Peak Oil. Energi = Arbete Arbete = Ekonomi Ekonomi = Välfärd Välfärd = Demokrati

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peak Oil. Energi = Arbete Arbete = Ekonomi Ekonomi = Välfärd Välfärd = Demokrati"

Transkript

1

2

3 Peak Oil

4 Peak Oil Energi = Arbete Arbete = Ekonomi Ekonomi = Välfärd Välfärd = Demokrati

5 Peak Oil Energi = Arbete Energi = Ekonomi Energi = Välfärd Energi = Demokrati

6 Energi = Välfärd Ja, visst är det olja, i form av matprisindex!

7 Peak Oil Den som tror att är Evig tillväxt omöjlig i en värld med begränsade resurser är antingen en galning eller en ekonom. Kenneth Boulding, Economist

8 Peak Oil Vanliga krisreaktioner: När är det kris? Tror inte. OK, men Kanske det? Stämmer absolut! 1. Förnekelse 2. Ilska 3. Förhandling 4. Uppgivenhet 5. Acceptans 6. Aktion

9

10

11

12

13

14

15 Terra preta i Länna 1000 ton kol/ he 40 % lägre densitet 150 % högre vattenkvot 32 % högre skörd % högre P och K halt

16 Hur få ekonomi? Optimera synergieffekterna! Långverkande effekter: Klimatkompensation Ökad bördighet-- mer biomassa Bättre markstruktur-- mindre traktorbränsle Mindre NPK-förlust-- mindre kostnader för gödsel--minskad övergödning Kompostering av latrin etc.-- högre återföring av växtnäring, förädlar kolet Alternativ till förbränning--billigare biobränslen Filterbäddar-- skydda grundvatten Pyrolysprodukter: biodiesel, tjära Djurfoder: friskare djur, bättre avkastning? Trädplantering i städer Affärsmodeller som staplar värden

17 Enkel pyrolysteknik Anila spisen:

18 Storskalig pyrolysteknik för biokol och energi Biokol-produktion: upp till 40 kg / h t / år. Värme: upp till 150 kw. (Beroende på biomassa) El-åtgång: ca 7.5 kw Vikt: ca. 10 ton Pyregs testanläggning i Dörth, Tyskland (EcoTopic, 2013). Bild: Mattias Gustafsson

19 Träkol som bränsle: energi-densitet, transporter Flis (30 % vatten): 3 GJ/ m 3. Torrefierat trä: GJ/ m 3. Träkol, briketter: 30 GJ/ m 3. Potential att minska transportkostnader med en faktor 10!

20

21 Typ Energi Ladd Miljö Pris Wh/kg antal cyk vänlighet Nivå Bly medel 1 Ni Cad dålig 2 Ni-Mh medel 2 Li-Io 200 >750 hög 3

22 Framtida jordbruk?

23

24 CO 2 Värme Årlig använd energi Årlig upptagen energi via fotosyntesen Ingen tillväxt, varken positiv eller negativ Årlig fotosyntes O 2 Konstant biomassa Koldioxidneutralt C Resurser Årlig biomassaproduktion Årlig näring till djur, insekter, bakterier etc. Människans globala verksamheter ger förändringar i ovan angivna förhållanden

25 Källa: Folke C. et al Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations. Rapport från Miljödepartementet. Edita Norstedts Tryckeri AB: ISSN X. I en värld som allt mer karaktäriseras av överraskningar, osäkerhet och komplexitet, behövs Strategier som stärker resiliensen och upprätthåller förmågan till en positiv utveckling av sociala och ekologiska system. Resiliensperspektivitet Upprätthålla ekosystemens förmåga att producera de varor, tjänster och andra värden, som människan är beroende av för sitt välbefinnande och sin utveckling.

26 Lokal energi- och resursanalys Energi (el, värme, drivmedel etc.) Livsmedel Service Socialt Arbete Återcirkulation (kretslopp) Bygdens Resurser

27

28 Solen är en stjärna RÄCKER SOLEN? Solen är i medelåldern 4,6 miljarder år Solens volym är 1 miljon gånger större än jorden % av gasmolnet solen är väte och helium Yttemperaturen är o C i centrum 15 miljoner grader Solens effekt är 4 x W (luminositet) OM en elräkning kom ifrån solen 5 x SEK varje sekund En liten del når jorden ca 1400 W per kvadratmeter men 30 % går bort i atmosfären (solarkonstanten) 1000 W per kvadraten når marken

29 VAD ÄR PROBLEMET I DAG? Effektivitet I dag %, men stark utveckling

30 VAD ÄR PROBLEMET I DAG? Lagring LAGRING - två olika sätt - som växterna gör, omvandlar den till bränsle - vätgas - elektrisk ström batterier LITIUMJON - hög energitäthet - skonsammare mot miljön än nickel metall hybrid eller nickelkadmium NANOTEKNIK - ex. byggs in i kolfiber

31 VAD ÄR PROBLEMET I DAG? Lönsamhet En kalkyl för en privatperson - med bidrag - installation - med nettodebitering - med ett elbolag som ger 50 öre/kwh - 8 kw - årlig produktion 8000 kwh - egen användning kwh - elförsäljning kwh

32 VAD ÄR PROBLEMET I DAG? Lönsamhet Investering: brutto SEK netto SEK Värde av solenergin: -Egen andel 6000 x 1,3 SEK Försåld andel 2000 x 1,1 SEK :-- ca 10 år garanti 25 år ca 17 år garanti 25 år utan bidrag, ej medräknat elnät och elcertifikat Det är väl möjligt! Då dessutom investeringen höjer - Fastighetens värde (förmodligen) - Egen produktionens värde Bidrar till en bättre värld

33 VAD ÄR PROBLEMET I DAG? Lönsamhet Investering (KSEK) Effekt (kw) Spec (SEK/W) Anläggning Mark-Sala Anläggning ,5 28,5 Mark-Heby Anläggning ,2 Tak - Ösby Anläggning ,1 Tak - Ösby Anläggn ,5 Mark Heby

34 ENERGIBRANSCHEN ÄR PÅ VÄG IN I EN STRUKTUROMVANDLING Tidigare Leverantör Leverantör Kund Kund Nu och framåt Leverantör Kund Kund Leverantör Detta skapar samarbete - relation

35 ENERGIBRANSCHEN ÄR PÅ VÄG IN I EN STRUKTUROMVANDLING Tidigare Leverantör Leverantör Kund Kund Nu och framåt Leverantör Kund Kund Leverantör Produment Detta skapar samarbete - relation

36

37 Lokal utveckling Konsekvenser av EU:s svaveldirektiv, SCOPE-rapport för LRF (2013) Konsekvenser för Sveriges livsmedelsförsörjning vid brist på fossil energi, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (2013) Lokalekonomisk analys för L100 affärspotential för 100 miljoner kronor Simons planer för Tuna Från solidé till garagegrupp?

38 EU:s svaveldirektiv 2015 svaveldirektivet för sjöfarten 3,5 till 1 0,1% Skrubber rening på fartyg dyr Efterfrågan förskjuts Tjockolja Diesel Europa brottats med dieselunderskott Trots att EUs raffinaderier maximerar denna fraktion 14% underskottet (av 250 Mton) fartyg + 20 Mton underskott Prisökning med 80 öre 1 kr

39 Livsmedel vs fossil energi (JTI) Hela livsmedelskedjan fossilberoende Vad händer om tillgången till fossil energi oväntat minskar i 3-5 år? 3 bristscenarier: -25%, -50% resp. -75% Syfte: Påvisa risker & öka kunskap om konsekvenser för produktion & konsument

40 Livsmedel vs fossil energi (JTI) Låg brist -25% Medelbrist -50% Hög brist -75% Dålig, maskinkrävande mark läggs i träda eller ställs om till bete Transportkrävande utmarker ställs av Markväxling mellan gårdar för att optimera transport & markanvändning Precisionsodling t.ex. GPS-styrning & behovsstyrd gödsling Reducerad jordbearbetning fler i säsongsarbete Optimera service, justering & styrning av maskiner & system Odlade livsmedel blir djurfoder pga mindre energikrävande lagring Mindre mineralgödsel odling av kvävefixerande grödor Ökad egen foderproduktion pga dyrt grov- & kraftfoder Fler eldrivna maskiner inomgårds, investeringar krävs Oljeväxter minskar pga minskad besprutning & mineralgödning - Vårvete & sockerbetor + Havre & korn - Potatis pga energikrävande kupning, sprutning, vattning + Gröngödsling & baljväxter pga mindre kväve & mineralgödning + Trädgård & koloniodling av frukt & grönsaker Växthusodling blir mer säsongsbetonad Nedläggning av åkermark pga låg lönsamhet åter öka med tiden Minimera jordbearbetning & tvågrödesystem Olönsam åker planteras med skog Mer manuell arbetskraft - Animalieproduktion (svin, höns, ägg) pga foderbrist + betesdjur (nöt, får) Samarbete mellan gårdar för optimering av foder & betesmark Småskalig djurhållning i villabebyggelse Sämre skördekvalitet & proteinhalt pga näringsbrist Brist på frö & utsäde Obefintlig odling av oljeväxter Minskning av sprutmedel. Det som ev. finns inriktas mot minskad energiförbr. Trädgårdsodling: Sallad & broccoli morötter, lök, kål Dragdjur mer vanligt, dröjer dock flera år i större skala Ökad träda eller bete pga att det saknas resurser att odla normal åker Upplåta obrukad mark till privatpersoner för odling & självhushållning - Foderproduktion + Bete + Självhushåll i villabebyggelse och städer

41 Livsmedel vs fossil energi (JTI)

42 LINN i Långhundra Ekonomi Långhundra Hembygdsförening

43 LINN i Långhundra Statistikpaket SCB Demografi Sysselsättning, företag, in- och utpendling Hushållens inkomster och utgifter Grundtanken Långhundraområdet Mer än 100 mkr läcker ut Projektidéer Affärsidéer Långhundra Hembygdsförening Utvecklingsidéer LEA LE(r)A LERA Finansiering Bygdebolag

44 Produment nya affärsmodeller Lokal småskalig Smart- / Part- / Off grid Mejeri VA Solar LEAF Plant 99% fossilfri odling off grid LEAF-kluster LEAF-märkning

45 LEAF LEAF LEAF Kloster LEAF LEAF LEAF Solar LEAF Plant LEAF Park LEAF

46

47 Lokal utveckling Simons planer för Tuna

48 Matematikspåret Investering solceller: Bidrag 35% Köpt el: Såld el: Värde av solenergin: Egen förbruk kwh x 1,30 kr Försåld andel 2000 kwh x 1,1 kr WORKSHOP kr kr 1:30 kr 0:50 kr kr kr kr Återbetalningstid ca 10 år eller ca 17 år utan bidrag, elnät och elcertifikat Hur ser kalkylen ut för investeringar i solceller och konvertering från fossil- till eldrift om: Eu:s svaveldirektiv ökar dieselpriset 0:80 1 kr (1 liter diesel = 12 kwh kostar idag 14 kr) Verkningsgrad: Diesel = 15%, elmotor = 60% Vid -25%, -50%, - 70% resp. -100% fossil energi Nyttospåret Vilka strategiska nyttor finns i minskat fossilberoende?

49 Lokal utveckling Från solidé till garagegrupp. Hur går vi vidare?

50 Tack för denna säsong! Speciellt Agneta, Maj och Olle! GOD JUL!

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG RAPPORT 2009:7 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från äggproduktion

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Jordbruksinformation 25 2008 Andra upplagan januari 2009 Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp,

Läs mer

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Klimatpåverkan Den genomsnittliga uppvärmningen globalt de senaste 100 åren är drygt 0,76 C vilket i klimatsammanhang är att betrakta

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer