Spel i TV:n med Accedo sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spel i TV:n med Accedo sid 8"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små.

2 Paniken borta nu är det bara dåligt Claes de Neergaard Syftet med krönikan är att reflektera över hur svenska små och medelstora företag påverkas av finanskrisen och konjunkturavmattningen. Detta är den fjärde versionen; under börsens panikvecka skrevs den om tre gånger, i allt mörkare färger. Mot slutet av den svarta veckan kändes det som rasslet från tangentbordet ackompanjerades av klappret från apokalypsens hästar. Nu har politikerna i EU och USA, kraftfullt och ganska så snabbt efter ett antal brandkårsutryckningar, vidtagit mycket långtgående åtgärder. Aldrig förr i världshistorien har så många nationer under så kort tid nationaliserat så mycket risk! Faran för fortsatt panik har därför lagt sig. För de som sjunger marknadsekonomins lov, som jag själv t ex, stämmer kollapsen i finansbranschen i västvärlden till seriös eftertanke och ödmjukhet. Efter 35 år i finansbranschen är jag gruvligt besviken över två saker; för det första att finansbranschen tycks vara oförmögen att ta till vara på tidigare dyrköpta erfarenheter. Kortsiktig girighet ges större spelrum än vad ledningar och styrelser mäktar att övervaka. Det spelar ingen roll hur många kontrollorgan som skapas om bankernas eget kapital sätts i händerna på trading-avdelningar som drivs av starka kortsiktiga incitament. För det andra, att staten har haft otillräcklig banktillsyn och bristande insikt i systemrisker. På det området har statens snålhet bedragit visheten. Titta bara på löneläget i den svenska finansinspektionen som bidragit till oacceptabel personalomsättning och försvårat en behövlig kompetensuppbyggnad. Finanskraschen har redan påverkat den reala ekonomin negativt. Konjunkturen ser ut att bromsa in kraftigt. De råvarupriser, som vi oroade oss över för inte så länge sedan, faller ordentligt. Den goda nyheten för stunden är väl att ingen längre oroar sig över inflationsförväntningarna! Så här i backspegeln framstår Riksbankens räntehöjning för bara en månad sedan som osedvanligt dåligt tajmad. En första koordinerad internationell räntesänkning har gjorts. Vi kan se fram emot mer av den varan när statistikinsamlarna summerar sina data över tredje och fjärde kvartalet. För de små- och medelstora bolag som vi finansierar gör konjunkturavmattningen sig påmind och det kommer att bli kämpigare att leva upp till affärsplaner och budget, inte minst under det närmaste året. Men mer oroande är finanskrisens direkta effekter. De påverkar både investerare och bolagen. Klimatet är ogynnsamt för att sälja aktier eller bolag på rimliga värderingar. Det är också att svårt att notera små bolag på börs. Någon förändring i positiv riktning ligger knappast i korten. Bankerna skärper kraven på säkerheter och soliditet. Många bolag behöver därför större kapitaltillskott än planerat från ägarna. Kombinationen av ökade kapitalbehov och mer utdragna innehavsperioder kan bli påfrestande för en del ägarkonsortier. Det finns flera oroande tecken på detta redan. Det är viktigt att bankerna, som nu kan dra nytta av att viss finansiering garanteras av staten, ser till att kreditsystemet normaliseras och att småföretagen, som är extra sårbara, värnas. Det går inte att ha lånat ut ett paraply vid gynnsam väderlek och ta det tillbaka när regnet kommer, särskilt inte som staten ger bankerna en så generös behandling. Att övervaka ett schysst agerande därvidlag blir en viktig uppgift för bankernas styrelser. Industrifonden en stabil dieselmotor Industrifonden har en viktig roll att spela när finansieringsbetingelserna är tuffa för företagen. Vi har ambitionen att vara en stabil dieselmotor i goda såväl som dåliga tider. Med 1,4 miljarder i kassan kan vi i viss utsträckning spela en sådan roll. Men, klart är att vi rådande läge inte har de resurser som krävs för de osedvanligt många och mycket kapitalkrävande propåer som i stigande takt kommer in. Finansieringsbehoven hos lovande företag på marknaden är mycket stora och kapitalet har på rekordkort tid blivit en knapp resurs. Även vi måste nu ta höjd för att kapitalbehoven i bolag där vi redan är engagerade riskerar att stiga kraftigt. Avslutningsvis, en privatinvesterare, som står oss nära, sa häromdagen att det i dessa besvärliga tider trots allt var lättare att vara optimist. Visserligen kunde man ha fel, men optimisten hade det i alla fall roligare på sin resa. Detta är värt att ta till sig! Vad tycker ni f ö om den fyndiga engelska humorn kring ett fingerat revisorsuttalande om Lehman Brothers? "There are two sides of a Balance Sheet, Left & Right (Assets and Liabilities respectively): On the Right side there is nothing right and on the Left side there is nothing left". Fortsatt hög investeringstakt, men sämre resultat för Industrifonden 2 Industrifonden hade en fortsatt hög investeringstakt under verksamhetsåret Under året tecknades avtal om investeringar för 343 miljoner kronor, det vill säga på ungefär samma nivå som föregående år. Industrifondens resultat för verksamhetsåret försämrades dock betydligt och uppgick till -284 (123) miljoner kronor. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Under året tecknades avtal om investeringar för 343 (351) miljoner kr. Av detta utgjorde 92 (201) miljoner kr investeringar i 10 (13) nya bolag och 251 (150) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Årets resultat uppgick till -284 (123) miljoner kr, vilket är en avsevärd försämring jämfört med föregående år. Detta förklaras av att Industrifonden haft låga intäkter eftersom den inte sålt några aktier i portföljbolag och att avkastningen på placerat kapital försämrats betydligt. Dessutom har det gjorts betydande nedskrivningar av engagemang inom Life Science och Indirekta investeringar. Vid verksamhetsårets slut uppgick fondens likvida medel till (1 927) miljoner kr. Industrifonden är fortsatt väl rustad för att även i dessa kärvare tider spela en viktig roll som finansiär av svenska små och medelstora bolag, säger vd Claes de Neergaard. Vårt resultat under föregående år var otillfredsställande. Därför intensifierar vi arbetet med värdeskapande i portföljbolag för att säkra våra intäkter under kommande år. Kombinationen av finansiell turbulens och sviktande konjunktur försvårar självklart detta arbete.

3 Från långfil till entreprenörskap Forskaren och entreprenören Eva Grahn Håkansson har utsetts till ny ledamot av Industrifondens styrelse. Hon har disputerat i klinisk bakteriologi och grundat två företag med sin forskning som grund. De är Essum som utvecklar, tillverkar och marknadsför probiotiska bakteriekulturer och Probac som kommersialiserar färdigutvecklade probiotiska produkter inom livsmedel och naturläkemedel. Du är både forskare och företagare. Hur blev det så? Min avhandling handlade om streptokocker och halsfluss som avhjälptes med antibiotika, men som ändå hade tendens att återkomma. Bland annat berodde det på att stora delar av den normala bakteriefloran slås ut med antibiotika. När man sedan tillförde normalflora minskade antalet återfall hos dessa patienter. Jag har också tittat på gammeldags långfilskulturer och där valt ut den som var bäst på att återställa bakteriefloran i tarmen, så starten för Essum var utvecklingen av den unika bakteriekultur som sedan dess ingår i Verums hälsofil. Verums hälsoyoghurt innehåller en annan bakterie som vi också tagit fram. Vad ser du som viktigast att bidra med i Industrifondens styrelse? Flera saker. Jag är sedan i våras utsedd av regeringen som ambassadör för kvinnligt företagande så jag vill gärna verka för att få fram fler kvinnliga entreprenörer. Att även skapa intresse kring de nordligare regionerna ur ett vetenskapligt perspektiv är också en hjärtefråga. Men framför allt hoppas jag att min erfarenhet av att just starta företag är det största bidraget jag kan komma med. Jag vet ju trots allt hur det är att behöva hjälp att komma igång och för att kunna utvecklas. Sett ur det perspektivet, vilken är då Industrifondens viktigaste uppgift? Jag skulle säga att det finns flera som är lika Bakterieforskaren Eva Grahn Håkansson från Umeå har grundat två företag, Essum, där hon är vd och Probac, där hon sitter i styrelsen. Båda företagen har probiotika, eller nyttiga tarmbakterier som förstärker det egna försvaret och tarmfloran, som grund. Nu tar hon plats i Industrifondens styrelse. viktiga. Kapitalet är en nödvändighet men att även kunna komma in och bidra med kompetens och värdefulla nätverk kan vara minst lika viktigt. Industrifonden erbjuder lån Ett lån från Industrifonden kan vara det som sätter fart på ett företags expansion. Industrifonden har nämligen möjlighet att ge riskbärande lån utan säkerhet, vilket kan vara ett alternativ när banken säger nej. Många företag föredrar att låna pengar till sin expansion, eftersom det inte påverkar ägarsituationen i företaget, säger Anders Eklund, chef för Industrifondens affärsområde Industrifinans. Det är en tidsbegränsad finansiering till ett givet pris, vilket passar bra för en viss typ av företag. De företag det är fråga om är sådana som har positivt kassaflöde och som står inför en expansion, det kan t ex vara en investering i nya maskiner, marknadssatsningar eller bygget av en ny fabrik. En lånefinansiering från Industrifonden gör det möjligt för företaget att expandera. God betalningsförmåga Men det är viktigt att understryka att bolaget måste ha god betalningsförmåga, säger Anders Eklund. Det är därför lån inte passar så bra för företag i tidiga faser, eftersom de sällan har några intäkter och då inte kan betala ränta. Men om företaget är etablerat och har positivt kassaflöde kan lån vara ett bra finansieringsalternativ. Industrifonden syr då ihop en finansieringslösning som passar det enskilda företaget. Det kan till exempel handla om lån med ränta eller lån med optioner eller konvertibler. Om det är fråga om ett räntebärande lån så är räntan högre än vid ett vanligt banklån. Förklaringen till detta är att Industrifonden tar en hög risk (kräver inga säkerheter) och måste ha kompensation för detta. Vi kan erbjuda många olika alternativ, när det gäller att finansiera ett företag som ska expandera, säger Industrifondens Anders Eklund. Bankernas riskvilja är som alla vet mycket låg just nu och det lär öka efterfrågan på lån från andra. Industrifondens Anders Eklund beskriver ett färskt exempel på lånefinansiering. - Det är den lösning för verkstadsföretaget VICI i Lidköping, som vi var med om att ta fram. Bolaget stod inför en större expansion och behövde mera kapital. Detta löstes genom en kombination av egenkapital och konvertibla lån från Industrifonden samt lån från Almi och från banken på sammanlagt 80 miljoner kr. Det är ett bra exempel på den flexibilitet vi kan erbjuda, säger Anders Eklund. Nytt kontor i Malmö Industrifondens kontor i Malmö har flyttat. Numera återfinns kontoret med de båda investeringsansvariga Lennart Gustafson (Technology) och Lars Persson (Life science) på Södra Tullgatan 4 i Malmö. Telefonnumret är Som tidigare delar Industrifonden lokaler med riskkapitalbolaget Malmöhus Invest, där Industrifonden är delägare. 3

4 Nytt från våra portföljbolag Coresonic visar upp sig i Chicago Coresonic väckte uppseende vid Wimax World-mässan i Chicago med världens minsta och mest strömsnåla utrustning för den trådlösa kommunikationstekniken Wimax. Coresonic utvecklar en basbandsprocessor, som ingår i alla mobiltelefoner och all annan utrustning för trådlös kommunikation. Coresonics processor är mellan 4 och 10 gånger strömsnålare än konkurrerande alternativ. Med Coresonics teknik kan processorn programmeras till att samtidigt klara flera olika kommunikationsstandarder som t.ex. GSM, 3G, W-LAN och Wimax. Coresonics affärsidé är att sälja tekniken på licens och låta kunden själv integrera den i andra halvledare där den bara tar 1,5 kvadratmillimeter av ytan. Industrifonden äger 36 procent av Coresonic. Fondens första investering i bolaget gjordes Bioinvent i samarbete med Roche Bioinvent har tillsammans med belgiska Thrombogenics ingått ett licensavtal med det stora schweiziska läkemedelsbolaget Roche. Avtalet gäller cancerläkemedlet TB-403 och kan inbringa stora summor till Bioinvent. Detta är mycket betydelsefullt för BioInvent och en av de bästa nyheterna för svensk life science på många år, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Det är en vitamininjektion i en bransch, som f n präglas av viss dysterhet, och bidrar till förbättrad framtidstro. Roche och Genentech är de starkaste bolagen i världen inom antikroppsläkemedel mot cancer. Detta gör dem till ideala partners för Bioinvent, fortsätter han. Industrifonden äger 8 procent av BioInvent, som utvecklar antikroppsläkemedel. Fondens första investering i bolaget gjordes Scandinova inviger nya lokaler i Uppsala Den 18 september klippte landshövding Anders Björck bandet när Scandinova invigde sina nya större lokaler i Uppsala. Bolaget, som är inne i en kraftig expansionsfas, utvecklar en unik pulsgenerator, så kallad modulator, som används både inom industri och inom forskning. Pulsgeneratorer har en nyckelfunktion inom röntgen, cancerbehandling och partikelacceleratorer. De förser strålkällan med korta, väldefinierade likspänningspulser med hög effekt. Pulsgeneratorerna används även inom industrin för att ytbehandla, sterilisera eller genomlysa. Scandinova, vars nya lokaler är dubbelt så stora som de gamla, kommer att tredubbla sin omsättning 2008 samtidigt som antalet anställda fördubblas. Marknaden har äntligen fått upp ögonen för den här tekniken, säger vd Mikael Lindholm. Industrifonden äger 42 procent av Scandinova. Fondens första investering i bolaget gjordes Ett fyrverkeri markerade invigningen av Scandinovas nya större lokaler i Uppsala. Bland de hundratalet deltagarna märktes företrädare för världsledande företag inom bl.a. radioterapi, industriell röntgen, radar- och lasersystem samt för forskarvärlden. 4

5 CellaVision i Japan och i Kanada CellaVision ska etablera sig i Japan. Det börsnoterade bolaget som utvecklar analysinstrument för blod och andra kroppsvätskor, har fått ett officiellt godkännande att marknadsföra sin produkt i Japan och har därför startat dotterbolag där. Etableringen fortskrider enligt plan och det känns bra att nu kunna inleda marknadsbearbetningen av den japanska marknaden. Före årets slut hoppas vi vara helt operativa, säger Cella- Visions VD Yvonne Mårtensson, som ser stor potential på den japanska marknaden. Japan är världens näst största marknad och där kommer CellaVision i första hand att bearbeta de cirka 1000 större sjukhus- och kommersiella laboratorierna, där man har stort behov av automatisering. CellaVision har också fått sina första kanadensiska ordrar på den nyligen lanserade produkten för kroppsvätskeanalys. Kunderna är alla större sjukhuslaboratorier i provinserna Ontario, British Columbia och Nova Scotia. Industrifonden äger 15 procent av Cellavision. Fondens första investering i bolaget gjordes Chromogenics, Effpower och Climatewell bland Europas hetaste cleantechbolag Sex svenska bolag finns med på den första lista över Europas 100 hetaste cleantechföretag som brittiska tidningen The Guardian tagit fram. Hundralistan spänner från teknik för solceller och tidvatten, till återvinning av aluminium och miljövänliga batterier. Tre av dessa har Industrifonden bland sina ägare. Etta är tyska Odersun, som arbetar med tunnfilmsteknik för solenergi. Av de tio topprankade bolagen är sju brittiska och tre tyska. Industrifondens tre portföljbolag på listan är: Chromogenics som utvecklar smarta fönster som kan reglera ljus med hjälp av elektrisk spänning, Effpower som utvecklar batterier för hybridbilar och Climatewell som utvecklar en värmepump som drivs med solvärme som kan ge både värme och kyla. Nanoradios chip i Samsungs nya telefoner Samsungs nyaste mobiltelefon innehåller ett datachip från Nanoradio. Det är den första 3G- telefonen i världen som automatiskt kan växla mellan 3G/GSM och trådlösa nätverk, WLAN, även under pågående telefonsamtal. Detta möjliggörs av Nanoradios minimala och strömsnåla chip som fördubblar såväl standby som samtalstiden. Vi är stolta över att få leverera vårt chip till en ledande mobiltillverkare som Samsung, säger Nanoradios vd Tord Wingren. Detta i en miljö med extrema krav på energiåtgång, stabilitet och prestanda. Industrifonden äger 15 procent av Nanoradio. Fondens första investering i bolaget gjordes Micromuscle i konkurs Micromuscle AB har försatts i konkurs, eftersom bolaget aldrig lyckades nå marknaden och möjligheterna till framtida intjäning bedömdes vara låga. Micromuscle, som grundades 2000, hade sitt ursprung i forskning vid Linköpings universitet. Bolaget utvecklade elektriskt formbara polymerer för bl a medicintekniska produkter inom t ex kärlkirurgi. Industrifonden ägde 44 procent av Micromuscle. Fondens första investering i bolaget gjordes Resistentia nedskrivet Uppsalabolaget Resistentia Pharmaceuticals utvecklar ett nytt allergiläkemedel. Resultatet av bolagets första kliniska Fas II-studie blev inte så bra som förväntat, varför flera investerare inte längre vill vara med och finansiera bolaget. Industrifonden har därför tvingats skriva ned sitt innehav i bolaget med 91 miljoner kr. Industrifonden ser för närvarande över möjligheterna att resa nytt kapital i syfte att kunna driva projektet vidare. Industrifonden äger 24 procent av Resistentia. Fondens första investering i bolaget gjordes

6 Nya investeringar Netadmin Systems Industrifonden går in som ny delägare i Netadmin Systems, ett Linköpingsbaserat företag som utvecklar mjukvara för automatisering av affärs- och driftprocesser i bredbandsnät. I finansieringen, som uppgår till totalt 40 miljoner kronor, deltar också delägaren Eqvitec Technology Fund III. Pengarna ska användas till bolagets internationella expansion, främst i Europa. Företagets produkt, NETadmin, är ett helautomatiskt system för bredbandsnät och stadsnät som tagits mycket väl emot av marknaden. Bolaget är marknadsledande i Norden och har en sextioprocentig marknadsandel i Sverige. ScandiDos ScaniDos vd Görgen Nilsson och Industrifondens investeringsansvariga Yvonne Petersson vid bolagets produkt Delta 4, som kontrollerar stråldosen vid cancerbehandling. Transic Industrifonden investerar 13 miljoner kr i cleantechföretaget TranSiC. Bolaget utvecklar krafttransistorer av kiselkarbid, som används för styrning av elmotorer. Största användningsområdet är den växande marknaden för eloch hybridfordon, HEV. Ett el- och hybridfordon, som växlar mellan en förbrännings- och en elmotor, har mycket mer kraftelektronik än ett bränsledrivet fordon. Med TranSiCs krafttransistor, som tål mycket höga temperaturer, slipper man separata vattenbaserade kylsystem för elektroniken. Detta gör det möjligt att snabbare introducera hybridfordon i stor skala, eftersom transistorn gör dem avsevärt lättare att bygga. Det helautomatiska systemet innebär stora fördelar för både användare och nätägare. Användaren kan via en portal själv välja vilka bredbandstjänster hon vill ha och få direkt tillgång till dem. Man kan t ex välja internetleverantör eller ta ett tillfälligt abonnemang på en viss TV-kanal. För nätägaren innebär systemet halverade driftkostnader och/eller möjlighet att hantera mångdubbelt fler abonnenter med befintlig personalstyrka. Samtidigt skapar systemet värdefull flexibilitet när det gäller att koppla in nya tjänsteleverantörer och lansera nya tjänster som IP-telefoni och HDTV i nätverken. Bland kunderna finns teleoperatörer, kommuner, elbolag, fastighetsägare och privata nätägare. Industrifonden investerar 10 miljoner kronor i Uppsalabolaget ScandiDos, som utvecklar ett system för kvalitetskontroll av cancerbehandling. ScandiDos utrustning ser till att stråldosen blir exakt rätt och att den hamnar på rätt plats i kroppen. Bolaget har redan försäljning över hela världen och det nya kapitalet ska användas till ytterligare expansion. ScandiDos system, som marknadsförs under varumärket Delta4, är anpassat till dagens avancerade strålutrustningar. Det mäter strålningen så att teknikern bättre kan individanpassa behandlingen. På så sätt får inte de närliggande friska organen några skador. ScandiDos grundades 2002 och har funnits ute på världsmarknaden i två år. Kunder finns såväl i Asien som i USA och Europa. Nu satsar bolaget på att växa ytterligare samt på att ta fram kompletterande produkter. Bolaget ha hittills finansierats av medel från grundarna, affärsänglar och Innovationsbron i Uppsala. I nyemissionen på totalt 15 miljoner kronor deltar förutom Industrifonden även ett antal privata investerare. Finessen med transistorn är att den är baserad på kiselkarbid, vilket gör att den kan styra elmotorn med hög effekt under högre värme än vad dagens kiseltransistorer klarar. Försäljningen av kiselkarbidkomponenter är ännu blygsam, men TranSiCs prototyper har redan köpts av några av världens ledande fordonstillverkare. Marknaden förväntas expandera avsevärt under de närmaste sju åren. Detta beror till stor del på att tillverkning och försäljning av hybridelfordon växer kraftigt under perioden. I emissionen på totalt 24 miljoner kr deltar också de tidigare ägarna Volvo Technology Transfer och Midroc New Technology. 6

7 Vincent Industrifonden investerar 8 miljoner kronor i expansiva skokedjan Vincent, som erbjuder svenskdesignade barnskor av hög kvalitet till överkomliga priser. Pengarna ska användas till Vincents pågående internationella expansion. Verksamheten startade 1999 som en reaktion på bristen på snygga, trendiga barnskor av hög kvalitet. Designerna Thomas Elbaum och Patrick Österman skulle köpa ett par skor till Thomas ettårige brorson Vincent. De hittade inga skor som passade, eftersom de tyckte att utbudet av barnskor på marknaden var tråkigt och begränsat. Då föddes idén att designa tuffa och roliga barnskor av hög kvalitet under ett eget namn. I augusti 1999 öppnade den första Vincent-butiken i Stockholm. Idag finns Vincent Shoe Store med ett 30-tal butiker i 10 länder: Sverige, USA, Kanada, Tyskland, Ryssland, England, Österrike, Italien, och Korea. De drivs både i egen regi och via franchise. Planen framåt är att expandera ytterligare med fokus på fler butiker i Sverige, Tyskland, Ryssland och USA. Bolaget omsatte 22 miljoner kr förra året och i år räknar man med en fördubbling av detta. Målet är att fortsätta att öka och ha 120 butiker inom tre år. I nyemissionen på totalt 11 miljoner kr deltar också Patrik Tillman, storägare i klädföretaget Odd Molly. Industrifonden är nu mera delägare i Vincent, som designar och säljer trendiga barnskor av hög kvalitet. Cyrba Industrifonden investerar 20 miljoner kr i Göteborgsföretaget Cyrba, som utvecklar och säljer komponenter till bubbelbadkar. Cyrba erbjuder innovativa lösningar på allt det som inte syns på karet, såsom elektronik, motorstyrning, slangar och kopplingar. Pengarna ska användas till Cyrbas nyligen inledda internationella expansion, som medför ett antal nyanställningar i Göteborg. Cyrba som grundades i september 2006, identifierade ett behov i en bransch där tekniken inte utvecklats nämnvärt under de senaste 10 åren. Bolaget har utvecklat en helt ny elektronisk styrbox som, förutom en rad nya funktioner, möjliggör en ny flexibilitet i styrningen av vatten och luft i karet. De knappar och vred, som finns på dagens bubbelbadkar, blir överflödiga. Istället styrs karets alla funktioner från en enda display, vilket ger de olika tillverkarna av bubbelbadkar större frihet i designen av badkaren. 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén AB Adressändring: Frågesport i TV:n med Accedo Det går att använda TV:n till mycket mer än att bara slötitta på program. Detta gäller särskilt om man har IPTV. Då öppnas en mängd olika möjligheter för den som vill ha underhållning hemma i TV-soffan såsom karaoke, frågesporter och olika spel. Detta är möjligt tack vare tekniken från Stockholmsbolaget Accedo Broadband. Detta är en växande marknad, fler och fler går över till IPTV, säger Accedos vd och grundare Michael Lantz. Det ger ett mycket mer flexibelt TV-tittande och man kan få tillgång till många olika tjänster via bredbandet. Allt är bara en knapptryckning bort. Liten men snabbt växande marknad Än så länge är det dock bara en liten del av världens TV-tittare som har IPTV eller TV via bredbandet. Ca 20 miljoner tittare i världen, varav ca i Sverige. IPTV-tekniken är lätt att leverera via bredbandet och allt som krävs hos tittaren är en speciell box. Någon parabol eller antenn behövs inte. Accedos kunder är främst TV-operatörer, som via Accedos server kan erbjuda sina kunder tillgång till olika interaktiva tjänster. Och det finns mycket att välja på. Olika spel för barn och vuxna, frågesporter, karaoke, matrecept med rörliga bilder och mycket annat. Finessen är att slutkunden, TV-tittaren, med Accedos teknik får dessa tjänster snabbare och billigare än med konkurrenterna. Vi kan hantera alla våra kunder runt om i världen från vår serverhall här i Stockholm, säger Michael Lantz. Vi börjar med små kunder och växer tillsammans med dem. Därför har vi en global skalbarhet trots att vi är ett litet bolag i Sverige. Med Accedos teknik kan man få ett stort antal spel och frågesporter direkt i TV:n. Accedos tjänster finns idag i 25 olika länder. Och vad som är populärt skiljer sig åt mellan länderna. I Kina är Mahjong jättestort, medan grekerna är tokiga i backgammon, berättar Michael Lantz. I Norden är det dock kortspel och enklare arkadspel som är populärast. Accedo utvecklar en del av tjänsterna själva, t ex vissa av spelen. I andra fall licensierar man tjänster och koncept och anpassar dem för IPTV. Man har t ex nyligen slutit avtal med filmbolaget Paramount om att göra spel med utgångspunkt från filmerna Top Gun och Saturday Night Fever. Även TV-tillverkarna börjar nu erbjuda olika tjänster direkt från apparaten. På så sätt får Accedo kunder dels bland TV-operatörer, dels bland dem som tillverkar TV-apparater och IPTV-boxar. Nyligen har Accedo lanserat tjänster med Sharp, en av världens största TV-tillverkare. Samarbetar med Ericsson Partners är väldigt viktigt för ett litet bolag som Accedo och man arbetar med de ledande bolagen inom IPTV. En viktig samarbetspartner är Ericsson, där Accedo är en global partner för IPTV. Det är en utveckling som kommer stort, säger Michael Lantz. Han tror att alla TV-apparater på sikt kommer att ha uppkoppling på nätet, vilket ger Accedo goda affärsmöjligheter. Han räknar med att fortsätta att öka bolagets omsättning. Den dubblades föregående år, från 3,2 milj kr till 6,3 miljoner kr Det beror på att vi fått fler kunder, vi tar en ny i månaden, säger Michael Lantz. Dessutom har vi ökat våra intäkter från de befintliga kunderna. Intäkterna kommer från de avgifter per kund som operatören betalar. Ju mer avancerade tjänsterna är, desto dyrare blir de. Accedo kommer att genomföra en nyemission under hösten Det kapitalet kommer att användas till att ta ytterligare marknadsandelar och för att påskynda expansionen. Industrifondens syn: Industrifonden investerade i Accedo Idag är stora delar av de moderna hushållen uppkopplade till bredband, säger Dan Ekelund, investeringsansvarig på Industrifonden. Den stora förändringen i hushållen kommer att vara att fler enheter i hemmet, inte minst TV:n, kommer att kunna kopplas upp via bredband. Accedos lösning är ett unikt sätt för t ex operatörer att billigt och enkelt nå ut med interaktiva tjänster till alla dessa enheter. Accedo Broadbands vd Michael Lantz är nöjd. Accedo har just rott hem bolagets hittills största och viktigaste order. Det är Greklands motsvarighet till Telia, OTE, som nu ska erbjuda sina IP-TV-kunder tilläggstjänster från Accedo. I länder som Grekland, där kabelnät och paraboler är ovanliga, har IP-TV ett mycket större genomslag, säger han. Det är ofta enda chansen för folk att få in många olika kanaler.

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate System AB är de nyligen sammanslagna svenska bolagen Intertex Data AB och Ingate Systems

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer