Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 PDF ladda ner"

Transkript

1 Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Jessica Eriksson. Hur kan grammatikundervisning bidra till att barn blir självständiga och säkra språkbrukare? Hur kan läraren ledsaga sina elever att göra språkliga upptäckter? Vilken språklig kompetens krävs av läraren? Kreativ grammatikundervisning, från förskoleklass till åk 6 går in för att besvara dessa frågor. Som många lärarutbildare kan konstatera har inte studenterna alltid grunderna i svensk grammatik på plats. Därför repeteras baskunskaperna i grammatik; terminologi, ordklasser, satsdelar och vissa skrivregler i denna bok. Baskunskaperna fördjupas successivt, medan den didaktiska kompetensen är ständigt närvarande. Denna integrering blir både underhållande och effektiv. Vad avses då med kreativ grammatikundervisning? Kreativiteten ligger i det sätt eleverna uppmuntras undersöka språket, pröva, skapa. Språket är något annat än bara rätt och fel, ett svar i facit, ett sorteringsintrument. Språket är något för alla, en personlig egendom som man kan känna glädje i att utforska och som hjälper den växande individen att förstå sig själv och

2 omvärlden om man bara har prövat på att hitta orden. År 2013 utkom den första versionen av denna bok under titeln Grammatik i teori och lärande praktik. Många studenter har vittnat om att detta är en bok de kommer att ta med sig ut i arbetslivet. Den nya upplagan är delvis omarbetad, bland annat är kopplingen till undervisning ännu mer betonad, men framför allt har ett återkommande önskemål hörsammats: ett andraspråksperspektiv är nu integrerat. Jessica Eriksson är gymnasielärare och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Annelie K Johansson är grundskollärare för årskurs 17 med fil.kand. i svenska språket, verksam som universitetsadjunkt och lärarutbildare med fokus på läs- och skrivinlärning samt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Camilla Grönvall Fransson är gymnasielärare, universitetsadjunkt och doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Alla tre tjänstgör vid Karlstads universitet. Innehållsförteckning 1. Kreativ grammatikundervisning 2. Kort om språk 3. Skriftspråkshistoria 4. Grammatikdidaktik 5. Läs- och skrivlärande 6. Ljud fonetik 7. Fonologisk medvetenhet 8. Bokstäver grafem 9. Stavning ortografi 10. Ordförråd - lexikon 11. Ordbildning morfologi 12. Ordklasser 13. Fraser, satser och meningar syntax 14. Varför grammatik Referenser och lästips Register

3 Annan Information klasserna i årskurs 9, samtliga 6 klasser hade 30 elever eller fler, ibland försvårat

4 genomförandet av sådan undervisning är... Korta skrivuppgifter och grammatikundervisning har stärkt skrivandet, men har också synliggjort... (observera ej pedagoger inom förskoleklass, skolbarnomsorg eller grundsärskola). 2. Inledning. 4 jun grammatikundervisning få fördjupad förståelse för hur elever i årskurs 1-3 kan ges stöd för att utveckla... riktar sig till lärare i förskoleklass till årskurs 3, där författarna Eriksson, Grönvall och Jo- hansson. hitta kreativa arbetssätt och meningsfulla sammanhang för grammatikundervisningen på all- var. 13 mar F-Åk Åk Åk Gy/Vux. INNEHÅLL. SVENSKA/SVA. MATEMATIK & IT. MATEMATIK. NO / SO. SVENSKA/SVA. MATEMATIK. NO... skollärare i förskoleklass till och med årskurs 3.. Kul och kreativ matematikutbildning, lärarhandledning inkl. materiallåda (material för en grupp om. Hur kan grammatikundervisning bidra till att barn blir självständiga och säkra språkbrukare? Hur kan läraren ledsaga sina elever att göra språkliga upptäckter? Vilken språklig kompetens krävs av läraren?kreativ grammatikundervisning, från förskoleklass till åk 6 går in för att besvara dessa frågor. Som många lärarutbildare. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. skrivutvecklingen är att andelen belägg för grafonomi är större i årskurs två än i årskurs ett. Härigenom får eleverna på detta sätt småningom växa in i. (Swedish) in the first and second grades (pupils being six to eight years old). The sets being studied are the series Läseboken. 1.3 Argument för grammatikundervisning. En kvalitativ studie kring hur personal i förskolan hanterar situationer då de misstänker att ett barn far illa En studie av kreativ NO, , Examensarb , 00:40, Davoust, Dan & Mattsson, Birgitta, Övergången mellan åk 6 och åk 7 för elever med svårigheter och speciella behov, , B Grammatikundervisning för sfi och sva Boken riktar sig till dig som vill arbeta på nya sätt med grammatikundervisning. Som lärare för nybörjare i svenska kastas d. 16 jun Därför kan man säga, utifrån ordets latinska betydelse, att en efferent läsning syftar till att föra bort det personliga, känslomässiga, kreativa och tolkande Litterära föreställningsvärldar Langer framhäver liksom Rosenblatt litteraturens positiva inverkan på både den sociala och intellektuella. Genom olika material och tekniker får de tillfälle att arbeta med hela sitt kreativa spektrum. Lärarna arbetar dessutom med estetiska läroprocesser där konstnärlig verksamhet integreras i de flesta ämnesområden. På så sätt aktiverar eleverna flera sinnen i sin läroprocess, som ger möjlighet till ett fördjupat lärande. Bildämnet. Rolf Broberg Leif Eriksson - Aron Och Jeppe Fixar Spelet,Lars Olov Eriksson - Leva I Livets Rytm. LIBRIS titelinformation: Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 / Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson, Annelie Johansson. verbal interaktion, i vilka talare kreativt använder tillgängliga språkliga re-... ning anordnas i årskurs 1-6 och för elever med finska som umgängesspråk även i årskurs 7-9. Efter 1991 har en hel del av den tvåspråkiga undervisningen kommit att.. praktikerna i förskoleklass och i svenska som andraspråk mot bakgrund av. Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASLinspirationscafé berättade Anette Liuzzi. Visa mer. 27 feb Grammatikundervisning effektivare utan terminologi. Det visade Marcelo Cea,

5 doktorand på språk- och litteraturcentrum i Lund, i sin studie om. Stadsmani-entreprenör på riktigt. Entreprenöriellt lärande handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker genom att pröva egna idéer och. 20 december, 2016 / Veronica Ranebjer / Ämnesövergripande, Årskurs 4-6, Engagemang, Entreprenöriellt lärande, Problemlösning, Roslättsskolan,. Kreativ grammatik. Jessica Eriksson. Camilla Grönvall. Annelie Johansson. Karlstads universitet. Monter A09:59. Grammatikundervisningens didaktik, dess varför, vad-. Årskurs 4-6: Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. visar hur svensklärarna förhåller sig till begreppet grammatikundervisning och hur detta kopplas till den didaktiska... elevtexten som en kommunikativ och kreativ uttrycksform, tänkt att vara en del av svenskämnet. 2.2 Hur kan.. med ca 500 elever, C och D på en skola med ca 400 elever i åk 6 9. De tre sistnämnda lärarna. Bonobon visar upp en så oerhörd variation och kreativitet i sitt sexuella beteende att studiet av dem gör att de Waal ibland kallar sig primatsexolog. Vi [människor] förknippar samlag med. Dessutom förs en diskussion om hur elevernas kunskaper ska vägas samman till betyg i årskurs 6. Kursen innehåller teoretiska avsnitt. Beskrivning. Författare: Jessica Eriksson. Hur kan grammatikundervisning bidra till att barn blir självständiga och säkra språkbrukare? Hur kan läraren ledsaga sina elever att göra språkliga upptäckter? Vilken språklig kompetens krävs av läraren?kreativ grammatikundervisning, från förskoleklass till åk 6 går in för att. Eller så användes texter av många olika slag för att exempelvis genomföra riskanalyser i itprojektgruppen (Karlsson 2009) eller kreativa workshoppar i en.. För bland eleverna som väljer att läsa språk på grundskolan, med början antingen i årskurs 6 eller 7, tenderar ca procent att ha hoppat av vid slutet av år 9. 5 jun Vikten av att man ger eleverna plats att samtala, att kreativt och kognitivt utmanas och stimuleras är stor överallt i skolans värld... På skolan finns det 420 elever fördelat på årskurs 6-9. Anledningen till att jag valde den här skolan är att jag.. grammatikundervisning. Det som skiljer i svaren är hur dessa. picetti margareta matte direkt borgen mera tornet 6 ny upplaga häftad böcker. GINZA. 182 kr. Click here to find problemlösning som utgångspunkt matematikundervisning i förskoleklass. ADLIBRIS. english from the beginning grundläromedel sva förberedelseklass åk 7 9 sfi. LIBER. 99 kr. Click here to. Studien har baserats på fem semistrukturerade intervjuer med pedagoger inom förskola, förskoleklass och grundskolans lägre år, anställda inom samma enhet med ett flerårigt samarbete bakom sig. En hermeneutisk.. Studien är kvalitativ och intervjun med matrådet har genomförts i två fokusgrupper, årskurs 1-6 och 7-9. Tilgmans Figurin And Fågel Av Kerstin Grönvall Fast pris - köp nu! 245 kr på Tradera. Per Erik Grönvall - Ungdomskällan Ab Fast pris - köp nu! 49 kr på Tradera. Kreativ Grammatikundervisning - Från Förskoleklass Till Åk 6 Bok Fast pris - köp nu! 224 kr på Tradera. Voize: En Dag 2016 Cd Ord Pris 149 Kr Sale Fast pris - köp. 1 jan Svensklärarutbildning för de tidiga skolåren. 74. Metodik och svenska. 75. Metodik, didaktik och/eller ämnesdidaktik. 77. Didaktiska modeller för... undervisa, den kreativitet och spontanitet som förbinder läraren emo-... årskurs 9.29 Men bildningsämnet fick aldrig fäste i grundskolans tidigare. (sb, åk 6) Ett annat exempel på en kreativ förklaring där en kombination av flera förklaringsstrategier tillämpas finns i exempel intresserade av datorn som hjälpmedel i läs- och skrivundervisningen och de har deltagit i föreläsningar i metoden Att skriva sig till läsning

6 IKT i förskoleklass och skola (Trageton 2005),. Handla online Hos dig inom 5 9 arbetsdagar. Köp boken hos oss! Göteborgs universitetsbibliotek Nyförvärv september 2017 Den besvärlige Gyllenkrok överste Axel Gyllenkrok Göran Nilzén. Kreativ grammatikundervisning från förskoleklass till åk 6 Jessica Eriksson,.. Djungelboken (1967) Wikiquote (efter att Baloo,. Hur kan vi skapa möjligheter för kreativitet, leklust och. 230 kr Köp.. Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6 är en grundbok i matematik och matematikämnets. 374 kr Köp... Grammatikundervisningen har en lång tradition inom grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, men dess. 125 kr Välj en av dessa tematiska workhoppar för lärare i svenska i årskurs 7 9 samt på gymnasiet: Kreativ grammatikundervisning; Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; Learning to write by observing. Onsdag 28 oktober: Förmiddagen: föreläsningar för modersmålslärare och lärare i engelska och moderna språk i årskurs. 13 nov Bjar, L. & Liberg, C. (red.) (2010). Barn utvecklar sitt språk. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (50 s.) Eriksson, J., Grönvall Fransson, C. & Johansson, A. (2017). Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6. (Andra upplagan). Ingarö: Columbus förlag. Kap 1-8. (ca 120 s.) Salameh. 6. Referenser. Andersson, K. (2014). Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige (Doktorsavhandling).. kreativitet, där elevernas eget skapande stod i centrum. Materialet. publicerades år 1996 och 2000 samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. dejtingsidor pensionärer ISBN dejtingsidor presentation. Kreativ grammatikundervisning : Från förskoleklass till åk 6, dejtingsajter i england göteborg date reminder app iphone date app review helt gratis dejtingsida exempel dejtingsajt mazily app dejtingsajt antal medlemmar lo app data roaming Häftad. Då är det inte så kreativt och sprudlande som jag vill men jag tror att det är nyttigt och att våra andra lektioner bli bättre om vi har befäst kunskaper. Det är en reflektion som jag... Om alla lärare från förskoleklass till årskurs 6 vet vad som förväntas av eleverna i årskurs 6 blir det lättare att samarbeta. Detta kan man givetvis. Author: Ballart Lilja, Veronica. Author: Formgren, Elsie. Author: Sundström, Sten Cover. Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6. Author: Eriksson, Jessica. Author: Grönvall Fransson, Camilla. Author: Johansson, Annelie. Author: Eriksson, Jessica. Grammatik i teori och lärande praktik Eriksson, Jessica, aut, Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 / Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson, Annelie Johansson, Farrell, Michael, author. Educating special students : an introduction to provision for learners with disabilities and disorders / Michael Farrell Gardelli. Modellen tillämpas på autentiska berättande, argumenterande och utredande elevtexter av elever i grundskolans årskurs 6 och 9 och gymnasiets kurser Svenska 1. Boken ger handledning, kunskap och råd i grammatik och didaktiska grepp och metoder för en roligare och mer lättillgänglig grammatikundervisning, vilket. Jämför priser på Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6 (Häftad, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6 (Häftad, 2017). Luther Som Utmaning : Om Frihet Och Ansvar PDF. Kreativ Grammatikundervisning : Från Förskoleklass Till Åk 6 PDF. Årsberättelser Om Vetenskapernas Framsteg Afgifne Af Kongl. Vetenskaps-Academiens Embetsmän D. 31 Mars., Part 1 PDF. Rötsvampar I Byggnader PDF. Det Vackraste : Dikter Till Min Vän PDF.

7 Jag är ordberoende : a. Den perfekta anteckningsboken för dig som är ordberoend. Häftad, Specialpris 30 kr. Ordinarie pris 38 kr. Köp Finns i lager. Skickas inom 1 2 dagar. Kreativ grammatikundervisning : Från förskoleklass till åk 6. Mycket handlar om att inspirera och entusiasmera eleverna att vilja utforska nya delar av språket, vilket man kan göra genom kreativa språklekar om språkets uppbyggnad och olika. De undervisningsupplägg som beskrivs nedan har sin utgångspunkt i en kreativ grammatikundervisning.... Från förskoleklass till åk 3. Kreativ grammatikundervisning : Från förskoleklass till åk 6 Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson, Annelie K Johansson Häftad. Columbus Förlag, Sverige, Jämför priser Lägg boken i din Jämförelsekorg. 10. Kreativ Grammatikundervisning - Från Förskoleklass Till Åk 6 (Bok) - Nossebro Saknar du något? Kanske har du provat att behöva surfa på webben. Explore Ines Dizdar's board "Litteratur" on Pinterest. See more ideas about Om, Children and Assessment. Annelie Johansson är lärarutbildare vid Karlstads universitet och Camilla Grönvall är doktorand vid Karlstads universitet. De berättar om hur man kan göra grammatikämnet mer meningsfullt för eleverna. Genom att lärare blir säkrare i grammatiska frågor ges de möjlighet att arbeta med elevernas språkutveckling på ett sätt. 31 dec Sammanfattning. Bakgrund. Skrivandet och läsning har stort inflytande på högstadieelevers kognitiva utveckling. När de läser mycket får de tillräcklig kunskap för att de ska kunna skriva vidare. Under skrivprocessen lär de sig tillämpa strategier för att de ska kunna formulera sig. De blir mognare och. Engelska för lärare åk 4 6, 30 hp, (1 30). Ingår i Lärarlyftet II... i didaktik, samordnare av de insatser för integration och inkludering i den svenska skolan som arrangeras av. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 6. HALLÅ DÄR.. lärare i förskoleklass, modersmål- spedagoger, lärare i svenska som. Huvudsyftet med Kreativ grammatikundervisning är att både ge studenter på förskollärar- och lärarprogrammen (F-6) samt verksamma pedagoger nödvändiga ämneskunskaper, och.. De tre Karlstadpedagogerna har skrivit boken Grammatik i teori och lärande praktik och är tänkt för lärare i förskoleklass till årskurs 3. nätdejting annons gratis. nätdejting misstag webbkryss Grevholm, Barbro m.fl. gratis dejting för äldre namn Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6 är en grundbok i matematik och matematikämnets. gratis dejtingsidor för äldre ut 374 kr date 30 years ago Köp date 30 years ago today 396 kr inkl. moms. de första årens engelska förskoleklass till åk 6. ADLIBRIS. 266 kr. Click here to find similar. flerspråkiga barns villkor i förskolan lärande av och på ett andra språk. ADLIBRIS. 201 kr. Click here to find similar milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen förskoleklass årskurs 1 3 grundl. LIBER. 297 kr. 25 okt är på olika sätt verksamma inom lärarutbildningen och tjänstgör vid Karlstads universitet. År 2013 skrev de tillsammans boken Grammatik i teori och levande praktik. Från förskoleklass till åk 3, och nu kommer en omarbetad upplaga under titeln Kreativ grammatikundervisning. Från förskoleklass till åk 6. vad de gör i skrift (ibid, s 69) och ger exempel på hur kreativt barn har formulerat sig muntligt vid en rad.. vilket dock inte innebar, att årskurs 6-nivå i fråga om läs- och skrivfärdighet kan anses tillräcklig för.. att det var möjligt att genom systematiska språklekar i förskoleklassen utveckla fonologisk medvetenhet hos. Andel elever godkända på nationellt prov, en åk %. -. *. *Nationell statistik finns endast

8 över delproven. Vid klassrumsbesöken, vi besökte alla klasser,.. Av de yngre eleverna, förskoleklass-årskurs 2 instämmer 49,1.. Ovanstående är också exempel på att kreativitet och skapande finns med som inslag i elevernas. BTJ är en heltäckande leverantör för professionella medie- och informationsanvändare. Vi erbjuder biblioteksutrustade böcker, ljudböcker, film, musik och tv-spel, men förmedlar även prenumerationer på tidningar och tidskrifter. BTJ ger ut recensionstidskriften BTJ-häftet och publicerar även böcker och annat material för. svensk eller skandinavisk skola från förskoleklass till gymnasieexamen i. Bryssel, London, Paris, Fuengirola och Madrid, t.o.m. årskurs 6 på ytterligare fem orter i Spanien samt i Berlin, Hamburg,.. perspektiv skulle berika grammatikundervisningen i den svenska skolan. Litteratur. Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari feb I den avslutande uppsatsen ges tillfälle att tillämpa ett kritiskt och kreativt tänkande samt att pröva de genusvetenskapliga metoder och teorier som programmet.. Det har tre inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 samt arbete i grundskolans årskurs 4-6. Den magiska gnistan : vägen till ett kreativt liv pdf download (Kajsa Ingemarsson) Den nya gröna vågen bok.pdf. Den underbara gäddan : muntligt berättande i förskolan Britta Olofsson pdf Den unge Werthers lidanden.. förskoleklass Ulf Stark pdf Hämta Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön - Ulf Stark.pdf. En bok om grammatikdidaktik som vänder sig till lärare och lärarstudenter. Grundläggande ämneskunskaper, undervisningstips och förslag på hur kreativ språkundervisning kan se ut. Ett tydligt perspektiv på svenska som andraspråk finns med. I första hand avsedd för undervisning i förskoleklass, låg- och mellanstadiet,. Grammatikundervisningen viktig men svår. Grammatik väcker oftare. (kursplanen för Svenska för årskurs 4 6, LGR 11, s. 224). Språkets struktur. holistisk, taktil, lämpligt för långsamma läsare. Kontraktsprogram (CAP = Contract Activity Package) för dem som kan/vill lite mer, fler sinnen starka, utmaningar, kreativitet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet årskurs 6 och 7. Läsförmågan diskuteras med utgångspunkt i begreppet textrörlighet. Studien visar hur frågorna stödjer eleverna i att läsa på, mellan och bortom... vera såväl emotionella och kritiskt analytiska perspektiv som den egna kreativiteten i. Grammatik för alla lärstilar Elzbieta (Ella) Strzelecka Grammatik i skolan, forskning och debatt Grammatikundervisningen viktig men svår. Grammatik. bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser, textuppbyggnad med hjälp av sambandsord (kursplanen för Svenska för årskurs 4 6, LGR 11, s.. att de skulle vara fruktsamma och föröka sig, eftersom hon inte blev gravid. Kreativ Grammatikundervisning : Från Förskoleklass Till Åk 6 PDF. Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. Ämne - Svenska. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld,. Kreativ Grammatikundervisning : Från Förskoleklass Till Åk 6 PDF. Årsberättelser Om Vetenskapernas Framsteg Afgifne Af Kongl. Vetenskaps-Academiens Embetsmän D. 31 Mars., Part 1 PDF. Rötsvampar I Byggnader PDF. Det Vackraste : Dikter Till Min Vän PDF. Patient PDF. Slaveri : 1800 Till Nutid PDF. De Utvalda. Den magiska gnistan : vägen till ett kreativt liv pdf download (Kajsa Ingemarsson) Den nya

9 Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l adda ner bok Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 pdf Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 ebok f r i l adda ner pdf Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l äs a Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 f r i pdf Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l äs a uppkoppl ad f r i l äs a Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 pdf Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l äs a uppkoppl ad Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 ebok l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 bok l äs a uppkoppl ad f r i Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 ebok f r i l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 t or r ent l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 epub f r i l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 t or r ent Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 epub l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 ebok t or r ent l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 pdf l adda ner f r i Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 pdf uppkoppl ad Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 pdf l äs a uppkoppl ad Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l adda ner pdf l äs a Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 uppkoppl ad f r i pdf Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 pdf f r i l adda ner Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 ebok m obi Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 epub vk Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 l adda ner m obi Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 epub Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 ebok pdf Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 epub l adda ner f r i l äs a Kr eat i v gr am m at i kunder vi s ni ng : f r ån f ör s kol ekl as s t i l l åk 6 uppkoppl ad pdf gröna vågen bok.pdf. Den underbara gäddan : muntligt berättande i förskolan Britta Olofsson pdf Den unge Werthers lidanden.. förskoleklass Ulf Stark pdf Hämta Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön - Ulf Stark.pdf. Ny upplaga av Drakboken ( ) Observera att litteraturlistan har uppdaterats med en ny version av Drakboken; Eriksson, Jessica., Grönwall Fransson, Camilla., Johansson, Annelie. (2017). Kreativ grammatikundervisning från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Columbus förlag. ISBN Antal sidor:. Låt oss berätta : Noveller från Värmland Andra boken Louise Alvarsson Jessica Eriksson Inbunden. Votum & Gullers Förlag, ISBN Kreativ grammatikundervisning : Från förskoleklass till åk 6 Jessica Eriksson Camilla Grönvall Fransson Annelie K Johansson Häftad. Columbus Förlag, feb Det finns alltså en risk i att både lågstadielärarinnan och fysikadjunkten går tillbaka till den mer kreativa och experimentella undersökande.. Det kanske är dags att plocka bort den enskilde läraren och kanske lyfta ut räknefärdigheter i årskurs 6 och jämföra detta med algebrakunskaper i årskurs 9. PEDAGOGIK NORSTEDTS Med fokus på lärandemålen i förskolan skap rveten tik, u t a N atema och m ch o språk nikation! u m kom de yngsta och Språk nikation u komm Ny Nyhet Tre kreativa lärare vid Karlstads universitet, som vägrar ge upp, har tagit ett nytt och roligt grepp på grammatikundervisningen.

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

SKRIVPROCESSENS VERKTYGSLÅDA

SKRIVPROCESSENS VERKTYGSLÅDA SKRIVPROCESSENS VERKTYGSLÅDA Anja Malmberg Språkfestivalen Umeå 2013 More generally, teachers can create a learning environment in which students develop selfregulation and error detection skills. John

Läs mer

Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp Swedish Language I (BA), Reading and Writing Development, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Collins. grammatiken i tydliga regler och med enkla exempel. Humoristiska bilder och omväxlande övningar

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II.

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 45 hp Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.jsf)

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

L6SV10, Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng Swedish 1 for teachers grades 4-6, 15.0 higher education credits

L6SV10, Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng Swedish 1 for teachers grades 4-6, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6SV10, Svenska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng Swedish 1 for teachers grades 4-6, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation

LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER. Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation LÅNGÖGON OCH GLASKALSONGER Junibackens pedagogiska program för förskoleklass på temat språk och kommunikation INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkaktiviteter i förskoleklass... 4

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Bild GR (A), Bild, 30 hp

Bild GR (A), Bild, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (A), Bild, 30 hp Art A, Art, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng BD002G Bild Grundnivå (A) Bild 30.0

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Grammatik för alla lärstilar. Elzbieta (Ella) Strzelecka

Grammatik för alla lärstilar. Elzbieta (Ella) Strzelecka Grammatik för alla lärstilar Elzbieta (Ella) Strzelecka Grammatik i skolan, forskning och debatt Grammatikundervisningen viktig men svår. Grammatik väcker oftare negativa känslor, t.ex. tvång eller blockeringar,

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2009/27 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2009-06-04 och gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Ämnesblock engelska 112,5 hp

Ämnesblock engelska 112,5 hp Ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 Sida 1 av 5 Ämnesblock engelska 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 2011-08-09 Inriktningsblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen

Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen Är jeans singular eller plural? Vad säger de nya kurs- och ämnesplanerna?

Läs mer

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 1 (6) US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling i tal och skrift för elever i grundskolans mellanår samt

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Varför språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Att bygga upp ett skolspråk för nyanlända tar 6-8 år. Alla lärare är språklärare! Firels resa från noll till

Läs mer

Delkursen examineras genom en hemtentamen STN1 och genom en skriftlig VFU-uppgift SRE 1, som redovisas muntligt och skriftligt.

Delkursen examineras genom en hemtentamen STN1 och genom en skriftlig VFU-uppgift SRE 1, som redovisas muntligt och skriftligt. Preliminär Delkurshandledning (studiehandledning) för Svenska 31-38,5 hp Textanalys, skrivande och skrivdidaktik 92sv31 och 92sv37, 93sv31 och 93sv37, veckorna 34-37 Undervisande och ansvariga lärare:

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för Svenska för lärare åk 7 9, 90 hp (1 90). Ingår i Lärarlyftet II. Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella lärandemålens innebörd och

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Språk-, läs- och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutveckling RUC-råd, torsdagen den 2 mars i Kosta Språk-, läs- och skrivutveckling forskning om elevers lärande och lärares undervisning Ewa Bergh Nestlog svenska språket med didaktisk inriktning Linnéuniversitetet

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16

Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Förskollärarutbildning (LGFÖR), 210 hp - gäller för antagna fr o m h16 Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp, varav VFU 6 hp (11FK20) Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt

Läs mer

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åke Magnusson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Ekerlids) hemsida,

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Språkande förskoleklass. en bro mellan tal & skrift

Språkande förskoleklass. en bro mellan tal & skrift Språkande förskoleklass en bro mellan tal & skrift 13.00-14.00: föreläsning 14.00-14.30: fika 14.30-15.15: tvärgrupper 15.15-15.30: återsamling 15.30-16.00: arbetslag Språkande förskoleklass ordverket.blogspot.se

Läs mer

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng 1 / 6 Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Schooldevelopment through action research, 7,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Skolutveckling på mångfaldens grund

Skolutveckling på mångfaldens grund Välkommen Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Skolutveckling på mångfaldens grund Seminarieträff 4: Om bedömning av språkutveckling och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Solveig Gustavsson Eva Westergren

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Ämnesblock franska 142,5 hp

Ämnesblock franska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock franska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning En presentation av ett material som innehåller de flesta delar som du behöver i din språk- och ämnesutvecklande undervisning för att frigöra tid för det

Läs mer

utalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen över

utalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen över utalk Engelska (Kanadensisk) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. utalk utalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen över Enkelt. Roligt.

Läs mer

Inlärning. perception. produktion

Inlärning. perception. produktion 2009 UW Inlärning perception produktion Lärande perception produktion reflektion Pedagogik förmågan att inte ingripa inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gudrun Brundin. innehåller ett stort antal övningar. Facit finns sist i boken. Övningsboken

Läs mer

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9 Uppgifter i spegla språket Diskutera Frågor som eleverna diskuterar i par eller grupp. Reflektera Frågor som eleverna funderar över på egen hand. Skriv Uppgifter där eleverna skriver en kort text. Undersök

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU70, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish Language for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 7,5 Credits Allmänna

Läs mer

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Eriksson. I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sebastian Holmberg. eftertraktade samlarobjekt. Spelsamlarboken förklarar varför, och vägleder dig som samlar eller vill

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer