Köpfesten 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.futerra.se Köpfesten 3"

Transkript

1 Köpfesten 3

2 Köpfest pågår! Trots finans- och Euro-kris, klimatförändringar och peak everything, köper vi mer och mer varje år. Det är helt ok. Det kan till och med vara helt rätt. Den privata konsumtionen svarar för drygt hälften av Sveriges BNP. Det är på många sätt härligt. För dem av oss som har råd ökar möjligheterna hela tiden, vi kan resa, äta ute, konsumera kläder, elektronik och välfärdstjänster som aldrig förr. Det ger jobb, skatteintäkter och livskvalitet. På global nivå växer den mass konsumerande medel klassen stadigt samtidigt som behoven ständigt ökar genom en växande, mer uppkopplad och medveten befolk ning. Behoven av mer konsumtion är enorma då alldeles för många fortfarande inte ens har tillgång till det mest grundläggande. Vi är fler än 7 miljarder människor. Det är uteslutet att alla odlar sin egen mat på tomten och bygger sina egna verktyg. Vi kommer att behöva jobba effektivare än så om alla människor ska få tillgång till den levnadsstandard de är värda. Massproduktion och masskonsumtion är helt nödvändigt. Men det kan inte fortsätta på samma sätt som idag. Festen är inte rolig längre. Den har urartat så att människor och miljö tar allvarlig skada. Vi konsumerar våra gemensamma resurser fortare än de återskapas och skapar ökade klyftor mellan de som är med på festen och de som står utanför. Vårt system bygger fortfarande på att gräva upp saker ur jordskorpan, elda upp eller banka ihop dem till kortlivade prylar och framtagande av kemikalier vi inte vet effekterna av för att sedan sprida ut alltihop i samma natur som vi är helt beroende av för att kunna leva. Det håller inte. 4 Köpfesten Köpfesten 5

3 Drömfesten... och verkligheten Det finns miljarder människor som letar efter mer medvetna erbjudanden. Vi vill göra rätt. Men det finns ett glapp mellan det vi tänker och det vi gör. Ingen (nästan ingen) vill förstöra jordens klimat, bidra till brott mot mänskliga rättigheter och samtidigt själv äta mat som ger cancer. Ändå är det precis det vi gör när vi konsumerar idag. I nästan varje köpbeslut tving as du välja mellan produktens eller tjänstens värde och dina egna värderingar när du köper något som har oönskade biverkningar som ekologisk utarmning, mänskligt utanförskap och ohälsa. Det behöver inte vara så. Idag finns det bokstavligen miljarder människor som söker efter mer medvetna erbjudanden. Det är vad undersökningar från hela världen visar oss. Grovt sett letar en av fyra konsumenter aktivt efter köpbeslut som bidrar till en mer hållbar utveckling. Konsument två och tre letar inte själva, men vill också kunna handla mer etiskt och ansvarsfullt. Det är bara konsument nummer fyra som ointresserat pillar sig i naveln, men blir ändå glad om produkten i efterhand visar sig ha medvetna mervärden. En försvinnan de liten del skulle inte ens bli glada om produkten i efterhand visar sig vara ett medvetet köp. Det är som om världens konsumenter letar efter en stor och fet grön och rättvis inköpssignal men inte kan hitta den. Vi vet att det finns massor med mer hållbara produkter därute. De måste bli fler, och bättre, och för att det ska bli möjligt måste kunderna hitta dem. Därför har vi samlat ihop våra erfarenheter och kunskaper för att göra det lättare för marknadsförare av alla de slag att skapa framgångsrika medvetna erbjudanden. Så att konsumenten kan flytta handen i butikshyllan en fjuttig fot till förmån för en bättre värld. En fot är 12 tum och i denna rapport ger vi dig 12 tumregler som stöd på vägen. Du får följa tre kundgrupper Minna, Fanny och Henrik på deras slingrande väg mot mer medvetna köpbeslut. Vi visar dig hur du slutar tvinga dina kunder att välja mellan värde och värderingar, och hur du öppnar upp portarna till framtidens köpfest. Några trender som pekar mot att marknaden kommer att växa mer: Tillväxt av en global och mer medveten medelklass. Förväntan på företagens ansvar för samhällsutveckling ökar när nationalstaterna försvagas. Ett konsumtionssamhälle som sätter större fokus på de individuella valen. Kunskapsspridningen ökar kring konsumtionens effekter på människor och ekosystem. Här är några indikatorer för etisk konsumtion: Etisk konsumtion i UK uppskattades till 46,8 miljard er pund, alltså runt 500 miljarder kronor Marknaden växte trots lågkonjunktur 9 procent i förhållande till året innan. (Ethical Consumerism Report) I konsumtionens högborg USA handlar det medvetna kundsegment som kallas LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) för runt 300 miljarder dollar om året, vilket är ungefär 30 procent av den amerikanska konsumentmarknaden. (Worldwatch Institute) I Sverige finns inga motsvarande nyckeltal men enbart Svanen-märkningen beräknar att deras varor omsätter 100 miljarder kronor årligen. Omsättning av KRAV-märkta varor uppgår till 9,2 miljarder, och då har vi inte ens börjat räkna in kläder, etiskt sparande osv. Vilka barriärer till etisk konsumtion finns det då? (orankad) 2 : Andra värden är viktigare (smak, utseende, kvalitet, coolt osv.) Cynism/greenwash kunden tror inte på det du säger För lite information för att kunna göra ett informerat köp Grundläggande förtroende för det vanliga utbudet Köpbudskap i konflikt information overload drabbar kunden Priset det är dyrt att köpa något för allas bästa Tillgänglighet det är svårt att hitta Vaneköpande av icke-etiska varor Som du vet, vad människor säger och vad de gör är ofta vitt skilda saker. Detta glapp finns också inom medveten konsumtion. Marknaderna för de gröna produkter na ligger oftast på låga nivåer jämfört med attityderna. I Sverige står idag KRAV-märkta ekologiska varor för 4 procent av dagligvaruhandelns omsättning (2011). Men tänk på att 4 procents marknadsandel inte är lika med 4 procent av konsumenterna. En femtedel säger att de köper KRAV så ofta de kan och hälften säger att de gör det ibland. Det skiljer mycket mellan olika kategorier av mat. I vissa kategorier finns inga märkta alternativ alls att köpa och då finns heller inga etiska marknadsandelar. Ägg som å andra sidan har blivit en symbolvara inom det ekologiska sortimentet ligger på 17 procent. Fairtrade-märkta bananer låg 2010 på en marknadsandel av 7 procent. Den genomsnittliga tillväxtökningen av Fairtrade-märkta produkter var mellan 2003 och 2010 i snitt 59 procent per år. Med tanke på att den ekologiska och Fairtrade-märkta matkassen ofta hamnar på 20 procent högre pris än motsvarande konventionella produkter så är det ett tydligt tecken på att den medvetna konsumtionen verkligen har slagit igenom när det gäller livsmedel trots att produkterna i dagsläget är betydligt dyrare. KRAV och Fairtrade är bara två indikatorer på medvetna köpbeslut. Svanen, Demeter och Bra Miljöval är andra. En önskan om en bättre värld kan även fångas upp av märkningar som Rainforest Alliance eller av omärkta produkter som på andra sätt signaler ar etiskt köp. Ofta konkurrerar märkningar med varandra. En totalsiffra för den gröna marknaden finns inte idag, varken i Sverige eller globalt. Men det rör sig om betydande värden. Länge hävdade biltillverkarna att efterfrågan på en miljöklassning var låg. Men så fanns knappt heller några alternativ på marknaden att efterfråga. När alternativen kom och dessutom subventionerades steg försäljningens snabbt från 3 procent 2004 till 40 procent 2012 i Sverige. Bilmodeller som Toyota Prius och gasdrivna VW Passat är inte lösningen på bilismens negativa miljöpåverkan, men de visar att ett miljöbättre alternativ kan skapa ha-begär med lite hjälp på vägen. Och det är bra. Nästa steg är att skapa ha-begär till att inte äga en bil alls, men istället alltid ha tillgång till det mest attraktiva sättet att transportera sig på. Det ser vi fram emot! Barriärer för medveten konsumtion Men som sagt, det finns ett gap mellan värdering och handling som står i vägen för en roligare köpfest. Innan vi går vidare ska vi titta närmare på hur barriärer na ser ut. Det finns uppskattningar 1 som visar att två tredjedelar av köpbesluten fattas i butiken. Det är ett ögonblicks verk. Tillsammans med en kundvagn och några småbarn inne på ICA är det svårt att hålla mer abstrakt information längst fram i huvudet. Vem som har gjort produkten och vilken eventuell påverkan den hade på miljön och med människorna, faller lätt bort. I undersökningar sägs pris och tillgänglighet ofta vara saker som avgör att det inte blir något etiskt köp, men verkligheten är mer komplex än så. Donna Sturgess som forskar på omedvetna köpbeslut har visat att etik och miljö ses som viktigt i en medveten valsituation där coolt å andra sidan anses vara helt oviktigt, men när beslutet fattas snabbt blir coolt plötsligt ett av de viktigaste kriterierna, medan etik och miljö sjunker långt ner på skalan. Alltså: Vi är övertygade om att tiden är mogen för den medvetna konsumtionen. Nu återstår bara frågan hur gör man för att marknadsföra de nya gröna produkterna? Vilka argument hugger dina kunder på och hur kan vi gå från marknader på vanligtvis under 5 procent till någonting mycket högre, kanske över 50 procent? Så att vi verkligen får ett roligare party. 1 Jens Nordfält Marknadsföring i butik Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products av William Young, Leeds university & Professor Robert M Worcester, Ethical Consumerism 6 Köpfesten Köpfesten 7

4 Flytta handen en fot Det här är en guide för dig som vill hjälpa dina kunder att hitta till dina gröna och etiska erbjudanden. Trovärdig avsändare Starkt grunderbjudande Det är en stor mängd saker som påverkar köpfesten. När vi samlade ihop våra erfarenheter och kunskaper kring framgångsrika medvetna erbjudanden, landade vi i 12 tumregler, att användas före, under och inte minst viktigt, efter köpet för att skapa något som säljer bättre. Våra tolv tumregler är inte till för att användas som absoluta sanningar. Neuromarketing i all ära men ingen forskare kan på ett vederhäftigt sätt visa precis hur ett enda köpbeslut egentligen går till. Vi på Futerra vet inte hela sanningen heller. Vi kommer med ett förslag på hur ett framgångsrikt medvetet erbjudande kan byggas upp i sin helhet. De tolv stegen bygger på våra egna erfarenheter som marknadsförare inom hållbarhet, tankar från experter vi talat med och inte minst genom ganska omfattande litteraturstudier. Kanske hittar du saker vi inte sett eller tycker att det går att förenkla. Oavsett vilket så hoppas vi att det blir lättare att börja tänka på vad som verkligen krävs för att skapa framgångsrika medvetna erbjudanden nu när det finns en skiss. Vi har testat de 12 tumreglerna på ett par exempel från verkligheten (H&M och Max längre bak i Medvetet erbjudande rapporten) och kommit fram till att de snabbt leder tankarna vidare till nya frågor och förslag på åtgärder. Vi har särskilt tänkt på produkter när vi skapat reglerna men våra första tester indikerar att de bör funka för tjänster och service också. I själva verket kan ju det medvetna erbjudandet vara att omvandla en produkt till en tjänst. Som en bil till en bilpool. Som en cd-skiva till en i-tunes låt till en Spotify prenumeration som hela tiden minskar beroendet av att binda upp och förbruka resurser. Flytta fokus i hyllan Problemet förstås Tumreglerna är till för att snabbt komma fram till och diskutera vilka faktorer som kan vara viktiga att tänka på för ditt erbjudande. Du kan ta hjälp av dem för att jämföra med konkurrenterna och lära dig mer om hur de bästa gör på området. Målet är att känna till varje tum av kundens köpprocess så att du kan jobba på att optimera den. Ju fler tumregler ditt erbjudande lever efter desto större sannolikhet att kunden verkligen flyttar sin hand i hyllan till förmån för det medvetna valet. Det är en sorts indikator på hur starkt ditt erbjudande är. Lätt att hitta Härligt lockande Men alla tumregler är inte lika viktiga i alla situationer. Det beror till stor del på vilken produkt du säljer till vem och på vilket sätt. Att sälja toalettpapper till en nyttomaximerare och champagne till en njutningsmaximerare är två väldigt olika arbetsuppgifter. På nästa uppslag presenterar vi tre målgrupper som vi tycker fungerar bra i sammanhanget. Du får följa dem genom köpets olika faser och fasor när de letar efter medvetna produkter. Före, under och efter köpet. Var och en på sitt sätt. 12 tum är en fot. Det kan tyckas som en liten sak att flytta en hand en fot för ett medvetet val. Och det är det. För individen. Men om resultatet på marknaden är konsumtion av hållbara produkter är det ett stort steg mot en högst lockande framtid. medvetet exklusivt tryggt Blir uppskattad Kan visa upp Före Under Efter 1. Trovärdig avsändare Det du säger måste hänga ihop med det du gör. Varumärket är en nyckel. 2. Starkt grunderbjudande Tvinga inte kunden att välja mellan värde och värderingar. Se till att ha en fantastisk produkt att börja med. 3. Medvetet erbjudande Ditt etiska mervärde ska vara ett tydligt och erkänt steg mot en mer hållbar värld. 4. Problemet förstås Kunden behöver förstå hur världen blir bättre genom din produkt. 5. Lätt att hitta Kunden ska inte behöva ta en omväg för att få tag på det du säljer. 6. Härligt lockande Det du säljer måste skapa ha-begär och väcka känslor. 7. medvetet Ett erbjudande som riktar sig till de mer medvetna kundgrupperna kan ta ut svängarna med de etiska argumenten. 8. exklusivt Ett ego-erbjudande som riktar sig till de mer statussökande kundgrupperna sätter känslan av exklusivitet och utvaldhet i centrum. 9. tryggt Den trygghetssökande gruppen behöver rationella argument som gör kunden trygg i ett köp som inte kan ifrågasättas 10. Blir uppskattad På återseende Ett tack för en samhällsinsats är alltid skönt att få och kan också bygga lojalitet. 11. Kan visa upp Se till att kunden kan visa upp hur duktig den varit och känna gemenskap med andra genom sitt köp. 12. På återseende Du vill träffa din kund igen och vill inte heller att din produkt ska hamna på soptippen. Slut kretsloppen! 8 Köpfesten Köpfesten 9

5 Medvetna Minna Medvetna Minna sitter högst upp i skeppsmasten och spanar mot horisonten. Här försöker hon rita kartan av hur allting hänger ihop, och funderar på hur samhällets framtid kan gestalta sig. Hon är mer intresserad av idéer än av materiella ting. Hon är särskilt mån om miljö, sociala frågor och tredje världen. Vredesmodet (blandat med en smula rättfärdighet) väcks vid tankar på rättvisa, jämlikhet och etik. Förändring ses som en god sak om För Framgångsrika Fanny är status och att veta sin plats i gruppen viktigt. I ett materiellt samhälle skapar prylar synlig status. Förutom en viss fokusering på utvalda prylar är Fanny utåtriktad och mån om att få respekt och uppskattning från andra. Hon är också tävlingsinriktad och nappar gärna på möjligheten att få visa sina färdigheter. I denna grupp bor de som vill drömma de stora drömmarna och testa de egna gränserna. Fart och fläkt råder. den ser ut att gå åt rätt håll. Inre utveckling och goda inten tioner är också bra att ha. På följande sidor följer vi Minna i jakten på en Fairtrade-märkt chokladkaka. Budskap med särskild lyster: altruism, utrotningshotat, sträng miljö märkning, Fairtrade, ekologi, debatt, giftfritt, medveten kost, balans i livet. Framgångsrika Fanny Hemtame Henrik Hemtame Henrik håller sitt fokus på familj en och på de som är nära. Den här gruppen bryr sig mycket om sitt kvarter och sitt lokala samhälle. Här håller den reda på vad som kan anses vara normalt, och följer normerna. Förändring för förändringens egen skull är inte populärt. Hemtame Henrik tycker om frågor som har entydiga svar. Fanny letar efter ett par snygga (ekologiska) jeans på nästkommande sidor. Budskap med särskild lyster: Endast det bästa är gott nog, utvalda produkter, ecoluxury, mervärde, smak/gourmet, unna dig, design, tävling med statuspris, din hälsa, prestanda, det nya, framtiden. I den här berättelsen ska Henrik köpa en bergvärmepump. Budskap med särskild lyster: Ge pengar för att rädda djur/barn, hälsa för dig och de dina, En bra deal!, förnuftiga erbjudanden, sopsortering, så gör alla andra. Berättelsen om segmenteringsmodeller och målgrupper Med medvetna erbjudanden är tesen att Medvetna Minna som är aktiv och intresserad av dessa frågor fungerar som opinions- och testledare. Inno vatörer 2,5% Vem handlar av dig? Framgångsrika Fanny plockar upp frågan om den kommer upp på agendan (är trendig) och fungerar på ett statustänkande. Opinions bildare 13,5% Att segmentera sina målgrupper är baskunskap för varje marknadsförare med värdighet. Icke desto mindre är det ett verktyg som många känner sig tveksamma till att använda i praktiken. Men den som inte väljer ut grupper av mottagare att rikta sig till, utan istället försöker prata med alla, pratar gärna ut i tomma intet. Alla är inte lika. Att prata med alla är att prata med ingen särskild. Att prata med ingen är att prata med sig själv, och de som är som jag. Å andra sidan är ingen människa sin målgrupp, men hon bär ofta fler drag av en viss grupp än en annan. På så sätt är målgrupper typexempel. Vilken segmenteringsmodell ska vi då välja? Det finns en hel uppsjö. Vi utgår ifrån en modell där hållbarhet och sociala frågor finns med i frågebatteriet, tillsammans med andra värderingar och behov. Tidig majoritet 34% När varan är etablerad och mindre ifrågasatt plockas den i högre utsträckning upp även av Hemtame Henrik och blir då allt mer till norm. Sen majoritet 34% Eftersläntrare 16% Det är en enkel indelning i tre grupper. Eller också kan du se det som tre olika sidor av dig själv, men där en sida oftast dominerar. Vår segmentering baseras på modellen Value Modes* som har en indelning i tre stora grupper. Du läser beskrivningen av grupperna här till vänster. Innovationskurvan Ett annat ofta använt instrument inom marknadsföring är den så kallade innovationskurvan. Den tittar på vilka kunder som först börjar dra i en produkt och vilka som kan komma sen så att produkten eller frågan till sist (om det går väl) blir något som de flesta äger. Med medvetna erbjudanden är tesen att Medvetna Minna som är aktiv och intresserad av dessa frågor fungerar som opinions- och testledare. Denna grupp går före. Framgångsrika Fanny plockar upp frågan om den kommer upp på agendan (är trendig) och fungerar på ett statustänkande. När varan är etablerad och mindre ifrågasatt plockas den i högre utsträckning upp även av Hemtame Henrik och blir då allt mer till norm. Något som alla har eller gör. En förändring längs med kurvan kan i bästa fall gå fort. Allra snabbast om problematiken uppfattas som entydig, och politiker, företag och allmänhet gör gemensam sak. Medvetna erbjudanden kan stöta på hinder längs med vägen bland annat genom att motarbetas av etablisse manget och media. Eller av att de medvetna själva är sina egna värsta fiender genom att internt debattera om en sak verkligen är den rätta lösningen, samt ta illa upp om andra grupper närmar sig etiska erbjudanden med fel intentioner. * Value Modes baseras på forskning av Chris Rose och Pat Dade där frågor analyseras och respondenterna delas in i 12 undergrupper och 3 huvudgrupper utgående från sina svar. Forskningen har pågått under 10 års tid. Value Modes baseras ytterst på Maslows behovsmodell. 10 Köpfesten Köpfesten 11

6 Före Innan kunden ens får syn på din produkt behöver flera viktiga saker finnas på plats. De fyra första tumreglerna handlar om processen före köptillfället. Innan festen kan börja är det några saker som behöver finnas på plats. Tänk efter vilka du vill bjuda. Är det Minna, Fanny, eller Henrik? Eller paret Minna/ Henrik? Eller alla tre? Eftersom de gillar och går igång på lite olika saker behöver du prata med dem på olika sätt. De fyra första tumreglerna handlar om processen före köptillfället. Trovärdig avsändare När du kryddar ditt vanliga erbjudande med gröna och rättvisa mervärden så kan det vara enklare eller svårare för dig att få det att sälja beroende på vem du är. Är du känd för att vara en hållbarhetsledare som utmanar resten av branschen med att ständigt vara först med det senaste på området så är det förstås inte konstigt om du återigen utmanar med en ny produkt. Den nya produkten blir då bara en ytter ligare symbol för att bevisa att du är den du utger dig för att vara. Eftersom ditt företag är ledare på hållbarhetsområdet så var det flera år sedan ni nöjde er med en enkel grovstädning på er egen bakgård. Nuförtiden arbetar ni systematiskt mot ambitiösa målsättningar på ett sätt som engagerar samtliga medarbetare. Det gör att du också helhjärtat och på ett trovärdigt sätt kan delta i samhällsdebatten och bygga ett från grunden med vetet varumärke. Ditt engagemang är tydligt och Medvetna Minna delar sina värderingar med dig och rekommenderar dina varor vidare. Är du istället ett multinationellt företag som är känt för prisdumpning, monopolställning, åsidosättande av medarbetares rättigheter och likgiltighet kring er påverkan på ekosystemen, så blir det förstås svårt att vara en bra avsändare av medvetna produkter. Dina kunder kommer kanske inte förstå vitsen med den nya varan och du känner dig förhindrad att förklara den eftersom du samtidigt vill försvara, eller i vart fall inte svartmåla, sättet ni gjort affärer på fram tills nu. Du försöker vara både konventionell och nytänkande samtidigt och det kan bli förvirrande för alla inblandade. Medvetna Minna imponerar man inte på så lätt, och hon håller kanske mer ordning än andra på vad som sägs i media och på nätet om dig och din verksamhet. Det blir svårare att få henne att känna sig bjuden på just din fest. Vi råder dig att se till att ditt övergripande ansvarsarbete är på plats och kopplar till din kärnverksamhet innan du lanserar medvetna erbjudanden. Så att du vet vem du är och vill vara. Delar av Medvetna Minna-gruppen kan komma att rekommendera dig vidare och då har du antagligen utvidgat dina kundgrupper. Då kan du också tala till Framgångsrika Fanny och Hemtame Henrik om samhälls- och miljöfrågor utan att riskera bakhåll från Minna. För med största säkerhet är dessa frågor ibland mycket viktiga för Fanny och Henrik också även om de inte är lika insatta. Kanske frågar de Minna när de undrar om dina varor duger. Blir svaret då ett rungande nej så sjunker hoppet om ett bättre erbjudande ned i cynismens hav. 2 Starkt grunderbjudande Idag har gröna och etiska erbjudanden nått en sådan mognadsgrad att du inte ska be behöva be din kund välja mellan värde och värderingar. Om ditt etiska erbjudande kompromissar med andra egenskaper som design, modegrad eller smak blir kundgruppen genast väldigt smal. Kunden och deras välmående måste stå i fokus för dig. Säljer du en matkasse med ingredienser från små, närliggande ekologiska gårdar så löser du kanske ett distributionsproblem för bönderna som alla kan sympatisera med. Men löste du verkligen kundens viktigaste problem? Kanske är det en stressig familjesituation med hungriga barn och trötta föräldrar som behöver lösas och att vardagsmiddagen ska lagas enkelt och snabbt. Samtidigt ska den vara både god och näringsrik. Bonden kommer att prioriteras bort av de flesta kunder som tvingas till en kompromiss. En choklad ska vara riktigt god och kanske se läcker ut. Ett par jeans ska göra dig snygg och hålla ett tag. När du köper bergvärme ska investeringen gå att räkna hem inom rimlig tid och huset ska vara angenämt varmt. Du måste helt enkelt se till att ditt grunderbjudande är starkt, prisvärt och levererar vad det lovar. 3 Medvetet erbjudande Det medvetna erbjudandet är ett sätt att skapa mervärden som kunden uppskattar och som faller utanför den vanliga pris-/ kvalitetsdiskussionen. Ett erbjudande som gör det enklare för människor att själva tillfredsställa sina grundläggande behov och som minskar hoten mot ekosystemen och inte utnyttjar människor. Givet att pris och kvalitet är lika starkt som konkurrentens så har du med ett medvetet erbjudande skapat en produkt som har högre mervärden för kunderna. Statistiken talar sitt tydliga språk. Patagonias ekologiska t-shirts säljer lika mycket som icke ekologiska t-shirts fast de är 10 procent dyrare. Du kan ta ut ett högre pris för en hudcréme när du försäkrar att den inte innehåller det cancerframkallande ämnet parabén. Trots att ekologiska varor är betydligt dyrare än konventionella, ökar mängden ekologiska produkter i våra butikshyllor. Om ditt erbjudande innebär ett tydligt steg mot en bättre värld och dessutom har stöd från oberoende källor och starka opinionsledare, har du goda förutsättningar att skapa något riktigt attraktivt. Ett medvetet erbjudande kan utgöras av det som krävs för att bli certifierad enligt av den uppsjö av märkningar som finns. Men ditt medvetna erbjudande behöver inte uttryckas av en märkning. För det första kanske det inte finns någon bra märkning inom ditt verksamhetsområde. För det andra kanske du vill gå längre, eller göra andra prioriteringar än vad märkningarna gör. Du kanske bryter jungfrulig mark när du garanterar näringsvärdet i din mat, säljer färg som bryter ned luftföroreningar, eller erbjuder en dator som kunden hyr istället för äger. Vänder du dig inte till Medvetna Minna utan vill nå även Framgångsrika Fanny eller Hemtame Henrik så behöver antagligen problem- och aktivistkänslan tonas ned i din kommunikation, åtminstone i de köpta kanalerna. Istället kan lösningen lyftas fram genom PR, eller helt enkelt genom de sammanhang där produkten eller tjänsten synliggörs. Många av de mest progressiva varumärkena på den här arenan lyfter opinionsbildning som en central hörnsten i kommunikationen. Detta eftersom budskapet har högre trovärdighet när du hör det från någon du litar på istället för direkt från företaget. 4 Problemet förstås För att det medvetna erbjudandet ska ses som lösningen på ett problem är det förstås viktigt att så många som möjligt av dina kunder förstår problemet och är engagerade i det. Det kan verka enkelt att skapa ett medvetet erbjudande som är lockande och tydligt om dina branschkollegor legat på latsidan. Vilket det rent statistiskt sett är rätt stor sannolikhet att de gjort. Å andra sidan är det ofta ett tecken på att frågan om din produkts miljö- eller rättviseaspekter inte varit uppe på agendan. Om du säljer en grön försäkring Goda exempel Trovärdig avsändare: Marks & Spencers lansering av Plan A. En plan som framtagits i samarbete med ett renommerat miljöinstitut Forum for the Future och hyllades av Greenpeace i lanseringsreleasen. En kampanj som också visat sig vara en av M&S mest lönsamma någonsin. Ella s kitchen Ekologisk barnmat från ett familjeföretag som växt snabbt och nu har 10 procent marknadsandel i Sverige och utsetts till Årets produkt. Har lyckas nå ut i distributionskedjorna utan att tillhöra en multionationell jätte. Produkt Effekt Kommentar Handdukar Fairtrade + 11 % volym vid oförändrat pris Trendig inredningsbutik på + 20 % volym vid 10 % högre pris Manhattan. Hiscox and Smyth + 62 % volym vid 20 % högre pris Kaffe Fairtrade + 10 % volym vid oförändrat pris Amerikansk livsmedelsbutik % volym vid 8 % högre pris (prisokänsliga kunder) Hainmuller et al % volym vid 8 % högre pris (priskänsliga kunder) Sockor producerade 49 % marknadsandel vid oförändrat pris Arbetsarklassområde i Detroit. under schyssta arbets- 25 % marknadsandel vid 20 % högre pris Prasad et al förhållanden 35 % marknadsandel vid 10 % högre pris 12 % marknadsandel vid 30 % högre pris 28 % marknadsandel vid 40 % högre pris men nästan ingen förstår varför en sådan behövs så får du ett tufft jobb att marknadsföra den. Det blir så mycket enklare om kunden redan känner till världsproblemet, upplever det som intressant och relevant och tror på din vara som en del av lösningen. Därför kan du först behöva jobba för att etablera problemet, innan du erbjuder lösningen. Om knappt ens Medvetna Minna känner till problemet från början så är det inte troligt att kunderna kommer att efterfråga den vara du tagit fram. I alla fall inte för att den gör världen bättre. Hur god den än är. Då får du mycket att leda i bevis. Men detta är faktiskt också en möjlighet att utbilda dina kunder och göra dem uppmärksamma på ett problem de inte visste att de hade. Det kan vara en stor fördel att vara först ut och bli synonym med en viss fråga. Många av de ledande företagen inom hållbar utveckling har utbildning av kunderna som ett av sina fokusområden och har som ett resultat ofta själva skapat den marknad som de nu är ledande på. För att öka förståelsen av problemet kan du tjäna på att samarbeta med opinionsledare på området som ideella organisationer, journalister och branschorganisationer. till och med konkurrenter kan bli dina vänner. Problemet förstås: Den lilla modellagenturen Fair faces startades av tre unga tjejer som tröttnat på hur modevärlden utnyttjar unga modeller. Massvis med press och utmärkelser är ett resultat. Detta är en sammanställning av några vetenskapliga studier som visar hur medvetna erbjudanden skapar volym- respektive prispremium. Intressant är att ett tydligt prispremium kan uppfattas som en köpsignal. Det gäller förstås främst kundgrupper som inte är så priskänsliga. Hemtame Henrik är ofta något av en prisjägare medan Medvetna Minna och Framgångsrika Fanny kan betala prispremium om köpet samtidigt upplevs som medvetet och exklusivt. 12 Köpfesten Köpfesten 13

7 Under Nu har det blivit dags för dina kunder att göra sitt köp. Själva festen kan starta. Köpbeslutet kan ske helt spontant eller vara baserat på generationsgamla vanor. Det kan ske i ett upphetsat tillstånd eller med kall beräkning. Beslutet kan röra små menlösa produkter kunden köper ofta eller stora jättedyra saker den bara köper en gång i livet. Produkten kan vara ointressant ur ett socialt perspektiv som en hemförsäkring eller som ett vrålande parningsrop på dansgolvet vid valet av festkläder. Kunden ska genom en kakafoni av budskap identifiera det bästa köpet alla kategorier och det är inget lätt jobb. Ett upprop om att förbättra världen dränks då lätt av andra budskap och behov. Vill du inte bara skapa fler medvetna erbjudanden utan också få dem sålda så måste du sticka ut i mängden, fånga uppmärksamheten, vara rätt, smart, rationell och bryta vanor. Ingen enkel uppgift men tumregel 5 9 kommer att hjälpa dig på vägen. 5 Trovärdig avsändare För att det medvetna valet ska kunna äga rum måste det förstås komma upp på listan över möjliga alternativ. Ju lättare kunden har att hitta ditt erbjudande just när den närmar sig ett köpbeslut desto bättre. Om du kräver av kunden at den ska ändra sin vanliga köprunda så kräver du kanske för mycket. Det blir allt lättare att hitta medvetna erbjudanden för varje år men är ändå oftast svårt. I vissa produktkategorier som tvättmedel, kaffe eller jeans finns alternativ. I andra som tandkräm, datorer eller kavajer är det mer sällsynt. Om du inte äger butiken och är en av många tillverkare kan det vara väldigt svårt att påverka hur lätt det är att se ditt erbjudande. Men marknaden utvecklas. Ett exempel är att alltfler av de stora livsmedelskedjorna hjälper till att guida via gröna hylletiketter som förenklar sökandet. Så hur får du dina leverantörer att lyfta fram dina produkter på bästa hyllplats? Eller var kan din köpfest äga rum så att tillräckligt många ser den? De digitala säljkanalerna har stor potential, du kan göra det lätt att sortera kylskåp efter deras elförbrukning eller skapa en hel webbplats för smink som inte är djurtestat. En Fairtrade-märkt choklad till Medvetna Minna kan bli en symbolvara och en spontanköps-produkt framme i kassan på butiker och caféer som vill ha en feelgood framtoning. Därefter kan chokladen långsamt jobba sig upp i hyllplacering även i större butiker. Ett par snygga ekojeans till Framgångsrika Fanny måste hamna i butiker med exklusiv framtoning, väljas till modereportage i olika glassiga magasin och på sikt bygga sitt eget showroom där varumärket helt kan leva ut. En bergvärmepump till Hemtame Henrik å andra sidan behöver ha överskådliga tabeller för energiförbrukning, ranka väl i olika produkttester, ha säljare som är välutbildade både i saker som rör teknik och miljö, och kanske helst kunna beskådas hemma hos närmaste granne. 6 Härligt lockande När kunden väl är framme vid köpet behöver du bygga upp erbjudandet så att festen blir oemotståndlig. Att göra det lockande handlar om att skapa ha-begär för de olika målgrupper du vänder dig till. Visa att allt hänger ihop avsändaren, grunderbjudandet, det medvetna erbjudandet och problemet som ska lösas. Så att jag som konsument förstår hur era grundläggande avsikter och åsikter som företag hänger ihop med produkten jag håller i eller tittar på. Då har erbjudandet större möjligheter att uppfattas som äkta. Ibland är det som du har störst inflytande över helt enkelt din egen förpackning. Och förpackningar kan användas till mycket. En väl designad förpackning kan bära tydliga miljöbudskap, eller ha en mer eller mindre exklusiv framtoning exempelvis. Om du har både miljömärkta och icke-miljömärkta varor, se till att din förpackning inte bara skiljer sig åt genom närvaron eller frånvaron av en miljömärkning. Det är olika köpbeslut som ska fattas av säkerligen delvis olika kundgrupper. Är det en Fairtrade-märkt chokladkaka så kan den säkert köpas av både Fanny, Minna och Henrik beroende på namn och på hur förpackningen ser ut. Den kanske kan få en liten broschyr med berättelser om nya smaker, eller en som lyfter fram arbetsförhållanden i tredje världen. Ska Fannys jeans leda tankarna till skräddat hantverk så kanske du kan ta hjälp av sådant som klädvårdsguider, reparations-kit, måttband och ändringsmöjligheter i butiken för att få det att lyfta. Kanske kan bergvärmepumpen guida till köp genom hyllvimplar som visar ett mått på energiförbrukning och CO 2 -besparingar? Den kan vara försedd med Bäst i test-symboler från både miljö och kvalitetstester. 14 Köpfesten Köpfesten 15

8 Minna, Fanny och Henrik lyssnar till lite olika saker, så ditt budskap måste följa det. Själva idén med målgrupper och segmenteringar är att du ska kunna skräddarsy signalerna och budskapen som din produkt ger ifrån sig så att de matchar de behov som Minna,Fanny och Henrik har, och dessutom synkar med vilka de vill vara. Kommande tre budskap; det medvetna, det exklusiva och det rationellt trygga, talar i olika grad till våra tre vänner. Samtidigt tror vi att alla människor på någon nivå behöver stöd av alla dessa för att kunna parta loss på riktigt. 7 medvetet Genom det medvetna budskapet så renodlas miljöoch samhällsargument en och slipas till en effektiv köpsignal särskilt för Medvetna Minna. Den här typen av argument är förstås det man först tänker på när man ska skapa ett erbjudande för en bättre värld. Detta är festen du går på för att det är den moraliskt sett mest rätta festen. Men risken är att festen blir så rättfärdig och präktig att alla andra känner sig uteslutna. Man kan också glömma bort att ha kul, och fastna i en politisk rödvinsdiskussion där alla till sist blir ovänner om den rätta vägen framåt. Därför behöver medvetna argument blandas upp med andra argument. Erbjudandets innehåll är fortfarande mer medvetet, men den som köper tänker inte främst på etiken. Medvetna Minna gillar att leta till viss del och kan nog känna sig extra rätt om hon tror att hon funnit ett ovanligt starkt medvetet erbjudande som inte alla andra redan sett. Ibland kan dock ansvarsargumenten för din produkt föras fram så väl att det blir till en symbol för ett bredare engagemang. Ekologiska ägg är ett sådant exempel. Över 70 procent av svenskarna köper ekologiskt i alla fall ibland, och de väljer då ofta samma typ av vara vid varje köp. Allt för ofta signaleras medvetna köp bara med en märkning. I en uppsjö av märkningar fungerar din märkning som en ringklocka till en dörr bakom vilken bara Medvetna Minna vet vilken fest som faktiskt äger rum, om ens hon. Här har du chans att bredda diskussionen i din bransch kring vad som är medvetna val. Om du säljer lim kan du ta ledarskap kring giftfritt. Om du säljer babyshampo kan du ta ledarskap kring behovet av oparfymerat. En hållbar samhällsutveckling är långt bort och resan dit kommer tillåta en ofantlig mängd av ledarskap på alla produktområden. Det är inget annat än en våt dröm för varumärkesproffs som älskar unika associa tioner. Att slipa det medvetna argumentet handlar om att visa upp problemet och dess lösning och sedan föra samman de två till en så stark känslomässig relation som möjligt. Kanske väcka den slumrande aktivisten inom var och en. Hur många skolböcker och levnads löner skapar din Fairtrade-märkta chokladkaka? Hur många kilo bekämpningsmedel sparades genom den ekologiska odlingen av kakao och hur många fler bin och småfåglar trivs nu på plantagen? Led debatten och argumentera för att hela marknaden borde göra som du. Men stanna inte där utan slå även bryggan över till kundens egen verklighet. Färre bekämpnings medel kan leda till något som är bra för mig och min hälsa. g kan komma att identifiera mig med en familj som får bättre levnadsförhållanden i ett annat land och så vidare. 8 exklusivt Det exklusiva budskapet vilar inte på det vi kallar rationell grund. Även om ett exklusivt val kan vara minst lika rationellt ur till exempel framgångsrika Fannys synvinkel, eftersom det hon vill känna och visa är just framgång, att få unna sig någonting riktigt lyxigt, att känna sig smart. Det kan handla mycket om att vara först med det senaste. Det tilltalar inte minst statusgruppens tävlingsinstinkt. Så en Lexus Hybridbil kan föredras framför en Rolls-Royce inte bara av prisskäl utan också för att hybridbilen upplevs som mer i framkant med en högteknologisk motor som släpper ut mindre klimatgaser. Även om Rollan är dyrare skulle den kunna upplevas som bakåtsträvande och det vill Fanny verkligen inte vara. När du väljer att skapa en premiumprodukt eller ett exklusivt val så handlar det om att Fanny ska känna sig utvald. Det här är festen dit rätt personer går och den är lite svår att komma in på. Din kund betalar för en kvalitetsupplevelse men det är också underförstått att kvalitet och pris inte behöver stå i direkt förhållande till varandra. Man är beredd att betala ett påslag för känslan som finns inbyggd i varan. Till och med kan det vara så att utan det där extra prispåslaget infinner sig inte den rätta känslan eftersom priset är en statusmarkör i sig själv. Visst håller Gucci-väskor hög kvalitet, men de motiverar inte ett pris på kronor. Priset förklaras då snarare av att kunden får känna sig som en filmstjärna för en stund. För medvetna erbjudanden har ett exklusivt varumärkesbyggande som ecoluxury ökat på senare år. Det har visat sig vara en framgångsrik väg för vissa produktkategorier som choklad, smycken och vin. Det kan ju ibland vara den enklaste vägen att gå för produkter som kostar väsentligt mer när de är miljöanpassade, naturliga och rättvisa. Känslan av lyx och av att unna sig har en lockelse för fler och en mer positiv ton. Det är inte bara världen som ska räddas. Här finns även någonting för mig. Ett mer exklusivt budskap är ofta lättare att koppla till andra produktkvaliteter exempelvis goda smakupplevelser. Budskapen kan också fokusera på autenticitet och hantverk. Du kan tala om att det allra lyxigaste i masskonsumtionens tidevarv är att veta vem som har gjort en viss produkt, och hur den är tillverkad och att det sker på ett sätt som inte skadar människor och miljö. Den allra lyxigaste chokladen är gjord utan att besprutas med bekämpningsmedel. Den allra lyxigaste restaurangen använder sig enbart av naturliga utvalda råvaror från närområdet och så vidare. En del av de mest progressiva aktivisterna har antagligen lämnat just den här festen, men många i Minnagruppen blandar sig väl även här. Även Hemtame Henrik kan längta hit även om han kanske inte vill sticka ut allför mycket. 9 tryggt Du vill att kunden ska känna sig trygg med sitt köp. Här står det rationella argumentet och det förnuftiga budskapet i centrum, men också att kunden inte ska riskera att bli kritiserad för sitt val. Det innebär att du kan visa upp olika produktegenskaper och visa vad de innebär för kvaliteten och hur det relaterar till produktens pris. Vanligt, normalt, ofarligt, snabbt, hälsosamt, billigt och prisvärt går Henrik igång på. Rent idealtypiskt är det här Hemtame Henriks arena. När du låter Hemtame Henrik styra så ska han få känna att han får en bra produkt till ett bra pris, en extremt bra produkt till ett lite högre pris eller en nästan likvärdig produkt till vrakpris. Ett tryggt val är ett val som han kan överblicka. Ett val som är vederhäftigt och som ger fler svar än det väcker frågor. Det typiska exemplet är produktester där en bävernylonoverall från KappAhl kan få lika högt betyg som en overall från Polarn o Pyret. För Hemtame Henrik blir det därmed oförståeligt varför någon skulle köpa Polarn o Pyret-overallen. Om Framgångsrika Fanny trots detta köper sin overall på PoP så kommer Henrik viftandes med produkttestet och frågar henne varför. Hon mumlar då kanske något om att Henrik inte förstår, om mer genomtänkt, bättre känsla, eller den var ju så fin!. En annan bra väg för Fanny är att helt enkelt bara le lite överlägset och på så sätt undgå hela diskussionen. Ett tryggt val är ett val som inte kan ifrågasättas, i alla fall inte av den större massan, eller av Hemtame Henriks gelikar. Ett val som uppfattas som normalt, alltså i linje med gängse normer. För det är i normen som rationaliteten egentligen bor. Till sist kan det mycket väl falla tillbaks på så gör vi helt enkelt här. Det kan innebära att köpa breda varumärken som funnits länge och som man därför litar på. Eller att köpa svenskt för att Henrik tror att vi har lite bättre ordning och reda här än i många andra länder och för att det är välbekant. Att använda förnuftsargumentet för ditt medvetna erbjudande kan vara mycket effektivt. I samhällsinformation och i mycket marknadskommunikation talas det ofta om att bra miljöval är ekonomiskt och hälsomässigt rationella val. Vi cyklar för att det är billigare och bättre för hälsan. Men inte sällan går det dessutom snabbare än att ta bilen. Hemtame Henrik köper sin bergvärmepump för att han sett i produktester att den är mest energieffektiv, kräver färre reparationer än genomsnittet och kommer från ett varumärke han litar på. Goda exempel Lätta att hitta: Grön skyltning av ekologiska varor på Systembolaget. Krigar inte med massvis med extrapris skyltar. En försäljning som ökat stadigt senaste åren och under 2011 med 23 procent. Willy s märkning Enkla vägen visar med korta beskrivningar miljökonsekvenserna av olika köp. Härligt lockande Saltå kvarns produktförpackningar som har vunnit designpriser signalerar genuinitet och hantverk. Lockar till köp även för de som inte är ekonördar. SS12 Nudie Jeans Injection Collection. Ekologisk kollektion av kläder som berättar indigofärgens historia. Färgen som gått från att vara känt som Devil s dye till att bli the King of colours. medvetet Att köpa el från O2 Energi ger en känsla av att göra någonting genom att aktivt vara deläga re i vindkraftverk och köpa el från en helgrön leverantör. Att använda normbudskapet kan vara minst lika effektivt om det har trovärdighet. Ta cyklingen igen. I Stockholm cyklar vi alltmer. Det är trendigt det vill säga för tillfället normalt. För Henrik är känslan av normalitet är viktig. För att sälja bergvärmepumpen kan vi ge Henrik en karta som visar att många i hans kvarter redan har installerad sådana. Henrik kan tryggt känna sig normal när han köper en. Om det är en fest Henrik ska gå på så är det en typ av fest många av hans vänner kan gå på. Som inte kostar för mycket, inte ligger för långt bort eller som gör sig till. En helt vanlig trevlig fest helt enkelt. I love Eco Icas ekologiska sortiment som komb i nerar bilder av goda råvaror med Icas miljömål på förpackningen. exklusivt Mattias Dahlgren är Sveriges kanske mest exklusiva restaurang. Talar lågt om miljökonsekvenser men högt om det Naturliga köket som mestadels består av förstklassiga ekologiska råvaror ur närområdet. Har blivit ett föredöme för andra stjärnkockar och restauranger. Tobago Estate Chocolate Exklusiv choklad från en enda plantage och en utvald tillverkare. Här står gott arbetsklimat och miljövänlighet högt i kurs. Men kakan är inte miljö- eller rättvisemärkt. Man skyltar däremot med ett Great Taste-diplom. Chokladprovning höjer värdet på produkten. tryggt Folksams värmeguide. En guide och ett test för dig som vill investera i en ny värmekälla från försäkringsbolaget som har ett tydligt intresse av att det du köper håller länge. Energimärkning för vitvaror som är obligatorisk och gemensamt för EU-länderna. 16 Köpfesten Köpfesten 17

9 Efter Att de bästa festerna är efterfesterna är det många som håller med om. Men de är också något av det svåraste. De arrangeras spontant, av festprissarna själva och är svåra att styra. De sista tumreglerna handlar om hur du kan ge de bästa förutsättningarna för att festen fortsätter efter stängning. När köpet väl genomförts och tjänsten eller produkten höll vad den lovade har du förhoppningsvis skapat en ambassadör för ditt erbjudande. Det var en riktigt bra fest så att säga. Ju mer tid och pengar som spenderades desto viktigare blir det för kunden att utvärdera och efterrationalisera valet. Som medveten marknadsförare stöttar du förstås kundens dagenefter upplevelse. Ta chansen att tacka för valet som inte bara var klokt utan som också bidrog till att göra världen lite, lite bättre. Gör din kund stolt och låt den visa hur smart den har varit. Och framförallt låt köpet bli början på en ny vänskap. En relation som kan återfödas just där den annars hade kunnat sluta och som inspirerar till en ny och mer hållbar affärsmodell. En ny och bättre fest. 10 Blir uppskattad Ett tack kan vara mycket effektivt. Det kan berätta att ni hjälps åt du och kunden. Att ni är på samma sida och att du ser och uppskattar kundens engagemang. Det kan vara särskilt viktigt för den kund som känner att den inte bara var egoistisk utan även handlade med världens bästa för ögonen. Du bekräftar den bild som kunden vill ha av sig själv och ni kommer närmare varandra. En del gröna val är traditionella lågstatusval (köpa second-hand kläder, cykla, ta bussen och spara el) och då är det gott att få ett tack som poängterar att valet så klart gjordes för allas bästa och inte bara av ekonomisk nöd. Ditt tack kan vara en återkoppling som visar hur mycket energi som sparades, hur bra småfåglarna trivs på den ekologiska odlingen, eller om de kvinnor som tack vare produkten har fått en inkomst de kan leva på. Alla uppskattar ett tack, men kanske allra viktigast är det för den som kämpade hårdast, som var villig att ta risker, och kanske till och med kompromissade med sina egna behov Medvetna Minna. 11 Kan visa upp Vilken sida av sig själv ville din kund uttrycka när hon köpte det som du sålde? Den hon är, den hon vill vara, eller den hon vill att andra ska se henne som? Ville hon visa att hon är framgångsrik och har rätten att unna sig något extra? Ville han verka förnuftig? Eller ville hen väcka den revolutionära aktivisten inom sig för en stund? Ett sätt att stärka köpupplevelsen är att ge kunden något som går att visa upp som är en symbol för det köpet skulle ge. Symbolen kan vara en genväg för att hitta fram till en gemenskap med andra som vill samma sak. Så att de ser dig. Så att du får känna hur smart du varit. Ett diplom, en dekal eller ett hemligt tecken bara för de insatta. Säljer du till andra företag är det inte minst viktigt att den som köper får något att visa som rättfärdigar valet av investeringen för chefen. Symbolen kan sprida ringar på vattnet som lockar nya kunder till dig. För Medvetna Minna kan Rättvisemärkningen eller KRAV-märket vara effektivt. Men det kan också vara mer kunskapskrävande tecken som man måste vara extra medveten för att se som en liten symbol bak på bilen som visar att den går på el. Hemtame Henrik är säkert extra glad om han får en liten display som visar för honom och hans vänner hur lite el bergvärmepumpen använder för att värma upp huset i jämförelse med grannarna och att han vid årets slut på räkningen från elbolaget får se hur han ligger till jämfört med andra med liknande boendeform och vad det betyder i reda pengar. För Framgångsrika Fanny kan ett diskret inbroderat tecken på de välsydda jeansen visa att hon är en av de få som har just den här sortens jeans. Alla känner inte till tecknet men tillräckligt många. I alla fall om man följer rätt modebloggare och läser rätt modemagasin. En liten historia som berättar de ekologiska jeansens historia kan följa med i påsen och och bekräftar deras värde. 12 På återseende Ett köp behöver inte betyda tack och hej då, en genomförd transaktion och en avslutad relation. Det kan också vara början på något nytt. Både för relationen till kunden och för produkten i sig. Behåll kontakten och låt produkten få ett värdigt slut på sitt liv. Hyggliga produkter kan bli fantastiska lösningar när de får en tjänst kopplad till sig. Hemtame Henrik känner sig än mer trygg och rationell när bergvärmepumpen har en wikiuppdater ad reparationsguide på nätet. Där finns såklart god tillgång till reservdelar och listor på reparatörer. Det förhöjer värdet på produkten och låter er behålla kontakten med varandra. En driftsförsäkring som täcker tiden efter att garantin gått ut är också en variant som bringar inkomster till ert bolag, gör att ni får bättre koll på driftsäkerheten och som ger Henrik anledning att komma närmare er. Medvetna Minna stärks i sin relation om chokladkakan är spårbar på nätet tillbaks till plantagen där såväl hantverk som arbetsförhållanden lyfts fram. Om förpackningen är återanvändbar eller återvinningsbar slipper Minna få ett styng av dåligt samvete som ett sista minne av er och av chokladkakan. Att sälja in konceptet till Framgångsrika Fanny som är den mest trendkänsliga är kanske svårast. Men vägen framåt kan vara det genuina hantverket och den tidlösa designen. När det gäller jeansen kan de både lagas och designas om i butik. Utan extra kostnad men kanske med merförsäljning för butiken. Även om det kan vara lite främmande för Fanny att sälja jeansen till en second hand butik så kan det vara bra för henne att veta om att plagget betingar ett hyggligt pris även på andrahandsmarknaden, det berättar ju om inte annat just hur värdefullt det faktiskt är. Idag kan bra produkter förvandlas till ännu vassare produkter och goda tjänster. En LP-skiva har blivit ett virtuellt musikrum på nätet. Produkter kan hyras ut istället för att säljas, och då bytas regelbundet. Gamla utslitna saker kan lämnas vidare till ett nytt fräscht liv. Goda exempel Schyssta tack Tackkampanjen från Radiotjänst står som ett av de mest lysande exemplen. En vändning från nu pejlar vi i ditt område till Tack för att du betal ar som var mycket uppskattad och bland annat vann guld i reklamtävlingen Guldägget. Ekologiska kvitton, som exempelvis Coop har, visar hur mycket bekämpningsmedel och handelsgödsel som sparats. Sociala bevis Bonos RED-produkter och ikoniska varumärken gör utvalda röda produktserier i begränsad upp laga där en del av pengarna går till HIV-arbete i Afrika. Svart SJ-priokort ger förmåner och talar om att du är en frekvent klimatsmart (om än stundom försenad) tågresenär. Ditt varumärke får mer mening. Du kan skapa mer värde. På så sätt kan du successivt gå över till en ny affärsmodell där din vara har blivit allt mer immateriell och fått ett längre liv. Den har blivit en tjänst som kunden och du gemensamt arbetar vidare med. Ekolådan i trapphuset så att alla grannar kan se att du har råd, är medveten och äter gott. Eviga liv Interface-mattor hyrs ut istället för att säljas, mals så småningom ner och blir till nya mattor igen. På IKEAs sida Livet Hemma, i samarbete med Blocket, får kunderna möjlighet att sälja använda IKEA-möbler vidare till andra. Annonserna är gratis. Nudie Jeans ger möjlighet till sina kunder att få jeansen lagade i butik. Kunden får även rabatt på nya jeans om de tar med sig de gamla tillbaka. Gamla jeans säljs second-hand med Bra miljövalmärkning. Nudie har även påbörjat en resa med att mala ner gamla fibrer till nya jeans. 18 Köpfesten Köpfesten 19

10 Exempel från verkligheten En förutsättning för att kunna gå från en konsumtion som ger baksmälla till en som ger framtidstro är oemotståndliga erbjudanden. Vi har nu presenterat vårt verktyg, de tolv tumreglerna. Nu prövar vi att tillämpa dessa tummar på två företag som har förstått en mycket viktig sak: hur man tjänar pengar på medvetna erbjudanden. Att kunna kapitalisera på att skapa något som är mer medvetet är nödvändigt för att kunna skapa förändring. Lösningarna måste sedan hela tiden utvecklas mot allt större hållbarhet. Men tillbaka till verkligheten. Vi låter de två företagen berätta om sin resa. Den har just börjat. 20 Köpfesten Köpfesten 21

11 År 2002 tog Richard och Christoffer Bergfors över driften av hamburgerkedjan Max. De kombinerade den strategiska planeringen med att äta sig igenom menyerna på drygt hundra snabbmats restauranger i USA. Där, i trendernas och snabb matens Mecka Kalifornien, fann de sitt nya ledord Fresh. De ville helt enkelt skapa ett företag som var fräschare och mer samtida än de som då fanns. Och det gällde allt kom Delifresh-menyn som gav kunden fler hälsosamma menyalternativ började man systematiskt öka antalet anställda med olika funktionsnedsättningar kompetenta människor vars engagemang samhället varit dåligt på att tillvarata blev man först i världen med att deklarera matens klimat påverkan direkt på menyn. Max hade insett att deras kärnprodukt nötköttet var något av en klimatvärsting och något måste helt enkelt göras. Genom en tydlig märkning på menyn kunde nu kunden erbjudas ett mer medvetet val som i förlängningen kunde inspirera till förändrade matvanor. Dessutom kompenserade Max all klimatpåverkan från lantbrukarens jord till gästen bord genom omfattande trädplanteringar i Afrika. Fram till nu har mer än träd plan terats i Uganda och Moçambique. Den direkta årliga kostnaden i reda pengar för trädplanteringarna blir till en ytterligare på minnelse för Max om behovet av att minska sin egen och sina leverantörers klimatpåverkan. Vad blev då effekten av klimatmärkningen på menyn? Det är omöjligt att veta exakt men här kommer kvalificerade gissningar från Max själva som har analyserat en stor mängd olika parametrar: Ökad försäljning med 15 procent av klimatsnåla alternativ som kyckling, fisk och vegetariskt jämfört med nötkött. Ökad tillströmning av gäster till befintliga restauranger med i snitt 0,2 procent. Det kan låta lite men är i själva verket fantastiskt. Det innebär att klimat arbetet med menytavlan som huvudnummer har ökat volymtillväxten med 15 procent. Detta är värt cirka 10 miljoner kronor per år. Max utnämndes till branschetta i undersökningen Sustainable Brands 2012 och är på 18e plats i den totala listan över Sveriges mest hållbara företag enligt svenska konsumenter. Det var klimatmärkningen på menyn som gjorde att man på allvar började uppmärksamma vårt långsiktiga arbete för att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle. Nu har världen också fått upp ögonen för anställningen av funktionshindrade som vi faktiskt började med redan innan vi tog tag i klimatfrågan på allvar. Vi ser att även om vi fått en viss förändring i kundbeteende, så räcker det inte till för att ta oss stora steg mot det hållbara samhället. Därför arbetar vi nu med ytterligare produktutveckling på nötköttssidan, säger VD Richard Bergfors. Trovärdig avsändare Starkt grunderbjudande Medvetet erbjudande Problemet förstås Lätt att hitta Härligt lockande medvetet exklusivt Ok Nej Till en början var Max miljöarbete okänt. När opinionsbildarna väl hade förstått hur bra initiativet var började Max kamma hem internationella utmärkelser och fick publicitet. Nöjdaste kunderna i branschen 10 år i rad. Kunden kan välja sin egen belastning på menyn, allt är klimatkompenserat, 82 procent nötkött i hamburgaren istället för 100 procent (resten är mjölk, ägg och potatis). Alla känner till klimatfrågan. Många känner till att nötkött är en klimatvärsting. Direkt på menyn. Det är dock inte alla som ser, förstår och uppskattar vad siffrorna på menyn betyder. Först i världen med att sätta en ödesfråga på menyn. Snabbmat är inte exklusivt, det är till för alla. Fräschare snabbmat, tack! Max klimatmärkta meny tryggt Blir uppskattad Kan visa upp På återseende Nej Nej Ok Allt är klimatkompenserat. g som kund gör inget fel och budskapen är rationella. Temat på brickunderläggen handlar ofta om hållbar utveckling men sällan lyfts kundens roll fram. Ett litet plus är att man idag kan köpa klimatkompensation på Max till sig själv eller en vän. Återvinningen av förpackningar är bra. Det ekologiska kaffet efter maten är gratis. 22 Köpfesten Köpfesten 23

12 Foto: H&M Kacper Kasprzyk För modebranschen är materialvalet en avgörande del för klädernas påverkan på människor och miljö. Som ett led att minska påverkan började H&M år 2004 att köpa ekologisk bomull och sedan 2007 finns klädesplagg i detta material på alla avdelningar tog företaget över förstaplatsen globalt vad gäller användandet av ekologisk bomull. Målet är att år 2020 ska all bomull vara ekologisk, återvunnen eller producerat enligt Better Cotton Initiative, alltså bomull producerad med betydligt mindre kemikalier och vatten, bättre för måde människor och miljö, och även socialt fördelaktigt då bomullsodlarna sparar mycket pengar på begränsade inköp av gödningsmedel och persicider. Andra medvetna materialval hos H&M är bland annat återvunnen ull, återvunnen polyester, hampa och Tencel, som är FSC-cerifierad cellulosa tillverkad i en sluten process där kemikalier återanvänds utan utsläpp. Ju mer vi lär oss, desto mer sätter vi hållbarhet i fokus. Detta är något vi vill arbeta med, för vår egen skull och för omvärldens. Ett sätt att gå vidare på är att experimentera med nya material och kollektioner, säger Catarina Midby, ansvarig för mode och hållbarhetskommunikation på H&M. The Garden kollektionen 2010 öppnade H&Ms och modebranschens ögon på många sätt. Det är fullt möjligt att göra framgångsrika modekollektioner av medvetna material som Tencel, ekologisk bomull och återvunnen polyester. Med åren har vi har lärt oss att vi inte ska kompromissa med modet för hållbarhetens skull. Vårt mål är att finna balansen mellan hög trendfaktor och basplaggen. Snabba trender hör till det förflutna. Nu handlar det om personlig stil och långsiktighet. Konsumenterna är idag väl informerade och har kunskapen att fatta rätt beslut. Detta är den nya framtiden för mode, säger Catarina Midby. En stor utmaning för H&M är fortfarande kommunikationen mot kunderna. Den gröna hängetiketten visar att det använda materialet är tillverkat av 50 procent eller mer grönare fibrer, och är tänkt att fungera som en vägvisare för kunden. Trots det är det endast en del av kunderna som har förstått att H&M använder sig av denna märkning genomgående. I H&Ms egna undersökningar har konsumenternas egen medvetenhet kring dessa frågor ökat. Men det finns fortfarande en stor potential till ökat kundengagemang att ta tillvara på. Trovärdig avsändare Starkt grunderbjudande Medvetet erbjudande Problemet förstås Lätt att hitta Härligt lockande medvetet exklusivt Ok Ok Ok Ok H&M har under lång tid arbetat med sitt företagsansvar och är en av ledarna i sin bransch. Dock är detta ännu inte så välkänt för kunderna. Varierar mellan olika marknader. Hög prisvärdhet och modegrad. Mer socialt och miljömässigt hållbara materialval. Man bör generellt sett tänka på miljön men det är oklart vad som är särskilt viktigt för modebranschen. Kläderna är uppmärkta med Hangtag men den kan vara svår att uppfatta på avstånd i butik. Hög modegrad funkar. Kan förstå att det är medvetet men inte riktigt hur. Exklusiv kollektion på supermodeller. tryggt Blir uppskattad Nej Hög prisvärdhet. Design för alla. g får inte reda på att jag är en del av något större. Vi har slutat kompromissa H&M Exclusive Conscious collection Kan visa upp På återseende Ok Nej Klädesplagg talar man ofta om. Men det finns ingen särskild symbol för kunden som vill poängtera sitt ställningstagande. Guidning saknas vid köptillfälle i butik. På webbplatsen finns dock mer information. 24 Köpfesten Köpfesten 25

13 Som en dröm... Tillåt oss drömma ett ögonblick. Imorgon behöver ingen konsument göra valet mellan värde och värderingar. Vägarna ut ur detta kan vara många. Ett första steg på vägen mot en bättre värld är att kunderna faktiskt slipper kompromissa mellan värde och värderingar, att företagen lär sig att sälja medvetna erbjudanden i större skala. Men det får inte stanna där. Så småningom behöver vi hitta bryggan över till helt nya affärsmodeller. Sådana som skapar mer mening och mer lojalitet för kunden. Sådana som är hållbara lösningar för företag såväl ekonomiskt som ekologiskt och mänskligt. Då först skapar vi ett gemensamt värde för oss alla, med längre relationer och vänner som möts för ständigt nya fester utan att behöva hamna på behandlingshem för avgiftning. Ett medvetet erbjudande som tillverkas mer hållbart, utan att sprida gifter omkring sig och med förnybar energi, ska till sist bli en produkt som kan förnyas och som kunderna har ett eget intresse av att lämna tillbaka eller sälja igen. Fler produkter kan bli till immateriella tjänster. Kretslopp sluts och går runt som de ska. Vad skulle detta betyda i verkligheten? Låt oss titta på våra exempelföretag. H&M ser över sina bomullsprodukter som helhet, eftersom de skapar gigantiska problem. De har också slutat kompromissa med modegraden. Det är en bra början. Vi fantiserar om en framtid där det finns H&M abonnemang som bygger på att kunden lämnar tillbaks plagg som man har tröttnat på och får nya gjorda av nedmalda fibrer. Där H&M kan fungera som plantskola för unga svenska designers som syr om plagg och lär kunderna att göra detsamma. Där plagg tillåts bli dyrare även om helheten för kunderna blir billigare. Men vilken väg H&M kommer välja för att skapa gemensamt värde för alla återstår att se. Max har börjat visa sina kunder matens klimateffekter och skapat en rad åtgärder som förändrar deras kärnverksamhet. Det är en bra början. Våra fantasier om Max handlar om att de är med och forskar fram ett klimatsmart nötkött, och ännu godare köttfia alternativ. Ett företag som har en stark egen drivkraft att förändra världen till det bättre för både kunder, leverantörer och ekosystem kommer med tiden att dela dessa värderingar med allt större kundgrupper. Marknadsföring har gått från att (i sin tidiga barndom) produktannonsera till att idag snarare sälja livsstilar och värderingar. Det vår reklam säljer nu är drömmar. Drömmar om en bättre värld där kunden får allt den vill ha. Men kunden vill inte ha en ruinerad värld. Vill inte behöva berätta för sina barn att de ska evakueras till en planet B. I takt med att förståelsen av de globala utmaningarna ökar, ökar också värdet av ett hållbart erbjudande. Så fortsätt sälja drömmen om en bättre värld och låt produkterna och tjänsterna faktiskt infria det löftet. För ärligt talat, det här är inte bara drömmar. Utvecklingen mot hållbara affärer har redan börjat. Nu ökar vi takten! 26 Köpfesten Köpfesten 27

14 Futerra Sustainability Communications, 2012 Köpfesten 29

15 Vi har tagit oss an ett stort uppdrag. Att göra hållbar utveckling så lockande att alla vill vara en del av den. Sedan 2001 har vi på Futerra arbetat hårt för att göra det hållbara till det självklara. Vi grundades ur behovet av att beskriva den framtid vi behöver som den framtid vi vill ha. Kärlek smäller högre än hot, i mänskliga relationer såväl som när beteenden ska förändras. Vi drivs av en vilja till förändring. Tillsammans delar vi övertygelsen om att framtidens vinnare är de som driver omställningen för en hållbar framtid. Alla våra uppdrag har ett mål gemensamt att genom fantastisk kommunikation göra hållbara alternativ oemotståndliga. Vi hjälper dig att se möjligheterna med hållbarhet och att engagera kunder och anställda på resan dit. Futerra Sustainability Communications 30 Köpfesten

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

magasinet #3 2014 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING

magasinet #3 2014 INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING DM magasinet #3 2014 POSTEN INSPIRATION, TIPS OCH NYHETER OM DIREKTMARKNADSFÖRING Så lär sig Fyndiq allt om sin målgrupp. InkClubs succé: 17 procent fler toppkunder. SÅ FUNKAR HÅLLBAR MARKNADSFÖRING. Intro

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

magasinet #1 2013 inspiration, tips och nyheter om DirektMarknaDsfÖrinG NEUROMARKETING: hjärnforskningen som övertygar BIG DATA:

magasinet #1 2013 inspiration, tips och nyheter om DirektMarknaDsfÖrinG NEUROMARKETING: hjärnforskningen som övertygar BIG DATA: DM magasinet #1 2013 posten inspiration, tips och nyheter om DirektMarknaDsfÖrinG NEUROMARKETING: hjärnforskningen som övertygar BIG DATA: För dig som vill veta allt ROBERT HEATH OM PÅVERKAN AV DET UNDERMEDVETNA:

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer