Spel i TV:n med Accedo sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spel i TV:n med Accedo sid 8"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små.

2 Paniken borta nu är det bara dåligt Claes de Neergaard Syftet med krönikan är att reflektera över hur svenska små och medelstora företag påverkas av finanskrisen och konjunkturavmattningen. Detta är den fjärde versionen; under börsens panikvecka skrevs den om tre gånger, i allt mörkare färger. Mot slutet av den svarta veckan kändes det som rasslet från tangentbordet ackompanjerades av klappret från apokalypsens hästar. Nu har politikerna i EU och USA, kraftfullt och ganska så snabbt efter ett antal brandkårsutryckningar, vidtagit mycket långtgående åtgärder. Aldrig förr i världshistorien har så många nationer under så kort tid nationaliserat så mycket risk! Faran för fortsatt panik har därför lagt sig. För de som sjunger marknadsekonomins lov, som jag själv t ex, stämmer kollapsen i finansbranschen i västvärlden till seriös eftertanke och ödmjukhet. Efter 35 år i finansbranschen är jag gruvligt besviken över två saker; för det första att finansbranschen tycks vara oförmögen att ta till vara på tidigare dyrköpta erfarenheter. Kortsiktig girighet ges större spelrum än vad ledningar och styrelser mäktar att övervaka. Det spelar ingen roll hur många kontrollorgan som skapas om bankernas eget kapital sätts i händerna på trading-avdelningar som drivs av starka kortsiktiga incitament. För det andra, att staten har haft otillräcklig banktillsyn och bristande insikt i systemrisker. På det området har statens snålhet bedragit visheten. Titta bara på löneläget i den svenska finansinspektionen som bidragit till oacceptabel personalomsättning och försvårat en behövlig kompetensuppbyggnad. Finanskraschen har redan påverkat den reala ekonomin negativt. Konjunkturen ser ut att bromsa in kraftigt. De råvarupriser, som vi oroade oss över för inte så länge sedan, faller ordentligt. Den goda nyheten för stunden är väl att ingen längre oroar sig över inflationsförväntningarna! Så här i backspegeln framstår Riksbankens räntehöjning för bara en månad sedan som osedvanligt dåligt tajmad. En första koordinerad internationell räntesänkning har gjorts. Vi kan se fram emot mer av den varan när statistikinsamlarna summerar sina data över tredje och fjärde kvartalet. För de små- och medelstora bolag som vi finansierar gör konjunkturavmattningen sig påmind och det kommer att bli kämpigare att leva upp till affärsplaner och budget, inte minst under det närmaste året. Men mer oroande är finanskrisens direkta effekter. De påverkar både investerare och bolagen. Klimatet är ogynnsamt för att sälja aktier eller bolag på rimliga värderingar. Det är också att svårt att notera små bolag på börs. Någon förändring i positiv riktning ligger knappast i korten. Bankerna skärper kraven på säkerheter och soliditet. Många bolag behöver därför större kapitaltillskott än planerat från ägarna. Kombinationen av ökade kapitalbehov och mer utdragna innehavsperioder kan bli påfrestande för en del ägarkonsortier. Det finns flera oroande tecken på detta redan. Det är viktigt att bankerna, som nu kan dra nytta av att viss finansiering garanteras av staten, ser till att kreditsystemet normaliseras och att småföretagen, som är extra sårbara, värnas. Det går inte att ha lånat ut ett paraply vid gynnsam väderlek och ta det tillbaka när regnet kommer, särskilt inte som staten ger bankerna en så generös behandling. Att övervaka ett schysst agerande därvidlag blir en viktig uppgift för bankernas styrelser. Industrifonden en stabil dieselmotor Industrifonden har en viktig roll att spela när finansieringsbetingelserna är tuffa för företagen. Vi har ambitionen att vara en stabil dieselmotor i goda såväl som dåliga tider. Med 1,4 miljarder i kassan kan vi i viss utsträckning spela en sådan roll. Men, klart är att vi rådande läge inte har de resurser som krävs för de osedvanligt många och mycket kapitalkrävande propåer som i stigande takt kommer in. Finansieringsbehoven hos lovande företag på marknaden är mycket stora och kapitalet har på rekordkort tid blivit en knapp resurs. Även vi måste nu ta höjd för att kapitalbehoven i bolag där vi redan är engagerade riskerar att stiga kraftigt. Avslutningsvis, en privatinvesterare, som står oss nära, sa häromdagen att det i dessa besvärliga tider trots allt var lättare att vara optimist. Visserligen kunde man ha fel, men optimisten hade det i alla fall roligare på sin resa. Detta är värt att ta till sig! Vad tycker ni f ö om den fyndiga engelska humorn kring ett fingerat revisorsuttalande om Lehman Brothers? "There are two sides of a Balance Sheet, Left & Right (Assets and Liabilities respectively): On the Right side there is nothing right and on the Left side there is nothing left". Fortsatt hög investeringstakt, men sämre resultat för Industrifonden 2 Industrifonden hade en fortsatt hög investeringstakt under verksamhetsåret Under året tecknades avtal om investeringar för 343 miljoner kronor, det vill säga på ungefär samma nivå som föregående år. Industrifondens resultat för verksamhetsåret försämrades dock betydligt och uppgick till -284 (123) miljoner kronor. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Under året tecknades avtal om investeringar för 343 (351) miljoner kr. Av detta utgjorde 92 (201) miljoner kr investeringar i 10 (13) nya bolag och 251 (150) miljoner kr tilläggsinvesteringar i tidigare engagemang. Årets resultat uppgick till -284 (123) miljoner kr, vilket är en avsevärd försämring jämfört med föregående år. Detta förklaras av att Industrifonden haft låga intäkter eftersom den inte sålt några aktier i portföljbolag och att avkastningen på placerat kapital försämrats betydligt. Dessutom har det gjorts betydande nedskrivningar av engagemang inom Life Science och Indirekta investeringar. Vid verksamhetsårets slut uppgick fondens likvida medel till (1 927) miljoner kr. Industrifonden är fortsatt väl rustad för att även i dessa kärvare tider spela en viktig roll som finansiär av svenska små och medelstora bolag, säger vd Claes de Neergaard. Vårt resultat under föregående år var otillfredsställande. Därför intensifierar vi arbetet med värdeskapande i portföljbolag för att säkra våra intäkter under kommande år. Kombinationen av finansiell turbulens och sviktande konjunktur försvårar självklart detta arbete.

3 Från långfil till entreprenörskap Forskaren och entreprenören Eva Grahn Håkansson har utsetts till ny ledamot av Industrifondens styrelse. Hon har disputerat i klinisk bakteriologi och grundat två företag med sin forskning som grund. De är Essum som utvecklar, tillverkar och marknadsför probiotiska bakteriekulturer och Probac som kommersialiserar färdigutvecklade probiotiska produkter inom livsmedel och naturläkemedel. Du är både forskare och företagare. Hur blev det så? Min avhandling handlade om streptokocker och halsfluss som avhjälptes med antibiotika, men som ändå hade tendens att återkomma. Bland annat berodde det på att stora delar av den normala bakteriefloran slås ut med antibiotika. När man sedan tillförde normalflora minskade antalet återfall hos dessa patienter. Jag har också tittat på gammeldags långfilskulturer och där valt ut den som var bäst på att återställa bakteriefloran i tarmen, så starten för Essum var utvecklingen av den unika bakteriekultur som sedan dess ingår i Verums hälsofil. Verums hälsoyoghurt innehåller en annan bakterie som vi också tagit fram. Vad ser du som viktigast att bidra med i Industrifondens styrelse? Flera saker. Jag är sedan i våras utsedd av regeringen som ambassadör för kvinnligt företagande så jag vill gärna verka för att få fram fler kvinnliga entreprenörer. Att även skapa intresse kring de nordligare regionerna ur ett vetenskapligt perspektiv är också en hjärtefråga. Men framför allt hoppas jag att min erfarenhet av att just starta företag är det största bidraget jag kan komma med. Jag vet ju trots allt hur det är att behöva hjälp att komma igång och för att kunna utvecklas. Sett ur det perspektivet, vilken är då Industrifondens viktigaste uppgift? Jag skulle säga att det finns flera som är lika Bakterieforskaren Eva Grahn Håkansson från Umeå har grundat två företag, Essum, där hon är vd och Probac, där hon sitter i styrelsen. Båda företagen har probiotika, eller nyttiga tarmbakterier som förstärker det egna försvaret och tarmfloran, som grund. Nu tar hon plats i Industrifondens styrelse. viktiga. Kapitalet är en nödvändighet men att även kunna komma in och bidra med kompetens och värdefulla nätverk kan vara minst lika viktigt. Industrifonden erbjuder lån Ett lån från Industrifonden kan vara det som sätter fart på ett företags expansion. Industrifonden har nämligen möjlighet att ge riskbärande lån utan säkerhet, vilket kan vara ett alternativ när banken säger nej. Många företag föredrar att låna pengar till sin expansion, eftersom det inte påverkar ägarsituationen i företaget, säger Anders Eklund, chef för Industrifondens affärsområde Industrifinans. Det är en tidsbegränsad finansiering till ett givet pris, vilket passar bra för en viss typ av företag. De företag det är fråga om är sådana som har positivt kassaflöde och som står inför en expansion, det kan t ex vara en investering i nya maskiner, marknadssatsningar eller bygget av en ny fabrik. En lånefinansiering från Industrifonden gör det möjligt för företaget att expandera. God betalningsförmåga Men det är viktigt att understryka att bolaget måste ha god betalningsförmåga, säger Anders Eklund. Det är därför lån inte passar så bra för företag i tidiga faser, eftersom de sällan har några intäkter och då inte kan betala ränta. Men om företaget är etablerat och har positivt kassaflöde kan lån vara ett bra finansieringsalternativ. Industrifonden syr då ihop en finansieringslösning som passar det enskilda företaget. Det kan till exempel handla om lån med ränta eller lån med optioner eller konvertibler. Om det är fråga om ett räntebärande lån så är räntan högre än vid ett vanligt banklån. Förklaringen till detta är att Industrifonden tar en hög risk (kräver inga säkerheter) och måste ha kompensation för detta. Vi kan erbjuda många olika alternativ, när det gäller att finansiera ett företag som ska expandera, säger Industrifondens Anders Eklund. Bankernas riskvilja är som alla vet mycket låg just nu och det lär öka efterfrågan på lån från andra. Industrifondens Anders Eklund beskriver ett färskt exempel på lånefinansiering. - Det är den lösning för verkstadsföretaget VICI i Lidköping, som vi var med om att ta fram. Bolaget stod inför en större expansion och behövde mera kapital. Detta löstes genom en kombination av egenkapital och konvertibla lån från Industrifonden samt lån från Almi och från banken på sammanlagt 80 miljoner kr. Det är ett bra exempel på den flexibilitet vi kan erbjuda, säger Anders Eklund. Nytt kontor i Malmö Industrifondens kontor i Malmö har flyttat. Numera återfinns kontoret med de båda investeringsansvariga Lennart Gustafson (Technology) och Lars Persson (Life science) på Södra Tullgatan 4 i Malmö. Telefonnumret är Som tidigare delar Industrifonden lokaler med riskkapitalbolaget Malmöhus Invest, där Industrifonden är delägare. 3

4 Nytt från våra portföljbolag Coresonic visar upp sig i Chicago Coresonic väckte uppseende vid Wimax World-mässan i Chicago med världens minsta och mest strömsnåla utrustning för den trådlösa kommunikationstekniken Wimax. Coresonic utvecklar en basbandsprocessor, som ingår i alla mobiltelefoner och all annan utrustning för trådlös kommunikation. Coresonics processor är mellan 4 och 10 gånger strömsnålare än konkurrerande alternativ. Med Coresonics teknik kan processorn programmeras till att samtidigt klara flera olika kommunikationsstandarder som t.ex. GSM, 3G, W-LAN och Wimax. Coresonics affärsidé är att sälja tekniken på licens och låta kunden själv integrera den i andra halvledare där den bara tar 1,5 kvadratmillimeter av ytan. Industrifonden äger 36 procent av Coresonic. Fondens första investering i bolaget gjordes Bioinvent i samarbete med Roche Bioinvent har tillsammans med belgiska Thrombogenics ingått ett licensavtal med det stora schweiziska läkemedelsbolaget Roche. Avtalet gäller cancerläkemedlet TB-403 och kan inbringa stora summor till Bioinvent. Detta är mycket betydelsefullt för BioInvent och en av de bästa nyheterna för svensk life science på många år, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Det är en vitamininjektion i en bransch, som f n präglas av viss dysterhet, och bidrar till förbättrad framtidstro. Roche och Genentech är de starkaste bolagen i världen inom antikroppsläkemedel mot cancer. Detta gör dem till ideala partners för Bioinvent, fortsätter han. Industrifonden äger 8 procent av BioInvent, som utvecklar antikroppsläkemedel. Fondens första investering i bolaget gjordes Scandinova inviger nya lokaler i Uppsala Den 18 september klippte landshövding Anders Björck bandet när Scandinova invigde sina nya större lokaler i Uppsala. Bolaget, som är inne i en kraftig expansionsfas, utvecklar en unik pulsgenerator, så kallad modulator, som används både inom industri och inom forskning. Pulsgeneratorer har en nyckelfunktion inom röntgen, cancerbehandling och partikelacceleratorer. De förser strålkällan med korta, väldefinierade likspänningspulser med hög effekt. Pulsgeneratorerna används även inom industrin för att ytbehandla, sterilisera eller genomlysa. Scandinova, vars nya lokaler är dubbelt så stora som de gamla, kommer att tredubbla sin omsättning 2008 samtidigt som antalet anställda fördubblas. Marknaden har äntligen fått upp ögonen för den här tekniken, säger vd Mikael Lindholm. Industrifonden äger 42 procent av Scandinova. Fondens första investering i bolaget gjordes Ett fyrverkeri markerade invigningen av Scandinovas nya större lokaler i Uppsala. Bland de hundratalet deltagarna märktes företrädare för världsledande företag inom bl.a. radioterapi, industriell röntgen, radar- och lasersystem samt för forskarvärlden. 4

5 CellaVision i Japan och i Kanada CellaVision ska etablera sig i Japan. Det börsnoterade bolaget som utvecklar analysinstrument för blod och andra kroppsvätskor, har fått ett officiellt godkännande att marknadsföra sin produkt i Japan och har därför startat dotterbolag där. Etableringen fortskrider enligt plan och det känns bra att nu kunna inleda marknadsbearbetningen av den japanska marknaden. Före årets slut hoppas vi vara helt operativa, säger Cella- Visions VD Yvonne Mårtensson, som ser stor potential på den japanska marknaden. Japan är världens näst största marknad och där kommer CellaVision i första hand att bearbeta de cirka 1000 större sjukhus- och kommersiella laboratorierna, där man har stort behov av automatisering. CellaVision har också fått sina första kanadensiska ordrar på den nyligen lanserade produkten för kroppsvätskeanalys. Kunderna är alla större sjukhuslaboratorier i provinserna Ontario, British Columbia och Nova Scotia. Industrifonden äger 15 procent av Cellavision. Fondens första investering i bolaget gjordes Chromogenics, Effpower och Climatewell bland Europas hetaste cleantechbolag Sex svenska bolag finns med på den första lista över Europas 100 hetaste cleantechföretag som brittiska tidningen The Guardian tagit fram. Hundralistan spänner från teknik för solceller och tidvatten, till återvinning av aluminium och miljövänliga batterier. Tre av dessa har Industrifonden bland sina ägare. Etta är tyska Odersun, som arbetar med tunnfilmsteknik för solenergi. Av de tio topprankade bolagen är sju brittiska och tre tyska. Industrifondens tre portföljbolag på listan är: Chromogenics som utvecklar smarta fönster som kan reglera ljus med hjälp av elektrisk spänning, Effpower som utvecklar batterier för hybridbilar och Climatewell som utvecklar en värmepump som drivs med solvärme som kan ge både värme och kyla. Nanoradios chip i Samsungs nya telefoner Samsungs nyaste mobiltelefon innehåller ett datachip från Nanoradio. Det är den första 3G- telefonen i världen som automatiskt kan växla mellan 3G/GSM och trådlösa nätverk, WLAN, även under pågående telefonsamtal. Detta möjliggörs av Nanoradios minimala och strömsnåla chip som fördubblar såväl standby som samtalstiden. Vi är stolta över att få leverera vårt chip till en ledande mobiltillverkare som Samsung, säger Nanoradios vd Tord Wingren. Detta i en miljö med extrema krav på energiåtgång, stabilitet och prestanda. Industrifonden äger 15 procent av Nanoradio. Fondens första investering i bolaget gjordes Micromuscle i konkurs Micromuscle AB har försatts i konkurs, eftersom bolaget aldrig lyckades nå marknaden och möjligheterna till framtida intjäning bedömdes vara låga. Micromuscle, som grundades 2000, hade sitt ursprung i forskning vid Linköpings universitet. Bolaget utvecklade elektriskt formbara polymerer för bl a medicintekniska produkter inom t ex kärlkirurgi. Industrifonden ägde 44 procent av Micromuscle. Fondens första investering i bolaget gjordes Resistentia nedskrivet Uppsalabolaget Resistentia Pharmaceuticals utvecklar ett nytt allergiläkemedel. Resultatet av bolagets första kliniska Fas II-studie blev inte så bra som förväntat, varför flera investerare inte längre vill vara med och finansiera bolaget. Industrifonden har därför tvingats skriva ned sitt innehav i bolaget med 91 miljoner kr. Industrifonden ser för närvarande över möjligheterna att resa nytt kapital i syfte att kunna driva projektet vidare. Industrifonden äger 24 procent av Resistentia. Fondens första investering i bolaget gjordes

6 Nya investeringar Netadmin Systems Industrifonden går in som ny delägare i Netadmin Systems, ett Linköpingsbaserat företag som utvecklar mjukvara för automatisering av affärs- och driftprocesser i bredbandsnät. I finansieringen, som uppgår till totalt 40 miljoner kronor, deltar också delägaren Eqvitec Technology Fund III. Pengarna ska användas till bolagets internationella expansion, främst i Europa. Företagets produkt, NETadmin, är ett helautomatiskt system för bredbandsnät och stadsnät som tagits mycket väl emot av marknaden. Bolaget är marknadsledande i Norden och har en sextioprocentig marknadsandel i Sverige. ScandiDos ScaniDos vd Görgen Nilsson och Industrifondens investeringsansvariga Yvonne Petersson vid bolagets produkt Delta 4, som kontrollerar stråldosen vid cancerbehandling. Transic Industrifonden investerar 13 miljoner kr i cleantechföretaget TranSiC. Bolaget utvecklar krafttransistorer av kiselkarbid, som används för styrning av elmotorer. Största användningsområdet är den växande marknaden för eloch hybridfordon, HEV. Ett el- och hybridfordon, som växlar mellan en förbrännings- och en elmotor, har mycket mer kraftelektronik än ett bränsledrivet fordon. Med TranSiCs krafttransistor, som tål mycket höga temperaturer, slipper man separata vattenbaserade kylsystem för elektroniken. Detta gör det möjligt att snabbare introducera hybridfordon i stor skala, eftersom transistorn gör dem avsevärt lättare att bygga. Det helautomatiska systemet innebär stora fördelar för både användare och nätägare. Användaren kan via en portal själv välja vilka bredbandstjänster hon vill ha och få direkt tillgång till dem. Man kan t ex välja internetleverantör eller ta ett tillfälligt abonnemang på en viss TV-kanal. För nätägaren innebär systemet halverade driftkostnader och/eller möjlighet att hantera mångdubbelt fler abonnenter med befintlig personalstyrka. Samtidigt skapar systemet värdefull flexibilitet när det gäller att koppla in nya tjänsteleverantörer och lansera nya tjänster som IP-telefoni och HDTV i nätverken. Bland kunderna finns teleoperatörer, kommuner, elbolag, fastighetsägare och privata nätägare. Industrifonden investerar 10 miljoner kronor i Uppsalabolaget ScandiDos, som utvecklar ett system för kvalitetskontroll av cancerbehandling. ScandiDos utrustning ser till att stråldosen blir exakt rätt och att den hamnar på rätt plats i kroppen. Bolaget har redan försäljning över hela världen och det nya kapitalet ska användas till ytterligare expansion. ScandiDos system, som marknadsförs under varumärket Delta4, är anpassat till dagens avancerade strålutrustningar. Det mäter strålningen så att teknikern bättre kan individanpassa behandlingen. På så sätt får inte de närliggande friska organen några skador. ScandiDos grundades 2002 och har funnits ute på världsmarknaden i två år. Kunder finns såväl i Asien som i USA och Europa. Nu satsar bolaget på att växa ytterligare samt på att ta fram kompletterande produkter. Bolaget ha hittills finansierats av medel från grundarna, affärsänglar och Innovationsbron i Uppsala. I nyemissionen på totalt 15 miljoner kronor deltar förutom Industrifonden även ett antal privata investerare. Finessen med transistorn är att den är baserad på kiselkarbid, vilket gör att den kan styra elmotorn med hög effekt under högre värme än vad dagens kiseltransistorer klarar. Försäljningen av kiselkarbidkomponenter är ännu blygsam, men TranSiCs prototyper har redan köpts av några av världens ledande fordonstillverkare. Marknaden förväntas expandera avsevärt under de närmaste sju åren. Detta beror till stor del på att tillverkning och försäljning av hybridelfordon växer kraftigt under perioden. I emissionen på totalt 24 miljoner kr deltar också de tidigare ägarna Volvo Technology Transfer och Midroc New Technology. 6

7 Vincent Industrifonden investerar 8 miljoner kronor i expansiva skokedjan Vincent, som erbjuder svenskdesignade barnskor av hög kvalitet till överkomliga priser. Pengarna ska användas till Vincents pågående internationella expansion. Verksamheten startade 1999 som en reaktion på bristen på snygga, trendiga barnskor av hög kvalitet. Designerna Thomas Elbaum och Patrick Österman skulle köpa ett par skor till Thomas ettårige brorson Vincent. De hittade inga skor som passade, eftersom de tyckte att utbudet av barnskor på marknaden var tråkigt och begränsat. Då föddes idén att designa tuffa och roliga barnskor av hög kvalitet under ett eget namn. I augusti 1999 öppnade den första Vincent-butiken i Stockholm. Idag finns Vincent Shoe Store med ett 30-tal butiker i 10 länder: Sverige, USA, Kanada, Tyskland, Ryssland, England, Österrike, Italien, och Korea. De drivs både i egen regi och via franchise. Planen framåt är att expandera ytterligare med fokus på fler butiker i Sverige, Tyskland, Ryssland och USA. Bolaget omsatte 22 miljoner kr förra året och i år räknar man med en fördubbling av detta. Målet är att fortsätta att öka och ha 120 butiker inom tre år. I nyemissionen på totalt 11 miljoner kr deltar också Patrik Tillman, storägare i klädföretaget Odd Molly. Industrifonden är nu mera delägare i Vincent, som designar och säljer trendiga barnskor av hög kvalitet. Cyrba Industrifonden investerar 20 miljoner kr i Göteborgsföretaget Cyrba, som utvecklar och säljer komponenter till bubbelbadkar. Cyrba erbjuder innovativa lösningar på allt det som inte syns på karet, såsom elektronik, motorstyrning, slangar och kopplingar. Pengarna ska användas till Cyrbas nyligen inledda internationella expansion, som medför ett antal nyanställningar i Göteborg. Cyrba som grundades i september 2006, identifierade ett behov i en bransch där tekniken inte utvecklats nämnvärt under de senaste 10 åren. Bolaget har utvecklat en helt ny elektronisk styrbox som, förutom en rad nya funktioner, möjliggör en ny flexibilitet i styrningen av vatten och luft i karet. De knappar och vred, som finns på dagens bubbelbadkar, blir överflödiga. Istället styrs karets alla funktioner från en enda display, vilket ger de olika tillverkarna av bubbelbadkar större frihet i designen av badkaren. 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén AB Adressändring: Frågesport i TV:n med Accedo Det går att använda TV:n till mycket mer än att bara slötitta på program. Detta gäller särskilt om man har IPTV. Då öppnas en mängd olika möjligheter för den som vill ha underhållning hemma i TV-soffan såsom karaoke, frågesporter och olika spel. Detta är möjligt tack vare tekniken från Stockholmsbolaget Accedo Broadband. Detta är en växande marknad, fler och fler går över till IPTV, säger Accedos vd och grundare Michael Lantz. Det ger ett mycket mer flexibelt TV-tittande och man kan få tillgång till många olika tjänster via bredbandet. Allt är bara en knapptryckning bort. Liten men snabbt växande marknad Än så länge är det dock bara en liten del av världens TV-tittare som har IPTV eller TV via bredbandet. Ca 20 miljoner tittare i världen, varav ca i Sverige. IPTV-tekniken är lätt att leverera via bredbandet och allt som krävs hos tittaren är en speciell box. Någon parabol eller antenn behövs inte. Accedos kunder är främst TV-operatörer, som via Accedos server kan erbjuda sina kunder tillgång till olika interaktiva tjänster. Och det finns mycket att välja på. Olika spel för barn och vuxna, frågesporter, karaoke, matrecept med rörliga bilder och mycket annat. Finessen är att slutkunden, TV-tittaren, med Accedos teknik får dessa tjänster snabbare och billigare än med konkurrenterna. Vi kan hantera alla våra kunder runt om i världen från vår serverhall här i Stockholm, säger Michael Lantz. Vi börjar med små kunder och växer tillsammans med dem. Därför har vi en global skalbarhet trots att vi är ett litet bolag i Sverige. Med Accedos teknik kan man få ett stort antal spel och frågesporter direkt i TV:n. Accedos tjänster finns idag i 25 olika länder. Och vad som är populärt skiljer sig åt mellan länderna. I Kina är Mahjong jättestort, medan grekerna är tokiga i backgammon, berättar Michael Lantz. I Norden är det dock kortspel och enklare arkadspel som är populärast. Accedo utvecklar en del av tjänsterna själva, t ex vissa av spelen. I andra fall licensierar man tjänster och koncept och anpassar dem för IPTV. Man har t ex nyligen slutit avtal med filmbolaget Paramount om att göra spel med utgångspunkt från filmerna Top Gun och Saturday Night Fever. Även TV-tillverkarna börjar nu erbjuda olika tjänster direkt från apparaten. På så sätt får Accedo kunder dels bland TV-operatörer, dels bland dem som tillverkar TV-apparater och IPTV-boxar. Nyligen har Accedo lanserat tjänster med Sharp, en av världens största TV-tillverkare. Samarbetar med Ericsson Partners är väldigt viktigt för ett litet bolag som Accedo och man arbetar med de ledande bolagen inom IPTV. En viktig samarbetspartner är Ericsson, där Accedo är en global partner för IPTV. Det är en utveckling som kommer stort, säger Michael Lantz. Han tror att alla TV-apparater på sikt kommer att ha uppkoppling på nätet, vilket ger Accedo goda affärsmöjligheter. Han räknar med att fortsätta att öka bolagets omsättning. Den dubblades föregående år, från 3,2 milj kr till 6,3 miljoner kr Det beror på att vi fått fler kunder, vi tar en ny i månaden, säger Michael Lantz. Dessutom har vi ökat våra intäkter från de befintliga kunderna. Intäkterna kommer från de avgifter per kund som operatören betalar. Ju mer avancerade tjänsterna är, desto dyrare blir de. Accedo kommer att genomföra en nyemission under hösten Det kapitalet kommer att användas till att ta ytterligare marknadsandelar och för att påskynda expansionen. Industrifondens syn: Industrifonden investerade i Accedo Idag är stora delar av de moderna hushållen uppkopplade till bredband, säger Dan Ekelund, investeringsansvarig på Industrifonden. Den stora förändringen i hushållen kommer att vara att fler enheter i hemmet, inte minst TV:n, kommer att kunna kopplas upp via bredband. Accedos lösning är ett unikt sätt för t ex operatörer att billigt och enkelt nå ut med interaktiva tjänster till alla dessa enheter. Accedo Broadbands vd Michael Lantz är nöjd. Accedo har just rott hem bolagets hittills största och viktigaste order. Det är Greklands motsvarighet till Telia, OTE, som nu ska erbjuda sina IP-TV-kunder tilläggstjänster från Accedo. I länder som Grekland, där kabelnät och paraboler är ovanliga, har IP-TV ett mycket större genomslag, säger han. Det är ofta enda chansen för folk att få in många olika kanaler.

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag Nr. 1 Mars 2009 www.industrifonden.se Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

LyngBox. satellitboxen som har allt sid 3

LyngBox. satellitboxen som har allt sid 3 Nr. 2 Juni 2008 www.industrifonden.se LyngBox satellitboxen som har allt sid 3 Nytt från våra portföljbolag sid 4 Industrifinans satsar på expansion sid 5 Bättre bild i TV:n med Sicon sid 6 LyngBox Media

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Prisförslag 2015-08-20

Prisförslag 2015-08-20 Prisförslag 2015-08-20 300 lägenheter Harplinge samfällighetsförening Hej! Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga nätet. I denna offert är ni

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober 2009 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer