mage. I dag är det tvärtom. När jag var 9 år hade jag glest mellan tänderna och gyllenbrunt hår. I dag är det tvärtom. När jag var 15 år simmade jag som en fisk och sprang som en gasell. I dag är det tvärtom. Ja, ni fattar. Ovanstående exempel är av kroppslig natur, men tvärtom-syndromet gäller i högsta grad även i anden, tanken och beteendet. Ta krogbesök förr och nu till exempel. När jag var yngling var jag uppe tills krogarna stängde, nu orkar jag knappt vara uppe tills de öppnar. Och här kommer fler tvärtom-exempel: När jag var i tonåren högaktade jag tuffa demonstranter och var rädd för polisen. När jag var yngre var vi två polare som delade på 20 öl. När jag var 18 år gick jag och la mig fyra på morgonen och sov till åtta på kvällen. När jag var tonåring hade jag stora visioner och inga som helst betänkligheter! Jag tycker att det är slående att se hur tvärtom-syndromet stämmer. Nästan vad jag än tänker på från min finniga ungdomstid i Sollefteå är i dag av det helt omvända slaget. Förr kramade jag träd och sågade pensionssparande. I dag är det tvärtom. Förr ville jag rymma från huset och dränera min ekonomi. I dag är det tvärtom. Förr drömde jag om långa kärleksstunder och korta nätter. I dag är det tvärtom. Kanske kan man tycka att allt detta bara är resultatet av att man blir tråkigare med åren. Men jag vet inte det. Jag är minst lika glad och sprallig nu när jag är en lönnfet, stadgad 48-åring som när jag härjade runt krogar och skateboardramper som dreglande, omdömes lös 19-åring. Och jag vill fortfarande gärna gå på fest och ha kul och allt det där. Men saker sker i ett lite annat tempo i dag. Och jag ser framtiden an. Jag har en bestämd känsla av att allt kan vända och bli tvärtom igen i framtiden. I dag vill jag ha regelbundna festmiddagar och en lugn och stillsam mage. Om 30 år är det troligen precis tvärtom.»vad jag än tänker på från min ungdomstid är i dag av det helt omvända slaget» Jacke Sjödin, krönikör, 5-barnspappa och undermålig hantverkare, kåserar i Öppet hus. Balkonger & Inglasning för påbyggnad och nyproduktion Vi är stolta över vårt finstilta Nyhet! Köp till marknadens bästa försäkring. Självklart CE-märker vi port & motor tillsammans på plats! En CE-märkt manuell port är toppen! En CE-märkt motor är kanon! MEN, monterar man port och motor tillsammans så bildas en maskin. Den maskinen måste CE-märkas av montören på plats för att vara godkänd. Läs mer på garageportexperten.se eller kontakta oss om du vill veta mer. garageportexperten.se Ta hand om er mest värdefulla tillgång -Polygon löser era fuktproblem Vi vet att bostadsrättsföreningens fastighet är er mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi ett flertal tjänster för att förebygga och lösa fuktproblem och vattenskador. En fuktstatusbesiktning av bostadsrätternas badrum och kök visar var det finns fukt- eller vattenskador och var det finns risk för framtida skador. På så sätt kan problemen åtgärdas innan skadan blir värre eller redan innan den uppstår. När en fukt- eller vattenskada inträffar innebär det både kostnader och en olägenhet för den boende som får sitt liv upp och nedvänt. Med hjälp av vår ledande teknik kan vi på ett miljöriktigt sätt påskynda uttorkningen och begränsa följdskador vilket innebär att den boende snabbare kan återgå till sin vardag. Med över 40 års erfarenhet av fuktproblem och vattenskador kan du lita på att Polygon tar väl hand om er mest värdefulla tillgång. Kontakta oss 24h Jour E-post: Web: POLY-SE - Housing Assoc Ad Campaign 2014 Oppethus.indd 1 23/04/ :04

16 Nyheter från Riksbyggen Stöd till en första bostad Bekvämare vardag, utan extra kostnad Visste du att du har fri tillgång till Riksbyggens Kundwebb? Här kan du ta del av allmänna tips och råd, men också sköta en hel del praktiska saker som gör din vardag lite bekvämare. Se din avgiftsavi, gör felanmälan och följ dess status och ta del av information från din bostadsrättsförening varje månad. Registrera dig på riksbyggen.se/kundwebb i dag och ta chansen att vinna en ipad!*. Gå med i Kundwebben. Vinn en ipad! Riksbyggens hållbarhetschef är bäst i Sverige I rapporten Sverige behöver ett bättre bosparande föreslår Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretage n ett nytt bosparande för unga med en statlig stimulans som gör det möjligt att spara ihop till insatsen. Hyre srätterna har blivit färre och många ung är hänvisad e till bostäder på marknadens villkor. Rapporten slår fast att de stöd till eget boende som finns för unga i dag är otillräckliga och inadekvata. I andra länder får unga hushåll hjälp att skaffa en första bostad genom bospar stimulans eller förmånliga lån. I rapporten föreslås att Sverige inför liknande stöd för att uppmuntra unga vuxna att spara till sitt första boende. Läs mer på Riksbyggens webbsida. Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. *Erbjudandet gäller en ipad till nya användare som registrar sig senast den 15 december. På hemsidan kommer vi be dig motivera varför du ska vinna. De slutliga vinnarna utses av en jury bestående av Helena Elfwing, Johan Lindberg och Annika Modigh på Riksbyggen. Välkommen till Bostadsrättsmässan! En mässa med fokus på bostadsrätt där under två hela dagar har möjlighet att besöka utställare, prata med experter och ta del av seminarier. I Riksbyggens monter träffar du specialister inom fastighetsförvaltning som kan ge råd och inspiration när det gäller förvaltning och utveckling av bostadsrättsföreningar. Du som är förtroendevald i en bostadsrättsförening kan på mässan gå kostnadsfri introduktionskurs som ger kunskap om ditt uppdrag. Kursen anordnas av Riksbyggen, HSB och SBC. Anmälan görs på där du också hittar mer information och program. Riksbyggen bjuder dig på inträdet. Ta med biljetten nedan. Fler biljetter kan skrivas ut på Riksbyggens webbsida. Det går också bra att registrera sig direkt på mässans webbsida. Tidningen Miljöaktuellt rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer. Under konferensen Sustainability Day presenterades i år för första gången Sveriges bästa hållbarhetschef, som utsetts av en jury med representanter från bland annat tidningen, Handelshögskolan, Ledarna och Det Naturliga steget. Den första vinnaren av detta hedersamma pris blev Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski. Långsiktighet och målmedvetet arbete lönar sig, säger Charlotta Szczepanowski. Många av Riksbyggens medarbetare är föredömen för hur vi ska gå mot hållbarhet och jag är stolt över att ha varit med och skapat den kulturen! Vi är väldigt glada och stolta över att ha Charlotta som hållbarhetschef, säger Riksbyggens vd Leif Linde. För oss är hållbarhetsarbetet ett långsiktigt åtagande. Den här utmärkelsen är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning Malmö: Malmömässan, oktober 2014 Göteborg: Svenska Mässan, november 2014 BostadsrättsMässan Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för bostadsrätt! Under två effektiva dagar får du: Ökad kunskap och inspiration Möjlighet att jämföra och utvärdera branschens leverantörer Träffa andra BRF:ar för erfarenhetsutbyte Juridisk rådgivning och uppdatering om lagar och regler Medarrangörer: Sponsor: Öppettider: Fredag 10 oktober Lördag 11 oktober FRIBILJETT Malmö eller Göteborg Värde 180:- Registrera dig redan nu på: malmo.bostadsrattsmassan.se eller goteborg.bostadsrattsmassan.se så går det snabbare på plats! Läs mer om mässan på: 30

17 Förmåner & Erbjudanden Som boende, bosparare och anställd i Riksbyggen får du en mängd förmåner och erbjudanden. Se även 25% Ryds Glas är ett ledande glasmästeri lokaliserat på ett 50 tal orter. Våra glasexperter är oavsett väderlek och tidpunkt alltid på plats och löser dina problem. Skaffa serviceavtal Jour Bättre pris Snabbare åtgärd Rätt glas rätt monterat Semesterboende i Italien Som kund, bosparare eller anställd hos byggen har du 25 % rabatt när du bokar lägen- Rikshet i den svenskägda stugbyn La Serra Holiday & Beach Resort. Den har ett fantastiskt läge direkt vid havet i Gaetabukten mellan Rom och Neapel. Det är mycket barnvänligt med privat strand och mängder av aktiviteter, exempelvis vindsurf, kanot, tennis och barnklubb. La Serra Holiday & Beach Resort erbjuder god mat, sol och bad, möjlighet att göra utflykter till kända turistattraktioner som Capri, Ischia, Vesuvio, Pompeij, Amalfi och mycket mer. För information och bokning: måndag fredag kl Tel: Skype: rivaserra Fönster Kontor Alltid beredd Säkerhet SÖKER DU MÅLARE? Dörrportar Butiksfönster VÄLKOMMEN TILL EN TRYGGARE MÅLERIVÄRLD! UTNYTTJA ROTAVDRAGET Låt ett av våra 700 medlemsföretag få målningsuppdraget. "Våra" hantverkare är laddade med både yrkeserfarenhet och aktuella yrkeskunskaper. Alla medlemsföretag är ansvars- och rättsskyddsförsäkrade. Vill du också teckna ett fördelaktigt serviceavtal? Kontakta oss! Hitta din egen målarmästare på

18 BoSpar ger förtur BoSpar ger förtur Vad tjänar du på att vara först i kön? Genom att bospara hos Riksbyggen får du förtur till nybyggda bostäder över hela landet. Dessutom får du löpande information om spännande projekt via våra bostadsmagasin flera gånger om året. Det är inget krav att bospara för att få köpa en bostad av Riksbyggen, men det är ett klokt sätt att börja förverkliga drömmen om en ny bostad. Läs mer om hur BoSpar fungerar på riksbyggen.se/bospar eller ring oss på Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. Bostadstorget Bostaden är lösningen Under våren presenterade Riksbyggen rapporten Bostaden är lösningen, en analys av samhällsutvecklingen och bostadsmarknaden. Rapporten visar att den bostadsbrist som råder får allvarliga konsekvenser för stora delar av samhället. Exempelvis sjunker utbildningsnivån när det inte finns bostäder för studenterna. Det blir också svårare för företag att etablera sig och växa när rätt kompetens inte kan flytta på sig. Snart syns vi hos er! Text: Anna-Maria Engqvist För enskilda individer kan bostadsbristen innebära svårigheter att flytta hemifrån och ta klivet till vuxenlivet eller om man är äldre att flytta till en mer anpassad bostad. Riksbyggen vill med rapporten lyfta fram vikten av ett planerat bostadsbyggande och att staten, kommunerna och bostadsföretagen måste ta ett samlat ansvar för en långsiktig hållbar samhällsutveckling, säger Lotta Jaensson, Riksbyggens bostadspolitiska expert. I somras, under Almedalsveckan på Gotland, presenterade Riksbyggen en bostadspolitisk plattform som innehåller konkreta åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad. Bland annat vill Riksbyggen att en nationell handlingsplan tas fram för att minska bostadsbristen och för att påskynda renoveringarna av de så kallade miljonprogramsområdena. Men även för att nå de nationellt uppsatta miljömålen där bostadssektorn är en viktig del. Den stora ökning av bostadsbyggande som krävs kommer att behöva statlig stimulans och kommunala investeringar. Men även bostadsföretagen måste ta ett större samhällsansvar och till exempel bygga för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Lotta Jaensson. Visste du att: 23 procent av unga vuxna bodde hemma hos sina föräldrar var siffran 15 procent. 80 procent av unga vuxna inte har möjlighet att köpa en bostad. Hälften av de äldre över 80 år bor i flerfamiljshus utan hiss. Ensamboende är Sveriges vanligaste hushåll, men att 195 kommuner uppger att de har brist på små lägenheter. Var femte företag i Stockholm har misslyckats med att rekrytera personal på grund av bostadsbristen. Endast 4 av 30 studentstäder kan garantera en bostad inom en månad. Det behöver byggas ca nya bostäder per år. I dag byggs det knappt hälften lägenheter i de så kallade miljonprogramsområdena kräver renovering inom fem år. Minst lägenheter måste rustas upp varje år om vi ska nå det nationella miljömålet om halverad energianvändning Läs hela rapporten på Riksbyggens hemsida, under Om Riksbyggen. 35

19 Villakänsla med bekymmersfritt boende. BORÅS, SJÖGLÄNTAN 2. STATUS: Säljstart hösten -14. BOSTÄDER: 31 rad- och parhus i bostadsrättsform. ANTAL KVM: Margareta Josefsson Plats för gemenskap HJÄRUP, BRF NAFNES GÅRD, BONUM SENIORBOENDE Bo i en lite grönare del av Uppsala UPPSALA, BRF SOLGLÄNTAN Naturnära vid Nydalasjön UMEÅ, BRF MARIESTRAND 4 STATUS: Säljstart sep-14 BOSTÄDER: 32 lgh, 1 4 rok PRIS: kr AVGIFT: kr Elin Forsberg , I hjärtat av Hjärup planerar Bonum fyra stycken hus med totalt 48 lägenheter, övernattningslägenhet och gemensamhetslokal. De fyra punkthusen ligger luftigt placerade kring den vackra gården där boulebanan blir den självklara platsen för avkoppling och gemenskap. Alla lägenheter har stor balkong eller uteplats. Här planerar vi två hus mitt i grönskan. I det ena bygger vi mindre hem för unga människor på jakt efter sin första lägenhet. I det andra bygger vi större hem för sambor och familjer. Den här soliga gläntan har något som många andra saknar. Fri utsikt mot Uppsalas gröna kullar, elcykel att låna och ett gäng fyrfota vänner några stövelkliv bort. Dessutom en gemensam takterrass med 360 utsikt över staden. STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 48 bostadsrätter, 2 4 rum PRIS: kr. AVGIFT: kr. Camilla Lundström, , STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 92 lgh 2 4 rok PRIS: 2 rok fr kr, 3 rok fr kr, 4 rok fr kr AVGIFT: kr Sara Wretling , Vågskvalp in på knuten Drömbalkonger mitt i city KALMAR, BRF NORRGÅRD STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 28 bostadsrätter, 2 4 rum PRIS: kr AVGIFT: kr Nina Thorkelsson, , VÄSTERÅS, LILLÅUDDEN, BRF SJÖKORTET STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 28 lgh, 2 4 rok, kvm PRIS: Från kr AVGIFT: kr Kenneth Carlsson Utsikt över Skeppsbrofjärden VÄSTERVIK, BRF HAMNMAGASINET En ny plats att leva på HANINGE, HANINGETERRASSEN Bo och lev i Munksjöstaden JÖNKÖPING, BRF DISPONENTEN STATUS: Planerad säljstart jan BOSTÄDER: ca 60 bostadsrätter. Pontus Gustafsson, Vid Skeppsbrokajen i Västervik bygger vi nu 26 lägenheter med stort ljusinsläpp. Alla lägenheter har balkong eller terrass. Här bor du med havet tjugo meter från ytterdörren. Det finns planer på att göra om den långa Skeppsbrokajen till ett promenadstråk som binder samman bostäder, flytande restauranger och marinan. I närheten finns även Västerviks golfklubb och Gränsö slott. STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 26 bostadsrätter, 2 5 rum PRIS: kr AVGIFT: kr Patrice Wedlund , På nya Haningeterrassen kommer en ny stadsdel med 450 bostäder, kommersiella lokaler, förskola och ett specialistsjukhus att växa fram, bara 2 minuter från pendeltåg och buss. Den första etappe n består av ett 18 våningar högt bostadshus, Haningeterrassens klart högsta, med utsikt över Rudans friluftsområde och Rudasjön. STATUS: Planerad säljstart 2015 BOSTÄDER: 74 PRIS/AVGIFT: Ej fastställt Stefan Nilsson , Där det nya och gamla möts HELSINGBORG, BRF FISKELYCKAN STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 38 bostadsrätter, 1 4 rum PRIS: kr AVGIFT: kr Joakim Bengtsson, ,

20 Min intresseanmälan Kryssa för och skicka in sidan till Riksbyggen BoSpar, Västerås. Skriv Frisvar på kuvertet så slipper du betala porto. Eller faxa till För mer information om nya bostäder, besök = Dessa finns presenterade på föregående uppslag. NORR UMEÅ Dragonfältet. Ca 38 lgh. Prel. säljstart 2015 Mariestrand etapp 4, vid Mariehems centrum. 32 lgh. Försäljn. pågår. STOCKHOLM/UPPLAND HANINGE, Haningeterrassen. Plan. säljstart JÄRFÄLLA, Viksjö centrum, Bonum seniorboende. Plan. säljstart sommaren -14. NACKA Kvarnholmen, brf Silo III, 45 lgh. Försäljn. pågår. Kvarnholmen, brf Qvarnholmen, 41 lgh. Försäljn. pågår. SIGTUNA, Bonum seniorboende. Trollbacken. Prel. säljstart hösten -14. STOCKHOLM Beckomberga, brf Granngården, 89 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn Beckomberga, Bonum seniorboende, brf Borggården, 42 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn SUNDBYBERG Ursviks parker, brf Gläntan, 140 bostäder, 1 5 rok, etagelägenheter och radhus. Försäljn. pågår. Inflyttn. maj -14 till jan -15. Brf Landmärket, 16 vån, 64 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. september -14. TÄBY Brf Flanören. Bonum seniorboende. 43 lgh. Säljstart maj -14. Plan. inflyttn. våren -16. Täby centrum, brf Downtown, 47 lgh med bostadsrätt, 1 5 rok. Försäljn. pågår. Inflyttn. nov -14. UPPSALA Gränby backe, brf Solskenet, etapp lgh. 2 4 rok. Försäljn. pågår. Gränby backe, brf Solgläntan, etapp lgh. Försäljn. pågår. Kapellgärdsallén, brf Jaktfalken. Etapp 2, 65 lgh. 1 5 rok. Försäljn. pågår. Inflyttning från april -14. Kapellgärdsallén, brf Skogsfalken. Säljstart okt -14 Kapellgärdsallén. Bonum seniorboende, brf Pilgrimsfalken, etapp lgh med bostadsrätt, 2 4 rok. Försäljn. pågår. Inflyttn. från oktober -14. Kvarteret Åsikten 2, Östra Ågatan, 70 lgh. Försäljn. pågår. Kvarteret Åsikten 1, Bonum seniorboende, Östra Ågatan, 34 lgh. Säljstart maj -14. Försäljn. pågår. VALLENTUNA, Nyby. 35 villor med äganderätt. Försäljn. pågår. VÄRMDÖ Gustavsberg, brf Porslinet. 65 lgh. Försäljn. pågår. Planerad inflyttn. från december -14. Gustavsberg. Bonum brf Blå Blom, 53 lgh. Försäljn. pågår. Planerad inflyttn. december -14. ÖST KALMAR Ljusstaden, kv Rasten, 13 brf par-/radhus. Försäljn. pågår. Malmen, brf Norrgård. 28 lgh. Försäljn. pågår. Malmen, brf Nyckeln. 55 lgh. StegEtt-boende. Plan. säljstart hösten -14. Malmen, brf Aspelyckan. 43 lgh. Försäljn. pågår. LINKÖPING Brf Mahoniahöjden, 78 lgh. Försäljn. pågår. Ullstämma, Bronsängen. 39 radhus med äganderätt. 4 5 rok, 138 kvm. Försäljn. pågår. Brf Vasalunden. 44 lgh. Säljstart hösten -14. NORRKÖPING Brf Månstenen, Bonum seniorboende, 29 lgh. Försäljn. pågår. Brf Polstjärnan, 29 lgh. Försäljn. pågår. VISBY, brf Solberga park, 56 lgh. Försäljning pågår. VÄSTERVIK, brf Hamnmagasinet, 26 lgh. Försäljn. pågår. VÄSTERÅS Lillåudden, brf Kummeln. 35 lgh. Försäljn. pågår. Lillåudden, brf Sjökortet. 28 lgh. Försäljn. pågår. VÄST BORÅS Sjögläntan 2, 31 st par-/radhus. Säljstart hösten -14. Södervallen, brf Söderhov. Ca 41 lgh. Försäljn. pågår. GÖTEBORG Dr Allards gata, Positive Footprint Housing forsknings- och bostadsprojekt. Brf Viva, ca 100 lgh, kvm. Säljstart ej fastställd. Munkebäck, brf Munkebäcksäng, ca 75 lgh. Säljstart hösten -15. Munkebäck, brf Munkebäckslund, Bonum seniorboende, ca 50 lgh. Säljstart kv Sannegårdshamnen, brf Akterspegeln. 85 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. sommaren -15. Sannegården, brf Kajutan. 22 lgh, kvm. Prel. säljstart hösten -14. Tuve centrum, brf Ljuspunkten, 60 lgh. Prel. säljstart vintern -15. Tuve centrum, brf Ljusglimten, Bonum seniorboende, ca 45 lgh. Prel. säljstart våren -15. Västra Frölunda, Slottsberget lgh. Inflyttn. nov Försäljn. pågår. JÖNKÖPING Brf Aspholmen, Bonum seniorboende, 45 lgh, kvm. Försäljn. pågår. Brf Disponenten. Ca 60 bostäder. Prel. säljstart jan -15. KARLSTAD Hammarö, Anneberg. 20 tomter styckesäljes. Försäljn. pågår. Tullholmsviken 3. 6 radhus, äganderätt. Försäljn. pågår. NAMN* PERSONNR* Här hittar du också våra nya bostäder Öppet hus #3, 2014 Södra Sommarro 2, etapp 2. 7 villor med äganderätt. Försäljn. pågår. Två enplanshus kvar. Södra Sommarro 3. Villor med äganderätt. Försäljn. pågår. MÖLNDAL Mölndal, innerstad. 90 nya bostäder med centralt läge. Prel. säljstart hösten -14. Stensjövillan, etapp friköpta villor i två olika utföranden. Försäljn. pågår. Stensjövillan, etapp friköpta villor i två olika utföranden. Försäljn. pågår. Brf Stensjöterrassen, 36 lägenheter. Försäljn. pågår. PARTILLE, brf Kronhöjden, Partille centrum, 70 lgh, prel. säljstart hösten -14. STENUNGSUND, brf Stenunge park. Ca 38 lgh. Säljstart -15. UDDEVALLA Brf Kapelle. 20 lgh. Försälj. pågår. Södergården, Bonum seniorboende, ca 35 lgh. Säljstart våren -15. Södergården, ca 90 lgh. Säljstart ej fastställd. SYD DALBY Påskagänget, brf Utsikten, 20 radhus med bostadsrätt. Försäljn. pågår. Brf Anemonen. Bonum seniorboende. 41 lgh. Försäljn. pågår. HELSINGBORG Ringstorp, brf Alba, Bonum seniorboende, 29 lgh. Försäljn. pågår. Ringstorp, brf Celciana, 39 lgh. Försäljn. pågår. Råå vid Lussebäcken, brf Fiskebodarna, 13 markbostäder. Plan. säljstart hösten -14. Råå vid Lussebäcken, brf Fiskelyckan, 38 lgh. Försäljn. pågår. HÖGANÄS, Jonstorp, brf Ängsviken. 1 lägenhet kvar i enplanshus. Försäljn. pågår. LUND Brf Källby äng. 32 lgh. Försäljn. pågår. Brf Källby slätt. 20 gathus. Försäljn. pågår. Linero, brf Musslan, 24 lgh i 2 punkthus. Försäljn. pågår. Västra hamnen kv Sjöfarten. Ca 40 lgh. Prel. säljstart 15. StegEtt boende! MALMÖ Gyllins trädgård, brf Rödeken. Bonum seniorboende. 24 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. dec Holma, brf Guldspiran, 21 lgh. Försäljn. pågår. Hyllie allétorg. Ca 45 brf lgh. Prel. säljstart -15. Limhamn, brf Våghuset, Bonum seniorboende i Limhamns läge. 46 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. våren -15. STAFFANSTORP, Hjärup centrum, brf Nafnes gård. Bonum seniorboende. 48 lgh. Försäljn. pågår. Gör som 500 av Riksbyggens bostadsrättsföreningar - sänk elkostnaderna med AktivEl. AktivEl är ett aktivt förvaltat och miljömärkt elavtal med 100% vattenkraft. Det ger din bostadsrättsförening möjlighet att göra en klimatsmart insats till ett riktigt, riktigt bra pris. Logga in på Användarnamn: riksbyggen Lösenord: leab Luleå Energi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och levererar landets lägsta energikostnader enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson. Vår affärsidé är att kundmaximera istället för att vinstmaximera, för som de rakryggade norrlänningar vi är, tror vi inte att lönsamhet måste ske på bekostnad av kundvärdet. Tillsammans skapar vi energi. Med oss får du elbranschens bästa kundservice. Byt till ett elbolag med egenproducerad el från vind- och vattenkraft. Ring oss på så hjälper vi dig. Välkommen! Professionell montering Dörrar som skyddar dig mot oljud Secor säljer och monterar snygga, klassade säkerhetsdörrar från Daloc. Dörrar som även skyddar mot inbrott och brand. Secor är en erfaren och rikstäckande montage- och säljkedja för Dalocs klassade säkerhetsdörrar. Vi utför professionella dörrbyten och utgår från dina behov oavsett om du vill ha en dörr eller ett enhetligt och snyggt trapphus. Våra certifierade montörer garanterar att dörren blir korrekt monterad. Att våra kunder blir nöjda är viktigt för oss. ADRESS* POSTNR* ORT* E-POST Trygga och trivsamma trapphus TELEFON DAG* TELEFON KVÄLL 38

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Från brevinkast till fastighetsboxar nu börjar övergången. Före år 2011 ska alla flerfamiljshus

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Vi har balkongen Du väljer vyn

Vi har balkongen Du väljer vyn Vi har balkongen Du väljer vyn Vi vidgar vyerna Trött på utsikten och på att bara kunna se en liten del av verkligheten? Då är det dags att ge sig ut på fasaden och vidga vyerna. På en balkong är himlen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelseinformation april 2014

Styrelseinformation april 2014 Styrelseinformation april 2014 Garagebelysning Ny belysning installerades i garaget under veckorna 10 och 11. Tio procent av all belysning fungerar som stödbelysning dygnet runt på körytorna. Belysningen

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 25 februari 2011 NORRBOTTEN LKAB betalar för Kirunas nya stad Gruvföretaget LKAB lovar att betala tre miljarder kronor till flyttningen av Kiruna. LKAB ska bland annat betala

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad.

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad. Stadshuset En manual för att bygga din egna bostad. Förord. Nästan en halv miljon människor står i bostadskö i Stockholm. Vi har byggt ett samhälle där människor är beroende av staden för att leva och

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem!

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.507 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer