hus bombsäkert # hus # Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hus bombsäkert #1 2012 hus #1 2012 Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid"

Transkript

1 öppet öppet hus Ett magasin från Fortifikationsverket # hus Ett magasin från Fortifikationsverket # Övergiven försvarsmark blir drömboende EN SAMLAD FUNKTION FÖR SKYDD trivs i strid Carolina vet hur man bygger bombsäkert ÖPPET HUS 1/2012 1

2 ledare En unik kompetens Året 2012 har börjat och med det mitt uppdrag som generaldirektör för Fortifikationsverket. Nu är jag i full gång med att sätta mig in i den mycket omfattande och intressanta verksamheten. Huvuddelen av Fortifikationsverkets uppdrag är att förvalta Sveriges försvarsfastigheter. I takt med försvarets förändrade inriktning utvecklas och förnyas behovet av försvarsfastigheter. Nyinvesteringar behöver göras, men också avveckling av fastigheter som inte längre behövs. Fortifikationsverket har också under åren utvecklat en unik och mycket värdefull kompetens inom skydds- och anläggningsteknik. En kompetens som behövs och efterfrågas även i det civila samhället. Det är också en kompetens som inte bara vårt land behöver utan som också exporteras. Under 2012 går verksamheten in i en ny fas. Regeringen har beslutat att förbereda och genomföra de förslag som lades fram i utredningen Staten som fastighetsägare och hyresgäst. Nästa steg i den processen är att de tillsätter två utredningar för att gå igenom statens kulturfastigheter och försvarsfastigheter. Sedan kommer en proposition att läggas fram för riksdagen, om en ny struktur för statens fastighetsförvaltning. För Fortifikationsverkets verksamhet innebär det en totalt förändrad situation. Verkets olika fastigheter ska så småningom överföras till andra förvaltare. När den processen är genomförd ska myndigheten avvecklas. Vi måste nu arbeta med två perspektiv parallellt. Å ena sidan ska vi vara en aktiv part i omstruktureringsarbetet. Den kunskap och de erfarenheter som finns i verket behövs i omställningen. Det är viktigt att vi etablerar ett nära samarbete med de två utredningarna för att underlätta deras arbete och för att Fortifikationsverkets olika verksamheter ska ha en möjlighet till en utveckling även efter omställningen. Samtidigt som förändringsprocessen fortsätter ska vi driva den dagliga verksamheten. Fastigheterna ska skötas och utvecklas för våra kunders bästa. Kulturvärden ska vårdas. Försäljning av fastigheter ska fortsätta. Verkets unika kompetens när det gäller skydd ska utvecklas för kunder inom såväl försvarssektorn som det civila samhället. Jag ser fram emot 2012 och de utmaningar Fortifikationsverket står inför. Tillsammans ska vi förvalta vårt uppdrag för kundernas bästa och samtidigt vara en så aktiv part som möjligt i att forma en ny struktur för verksamheten. Urban Karlström, generaldirektör Mer om omstruktureringen av det statliga fastighetsägandet och hur det påverkar Fortifikationsverket kan du läsa om på vår webb: Högsta betyg för bemötande Årets resultat av kund- och kvalitetsmätningen Nöjd Kundindex visar att Fortifikationsverkets kunder blir allt mer nöjda med servicen. Resultatet blev en ökning med totalt två enheter, till 64. Allra högst betyg, 85, gavs för bemötandet från verkets personal, till exempel från drifttekniker och den personal som kunden möter när de ringer in till Servicecenter för att göra en felanmälan. Ett område som vi däremot behöver förbättra är vår information kring planerade ny- och ombyggnadsprojekt. Resultatet visar att kunderna tycker att verket har en hög kompetens och professionalism i det arbete man utför. NKI ger ett totalbetyg på fastighetsägarens service. Det var 785 respondenter med en svarsfrekvens på drygt 73 procent. Mätningarna genomförs vartannat år och vid de två senaste mätningarna har resultatet totalt förbättrats med sju enheter. 2 ÖPPET HUS 1/2012

3 innehåll innehåll Bombsäkert En samlad funktion för skydd Vinnare av Arkitekturpriset 2011 Drift i alla väder Försvarsmaktens nya räddningsstation Fyra aktuella byggprojekt Trivs i strid Övergiven försvarsmark blir drömboende Foto omslag: Kari Kohvakka Redaktör: Maria Sundberg, Telefon Epost: Ansvarig utgivare: Greta Stridsman Öppet Hus är ett magasin som Fortifikations verket ger ut två gånger om året. Här berättar vi om det som är aktuellt i vår verksamhet. Åsikter som framförs i Fortifikationsverkets magasin Öppet Hus är inte nödvändigtvis Fortifikationsverkets officiella ställningstagande. Fortifikationsverket, Eskilstuna, Grafisk form: Soya Kommunikation. Tryck: Printfabriken ÖPPET HUS 1/2012 3

4 PORTRÄTT Carolina vet hur en byggnad bäst ska stå emot en explosion Bomb säkert Flyganfall, raketbeskjutning och terrordåd. 27-åriga ingenjören Carolina Lidström är en av Fortifikationsverkets specialister på skyddsteknik. Hennes jobb är att räkna ut hur kundernas byggnader ska stå emot alla typer av vapenattacker. Snö och vind. Det är exempel på laster när en ingenjör ska beräkna hur yttre påverkan kan tänkas belasta en byggnad och dess konstruktion. För Carolina Lidström och hennes ingenjörskolleger på Fortifikationsverket är det dock inte främst naturens krafter som ska förutses. Utan sprängverkan från bomber och granater. Se här, säger Carolina Lidström och sätter fingret på en tabell ur nya manualen Fortifikationsverkets konstruktionsregler. Tabellen räknar upp tänkbara attackerande vapen, från de lättaste till de tyngsta. 15 kg granatgevär, i den ena änden av skalan kg penetrator bomb, i den andra. I två år har hon arbetat med att ta fram de nya byggreglerna. Med den kan Fortifikationsverkets kunder få hjälp med att räkna ut hur de bör bygga, för att på bästa sätt stå emot just det specifika vapenhot man befarar kan drabba ens byggnad. Carolina Lidström är anställd som utvecklingsingenjör vid Fortifikationsverkets Teknikenhet. Hennes specialitet är skydd och säkerhet för byggnadskonstruktioner. Hur konstruktioner påverkas av och på bästa sätt kan skyddas mot vapenverkan. Ex: Vid en viss sprängkraft, från ett bestämt avstånd och vinkel kommer då golvet på våning två att rasa? Konstruktionerna som Carolina Lidström ska analysera används ofta av den svenska Försvarsmakten. Det kan handla om allt från byggnader och stora anläggningar som bergrum, till enklare förråd. Vår största kund är Försvarsmakten. Men vi har också många civila kunder som känner behov av säkerhet mitt i sin vanliga stadsmiljö. Inte minst efter det stora terrordådet mitt i Oslo förra året. Efter den händelsen är det många som frågar sig hur deras byggnad skulle påverkas, om ett attentat skulle inträffa i närheten av den. 4 ÖPPET HUS 1/2012

5 Porträtt Carolina Lidström FÖDD: 1984 YRKE: Utvecklingsingenjör med skyddsteknik som specialitet, anställd på Fortifikationsverkets avdelning Centrum för Skyddsteknik. UTBILDNING: Civilingenjör i samhällsteknik, 4 ½ år, med inriktning byggnadskonstruktion. BOR: I Västerås med fästman. ANDRA INTRESSEN: Tränar gym och danspass. AKTUELL: Nyligen hemkommen från en internationell konferens om vapenverkan, i Seattle i USA, där hon för kolleger världen över presenterade Fortifikationsverkets nya manual för hur man räknar ut en konstruktions motståndskraft gentemot explosioner och vapenverkan. Foto: Kari Kohvakka En skyddsanalys från Carolina Lidström kan byggas upp i följande led: 1. Hur ser det tänkta hotet om vapenverkan ut? 2. Hur påverkar en sådan attack byggnadskonstruktionen, och människorna vid den? 3. Kan svagheter i den aktuella konstruktionen åtgärdas, eller förstärkas? När analysen väl är klar är det upp till kunden att fatta beslut om åtgärder. Ofta är det kostnaderna som avgör hur långt man är beredd att gå i skyddsarbetet. Det går ju i princip att bygga skyddet hur starkt som helst. Men byggnaden måste ju kunna användas också, till det den är avsedd för. Och i sista hand avgörs säkerheten av hur effektivt du kontrollerar de personer som kommer in i byggnaden, och skyddar byggnaden från en attack inifrån. Det är ofta svårare att beräkna en väpnad attacks skadeverkningar på byggnader i stadsmiljö, än på mer friliggande militära anläggningar. I en stadsmiljö är inget hus det andra likt. Och målet för attacken ligger nästan aldrig fritt, utan omges av många andra byggnader. Då finns det inget sant eller falskt när man ska beräkna skadeverkningar. Man kan ju aldrig göra fullskaletest i en verklig miljö. Men finns det inga generella råd kring skydd för byggnader, som så gott som alltid kan följas? Visst, avstånd är till exempel så gott som alltid bra. Stötvågen från en explosion minskar med avståndet. Och en träkonstruktion är naturligtvis mer känslig än en av stål eller betong. Men annars går det inte att säga att en typ av material per definition är bättre än en annan. Det hänger helt på hur det är hopsatt. Hur allting sammanspelar. Hur en byggnad tar ÖPPET HUS 1/2012 5

6 PORTRÄTT emot den yttre åverkan som det utsätts för hänger helt på hur den är konstruerad. Vad vi rekommenderar är det som är hemligt Carolina Lidström har inte fått sin ingenjörstitel med modersmjölken. Ingen av hennes föräldrar är det minsta teknikintresserade. De förstår inte så mycket av det jag gör! (Skratt) Men min morfar var både historielärare och är konstnär. Och båda de sakerna bidrog till att jag började intressera mig för byggnader. Jag tror att det är själva grundtänket som lockar mig att det är så konkret. Man kan sitta och räkna på något och sedan se hur det blir i verkligheten. Det är enormt roligt! Specialistrollen är också precis den yrkesroll som Carolina såg framför sig: Ja, att få gräva ner sig riktigt djupt i ett område, att bli duktig på just det. Det har alltid lockat mig. Och så såg jag att det inte fanns så många som jobbade inom just det här området. Jag förstod att jag skulle kunna få en viktig roll. Vad måste man vara bra på för att passa för den här uppgiften? Man måste ha en analytisk förmåga, lätt för att se hur saker och ting hänger ihop. Man måste ha det matematiska tankesättet i sig. Men självklart också vara intresserad, nyfiken, det är ju så man lär sig! Saker kommer inte till en av sig självt. Och hur är det med yrkesskador kan en expert på hur man bygger terrorsäkra hus gå på stan och lördagshandla utan att irritera sig på säkerhetsbrister i var och vartannat gathörn hon passerar? Det är klart att jag tänker på det! Framför allt när jag är på platser där mycket folk samlas, stora shoppingcentrer till exempel. Sådana miljöer blir ju väldigt utsatta om något händer. Stora glasytor är till exempel inte så smart ur splittersynpunkt. Men det skulle ju heller inte bli så roligt om det byggdes igen. Ingen vill väl gå ned i ett bergrum för att handla kläder? Carolina Lidström kände inte till Fortifikationsverkets verksamhet när hon var färdig med ingenjörsstudierna. En traineeutbildning lockade henne dit och öppnade snart hennes ögon för den specialistkunskap hon i dag har tillskansat sig. Jag såg nog framför mig att jobba på någon kommun, med till exempel översiktsplaner. Efter tre år på Fortifikationsverket ser hon det som självklart att fortsätta jobba med skyddsteknik som specialitet. Ja, arbetsmarknaden ser positiv ut för mig, med den utbildning jag har. Intresset för skyddsteknik har ökat i hela samhället. Har hon något drömprojekt? Jag tycker att det skulle vara väldigt kul att jobba med någon av Sveriges ambassader utomlands. Där finns det ju ett självklart skyddsbehov. Och jag skulle gärna vilja vara med och bygga upp något nytt. En stor anläggning från grunden! Som står emot betydligt starkare laster än exempelvis snöfall och vind, får man förmoda. Text: Jonas Helling Skyddsteknik Skyddsteknik är Fortifikationsverkets specialistområde, allt sedan verket bildades för 375 år sedan. Fortifikation kommer av latinets fortificare som betyder göra starkt eller befästa Fortifikationsverket erbjuder skyddsoch sårbarhetsanalyser, åt både Försvarsmakten och olika civila företag och myndigheter. Fortifikationsverkets insatser kan handla om skydd mot vapenverkan, elektromagnetiska och biokemiska hotbilder, tillträdesskydd samt uthållighet hos systemen för elkraft och ventilation. Foto: Kari Kohvakka 6 ÖPPET HUS 1/2012

7 SKYDD och Säkerhet Ett bergrum kan få en ny funktion som lagringsplats för dataservrar, vilket kräver sin kylanläggning. Foto: Labe Allwin EN samlad funktion för skydd Samhällsutvecklingen har under det senaste decenniet förändrats vad gäller hotbilder. Idag är hotbilden snarare riktade hot än invasionshot vilket också påverkar vad man inom en nation skall skydda och vad som är sårbart. För att Sverige på bästa sätt ska kunna arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet är det viktigt att det även i framtiden finns en samlad funktion i staten där den skydds- och anläggningstekniska kompetensen är samlad och har möjlighet att utvecklas, säger Mats Broman, fastighetsdirektör Centrum för Skyddsteknik. Vår uppfattning är att det ska vara en fastig hetsförvaltande funktion i staten som kan ta ansvar för byggnader, anläggningar och infrastruktur som är samhällskritiska både som ägarföreträdare för staten och som rådgivare till myndigheter och företag som behöver köpa tjänster för att utforma sitt fysiska skydd utifrån aktuell hotbild. Det är viktigt att det är en fastighetsförvaltande funktion eftersom kompetensen genereras genom att man arbetar med hela kedjan inom fastighetsförvaltning från investering till avveckling av anläggningar, säger Mats Broman. Fortifikationsverket är i dag både hyresvärd och rådgivare inom fysiskt skydd till myndigheter, näringsliv och på uppdrag av regeringen även internationellt till andra länder. Verket samarbetar med flera myndigheter till exempel MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och PTS (Post- och telestyrelsen) och är även en del i det nationella krishanteringssystemet kopplat till fysiskt skydd. På uppdrag av regeringen (RB 2010) har MSB och Fortifikationsverket utrett om det finns ett behov av att utveckla och säkerställa kompetensen inom skydds- och anläggningsteknik (fysiskt skydd) hos olika organisationen i samhället. Skyddskompetensutredningen lämnades till regeringen i maj Sammanfattningsvis kom utredaren Peter Lagerblad fram till att behovet finns och att respektive myndighet/företag inte kommer klara av att upprätthålla kompetensen över tid. Förslaget från utredaren var att inrätta en samlad fastighetsförvaltande funktion i staten för såväl militärt som civilt ändamål. Text: Greta Stridsman ÖPPET HUS 1/2012 7

8 arkitekturpriset Foto: Mic Calvert Foto: Mic Calvert Foto: Mic Calvert 8 ÖPPET HUS 1/2012

9 Arkitekturpriset 2011 till arkitekturpriset Matsalen i skredsvik En föredömligt disponerad byggnad som väl utnyttjar sitt vackra läge i den branta sluttningen mot Gullmarsfjorden och bjuder på en hänförande utsikt genom sina stora glasytor. Det blev den nybyggda matsalen i Skredsvik som knep 2011 års arkitekturpris. En restaurangbyggnad som enligt juryn på ett enkelt och självklart sätt uttrycker den verksamhet som byggnaden inrymmer. En föredömligt disponerad byggnad som väl utnyttjar sitt vackra läge i den branta sluttningen mot Gullmarsfjorden och bjuder på en hänförande utsikt genom sina stora glasytor. Det är sjätte gången som Fortifikationsverket delar ut arkitekturpriset till ett byggprojekt i det egna beståndet. Priset har instiftats för att lyfta fram goda exempel på genomförda byggprojekt. Såväl nybyggnader som ombyggnader kan belönas. Den här gången hade fyra objekt nominerats bland ett stort antal förslag. Alla fyra var klart kvalificerade att vinna men en enig jury ansåg att matsalen i Skredsvik stack ut bland nomineringarna. Med ett extra plus för att den var så skickligt genomförd även i sina detaljer och tekniska lösningar. Arkitekten som ritade byggnaden heter Ann Dalberg. Hon har genomfört projektet tillsammans med Kristina Olsson och Thomas Ericson på D OFFICE. Fortifikations verket vände sig till henne bland annat för att hon tidigare ritat dykhuset som ligger nere vid fjorden. Det finns en väl dokumenterad tradition i Bohuslän med magasinbyggnader i kustnära miljö. Ann Dalberg tittade mycket på de former och material som använts genom tiderna och funderade kring hur man skulle kunna bygga vidare på den traditionen, men i en modern gestaltning. Byggnaden består av två olika volymer, där köket har tydliga kopplingar till dykhuset medan restaurangdelen fått sticka iväg. Det är en stor och vacker rymd med högt i tak och en fantastiskt utsikt genom glasväggarna ut mot Gullmaren. Det var ett drömprojekt att rita restaurangen i Skredsvik, för det är inte ofta man får sådan frihet, säger Ann och sammanfattar resultatet: Byggnaden är enkel och tydlig i sin attityd till användningen och visar stor respekt för platsen. Det finns också en genomtänkt kulinarisk idé bakom restaurangen. Jag ritade krögarneutralt eftersom jag ville att restaurangen skulle kunna tåla många olika restaurangkoncept under de många år den kommer att finnas. Så det var en utmaningen i sig själv. Jag visste inte vilken mat som skulle serveras. Den transparenta matsalsvolymen och den svävande terrassen som förmedlar kontakt mellan ute och inne är något som betonas i juryns motivering. Kontakten förstärks ytterligare genom öppningen i skärmväggen som gör att man når gräsytan från terassen. Arkitekten Ann Dalberg tar emot priset av verksarkitekt Hans Bergenståhl och förra generaldirektören Lena Jönsson. Foto: Maria Sundberg ÖPPET HUS 1/2012 9

10 arkitekturpriset Foto: Mic Calvert fem tidigare vinnare Årets pris är det sjätte i ordningen. Både nybyggnadsprojekt och ombyggnads projekt har belönats genom åren. Arkitekturprisvinnare 2005 SWEDINTs utbildningslokaler, Kungsängen Arkitekturprisvinnare 2001 Flygledartorn, Berga projektledare för bygget var Fortifikationsverkets Jan-Olav Johansson som tog över projektet som påbörjats av Magnus Palm. Då var det redan projekterat, berättar Jan-Olav. Det första jag fick göra var att flytta huset till sitt nuvarande läge, för den ursprungliga platsen visade sig inte klara de geotekniska kraven. Trots denna förhållandevis dramatiska start löpte allt sedan mycket smidigt. Ann Dalberg och projektgruppen flyttade ner huset en bit längre ner i slänten än vad som först var tänkt så det skulle stå säkert. E6:an rasade för några år sedan inte långt därifrån, berättar Ann Dalberg. Så vi fick flytta ner huset en bit längre ner i slänten än vad som först var tänkt så det skulle stå säkert. Och det gjorde att vi vred byggnaden åt höger för att söka havet i det nya läget. Därför ligger huset parallellt med nivåkurvorna och estetiken har anpassats till den nya platsen. Jan-Olav Johansson tycker att en av de mest framträdande egenskaperna med det nya huset är att det är en byggnad som sticker ut och är rolig. Han berättar att alla han har pratat med som an vänder restaurangen dagligen är mycket nöjda och trivs väldigt bra. Sammantaget är matsalen i Skredsvik ett talande exempel på det juryn säger om bra arkitektur: En god arkitektonisk gestaltning skapar byggnader och miljöer som har identitet och karaktär och som dessutom skapar stolthet hos såväl upphovsman som brukare. Arkitekturprisvinnare 2008 Arsenalen, Karlskrona Arkitekturprisvinnare 2003 Fältarbetskolan, Eksjö Arkitekturprisvinnare 1998 Målrobotverkstaden, Vidsel Därför finns Arkitekturpriset Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter, genom att lyfta fram goda exempel på genomförda byggprojekt. Såväl nybyggnader som ombyggnader kan belönas. Med priset vill vi lyfta fram Fortifikationsverkets arkitekturpolicy. Arkitektur är inte enbart en fråga om gestaltning, och gestaltning är inte enbart en fråga om hur något ser ut. Framförallt handlar gestaltning om hur någonting fungerar. Det handlar också om kostnadseffektivitet och att ta ansvar för hållbar utveckling genom att vara med i utvecklingen inom förnybar energi. Med policyn som utgångspunkt bedömmer de inkomna förslagen utifrån ett antal kriterier: Platsen: hur objektet förhåller sig till platsen och sin kontext Programmet och funktionen: hur objektet har fångat upp och tillgodosett programkraven Processen och genomgörandet: hur de ursprungliga kraven och intentionerna har förvaltats i framdrivning och genom förande Ekonomi och hållbarhet: hur budgetramar, krav på driftekonomi och framtida värde har tillgodosetts Arkitektonisk gestaltning 10 ÖPPET HUS 1/2012

11 Fastighetsförvaltning Foto: Tomas Forsström Drift i alla väder Klockan sju på morgonen första arbetsdagen efter jul ringer telefonen hos Thomas Fors, drifttekniker i Härnösand: Kunden kommer inte fram. Det blåser fortfarande rejält, det är mörkt, det snöar och väg arna är oframkomliga. DET ÄR Fortifikationsverket som ansvarar för att Försvarsmaktens anläggningar fungerar, och för driftteknikerna väntar nu ett tungt och febrilt arbete. Stormen Dagmar har ställt till med stora skador. Jag rycker ut direkt för att öppna upp en väg till en militär anläggning, berättar Thomas Fors, drifttekniker i Härnösand. Träd blockerar vägen. Högspänningsledningen har trasslat in sig i trädkronorna. Jag kapar mig fram med motorsågen väldigt försiktigt. Thomas Forsström, drifttekniker i Sollefteå. PÅ SINA PLATSER når ovädret orkan styrka och människor avråds att vistas utomhus. Läget är allvarligt. Alla tåg till Norrland ställs in. Över hundra tusen människor i Sverige blir utan el. Det är riskabelt att vara ute och städa upp och uppröjningen försvåras av att det fortsätter att blåsa, påpekar Tomas Forsström, drifttekniker i Sollefteå. Föreställ dig att träd och annat som flugit omkring under stormen ligger över vägarna. Ingen kommer fram. Is och snö tynger ner träd som hänger över vägen. Det är helt klart instabilt. Till en anläggning som jag åker till under de här dagarna får jag först på vägen dit såga mig fram och ta bort en massa träd. Sedan arbetar jag kring anläggningen i två timmar och på tillbakavägen är det fem nya träd som jag behöver kapa för att över huvudtaget kunna åka tillbaka samma väg som jag kom, berättar Tomas Forsström. ATT VARA drifttekniker inom Fortifikationsverket innebär att ta ansvar och arbeta flexibelt. Arbete i stormfälld skog är farligare och svårare än vanligt avverkningsarbete och kräver specialkunskap och rätt utrustning. Det är viktigt att planera arbetet och att gå lugnt tillväga. I fastighetsgruppen i Norrland har alla drifttekniker motorsågskörkort. Vår pliktkänsla är stor. Vi fixar det som behöver fixas, oavsett väder. Men givetvis sätter vi säkerheten främst, betonar Tomas Forsström. Den här vintern åker jag ingenstans utan motorsågen och jag åker inte ut om det inte går att ha telefonkontakt med kollegan. Helst ska man ju vara två, men när det inte är möjligt, som här, bestämmer vi över telefon innan vi åker att har jag inte ringt om en timma, så får du komma och leta efter mig, oavsett avstånd. Träffas gör vi inte så ofta på grund av avstånden, berättar Bengt Arne Eriksson drifttekniker i Östersund. Regionen är stor och vi kan befinna oss i yttergränserna i våra respektive ansvarsområden, men vi har telefonmöte varje måndag. Det låg säkert träd över en väg i Östersundstrakten där vi behövde komma fram, berättar Bengt-Arne. Jag hade egentligen semester, men när de ringde från vår larmcentral på Muskö var det bara att rycka ut. Det gick ju inte ens att komma fram med skoter i skogen. Men tack vare gott samarbete med lokala entreprenörer, elbolag och kund fungerade det bra ändå. Text: Jenny Pern ÖPPET HUS 1/

12 BYGG OCH INVESTERING Försvarsmaktens nya räddningsstation på Malmen På den militära flygplatsen Malmen utanför Linköping bygger Fortifikationsverket en ny räddningsstation. Det är ett pilotprojekt inom energieffektivisering, och dessutom framtaget med hjälp av den senaste projekteringstekniken, BIM. Foto: Ingemar Lindewall, Securitas 12 ÖPPET HUS 1/2012

13 BYGG OCH INVESTERING På Malmen huserar Flygvapnets flygskola och Försvarsmaktens Helikopterflottilj. Från tidiga morgonen fram till klockan 22 på kvällarna utbildas piloter i flygning här. Räddningstjänsten på plats får nu helt nya lokaler. Platsen för den nya stationen har valts utifrån kravet att en räddningsinsats ska kunna påbörjas i samtliga banändar inom 90 sekunder från larm. Den nya stationen är större och svarar bättre mot personalens behov, som ofta jobbar långa arbetspass. Den är också högre i tak för att rymma de nya och större räddningsfordonen, M570. Här arbetar personalen långa arbetspass och länsstyrelsen har nu medgett flyg fram till klockan 22 på kvällarna. Cirka 15 flygrörelser, starter och landningar, sker per dag. I juni 2011 påbörjades bygget av den nya räddningsstationen. Projektet omfattas av en vagnhall för sex stycken fordon med fri rumshöjd om fem meter, varav en är vårdplats. Utöver det, kommer det att finnas personalutrymmen för 39 personer och serviceutrymmen för materiel, förråd och kontor. Investeringskostnad, 71 miljoner kronor. Fortifikationsverkets uppgift är att se till att Försvarsmakten har ändamålsenliga lokaler och anpassa byggnader och mark efter deras ändrade behov. Lars G Andersson är Fortifikationsverkets projektledare för den nya räddningsstationen, ett av verkets två pilotprojekt inom energieffektivisering. Lars G Andersson: Vi har satt målet för energianvändning på 75 procent av kravet som anges i Boverkets byggregler. Vi delade upp huset i två delar och mäter varje del för sig, vagnhallen och vårdutrymmena respektive kontors- och personalutrymmena, så att vi får rätt siffror. Det går åt mycket energi i vagnhallen, där bilarna kan komma in från minus 20 grader genom de stora portarna. Vi bestämde oss för fjärrvärme, det är både miljömässigt och billigt, säger Lars. Vi fick dra fram 700 meter fjärrvärmeledning. På sikt är det billigast. Flygledartornet, som uppvärmdes med el, ansluts till fjärrvärmen också med tanke på hållbart byggande. I projektet ingår även en ny elnätstation. Befintlig räddningsstation försörjs i dag via FYL-kraft (flygledningskraft, all kraft som krävs för flygfunktionen som exempelvis landningsljus, bankantsljus, kraft i tornet krävs för flygrörelser med mera). I investeringen ingår också insatsvägarna från räddningsstationen. Själva stationsbyggnaden är egentligen bra drygt hälften av investeringen, säger Lars. Hela räddningsområdet omfattar 500 hektar. Investeringskostnad, 71 miljoner kronor. Den nya räddningsstationen på Malmen är inte bara ett energieffektivt hus, det är också ett hus som projekterats med den senaste projekteringstekniken, BIM, Building Information Modeling. Arbetsmetodiken BIM möjliggör avancerade kollisionskontroller, enklare framtagning av detaljerade kalkyler, energianalyser, visualiserade tidplaner och simuleringar med mera. BIM ger oss bättre kontroll, tycker Lars. Att kunna lägga in samtliga byggnadsdelar och installationer i 3D, i en gemensam modell. Räddningsstationen på Malmen är ett projekt där vi ligger i framkant på flera sätt, menar Lars. Vi tänker inte bara på det hållbara byggandet. Vi använder oss också av det nya sättet att tänka när det gäller dagvatten, benämnt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I anslutning till stationen skapas ett dagvattendike, en enkel anläggning för att ta hand om dagvatten och takvatten. Vattenkonsumerande vegetation planteras och en dräneringsledning leds till ett fördröjningsmagasin. Det är en enkel princip, förklarar Lars. Regnvatten i normal omfattning ska inte ledas bort utan bli kvar där det faller. I oktober 2012 ska räddningsstationen vara klar. Allt går enligt tidplan, rapporterar Lars. Text: Maria Sundberg Räddningsstationen är ett energieffektivt hus och har projekterats med den senaste projekteringstekniken BIM, Building Information Modeling. Bilden visar fläktrummet med samtliga byggnadsdelar och installationer i en gemensam BIM-modell i 3D. BIM-bilder framtagna av Carlstedt Arkitekter, Linköping ÖPPET HUS 1/

14 BYGG OCH INVESTERING 300 Fortifikationsverkets byggverksamhet har stor spännvidd. Här är några av de senaste projekten. byggprojekt om året Övningsanläggning för strid i bebyggelse, KVARN Byggkostnad: 150 miljoner Projektledare: Agneta Arosenius Anläggningen är unik i sitt slag. Den är inte bara Sveriges största SIB-anläggning utan också den mest datatekniskt avancerade. Här kan militärer utbildas och träna för strid i bebyggelse med skarp ammunition, även med stridsvagn och stridsfordon 90. Det mesta som kan utgöra prövningar för ett stridande förband i en stadsmiljö finns här. Anläggningen består av 40-tal olika byggnader: 23 olika typer av två- och trevåningsbyggnader, två villor varav den ena med källare, två teknikhus med varierande planlösning, två så kallade search houses upprättade efter ritningar från US Army, 11 kulissbyggnader, ett förråd, ett prickskytte och klättringstorn samt ett övningsledningshus där datorkraften till instrumenteringen av anläggningen finns. Text: Maria Sundberg Foto: Patric Salomonsson Foto: Jenny Pern 14 ÖPPET HUS 1/2012

15 BYGG OCH INVESTERING Berga militärrestaurang Byggkostnad: 95 miljoner Projektledare: Per-Olov Berglund, Carl-Erik Persson Foto: Jenny Pern I oktober 2011 invigdes den nya restaurangbyggnaden vid Berga i Haninge utanför Stockholm. Här serveras frukost, lunch och middag till alla som vill äta på Berga och även till de militärer som tar med sig mat i kantiner. Totalt finns 325 sittplatser, men köket är dimensionerat för att laga mat till 900 personer. Byggnaden ligger i en sluttning högt upp i en kuperad terräng. Huset är utformat efter den sluttande terrängen. Den publika delen och ekonomiutrymmena skiljs åt genom en kraftig hjärtvägg i betong, som skär rakt igenom huset och sticker ut i bägge ändar. Matsalarna finns vid utsikten i väst/sydväst medan kök och personalutrymmen vänder sig mot öster och norr. Fasaden med sin faluröda panel anknyter till en angränsande sporthall. Text: Jenny Pern Elevförläggningen i Kvarn Byggkostnad: 75 miljoner Projektledare: Agneta Arosenius Elevförläggningen i Kvarn består av två byggnader med totalt 140 bostadsrum. Här ska Försvarsmaktens kontraktsanställda soldater bo under tiden de går sin grundutbildning. Det är energieffektiva byggnader med en så låg energiförbrukning, 42 kilowattimmar per kvadratmeter, att de enligt Boverkets byggregler klassas som Passiva Hus. Under våren 2012 påbörjas arbetet med att installera solpaneler, som väntas ge ännu lägre energiförbrukning. Byggnaderna rymmer övernattningsrum på 20 m 2 med egen dusch och WC samt ett antal samlingsrum med pentry. I en av byggnaderna finns därutöver också vapenvårdslokaler, omklädningsrum och torkrum. I skrivande stund pågår slutbesiktning. I april ska solpanelerna vara på plats. Text: Maria Sundberg Foto: Patric Salomonsson Beredskapsbyggnad i Ronneby Byggkostnad: 100 miljoner Projektledare: Torkel Holmgren Beredskapsbyggnaden vid Blekinge flygflottilj, F17, betjänar både den militära och den civila flygverksamheten på flygplatsen. Den hårdgjorda ytan är totalt m 2 för att möjliggöra manövrering av de långa fälthållningsfordonen. Huvudbyggnaden är på m 2 och takhöjden i de största fordonshallarna är 7 meter. Hallarna rymmer uppställningsplatser, underhållsverkstäder och tvätt- och avisningshall för de beredskapsfordon som flygplatsen kräver: bilar för räddning och brandbekämpning samt snöröjning och sopning av start- och landningsbanan. Personaldelen innehåller lokaler för administration, omklädning, utbildning och jourtjänst. Anläggningen består även av ett skärmtak om 1000 m 2 för uppställning av fälthållningsfordon samt en egen tankstation för fordonen. En omfattande infrautbyggnad har även gjorts för att tjäna anläggningen. Projektet är en första del i en större investering på F17 om totalt drygt 700 miljoner som bland annat även innefattar ny helikopterhangar och nytt flygledartorn men som regeringen ännu inte beslutat om. Text: Maria Sundberg Foto: Torkel Holmgren ÖPPET HUS 1/

16 Trivs i st Mark och naturvård Ett flertal fågelarter trivs på militära betesmarker, bland annat storspoven. FAKTA Fortifikationsverket driver försvarsanpassat skogsbruk. Total yta övningsoch skjutfält: hektar, varav hektar planlagd skogsareal. Försvarsmark finns i alla län i Sverige. Störst av övnings- och skjutfälten är Vidsel Robotförsöksplats i Jokkmokks kommun, som sträcker sig över en yta större än Blekinge, hektar. Näst störst är Älvdalens skjutfält i Dalarna på nära hektar. Fortifikationsverket är genom sitt skogsinnehav den sjunde största skogsägaren i landet. Den årliga omsättningen för skogsverksamheten är cirka miljoner kronor. Foto: Sven-Olof Ahlgren / Scanpix 16 ÖPPET HUS 1/2012

17 MARK OCH NATURVÅRD rid Övnings- och skjutfält ger rum för många unika arter. Salamandern ynglar i krevadgropar, där ammunition exploderat. Sandnejlikan och många andra trivs i stridsvagnarnas spår. FORTIFIKATIONSVERKET har övnings- och skjutfält över hela Sverige. Ett brett spektrum av naturtyper finns i fastighetsbeståndet, från fjäll till skånsk slättbygd. I det försvarsanpassade skogsbruket har den militära verksamheten högst prioritet och produktionsintressena i jord- och skogsbruk får stå tillbaka. Betesmarker står odikade. Skogen lever längre. Här får stora arealer vara ifred för dikesgrävare, jordbruksredskap och avverkningsmaskiner. Sakta växer markerna igen och övergår till ett mer naturlikt tillstånd. Samtidigt sker här den raka motsatsen strid. Markerna används till militära övningar, provskjutningar och tester. Bränder sker oftare. Träd skjuts sönder. Marken skavs av. Båda dessa världar, urskog och stridsskog, bidrar tillsammans till den unika miljö som ger artrikedomen på Fortifikationsverkets marker. På betesmarker utan konstgödsling i södra Sverige, där trampskador och stridsvagnskörning skapar fläckar utan tät grässvål, trivs vissa arter som inte klarar konkurrens. Några exempel är sandnejlika, hällebräcka, olika dyngbaggar, fjärilar, gräshoppor, humlor och det ovanliga sandbiet. Även ett flertal fågelarter trivs på militära betesmarker, såsom storspov, tofsvipa och den sällsynta fältpiplärkan. När ammunition exploderar i skogen uppstår ibland bränder. Arter som gynnas av bränder är murklor, mosippa, brandnäva, sotsvart praktbagge och större svartbagge som får en nytändning när det skjuts i torrt väder. Ammunition skapar gropar av explosioner i marken, så kallade krevadgropar, perfekta för salamandern att yngla i. I det storskaliga jordbruket har en framgångsfaktor varit dikning. På Fortifikationsverkets betesmarker undviks dikning, om inte militären vill ha det. Den odikade marken är populär bland spovar, beckasiner, salamandrar, grodor, paddor. Inte hel ler i skogen blir det några nya diken, detta för att bevara sumpskogar och för att inte arter som öring och flodpärlmussla ska ta skada. Försiktig dikesrensning görs dock för att hålla igång produktionsskog. I oskött skog gynnas lövträd, vilket ger en större blandning av träd. I den gamla skogen finns ovanligt grova träd som ruttnar till slut, faller omkull och knäcks. Det är en bra livsmiljö för arter som inte trivs med intensivt skogsbruk. Andra arter som trivs i denna bauerskt dunkla skog är olika mossor, till exempel aspfjädermossa, guldlocksmossa och fällmossa. Olika svampar trivs också. Tickor växer på träden, som exempelvis fnösketickan som man förr använde för att göra upp eld med, torrt som fnöske. Att hänglavar vilar på trädgrenarna, är också ett tecken på gammal orörd skog. Olika hackspettar, järpe och tofsmes är fåglar som lever här. Text: Maria Sundberg Ammunition skapar gropar av explosioner i marken, perfekta för salamandern att yngla i. Foto: Björn Ackre / Myra Sandnejlikan trivs på betesmarker utan konstgödsling, där trampskador och strids vagnskörning skapar fläckar utan tät grässvål. Foto: Göran Gustafson ÖPPET HUS 1/

18 FÖRSÄLJNING Övergiven försvarsmark blir skärgårdsnära dröm Foto: Stefan Modig Foto: Stefan Modig Foto: Stefan Modig FAKTA OM FÖRSÄLJNING Som statlig myndighet följer Fortifikationsverket regler för hur fastigheter får säljas. Först måste man undersöka om fastigheten kan överföras till annan statlig verksamhet, sedan om kommunen behöver den för samhällsbyggnadsändamål, därefter får hela eller delar av den säljas på den öppna marknaden. En underjordisk berganläggning kan komma till nytta som serverhall, idrottsanläggning eller för förvaring. Men ibland är det viktigare att gjuta igen och återställa marken för andra ändamål. Ofta finns fastigheterna i attraktiva lägen och kan ha en enorm potential när de för första gången blir möjliga att exploatera för civil verksamhet. Köpare har gjort om udda fastigheter till privatbostäder, hotell, fritidsanläggningar och företagslokaler. När det gäller större fastigheter, som Mellingeholm, krävs förutom fantasi en gedigen kunskap om projektering. När Försvarsmakten säger upp fastigheter är det Fortifikationsverkets uppgift att försöka hitta ny användning för fastigheten. Något som ser ut att bli en lyckad affär för alla parter är Mellingeholm, Försvarsmaktens gamla övningsområde några kilometer söder om Norrtälje. Här i en naturskön omgivning med skärgården in på knutarna planeras nu tomter. Man skulle lika gärna kunna sälja direkt till kommunen, säger Ken Ejderhamn, projektledare på Fortifikationsverkets försäljningsavdelning. Men vi har ett samhällsansvar. Genom att noga undersöka markens och byggnadernas potential för olika användningsområden, ge förslag till en områdesplan och samarbeta för att lösa behov som finns i kommunen, betalar vi tillbaka till samhället. Dessutom blir det en bättre affär för alla inte minst för medborgaren. Försvarsmakten lämnade sitt övningsområde i Mellingeholm i samband med nedläggningen av Roslagens Luftvärnskår, Lv3, år I den norra delen breder öppen ängsmark ut sig runt flygfältet. Vid sjön Limmaren är marken kuperad med bitvis branta stränder ner mot sjön. Här finns höjder med vackra utblickar över vattnet. Här är det nära både till sjö och hav och området har ett rikt fågelliv. Hur kan den här platsen, den här marken eller byggnaden, bli värdefull för någon annan? Vad kan vi skapa av det här? Så börjar vi, säger Ken Ejderhamn. Efter ett par månaders arbete med inventering 18 ÖPPET HUS 1/2012

19 försäljning boende Området planeras för friliggande villor på större tomter, ca kvm. Foto:Grontmij och analys kan vi utarbeta ett koncept som vi sedan presenterar för kommunen. Vi tar hjälp av konsulter och arkitekter. I fallet med Mellingeholm har Grontmij hjälpt oss att gestalta förslaget. Området där det nu planeras bostäder ligger vid västra stranden av sjön Limmaren, strax söder om centrala Norrtälje, och omfattar cirka 354 hektar varav 48 hektar är vattenområde. Här planerar kommunen nu ett nytt bostadsområde med en blandad bebyggelse med småbostadshus. Terränganpassade hus och fantastiska landskapsförutsättningar är huvudtemat i projektet. Det är ett boende mitt i naturen intill stora sammanhängande skogsområden och med lilla Månsjön inne i området. Samtidigt har de som flyttar hit nära till E18 och lokal busstrafik samt gång- och cykelavstånd till Norrtälje centrum. Vi arbetar bara med pennan, förtydligar Ken. Vi deltar inte i själva exploateringen. Vi ser bara till att fastighetens verkliga värde kommer staten och skattebetalarna till del. Värdet är inte vad fastigheten varit; en försvarsanläggning, ett övningsområde, en kulturmärkt regementsbyggnad, en hemlig berganläggning under jord eller något annat. Värdet ligger i vad det skulle kunna bli! Vi säljer en idé med en politisk förankring. Efter inventeringsfasen då vi tittar på potentialen för området analyserar vi faktorer som kommunikationer, läget och efterfrågan på bostäder exempelvis. Detta ligger till grund för ett idékoncept. Därefter följer dialog med kommunen och så småningom beslut med efterföljande översikts- och detaljplaner. Mellingeholm är ett ganska stort område och utbyggnadstakten sträcker sig sannolikt över flera decennier. Bostadsområdet i Mellingeholm är tänkt som ett komplement till stadskärnan, hus i anslutning till naturen på gång- och cykelavstånd från staden. Bostäderna är etablerade i grupper omringade av skog och natur. En skogsridå skiljer områdena åt och skyddar bostäderna mot buller och andra störningar från handel och industri. Mellingeholm kan erbjuda en typ av bostadsbebyggelse som är svår att hitta närmare Stockholm, avslutar Ken. I januari beslutade kommunfullmäktige att köpa Mellingeholmsmarken av Fortifikationsverket. I skrivande stund snickrar man på detaljplanen. Text: Maria Sundberg ÖPPET HUS 1/

20 Bergrum till salu Bergrum om ca 2500 m 2 lämpligt som serverhall Inhägnat markområde om ca 9 hektar samt bergrum om ca 2500 m 2. Två förvaltningsbyggnader i gott skick om totalt 315 m 2 med eget reningsverk. Kraftförsörjning 20Kv i fastighetsgräns. Fiberkabel finns i närområdet. Öppen budgivning via internet: Start den 24 februari på Visning enligt överenskommelse. Kontaktperson: Karl-Martin Svärd E-post: Tel: En säker värd för en säkrare värld Detaljerat prospekt och anbudshandling hittar du på:

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt

News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt News en tidning utgiven av sturestadens fastighets ab 20 09 Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt Samverkan mellan kommunen och privat aktör bär frukt Försvarets stora etablering i Arboga Centrallagrets

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV T i d n i n g e n P r o t e c f r å n f m v t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 4 2 0 0 8 Mobil flygplats för tillfällig flygbas Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer