Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm."

Transkript

1 Välkommen till S:t Erik Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

2 VÄLKOMMEN TILL S:T ERIK Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos oss på S:t Erik. Innan vi går in på det som gäller fastigheten och boendet vill vi berätta kort om Kosmo och oss själva. Kosmo är ett privat vårdföretag som anlitats av kommunen för att sköta verksamheten vid S:t Erik. Kosmo har lång erfarenhet av vårdarbete i privat regi. Vårt namn Kosmo betyder Kropp och Själ med Omtanke och just så anser vi att omvårdnad ska bedrivas. Hela du ska må bra. Med Kropp tänker vi på hur viktiga de vardagliga rutinerna är för välbefinnandet och självkänslan. Städning, personlig hygien, kläder, måltider, sänggående och annat måste fungera liksom att bomiljön är vacker och hemtrevlig. Med Själ tänker vi på hur viktig det är att lyssna på dig och lära oss vem du är. Vilka intressen du har, vad du tycker om och inte tycker om, vad du arbetade med, hur du vill leva ditt liv Du är unik och vi anpassar vårt arbete därefter. Med Omtanke tänker vi på hur vi alltid bemöter dig. Med vänlighet, värme och glädje att få hjälpa till. Vår arbetsplats är ditt hem. Vi är till för dig. Vi hoppas att du ska trivas hos oss och vi lovar att göra allt för att du ska må bra. Hjärtligt välkommen önskar vi alla på S:t Erik. 2

3 TILL DIG SOM ANHÖRIG OCH NÄRSTÅENDE Du spelar en viktig roll Kosmo står för den praktiska omvårdnaden men för att den ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp, ditt engagemang och dina kunskaper. För oss är det individanpassad vård som gäller. Det betyder att vi vårdar våra boende olika utifrån var och ens behov, personlighet och tidigare livsstil. Detta förutsätter att vi vet så mycket som möjligt om varje boende. Ingen känner din hustru eller make, mamma, pappa eller annan nära person bättre än du. Dina unika kunskaper om hennes eller hans intressen, vanor, historia och allt annat som utgör en människas hela personlighet, är guld värda för oss. Då kan vi finjustera vårdarbetet efter person och skapa det lilla extra som gör boendet och vardagen så meningsfull och värdig som möjligt. Vi vill ha en nära relation med dig med en öppen och rak dialog om boendet och vårt arbete. Vi vill veta vad du tycker. Dina synpunkter är en hjälp i vårt arbete. Du är välkommen hit när som helst. Vi driver ingen institution med besökstider. Hos oss har någon som du tycker mycket om sitt hem. Dörren är alltid öppen. 3

4 KÄNNETECKNANDE FÖR KOSMO Människan i centrum Alla människor har behov av att få känna värme, närhet, bekräftelse, respekt, värdighet med mera. Människor är också väldigt olika: olika kön, ålder, intressen, färdigheter, åsikter, glädjeämnen, hälsa, utbildning Olikheterna gör varje människa till en unik individ. Utgångspunkten för vårt arbete är att tillfredsställa både grundbehoven och det andra som är specifikt för var och en. Vi tar vi fasta på det positiva och livsbejakande: ett meningsfullt liv, delaktighet, glädje, god mat och dryck, och vacker miljö inte minst. Självklarheter kan tyckas men det är det självklara som måste göras först. Kosmo är ett av de äldsta privata vårdföretagen i Sverige startades redan 1992 och har med åren utvecklat en framgångsrik metod för individanpassad äldrevård. Genom att lära känna varje boende kan vi låta henne eller honom fortsätta leva sitt liv som tidigare, så långt det är möjligt. För oss är det självklart att vi är till för de boende och deras anhöriga och närstående. Det är detta som driver oss. Etisk värdegrund Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt i alla situationer står det i Kosmos policy. Alla boende har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem man är. Vi främjar likabehandling och jämställdhet på enheterna och tar avstånd från all typ av kränkande särbehandling och diskriminering. Personalen har instruktioner för hur man ska agera vid olika situationer eller hantera problemområden. Vår handlingsplan kring etik engagerar vi alla i, såväl personal som boende och anhöriga. Planen ser till hela människan med fokus på aspekter som omtanke, kompetens, tillförlitlighet, mångfald, samhällsansvar och respekt för allas lika rätt. Som anhörig är det viktigt att du är uppmärksam på signaler från den boende och aldrig drar dig för att prata öppet med oss. 4

5 Medarbetarna Kosmo ser varje anställd som en kompetent och kreativ medarbetare och nyckelperson. Våra medarbetare vet att varje enstaka göromål, hur oansenligt det än kan verka, bidrar till att skapa livskvalitet för de boende. De arbetar också i en företagskultur som präglas av frihet med möjlighet att ta egna initiativ och utvecklas i sin yrkesroll. När du talar med oss vet du att vi lyssnar, eftersom vi förstår att dina synpunkter hjälper oss att bli ännu bättre. Kontaktmannaskapet Utmärkande för Kosmo är att alla medarbetare också fungerar som kontaktman för en eller två boende och anhöriga. Genom kontaktmannaskapet får vi till stånd en trepartsdialog mellan den boende, oss och dig som anhörig. Förutom fakta om den boendes tidigare liv, intressen, förmåga mm är det viktigt för oss att veta vilken grad av kontakt du vill ha och om du har möjlighet att till exempel göra ärenden som att åka och handla eller följa med till läkare. På basis av all den information vi får på detta sätt, skapar vi tillsammans med dig den individuella genomförandeplanen som blir styrande för omvårdnaden. Det säger sig självt att kontaktmannen är den person hos oss du främst vänder dig till med alla frågor, tankar och synpunkter. Han eller hon känner din anförvant eller nära vän bättre än någon annan. Kontaktmannaskapet garanterar också att dialogen mellan oss tre aldrig upphör. Det ständig samtalet är en nyckel till bra och personlig omvårdnad. Platt organisation Kosmo har en platt och decentraliserad organisation. Den korta vägen mellan medarbetare och chef gör att till exempel förändringar kan genomföras snabbt och effektivt. Detta ökar personalens engagemang och delaktighet eftersom man vet att man kan påverka. I förlängningen betyder det att också du som aktiv anhörig och närstående har inflytande på verksamheten. 5

6 Ledningssystemet Hela vår verksamhet styrs och samordnas via ett kraftfullt ledningssystem. Tack vare detta kan våra grundläggande tankar och strategier styras om till praktiskt, individanpassat omvårdnadsarbete. Systemet är databaserat och alla instruktioner mm som rör arbetet finns lättåtkomligt för alla medarbetare som ett stöd i det dagliga arbetet. Kompetens och ständig förbättring Utbildning och ständigt förbättringsarbete är en viktig del av del av vår verksamhet. Vi vill vara tongivande inom svensk äldrevård och för det krävs systematisk kompetensutveckling av medarbetarna. Detta sker både i egen regi och i samarbete med universitet, branschorganisationer och experter som Lennart Minthon vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö. Kosmo har egen process för tillvaratagande av erfarenheter från olika arbetsområden och hur den säkras och kommer andra medarbetare tillgodo i alla delar av företaget. Säg vad du tycker! Som anhörig och närstående har du en viktig roll i Kosmo. Du känner den boende allra bästa och ni delar ofta en lång och kärleksfull historia. Du uppfattar säkerligen detaljer och nyanser hos din partner, släkting eller vän som vi inte ser lika klart. Vi vill att du berättar för oss vad du tycker och tänker om vårt arbete. Inte för sakens skull, utan för att vi ska kunna göra något om det gäller ett problem. Det finns visserligen en färdig blankett Min synpunkt att fylla i, men vi ser lika gärna att du tar det med kontaktmannen. Vi tror att det ständiga samtalet oss emellan om hur den boende mår och vårt arbete, i längden är avgörande för den vård vi kan ge. 6

7 Välkommen till S:t Erik Adress: P O Hallmans gata 1-3, Stockholm. Telefon: Fax: Fax Du har fått en lägenhet på plan: Lägenhetsnummer: Din kontaktperson är: Telefonnummer och e-post till personalen: Verksamhetschef: Zlata Cerimagic, telefon dagtid: E-post: Sjuksköterska: Sjukgymnast: Arbetsterapeut: Avdelning Sirius, telefon: E-post: Avdelning Orion, telefon: E-post: Avdelning Capella, telefon: E-post: Avdelning Vega, telefon: E-post: Besök gärna vår hemsida för veckobrev och fotoalbum. Byggnad och lokaler S:t Erik vård- och omsorgsboende är ett boende med 30 lägenheter för lika många personer med demensdiagnos vård och omsorg bedrivs dygnet runt. Boendet ligger i ett lugnt område på Kungsholmen i anslutning till en stor park och Karlbergskanalen. Verksamheten är fördelad på 4 avdelningar i 2 huskroppar med en lummig innergård emellan som ger goda möjligheter till utevistelse och samvaro. Boendet ligger integrerat i ett bostadshus. S:t Erik vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Kosmo AB på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning sedan november Hitta hit S:t Eriks vård- och omsorgsboende är beläget på Kungsholmen. Adressen är P O Hallmans Gata 1-3. Närmaste busshållplats är S:t Eriks Ögonsjukhus som trafikeras med buss nr 1 och 56. Västermalmsgallerian ligger på gångavstånd och har ett 50-tal butiker med ett brett utbud inom såväl dagligvaror som sällanköpsvaror liksom apotek och banker. Vid Gallerian finns Fridhemsplans tunnelbanestation liksom ett flertal busslinjer. 7

8 PRAKTISK INFORMATION A-Ö Att bo på S:t Eriks vård- och omsorgsboende Rent juridiskt tecknar varje boende ett andrahandskontrakt om att hyra sin bostad, förstahandskontraktet innehas av Stockholms Stad via Kungsholmens Stadsdelsförvaltning. Detta innebär att den boende varje månad från Kungsholmens Stadsdelsnämnd erhåller en faktura innehållande hyra och kostnad för vård och mat. Det är boendet som månadsvis upprättar underlag för debitering av vård och mat. Elektricitet och TV-avgift ingår i hyran. Vid sjukhusvistelse, kan om vissa villkor uppfylls, en justering ske av vård och matkostnad. När hyreskontrakt är tecknat finns möjlighet att via Pensionsmyndigheten ansöka om Bostadstillägg. Att bo på ett vård- och omsorgsboende räknas som att bo i en hyresrätt. Detta innebär att åverkan i bostaden utöver normalt slitage, exempelvis spikhål i väggar, kan behöva återställas i samband med avflyttning. Aktiviteter Vår önskan är att alla boende skall uppleva att S:t Erik är ett hem för just dig där du kan försätta leva ditt liv, precis som du vill. Det innebär att vi erbjuder varierande aktiviteter i syfte att stimulera och öka ditt välbefinnande. Vi strävar även att ta tillvara det som gör att människor fungerar och mår bra tillsammans. Utbudet av aktiviteter kan variera efter årstid men brukar bestå av utevistelse med promenader, sittgymnastik, tidningsläsning, högläsning, musik med allsång, taktil massage, underhållning, fester mm. Aktuellt program finns anslagen på anslagstavlan som finns på varje våningsplan. Den som så önskar kan alltid tala med sin kontaktperson om du har förslag eller önskningar på aktiviteter. Anhöriga/God man Vi är måna om en nära kontakt med dina anhöriga. Vi lyssnar alltid på deras förslag och synpunkter. Vi är glada om de kan följa med dig på sjukhusbesök, medverka i aktiviteter m.m. I det fall du önskar begränsa deras insyn i ditt liv är det viktigt att du informerar oss om detta, vår personal arbetar under sekretess. Ankomstsamtal I anslutning till inflyttning erbjuds alla ett ankomstsamtal med vår sjuksköterska och en person från vårdpersonalen på din avdelning som sedan kommer att fungera som kontaktperson. Vid ankomstsamtalet kan du och dina anhöriga närmare klargöra önskemål och andra förväntningar som finns i samband med inflyttningen. Någon dag efter att du flyttat in hos oss vill vi lära känna dig litet närmare. Vi kommer att be dig att berätta om hur livet har varit och om behov och speciella önskemål som du har. Efter att inhämtat ditt medgivande så frågar vi även dina närstående samma fråga. Av era berättelser gör vi sedan vad vi kallar för en levnadsberättelse som kommer att fungera som ett stöd för vår personal vid den dagliga kontakten med dig. 8

9 På basis av den information vi fått, skapar vi tillsammans med dig och dina anhöriga en individuell genomförandeplan som ligger till grund för den vidare omvårdnaden. Arbetsterapeut och sjukgymnast Arbetsterapeut och sjukgymnast deltar i vårdplaneringsmöten och har ansvar för att eventuella hjälpmedel utprovas och anpassas efter behov och förutsättningar. De ger även enklare behandlingar, men fungerar framför allt som konsulter för att ge råd och handledning till övrig vårdpersonal. Besök Samtliga boende är välkomna att ta emot besök när man så önskar oavsett tid på dagen, precis som hemma. Självfallet bjuder vi på fika vid besöket. Frikort för tandvård inom ramen för Högkostnadsskyddet Personer som bor på Vård- och omsorgsboende är berättigade till ett så kallat Grönt kort som berättigar till att viss tandvård inkluderas inom ramen för högkostnadsskyddet för sjukvård. Detta är sjuksköterskor ser till att du får det. Försäkring Vi rekommenderar att ni samband med inflyttning behåller eller tecknar en separat hemförsäkring. I annat fall kommer ni och era tillhörigheter att helt sakna försäkringsskydd. Vi rekommenderar en kontakt med ett försäkringsbolag för en närmare genomgång av ert försäkringsskydd. Hårfrisör och Fotvårdsspecialist Hårfrisör och fotvårdsspecialist besöker regelbundet boendet. Fotvårdsspecialisten erbjuder såväl medicinsk fotvård som övrig fotvård. Uppgift om tid för besök liksom för pris sker via kontaktpersonen. Kontaktperson För samtliga boende gäller att de har en utsedd kontaktperson. En kontaktperson är en person som arbetar nära den boende på samma avdelning och har ett speciellt ansvar för att lära känna och se till den boendes behov. Till kontaktpersonen kan ni vända er i olika frågor. För att underlätta för inköp av småsaker (ex. tvål, hårshampo etc) kan en mindre summa pengar lämnas till kontaktpersonen som lämnar kvitto på mottaget belopp och som upprättar en sammanställning över inköpen. På varje lägenhetsdörr finns anslag om namn på kontaktperson. Läkare Via separat avtal har Stockholmsgeriatriken ansvar för läkarinsatserna vid S:t Erik, liksom för ett flertal andra vård- och omsorgsboenden i Stockholms innerstad. Vår sjuksköterska har kontakt med erfarna geriatriker som varje vecka besöker S:t Erik eller gör individuella besök efter kontakt från vår sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för att läkaren får information om hälsotillståndet hos samtliga boende. I samband med inflyttning och sedan minst en gång per år görs en individuell läkemedelsgenomgång. Om du i egenskap av boende eller någon närstående önskar kontakt med läkare kontaktar ni sjuksköterskan. 9

10 Måltider Samtliga måltider serveras i det gemensamma köket, alternativt finns möjlighet för den som föredrar att äta i den egna bostaden. Dagens måltider i form av lunch och middag levereras dagligen till oss från ett kök i nedkyld form. Uppvärmning sker sedan i respektive avdelnings kök. Varje avdelning tillreder själv frukost, mellanmål och kvällsmål detsamma gäller för fika. Varje boende väljer själv tid för frukost. Eftersom vi eftersträvar ett, över dygnet, jämnt intag av läkemedel kan detta innebära att vi först serverar en lättare frukost i sängen tillsammans med medicin samt senare efter uppstigning ytterligare en frukost i köket. Lunch serveras ca och middag ca Under eftermiddagen serveras kaffe och på kvällen kaffe/thé, fil och smörgås. Nattetid, för den som önskar finns dryck, filmjölk och smörgås att tillgå. I varje bostadsrum finns ett kylskåp, dessutom finns plats för vattenkokare eller kaffebryggare för den som själv föredrar att tillreda något att äta. Medicin Ansvarig för hantering av mediciner är sjuksköterskan. På S:t Erik använder vi det s k APODOS-systemet där apoteket förpackar medicin i små plastpåsar märkta med namn, personnummer, namn på medicin samt datum och tid när medicinen skall användas. Sjuksköterskan beställer medicin för samtliga boende och ansvarar för att medicin finns tillgänglig enligt förskrivande läkares ordination. Medicin förvaras i låst skåp i varje lägenhet och sjuksköterskan har möjlighet att delegera arbetet med att dela ut medicin till någon eller några bland personalen på avdelningen. För att nedbringa hantering av kontanta medel är vi tacksamma om att inköp av förskriven medicin hanteras via faktura. Sjuksköterskan kan hjälpa till vid ifyllande av Apotekets Kreditansökan. Möblering av bostad Varje boende möblerar rummet med dina egna möbler med undantag av säng och madrass. Vi föreslår att boende medför eget sängtäcke, kuddar, filt, överkast samt handdukar och badlakan. I hygienutrymmet behövs ett duschdraperi och en tvättkorg och vi ser gärna att det finns en halkmatta på golvet. En nagelsax kan vara lämplig att ta med. Det är trevligt om lägenheten kan möbleras personligt och funktionellt. Ett köksbord med några stolar kan vara lämplig utgångspunkt för möblering liksom att det kan vara trevligt att ha kaffekoppar, dricksglas, blomvas, vattenkokare eller kaffebryggare när gäster kommer på besök, även om vi från boendet bjuder på kaffe. Pynt för olika högtider är också trevligt och gör lägenheten mer ombonad. För att minska risk för fallskador är vår rekommendation att undvika golvmattor, tag gärna med en stabil och sittriktigt fåtölj med armstöd. En god belysning minskar risken att ramla. 10

11 Nycklar I samband med inflyttning erhåller de som önskar mot kvittens en nyckel till rummet. Sjuksköterska På S:t Erik finns sjuksköterska i tjänst alla dagar dygnet runt som kan göra medicinska bedömningar och vid behov kontakta läkare. Det är sjuksköterskan som har huvudansvaret för att den medicinska vården fungerar. Till exempel att se till att medicinering sker enligt ordination, att läkare kontaktas vid behov eller att den boende kommer till sjukhus om besvären inte kan behandlas på plats. Det är också sjuksköterskan som informerar närstående vid förändringar i hälsotillståndet. Tandvård Den som så önskar kan behålla sin tandläkare och tandhygienist. En årlig munhälsobedömning görs för de som så önskar av tandsköterska från tandvård. Städning Rummet städas ordentligt varannan vecka med översyn däremellan i första hand av kontaktpersonen. Kostnad för städmaterial är inkluderad i hyran. I samband med avflyttning ansvarar den boende för tömning av rum liksom flyttstädning, om hjälp med flyttstädning önskas kontakta kontaktperson som sköter kontakt med städfirma. Sekretess Varje boendes integritet är viktig för oss. All personal hos oss har tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjuktjänstlagen. Synpunkter och klagomål Vi tar självfallet emot synpunkter och klagomål som uppkommer i vår verksamhet, liksom förslag på förbättringar. Blanketten Min synpunkt finns synlig på anslagstavlan på varje avdelning där tar vi emot era synpunkter. Lämna blanketten till personalen eller i verksamhetschefens postfack. Telefon Var och en beställer själv inkoppling av telefon av sin telefonleverantör. Installationen underlättas om upplysning lämnas om vilken lägenhet, avdelning och våningsplan som berörs. Tvätt Personalen på avdelningen sköter om tvätt av kläder och sängkläder. Varje avdelning har tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Vi är tacksamma om kläderna är märkta med namn. Kläder som lämnas till tvätt skall tåla vatten och maskintvätt i 60 grader. 11

12 Verksamhetschef Verksamhetschef är Zlata Cerimagic, tel Du är alltid välkommen att höra av dig i både stort som smått. Värdeföremål På ett vård- och omsorgsboende vistas en mängd personer och även om våra ytterdörrar hålls låsta för främmande personer så föreligger risk för att någonting inträffar. Vi är därför tacksamma om ni har möjlighet att begränsa förvaring av värdeföremål liksom andra personliga tillhörigheter där stöt eller skrapskador kan uppstå. Från boendets sida har vi inte möjlighet att ansvara för de boendes värdesaker. Kropp och själ med omtanke

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Först vill vi hälsa Dig och Dina närstående välkomna till Ulrikas Gård. Vår förhoppning är att ni kommer att trivas och känna er hemma här med oss. Vi kommer

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Välkommen till Norrevång

Välkommen till Norrevång Välkommen till Norrevång Reviderad 2014-02-18 Norrevångs servicehus består av: Lindängen och Stiernemosse - en boendeenhet för personer med demenssjukdom. Maglehög - tvårumslägenheter. Qvarnen - enrumslägenheter.

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strömsborg Strömsborg Strömsborgs vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har ett

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer