eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft."

Transkript

1 - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Daniel Hedin byggde ett eget vindkraftverk i stället för att förbanna blåsten. Miljöfordon Syd har startat ett regionalt projekt som främjar introduktion av elbilar. Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

2 goss.se Sveriges sotare rekommenderar Neovas pellets, eftersom de har så hög och jämn kvalitet i kombination med låg askhalt. Det tycker vi är skönt, för vårt mål är att sälja pellets som alltid har exakt Pelletsbranschens Hall-of-Fame. samma egenskaper. Och som gör att du slipper ställa om brännaren i tid och otid. Ring din återförsäljare och beställ så kan du prova själv. Tel

3 3 Hur gör du? Vad kan få dig att ändra beteende? De flesta av oss ändrar beteende om vi tjänar på det, inte sant? Saker vi tjänar på kan till exempel vara att spara pengar, att rädda miljön eller helt enkelt att må bättre. Att tjäna eller spara pengar och må bättre är oftast kanske de starkaste drivkrafterna av dessa tre, men allt fler av oss tycker att miljöfrågan är viktig. Du väljer väl alltid den snålaste och miljöriktigaste produkten när du ska köpa till exempel kylskåp, bil eller lampa? En självklarhet, eller Ofta är den miljöriktiga produkten lite dyrare i inköp än alternativet är då valet lika lätt? Denna prisskillnad får självklart många av oss att tveka. Låt mig ta ett vardagligt exempel: Du är i affären för att köpa en ny lampa till din bordsbelysning. Varför ska du då köpa en lågenergi - lampa för 50 kronor, när alternativet är en glödlampa för fem kronor? Jo, för om du köper glödlampan så förlorar du drygt 100 kronor per år i energikostnad, jämfört med lågenergilampan. (Om du har lampan tänd cirka fem timmar per dygn.) Alternativet med lågenergilampan blir ännu bättre, om man också betänker att den har fem gånger längre hållbarhetstid än glödlampan. Ibland kan den mest miljöriktiga produkten vara billigast men ändå väljer vi inte denna! Ett exempel på detta är exempelvis när vi ska köpa bil! Många av oss köper bil efter hur vi ska använda den när vi är på semester etcetera. Vi gör inte valet med utgångspunkt att vi till kanske 95 procent åker helt själva i bilen I många fall skulle en liten bil mera matcha de behov som vi har, ibland kan kanske cykel vara det bästa alternativet! Vet du att 25 procent av våra resor är under 3 kilometer, 50 procent är under 5 kilometer, många av dessa resor går fortare och är billigare med en cykel, framför allt i större städer där du ska hitta en parkeringsplats för bilen. Ändå åker vi bil Att tänka på det vi gör och inte välja av gammal vana är ämnen som detta nummer av Energipoolen belyser. Den största besparing gällande energi- och miljö som finns, ligger i att förändra vårt beteende och vårt tankesätt. En sanning såväl hemma, som på arbetsplatsen! I denna tidning vill vi ge dig som läsare inspiration, som gör att du sparar både pengar och miljö samt kanske även mår lite bättre. Du finner energi- och pengaspar - ande exempel, reportage om olika former av transportprojekt och akti - viteter som du kan ha nytta av framöver eller ge dig lite nya tankar. Det är lönsamt att spara energi! Roger Gunnarsson, projektledare Energikontor Sydost Växjö: Framtidsvägen 10 A Växjö Tel: Oskarshamn: Hantverksgatan Oskarshamn Tel: Karlskrona: Ronnebygatan Karlskrona Tel: Kalmar: Esplanaden Kalmar Tel: Ansvarig utgivare: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. Redaktion: Andreas Hult, KrePart AB och Roger Gunnarsson. Redaktör: Andreas Hult. Produktion: Box 4010, Oskarshamn Oskarshamn: Tel , Fax , Projektledare: Hans Ericson. Mediekommunikatörer: Yvonne Forsberg och Bengt Gustafsson. Layout och annonsproduktion: KrePart Ateljé. Upplaga: ex. Distribution: Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län och Jönköpings län. Tidningen delas ut vid aktiviteter arrangerade av Energikontor Sydost. Den finns också att få hos regionens samtliga energirådgivare och på Energikontor Sydost i Växjö och Oskarshamn. okt 2010 Energipoolen i samarbete med: Energiambassadörerna

4 Energi- & klimatarbete för din skull Vårt klimat håller på att förändras. Klimatforskarna uppskattar att jordens medeltemperatur kommer att öka mellan 1,1 6,4 grader under de närmaste 100 åren. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. Samtidigt som vi minskar våra utsläpp måste vi också börja anpassa oss och vårt samhälle till de förändringar vi vet kommer. Länsstyrelsen arbetar strategiskt och konkret på många fronter. Vi är också en regional stödaktör när det gäller kommunernas och landstingens arbete med energieffektivisering. Vi hjälper dig i ditt arbete för en hållbar utveckling. Foto: Energi- och klimatstrategier Länsstyrelserna har fått uppdraget att stötta kommuner, landsting och näringsliv i deras arbete med energiomställning genom strategier och handlingsplaner. Vi ansvarar för att leda och samordna det regionala arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Klimatanpassning Länsstyrelserna har fått uppdraget att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. Vi samordnar och ger råd och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete. Landsbygdsprogrammet och energiomställning Förnybar energi är klimatneutral och kommer ursprungligen från källor som inte tar slut på väldigt länge (t ex solen). Bioenergi är ett exempel på en förnybar energikälla. Från Landsbygdsprogrammet kan du via Länsstyrelsen söka en rad olika investeringsstöd som rör bioenergi, t ex för odling av energiskog eller produktion av biogas. Dessutom kan du söka projektstöd för aktiviteter som handlar om förnybar energi och klimat. Läs mer på eller kontakta din Länsstyrelse. Energibidrag till boende Länsstyrelsen arbetar för att skapa möjligheter för alla att bo bra. Vi administrerar de statliga stöden för bostäder och energi samt följer och informerar om bostadssituationen i länet. Länsstyrelsen beslutar om och utbetalar olika former av bidrag, till exempel konverteringsbidrag från direktverkande elvärme (arbetet skall vara slutfört senast 31 december 2010), bidrag till radonsanering, solvärmestöd och solceller. Den totala budgeten för stöden är begränsad. Sök därför snarast möjligt! För mer information, kontakta din Länsstyrelse. Energikartläggningscheckar Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd till företag för energikartläggning. Stödet kan sökas till och med år Det täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen eller maximalt kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk kan få stöd även om de har mindre energianvändning än 500 MWh per år. Läs mer om stödet: Energieffektivisering-i-foretag/ Länsstyrelsen Blekinge län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen i Kronobergs län Sydostlän i samarbete

5 Biljetter finns att köpa på Oskarshamns Turistbyrå, Oskarshamns-Tidningen, ICA Maxi Oskarshamn och ticnet.se. Nattklubb under bar himmel Aktivitetsområde för barn Nattklubb för unga 5 Små förbättringar som sparar miljoner Aktivt miljöarbete ger inte bara goodwill. Scanias hyttfabrik i Oskarshamn sparar miljoner varje år genom enkla beteendeförändringar. Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi samtidigt pengar och säkrar vår konkurrenskraft. Åtgärd - erna med ständiga förbättringar ligger dessutom i linje med hela vårt produktionssystem SPS, säger platschef Ruthger de Vries. För två år sedan gick Scania i Oskarshamn över från olja till fjärrvärme, för uppvärmning av hela den stora produktionsanläggningen som syssel - sätter drygt 1800 personer. Sedan dess har ett proaktivt miljöarbete inneburit ytterligare besparingar. Platschef Ruthger de Vries identifierar tre stycken framgångsfaktorer. För det första har vi jobbat väldigt hårt för att få upp fyllnadsgraden i våra lastbilar som transporterar gods från leverantörer i Europa till fabriken. Tack vare att ett mindre antal lastbils - resor behövs, sparas bränsle, miljö och ekonomi. Ständiga förbättringar är ett koncept som är inbyggt i Scanias produktionssystem SPS. Tack vare små beteendeförändringar sparar företaget såväl pengar som miljö. Många bäckar små För det andra har Scania startat ett samarbete med Dynamate, som syftar till minskad energiförbrukning. Ett exempel är det pilotprojekt på en av monteringslinerna, som minskat behovet av belysning med i genomsnitt tre timmar om dagen, tack vare rörelse - detektorer. Ett lysrör under en dag spelar ingen större roll, men många lysrör under många dagar gör förstås stor skillnad för elförbrukningen. Scania har därtill tecknat incitaments - avtal med DynaMate, dotterbolaget som bland annat har hand om företag - ets maskin- och fastighetsunderhåll. Parterna delar på den vinst som görs genom minskade energikostnader, utan att det kostar Scania en enda krona i investeringar. DynaMate inventerar våra energiför - brukande anläggningar, mäter aktuell förbrukning och utför energibespar - ande åtgärder utan att det stör vår pro - duktion av lastbilshytter, konstaterar Ruthger de Vries nöjt. Ständiga förbättringar Ett stenhårt jobb för att få ner VOCutsläppen (flyktiga organiska ämnen) genom att minska förbrukningen av färg och thinner, främst i Scanias måleri - anläggning, har också gett mycket goda resultat. Samtidigt som att mindre volymer behöver köpas in, innebär besparingen även att utsläppen minskar. Något som gagnar både ekonomi och miljö. Det handlar om små, små beteende - förändringar och om att skapa rutiner. Att vi spolar rätt, är noga med hur vi tar hand om avfall och även återvinner så mycket som möjligt. Som att alltid se till att sätta lock på hinkar med lösningsmedel. Precis som med lysrören en hink gör ingen skillnad, många hinkar gör stor skillnad. Allting ligger dessutom i linje med hela Scanias produktionssystem, SPS. Vi ska hela tiden ta oss framåt genom ständiga förbättringar. Små, små steg som stärker vår konkurrenskraft, sammanfattar Ruthger de Vries. text: andreas hult Oskarshamn Offshore Race Caroline af Ugglas Fibes, Oh Fibes! 2 3 juli 2010 Calle Kristiansson & The Undervalleys Martin Stenmarck Brädholmen, Oskarshamn The Refreshments On The Rocks Rock On Kids Rock The Boppers Du kan också få din broschyr eller tidning kostnadsfritt! Hoffmaestro & Chraa Mer info på: Erik Hassle MARKNAD MEDIA REKLAM EVENT LJUD FILM

6 6 Jonas Lööf, projektledare på Miljöfordon Syd, hoppas projektet ska skapa en stabil plattform för hållbar introduktion av elfordon. Magnus Eriksson, VEAB, till vänster och Fredrik Daveby, Länsförsäkringar Kronoberg, med VEAB:s elbil vid flishögen på Växjös biobränsleeldade fjärrvärmeverk. Regional elbilssatsning Mycket talar för att elbilar är lösningen för våra framtida transporter. Frågan är bara hur det är att leva med en elbil. Miljöfordon Syd har med stöd av Trafikverket startat ett projekt i syfte att räta ut en del frågetecken runt elbilen i praktiskt bruk. Det regionala projektet i Sydostsverige har redan lockat ett par företag, som har valt att gå med för att stödja en elbilsintroduktion. Som energibolag kommer vi att bli berörda och vi vill redan nu vara med och följa utvecklingen, säger Magnus Eriksson på Växjös energibolag VE- AB. Vi vill helt enkelt inte sitta i baksätet och se på. VEAB har i dag en elbil från norska Think men har också beställt två stycken elbilar från Mitsubishi. Bilar som kommer att användas i företagets dagliga verksamhet. VEAB vill samtid - igt bidra till att leva upp till Växjö kommuns ambitioner att fortfarande vara Europas grönaste stad. Någon måste gå före och skapa efterfrågan och uppmärksamhet, konstaterar Magnus, och det är lättare för oss som företag än för exempelvis en privatperson. Viktig profileringsfråga Länsförsäkringar Kronoberg har också valt att beställa en Mitsubishi imiev och ser fram emot att kunna använda bilen som reklamplats, där man profilerar sig som miljömedvetna och framtidsintresserade. Även här kommer bilen att användas till dagliga transporter i och runt Växjö. Vi ser oss som ett miljöföretag som jobbar för att förebygga skador, säger Fredrik Daveby, vd Länsförsäkring Kronoberg, och tillägger att han gärna vill vara med och påverka utveckling en mot nästa generation miljöbilar. Bakgrunden till projektet är att det i dag kan vara svårt som ensam aktör att få köpa ett elfordon. Tillverkningen är ännu liten och kön är lång. Kort sagt så finns det flera intressenter som vill vara med på tåget från början och detta projekt syftar till att man hjälps åt med gemensam upphandling av fordonen och ett ömsesidigt erfarenhets - utbyte när elbilarna väl börjar rulla. Projektet syftar till att lägga grunden och skapa en stabil plattform för att möjliggöra en hållbar introduktion av elfordon i ett regionalt perspektiv, säger Miljöfordon Syds Jonas Lööf, som är projektledare. text: stefan nilsson foto: daniel k johansson och stefan nilsson illustration: martin wickstro m Lång lista intressenter Under augusti 2010 påbörjades arbetet genom företagsbesök och andra informationsinsatser för att samla ihop minst 200 intressenter som har för avsikt att köpa minst var sitt elfordon (minst 200 elbilar) under projektets första år. Initiativtagare till projektet är Växjö Energi, Växjö Hem, Hyresbostäder i Växjö, Växjö Fastighetsförvaltning, Vidingehem och Växjö kommun. I samverkan med Miljöfordon Syd har perspektivet breddats och blivit regionalt med ytterligare intressenter som Uppvidinge och Älmhults kommuner, Regionförbundet södra Småland, IKEA, Länsförsäkringar Kronoberg, Energikontor Sydost med flera. Miljöfordon Syd har utsetts till samordnare och nu bjuds företag, kommuner, organisationer och privatpersoner in att medverka i projektet för att tillsammans möjliggöra en hållbar introduktion av elfordon i regionen. Någon måste gå före och skapa efterfrågan och uppmärksamhet

7 7 Ansvaret är vårt Genom människans sätt att leva uppkommer farligt avfall. En del av det är radioaktivt. Svensk Kärnbränslehantering AB har i uppdrag att ta hand om detta. Under 25 års tid har vi vi byggt upp ett system fö för at att tt ta hand om Sveriges radioa radioaktiva kttiiva av avfall. vfall. fa Nu fö förbereder vi vi oss påå att b bygga ygga ett slutförvar fö rvar fö för det mest radioaktiva rad dioaktiva aavfallet vffallet a det aanvända nvän nda kärnbränslet. I Oskarshamn handlar vårt arbete om i stort sett allt a som föregår fö slutförvaringen: slutfö förvaringen: fo fors forskning kning n och te teknikutveckling knikutveckling vvid i våra tre id laboratorier samt ttransport, ranssport, mellanlagring och så småningom s ääven ven inkapsling av av brän bränslet. nslet. På www. kan du läsa mer om hur vvii tar ansva ansvar ar för fö det radioa radioaktiva kttiiva avfallet. avfallet fa t. Med miljön i fokus B U D G E TPAK E T Atmos 30 kw paket :inkl. moms och frakt 1 st DC 30 SF 1 st tank 750 lit oisol. 1 st tank 750 lit oisol. med 110 eller 120 FCWB. Kopplingspaket 1B Atmos 35 kw paket :inkl. moms och frakt 1 st DC 35 SF 1 st tank 750 lit oisol. 1 st tank 750 lit oisol. med 110 eller 120 FCWB. Kopplingspaket 1B Kopplingspaket 1B Skrotfrag är ett av Sveriges främsta skrot- och bildemonteringsföretag. Sedan starten har vi fokuserat på att effektivt, smidigt och miljövänligt samla in och återvinna skrot. Hämtning och mottagning av hundratals ton skrot sker varje dag på våra mottagningsstationer runt om i landet. Allt skrot genomgår en omfattande bearbetning för att möta stålverkens krav på god kvalitet före omsmältning och valsning till nya balkar och plåtar. (kommunalt vatten): Laddomat 21, syrventil, cirkulationspump med unionsventiler, Esbe shuntventil, ventilrör, blandningsventil, säkerhetsventiler (1 st 9 bar, 1 st 1,5 bar) påfyllnadsventil, 2 st kulventiler, 4 st avluftningsventiler, elpatron 6 kw. Att sedan biltillverkarna använder dessa plåtar och balkar till nya bilar, gör att det blir ett slutet kretslopp. ATMOS ATMOS SUEMAX VÄRME AB Box 26, Örkelljunga. Tel Fax Skrotfrag i Oskarshamn AB Tillfarten 6, Oskarshamn Tel: Foto: Lars Grensman

8 8 Upplysningskampanjen Den Europeiska Trafikantveckan den september motiverar medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Årets tema "Res smartare, må bättre" avslutades med den bilfria dagen "I stan utan min bil. Energipoolens Stefan Nilsson hängde på, från Östersund till Helsingborg. Politisk Bengt Ekström, Kristdemokraterna, visar prov på koncentration vid bilsimulatorn. ecodriving INorrköping tog man strategiskt nog politikerna och media till hjälp för att nå ut med budskapet om en miljövänligare bilism. Politikerna bjöds in för att mäta sig mot varandra i ecodriving och media bjöds in för att bevaka det hela och sprida budskapet om politikernas engagemang eller brist på detsamma till Norrköpingsborna, elbilen i praktiskt bruk. Ecodriving för politikerna var en av aktiviteterna i Trafikantveckan i Norrköping men redan vid infarterna möttes man av ett annat av Trafikantveckans budskap. Vilande bilar under bilöverdrag med texten: Ge din bil semester den 22 september. En uppmaning till Norrköpingsborna att lämna bilen hemma och känna på hur staden allt mer anpassas för ett hållbart resande. Spårvagnarna är lite av flaggskepp i den allt miljövänligare kollektivtrafiken som kompletterats med satsningar på både cykelvägar och bättre gångbanor. Under året har vi bland annat breddat gångbanor och byggt bättre cykel - väg längs Hagebygatan, säger Johan Swärd, trafikplanerare i Norrköpings kommun. Norrköping är också först i Sverige med datorbaserad utbildning i sparsam körning. En utbildning som först kommer att erbjudas de kommunanställda som kör längst i tjänsten. Det var just de här datorsimulerade trafikexemplen som politikerna utsattes för när de invigde körsimulatorerna. Eftersom körningen genomfördes veckan innan valet var det uppkavlade armar och tävlingsinstinkt som gällde för de fyra politikerna från de båda blocken. Alla fick och tog chans - en att visa sina färdigheter i den allra billigaste formen av miljövänligare bilism. Det var lärorikt och tillräckligt real - istiskt, sa Jörgen Rundgren, oppositionsråd för M. Det finns flera sak er i den här körsimulatorn som jag känner att man kan ta med sig ut i verkliga trafiken och spara både bränsle och miljö. Ett sådant exempel som han nämnde var tekniken att rulla på i nedförsbacken och sedan inte accelerera i uppförsbacken efteråt. Jag fick faktiskt idén till det här under transportutbildningen, avslöjade energi och klimatrådgivaren Rolf Karlberg, som skapade den här kampanjen som sitt examensarbete. Sedan var det bara att låta media berätta om hur duktiga kommunens politiker är på att köra miljöenligt och kampanjen blev känd i hela Norr - köping. text: stefan nilsson foto: stefan nilsson Helsingborg satsar kollektivt Helsingborg har länge haft en medveten strategi att underlätta för kollektivtrafiken och för cyklister. Alltså var det inte oväntat att fokus låg på just dessa grupperna under Trafikantveckan vid Öresund. Lördagen var cyklisternas dag med både underhållning, information och loppmarknad på torget. Friskis och Svettis var där och visade upp sin verksamhet Gitte Martinsson demonstrerar en elcykel för Sys Borgquist. Clownen Petter Blomquist har tillit när Daniel Edström i cykelgruppen Odd Trial Team har uppvisning. med spinning och clownen Petter Blomquist hade parkerat den gröna trehjuliga miljöcykeln utanför det stora tältet. Helsingborg är faktiskt en backig stad, sa Gitte Martinsson som visade en laddhybrid i cykeltappning. Att döma av det stora intresset el/pedalhybrid cykeln Ketonic möttes av på det solvärmda hösttorget kan hjälp en från elmotorn mycket väl vara den avgörande faktorn för att en och annan skåning väljer att bli en cyklande bilist. Just det begreppet var också temat för cykeldagen. Ett tema som gick igen på kampanjväskorna. Vi har satsat på den här dagen med bland annat plakatbärare som vandrat runt i stan och gjort CO 2 - neutral mobil reklam för cykelmässan, berättar Karolina Nilzen, energi - rådgivare i Helsingborg. Hela mässan visade på ett imponerande sätt upp mångsidighet en hos det kanske allra miljövänlig - aste fordon som rullat på våra gator. Fem man starka Odd Trial Team, från Jönköping, körde uppvisning med trickcyklar och den lokala cykelklubben hade både elitcyklister och motions - cyklister på plats för att berätta om sina liv med cykeln. Faktum är att bilarna också fick vara med på ett hörn men endast i form av eldrivna modell - bilar där de tävlande själva genererade kraften genom att trampa på en motionscykel. Bäste tramparen körde också snabbast på miniracingbanan. Bland alla roliga och hälsosamma inslag fanns också ett riktigt seriöst i form av Trafikverkets informationsstånd. Vi testar reflexer och informerar om trafiksäkerhet och miljö, förklarade Mikael Wendel och visade upp Trafik - verkets mycket informativa nya broschyrer om regler för cyklister och fotgängare. Det var andra året i rad som cykelmässan blev ett inslag i Trafikantveckan som i sin tur arrangerades för tionde året i Helsingborg. text: stefan nilsson foto: stefan nilsson Karolina Nilzen höll i trådarna dagen då många bilister valde att cykla.

9 9 Att Ekebo villaområde valde en bioeldad panna från just oss är knappast en slump. Vi har valt att specialisera oss på anläggningar mellan 100 och 2000 kw; vi jobbar inte med villor större eller kraftverk, större kraftverk, men är det men perfekta är det valet perfekta för valet för exempelvis skolor, idrottshallar, bostadsrättsföreningar eller mindre villaområden. Fördelarna är många: Alla våra anläggningar är specialanpassade efter varje kunds behov. De är enkla att sköta och extremt tillförlitliga. Kostnaderna för service och reparationerr är låga. Resultatet blir skön värme till ett bra pris, samtidigt som man gör miljön en tjänst. Och det är ju något som vem som helst kan uppskatta. Gå in på varmeprodukter.se eller kontakta Tellus, en av våra auktoriserade samarbetspartners, tners, på tel: om du vill veta mer. bioeldade pannor för närvärme Välbefinnande Att välja Elitfönster är att investera i välbefinnande. Du kan då njuta av en bestående känsla av både komfort och trygghet. Samtidigt som dina fönster är energisnåla och därmed är bra för miljön! Välbefinnandet kommer när du satsar på verklig kvalitet och är klok nog att tänka långsiktigt när du väljer fönster.

10 10 Miljöpåverkan på Bilprovningen Energikontoret Jämtlands län valde att möta allmänheten tillsammans med Bil - provningen i Sveg. Ett utmärkt tillfälle att prata om vad man kan göra med den egna bilen för att minska förbrukningen och därmed både miljöpåverkan och egna kostnader. Katarina Nordström var en av besök arna på Bilprovningen. Det roliga är att vi mötte förvånans - värt intresserade och medvetna människor under dagen, berättar Jimmy Anjevall, som är energirådgivare i Östersund. Trots att älgjakten dragit igång, med allt vad det betyder av inbromsning för övriga verksamheter, hann Jimmy och kollegan Ann-Kristin Olofsson med dryga tiotalet bilister. De tog upp saker som ringtryck, lastning och att hålla bilen servad så att motorn går effektivt. Vi hittade några som slarvat med ringtrycket men ingen som körde med tom skidbox, fortsätter Jimmy. Dessutom träffade vi en Fordägare vars Mondeo gått mil men bara såg ut som om den gått en tiondel av den sträckan. Också det en form av hushållande med resurserna. Jimmy och Ann-Kristin hade satt upp affischer med energispartips baserade på boken 30 biltips. En bok som också delades ut till alla som passerade Bilprovningen just den dagen. Tillsammans med personalen på Bilprovningen pratade man med kund - erna om vad de kunde göra för att minska sin miljöpåverkan och hushålla med energin. Efteråt var de överens om att kunskapen i de allra flesta fallen redan finns men att det gäller att få människor att använda sig av den och då kan ett sådant här initiativ vara direkt avgörande. Det visade sig att det fanns ett stort intresse för energifrågorna på Bilprovningen i Sveg, konstaterar Jimmy. Vi pratade om deras egen fastighet och fick veta att de genomfört en rad med åtgärder som nya effektivare lysrör, sänkt innetemperatur och fläkt ar som minskar energispillet när dörr - arna öppnas. Under Trafikantveckan jobbade Energi kontoret Jämtlands län på olika sätt runt om i länet. I Krokom deltog man i en halvtimmes direktsändning i radio medan det hölls ett seminarium om vad som händer efter Köpenhamns klimatkonferens i Östersund. I Bräcke arrangerades en minimässa om miljö bilar. text: stefan nilsson foto: stefan nilsson Klimat- och energiråd - givaren Ann-Kristin Olofsson, till höger, träffar Maria Dillner Westberg på Bilprovningen i Sveg. Clipperton Scientific Expedition IBG Photo credits:xavier Desmier/7è Continent, Corbis, Northern Lighthouse Board, Saft, StudioInge. Saft produkter är installerade på många platser världen över. Från fyrar och bojar till olika solcells och vindkrafts lösningar Saft Sunica.plus som tillsammans Ni-Cd med batterier Ni-Cd batterier är installerade garanterar på strömförsörjningen. många platser Batterierna världen över, återfinns även ofta runt i tuffast Sveriges kust. Från fyrar och bojar till olika solcells lösningar som tillsammans med Sunica.plus garanterar tänkbara miljöer (+60C ner till -40C) där kraven på driftsäkerhet är som störst. strömförsörjningen. Saft Saft AB är AB ett är världsledande ett världsledande svenskt batteriföretag svenskt batteriföretag med export till med över export 100 länder. till över Vi levererar 100 länder. batterier Vi för levererar avbrotts fri elkraft batterier till verksamheter för avbrotts som fri inte elkraft tål ett till driftstopp; verksamheter sjukhus, som flygplatser, inte tål eldistribution, ett driftstopp; telekommunikation, sjukhus, flygplatser, olja-, gasoch eldistribution, processindustrin telekommunikation, samt energilagring olja-, med solceller gas- och etc. processindustrin samt energilagring med solceller etc. Vi utvecklar Vi utvecklar och tillverkar och tillverkar våra produkter våra produkter i Sverige på i ett Sverige kostnadseffektivt på ett kostnadseffektivt sätt samt tar vårt miljöansvar sätt samt från tar vårt konstruktion miljöansvar till återvinning. från konstruktion Vi har en till egen återvinning. återvinningsanläggning Vi har en egen sedan återvinningsanläggning 20 år. sedan 20 år. Saft AB Oskarshamn Tel: Fax: Saft AB Oskarshamn Tel: Fax:

11 IVT CENTER JÖNKÖPING/PERSSONS RÖR & VÄRME AB Granitvägen 10, Jönköping tel IVT CENTER KALMAR/VÄRME & KYLTEKNIK I VASSMOLÖSA AB Fölehagsvägen 10, Kalmar tel BRAVIDA SVERIGE DIVISION SYD AB Gullbernavägen 17, Karlskrona tel IVT CENTER OSKARSHAMN/OSKARSHAMNS VÄRMEPUMPSTEKNIK AB Köpmangatan 15, Oskarshamn tel IVT CENTER TRANÅS-NÄSSJÖ-VETLANDA/LINDS & KÄLLMANS AB Metallgatan 3, Tranås tel IVT CENTER VIMMERBY Västra Tullen, Vimmerby tel IVT CENTER VÄRNAMO/PERSSONS RÖR & VÄRME AB Malmövägen 14, Värnamo tel IVT CENTER VÄSTERVIK Folkparksvägen 58 D, Västervik tel

12 Vårt ekologiska hjulspår Scania skruvar åter upp produktionstakten för att möta marknadens efterfrågan. Vid vår hyttfabrik i Oskarshamn, som är Kalmar läns största arbetsgivare, har vi precis anställt ytterligare 100 medarbetare. För ett stort företag följer ett stort ansvar för miljön och det avtryck vi gör. Redan för två år sedan bytte vi uppvärmningssystem från olja till fjärrvärme, för att minska vårt ekologiska hjulspår. Vårt arbetssätt med ständiga förbättringar gäller i allra högsta grad även vårt miljöarbete. Det ska vara proaktivt, baserat på ett livscykelsperspektiv och försiktighetsprincipen. Målet är att hela tiden spara energi och minska vårt utsläpp av koldioxid, som har stor betydelse för den globala uppvärmningen. Scanias idoga miljöarbete fortsätter dagligen, genom klimatsmarta lösningar och små beteendeförändringar.

13 13 Cykeln i fokus i Avesta En grupp morgonpigga cykelpendlare njuter av soluppgången vid Grytnäs kyrka. Det är tidig höstmorgon i Grytnäs utanför Avesta. Solen har ännu inte gått upp men energirådgivarna Magnus Hellstrand och Mirjam Nykvist är redan på plats vid Grytnäs kyrka. Trafikantveckan i Avesta satte cykeln i fokus och nu skall de vara med i en gemensam cykelpendling till Stora Enso en mil bort. När solen precis lyfter över horisonten ger sig gruppen i väg från samlingspunkten i utkanten av Avesta. Cykelpendlingen är en del i det arbete som energirådgivarna gör för att underlätta för cyklisterna i kommunen och för att få allt fler att välja cykeln i stället för bilen. Själva navet i det här arbetet är en Facebook-grupp för alla cykelintresserade i kommunen. En mötesplats där det informeras om event samtidigt som cyklisterna själva kan framföra sina synpunkter och önskemål. Inför evenemanget hade energirådgiv - arna varit ute och delat ut sadelskydd med information om Facebook-gruppen och Stora Enso hade informerat om den gemensamma cykelpendlingen i sin interninformation. Först på plats var Från vänster: Hans-Olov Andersson tillsammans med klimat- och energirådgivarna Mirjam Nykvist och Magnus Hellstrand. Med vädergudarnas goda samarbetsvilja blir det en trevlig cykeltur till jobbet och man är framme tidigare än beräknat. En bonustid som används för att testa den elcykel som Magnus tagit med sig. Jag vill visa att det finns lösningar för de som vill komma fram till jobbet och känna sig fräscha trots en cykeltur på en timme, berättar Magnus Hellstrand. Andra aktiviteter med fokus på cyklingen var ett samarbete med cykelhandlarna där de fick erbjuda någon produkt med rabatt i annonseringen inför Trafikantveckan. Dessutom satte kommunen upp en cykelpump centralt för att underlätta för alla på två hjul. Trafikantveckan innehöll också föräldramöten där energirådgivarna var ute och informerade föräldrarna om tanken bakom den vandrande skolbussen. Ett projekt för att få föräldrar att hjälpas åt med att gå med barnen till skolan i stället för att trängas med bilarna utanför skolan. Slutligen noterades att bilhandlarna i kommunerna lyckats väldigt bra med miljöbilsförsäljningen. En handlare i Hedemora hade sålt 68 procent miljö - bilar och nu räknar man med att göra det till en återkommande mätning för att se vilka som lyckats bäst. text: stefan nilsson foto: stefan nilsson 83-årig klimathjälte tog priset En 83-årig klimathjälte är resultatet av Trafikantveckan i Karlstad. En riktigt glad hjälte, faktiskt, då första priset var en elcykel som nu kommer att hjälpa henne i hennes dagliga cyklande i det backiga Molkom, strax norr om Karlstad. Energirådgivarna i Karlstad jobbade hårt under Trafikantveckan. En kommunikationsplan togs fram redan inför veckan och en fototävling med temat: Klimathjältar i vardagen utlystes. Inför tävlingen puffade man för den med bland annat radioreklam och webannonser. När tävlingsbidragen räknats kunde man konstatera att 24 bidrag skickats in och att man fått in en rejäl bredd på kandidaterna. Där fanns en ung bilintresserad kille som ställer bilen och väljer att cykla till och från jobbet med en 70 år gammal damcykel. Han uppmärksammades i ett lokalt tv-inslag och på så vis fick hela projektet nyttig uppmärksamhet. Där fanns också en ung kvinna som cyklar 450 mil om året och en annan kvinna som städar efter både sig själv och andra när hon cyklat ut till någon rastplats. Mikael Laakso, projektledare, och Jens Sandhäll, som ingick i juryn, vid resultatet av fototävlingen. Så fanns där naturligtvis Ruth Haffling i Molkom. Hon ställde av bilen när hon var 75 och konstaterade at det var både kul och hälsosamt att cykla i stället. Under sommaren kan det hända att hon cyklar flera mil på samma dag och då handlar det om att besöka barn och barnbarn samt att köra till återvinningsstationen med gamla tidningar och annat som går att återanvända. Mormor är en riktig klimathjältinna, säger barnbarnet Connie Fredriksson. Hon är vegetarian och äter bara kravmärkt mat. Connie var den som anmälde mormor till fototävlingen där både det bildmässiga i bilden och historien bakom var av avgörande betydelse. Till nästa år skall vi nog bredda tävlingen lite till och försöka få med sådant som klimatsmart uppvärmning, berättar Mikael Laakso som är projekt - ledare. Han berättar också att det är ett stort intresse för cyklandet i kommunen och att man gör sitt bästa för att öka intresset ännu mer. Offentliga luftpumpar finns redan och det kommer att byggas fler. Digitala cykelräknare är också något som man räknar med att montera upp under hösten för att visa hur många som ställer bilen till förmån för cykeln. Förra året hade vi fokus på biogas och i år är det fokus på cyklingen, avslutar Mikael. text: stefan nilsson foto: stefan nilsson Ruth Haffling heter klimathjältinnan i Molkom. Hon vann fototävlingen och därmed en elcykel.

14 14 Ju mindre ni köper av oss, desto bättre. Som fjärrvärmekund hos E.ON får ni en mängd smarta tjänster som gör det lätt att få koll på energiförbrukningen och förändra den. Läs mer på eon.se eller ring oss på Kunskap och utveckling Nova Högskolecentrums utbildning till Drift- och underhållstekniker har en inriktning mot energi. Den drivs i nära samarbete med näringslivet och innehåller en stor mängd praktik på olika arbetsplatser inom regionens energi- och processrelaterade företag. Vill du veta mer om Novas utbildingar, forskningssatsningar och Atrinovas affärsutvecklingsprojekt är det en bra idé att besöka vår hemsida Det bästa med utbildningen var att det gav ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. f.d student

15 15 Hela Sydost ska trampa Vill du beskriva succé så skriv SydostTrampar! Inför nästa år är målet ett fördubblat deltagarantal och det borde inte vara en utopi med tanke på att miljön står i fokus. Det hela handlar om en cykelutmaning mellan företag och kommuner i Syd - ostregionen och deltagarna kommer från arbetsplatser i Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Målet är enkelt och uttalat, spara koldioxidutsläpp genom att under sex veckor på våren och sex veckor på hösten cykla så mycket som det bara går deltagare år 2010 ska bli år 2011! Cykeln utmärkt färdmedel Per Hansson, projektledare på Energi - kontor Sydost, arrangör och fanatisk cyklist förklarar. Att få människor att tänka efter en extra gång och ställa bilen hemma är egentligen det sekundära för oss. Huvudmålet med tävlingen är att alla ska strunta i att tänka över vilket färdmedel de ska välja på morgonen. Det självklara valet ska vara att fatta cykel - styret och hoppa på sadeln. I spåren följer inte bara en förbättrad kondition, bättre hälsotillstånd och frisk luft. Det viktiga är att varje individ får ett eget val att kunna göra förändring, att kunna bidra till en bättre miljö. Att påverka det som en dag ska lämnas över till våra barn. Ska alltid finnas där Kampanjen är inspirerad av Skåne- Trampar och Per Hansson hoppas att alla kommuner hoppar på sadeln och deltar i projektet. Att cykla till och från jobbet, i tjänst - en och såklart även på fritiden på ett fordon som är snabbt, smidigt, enkelt och billigt borde locka de flesta. Att få samtliga kommuner att uppmuntra sina anställda att delta är ett av våra huvudmål. På köpet får de ju en bra referens på statusen på kommunernas cykelvägar. Framgångsrika lag Ett av alla de företag som framgångs - rikt deltar i tävlingen är Kockums IF, Karlskrona. Laget består av fyra personer med varierande antal mil på cykelsadeln. Louise Osbeck, en av lagmedlemmarna berättar: För oss var det en kombination av olika intressen som gjorde att vi anmälde oss. Någon är tävlingsinriktad, någon gillar friluftsliv och vi är alla medvetna om den belastning som bilkörningen utgör. Cyklingen ger lite extra energi och man känner att konditionen blir bättre och bättre. Det gick riktigt bra för oss under vårsäsongen och det är en extra fjäder i hatten nu när nya höstmil på cykelsadeln väntar. text: mathias sabel Vi strävar efter att vara ett starkt alternativ på hemmamarknaden Karlshamn Energi är en lokal kraft i flera bemärkelser. Prisvärd förstås men framför allt tillgänglig och väl insatt i de förutsättningar och önskemål som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer på hemmaplan ställer. Karlshamn Energi är din lokala kraft. Välkommen att kontakta Per Håkansson, tel

16 16 Har kommit på andra tankar Matavfall ska bli fordonsbränsle. På så sätt blir Västblekinge Miljös Scaniabilar ännu grönare. Vi håller på att bygga en biogastank. Inom ett och ett halvt år kommer alla sopbilar drivas på det sättet, säger företagets vd Göran Sternsén. Miljötänket präglar Västblekinge Miljö AB (VMAB) starkt. Här råder kretsloppstänkande fullt ut. Soporna förvandlas till gas, som sedan fylls upp i sopbilarna. Tanken är att göra vårt bästa för att vara så gröna som möjligt. Vi källsorterar i åtta olika sektioner. Matavfallet blir fordonsbränsle och vi håller på att projektera för en ny biogastank, berättar vd Göran Sternsén. Miljö måste få kosta Från och med i år började dessutom alla hushåll i västra Blekinge att sopsortera. Det finns två olika alternativ för invånarna att välja på: Minimiljö med två soptunnor en för matavfall och en för restavfall (sådant som inte är sorterbart). Maximiljö med två större soptunnor med vardera fyra fack. Anläggningen är inte gratis. Det kommer att svida en del i plånboken, även om Göran Sternsén inte har några exakta siffror att avslöja. Men miljö måste få kosta! Logisk energiförsörjning Två av Scanias gasbilar rullar just nu för VMAB i ett fältprovförsök. Totalt ska ytterligare tolv lastbilar trafikera Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. För oss är det logiskt att ta energi från det vi samlar upp. Vi rötar matavfallet och det kommer även att räcka till gas till den publika delen. Det kommer att bli två sådana mackar och den första öppnar om två år i Mörrum. Minst lika bra som en diesel Företaget Ohlssons är entreprenör för VMAB och det företag som tar hand om soporna. Hos oss ligger miljöarbetet högt, det skulle inte vara trovärdigt annars med tanke på den bransch vi är i, säger företagets vd Christer Ohlsson. Ohlssons testar nu Scanias gasbil. Hittills har försöket slagit väl ut. Ohlssons kör på biologiskt nedbrytbara oljor. Kostnadsmässigt är gasbilen som en diesel. I det närmaste också funktions - mässigt. Jag ska inte säga det är bättre än en dieselbil, men det är i varje fall lika bra. Vi har inte haft någon referens eftersom vi är först med den här gasbilen, men motorn har fungerat väldigt bra. Det är kul att vi kunnat få en så komp - lett gasbil från Sverige. Modern datateknik Ohlssons ligger långt fram tekniskt. På armen som lyfter upp sopbehållaren finns en läsare, som scannar av IDbric kan på sopkärlet. Resultatet av scanningen går till en dator inne i bilen som sedan skickar informationen till centralen. Där kan vi sedan se exakt vilket klockslag soptunnan tömdes. Om någon glömt att ställa ut sin soptunna trycker vi på en knapp, att bingen inte är ute. Då kan vi berätta för kunden när vi var där och att det inte fanns någon tunna utställd, berättar Christer Ohlsson. Soloåkning på landsbygden Systemet med scanningen är extra bra, eftersom det finns många olika slags tömningstider för olika hushåll. Man ser med en gång efter scanning - en om kärlet är felutsatt. Det besparar oss en massa jobb. På landsbygden åker förarna en och en och tömmer hushållens sopor. I stadskärnan jobbar de fortfar ande Scanias två gassopbilar i västra Blekinge får snart sällskap av ytterligare tolv. Det kommunala avfallshanteringsbolaget Västblekinge Miljö AB är först ut i Sverige med tekniken och inom ett och ett halvt år kommer matavfallet som hämtas av sopbilarna även att användas för att driva dem. allt som oftast ändå två och två. Det är ganska långt mellan tömning - arna på landet, därför är det onödigt att ha två personer som åker där bak på bilen. Det är mer körtid och uppställningstid på landsbygden. text: tobias sandblom foto: matz arnström

17 17 Upptäck gasbilen Opel Combo ecoflex. Renare utsläpp och lägre driftskostnader. Monovalentplus-tekniken i Opel Combo ecoflex förenar maximal effektivitet och låg bränsleförbrukning. En 1.6 CNG-motor 69 kw (94 hk) som drivs med komprimerad biogas eller naturgas innebär mycket låga driftkostnader och ger ännu renare utsläpp vid biogasdrift produceras endast drygt 20 gram koldioxid per kilometer, samtidigt som den är helt partikelfri. CNG-tekniken i Opel Combo ecoflex uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och är lätt att använda. Opel Combo CNG Gas Från ca kr exkl moms Opels 5 servicelöften: Snabbservice/Diagnos utan tidsbokning Slitdelar byts samma dag Vi erbjuder alternativ transport Direktnummer till Kundservice Två års Opel Assistance i hela Europa DITT BILVARUHUS - Öppet: Måndag Torsdag 9 18 Fredag 9 17 Lördag Oskarshamn Karlskrona Kalmar Nybro CO g/km, 5,0 6,2 l/km gäller bränsleförbrukning blandad körning. CNG ecoflex CO g/100 km bränsleförbrukning 7,5 7,6 m3/100 km. Miljöklass Bilen på bilden är extrautrustad. Opel försäkring kan tecknas från 240kr/mån

18 Har Du miljödäck på din bil? Däcken på din bil är inte bara den enskilt viktigaste säkerhetsdetaljen. De svarar även för en hel del av bilens miljöpåverkan under sin livstid. AGI däcken utvecklas och tillverkas i Sverige av Anderstorp Däck AB. Vi leder utvecklingen inom den nya generationens regummerade däck. Våra AGI däck vinner respekt för sina egenskaper och har fått mycket bra vitsord i oberoende tester. Ett exempel är våra vinterdäck AGI Sarek 2 (dubbat) och Soft Sarek (odubbat) som tävlar med - och ofta överträffar - de mest kända varumärkena. Återvunna däck från Anderstorp är alltså inte bara miljömässigt överlägsna. Dagens kvalitetsregummerade däck håller högsta prestanda på vägen samtidigt som de ger ett bättre grepp om plånboken. AGI däck är därför ett högklassigt, miljöklokt och kostnadseffektivt val. Kvalitetsregummerade däck är miljökloka på flera sätt. Genom att återanvända friska däckstommar och förse dem med en ny slitbana sparas råvaror. Mest uppenbart är det minskade slöseriet med olja - en naturresurs som inte är förnyelsebar. Med vår metod behövs endast 40 % av den råolja som annars går åt för att producera ett nytt däck. Dessutom krävs det väsentligt mycket mindre energi för att producera våra däck. AGI däcken är, förutom att vara anpassade för vårt nordiska klimat, dessutom bidragande till att hålla tillbaka växthuseffekten. Det är sådana förtjänster som gör att olika organisationer - allt ifrån Gröna bilister till Kaliforniens miljö- och hälsodepartement - har fått upp ögonen för återvunna däck. Vårt företag är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO Vi är förstås lite stolta över att det var vi i Anderstorp som satte standard för världens däcktillverkare genom att sluta använda de cancerogena HA-oljorna i däckens gummiblandning. Men den framgången gör inte att vi kan slå oss till ro. Vi sätter ständigt miljöaspekterna i centrum för vår produktutveckling. Allt för att också i fortsättningen kunna erbjuda framtidsdäck. foto: Björn Wennerwald Det Svenska Däcket Anderstorp Däck AB, Box 34, Anderstorp Tel , Fax

19 19 Energi inte bara för män! Är det skillnad mellan kvinnor och män när det gäller energi? Tänker vi olika? Känner vi olika? Vi är övertygade om att det finns många vinster med en mer jämställd energibransch, säger Lena Eckerberg, projektledare på Energikontor Sydost. Mycket i samhället kan tyckas mansdominerat och detta gäller självklart även energibranschen. Nu har Energi - kontor Sydost beviljats medel från Energimyndigheten och från Sveriges kommuner och landsting för att jobba med jämställdhetsintegrering. Tre energibolag får den första slängen av sleven: Växjö Energi, Kalmar Energi och Öresundskraft. Ingen vet säkert, men de flesta som arbetar med, pratar om, tycker om och bestämmer om energi är män, berättar projektledaren Lena Eckerberg och fortsätter: Vi är övertygade att om fler tjejer, flickor, tanter, kvinnor arbetade med energi så skulle det vara bättre. Enligt projektet och dess medarbetare är det mycket viktigt att få fler kvinnor intresserade av energifrågor. Men hur gör man då för att nå fram till dessa kvinnor? Det här behöver attackeras från olika håll, säger Lena. Kalmar Energi jobbar hårt med informationen till sina kunder medan Växjö jobbar mer med det fys - iska bemötandet. Inte bara kön Anna Karlsson, som är personaladmi - nistratör på Kalmar Energi, är eld och lågor inför det nya projektet. I början var det svårt att få grepp om det hela, berättar hon. Men efter utbildningen vi fick av Christina Ahlzén som verkligen är expert på det här med jämställdhetsfrågor, så klarnade det och vi upptäckte saker vi aldrig tänkt på förut. Men det handlar inte bara om jämställdheten mellan könen. Anna och de andra som genomgått utbildningen och deltagit i de övningar som Christina Ahlzén anordnat är väl medvetna om att det också finns skillnader mellan olika åldersgrupper och olika etniska tillhörigheter. Målsättningen är att den information som Kalmar Energi går ut med ska nå ut till en bredare front än tidigare, säger Anna Karlsson men påpekar också att det även kommer att finnas mer djuplodande teknisk information för den som vill. Så vare sig man är pensionär, man, kvinna, tonåring eller har utländsk bakgrund så ska informationen i framtiden bli betydligt mycket enklare att ta till sig. text: jonas frykman Fast energipris hos SCA BioNorr Kontrollerad råvara från SCAs egna skogar blir pellets med erkänt hög kvalitet och garanterat energivärde. Med ett fastprisavtal får du trygg och säker värme leverans i upp till 3 år framöver. Läs mer om vår kvalitetspellets, fastprisavtal och hitta din närmaste återförsäljare på scabionorr.com. Passivt tänkande i aktivt miljöarbete I Europas grönaste stad är miljön en hjärtefråga för oss på Hyresbostäder. Tack vare att miljöfrågorna finns med i stort och smått kan våra hyresgäster bo lite mer miljövänligt. På Sigfridsområdet i Växjö har Hyresbostäder två åttavåningshus med trästomme som är byggda med passivhusteknik. Hyresbostäder i Växjö AB äger och förvaltar cirka bostäder, varav är avsedda för studenter. Bolaget har 47 anställda och ägs av Växjö kommun. Söker du bostad? Ring eller besök Tel scabionorr.com SCA BioNorr

20 20 Sol, vind o När det blåser går vissa in och säger fy vad det blåser. Andra går ut och sätter upp ett vindkraftverk. Familjen Hedin på Norderön utanför Östersund hör definitivt till den senare kategorin. Det hela började med ett gediget miljö - intresse hos paret Daniel och Christina Hedin. Det var Christina som först förde önskan om ett vindkraftverk på tal. Men till att börja med fick familjen som även består av barnen Arvid, 5, och Vidar, 2, nöja sig med solfångare på taket för att få varmvatten från maj till augusti. Energisnål dator Med föräldrar som på Norderön tar cykeln nio gånger av tio (den tionde sker resan med familjens etanolkonverterade bil) och använder gamla upp - hottade datorer med program med öp pen källkod som operativsystemet Linux för att dessa kräver mindre prestanda av datorn var ett eget vindkraftverk på tomten förstås bara en tidsfråga. Nygammal teknik Att använda teknik som tar tillvara kraften i vinden är i sig inte något nytt. I tusentals år har vinden använts som energikälla för att driva till exempel båtar, kvarnar och pumpar. Att utnyttja vinden för att producera el är däremot relativt nytt, men principen som används i dagens vindkraftverk är densamma som i väderkvarnarna vilka fanns redan för år sedan. Vindstilla vinter För ungefär tio år sedan fanns också planer för ett vindkraftsprojekt på Norderön. Det gjordes bland annat vindmätningar och söktes bygglov, men när detta inte beviljades tog det stopp. Den vindmätning som gjordes på Norderöns södra sida kom däremot till nytta när Daniel och Christina satte igång med sina planer. Vindmätningen visade att det i genomsnitt blåser unge - fär sex meter per sekund. Det är egentligen på gränsen. Sju meter per sekund är mer optimalt, säger Daniel Hedin. Sedan januari 2009 står ett vindkraft - verk på Watt på familjen Hedins gård. Verket skulle vid optimala förhåll - anden kunna producera cirka 2 000kWh per år. Men det har nog aldrig någonsin blåst så lite som i vintras, säger Daniel Hedin. Rekordlåg elförbrukning Petri, en bekant till familjen och som driver ett företag som bland annat utför vindmätningar, kom hem till familjen Hedin inför att vindkraftverket skulle sättas upp för att få en uppfattning om familjens elförbrukning. Daniel minns fortfarande Petris kommentar när de gick igenom gamla elräkningar: Det här kan inte stämma! Hedins använder nämligen bara unge - fär hälften så mycket hushållsel som den genomsnittliga svensken kwh per år, att jämföra med genomsnittet på cirka kwh per år. Det är inte så att vi har satt oss ner och bestämt oss att nu ska vi spara si och så mycket. Vi lever helt enkelt ett liv där vi inte använder så mycket el, förklarar Daniel anspråkslöst. Ingen tv, men gärna barnfilm Till exempel har familjen inte någon tv överhuvudtaget. Varken jag eller Christina hade haft någon tv under studietiden, och ingen av oss tyckte att vi behövde skaffa någon nu heller. Familjen ser bara fördelar av att slippa känna sig styrda av tv-tablån, men Arvid och Vidar kan ändå titta på barnfilmer på familjens dator. Oberoende öbor För övrigt är hela familjen noga med att stänga av apparater som inte används och släcker ljuset i alla rum de lämnar. Belysningen består förstås av lågenergi- och LED-lampor. Att Daniel och Christina valde att satsa på vindkraftverket, trots den redan låga energianvändningen, förklaras med ett starkt miljöintresse och nyfikenheten att prova olika lösningar. Vindkraft I Sverige är total installerad effekt i vindkraft i dag omkring 800 MW, verk som tillsammans årligen producerar cirka 2 TWh el. Svensk total årsförbrukning ligger mellan 140 och 150 TWh. Vindkraften har potential att bidra med betydligt mer och utbyggnaden har tagit rejäl fart, med en fördubbling av effekten de senaste två åren byggdes cirka 220 MW och 2008 togs 129 nya vindkraftverk i drift, med en sammanlagd effekt om 217 MW. Energimyndigheten bedömer i sin långsiktsprognos att årsproduktionen år 2015 att vara mellan 8 och 9 TWh. Vårt nationella mål är att producera 30 TWh vindkraftel från och med år 2020, vilket skulle föra oss närmare stora vindkraftländer som Danmark, Tyskland och Spanien.

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 KLIMATAVTAL. Oskarshamn och Mörbylånga har redan skrivit på. Sävsjö står näst på tur. Sid 6 RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 eneroi poolen 2.2011 MAT BLIR

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost LÖSNING PÅ VÄG. Stefan Nilsson rapporterar direkt från bilmässan i Paris. Sid 10 11 LYSANDE LED. En del av lösningen och framtidens ljuskälla flyger högt igen. Sid 13 eneroi poolen 2.2012 LÖNSAM AFFÄR.

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 2 2015. Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Släpp in lite sol i ditt elavtal. Vi önskar dig en grön och

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb BILD: Ewa Levau Servicepatrull en väg till ett fast jobb SIDAN 5 Ishallen värmer badvattnet SIDAN 9 BILD: Nille Leander Vi djupdyker i Malmös brödutbud MITTEN Dataspel att låna på biblioteket SIDORNA 6

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme nonstop Mälarenergi nr 1-09 Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme Vinterfest på Vallby Friluftsmuseum Kunder vill tillbaka Tryggt med serviceavtal Mälarenergi Stadsnät trendspanar

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

Malmö - hållbarhet blir verklighet

Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet är en bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU -

Läs mer