Frågor. Mål. Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor. Mål. Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via johan.nordlander@itn.liu.se"

Transkript

1 Efficient energy consumption at home utilizing wireless sensor network Samarbetspartners och finansiärer Inom EID (Energi, IT & Design) Kan man sänka energiförbrukning och driftskostnader i flerfamiljshus genom att installera ett trådlöst sensornätverk för bättre styrning av inomhusklimatet? 1/6 Johan Nordlander 2/6 Projektbeskrivning Johan Nordlander Vad mäter och styr vi inom vårt projekt Projektet syftar till att undersöka om den nya trådlösa standarden ZigBee är användbar som gränssnitt för mätning och styrning av energi i flerfamiljshus. Mätning Temperatur Luftfuktighet Elförbrukning (Varm)vattenförbrukning Vattenläckage1 Styrning Radiatorer Belysning1 Presentation PC/EPC Display 1 3/6 Johan Nordlander Efter önskemål från NCC 4/6 Johan Nordlander

2 Mål Skapa ett billigt med ändå avancerat system för mätning och styrning av inomhusklimat anpassat för flerfamiljshus med syfte att minska energiförbrukningen Frågor Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via Skapa ett system med högre uppdateringsintervall än nu existerande system Utnyttja enbart trådlösa enheter för billig och enkel installation och med hjälp av den trådlösa standarden ZigBee minimera utvecklingskostnader. 5/6 Johan Nordlander 6/6 Johan Nordlander

3 Projektgruppen = tvärdisciplinärt! Design för energimedvetenhet Forskararena, Katrineholm, 29 augusti 2007 Jin Moen, , Loove Broms - civilingenjör, interaktionsdesigner, doktorand Karin Ehrnberger - industridesigner (MFA) Erika Lundell - etnolog, genusvetare, doktorand etnologi Jonas Andersson -ingenjör Sara Ilstedt Hjelm, forskningsledare - industridesigner, fil.dr. MDI Jin Moen, projektledare - danspedagog, civilingenjör, tekn.dr. MDI Exjobbare inom energiteknik, elektronik, interaktionsdesign, industridesign, textil + glaskonstnär Energi + Design =? Energi +Design=?

4 Energi + Design = AWARE Energi + Design = AWARE AWARE - Design för energimedvetenhet AWARE - Design för energimedvetenhet Några resultat från föregångaren Static! Några resultat från föregångaren Static! Power Aware Cord Power Flower Lamp Power Aware Cord Power Flower Lamp Processen - platsen - praktiken Ett exempel Ute i verkligheten - prata och observera Hemma - skissa och skriva, designa och bygga Ute i verkligheten - utvärdera, prata, observera Ut till forskningen - skriva och presentera Ut till designer - presentera och visa Ut till allmänheten - ställa ut och synas i media Ut till samhället - kommersialisera och nyttiggöra Tema: Elmätare, elanvändning, spara el Konsumentens problem: Vad dra el? Hur mycket el? Konsumentens beteende: bryr sig inte vill gärna veta använder den återkoppling som finns, t.ex. lampor för noggranna anteckningar Konsumentens behov: Momentan feedback, översikt, lättförståelig display, något vackert som kan stå framme

5 AWARE Energy Watch Några resultat så långt 40-tal designidéer 6 st fysiska prototyper Intervjurapport Konferensartikel Utställningar Pressbevakning Prata med oss! Loove Karin Jonas Sara Jin Kontaktuppgifter

6 Bakgrund Visual Wattch Elstatus och nya tjänster i mobiltelefon Magnus Bång, Anton Gustafsson, Frida Birkelöv & Carin Torstensson Fjärravläsning ska vara installerad i alla hushåll i Juni 2009 Mobiltelefonin allt mer tekniskt mogen - Nya möjligheter Stor användarbas Nya affärsmöjligheter Effektivisera elanvändningen - Förbättra miljön och minska CO2-utsläpp Vårt forskningsuppdrag från ELFORSK Projektet Visual Wattch syftar till att analysera möligheterna att förändra konsumentbeteende - i form av energieffektivisering - genom att använda mobiltelefonen som verktyg. I projektet ska interaktiv information om den egna el-statusen, baserad på fjärravläsning, kommuniceras via mobilen. Ett antal designkoncept kommer att utvecklas i samarbete med ett urval av användare. Deltagande design Workshop 1 - Inriktning för projektet (referensgrupp) - Företrädare från el- och mobilbranschen - Konceptutveckling Workshop 2 - Konceptutveckling med användare - Critical incidence technique (CIT) och videofilmning Workshop 3 - Konceptutveckling med användare - David Bowie technique och videofilmning Workshop 4 - Referensgrupp - Urval och vidareutveckling

7 Hur jobbade vi? Framtidscenarion Local mind - samarbete mellan hyresgäster Duplex - styrning och övervakning Vem: Hyresgäster Vad: Hyresgäster samarbetar för att minska sin elförbrukning. Återkoppling och info via SMS. Tips i mobilen. Moroten är minskad hyra. Var: I hemmet När: När som helst Hur: Meddelanden skickas via mobilen, fjärravläsning av alla hushåll. Vem: Alla med mobil (18-80 år) Vad: Smarta hemmet med mobiltelefon. Fjärravläsning, styrning av apparater och rapportering i mobil. Koll på avvikelser, förbrukning, intrång och brand. Var: Hemmet styrs trådlöst från vilken plats som helst. När: När som helst kan man styra eller få ett alarm. Hur: Olika menyer i mobilen visar elförbrukning och status. Man kan även styra apparater trådlöst från mobilen.

8 Copy/Paste Elkonst Vem: För alla med mobil Vad: Köpa, sälja och ge bort energipresentkort/värme via en elbörs och mobilen. Kopplad till individen. Spara el i mobilen på ett konto som man kan ge bort till andra. Var: I hemmet. Man kan dela el på en fest. När: Energi från ett presentkort är dedikerat för vissa ändamål, tex städning (dammsugare). När som helst kan man använda energin från ett presentkort. Hur: Speciellt elkonto på mobilen som man kan dela via Blåtand. Vem: För alla Vad: Konstverk i staden som visualiserar hela lokalsamhällets momentana energiförbrukning. När man går förbi piper det i telefonen. Var: Stadens torg När: 24 timmar om dygnet Hur: Data från olika lokala elbolag samlas i en databas och distribueras till konstverket som visar förbrukningsinfo på ett estetiskt tilltalande sätt. Direkt feedback Övriga koncept Vem: Alla som har mobil Vad: Direkt återkoppling i mobilen om man har stora energislukare påslagna i hemmet. Var: I hemmet När: När som helst Hur: Fjärravläsaren skickar momentan information till mobilen via trådlöst nätverk. Köldbryggan mobil som funkar som en infraröd kamera Ellyx Mobiltelefonspel för ungdomar som visar hur dåligt det är med ellyx Trådlös energiförbränning - Källsortera och få gratis el när soporna läses av i värmeverket Värdens time klocka i mobilen som visar hur mycket tid jorden kan leva Spanande CO2 mobil håll koll på din och dina grannas CO2 förbrukning med mobilen Tänk lokalt - Lokal utsläppshandel med grannarna

9 Nuläge Referensgrupp - Marknad - Teknik - Innovation Telefonintervjuer med industrin Analys och urval Hösten 2007: Utveckling av ett koncept (film) Visuale: Beteendeförändrande interaktionsdesign och visualisering av energiförbrukning för hushåll Magnus Bång, Loove Broms Forskningsfrågor Målet med forskningen Hur ska vi utforma visualisering och feedback till konsumenterna från fjärravläsningen? Hur påverka individer att bli mer effektiva i sitt eget hem? Starka faktorer för beteendeförändring: - Personalisering - Sätta in energiförbrukningen i rätt sammanhang: - givet din profil kan du spara 6000 kr/år om du byter ut dina fönster mot effektiva energiglas vilket det även finns bidrag för - Förståelse och feedback - Tydlig information och visualiseringar av hur olika personliga val påverkar miljön och den egna ekonomin Utveckla webbgränssnitt för fjärravläsningen som: - Motiverarar till beteendeförändringar och investeringar i sitt hem: - Visualiserar hur de personliga valen påverkar förbrukningen i sitt eget hem (profilering/personalisering) -Visar konsekenser av val och hur förbrukningen kan komma att se ut om man gör effektiviseringar (historik, prediktion, beslutsstöd) - Ger personliga argument och feedback som grund för energieffektivisering

10 Perspektiv och metod Multidisciplinär forskning -Beteendeförändrande design (Stanford/LiU): - Påverka attityder och lärande (kognitiv nivå) - Skapa positiva beteendeförändringar (beteendemässig nivå) - Övriga perspektiv: - Kognitionsvetenskap och interaktionsdesign Studier av olika representationer för att visualisera energiförbrukning historiskt och prediktivt Utveckla en design för visualiseringen Empriska studier med användare som får prova visualiseringarna i laboratorium Nuläge Doktorand finns (Loove Broms) Designarbete och exempel på visualiseringar och feedback Litteraturstudier Konferensdeltagande vid Second International Conference on Persuasive Computing Medarrangerar Persuasive Computing 2008 (Oulu, Finland) - Designfokus

11 Research questions Implementing energy efficiency measures in the existing building stock (AES) Leif Gustavsson & Krushna Mahapatra Ekoteknik, Mittuniversitetet Ph Forskararena: Energianvändning i vardagen idag och i framtiden, August, Katrineholm 1. To study homeowners perception and attitudes towards different energy efficiency measures in detached houses 2. To study perceptions and attitudes towards energy efficiency of the manufacturers/retailers/installers and building companies 3. To study the role of energy utilities and energy advisors in influencing homeowners decision to adopt energy efficiency measures 4. To analyze the effects of policy measures related to energy and climate change in the context of energy efficiency. 5. To give an overview of the drivers to perform energy efficiency improvements, depending on the ownership and management situation Model of innovation-decision of an individual and an organization Organizational innovation-decision Individual innovation-decision Detached house: Methodology Norms of the social system Innovativeness Perceived attributes Compatibility Complexity PCM Relative advantage Observability Trialability Need Previous practice PAM Acceptance stages Knowledge ASM Persuasion Decision Implementation OCM Institutions, Media Size Centralization Innovativeness Need Slack Complexity Formalization Interconnectedness System openness Questionnaire survey of homeowners to understand their awareness and perception of various energy efficiency measures Questionnaire include questions related to role of contractors/retailers/installers and energy advisors, and usefulness of policy instruments Personal interviews with representatives of few big companies involved in energy efficiency System analysis approach to evaluate the effects of various economic instruments on energy efficiency PAM personal attributes model, ASM acceptance stage model, PCM product characteristics model, OCM organizational characteristics model

12 Multifamily house Methodology (contd...) Questionnair survey of the owners/administrators of cooperative buildings and municipal housing companies Personal-interview of individuals at different hierarchy in one or more organizations to understand influence of organizational culture on implementation of energy efficiency measures Summary This project will use diffusion on innovation theory and system analysis modeling. We will use survey techniques (questionnaires and personal interviews) and system analysis tools to analyze implementation of energy efficiency in the residential sector. This research has important economic and policy implications and require multidisciplinary considerations. Questions/Comments!

13 Metod för utvärdering av energipolitiska styrmedel för en effektivare energianvändning Hur ser morgondagens energisystem ut? Lena Neij och Luis Mundaca Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet Hur, och i vilken utsträckning, inkluderar vi (val av) decentraliserad teknik i våra energimodelleringar? Källa EFM The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden Hur utformar vi effektiva styrmedel för en effektivare energianvändning? Trial and error? Med hjälp av fler ex-ante och ex-post analyser Vilka analysredskap använder vi oss av då? Dagens energimodeller som har fokus på energitillförsel? Hur ser ett bättre analysredskap ut? Målet med projektet Att utveckla en metod och modell som beaktar decentraliserade beslut Att utveckla en metod och modell för utvärdering av styrmedel för effektivare energianvändning The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden

14 I projektet har vi för avsikt att Studera alternativa beslutsparametrar för decentraliserade beslut Analysera olika aktörers preferenser gällande dessa beslutsparametrar Ta fram en metod och modell som beaktar decentraliserade investeringsbeslut Analysera ett antal styrmedel för effektivare energianvändning i svenska hushåll Vad gör vi idag? Tittar på alternativa parametrar för decentraliserade beslut - (fördelar och nackdelar med investeringar i energieffektiv teknik) Tittar på alternativa modeller för prognostisering av framtida energisystem och analys av olika typer av styrmedel Tittar på Sveriges potential för energieffektivisering The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden Vem är vi som arbetar i projektet? Lena Neij, projektansvarig Luis Mundaca, snart färdig doktor Hanna Savola, projektanställd Tack! Professor Lena Neij International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) Lund University P.O. Box 196 (visiting address: Tegnérsplatsen 4) SE LUND Phone: Fax: Homepage: The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden

15 Energioptimering och interaktivitet i hyresfastigheter Forskning kring Mätning Varmvatten, el, temp Information PC(web), display,via faktura, simulator för att visa besparingspotential Debitering Olika prismodeller Erik Dahlquist, Iana Vassileva, Cajsa Bartusch, Fredrik Wallin Mälardalens Högskola Partners MIMER bostadsbolag Västerås Kommunfastigheter Eskilstuna Mälarenergi Eskilstuna Energi och miljö Mälardalens högskola, LiTH Shao Fong Gong, Interactive Inst Hyresgästföreningen Mätning i Ca 100 lägenheter i E-a Ca 1300 lägenheter i V-ås Zigbee från mätgivare till dator/display Presentation för hyresgäster och data för debitering Möjlighet utnyttja för att ändra beteende Har lagt till utvärdering av ett hundratal andra lägenheter som haft mätning i flera år redan i Västerås.

16 Konkreta aktiviteter med tidplan 1. Installation av mätgivare ( Företagspartners gör). Våren 2007 förskjutet till HT 2007 el först, varmvatten VT Enkät om hur hyresgästerna själva tror deras energibeteende är (olika vanor som duschning, lampor på etc). Hushållets storlek mm. Våren 2007 förskjutet till HT Följer upp med enkät VT 2009 igen. 3. Insamling av mätdata och beräkning av förbrukning av värme och el Presentation av resultat från enkät resp egen förbrukningsdata för den enskilde och dessutom medelvärde för hushåll med liknande förhållanden. Område 1 ht 2007, område 2 under 2008, område 3 under Debitera (eller ge motsvarande information till) lägenheter individuellt map både el och värme. Efter att mätningar genomförts i respektive område 10. Utvärdera reduktion av energianvändning i kwh jämfört med medelanvändningen. Efter att mätningar genomförts i respektive område 11. Studera effekttoppar - storlek och när i tiden. Ta fram index som beskriver förbrukningsmönstret. Efter att mätningar genomförts i respektive område. Har mätt vid ett hundratal andra lägenheter i Västerås som redan haft mätare ett par år. Dock sex-timmars värden hittills. Skall få uppdelat på tim-bas. 5. Informationsmöte med hyresgäster och diskussion och information med dem som ligger över medel. Efter att mätningar genomförts i respektive område. Har haft i Västerås i maj Uppföljning av energianvändning utifrån databasens insamlade data. Efter att mätningar genomförts i respektive område 7. Genomförande av andra prismodeller map temperatur i lägenhet För de som accepterar - prova att lägenheten används som värmelager temporärt ENERGI DIALOGEN Energi konsumtion & kostand per månad. Jämför energikonsumtion med samma period tidigare år

17 Elförbrukning hos enskild abonnent El för uppvärmning kwh /dag Övrig elförbrukning medel 32,3 kwh/dag dag Yttertemperatur Övrig el förbr medel övrigt kwh dag Total förbrukning yttertemp El uppvärmning kwh/dag yttertemperatutl total förbrukning

Morgondagens stora miljöoch hållbarhetsutmaningar

Morgondagens stora miljöoch hållbarhetsutmaningar Morgondagens stora miljöoch hållbarhetsutmaningar Framtiden en utmaning? Lena Neij Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet Morgondagens stora miljöutmaningar Source: Rockström (2009) 1 Växthusgaser

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Är energikvartershubbar en viktig del av framtidens hållbara städer?

Är energikvartershubbar en viktig del av framtidens hållbara städer? Är energikvartershubbar en viktig del av framtidens hållbara städer? - En fjärdedel av energin som används i Knivsta produceras lokalt -Försöksplats Knivsta Frågor Hur skulle den/de tekniskt bästa energilösningen/rna

Läs mer

FORSKARARENA I KATRINEHOLM

FORSKARARENA I KATRINEHOLM NYHETSBREV NR 2 2007 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. FORSKARARENA I KATRINEHOLM Återkoppling i tvärvetenskaplig anda

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Visual Wattch. Elstatus i mobilen. Elforsk rapport 08:25

Visual Wattch. Elstatus i mobilen. Elforsk rapport 08:25 Visual Wattch Elstatus i mobilen Elforsk rapport 08:25 Magnus Bång & Frida Birkelöf, Interactive Institute Mars 2008 Visual Wattch Elstatus i mobilen Elforsk rapport 08:25 Magnus Bång & Frida Birkelöf,

Läs mer

within e3 produkter SNABBGUIDE

within e3 produkter SNABBGUIDE within e3 produkter SNABBGUIDE Fördelar e3: Visualisera: Elförbrukningen redovisad i grafer och diagram. Utmärkt underlag för planering och effektivisering. Styra: Minimera elförbrukningen genom att styra

Läs mer

Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti

Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti 1 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor (ELAN) Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö-Blume*

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

Energimätning som det borde vara

Energimätning som det borde vara Energimätning som det borde vara Frukostseminarium 2014-03-19 Varför vill vi ha tillgång till mätdata? Alternativ Korrekt faktura och månadsvis debitering Möjlighet att belasta rätt brukare med sin kostnad

Läs mer

Smart Kund Gotland. Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Christina Svalstedt, Product Development, Vattenfall. Smart Grid Gotland

Smart Kund Gotland. Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Christina Svalstedt, Product Development, Vattenfall. Smart Grid Gotland Smart Kund Gotland Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Christina Svalstedt, Product Development, Vattenfall Smart Grid Gotland Smart Kund Gotland Teknisk lösning Prismodell Rekrytera kunder

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Energivisualisering. Energirelaterad feedback

Energivisualisering. Energirelaterad feedback Energivisualisering Energirelaterad feedback Jurek Pyrko Inst. för Energivetenskaper Lunds universitet - LTH E tot = 20,5 MWh/år P värme, max = 11 kw E tot MWh min max 20.5 15,3 42,1 P värme kw min max

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Om Megacon Megacon AB startades 1984 med försäljning av mätinstrument och elsäkerhetsprodukter. Sedan 1997 säljer Megacon egenutvecklade produkter

Läs mer

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008 2008-12-15 Jin Moen, projektledare & Carin Torstensson, avdelningschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1 Inledning... 4 2 Projektets genomförande och metod... 9 3 Resultat och spridning... 11

Läs mer

Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden. effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet

Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden. effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet oto: Malin Rosén Projektgrupp Maria Johansson docent i miljöpsykologi,

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas

Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Hotel Legoland Hållbarheten E.ONs experimenthus där framtidens kundnära energilösningar testas Theo Blom, E.ON Gas Sverige AB Agenda Bakgrund & huvudsyftet med Hållbarheten

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer Slutrapport den 20 juli 2011 skriven av: Carin Torstensson 1 Innehåll Sammanfattning...3 Summary...3 Resultat...4 Resultat från prototyputveckling...4

Läs mer

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR?

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? MATTHIAS LEHNER, PHD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS MATTHIAS.LEHNER@IIIEE.LU.S E STRUKTUR AV PRESENTATIONEN 1. Vad är nudging?

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol En webtjänst för övervakning och loggning av mätardata Åtkomst till momentan och historisk data från vilken

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens elräkningar. Innehåll Vem styr elförbrukningen?...4-5 Ta kontrollen...6-7

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Prosumenter och energimedvetenhet

Prosumenter och energimedvetenhet Prosumenter och energimedvetenhet STUNS - Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle Arrangör av Svenska Solelmässan tillsammans med Energikontoret i Mälardalen Svenska

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.

Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du. Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du.se Varför? Centrala begrepp Metoder för att stödja implementering

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken, till exempel att hälften av den energi som vi använder 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Mälardalens högskola 3

Mälardalens högskola 3 Mälardalens högskola 3 Studies in Sustainable Technology inbjuder lärare och forskare att publicera resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten. Det kan handla om teoretiska frågeställningar, genomförda

Läs mer

REPUBLIC OF INNOVATION

REPUBLIC OF INNOVATION - We are the - REPUBLIC OF INNOVATION we make products easy to use... REPUBLIC OF INNOVATION Vi hjälper företag med innovation. Vi är designers och ingenjörer som utvecklar produkter och tjänster som är

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Visualisering av elanvändning i flerbostadshus

Visualisering av elanvändning i flerbostadshus Visualisering av elanvändning i flerbostadshus Slutrapport inom ELAN Etapp III Elforsk rapport 09:38 Cajsa Bartusch Februari 2009 Visualisering av elanvändning i flerbostadshus Slutrapport inom ELAN Etapp

Läs mer

D e s i g n p r o c e s s e n

D e s i g n p r o c e s s e n sense Anton Hellberg, Carl Jönsson, Max Hansson och Erik Johansson Teknik på Polhemskolan Te2A Lund Om reaqua sense reaqua sense s uppgift är att ta kontroll över cirkulationspumpen som finns i de flesta

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Elkonsumenters drivkrafter för en ökad förbrukningsflexibilitet Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Cajsa Bartusch Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Titel på projektet svenska Framgångsrika affärsmodeller för renoveringstjänster för enfamiljsbostäder

Titel på projektet svenska Framgångsrika affärsmodeller för renoveringstjänster för enfamiljsbostäder SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum: 2012-12-10 1 (6) 67 Titel på projektet svenska Framgångsrika affärsmodeller för renoveringstjänster för enfamiljsbostäder Titel på projektet engelska Successful sustainable

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Thomas Broberg och Andrius Kazukauskas (CERE, Umeå Universitet) 18 februari, 2015 Om projektet Start: oktober, 2013 Avslut: oktober,

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader Sarka Langer Projektets mål och utförande Projektets mål var att ta fram en strategi och metodik för kartläggning, bedömning

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata

Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata Utveckling av rutiner för beräkning och visualisering av energianvändning i bostäder utifrån tidsanvändningsdata Detaljerad beskrivning av projektet Joakim Widén Doktorand Institutionen för teknikvetenskaper

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION Reading value display Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring Billing Techem Smart Systems: En plattform för Techem

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer