Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare"

Transkript

1 Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011

2 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna Akedo... Aleris... Attendo... Augusta... Care Rent... Carema Care... Divan Äldreomsorg... Enklare Vardag... Eveo... Förenade Care... Humaniora... Ideal vård... Livis... Macorena... Mica... Mångkulturell hemtjänst. NoViis... Olivia... Proffssystern... Saxena... SottoVento

3 Inledning Omvårdnadsnämnden i Solna har det politiska ansvaret för äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och det ska vara tryggt att åldras och bo i Solna, det är ledstjärnan för omvårdnadsnämnden i Solna. Omvårdnadsförvaltningen har till uppgift att verkställa omvårdnadsnämndens beslut, att planera, driva och följa upp verksamheten. Verksamheten drivs både av externa entreprenörer och i Solna stads egen regi. I denna broschyr hittar du information om hemtjänst, hur du ansöker och vilka utförare som finns. Mer information finner du även på Solna stads hemsida 3

4 Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt att bo hemma. Om du av någon anledning, till exempel en funktionsnedsättning eller minskad ork inte kan klara de vardagliga sysslorna själv, så kan du ansöka om att få hjälp i hemmet. Hur får jag hemtjänst? I Solna finns det två sätt att få hjälp i hemmet. Om du endast behöver hjälp med service kan du göra en förenklad ansökan. Då behöver du inte träffa en handläggare. Om du behöver mer hjälp eller om du är under 65 år så måste du göra en traditionell ansökan. Du får då träffa en handläggare som gör en utredning av dina hjälpbehov och fattar ett beslut. Hur ansöker jag om hemtjänst? Om du behöver hjälp dagligen till exempel med din personliga omvårdnad, kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp. Det kan vara hjälp med matlagning, dusch, toalettbesök eller tillsyn. Du måste själv ansöka om den hjälp du behöver. Det kan ingen göra åt dig. Biståndshandläggaren kommer att skriva en utredning utifrån den information som du lämnat vid hembesöket. Se kontaktuppgifter på baksidan av broschyren. Hur går en utredning till? Kontakta en biståndshandläggare genom att ringa eller att skicka in en ansökan. Om du är inlagd på sjukhus så är det sjukhuset som kallar till en så kallad vårdplanering. Biståndshandläggaren behöver träffa dig för att få din ansökan. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kommer du tillsammans med handläggaren att gå igenom din hälsa, din sociala situation och ditt hjälpbehov. Om du blir beviljad hjälp måste du välja en hemtjänstutförare. Om du får avslag på den hjälpen du ansökte om så har du rätt att överklaga inom tre veckor. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Du får alltid ett skriftligt beslut på det du ansökt om. Förenklad ansökan om service För dig som är över 65 år och behöver hjälp med service finns möjlighet till förenklad handläggning vilket innebär att du endast anger dina hjälpbehov på en särskild blankett. Service kan vara inköp, städning, tvätt, apoteksärenden eller sopsortering. Du kan även göra en förenklad ansökan för att få ett trygghetslarm, matlådor eller promenader. Om vill ansöka om mer hjälp än vad som framgår av blanketten för förenklad ansökan måste du göra en traditionell ansökan. Gå gärna in på Solnas hemsida och läs mer om hemtjänst och jämför hemtjänstutförare: solna.se/sv/familj-omsorg/hemtjanst/ 4

5 Kundval Solna stad har tecknat avtal och överenskommelser med olika utförare för driften av hemtjänst. Avtal och överenskommelser reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. När du blivit beviljad hjälp i hemmet har du rätt att välja en utförare. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg arbetar staben för kvalitetsutveckling med att göra avtalsuppföljningar hos samtliga entreprenörer och egen regi. Staben för kvalitetsutveckling tar emot klagomål och synpunkter från kunder och ser till att dessa åtgärdas av respektive utförare. Sedan år 2008 görs brukarundersökningar där samtliga som är beviljade hjälp i hemmet eller bor på boende tillfrågas. Resultatet av brukarundersökningar och den senaste avtalsuppföljningen finns att läsa på solna.se/sv/familj-omsorg/hemtjanst/ Där kan du också jämföra alla hemtjänstutförare utifrån verksamheternas profiler. Om jag inte kan välja Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare eller en handläggare på staben för kvalitetsutveckling. Det bästa är om du känner någon som har hemtjänst eller om du själv kan ringa till de olika utförarna och ställa frågor. Kan jag byta utförare? Du har rätt att byta utförare när du önskar. Det tar 30 dagar att få bytet genomfört. Prata med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Om jag behöver mer hjälp Kommunens riktlinjer reglerar till viss del vilka hjälpinsatser du kan få beviljade. De flesta hemtjänstutförare erbjuder även så kallade tilläggstjänster. Dessa tjänster betalar du direkt till hemtjänstföretaget. Det kan gälla hjälp med storstädning, fönstertvätt och snöskottning. I telefonkatalogen kan du hitta fler företag som erbjuder hushållsnära tjänster. Om jag inte är nöjd med hjälpen Om du inte får den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med sättet den utförs på så ska du i första hand kontakta verksamhetschefen på hemtjänstföretaget. Du kan också ringa till staben för kvalitetsutveckling och lämna ett klagomål. I vissa fall kan du få kompensation av hemtjänstuföraren. Var ska jag vända mig om jag har klagomål? Kvalitetsutvecklare för hemtjänst, larm och nattpatrull samt dagverksamheter för äldre, tel

6 Kvalitetsdeklaration Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Hemtjänst Personer som har behov av hjälp och stöd i vardagen kan ansöka om att få hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer. 6

7 vi lovar att Du får en kontaktman som har ett helhetsansvar för det stöd och den hjälp du är beviljad. Kontaktmannen ska vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar. Du får ett gott bemötande av personalen som har rätt kompetens för att utföra den hjälp du har blivit beviljad. Du kan lätt komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. Personalen lyssnar till din vilja och dina önskemål. En överenskommelse träffas mellan dig och personalen över hur din personliga omvårdnad och service ska utföras hemma hos dig. Detta dokumenteras och sammanfattas i en genomförandeplan. Du blir informerad om personalen är försenad eller om det kommer annan personal än den som är inplanerad. All personal som kommer till dig ska kunna legitimera sig. Personalen som sköter dina inköp hanterar dina pengar på ett säkert sätt. Hemtjänsten hanterar dina nycklar på ett säkert sätt. Personalen samverkar med din husläkare och distriktssköterska utifrån dina behov och önskemål. Kompensation Du har rätt att få kompensation av hemtjänstutföraren om en kvalitetsbrist uppstått. Utgångspunkten är att brister ska rättas till så att du blir nöjd. Om du inte blir nöjd kan du vända dig till omvårdnadsnämnden. HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/ synpunkt. HÄR FINNS VI Postadress Solna stad Omvårdnadsförvaltningen Solna Besök Stadshuset i Solna centrum Stadshusgången 2 Telefon E-post Webbplats solna.se 7 7

8 Vad kostar hemtjänsten? Omsorgsavgiften för år 2011 varierar mellan kr/mån beroende på din inkomst och på vilka insatser du har. Hur beräknas avgiften? Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften. Omsorgsavgiften räknas ut efter dina inkomster och det lagstadgade förbehållsbeloppet. Du är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift. tv-licens, fritid, dagstidning, telefon, hemförsäkring, tandvård, resor och läkemedel. Om du har levnadskostnader utöver de som ingår i förbehållsbeloppet har du möjlighet att få ett individuellt prövat förbehållsbelopp. Det kan vara aktuellt om du till exempel har god man eller behöver medicinsk fotvård. Rätten att överklaga avgiftsbeslut. Du får ett skriftligt beslut på omsorgsavgiften. Är du inte nöjd med beslutet det vill säga, avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Därefter skickas inte nya avgiftsbeslut ut vid årliga justeringar. Förbehållsbeloppet för år 2011 är: Ensamstående 65 år och äldre: kr/månad Ensamstående under 65 år: Gifta/registrerade partner/sammanboende 65 år och äldre: Gifta/registrerade partner/sammanboende under 65 år: kr/månad kr/månad kr/månad Vad är förbehållsbelopp? När vi fastställer omsorgsavgift gör vi en beräkning av ett förbehållsbelopp. Detta är en summa som du för dina personliga behov ska ha kvar när omsorgsavgift och boendekostnad är betald. Förbehållsbeloppet gäller för hela riket och ska täcka normalkostnader för livsmedel, el, kläder, skor, hälso- och sjukvård, Betalning Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen. Vid tillfälligt uppehåll med hemtjänstinsatserna till exempel vid sjukhusvistelse i en sammanhängande period om minst 30 dagar, kan du få avgiftsbefrielse för varje 30-dagarsperiod. Tänk på att du måste boka av de serviceinsatser som du beställt minst 24 timmar före, om du inte önskar få det utfört - annars blir du debiterad avgift. Du betalar endast för de tjänster du får av hemtjänsten, och din kostnad kommer inte att kunna bli högre än maxtaxan kronor i månaden. Du och ditt hemtjänstföretag planerar när, hur och på vilket sätt hjälpen ska utföras. 8

9 Avgifter Följande avgifter betalar du per gång: Städning 2 r o k 365 kr/gång Tvätt 235 kr/gång Inköp 105 kr/gång Apoteksärende 78 kr/gång Sopsortering 78 kr/gång Frågor om avgifter Har du frågor om avgifter, kontakta avgiftshandläggarna Telefon eller Följande insatser betalar du per timme: Promenad 157 kr/tim Avlösning i hemmet 26 kr/tim Telefontid Måndag-torsdag Fredag Följande insatser betalar du en fast avgift för per månad: Personlig omvårdnad Trygghetslarm Matdistribution 835 kr/månad 157 kr/månad 157 kr/månad Bostadstillägg för pensionärer Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att kunna betala för ditt boende. Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad oavsett om du bor i en hyrd bostad, i en bostadsrätt eller i ett eget hus. Om du har låga inkomster kan du få bostadstillägg även om du har tillgångar. Om du är gift, sambo eller registrerad partner är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Som ålderspensionär ska du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg. Ansökan av bostadstillägg Bostadstillägg ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Ring Pensionsmyndighetens Kundtjänst tel

10 Hemtjänstutförare i Solna Akedo Omsorg Akedo Omsorg tillhandahåller rehabiliterande och serviceinriktade vård-och omsorgstjänster som är inriktade mot äldre och funktionshindrade. Våra tjänster är även tillgängliga på andra språk än svenska. Akedo Omsorgs företagsidé är att låta dig som kund ha stort inflytande över hur, när och vem Du får hjälp av. Vi utför vårt arbete på ett rehabiliterande sätt för att motverka isolering och inaktivitet. Du ska känna att den omsorg vi erbjuder är trygg och säker samt att du bemöts av respekt och värme. Tack vare våra engagerade medarbetare har vi lyckats bygga upp en verksamhet som gör vardagen trevligare och tryggare för våra kunder och deras anhöriga. Beskrivning av företaget Vi har nyligen etablerat oss i Solna, men har varit aktiva i andra delar av Stockholm sen april kunskaper (förutom svenska) Engelska, persiska, arabiska, kurdiska, eritreanska, finska, syrianska, turkiska, urdu och andra språk efter förfrågan. Kontaktuppgifter Akedo Akedo Omsorg AB Adress: Sjöängsvägen Sollentuna Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Mahbobe Mohammadzadeh Tel: Mobil:

11 Aleris Vi kommer med hjärta hem till dig. För dig innebär det att vi är särskilt måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman. Vi ger det lilla extra gällande värme, respekt och omtänksamhet. Aleris erbjuder tjänster inom äldreomsorg, sjukvård och inom psykisk hälsa. Hos oss hittar du engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att få hjälp av personer som man trivs med, litar på och som bryr sig om. Aleris hemtjänst i Solna har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa personer med stora omvårdnadsbehov, demenssjukdomar och inom området psykiatri. Vi har även en egen servicegrupp som utför städning och serviceinsatser. Beskrivning av företaget Vi kommer med hjärta hem till dig. För oss på Aleris hemtjänst i Solna är det viktigt att det inte bara blir ord på ett papper, utan att du i praktiken faktiskt upplever att vi uppträder med hjärta när vi kommer hem till dig. Genom våra värderingar skapas ett gemensamt synsätt och ett värdigt bemötande. Det är viktigt att du känner dig trygg med oss och vi önskar att våra insatser ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst i Solna och den lokala ledningsgruppen består av Verksamhetschef, två driftsledare och en städledare. Vi har en trygg och stabil personalgrupp som arbetat länge på enheten. Personalgruppen består av vårdbiträden, undersköterskor och lokalvårdare med hög kompetens och lång erfarenhet i yrket. Vi har en professionell servicegrupp som utför städning och serviceinsatser. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster i form av t ex städning, tvätt klädvård, ledsagning, promenader. Dessa tjänster är avdragsgilla med 50%. Vi är ett flerspråkigt team som arbetat länge tillsammans på enheten. Förutom svensktalande personer finns följande språkgrupper representerade: finska, engelska, spanska och arabiska. Kontaktuppgifter Aleris Aleris hemtjänst i Solna Adress i Solna: Lövgatan Solna Tel: Mobil: Fax: Telefontider: Kl Lunch tel.svarare dygnet runt Hemsida: Verksamhetschef: Tarja Leppämäki Tel: Mobil: Driftsledare Nina Ohlsson Vireberg, Hallen: Tel: Mobil: Driftsledare Anna Grahn Råsunda, Berghamra: Tel: Mobil: Samordnare städ: Janne Ahlqvist Tel:

12 Attendo Vi vet hur du vill ha din hemtjänst och den utförs i samråd med dig. Våra ledord är: Kompetens - Hjälpsamhet - Engagemang. Personalen har erfarenhet och hög kompetens inom vård och omsorg. Vi arbetar mycket med att vidareutbilda vår personal för att du skall få rätt vård och omsorg. Våra specialkompetenser är inom demens och psykisk ohälsa samt inom kost och hälsa. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, så att du skall känna att vi är hos dig för din skull. Det är av stor vikt för oss att du känner dig trygg med den personal som kommer hem till dig, därför använder vi arbetskläder, namnbricka och ID-kort. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap och kontinuitet. All personal måste klara av att tala och skriva det svenska språket, då vi arbetar med människor och lagen säger att vi skall dokumentera. Det finns personal som behärskar ryska, polska, grekiska, finska, tjeckiska, danska, arabiska, eritreanska, spanska. Beskrivning av företaget i Solna Attendo Care bedriver Bollens hemtjänst i hela Solna. Enheten drivs av en verksamhetschef, samordnare, undersköterskor och vårdbiträden. Fyra bilar finns i verksamheten. Vi erbjuder individuellt anpassad omsorg och service utifrån varje persons speciella behov och önskemål. Det gör vi genom att upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver vad, när och hur din hjälp skall utföras. I ditt hem förvarar vi enligt Solna stads föreskrifter en pärm med den genomförandeplan som beskrivits ovan, tillsammans med kontaktinformation från oss. Vi har väl utarbetade rutiner gällande synpunkter, klagomål och kompensation. Vår kvalitetsgrupp fångar upp både positiv och negativ kritik. Vi återkopplar snabbt till dig, dina synpunkter är viktiga för oss. Fyra gånger/år får du vårt informationsblad. Du kan köpa hushållsnära tjänster direkt av oss, tex. inköp, städ, tvätt, fönsterputs och följeslagning. Kontaktuppgifter Attendo Attendo Bollens hemtjänst Adress: Stråkvägen Solna Tel: Fax: Hemsida: Verksamhetschef: Marie-Louise Eklof Tel: Mobil: Samordnare: Renee Simlin och Ilona Stefansson Tel: Tillgänglig: kl

13 Augusta hemtjänst Ditt hem är din borg och vi hyser den största respekt då vi kommer på besöken. Du bestämmer hur och när du vill ha din hjälp utförd.kvalitet, Flexibilitet samt tillgänglighet styr vår verksamhet. Augusta hemtjänst erbjuder omsorgsfullt utformad hemtjänst. Vi lägger ner mycket engagemang på kost och matsituationen för våra kunder/brukare då vi anser att alla har rätt att få lagad mat hemma samt sällskap då man äter. Detta bidrar till ett friskare liv. All vår personal kan laga en god och näringsriktig maträtt på mindre än 20 minuter. Vi vill även bidra till att minska isoleringen och ensamheten bland våra kunder/brukare. Beskrivning av företaget i Solna Vår personal har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Som kund kan du förvänta dig en komplett service för att underlätta din vardag samt kunna vidbehålla din livskvalitet. Du ska känna dig trygg med den personal som besöker dig. Vi tar utdrag ur belastningsregistret på all personal. All personal har arbetskläder med företagets logga på samt ID-bricka för att du ska kunna känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. All personal får kontinuerlig intern utbildning inom kost, hygien, olika sjukdomstillstånd, demensvård samt förflyttningsteknik och städ. Vi har även tillgång till 2 s.k arbetshundar cockerspaniel som vi kan ta med vid besök för de som önskar. Det är mycket uppskattat hos våra kunder i andra områden. Vi kommer att samarbeta med olika föreningar och organisationer för att kunna berika det sociala livet utanför hemmet givetvis med hänsyn till var och ens olika intressen och förmåga att delta. Tilläggstjänster Vi har även tilläggstjänster med RUT avdrag tex. Fönsterputs, storstädning, promenader, ledsagning, hundpromenad och trädgårdsarbete Inget uppdrag är för svårt för oss. Krävs det special kompetens inom något område så försöker vi ordna detta. Alla talar Svenska. Vi har även personal som talar Finska, Engelska och Arabiska finns det behov inom andra språkgrupper så ordnar vi detta Kontaktuppgifter Augusta Augusta Entreprenad AB Adress: Kvarnbäcksvägen Bromma Telefon: Verksamhetschef: Sirpa Jensen Telefon:

14 Care Rent AB Vi är flexibla: när du får ändrade hjälpbehov och/eller önskar ändrade tider så ordnar vi självklart det. Du och dina behov är i centrum för oss! Trygghet och Omsorg på DINA villkor. Vi erbjuder dig hög personalkontinuitet med duktig utbildad och erfaren personal som alltid utgår från Dina hjälpbehov och hjälper dig på det sätt som du vill, de tider du önskar. Du får hjälp av den personal som du har förtroende för. Du och dina behov är i centrum för oss! All personal talar svenska. Vid andra önskemål kan vi också erbjuda personal som kan tala ditt språk och som känner till just din kultur. Bland annat har vi personal som kan tala engelska, persiska, kurdiska, polska, finska, somaliska, tigrinska, spanska eller det språk du önskar. Beskrivning av företaget Vi är ett företag som har funnits i 10 år och vi är nu också etablerade i Solna stad. Vi är sedan många år verksamma i Stockholm stad. Vi finns också i Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby och Knivsta kommun. Vi har ingående kännedom om hemtjänstens omsorg och service genom adekvata högskoleutbildningar hos ansvariga chefer samt genom mycket duktig och kompetent personal som har vård- och omsorgsutbildning och många års erfarenhet inom området. Vår kompetenta personal är mycket måna om att hjälpa dig på det sätt Du önskar. Det är samma personal som kommer till dig och du får hjälp av den personal som du har förtroende för. Du och dina behov är i centrum för oss! Tilläggstjänster: Städning, fönsterputs, gräsklippning och snöskottning. Vi har också Ledsagarservice, avlösarservice, Personliga assistenter och vi hyr också ut sjuksköterskor som jobbar inom Stockholms län. Kontaktuppgifter Care rent Care Rent AB Adress: Västra vägen 5 A Solna Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Tel: Mobil: Bitr verksamhetchef: Susanne Bengtsson Rosa Ghamsary Tel:

15 Carema Care Carema hemtjänst fick hedersomnämnande på Kvalitetsdagen i Solna 2010, vilket innebär en guldkant på tillvaron för dig som kund genom trygghet, valfrihet och inflytande bl.a. genom aktiviteter och social omsorg. Aktiviteter och social omsorg: Vi verkar för att skapa social omsorg för dig som kund bl.a. genom att kontinuerligt flera gånger per år erbjuda kostnadsfria aktiviteter i våra hemtjänstlokaler. Psykiatriteam och demensteam: Vi har personal med utbildning inom demens och psykiatri, som hjälper våra kunder. Mat och måltider: Personalen har kunskap inom kost och näringslära. Vi erbjuder flera alternativa restauranger för dig som kund att beställa din matlåda ifrån. Särskild matansvarig personal finns med egen telefon. Beskrivning av företaget i Solna Carema har bedrivit hemtjänst i Solna kommun sedan år Vi har kunder över hela Solna. Våra lokaler finns på Hagalundsgatan 35 och Storgatan 70. På enheterna finns verksamhetschef och fyra gruppchefer samt undersköterskor och vårdbiträden med hög kompetens och lång erfarenhet. Kontinuitet och delaktighet: Du får en egen kontaktman. Genomförandeplan upprättas inom 14 dagar. Trygghet: För din trygghet bär våra medarbetare alltid synlig identitetshandling. Vi är tillgängliga för dig såväl på dagar som på kvällar och helger. Kvalitet: Vi följer regelbundet upp vår kvalitet. Avvikelser, klagomål och synpunkter dokumenteras och du får en återkoppling inom 24 timmar. Kompensation kostnadsfritt för dig vid kvalitetsbrist. Aktiviteter utan kostnad för dig i våra lokaler. Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster kan beställas såsom fönsterputsning, ledsagning, städ m.m. Tjänsterna är avdragsgilla med 50 % hos Skatteverket. Vi erbjuder dig som kund svensktalande personal, men vi har också personal som är flerspråkig och med en mångkulturell kompetens. Övriga språk som vår personal talar och som vi kan erbjuda dig är engelska, serbokroatiska, polska, spanska, ryska, arabiska. Vi har medarbetare som kan många andra språk förutom svenska; persiska, polska, kurdiska, arabiska, turkiska, ryska, engelska, franska mm. Vi försöker i största möjliga mån se till att du får en kontaktperson med ditt modersmål. Kontaktuppgifter Carema Carema Care AB Kostnadsfri telefonlinje: Verksamhetschef: Elisabeth Åberg Mobil: Tel: Adress Huvudsta: Storgatan Solna Tel Huvudsta: Gruppchef: Debra Karlberg Tel: Mobil: Fax: Gruppchef: Mira Jovanovic Tel: Mobil: se Fax: Adress Hagalund: Hagalundsgatan Solna Tel Hagalund: Gruppchef: Afrore Shala Tel: Mobil: Fax: Gruppchef: Mirjana Lestaric Tel: Mobil: E-post Gruppchef: Tel: Nela Djedovic Telefontider: Kl Hemsida: 15

16 Divan äldreomsorg och sjukvård Vård för att leva ett aktivt och värdigt liv! Vår vision: skapa möjligheter för äldre att leva ett självständigt liv, att med respekt för den enskildes önskemål erbjuda omvårdnads- och serviceinsatser. Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden eller mentalskötare. Vi har personal med särskilda kunskaper i demensvård och psykiatri och vi har medarbetare som kan många andra språk förutom svenska. Vi har personal som talar persiska, polska, kurdiska, arabiska, turkiska, ryska, engelska, franska mm. Vi försöker i största möjliga mån se till att du får en kontaktperson med ditt modersmål. Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden. Beskrivning av företaget i Solna För din trygghet: Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden. Våra medarbetare får kontinuerlig handledning och coachning. Vi garanterar att du har en kontaktperson som kontinuerligt kommer till dig. Du har alltid rätt att byta kontaktperson. Personalen bär på en företagslegitimation med foto där personens namn och id-nummer tydligt framgår när han/hon besöker dig. Vi driver ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering, hantering av egna ekonomiska medel, hygien mm. Vi har upparbetade rutiner och kontrollprogram för att uppmärksamma personalen att vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi. Vi har upparbetade rutiner för delegering från primärvården och strävar efter gott samarbete med primärvården. Vi har ansvarsförsäkringar om det skulle hända något hemma hos dig. Vi har medarbetare som kan många andra språk förutom svenska; persiska, polska, kurdiska, arbabiska, turkiska, ryska, engelska, franska mm. Vi försöker i största möjliga mån se till att du får en kontaktperson med ditt modersmål. Kontaktuppgifter Divan Divan Äldreomsorg och sjukvård AB Adress: Oxholmsgränd 3, 3 tr Skärholmen Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Mehmet Acikgöz Tel: omsorgsjouren.se 16

17 Enklare Vardag Enklare Vardag erbjuder ett engagemang utöver det vanliga. Vi har en nära kontakt med våra kunder och vårt arbete har som ledstjärna att just din vardag ska bli enklare. Det är inte lätt att välja vem som ska hjälpa till i hemmet. Därför har vi lovat oss själva att vara så tydliga och raka som det bara går. Det är därför vi heter Enklare Vardag. Beskrivning av företaget i Solna Enklare Vardag Sverige AB bildades 2001 av Fariba Bameti, som är sjuksköterska och har arbetat med vård och omsorg i mer än tjugo år. Vi har för närvarande ca 80 anställda som arbetar med hemtjänst, ledsagning och personlig assistans I Stockholmsområdet. Om behov finns kan vi erbjuda personal som pratar persiska (farsi) till de brukare som behöver hjälp i hemmet och som har svårt att kommunicera på annat språk än sitt persiska modersmål. Tilläggstjänster Enklare Vardag erbjuder också följande tjänster (om de inte ingår i biståndsbeslutet): städning av bostad, inklusive flyttstädning, klädtvätt, fönsterputsning, inköpsärenden, gräsklippning, trädgårdsarbete, och snöskottning. Kontaktuppgifter Enklare Vardag Enklare Vardag Adress: Skeppargatan Stockholm Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Fariba Bameti Tel:

18 Eveo AB Eveo AB är en unik leverantör av behov anpassad vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. Omsorgen utformas efter vårdtagarens egna villkor och specifika önskemål. Målet är att göra vårdtagarens vardag enkel och trygg. EVEO bedriver behovsanpassad nära vård, omsorg och service till äldre och funktionshindrade. De som har en annan kulturell och etnisk bakgrund erbjuds kulturell och språklig anpassad omvårdnad och service som stämmer överens med deras behov och krav. Respektfull bemötande, kontinuitet och vårdtagarens inflytande, flexibilitet och självbestämmande utgör grunderna av allt arbeta som utförs av EVEO. Dessutom erbjuds ett varierande utbud av aktiviteter som kan tillfredställa olika behov och önskningar. Beskrivning av företaget i Solna I korthet är EVEO:s mål med verksamheten när det gäller vård och omsorg är Att respektera och helt arbeta efter individens värderingar, individuella krav med hänsyn till etnisk och kulturella bakgrund Att utforma vården och omsorgen helt efter individens behov, ge individen makt över sin livssituation och en verklig möjlighet att påverka sin vardag Att skapa förutsättningar för personlig utveckling och anpassad rehabilitering för vårdtagaren Vid behov kan en rätt person för uppdraget väljas ut från olika språkliga personalpool sättas in i arbete omedelbart. Det finns också kompetens att arbeta med demens och mental ohälsa Huvudkontoret ligger på Drottninggatan 55 och är bemannad mellan kl Ledningen och all personal är tillgängliga i övriga tider genom mobiltelefoner. De som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas att få etnisk och kulturell anpassad vård och omsorg. De stora språkgrupperna, utöver Svenska, som prioriteras i verksamheten är följande språk. Turkiska, Persiska, Kurdiska, Spanska, Serbokroatiska/Bosniska, Arabiska, Polska, Finska, Grekiska. Kontaktuppgifter Eveo AB Eveo Adress: Drottninggatan Stockholm Tel: EVEO garanterar att verksamheten är bemannad i enlighet med de riktlinjer som har fastställts av Solna stad. EVEO har tillgång till personal som har språkliga och kulturella kompetens med rätt utbildning för att bedriva verksamheten i enlighet med de uppsatta målen. Dessutom finns det personalpool i olika språk. Hemsida: Verksamhetschef: Tel: Mobil: Husamettin Utkutug

19 Förenade Care Oavsett vem Du är eller varifrån Du kommer är vårt mål att ge dig trygghet och finna lösningar för dig och din livssituation. Förenade Care vill ge våra kunder i ordinärt boende tillfälle och möjlighet att mötas och skapa sociala kontakter. Genom inbjudningar till gemensamma aktiviteter som underhållningar av olika slag t ex: IT-cafe, musikunderhållning samt efter säsong uppleva natur och trädgård och aktiviteter kring detta. Kundernas intressen kommer att efterforskas för att upptäcka ytterligare intresseområden. Genomförandet av dessa aktiviteter kommer att ske i hemtjänstens regi. Beskrivning av företaget Förenade Care har verkat inom Solna Stad sedan Idag ansvarar vi för hemtjänst och två av Solna stads profilerade boenden. Antal anställda i hemtjänsten är för närvarande ca 90 personer. Vår personals kompetens är undersköterska eller vårdbiträde med lång erfarenhet inom hemtjänst. Vår utgångspunkt är en positiv livssyn där alla människor har lika värde. Vår personal är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att kundens integritet, värdighet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personal har god kompetens och iakttar sekretess/tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta kunden med vänlighet, omtanke och respekt. Det är dina synpunkter som är viktiga och vi är till för att lyssna, stödja och hjälpa. Vi är i ditt hem för din skull och på dina villkor. Vi erbjuder hushållsnära tjänster enligt skatteverkets regler. Utöver det svenska språket kan vi bland våra anställda erbjuda kunder med önskemål om språk som engelska, franska, polska, ryska, arabiska, spanska, turkiska, persiska, tigrinja, finska samt estniska. OMTANKE VÄNLIGHET - SERVICE Kontaktuppgifter Förenade Care Förenade Care Adress: Tel: Hemsida: Huvudstagatan Solna Verksamhetschef: Kaisa Marski Tel: Mobil: Ställföreträdande Pia lernberg verksamhetschef Tel: com 19

20 Humaniora Det kommunala alternativet. Humaniora hemtjänst är det trygga valet där vi strävar efter att tillgodose varje individs unika behov och önskemål. Vi vill ta tillvara just dina traditioner och intressen. Humaniora hemtjänst arbetar aktivt med att förgylla vardagen för dig, dels med en bra utevistelse och dels att anordna en bra matsituation. Vi vill ta tillvara dina egna traditioner och intressen. Vi hjälper dig med att delta i de aktiviteter som den är intresserad av, i behov av eller är van vid som till exempel utflykter, gå till kyrkan, musikstunder, museum eller bara komma ut och få sällskap till affären. Vi samarbetar aktivt med seniorträffarna och dagverksamheterna. sätt för goda och trygga möten med kunden. Samtlig personal behärskar svenska språket i tal och skrift. Övriga språk: finska, tigrinna,grekiska, ryska, slovakiska, ukrainska, vitryska, polska, arabiska, spanska, engelska, serbokroatiska, bengali, urdu, persiska, arabiska, turkiska, afghanska, franska, thailändska. Beskrivning av företaget Humaniora vård och omsorg har bland annat hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Hemtjänsten har verkat i Solna sedan Vår styrka är att det är få medarbetare som besöker dig genom vårt kontaktmannaskap som är fördelat på dag, kväll och helg och är indelat i geografiska områden för att kontaktmannen ska vara nära dig. Humaniora hemtjänst har ett demensteam som har ett nära samarbete med bland annat primärvården, avdelningen för myndighetsutövning och Solna stads demensteam. Genom medlemskap i demensförbundet har demensteamet tillgång till regelbundna utbildningsinsatser. Demensteamet arbetar tillsammans med kund och närstående med att ta fram en levnadsberättelse för personer med demenssjukdom. Detta dokument följer med kunden till dagverksamhet eller vid eventuell flytt till annat boende. Humaniora hemtjänst har ett psykiatriteam som samarbetar med kundens närstående och med Psykiatri Nordväst. Teamet har tillgång till regelbunden handledning och fortbildning. Teamet arbetar med att ta fram verktyg för bemötande och förhållnings- Kontaktuppgifter Humaniora Humaniora Adress: Hemsida: Parkvägen Solna Verksamhetschef Bergshamra Jeanette Fogelquist Tel: Verksamhetschef Helena Snaula Råsunda, Vireberg, Skytteholm, Huvudsta Tel: helen a.sna 20

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer