Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm."

Transkript

1 Välkommen till S:t Erik Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

2 VÄLKOMMEN TILL S:T ERIK Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos oss på S:t Erik. Innan vi går in på det som gäller fastigheten och boendet vill vi berätta kort om Kosmo och oss själva. Kosmo är ett privat vårdföretag som anlitats av kommunen för att sköta verksamheten vid S:t Erik. Kosmo har lång erfarenhet av vårdarbete i privat regi. Vårt namn Kosmo betyder Kropp och Själ med Omtanke och just så anser vi att omvårdnad ska bedrivas. Hela du ska må bra. Med Kropp tänker vi på hur viktiga de vardagliga rutinerna är för välbefinnandet och självkänslan. Städning, personlig hygien, kläder, måltider, sänggående och annat måste fungera liksom att bomiljön är vacker och hemtrevlig. Med Själ tänker vi på hur viktig det är att lyssna på dig och lära oss vem du är. Vilka intressen du har, vad du tycker om och inte tycker om, vad du arbetade med, hur du vill leva ditt liv Du är unik och vi anpassar vårt arbete därefter. Med Omtanke tänker vi på hur vi alltid bemöter dig. Med vänlighet, värme och glädje att få hjälpa till. Vår arbetsplats är ditt hem. Vi är till för dig. Vi hoppas att du ska trivas hos oss och vi lovar att göra allt för att du ska må bra. Hjärtligt välkommen önskar vi alla på S:t Erik. 2

3 TILL DIG SOM ANHÖRIG OCH NÄRSTÅENDE Du spelar en viktig roll Kosmo står för den praktiska omvårdnaden men för att den ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp, ditt engagemang och dina kunskaper. För oss är det individanpassad vård som gäller. Det betyder att vi vårdar våra boende olika utifrån var och ens behov, personlighet och tidigare livsstil. Detta förutsätter att vi vet så mycket som möjligt om varje boende. Ingen känner din hustru eller make, mamma, pappa eller annan nära person bättre än du. Dina unika kunskaper om hennes eller hans intressen, vanor, historia och allt annat som utgör en människas hela personlighet, är guld värda för oss. Då kan vi finjustera vårdarbetet efter person och skapa det lilla extra som gör boendet och vardagen så meningsfull och värdig som möjligt. Vi vill ha en nära relation med dig med en öppen och rak dialog om boendet och vårt arbete. Vi vill veta vad du tycker. Dina synpunkter är en hjälp i vårt arbete. Du är välkommen hit när som helst. Vi driver ingen institution med besökstider. Hos oss har någon som du tycker mycket om sitt hem. Dörren är alltid öppen. 3

4 KÄNNETECKNANDE FÖR KOSMO Människan i centrum Alla människor har behov av att få känna värme, närhet, bekräftelse, respekt, värdighet med mera. Människor är också väldigt olika: olika kön, ålder, intressen, färdigheter, åsikter, glädjeämnen, hälsa, utbildning Olikheterna gör varje människa till en unik individ. Utgångspunkten för vårt arbete är att tillfredsställa både grundbehoven och det andra som är specifikt för var och en. Vi tar vi fasta på det positiva och livsbejakande: ett meningsfullt liv, delaktighet, glädje, god mat och dryck, och vacker miljö inte minst. Självklarheter kan tyckas men det är det självklara som måste göras först. Kosmo är ett av de äldsta privata vårdföretagen i Sverige startades redan 1992 och har med åren utvecklat en framgångsrik metod för individanpassad äldrevård. Genom att lära känna varje boende kan vi låta henne eller honom fortsätta leva sitt liv som tidigare, så långt det är möjligt. För oss är det självklart att vi är till för de boende och deras anhöriga och närstående. Det är detta som driver oss. Etisk värdegrund Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt i alla situationer står det i Kosmos policy. Alla boende har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem man är. Vi främjar likabehandling och jämställdhet på enheterna och tar avstånd från all typ av kränkande särbehandling och diskriminering. Personalen har instruktioner för hur man ska agera vid olika situationer eller hantera problemområden. Vår handlingsplan kring etik engagerar vi alla i, såväl personal som boende och anhöriga. Planen ser till hela människan med fokus på aspekter som omtanke, kompetens, tillförlitlighet, mångfald, samhällsansvar och respekt för allas lika rätt. Som anhörig är det viktigt att du är uppmärksam på signaler från den boende och aldrig drar dig för att prata öppet med oss. 4

5 Medarbetarna Kosmo ser varje anställd som en kompetent och kreativ medarbetare och nyckelperson. Våra medarbetare vet att varje enstaka göromål, hur oansenligt det än kan verka, bidrar till att skapa livskvalitet för de boende. De arbetar också i en företagskultur som präglas av frihet med möjlighet att ta egna initiativ och utvecklas i sin yrkesroll. När du talar med oss vet du att vi lyssnar, eftersom vi förstår att dina synpunkter hjälper oss att bli ännu bättre. Kontaktmannaskapet Utmärkande för Kosmo är att alla medarbetare också fungerar som kontaktman för en eller två boende och anhöriga. Genom kontaktmannaskapet får vi till stånd en trepartsdialog mellan den boende, oss och dig som anhörig. Förutom fakta om den boendes tidigare liv, intressen, förmåga mm är det viktigt för oss att veta vilken grad av kontakt du vill ha och om du har möjlighet att till exempel göra ärenden som att åka och handla eller följa med till läkare. På basis av all den information vi får på detta sätt, skapar vi tillsammans med dig den individuella genomförandeplanen som blir styrande för omvårdnaden. Det säger sig självt att kontaktmannen är den person hos oss du främst vänder dig till med alla frågor, tankar och synpunkter. Han eller hon känner din anförvant eller nära vän bättre än någon annan. Kontaktmannaskapet garanterar också att dialogen mellan oss tre aldrig upphör. Det ständig samtalet är en nyckel till bra och personlig omvårdnad. Platt organisation Kosmo har en platt och decentraliserad organisation. Den korta vägen mellan medarbetare och chef gör att till exempel förändringar kan genomföras snabbt och effektivt. Detta ökar personalens engagemang och delaktighet eftersom man vet att man kan påverka. I förlängningen betyder det att också du som aktiv anhörig och närstående har inflytande på verksamheten. 5

6 Ledningssystemet Hela vår verksamhet styrs och samordnas via ett kraftfullt ledningssystem. Tack vare detta kan våra grundläggande tankar och strategier styras om till praktiskt, individanpassat omvårdnadsarbete. Systemet är databaserat och alla instruktioner mm som rör arbetet finns lättåtkomligt för alla medarbetare som ett stöd i det dagliga arbetet. Kompetens och ständig förbättring Utbildning och ständigt förbättringsarbete är en viktig del av del av vår verksamhet. Vi vill vara tongivande inom svensk äldrevård och för det krävs systematisk kompetensutveckling av medarbetarna. Detta sker både i egen regi och i samarbete med universitet, branschorganisationer och experter som Lennart Minthon vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö. Kosmo har egen process för tillvaratagande av erfarenheter från olika arbetsområden och hur den säkras och kommer andra medarbetare tillgodo i alla delar av företaget. Säg vad du tycker! Som anhörig och närstående har du en viktig roll i Kosmo. Du känner den boende allra bästa och ni delar ofta en lång och kärleksfull historia. Du uppfattar säkerligen detaljer och nyanser hos din partner, släkting eller vän som vi inte ser lika klart. Vi vill att du berättar för oss vad du tycker och tänker om vårt arbete. Inte för sakens skull, utan för att vi ska kunna göra något om det gäller ett problem. Det finns visserligen en färdig blankett Min synpunkt att fylla i, men vi ser lika gärna att du tar det med kontaktmannen. Vi tror att det ständiga samtalet oss emellan om hur den boende mår och vårt arbete, i längden är avgörande för den vård vi kan ge. 6

7 Välkommen till S:t Erik Adress: P O Hallmans gata 1-3, Stockholm. Telefon: Fax: Fax Du har fått en lägenhet på plan: Lägenhetsnummer: Din kontaktperson är: Telefonnummer och e-post till personalen: Verksamhetschef: Zlata Cerimagic, telefon dagtid: E-post: Sjuksköterska: Sjukgymnast: Arbetsterapeut: Avdelning Sirius, telefon: E-post: Avdelning Orion, telefon: E-post: Avdelning Capella, telefon: E-post: Avdelning Vega, telefon: E-post: Besök gärna vår hemsida för veckobrev och fotoalbum. Byggnad och lokaler S:t Erik vård- och omsorgsboende är ett boende med 30 lägenheter för lika många personer med demensdiagnos vård och omsorg bedrivs dygnet runt. Boendet ligger i ett lugnt område på Kungsholmen i anslutning till en stor park och Karlbergskanalen. Verksamheten är fördelad på 4 avdelningar i 2 huskroppar med en lummig innergård emellan som ger goda möjligheter till utevistelse och samvaro. Boendet ligger integrerat i ett bostadshus. S:t Erik vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Kosmo AB på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning sedan november Hitta hit S:t Eriks vård- och omsorgsboende är beläget på Kungsholmen. Adressen är P O Hallmans Gata 1-3. Närmaste busshållplats är S:t Eriks Ögonsjukhus som trafikeras med buss nr 1 och 56. Västermalmsgallerian ligger på gångavstånd och har ett 50-tal butiker med ett brett utbud inom såväl dagligvaror som sällanköpsvaror liksom apotek och banker. Vid Gallerian finns Fridhemsplans tunnelbanestation liksom ett flertal busslinjer. 7

8 PRAKTISK INFORMATION A-Ö Att bo på S:t Eriks vård- och omsorgsboende Rent juridiskt tecknar varje boende ett andrahandskontrakt om att hyra sin bostad, förstahandskontraktet innehas av Stockholms Stad via Kungsholmens Stadsdelsförvaltning. Detta innebär att den boende varje månad från Kungsholmens Stadsdelsnämnd erhåller en faktura innehållande hyra och kostnad för vård och mat. Det är boendet som månadsvis upprättar underlag för debitering av vård och mat. Elektricitet och TV-avgift ingår i hyran. Vid sjukhusvistelse, kan om vissa villkor uppfylls, en justering ske av vård och matkostnad. När hyreskontrakt är tecknat finns möjlighet att via Pensionsmyndigheten ansöka om Bostadstillägg. Att bo på ett vård- och omsorgsboende räknas som att bo i en hyresrätt. Detta innebär att åverkan i bostaden utöver normalt slitage, exempelvis spikhål i väggar, kan behöva återställas i samband med avflyttning. Aktiviteter Vår önskan är att alla boende skall uppleva att S:t Erik är ett hem för just dig där du kan försätta leva ditt liv, precis som du vill. Det innebär att vi erbjuder varierande aktiviteter i syfte att stimulera och öka ditt välbefinnande. Vi strävar även att ta tillvara det som gör att människor fungerar och mår bra tillsammans. Utbudet av aktiviteter kan variera efter årstid men brukar bestå av utevistelse med promenader, sittgymnastik, tidningsläsning, högläsning, musik med allsång, taktil massage, underhållning, fester mm. Aktuellt program finns anslagen på anslagstavlan som finns på varje våningsplan. Den som så önskar kan alltid tala med sin kontaktperson om du har förslag eller önskningar på aktiviteter. Anhöriga/God man Vi är måna om en nära kontakt med dina anhöriga. Vi lyssnar alltid på deras förslag och synpunkter. Vi är glada om de kan följa med dig på sjukhusbesök, medverka i aktiviteter m.m. I det fall du önskar begränsa deras insyn i ditt liv är det viktigt att du informerar oss om detta, vår personal arbetar under sekretess. Ankomstsamtal I anslutning till inflyttning erbjuds alla ett ankomstsamtal med vår sjuksköterska och en person från vårdpersonalen på din avdelning som sedan kommer att fungera som kontaktperson. Vid ankomstsamtalet kan du och dina anhöriga närmare klargöra önskemål och andra förväntningar som finns i samband med inflyttningen. Någon dag efter att du flyttat in hos oss vill vi lära känna dig litet närmare. Vi kommer att be dig att berätta om hur livet har varit och om behov och speciella önskemål som du har. Efter att inhämtat ditt medgivande så frågar vi även dina närstående samma fråga. Av era berättelser gör vi sedan vad vi kallar för en levnadsberättelse som kommer att fungera som ett stöd för vår personal vid den dagliga kontakten med dig. 8

9 På basis av den information vi fått, skapar vi tillsammans med dig och dina anhöriga en individuell genomförandeplan som ligger till grund för den vidare omvårdnaden. Arbetsterapeut och sjukgymnast Arbetsterapeut och sjukgymnast deltar i vårdplaneringsmöten och har ansvar för att eventuella hjälpmedel utprovas och anpassas efter behov och förutsättningar. De ger även enklare behandlingar, men fungerar framför allt som konsulter för att ge råd och handledning till övrig vårdpersonal. Besök Samtliga boende är välkomna att ta emot besök när man så önskar oavsett tid på dagen, precis som hemma. Självfallet bjuder vi på fika vid besöket. Frikort för tandvård inom ramen för Högkostnadsskyddet Personer som bor på Vård- och omsorgsboende är berättigade till ett så kallat Grönt kort som berättigar till att viss tandvård inkluderas inom ramen för högkostnadsskyddet för sjukvård. Detta är sjuksköterskor ser till att du får det. Försäkring Vi rekommenderar att ni samband med inflyttning behåller eller tecknar en separat hemförsäkring. I annat fall kommer ni och era tillhörigheter att helt sakna försäkringsskydd. Vi rekommenderar en kontakt med ett försäkringsbolag för en närmare genomgång av ert försäkringsskydd. Hårfrisör och Fotvårdsspecialist Hårfrisör och fotvårdsspecialist besöker regelbundet boendet. Fotvårdsspecialisten erbjuder såväl medicinsk fotvård som övrig fotvård. Uppgift om tid för besök liksom för pris sker via kontaktpersonen. Kontaktperson För samtliga boende gäller att de har en utsedd kontaktperson. En kontaktperson är en person som arbetar nära den boende på samma avdelning och har ett speciellt ansvar för att lära känna och se till den boendes behov. Till kontaktpersonen kan ni vända er i olika frågor. För att underlätta för inköp av småsaker (ex. tvål, hårshampo etc) kan en mindre summa pengar lämnas till kontaktpersonen som lämnar kvitto på mottaget belopp och som upprättar en sammanställning över inköpen. På varje lägenhetsdörr finns anslag om namn på kontaktperson. Läkare Via separat avtal har Stockholmsgeriatriken ansvar för läkarinsatserna vid S:t Erik, liksom för ett flertal andra vård- och omsorgsboenden i Stockholms innerstad. Vår sjuksköterska har kontakt med erfarna geriatriker som varje vecka besöker S:t Erik eller gör individuella besök efter kontakt från vår sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för att läkaren får information om hälsotillståndet hos samtliga boende. I samband med inflyttning och sedan minst en gång per år görs en individuell läkemedelsgenomgång. Om du i egenskap av boende eller någon närstående önskar kontakt med läkare kontaktar ni sjuksköterskan. 9

10 Måltider Samtliga måltider serveras i det gemensamma köket, alternativt finns möjlighet för den som föredrar att äta i den egna bostaden. Dagens måltider i form av lunch och middag levereras dagligen till oss från ett kök i nedkyld form. Uppvärmning sker sedan i respektive avdelnings kök. Varje avdelning tillreder själv frukost, mellanmål och kvällsmål detsamma gäller för fika. Varje boende väljer själv tid för frukost. Eftersom vi eftersträvar ett, över dygnet, jämnt intag av läkemedel kan detta innebära att vi först serverar en lättare frukost i sängen tillsammans med medicin samt senare efter uppstigning ytterligare en frukost i köket. Lunch serveras ca och middag ca Under eftermiddagen serveras kaffe och på kvällen kaffe/thé, fil och smörgås. Nattetid, för den som önskar finns dryck, filmjölk och smörgås att tillgå. I varje bostadsrum finns ett kylskåp, dessutom finns plats för vattenkokare eller kaffebryggare för den som själv föredrar att tillreda något att äta. Medicin Ansvarig för hantering av mediciner är sjuksköterskan. På S:t Erik använder vi det s k APODOS-systemet där apoteket förpackar medicin i små plastpåsar märkta med namn, personnummer, namn på medicin samt datum och tid när medicinen skall användas. Sjuksköterskan beställer medicin för samtliga boende och ansvarar för att medicin finns tillgänglig enligt förskrivande läkares ordination. Medicin förvaras i låst skåp i varje lägenhet och sjuksköterskan har möjlighet att delegera arbetet med att dela ut medicin till någon eller några bland personalen på avdelningen. För att nedbringa hantering av kontanta medel är vi tacksamma om att inköp av förskriven medicin hanteras via faktura. Sjuksköterskan kan hjälpa till vid ifyllande av Apotekets Kreditansökan. Möblering av bostad Varje boende möblerar rummet med dina egna möbler med undantag av säng och madrass. Vi föreslår att boende medför eget sängtäcke, kuddar, filt, överkast samt handdukar och badlakan. I hygienutrymmet behövs ett duschdraperi och en tvättkorg och vi ser gärna att det finns en halkmatta på golvet. En nagelsax kan vara lämplig att ta med. Det är trevligt om lägenheten kan möbleras personligt och funktionellt. Ett köksbord med några stolar kan vara lämplig utgångspunkt för möblering liksom att det kan vara trevligt att ha kaffekoppar, dricksglas, blomvas, vattenkokare eller kaffebryggare när gäster kommer på besök, även om vi från boendet bjuder på kaffe. Pynt för olika högtider är också trevligt och gör lägenheten mer ombonad. För att minska risk för fallskador är vår rekommendation att undvika golvmattor, tag gärna med en stabil och sittriktigt fåtölj med armstöd. En god belysning minskar risken att ramla. 10

11 Nycklar I samband med inflyttning erhåller de som önskar mot kvittens en nyckel till rummet. Sjuksköterska På S:t Erik finns sjuksköterska i tjänst alla dagar dygnet runt som kan göra medicinska bedömningar och vid behov kontakta läkare. Det är sjuksköterskan som har huvudansvaret för att den medicinska vården fungerar. Till exempel att se till att medicinering sker enligt ordination, att läkare kontaktas vid behov eller att den boende kommer till sjukhus om besvären inte kan behandlas på plats. Det är också sjuksköterskan som informerar närstående vid förändringar i hälsotillståndet. Tandvård Den som så önskar kan behålla sin tandläkare och tandhygienist. En årlig munhälsobedömning görs för de som så önskar av tandsköterska från tandvård. Städning Rummet städas ordentligt varannan vecka med översyn däremellan i första hand av kontaktpersonen. Kostnad för städmaterial är inkluderad i hyran. I samband med avflyttning ansvarar den boende för tömning av rum liksom flyttstädning, om hjälp med flyttstädning önskas kontakta kontaktperson som sköter kontakt med städfirma. Sekretess Varje boendes integritet är viktig för oss. All personal hos oss har tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjuktjänstlagen. Synpunkter och klagomål Vi tar självfallet emot synpunkter och klagomål som uppkommer i vår verksamhet, liksom förslag på förbättringar. Blanketten Min synpunkt finns synlig på anslagstavlan på varje avdelning där tar vi emot era synpunkter. Lämna blanketten till personalen eller i verksamhetschefens postfack. Telefon Var och en beställer själv inkoppling av telefon av sin telefonleverantör. Installationen underlättas om upplysning lämnas om vilken lägenhet, avdelning och våningsplan som berörs. Tvätt Personalen på avdelningen sköter om tvätt av kläder och sängkläder. Varje avdelning har tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Vi är tacksamma om kläderna är märkta med namn. Kläder som lämnas till tvätt skall tåla vatten och maskintvätt i 60 grader. 11

12 Verksamhetschef Verksamhetschef är Zlata Cerimagic, tel Du är alltid välkommen att höra av dig i både stort som smått. Värdeföremål På ett vård- och omsorgsboende vistas en mängd personer och även om våra ytterdörrar hålls låsta för främmande personer så föreligger risk för att någonting inträffar. Vi är därför tacksamma om ni har möjlighet att begränsa förvaring av värdeföremål liksom andra personliga tillhörigheter där stöt eller skrapskador kan uppstå. Från boendets sida har vi inte möjlighet att ansvara för de boendes värdesaker. Kropp och själ med omtanke

Välkommen till Kosmo Hagalidsgården

Välkommen till Kosmo Hagalidsgården Välkommen till Kosmo Hagalidsgården Information till boende, anhöriga och närstående vid Kosmo Hagalidsgården i Västerås. Välkommen till kosmo hagalidsgården Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt

Läs mer

Välkommen till Kosmo Gammelgården

Välkommen till Kosmo Gammelgården Välkommen till Kosmo Gammelgården Information till boende, anhöriga och närstående vid Kosmo Gammelgårdens sjukhem i Vikingstad. Välkommen till kosmo gammelgården Vi önskar dig hjärtligt välkommen till

Läs mer

Välkommen till Kattrumpstullen. Information till boende, anhöriga och närstående vid Kattrumpstullen vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Välkommen till Kattrumpstullen. Information till boende, anhöriga och närstående vid Kattrumpstullen vård- och omsorgsboende i Stockholm. Välkommen till Kattrumpstullen Information till boende, anhöriga och närstående vid Kattrumpstullen vård- och omsorgsboende i Stockholm. VÄLKOMMEN TILL KATTRUMPSTULLEN Vi önskar dig hjärtligt välkommen

Läs mer

Välkommen till Karl-Johansgården. Information till boende, anhöriga och närstående vid Karl-Johansgårdens äldreboende i Uppsala.

Välkommen till Karl-Johansgården. Information till boende, anhöriga och närstående vid Karl-Johansgårdens äldreboende i Uppsala. Välkommen till Karl-Johansgården Information till boende, anhöriga och närstående vid Karl-Johansgårdens äldreboende i Uppsala. Välkommen till K ARL-JOHANSGÅRDEN Vi önskar dig hjärtligt välkommen till

Läs mer

Välkommen till Kosmo Bokebo

Välkommen till Kosmo Bokebo Välkommen till Kosmo Bokebo Information till boende, anhöriga och närstående vid Kosmo Bokemo vårdboende i Höör VÄLKOMMEN TILL KOSMO BOKEBO Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos oss på

Läs mer

Välkommen till Bernadotte. Information till boende, anhöriga och närstående vid Bernadottes vårdboende i Uppsala.

Välkommen till Bernadotte. Information till boende, anhöriga och närstående vid Bernadottes vårdboende i Uppsala. Välkommen till Bernadotte Information till boende, anhöriga och närstående vid Bernadottes vårdboende i Uppsala. VÄLKOMMEN TILL BERNADOTTE Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos oss på

Läs mer

Välkommen till Linné

Välkommen till Linné Välkommen till Linné Information till boende, anhöriga och närstående vid Linné äldreboende i Sävja. Välkommen till linné Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos oss på Linné. Innan vi

Läs mer

Välkommen till Kosmo Vasallparken

Välkommen till Kosmo Vasallparken Välkommen till Kosmo Vasallparken Information till boende, anhöriga och närstående vid Vasallparkens vårdboende i Kalmar Välkommen till KOSMO VASALLPARKEN Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya

Läs mer

Välkommen till Kosmo Solliden. Information till boende, anhöriga och närstående vid Kosmo Sollidens vårdboende i Arlöv.

Välkommen till Kosmo Solliden. Information till boende, anhöriga och närstående vid Kosmo Sollidens vårdboende i Arlöv. Välkommen till Kosmo Solliden Information till boende, anhöriga och närstående vid Kosmo Sollidens vårdboende i Arlöv. Välkommen till kosmo SOLLIDEN Vi önskar dig hjärtligt välkommen till oss på Kosmo

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Välkommen till Norrevång

Välkommen till Norrevång Välkommen till Norrevång Reviderad 2014-02-18 Norrevångs servicehus består av: Lindängen och Stiernemosse - en boendeenhet för personer med demenssjukdom. Maglehög - tvårumslägenheter. Qvarnen - enrumslägenheter.

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Vård och Omsorg ÅGÅRDEN Socialförvaltningen Socialförvaltningen SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE 2012-01-27 VÄLKOMMEN TILL ÅGÅRDEN! Ågården är ett eget boende där pensionären hyr sin lägenhet och har eget hyreskontrakt.

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Åsundagårdens omvårdnadsboende

Åsundagårdens omvårdnadsboende Åsundagårdens omvårdnadsboende! men m o k l ä V Välkommen till Åsundagården! På boendet utgår vi från att alla människor vill uppleva mening med livet och ha en god livskvalitet, även när vi blir äldre

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen SÄRSKILT BOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Gemensamt för särskilt boende är att det finns gemensam matsal och dagrum, höj - och sänkbar säng inklusive

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Gläntans omvårdnadsboende. Till dig som bor på Gläntan

Gläntans omvårdnadsboende. Till dig som bor på Gläntan Gläntans omvårdnadsboende Till dig som bor på Gläntan Välkommen! På Gläntan utgår vi från att alla människor vill uppleva mening med livet och ha en god livskvalitet, även när vi blir äldre och behöver

Läs mer

Kolarebacken Lockerudsvägen 12 542 45 Mariestad

Kolarebacken Lockerudsvägen 12 542 45 Mariestad Kolarebacken Lockerudsvägen 12 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Kolarebacken! Boendemiljö/lägenheter Kolarebacken är ett särskilt boende som ligger på Lockerudsvägen 12 vid sjukhuset. Boendet

Läs mer

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Mariegärde Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Mariegärde! Boendemiljö/lägenheter Mariegärde är ett särskilt boende som ligger på Mariegärdesväg 7. Det är ett boende för personer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE. Hemmatrivsel i natursköna Västerhaninge

VÄLKOMMEN TILL JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE. Hemmatrivsel i natursköna Västerhaninge VÄLKOMMEN TILL JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE Hemmatrivsel i natursköna Västerhaninge KONTAKTINFORMATION JOHANNESLUND ÄLDREBOENDE Enhetschef: Inger Norlin, A-sidan, 08-606 72 17, inger.norlin@haninge.se Anne

Läs mer

Välkommen till Ekebacken

Välkommen till Ekebacken TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Ekebacken Ett boende för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt av annan orsak. 2013-03-14

Läs mer

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö KONTAKTINFORMATION HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Enhetschef: Anna Sjösten Yderhag...08-606 89 82 anna.sjosten-yderhag@haninge.se

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Välkommen till Kosmo Solliden!

Välkommen till Kosmo Solliden! Välkommen till Kosmo Solliden! Adress: Arlövsgården, Arwidiusväg 56, 232 91 Arlöv Solliden är inhyst i anrika Arlövsgården. Fastigheten förvaltas av Hemsö. Idag erbjuder vi 97 boendeplatser med inriktning

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Välkommen till särskilt boende

Välkommen till särskilt boende Välkommen till särskilt boende Välkommen till: Eget boende i särskilt boende Med eget boende innebär till stora delar att det är som vilken lägenhet som helst. Du har egen nyckel till din lägenhet men

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon:

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Kommunens handläggare telefontid mån fre, 08.00 09.30 0346 88 60 00 Telefonlista: Verksamhetschef,

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÄTTERNGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL VÄTTERNGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL VÄTTERNGÅRDEN Vätterngården är ett vård- och omsorgsboende Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM VÄTTERNGÅRDEN Vätterngården är ett vård- och omsorgsboende, byggt 1995 och har fyra avdelningar,

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun Solgårdens korttidsvistelse Enköpings kommun Välkommen till Solgården Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd, och

Läs mer

Välkommen. till Mogården

Välkommen. till Mogården Välkommen till Mogården Broschyren du håller i din hand innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar som vi hoppas du och dina anhöriga kan ha nytta av. Vi hoppas att du kommer att

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende!

Välkommen till ditt nya boende! Välkommen till ditt nya boende! Innehåll Inför flytt 4 Viktiga telefonnummer inför din flytt 4 Egen möblering 4 Checklista inför flytt 4 Att ta med till din nya lägenhet 5 Din lägenhet 6 Trygghet i din

Läs mer

Välkommen till. Alströmerhemmet

Välkommen till. Alströmerhemmet Välkommen till Alströmerhemmet Vi hoppas att du/ni ska trivas, känna trygghet, glädje och få möjlighet att leva hela livet under din/er vistelse här hos oss på Temabo och Alströmerhemmet. I denna broschyr

Läs mer

Särskilt boende i Lindesbergs kommun

Särskilt boende i Lindesbergs kommun Särskilt boende i Lindesbergs kommun 2014-01-23 Välkommen till ditt nya boende! På särskilt boende i Lindesbergs kommun arbetar vi utifrån en värdegrund vi eftersträvar att erbjuda en god livskvalitet

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Välkommen till. Kärråkra. Trollenäsvägen 2. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Kärråkra. Trollenäsvägen 2. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Kärråkra Trollenäsvägen 2 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Kärråkra Kärråkra ligger i ett naturskönt område med närhet till en 4H-gård med bland annat hästar som betar i hagen. Det finns

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 1 (8) Åsliden - juni 2009/bi VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 090603\t:\soc\birgitta\båstad-ö.karup\välkomen till åsliden, 090602.doc\b 2 (8) VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN Vi som arbetar på Åsliden vill hälsa dig varmt

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Välkommen till. Ölycke. Storgatan 31, Löberöd. Korttidsboende och vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Ölycke. Storgatan 31, Löberöd. Korttidsboende och vård- och omsorgsboende Välkommen till Ölycke Storgatan 31, Löberöd Korttidsboende och vård- och omsorgsboende Lägenhet på Ölycke Ölycke ligger beläget i lantlig miljö i centrala Löberöd i Eslövs kommun i närhet till apotek,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende Senast reviderad 2014-03-25 2 (6) OM WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende. Wasagården är byggt 1971 och har tre avdelningar,

Läs mer

Praktisk information om

Praktisk information om Praktisk information om Hjärtligt välkommen till Oskarsro!... 2 Kontaktuppgifter till din personal... 2 Kort om Temabo... 3 Våra roller... 3 Mat och måltider... 4 Städning... 5 Boende ansvarar själv för:...

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDEN Hagagården är ett boende för personer med demensproblematik SOCIAL SEKTOR Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM HAGAGÅRDEN Hagagården startade sin verksamhet 1989 och består av

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Information till dig som bor på Trögdshemmets omvårdnadsboende. Trögdshemmets omvårdnadsboende. Enköpings kommun

Information till dig som bor på Trögdshemmets omvårdnadsboende. Trögdshemmets omvårdnadsboende. Enköpings kommun Information till dig som bor på Trögdshemmets omvårdnadsboende Trögdshemmets omvårdnadsboende Enköpings kommun Utatue voleniat. Xeriureet adit, coreet wis exer sis adit. Enköpings kommun 2013 vård- och

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Välkommen till. Bergagården. Bergavägen 1. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Bergagården. Bergavägen 1. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Bergagården Bergavägen 1 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Bergagården Bergagården ligger i utkanten av Eslöv med närhet till natur, mataffär och apotek. Lägenheterna är fördelade på tre

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE

TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Välkommen till äldreboende!... 3 Inflyttning... 4 Värdighetsgarantier... 4 Aktiviteter och sysselsättning... 6 Bostaden... 7 Vad

Läs mer

Välkommen till Falkalyckan

Välkommen till Falkalyckan Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Välkommen till Falkalyckan INFORMATION ANGÅENDE BOENDE Vi hoppas Du kommer att trivas hos oss på Falkalyckan! Vi vill göra vårt bästa för att inflyttningen skall

Läs mer

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in Äldreboende Information till dig som snart ska flytta in Skellefteå kommuns äldreboende är till för dig som behöver socialt stöd, omsorg och vård och av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Att flytta

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BO PÅ BERGUVEN

VÄLKOMMEN ATT BO PÅ BERGUVEN VÄLKOMMEN ATT BO PÅ BERGUVEN Berguven är ett äldreboende som drivs av Falkenbergs Kommun, och finns beläget alldeles i skogskanten på Falkagård. Huset byggdes 1992, och innehåller sex avdelningar med vardera

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Husbygården Husbygårdens vårdboende Husbygårdens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL WASAGÅRDEN Sjöhem, Hillersro och Hagagården Wasagården är ett vård- och omsorgsboende Senast reviderad 2017-01-25 2 (5) OM WASAGÅRDEN Wasagården är ett vård- och omsorgsboende som består

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Ett vackert och naturnära boende i historiska Tungelsta

Ett vackert och naturnära boende i historiska Tungelsta VÄLKOMMEN TILL ROS-ANDERS GÅRD Ett vackert och naturnära boende i historiska Tungelsta KONTAKTINFORMATION ROS-ANDERS GÅRD Enhetschef: Thory Eriksson...08-606 78 11 thory.eriksson@haninge.se Administrativ

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

Granbacken SÄRSKILT BOENDE. Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga

Granbacken SÄRSKILT BOENDE. Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga Granbacken SÄRSKILT BOENDE Information till dig som flyttar in och till dina anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar in samt till dina anhöriga.

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Välkommen till Flintebro. ett särskilt boende. i Skurups kommun

Välkommen till Flintebro. ett särskilt boende. i Skurups kommun Välkommen till Flintebro ett särskilt boende i Skurups kommun 2 Välkommen till Flintebro i Skurup Vi önskar dig och dina närstående välkomna till Flintebro. Här jobbar vi för att skapa en boendemiljö som

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen!

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen! Solgårdens korttidsvistelse Välkommen! Välkommen till Solgården! Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd och ger

Läs mer

Praktisk information om. Guldbröllopshemmet

Praktisk information om. Guldbröllopshemmet Praktisk information om Guldbröllopshemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Guldbröllopshemmet!... 2 Kontaktuppgifter personal... 2 Inflyttning... 2 Kort om Temabo... 3 Verksamhetsledningens ansvar...

Läs mer

Till dig som boende på Lillsidan Lillsidans omvårdnadsboende

Till dig som boende på Lillsidan Lillsidans omvårdnadsboende Till dig som boende på Lillsidan Lillsidans omvårdnadsboende Enköpings kommun Information till dig som bor hos oss Lillsidans omvårdnadsboende ligger mitt i ett bostadsområde med närhet till buss, matbutik

Läs mer

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten Vi önskar dig och dina närstående välkomna till korttidsenheten på Lillgården. Här möter du personal som har

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Välkommen till Svalan

Välkommen till Svalan Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Välkommen till Svalan INFORMATION ANGÅENDE BOENDE PÅ SVALAN Svalan är ett äldreboende i Sölvesborgs kommun som ligger i centrala Mjällby. Det är ett trevåningshus

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 Tuvängen Innehållsförteckning Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 2 Välkomna till Tuvängen Tuvängen är ett

Läs mer

kontaktmän ur personalen som har ett extra ansvar för dig. Där sammanfattas hur din hjälp ska vara utformad och hur den ska utföras.

kontaktmän ur personalen som har ett extra ansvar för dig. Där sammanfattas hur din hjälp ska vara utformad och hur den ska utföras. Linnäs är en korttids avdelning på vård- och omsorgsboendet Wasagården. På Linnäs finns åtta platser avsedda för korttidsvård. De är fördelade på fyra enkelrum och två dubbelrum. Vi bedömer vem som har

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BERGS

VÄLKOMMEN TILL BERGS VÄLKOMMEN TILL BERGS VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BERGS Bergs tillhör Melleruds kommun och ligger ca 10 min gångväg från Melleruds centrum, bredvid järnvägsstationen. För närvarande finns 16 korttidsplatser på

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM TRYGGHETSBOENDET Trygghetsboendet har fyra avdelningar, Stugan, Ollebo, Skogsbo och Grantorp och består av totalt 27 lägenheter samt

Läs mer

Välkommen till Lagersbergsgårdens vård-och omsorgsboende

Välkommen till Lagersbergsgårdens vård-och omsorgsboende Välkommen till Lagersbergsgårdens vård-och omsorgsboende Denna information vänder sig till dig som redan bor eller ska flytta in på boendet. Under olika rubriker hittar du information som kan vara bra

Läs mer

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Marianne Ragnarsson 0240-66 03 73 Avdelning Solhöjden 0240-66 03 00 Glimten 0240-66 04 61 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Margareta Nordström 0240-66

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer