Energismart. Rätt sak på rätt plats. Unik flytt av Kiruna. möbelklassiker. Bostaden är lösningen. i brf Klippanhus 14. På spaning efter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energismart. Rätt sak på rätt plats. Unik flytt av Kiruna. möbelklassiker. Bostaden är lösningen. i brf Klippanhus 14. På spaning efter."

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN # Råd & Rön: Vilken brödrost rostar bäst? Unik flytt av Kiruna Ny rapport: Bostaden är lösningen Rätt sak på rätt plats På spaning efter möbelklassiker Energismart i brf Klippanhus 14

2 Öppet hus #3, 2014 RÅDGIVNING & PROJEKTERING Energismarta lösningar i Klippan sidan 06 Inredning Rätt sak på rätt plats sidan 12 Samhällsomvandling i Kiruna sidan 16 Experterna svarar Störande ljud från renoveringar sidan 11 Nya avskrivningsregler Finn&Vinn sidan 21 sidan 41 Vi kan fönsterbyten Efter mer än montage vet vi vad som krävs Mockfjärds Fönsterentreprenad är helt specialise rade på kompletta fönsterbyten. Vi har totalt fokus på att göra fönsterbytet så smidigt och effektivt som möjligt för våra uppdragsgivare och de boende. Därför tar vi hand om hela processen från rådgivning, projektering, tillverkning till installation och slutkontroll. Välkommen till en riktig Fönstermästare! INNEHÅLL Möbelklassiker sidan 22 Nyheter från Riksbyggen sidan Ledare Leif Linde 06 Energismart i Klippan 11 Experterna svarar 12 Inredning Rätt sak på rätt plats 16 Samhällsomvandling i Kiruna Råd & Rön testar brödrostar sidan Avskrivningsregler 22 Möbelklassiker 26 Bäst i test med Råd & Rön 28 Krönikör Jacke Sjödin En världsunik flytt Jag har flyttat många gånger i mitt liv. Till en del ställen har jag åkt tillbaka för att se hur det ser ut nu för tiden, och ibland har jag visat mina barn var jag bodde när jag var i deras ålder. Så vitt jag vet står alla hus som jag har bott i kvar, inget dramatiskt har skett även om omgivningarna har förändrats lite grann. Det finns mer omvälvande flyttar. Tänk tanken att du snart måste flytta. Men inte bara du, utan även dina grannar. Att alla på gatan, alla i kvarteret och alla som bor inom ett par kilometers avstånd måste flytta. Ungefär samtidigt. Att affärerna, sjukhuset, kommunhuset, skolorna och kyrkan också måste flytta på sig. Att hela området sedan ska förvandlas till ett enormt grönområde. En sådan drastisk förändring är vad Kirunaborna har att vänta. Hela nuvarande stadskärnan ska få en ny plats på betryggande avstånd från gruvan som expanderar. Hur går det till när en stad flyttar och vad tycker invånarna? Öppet hus har besökt en av 03 bostadsrättsföreningarna inom området som berörs och pratat med projektledaren för hela stadsomvandlingen. I det här numret berättar vi bland annat om den världsunika flytten av Kiruna. Trevlig läsning! Dina förmåner & erbjudanden Italien sidan 33 Anna-Maria Engqvist Chefredaktör Läsarnas tips för hemmet sidan 40 NYA BOSTÄDER. Kika, kryssa, skicka. sidan Nyheter från Riksbyggen 33 Dina förmåner & erbjudanden 35 Bostaden är lösningen 36 Nya bostäder 38 Intresseanmälan 40 Läsarnas tips för hemmet 41 Finn & Vinn 43 Kryss

3 Riksbyggen väljer EcoGuard som leverantör av trådlös mätning och styrning på innetemperatur Nu finns det ett ramavtal mellan Riksbyggen och EcoGuard som avser leverans och installation av mätutrustning för temperaturmätning inomhus, styrning på innetemperatur samt tillhörande driftstjänster. Det finns även möjlighet att upphandla våra lösningar för IMD, individuell mätning och debitering. Det innebär att du mäter den mängd el eller vatten som varje enskild lägenhet eller lokal i en fastighet använder och debiterar därefter. EcoGuard hjälper bostadsrättsföreningar att minska sin energianvändning vilket leder till besparingar och nöjda lägenhetsinnehavare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera lösningar för din fastighet. Läs mer på ecoguard.se EcoGuard levererar alltid lösningar med god kvalitét, håller vad de lovar och är dessutom trevliga att jobba med. Jan Hermansson, Avdelningschef Energi & Miljö Riksbyggen Skaraborg När du håller det här numret av Öppet hus i din hand har valet precis ägt rum. Svenska folket har valt en ny riksdag och beslutande församlingar i kommuner och landsting. Oavsett resultat hop pas jag att den kommande regeringen och beslutsfattare i våra kommuner tar bostadsfrågan på allvar. Bostadsförsörjningen är nyckeln till flera andra viktiga samhällsfrågor och flera av problemen på bostadsmarknaden kräver långsiktiga, helst blocköverskridande, lösningar. Riksbyggen presenterade i våras en rapport om bostadsbristens allvarliga konsekvenser för enskilda individer, före - tag, utbildningsnivån och för utvecklingen av samhället. Under Almedalsveckan på Gotland presenterade vi också ett antal åtgärder för att få den svenska bostadsmarknaden att fungera bättre. För det första måste bostadsfrågan få ett eget departement. Bostadsförsörjningen är för viktig för att ligga som en sidofråga i ett departement med andra huvudfrågor. Eller för att lämnas över till enbart kommuner och privata aktörer. Ett samhällsbyggnadsoch bostadsdepartement skapar förutsättningar för både stadsoch glesbygdspolitik. Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad För det andra bör ett volymmål sättas för ökad nyproduktion av bostäder. Det kräver en konkret handlingsplan och ska baseras på nuvarande och framtida behov. Ett rimligt mål för perioden är nya bostäder. Därefter behövs minst nya bostäder per år. För att nå detta kommer det att behövas ett statligt och kommunalt deltagande i finansieringen. När producenterna står för hela risken är det i slutändan hushållen som får stå för finansiering och risktagande. Sveriges hushåll är i dag de mest skuldsatta i Europa. Det är inte sannolikt att hushållen eller allmännyttiga och privata fastighetsägare förmår finansiera det väsentligt ökade byggande som i dagsläget behövs.»ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner bör inkluderas.» Leif Linde, vd Riksbyggen Staten måste även ta initiativ till lösningar som utvecklar och binder samman våra storstadsregioner så att städer kan växa. Vi vill bland annat se ett stöd till investeringar i bostadsförberedande infrastruktur. För ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande bör ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner inkluderas. Den ekologiska delen handlar om att bostadssektorns roll för att nå miljömålen behöver tydliggöras, inte minst för att minska energi användningen i befintliga bostäder. Stöd till renoveringar och upprustningar bör vara neutrala i förhållande till upplåtelse - form. Det är inte rimligt att rotavdrag bara kan göras av privatpersoner och inte av fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. Social hållbarhet kan skapas genom utformningen av bostäder, miljön runt omkring och möjligheten att kunna förflytta sig. Områden med varierad bebyggelse och olika upplåtelseformer möjliggör ett integrerat och socialt samhälle. För att uppnå ekonomisk hållbarhet behöver vi bygga i olika prisklasser och storlekar och skapa förutsättningar för en stabilitet i boendekostnaderna. Ett investeringsstöd för små hyresrätter skulle skapa bostäder som såväl äldre som yngre behöver. Statlig bosparstimulans skulle öka unga vuxnas förutsättningar att få ett första eget boende. Även bostadsföretagen kan ta ett större långsiktigt samhällsansvar. Exempelvis genom att bygga för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden och hålla byggkostnaderna nere. Fler aktörer behöver utveckla koncept som sänker byggkostnaden. Med lite kreativt tänkande kan troligen också fler bostäder skakas fram, exempelvis kan ombyggnadsprojekt utnyttjas för att under en övergångsperiod erbjuda tillfälliga bostäder åt studenter. MÄTA ANALYSERA STYRA DEBITERA EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer. Telefon För det tredje behöver vi en ny arkitekturpolitik. Det behövs för att möjliggöra städer, inte bara bostäder. En politik för hur det offentliga rummet ska se ut kan på sikt förenkla byggprocessen. Riksbyggens rapport Bostaden är lösningen finns att läsa på vår webbsida, under fliken Om Riksbyggen. Hör gärna av dig till mig med synpunkter. 05

4 Miljövänligt energibyte ökade kassan och trivseln Bostadsrättsföreningen Klippanhus nr 14 bytte ut gamla elpannor mot frånluftsvärmepumpar och solceller. Bytet har hittills gett bostadsrättsföreningen välkomna besparingar och bättre sammanhållning. Text: Fredrik Sieradzki Foto: Peter Kroon Det sluttande taket, fullt med blänkande solceller, sticker ut i småstadsbebyggelsen i nordvästskånska Klippan. Stoltheten över solcellerna går inte att ta miste på när vi träffar gamla och nya styrelsemedlemmar i brf Klippanhus nr 14. Våra hus har blivit lite kända, folk på stan pratar om husen med solceller, säger före detta styrelsemedlemmen Conny Andersson och drar på smilbanden. Det är framför allt den förbättrade ekonomin och medlemsengagemanget som får bostadsrättsföreningens styrelse att se positivt på framtiden. I början av 2012 var minerna inte lika muntra. Bostadsrättsföreningen drogs med en dålig ekonomi. Boendekostnaderna var höga, bland annat på grund av höga elkostnader och nödvändiga reparationer av de gamla elpannorna. Dessutom var omsättningen av boende hög. Många ville bara flytta härifrån, konstaterar dåvarande ordföranden Ulrika Svensson. På den ordinarie årsstämman i januari 2012 var bara styrelsemedlemmarna närvarande. Det var inte så kul. Men folk ville inte engagera sig när ekonomin var dålig, säger Kent Ivarsson, som själv är styrelsemedlem. Miljövänligt och mindre kostsamt Ungefär samtidigt som årsstämman i januari 2012 sjöng två av de gamla elpannorna på sista versen. Emma Friberg Olsson, Riksbyggens kundansvariga ekonom, föreslog att styrelsen skulle se sig om efter kostnadseffektivare alternativ både för el- och värmeförsörjningen. Jag tittade och räknade på olika lösningar. Styrelsen ville ha miljövänliga lösningar som fick ner kostnaderna. Bostadsrättsföreningen skulle också vara så oberoende som möjligt av kraftoch värmeproducenter, berättar Emma Friberg Olsson. Hon föreslog en lösning med solceller, som var både miljövänlig och skulle innebära att föreningen själv kunde producera sin egen el. Dessutom var den ekonomiskt nedtyngda bostadsrättföreningen tvung en att övertyga banken om ett lån. Här var Emmas kalkyler viktiga. Emma Friberg Olsson, Marie Hansson, Ulrika Svensson, Emelie Jacobsson och Conny Andersson är nöjda med föreningens investering i solceller. Brf Klippanhus nr 14 Startår marklägenheter, en gemensamhetslokal, förråd och gemensamma ytor. Brf-styrelsens råd för energibyte Skynda långsamt, titta på alla alternativ. Räkna på allt. Välj inga lösningar som bara är kortsiktigt bra, försök att hitta lösningar som är långsiktigt bra. Anlita gärna Riksbyggen om ni behöver hjälp. 07

5 Banken såg potentialen att göra betydande besparingar, säger hon. Styrelsen tog tid på sig att hitta rätt leverantör. Ett av kriterierna var att solcellsleverantören skulle få betalt efter prestation. Det visade sig att den först valda leverantören inte hade ekonomisk möjlighet att klara detta, varpå styrelsen letade vidare. Vi valde till slut Solect Power AB, som gick med på prestationsbunden betalning. Vi har varit nöjda med dem, berättar Ulrika Svensson. Stora besparingar Bostadsrättsföreningen betalade bara för solceller som installerats och som fungerade. De sista tio procenten av kontraktssumman betalades först efter att en oberoende besiktningsman godkänt installationen och alla småfel rättats till. Solcellerna var färdiginstallerade i oktober förra året och resultatet har blivit över förväntan. Föreningen köper in en del av sitt elbehov på vintern, då solcellerna ger mindre effekt, men den säljer också sitt överskott från solcellsproduktionen på sommaren till ett elhandelsbolag. Bostadsrättsföreningen säljer sitt överskott från solcellsproduktionen på sommaren till ett elhandelsbolag. Pessimistiskt räknat så är investeringen betald på drygt 20 år. Men då har vi inte räknat med EU-bidraget som vi sökt för investeringar i solel, säger Emma Friberg Olsson. Vad gäller värmen så fastnade de för en lösning med frånluftsvärmepumpar som installerades i slutet av augusti Försiktigt räknat gör föreningen en årlig besparing på 40 procent av kostnaden för värme och varmvatten jämfört med tidigare. Fördelen med denna lösning jämfört med de gamla elpannorna är att uppåt hälften av värmen från husets frånluftsventilation återanvänds för att generera värme och varmvatten. Riksbyggens kundansvariga ekonom Emma Friberg Olsson visar tavlan där de boende kan avläsa hur mycket energi som solcellerna producerar just nu, under dagen och totalt. Styrelsen tog tid på sig att hitta rätt leverantör. Ett av kriterierna var att solcellsleverantören skulle få betalt efter prestation. Styrelsen har blivit mer sammansvetsad och medlemmarna har blivit mer engagerade och faktiskt lärt känna varandra bättre. Informerade medlemmarna Nu behöver vi inte längre lappa och laga dåliga pannor och vi har råd att göra andra förbättringar som ommålning av fasaderna, säger Emelie Jacobsson som valdes in som ordförande i början av året. Hon hade aldrig varit villig att sitta i styrelsen förut. Styrelsen har blivit mer sammansvetsad och medlemmarna har blivit mer engagerade och faktiskt lärt känna varandra bättre. Vi har gjort den här energiförändringen tillsammans och med otroligt stor hjälp av Emma på Riksbyggen, tillägger hon. Vi har varit noga med att gå runt och informera medlemmarna om vad som händer, vilket har bidragit till att folk känner sig delaktiga. I dag deltar nästan alla medlemmar i föreningsstämmorna och föreningen har börjat arrangera gårdsfester med stor uppslutning. Det känns jättekul, säger Kent Ivarsson. Investeringen i siffror Investeringskostnad: Frånluftsvärmepumpar, solceller inklusive köksfläktar: cirka 2,4 miljoner kronor. Avskrivningstid: 20 år. Beräknad besparing på frånluftsvärmepumpar: Cirka kilowattimme, eller kronor per hushåll och år, vilket motsvarar en 40-procentig besparing. Beräknad besparing på solceller: Cirka 1 kr per kilowattimme jämfört med inköp av el från ett elhandelsbolag. Detta beräknat både på medlemmarnas egen användning samt för de gemensamma utrymmena. Abonnemangskostnaden sjönk efter att föreningen gick från 17 separata abonnemang till ett gemensamt. Bostadsrättsföreningen säljer dessutom överskottet av egenproducerad el till spotpris, vilket lågt räknat ger nettointäkter på kr per år. 09

6 Öppet hus tittar närmare på Andrahandsupplåtelse Förslag till nya regler igen! Förebygg riskerna i ditt dagliga arbete I samarbete med Vileda Professionell och AjourTrading erbjuder vi Riksbyggen Städinventering utan kostnad * Städinventeringen består av kunna komma i fråga viss tid Golvidentifikation Vilken typ av material består trapphus, när bostadsrätten loftgångar m är m svårsåld av? på Kemikalierisker Säkerställer användande av rätt kemikalier. grund av de marknadsförutsättningar Riskanalys Hanteras kemikalierna rätt? som råder. Hygien Säkerställer tvättfunktion. Vidare ska synen på upplåtelse till närstående bli Text: Camilla Alm Eriksson Bokning via e-post: mer generös. I dag anses som Som vi redogjorde för i Öppet hus eller via Kundsupport Fastighet, tel , kl godtagbart skäl för andrahandsupplåtelse nr röstade Riksdagen i slutet *Värde 3900:-. att en förälder av förra året ner regeringens förslag vill bereda sitt barn en bostad. om ändrade regler för andrahands- Enligt förslaget ska även godtas upplåtelse av bostadsrätter. Förslaget, som skäl att bostadsrättssom hade kritiserats hårt av förenings- havaren vill bereda annan styrelser liksom av Riksbyggen och närstående en bostad. andra bostadsrättsorganisationer, Rent spekulativa förvärv innebar att bostadsrättshavaren skulle eller innehav av bostadsrätter ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra ska inte heller i framtiden hand utan angivande av skäl. gynnas av reglerna om andrahandsupplåtelse. Regeringen har nu lagt fram ett nytt Enbart en förslag om ändrade regler för andrahandsupplåtelse. Det nya förslaget vilja att tillgodogöra sig en hyra för lägenheten ska inte utgö ra skäl har regeringen arbetat fram tillsammans med Riksbyggen, att upplåta Tips från den isolerproffsen: i andra hand. HSB och Bostadsrätterna. Regeringen har lyssnat på och tagit till Tidsfaktorn ska liksom i dag vägas in. Skälen för upplåtelsen Behagligt inomhusklimat sig våra synpunkter och förslaget baseras till Utan stor hål del i på dörren dessa. ska anses väga lättare ju längre tiden går. Vidare ska liksom i dag Böcker, kläder minskar bullret föreningens Tilläggsisolering situation beaktas ökar genom boendekomforten att bostadsrättshavarens från trapphuset. Vad och innebär teknik då det nya förslaget i sak? intresse och av spar att få upplåta pengar sin lägenhet året om. i andra hand ska vägas mot Boka en De grundläggande principerna att bostadsrättshavaren måste föreningens intresse av att så inte sker. kostnadsfri besiktning och ansöka direkt om tillstånd hem? för andrahandsupplåtelse, att bostadsrättsföreningen I förslaget klargörs också att en förening kan anta besparingskalkyl. egna regler med fastighetsboxar prövar om andrahandsupplåtelse blir det möjligt ska tillåtas eller inte, om andrahandsupplåtelse. Föreningen kan, utan att det strider liksom att överprövning av nekat tillstånd kan begäras av hyresnämnden mot bostadsrättslagen, ge tillstånd till andrahandsupplåtelse även Med fastighetsbox behålls. kan alla boende i er förening ta emot i fall då hyresnämnden inte skulle göra så. Däremot kan inte större brev dubbelt så tjocka som idag utan att behöva När det gäller under vilka förutsättningar andrahandsupplåtelse gå till ett ombud. Dessutom blir hemmiljön lugnare och föreningen inskränka rätten till andrahandsupplåtelse genom dörren säkrare ska tillåtas utan innebär hål för brevinkastet. förslaget en något mer generös syn än egna regler. vad som gäller i dag. Språkligt kommer det till uttryck genom att Idag har en tredjedel av alla som bor i fl erfamiljshus i Sverige Avslutningsvis föreslår regeringen att föreningarna ska få bostadsrättshavaren fastighetsboxar. 9 av 10 inte är längre nöjda. Kanske ska behöva är det anföra dags även beaktansvärda möjlighet att ta ut en årlig avgift av den som upplåter sin lägenhet skäl för er utan förening endast att skäl ta steget för upplåtelsen. mot större, tystare och säkrare Med tilläggsisolering av lösull får du varmt och skönt inomhus på i andra hand. Avgiften per år ska högst få uppgå till tio procent av vintern samtidigt som det är svalt under varma sommardagar. postleveranser? Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som under en prisbasbeloppet, kr i dagsläget. Rätten till och grunden för Du minskar dina uppvärmningskostnader och din energiförbrukning, ska vilket anges är bra i stadgarna. för både plånboken Föreningar och som miljön. vill ha möjlighet att tid Läs inte gärna avser mer nyttja på fastighetsboxar.se sin lägenhet, men eller har ett ring rimligt behov av att avgiften så berättar vi mer. behålla den, i normalfallet ska anses ha godtagbart skäl att upplåta ta ut Kontakta en sådan oss avgift för en om kostnadsfri förslaget besiktning, genomförs besparingskalkyl måste alltså och införa en en den i andra hand. Som exempel anges studier eller anställning på bestämmelse kymmersfri om entreprenad. avgiften i sina stadgar. annan ort, vistelse utomlands eller på annan ort i landet eller vård av anhörig. I de fall det redan vid upplåtelsen står klart att bostadsrättshavaren inte avser att använda lägenheten mer ska dennes skäl normalt väga lättare. En något mer generös hållning än vad som gäller i dag förordas dock. Andrahandsupplåtelse bör till exempel Läs mer på Se Nyheter och FEAB-ABIS press och Isolerproffs Riksbyggen tycker. AB Tel , Experterna svarar Ställ frågor till våra experter om bostadsjuridik, teknisk förvaltning och miljö. Skriv till: Riksbyggen, Öppet hus, Stockholm eller mejla till Frågor besvaras endast i denna spalt och i mån av plats. Störande ljud från grannens renovering Får grannarna störa hur mycket som helst när de renoverar? Styrelsen har satt upp förhållningsregler för när arbete får utföras, men en söndag klockan tolv när man ligger och myser i sängen, vill man helst inte höra hur grannen kör in borren i väggen. Finns det någon lag som står över föreningens stadgar vad gäller detta? Oliver Svar: Till att börja med kan konstateras att bostadsrättshavarna ansvarar för att på egen bekostnad hålla lägenheterna i gott skick, såvida inte annat anges i stadgarna. Den närmare omfattningen av underhållsansvaret preciseras vanligen i stadgarna. När bostadsrättshavaren uppfyller sin underhållsskyldighet, eller av annan anledning renoverar sin lägenhet, vilket den har rätt att göra, är det många gånger ofrånkomligt att ljud sprids till grannarna. Man kan inte kräva att renoveringar endast sker dagtid på vardagar. En sådan regel skulle innebära att de som arbetar dagtid på vardagar skulle vara tvungna att anlita hantverkare. Med det inte sagt att man har rätt att renovera tidiga morgnar och sena kvällar eller hålla på med störande arbeten hela helgerna vecka ut och vecka in. Det finns dock ingen lag som konkret reglerar hur och när renoveringar får utföras eller i vad mån grannarna får ägna sig åt andra aktiviteter som kan uppfattas som störande. Istället får bedömning göras i varje enskilt fall huruvida de störningar som förekommer ligger inom vad man måste tåla som boende i flerfamiljshus eller inte. Av frågan framgår att din styrelse har satt upp förhållningsregler för när arbete får utföras. Sådana regler måste följas av bostadsrättshavarna förutsatt att de är Camilla Alm-Eriksson, jurist rimliga. Oavsett om regler finns eller inte är bostadsrättshavarna skyldiga att iaktta vad man kallar sundhet, ordning och gott skick vid nyttjandet av lägenheten. I detta ligger att man måste visa hänsyn till övriga boende och inte får föra hur mycket oväsen som helst. Samtidigt ska man vara medveten om att när man bor i flerfamiljshus så måste man tåla normalt förekommande störande ljud. Den som jobbar natt kan inte kräva att det ska vara helt tyst på dagarna så att denne kan sova utan får finna sig i att det förekommer ljud av exempelvis lekande barn och pianospel dagtid. Även oljud från renoveringar måste tålas i rimlig omfattning. Om bostadsrättshavaren inte iakttar sina skyldigheter enligt ovan riskerar hon eller han att bostadsrätten förverkas. Det måste dock vara frågan om ganska omfattande ljudstörningar för att detta ensamt ska kunna ligga till grund för förverkande av bostadsrätten. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är ringa. Vad gäller ljudstörningar kan det bli aktuellt att göra bullermätningar för att bedöma om ljudstörningarna ligger inom gränsen för ljud som måste tålas eller inte. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus kan tjäna som vägledning för vad som är, respektive inte är, acceptabla ljudnivåer inomhus. Camilla Alm-Eriksson Hur beräknar man klimatkompensering? Jag läste i Öppet hus att Riksbyggen klimatkompenserar för alla flygresor ni gör. Jättebra, men jag undrar vad ni har för beräkningsgrund när ni avgör hur mycket en viss flygresa är värd. Jag ska själv flyga snart och jag har inte lyckats hitta en bra modell för klimatkompensering. Peter Charlotta Szczepanowski, miljö- och kvalitetschef Henrik Albrecht, sakkunnig teknisk förvaltning Svar: Det finns många sätt att klimatkompensera och många olika beräkningssätt. Riksbyggen har valt att klimatkompensera flygresorna genom Vi-skogen. Det finns en film på Vi-skogens webb sida om hur det går till. Själva klimatkompensa tionen görs med en metod som är framtagen för klimatkompensation med småskaliga trädplanteringsprojekt i utvecklings länder. Metoden heter Plan-Vivo. När träden växer tar de upp koldioxid, vilket blir en kompensation för den koldioxid som släpps ut vid flygresor. Beräkningarna av våra utsläpp görs genom Defras metod (brittiska miljödepartementet) utifrån statistik från vår resebyrå. Sträckorna delas in i korta, medel långa och långa flygningar med olika emissions faktorer. Sedan multipliceras personkilometersiffran med respektive emissionsfaktor. Vi har också med en faktor kallad RFI för att få med flygets klimatpåverkan utöver bränslets. Hör gärna av dig om du vill ha mer ingående information om det här. Klimatkompensation genom Viskogen erbjuds än så länge bara till företag, men som privatperson kan man stötta Vi-skogen på andra sätt. Charlotta Szczepanowski riksbyggen_oppethus_3.indd :09

7 ätt sak på rätt plats Med datorn i knät, på soffbordet eller vid köksbänken så har man hemmakontoret lite var som helst. Det betyder att allt annat som hör till en arbetsplats också kan hamna lite var som helst. Har man någon kvadratmeter över, kanske i en korridor, är en strukturerad arbetsplats ett bra komplement till den bärbara datorn och ett enkelt sätt att bringa lite ordning i tillvaron. Öppet hus presenterar förslag på tre hemarbetsplatser i storlekar na small, medium och large som kan passa såväl vuxna som läxläsande barn. Arbetsplats medium Bord, kr, Habitat/ROOM. Stol, kr, Habitat/ROOM. Matta, kr, IKEA. Lampa, 499 kr, Granit. Affischer Trilling, 99 kr/3 st. Ram, 99 kr/st, IKEA. På bordet från vänster: Träboxar, 149 kr/2 st, IKEA. Metallburk, 29 kr, färgpennor, 39 kr, IKEA. Hålslag, 149 kr, trälinjal, 39 kr, svarta korrespondenskort, 79 kr, Granit. Glasskål, 19 kr/3 st, metallfat, 19 kr, IKEA. Text och idé: Tesa Spetz Foto: Janne Hansson Arbetsplats small Vägghylla Alex, 395 kr/st, konsoler Lerberg, 25 kr/st, IKEA. Urban juniorstol, 349 kr, IKEA. Pall, 190 kr, Habitat. Skrivbordslampor, 965 kr/st, Markslöjd. På bordet från vänster: Plexiklämma, 59 kr, IKEA. Anteckningsböcker, 59 kr, Granit. Småskålar, 19 kr/3 st, IKEA. Vita boxar, 99 kr/2 st, IKEA. Glasvas, 29 kr, IKEA. Kritor, 19 kr, pennor, 39 kr, gelpennor, 49 kr, IKEA. Tapet 97921, ca 630 kr/rulle, Intrade.» 12 13

8 » Rätt sak på rätt plats Bemz, Bruka, Granit, Habitat, Stoppa smutsen i entrén... Selected by ROOM IKEA, Intrade, Markslöjd, Kåbe Original Kulör Samma goda funktion med andra möjligheter! Kåbe Originalmatta Kulör med gummi i grått eller rött alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med svart gummi. Den primära funktionen att stoppa smuts och fukt från att dras in på golven, är fortfarande lika god. Skillnaden är att det finns möjlighet till ett annat färgval eller enkel mönsterläggning när storleken på entrén tillåter det....vi har lösningarna! Arbetsplats large Skrivbord, kr, Bruka. Överdrag till Ikeas stol Nils, ca 850 kr, Bemz. Skåp med glasdörrar, kr, Bruka. Skrivbordslampa, 399 kr, IKEA. Lampa, 575 kr, Markslöjd. Matta Chhatwal&Jonsson, kr, Selected by ROOM. På bordet från vänster: Glasboxar, 149 kr och 299 kr, fågel, 49 kr, bokbox, 149 kr, mässingsburk med lock, 519 kr, Selected by ROOM. Sax, 69 kr, Granit. Glas, 25 kr, gelpennor, 49 kr, IKEA. På skåpet: Bokboxar, 149 kr och 179 kr, glasask, 79 kr, Selected by ROOM. Tapet 97930, ca 630 kr/rulle, Intrade. 14 Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A SE Fjugesta Tel Fax Kåbe Kombi Perfekt där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas! Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och rullbara entrémattan som är ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av borst, textil eller gummi. Dessa kan även kombineras med varandra i samma matta.

9 Samhällsomvandlingen i Kiruna Att bo i en stad som ska flytta Text: Kristina Hultquist Foto: Anna-Maria Engqvist På den plats där Riksbyggens hus i dag höjer sig framför det vidsträckta fjälllandskapet och malmgruvan i Kiruna kommer det om ett antal år bara vara gräs kvar. Om tio år ska det gå stängsel här. Det är klart att det känns, säger en av bostadsrättsföreningarnas ordförande Håkan Keskitalo och blickar mot de bruna tegelhusen signerade Riksbyggen. När gruvbrytningen började i Kiruna runt år 1900 var det ingen som visste att vi över hundra år senare skulle bryta malm en kilometer under jord. Stadens grundare Hjalmar Lundbohm byggde upp ett samhälle på betryggande avstånd från gruvan, ovetandes om att malmkropparna lutar in under bebyggelsen. I dag är flytten av staden ett faktum om gruvdriften ska kunna fortsätta. Sprickor i marken sprider sig in under Kirunas stadskärna och gör att byggnader och infrastruktur måste flyttas eller byggas upp på nytt några kilometer österut. Riksbyggens fyra bostadsrättsföreningar med sammanlagt 435 lägenheter kommer alla att rivas inom ett antal år. Precis när är det ingen som vet än så länge. Beroende av gruvan Många boende är oroliga, särskilt de äldre, säger Håkan Keskitalo, ordförande i brf Kirunahus 7. De har inte råd att bo i nybyggt. Insatsen går säkert att lösa med pengarna vi får som ersättning för att husen rivs, men avgifterna i ett nybyggt hus är mycket högre än där vi bor i dag. De boende är samtidigt medvetna om att Kiruna är helt beroende av gruvan och sedan 2004 är de införstådda med att staden måste flytta. Situationen är speciell, både själva samhällsomvandlingen i sig, men även den känslomässiga sidan. Hela kvarter med hus, skolor, affärer och restauranger en del av många människors identitet försvinner. Unik flytt I Kiruna flyttas hela stadskärnan på en gång. En sådan stor samhällsomvandling är unik. I hela världen faktiskt. Professorn och samhällsplaneraren Göran Cars har anlitats av Kiruna kommun och ansvarar sedan januari 2013 för planeringen av den nya staden. Jag har fått den delikata uppgiften att bygga en ny stad med tre fyra tusen bostäder, en ny stadskärna, ny infrastruktur, offentliga institutioner och arbetsplatser, säger han. I Görans arbete ingår att få med alla viktiga aktörer på tåget. Det handlar om kirunabor, politiker, intresseorganisationer, fastighetsköpare, LKAB, myndigheter, investerare, fastighetsägare och byggare. Listan är lång och viljorna många. Alla har olika intressen, men vi har ett gemensamt mål att bygga en trivsam stad, säger Göran Cars. Alla aktörer förstår och accepterar läget. Nu gäller det att göra det bästa av situationen och bygga upp ett bättre samhälle än det som 60- och 70-talens hårdhänta framfart lämnade efter sig. Då skulle en modern stad formas. Mycket av den gamla bebyggelsen revs, nya höghus byggdes och staden blev utspridd och gles för att göra plats för bilarna. Göran Cars har anlitats av Kiruna kommun och ansvarar sedan januari 2013 för planeringen av den nya staden. Jag har fått den delikata uppgiften att bygga en ny stad. Två och en halv kilometer österut planeras nu Kirunas nya stadskärna med en blandad, tätare bebyggelse och ett centrum som gynnar handeln. För att bevara stadens identitet kommer vissa hus att flyttas, däribland kyrkan och flera äldre villor. De byggnader som inte flyttas rivs och nya hus byggs upp. Avvaktar och väntar Att flytta eller ersätta villor är en sak, hela bostadsrättsföreningar en annan. Det finns i dag inga lagregler när det gäller bostadsrättsföreningar som reglerar inlösen anpassade för den unika situation som råder i Kiruna. Riksbyggen bevakar frågan och informerar de boende så snart de har nya uppgifter. Sven-Erik Rindelöv är Riksbyggens förvaltare i Kiruna och Gällivare. Han åker till Kiruna någon dag i veckan för att finnas till hands för de boende och svara på frågor så gott han kan. Att förbereda sig för flytten på något sätt går inte ännu, innan de vet när husen ska utrymmas. Vi avvaktar och väntar. Inget är klart ännu, säger Sven-Erik. Jag tror att folk tror att det kommer att ordna sig, men ovissheten kan vara svår att leva med. Och det tar ju sådan tid. Några av Riksbyggens bostadsrättsföreningar ligger nästan grannar med gruvan som syns i bakgrunden. Riksbyggens förvaltare Sven-Erik Rindelöv samtalar med Håkan Keskitalo, ordförande i brf Kirunahus 7. 17

10 Det nya Kiruna Den gamla tågstationen i centrala Kiruna står numera tyst och öde mitt emot LKAB:s överfulla parkering en bit bort. Nya järnvägen, som togs i bruk 2012, leder istället tågtrafiken bakom gruvberget Kiirunavaara. Stadshuset stängs 2016 och då evakueras också ett antal bostäder. Runt 2017 ska den nya stadskärnan vara på plats och sedan växer den nya staden successivt fram. Omkring år 2024 ska historiens största samhällsomvandling vara genomförd och det nya Kiruna stå klart. Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) LKAB bryter och förädlar järnmalm för den globala stål marknaden. I koncernen ryms även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt anställda i 14 länder, varav fler än i Sverige och i Kiruna. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år. I Sverige har LKAB verksamhet i Luleå, Narvik, Svappavaara, Malmberget och i Kiruna där världens största och modernaste underjordsgruva ligger. Malmbrytningens huvudnivå i Kirunas gruva ligger i dag på cirka tusen meters djup, men en ny nivå på meters djup har nyligen tagits i bruk. Gruvan har ungefär 50 mil asfalterad väg och ett omfattande järnvägssystem. Att ta sig ner till den nya nivån tar minuter. Om du vill läsa mer: Kiruna kyrka hör till de byggnader som ska flyttas med till den nya stadskärnan. Våra ambitioner är högre än våra fjäll Kiruna kommun Kiruna är med sina km 2 Sveriges till ytan största kommun. De flesta av de cirka invånarna bor i centralorten Kiruna, men runt staden finns även ett stort antal byar, som till exempel Jukkasjärvi och Svappaavara. I Kiruna finns fyra officiella språk: svenska, finska, samiska och meänkieli. I Kiruna finns världens största järnmalmsgruva under jord. Gruvbrytningen har påverkat staden sedan malmen började brytas runt år Samhällsomvandlingen i Kiruna är unik. Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats på grund av att en industriverksamhet behöver marken. Om du vill läsa mer: All inclusive monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. enkel t, kompl ett och S äkert Säkra dörrbyten Som Sparar tid och pengar Gruvans malmkropp lutar in mot nuvarande centrum. Brytningen av malmen orsakar skakningar i marken och sprickbildningar. Vårt dörrmontage är All Inclusive. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av dörrar som möter branschens tuffa krav på skydd mot inbrott, ljud, brand och rök. Dessutom kombineras det med vårt speciella karmmontage som både minimerar störningarna för de boende och onödiga extrakostnader. Kort sagt dörrbyten som sparar tid och pengar. Läs mer på next-door.se 18

11 Ytterligare information finns på Riksbyggens kundwebb. Så påverkar nya regler din bostadsrättsförening Att göra en avskrivning innebär att fördela kostnaden under en tillgångs ekonomiska livslängd. Den 28 april i år slog Bokföringsnämnden fast att progressiv avskrivning, alltså att avskrivningarna ökar med tiden, inte är en metod som får användas för byggnader i bostadsrättsföreningar. Istället ska bostadsrättsföreningar använda linjär avskrivning, vilket innebär lika stora avskrivningar varje år under byggnadens ekonomiska livslängd Hängde du med i vårens livliga debatt om progressiv och linjär avskrivning? Om inte kommer här en förklaring ur Riksbyggens perspektiv. Riksbyggen har gett bostadsrättsföreningarna följande rekommendationer utifrån de nya reglerna: Linjär avskrivning under en period upp till 120 år. Oförändrad årsavgift eftersom den nya avskrivningsmetoden inte påverkar kassaflödet. Att avsättning till underhållsfond förblir oförändrad. Avgiften påverkas inte direkt En farhåga har varit att bostadsrättsföreningarna måste höja årsavgiften om linjär avskrivning används. Årsavgifterna avvägs utifrån föreningens in- och utbetalningar, det vill säga kassaflödet. Avskrivningen påverkar inte kassaflödet eftersom den inte innebär att pengar betalas ut från föreningen, säger Roger Pohjanen, senior rådgivare i Riksbyggen. Årsavgifternas storlek fastställs och beslutas av styrelsen för varje räkenskapsår för att täcka föreningens utgifter för den löpande verksamheten. Löpande utgifter består av ränta, amortering, skatter och driftskostnader. Avskrivningsmetod påverkar alltså inte årsavgiften direkt. Text: Anna-Maria Engqvist Illustration: Riksbyggen 20 Bokföringsmässigt underskott Som en konsekvens av regeländringen kommer sannolikt ett antal föreningar, beroende på de ekonomiska förutsättningarna och styrelsens beslut angående avskrivningen, att redovisa ett underskott. Både i äldre och relativt nya föreningar har progressiv avskrivning tillämpats. Att nu övergå till linjär avskrivning kan innebära att ett bokföringsmässigt underskott redovisas, säger Roger Pohjanen. När bostadsrättsföreningens styrelse ska fatta beslut om budgeten för 2015 ska hänsyn tas till föreningens ekonomiska ställning utifrån inkomster och utgifter. För de fall där avskrivningen resulterar i ett bokföringsmässigt underskott har det ingen påverkan på föreningens likviditet och därmed inte heller på årsavgiften, förklarar Roger Pohjanen. Regelverk för bostadsrättsföreningar Riksbyggen arbetar aktivt med frågor som berör regelverket för avskrivningarna tillsammans med andra branschaktörer för att skapa tydlighet för bostadsköpare, boende och bostadsrättsföreningarnas styrelser. Vi arbetar för en mer transparent och tydlig informationsgivning i boksluten och för att få fram ett regelverk anpassat för bostadsrättsföreningar, berättar Roger Pohjanen. Avskrivningen påverkar inte kassaflödet eftersom den inte innebär att pengar betalas ut från föreningen, säger Roger Pohjanen, senior rådgivare i Riksbyggen. Säkerhetsdörren håller tjuven borta, inte låset. Ett bra lås är viktigt, men det som stoppar tjuven är hur svårt det är att bryta sönder dörren. Flera lager stålplåt, hakformade ståltappar och hak reglar i både fram- och bakkant gör det näst intill omöjligt att forcera en Daloc-dörr. Att Daloc-dörrarna ändå är både smidiga och eleganta beror på att dörrens motståndskraft helt enkelt är en funktion av hur intelligent säkerhetsdetaljerna är konstruerade och vilket material man använder. Stort projekt? Våra certifierade montörer byter en lägenhetsdörr på mindre än en halv dag. Gå in på Daloc.com (eller scanna QR-koden) och läs mer. Där hittar du också närmaste återförsäljare. Säkra dörrar

12 På spaning efter morgondagens möbelklassiker Liggstolen Vilan designades av Johan Kandell Jan Ekselius ritade den egensinniga stolen Etcetera som ett examensarbete. Stolen blev en succé på möbelmässan i Stockholm Folke Jansson form gav den annorlunda fåtöljen Arabesk till möbel mässan i Göteborg För att bli klassisk ska en möbel ha ett uttryck, en namngiven designer och en historia. Dessutom ska den fylla ett behov. Text: Kia Roman Foto: Mats Samuelsson Hundratal möbler står i en nerlagd möbelfabrik i Stockaryd. Men man ska inte underskatta bra marknadsföring och tillfälligheter. Jag har försökt sia om morgondagens klassiker. Det gick sådär, säger Johan Sjöberg, grundare och fram tills nyligen vd för Möbelriket, en organisation i Småland som värnar om svensk möbelformgivning och möbelindustri. En av sommarens hetaste dagar träffas vi för att sätta ord på vad som gör att vissa möbler blir klassiska och för att diskutera om en gång klassiker, alltid klassiker håller. Johan Sjöberg är nyss hemkommen från Almedalen där han i dagarna fyra pratat möbler och trä, bjudit på ostkaka och känt efter vart branschvindarna blåser politiskt. Det mesta i hans liv kretsar kring möbler och har så gjort sedan tidigt 50-tal. Jag brukar säga att jag föddes i en hyvelbänksfabrik, säger han med ett leende och syftar på att hans far och farfar drev en hyvelbänksfabrik där Johan även arbetade som ung. Men strax blir han allvarlig. Att förvalta det svenska möbelarvet, hjälpa fram unga formgivare och uppmuntra träindustrin att ta till sig ny teknik är frågor som ligger honom varmt om hjärtat. Bland hans mer konkreta planer finns ett möbelmuseum med svenska klassiker. Än så länge står ett hundratal möbler, mest stolar, staplade i en nerlagd möbelfabrik i Stockaryd. Det är resultatet av många års samlande, auktionsfynd och gåvor. De finaste möblerna finns i en permanentutställning hos fina gatan-möbelaffären Svenssons i Lammhult. Möblerna får gärna ha en historia Så vad krävs för att kvala in på Johan Sjöbergs möbelmuseum? Ett grundkriterium är att möbeln är tillverkad i Småland en inte alltför begränsande faktor då många av de tidiga möbelfabrikerna låg just i Småland med närhet till råvaran. Lite svensk möbelhistoria 1900: Pinnstolen blev starten på småländsk möbel industri kring år Innan dess tillverkades pinnstolarna i liten skala av enskilda hantverkare. 1920: I början av 1920-talet fanns cirka 180 möbelfabriker i Småland. Störst var AB Svenska Möbelfabriken i Bodafors med drygt 200 anställda. Men 20-talet var besvärligt för möbelindustrin och det blev många konkurser. 1930: Stockholmsutställningen 1930 innebar ett uppsving där merparten av möblerna var tillverkade i Bodafors och av Gemla Fabriker formgav Bruno Mathsson en stol för Värnamo lasarett. Personalen döpte den till Gräshoppan. 1940: Under 40-talet rådde brist på såväl råvara som energi men fortfarande fanns det cirka 150 små industrier kvar i Småland. Nu fick Bruno Mathsson och Yngve Ekström sina genombrott kom stolen Lilla Åland, Carl Malmstens mest populära möbel. 1950: På 50-talet blev bostäderna större. Teven flyttade in och nya material som plast, skumgummi och stål dök upp i möbler kom stolen Kurva som tre år senare bytte namn till Lamino, designad av Yngve Ekström. Den utsågs till 1900-talets svenska möbel. Decenniets viktigaste designhändelse var H55 i Helsingborg : Med växande välfärd följde en köp-, slit- och slängera. Kvantitet och spånskiva gick före kvalitet och gediget trä. 1970: 70-talet präglades av experimentlusta, färgstarkt och billigt och karaktäriserades av skinnsoffor, barskåp och statyettlampor följt av furuvågen. Rationaliseringar krävdes för att möta IKEAs prispress kom stolen Etcetera av Jan Ekelius. 1980: På 80-talet inredde vi med skinn- och plastmöbler, spegelväggar och rökfärgade glasbord. Formgivarna var respektlösa och provokativa. Några exempel är Jonas Bohlins betongstol Concrete, snurrfåtöljen Planka av Lindau & Lindekrantz och Mats Theselius stol i järnplåt, bokträ och älgskinn. 1990: 90-talet kom med sparpaket och compact living startades Norrgavel av Nirvan Richter som i dag ofta räknas in bland svenska klassiker. Fortfarande finns det drygt 120 möbeltillverkare i Småland. 23

13 Stolen Gräshoppan designades av Bruno Mathsson för Värnamo lasarett i början av 30-talet. Men personalen gillade den inte och bar upp den på vinden, helt ovetandes om stolen skulle bli en framtida klassiker. Bok och utställning om svenska klassiker För cirka 15 år sedan försökte sig Johan Sjöberg på att förutse Den ska vara synlig, sticka ut på något sätt men utan att skrika. morgondagens klassiker. Det ska finnas en formgivare bakom produkten som åtminstone Det gick sådär, kan jag säga, i dag ser jag att det inte blivit så är hyggligt känd. Möbeln får gärna också ha en historia, alltså till rätt. Men jag har en tio i topp-lista på egna favoriter (se ruta). vilket sammanhang den skapades, utvecklar Johan Sjöberg och har Listan är stenhårt gallrad, varken klassiker som Carl Malmstens en hel uppsjö av historier som visar hur tillfälligheter får tidigare i Lilla Åland eller Bruno Mathssons Jetson rymdes. det närmaste okända möbler att bli stekheta. Nu är det dags för Johan Sjöberg att hasta vidare. Hans devis När en möbel från 50-talet plötsligt seglar upp och blir verkar vara densamma som Ingvar Kamprads, att det mesta fortfarande är ogjort. omåttligt populär finns det ofta ett arbete bakom med både marknadsföring och produktutveckling. Så var det med String hyllan, Ett av hans större projekt framöver är en utställning och en som med nya material och andra färger plötsligt fanns på var bok. Våren 2015 åker han på turné för att visa upp en del mans vägg efter att ha kämpat i motvind i många, många år. Likaså av sina klassiker, preliminärt bland annat på den danska Y-stolen av Hans Wegner. Stockholms auktionsverk. Stolar och förvaringsmöbler har stor potential Då ska även boken Användbarheten är också viktig, att möbeln fyller ett behov. Svenska designklassiker Stolar och förvaringsmöbler har störst potential att bli tillverkade i Småland klassiska, det är möbler vi alltid kommer att behöva, säger Johan vara klar. Sjöberg och berättar att det utländska intresset för svenska möbler är stort och driver upp priserna på auktioner. Det är ju så att ingen möbel har ett bestående värde, bara en Den lilla fåtöljen Cinema av bestående marknad. Gunilla Allard kom En gång klassiker, alltid klassiker håller alltså inte. Men att fler är beredda att öppna Johan Sjöbergs Vilan av Johan Kandell, Källemo. Caféstol av Carl Bergsten, 10 Gemla Fabriken. stolfavoriter Cinema av Gunilla Allard, Lammhults Möbler. Gräshoppan av Bruno Mathsson. Concrete av Jonas Bohlin, Källemo. Arabesk av Folke Jansson, Ihreborn Produktion. Bågen av Sven Engström och Gunnar Myrsten, Nässjö stolfabrik. Kurva/Lamino av Yngve Ekström, Swedese. Etcetera av Jan Ekselius, JO Carlsson Möbelindustri. Planka av Lindau&Lindecrantz, Lammhults Möbler. Våren 2015 åker Johan Sjöberg på turné, för att visa upp en del av sina klassiker, bl a på Stockholms auktionsverk. 24 plånboken för bra hantverk som är hållbart i stil och material har de senaste årens prisuppgångar visat. Vilka krafter som ligger bakom att en möbel plötsligt ropas in för hundratusentals kronor går inte att förutse ens för en branschkännare som Johan Sjöberg. Ibland inträffar hajpar helt utanför min radar som när plötsligt en furumöbel designad av Axel-Einar Hjort för svenska fjällstugor på 1920-talet gick för närmare en miljon. Varken furu eller art déco har riktigt slagit i funkislandet Sverige men nu kanske det kommer. Även den danska stolen Muslingen har plötsligt blivit mycket attraktiv. Reducera dina driftskostnader med 77 % Från tidigare decennier... Electrolux Line 5000 Designed by experts. Inspired by you Total driftskostnad kr/år Baserad på 1 kr/kwh för el, 0,50 kr/kwh för VVC och 20 kr/m 3 för vatten. 8 starter/dag/tvättmaskin med snittlast. 6 starter/dag/torkskåp med 3 kg last. 10 starter/dag/torktumlare med 3 kg last. 335 dagar/år. Total driftskostnad kr/år Baserad på 1 kr/kwh för el, 0,50 kr/kwh för VVC och 20 kr/m 3 för vatten. 8 starter/dag/tvättmaskin med snittlast. 6 starter/dag/torkskåp med 3 kg last. 10 starter/dag/torktumlare med 3 kg last. 335 dagar/år. till idag och Framtidens Textilvårdsrum Med Electrolux Line 5000 och dess innovationer vågar vi påstå att vi har marknadens mest effektiva lösningar för Framtidens Textilvårdsrum. Våra lösningar reducerar den totala livscykelkostnaden markant där både miljön och du som kund står som vinnare.

14 Öppet hus i samarbete med Råd & Rön Rosta brödet rätt Det skiljer flera tusen kronor mellan den dyraste och den billigaste brödrosten i Råd & Röns test. Men testvinnaren får du för några hundralappar. Text och Foto: Råd & Rön Bäst i test Färgen bedöms utifrån den standardiserade internationella brödrostningsskalan. Vad säger tabellen? Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research & Testing, ICRT. Prisspann: Priserna har hämtats från Pricerunner i december En perfekt rostad brödskiva ska vara jämnt rostad, utan brända hörn eller vita kanter. I Råd & Röns test av brödrostar har två skivor rostats åt gången och tre rostomgångar efter varandra har genomförts. Dessutom har fryst bröd testats. De rostade brödskivorna har sedan bedömts och jämförts med den standardiserade internationella brödrostningsskalan. För en sådan finns faktiskt. Att rosta jämna, fina skivor klarade de flesta brödrostarna i testet. De flesta klarade även fryst bröd bra. Däremot är de olika snabba. Det skiljer två minuter mellan den snabbaste och den långsammaste brödrosten, som nästan tar fyra minuter på sig. Alla brödrostar i testet får höga betyg i hanterbarhet. Men Electrolux EAT 7100 kräver stor kraft för att trycka ner spaken. Några får avdrag för hur lätt det är att plocka ut skivorna. Vissa brödskivor kommer inte tillräckligt högt för att man ska kunna plocka ut dem utan att bränna sig. Rengöringen av brödrostarna drar ner hanterbarhets betygen. Eftersom många av dem är designade i rostfritt stål är de fingeravtryckskänsliga. Några av rostarna får även avdrag för att de har delar som är svåra att komma åt och göra rent. Alla modeller i testet har en smulbricka där torra brödsmulor samlas. Testet visade dock att en del av smulbrickorna var krångliga att ta ut och sätta i. Testets billigaste brödrost, Matsui M02TW12E, har inte särskilt solid konstruktion, utan är gjord av tunt material som lätt deformeras. Knappar och spakar är inte särskilt stabila. Men med tanke på att brödrostar inte utsätts för särskilt mycket slit och släng kan även en brödrost av sämre kvalitet tjäna sitt syfte i många år. Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 bäst. Delbetygen för rostning: Av rundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst. Tid: Anger hur lång tid brödrosten behöver för rostning. Rostad yta: Av rundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst. Hanterbarhet: Samlat betyg för hur enkel maskinen är att använda. Kvalitetsintryck: Bedöms av två experter. Effekt och sladdlängd: Maskinens kapacitet samt räckvidd. Philips Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd HD kr min 46 s 93% W 88 cm Tips: Vänd inte upp och ned på brödrosten. Då kan brödsmulor fastna i aggregatet, vilket gör att det börjar osa och ryka. Använd smulbrickan istället. Testet Testet i sin helhet innehåller 77 brödrostar och finns att köpa på Dualit Elektrolux Koenic Matsui Siemens OBH Nordica Bonum Kenwood Svår att hantera Lägst pris Stor Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd Architect kr min 2 s 88 % W 88 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd EAT kr min 13 s 99 % W 103 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd KTO kr min 36 s 98 % W 84 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd AM02TW12E kr min 50 s 92 % W 75 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd TT kr min 35 s 96 % W 108 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd Gravity Toaster kr min 26 s 94 % W 114 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd Bistro kr min 32 s 96 % W 110 cm Modell Pris Samlat betyg Rostning Tid Rostad yta Hanterbarhet Kvalitetsintryck Effekt Sladdlängd kmix kr min 47 s 88% W 101 cm 26 27

15 moisture ruin your plans Det okända tvärtomsyndromet Jo tack, jag känner mig fortfarande ung och rask och vital! Men det är utan tvekan en hel del saker som hände r när man närmar sig 50. Ta hårväxten till exempel. Det mesta håret på huvudet har sedan länge ramlat av, men det i näsa och öron växer som rena rama handelsträdgården! Ögonen börjar också jävlas. Det är i dag stört omöjligt att få skärpa på innehållsförteckningen på majskolvsburkarna. Och så förlorar man revbenen med åren. Jag minns att jag hade revben förr i tiden, men under de senaste 15 åren har jag inte känt något av dem, hur mycket jag än har klämt och bläddrat. Men nu har jag lagt märke till ett speciellt syndrom som jag inte har tänkt på förut. Ett helt okänt syndrom som vetenskapen fullständigt tycks ha missat. Det är det märkliga tvärtomsyndromet! Detta hittills relativt okända syndrom tycks blomma ut just i 48-årsåldern, och det går ut på att saker som förhöll sig på ett visst sätt när man var barn och ungdom, nu plötsligt förhåller sig på precis motsatt sätt. Tvärtom, alltså. Jag kan ta några snabba exempel ur högen: När jag var 20 år hade jag kraftig bröstkorg och platt mage. I dag är det tvärtom. När jag var 9 år hade jag glest mellan tänderna och gyllenbrunt hår. I dag är det tvärtom. När jag var 15 år simmade jag som en fisk och sprang som en gasell. I dag är det tvärtom. Ja, ni fattar. Ovanstående exempel är av kroppslig natur, men tvärtom-syndromet gäller i högsta grad även i anden, tanken och beteendet. Ta krogbesök förr och nu till exempel. När jag var yngling var jag uppe tills krogarna stängde, nu orkar jag knappt vara uppe tills de öppnar. Och här kommer fler tvärtom-exempel: När jag var i tonåren högaktade jag tuffa demonstranter och var rädd för polisen. När jag var yngre var vi två polare som delade på 20 öl. När jag var 18 år gick jag och la mig fyra på morgonen och sov till åtta på kvällen. När jag var tonåring hade jag stora visioner och inga som helst betänkligheter! Jag tycker att det är slående att se hur tvärtom-syndromet stämmer. Nästan vad jag än tänker på från min finniga ungdomstid i Sollefteå är i dag av det helt omvända slaget. Förr kramade jag träd och sågade pensionssparande. I dag är det tvärtom. Förr ville jag rymma från huset och dränera min ekonomi. I dag är det tvärtom. Förr drömde jag om långa kärleksstunder och korta nätter. I dag är det tvärtom. Kanske kan man tycka att allt detta bara är resultatet av att man blir tråkigare med åren. Men jag vet inte det. Jag är minst lika glad och sprallig nu när jag är en lönnfet, stadgad 48-åring som när jag härjade runt krogar och skateboardramper som dreglande, omdömes lös 19-åring. Och jag vill fortfarande gärna gå på fest och ha kul och allt det där. Men saker sker i ett lite annat tempo i dag. Och jag ser framtiden an. Jag har en bestämd känsla av att allt kan vända och bli tvärtom igen i framtiden. I dag vill jag ha regelbundna festmiddagar och en lugn och stillsam mage. Om 30 år är det troligen precis tvärtom.»vad jag än tänker på från min ungdomstid är i dag av det helt omvända slaget» Jacke Sjödin, krönikör, 5-barnspappa och undermålig hantverkare, kåserar i Öppet hus. Balkonger & Inglasning för påbyggnad och nyproduktion Vi är stolta över vårt finstilta Nyhet! Köp till marknadens bästa försäkring. Självklart CE-märker vi port & motor tillsammans på plats! En CE-märkt manuell port är toppen! En CE-märkt motor är kanon! MEN, monterar man port och motor tillsammans så bildas en maskin. Den maskinen måste CE-märkas av montören på plats för att vara godkänd. Läs mer på garageportexperten.se eller kontakta oss om du vill veta mer. garageportexperten.se Ta hand om er mest värdefulla tillgång -Polygon löser era fuktproblem Vi vet att bostadsrättsföreningens fastighet är er mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi ett flertal tjänster för att förebygga och lösa fuktproblem och vattenskador. En fuktstatusbesiktning av bostadsrätternas badrum och kök visar var det finns fukt- eller vattenskador och var det finns risk för framtida skador. På så sätt kan problemen åtgärdas innan skadan blir värre eller redan innan den uppstår. När en fukt- eller vattenskada inträffar innebär det både kostnader och en olägenhet för den boende som får sitt liv upp och nedvänt. Med hjälp av vår ledande teknik kan vi på ett miljöriktigt sätt påskynda uttorkningen och begränsa följdskador vilket innebär att den boende snabbare kan återgå till sin vardag. Med över 40 års erfarenhet av fuktproblem och vattenskador kan du lita på att Polygon tar väl hand om er mest värdefulla tillgång. Kontakta oss 24h Jour E-post: Web: POLY-SE - Housing Assoc Ad Campaign 2014 Oppethus.indd 1 23/04/ :04

16 Nyheter från Riksbyggen Stöd till en första bostad Bekvämare vardag, utan extra kostnad Visste du att du har fri tillgång till Riksbyggens Kundwebb? Här kan du ta del av allmänna tips och råd, men också sköta en hel del praktiska saker som gör din vardag lite bekvämare. Se din avgiftsavi, gör felanmälan och följ dess status och ta del av information från din bostadsrättsförening varje månad. Registrera dig på riksbyggen.se/kundwebb i dag och ta chansen att vinna en ipad!*. Gå med i Kundwebben. Vinn en ipad! Riksbyggens hållbarhetschef är bäst i Sverige I rapporten Sverige behöver ett bättre bosparande föreslår Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretage n ett nytt bosparande för unga med en statlig stimulans som gör det möjligt att spara ihop till insatsen. Hyre srätterna har blivit färre och många ung är hänvisad e till bostäder på marknadens villkor. Rapporten slår fast att de stöd till eget boende som finns för unga i dag är otillräckliga och inadekvata. I andra länder får unga hushåll hjälp att skaffa en första bostad genom bospar stimulans eller förmånliga lån. I rapporten föreslås att Sverige inför liknande stöd för att uppmuntra unga vuxna att spara till sitt första boende. Läs mer på Riksbyggens webbsida. Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. *Erbjudandet gäller en ipad till nya användare som registrar sig senast den 15 december. På hemsidan kommer vi be dig motivera varför du ska vinna. De slutliga vinnarna utses av en jury bestående av Helena Elfwing, Johan Lindberg och Annika Modigh på Riksbyggen. Välkommen till Bostadsrättsmässan! En mässa med fokus på bostadsrätt där under två hela dagar har möjlighet att besöka utställare, prata med experter och ta del av seminarier. I Riksbyggens monter träffar du specialister inom fastighetsförvaltning som kan ge råd och inspiration när det gäller förvaltning och utveckling av bostadsrättsföreningar. Du som är förtroendevald i en bostadsrättsförening kan på mässan gå kostnadsfri introduktionskurs som ger kunskap om ditt uppdrag. Kursen anordnas av Riksbyggen, HSB och SBC. Anmälan görs på där du också hittar mer information och program. Riksbyggen bjuder dig på inträdet. Ta med biljetten nedan. Fler biljetter kan skrivas ut på Riksbyggens webbsida. Det går också bra att registrera sig direkt på mässans webbsida. Tidningen Miljöaktuellt rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer. Under konferensen Sustainability Day presenterades i år för första gången Sveriges bästa hållbarhetschef, som utsetts av en jury med representanter från bland annat tidningen, Handelshögskolan, Ledarna och Det Naturliga steget. Den första vinnaren av detta hedersamma pris blev Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski. Långsiktighet och målmedvetet arbete lönar sig, säger Charlotta Szczepanowski. Många av Riksbyggens medarbetare är föredömen för hur vi ska gå mot hållbarhet och jag är stolt över att ha varit med och skapat den kulturen! Vi är väldigt glada och stolta över att ha Charlotta som hållbarhetschef, säger Riksbyggens vd Leif Linde. För oss är hållbarhetsarbetet ett långsiktigt åtagande. Den här utmärkelsen är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning Malmö: Malmömässan, oktober 2014 Göteborg: Svenska Mässan, november 2014 BostadsrättsMässan Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för bostadsrätt! Under två effektiva dagar får du: Ökad kunskap och inspiration Möjlighet att jämföra och utvärdera branschens leverantörer Träffa andra BRF:ar för erfarenhetsutbyte Juridisk rådgivning och uppdatering om lagar och regler Medarrangörer: Sponsor: Öppettider: Fredag 10 oktober Lördag 11 oktober FRIBILJETT Malmö eller Göteborg Värde 180:- Registrera dig redan nu på: malmo.bostadsrattsmassan.se eller goteborg.bostadsrattsmassan.se så går det snabbare på plats! Läs mer om mässan på: 30

17 Förmåner & Erbjudanden Som boende, bosparare och anställd i Riksbyggen får du en mängd förmåner och erbjudanden. Se även 25% Ryds Glas är ett ledande glasmästeri lokaliserat på ett 50 tal orter. Våra glasexperter är oavsett väderlek och tidpunkt alltid på plats och löser dina problem. Skaffa serviceavtal Jour Bättre pris Snabbare åtgärd Rätt glas rätt monterat Semesterboende i Italien Som kund, bosparare eller anställd hos byggen har du 25 % rabatt när du bokar lägen- Rikshet i den svenskägda stugbyn La Serra Holiday & Beach Resort. Den har ett fantastiskt läge direkt vid havet i Gaetabukten mellan Rom och Neapel. Det är mycket barnvänligt med privat strand och mängder av aktiviteter, exempelvis vindsurf, kanot, tennis och barnklubb. La Serra Holiday & Beach Resort erbjuder god mat, sol och bad, möjlighet att göra utflykter till kända turistattraktioner som Capri, Ischia, Vesuvio, Pompeij, Amalfi och mycket mer. För information och bokning: måndag fredag kl Tel: Skype: rivaserra Fönster Kontor Alltid beredd Säkerhet SÖKER DU MÅLARE? Dörrportar Butiksfönster VÄLKOMMEN TILL EN TRYGGARE MÅLERIVÄRLD! UTNYTTJA ROTAVDRAGET Låt ett av våra 700 medlemsföretag få målningsuppdraget. "Våra" hantverkare är laddade med både yrkeserfarenhet och aktuella yrkeskunskaper. Alla medlemsföretag är ansvars- och rättsskyddsförsäkrade. Vill du också teckna ett fördelaktigt serviceavtal? Kontakta oss! Hitta din egen målarmästare på

18 BoSpar ger förtur BoSpar ger förtur Vad tjänar du på att vara först i kön? Genom att bospara hos Riksbyggen får du förtur till nybyggda bostäder över hela landet. Dessutom får du löpande information om spännande projekt via våra bostadsmagasin flera gånger om året. Det är inget krav att bospara för att få köpa en bostad av Riksbyggen, men det är ett klokt sätt att börja förverkliga drömmen om en ny bostad. Läs mer om hur BoSpar fungerar på riksbyggen.se/bospar eller ring oss på Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. Bostadstorget Bostaden är lösningen Under våren presenterade Riksbyggen rapporten Bostaden är lösningen, en analys av samhällsutvecklingen och bostadsmarknaden. Rapporten visar att den bostadsbrist som råder får allvarliga konsekvenser för stora delar av samhället. Exempelvis sjunker utbildningsnivån när det inte finns bostäder för studenterna. Det blir också svårare för företag att etablera sig och växa när rätt kompetens inte kan flytta på sig. Snart syns vi hos er! Text: Anna-Maria Engqvist För enskilda individer kan bostadsbristen innebära svårigheter att flytta hemifrån och ta klivet till vuxenlivet eller om man är äldre att flytta till en mer anpassad bostad. Riksbyggen vill med rapporten lyfta fram vikten av ett planerat bostadsbyggande och att staten, kommunerna och bostadsföretagen måste ta ett samlat ansvar för en långsiktig hållbar samhällsutveckling, säger Lotta Jaensson, Riksbyggens bostadspolitiska expert. I somras, under Almedalsveckan på Gotland, presenterade Riksbyggen en bostadspolitisk plattform som innehåller konkreta åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad. Bland annat vill Riksbyggen att en nationell handlingsplan tas fram för att minska bostadsbristen och för att påskynda renoveringarna av de så kallade miljonprogramsområdena. Men även för att nå de nationellt uppsatta miljömålen där bostadssektorn är en viktig del. Den stora ökning av bostadsbyggande som krävs kommer att behöva statlig stimulans och kommunala investeringar. Men även bostadsföretagen måste ta ett större samhällsansvar och till exempel bygga för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Lotta Jaensson. Visste du att: 23 procent av unga vuxna bodde hemma hos sina föräldrar var siffran 15 procent. 80 procent av unga vuxna inte har möjlighet att köpa en bostad. Hälften av de äldre över 80 år bor i flerfamiljshus utan hiss. Ensamboende är Sveriges vanligaste hushåll, men att 195 kommuner uppger att de har brist på små lägenheter. Var femte företag i Stockholm har misslyckats med att rekrytera personal på grund av bostadsbristen. Endast 4 av 30 studentstäder kan garantera en bostad inom en månad. Det behöver byggas ca nya bostäder per år. I dag byggs det knappt hälften lägenheter i de så kallade miljonprogramsområdena kräver renovering inom fem år. Minst lägenheter måste rustas upp varje år om vi ska nå det nationella miljömålet om halverad energianvändning Läs hela rapporten på Riksbyggens hemsida, under Om Riksbyggen. 35

19 Villakänsla med bekymmersfritt boende. BORÅS, SJÖGLÄNTAN 2. STATUS: Säljstart hösten -14. BOSTÄDER: 31 rad- och parhus i bostadsrättsform. ANTAL KVM: Margareta Josefsson Plats för gemenskap HJÄRUP, BRF NAFNES GÅRD, BONUM SENIORBOENDE Bo i en lite grönare del av Uppsala UPPSALA, BRF SOLGLÄNTAN Naturnära vid Nydalasjön UMEÅ, BRF MARIESTRAND 4 STATUS: Säljstart sep-14 BOSTÄDER: 32 lgh, 1 4 rok PRIS: kr AVGIFT: kr Elin Forsberg , I hjärtat av Hjärup planerar Bonum fyra stycken hus med totalt 48 lägenheter, övernattningslägenhet och gemensamhetslokal. De fyra punkthusen ligger luftigt placerade kring den vackra gården där boulebanan blir den självklara platsen för avkoppling och gemenskap. Alla lägenheter har stor balkong eller uteplats. Här planerar vi två hus mitt i grönskan. I det ena bygger vi mindre hem för unga människor på jakt efter sin första lägenhet. I det andra bygger vi större hem för sambor och familjer. Den här soliga gläntan har något som många andra saknar. Fri utsikt mot Uppsalas gröna kullar, elcykel att låna och ett gäng fyrfota vänner några stövelkliv bort. Dessutom en gemensam takterrass med 360 utsikt över staden. STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 48 bostadsrätter, 2 4 rum PRIS: kr. AVGIFT: kr. Camilla Lundström, , STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 92 lgh 2 4 rok PRIS: 2 rok fr kr, 3 rok fr kr, 4 rok fr kr AVGIFT: kr Sara Wretling , Vågskvalp in på knuten Drömbalkonger mitt i city KALMAR, BRF NORRGÅRD STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 28 bostadsrätter, 2 4 rum PRIS: kr AVGIFT: kr Nina Thorkelsson, , VÄSTERÅS, LILLÅUDDEN, BRF SJÖKORTET STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 28 lgh, 2 4 rok, kvm PRIS: Från kr AVGIFT: kr Kenneth Carlsson Utsikt över Skeppsbrofjärden VÄSTERVIK, BRF HAMNMAGASINET En ny plats att leva på HANINGE, HANINGETERRASSEN Bo och lev i Munksjöstaden JÖNKÖPING, BRF DISPONENTEN STATUS: Planerad säljstart jan BOSTÄDER: ca 60 bostadsrätter. Pontus Gustafsson, Vid Skeppsbrokajen i Västervik bygger vi nu 26 lägenheter med stort ljusinsläpp. Alla lägenheter har balkong eller terrass. Här bor du med havet tjugo meter från ytterdörren. Det finns planer på att göra om den långa Skeppsbrokajen till ett promenadstråk som binder samman bostäder, flytande restauranger och marinan. I närheten finns även Västerviks golfklubb och Gränsö slott. STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 26 bostadsrätter, 2 5 rum PRIS: kr AVGIFT: kr Patrice Wedlund , På nya Haningeterrassen kommer en ny stadsdel med 450 bostäder, kommersiella lokaler, förskola och ett specialistsjukhus att växa fram, bara 2 minuter från pendeltåg och buss. Den första etappe n består av ett 18 våningar högt bostadshus, Haningeterrassens klart högsta, med utsikt över Rudans friluftsområde och Rudasjön. STATUS: Planerad säljstart 2015 BOSTÄDER: 74 PRIS/AVGIFT: Ej fastställt Stefan Nilsson , Där det nya och gamla möts HELSINGBORG, BRF FISKELYCKAN STATUS: Försäljning pågår BOSTÄDER: 38 bostadsrätter, 1 4 rum PRIS: kr AVGIFT: kr Joakim Bengtsson, ,

20 Min intresseanmälan Kryssa för och skicka in sidan till Riksbyggen BoSpar, Västerås. Skriv Frisvar på kuvertet så slipper du betala porto. Eller faxa till För mer information om nya bostäder, besök = Dessa finns presenterade på föregående uppslag. NORR UMEÅ Dragonfältet. Ca 38 lgh. Prel. säljstart 2015 Mariestrand etapp 4, vid Mariehems centrum. 32 lgh. Försäljn. pågår. STOCKHOLM/UPPLAND HANINGE, Haningeterrassen. Plan. säljstart JÄRFÄLLA, Viksjö centrum, Bonum seniorboende. Plan. säljstart sommaren -14. NACKA Kvarnholmen, brf Silo III, 45 lgh. Försäljn. pågår. Kvarnholmen, brf Qvarnholmen, 41 lgh. Försäljn. pågår. SIGTUNA, Bonum seniorboende. Trollbacken. Prel. säljstart hösten -14. STOCKHOLM Beckomberga, brf Granngården, 89 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn Beckomberga, Bonum seniorboende, brf Borggården, 42 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn SUNDBYBERG Ursviks parker, brf Gläntan, 140 bostäder, 1 5 rok, etagelägenheter och radhus. Försäljn. pågår. Inflyttn. maj -14 till jan -15. Brf Landmärket, 16 vån, 64 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. september -14. TÄBY Brf Flanören. Bonum seniorboende. 43 lgh. Säljstart maj -14. Plan. inflyttn. våren -16. Täby centrum, brf Downtown, 47 lgh med bostadsrätt, 1 5 rok. Försäljn. pågår. Inflyttn. nov -14. UPPSALA Gränby backe, brf Solskenet, etapp lgh. 2 4 rok. Försäljn. pågår. Gränby backe, brf Solgläntan, etapp lgh. Försäljn. pågår. Kapellgärdsallén, brf Jaktfalken. Etapp 2, 65 lgh. 1 5 rok. Försäljn. pågår. Inflyttning från april -14. Kapellgärdsallén, brf Skogsfalken. Säljstart okt -14 Kapellgärdsallén. Bonum seniorboende, brf Pilgrimsfalken, etapp lgh med bostadsrätt, 2 4 rok. Försäljn. pågår. Inflyttn. från oktober -14. Kvarteret Åsikten 2, Östra Ågatan, 70 lgh. Försäljn. pågår. Kvarteret Åsikten 1, Bonum seniorboende, Östra Ågatan, 34 lgh. Säljstart maj -14. Försäljn. pågår. VALLENTUNA, Nyby. 35 villor med äganderätt. Försäljn. pågår. VÄRMDÖ Gustavsberg, brf Porslinet. 65 lgh. Försäljn. pågår. Planerad inflyttn. från december -14. Gustavsberg. Bonum brf Blå Blom, 53 lgh. Försäljn. pågår. Planerad inflyttn. december -14. ÖST KALMAR Ljusstaden, kv Rasten, 13 brf par-/radhus. Försäljn. pågår. Malmen, brf Norrgård. 28 lgh. Försäljn. pågår. Malmen, brf Nyckeln. 55 lgh. StegEtt-boende. Plan. säljstart hösten -14. Malmen, brf Aspelyckan. 43 lgh. Försäljn. pågår. LINKÖPING Brf Mahoniahöjden, 78 lgh. Försäljn. pågår. Ullstämma, Bronsängen. 39 radhus med äganderätt. 4 5 rok, 138 kvm. Försäljn. pågår. Brf Vasalunden. 44 lgh. Säljstart hösten -14. NORRKÖPING Brf Månstenen, Bonum seniorboende, 29 lgh. Försäljn. pågår. Brf Polstjärnan, 29 lgh. Försäljn. pågår. VISBY, brf Solberga park, 56 lgh. Försäljning pågår. VÄSTERVIK, brf Hamnmagasinet, 26 lgh. Försäljn. pågår. VÄSTERÅS Lillåudden, brf Kummeln. 35 lgh. Försäljn. pågår. Lillåudden, brf Sjökortet. 28 lgh. Försäljn. pågår. VÄST BORÅS Sjögläntan 2, 31 st par-/radhus. Säljstart hösten -14. Södervallen, brf Söderhov. Ca 41 lgh. Försäljn. pågår. GÖTEBORG Dr Allards gata, Positive Footprint Housing forsknings- och bostadsprojekt. Brf Viva, ca 100 lgh, kvm. Säljstart ej fastställd. Munkebäck, brf Munkebäcksäng, ca 75 lgh. Säljstart hösten -15. Munkebäck, brf Munkebäckslund, Bonum seniorboende, ca 50 lgh. Säljstart kv Sannegårdshamnen, brf Akterspegeln. 85 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. sommaren -15. Sannegården, brf Kajutan. 22 lgh, kvm. Prel. säljstart hösten -14. Tuve centrum, brf Ljuspunkten, 60 lgh. Prel. säljstart vintern -15. Tuve centrum, brf Ljusglimten, Bonum seniorboende, ca 45 lgh. Prel. säljstart våren -15. Västra Frölunda, Slottsberget lgh. Inflyttn. nov Försäljn. pågår. JÖNKÖPING Brf Aspholmen, Bonum seniorboende, 45 lgh, kvm. Försäljn. pågår. Brf Disponenten. Ca 60 bostäder. Prel. säljstart jan -15. KARLSTAD Hammarö, Anneberg. 20 tomter styckesäljes. Försäljn. pågår. Tullholmsviken 3. 6 radhus, äganderätt. Försäljn. pågår. NAMN* PERSONNR* Här hittar du också våra nya bostäder Öppet hus #3, 2014 Södra Sommarro 2, etapp 2. 7 villor med äganderätt. Försäljn. pågår. Två enplanshus kvar. Södra Sommarro 3. Villor med äganderätt. Försäljn. pågår. MÖLNDAL Mölndal, innerstad. 90 nya bostäder med centralt läge. Prel. säljstart hösten -14. Stensjövillan, etapp friköpta villor i två olika utföranden. Försäljn. pågår. Stensjövillan, etapp friköpta villor i två olika utföranden. Försäljn. pågår. Brf Stensjöterrassen, 36 lägenheter. Försäljn. pågår. PARTILLE, brf Kronhöjden, Partille centrum, 70 lgh, prel. säljstart hösten -14. STENUNGSUND, brf Stenunge park. Ca 38 lgh. Säljstart -15. UDDEVALLA Brf Kapelle. 20 lgh. Försälj. pågår. Södergården, Bonum seniorboende, ca 35 lgh. Säljstart våren -15. Södergården, ca 90 lgh. Säljstart ej fastställd. SYD DALBY Påskagänget, brf Utsikten, 20 radhus med bostadsrätt. Försäljn. pågår. Brf Anemonen. Bonum seniorboende. 41 lgh. Försäljn. pågår. HELSINGBORG Ringstorp, brf Alba, Bonum seniorboende, 29 lgh. Försäljn. pågår. Ringstorp, brf Celciana, 39 lgh. Försäljn. pågår. Råå vid Lussebäcken, brf Fiskebodarna, 13 markbostäder. Plan. säljstart hösten -14. Råå vid Lussebäcken, brf Fiskelyckan, 38 lgh. Försäljn. pågår. HÖGANÄS, Jonstorp, brf Ängsviken. 1 lägenhet kvar i enplanshus. Försäljn. pågår. LUND Brf Källby äng. 32 lgh. Försäljn. pågår. Brf Källby slätt. 20 gathus. Försäljn. pågår. Linero, brf Musslan, 24 lgh i 2 punkthus. Försäljn. pågår. Västra hamnen kv Sjöfarten. Ca 40 lgh. Prel. säljstart 15. StegEtt boende! MALMÖ Gyllins trädgård, brf Rödeken. Bonum seniorboende. 24 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. dec Holma, brf Guldspiran, 21 lgh. Försäljn. pågår. Hyllie allétorg. Ca 45 brf lgh. Prel. säljstart -15. Limhamn, brf Våghuset, Bonum seniorboende i Limhamns läge. 46 lgh. Försäljn. pågår. Inflyttn. våren -15. STAFFANSTORP, Hjärup centrum, brf Nafnes gård. Bonum seniorboende. 48 lgh. Försäljn. pågår. Gör som 500 av Riksbyggens bostadsrättsföreningar - sänk elkostnaderna med AktivEl. AktivEl är ett aktivt förvaltat och miljömärkt elavtal med 100% vattenkraft. Det ger din bostadsrättsförening möjlighet att göra en klimatsmart insats till ett riktigt, riktigt bra pris. Logga in på Användarnamn: riksbyggen Lösenord: leab Luleå Energi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och levererar landets lägsta energikostnader enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson. Vår affärsidé är att kundmaximera istället för att vinstmaximera, för som de rakryggade norrlänningar vi är, tror vi inte att lönsamhet måste ske på bekostnad av kundvärdet. Tillsammans skapar vi energi. Med oss får du elbranschens bästa kundservice. Byt till ett elbolag med egenproducerad el från vind- och vattenkraft. Ring oss på så hjälper vi dig. Välkommen! Professionell montering Dörrar som skyddar dig mot oljud Secor säljer och monterar snygga, klassade säkerhetsdörrar från Daloc. Dörrar som även skyddar mot inbrott och brand. Secor är en erfaren och rikstäckande montage- och säljkedja för Dalocs klassade säkerhetsdörrar. Vi utför professionella dörrbyten och utgår från dina behov oavsett om du vill ha en dörr eller ett enhetligt och snyggt trapphus. Våra certifierade montörer garanterar att dörren blir korrekt monterad. Att våra kunder blir nöjda är viktigt för oss. ADRESS* POSTNR* ORT* E-POST Trygga och trivsamma trapphus TELEFON DAG* TELEFON KVÄLL 38

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2014 Råd & Rön: Vilken blender gör bäst smoothie? Minska kemikalierna i hemmet Konflikt i föreningen? Inred balkongen efter väderstreck Statuskontroll så gjorde brf Kärraterrassen

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #1 2014 R U M F Ö R H E L A L I V E T

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #1 2014 R U M F Ö R H E L A L I V E T RUM FÖR HELA LIVET EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #1 2014 Trappvärdar för trivsel och tillsyn Vårfint i sovrummet Hur läser du en årsredovisning? Råd & Rön: Diskmaskiner Ny krönikör Jacke Sjödin Drömmen om

Läs mer

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning um fö hela livet En tidning från riksbyggen #4 2013 brf yxan i skellefteå gemenskap ökar engagemanget riksbyggen jagar energibovar inredning gör ett bra första intryck Experterna om regler för andrahandsupplåtelse

Läs mer

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna #1 2014 v eriet Ha Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

Din guide inför valet

Din guide inför valet Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 september 20100 NYA SPELREGLER FÖR HYRAN Nu börjar striden om hur lagen ska tolkas GÖTEBORG KLARAR KRISEN Stabil fastighetsmarknad visar vår Barometer

Läs mer

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2010 det föreningen behöver veta Stor guide till försäkringsdjungeln VÄLJ RÄTT försäkring Billigare Bättre Rättvisare BOKA GRATIS

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Först hjälpte vi våra kunder till bättre sparkonton. Nu tar vi nästa steg.

Först hjälpte vi våra kunder till bättre sparkonton. Nu tar vi nästa steg. annons h e l a d e n n a b i l aga ä r e n a n n o n s f r å n s m a rt m e d i a a n n o n s Sparsmart MEDFÖLJER SOM TEMABILAGA I aftonbladet januari 2009 Spara dig till en bättre ekonomi Energieffektiva

Läs mer