POL I S- HÖGSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN"

Transkript

1 POL I S- HÖGSKOLAN 09

2

3 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form & grafik: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson , 22-23, 31 (liten bild). Jörgen Knutsson. Sid 4-5, 8-9, 11, (stor bild), (stor bild) 26-27, 28-29, (stor bild), Kristoffer Thessman. Omslagsbild, sid. 6-7 (stor bild), Annika Ulltin. Sid. 7 (liten bild), 16, 25. Upplaga: Januari 2010, 5000 ex. Tryck: EO grafiska Polishögskolan 2010

4 Rektorn har ordet Du håller nu i något som beskriver en verksamhet som vi är väldigt stolta över på Polishögskolan. I den här årsrapporten vill vi skildra hur vi med stort engagemang och hög kvalitet klarat av att utbilda den största kullen någonsin av blivande poliser. Vi är också väldigt stolta över att ha genomfört ett stort antal kvalificerade kurser på vidareutbildningen.

5 Polishögskolan erbjuder en omfattande utbildningsverksamhet för polisanställda och blivande poliser samt för externa kunder. De som utbildar sig på Polishögskolans område kommer till en historisk miljö. Svea Livgarde har huserat här och vi är glada över att vara en del av Nationalstadsparken. Här har tusentals poliser utbildats sedan 1970 då Polishögskolan flyttade till Sörentorp, strax norr om Stockholm. Men vår utbildning sker också på distans, som uppdragsutbildning och mot externa intressenter. När man bedriver utbildning är det viktigt att blicka såväl bakåt som framåt. Vad har gjorts tidigare? Hur har det fungerat? Hur tar vi till oss ny forskning och utvecklar utbildningen på bästa sätt? Vi får aldrig luta oss tillbaka och tro att vi är färdiga med en kurs eller ett ämne. Utvecklingen pågår ständigt. På alla Polishögskolans utbildningar diskuteras etik och bemötande. I det ingår givetvis också Polisens värdegrund som ska genomsyra allt vårt arbete. Liksom övriga samhället påverkas även vi av omvärlden. Men vi bevakar också själva vår omvärld och uppfyller de krav som ställs. För Polishögskolans del kan det vara i form av lagändringar, regeringsbeslut, Polisens planeringsförutsättningar, budget med mera. Det finns förslag på en förändring av polisutbildningen (SOU 2008:39). I skrivande stund finns inget beslut från regeringen angående hur den framtida polisutbildningen ska utformas eller styras. Ökad studentvolym Inför hösten 2007 rustade vi oss för att ta emot ett ökat antal studenter under två år. Detta för att nå upp till regeringens mål om att det ska finnas poliser år Vi är väldigt stolta och glada över att vi med gemensamma krafter klarat det som fick arbetsnamnet Puckeln. Det har dessutom skett med hög kvalitet och ökad servicegrad. Alla polisstudenter läser inte i Sörentorp eller vid universiteten i Umeå och Växjö. Sedan distansutbildningen startade blir den alltmer efterfrågad. Glädjande är också att polisutbildningar i andra länder uppmärksammat vårt flexibla sätt att bedriva utbildning. Vi har därför tagit emot många internationella besökare som varit intresserade av hur Polishögskolans distansutbildning är upplagd. Vi har en vidareutbildning som är ett fönster mot framtiden. Liksom i grundutbildningen pågår ständig utveckling där vi tar till oss senaste forskning, kursplaner och litteratur. Polishögskolan har också regelbunden samverkan med andra universitet och högskolor bland annat i Stockholm, Uppsala och Linköping. Internationell samverkan Under sista halvåret 2009 var jag ordförande för CEPOL, den europeiska polisakademien. CEPOL arrangerar varje år ett stort antal kurser och utbildningar för poliser inom EU. Genom utvecklingen av Polishögskolans internationella enhet, har vi möjlighet att ta del av det senaste inom polisutbildningsområdet i andra länder och att knyta viktiga kontakter för framtiden. Tack vare hög kvalitet och kompetens tillsammans med ett brett kursutbud som ligger i framkant, har vi lagt grunden för att vara hela Polisens utbildningscentrum. Med stor efterfrågan på våra utbildningar, ser vi positivt på framtiden och vill här ge ett smakprov på vår verksamhet. Välkommen till oss på Polishögskolan! Ebba Sverne Arvill, rektor.

6 Innehåll Rektorn har ordet 4-5 Det här är Polishögskolan 7 Vårt uppdrag 8 Puckeln 9 Grundutbildning Röster från Polishögskolan Vidareutbildning Hur blir en kurs till? Röster från studenter och kursdeltagare 20 Beredskapspolisen 21 Bibliotek Arbetsmiljö 24 Studerandeinflytande 25 Internationell utbildning Utveckling Konferenscentrum 30-31

7 Det här är Polishögskolan Åse Sonnbjer, lärare vapen och bastaktik Hur länge har du jobbat som lärare på Polishögskolan? - Inte så länge, jag började i september Vad är det bästa med att arbeta på Polishögskolan? - Jag har sysslat en hel del med utbildning i min hemmamyndighet men här är det en annan sak. Här får jag vara med från början och alla studenter är väldigt hungriga och vill verkligen lära sig. Men så är det ju också ett tacksamt ämne jag undervisar i det är inte många som inte tycker om bastaktik och skytte. Vad är ditt roligaste arbetsminne från tiden som lärare på Polishögskolan? - Det är alla möten med studenterna och de diskussioner vi har, främst i ämnet bastaktik. De kommer med många bra förslag och lösningar. Åse Sonnbjer Det är många människor som rör sig på Polishögskolans område under en dag. Strax före klockan åtta på morgonen kan det vara någon av de 296 medarbetarna som är på väg till en lektion. Det kan också vara någon av de studenterna som är på väg till garaget för att hämta ut en bil till förmiddagens övningar. Yrkeskategorierna varierar bland Polishögskolans medarbetare, flest är polislärarna. På skolan arbetar också beteendevetare, jurister, administratörer, kriminaltekniker och personal som ingår i servicefunktionen. Ny organisation I takt med att samhället förändras, måste även Polishögskolan anpassa sig och vara flexibel. Med minskat antal studenter på grundutbildningen 2010 och justering av kurser på vidareutbildningen uppkom behovet av en mer effektiv organisation. Under våren 2009 bildades en arbetsgrupp med representanter för skolans olika enheter. Efter ett antal diskussionsmöten presenterades olika förslag till ny organisation för Polishögskolan. En riskoch konsekvensanalys gjordes också. Beslut fattades att Polishögskolan ska slå ihop grund- och vidareutbildningen till en enhet. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet Samverkan Vid Polishögskolan finns en samrådsgrupp som har regelbundna möten där man diskuterar aktuella ämnen som rör Polishögskolans verksamhet och medarbetare. Samrådsgruppen består av representanter för de fackliga organisationerna och skolans ledningsgrupp. Stort intresse för polisutbildningen Antagning och rekrytering till polisprogrammet sköts av Rikspolisstyrelsen i samverkan med Pliktverket. De senaste åren har intresset för att söka till polisprogrammet vuxit i stadig takt. I januari år 2000 var det personer som sökte. Av dessa antogs 192 stycken, varav 73 kvinnor (38 %) och 119 män. De senaste åren har antalet sökande ökat till över Under Puckeln hade vi möjlighet att ta emot fler studenter, vilket var positivt eftersom intresset för att bli polis fortfarande är så stort Antal anställda: 296 pers. Civila: 134 varav 83 kvinnor och 51 män. Poliser: 162 varav 36 kvinnor och 126 män Antal studenter: Anslag 09: Cirka 400 miljoner Sökande januari 09: 7219 pers. Antagna: 351 pers. Andel kvinnor: 51 procent Andel med invandrarbakgrund: 20 procent Siffror Historisk start på 2009 Terminsstarten vid vårterminen 2009 var historisk. Då var det för första gången fler kvinnor än män som började polisutbildningen. Av totalt sökande antogs 351 personer till de tre utbildningsorterna i Sörentorp, Umeå och Växjö. Av dessa var 176 kvinnor (51 %) och 175 män.

8 Vårt uppdrag Polishögskolan utbildar svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning och kompetensutveckling i flexibla former vill Polishögskolan bidra till att Polisen utvecklar sin förmåga att lösa sin uppgift på ett effektivt sätt. Polishögskolans mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för Svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till beställarens krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. Polishögskolans uppgifter Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt förvaltning av polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. Vi genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. Polishögskolan bedriver även metodutveckling i utbildningsfrågor, samverkan nationellt och internationellt i utbildningsfrågor, internationell utbildning och kompetensutveckling. Vi tillhandahåller även biblioteksservice för hela polisorganisationen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Framtiden Målet om poliser år 2010 kommer att uppnås med den stora satsning som har varit. I och med det beslutade Rikspolisstyrelsen att Polishögskolan inte får några nya studenter till polisutbildningen under Vidareutbildningen däremot kommer att utökas med ett flertal nya kurser och ett ökat antal kursomgångar av befintliga kurser. I april 2008 presenterade polisutbildningsutredningen ett förslag på hur en ny polisutbildning skulle kunna se ut till form och innehåll (SOU 2008:39). Förslagets inriktning är att polisutbildningen ska göras om till en treårig högskoleutbildning och integreras i högskolevärlden samt få förändrade antagningskrav. Inga beslut är ännu fattade. 8

9 Puckeln Verksamheten vid Polishögskolan grundas på statsmakternas beslut och mål. Efter riksdagsvalet hösten 2006 fastställde alliansen som mål att det år 2010 skulle finnas poliser i Sverige. I slutet av 2006 fanns det cirka poliser i landet. Detta kom att innebära ett ökat intag av studenter på polisutbildningen med början höstterminen Vid tillfället då beslutet fattades var utbildningarna, beträffande personal och lokaler, anpassade till en studerandevolym som byggde på ett intag om 288 per termin på Polishögskolan i Sörentorp, 144 i Växjö och 96 i Umeå. För Polishögskolans del innebar volymökningen en ökning av intaget per termin med 70%. Dåvarande rektor, Birgit Hansson, beslutade att volymökningen skulle hanteras som ett fristående projekt som snart fick arbetsnamnet Puckelprojektet. Målet med projektet blev att med bibehållen eller ökad kvalitet på utbildningen genomföra en utökning av antalet utbildningsplatser vid Polishögskolans grundutbildning under åren Ett stort arbete påbörjades för att anta den kommande utmaningen. Bland annat inrättades nya datasalar, stora ombyggnader och förbättringar av övningsområden genomfördes, utomhusskjutbanan färdigställdes, restaurangen byggdes om och baracker hyrdes in för att skapa fler självskyddshallar. Vid höstterminens start i augusti 2007 var Polishögskolan rustad och välkomnade 470 nya studerande till termin 1. I januari 2008 började ytterligare 470 studerande sina studier och i augusti 2008 började hela 520 studerande sin första termin på Polishögskolan. Ökningen innebar att det under hösten 2008 totalt fanns studerande på Polishögskolans grundutbildning. Volymen innebar all-time high för Polishögskolan. 1

10 Utbildning

11

12 Grundutbildning Utbildningen på polisprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Studierna motsvarar 120 poäng och ger polisexamen. Därefter följer en femte termin som genomförs i form av en avlönad aspirantutbildning vid en polismyndighet. För att arbeta som polis krävs såväl godkänd polisexamen som godkänd aspirantutbildning. Studenterna på polisprogrammet får ta ett stort ansvar för sitt lärande. De förväntas agera självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som de ska kunna samarbeta. Lärarna fungerar som handledare. Utbildningen kopplad till polisens verksamhet Utbildningen är starkt kopplad till polisens verksamhet. Studierna inriktar sig på polisens uppgifter, regelverk och grundläggande metoder. Teori och praktik varvas på ett sätt som försöker efterlikna det verkliga polisarbetet. Fokus ligger på förmågan att lära, att leta ny kunskap och ta till sig den. Denna förmåga är också viktig för studenternas framtida yrkesutövning när de som poliser ska förnya sin kunskap och utveckla sina arbetsmetoder. Innehåll i utbildningen Utbildningen börjar med kursen Polisens uppdrag och roll I, för att sedan via ämnen som straffrätt, trafik, social ohälsa, beteendevetenskap, gå mot fjärde terminens avslutande kurser Brott i nära relationer, Rasism, diskriminering och hatbrott m.m. En stor del av utbildningen genomförs via olika rollspelsövningar, ibland med studenterna själva som figuranter men även med inhyrda skådespelare som också har en viktig del i utvärderingsarbetet när det gäller t.ex. bemötande. Distansutbildningen Sedan 2002 erbjuds studenterna att läsa polisprogrammet på distans. Distansutbildningen är upplagd på samma sätt som den stationära grundutbildningen med 80 veckors teoretiska studier. Studenterna läser samma delkurser som den stationära utbildningen men i något annan ordning. Studenterna tillhör en geografisk studiegrupp och läser via lärplattformen PingPong, som är ett Internetbaserat kommunikationsverktyg. 3-4 veckor per termin får studenterna resa till Polishögskolan i Solna för närutbildningsveckor. Under dessa veckor ligger fokus på övningar och examination av de praktiska momenten i utbildningen såsom skytte och självskydd. Vilka myndigheter som erbjuder distansutbildning varierar från år till år efter myndigheternas behov. Några myndigheter som varit med från början är Gävleborg, Värmland och Skåne medverkade 11 myndigheter som tillsammans erbjöd totalt 18 studieorter. Polishögskolan Solna Umeå Grundutbildning till polis bedrivs för närvarande på tre platser i landet; Polishögskolan i Sörentorp, Solna samt som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och Växjö. Sedan 2002 är det också möjligt att läsa grundutbildningen till polis på distans vid Polishögskolan i Sörntorp. 12 Växjö

13 Mohamed Chroukate Nyheter under 2008 och 2009 Under 2008 infördes en ny struktur i utbildningsplanen. Delkurserna gjordes om för att få en tydligare röd tråd och en tydlig progression genom hela utbildningen. På vårterminen 2009 lades Bastaktik II till på schemat för studenterna. Bastaktik II ligger i termin 4 och omfattar ca 80 utbildningstimmar. Inför höstterminen 2009 tillkom kursen Polisens uppdrag och roll II. Kursen är på 5 veckor och avslutar termin 4. Den syftar till att ge studenten ett helhetsperspektiv på utbildningens tidigare innehåll. Under höstterminen påbörjades också ett arbete med att implementera polisens brottsförebyggande arbete och arbetet med brottsdrabbade i samtliga delkurser. Även arbetet med Polisens nationella utredningsmetod, PNU, samt Polisens underrättelsemodell, PUM ska implementeras i samtliga kurser. Ytterligare en nyhet för 2009 är att en hel del internationella inslag finns med i utbildningen på ett annat sätt än tidigare. Det handlar bland annat om inre utlänningskontroller och kunskap om de system som finns till hands för detta samt internationellt polissamarbete i världen, inom EU och i Norden. Under 2009 pågick ett arbete med att utveckla kursen Polisbilskörning. Genom att utgå från befintlig forskning kring olyckor med utryckningsfordon togs det fram ett förslag till hur kursen kan förbättras. Mohamed Chroukate är 32 år och kom från Marocko för åtta år sedan. Han läser termin 1. Vad tycker du om utbildningen? Det känns riktigt bra, det är en lärorik utbildning. I början var det tungt, vi hade mycket teori och fick läsa en massa böcker. Poliskunskap var väldigt intressant. Där fick man en överblick över lagstöd och verktyg som man har nytta av när man är ute och jobbar. Vad får man göra, vad får man inte göra? Man vill ju inte göra fel. Straffrätt och självskydd var också kul. Vad kommer du att göra om tio år? Jag kommer inte att sitta på kontoret! Helst vill jag jobba med tunga brott som trafficking, barnpornografibrott och prostitution. Det är sådana brott som stör mig jättemycket! 1

14 Röster från Polishögskolan Urban Nordmarker, gruppchef distansutbildningen Hur länge har du jobbat på Polishögskolan? - I nio år. Jag började som polislärare och var sen med och startade upp distansutbildningen under Vilka förändringar har skett i distansutbildningen de senaste åren? - Antalet studenter har ökat från 23 stycken till som mest 430 stycken år Det ställde stora krav på oss och vi fick tänka om en hel del för att utbildningen skulle fungera rent praktiskt. Men det nya tänket ökade också vår flexibilitet. Vi har även börjat använda ett nytt kommunikationsverktyg. Vad är det bästa med att arbeta på skolan? - Att jag får vara med och påverka framtidens poliser. Vi får också många internationella studiebesök som vill veta mer om distansutbildningen. - Jag är stolt över att ha varit med från början och tagit fram distansutbildningen. Jag är också väldigt stolt över min personal. Utan dem hade detta inte varit möjligt. Anita Westerman, gruppchef Vad arbetar du med? - Förutom att jag är gruppchef jobbar jag också med aspiranthandledarutbildningen som bedrivs här på skolan. Hur länge har du jobbat på Polishögskolan? - Jag började som lärare i poliskunskap och kriminologi i januari Det jobbade jag med i 5 år innan jag för 2,5 år sen blev gruppchef. Hur har du märkt av det ökade antalet studenter som kom med början 2008? - Vi har en del trånga sektioner här på skolan som till exempel matsalen och aulan. Logistiskt har det varit mycket pussel och pyssel för att få ihop det. Våra schemaläggare ska verkligen ha en stor eloge för sitt arbete. - Det positiva är att det är så rörligt på området. Det är alltid någon övning som pågår, mycket liv och rörelse. Vad är det bästa med att arbeta på skolan? - Det är att det pågår en ständig utveckling. Det finns ett stort engagemang hos lärare och studenter och vi har många roliga diskussioner om utbildningen. - Vi är också många olika yrkeskategorier som jobbar här och det är väldigt berikande att utbyta erfarenheter med dem. Peter Borgström, lärare juridik Vad arbetar du med när du inte är lärare på Polishögskolan? - Jag undervisar på deltid sedan 2001, men jag är också domare, hovrättsråd i Svea Hovrätt. Vilket ämne undervisar du i? - Det är i juridik på kursen Brottsutredande uppdraget II i termin 2 och Trafik i termin 3. I utredningskursen följer studenterna ett ärende från polisanmälan fram till slutdelgivning, åklagarkontakt och ända till det slutgiltiga förundersökningsprotokollet. Jag håller i seminarier, agerar åklagare och förundersökningsledare och granskar deras förundersökningsprotokoll på slutet. Har du något roligt minne från tiden som lärare på skolan? - Jag minns när vi en riktigt kall vinter fick vinterbada och livrädda en docka ur en uppsågad vak. Det var ett annorlunda avbrott från juridiken. En annan bonus är att jag kommer i kontakt med många trevliga studenter och lärare och den korsbefruktning mellan domstolsväsendet och polisverksamheten som jag upplever. Kata Jukic, lokalvårdare Vad arbetar du med? - Jag arbetar på Serviceenheten med lokalvård och en massa andra uppgifter. Vi lagar också kläder och tar hand om tvätt, t ex uniformer, gardiner och hotellets handdukar. Jag kommer från Bosnien och har arbetat som sömmerska där, det har jag stor nytta av. Hur är det att arbeta på Polishögskolan? - Jag tycker det är jättebra. Det är fritt och man lägger upp arbetet själv. Jag ansvarar för byggnad 20, 23, Sköntorp och sex hotellrum. På Service funkar det bra, vi ställer upp och hjälper varandra om det behövs. Vad är det första och det sista du gör på dagarna? - Toaletter och allmänna utrymmen tar jag alltid först, de är viktigast. Har vi fint besök är Sköntorp och hotellet extra viktigt att städa och göra iordning. Innan jag går hem förbereder jag alltid för nästa dag, plockar fram tvättmedel och annat som jag kan behöva. 14

15 Anna Andreasson, lärare Hur länge har du jobbat på skolan? - Jag började våren 2007 som lärare och med kursutveckling av främst särskild polistaktik (SPT) och bastaktik. Nu är jag också en del på grundutbildningen som lärare i Bastaktik II. Vad har din största utmaning varit de senaste två åren? - Det har varit att utbilda i samma ämne på både vidare- och grundutbildningen. Att ena dagen utbilda erfarna poliser och nästa dag studenter vid grund, har ställt krav på mig som lärare att kunna leverera utifrån deltagarnas förmåga. Vad jobbade du med innan du kom till Polishögskolan? - Jag har jobbat som polis i yttre tjänst. Först i radiobil och sen på en närpolisstation. Dessutom har jag jobbat en hel del med utbildningar på Tullinge. Vad är mest intressant i ditt arbete? - Det är att få jobba med och att utveckla SPT och bastaktik, som är min polisiära vardag. Det är navet i polisverksamheten utifrån min poliserfarenhet. Christer Nyberg, studierektor grund- och vidareutbildning Hur länge har du arbetat på skolan? - Nu senast är det sedan 2003, men innan dess har jag varit här i omgångar sen 70-talet. Sammanlagt har det blivit över 20 år på Polishögskolan. Under dessa år har jag jobbat som instruktör, lärare och studierektor. Är det någon kurs som du speciellt vill framhålla? - Det är svårt att inte nämna alla kurser eftersom alla är unika i någon mening. Under 2008 höll vi många kurser i polistaktisk ledning och kurser för instruktörer inom bastaktik och särskild polistaktik. Människohandel för sexuella ändamål och en kurs om utredning och arbetsmiljöbrott är nya för Vi har också tre olika gedigna utredningskurser i ämnet Brott i nära relation. Dessa ges liksom en del andra kurser, i samarbete med universiteten i Stockholm och Uppsala och gör stor skillnad i myndigheternas arbete. Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Polishögskolan? - Förutom att det är en bra och kreativ arbetsplats så känns det väldigt ansvarsfullt och stimulerande att få vara med och öka effektiviteten i polisens sätt att arbeta samtidigt som vi ger individen möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll. Birgitta Engberg, kursansvarig Vad arbetar du med på Polishögskolan? - Jag är kursansvarig och lärare på vidareutbildningen för kurserna Intervju- och förhörsmetodik, barn och ungdomar, steg 2 och Förhörsmetodik, barn och ungdomar, återkommande fortbildning. Hur länge har du jobbat här på PHS? - Sedan hösten Jag har varit på vidareutbildningen hela tiden och arbetat inom barnområdet. Har det skett några stora förändringar på vidareutbildningen de senaste åren? - Vi har minskat i organisation och utbildningar de senaste åren. Däremot tycker jag att kvaliteten har ökat. Många kurser på vidareutbildningen ger numera högskolepoäng och just inom utredningar och förhör har jag märkt en tydlig kvalitetsökning. Vad tycker du är det bästa med att arbeta på PHS? - Det bästa är att handleda och jobba med deltagarna, att få vara med och utveckla folk så att de blir bättre. Det är också väldigt positivt att få jobba i team med kollegor från olika kunskapsprofessioner. Sven Dahlback, schemaläggare Hur länge har du jobbat på Polishögskolan? - I 2 ½ år. Jag har tidigare jobbat som schemaläggare på SAS åt flygvärdinnorna och piloterna. Hur har du märkt av det ökade antalet studenter som kom med början 2008? - Jag började ju mitt i puckeln så det är vad jag är van vid. Men vissa skillnader har jag märkt. Jag schemalägger mest åt termin 4 och när jag började var det 7 klasser i termin 4, nu är det 16. Vi har fått tänka om en hel del och fått strukturera om i undervisningen för att få ihop det. - Det har inte riktigt blivit det flöde som vi önskat men det har gått ihop. Det är roligt när det är lite knöligt. Vad är det bästa med att arbeta på Polishögskolan? - Det bästa är att det är kreativt, det händer mycket. För mig som inte kommer från Polisen sen tidigare är polismiljön fascinerande.

16 Vidareutbildning En del av polishögskolans verksamhet utgörs av vidareutbildning. Polishögskolan erbjuder ett brett och varierat utbildningsutbud för poliser och civilanställda. Vidareutbildning bedrivs på beställning av HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen, huvudsakligen inom områdena Utredning/Lagföring, Taktik och Trafik. Några av kurserna ges i samarbete med universitet och högskolor och ger högskolepoäng. Flexibel utbildning Sedan 2006 har Polishögskolan arbetat för att få vidareutbildningen mer flexibel och möjliggöra för kursdeltagarna att studera viss del av kursen på distans. Flexibel utbildning innebär att en kurs innehåller en kombination av närutbildning vid Polishögskolan och distansutbildning på hemorten eller på annan plats. Fokusområden under 2008 och 2009 I enlighet med Polisens särskilda regeringsuppdrag erbjuds kurser med inriktning på brott i nära relationer såsom utrednings- och förhörsmetodik för barnutredare samt utredningsmetodik med inriktning på brott mot kvinnor och närstående. Dessa ges i samarbete med Stockholms och Uppsala Universitet. Inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009 har även utbildningar i polistaktisk ledning, särskild polistaktik och bastaktik getts stort utrymme under såväl 2008 som Dessa kurser handlar om polisers sätt att jobba med konfliktreducerande metoder, vilket är ett framgångskoncept för polisen i det förtroendeskapande arbetet mot allmänheten. Människohandel för sexuella ändamål är en ny kurs för 2009 som tagits fram med hjälp av erfarna medarbetare från Stockholmspolisen. Det är ett kunskapsområde som Svensk polis kan bli bättre på att upptäcka och förebygga brott inom. En annan ny utbildning för 2009 är framtagen tillsammans med Åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket och handlar om utredning av arbetsmiljöbrott. Polishögskolan anordnar också utbildningar på uppdrag för externa myndigheter, organisationer och företag. För mer information om vidareutbildningar och uppdragsutbildningar, se Hur blir en kurs till?

17 Omkring personer deltog i sammanlagt 200 utbildningar på vidareutbildningen under Av dem genomfördes 24 utbildningar med distansinslag. Under 2009 minskade antalet till deltagare. Av dessa deltog 694 personer i utbildningar beställda via HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen. Resterande antal, 546 personer, deltog i uppdragsutbildningar beställda av polismyndigheter samt externa myndigheter och företag. Siffror Josefin Andersson Jag heter Josefin Andersson och jobbar med barnutredningar i Roslagens polisdistrikt och sitter på Täby polisstation. Berätta om kursen som du gått på Polishögskolan! - Jag har gått de första två stegen i barnutredarutbildningen. Steg ett gick jag under våren Det är en basutbildning för utredare och gav en väldigt bra grund att stå på. Efter den kursen jobbade jag i några månader innan jag började steg två. - Steg två var mer praktiskt inriktad och fokuserade mest på intervjumetodik med barn men också på barns minne, psykosocial utveckling och hedersrelaterade aspekter. Vi var på skolan under en period. Därefter åkte vi hem och jobbade efter det vi lärt oss. Vi fick lämna in arbetsprover på intervjuer med barn som rättades. På så vis fick vi tydligt fram vad man hade för egna problem i sin frågeställning. Vad tyckte du om kursen? - De båda stegen har varit jättebra. Steg två var den bästa kurs jag någonsin gått inom polisen, jag är glad att jag fick gå den. Förutom en polis bestod lärarlaget av en psykolog, en åklagare och en psykoterapeut de yrkeskategorier som vi jobbar med till vardags, säger Josefin och fortsätter: - Innan steg två gjordes tester av de sökande för att se om vi var särkilt lämpade att hålla förhör med barn. Det kändes väldigt seriöst och bra. Har du haft användning av den kursen i ditt arbete? - Ja, varje dag hela tiden. Jag tänker ständigt på allt jag lärde mig.

18 Hur blir en kurs till? Förutom grundutbildningen på polisprogrammet genomför Polishögskolan ett stort antal andra kurser och utbildningar varje år. Det är vidare- och uppdragsutbildningar för polisanställda och för externa kunder. Enligt beställar/utförarmodellen genomförs de nationella kurserna efter beställning från HR-avdelningen vid Rikspolisstyrelsen. Vidareutbildning Hur går det då till när vi skapar en kurs eller utbildning? När det gäller vidareutbildning för polisanställda skickas först ett inventeringsunderlag från HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen, till alla polismyndigheter. Där ska myndigheterna ange vilket utbildningsbehov de har för kommande år. Därefter har man ett gemensamt möte och gör en första prioritering. När budgetramen för kommande år är fastställd, görs den sista planeringen och en platsfördelning skickas till polismyndigheterna. De ska då ange om behovet av utbildningsplatser kvarstår eller om förhållandena ändrats. När polismyndigheterna lämnat besked om platsbehov, skickas en beställning på utbildning från HR-avdelningen till Polishögskolan. Att göra en kurskalkyl Då startar arbetet med att kostnadsberäkna kurserna. Kursbudgeten omfattar alla kostnader, som till exempel lärare; både de som redan finns på Polishögskolan och de som eventuellt behöver lånas in från polismyndigheterna. Kalkylen innehåller också kostnader för administration, externa föreläsare, litteratur, resor och traktamenten. Har kursen getts tidigare, tar man fram gamla kalkyler och ser om de fortfarande håller. Är det en helt ny kurs, krävs det givetvis mer arbete med att ta fram en kostnad. När kursbudgeten är klar och godkänd, skrivs ett avtal mellan HR och Polishögskolan om vilka utbildningar som ska genomföras och till vilket pris. Utveckling av kursplan Men allt är inte bara siffror och lärartimmar, det måste också göras en kursplan. Det uppdraget går till Enheten för planering och verksamhetsutveckling vid Polishögskolan. I verksamhetsutvecklingsgruppen utses en kursutvecklare som tillsammans med kursansvarig gemensamt går igenom vad utbildningen bör innehålla, hur lång den ska vara, på vilket sätt undervisningen ska bedrivas, hur examinationer ska göras med mera. Är det en kurs som sker i samarbete med ett universitet eller en högskola, sker diskussioner även med dem. Vi ser också över vad som eventuellt forskats inom området, för att få tillgång till senaste fakta och omvärldsanalys. All utbildning som sker på Polishögskolan ska bygga på aktuell forskning och väl beprövad erfarenhet. Den slutgiltiga kursplanen fastställs och beslutas av HR. När utbildningen är avslutad görs en utfallskalkyl av den som är kursansvarig. Utfallskalkylen innehåller en utvärdering gällande budget, lärartimmar, innehåll etc. Kursutvärderingen är ett viktigt instrument för planering och utveckling av kommande utbildningar. Vi är väldigt stolta över de höga betyg och den positiva återkoppling vi får från kursdeltagare i våra utvärderingar! 18

19 Uppdragsutbildning Polishögskolan har också en omfattande verksamhet med uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningarna är helt skräddarsydda efter kundens önskemål. Utbildningar i kommunikation och konflikthantering är mycket efterfrågade, likaså utbildningar i säker arbetsmiljö, stab- och ledningsutbildningar och särskilda juridiska kurser. Bland våra kunder märks till exempel Skatteverket, Tullverket, Vägverket, Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Kustbevakningen. Men vi gör även uppdragsutbildningar åt landets polismyndigheter. Vissa kurser är FAP-reglerade (Föreskrifter och Allmänna råd inom Polisen). Med det menas att man måste ha genomgått utbildningen för att erhålla en viss tjänst eller funktion, både inom Polisen och hos andra arbetsgivare. Ordningsvaktsutbildning och vapenkurser är exempel på FAP-reglerade utbildningar som genomförs i Polishögskolans regi. Vi har genomgående högt betyg från våra externa kunder och kursdeltagare, vilket är positivt och sporrar oss till att bli ännu bättre! 1

20 Röster från studenter och kursdeltagare Maria Karlsson är 25 år och bor i Älvsbyn i Norrbotten. Hon distansläser termin 4 på polisprogrammet. Vad tycker du om utbildningen? Utbildningen är bra, man läser ju många olika ämnen och de är alla delar i det man kommer att arbeta med. Vi var en av kullarna i den ökade studentvolymen, så därför var det många nya lärare och ibland kändes det som om vi var testterminen. Man alla lärare är väldigt kompetenta och det funkar väldigt bra hur kursupplägget och studiebesöken har kopplats ihop. Hur funkar det att läsa på distans? Jag är jättenöjd med att jag valde att läsa på distans. Det är en lämplig avvägning med närutbildningsveckorna. Vi får göra mer och mer praktiska övningar och läser teorin hemma. Som distansstudenter har vi en väldigt nära koppling till polisstationen hemma. Man träffar mycket folk som man kommer att ha kontakt med senare. Hur ser en vanlig dag i utbildningen ut för dig? Dagarna ser väldigt olika ut. Det kan hända att jag åker två timmar till Kalix för en övning i självskydd. Vi har haft mycket grupparbete i början. Min grupp har varit väldigt bra, vi har haft en jättebra sammanhållning. Ofta försöker vi knyta ihop till exempel självskyddsövningar eller studiebesök och grupparbete. Peter Arvidsson, ordningspolis i Borås. Genomgick MC-utbildningen, våren Hur har utbildningen varit? - Det är en väldigt bra utbildning, jag är mycket nöjd. Kursen ger en grundtrygghet i att manövrera motorcykeln. - Men man måste vara oerhört fokuserad hela tiden, så alla är väldigt trötta på kvällarna. - Det är en jättefin kompisanda både mellan kursdeltagare och lärare. Alla hjälper alla. - Som MC-polis får du en ökad självständighet och större möjligheter att utföra olika arbetsuppgifter. Jessica Nyström är 24 och bor i Tyresö. Hon läser termin 4 på polisprogrammet. Vilka kurser är roligast? Ungdomskurser och Våld i nära relationer tycker jag om mest. Speciellt den sista kursen är väldigt engagerande. Får man en bra utbildning känner man sig väl beredd på att hantera situationer i verkligheten. Hur ser en vanlig dag på Polishögskolan ut för dig? Det ser ganska blandat ut faktiskt. Ibland är det bara teori eller bara praktik. Andra dagar är det både och. Vi har mycket grupparbete vid sidan om och så tränar jag också ganska ofta. Hur är stämningen på Polishögskolan? Den är energiskt positiv. Det är ju en del tunga ämnen som vi läser, därför är det inte alltid en lättsam stämning. Men människorna här är väldigt engagerade. Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaka som lärare eller för en kurs på vidareutbildningen? Absolut! Sara Sjölin jobbar på ordningen i Skellefteå i Västerbotten. Hon har gått Nationell Bastaktik, handledarutbildning steg 1 och 2. Kursen pågick i 9 veckor med start i mars 09. Vad tyckte du om kursen? - Den var jättebra! Det var ett bra och intensivt upplägg. Bastaktik 1 har jag nyligen gått på polisutbildningen i Umeå så det var inga större konstigheter. Bastaktik 2, som var 6 veckor av kursen, var nytt för mig. Kursen var genomgående väldigt bra med engagerade, kompetenta och pedagogiska lärare. - Jag känner att jag behärskar metoderna bra och att jag framförallt fick en bra grund för att kunna handleda andra, säger Sara och fortsätter: - Kursen var väldigt utvecklande för mig och jag växte mycket både som person och polis. Hur har du haft användning av kursen i ditt arbete? - Det är många som ska utbildas så det kommer bli en hel del handledning framöver. Även i min tjänst som ordningspolis har jag haft nytta av kunskapen. Dagen efter kursavslutningen var det en demonstration av Svenska Motståndsrörelsen, SMR, vilken drog till sig många motdemonstranter. Jag fick i uppgift att agera dialogpolis gentemot SMR och hade bra nytta av mina kunskaper från kursen. 20

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan 2011 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan 2008

Polishögskolans verksamhetsplan 2008 1 (7) Polishögskolans verksamhetsplan 2008 Datum Diarienummer 2008-08-27 PHS 191-4835/08 Polishögskolans verksamhetsplan 2008 2008-08-28 Foto: Peter Knutson 2 Rektorns inriktningar Polishögskolan ska utbilda

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Det händer på. Polishögskolan. www.polishogskolan.se. Nr 6 september 2010. Innehåll nr 6. Polisutbildning i storstadslänens förorter

Det händer på. Polishögskolan. www.polishogskolan.se. Nr 6 september 2010. Innehåll nr 6. Polisutbildning i storstadslänens förorter Det händer på Nr 6 september 2010 Polishögskolan Innehåll nr 6 Nu är skolan igång igen. Dialogpoliser - en modell för hela Europa! Seminarium om polisidentiteter. Utbildning i utlänningsrätt. Marcus är

Läs mer

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan Diarienummer PHS-191-202/09 Polishögskolans verksamhetsplan 2009 1 Rektorns inriktning Under 2009 utbildar Polishögskolan fler polisstudenter än någonsin. Det är ett uppdrag vi är stolta över. I juni 2009

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 4 april/maj 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 4 Nöjda studenter vid Polishögskolan. Administrationen av Frontex kurser. PHS-studenter jobbar på Polismuseet. Studenterna redovisar examensarbeten.

Läs mer

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten Polis i Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Polisens uppdrag Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det innebär bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal 200 Ledning 30001 Rektor KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30002 Ledningsgrupp inkl sekreterare KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30003 Personalfrämjande åtgärd KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30004 Övrigt KF

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 5 juni 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 5 Det är roligt att vara polis i Sverige. Positiv respons på utbildning i arbetsmiljöbrott. Justitiedepartementet besökte Polishögskolan. Motorcykelkursen

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013.

Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013. Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-13 Ju2012/8213/PO Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Ju2007/1410/PO Ju2007/5570/PO Ju2008/3540/PO Ju2010/4872/PO Uppdrag till Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 1 jan 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 1 Gemensamma examinationsregler för vapenutbildningen. Kostnadsfria konferenslokaler på PHS. Cristina Meuller vik. chef för Internationella enheten.

Läs mer

Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen

Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen Underlag 1 (5) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-09-20 HR-avdelningen Diarienr (åberopas vid korresp) HR-704-317/11 Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen Bakgrund

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utredningsgruppens uppdrag

Utredningsgruppens uppdrag UTREDNING FÖR EFFEKTIVARE UTBILDNINGSORGANISATION Första delrapporten Inledning och bakgrund Den 2 juni 2009 beslutade Polishögskolans ledning att tillsätta en utredningsgrupp med syfte att utreda möjligheterna

Läs mer

Studieguide HT Uppdaterad Polisen i samhället. polisens uppdrag och roll. Polisutbildningen Umeå universitet

Studieguide HT Uppdaterad Polisen i samhället. polisens uppdrag och roll. Polisutbildningen Umeå universitet Studieguide HT 2013 Uppdaterad 2013-08-20 Polisen i samhället polisens uppdrag och roll Polisutbildningen Umeå universitet STUDIEGUIDE Samordningsansvarig lärare: Elisabeth Åström e-post: elisabeth.astrom@polis.umu.se

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 7 okt/nov 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 7 Internationella uppdrag ger mersmak. Två danska polisstudenter på besök. Handledning är ett spännande jobb. Brottsutredningskurs fick bra betyg.

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Titta närmare på polisprogrammet. polisprogrammet. Följ med till Polishögskolan i Sörentorp

Titta närmare på polisprogrammet. polisprogrammet. Följ med till Polishögskolan i Sörentorp Titta närmare på polisprogrammet polisprogrammet Följ med till Polishögskolan i Sörentorp Med siktet inställt på att bli polis! En del bestämmer sig redan som små, för andra växer beslutet fram. Det är

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Polisutbildningen i Umeå

Polisutbildningen i Umeå Enheten för polisutbildning Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 (vx) E-post: elisabeth.astrom@polis.umu.se www.polis.umu.se 2009-01-10 Sid 1 (5) Polisutbildningen i Umeå Omfattning: 120

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Framtidens polisutbildning

Framtidens polisutbildning Framtidens polisutbildning Slutbetänkande av Utredningen om den framtida polisutbildningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:39 Innehåll Sammanfattning 11 Författningsförslag 21 1

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok KOMPETENSUTVECKLING I UDDEVALLA KOMMUN Datum Mål Kompetensutvecklingen inom Uddevalla kommun skall * för kommunen medföra att effektiviteten förstärks genom att den anställdes

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter MSB:s utbildningsplan 2014-4885-1 Jan Wisén, biträdande chef UB Gäller från och med 2017-01-01 Vidareutbildning

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management)

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) The Police Executive Programme i Cambridge Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) 1 Kriminologiska Institutionen Har en forskningsinriktning som

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare.

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare. samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter Utbildningsplan, Dnr: 2012-1311 Cecilia Looström, avdelningschef UB Gäller från och med 2016-01-01 Grundutbildning

Läs mer

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016

Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer 15 högskolepoäng, Ht 2015 Vt 2016 Handledarutbildning - med inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Programme, 80 points INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Programme, 80 points Utbildningsprogrammet inrättades den 3 april 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka till att färre brott begås.

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Mall för samverkansavtal mellan xx

Mall för samverkansavtal mellan xx Mall samverkansavtal 2016-06-16 Mall för samverkansavtal mellan xx högskola 1 och xx kommun/stadsdelsförvaltning/annan part 1 Bakgrund Kommunerna i Storstockholm och lärosäten med vårdutbildning är överrens

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Sammanfattning Polisförbundet avstyrker i allt väsentligt de förslag Rikspolisstyrelsen presenterar i rubricerad promemoria.

Sammanfattning Polisförbundet avstyrker i allt väsentligt de förslag Rikspolisstyrelsen presenterar i rubricerad promemoria. Y T T R A N D E 2013-03-13 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Rikspolisstyrelsen promemoria (2013-02-18) om polisutbildning för specialister samt utvidgade befogenheter för civil personal

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer