JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8"

Transkript

1 ALLT OM NUMMER 1/2012 Laddad med möjligheter EXKLUSIV INTERVJU MED PERCY BARNEVIK DÄRFÖR VILL HAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN SID 11 Psst! Läs mer om utbildning, jobb och forskning på Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8 JACOBS STEGE Han går på en av Sveriges absolut bästa gymnasieskolor: Forsmarks skola. Nästa år vill han läsa kärnkraft på Harvard eller KTH. SID 6 testa dig själv Är du av rätta virket? SID BEHÖVS PÅ 10 ÅR Här finns de nya jobben SID 5 Kalla fakta om Fukushima SID 18 För dig som pluggar: Vinn resa till kärnkraftverk! SID 22 Foto: Johan Alp

2 Världen behöver energi, vi behöver din! Världen står inför en av sina största utmaningar: Energibehovet kommer att fördubblas inom de närmsta decennierna, samtidgt som CO 2 - utsläppen behöver halveras. AREVA antar denna utmaning genom att erbjuda banbrytande koncept inom elförsörjning. Förutom utveckling av förnyelsebar energi arbetar vi med att leda kärnkraften mot en mer säker framtid. Industrin har stora investeringsplaner för framtiden. I Sverige behöver vi därför fortsätta växa för att kunna möta våra kunders ökade efterfrågan på kvalificerade tekniska tjänster. Vi har ett ständigt behov av personal, i synnerhet inom anläggningskonstruktion och strukturmekanik. AREVA NP Uddcomb Kontakt: Ann Fejne Tel: Allt LJUS på energibranschen När du tänker energi, tänk Epsilon. Vi har under många år medverkat till effektiva och miljöanpassade energisystem både i Sverige och andra länder. Våra arbetsområden är kärnkraft, offshore, värmeoch vattenkraft, alternativ energi samt batteri- och hybridteknik. Är du en erfaren eller nyexad ingenjör alternativt systemvetare och vill utvecklas? Är du uppdragsgivare eller driver ett företag och vill bli partner? Ta kontakt med oss. Vi har ramavtal med landets ledande företag inom energibranschen. Epsilon är Sveriges snabbast växande konsultföretag inom teknik- och systemutveckling. Nu behöver vi fler medarbetare och partners som tillför energi! Kontaktpersoner: Emil Carlsson, Göteborg, , Carl Sjöberg, Helsingborg, , Erik Freese, Stockholm, , Henrik Cederschiöld, Stockholm, ,

3 Tillsammans skapar vi en säkrare värld. Scandpower arbetar med riskhantering, säkerhetsfrågor, kvalitet, tillgänglighet och tillförlitlighet inom energi-, transport- och processindustri. Ett aktuellt exempel där vi på ett nyskapande sätt kombinerar vår breda kompetens från olja & gas och kärnkraftsindustrin är utveckling av en riskmodell för att förhindra upprepning av den typ av olycka som orsakade explosionen vid oljeriggen Deepwater Horizon Detta projekt är banbrytande och ett bra exempel på konsultuppdrag och mjukvaruutveckling som spänner över flera branscher. Vår kompetens omfattar alla de områden som IAEA definierat inom säkerhetsanalys för kärnkraftverk. RiskSpectrum, vår programsvit för risk- och tillförlitlighetsanalyser, används idag på hälften av världens kärnkraftverk. För mer information om våra tjänster, se

4 ATT ICKE TYNGA JORDEN ORDEN ÄR Dag Hammarskjölds, men kunde lika gärna beskriva den största utmaning som mänskligheten står inför. I dag saknar nästan en miljard människor rent vatten, den främsta byggstenen för ett värdigt liv. För att pumpa upp vatten, rena och transportera det behövs energi. Vår stora utmaning är därför att producera energi utan att föröda klimat och miljö. Utan att tynga jorden. Att icke tynga jorden. Inget patetiskt Excelsior, utan endast detta, Att icke tynga jorden. 4 ALLDELES NYSS passerade vårt släkte 7 miljarder. Vi kan räkna med att hamna runt 9 miljarder år Vi ska alltså klara energi till 30 procent fler, och dessutom bereda ett värdigt liv för alla dem som i dag inte har västerländsk levnadsstandard. Min förhoppning är att vi kommer att använda energislag som inte på lång sikt föröder möjligheten för kommande generationer att få ett gott liv. Kärn kraften, som i princip inte ger några koldioxidutsläpp alls, är ett sådant energislag. Dessutom använder kärnkraften väldigt lite av jordens begränsade resurser. Och efter ett helt livs elanvändning ryms kärnavfallet i ett dricksglas: knappt 3 deciliter. SVERIGE HAR INTE byggt ny elproduktion på nästan 30 år. Sedan årsskiftet är det tillåtet igen och diskussionen om nya kärnkraft-raftverk har tagit fart. Branschen n räknar med 5000 nya jobb de kommande tio åren. Samtidigt ökar Sverige sina satsningar rejält inom forskning på framtidens kärnkraft, där dagens kärnavfall kan bli bränsle i nya typer av reaktorer. Dessa nya reaktorer är ett stort steg på vägen mot framtidshoppet: Att inte tynga jorden. Jan Blomgren, föreståndare Svenskt Kärntekniskt Centrum aktuellt Energieffektivitet SÅ HÄR MYCKET, ett enda dricksglas med uranbitar, ungefär 3 deciliter, går det åt för att producera den el som du använder under en livstid. VISSTE DU ATT... kärnkraften står för ungefär hälften av Sveriges elförsörjning? Här är ditt livs elbränsle TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: KARIN SÖDERSTRÖM Det är också exakt så här mycket avfall som ett helt livs elanvändning resulterar i om elen produceras med kärnkraft. Två små uranbitar på en kubikcentimeter är tillräckligt för att driva en hel villa under ett år. Om du i stället hade fått din el genom ett kraftverk eldat med kol, den vanligaste metoden i stora delar av världen, hade du behövt multiplicera siffran med en miljon. HELA SVERIGES SAMLADE mängd kärnavfall från de senaste 30 årens elproduktion uppgår till 8000 ton, eller 800 kubikmeter. I volym motsvarar det en medelvilla. Allt avfall som den svenska kärnkraften någon- sin har producerat ryms där- för i en enda underjordisk bassäng utanför Oskars hamn. Den tekniska utvecklingen innebär också att kärnkraften numera får ut dubbelt så mycket energi av varje uranbit som Två små uranbitar är tillräckligt för att driva en villa under ett år. Framtidens kärnkraftteknik som utvecklas just nu och brukar kallas Gen IV, innebär att vi kommer att kunna återanvända det kärnavfall vi redan har. Varje uranbit kommer att kunna användas minst fem gånger. Samtidigt kommer halveringstiden för avfallet att minska från år till mindre än år. Red:s anm: Det du ser i glaset på bilden är finsk lakrits. Men faktum är att riktiga urankutsar ser ut nästan så här. UTGIVARE: SKC Svenskt Kärntekniskt Centrum Frågor om innehållet besvaras av: Jan Blomgren, Atomen distribueras med Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, mars 2012 PRODUCERAD AV: Projektledare: Mats Westerberg Redaktör: Sofia Hillborg Formgivning: Karin Söderström Korrektur: Solveig Enblom Tryck: Sörmlands Grafiska För information om innehållet, kontakta Mats Westerberg,

5 VISSTE DU ATT... nästa generations kärnteknik, Gen IV, kommer att kunna återanvända kärnbränslet minst fem gånger? Här finns jobben Bästa framtids utsikterna för kärnkraftsingenjörer UNDER DE NÄRMASTE TIO åren kommer den svenska kärnkraftsbranschen att behöva anställa nya medarbetare om året. Det bedömer Svenskt Kärntekniskt Centrum, SKC. TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: VATTENFALL Branschen efterfrågar framför allt högskoleingenjörer och civilingenjörer. Allra hetast på arbetsmarknaden är maskiningenjörer, elkraftsingenjörer, kemiingenjörer och ingenjörer med kompetens inom nukleär teknik. Dess utom behöver branschen en mängd andra typer av kompetens, exempelvis ekonomer, jurister och IT-personal. I beräkningarna om behovet av 5000 nya medarbetare på tio år, har SKC inte räknat in den nybyggnation av ny kärnkraft som troligen kommer att göras under de närmaste åren. Många svenska Det är inte bara en fråga om kärnkraft, utan om att vi har tillräckligt med energi i landet. Inget ansvarigt parti kan säga att vi bara kan köra på i en viss riktning om vi inte säkrar jobben... Det är oerhört viktigt att flera partier i vårt land kan sluta en blocköverskridande överenskommelse om energin. Foto: Magnus Selander Stefan Löfven, ny social demokratisk partiordförande Allt du behöver veta om kärnkraft: Den som utbildar sig till ingenjör med inriktning på maskinteknik, elkraft, kemi eller kärnkraft blir hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Kärnkraftsbranschen behöver anställa minst nya medarbetare de närmaste tio åren. kärnreaktorer börjar närma sig sin maximala livslängd och behöver bytas ut. Både Vattenfall och E-on har deklarerat att de planerar för en eventuell nybyggnation. Detta kommer att skapa ännu fler nya jobb. Beroende på hur branschen väljer att genomföra nybyggnationen, handlar det om ytterligare mellan 500 och 5000 arbets tillfällen. Kort om SKC SVENSKT KÄRNTEKNISKT CENTRUM (SKC) har som uppdrag att trygga branschens tillgång till kvalifi cerad utbildning och forskning inom det kärntekniska området. SKC delfi nansierar forskning och utbildning vid KTH, Uppsala universitet och Chalmers. I SKC ingår Strålsäkerhets myndig heten, Forsmark Kraft AB, Ringhals AB, Westinghouse Electric AB och OKG. Hallå där, Sophie Grape, som forskar kring kärnämneskontroll på Uppsala universitet. Vad går din forskning ut på? Nu när vi utvecklar fjärde generationens kärnkraft och har möjlighet att göra om det här från början, så ska vi göra det rätt. Vårt mål är att göra det så svårt och oattraktivt att framställa vapenmaterial från civil kärnkraft att ingen gör det. Hur då? Man kan skapa nya bränslematerial som är utblandade med ämnen som gör att de blir besvärliga att hantera och svåra att separera ut. Nya kärnkraftsanläggningar kan också designas så att känsliga processer inte hanteras direkt av människor utan är fjärrstyrda, så att det i princip blir omöjligt att få tillgång till materialen. Fjärde generationens kärnkraftteknik, Gen IV, ska kunna återanvända kärnbränsle. Kan man skapa slutna system där kärnbränslet aldrig lämnar anläggningarna? Det finns flera olika möjliga reaktorkoncept. En del bygger på att man laddar kärnreaktorn en gång och sedan kör i år tills kärnbränslet är slut, det som brukar kallas nukleära batterier. Det finns också andra lösningar. Sverige bäst i klassen på CO 2 -utsläpp SVERIGE ÄR ETT av de rika länder som släpper ut allra minst koldioxid per person: 5,3 ton jämfört med 10,5 ton för Norge och 17,9 ton för USA*. Av de 58 länder som står för 90 procent av koldioxidutsläppen rankas Sverige som allra bäst av miljöorganisationerna Germanwatch och Climate action network.** En orsak är att kärnkraft och vattenkraft står för huvuddelen av elproduktionen. * Världsbankens utsläppslista 2008 ** Climate Change Performance Index 2012 Foto: Samuel Unéus

6 VISSTE DU ATT... de vanligaste utbildningarna för tidigare Forsmarkselever är ingenjör (75%) och läkare (5%)? Forsmarks skola Harvard nästa? VISSTE DU ATT en av Sveriges fem bästa gymnasieskolor ligger i norra Uppland? Välkommen till Forsmarks skola. Bered dig på att bli grymt imponerad. Forsmarks skola ligger i k-märkt bruksmiljö nära en herrgård från 1700-talet. Skolan har energiinriktning, ägs och drivs av Forsmarks kraftgrupp, dotterbolag till Vattenfall. TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: JOHAN ALP, REBECCA ERIKSSON Jacob Jonsson är en av de 90 eleverna på skolan. Han var missnöjd med sin gymnasieskola i Örn sköldsvik och bestämde sig för att flytta 40 mil söderut. Det var inte så hög nivå på undervisningen på min förra skola. Det var inte utmanande alls. Och så fick jag inte läsa både matte F och kemi B, och det var det som verkligen fick mig att vilja byta skola. Jag ville läsa tyska också, men det fick jag inte. Men här på Forsmarks skola togs jag emot med öppna armar. Forsmarks skola är en av Sveriges absolut bästa skolor, med toppresultat år efter år. Om man tittar på resultaten är det inget snack om saken: det här är en elitskola. Men på Forsmark kommer eleverna från alla möjliga bakgrunder. Här är det bara ambitionerna som styr. Och en kärlek till kunskapen för kunskapens egen skull. I DAG LÄSER JACOB sista året på naturprogrammet med energiinriktning. Förutom det läser han en del andra kurser också. Extra energikunskap, kemi C, matte G, engelska, svenska, tyska och franska, förutom utökad kemi, biologi, kurser i fysik, dynamik, hållfasthetslära, termodynamik, och lite annat smått och gott. Klass kompisen Stina Sellberg läser utökade datakurser, svenska och engelska på högre nivå samt matte G, högre biologi, kemi C, franska och javisst ja, kinesiska. På Forsmarks skola är det nämligen ingen som hindrar en från att läsa så mycket som man bara vill och orkar. De flesta elever läser 500 poäng extra. Det blir roligare ju djupare man går i ett ämne, säger Stina. Hon kommer från Uppsala och gick tidigare på Sigtuna Humanistiska. Min förra skola var inte direkt dålig, men det är helt klart en annan nivå på lärarna här. Man vet att man aldrig kommer att vara bättre än lärarna, att de alltid kommer att kunna hjälpa en. Den största skillnaden ligger inte i eleverna, utan i lärarna. När någon lägger Jag är intresserad av naturvetenskap och fysik, så självklart är kärnkraft ett intressant om råde för mig. Jacob Jonsson Stina Sellberg flyttade hemifrån för att få läsa på en av Sveriges bästa skolor. ner så mycket tid på en känner man att man måste ge något tillbaka, säger Jacob. STINA SÄGER ATT hon kan rekommendera skolan för alla som är ambitiösa och vill ha en motiverande omgivning. Jag har kompisar som valde andra gymnasier och ibland känns det som om vi läser på en helt annan nivå. Jacob och Stina har höga ambitioner för framtiden. Stina vill läsa till läkare på Karolinska Institutet och Jacob drömmer om att läsa vidare i USA. Helst MIT eller Harvard, men förmodligen blir det teknisk fysik på KTH. Forsmarks skola: PÅ FORSMARKS SKOLA går ett 90-tal elever från hela landet hade 100 procent av avgångs eleverna högskolebehörighet, 93 procent läste ett utökat program och hade ett poängsnitt på 3 125, varav 99,3 procent var godkända. 97 procent går vidare till högskolestudier. Enligt en undersökning av SCB har eleverna från Forsmarks skola den femte högsta medianlönen i landet. SÖKA TILL FORSMARKS SKOLA: Du söker till årskurs 2, och läser årskurs 2 och 3 på skolan. Dessutom fi nns möjlighet att läsa ett 4:e år. Sista datum för ansökan är 15 maj.

7 Vår vardag innehåller massor av teknik. Det är saker som gör det lättare att leva och fungera i våra hem och i samhället. Det handlar om allt från mobiltelefoner, datorer, fordon, kylskåp, mikrovågsugnar till sjukhus och värme. Men bakom varje teknisk lösning finns en människa. En människa som är kunnig inom sitt speciella område, som drivs av nyfikenhet att utveckla en ny produkt eller förbättra något som redan finns. I Uppland arbetar människor med tekniska yrken. Branscherna är bioteknik, energi, verkstadsindustri, gruvbolag, tillverkningsindustri, marinindustri, gjuteri och klimatsystem. Många företag är internationella och andra arbetar som underleverantörer med särskilda kvalitetskrav till större företag. Teknik är inte konstigare eller svårare än något annat område som man har lärt sig. Det finns hur många olika och spännande uppdrag som helst för både tjejer och killar. Några exempel på jobb; produktutvecklare, svetsare, programmerare, inköpare, miljövårdstekniker, designer, ingenjör, drifttekniker, CNC-operatör, produktionstekniker, marknadsförare, konstruktör, laborant, CAD-tekniker, transportör. Bakom Teknikcollege Uppland finns Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner. Tillsammans med företag och skolor i regionen arbetar vi för att certifiera gymnasieprogram men även yrkeshögskole-, vuxen- och högskoleutbildningar. De aktuella gymnasieprogrammen är teknikprogrammet industritekniska programmet el- och energiprogrammet fordons- och transportprogrammet Företagen ställer krav på vad utbildningarna ska innehålla baserat på vilka behov de har. Företagen erbjuder under utbildningens gång praktikplatser, sommarjobb, kontakter och projektarbeten för att du lättare ska få ett jobb när du är klar. Välkommen att upptäcka din tekniska vardag! Illustration: Elin Karlsson

8 VISSTE DU ATT... den första kärnreaktorn i Sverige låg på Östermalm i Stockholm? 1954 startades R1 som låg insprängd i berget, 27 meter under KTH. Ny teknik gör det möjligt Återanvändning av kärnbränsle DET TALAS MYCKET OM ÅTERANVÄNDNING, så varför inte återanvända också kärnbränsle? Chalmers leder en europeisk storsatsning med målet att återvinna minst 80 procent av kärnavfallet. På köpet minskar avfallsmängderna och tiden som avfallet måste slutförvaras. TEXT: KARIN REHN FOTO: TOMMY HVITFELDT Hanna Hedström, Sabrina Tietze och Emma Aneheim är doktorander inom kärnkemi. Deras arbete för att återanvända kärnbränsle och minska mängden kärnavfall kan betyda mycket för miljön. Det är fascinerande att få gräva ner sig i de små atomkärnorna och samtidigt känna att det vi gör har en så stor påverkan på samhället, säger Hanna Hedström. Hur gör man? För att återanvända bränslet separerar man de olika ämnena som fi nns i avfallet med hjälp av kemiska metoder. Man utnyttjar det faktum att olika ämnen antingen söker sig till olja eller vatten. Chalmers använder särskilda organiska molekyler för att suga ut specifi ka ämnen som tidigare varit svåra att separera. Först tar man tillvara uran och pluto nium. Därefter separerar man ett antal andra långlivade radioaktiva ämnen, som också kan fungera som bränsle i vissa av de nya reaktorerna. Sabrina Tietze och Emma Aneheim håller med. Att vara doktorander inom kärnkemi innebär att syssla med forskning som är intressant, komplicerad och ofta väldigt tillämpbar. Alla våra resultat måste kännas relevanta ur säkerhets-, miljö- och ekonomiaspekter, säger Sabrina Tietze. Om det går som vi tror kommer 80 procent av kärnavfallet att kunna återanvändas. DE ÄGNAR SIG ÅT KEMINS innersta väsen. Både bokstavligt och filosofiskt. Den lilla atomkärnan med sin enorma potential kräver både kreativitet och ett praktiskt tankesätt. Radioaktiviteten gör att du kan studera sådant som annars inte vore möjligt. Du kan använda väldigt låga koncentrationer, och allt blir väldigt konkret, säger Emma Aneheim. SABRINA TIETZE, som har sina rötter i Tyskland, uppskattar också det öppna klimatet som råder kring kärn kraften i Sverige. Allmän heten vågar ställa kritiska frågor och får relevanta svar. Kanske är detta en av anledningarna till att allt fler svenska ungdomar vill studera kärnkemi. Det kan också bero på de breda karriärmöjligheterna. Ingen står ensam inom det här området. Forskning och industri går hand i hand, och det finns ett stort internationellt samarbete som skapar goda framtidsmöjligheter Så funkar den nya, smartare kärnkraften I DAG ANVÄNDER kärnkraften bara en liten del av allt uran. Faktum är att bara omkring 4 5 procent av energin i kärnbränslet verkligen används. Under anrikningsprocessen har man dessutom slösat bort ännu mer. Det innebär att vi egentligen använder mindre än 1 procent av allt uran som vi gräver fram, säger Janne Wallenius, professor i reaktor fysik på KTH och forskningsledare för Projekt Genius, ett forskningsprojekt kring nästa generations kärnteknik, Gen IV. Om vi skulle fortsätta att använda oss av dagens teknik skulle jordens uran ta slut om några hund ra år. Om man använder Gene ration IV-tekniker kan lätttillgängliga resurser räcka i år. Och lagren av använt kärnbränsle skulle kunna bli en värdefull energikälla i stället för ett problem. Teoretiskt skulle man kunna använda bränslet mellan fem och tio gånger. I dag räknar man med att det använda kärnbränslet kommer att behöva slutförvaras under år. En enorm tidsperiod. Med den nya Generation IVtekniken kan behovet av slutförvar krympa ner till kortare tid än år. Det är lång tid det också, men en klar förbättring. Dessutom skulle mängden högaktivt avfall som behöver slutförvaras minska till en hundradel.

9 Foto: Vattenfall Professor Christian Ekberg på Chalmers i Göteborg är expert på återvinning av använt kärnbränsle. Han leder en europeisk storsatsning med en forskningsbudget på 100 miljoner. kronor inom branschen, säger Sabrina Tietze. Stora möjligheter finns det även på Chalmers, som är det bäst utrustade universitetetet i Europa för forskning på hela kärnbränslecykeln. FORSKNINGSLEDARE i kärnkemi är professor Christian Ekberg, som också är koordinator för det nystartade EU-projekt som ska ta krafttag kring tillverkning och återvinning för fjärde generationens kärnkraftsystem. Allt för att minska mängden kärnavfall och öka energiutbytet. Tekniken som behövs för fjärde generationens kärnkraftverk finns egentligen redan. Det som återstår är att koppla ihop alla delar med varandra. En viktig aspekt är att integrera även återvinningen av kärnbränslet i cykeln så att anläggningarna kan tillverka nytt kärnbränsle av det gamla på plats. Om det går att återvinna så mycket som vi tror, så kommer minst 80 procent av kärnavfallet att kunna återanvändas, säger Christian Ekberg. Detta skulle också innebära att det går in åtta gånger mer av det återstående avfallet i slutförvaret, då värmealstringen minskar, samt ger en kortare slutlagringstid. 3 x forskare Möt tre unga doktorander inom området kärnkemi vid institutet för kemi och bioteknik på Chalmers: Namn: Emma Aneheim Ålder: 29 Forskningsprojekt: Utveckling av en vätskeextraktionsprocess för återvinning av använt kärnbränsle; separation och transmutation. Jag läste inte kärnkemi alls under mina år på kemiteknik på Chalmers, där var jag mest inriktad på organisk kemi. Jag halkade mer eller mindre in på ett bananskal genom att doktorandtjänsten kändes intressant. Och det blir bara mer och mer intressant. Namn: Sabrina Tietze Ålder: 25 Forskningsprojekt: Jodkemi vid allvarliga kärnkraftsolyckor i lättvattenreaktorer. Jag studerade kemi i Tyskland och blev särskilt intresserad av kärnkraft sista året då jag fördjupade mig. Jag jobbade på ett kärnkraftverk en tid innan jag kom hit till Chalmers för min master, och nu är jag kvar som doktorand. Namn: Hanna Hedström Ålder: 28 år Forskningsprojekt: Studie av radium/barium/strontium samfällning för slutförvarsforskning. För mig var vissa kärnkemikurser obligatoriska när jag läste kemiteknik med energi- och miljöinriktning. Kurserna var väldigt roliga, så jag läste fler och fler, och så hamnade jag här till slut. Hallå där, Eva Halldén, vd på Ringhals sedan den 1 januari i år. Du är Sveriges första kvinnliga vd för ett kärnkraftverk. Är du till och med den enda i Europa? Jag vågar inte riktigt svara för hela Europa. Men jag känner faktiskt bara till ytterligare en kvinnlig vd för ett kärnkraftverk, i Finland. Så särskilt många kan vi inte vara. Är det en trend med allt fler kvinnor på tunga poster inom kärnkraftsbranschen? Det är fortfarande mansdominerat, men branschen har redan sedan 80-talet jobbat aktivt med att få in fler kvinnliga tekniker, och det medför också fler kvinnor på högre poster. Det är även en medveten strategi här på Ringhals att försöka öka andelen kvinnliga chefer. Hur hamnade du själv där du är i dag? Jag fick lite av en slump ett jobb på dåvarande Asea Atom, efter min examen från kemiteknik på KTH Min första tjänsteresa gick till Forsmark. Där klättrade jag inne i Forsmark 3:s reaktortank för att delta i inspektionen av svetsar innan drift. Sedan dess har jag arbetat med stora delar av kärnkraftens värdekedja, på olika bolag, både som generalist och tekniker. Jag upplever att det finns en stark vilja inom kärnkraftsbranschen att låta människor utvecklas. Vad är roligast med ditt arbete? Att det är så påtagligt. Vi producerar något som verkligen behövs. Ringhals är Nordens största kärnkraftverk, med kapacitet att producera 20 procent av Sveriges el. Vi går nu in i en ny fas efter en omfattande modernisering, där det gäller att driva våra fyra reaktorer säkert och stabilt så länge det är möjligt. Just nu har vi en planeringshorisont på minst 50 års drift per reaktor, och den första fyller 50 år VISSTE DU ATT... en uranatom som klyvs ger 200 miljoner energienheter, men om du förbränner en kolatom så får du ut 4 energienheter?

10 Vill du vara med och göra SVENSK KÄRNKRAFT ÄNNU SÄKRARE? I år kommer vi att anställa cirka 20 nya utbildare och tekniker, säger Patrik Lundell på Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) som utbildar och kompetenssäkrar svensk kärnkraftspersonal. Några av de främsta tillgångarna hos KSU, som ägs av de svenska kärnkraftverken, är företagets utbildare och tekniker. Med sina mångskiftande kompetenser behärskar de tekniken och hur arbetet går till i ett kärnkraftverk. Ett mål med vår verksamhet är att utbilda ifrågasättande och ansvarstagande medarbetare som sätter säkerheten främst i den dagliga driften i kärnkraftverken. Modern beteendevetenskap är ett av verktygen för att uppnå detta, säger Patrik Lundell som är HR-chef på KSU. Patrik Lundell är HR-chef på KSU. ANDRA VIKTIGA hjälpmedel är en övningsanläggning i Barsebäck och KSU:s avancerade simulatorer, som är utformade exakt som kärnkraftverkens kontrollrum. Där kan man simulera alla KSU:s avancerade simulatorer är utformade exakt som kärnkraftverkens kontrollrum. tänkbara situationer, och även testa nya arbetsmetoder och ny utrustning innan de tas i drift. I år kommer KSU, med kontor på fem platser i landet, att anställa cirka 20 nya utbildare och tekniker. Vi välkomnar personer som har ett intresse för kärnkraftteknik och inte minst ett intresse för människan inom tekniken. Våra nya medarbetare hamnar i en miljö med stark framtidstro. Dessutom präglas branschen av ett omfattande internationellt utbyte, säger Patrik Lundell. Elforsk kraftindustrins forsknings- och utvecklingsbolag Elforsk har successivt ökat sina forsknings- och utvecklingsinsatser inom Kärnkraftsområdet. Sedan 2008 bedriver Elfork ett bevakningsprojekt av Kärnkraftens utveckling med syftet att följa utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att se vilka konsekvenser och möjligheter detta kan ha för Sverige och Norden. Frida Lundgren på Vattenfall är en av över prenumeranter av nyhetsbladet. Frida är examinerad teknisk fysiker och arbetar numera på Vattenfall Nuclear Fuel AB som härdfysiker. I arbetsuppgifterna ingår härddimensionering och säkerhetsanalyser av kärnbränslehärden på Ringhals 4. Frida anser att nyhetsbreven ger en bra allmänbildning och översikt av vad som händer i kärnkraftsvärlden. När du arbetar med kärnkraftsfrågor blir du lite av en kärnkraftsambassadör som förväntas kunna en hel del om kärnkraftens utveckling både på hemmaplan och i omvärlden. Det är även värt mycket att få en annan vinkling av kärnkraftsbranschen än den som ofta sprids i media, enligt Frida. GENOM SITT ARBETE träffar Frida bränsle leverantörer och elbolag Frida Lundgren på Vattenfall är en av över prenumeranter av nyhetsbladet från Elforsk. från andra länder (som till exempel Frankrike, Tysk land och Fin land). Den information som nyhetsbrevet ger om vad som är på gång på den internationella kärnkraftsarenan, bidrar till intressanta konversationer under träffarna. Dessutom ger nyhetsbrevet en känsla för hur organisationer och personer hänger ihop. Kärnkraftsbrans chen är ändå relativt liten, även globalt. Om du har funderingar kring något specifik ämne, kan du använda dig av de kontakter som syns i brevet. Inom Elforsk-projektet hålls också ett seminarium i januari varje år, se vidare på:

11 FÖR NÅGRA ÅR SEDAN SATT PERCY BARNEVIK i styrelserna för några av världens största bolag. I dag hjälper han fattiga kvinnor i u-länder att bli egna företagare. Han säger att en av de viktigaste frågorna är tillgången till elektricitet. Utan utbyggd elförsörjning döms du till ett fattigt liv. Därför är det fantastiskt viktigt att elförsörjningen nu byggs ut i de fattiga länderna och att man gör det på bästa sätt för miljöns skull. TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: SCANPIX, HAND IN HAND Han vill förändra världen Foto: Åsa Westerlund/Scanpix läs mer på Vatten, energi och global orättvisa MILJONER människor i världen har inte 875 tillgång till rent vatten enligt UNCHR. BARN under fem år dör varje dag i 5000 världen på grund av smutsigt vatten och bristande hygienmöjligheter. Det som saknas är bland annat eldrivna vattenpumpar, avloppssystem och reningsverk. MILJARDER människor har inte tillgång 2 till elektricitet. Foto: istockphoto Visste du att varje person som fl yttar in från en fattig by till storstaden ökar sin energi förbrukning tio gånger?... Nigeria, ett land som plågas av ständiga elavbrott, är världens största producent av små diesel aggregat?

12 Foto: Riani Labuschagne Foto: Richard Lewisohn VISSTE DU ATT... en person bosatt i Sverige förbrukar 40 gånger mer energi än en person bosatt i Bangladesh? Till vänster: Ntastatsi, 6-barnsmamma i Sydafrika. I dag driver hon ett tegelbruk. Mittenbilden: Hand in Hand arbetar aktivt för att utrota barnarbete i Indien och få familjer att i stället skicka sina barn till skolan. Till höger: 33-åriga Anjalis komposteringsföretag ger både arbetstillfällen och bördigare jordar. Foto: Richard Lewisohn Najma, en 40-årig fyrabarnsmamma fick utbildning i bokföring och hjälp av Hand in Hand att starta sin egen cykelverkstad. I dag går verksamheten utmärkt och hon har kunnat förbättra hela familjens inkomster väsentligt. Hela hennes tillvaro har förändrats radikalt. Steget från direktionsvåningarna till världens fattigaste byar är inte så långt som man skulle kunna tro. När Percy Barnevik flög jorden runt som vd för ABB, gjorde han ofta det just för att etablera nya kraftprojekt i u-länder. Då nöjde han sig inte bara med att låta sig slussas mellan hotell, kontor och flygplatser. Percy Barnevik har sett många av världens största slumområden. När jag besökte Kairos stora kyrkogård 1980, bodde människor där. Nu bor 2 miljoner bland gravarna. ALLA DESSA RESOR till några av världens fattigaste platser har satt sina spår. I dag ägnar Percy Barnevik all sin tid åt att försöka förändra livet för världens fattigaste människor. Det mesta av pengarna från ABB-tiden har gått till den ideella organisationen Hand in Hand, som utbildar kvinnor i u-länder och hjälper dem att starta egna företag. I dag lever en miljard människor på mindre än en dollar om dagen och orsaken är att de inte har jobb de kan leva på. Arbetslösheten i många fattiga områden är 50 procent. Om man antar att varje skapat jobb lyfter fyra andra människor inom familjen, skulle det behövas 250 miljoner nya jobb för att hjälpa de allra fattigaste. Percy Barnevik säger att det är fullt möjligt på tio år. Den hjälp till självhjälp som vi praktiserar har 20 gånger större effekt per satsad krona än traditionellt bistånd. Percy Barnevik HAND IN HAND har hittills bidragit till att skapa ofattbara företag. Målet är tio miljoner jobb. Den hjälp till självhjälp som vi praktiserar har 20 gånger större effekt per satsad krona än traditionellt bistånd. Människorna blir inte passiva mottagare, utan entreprenörer. När företagen växer blir det som ringar på vattnet och den ökade levnadsstandarden är bestående. Hand in Hand inriktar sig i första hand på att hjälpa kvinnor att bli företagare. Och för en person som säger att han inte är feminist har Percy Barnevik oväntat radikala åsikter. I tusentals år har kvinnorna gjort 80 procent av arbetet i de fattiga byarna. De spelar och dricker inte, och de överger inte familjen. Om de tjänar pengar så går pengarna till barnen. I Indien satsar vi bara på kvinnor som företagsledare. I andra länder är 80 procent av våra företagsledare kvinnor. Strategin har visat sig framgångsrik. Foto: Richard Lewisohn/Hand in Hand läs mer på De fattiga och de rika I DAG ÄR VI sju miljarder människor i världen. Två miljarder lever under fattigdomsgränsen, under 2 dollar per dag. Hälften av dem lever på ännu mindre 1 dollar om dagen. Dessa två miljarder har ingen elektricitet och tvättar sina kläder för hand. Du som läser det här tillhör den rikaste miljarden som har mer än 80 dollar/dag att konsumera för och inte längre minns hur det var att inte ha elektricitet. Men det finns också fyra miljarder människor som lever på en levnadsstandard mittemellan. De har elektricitet. Men bara en miljard av dessa, den del som har mer än 40 dollar om dagen att leva på, har tvättmaskiner. Vi i den rika världen konsumerar 6 enheter per person av världens energi, de mittemellan 1 2 enheter och de allra fattigaste konsumerar bara en halv enhet var. I dag:

13 Percy Barnevik Najiba är 47 år och änka med fyra barn, bosatt i Afghanistan. I dag driver hon sitt eget bageri och är finansiellt oberoende. Foto: Hand in Hand Hand in Hand har en hög andel överlevande företag. Och för de mikrolån som organisationen hjälper till med, för att exempelvis köpa in en symaskin eller utrustning till en enkel verkstad, är återbetalningsgraden 99,8 procent. Ju mer jag arbetar i fattiga länder, desto mer revolutionär tycks mig frågan om kvinnors ställning. De här fattiga, undernärda, nedtryckta kvinnorna, som har både mannen och svärmodern över sig och som oftast är analfabeter... När de får chansen att lyfta sig och sina familjer till ett bättre liv, då ser jag hur uttrycket i deras ögon förändras. Det är det som driver mig. EN VIKTIG NYCKEL för att förbättra levnadsvillkoren för de allra fattigaste är tillgång till elektricitet. I en fattig by är det grundläggande att inte allt arbete slocknar med dagsljuset. Att barnen som förhoppningsvis går i skolan kan läsa sina läxor, att det finns elpumpar för vattnet så att man slipper gå flera kilometer för att hämta vatten. Att det finns el som kan driva maskinell utrustning, så att man kan tillverka saker. Är tillgången på elektricitet en global rättvisefråga? Absolut. Utan tillgång på elektricitet kan du inte utvecklas. Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt just den frågan som Percy Barnevik är en av få svenskar som har nått det globala näringslivets toppskikt. Han ledde Sandvik och därefter ABB till internationella framgångar, och har suttit i styrelserna för Sandvik, Investor, Astra Zeneca, Skanska, ABB, General Motors och DuPont. Ett uppmärksammat pensionsavtal gav honom 800 miljoner kronor i pension efter 17 år som vd hos Asea/ABB. Percy Barnevik valde att betala tillbaka 70 procent av pengarna. Resten, och mer än så, har han skänkt till Hand in Hand, där han är ordförande. vd för först Asea och sedan ABB. När länder utvecklas ökar också efterfrågan på energi. Och för före detta u- länder står inte alltid miljöfrågor högst på agendan. Det är bland annat därför som Kina i dag har större koldioxidutsläpp än USA. Men det vore helt orimligt om vi i de rika länderna skulle kräva mindre elproduktion i de fattiga länderna för miljöns skull, anser Percy Barnevik. U-länderna går nu igenom den industrialisering som vi gick igenom för hundra år sedan. När vi fick elektricitet innebar det ett jättelikt uppsving för oss. Nu gäller det u-länderna. Samtidigt måste vi göra vårt yttersta för att undvika att de upprepar våra misstag. Därför har vi en plikt att göra den teknik som finns tillgänglig för de fattiga länderna. Både när det gäller generering, distribution och användning av elektricitet. MÅNGA LÄNDER i tredje världen planerar i dag för att bygga kärnkraft, men Percy Barnevik är inte odelat positiv till denna utveckling. Kärnkraften är ett medel som jag Foto: Magnus Hallgren/DN/Scanpix År 2050 ÅR 2050 KOMMER VI att vara nio miljarder människor i världen. Om vi har lyckats leva upp till FN:s millenniemål, är världen en bättre plats. Men vad händer i så fall med jordens elkonsumtion? 2050 har fyra miljarder tillgång till el och har fördubblat sin elkonsumtion till en energienhet, tre miljarder har tillgång till tvättmaskiner och konsumerar två enheter och två miljarder lever på den rika världens levnadsstandard och förbrukar sex enheter per person. Om inget händer kommer vi då att nästan ha fördubblat energikonsumtionen i världen. Frågan är: vilka energislag ska den energin komma ifrån?

14 själv tror mycket på för de länder som är rustade att hantera kärnkraften med den kvalitet och säkerhet som erfordras. Det är inte så många länder. Men Indien och Kina kan, och några andra också. Den lyx som vi har i Sverige, att kunna välja mellan vattenkraft, kärnkraft, biomassa eller vindkraft, finns inte i särskilt många andra länder. I tredje världen står valet oftast mellan ingen el alls eller ett privat dieselaggregat på bakgården. Det är ett primitivt, dåligt sätt att producera el på, säger Percy Barnevik med visst eftertryck. Under två år bodde han själv till och från i ett ytterst enkelt hus i en fattig indisk by och fick sin el på just det här sättet. Men det tar tid att bygga upp en infrastruktur med fungerande modern energiförsörjning, poängterar han. Det tog 100 år för Sverige och så länge kan de här människorna inte vänta. 14 DÄRFÖR HAR HAND IN HAND utvecklat metoder som hjälper fattiga byar att i någon mån bli självförsörjande på elektricitet. Man organiserar sophämtning och sopsortering vilket ger jobb och samtidigt förbättrar den sanitära situationen. De våta hushållssoporna går igenom en rötningsprocess som ger biogas som kan driva små lokala elkraftverk. Resterna blir kompost som säljs till bönder och trädgårdsodlare. Enkelt, miljövänligt och småskaligt. I MÅNGA U-LÄNDER står i dag miljöfarlig kolkraft för den centrala elektricitet som finns. En skarp kontrast till energisituationen i Sverige, där två extremt koldioxidsnåla energikällor, vattenkraft och kärnkraft, står för merparten av elförsörjningen. Percy Barnevik säger att han Ju mer jag arbetar i fattiga länder, desto mer revolutionär tycks mig frågan om kvinnors ställning. Percy Barnevik Indien: För sex år sedan levde Arulmani och Selvarani under utsatta förhållanden. Nu driver de ett lönsamt företag tillsammans som tillverkar och säljer snacks. De har även kunnat anställa sina män i bolaget. fortfarande har svårt att smälta att han som vd för ABB var tvungen att avveckla bolagets kärnkraftsdivision på grund av politiska beslut. I sin bok Jag vill förändra världen kallar han svensk energipolitik för en ond dröm. Det var en tragedi att vi i Sverige släppte vårt tekniska kunnande inom kärnkraften. Sverige som hade all teknik och var ledande inom kärnkraftsforskningen, med säkerhet som specialitet. Att vi bara tvingades släppa allting. Tanke förbudslagen påminde närmast om Nordkorea. PERCY BARNEVIK SÄGER att han hade svårt för dubbelmoralen i svensk energipolitik. De flesta politiker visste att vi på kort tid inte kunde göra oss av med kärnkraften, men få vågade säga det. Denna tro, att allt löser sig med energibesparingar Visst kan du isolera hus och effektivisera i industrin, men man ska inte inbilla sig att det räcker. Man ska inte heller inbilla sig att den alternativa energin snabbt och billigt kommer att kunna ersätta kärnkraften, säger Percy Barnevik. De flesta alternativa energikällorna är ännu inte konkurrenskraftiga. Visst kommer de, men det kommer att ta 30 år till att utveckla dem. Man måste ha respekt för att det tar tid att utveckla nya energikällor. Kärnkraften tog 30 år att utveckla och det som byggs nu är oändligt mycket bättre än de första ryska reaktorerna. Det finns faktiskt ingen större likhet. Det är som att jämföra en gammal T-Ford med dagens bränslesnåla bilar. Därmed inte sagt att vi nödvändigtvis ska bygga mer kärnkraft. Men låt marknaden bestämma. Politikerna kan sätta upp regler för miljö och säkerhet, men de ska inte styra marknadsekonomin. Fakta / Hand in Hand En internationell, ideell organisation som bland annat utbildar kvinnor i u-länder och hjälper dem att starta egna företag. Hittills har Hand in Hand bidragit till att starta nya företag. Läs mer på Foto: Richard Lewisohn världens energi läs mer på Den magiska tvättmaskinen Jag var bara fem år gammal när jag såg min mamma ladda en tvättmaskin för allra första gången i sitt liv. Mormor var ännu mer ivrig än min mor. Under hela sitt liv hade hon värmt vatten med ved för att handtvätta tvätten för sju barn. I dag har två miljarder människor i världen tillgång till tvättmaskiner och de återstående fem miljarderna hur tvättar de? Eller, för att vara exakt, hur tvättar de flesta kvinnorna i världen? De tvättar för hand och det är ett tungt, tidskrävande arbete. De här kvinnorna vill ha tvättmaskiner. Men när jag föreläser för miljömedvetna studenter säger de: Nej, alla i världen kan inte ha bilar och tvättmaskiner. Då frågar jag mina studenter: Hur många av er kör inte bil? Vissa av dem sträcker upp händerna. Då ställer jag den riktigt tuffa frågan: Hur många av er handtvättar era jeans och lakan? Ingen räcker upp handen. Till och med den hårda kärnan i den gröna rörelsen använder tvättmaskiner. Ur Hans Roslings föreläsning The magic washing-machine. Se den på Colourbox.com

15 VILL DU UTVECKLA FRAMTIDENS TEKNIK? VI SÖKER: PROJEKTLEDARE SYSTEMKONSTRUKTÖRER ANALYSLEDARE UTREDARE KVALITETSINGENJÖRER Säkerhetsanalys inom kärnkraft RISK PILOT AB är ett medarbetarägt konsultbolag och är en av Nordens ledande leverantörer av tjänster inom probabilistisk säkerhetsanalys. Vi levererar även kvalifi cerade tjänster inom MTO, deterministisk säkerhetsanalys samt projektledning och tillhör utvecklingsfronten inom våra arbetsområden. Risk Pilot karaktäriseras av mycket goda kundrelationer, spetskompetens, låg personalomsättning samt engagerad personal. Risk Pilot expanderar kontrollerat och långsiktigt. Vi gör detta genom att försäkra oss om en väl avvägd mix mellan erfarna seniorkonsulter och yngre konsulter med specialistkompetens. Är du liksom vi positiv, engagerad och specialiserad inom kärnkraft? Hör då av dig till oss så kan vi diskutera framtiden. Vi har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Risk Pilot Your Risk Navigator KÄRNKRAFTS- FÖRETAGET MED CAN DO-SPIRIT Studsvik, med 60 års erfarenheter av kärnteknik, har ett gott internationellt anseende. Många kunder säger att vi har en can do-spirit här på Studsviks anläggningar i Sverige. Och det stämmer. Det är en inställning som präglar hela Studsvik. Vi gör allt för att hitta lösningar på våra kunders tekniska frågeställningar, säger Camilla Hoflund som är chef för avdelningen för materialteknik. STUDSVIK LEVERERAR kvalificerade tjänster till kärnkraftsindustrin. Företaget, med cirka 1200 medarbetare i sju länder, sysslar med hantering av låg- och medelaktivt avfall, avveckling och rivning, driftoptimering samt även teknik- och underhållstjänster där Studsviks ingenjörer och konsulter svarar för en viktig del av verksamheten. Vår verksamhet har en bredd som är unik och som bidragit till att vi blivit världsledande på många områden, säger Camilla Hoflund. STUDSVIKS INTERNATIONELLA inriktning märks inte minst vid de högt specialiserade anläggningarna i Nyköping, där 15 nationaliteter finns representerade bland medarbetarna. Vi är hela tiden på jakt efter nya kvalificerade medarbetare som vill arbeta med avancerade tekniska frågeställningar. Att arbeta inom Studsvik är utmanande och roligt, säger Camilla Hoflund. Att arbeta inom Studsvik är utmanande och roligt. Vi gör allt för att hitta lösningar på våra kunders tekniska frågeställningar, säger Camilla Hoflund.

16 Vill du ha jobb? Goda chanser till jobb finns efter avslutad Yh-utbildning till Drift- och underhållstekniker! I ett unikt samarbete mellan ledande svenska företag erbjuds praktikplats för dig som går ut natur- eller teknikprogrammet i vår. Sök till Tekniksprånget! Håll koll på hemsidan eller Facebook för att se när du kan anmäla dig. Novas utbildning till Drift och underhållstekniker har en inriktning mot energi. Den drivs i nära samarbete med energi- och processindustrin som har ett stort behov av denna kompetens. Utbildningen innehåller en stor mängd praktik på olika arbetsplatser inom regionens företag. Vill du veta mer om Novas utbildningar: besök vår hemsida Ansök senast den 15 maj! FAKTA FRÅN CAMPUS VARBERG TILL RINGHALS Ett tekniskt underverk Många medarbetare vid kärnkraftverket Ringhals i Halland har pluggat på närbelägna Campus Varberg. Högskoleteknikern Annica Borgäng är en av dem. Efter att ha läst till högskoletekniker i energi- och processteknik på Campus Varberg började Annica Borgäng arbeta på Ringhals, strax norr om Campus. När du kommer in på ett kärnkraftverk inser du snart vilket tekniskt underverk detta egentligen är, säger Annica, Programmet Högskoletekniker i energioch processteknik på 120 högskolepoäng ges i samverkan med Högskolan i Borås. Campus Varberg erbjuder utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. Annica Borgäng pluggade till högskoletekniker på Campus Varberg. som är en av omkring anställda på Nordens största elfabrik. Vid sidan av de återkommande långledigheterna uppskattar Annica att jobbet är omväxlande, utvecklande och komplext samtidigt som det är konkret. PÅ SCHEMAT FÖR det tvååriga högskoleprogrammet står bland annat maskinteknik och kontrollrumsmannaskap. Studierna sker i Campus Varbergs moderna lokaler som ligger precis vid vattnet, bara ett stenkast från järnvägsstationen och centrum. För själva utbildningen står Högskolan i Borås. Att Campus Varberg Foto: Campus Varberg förser Ringhals med värdefull kompetens intygas av driftchefen Bengt Carlsson. I början av varje arbetspass genomför Annica och hennes kollegor en rond. Vi kollar att allt är som det ska vara. Vi rapporterar via handdatorer och protokollför allt, berättar Annica en före detta Campus-student som nu bidrar till att upprätthålla säkerheten på landets största kärnkraftverk.

17 perspektiv VISSTE DU ATT... mer än 80 procent av Kinas el kommer från kolkraftverk? kinesiska kolgruvearbetare dör i olyckor varje år. Dessutom dör tusentals i arbetsrelaterade sjukdomar. Dödsfall/TWh KOL KÄRNKRAFT VATTENKRAFT VINDKRAFT MEDELVÄRDEN OCH HÄLSO- SKADOR, presenterade som dödsfall per TWh, för respektive kraftslag inom hela EU. Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft har värden nära noll. Källa: Hälsorisker vid elproduktion, Analysgruppen vid KSU. Stendammslunga och gruvolyckor är vanliga dödsorsaker bland kinesiska kolgruvearbetare. Hälsa & miljö Priset för din energi DYR ELLER BILLIG ENERGI? Vindkraft och andra alternativa energikällor anses dyrt, medan kärnkraft och vattenkraft har låga kostnader. Billigast av allt är kol. Men om vi också tar hänsyn till miljö och människors hälsa, blir bilden annorlunda. TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: STRINGER/CHINA/SCANPIX kärnkraft bra till. Det energislag som verkligen sticker ut är kolkraften, som förutom koldioxid också orsakar utsläpp av stora mängder skadliga partiklar. Dessa partiklar orsakar årligen flera tusen dödsfall enbart i Europa. Kolkraft orsakar också många dödsfall i samband med gruvbrytning. I Europa orsakar kolkraften totalt, om både luftföroreningar och gruvolyckor räknas in, 25 dödsfall i Europa per kilowattimme, medan siffrorna för kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är nära noll. Låt oss först titta på miljön: kärnkraft och vattenkraft ligger fortfarande bra till. Kärnkraft är det mest koldioxidsnåla energislaget och producerar bara 3 gram CO 2 per kilowatttimme, vattenkraft bara 5 gram. Också vindkraft ligger bra till med koldioxidutsläpp på snåla 10 gram 1. VINDKRAFTENS KOLDIOXIDUTSLÄPP uppstår framför allt vid byggnation av vindkraftverk och underhållsarbete. Både kärnkraft och vattenkraft påverkar Visste du att... 1,6 miljoner människor dör årligen av ved- och koleldning inomhus? I utvecklingsländer är detta den fjärde största riskfaktorn för sjukdom och död. Framför allt drabbas barn under fem år, enligt WHO. miljön vid byggnationerna av anläggningarna, men totalt blir koldioxidutsläppen låga eftersom både kärnkraftverk och vattenkraftverk har lång livslängd. Kärnkraftens främsta miljöpåverkan sker vid uranbrytningen, men utöver det har kärnkraften ytterst liten miljöpåverkan, så länge inga olyckor inträffar. Orsaken är att kärnkraft är ett extremt energieffektivt energislag. En uranatom som klyvs ger 200 miljoner energienheter, medan en kolatom som förbränns bara ger 4 energienheter, något som förklarar varför kolkraften är det verkliga sorgebarnet när det gäller utsläpp av koldioxid med ofattbara 670 gram per kilowattimme. Vad händer då om vi också tittar på olika energislags hälsoeffekter? FÖR NÅGRA ÅR sedan gjordes en stor EUstudie, ExternE, som kartlade hälsoeffekterna av olika energislag 2. Också i denna studie ligger vindkraft, vattenkraft och ÄVEN OM DE europeiska kolgruvorna är förhållandevis säkra, är dödsfallen förskräckande många i andra delar av världen. I Kina är de officiella siffrorna döda kolgruvearbetare per år, men mörkertalet är stort och andra källor uppger att den verkliga siffran kan vara cirka Till detta tillkommer tusentals dödsfall i stendammslunga varje år som sällan uppmärksammas. Den totala bilden av kolkraften är att den är en tyst, ständigt pågående katastrof, både miljömässigt och hälsomässigt. Och att kol inte längre skulle vara ett billigt energislag om dessa kostnader räknades in. 1. Livscykelanalys av olika energislag, Vattenfall ExternE; European Commission, En svensk sammanfattning, Hälso risker vid elproduktion, finns på 3. Människorättsgruppen China Labour Bulletin i Hongkong 17 Colourbox.com

18 Fukushima före tsunamin VISSTE DU ATT... kärnkraft är det mest koldioxidsnåla energislaget? Kärnkraft släpper ut 3 gram CO ² /kwh, vattenkraft 5 gram och vindkraft 10 gram. Ett år senare Kalla fakta om Fukushima MISSUPPFATTNINGARNA i omvärlden om vad som hände i Fukushima är stora. Exempelvis så dog ingen på grund av kärnkraften. Faktum är att ingen ens fick allvarliga strålskador, säger strålningsexperten Eva Forsell Aronsson. TEXT: SOFIA HILLBORG FOTO: AP, AFP/SCANPIX Vad hände egentligen vid Fukushima? Vi bad Eva Forsell Aronsson, professor i radiofysik vid Göteborgs universitet, att reda ut begreppen. Hon har ingått i den japans ka regeringens internationella expertgrupp. Först och främst ska man vara medveten om att det stora traumat i Japan är tsunamin och jordbävningen. Ingen har avlidit på grund av strålning. Ingen har ens fått akuta strålskador dog i Fukushima och saknas fortfarande. Men de dog på grund av jordbävningen och den efterföljande tsunamin, inte på grund av kärnkraftsolyckan. JAPAN LIGGER I ETT OMRÅDE där flera kontinentalplattor möts och det är relativt vanligt med jordbävningar och jättevågor. Tsunami är ett japanskt ord. Ingen har avlidit på grund av strålning. Ingen har ens fått akuta strålskador. Eva Forsell Aronsson Därför är kärnkraftverken i Fukushima konstruerade för att klara jordbävningar och tsunamier. Den 11 mars inträffar dock en jordbävning som ger en tsunami som är tre gånger högre än kärnkraftverket är dimensionerat för. Kärnkraft verken klarar jordbävningen, men inte den efterföljande tsunamin och reservdieselaggregatet slås ut. Ett kylsystem med batteridrivna ångturbiner går i gång och man börjar försöka kyla ner reaktorerna manuellt. Trots alla ansträngningar sker sedan väteexplosioner vid tre av kärnkraftverken. Under räddningsarbetet utsätts arbetare för förhöjda strål doser. Det låter dramatiskt. Men i verkligheten var det bara sex räddningsarbetare som utsattes för mer än 250 millisievert. De arbetade väldigt bra i Japan på det sättet att de lyckades hålla stråldoserna låga för personalen. MER ÄN BOENDE evakueras inom en radie av två mil från kärnkraftverket. På det sättet förhindrade man att folk fick i sig höga stråldoser. Men man Hur mycket är 20 millisievert? I SVERIGE utsätts vi för 3 10 millisievert per år beroende på hur mycket radon som fi nns i området där vi bor. Inom vården är det vanligt att patienter utsätts för strålning. En enda datortomografi undersökning ger 10 millisievert. GRÄNSVÄRDET för personal vid svenska kärnkraftverk är 50 millisievert per år, men kan höjas till 100 i nödsituationer. I Japan är gränsvärdet 250 och i vissa andra länder 500 millisievert. KÄRNKRAFTSINGENJÖR? JA TACK! Vi söker dig som vill växa i ett team av duktiga kärnkraftskollegor. Du har erfarenhet inom någon av våra huvudkompetenser såsom strukturell verifiering, termohydraulik, säkerhetsanalys, anläggningsdynamik samt reglering. Vi förväntar oss att du är välstrukturerad, kommunikativ och tar stort ansvar. Är du även positiv, lyhörd och har förmågan att både skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunder så ansök redan idag. På Xdin ger vi dig möjligheten att utvecklas i den riktning du själv vill. Här kan du själv styra över uppdrag, lön och olika förmåner. Vår unika idé med individens valfrihet ger dig stora möjligheter att själv välja uppdrag och på så sätt även forma hur din drömkarriär ska se ut. Läs mer om tjänsten och Xdin-modellen på eller ring oss om du har frågor. Bo Larsson, Manager Göteborg, Jonas Theodorsson, Manager Stockholm, Genom Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter utvecklar och levererar Xdin kompetens till världsledande företag. Våra kunder finns främst inom energi-, telekom-, verkstads- samt fordonsindustrin. Xdin ingår i Alten Group.

19 Reaktorbyggnader Skyddsvall Bränsletankar för reservaggregat Efter tsunamin Detta har hänt: DEN 11 MARS 2011: En jordbävning utanför Japan slår ut elförsörjningen. Alla berörda kärnkraftverk nödstoppas. En dieseldriven nödgenerator startas för att kyla kärnkraftverken. En timme efter jordskalven kom mer en 15 meter hög tsunami. Totalt dör personer. 90 procent dör på grund av tsunamin, de andra på grund av bränder som jordbävningen orsakar saknas fortfarande. Inne på själva kärnkraft verket dör dock bara fyra personer. Två personer som arbetar i en travers faller ner när tsunamin kommer. En dör i en kranolycka och en äldre man dör av en hjärtattack. När tsunamin kommer slår den ut reservaggregatet. I stället startas batteridrivna ångturbiner och manuell nedkylning. Så är läget i Fukushima i dag: EVAKUERINGEN är avslutad. Myndigheterna har delat in området efter de olika stråldoser som man får av att vistas där. I områden där stråldosen är över 20 millisievert per år bor inga människor längre. Inom alla andra områden har man påbörjat Kärnkraftverket har klarat jordbävningen, men den 15 meter höga tsunamin har tagit sig över den sex meter höga skyddsvallen och slagit ut reservaggregatet. Därmed får kärnkraftverket problem med kylningen och väteexplosioner sker i reaktorerna 1, 2 och 3. ska komma ihåg att antalet evakuerade på grund av förstörelsen efter tsunamin var mångdubbelt fler. Eva Forsell Aronsson har själv varit på plats i Fukushima och sett förödelsen. Hus och vägar var förstörda efter tsunamin, så det var naturligt med en evakuering. Men nu har man påbörjat återflyttningen av människor till alla områden inom evakueringszonen där stråldosen är mindre än 20 millisievert per år. Just nu pågår saneringen för fullt. Målet är att stegvis minska området där strålningen är över gränsvärdet. Målsättningen är att de flesta ska kunna flytta hem igen. återfl yttning. Målet är att de fl esta ska kunna fl ytta hem igen, även till områdena med högre stråldoser, och därför har man påbörjat sanering. Målet är att stråldoserna ska ha minskat med 50 procent till augusti JAPANSKA MYNDIGHETER evakuerar personer inom en två mils radie från kärnkraftverket. Dessutom evakueras en halv miljon människor på grund av skador som tsunamin orsakat. Den 12, 14 och 15 mars inträffar väteexplosioner i tre av Fukushimas sex kärnreaktorer för att kylningen inte räcker till, och strålning läcker ut. Under räddningsarbetet på kärnkraftverken utsätts personalen för högre stråldoser än normalt. Ingen får dock skadliga stråldoser. Under mars månad arbetar totalt personer på området. De utsätts i medeltal för 22 millisievert per person. 19 Vill du lösa framtidens tekniska utmaningar inom Kärnkraft? Besök:

20 STORA OMBYGGNADER, STORA UTMANINGAR Svensk kärnkraft började byggas på 1970-talet. Nu gör Vattenfall betydande investeringar för framtiden. Det innebär stora och komplexa moderniseringsarbeten på kärnkraftverken. Det krävs av oss att vi använder hela vår innovativa förmåga och erfarenhet av kärnkraftsdrift. Det erbjuder utmanande arbetsuppgifter för kreativa ingenjörer, säger Peter Gango. MÅNGA AV dessa moderniseringsarbeten innebär långa och tekniskt komplexa projekt där säkerhet och kvalitet går före allt annat. På Ringhals 4 har i stort sett halva reaktorn bytts ut. Sådant finns det inga färdiga handböcker för, utan metoder måste utarbetas och verifieras för varje projekt. Hela arbetet ger upphov till en dynamisk och viktig kunskapsutveckling. Moderniseringsprojekt är viktiga, inte bara för att säkerställa driften, utan också för att vi ska lära oss att vidareutveckla våra kärnkraftverk under hela deras livslängd. Detta är också en kunskapsbas att ta vara på om vi skulle besluta oss för att ersätta befintliga reaktorer med nya, säger Peter Gango, chef för BU Nuclear Power på Vattenfall. FRAMGÅNGSRIK modernisering och effekthöjning under de närmaste åren påverkar hur framtidens kärnkraft ska se ut. Det innebär mängder av kvalificerade och spännande arbetsuppgifter för ingenjörer. Vi har många utmaningar som behöver lösas inom kärnkraften och det innebär förstås stora möjligheter för dem som kommer in på arbetsmarknaden kommande år. Dessutom pågår nu en generationsväxling inom kärnkraftssektorn. Äldre medarbetare ska gå i pension och nya ta över. Kompetenssäkring och kompetensöverföring ska ske på ett bra sätt. Att lyckas överföra kunskap från dem som nu är på väg i pension och tillföra ny kunskap om ny teknik till nya medarbetare, det är avgörande för vår utveckling. Det betyder att det är en ovanligt intressant tid att komma in i branschen just nu. Vi arbetar med många stora projekt och utomlands byggs det en del nytt. Det ger många spännande utmaningar, säger Peter Gango. VATTENFALL BU NUCLEAR POWER Vattenfall driver sju kärnkraftreaktorer i Sverige: fyra i Ringhals och tre i Forsmark. I affärsenheten ingår även företag som SKB, KSU och Vattenfall Nuclear Fuel. Totalt finns 4300 anställda. De närmaste åren kommer vi att behöva rekrytera drygt 200 personer till den svenska kärnkraftsverksamheten på Vattenfall. Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet och producerar var för sig lika mycket el som hela Stockholm med omgivande kommuner använder varje år. KORT OM... Peter Gango, 43 år, civilingenjör inom kärnkraft och energiteknik. Chef för Vattenfalls affärsenhet för kärnkraft. Har tidigare arbetat för Fortum i Finland och var senast chef för det finska kärnkraftverket i Lovisa. Kunskapen vi får från de utmanande moderniseringsprojekt vi nu genomför är viktiga för att vi ska kunna utveckla kärnkraftverken. Den samlade erfarenheten blir också väldigt värdefull om vi beslutar oss för att ersätta gamla reaktorer med nya, säger Peter Gango. Sugen på att jobba med kärnkraft på Vattenfall? Läs mer på

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 Sekretariat/distribution

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM MARIA STRØMME Nanotekniken ändrar vårt sätt att leva Tysklands avveckling ökar prisrörelserna Mjölkgården som drivs av egen biogas Ökad press på solelsmarknaden TEMA ENERGI I SKOLAN DRAMASPEL BLAND FJÄRDEKLASSARE

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

om jag vinner blir jag lycklig Angelica Hull har jobbat i tjugo år med sitt biobränsle. En fabrik kan stå klar 2012. Om någon investerar 50 miljoner.

om jag vinner blir jag lycklig Angelica Hull har jobbat i tjugo år med sitt biobränsle. En fabrik kan stå klar 2012. Om någon investerar 50 miljoner. Nr 1 2010 Pris 50 kronor sjunken miljöbomb. Vi går till botten med okänd fara. Guiden. Cheferna har inte mandat att sätta din lön. Ingenjörsimport. Neeraj löser våra IT-problem. om jag vinner blir jag

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Att säga nej skickar negativa signaler

Att säga nej skickar negativa signaler nr 1 2014 En affärstidning från EY Rysk vinter Permafrost i affärsklimatet? Europas dyra nota Höga elpriser hotar industrin Anders Sundström om en politisk comeback: Att säga nej skickar negativa signaler

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer