GREEN HIGHWAY magasin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GREEN HIGHWAY magasin"

Transkript

1 sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt

2 GREEN HIGHWAY magasin I din hand håller du den andra utgåvan av Green Highway Magasin. Liksom i det första numret kommer du att läsa om många spännande och intressanta delar av projektet. Den här gången har vi framförallt valt att berätta om Green Highway ur omvärldens perspektiv. Vi bjuder också på många goda exempel, stora som små, och världsunika satsningar inom området hållbara transporter. Samarbetet mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim utgör grunden för Green Highway och det är idag väldigt väl utvecklat. Det bygger på ömsesidiga åtaganden och ett starkt gemensamt engagemang för den region som sträcker sig från Östersjön till Atlanten och som famnar Västernorrland, Jämtland och Tröndelag. Med utgångspunkt i SÖT-samarbetet har vi också ambitionen att bygga starka band till övriga kommuner i regionen. En utvidgning av samarbetet är en stor potentiell resurs för regional utveckling. Avgörande för en sådan positiv utveckling är också att offentliga och privata aktörer i hela regionen samverkar. I det perspektivet är det självklart att vi som företrädare för de tre största städerna i regionen tar ett särskilt och tydligt ansvar. Och med det sagt tillönskar vi dig en givande stund med Green Highway Magasin! AnnSofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande i Östersund Jörgen Berglund Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Rita Ottervik Ordfører Trondheim kommune Innehåll 3 Green Highway ger kraft åt grön utveckling 6 Grönt och gränslöst 7 Världens bästa el i Storlien 8 Nytt & noterat 10 Solenergi laddar elbilar 11 TFM ny teknik som kan effektivisera elbilsbranschen 12 Posten följer Grön Rutt 13 Posten Norge vill bli landets grönaste transportföretag 13 Elvarubil en ekonomisk besparing? 14 Stor satsning på fler laddstationer 16 Testad och klar, nu rullar Zbeen ut över världen 17 Effektivare körning med eltaxi 17 Ebusco, en tyst och smidig elbuss 18 Teslas nya butik i Trondheim 20 Glöm räckviddsångest med ny teknik 21 Åre Östersunds flygplats vill bli koldioxidneutral 22 Så funkar det en guide över fordonstyper och bränsle-alternativ 24 FAQ få svar på dina frågor 25 Med miljön i tankarna 26 EV Power utvecklar nytt betalsystem 28 Andreas Gyllenhammar maktskifte i hållbarhetsvärlden Utgivare: Green Highway Produktion: Redaktör Janna Thalén; Form & original Syre; Tryck Berndtssons.com Medverkande skribenter: Elisabet Aagård, Helena Bredberg, Janna Thalén. Foto/illustration: Tommy Andersson, Jämtkraft, Gösta Fries, Helene Gedda, Scanpix Sweden/Bengt O Nordin BON. Vill du veta mer om Green Highway? Läs mer på Sid 2

3 >> Green Highway driver EU:s gröna omställning Klimatmålen är tuffa och EU står inför en utmaning när utsläppen av växthusgaser dramatiskt ska minskas under de närmaste decennierna. Hand i hand med miljöarbetet går också arbetet med smart och hållbar tillväxt. Genom att omsätta EU:s målsättningar i praktiken bidrar Green Highway till Europas gröna framtid. Sid 3

4 Jens Nilsson, Europaparlamentariker (s) Minskade utsläpp målet för EU Scanpix Sweden/Bengt O Nordin BON Att minska utsläppen från transportsektorn är en viktig del för att uppnå de EU-gemensamma målen om utsläpp av växthusgaser. Fram till år 2050 ska vi ha minskat utsläppen med procent jämfört med 1990-års nivåer. För att nå dit måste vi öka takten på utsläppsminskningarna redan idag. Målsättningen fram till år 2020 är minskade utsläpp med 20 procent. Men nyligen gjorda beräkningar visar att det krävs en minskning med minst 25 procent för att nå det övergripande utsläppsmålet till Tyvärr går det alldeles för långsamt. Höjda mål stoppas gång efter annan och de konkreta åtgärderna uteblir. En liten ljusning kunde dock skönjas när parlamentet i våras tog beslut om minskade koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar. Man lyckades bland annat enas om att fastställa ett långsiktigt mål till 2025, vilket är viktigt för både klimatet och transportindustrin. Det skapar förutsägbarhet för industrin och minskar transportkostnaderna samtidigt som det innebär miljö- och klimatmässiga vinster. Fler beslut av det slaget krävs. Vi behöver en positiv cirkel där konkreta åtgärder för minskade utsläpp leder till tuffare lagstiftning om utsläppsminskningar, och där högre målsättningar leder till fler innovationer och klimatsmarta investeringar. Lokala initiativ är viktiga, det är i regionerna det måste vara verkstad för att omställningen ska lyckas. Tiden går och det är hög tid att agera. En liten kommuns bekännelser Att vara en liten kommun längs Green Highway innebär både möjligheter och en del betänkligheter. I Meråker, i Norge, ser man projektet främst som en framtida möjlighet att utveckla den egna kommunen som resmål. Vi har inga egentliga ambitioner om att kunna bidra aktivt till olika tekniska nyvinningar som ryms inom Green Highway, men miljösidan i projektet är intressant och det matchar vår profil, säger Torbjørn Berg Strømstad som är chef för kommunens näringslivskontor. Han berättar om hur Meråker kommun profilerar sig som en friluftskommun där man kan göra toppturer, vistas i fullkomlig vildmark och med ett skidgymnasium som producerar friskusar. Och om hur kommunen jobbar med tanke på grön turism. I Meråker finns en snabbladdare för elbil och i samarbete med Åre kommun planläggs just nu en cykelväg mellan Enafors och Meråker. Det ligger ju ett stort fokus inom Green Highway på elbilar men vår förhoppning är att Green Highway i sig ska kunna bli ett dragplåster. Att Green Highway kan bli ett resmål som är värt att åka längs med tack vare sevärdheterna runt omkring, säger Torbjørn Berg Strømstad. Green Highway har för Meråker inneburit ett möte med tankar och idéer som annars kanske inte hade passerat inom kommunens väggar. Går det att köra elbil här? Hur skulle det gå till? Kan vi det innan det finns en bra elbil med fyrhjulsdrift? För Meråker handlar det om att lära känna fördelarna med Green Highway, säger Torbjørn Berg Strømstad. En av fördelarna skulle bland annat kunna vara att utveckla aktivitetsområdet Teveltunet mellan Trondheim och Östersund som destination. En annan fördel är att en liten kommun kan dra nytta av att Green Highway redan har kanaler för att nå ut. Att vara med i Green Highway ställer både krav och öppnar upp för nya möjligheter. Text: Elisabet Aagård Sid 4

5 Ånge får draghjälp av Green Highway Med sina drygt 9600 invånare är Ånge kommun en liten aktör i sammanhanget. Det hindrar inte Linn Glad, energioch klimatrådgivaren i Ånge och Bräcke kommun, från att prata energifrågor och eldrivna transporter med kommuninvånarna. I samarbete med Green Highway arrangerades den 16 maj 2013 en temadag på torget i Ånge om elbilar och laddinfrastruktur. Behovet av information och kunskap är stort. Syftet med mötet var att bryta rädslan för elfordon och inspirera till samverkan mellan olika aktörer för att skapa fler laddmöjligheter, berättar Linn Glad. Träffen samlade ett stort antal privatpersoner från området, men även företag som visade intresse för att finansiera fler laddstolpar. Att ha en tydlig miljöprofil blir allt viktigare för företagen. De ser också möjligheter till utökad handel när kunderna stannar till en stund och handlar, säger Linn Glad. Genom samarbetet med Green Highway har Linn Glad fått tillgång till nätverk och färdiga informationskoncept. Green Highway betyder oerhört mycket för en liten kommun som vår. Tidigare hade jag svårt att nå ut och det gick trögt att få med aktörer på olika aktiviteter, nu finns till exempel upparbetade kontakter med bilhandlare. Att vi dessutom har en av världens längsta sträckor anpassade för elfordon som skär genom länet är ett svårslaget argument, säger hon med ett skratt. En annan positiv effekt av satsningen på Green Highway är att få uppdaterad information om vad som händer inom transportområdet, menar Linn Glad. Projektet lyfter bland annat fram lokala exempel vilket är viktigt för att få företagen att våga agera, säger hon. Erfarenhetsutbytet med andra mindre kommuner både i Sverige och i Norge har också stor betydelse. Linn Glad har genom Green Highway skapat en kontakt med sin motsvarighet i en kommun i Norge, och konstaterar att det mötet knappast hade kommit till stånd utan hjälp av projektets nätverk. Text: Janna Thalén El i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby på Gotland, i vimlet bland politiker, makthavare, beslutsfattare och lobbyister, rönte en elbil stort intresse och fick synliggöra budskapet från Green Highway och Jämtkraft det finns alternativa fossilfria transportlösningar som fungerar. Under två välbesökta seminarier samlades elbolag, biltillverkare, näringsliv och offentliga aktörer för att gemensamt diskutera framtidens energialternativ inom transportsektorn. Vårt mål med seminarerna var att skapa ett öppet universitet där vi i dialog kunde diskutera långsiktigt hållbara lösningar. I en paneldebatt med ett antal politiker fick vi också höra hur de ser på miljöbilspremier och bonussystem för miljöfordon överlag, berättar Hans Dunder, samhällsplanerare på Sundsvalls kommun och representant för Green Highway. Ett konkret resultat av aktiviteterna i Almedalen var att ett antal aktörer från offentligheten och näringslivet bildade ett informellt nätverk för att mer effektivt kunna arbeta med satsningar på fossilbränslefria alternativ. Och Hans Dunder är inte överraskad. Almedalen som mötesarena är oslagbart, konstaterar han. Läs vad Andreas Gyllenhammar säger om maktskiftet i hållbarhetsvärlden, sid % av persontransporterna är på väg och så kommer det att vara inom överskådlig framtid, särskilt på landsbygden. Vi måste sluta titta på bilen som ett problem i klimatpolitiken den är en del av lösningen. Transportminister Marit Arnstad, Norge Apropå den nyligen presenterade nationella infrastrukturplanen i Norge som sträcker sig till 2015 med målsättningen att elbilen ska betraktas som en naturlig del av trafiken. Planen avslutas med ett krav på 249 nya snabbladdare både i och omkring storstäderna, längs med transportkorridorer och på glesbyggden. Sid 5

6 Grönt och gränslöst Sverige och Norge i fruktbart samarbete Högsta betyg för måluppfyllelse inom ekonomisk tillväxt. Green Highway tar en pallplats bland de totalt 115 projekt som ingår i Interreg visar en nyligen genomförd utvärdering. Engagerade politiker, ett gott samarbete mellan öst och väst och fokus på nätverkande är en del av framgångsreceptet. Fjällen ligger vita i fonden. I byn är det omväxlande dimma och sol den vackra höstdag som Sverige och Norge möts i Åre. Det är inte första gången som Kjell Inge Stellander och Tomas Arvidsson, båda projektledare för Green Highway, i Trondheim respektive Östersund, träffas här. Tillsammans med Johan Klockar Öhrnell i Sundsvall är de vana att ses någonstans längs med den 450 km långa vägsträckan som kallas Green Highway. Sundsvall, Östersund och Trondheim är noderna i det så kallade SÖT-samarbetet som utgör själva stommen för satsningen Green Highway. Nyligen utvärderades det ambitiösa Interreg Sverige-Norge programmet med totalt EUR 120 miljoner i budget. Av 115 projekt fick Green Highway, som ett av tre projekt, högsta poäng på alla kriterierna som ingick i värderingsmodellen. Det är ett väldigt gott betyg konstaterar Tomas Arvidsson som tror att en förklaring är att Green Highway ligger rätt i tiden: Med klimatkonferenser i Rio och Köpenhamn och högt satta målsättningar såväl inom EU som nationellt, fungerar Green Highway som ett praktiskt verktyg och svar på de frågor som ställs, säger han. Att regionen sedan länge också har en tradition att arbeta i östvästlig riktning menar Kjell Inge Stellander har haft en stor betydelse. Det har funnits en långsiktighet och ett tydligt politiskt engagemang redan från början. Politikerna har valt att se möjligheterna och vi har gått deras ambitioner till mötes och levererat konkreta resultat. Genom att arbeta strategiskt med det omfattande nätverket har Green Highway skapat attraktiva mötesplatser för näringslivet och offentliga aktörer. Ett exempel är Ånge kommun som på initiativ av Green Highway skapade en temadag där kommunen, elbolag, bilhandlare och lokala företag träffades för att utbyta erfarenheter och ingå affärsavtal. Vår uppgift är att samla handlingskraftiga partners, som exempelvis energibolag, som kan investera i och rent fysiskt sätta upp laddstolpar eller utveckla nya tjänster och produkter, förklarar Tomas Arvidsson. Kjell Inge Stellander uppskattar att det utvecklats spinn-off-projekt motsvarande cirka 40 miljoner kronor i kölvattnet av Green Highway. Att det finns ett kommersiellt värde i varumärket Green Highway, som näringslivet och det offentliga kan nyttja till sin fördel, råder det ingen tvekan om. Redan tidigt fick vi signaler om att andra områden och länder var intresserade av att använda varumärket strategiskt, vilket har gett oss anledning att tänka i kommersiella banor. Vårt mål är att öka näringslivets konkurrenskraft och skapa en attraktiv region både för boende och turister, säger Kjell Inge Stellander avslutningsvis. Text: Janna Thalén Kjell Inge Stellander och Tomas Arvidsson på väg mot en grönare framtid. Sid 6

7 Gösta Fries Världens bästa el i Storlien Mitt i smällkalla vintern invigs en av världens mest moderna och kompletta laddstationener i Storlien, en liten ort på högfjället med 76 fastboende. Den nya multisnabbladdaren är här. Vid en första anblick kan det tyckas märkligt att multisnabbladdaren ligger högt upp på fjället, på gränsen mellan Norge och Sverige. Fast egentligen är det helt självklart. Genom att placera laddstationen i Storlien knyter man ihop två länder och gör det möjligt att smidigt färdas från kust till kust i östvästlig riktning. På köpet får man möjlighet att påverka den livliga gränshandeln utifrån ett miljöperspektiv liksom fjälldestinationer som Storlien och Åre, som gärna vill profilera sig som attraktiva besöksmål. Kjell Inge Stellander, projektledare för Green Highway i Trondheim, är entu siastisk över etableringen: Ute i Europa betraktas elbilen mycket som ett storstadsfenomen. Nu kan vi visa att vi har såväl infrastrukturen som teknologin även i glesbygd och att den fungerar i krävande vintermiljö, säger han. Storlien laddstation är överkörd och har flera uppställningsplatser vilket innebär att upp till fem bilar kan ladda samtidigt. Med senast tänkbara teknologi är stationen inte bara snabb utan smart också, vilket innebär att den kan kommunicera med till exempel olika betalsystem. Då multisnabbladdaren har möjlighet att serva alla tillgängliga laddstandarder är tanken att ingen elbil sägare ska stå utan kraft att ta sig vidare. Laddstationen är symboliskt viktig ur ett norskt-svenskt perspektiv. Den inte bara binder ihop två länder utan är allt-i-ett, såväl politiskt, miljömässigt, ekonomiskt som innovativt, och visar hur vi vill jobba i framtiden tillsammans med våra progressiva partners, förklarar Kjell Inge Stellander. Bakom Storlien laddstation står ett partnerskap bestående av Green Highway, Jämtkraft, COOP Sverige, EV Power, NTE samt Transnova i Norge, ett statligt initiativ för att främja klimateffektiva transporter. Att norska Transnova valt att investera i Sverige tycker Tomas Arvidsson, projektledare för Green Highway i Östersund, är en extra bonus: Istället för att fokusera på gränshinder väljer de att betrakta sträckan mellan Trondheim och Sundsvall som en betydelsefull transportkorridor för regionen, vilket vi ser som mycket positivt, säger han. Text: Janna Thalén Fakta Samtliga elbilar på marknaden samt nya modeller inom överskådlig framtid kan tanka energi på laddstationen i Storlien, som har följande standarder: * ChargeStorm smartladdare med 2x32A/400V laddmöjlighet * Garo smartladdare med 2x32A/400V laddmöjlighet * Garo multisnabbladdare för laddning med CHAdeMO- och CCS-standard samt ett uttag för laddning på AC 43 kw. Sid 7

8 JÄMTKRAFT Nya vägval & ren luft Den september 2013 riktades fokus mot Europas trafikanter då tusentals städer runt om i Europa genomförde Europeiska Trafikantveckan ett arrangemang för att locka folk att prova-på alternativa transportlösningar med syfte att skapa hållbara transporter för framtiden. Årets tema var Ren luft - ditt vägval. I Östersund genomfördes Trafikantveckan för 11:e året i rad. Under sju intensiva dagar fick nyfikna besökare lära sig allt om elbilar, titta på elbilsrally, pröva elcyklar och gå kurs i elbilsladdning och biogastankning bland mycket annat. Green Highway stod också som värd för två uppskattade seminarier kring klimat och vägen mot fossilbränslefrihet samt möjligheterna med biogas. Totalt arrangerades ett 50-tal aktiviteter i samarbete med ett 40- tal partners. Tidigt nästa år avslöjas också vilken stad i Europa som vinner pris för bästa arrangör av Trafikantveckan Östersund har under flera år legat bland de tio bästa arrangörsstäderna och i fjol delade Östersund andra platsen med Gävle efter vinnaren Zagreb. Läs mer om Trafikantveckan på trafikantveckan. Visste du att... det i slutet av augusti 2013 fanns laddbara bilar på norska vägar. Av dessa var elbilar och 585 plug-in hybrider. Källa: Grønn Bil Drag bakom pedalerna i Bräcke Lämnar du in bilen eller fyrhjulingen på Bräcke Sport & Fritid för service och är fundersam på hur du ska ta dig därifrån har butikens ägare Håkan Larsson lösningen elcykel. Möjligheten att låna en elcykel har blivit populär och förvåningen är stor över hur väl den fungerar. Många är kritiska och rädda för att batteriet ska ladda ur men kapaciteten har blivit så mycket bättre och sju mil tror jag räcker för de flesta, säger Håkan Larsson och skrattar. Lånecyklarna har satt fart på försäljningen. Hemtjänsten i kommunen köpte nyligen in två elcyklar för att enkelt kunna ta sig till brukarna. Med vanlig cykel kan det vara tungt att ta sig uppför backarna, men med en elcykel räcker det med rörelse på pedalerna så gör elmotorn resten, förklarar Håkan Larsson. Bäst på elbil Östersund knep första platsen bland Sveriges kommuner och rankades som bästa elbilskommun 2012/2013 före bland annat Stockholms och Göteborgs kommun. Granskningen baseras på antalet elbilar per invånare; antalet elbilar per personbil och antalet laddplatser per elbil och är framtagen av konsultföretaget Easycharge i Stockholm. Sid 8

9 Dina guider på nätet Laddat & klart Nu har Energibranschen och fordonstillverkarna enats om en gemensam Europastandard för laddning av elfordon. Från 2017 ska alla laddstationer i publik miljö ha fasta kablar med typ 2-kontakt samt vara uppkopplade. Samma användarvänliga teknik finns redan nu i samtliga laddstationer i Östersund med omnejd. Att ladda sin elbil ska vara enklare än att tanka traditionella, fossila bränslen. Green Highway-området är först i Europa med smartladdning och redan nu finns det fler än 50 laddstationer bara i Östersund med omnejd, och enligt Mikael Hagman på Jämtkraft är förhoppningen att det inom ett år ska finnas ett par hundra laddstationer. Läs om de senaste gasbilarna i Gasbilsguiden, en global översikt med fokus på den svenska och norska marknaden modellåret Här hittar du både priser, prestanda och räckvidd vid gasdrift, information om säkerhet, länkar till mer läsning och mycket annat. I Elbils- & laddhybridguiden får du senaste nytt på elbilsfronten, bland annat teknisk data från nyheterna på bilmässan i Frankfurt. Guiden visar de flesta märken och modeller som finns på marknaden 2013 och modeller som förväntas bli tillgängliga inom ett år. Jämför priser, kolla räckvidd och laddtider, bedöm säkerhet och lär dig mer om batteriteknologi. Guiderna finns både på svenska och engelska. Snabba fakta Fler och fler väljer att satsa på en elbil, inte minst i Tröndelag där elbilen gjort succé. I takt med att infrastrukturen för elbilar blir bättre, ökar intresset. Låna en elbil Gösta fries Laddpunkter * Juni 2013 Laddbara bilar ** Juni 2013 Snabbladdningsstationer Är du nyfiken på hur en elbil skulle passa i din verksamhet? Ta chansen att kostnadsfritt låna en elbil från sju dagar upp till två veckor för att testa hur den fungerar. Erbjudandet riktar sig till företag, organisationer och kommuner och gäller november 2013 juni Som motprestation svarar användarna på en utvärdering om erfarenheten av att köra elbil samt deltar i en uppföljning sommaren Kontakta Green Highway för mer information Juni 2013 * antal parkeringsplatser där du kan ladda ditt fordon ** elbilar och laddhybrider 0 2 Västernorrland Jämtland Sør-Trøndelag Nor-Trøndelag Sid 9

10 JÄMTKRAFT Solkraft 76 solpaneler på taket till Jämtkrafts garage i Östersund ser till att företagets fem elbilar kan rulla mil per år på förnybar el. Solkraften är ett försök att se hur mycket energi ljuset kan bidra med på våra breddgrader, kunskap som kan komma blivande elbilsägare till godo. Så här ett halvår in i projektet är resultaten överraskande positiva. Om det sedan beror på en ovanligt fin vårvinter eller om den jämtländska solen är mer effektiv än väntat återstår att se. Daniel Köbi, projektledare på Elnät och ansvarig för satsningen på solkraft, visar entusiastiskt diagrammen över vårens produktion. I mars och april var soltimmarna färre men kylan gör att solcellerna ger en högre effekt. Det är intressant ur ett konsumentperspektiv eftersom man under våren sannolikt konsumerar mer el än under sommarmånaderna, förklarar Daniel Köbi. Det är just för kundernas räkning som Jämtkraft satsar på solkraft. Ett ökande intresse för mikroproduktion bland Jämtkrafts kunder har ökat kraven på kunskap och information. För att kunna serva våra kunder är det viktigt att vi själva förstår hur det fungerar. Hur ser månadsproduktionen ut? Hur skiljer det sig över året? Vad krävs för att bygga en anläggning? Det är frågor vi ofta får och måste kunna svara på, berättar Daniel Köbi. Idag finns möjlighet till nettoavräkning av el, det vill säga att du som kund kvittar din produktion mot den el du använder. Intresset för att producera egen el är än så länge störst på privatmarkanaden, men fler och fler företag ser fördelarna med en egen solkraftsanläggning. Det innebär en investeringskostnad, men med nettoavräkning kan man räkna hem det inom rimlig tid, menar Daniel Köbi. Solkraft är ett enkelt och tydligt sätt för företagen att stärka sin miljöprofilering. Väljer man att satsa på en eller flera elbilar faller det sig naturligt att se över hela energifrågan. Det är en del av framtidens elnät, inte minst här inom Green Highway-området där allt fler väljer elbil som en möjlig transportlösning. I takt med att fler intresserar sig för solkraft och att antalet anläggningar ökar innebär det också ett uppsving för branscher som ser en ny nish att verka inom, som elektriker och takfirmor. Det behövs mer kunskap generellt och det vill vi bidra med. Vi kommer inte i dagsläget att satsa storskaligt, men vissa tycker att våra lokalkontor borde ha solpaneler också. Vi får väl se, säger Daniel med ett skratt. Solkraftsanläggningen driftsattes i februari 2013 och kommer att utvärderas kontinuerligt. NORUT, Northern Research Institut i Narvik, har hjälpt till att designa anläggningen och genomfört simuleringar. Forskarna hoppas på att få en bättre bild av solinstrålningen i norra Sverige då de satelliter som mäter solinstrålningen inte går tillräckligt långt norrut. Text: Janna Thalén Sid 10

11 Daniel Köbi, projektledare på Jämtkraft Elnät tillsammans med Henrik Juhlin, affärsutvecklare på Jämtkraft Elhandel. Fakta Jämtkrafts anläggning består av 76 stycken 260W paneler fördelade på fyra seriekopplade strängar monterade i 45 graders vinkel mot himlen, totalt 128 kvm. Från februari till och med mitten av augusti 2013 har anläggningen producerat kwh vilket motsvarar drygt 7000 mils elbilsåkning. Total energiproduktion under året upp skattas till knappt kwh. För privatpersoner, företag och offentliga organisationer finns det möjlighet att få bidrag från Energimyndigheten på upp till 35 procent av investeringskostnaden om du installerar solceller. Ansökan gör du hos din lokala länsstyrelse, TFM Ny kunskap med Just nu pågår ett pilotprojekt mellan Östersunds kommun och Saab där kommunens elbil Peugeot ion utrustats med TFM (Telematic Fleet Maintenance system). Systemet hämtar automatiskt in data om fordonet information som kan effektivisera hela elbilsbranschen. TFM ÖPPNAR NYA möjligheter för elbilsmarknaden då informationen som systemet genererar kan effektivisera körningen och bidra till en minskad miljöpåverkan. Vi kan till exempel beräkna hur mycket koldioxid man undvikit att släppa ut genom att använda elbil i stället för ett fossildrivet fordon. Att man spar miljön varje dag skulle kunna kommuniceras som livedata på en webbplats eller liknande för att inspirera andra att välja eldrivna fordon, säger Tomas Fahlén vid Saab. Saab i Lugnvik, som ingår i nätverket Green Highway Test Arena, har utvecklat systemet och under flera år monterat det på fossildrivna fordon. Nu har det anpassats för elbilar och potentialen är stor för hela kedjan från tillverkare till användare av elfordon. Fordonsleverantörer vill veta hur och var fordonet använts, om det håller rätt prestanda, vad som hänt innan ett fel har uppstått eller som underlag vid garantifrågor. Kunden vill ha samma information för att ta reda på om bilen håller vad den lovar, till exempel när det gäller räckvidd, och hur den fungerar i olika situationer som exempelvis kyla, förklarar Tomas Fahlén. Informationen är även intressant för den som planerar elbilsflottor för att kunna jämföra olika bilar och inför valet av biltyp. Även förare som är anslutna till en bilpool och bokar bil via en internet-app ska kunna se laddningsstatus och temperatur för att exempelvis bestämma om kupévärmaren ska sätta i gång automatiskt vid en viss tid. Dessutom kan elleverantören ha nytta av att veta var elbilarna laddas och när el hämtas för att utveckla sitt utbud. Det finns många användningsområden, det gäller bara att nyttja informationen, säger Tomas Fahlén. Text: Helena Bredberg Fakta Dygnsproduktionen april 2013 samt juli 2013 på Jämtkrafts solkraftsanläggning. Det producerades mer el i april (2702 kwh) jämfört med juli (2333 kwh). Fler dygn över 100 kwh/ dygn under april (12 st) jämfört med juli (6st). Det soliga vädret i april påverkade positivt, men viktigt att notera är att effektiviteten ökar i solcellen vid lägre temperaturer. Trots en lägre solinstrålning går det alltså att få ut hög effekt och mycket energi. Snöreflektionen bidrar också positivt. TFM-systemet är kopplat till fordonets eget datanätverk och används för att registrera och föra över mätdata och miljövariabler från den mobila enheten till en central databas. Själva enheten är liten och lätt att montera, exempelvis under instrumentbrädan, och använder en intern eller extern GPS-antenn. Informationen förs över till en säkert förvarad, central databas där den lagras och efterbehandlas. Ur databasen tas sedan rapporter ut som fordonsägaren kan få presenterade som man önskar, under längre eller kortare tidsperioder. Sid 11

12 Miljöarbete vardag för Posten Fler elfordon, kortare transportvägar och inköp av fossilfri el är några av de insatser PostNord gör för en grönare framtid. I Östersund blev flytt av brevlådor starten på Grön Rutt, en enkel och effektiv idé som nu testas på andra håll i landet. Varje dygn distribuerar Postnord 11 miljoner brev, närmare paket och pallar med gods till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag. Det gör många mil på en arbetsdag och innebär en stor belastning på miljön. PostNord har därför satt branschens kanske tuffaste mål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till Men för att nå dit krävs en gemensam vision och omställningar i alla led. Varje sparad kilowattimme och liter bränsle hushåller med jordens och företagets resurser är ett synsätt som genomsyrar hela verksamheten, från strategisk nivå ner till vardagens praktiska arbete för brevbärare och distributörer har man avsatt 100 miljoner svenska kronor till Klimatfonden som ska fånga upp goda miljöidéer från de anställda, göra verklighet av dem och på så sätt snabba på miljöarbetet. Per Lundqvist arbetade som brevbärare i många år, men är nu projektledare på PostNord i Östersund. För två år sedan kontaktade han Östersunds kommun för en idé han ville testa tillsammans med Tidningstjänst, Grön Trafik och renhållningen i kommunen samt Trafikverket. Det är egentligen löjligt enkelt. Genom att flytta brevlådorna och soptunnorna till ena sidan av gatan kunde vi korta färdsträckorna med 30 procent samtidigt som vi förbättrade såväl arbetsmiljön som miljön för de boende som slapp fordon som backade där barnen lekte, berättar Per Lundqvist. Försöket föll väl ut och idag är det cirka 400 hushåll i Östersund som berörs av Grön Rutt. Sex andra kommuner i landet arbetar numera enligt Grön Rutt, och ytterligare 12 kommuner har visat intresset för projektet. I och med Green Highway och andra satsningar kring grön trafik har Östersund utvecklats till en testarena för PostNord centralt och såväl Renault som Mercedes och Ligier har valt att förlägga test av sina elfordon i Östersund. Posten överlag ligger långt framme när det gäller användningen av elfordon. Bara här i Östersund har vi totalt på våra två postkontor 41 fossilfria fordon; såväl elmopeder som elcyklar och elbilar plus några Club-cars. Det är rätt anmärkningsvärt, konstaterar Per Lundqvist. Text: Janna Thalén Sid 12

13 Posten Norge 72% minskade utsläpp Från tunga dieselbilar till lätta elfordon. Posten i Trøndelag har utmärkt sig i miljöarbetet inom Posten Norge som centralt vill bli landets grönaste transportföretag. Posten Norge har ett ambitiöst mål om att minska sina CO2- utsläpp med 30 procent mellan , berättar Anders Stenseth som är stabschef på posten i Trondheim. Den traditionella posten, som han säger, är en avdelning som internt fått mycket uppmärksamhet för att vara särdeles bra på att jobba miljömedvetet. Vi hade ett tvåårigt projekt som vi startade 2010 i Trondheim där vi ville reducera våra koldioxidutsläpp i Trondheims innerstad. Vi lyckades minska utsläppen med 72 procent, förklarar han. Arbetet har till stor del handlat om att byta ut stora, slukande fordon mot mindre. Hela posthanteringen ser annorlunda ut idag. Mycket post skickas elektroniskt med mail och e-fakturor och då måste vi anpassa vår verksamhet efter den verkligheten, säger Anders Stenseth. Anpassningarna har lett till att 91 dieselbilar numera är 43 till antalet. Resterande bilar har ersatts med 34 Commarth el-jeepar. Anders Stenseth berättar också att deras miljöarbete har rönt stort intresse med besök och inbjudningar till möten och seminarier runt om i Norge och Europa. Vi har även varit med i ett förprojekt som SINTEF har drivit om väte som drivmedel. Och vår förhoppning är att vi i samarbete med Green Highway kan ta biogasbilar i bruk så snart som möjligt. Några av elbilarna har ont om packplats, vi skulle behöva större bilar och då är utbudet av elbilar med tillräcklig räckvidd litet. Text: Elisabet Aagård Elvarubil ett ekonomiskt klipp För Tom Jensen är matematiken enkel. Näringslivet är intresserat av att tjäna pengar. Att köra eltransportbil kan innebära en ekonomisk besparing. Alltså borde företag överväga att satsa på elbilar. Tom Jensen är vd för SpareBank 1 SMN Bilplan AS, ett företag under SpareBank 1 i Trondheim. Bilplan administrerar strax under 3000 företagsbilar åt olika stora företag. Det är fortfarande väldigt nytt, det är inte många som kör eltransportbilar. Utmaningen hittills har ju varit räckvidden. Men många som kör den typen av fordon kör inte långt, kanske fem, sex mil om dagen. Och just den biten har man inte tagit upp i debatten att en elbil faktiskt klarar av det. Men förutom att räckvidden får företag att tveka har det offentliga varit dåligt på att pusha företag att skaffa elbil. Man måste hjälpa företag att få syn på sin miljöpåverkan och lägga resurser på att stimulera dem att vara miljövänliga. Investeringen när man köper en elbil är stor men driftskostnaderna kommer för vissa företag att vara låga. Och det är nästan inga servicekostnader för en elbil, det är viktigt att föra fram. En annan sak som skulle få fler företag att skaffa elbil är enligt Tom Jensen att förlänga de ekonomiskt fördelaktiga avtal för elbil som idag finns i Norge. 50 procent lägre firmabilskatt, gratis vägbommar, fri parkering och möjlighet att använda kollektivtrafikfält är några exempel. Enligt beräkningar som Tom Jensen har gjort på skillnader i driftskostnader mellan transportbilarna Peugot Partner e-hdi och den eldrivna motsvarigheten Peugot Partner Electric så gör det faktum att elbilen slipper bomavgifter och parkeringskostnader att den blir norska kronor billigare i drift under fem år. Det offenliga Norge måste förlänga ramavtalen som löper ut 2017 till , då kommer fler företag att våga skaffa elbil. Men det är viktigt också att säga att alla kan inte köra elvarubil. Men många kan. Vi arbetar inte med särskilt stora företag, de flesta har kanske 10 bilar i företaget. Och om du byter ut en bil till elbil så har du minskat dina miljöutsläpp med 10 procent. Det är ganska enkelt... Text: Elisabet Aagård Sid 13

14 Tommy ANdersson SNABBT, SNYGGT & smart storskalig satsning på laddinfrastruktur Nyligen sa Energimyndigheten ja till projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway, en nationell arena för forskning och utveckling kring snabb- och smartladdning. Och för de aktörer som vill investera i laddstationer ger projektet möjlighet till såväl finansiering som kompetens inom installation, drift och underhåll. Hur ser bilisterna på elfordon? Hur kommer vi använda elfordon i framtiden? Var ska laddstationerna placeras? I det nyligen beviljade FoU-projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway är frågorna många vilket gläder Mikael Hagman, projektledare på Jämtkraft, som hoppas att satsningen ska lösa några av knutarna för branschen. Baserat på antal elfordon idag kan vi sluta oss till att användarna kommer att öka exponentiellt, vilket betyder närmare elfordon i Sverige år Redan nu vet vi att det blir en europastandard med fasta kablar som gäller från Det här projektet kan förbereda såväl regionen som nationen för den stora transportomställning vi står inför, säger han. Enkelt uttryckt är projektets syfte att studera mötet mellan elfordonsägarna och laddinfrastrukturen. De fysiska laddstationerna blir arenan för studien och vice versa. Med statliga medel i botten finns det möjlighet för näringsliv, kommunala bolag och andra aktörer att via projektägarna söka bidrag till investeringar i laddinfrastruktur. Tillfället är optimalt menar Mikael Hagman som beskriver det som ett investeringsfönster för de aktörer som är intresserade av en kostnadseffektiv, kundanpassad och användarvänlig lösning för laddning av elbilar och laddhybrider. Och på frågan om det kommer bli svårt att nå målen med 11 snabbladdare och minst 82 smartladdningsstationer under projektperioden, ler han och säger: Tvärtom, det är först till kvarn som gäller. Knappt hälften av smartladdarna är redan intecknade och hälften av snabbladdarna likaså. Sundsvalls Elnät har inom ramen för projektet beslutat att installera fem snabbladdare i Sundsvall med omnejd vilket gör området unikt i Sverige, kanske till och med i Europa sett i förhållande till stadens storlek. Göran Hamlund, ansvarig för utveckling av nya pro- Sid 14

15 dukter på Sundsvalls Elnät, förklarar att projektets storskalighet skapar långsiktighet och trygghet. Omställningen till miljösmartare fordon kan nu ta fart. Vi är rätt aktör att ta detta initiativ, som också är helt i linje med det uppdrag vi har från vår ägare, säger Göran Hamlund. Tommy ANdersson För Jämtkraft och övriga projektägare betyder fler elfordon på vägarna också utökade affärsmöjligheter. Ny teknologi gör olika betalsystem möjliga och för elnätsbolagen ökar elnätsintäkterna i takt med att allt fler pluggar in bilen i eluttaget. Energifrågor är vårt specialområde och då regionen är väl förberedd och ligger i framkant när det gäller omställning till fossilbränslefria transporter passade det här projektet väl in, förklarar Mikael Hagman. Kollegan Nils Kjellsson, tillika projektledare på Jämtkraft, poängterar också kopplingen till Mittuniversitet och den beteendevetenskapliga studie som är projektets bas. Antalet laddinfrastrukturprojekt i Sverige är begränsat vilket gör att det finns tunga, nationella förväntningar på vår satsning. Resultaten av studien ska inte bara gynna vår region utan förenkla för hela nationen. Att det sedan via smartladdningen går att få statistik på användarnivå är rena drömmen för en beteendevetare, konstaterar han med ett skratt. Text: Janna Thalén Investera mera Är du en aktör i regionen som är intresserad av att investera i en laddstation och funderar på finansiering, installation, drift och underhåll? Kontakta Mikael Hagman eller Göran Hamlund för mer information om vilka möjligheter till hjälp och bidrag som finns, Mikael Hagman, Jämtkraft, och Kristina Zampoukos, Mittuniversitetet. Fakta om projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter är en del av Energimyndighetens Demonstrationsprogram för elfordon och omsluter närmare 24 miljoner kronor varav staten står för cirka 7,4 miljoner kronor. Resterande finansiering kommer från projektägarna samt de företag som vill vara med och investera i laddinfrastruktur genom att söka bidrag via satsningen. Projektet syftar till att bygga upp och demonstrera laddinfrastruktur med snabb- och smartladdningsstationer i Jämtlands- och Västernorrlands län. I samarbete med Mittuniversitetet studeras hur mötet mellan elfordon, elfordonsförare och laddinfrastruktur påverkar varandra i takt med att laddinfrastrukturen byggs ut. I projektet kommer även olika affärsmodeller för drift och underhåll att kartläggas och utformas. Totalt 11 snabbladdare (22 laddpunkter) och minst 82 smartladdningsstationer (164 laddpunkter) ska installeras under projektperioden. Laddinfrastrukturprojektet drivs av Jämtkraft AB, Jämtkraft Elnät AB och Sundsvall Elnät i samarbete med Mittuniversitetet och pågår mellan den 15 oktober 2013 och 15 maj Forskning & framsteg Vad finns det för möjligheter och utmaningar kring använd ning av elfordon? Det vill Kristina Zampoukos, fil dr i kulturgeografi vid Mittuniversitetet ta reda på i den forskningsstudie som utgör själva basen i laddinfrastrukturprojektet. Om användandet av elfordon ska öka och laddinfrastrukturen byggas ut är det viktigt att undersöka samhällets attityder till infrastrukturen såväl som de enskilda bilisternas inställning och erfarenheter. Vad tycker egentligen offentliga, privata och ideella aktörer om en grön korridor mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall? Vilka är de potentiella sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna? Hur påverkar laddstationernas placering bilisternas körmönster? Kristina Zampoukos hoppas med studien kunna bidra till att identifiera hinder och möjligheter när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling med elfordon i fokus. En fråga som jag tycker är särskilt spännande att undersöka är vilka aktörer som vill och kan tänka sig att riska i detta då tekniken förändras snabbt. Samtidigt finns det givetvis en stor potential i att vara en av de första testregionerna för en utbyggnad av den här typen av infrastruktur, säger Kristina Zampoukos. Sid 15

16 Från Jämtland till Jakarta CLEAN MOTION Det skiljer ungefär 50 år i tekniknivå mellan Zbee och Indonesiens ålderstigna Bajaj med tvåtaktsmotor. Den har testats i Jämtlands tuffa vinterklimatet. Sedan förfinats i funktion och design. Nu rullar den eldrivna Zbee in på den heta Indonesiska marknaden. Testperioden av cityfordonet Zbee i Östersund är över och tillverkaren Clean Motion har kunnat dra viktiga lärdomar. Vi ville se hur Zbeen fungerar som ett närtransportfordon i vintermiljö och Östersunds kommun har använt två fordon inom sina förvaltningar. Det är en sak att köra på fina vägar mitt i sommaren och en annan en kall decemberkväll. Totalt sett fungerade det bra och vi fick mycket positiv respons. Vi lärde oss en hel del och kunde ta ett bra steg framåt, berättar företagets vd och en av grundarna, Göran Folkesson. På Östersunds kommun gillades Zbeen av många testförare eftersom det är ett smidigt och energisnålt sätt att färdas kortare sträckor. Den upplevdes som lite stötig och sikten bakåt var dålig, något som nu åtgärdats. Det visade sig också att Zbeen fungerade bra i vinterväglag. Teknisk service och support under hela testperioden stod Östersundsföretaget Vericate för, ett av företagen i Green Highway Test Arena. Det har varit ett roligt och intressant projekt där vi jobbat nära Clean Motion för att säkerställa driften genom snabba åtgärder och lösningar. Vår egen Zbee använder vi dagligen i närområdet, den har ersatt en vanlig småbil, berättar Johan Andersson på Vericate. För oss var det ovärderligt, Vericate fungerade som vår förlängda arm. När det uppstod tekniska bekymmer av olika slag hittade de problemet och löste det. Om något gick sönder kunde vi bara skicka upp ett paket med exempelvis en elektronikenhet och instruktioner, så fixade de det, förklarar Göran Folkesson. Efter en åtgärdslista på cirka 300 punkter är nu produktionen av Zbee Generation 3 igång. Grundprincipen är densamma men utseendet har förändrats och anpassats för tillverkning i större skala. Energiförbrukningen är lägre och fjädringskomforten bättre, exempelvis vid vägbulor. Det var en utmaning att lösa då det lilla hjulet ska klara farthinder som är anpassade för stora bilar. Nu är Zbeen även utrustad med en elframruta, något som behövs främst på nordligare breddgrader. Nu bygger vi fordon som är tillgängliga för allmän försäljning. De tidigare ingick i vår testflotta. Vi försöker hela tiden lära oss mer. Tillsammans med Energimyndigheten är vi och även Östersunds kommun med i ett demoprojekt för energioptimerade tre-hjuliga elfordon för att ta reda på mer om beteenden ur ett användarperspektiv. På Clean motion får man förfrågningar från världens alla hörn. Just nu är Indonesien en spännande marknad, där man börjat tillverka Zbee lokalt. Vi fick presentera Zbeen för guvernören i Jakarta som på stående fot ville testa tio fordon i ett rekreationsområde. Det mediala intresset har varit stort kring företagets satsning i Indonesien. Nyheten spred sig snabbt i medierna till andra länder i Asien. I ett av tv-inslagen hade de själva klippt ihop en filmsekvens med testkörningen i Östersund på snöväglag, berättar Göran Folkesson med ett skratt. Text: Helena Bredberg Sid 16

17 Arne Inge Dyrdal, taxiägare, och Tom Rune Arnsen, marknadschef Trønder Taxi. eltaxi ger effekt Förarna från Trønder Taxi och Stjørdal Taxi avverkade sammantaget åtskilliga tiotusentals kilometer under en 20 månader lång försöksverksamhet med eltaxi, initierad av Green Highway. Nyligen utvärderades projektet och resultatet är positivt. Sammanfattningsvis så är det i Norge, där elbil är så pass billigt, fullt möjligt att bedriva kommersiell taxiverksamhet med elbilar förutsatt att det finns tillräckligt antal snabbladdare, säger Bjørn Ove Berthelsen, delprojektledare för Green Highway i Trondheim. För att en elbil ska vara ekonomiskt lönsam som taxi krävs alltså snabbladdare tid är pengar för taxiägarna. Det måste vara enkelt och billigt att ladda och taxiägarna behöver vara kopplade till en taxicentral som planerar körningarna för att effektivt utnyttja elbilens räckvidd. Vid långkörningar, som den drygt 30 km långa turen till Værnes flygplats, drog elbilen mest energi. I centrala Trondheim och i stadsnära omgivningar räckte batteriet som längst. Eltaxi fungerar bra vid fasta uppdrag som till exempel skolskjuts eller körningar för företag, förutsägbara turer där du kan planlägga körningen, förklarar Bjørn Ove Berthelsen. En mer oväntad effekt av eltaxiprojektet blir kanske främst synlig på sikt. Vi ville få folk att välja elbil före ordinär bil och taxiförarna, kunniga och kompetenta förare som kunderna litar på, har fått fungera som marknadsförare för elbilar. Och kunderna har varit mycket nöjda med att åka eltaxi. Nu är det dags för nästa fas. Erfarenheterna från projektet ska omsättas i kommersiell eltaxiverksamhet. För Trondheims del betyder det att två taxiägare med fyra eltaxibilar väljer att fortsätta, en provar till och med Tesla Model S i sin verksamhet. Även Stjørdal Taxi kommer att fortsätta med en eltaxi i kommersiell drift. Nästa steg för Green Highways handlar om att sprida erfarenheterna från projektet österut genom att starta eltaxipiloter i Östersund och i Sundsvall. Det har varit en fantastisk resa, att få bidra till att en transportsektor med förnybara drivmedel kan bli en kommersiell verklighet, säger Bjørn Ove Berthelsen. Och utan modiga och framtidsblickande taxibolag hade vi aldrig kunnat genomföra ett projekt som det här. Vi har kunnat skapa modeller för kommersiell eltaxidrift, gett viktig kunskap tillbaka till Nissan om deras bilar och lärt oss hur man kan köra en elbil mer effektivt. Text: Elisabet Aagård Fakta Inget stoppar Ebusco Nyligen rullade den holländska elbussen Ebusco ut på en Europaturné och passerade den maj 2013 Green Highway. Tack vare en väl utbyggd laddinfrastruktur längs med Green Highway kunde resan genomföras utan störningar, säger Mats Andersson, Skandinavisk representant för Ebusco. På sin färd från Stockholm via Gävle och sedan från Sundsvall över till Östersund och Trondheim väckte bussen stor uppmärksamhet när den visades upp för politiker, näringsliv och en intresserad allmänhet. Ebuscos elbuss är en fullstor buss med plats för 76 passagerare. Med en batterikapacitet på 242 kwh har den en räckvidd på cirka 250 km/laddning. För närvarande rullar 600 elbussar ute på vägarna runt om i världen. Enligt tillverkaren är elbussen testad och godkänd i samtliga EU-klasser och driftskostnaden är mindre än hälften jämfört med motsvarande dieseldrivna buss inräknat kostnaden för inköp samt den garanti som innebär att batteriet byts ut om kapaciteten minskar. Tyst, smidig och utan växellåda är den ett attraktivt alternativ för städer som vill satsa på renare luft och mindre ljudföroreningar. Kruxet är de offentliga upphandlingarna där det idag inte finns krav på ett visst antal procent elbussar, något som måste ändras för att elbussar ska bli verklighet i någon större omfattning, menar Mats Andersson. I Finland har man tagit fasta på detta och Helsingfors stad kommer att upphandla cirka 100 elbussar inom de närmaste åren. Just nu pågår ett testprojekt där Veolia är inblandade och en buss från Ebusco har redan beställts. Eltaxiprojektet initierades av Green Highway i Trondheims kommun och genomfördes under perioden januari 2012 till och med augusti Sex elbilar av märket Nissan Leaf deltog och unik data om temperatur, luftfuktighet, vägarnas topografi, bilarnas hastighet, energiåtgång etc. samlades in av Nissan i Japan. Uppgifterna bearbetades av SINTEF Transportforskning i Trondheim mars till och med juni Sid 17

18 TESLA världsomvändaren Fakta * vid ett uträknat värstascenario kostar Tesla Model S två norska kronor milen att köra. * Teslans batterier kan bytas på 90 sekunder, vilket öppnar för att på sikt ha byta-batterimackar i stället för bensinmackar. * rykten talar om att Tesla jobbar med att ta fram ett batteri som ska hålla 1600 km. Bara under 2012 lämnade Tesla in åtta patentansökningar om metall-luftbatterier. * Teslas nästa bil, Modell X, är en storsäljare i Norge redan innan den börjat produceras. Modell X är en fyrhjulsdriven SUV med dragkrok. Sid 18

19 - I handboken står det att den gör km/h på 4,2 sekunder. Men inofficiellt... 3,9. Det låter som om han knappt tror på det själv, André Hansen som är säljchef på Tesla i Trondheim. Där säljs Tesla Model S, den enda modellen som kommer helt och hållet från Tesla själv och som dessutom tagit bilvärlden med storm. Bilindustrins Apple, som någon uttryckte det. Butiken i Trondheim slog upp dörrarna i början av maj Det finns en till i Oslo. I Bergen och Stavanger är ytterligare två butiker under uppbyggnad. I lilla Norge. Ett av världens elbilstätaste länder och elbilindustrins testarena. Det finns fler elbilar i Norge än i Nederländerna och Belgien tillsammans. Intresset för Teslan är helt enormt, men så är det också en fantastisk bil, säger André Hansen entusiastiskt. Säljsiffrorna är hemliga, men det är rush till butiken. Helt sinnsykt som en kollega till André Hansen uttrycker det. I butiken står tre poliser som råkat åka förbi. Med armarna i kors hummar de lite medan de tittar in i den klanderfria verkstaden där bilmekarna putsar på de redan blanka bilarna. In genom garagedörren kommer ett lass med pinfärska Teslor, det andra för dagen. De är skeppade från Kalifornien där de tillverkas. Klimatmässigt borde det vara ett ganska stort steg till fuktiga och kalla Norden. Kommer de att trivas här, Teslorna? Teslan kommer nog till och med att trivas bättre här än i Kalifornien, menar André Hansen. Var stoppar man batterier när man vill att de ska hålla länge? I kylskåpet! Batterierna ja. Teslas omtalade batterier. Som har en räckvidd på 50 mil. Som laddas i Teslas egna laddstolpar och kan bytas på 90 sekunder. Som placerats under bilen för bästa väghållning och som är vätskekylda och därför inte påverkas så mycket av värme och kyla. Det är en avancerad bil men på ett enkelt sätt, förklarar André Hansen succén. Det är en bil som är väldigt annorlunda och det är den första elbilen som man kan ha som en vanlig bil. Han rattar den vinröda Teslan genom gatorna på en provtur. Tyst. Och värdigt. Och ovanligt smidigt för en bil som är över fyra meter lång och bredare än två meter. Och under huven, eller ja, i den mjölkpaketstora motorn, finns krafter som får vilken sportbilsentusiast som helst att få något fuktigt i blicken. Det finns ingen väg tillbaka till fossilbränsledrivna bilar nu, säger André Hansen övertygande. Steget är taget. Text: Elisabet Aagård Gösta fries Det har skett det som ingen trodde. En elbil får highscore i biltest efter biltest och sticker inte bara ut bland traditionella elbilar utan gör det ingen vågade drömma om konkurrerar med de coolaste fossildrivna sportbilarna. Sid 19

20 Helene gedda snart ett minne blott Räckviddsångest Räckviddsångest är något som hindrar många från att skaffa elbil. Men nu hoppas SINTEF i Trondheim att man är lösningen på spåren genom ITS, intelligenta transportsystem. SINTEF, Skandinaviens största oberoende forskningskoncern, har i år genomfört en förstudie för att ta fram teknik som ska kunna hjälpa elbilsförare med räckviddsångest. Studien har kartlagt vilken teknik som finns att tillgå och man har också intervjuat brukare för att identifiera vilka behov elbilsförare egentligen har. Intervjuerna visar att behoven ser olika ut om man är privatbilist eller använder bilen i jobbet. Yrkesförarna har större behov av att kunna planlägga sina rutter, ha ett enkelt betalsystem och av att kunna boka laddstationer för att slippa köer, berättar Liv Øvstedal, forskare på SINTEF. Systemet som SINTEF vill ta fram kallas i det här stadiet för LadeSmart. Det handlar om att installera ett system i bilen som hjälper föraren att ta den bästa vägen från start till mål med hänsyn till batteriets räckvidd och till var det finns ställen att ladda på. Bilen skulle genom LadeSmart kunna kommunicera med infrastruktur och laddstationer och fungera som ett stöd för föraren, LadeSmart föreslår till exempel var föraren ska stanna och ladda, berättar Liv Øvstedal. Systemet registrerar utetemperatur, körmönster och händelser längs vägen och ska kunna reservera en laddplats samt fungera som ett enkelt system för betalning. I dagsläget väntar SINTEF på klartecken från olika finansiärer för att starta ett projekt med testförare, först och främst i Trondheim. Nästa steg skulle kunna vara att prova produkten i större skala längs sträckan Oslo-Kongsberg. I förlängningen hoppas man att projektet ska främja användningen av elbil och öka förutsägbarheten i körandet. Text: Elisabet Aagård Sid 20

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 2 2015. Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Släpp in lite sol i ditt elavtal. Vi önskar dig en grön och

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer