Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar"

Transkript

1 limten# SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM

2 REDAKTÖRSORDET Nyttan med allmännyttan DET BYGGS FÖR LITE OCH DET SOM BYGGS ÄR FÖR DYRT och exklusivt åtminstone för exklusivt för en allt större grupp bostadssökande. Tiden då staten garanterade billigt kapital till bostadsbyggande och hyrorna baserades på självkostnadsprincipen är sedan länge förbi. Och bostadsbristen är åter på allas läppar. Somliga påstår att det är fel att hävda bostadsbrist, att det snarare handlar om brist på rätt bostadssökande, som om nu det gör skillnad? OAVSETT HUR, DRIVS VI PÅ SIGTUNAHEM av att bygga nytt till så rimliga kostnader som möjligt. Av att renovera och förvalta samt leverera Sveriges bästa service. Det finns inskrivet i våra ägardirektiv. Och ja, vi är naturligtvis en allmännytta. Ägs av kommuninvånarna och använder hyrorna på bästa sätt, med hög återbäring. UNDER DE SENASTE ÅREN har vi gett tusentals hushåll i kommunen möjlighet till nytt boende, i nybyggda hyresrätter till en någorlunda rimlig hyra med bland annat hjälp av SABOs ramupphandlade kataloghus. MED SAMMA ENTUSIASM OCH ENGAGEMANG har vi renoverat tusentals hyresrätter med valfrihet. Omflyttningen i det ombyggda är lägre än i ordinarie bestånd. Alla tycks ha råd att bo kvar. ALLDELES NYLIGEN HAR VI DESSUTOM INTRODUCERAT en ny aktiv aktör i kommunen och ökat valfriheten i Valsta centrum genom att låta Magnolia Bostad förvärva 42 lägenheter som ska upplåtas som bostadsrätter. SÅ APROPÅ NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN Nya allbolagen trädde i kraft 2011 och enligt den ska de allmännyttiga bostadsbolagen kombinera samhällsansvar med affärsmässiga principer. Vad kan vara en viktigare samhällsnyttig investering än att bygga nytt? Att göra det möjligt för kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Det om något måste vara nyttan med allmännyttan, enligt affärsmässiga principer, när det fungerar som bäst. MED DETTA NUMMER AV GLIMTEN utvecklar vi resonemanget och hör hur experterna resonerar under rubriken Bostad, handelsvara eller social rättighet? VIDARE BJUDS DU ETT NUMMER FULLSPÄCKAT med det allra senaste från Sigtuna- Hems verksamhet med betoning på hållbarhet, renovering, service och hemma hos. OCH, GOTT FOLK sommaren står för dörren. Med Glimten följer naturligtvis massor av tips på vad du kan göra när du har läst ut alla böcker och tröttnat på flip flop och sand mellan tårna. Soliga sommarhälsningar, Marina Marina Ekdal, redaktör och marknadschef Mig når du säkrast via mailen, eller AB SigtunaHem Box 509, Märsta Besöksadress: Stationsgatan 6A, Märsta Kundservice och serviceanmälan Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Öppettider måndag fredag: Kundservice besök: kl Kundservice telefontid: kl Serviceanmälan: kl Avvikelser annonseras på hemsidan Under perioden maj augusti stänger SigtunaHem kl. 14 på fredagar. Lediga lägenheter och parkeringsplatser publiceras löpande på Akuta fel efter kontorstid: Bravida Service AB, telefon: Störningar efter kontorstid: Securitas, telefon: Glimten är en tidning för SigtunaHems hyresgäster och utkommer med två nummer per år. Upplaga: exemplar Ansvarig utgivare och redaktör: Marina Ekdal, Skribenter: Marina Ekdal, Carin Hedström, Göran Pettersson Fotografer: Lars Clason, Carin Hedström (där inget annat anges) Produktion: Katarina Karlsson Tryck: Tryckeri Åtta.45 Fotograf omslag: Lars Clason 2

3 INNEHÅLL TEMA: BOSTADSBUBBLA SID 4 Att det råder bostadsbrist i så gott som hela landet har väl inte undgått någon? Ungdomar, nyanlända, nyskilda och nyrekryterade har ofta särskilt svårt att få en lägenhet. 6 Prisbubblan på den svenska bostadsmarknaden 8 Miljonprogram åter på agendan 12 Sverige ett land fullt av bostadsköer 16 Brobygget en möjlighet för barn att förverkliga sina drömmar SIGTUNA KOMMUN SID 20 Det byggs nya stadsdelar i kommunen. I Rosersberg växer det på den västra sidan om pendeltåget och i Sigtuna börjar Sigtuna stadsängar ta form. 21 Dubbelt så stort Rosersberg en ny stadsdel 22 Fyra frågor till nya stadsbyggnadschefen 23 Mer nyproduktion på gång i SigtunaHem SIGTUNAHEM PÅ GÅNG SID 24 Vi fortsätter att bygga om i vårt bestånd. Vi har sedan 2010 genomfört 921 ombyggnationer. 24 Marita och Margareta är SigtunaHems flyttguider 26 Tänk på detta när du blir evakuerad 27 Ny teknik för badrum på Tvärvägen 27 Tidplaner för ombyggnationen SIGTUNAHEM INFORMERAR SID 28 Nya hemsidan är lanserad och vi introducerar Bytestorget. 28 Nya hemsidan 30 Kundservice och uthyrningen informerar inför sommaren 32 SigtunaHem spar energi via väderprognosen 34 Skura med en sång tio hållbara städtips MILJÖ & HÅLLBARHET SID 57 Vårt miljöhusprojekt löper vidare. 36 Riktade insatser för sju miljöhus 37 Snälla bakterier fixar lukten på Bure 38 Plast och dess förpackningar 37 Tre snabba sorteringstips TRENDER & INREDNING SID 42 Trender för framtiden, kollektivboende, compact living och periodboende? 42 Fem trender för framtiden 44 Hur bor vi i framtiden? 46 Maxi hos Carina på Tvärvägen 48 Gör uteplatsen och balkongen sommarfin KULTUR & FRITID SID 52 Vi träffar Ted Hesselbom, musiechef på Sigtuna museum och sen testar vi hamburgarna på Burger bistron. 52 Välkommen till Mimers källa! 54 Nytt Sigtuna museum till för alla 56 Rusning till Burger Bistron ÅKES STRÖVTÅG & SIGTUNA KULTURFÖRENING SID Vykortsmotiv från Sigtuna 63 Ett renligare hem vem städar 66 Toni Graalheim en tänkande konstnär 68 Möten med kända författare 69 Vad är en stad? 70 Odla som en kung på Wenngarn 72 Kalendarium 78 Korsord 3

4 TEMA: BOSTADSBUBBLA PRECIS SOM UNDER EFTERKRIGSTIDEN ökar trångboddheten och som alltid finns det de som drar nytta av situationen och tjänar stora pengar på ockerhyror. Plötsligt har prisbubblan fått konkurrens av bostadsbubblan. För kanske utgör inte prisutvecklingen på bostadsmarknaden det största problemet just nu, utan det faktum att en allt större och växande andel av svenska folket faktiskt står helt utanför bostadsmark- Bostadsbubbla? Att det råder bostadsbrist i så gott som hela landet har väl inte undgått någon? Ungdomar, nyanlända, nyskilda och nyrekryterade har ofta särskilt svårt att få en lägenhet. Antalet bostadssökande ökar rekordartat och bara till ABC-området flyttar ett nytt Sundsvall in årligen. naden. Och att alltför många av dem inte ser ut att kunna skaffa sig förutsättningar nog att träda in inom överskådlig framtid. DEN ALLMÄNNA UPPFATTNINGEN tycks vara att bostadsbristen helt enkelt ska byggas bort. En sanning för somliga, modifierad av andra. Faktum för oss på SigtunaHem är följande; i SigtunaHems bostadskö, intressebanken, finns idag cirka registrerade. Och trots att Sigtuna kommun är en av de kommuner som bygger flest hyresrätter i Sverige är det relativt få ur intressebanken som kommer i fråga för ett nytt hyreskontrakt. Under våren publicerades 42 nya hyresrätter i ett av de nybyggda komboplushusen som uppförs i Valsta centrum merparten yteffektiva tvåor och en mindre andel yteffektiva fyror. Hyran för tvåorna uppgår till cirka kronor i månaden och för fyran kronor. 4

5 TEMA: BOSTADSBUBBLA TROTS FLERA HUNDRA INTRESSENTER per objekt visar det sig svårt att hyra ut. Merparten av de registrerade uppfyller nämligen inte kriterierna i SigtunaHems uthyrningspolicy. Vid närmare granskning av samtliga registrerade i intressebanken visar sig knappt 20 procent leva upp till de ekonomiska krav som ställs för en nyproducerad fyra. Trots yteffektiviteten, lägenheterna är på 71 kvadratmeter. IBLAND MÖTS MAN AV DEM SOM fortfarande har en uppfattning om att allmännyttan kan subventionera boendet för ekonomiskt svaga hushåll. Men så är det inte. Enligt den så kallade allbolagen (2011) ska bostadsföretagen drivas affärsmässigt. Det finns helt enkelt inga billiga eller subventionerade nybyggda hyresrätter. Att bygga bort bostadsbristen verkar därmed svårt. Frågan känns således åter aktuell. Ska vi betrakta bostaden som social rättighet eller handelsvara? I FN-deklarationen dikteras rätten till bostad bredvid rätten till utbildning och sjukvård. GLIMTEN PASSADE FRÅGAN VIDARE till en rad experter på området. Harry Flam, professor i internationell ekonomi, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi samt SABOs vd, Kurt Eliasson. 5

6 TEMA: BOSTADSBUBBLA HARRY FLAM, PROFESSOR I INTERNATIONELL EKONOMI, STOCKHOLMS UNIVERSITET: Prisbubblan på den svenska bostadsmarknaden? Svenska bostadspriser både roar och oroar. Faktum är att lägenhetspriserna i Stockholm trefaldigats de senaste 20 åren. UNDER TIDEN HAR OMBILDNINGEN till bostadsrätter skett i hundratusental, merparten i storstäderna med betoning på Stockholm. Konsekvensen för gemene man att det blir allt svårare att hitta en bostad i Storstan. Det byggs för lite och det som byggs är för de allra flesta alldeles för dyrt. Historien visar att när det blir för dyrt börjar folk leta andra alternativ och nya områden blir intressanta. Somliga menar nu att det finns tecken på en prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden. Och anger de eskalerande bostadspriserna som skäl. Andra, som Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, menar att det inte alls är fara för någon prisbubbla. Visserligen har det skett en markant prisstegring över relativt lång tid, men den har naturliga förklaringar. Fundamenta. Det vill säga beror av faktorer som hög inflyttning till storstäderna, liten nybyggnation, ökade realinkomster, minskade räntekostnader etcetera. En prisbubbla uppstår när man inte köper en lägenhet eller hus för att bo i, utan på spekulation. Utöver ordinarie boende kanske man 6

7 TEMA: BOSTADSBUBBLA investerar i både sommarhus och vinterhus för att man har förväntningar om framtida kapitalvinster. Dessa andra och tredjehandsval kan snabbt omsättas vid tendenser till eller förväntningar på prisnedgång. Det har vi sett bevis på i många andra länder både inom och utom Europa. Inte minst i våra grannländer, Norge och Danmark. HARRY FLAM MENAR ATT DET ÄR STOR skillnad på prisbubbla och prisfall. Att huspriserna nu slår alla rekord beror till stor del på urbaniseringen i kombination med det låga byggandet och inte minst det låga ränteläget och förväntningar på att det ska hålla i sig. Skulle räntorna plötsligt stiga, skulle priserna falla. Men det är fortfarande ingen prisbubbla insisterar han. I jämförelse med USA där prisindex föll som mest med 43 procent, Irland med nästan 50 procent och Spanien drygt 30, är skillnaderna stora. I Sverige verkar vi på en relativt hårt reglerad bostadsmarknad. Vilket hindrar oss att köpa permanentbostäder för uthyrning i andra hand. Visserligen har man mjukat upp reglerna under Attefalls tid som bostadsminister och gjort det möjligt att hyra ut bostadsrätter i begränsad omfattning men risken är att man stramar åt det igen om det skulle visa på oönskade konsekvenser. BOSTADSPRISERNA I SVERIGE HAR STIGIT med raketfart sedan mitten av 1990-talet. Harry Flam menar att 70 procent kan förklaras med fundamentala faktorer som lågt bostadsbyggande och stor inflyttning, men att 30 procent inte går att förklara. Det är inte utan att man undrar om det ändå inte följer ett varningstecken med det. Och vem bär i så fall ansvaret för att hindra en eventuellt kommande prisbubbla? Politikerna bär ansvar för hyresregleringen, det finns många och goda skäl att låta reformera den. Men vi bär också alla ett gemensamt ansvar för storstadsproblematiken som röstberättigade och väljare. FRI HYRESSÄTTNING? Marknadshyror? Nej, menar Harry Flam. Det är ingen god idé. Viss reglering kommer alltid att behövas för att skydda den svagare parten. Han ställer sig inte främmande till att låta fastighetsägare få ut täckning för kostnaderna i nyproduktion, men att hyresgästen efter tecknande av kontrakt också måste ges garantier så att hyran inte springer iväg. Någon form av indexreglerad hyra vore kanske att föredra. Man kan tänka sig visst mått av reglering när ett hushåll tecknat kontrakt för att säkerställa att hyran inte rusar iväg ohejdat. Men denna reglering bör kanske inte gälla nyproducerade lägenheter eller då lägenheter blir lediga. DET KAN I DAG KOSTA DUBBELT SÅ mycket för den enskilde konsumenten att bo i en nyproducerad hyresrätt i Stockholm jämfört med bostadsrätt. Hyresrätten är missgynnad i skattehänseende. 40 miljarder överförs årligen till den privata bostadssektorn i form av ROT- och ränteavdrag. Och Harry Flam är som många andra av uppfattningen att något måste göras för att jämna ut skillnaderna mellan upplåtelseformerna. Det bör vara dyrare att bo i hyresrätt jämfört med bostadsrätt men inte av beskattningsskäl. Utan för att hyran inkluderar service, reparationer och underhåll. En väsentlig fördel med hyresrätten i övrigt är flexibiliteten som följer liksom det faktum att man inte behöver binda kapital och oroa sig för ränteutvecklingen. Själv tror Harry Flam att räntorna kommer fortsätta hålla sig på samma låga nivå ytterligare något år, för att därefter gradvis öka till en mer normal nivå. Det vill säga en reporänta motsvarande tre, fyra procent. Men han höjer samtidigt ett varningens finger för att Sverige och övriga Europa kan komma att gå samma öde till mötes som Japan. Som haft motsvarande låga ränta i 25 år nu med en stagnerad ekonomi som följd. Precis som Japan är Sverige exportberoende. 75 procent av exporten går till Europeiska länder. Om inte Europa tillfriskna blir det ett problem för Sverige. Några ljuspunkter finns förstås, som Tyskland och Storbritannien. Och det går allt bättre för länder som Spanien och Irland. Så visst finns det fortfarande lite ljus i tunneln. 7

8 TEMA: BOSTADSBUBBLA Foto: Pixprovider HANS LIND, PROFESSOR i BYGG- OCH FASTIGHETSEKONOMI, KTH Miljonprogram åter på agendan Sverige omnämns vanligen som ett land med boendestandard i absolut världsklass. Att förse medborgarna med bra bostäder har utgjort kärnan i den svenska efterkrigstidens välfärdsmodell. 8

9 TEMA: BOSTADSBUBBLA Risken finns att de mest attraktiva delarna av allmännyttans bostadsbestånd kommer att marknadsanpassas prismässigt, medan resterande, mindre attraktiva delar av bostadsbeståendet och dess hyresgäster dras allt djupare in i en allvarlig segregationsprocess. DE SENASTE DECENNIERNA har dock en systematisk marknadsanpassning bidragit till ökad bostadsbrist och en försämring av den generella boendestandarden som speciellt drabbar socioekonomiskt svaga grupper. Den senaste reformen är den så kallade Allbolagen från 2011 som, vid sidan av avndra åtgärder, fastställer att allmännyttan ska agera affärsmässigt. RISKEN FINNS ATT DE MEST ATTRAKTIVA delarna av allmännyttans bostadsbestånd kommer att marknadsanpassas prismässigt, medan resterande, mindre attraktiva delar av bostadsbeståendet och dess hyresgäster dras allt djupare in i en allvarlig segregationsprocess. HUR STÅR DET EGENTLIGEN till med Sveriges bostadsmarknad? Glimten passar frågan vidare till Hans Lind, professor i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH. Dagens bostadssituation liknar i mångt och mycket bostadssituationen i Sverige efter kriget, slutet av 1940-talet. Då som nu befinner vi oss i ett läge med en enorm befolkningsökning, nu med både positivt födelsenetto och stor invandring. Och med en bygg- och bostadsmarknad som är ovillig och senfärdig att investera tillräckligt, där det som byggs, byggs för dyrt. TILL SKILLNAD FRÅN I DAG PRÄGLADES Sverige under efterkrigstiden av en bredare politisk samsyn, av starka socialdemokratiska regeringar som borgade för långsiktiga beslut. Moderniseringsprogram och miljonprogram stod överst på agendan. Och pragmatiska politiker såg till att det sanerades och byggdes, mycket och billigt, både centralt och i förorten. Man förstod att priset på bostäder inte styrdes så mycket av attraktiviteten utan korrelerade med utbudet. Ju mer som byggdes desto mer pressades priserna och valfriheten för människor ökade. Mycket av byggandet under 60- och 70-talet var riktigt bra. Det finns många exempel på attraktiva och väl fungerande områden, inte minst i Farsta där jag själv bor. Där man byggt med olika upplåtelseformer, med service, där kvaliteten varit lika viktig som kvantiteten. HANS LIND AVDRAMATISERAR tanken på nya miljonprogram som han bedömer mer eller mindre nödvändigt för att få igång bostadsbyggandet till rimliga hyror i Sverige 9

10 TEMA: BOSTADSBUBBLA Förutom att det finns för få incitament att bygga, menar Hans Lind även att bostadsmarknaden blivit mer komplex. igen. Absolut nödvändigt för att få igång byggandet i mindre attraktiva lägen för socioekonomiskt svagare grupper. Grupper som ingen är intresserad av att bygga för idag, eftersom det anses som alldeles för riskfyllt. Det är ett misslyckande för både stat och kommun. Det byggs en del i Sigtuna och ett fåtal andra kommuner men det är fortfarande alldeles för lite, säger Hans Lind. FÖRUTOM ATT DET FINNS för få incitament att bygga menar Hans Lind att man nu möts av en komplexitet som inte fanns förr. Det handlar om hänsyn till riksintressen och platser som anses särskilt viktiga att skydda. Särintressen som ska tas hänsyn till, exempelvis frågor som drivs av miljörörelsen. Olika intressen som krockar både i civilsamhället och på myndighetsnivå. Bygg gärna men inte där jag bor. På institutionen här på KTH har vi en doktorand från Tyskland som studerar vad som skiljer Berlin och Hamburg från Stockholm när det gäller nybyggnation. Och det visade sig att det inte var så mycket som skiljde när det kommer till regler, planläggning och handläggning. Den stora skillnaden var strukturell. I Tyskland har man en stark borgmästarfunktion. Som går till val på ett tydligt program. Där kan inte andra tjänstemän, föreningar och organisationer motsätta sig av olika skäl. Tyskarna har inte lägre krav, men tydligare krav. Och uppfyller man dem ja, då är det bara att bygga. LÄGET PÅ DEN SVENSKA bostadsmarknaden är allvarligt. Det byggs för få nya bostäder, särskilt i storstads- och tillväxtområdena. Det låga bostadsbyggandet bidrar till ekonomisk obalans genom att rörligheten på arbetsmarknaden blir mindre samtidigt som möjligheten att rekrytera kvalificerade personer och forskare minskar. Det blir svårare att komma in på bostadsmarknaden och skuldsättningen ökar för hushållen. DETTA ÄR ETT ALLVARLIGT HOT mot hela Sveriges ekonomi. Så skriver tre ex-politiker i Nybyggarkommissionen som Hans Lind citerar. En av dem är före detta statsministern Göran Persson. Precis som Borgmästarfunktionen spelar en tydlig roll i Tyskland menar Göran Pers- 10

11 TEMA: BOSTADSBUBBLA Läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt. Det byggs för få nya bostäder, särskilt i storstadsoch tillväxområdena. son i Nybyggarkommissionen att statsministern har en viktig roll att spela för att råda bot på bostadsbristen i Sverige. Inte förrän statsministern gör det till sin fråga Stefan Löven har dock inte sagt ett ord i sina tal om bostadskrisen i Sverige. Finns inte med på en enda dagordning. Nämndes inte överhuvudtaget i Decemberöverenskommelsen. Jag undrar fortfarande hur ansvaret för de stora flyktingströmmarna, ansvaret för var alla ska bo, ska fördelas mellan stat och kommun och mellan kommuner. Det kan inte bara en eller några få kommuner klara. Staten måste återta en aktiv roll för bostadsbyggandet, säger Hans Lind. Det är dags för ett nytt miljonprogram nu, tillägger han med emfas. Det finns hur mycket mark som helst och alla vill inte bo i innerstan. Vi är fortfarande ett ganska stort antal som värdesätter naturen, lugnet, närheten till friluftsliv och rekreation. Men det förtar inte att vi också vill ha service och gemensamma mötesplatser inom räckhåll. Så sätt i gång och bygg i förorten med alla de värden som lockar i staden. Bygg blandade områden som i Farsta och Vällingby. Villor och radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Bygg attraktiva bostadsrätter och komplementbygg med enklare standardprodukter som SABOs Kombohus. Det finns de med höga inkomster och de med låga, de som vill satsa på boendet och de som vill lägga pengarna på annat. Våga! OCH ALLA DE SOM STÅR UTANFÖR det etablerade samhället, alla romska tiggare från Rumänien som bor i tältläger och blir avhysta gång efter annan vem bär ansvaret för dem? Säger man ja till tiggeri säger man också ja till tältläger. Det går inte att separera dem. Men Socialförvaltningarnas skenade kostnader för flyktingmottagandet kommer att tvinga fram svar på vanliga frågor. HANS LIND BERÄTTAR OM ETT MÖTE med några EU-delegater i Stockholm och det faktum att det som förvånat dem mest var svenska politikers rädsla för journalister, för vad som kommer att skrivas i media. Bostadspolitiken behöver ett brett politiskt stöd som borgar för långsiktiga politiska beslut. Det är ingen quick fix som ger utdelning inom mandatperioden vi pratar om. 11

12 TEMA: BOSTADSBUBBLA KURT ELIASSON, VD, SABO Sverige ett land fullt av bostadsköer Aldrig tidigare har det varit så svårt att få en bostad. Läget kan närmast jämföras med hur det var i Sverige på 1930-talet. Och Stockholm är den enda stad i världen som hävdar bostadsbrist som hinder för ekonomisk tillväxt. SITUATIONEN ÄR ALLVARLIG. Men trots stor efterfrågan på hyresrätter och prisrekord för bostadsrätter byggs det för lite. Marknaden tycks inte kunna lösa problemet. Kanske är det dags att ge de allmännyttiga bostadsföretagen tydliga bostadspolitiska direktiv? Det finns egentligen bara ett svar. Vi måste börja bygga oss ur krisen. Det behövs ungefär en halv miljon nya bostäder. Regeringen har lovat en nybyggnation om bostäder till 2020 men det kommer inte att räcka, säger SABOs vd Kurt Eliasson. Bristen på framförallt hyresrätter är inte bara ett storstadsfenomen, den är stor i praktiskt taget hela Sverige och blir bara värre. Enligt Boverket råder bostadsbrist i mer än hälften av landets kommuner. I 85 procent av kommunerna saknas det hyresrätter. Och 80 procent av landets allmännyttor har inget att förmedla. Det är fullt överallt från norr till söder. Det finns 2,2 miljoner bostäder i flerfamiljshus i Sverige och bara står tomma. Det har aldrig varit färre, säger SABOs vd, Kurt Eliasson. KURT ELIASSON MENAR ATT DEN FÖRRA regeringens jobbpolitik är en av orsakerna. Arbetslinjen. Med krav på att flytta till jobben, inte tvärtom. Urbaniseringen har slagit alla rekord under de senaste tio åren. Bara till Stockholm och Uppsalaregionen är nettoinflyttningen ungefär personer per år. Det betyder ett nytt Sundsvall. Varje år. Bostadsbyggandet har inte hängt med i samma tempo. Konsekvenserna av den ökade trångboddheten är allvarliga både för drabbade medborgare och samhället i stort. Människor tvingas hyra i både andra, tredje och fjärde hand, ofta till orimliga kostnader. Andra pendlar flera timmar per dag till jobbet. Riksbanken har också, i likhet med många andra, lyft fram en betydande försämring av matchningen på arbetsmarknaden. Sverige tappar mark i den globala konkurrensen om talangerna. MOT DEN BAKGRUNDEN MÅR HYRES- RÄTTEN alldeles utmärkt och tornar upp som ett mycket populärt alternativ. Aldrig tidigare har så många stått på kö för att bygga hyresrätter, menar Kurt Eliasson som ägnar mesta tiden åt att hitta allmännyttiga lösningar på bostadskrisen. 12

13 TEMA: BOSTADSBUBBLA ETT NYTT MILJONPROGRAM SER han inte alls som främmande, eller möjligen halvmiljonprogram, för att vara mer exakt. Mycket av det som uppfördes under rekordåren var bra menar han. Lägenheterna var moderna och rymliga. Funktionen hög. Och byggtakten slog alla tidigare rekord. Det förutsätter att det blir billigare att bygga hyresrätter. Att vi får ner byggkostnaderna som ökat långt mer än konsumentprisindex över tid. Och så har nu skett i SABOs regi, som genomfört tre ramupphandlingar av nyckelfärdiga flerfamiljshus som allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet kan avropa och som minskar byggkostnaderna med 25 procent. INTRESSET FRÅN ALLMÄNNYTTORNA för de ramupphandlade flerfamiljshusen är stort. 70 av de 300 allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige visade intresse för modellen Kombohus plus. Däribland SigtunaHem som uppfört cirka 300 lägenheter enligt konceptet. Men även staten måste ta sin del av ansvaret, menar Kurt Eliasson, och se till att alla kommuner bygger. Så att inte några kommuner bygger hyresrätter medan andra hellre bygger naturreservat. ETT ANNAT PROBLEM SOM MÅNGA pekar ut på den svenska bostadsmarknaden är de inlåsningseffekter som skapats genom åren. Där både ofördelaktiga och förmånliga skatteregler håller bostadsmarknaden i schack. Villaägare som blivit föremål för en generös bostadspolitik fördubblar inte månadsutgifterna för att flytta till en hyresrätt. Och bostadsrättsinnehavare som satsade då läget var gynnsamt har i dag inte råd att byta till en mindre lägenhet. Skillnaderna mellan upplåtelseformerna är en av stötestenarna som gör en nybyggd hyresrätt kronor dyrare per månad jämfört med ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt. Den viktigaste förklaringen är privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter, men förändringarna i fastighetsbeskattningen har också betydelse när det gäller det äldre beståndet. ENLIGT BOVERKET HAR EN MILJON svenskar så låg inkomst att de riskerar att få nobben av fastighetsägarna vid uthyrning. Bolånetaket som infördes 2010 har ökat 13

14 TEMA: BOSTADSBUBBLA Kurt Eliasson menar att allmännyttiga bostadsföretag är ett av de mest kraftfulla verktygen en kommun har för att klara bostadsförsörjningen. kraven på kontantinsats, andrahandsuthyrarna har ökat kraven på inkomst och kraven på inkomst från fastighetsägarna har skärpts. Marknaden bygger för dem som har råd att betala oavsett det är bostadsrätter eller hyresrätter. DET FINNS DEM SOM TYCKER att Sverige bör närma sig ett system med social housing. Andra menar att den svenska modellen fortfarande håller och när en positiv framtid. Kurt Eliasson säger bestämt nej till social housing i Sverige. Han tycker inte att han sett några belägg för att det är många som utestängs från bostadsmarknaden på grund av att man inte klarar hyran. Det är snarare för att det är brist på lägenheter och att det byggts för lite under tio års tid. Ska man komma åt problematiken med folk som inte har råd är bostadsbidrag den enklaste lösningen. Det ökar köpkraften för dem med låga inkomster, och jag tycker regeringen borde se över dagens bidragsnivåer. Det är 20 år sedan sist, säger Kurt Eliasson. DE ALLMÄNNYTTIGA bostadsbolagen har spelat en mycket viktig roll i den svenska välfärdsutvecklingen och fick sin särställning under uppförandet av miljonprogrammet under rekordåren. Under de swnaste decennierna har det dock skett flera bostadspolitiska förändringar, bland annat infördes en ny lag år I den står det bland annat att de allmännyttiga bostadsföretagen ska verka enligt affärsmässiga principer, något som fått stor uppmärksamhet. Samtidigt säger lagen att företagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och att bolagen har ett samhällsansvar. Allmännyttiga bostadsföretag är ett av de mest kraftfulla verktygen en kommun har för att klara bostadsförsörjningen. Tillsammans med det kommunala planmonopolet kan kommunerna med hjälp av sina ägardirektiv verkligen påverka byggandet av nya bostäder. Och ägardirektiven har mot bakgrund av kraven i den nya allbo-lagen blivit mycket tydligare, Nu för tiden framgår oftast både nyproduktionens omfattning och inriktning, säger Kurt Eliasson. 14

15 TEMA: BOSTADSBUBBLA Vi söker dig som är sugen på Splitternya hyresrätter Compact Living Balkong med utsikt Kök från Ballingslöv Hiss till butiker, service och handel Gemensamhetslägenhet på Topfloor Direktbuss till Arlanda Kakel och klinker i badrum Förberett för tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin Promenadavstånd från Steningebadet Närhet till förskola, grundskola och gymnasium Vacker cykelväg till Sigtuna stad, 5 km Tre-stavig ekparkett Inomhusgarage Nästa publicering den 3 augusti, med inflyttning månadsskiftet 2015/16. Vi bygger framtiden i Valsta centrum ett skönare liv 15

16 TEMA: BOSTADSBUBBLA Brobygget är ett integrationsprojekt i Sigtuna kommun på initiativ av föreningslivet genom Skånela, Märsta IK och Sigtuna basket. Två av intiativtagarna är Skånelas Jimmy Karlsson och föreningskonsulent Monica Fries på Sigtuna kommun. 16

17 TEMA: BOSTADSBUBBLA Brobygget en möjlighet för barn att förverkliga sina drömmar Hur många vill inte bli en ny Zlatan? Eller kanske en ny Victor Östlund? Med Brobyggarna i Sigtuna kommun ges hundratals barn och ungdomar chansen att åtminstone få prova på. Utöver idrott ingår även spel med tärning med syfte att bygga en gemensam värdegrund utifrån ledorden kamratskap, framtidstro och respekt. För en stund blandas lek med allvar och broar byggs mellan barn och ungdomar med olika behov och förutsättningar. Förhoppningen är att öka förståelsen för varandra och minska utanförskap. Och alla involverade är överens. Det har haft stor effekt på gemenskapen. Utanförskap och mobbing har minskat i de skolor som hittils varit involverade. 17

18 TEMA: BOSTADSBUBBLA Brobygget är ett integrationsprojekt i Sigtuna kommun på initiativ av föreningslivet genom Skånela, Märsta IK och Sigtuna basket. Startade i liten skala i januari 2014 med ett pilotprojekt i Valstaskolan som vände sig först och främst till barn i årskurs fyra till sex. Behovet var ömsesidigt, föreningarna ville få fler barn och ungdomar att intressera sig för idrott och skolan behövde hjälp med att öka integrationen mellan barn från olika kommundelar med olika bakgrund. Glimten träffar en av initiativtagarna och Skånelas affischnamn Jimmy Karlsson på Valstaskolan tillsammans med föreningskonsulent Monica Fries. De berättar hur allt började. Skolorna bombarderades med olika aktiva ur föreningslivet som ville komma och visa upp sina sporter för att rekrytera nya medlemmar och behövde hjälp och avlastning med någon form av styrning. Aktiva inom Sigtuna basket hade varit på St Gertruds skola i Sigtuna och pratat ANDT, alkohol, narkotika, doping och tobak. Eleverna fick därmed möjlighet att träffa ledare och förebilder i ett helt annat sammanhang Ur detta perspektiv och mot bakgrund av ett behov av integrerande aktiviteter i kommunen utvecklades och formulerades konceptet Brobyggarna. Kultur- och fritidsförvaltningen står för projektledning och samordning av föreningarnas insatser i skolan liksom för utvärdering och utbildning av de ledare som representerar brobygget för föreningarnas räkning. Alldeles nyligen avslutades en gemensam ledarutbildning av sjutton föreningsledare och tre fritidsledare. Det handlar bland annat om att stärka ledarskapet hos dem som ska leda brobygget, pedagogiska metoder och praktiska övningar kring värdeorden kamratskap, framtidstro och respekt. Föreningsledarna är merparten ungdomar mellan 16 och 25 år. BROBYGGARNA Samarbetspartner brobygget är: Skånela, Märsta IK, Sigtuna basket, BMX Märsta, Imagine that, SISU Idrottsutbildarna, SIGTUNA MUSEUM AND ART, SigtunaHem Målet är att inspirera barnen med hjälp av goda förebilder från föreningarna, att skapa nya mötesplatser mellan olika kulturer, sociala grupper och kommundelar med syfte att motverka segregationen i kommunen. Värdeorden kamratskap, framtidstro och respekt genomsyrar all verksamhet, både praktiska övningar och teoretiska moment. 18

19 TEMA: BOSTADSBUBBLA Inledningsvis har Brobygget kretsat mycket kring idrottsföreningar att få prova på olika sporter. I det kommande arbetet ska kulturen ges en tydligare roll genom samarbete med biblioteken, Sigtuna museum och Konsthall Märsta. Detta innebär att kulturpedagoger och barn- och ungdomsbibliotekarier blir en lika stor del i arbetet som fritids- och föreningsledarna. I vidareutvecklingen av projektet ligger fokus på att knyta fler föreningar till projektet. Det långsiktiga målet är att vända sig till alla föreningar i kommunen. Tanken är också att utöka antalet deltagande skolor. Och att Brobygget så småningom blir ett vedertaget koncept tillgängligt för alla. I Valstaskolan har elever skrivit noveller kring värdeorden och ställt ut på Märsta bibliotek, andra har illustrerat och ställt ut teckningarna i Konsthall Märsta. Även fler ledare behöver rekryteras. Både föreningsledare, fritidsledare och kulturpedagoger för att utvecklingen ska vara möjlig. Meningen är att Brobyggarna ska korsa elevernas vägar och skapa intresse för nya mötesplatser. Sigtuna museum är ett exempel, Märsta bibliotek och konsthallen ett annat. Genom att tillsammans göra besök på dessa för många nya mötesplatser underlättar det för eleverna att besöka dem på nytt, kanske tillsammans med vänner och familjemedlemmar. I och med att föreningsledarna arbetar ideellt är det svårt att få dem att ta på sig ytterligare uppdrag. Och eftersom de flesta ledarna är unga och rörliga behöver poolen av ledare ständigt fyllas på. På Brobyggarnas agenda just nu är att utöver det ordinarie brobyggararbetet i skolorna erbjuda fritidsaktiviteter under fredags- och lördagskvällar samt under loven. På sportlovet arrangerades Brobyggar-cupen i Vikingahallen där hemmavarande barn och ungdomar erbjöds spela handboll, fotboll och basket. Till sommaren planeras för förberedelseklasser för ensamkommande flyktingbarn. Det betyder att de under de tre första veckorna på sommarlovet får möjlighet att lära sig svenska på förmiddagarna och prova på aktiviteter i brobyggets regi på eftermiddagarna. Däribland värdegrundspelet. Föreningarna samverkar med fritidsgårdarna för att tillsammans erbjuda en meningsfull fritid och få ungdomarna i kommunen att aktivera sig istället för att bara hänga på stan Förutom lov, kommer vi till hösten att delta i fritidsgårdarnas verksamhet under fredag och lördagskvällar. Brobyggets mål är att inspirera barnen och ungdomarna med hjälp av goda förebilder från föreningarna och vara en resurs både i skolan och på fritiden. FÖR ATT FINANSIERA verksamheten har en ansökan om ekonomiskt stöd gjorts till Arvsfonden för de närmaste tre åren. Det ser ut att gå bra, man har tilldelats ett halvt ja under resans gång. Glimten håller naturligtvis alla tummar. 19

20 SIGTUNA KOMMUN 20

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

v eriet Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna #1 2014 v eriet Ha Så kan bostadskrisen lösas Johanna 26 år Jag tvingas flytta runt Sätt fart på byggandet sälj delar av allmännyttan

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur?

Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Bostadslånen ökar och nu måste Sverige växla om. Ja till fler bosparare men hur? Hur kan vi skapa en sparkultur? Innehåll Anders Lago Bostadsångest 5 Maria Rankka Bilköer i Silicon Valley och bostäder

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till

DAGYBLADET. Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4. Allt om JAZZ + lite till DAGYBLADET Bostadsbristen påverkar oss! Hur bostadsbrist påverkar unga + Vägen till din första bostad s.3-4 Den trendiga välgörenheten Volontärarbete blir bara mer och mer populärt bland ungdomar s.8-9

Läs mer

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011 Movium Magasin Martha Schwartz landskapskonstnär Den levande staden Kampen om utrymmet LANDSKAPET I FOKUS Landskap skiftar i uttryck och skala, mellan natur och stad,

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer