Körschema - sista sidan - Valinfo Landstingsvalet Rädda Vårdens program, sid 4 7. Så här kan Du göra skillnad, sid 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körschema - sista sidan - Valinfo Landstingsvalet 2010. Rädda Vårdens program, sid 4 7. Så här kan Du göra skillnad, sid 8-9"

Transkript

1 Valinfo Landstingsvalet 2010 Rädda Vårdens program, sid 4 7 Så här kan Du göra skillnad, sid 8-9 Därför räcker inte landstingets pengar, sid 11 Körschema - sista sidan

2 Männen bako J ag föddes 1959 i Malmberget av föräldrar som lämnade sitt arbetarursprung för studier i Stockholm. Växte sedan upp i Kalix. Blev av ursinniga politiska diskussioner mellan stalinister (mostrar) och socialdemokrater (pappa) före tio års ålder och för all framtid immun mot all politisk propaganda särskilt socialistisk sådan. Läkarstudent i Umeå. Blev 1992 specialist i anestesi och intensivvård (narkosläkare). Påtalade som nyfärdig specialist grova missförhållanden vid Kalix sjukhus inkluderande patientfarlig vård och läkemedelsmissbruk hos överläkare. Det resulterade i en häxprocess riktad mot mig från sjukhusledningen. På grund av för landstinget besvärande massmedial uppmärksamhet avbröts den gången försöken att avskeda mig. Min tjänst flyttades till dåvarande länssjukhuset i Boden utan andra åtgärder. När slakten av småsjukhusen i Piteå, Kalix och Kiruna sedan startade i början av årtusendet, ledd av samma personer som ett halvt årtionde tidigare sänkte Kalix sjukhus, beslöt jag att igen bjuda motstånd, väl medveten om att nya avskedsförsök skulle bli resultatet. Efter några misslyckade försök från landstinget dröjde avsked till 22 februari 2006 och motiveringen löd att jag använt min grundlagsskyddade yttrandefrihet. Avskedet ogiltigförklarades 6 april samma år av landstingets advokat. Den 20 april undertecknades avtal med utbetalning av 40 månadslöner. Det igen misslyckade avskedet innebär att jag efter 40 månader med betald ledighet och sedan 22 juni 2009 är utsatt för olaglig lockout. Tingsrätten i Luleå väntar på att avgöra frågan. Jag värvades i samband med avskedet 2006 till Folkpartiet i Norrbotten och valdes som andra FP-ledamot in till landstingsfullmäktige. Fyra år senare sparkades jag av partiet med exakt samma motivering som tidigare landstinget använde att jag påtalar olagligheter med hjälp av grundlagsskyddad rätt. Återstår nu ett parti Rädda Vården som möjlighet att sanera norrbottnisk sjukvård. Den som steg för steg har monterats ned för att bana väg för helt andra satsningar betalda men oönskade av länets skattebetalare. En vindsnurra utanför Sunderby sjukhus för trettiofem miljoner är det senaste exemplet. Kanske det sista? Sjukvård som täckmantel för organiserad och skattefinansierad ekonomisk brottslighet måste för alla patienters och alla skattebetalares skull äntligen få ett slut. Anders Mansten - 2 -

3 m rubrikerna springa över ett öppet fält när vi visste att det låg folk och sköt på oss i andra änden av fältet. Jag tyckte vi skulle smyga oss på fienden bakvägen istället. Det tyckte inte försvaret. Varken jag eller försvaret tyckte nog att jag passade som mannekäng åt Saab, Eriksson och Bofors och vi gick skilda vägar. Jag blev vapenvägrare och hamnade på Vattenfall som kraftledningsreparatör. Det var nästan som en sorts legalt Wallraffande och jag kunde i hög grad kombinera det bästa ur bägge systemen. Försvaret å sin sida finns nästan inte kvar. Arbetet har fyllt min tid och varit en källa till både glädje och sorg. En elleverantörs vardag ger rikligt tillfälle till självtillfredsställelse om man gör ett bra jobb. Märkligt nog kunde följa rikligt med ris även om man hade gjort ett bra jobb då av ideologiska och politiskt taktiska skäl. I slutet av 1980-talet när en kommunal pamp som ville bli riksdagsman fick vår koncession indragen brukade jag med glimten i ögat säga, att den optimala administrativa bemanningen på ett litet eldistributionsföretag var en tekniker, en ekonom och en advokat. Tyvärr har utvecklingen med allt snabbare etablerad röta i statsförvaltning och rättsväsende gjort att jag numera fått ändra det till sex advokater och emellanåt även avsätta tid åt sitta i politiskt fängelse utan att ha begått något brott. En allt mer moraliskt urgröpt politik, som inte klarar av att tygla byråkratin, har behövt en yttre fiende att samla massorna mot och jag har stått till tjänst. Med tiden har jag kommit fram till, att vi själva måste avsätta vår adel när den blir allt för oduglig och tar sig allt för stora friheter. Det har svenskarna gjort förr - många gånger. J ag föddes 1956 i Stockholm och växte upp i Övertorneå på och 1970-talen. Familjens företag var litet, resurserna begränsade. Vi barn fick tidigt börja hjälpa till när det stormade eller eljest blev större elavbrott. Vi fick sköta telefonsvarandet och fungera som förbindelsepersoner. När personalen var tröttkörd kunde man vara med och bistå extra inhyrd personal med lokalkännedom. I lumpen kunde jag aldrig förstå varför vi skulle Bland annat på grund av idrottsskador i familjen blev jag varse hur illa även sjukvården kommit att fungera. Sjukvården är viktig för oss alla och så hotad i Norrbotten att den naturliga konsekvensen blev att sjukvården måste gå före rättsrötan. Om man ska kunna sanera rättsrötan i det här landet är det ju en fördel att inte ha dött i en likbil på väg till Sunderby Sjukhus i avsaknad av vård på hemorten. Mikael Styrman - 3 -

4 Varför Rädda Vården? Alla har vi sett hur norrbottnisk sjukvård avlövats på grund av felaktig politisk styrning. Vi ser svaga politiska ledare som omger sig med nickedockor. Landstingspolitiker som borde vara starka, kunniga och arbeta för patienternas bästa är idag röstboskap, utan andra uppgifter än att trycka på knappen för byråkraternas egennyttiga förslag. I skydd av en svag politikerkår har särintressen tagit plats. Plus sidoverksamheter som inte landstinget bör ägna sig åt alls. Landstingsbyråkratin växer, som en svamp åt alla håll. Den kostar mer och mer och stryper långsamt vården. Ett sjukt landsting talar om stängda mottagningar, minskade öppettider och nedlagda OBS-platser. De är symptomen på landstingets sjukdom. Nästa år kommer det att handla om stängda sjukhus och ännu längre väg till läkare. Om patienter som allt oftare dör på vägen. Som sedan inte behöver ambulans utan likbil. Det är den bilden vi vill visa och protestera mot - med hjälp av vår blandade ambulans och likbil på vår valturné. De som drar nytta av ordningen, de som härskar genom att söndra, vill att vi förlorar oss i detaljer. Om enstaka öppettider eller OBS-platsers vara eller inte vara. Vi måste sluta låta oss luras. Utan ett friskt landsting kan inget rädda öppettider eller OBS-platser. Utan en kvalificerad vård kan ingen rädda sjuka patienter, lokala OBS-platser eller ej. Om man funderar inser man, att enda vägen idag är att bota landstinget. När sjukdomen är botad kommer symptomen att försvinna. De etablerade partierna tiger om planen att efter valet stänga sjukhusen Kalix, Piteå och Kiruna. Ja, de stängs förstås inte genast. Först kamoufleras det med hjälp av propaganda och skyltar Närsjukhus - så att vi ska tro att de finns kvar. I verkligheten avlövas de och blir odugliga till kvalificerad sjukvård. Sedan läggs de ned. Vi vill tala klartext. Sedan ta itu med problemen. Vi vill lägga ned all onödig byråkrati för att använda pengarna till sjukvård istället. Välkommen att del av vår beskrivning av vad vi vill åstadkomma och varför. Kom sedan gärna för att lyssna på oss och tala med oss - när vi besöker Din kommun. Körschema för Luleå-Ambulansen finner du på sista sidan. Anders Mansten Mikael Styrman Redaktionsruta Utgivare: Rädda Vården, Matarengivägen 15, Övertorneå Fax: , Produktion: Toolanen IT, Tryck: GTC Print AB, Luleå, Upplaga: ex. Extratidningar finns för avhämtning - kontakta via e-post: - 4 -

5 Fem akutsjukhus i Norrbotten Av Norrbottens fem sjukhus är idag två av dem fullvärdiga. Gällivare och Sunderbyn. Övriga tre, Kalix, Kiruna och Piteå, är än så länge medicinska akutsjukhus men med varierande verksamhet inom opererande specialiteter. Piteå är exempelvis ett av Sveriges största ortopedsjukhus, framför allt för byten av höft- och knäleder. Omedelbart efter valet kommer slakten av tre låtsassjukhus att fullföljas. Undan för undan naturligtvis, som man alltid har gjort. Alla partier i fullmäktige är med på upplägget, liksom att mörka det helt tills valet är avklarat. När närsjukhusreformen är genomförd ska så många patienter som möjligt i södra, norra och östra Norrbotten vårdas på sjukhus med inga, eller möjligtvis några få utbildade sjukhusläkare. Övriga då ersatta av distriktsläkare som bytt titel på namnskylten till akutläkare. Drivkraften bakom reformen heter besparing. Betalar med sina liv och sin hälsa gör redan människor i länets utkanter. Snart kommer ännu fler att drabbas. En vårdcentral i varje kommun F ör fyra år sedan presenterade landstinget siffror som visade att distriktsläkare i Norrbotten träffade mellan tre och fyra patienter per dag i genomsnitt. Sedan dess har kollapsen fortsatt. Läkarföreningen larmade nyligen om att etthundra primärvårdsläkare fattas. Stafettläkarkostnaderna är högst i landet. Primärvårdens kostnader totalt Det räcker därför inte att bara avstyra framtidens närsjukhus. Idag är tre sjukhus dödsfällor för patienter med akut operationskrävande sjukdom. Från och med i höst blir de undan för undan dödsfällor för ännu många flera. I den del av vårt land där människor redan idag dör först. Rädda Vården ensamt eller med stöd från andra partier vill återställa fem kompletta akutsjukhus med medicinsk och opererande verksamhet. Akut barn- och kvinnosjukvård ska fortsätta bedrivas vid två sjukhus som idag. är högsti landet. Trots det planerar landstinget att sjukhusvården i framtiden under skyltarna närsjukhus ska skötas av primärvården. Människor bör ställa frågan: Vilken verklighet lever ansvariga chefer i? En offentlig av landstinget skött vårdcentral ska finnas i var och en av länets fjorton kommuner. Av den borgerliga regeringen nyligen genomförda vårdvalsreformen bör sedan användas för att, undan för undan, bilda små och självständiga öppenvårdsenheter där driftsformer kan och bör varieras privata, kooperativa eller andra. På det sättet kan Norrbottningar i framtiden erbjudas bassjukvård till rimligt pris och med tillräckligt hög kvalitet. Rädda Vården ensamt eller med hjälp av andra partier vill efter valet behålla en vårdcentral i varje kommun och överlåta all övrig primärvård till andra än landstinget.

6 Sälj landstingshuset S vensk sjukvårdsbyråkrati har under decennier löpt amok. Antalet sjukvårdsbyråkrater i Sverige är idag är lika som antalet läkare. I ett av Europas läkartätaste länder. Samtidigt har arbetet vid landets sjukhus och vårdcentraler förändrats och handlar idag mindre och mindre om möten med patienter och mer och mer om administrativt arbete. En svensk sjukhusläkare träffar enligt aktuell statistik drygt två patienter per dag. Siffran är lägst i Europa. Utöver de snabbt växande kraven på dokumentation och rapportering till landstingskanslierna skyller sjukhusläkarna sitt synbarliga ointresse för patienter på klumpiga och tidskrävande datasystem och bristen på läkarsekreterare. De som avskedats och ersatts av byråkrater och som tvingar läkarkåren att sakta spela pekfingervalsen på datorn istället för att möta patienter. Lösningen? Att befria sjukvården från onödig byråkrati. Rädda Vården vill ensamma eller med stöd från andra partier sälja landstingshuset och säga upp all administrativ personal utom sekreterare vid arkiven, lönekontoret i Boden och läkarsekreterare. En ny cirka tio personer stor landstingsledning placeras vid Sunderby sjukhus. Fem sjukvårdsförvaltningar Under sjukvårdens glansperiod i vårt land, fram till mitten av 70-talet, fattades många beslut av lokala politiker i sjukvårdsförvaltningar uppbyggda kring sjukhusen. Idag har politiskt inflytande undan för undan monterats ner och politikerna har i praktiken helt förlorat sin tänkta demokratiska funktion. Makten har övertagits av tjänstemän, dock inte ansvaret, vilket överlåts till sjukvårdsanställda och lite en kort stund vart fjärde år - till politikerna. Resultatet har blivit det förfall vi alla ser och drabbas av. Sjukvård, liksom allt annat mänskligt, kräver ansvarstagande för att fungera. När ansvaret sviktar inom sjukvården blir konsekvenserna tydligare och hemskare än på andra områden. En lokalt förankrad politisk organisation med tillhörande lokal styrelse är central för möjligheten att åter ge sjukvården öppenoch sjukhusvård tillsammans rätt förutsättningar att ta ansvar för hela sin befolknings behov av god sjukvård. Rädda Vården kommer att skära bort allt det dödkött inom politisk och administrativ organisation som gällande lagstiftning medger och återställa fem sjukvårdsförvaltningar i Norrbotten med tillhörande politisk organisation och lokal styrelse.

7 Fler distriktssköterskor K ronjuvelerna i svensk bassjukvård är sedan ett århundrade distriktssköterskemottagningarna. Några av landstingets svartaste brott som ökat de senaste åren är nedläggning av dessa mottagningar i glesbygd. Särskilt med tanke på Norrbottens geografi och befolkningsfördelning. Utvecklingen måste brytas och vändas. Också med tanke på den av landstinget erkända misär som präglar vården till döende patienter. Den som landstinget vill bryta med hjälp av satsningen på enstaka palliativa sjuksköterskor knutna till sjukhusen. I praktiken ett slags dödsbyråkrater eftersom god vård i livets slutskede kräver lagarbete och nära samarbete mellan dem som vårdar patienter hemma distriktssköterskorna och på sjukhus. Rädda Vården vill ensamma eller tillsammans med andra partier kraftfullt bygga ut distrikssköterskevården i hela länet och samtidigt uppmuntra samarbetet mellan distriktssköterskor och sjukhus. Den av landstinget planerade palliativa satsningen skrotas helt. Helikoptrar som bara räddar liv om de flyger T ransportorganisationen för sjuka människor hotas i Norrbotten av kollaps till följd av redan genomförda och planerade strukturförändringar på sjukhusen. För ambulanssjukvården är lösningen att återställa fem fungerande akutsjukhus. När det gäller flygburna transporter är situationen mer k o m p l i c e r a d. Vi slösar idag orimligt mycket pengar på flygfordon som används alldeles för lite. Särskilt gäller detta helikoptertransporter. Vi har idag en helikopter i Gällivare, bemannad med två piloter, en narkossköterska och läkare vardera, som i arktisk miljö står stilla på grund av väderförhållanden cirka hundra kalenderdagar per år. Övrig tid minimeras antalet uppdrag på grund av höga flygkostnader med hjälp av skandalösa kontrakt. Det kostar pengar och människoliv Rädda Vården vill ensamma eller med stöd från andra partier ersätta dagens organisation med tre rationellt upphandlade och bemannade helikoptrar. En vid kusten och två i inlandet. Det kan göras, sedan gällande kontrakt brutits, till oförändrat pris jämfört med idag. Foto: Rickard Gillberg / Norrlandsflyg.

8 Hur vill Du ha det? Fråga Dig gärna så här: Hur vill JAG att valet ska gå till? Är det så, som det står i Sveriges grundlag, att all makt i Sverige utgår från folket, det vill säga från mig? Vill jag bara kunna rösta på de etablerade partiernas toppstyrda listor? Listor där centralpolitrukerna i Stockholm bestämt vem som toppar listan och en liten grupp mobbare genomdriver vem som kommer med på listan och kan bli invald? Som om jag vore satt under förmyndare? Eller vill jag själv bestämma vem som ska väljas in i Landstinget för att tillvarata mina intressen? Så här kan Du göra skillnad! Landstingsfullmäktige består av 71 platser. För att ha majoritet att stoppa sjukvårdens förfall och vända utvecklingen behöver Rädda Vården, ensamma eller tillsammans med andra, 36 platser. Att bara välja in Anders Mansten och Mikael Styrman kan vara poänglöst. Men tillsammans med andra norrbottningar kan Du välja in minst 36 kloka och ansvarskännande norrbottningar. Då kan vi ta tillbaka demokratin från partipolitrukerna. Vi kan återta kontrollen över sjukvården från den egennyttiga byråkratin. Då kan vi göra skillnad. Rädda Vården erbjuder Dig en sådan möjlighet. I årets landstingsval kan Du, tillsammans med andra, välja in personer som delar Rädda Vårdens värderingar. Personer som Du själv har förtroende för och som kommer att agera för Norrbottens befolknings bästa. Om Rädda Vården får tillräckligt många röster för att ta platser i landstingsfullmäktige kommer de in som har fått flest röster. Vi, Anders och Mikael, vill se bra kandidater från alla Norrbottens kommuner. Då kan vi företräda Dig och alla norrbottningar på ett bättre sätt i landstingsfullmäktige. Kom ihåg, att det är Du som bestämmer vem som ska utforma Norrbottens sjukvård. Sjukvården blir lika bra som de kandidater Du röstar in i landstingsfullmäktige. Så, vem vill Du att ska företräda Dig i landstingsfullmäktige? - 8 -

9 Så här röstar Du på Rädda Vården: 1) Ta en blank valsedel och en penna. 2) Skriv Rädda Vården. 3) Skriv namnet på Din kandidat. Tänk på Skriv gärna kandidatens hemort och adress. Då kan han/hon lätt identifieras. Anders Mansten däremot, är ett ovanligt namn, som inte medför någon förväxlingsrisk

10 Sverige har varit i krig senast år Stora delar av Europa har helt eller delvis ödelagts av krig under 1900-talet. Många länder har ödelagts två gånger. Andra länder har både ödelagts och tvingats erlägga krigsskadestånd. Sverige som förskonades från de europeiska krigen satt således i guldsits 1945 när resten av Europa skulle återuppbyggas. Allt gick att sälja och till vilket pris som helst. I Sverige spreds den ogrundade självupptagna myten att omvärlden köpte på grund av den höga svenska kvalitén. Sanningen var mindre smickrande. Omvärlden köpte för att de led brist på allting och Sverige stod med intakta industrier och var oförhindrad att leverera. Låg förädlingsgrad Redan efter andra världskriget grundlades allvarliga systemfel i svensk ekonomi. Eftersom man fick bra betalt för råvaror och halvfabrikat utvecklades inte den kompetenskrävande industrin lika väl som i övriga Europa. Överkonsumtion av välfärd Genom främst socialdemokraternas försorg unnade Sverige sig en betydande överkonsumtion av trygghet och välfärd. Byråkratin svällde okontrollerat åt alla håll och fortsätter att svälla utan kontroll än idag. Allt fler fattiga Utan att folket riktigt har förstått det, har landet idag slutat tjäna pengar. Allt färre industrier finns kvar i landet. Fler är arbetslösa eller har låtsasarbeten. Bidragstagarna blir fler. Trots bidrag växer de fattigas skara. I andra länder kan bidrag förekomma men inte alls i samma omfattning som i Sverige. En skillnad till finns. Människorna är inte lika fattiga i andra länder. Hur väl hävdar vi oss? Vi har gjort en jämförelse mellan en svensk sjuksköterska och en amerikansk dito: De amerikanska priserna har räknats om med kursen ,3419 kr. Alla belopp i svenska kronor. Jämförelsen gäller ett autentiskt fall i Boston. Bruttolön per år Skatt Delstatsskatt Sjukförsäkring, hela familjen Tandvårdsförsäkring, hela familjen Nettolön per år Den amerikanska sköterskan har således kr mer i nettolön än den svenska sköterskan eller mer än dubbelt så mycket. Dessutom förmånliga avragsregler för räntor och avskrivningar. Varför ingen bra lön i Sverige? Vi har kollat prisnivån för den aktuella familjen i Boston. Jämför själv med egna kostnader: Räntenivå på huset: 30-årig bunden ränta; 5,79 % Fastighetsskatt: 3 % Dagis kr per dag och barn familjshus 2,7 Mkr Husförsäkring kr/år Gas+El+Vatten kr/år Läkarbesök, kr per besök 110 Och så några jämförelser med svenska priser (2006): Bensin, liter 11,21 5,36 Lättmjölk, liter 7,50 12,88 Smör, 500 g 21,90 47,76 Ägg, 15 st 23,90 22,63 Bröd, 600 g 9,90 16,24 Fläskkotlett, kg 74,90 87,55 Spagetti, kg 23,92 9,90 Körsbärstomater, 250 g 24,90 21,72 Corn Flakes, 500 g 19,90 26,90 Bacon, 140 g 11,80 6,70 Mjöl, 2 kg 13,90 15,81 Maten tycks vara något dyrare i USA men å andra sidan tycks ju amerikanen ha råd att betala. Hur kan amerikanen ha så mycket mer köpkraft? Jo, Sveriges välfärd bygger på att man utnyttjar lågavlönade. Många jobb måste vara lågavlönade annars kan staten inte sysselsätta stora mängder människor med låtsasarbeten. Det är de fattiga som betalar det ineffektiva systemet inte de rika. När Göran Persson glatt lovar att för 45 miljoner förlänga en startbana i Pajala som inte behövs och som är byggd på fel plats, så är det inte jultomten som betalar, inte heller de rika. Det är sjukvårdsbiträden, städerskor och arbetare som betalar. Gustaf Möller, tidigare socialdemokratisk socialminister har sagt: Varje bortslösad skattekrona är en stöld från de fattiga Tyvärr är senare tiders politiska ledare okänsliga inför detta. Är det den fattiges lott - att rösta på någon som plundrar en och stirra missunnsamt på den som har det bättre ställt och sprida illvilligt förtal bakom ryggen när den korrumperade statsapparaten sprider sina lögner om folk? Eller går det att ta sig ur det genom att rösta bort oduglingarna? Hur mycket stryk tål svenska folket? Hur fattiga måste vi bli innan vi kastar oket? P.S. Vår amerikanska referensfamilj har även mannens lön att leva på. D.S. Mikael Styrman

11 Därför räcker inte pengarna T ill stor del beror landstingets underskott på att man ägnar sig åt saker som man över huvud taget inte ska hålla på med - och som man inte klarar av. Det blir sällan så tydligt som när landstingsråden Agneta Granström (mp) och Kent Ögren (s) blev intervjuade i Nordnytt den 6 augusti (kan ses på svt play). Istället för att lägga ned pengarna på sjukvård vill landstingspolitiker nu bygga ett vindkraftverk för 35 miljoner. Enligt Granström och Ögren kan det inte bli lättare. Förutsättningarna för det är goda förkunnar de myndigt och det går inte att ta miste på att det är sakkunskapen som talar. Granström fyller på med att det bara är att dra en egen kabel direkt in i sjukhuset och koppla in. Osökt kom jag att tänka på när en person en gång sa åt mig: Det är väl ingen konst att bygga kraftledningar. Bara att gräva en grop i marken, resa stolparna och dra linor. Och det är klart, uttryckt på det sättet verkar det ju enkelt. Synd att inte vi inom kraftindustrin har förstått det. Här har vi tydligen helt i onödan, i decennier, utbildat folk till linjemontörer i tron att det är ett yrke som faktiskt kräver yrkeskunskap För att återvända till landstingets vindkraftplaner är ett modernt sjukhus fullproppat med elektronik som kräver mycket hög kvalitet på elleveransen för att fungera tillförlitligt. Ett vindkraftverk har som regel stor effekt och producerar utomordentligt oregelbundet med påtagliga återverkningar på spänningsnivåerna. Mycket värre ändå är att rotorbladen tre gånger per varv passerar kraftverkets pelare varvid bladen, och rotorn, bromsas upp för att strax efter accelerera. Man behöver nog inte vara särskilt bevandrad i detta för att inse att det vore förödande för all elektronisk utrustning ansluten till sjukhusets nät. Man kan naturligtvis bygga ett vindkraftverk på platsen, enligt Granströms och Ögrens intentioner. Det är till och med lämpligt att ansluta det till sjukhuset, men bara på ett villkor: Det är lämpligt, om avsikten är att föra den medicinska nivån på Sunderby Sjukhus tillbaka till vad den var före elektronikens intåg, på Florence Nightingales tid. Hon var, enligt Wikipedia, en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Under Krimkriget, , lyckades hon sänka dödligheten bland soldaterna på sin avdelning med en faktor tjugo eller trettio genom bland annat bättre hygien. Fast hon sysslade ju med sjukvård. Hon trodde inte att hon var elektriker. Mikael Styrman

12 Man är som en bon Felavhjälpning i midnattssol. I sina memoarer skriver en av Ekfors-bolagets grundare, J E Rova: År 1916 tog kronolänsman M. Ström, C. F. Engberg, Karl Kivijärvi, B. O. A. Utterström och jag initiativet till att bygga en kraftstation i Ekfors för att därifrån framdraga elektrisk belysning till i första hand Övertorneå och Hietaniemi socknars folktätaste byar. Så långt bolagets grundare. En generation före Genom initiativet att starta ett eget elverksbolag fick de folkrikaste byarna i vad som numera är Övertorneå och Haparanda kommuner elektrisk ström runt Till stor glädje för befolkningen i dessa byar och till lite mindre glädje för befolkningen i angränsande byar som fick vänta till (en generation) innan staten drog el till dessa. Ombyggnadsberget tornar upp sig Eftersom Ekfors-bolagets ledningar byggdes med oimpregnerade stolpar, som gjordes av de träd som växte i ledningsgatan, var det inbyggt i systemet att de skulle behöva förnyas efter år. Det föreföll vara ett litet problem runt 1920 men redan på 1940-talet förstod man att det var betydligt större Hela ledningsnätet behövde förnyas samtidigt och inga pengar fanns. Inga anslutningsavgifter av betydelse hade tagits ut och något kapital för förnyelse av elnätet hade inte heller ackumulerats. Till råga på allt rådde råvarubrist under och efter andra världskriget. Nytt ställdes mot gammalt När staten elektrifierade angränsande områden och stod med nybyggda ledningar var Ekforsbolagets ålderstigna ledningar i kraftigt behov av förnyelse. En föga avundsvärd situation. Nöden blev uppfinningarnas moder. Man bytte ut var tredje stolpe så att de nyinresta stolparna fick hålla uppe sina ruttna kollegor. På så sätt kunde driften hållas igång tills man fick råd att förnya resterande stolpar. Vattenfall var servicebyrå I början av 1960-talet byggdes

13 de i Puerto Rico Välröjt, lättskött efter att bilden togs även helikopterkvistat. Billigt och lättskött även för skogsägaren. merparten av huvudledningsnätet om av entreprenör. Övertorneå-Korva-Juoksengi 1965, Bäckesta-Karungi 1965, Karungi- Haparanda Som kuriosa kan nämnas att Bäckesta-Karungi byggdes om av Vattenfall. På den tiden fungerade Vattenfall som servicebyrå gentemot övriga svenska elverk. Det skulle snart komma att förändras. Eftersom socialdemokratin ville förstatliga alla svenska elnät fick Vattenfall andra uppgifter och förvandlades från samarbetspartner till hårdhänt konkurrent. Svårast för Ekfors att hantera blev rättsväsendets och myndigheternas oförmåga att behandla privata och statliga elbolag lika byggdes en andra ledning mellan Ekfors och Övertorneå varefter den ursprungliga förnyades. Det förbättrade försörjningssäkerheten för kommuncentrat påtagligt. Efter dessa ombyggnader var försörjningssäkerheten för de många kunderna tryggad och man kunde lägga mer tid och kraft på förnyelse av lågspänningsnäten. Generatorn i Ekfors nedre kraftverk på väg till Småland för omlindning i samband med renovering av båda kraftverken

14 Ute på förebyggande besiktning eller ute och retar gallfeber på missunnsamma typer? Negativt jämförelseobjekt Under alla dessa år kom med tiotalet års mellanrum propåer om socialisering av Ekfors-bolaget varvat med en och annan maktkamp inom bolaget. Socialisering av Ekfors blev den fråga med vars hjälp nedre tornedalspolitiker kunde profilera sig och ta sig upp. Någon egentlig vilja att socialisera Ekfors-bolaget fanns inte från statens sida. Det berodde på att Ekfors var användbart som argument för socialismens fördelar. Med nya statliga ledningar och gamla privatägda ledningar intill varandra kunde ju socialism framstå som ett förträffligt samhällssystem. Efter de tunga ombyggnaderna kunde ledningsgatorna röjas upp ordentligt vilket delvis gjordes av kriminalvården på entreprenad Det var min första kontakt med kriminalvården. På den tiden blev man ännu inte, som frispråkig egenföretagare, inlåst i fängelse. 10 m ledningsgator redan från start Ursprungligen avtalade 10 m breda ledningsgator blev ordentligt upphuggna, till stor glädje för bolaget och dess kunder och till lite mindre glädje för Vattenfall och dess kunder som hade 6 m gator byggdes Luppio-Bäckesta som kom att bli den sista sträckan på lång tid som byggdes om i befintlig sträckning. Utslagsgivande väderförhållanden Åren följde ett flertal stora stormar som bolaget klarade väl. Svårast var Mauri-Myrsky, som vi säger här, därför att den inträffade på Mauridagen i den finska almanackan, 22 september Det tog 20 timmar innan sista såväl hög- som lågspänningsfelet var lagat. Den sista kunden som fick tillbaka strömmen var Kalle Korvi i Kukkola som hade fasfel därför att linorna till Toivolansaari hade slagit ihop i den hårda vinden. Det visade sig senare att Vattenfall behövde mer än 13 dygn innan man hade lagat alla högspänningsfel och hur länge det dröjde innan lågspänningsfelen åtgärdats törs man inte tänka på. Liten mening men med stor verkan I början av 1980-talet kom en kund in på kontoret, jag har tyvärr glömt vem. Jag har funderat på en sak, sa han. Varför bygger ni inte ledningarna längs vägen istället? Det borde ju vara enklare. Beror det på besvärliga markförhandlingar? Jag vet inte, men det kanske det gör, svarade jag. Därmed hade denna vår kund startat en process som så småningom ledde till att vi flyttat ut många ledningar till väg. Det kom att ske under stort motstånd från Vattenfall. De lät sina markförhandlare delta

15 på våra ledningsförrättningar som våra markägares ombud, för att stoppa omstruktureringen. Våra markägare, som hade kunnat följa konsekvenserna av stormarna inom vårt område och ställa dem mot situationen i angränsande nät, lät inte lura sig. Lammirova-Siekasjärvi, Lampisenpää-Svanstein, Korpikylä samt Karungi-Kukkolaforsen kunde byggas längs väg under 1980-talets senare hälft. Bättre nät intensifierar socialiseringssträvanden Detta satte verkligen fart på socialiseringssträvandena för nu hade situationen vänt. Staten var nu placerad i strykklass och det socialistiska systemets oförmåga att ändra kurs var plågsamt uppenbart. På senare tid har Ekfors-bolaget börjat bygga väg i ledningsgatorna vilket lett till att socialiststaten gjort gryningsräder och anhållit mig. Bolaget sattes under tvångsförvaltning därför att grova skattebrottslingar som vägrade betala räkningarna inte anslöts till nätet. S-partiet, med tyst bifall från mutkolvar i de andra partierna, åstadkom en massiv borgenärsattack varigenom man fick banken att säga upp bolagets lån för att få bolaget i konkurs. Hittills har ett tiotal försök gjorts. I förlängningen på detta har en lokal småpåve hittat på att kommunerna inte ska betala vägbelysningsräkningarna. för länsstyrelsens folk tycks vara att hindra lokalbefolkningen att bygga vid vatten. Värst är kanske att de använder helikopter. Ja inte just att de använder helikopter utan att de åker runt i fjällen och driver ut djur ur gryten för att montera sändare och diverse grejor på dem. Det är minst sagt oetiskt. Jag tycker att de bär sig åt som naturnazister. Naturvårdens doktor Mengele. Mycket dumt får man använda skattemedel till i det här landet, men det tar nästan priset. Var kommer utvecklingsfientligheten ifrån? Under samma tid har Ekfors-bolaget helikopterkvistat hela 20 kv-nätet varigenom träden blir mindre benägna att falla mot ledningarna eller böja sig mot dessa när det faller blötsnö. Som enda svenska elverk har bolaget egen helikopter. I USA är helikopteranvändandet utbrett. I Sverige har bara Ekfors egen. Det beror nog på två saker. I vårt land måste elverkschefer som vill köpa helikopter dra frågan genom en lekmannastyrelse vilket väl ungefär är som att be om sparken. Det sammanhänger nog med att det i 70 år varit mycket närmare från Sverige till Sovjetunionen än till USA. Jag menar inte geografiskt. Om man tittar i backspegeln så har vi jobbat konstruktivt framåt och samhället strävat bakåt med klackarna i backen. Vi har fått släpa en ovillig politrukapparat med ändan före in i framtiden. Se där, det var ett axplock om hur det är att vara egenföretagare i Sverige och bedriva samhällsnyttig verksamhet efter 70 år av socialdemokrati och fyra år av alliansregering. Man är som en bonde i Puerto Rico. Mikael Styrman VD, Ekfors-bolagen Naturnazisternas ögonsten Att vi sköter nätet och ser till att vi kommer fram och kan reparera ses inte med blida ögon av länsstyrelsens folk. Det är ju för övrigt inte bara privata elverk de tycker om att trakassera. De är lika bra på att stjäla människors skog också och ställa den för fäfot. En annan viktig sak Helikopterkvistning pågår i närheten av Ekfors

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 5 november 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 5 november 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 5 november 2010 NORRBOTTEN Bombhot mot tidning Tidningen NSD bombhotades i onsdags. Alla som jobbade på NSD tvingades gå ut medan polis sökte efter bomben. Nu har polisen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 34 Fredag 28 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 34 Fredag 28 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 34 Fredag 28 oktober 2011 NORRBOTTEN EU stödjer Norrbotniabanan EU vill att det byggs en ny järnväg runt Bottenviken. Järnvägen skulle gå från Stockholm till Helsingfors i Finland.

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 38 Fredag 2 december 2011 NORRBOTTEN Inga operationer i Kalix Landstinget föreslår att operationerna ska flyttas från Kalix lasarett. -Det sparar sju miljoner kronor om året, säger

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 4 Fredag 12 februari 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 4 Fredag 12 februari 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 4 Fredag 12 februari 2010 NORRBOTTEN Blev sjuk av mat i skolan Clifford Aasa är åtta år. Han har egen mat med sig till Sjöparksskolan i Gällivare. Förra veckan blev han och två andra

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Diverse artiklar / citat rörande stormfällningen, påstådda dödsfall, stödpengar till skogsägarna

Diverse artiklar / citat rörande stormfällningen, påstådda dödsfall, stödpengar till skogsägarna Diverse artiklar / citat rörande stormfällningen, påstådda dödsfall, stödpengar till skogsägarna Stormskador Den stora förödelsen i skogarna i södra Sverige var naturligtvis det stora samtalsämnet på den

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds?

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Benny.Eklund@lul.se Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården Begära förnyelse av recept Begära förlängning av sjukskrivning

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 5 februari 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 5 februari 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 5 februari 2010 NORRBOTTEN Kastade brandbomber mot hus Tre män i Arvidsjaur är misstänkta för att dom har försökt starta en brand. Männen kastade brandbomber mot ett hus där

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE TYPE=PICT;ALT= Bröt mot reglerna Grus kan bli politiskt sprängstoff ääääääääää Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 16 Fredag 29 april 2011. Protester mot förstört fiskevatten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 16 Fredag 29 april 2011. Protester mot förstört fiskevatten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 16 Fredag 29 april 2011 NORRBOTTEN Protester mot förstört fiskevatten Det ska byggas ett kraftverk i Arjeplogsströmmarna. Men många tycker det är fel att förstöra fisket i strömmarna.

Läs mer

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

vas MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:7 2010-02-26 Dnr A 4/09

vas MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:7 2010-02-26 Dnr A 4/09 vas MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:7 2010-02-26 Dnr A 4/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets interimistiska beslut den 25 november 2009 i ärende dnr 533/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Ekfors

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer