hus bombsäkert # hus # Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hus bombsäkert #1 2012 hus #1 2012 Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid"

Transkript

1 öppet öppet hus Ett magasin från Fortifikationsverket # hus Ett magasin från Fortifikationsverket # Övergiven försvarsmark blir drömboende EN SAMLAD FUNKTION FÖR SKYDD trivs i strid Carolina vet hur man bygger bombsäkert ÖPPET HUS 1/2012 1

2 ledare En unik kompetens Året 2012 har börjat och med det mitt uppdrag som generaldirektör för Fortifikationsverket. Nu är jag i full gång med att sätta mig in i den mycket omfattande och intressanta verksamheten. Huvuddelen av Fortifikationsverkets uppdrag är att förvalta Sveriges försvarsfastigheter. I takt med försvarets förändrade inriktning utvecklas och förnyas behovet av försvarsfastigheter. Nyinvesteringar behöver göras, men också avveckling av fastigheter som inte längre behövs. Fortifikationsverket har också under åren utvecklat en unik och mycket värdefull kompetens inom skydds- och anläggningsteknik. En kompetens som behövs och efterfrågas även i det civila samhället. Det är också en kompetens som inte bara vårt land behöver utan som också exporteras. Under 2012 går verksamheten in i en ny fas. Regeringen har beslutat att förbereda och genomföra de förslag som lades fram i utredningen Staten som fastighetsägare och hyresgäst. Nästa steg i den processen är att de tillsätter två utredningar för att gå igenom statens kulturfastigheter och försvarsfastigheter. Sedan kommer en proposition att läggas fram för riksdagen, om en ny struktur för statens fastighetsförvaltning. För Fortifikationsverkets verksamhet innebär det en totalt förändrad situation. Verkets olika fastigheter ska så småningom överföras till andra förvaltare. När den processen är genomförd ska myndigheten avvecklas. Vi måste nu arbeta med två perspektiv parallellt. Å ena sidan ska vi vara en aktiv part i omstruktureringsarbetet. Den kunskap och de erfarenheter som finns i verket behövs i omställningen. Det är viktigt att vi etablerar ett nära samarbete med de två utredningarna för att underlätta deras arbete och för att Fortifikationsverkets olika verksamheter ska ha en möjlighet till en utveckling även efter omställningen. Samtidigt som förändringsprocessen fortsätter ska vi driva den dagliga verksamheten. Fastigheterna ska skötas och utvecklas för våra kunders bästa. Kulturvärden ska vårdas. Försäljning av fastigheter ska fortsätta. Verkets unika kompetens när det gäller skydd ska utvecklas för kunder inom såväl försvarssektorn som det civila samhället. Jag ser fram emot 2012 och de utmaningar Fortifikationsverket står inför. Tillsammans ska vi förvalta vårt uppdrag för kundernas bästa och samtidigt vara en så aktiv part som möjligt i att forma en ny struktur för verksamheten. Urban Karlström, generaldirektör Mer om omstruktureringen av det statliga fastighetsägandet och hur det påverkar Fortifikationsverket kan du läsa om på vår webb: Högsta betyg för bemötande Årets resultat av kund- och kvalitetsmätningen Nöjd Kundindex visar att Fortifikationsverkets kunder blir allt mer nöjda med servicen. Resultatet blev en ökning med totalt två enheter, till 64. Allra högst betyg, 85, gavs för bemötandet från verkets personal, till exempel från drifttekniker och den personal som kunden möter när de ringer in till Servicecenter för att göra en felanmälan. Ett område som vi däremot behöver förbättra är vår information kring planerade ny- och ombyggnadsprojekt. Resultatet visar att kunderna tycker att verket har en hög kompetens och professionalism i det arbete man utför. NKI ger ett totalbetyg på fastighetsägarens service. Det var 785 respondenter med en svarsfrekvens på drygt 73 procent. Mätningarna genomförs vartannat år och vid de två senaste mätningarna har resultatet totalt förbättrats med sju enheter. 2 ÖPPET HUS 1/2012

3 innehåll innehåll Bombsäkert En samlad funktion för skydd Vinnare av Arkitekturpriset 2011 Drift i alla väder Försvarsmaktens nya räddningsstation Fyra aktuella byggprojekt Trivs i strid Övergiven försvarsmark blir drömboende Foto omslag: Kari Kohvakka Redaktör: Maria Sundberg, Telefon Epost: Ansvarig utgivare: Greta Stridsman Öppet Hus är ett magasin som Fortifikations verket ger ut två gånger om året. Här berättar vi om det som är aktuellt i vår verksamhet. Åsikter som framförs i Fortifikationsverkets magasin Öppet Hus är inte nödvändigtvis Fortifikationsverkets officiella ställningstagande. Fortifikationsverket, Eskilstuna, Grafisk form: Soya Kommunikation. Tryck: Printfabriken ÖPPET HUS 1/2012 3

4 PORTRÄTT Carolina vet hur en byggnad bäst ska stå emot en explosion Bomb säkert Flyganfall, raketbeskjutning och terrordåd. 27-åriga ingenjören Carolina Lidström är en av Fortifikationsverkets specialister på skyddsteknik. Hennes jobb är att räkna ut hur kundernas byggnader ska stå emot alla typer av vapenattacker. Snö och vind. Det är exempel på laster när en ingenjör ska beräkna hur yttre påverkan kan tänkas belasta en byggnad och dess konstruktion. För Carolina Lidström och hennes ingenjörskolleger på Fortifikationsverket är det dock inte främst naturens krafter som ska förutses. Utan sprängverkan från bomber och granater. Se här, säger Carolina Lidström och sätter fingret på en tabell ur nya manualen Fortifikationsverkets konstruktionsregler. Tabellen räknar upp tänkbara attackerande vapen, från de lättaste till de tyngsta. 15 kg granatgevär, i den ena änden av skalan kg penetrator bomb, i den andra. I två år har hon arbetat med att ta fram de nya byggreglerna. Med den kan Fortifikationsverkets kunder få hjälp med att räkna ut hur de bör bygga, för att på bästa sätt stå emot just det specifika vapenhot man befarar kan drabba ens byggnad. Carolina Lidström är anställd som utvecklingsingenjör vid Fortifikationsverkets Teknikenhet. Hennes specialitet är skydd och säkerhet för byggnadskonstruktioner. Hur konstruktioner påverkas av och på bästa sätt kan skyddas mot vapenverkan. Ex: Vid en viss sprängkraft, från ett bestämt avstånd och vinkel kommer då golvet på våning två att rasa? Konstruktionerna som Carolina Lidström ska analysera används ofta av den svenska Försvarsmakten. Det kan handla om allt från byggnader och stora anläggningar som bergrum, till enklare förråd. Vår största kund är Försvarsmakten. Men vi har också många civila kunder som känner behov av säkerhet mitt i sin vanliga stadsmiljö. Inte minst efter det stora terrordådet mitt i Oslo förra året. Efter den händelsen är det många som frågar sig hur deras byggnad skulle påverkas, om ett attentat skulle inträffa i närheten av den. 4 ÖPPET HUS 1/2012

5 Porträtt Carolina Lidström FÖDD: 1984 YRKE: Utvecklingsingenjör med skyddsteknik som specialitet, anställd på Fortifikationsverkets avdelning Centrum för Skyddsteknik. UTBILDNING: Civilingenjör i samhällsteknik, 4 ½ år, med inriktning byggnadskonstruktion. BOR: I Västerås med fästman. ANDRA INTRESSEN: Tränar gym och danspass. AKTUELL: Nyligen hemkommen från en internationell konferens om vapenverkan, i Seattle i USA, där hon för kolleger världen över presenterade Fortifikationsverkets nya manual för hur man räknar ut en konstruktions motståndskraft gentemot explosioner och vapenverkan. Foto: Kari Kohvakka En skyddsanalys från Carolina Lidström kan byggas upp i följande led: 1. Hur ser det tänkta hotet om vapenverkan ut? 2. Hur påverkar en sådan attack byggnadskonstruktionen, och människorna vid den? 3. Kan svagheter i den aktuella konstruktionen åtgärdas, eller förstärkas? När analysen väl är klar är det upp till kunden att fatta beslut om åtgärder. Ofta är det kostnaderna som avgör hur långt man är beredd att gå i skyddsarbetet. Det går ju i princip att bygga skyddet hur starkt som helst. Men byggnaden måste ju kunna användas också, till det den är avsedd för. Och i sista hand avgörs säkerheten av hur effektivt du kontrollerar de personer som kommer in i byggnaden, och skyddar byggnaden från en attack inifrån. Det är ofta svårare att beräkna en väpnad attacks skadeverkningar på byggnader i stadsmiljö, än på mer friliggande militära anläggningar. I en stadsmiljö är inget hus det andra likt. Och målet för attacken ligger nästan aldrig fritt, utan omges av många andra byggnader. Då finns det inget sant eller falskt när man ska beräkna skadeverkningar. Man kan ju aldrig göra fullskaletest i en verklig miljö. Men finns det inga generella råd kring skydd för byggnader, som så gott som alltid kan följas? Visst, avstånd är till exempel så gott som alltid bra. Stötvågen från en explosion minskar med avståndet. Och en träkonstruktion är naturligtvis mer känslig än en av stål eller betong. Men annars går det inte att säga att en typ av material per definition är bättre än en annan. Det hänger helt på hur det är hopsatt. Hur allting sammanspelar. Hur en byggnad tar ÖPPET HUS 1/2012 5

6 PORTRÄTT emot den yttre åverkan som det utsätts för hänger helt på hur den är konstruerad. Vad vi rekommenderar är det som är hemligt Carolina Lidström har inte fått sin ingenjörstitel med modersmjölken. Ingen av hennes föräldrar är det minsta teknikintresserade. De förstår inte så mycket av det jag gör! (Skratt) Men min morfar var både historielärare och är konstnär. Och båda de sakerna bidrog till att jag började intressera mig för byggnader. Jag tror att det är själva grundtänket som lockar mig att det är så konkret. Man kan sitta och räkna på något och sedan se hur det blir i verkligheten. Det är enormt roligt! Specialistrollen är också precis den yrkesroll som Carolina såg framför sig: Ja, att få gräva ner sig riktigt djupt i ett område, att bli duktig på just det. Det har alltid lockat mig. Och så såg jag att det inte fanns så många som jobbade inom just det här området. Jag förstod att jag skulle kunna få en viktig roll. Vad måste man vara bra på för att passa för den här uppgiften? Man måste ha en analytisk förmåga, lätt för att se hur saker och ting hänger ihop. Man måste ha det matematiska tankesättet i sig. Men självklart också vara intresserad, nyfiken, det är ju så man lär sig! Saker kommer inte till en av sig självt. Och hur är det med yrkesskador kan en expert på hur man bygger terrorsäkra hus gå på stan och lördagshandla utan att irritera sig på säkerhetsbrister i var och vartannat gathörn hon passerar? Det är klart att jag tänker på det! Framför allt när jag är på platser där mycket folk samlas, stora shoppingcentrer till exempel. Sådana miljöer blir ju väldigt utsatta om något händer. Stora glasytor är till exempel inte så smart ur splittersynpunkt. Men det skulle ju heller inte bli så roligt om det byggdes igen. Ingen vill väl gå ned i ett bergrum för att handla kläder? Carolina Lidström kände inte till Fortifikationsverkets verksamhet när hon var färdig med ingenjörsstudierna. En traineeutbildning lockade henne dit och öppnade snart hennes ögon för den specialistkunskap hon i dag har tillskansat sig. Jag såg nog framför mig att jobba på någon kommun, med till exempel översiktsplaner. Efter tre år på Fortifikationsverket ser hon det som självklart att fortsätta jobba med skyddsteknik som specialitet. Ja, arbetsmarknaden ser positiv ut för mig, med den utbildning jag har. Intresset för skyddsteknik har ökat i hela samhället. Har hon något drömprojekt? Jag tycker att det skulle vara väldigt kul att jobba med någon av Sveriges ambassader utomlands. Där finns det ju ett självklart skyddsbehov. Och jag skulle gärna vilja vara med och bygga upp något nytt. En stor anläggning från grunden! Som står emot betydligt starkare laster än exempelvis snöfall och vind, får man förmoda. Text: Jonas Helling Skyddsteknik Skyddsteknik är Fortifikationsverkets specialistområde, allt sedan verket bildades för 375 år sedan. Fortifikation kommer av latinets fortificare som betyder göra starkt eller befästa Fortifikationsverket erbjuder skyddsoch sårbarhetsanalyser, åt både Försvarsmakten och olika civila företag och myndigheter. Fortifikationsverkets insatser kan handla om skydd mot vapenverkan, elektromagnetiska och biokemiska hotbilder, tillträdesskydd samt uthållighet hos systemen för elkraft och ventilation. Foto: Kari Kohvakka 6 ÖPPET HUS 1/2012

7 SKYDD och Säkerhet Ett bergrum kan få en ny funktion som lagringsplats för dataservrar, vilket kräver sin kylanläggning. Foto: Labe Allwin EN samlad funktion för skydd Samhällsutvecklingen har under det senaste decenniet förändrats vad gäller hotbilder. Idag är hotbilden snarare riktade hot än invasionshot vilket också påverkar vad man inom en nation skall skydda och vad som är sårbart. För att Sverige på bästa sätt ska kunna arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet är det viktigt att det även i framtiden finns en samlad funktion i staten där den skydds- och anläggningstekniska kompetensen är samlad och har möjlighet att utvecklas, säger Mats Broman, fastighetsdirektör Centrum för Skyddsteknik. Vår uppfattning är att det ska vara en fastig hetsförvaltande funktion i staten som kan ta ansvar för byggnader, anläggningar och infrastruktur som är samhällskritiska både som ägarföreträdare för staten och som rådgivare till myndigheter och företag som behöver köpa tjänster för att utforma sitt fysiska skydd utifrån aktuell hotbild. Det är viktigt att det är en fastighetsförvaltande funktion eftersom kompetensen genereras genom att man arbetar med hela kedjan inom fastighetsförvaltning från investering till avveckling av anläggningar, säger Mats Broman. Fortifikationsverket är i dag både hyresvärd och rådgivare inom fysiskt skydd till myndigheter, näringsliv och på uppdrag av regeringen även internationellt till andra länder. Verket samarbetar med flera myndigheter till exempel MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och PTS (Post- och telestyrelsen) och är även en del i det nationella krishanteringssystemet kopplat till fysiskt skydd. På uppdrag av regeringen (RB 2010) har MSB och Fortifikationsverket utrett om det finns ett behov av att utveckla och säkerställa kompetensen inom skydds- och anläggningsteknik (fysiskt skydd) hos olika organisationen i samhället. Skyddskompetensutredningen lämnades till regeringen i maj Sammanfattningsvis kom utredaren Peter Lagerblad fram till att behovet finns och att respektive myndighet/företag inte kommer klara av att upprätthålla kompetensen över tid. Förslaget från utredaren var att inrätta en samlad fastighetsförvaltande funktion i staten för såväl militärt som civilt ändamål. Text: Greta Stridsman ÖPPET HUS 1/2012 7

8 arkitekturpriset Foto: Mic Calvert Foto: Mic Calvert Foto: Mic Calvert 8 ÖPPET HUS 1/2012

9 Arkitekturpriset 2011 till arkitekturpriset Matsalen i skredsvik En föredömligt disponerad byggnad som väl utnyttjar sitt vackra läge i den branta sluttningen mot Gullmarsfjorden och bjuder på en hänförande utsikt genom sina stora glasytor. Det blev den nybyggda matsalen i Skredsvik som knep 2011 års arkitekturpris. En restaurangbyggnad som enligt juryn på ett enkelt och självklart sätt uttrycker den verksamhet som byggnaden inrymmer. En föredömligt disponerad byggnad som väl utnyttjar sitt vackra läge i den branta sluttningen mot Gullmarsfjorden och bjuder på en hänförande utsikt genom sina stora glasytor. Det är sjätte gången som Fortifikationsverket delar ut arkitekturpriset till ett byggprojekt i det egna beståndet. Priset har instiftats för att lyfta fram goda exempel på genomförda byggprojekt. Såväl nybyggnader som ombyggnader kan belönas. Den här gången hade fyra objekt nominerats bland ett stort antal förslag. Alla fyra var klart kvalificerade att vinna men en enig jury ansåg att matsalen i Skredsvik stack ut bland nomineringarna. Med ett extra plus för att den var så skickligt genomförd även i sina detaljer och tekniska lösningar. Arkitekten som ritade byggnaden heter Ann Dalberg. Hon har genomfört projektet tillsammans med Kristina Olsson och Thomas Ericson på D OFFICE. Fortifikations verket vände sig till henne bland annat för att hon tidigare ritat dykhuset som ligger nere vid fjorden. Det finns en väl dokumenterad tradition i Bohuslän med magasinbyggnader i kustnära miljö. Ann Dalberg tittade mycket på de former och material som använts genom tiderna och funderade kring hur man skulle kunna bygga vidare på den traditionen, men i en modern gestaltning. Byggnaden består av två olika volymer, där köket har tydliga kopplingar till dykhuset medan restaurangdelen fått sticka iväg. Det är en stor och vacker rymd med högt i tak och en fantastiskt utsikt genom glasväggarna ut mot Gullmaren. Det var ett drömprojekt att rita restaurangen i Skredsvik, för det är inte ofta man får sådan frihet, säger Ann och sammanfattar resultatet: Byggnaden är enkel och tydlig i sin attityd till användningen och visar stor respekt för platsen. Det finns också en genomtänkt kulinarisk idé bakom restaurangen. Jag ritade krögarneutralt eftersom jag ville att restaurangen skulle kunna tåla många olika restaurangkoncept under de många år den kommer att finnas. Så det var en utmaningen i sig själv. Jag visste inte vilken mat som skulle serveras. Den transparenta matsalsvolymen och den svävande terrassen som förmedlar kontakt mellan ute och inne är något som betonas i juryns motivering. Kontakten förstärks ytterligare genom öppningen i skärmväggen som gör att man når gräsytan från terassen. Arkitekten Ann Dalberg tar emot priset av verksarkitekt Hans Bergenståhl och förra generaldirektören Lena Jönsson. Foto: Maria Sundberg ÖPPET HUS 1/2012 9

10 arkitekturpriset Foto: Mic Calvert fem tidigare vinnare Årets pris är det sjätte i ordningen. Både nybyggnadsprojekt och ombyggnads projekt har belönats genom åren. Arkitekturprisvinnare 2005 SWEDINTs utbildningslokaler, Kungsängen Arkitekturprisvinnare 2001 Flygledartorn, Berga projektledare för bygget var Fortifikationsverkets Jan-Olav Johansson som tog över projektet som påbörjats av Magnus Palm. Då var det redan projekterat, berättar Jan-Olav. Det första jag fick göra var att flytta huset till sitt nuvarande läge, för den ursprungliga platsen visade sig inte klara de geotekniska kraven. Trots denna förhållandevis dramatiska start löpte allt sedan mycket smidigt. Ann Dalberg och projektgruppen flyttade ner huset en bit längre ner i slänten än vad som först var tänkt så det skulle stå säkert. E6:an rasade för några år sedan inte långt därifrån, berättar Ann Dalberg. Så vi fick flytta ner huset en bit längre ner i slänten än vad som först var tänkt så det skulle stå säkert. Och det gjorde att vi vred byggnaden åt höger för att söka havet i det nya läget. Därför ligger huset parallellt med nivåkurvorna och estetiken har anpassats till den nya platsen. Jan-Olav Johansson tycker att en av de mest framträdande egenskaperna med det nya huset är att det är en byggnad som sticker ut och är rolig. Han berättar att alla han har pratat med som an vänder restaurangen dagligen är mycket nöjda och trivs väldigt bra. Sammantaget är matsalen i Skredsvik ett talande exempel på det juryn säger om bra arkitektur: En god arkitektonisk gestaltning skapar byggnader och miljöer som har identitet och karaktär och som dessutom skapar stolthet hos såväl upphovsman som brukare. Arkitekturprisvinnare 2008 Arsenalen, Karlskrona Arkitekturprisvinnare 2003 Fältarbetskolan, Eksjö Arkitekturprisvinnare 1998 Målrobotverkstaden, Vidsel Därför finns Arkitekturpriset Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarsfastigheter, genom att lyfta fram goda exempel på genomförda byggprojekt. Såväl nybyggnader som ombyggnader kan belönas. Med priset vill vi lyfta fram Fortifikationsverkets arkitekturpolicy. Arkitektur är inte enbart en fråga om gestaltning, och gestaltning är inte enbart en fråga om hur något ser ut. Framförallt handlar gestaltning om hur någonting fungerar. Det handlar också om kostnadseffektivitet och att ta ansvar för hållbar utveckling genom att vara med i utvecklingen inom förnybar energi. Med policyn som utgångspunkt bedömmer de inkomna förslagen utifrån ett antal kriterier: Platsen: hur objektet förhåller sig till platsen och sin kontext Programmet och funktionen: hur objektet har fångat upp och tillgodosett programkraven Processen och genomgörandet: hur de ursprungliga kraven och intentionerna har förvaltats i framdrivning och genom förande Ekonomi och hållbarhet: hur budgetramar, krav på driftekonomi och framtida värde har tillgodosetts Arkitektonisk gestaltning 10 ÖPPET HUS 1/2012

11 Fastighetsförvaltning Foto: Tomas Forsström Drift i alla väder Klockan sju på morgonen första arbetsdagen efter jul ringer telefonen hos Thomas Fors, drifttekniker i Härnösand: Kunden kommer inte fram. Det blåser fortfarande rejält, det är mörkt, det snöar och väg arna är oframkomliga. DET ÄR Fortifikationsverket som ansvarar för att Försvarsmaktens anläggningar fungerar, och för driftteknikerna väntar nu ett tungt och febrilt arbete. Stormen Dagmar har ställt till med stora skador. Jag rycker ut direkt för att öppna upp en väg till en militär anläggning, berättar Thomas Fors, drifttekniker i Härnösand. Träd blockerar vägen. Högspänningsledningen har trasslat in sig i trädkronorna. Jag kapar mig fram med motorsågen väldigt försiktigt. Thomas Forsström, drifttekniker i Sollefteå. PÅ SINA PLATSER når ovädret orkan styrka och människor avråds att vistas utomhus. Läget är allvarligt. Alla tåg till Norrland ställs in. Över hundra tusen människor i Sverige blir utan el. Det är riskabelt att vara ute och städa upp och uppröjningen försvåras av att det fortsätter att blåsa, påpekar Tomas Forsström, drifttekniker i Sollefteå. Föreställ dig att träd och annat som flugit omkring under stormen ligger över vägarna. Ingen kommer fram. Is och snö tynger ner träd som hänger över vägen. Det är helt klart instabilt. Till en anläggning som jag åker till under de här dagarna får jag först på vägen dit såga mig fram och ta bort en massa träd. Sedan arbetar jag kring anläggningen i två timmar och på tillbakavägen är det fem nya träd som jag behöver kapa för att över huvudtaget kunna åka tillbaka samma väg som jag kom, berättar Tomas Forsström. ATT VARA drifttekniker inom Fortifikationsverket innebär att ta ansvar och arbeta flexibelt. Arbete i stormfälld skog är farligare och svårare än vanligt avverkningsarbete och kräver specialkunskap och rätt utrustning. Det är viktigt att planera arbetet och att gå lugnt tillväga. I fastighetsgruppen i Norrland har alla drifttekniker motorsågskörkort. Vår pliktkänsla är stor. Vi fixar det som behöver fixas, oavsett väder. Men givetvis sätter vi säkerheten främst, betonar Tomas Forsström. Den här vintern åker jag ingenstans utan motorsågen och jag åker inte ut om det inte går att ha telefonkontakt med kollegan. Helst ska man ju vara två, men när det inte är möjligt, som här, bestämmer vi över telefon innan vi åker att har jag inte ringt om en timma, så får du komma och leta efter mig, oavsett avstånd. Träffas gör vi inte så ofta på grund av avstånden, berättar Bengt Arne Eriksson drifttekniker i Östersund. Regionen är stor och vi kan befinna oss i yttergränserna i våra respektive ansvarsområden, men vi har telefonmöte varje måndag. Det låg säkert träd över en väg i Östersundstrakten där vi behövde komma fram, berättar Bengt-Arne. Jag hade egentligen semester, men när de ringde från vår larmcentral på Muskö var det bara att rycka ut. Det gick ju inte ens att komma fram med skoter i skogen. Men tack vare gott samarbete med lokala entreprenörer, elbolag och kund fungerade det bra ändå. Text: Jenny Pern ÖPPET HUS 1/

12 BYGG OCH INVESTERING Försvarsmaktens nya räddningsstation på Malmen På den militära flygplatsen Malmen utanför Linköping bygger Fortifikationsverket en ny räddningsstation. Det är ett pilotprojekt inom energieffektivisering, och dessutom framtaget med hjälp av den senaste projekteringstekniken, BIM. Foto: Ingemar Lindewall, Securitas 12 ÖPPET HUS 1/2012

13 BYGG OCH INVESTERING På Malmen huserar Flygvapnets flygskola och Försvarsmaktens Helikopterflottilj. Från tidiga morgonen fram till klockan 22 på kvällarna utbildas piloter i flygning här. Räddningstjänsten på plats får nu helt nya lokaler. Platsen för den nya stationen har valts utifrån kravet att en räddningsinsats ska kunna påbörjas i samtliga banändar inom 90 sekunder från larm. Den nya stationen är större och svarar bättre mot personalens behov, som ofta jobbar långa arbetspass. Den är också högre i tak för att rymma de nya och större räddningsfordonen, M570. Här arbetar personalen långa arbetspass och länsstyrelsen har nu medgett flyg fram till klockan 22 på kvällarna. Cirka 15 flygrörelser, starter och landningar, sker per dag. I juni 2011 påbörjades bygget av den nya räddningsstationen. Projektet omfattas av en vagnhall för sex stycken fordon med fri rumshöjd om fem meter, varav en är vårdplats. Utöver det, kommer det att finnas personalutrymmen för 39 personer och serviceutrymmen för materiel, förråd och kontor. Investeringskostnad, 71 miljoner kronor. Fortifikationsverkets uppgift är att se till att Försvarsmakten har ändamålsenliga lokaler och anpassa byggnader och mark efter deras ändrade behov. Lars G Andersson är Fortifikationsverkets projektledare för den nya räddningsstationen, ett av verkets två pilotprojekt inom energieffektivisering. Lars G Andersson: Vi har satt målet för energianvändning på 75 procent av kravet som anges i Boverkets byggregler. Vi delade upp huset i två delar och mäter varje del för sig, vagnhallen och vårdutrymmena respektive kontors- och personalutrymmena, så att vi får rätt siffror. Det går åt mycket energi i vagnhallen, där bilarna kan komma in från minus 20 grader genom de stora portarna. Vi bestämde oss för fjärrvärme, det är både miljömässigt och billigt, säger Lars. Vi fick dra fram 700 meter fjärrvärmeledning. På sikt är det billigast. Flygledartornet, som uppvärmdes med el, ansluts till fjärrvärmen också med tanke på hållbart byggande. I projektet ingår även en ny elnätstation. Befintlig räddningsstation försörjs i dag via FYL-kraft (flygledningskraft, all kraft som krävs för flygfunktionen som exempelvis landningsljus, bankantsljus, kraft i tornet krävs för flygrörelser med mera). I investeringen ingår också insatsvägarna från räddningsstationen. Själva stationsbyggnaden är egentligen bra drygt hälften av investeringen, säger Lars. Hela räddningsområdet omfattar 500 hektar. Investeringskostnad, 71 miljoner kronor. Den nya räddningsstationen på Malmen är inte bara ett energieffektivt hus, det är också ett hus som projekterats med den senaste projekteringstekniken, BIM, Building Information Modeling. Arbetsmetodiken BIM möjliggör avancerade kollisionskontroller, enklare framtagning av detaljerade kalkyler, energianalyser, visualiserade tidplaner och simuleringar med mera. BIM ger oss bättre kontroll, tycker Lars. Att kunna lägga in samtliga byggnadsdelar och installationer i 3D, i en gemensam modell. Räddningsstationen på Malmen är ett projekt där vi ligger i framkant på flera sätt, menar Lars. Vi tänker inte bara på det hållbara byggandet. Vi använder oss också av det nya sättet att tänka när det gäller dagvatten, benämnt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I anslutning till stationen skapas ett dagvattendike, en enkel anläggning för att ta hand om dagvatten och takvatten. Vattenkonsumerande vegetation planteras och en dräneringsledning leds till ett fördröjningsmagasin. Det är en enkel princip, förklarar Lars. Regnvatten i normal omfattning ska inte ledas bort utan bli kvar där det faller. I oktober 2012 ska räddningsstationen vara klar. Allt går enligt tidplan, rapporterar Lars. Text: Maria Sundberg Räddningsstationen är ett energieffektivt hus och har projekterats med den senaste projekteringstekniken BIM, Building Information Modeling. Bilden visar fläktrummet med samtliga byggnadsdelar och installationer i en gemensam BIM-modell i 3D. BIM-bilder framtagna av Carlstedt Arkitekter, Linköping ÖPPET HUS 1/

14 BYGG OCH INVESTERING 300 Fortifikationsverkets byggverksamhet har stor spännvidd. Här är några av de senaste projekten. byggprojekt om året Övningsanläggning för strid i bebyggelse, KVARN Byggkostnad: 150 miljoner Projektledare: Agneta Arosenius Anläggningen är unik i sitt slag. Den är inte bara Sveriges största SIB-anläggning utan också den mest datatekniskt avancerade. Här kan militärer utbildas och träna för strid i bebyggelse med skarp ammunition, även med stridsvagn och stridsfordon 90. Det mesta som kan utgöra prövningar för ett stridande förband i en stadsmiljö finns här. Anläggningen består av 40-tal olika byggnader: 23 olika typer av två- och trevåningsbyggnader, två villor varav den ena med källare, två teknikhus med varierande planlösning, två så kallade search houses upprättade efter ritningar från US Army, 11 kulissbyggnader, ett förråd, ett prickskytte och klättringstorn samt ett övningsledningshus där datorkraften till instrumenteringen av anläggningen finns. Text: Maria Sundberg Foto: Patric Salomonsson Foto: Jenny Pern 14 ÖPPET HUS 1/2012

15 BYGG OCH INVESTERING Berga militärrestaurang Byggkostnad: 95 miljoner Projektledare: Per-Olov Berglund, Carl-Erik Persson Foto: Jenny Pern I oktober 2011 invigdes den nya restaurangbyggnaden vid Berga i Haninge utanför Stockholm. Här serveras frukost, lunch och middag till alla som vill äta på Berga och även till de militärer som tar med sig mat i kantiner. Totalt finns 325 sittplatser, men köket är dimensionerat för att laga mat till 900 personer. Byggnaden ligger i en sluttning högt upp i en kuperad terräng. Huset är utformat efter den sluttande terrängen. Den publika delen och ekonomiutrymmena skiljs åt genom en kraftig hjärtvägg i betong, som skär rakt igenom huset och sticker ut i bägge ändar. Matsalarna finns vid utsikten i väst/sydväst medan kök och personalutrymmen vänder sig mot öster och norr. Fasaden med sin faluröda panel anknyter till en angränsande sporthall. Text: Jenny Pern Elevförläggningen i Kvarn Byggkostnad: 75 miljoner Projektledare: Agneta Arosenius Elevförläggningen i Kvarn består av två byggnader med totalt 140 bostadsrum. Här ska Försvarsmaktens kontraktsanställda soldater bo under tiden de går sin grundutbildning. Det är energieffektiva byggnader med en så låg energiförbrukning, 42 kilowattimmar per kvadratmeter, att de enligt Boverkets byggregler klassas som Passiva Hus. Under våren 2012 påbörjas arbetet med att installera solpaneler, som väntas ge ännu lägre energiförbrukning. Byggnaderna rymmer övernattningsrum på 20 m 2 med egen dusch och WC samt ett antal samlingsrum med pentry. I en av byggnaderna finns därutöver också vapenvårdslokaler, omklädningsrum och torkrum. I skrivande stund pågår slutbesiktning. I april ska solpanelerna vara på plats. Text: Maria Sundberg Foto: Patric Salomonsson Beredskapsbyggnad i Ronneby Byggkostnad: 100 miljoner Projektledare: Torkel Holmgren Beredskapsbyggnaden vid Blekinge flygflottilj, F17, betjänar både den militära och den civila flygverksamheten på flygplatsen. Den hårdgjorda ytan är totalt m 2 för att möjliggöra manövrering av de långa fälthållningsfordonen. Huvudbyggnaden är på m 2 och takhöjden i de största fordonshallarna är 7 meter. Hallarna rymmer uppställningsplatser, underhållsverkstäder och tvätt- och avisningshall för de beredskapsfordon som flygplatsen kräver: bilar för räddning och brandbekämpning samt snöröjning och sopning av start- och landningsbanan. Personaldelen innehåller lokaler för administration, omklädning, utbildning och jourtjänst. Anläggningen består även av ett skärmtak om 1000 m 2 för uppställning av fälthållningsfordon samt en egen tankstation för fordonen. En omfattande infrautbyggnad har även gjorts för att tjäna anläggningen. Projektet är en första del i en större investering på F17 om totalt drygt 700 miljoner som bland annat även innefattar ny helikopterhangar och nytt flygledartorn men som regeringen ännu inte beslutat om. Text: Maria Sundberg Foto: Torkel Holmgren ÖPPET HUS 1/

16 Trivs i st Mark och naturvård Ett flertal fågelarter trivs på militära betesmarker, bland annat storspoven. FAKTA Fortifikationsverket driver försvarsanpassat skogsbruk. Total yta övningsoch skjutfält: hektar, varav hektar planlagd skogsareal. Försvarsmark finns i alla län i Sverige. Störst av övnings- och skjutfälten är Vidsel Robotförsöksplats i Jokkmokks kommun, som sträcker sig över en yta större än Blekinge, hektar. Näst störst är Älvdalens skjutfält i Dalarna på nära hektar. Fortifikationsverket är genom sitt skogsinnehav den sjunde största skogsägaren i landet. Den årliga omsättningen för skogsverksamheten är cirka miljoner kronor. Foto: Sven-Olof Ahlgren / Scanpix 16 ÖPPET HUS 1/2012

17 MARK OCH NATURVÅRD rid Övnings- och skjutfält ger rum för många unika arter. Salamandern ynglar i krevadgropar, där ammunition exploderat. Sandnejlikan och många andra trivs i stridsvagnarnas spår. FORTIFIKATIONSVERKET har övnings- och skjutfält över hela Sverige. Ett brett spektrum av naturtyper finns i fastighetsbeståndet, från fjäll till skånsk slättbygd. I det försvarsanpassade skogsbruket har den militära verksamheten högst prioritet och produktionsintressena i jord- och skogsbruk får stå tillbaka. Betesmarker står odikade. Skogen lever längre. Här får stora arealer vara ifred för dikesgrävare, jordbruksredskap och avverkningsmaskiner. Sakta växer markerna igen och övergår till ett mer naturlikt tillstånd. Samtidigt sker här den raka motsatsen strid. Markerna används till militära övningar, provskjutningar och tester. Bränder sker oftare. Träd skjuts sönder. Marken skavs av. Båda dessa världar, urskog och stridsskog, bidrar tillsammans till den unika miljö som ger artrikedomen på Fortifikationsverkets marker. På betesmarker utan konstgödsling i södra Sverige, där trampskador och stridsvagnskörning skapar fläckar utan tät grässvål, trivs vissa arter som inte klarar konkurrens. Några exempel är sandnejlika, hällebräcka, olika dyngbaggar, fjärilar, gräshoppor, humlor och det ovanliga sandbiet. Även ett flertal fågelarter trivs på militära betesmarker, såsom storspov, tofsvipa och den sällsynta fältpiplärkan. När ammunition exploderar i skogen uppstår ibland bränder. Arter som gynnas av bränder är murklor, mosippa, brandnäva, sotsvart praktbagge och större svartbagge som får en nytändning när det skjuts i torrt väder. Ammunition skapar gropar av explosioner i marken, så kallade krevadgropar, perfekta för salamandern att yngla i. I det storskaliga jordbruket har en framgångsfaktor varit dikning. På Fortifikationsverkets betesmarker undviks dikning, om inte militären vill ha det. Den odikade marken är populär bland spovar, beckasiner, salamandrar, grodor, paddor. Inte hel ler i skogen blir det några nya diken, detta för att bevara sumpskogar och för att inte arter som öring och flodpärlmussla ska ta skada. Försiktig dikesrensning görs dock för att hålla igång produktionsskog. I oskött skog gynnas lövträd, vilket ger en större blandning av träd. I den gamla skogen finns ovanligt grova träd som ruttnar till slut, faller omkull och knäcks. Det är en bra livsmiljö för arter som inte trivs med intensivt skogsbruk. Andra arter som trivs i denna bauerskt dunkla skog är olika mossor, till exempel aspfjädermossa, guldlocksmossa och fällmossa. Olika svampar trivs också. Tickor växer på träden, som exempelvis fnösketickan som man förr använde för att göra upp eld med, torrt som fnöske. Att hänglavar vilar på trädgrenarna, är också ett tecken på gammal orörd skog. Olika hackspettar, järpe och tofsmes är fåglar som lever här. Text: Maria Sundberg Ammunition skapar gropar av explosioner i marken, perfekta för salamandern att yngla i. Foto: Björn Ackre / Myra Sandnejlikan trivs på betesmarker utan konstgödsling, där trampskador och strids vagnskörning skapar fläckar utan tät grässvål. Foto: Göran Gustafson ÖPPET HUS 1/

18 FÖRSÄLJNING Övergiven försvarsmark blir skärgårdsnära dröm Foto: Stefan Modig Foto: Stefan Modig Foto: Stefan Modig FAKTA OM FÖRSÄLJNING Som statlig myndighet följer Fortifikationsverket regler för hur fastigheter får säljas. Först måste man undersöka om fastigheten kan överföras till annan statlig verksamhet, sedan om kommunen behöver den för samhällsbyggnadsändamål, därefter får hela eller delar av den säljas på den öppna marknaden. En underjordisk berganläggning kan komma till nytta som serverhall, idrottsanläggning eller för förvaring. Men ibland är det viktigare att gjuta igen och återställa marken för andra ändamål. Ofta finns fastigheterna i attraktiva lägen och kan ha en enorm potential när de för första gången blir möjliga att exploatera för civil verksamhet. Köpare har gjort om udda fastigheter till privatbostäder, hotell, fritidsanläggningar och företagslokaler. När det gäller större fastigheter, som Mellingeholm, krävs förutom fantasi en gedigen kunskap om projektering. När Försvarsmakten säger upp fastigheter är det Fortifikationsverkets uppgift att försöka hitta ny användning för fastigheten. Något som ser ut att bli en lyckad affär för alla parter är Mellingeholm, Försvarsmaktens gamla övningsområde några kilometer söder om Norrtälje. Här i en naturskön omgivning med skärgården in på knutarna planeras nu tomter. Man skulle lika gärna kunna sälja direkt till kommunen, säger Ken Ejderhamn, projektledare på Fortifikationsverkets försäljningsavdelning. Men vi har ett samhällsansvar. Genom att noga undersöka markens och byggnadernas potential för olika användningsområden, ge förslag till en områdesplan och samarbeta för att lösa behov som finns i kommunen, betalar vi tillbaka till samhället. Dessutom blir det en bättre affär för alla inte minst för medborgaren. Försvarsmakten lämnade sitt övningsområde i Mellingeholm i samband med nedläggningen av Roslagens Luftvärnskår, Lv3, år I den norra delen breder öppen ängsmark ut sig runt flygfältet. Vid sjön Limmaren är marken kuperad med bitvis branta stränder ner mot sjön. Här finns höjder med vackra utblickar över vattnet. Här är det nära både till sjö och hav och området har ett rikt fågelliv. Hur kan den här platsen, den här marken eller byggnaden, bli värdefull för någon annan? Vad kan vi skapa av det här? Så börjar vi, säger Ken Ejderhamn. Efter ett par månaders arbete med inventering 18 ÖPPET HUS 1/2012

19 försäljning boende Området planeras för friliggande villor på större tomter, ca kvm. Foto:Grontmij och analys kan vi utarbeta ett koncept som vi sedan presenterar för kommunen. Vi tar hjälp av konsulter och arkitekter. I fallet med Mellingeholm har Grontmij hjälpt oss att gestalta förslaget. Området där det nu planeras bostäder ligger vid västra stranden av sjön Limmaren, strax söder om centrala Norrtälje, och omfattar cirka 354 hektar varav 48 hektar är vattenområde. Här planerar kommunen nu ett nytt bostadsområde med en blandad bebyggelse med småbostadshus. Terränganpassade hus och fantastiska landskapsförutsättningar är huvudtemat i projektet. Det är ett boende mitt i naturen intill stora sammanhängande skogsområden och med lilla Månsjön inne i området. Samtidigt har de som flyttar hit nära till E18 och lokal busstrafik samt gång- och cykelavstånd till Norrtälje centrum. Vi arbetar bara med pennan, förtydligar Ken. Vi deltar inte i själva exploateringen. Vi ser bara till att fastighetens verkliga värde kommer staten och skattebetalarna till del. Värdet är inte vad fastigheten varit; en försvarsanläggning, ett övningsområde, en kulturmärkt regementsbyggnad, en hemlig berganläggning under jord eller något annat. Värdet ligger i vad det skulle kunna bli! Vi säljer en idé med en politisk förankring. Efter inventeringsfasen då vi tittar på potentialen för området analyserar vi faktorer som kommunikationer, läget och efterfrågan på bostäder exempelvis. Detta ligger till grund för ett idékoncept. Därefter följer dialog med kommunen och så småningom beslut med efterföljande översikts- och detaljplaner. Mellingeholm är ett ganska stort område och utbyggnadstakten sträcker sig sannolikt över flera decennier. Bostadsområdet i Mellingeholm är tänkt som ett komplement till stadskärnan, hus i anslutning till naturen på gång- och cykelavstånd från staden. Bostäderna är etablerade i grupper omringade av skog och natur. En skogsridå skiljer områdena åt och skyddar bostäderna mot buller och andra störningar från handel och industri. Mellingeholm kan erbjuda en typ av bostadsbebyggelse som är svår att hitta närmare Stockholm, avslutar Ken. I januari beslutade kommunfullmäktige att köpa Mellingeholmsmarken av Fortifikationsverket. I skrivande stund snickrar man på detaljplanen. Text: Maria Sundberg ÖPPET HUS 1/

20 Bergrum till salu Bergrum om ca 2500 m 2 lämpligt som serverhall Inhägnat markområde om ca 9 hektar samt bergrum om ca 2500 m 2. Två förvaltningsbyggnader i gott skick om totalt 315 m 2 med eget reningsverk. Kraftförsörjning 20Kv i fastighetsgräns. Fiberkabel finns i närområdet. Öppen budgivning via internet: Start den 24 februari på Visning enligt överenskommelse. Kontaktperson: Karl-Martin Svärd E-post: Tel: En säker värd för en säkrare värld Detaljerat prospekt och anbudshandling hittar du på:

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Entréplan, 412 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 141 Alviks Strand Ledig yta: 412 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 10 20 Tillträde: Omgående Utsikt Konferens

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Entréplan, 1 266 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 137 Alviks Strand Ledig yta: 1266 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 Tillträde: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 1 708 kvm, Solna Solna Strandväg 96 Solna Ledig yta: 1708 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 90 200 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående Restaurang

Läs mer

Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14

Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14 Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14 Vån 4, 256 kvm, Centrum Davidshallsgatan 14 Centrum Ledig yta: 256 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 16 18 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

KVARTERET VALLEN STANS SJÖNASTE LÄGE

KVARTERET VALLEN STANS SJÖNASTE LÄGE KVARTERET VALLEN STANS SJÖNASTE LÄGE BO PÅ VALLEN MELLAN SJÖARNA Natursköna Vallen mellan sjöarna. På denna attraktiva adress erbjuds du ett modernt och bekymmersfritt boende i en växande idyll som andas

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

BN/2014:50. gällande. genom

BN/2014:50. gällande. genom BN/2014:50 09 Antagandehandling Januari 2015 enkelt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Ändring av detaljplan genom tillägg för OMRÅDE VID N INSTRUMENTVÄGEN, i kommundelen Skälby, Upplands Väsby kommun

Läs mer

INBJUDAN MARKANVISNING DEL AV NOTVIKEN 4:40

INBJUDAN MARKANVISNING DEL AV NOTVIKEN 4:40 INBJUDAN MARKANVISNING DEL AV NOTVIKEN 4:40 Luleå kommun avser att sälja delar av fastigheten Notviken 4:40 i anslutning till Hyvelgränd och Stickvägen. Syftet är att bygga prisvärda bostadsrätter för

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Ett lite enklare sätt att hitta hem.

Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM- är en husserie framtagen för att göra ditt husköp lite enklare och därmed också lite billigare. Det betyder inte att vi tummat på kvaliteten. Egnahem

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 2 tr, 500 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 141 Alviks Strand Ledig yta: 500 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 36 Tillträde: Omgående Konferens Reception

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Om Climate Arena 1. När tror ni att anläggningen kan stå klar? Planerad byggtid är 4-5 år från beslut om byggnation 2. Blir anläggningen ovan eller

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Prospekt anbud avseende objektet seskarö camping n Den norra framgångsregionen Haparanda-Tornio är av tradition centrum för handel, kunskap,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Plan 4, 417 kvm, Sundbyberg Järnvägsgatan 10 Sundbyberg Ledig yta: 417 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 35 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Fortifikationsverket Arkitekturrådet Arkitekturseminarium 28 nov 2008 Thorbjörn Andersson

Fortifikationsverket Arkitekturrådet Arkitekturseminarium 28 nov 2008 Thorbjörn Andersson Fortifikationsverket Arkitekturrådet Arkitekturseminarium 28 nov 2008 Thorbjörn Andersson Den viktiga helheten En av punkterna i Fortifikationsverkets arkitekturpolicy innebär att utveckla miljöhänsyn

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD Bodvidsgården kollogård är en utmärkt plats att utveckla och aktivera barn i en miljö långt ifrån stadens stress. Här finns möjlighet till att få tid att umgås utomhus, prova på

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet.

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet. Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet. Allmänt Bygganvisningen togs fram under 2011 vid fördelning

Läs mer

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Plan 2, 1 300 2 600 kvm, Telefonplan Telefonvägen 30 Telefonplan Ledig yta: 1 300 2 600 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 100 228 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde:

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 54, 200 428 kvm Dag Hammarskjölds väg 54, Uppsala Science Park Ledig yta 200 428 m 2 Typ: kontor/labb Antal arbetsplatser: 18 Tillträde: omgående

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Storsjö Strand - stadens pärla

Storsjö Strand - stadens pärla Storsjö Strand - stadens pärla Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du bara ett stenkast från centrum. Den nya stadsdelen blir ett unikt bostadsområde men också en plats för Östersundare och besökare

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Hus för livskvalitet.

Hus för livskvalitet. Hus för livskvalitet. 2 Välkommen hem. Åk gärna på semester, till utlandet eller i Sverige och upplev nya miljöer. Hälsa på hos släktingar eller träffas hos vänner för en trevlig kväll. Vad du än hittar

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

Västra Hamnen. Propellergatan 1, våning 3, 801 kvm. Ditt nästa kontor?

Västra Hamnen. Propellergatan 1, våning 3, 801 kvm. Ditt nästa kontor? Västra Hamnen Propellergatan 1, våning 3, 801 kvm Ditt nästa kontor? Propellergatan 1, våning 3, Västra Hamnen Ledig yta Typ: Kontor 801 m 2 Antal arbetsplatser: 25 70 Byggt/ombyggt: 2000 Tillträde: Enligt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ VIRKESJÖN 153 Kort beskrivning Virkesjön ligger sydväst om Nybro tätort. Planområdet som ligger i Siggegärde, ligger i anslutning till gammal gårdsbebyggelse. Gårdarna tillsammans med gamla stenmurar,

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

SPORTCENTER MED BADHUS

SPORTCENTER MED BADHUS SPORTCENTER MED BADHUS Här är en bild på hur det kommer se ut inifrån badhuset med Hudiksvalls hamn i bakgrunden. TE14 Bromangymnasiet 2015 2016 Vi har valt att använda spillvärmen till att värma upp ett

Läs mer

e e Atta Gripen-divisioner

e e Atta Gripen-divisioner e e er o Atta Gripen-divisioner Framtidens flygvapen kommer att bestå av fem flygflottiljer, sedan F 10 i Ängelholm lagts ner 2003. Det fårslås i en regeringsproposition som lämnades till Riksdagen den

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten SUNDSÖR 2:1 i Nykvarns kommun Upprättad 2004-05-26 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser. Till detaljplanen hör

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Utredning angående Strandkyrkogården

Utredning angående Strandkyrkogården Kyrkogårdsförvaltningen Förvaltningsledningen Tjänsteutlåtande Dnr 4.1.2-1726-2016 Sida 1 (5) 2017-01-13 Handläggare Mats Larsson Telefon: 508 301 01 Till Kyrkogårdsnämnden 2017-02-01 Utredning angående

Läs mer

Hagabo. Älmhult Haganäs. Här bygger vi livskvalitet

Hagabo. Älmhult Haganäs. Här bygger vi livskvalitet Hagabo Älmhult Haganäs Här bygger vi livskvalitet Hagabo» Ett rogivande boende med närhet till centrum « Ett boende att älska I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer