Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare"

Transkript

1 Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011

2 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna Akedo... Aleris... Attendo... Augusta... Care Rent... Carema Care... Divan Äldreomsorg... Enklare Vardag... Eveo... Förenade Care... Humaniora... Ideal vård... Livis... Macorena... Mica... Mångkulturell hemtjänst. NoViis... Olivia... Proffssystern... Saxena... SottoVento

3 Inledning Omvårdnadsnämnden i Solna har det politiska ansvaret för äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och det ska vara tryggt att åldras och bo i Solna, det är ledstjärnan för omvårdnadsnämnden i Solna. Omvårdnadsförvaltningen har till uppgift att verkställa omvårdnadsnämndens beslut, att planera, driva och följa upp verksamheten. Verksamheten drivs både av externa entreprenörer och i Solna stads egen regi. I denna broschyr hittar du information om hemtjänst, hur du ansöker och vilka utförare som finns. Mer information finner du även på Solna stads hemsida 3

4 Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt att bo hemma. Om du av någon anledning, till exempel en funktionsnedsättning eller minskad ork inte kan klara de vardagliga sysslorna själv, så kan du ansöka om att få hjälp i hemmet. Hur får jag hemtjänst? I Solna finns det två sätt att få hjälp i hemmet. Om du endast behöver hjälp med service kan du göra en förenklad ansökan. Då behöver du inte träffa en handläggare. Om du behöver mer hjälp eller om du är under 65 år så måste du göra en traditionell ansökan. Du får då träffa en handläggare som gör en utredning av dina hjälpbehov och fattar ett beslut. Hur ansöker jag om hemtjänst? Om du behöver hjälp dagligen till exempel med din personliga omvårdnad, kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp. Det kan vara hjälp med matlagning, dusch, toalettbesök eller tillsyn. Du måste själv ansöka om den hjälp du behöver. Det kan ingen göra åt dig. Biståndshandläggaren kommer att skriva en utredning utifrån den information som du lämnat vid hembesöket. Se kontaktuppgifter på baksidan av broschyren. Hur går en utredning till? Kontakta en biståndshandläggare genom att ringa eller att skicka in en ansökan. Om du är inlagd på sjukhus så är det sjukhuset som kallar till en så kallad vårdplanering. Biståndshandläggaren behöver träffa dig för att få din ansökan. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kommer du tillsammans med handläggaren att gå igenom din hälsa, din sociala situation och ditt hjälpbehov. Om du blir beviljad hjälp måste du välja en hemtjänstutförare. Om du får avslag på den hjälpen du ansökte om så har du rätt att överklaga inom tre veckor. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Du får alltid ett skriftligt beslut på det du ansökt om. Förenklad ansökan om service För dig som är över 65 år och behöver hjälp med service finns möjlighet till förenklad handläggning vilket innebär att du endast anger dina hjälpbehov på en särskild blankett. Service kan vara inköp, städning, tvätt, apoteksärenden eller sopsortering. Du kan även göra en förenklad ansökan för att få ett trygghetslarm, matlådor eller promenader. Om vill ansöka om mer hjälp än vad som framgår av blanketten för förenklad ansökan måste du göra en traditionell ansökan. Gå gärna in på Solnas hemsida och läs mer om hemtjänst och jämför hemtjänstutförare: solna.se/sv/familj-omsorg/hemtjanst/ 4

5 Kundval Solna stad har tecknat avtal och överenskommelser med olika utförare för driften av hemtjänst. Avtal och överenskommelser reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. När du blivit beviljad hjälp i hemmet har du rätt att välja en utförare. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg arbetar staben för kvalitetsutveckling med att göra avtalsuppföljningar hos samtliga entreprenörer och egen regi. Staben för kvalitetsutveckling tar emot klagomål och synpunkter från kunder och ser till att dessa åtgärdas av respektive utförare. Sedan år 2008 görs brukarundersökningar där samtliga som är beviljade hjälp i hemmet eller bor på boende tillfrågas. Resultatet av brukarundersökningar och den senaste avtalsuppföljningen finns att läsa på solna.se/sv/familj-omsorg/hemtjanst/ Där kan du också jämföra alla hemtjänstutförare utifrån verksamheternas profiler. Om jag inte kan välja Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare eller en handläggare på staben för kvalitetsutveckling. Det bästa är om du känner någon som har hemtjänst eller om du själv kan ringa till de olika utförarna och ställa frågor. Kan jag byta utförare? Du har rätt att byta utförare när du önskar. Det tar 30 dagar att få bytet genomfört. Prata med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Om jag behöver mer hjälp Kommunens riktlinjer reglerar till viss del vilka hjälpinsatser du kan få beviljade. De flesta hemtjänstutförare erbjuder även så kallade tilläggstjänster. Dessa tjänster betalar du direkt till hemtjänstföretaget. Det kan gälla hjälp med storstädning, fönstertvätt och snöskottning. I telefonkatalogen kan du hitta fler företag som erbjuder hushållsnära tjänster. Om jag inte är nöjd med hjälpen Om du inte får den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med sättet den utförs på så ska du i första hand kontakta verksamhetschefen på hemtjänstföretaget. Du kan också ringa till staben för kvalitetsutveckling och lämna ett klagomål. I vissa fall kan du få kompensation av hemtjänstuföraren. Var ska jag vända mig om jag har klagomål? Kvalitetsutvecklare för hemtjänst, larm och nattpatrull samt dagverksamheter för äldre, tel

6 Kvalitetsdeklaration Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Hemtjänst Personer som har behov av hjälp och stöd i vardagen kan ansöka om att få hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer. 6

7 vi lovar att Du får en kontaktman som har ett helhetsansvar för det stöd och den hjälp du är beviljad. Kontaktmannen ska vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar. Du får ett gott bemötande av personalen som har rätt kompetens för att utföra den hjälp du har blivit beviljad. Du kan lätt komma i kontakt med hemtjänstpersonalen. Personalen lyssnar till din vilja och dina önskemål. En överenskommelse träffas mellan dig och personalen över hur din personliga omvårdnad och service ska utföras hemma hos dig. Detta dokumenteras och sammanfattas i en genomförandeplan. Du blir informerad om personalen är försenad eller om det kommer annan personal än den som är inplanerad. All personal som kommer till dig ska kunna legitimera sig. Personalen som sköter dina inköp hanterar dina pengar på ett säkert sätt. Hemtjänsten hanterar dina nycklar på ett säkert sätt. Personalen samverkar med din husläkare och distriktssköterska utifrån dina behov och önskemål. Kompensation Du har rätt att få kompensation av hemtjänstutföraren om en kvalitetsbrist uppstått. Utgångspunkten är att brister ska rättas till så att du blir nöjd. Om du inte blir nöjd kan du vända dig till omvårdnadsnämnden. HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/ synpunkt. HÄR FINNS VI Postadress Solna stad Omvårdnadsförvaltningen Solna Besök Stadshuset i Solna centrum Stadshusgången 2 Telefon E-post Webbplats solna.se 7 7

8 Vad kostar hemtjänsten? Omsorgsavgiften för år 2011 varierar mellan kr/mån beroende på din inkomst och på vilka insatser du har. Hur beräknas avgiften? Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften. Omsorgsavgiften räknas ut efter dina inkomster och det lagstadgade förbehållsbeloppet. Du är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift. tv-licens, fritid, dagstidning, telefon, hemförsäkring, tandvård, resor och läkemedel. Om du har levnadskostnader utöver de som ingår i förbehållsbeloppet har du möjlighet att få ett individuellt prövat förbehållsbelopp. Det kan vara aktuellt om du till exempel har god man eller behöver medicinsk fotvård. Rätten att överklaga avgiftsbeslut. Du får ett skriftligt beslut på omsorgsavgiften. Är du inte nöjd med beslutet det vill säga, avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Därefter skickas inte nya avgiftsbeslut ut vid årliga justeringar. Förbehållsbeloppet för år 2011 är: Ensamstående 65 år och äldre: kr/månad Ensamstående under 65 år: Gifta/registrerade partner/sammanboende 65 år och äldre: Gifta/registrerade partner/sammanboende under 65 år: kr/månad kr/månad kr/månad Vad är förbehållsbelopp? När vi fastställer omsorgsavgift gör vi en beräkning av ett förbehållsbelopp. Detta är en summa som du för dina personliga behov ska ha kvar när omsorgsavgift och boendekostnad är betald. Förbehållsbeloppet gäller för hela riket och ska täcka normalkostnader för livsmedel, el, kläder, skor, hälso- och sjukvård, Betalning Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen. Vid tillfälligt uppehåll med hemtjänstinsatserna till exempel vid sjukhusvistelse i en sammanhängande period om minst 30 dagar, kan du få avgiftsbefrielse för varje 30-dagarsperiod. Tänk på att du måste boka av de serviceinsatser som du beställt minst 24 timmar före, om du inte önskar få det utfört - annars blir du debiterad avgift. Du betalar endast för de tjänster du får av hemtjänsten, och din kostnad kommer inte att kunna bli högre än maxtaxan kronor i månaden. Du och ditt hemtjänstföretag planerar när, hur och på vilket sätt hjälpen ska utföras. 8

9 Avgifter Följande avgifter betalar du per gång: Städning 2 r o k 365 kr/gång Tvätt 235 kr/gång Inköp 105 kr/gång Apoteksärende 78 kr/gång Sopsortering 78 kr/gång Frågor om avgifter Har du frågor om avgifter, kontakta avgiftshandläggarna Telefon eller Följande insatser betalar du per timme: Promenad 157 kr/tim Avlösning i hemmet 26 kr/tim Telefontid Måndag-torsdag Fredag Följande insatser betalar du en fast avgift för per månad: Personlig omvårdnad Trygghetslarm Matdistribution 835 kr/månad 157 kr/månad 157 kr/månad Bostadstillägg för pensionärer Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att kunna betala för ditt boende. Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad oavsett om du bor i en hyrd bostad, i en bostadsrätt eller i ett eget hus. Om du har låga inkomster kan du få bostadstillägg även om du har tillgångar. Om du är gift, sambo eller registrerad partner är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Som ålderspensionär ska du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg. Ansökan av bostadstillägg Bostadstillägg ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Ring Pensionsmyndighetens Kundtjänst tel

10 Hemtjänstutförare i Solna Akedo Omsorg Akedo Omsorg tillhandahåller rehabiliterande och serviceinriktade vård-och omsorgstjänster som är inriktade mot äldre och funktionshindrade. Våra tjänster är även tillgängliga på andra språk än svenska. Akedo Omsorgs företagsidé är att låta dig som kund ha stort inflytande över hur, när och vem Du får hjälp av. Vi utför vårt arbete på ett rehabiliterande sätt för att motverka isolering och inaktivitet. Du ska känna att den omsorg vi erbjuder är trygg och säker samt att du bemöts av respekt och värme. Tack vare våra engagerade medarbetare har vi lyckats bygga upp en verksamhet som gör vardagen trevligare och tryggare för våra kunder och deras anhöriga. Beskrivning av företaget Vi har nyligen etablerat oss i Solna, men har varit aktiva i andra delar av Stockholm sen april kunskaper (förutom svenska) Engelska, persiska, arabiska, kurdiska, eritreanska, finska, syrianska, turkiska, urdu och andra språk efter förfrågan. Kontaktuppgifter Akedo Akedo Omsorg AB Adress: Sjöängsvägen Sollentuna Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Mahbobe Mohammadzadeh Tel: Mobil:

11 Aleris Vi kommer med hjärta hem till dig. För dig innebär det att vi är särskilt måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman. Vi ger det lilla extra gällande värme, respekt och omtänksamhet. Aleris erbjuder tjänster inom äldreomsorg, sjukvård och inom psykisk hälsa. Hos oss hittar du engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att få hjälp av personer som man trivs med, litar på och som bryr sig om. Aleris hemtjänst i Solna har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa personer med stora omvårdnadsbehov, demenssjukdomar och inom området psykiatri. Vi har även en egen servicegrupp som utför städning och serviceinsatser. Beskrivning av företaget Vi kommer med hjärta hem till dig. För oss på Aleris hemtjänst i Solna är det viktigt att det inte bara blir ord på ett papper, utan att du i praktiken faktiskt upplever att vi uppträder med hjärta när vi kommer hem till dig. Genom våra värderingar skapas ett gemensamt synsätt och ett värdigt bemötande. Det är viktigt att du känner dig trygg med oss och vi önskar att våra insatser ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst i Solna och den lokala ledningsgruppen består av Verksamhetschef, två driftsledare och en städledare. Vi har en trygg och stabil personalgrupp som arbetat länge på enheten. Personalgruppen består av vårdbiträden, undersköterskor och lokalvårdare med hög kompetens och lång erfarenhet i yrket. Vi har en professionell servicegrupp som utför städning och serviceinsatser. Vi erbjuder även hushållsnära tjänster i form av t ex städning, tvätt klädvård, ledsagning, promenader. Dessa tjänster är avdragsgilla med 50%. Vi är ett flerspråkigt team som arbetat länge tillsammans på enheten. Förutom svensktalande personer finns följande språkgrupper representerade: finska, engelska, spanska och arabiska. Kontaktuppgifter Aleris Aleris hemtjänst i Solna Adress i Solna: Lövgatan Solna Tel: Mobil: Fax: Telefontider: Kl Lunch tel.svarare dygnet runt Hemsida: Verksamhetschef: Tarja Leppämäki Tel: Mobil: Driftsledare Nina Ohlsson Vireberg, Hallen: Tel: Mobil: Driftsledare Anna Grahn Råsunda, Berghamra: Tel: Mobil: Samordnare städ: Janne Ahlqvist Tel:

12 Attendo Vi vet hur du vill ha din hemtjänst och den utförs i samråd med dig. Våra ledord är: Kompetens - Hjälpsamhet - Engagemang. Personalen har erfarenhet och hög kompetens inom vård och omsorg. Vi arbetar mycket med att vidareutbilda vår personal för att du skall få rätt vård och omsorg. Våra specialkompetenser är inom demens och psykisk ohälsa samt inom kost och hälsa. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, så att du skall känna att vi är hos dig för din skull. Det är av stor vikt för oss att du känner dig trygg med den personal som kommer hem till dig, därför använder vi arbetskläder, namnbricka och ID-kort. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap och kontinuitet. All personal måste klara av att tala och skriva det svenska språket, då vi arbetar med människor och lagen säger att vi skall dokumentera. Det finns personal som behärskar ryska, polska, grekiska, finska, tjeckiska, danska, arabiska, eritreanska, spanska. Beskrivning av företaget i Solna Attendo Care bedriver Bollens hemtjänst i hela Solna. Enheten drivs av en verksamhetschef, samordnare, undersköterskor och vårdbiträden. Fyra bilar finns i verksamheten. Vi erbjuder individuellt anpassad omsorg och service utifrån varje persons speciella behov och önskemål. Det gör vi genom att upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver vad, när och hur din hjälp skall utföras. I ditt hem förvarar vi enligt Solna stads föreskrifter en pärm med den genomförandeplan som beskrivits ovan, tillsammans med kontaktinformation från oss. Vi har väl utarbetade rutiner gällande synpunkter, klagomål och kompensation. Vår kvalitetsgrupp fångar upp både positiv och negativ kritik. Vi återkopplar snabbt till dig, dina synpunkter är viktiga för oss. Fyra gånger/år får du vårt informationsblad. Du kan köpa hushållsnära tjänster direkt av oss, tex. inköp, städ, tvätt, fönsterputs och följeslagning. Kontaktuppgifter Attendo Attendo Bollens hemtjänst Adress: Stråkvägen Solna Tel: Fax: Hemsida: Verksamhetschef: Marie-Louise Eklof Tel: Mobil: Samordnare: Renee Simlin och Ilona Stefansson Tel: Tillgänglig: kl

13 Augusta hemtjänst Ditt hem är din borg och vi hyser den största respekt då vi kommer på besöken. Du bestämmer hur och när du vill ha din hjälp utförd.kvalitet, Flexibilitet samt tillgänglighet styr vår verksamhet. Augusta hemtjänst erbjuder omsorgsfullt utformad hemtjänst. Vi lägger ner mycket engagemang på kost och matsituationen för våra kunder/brukare då vi anser att alla har rätt att få lagad mat hemma samt sällskap då man äter. Detta bidrar till ett friskare liv. All vår personal kan laga en god och näringsriktig maträtt på mindre än 20 minuter. Vi vill även bidra till att minska isoleringen och ensamheten bland våra kunder/brukare. Beskrivning av företaget i Solna Vår personal har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Som kund kan du förvänta dig en komplett service för att underlätta din vardag samt kunna vidbehålla din livskvalitet. Du ska känna dig trygg med den personal som besöker dig. Vi tar utdrag ur belastningsregistret på all personal. All personal har arbetskläder med företagets logga på samt ID-bricka för att du ska kunna känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. All personal får kontinuerlig intern utbildning inom kost, hygien, olika sjukdomstillstånd, demensvård samt förflyttningsteknik och städ. Vi har även tillgång till 2 s.k arbetshundar cockerspaniel som vi kan ta med vid besök för de som önskar. Det är mycket uppskattat hos våra kunder i andra områden. Vi kommer att samarbeta med olika föreningar och organisationer för att kunna berika det sociala livet utanför hemmet givetvis med hänsyn till var och ens olika intressen och förmåga att delta. Tilläggstjänster Vi har även tilläggstjänster med RUT avdrag tex. Fönsterputs, storstädning, promenader, ledsagning, hundpromenad och trädgårdsarbete Inget uppdrag är för svårt för oss. Krävs det special kompetens inom något område så försöker vi ordna detta. Alla talar Svenska. Vi har även personal som talar Finska, Engelska och Arabiska finns det behov inom andra språkgrupper så ordnar vi detta Kontaktuppgifter Augusta Augusta Entreprenad AB Adress: Kvarnbäcksvägen Bromma Telefon: Verksamhetschef: Sirpa Jensen Telefon:

14 Care Rent AB Vi är flexibla: när du får ändrade hjälpbehov och/eller önskar ändrade tider så ordnar vi självklart det. Du och dina behov är i centrum för oss! Trygghet och Omsorg på DINA villkor. Vi erbjuder dig hög personalkontinuitet med duktig utbildad och erfaren personal som alltid utgår från Dina hjälpbehov och hjälper dig på det sätt som du vill, de tider du önskar. Du får hjälp av den personal som du har förtroende för. Du och dina behov är i centrum för oss! All personal talar svenska. Vid andra önskemål kan vi också erbjuda personal som kan tala ditt språk och som känner till just din kultur. Bland annat har vi personal som kan tala engelska, persiska, kurdiska, polska, finska, somaliska, tigrinska, spanska eller det språk du önskar. Beskrivning av företaget Vi är ett företag som har funnits i 10 år och vi är nu också etablerade i Solna stad. Vi är sedan många år verksamma i Stockholm stad. Vi finns också i Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby och Knivsta kommun. Vi har ingående kännedom om hemtjänstens omsorg och service genom adekvata högskoleutbildningar hos ansvariga chefer samt genom mycket duktig och kompetent personal som har vård- och omsorgsutbildning och många års erfarenhet inom området. Vår kompetenta personal är mycket måna om att hjälpa dig på det sätt Du önskar. Det är samma personal som kommer till dig och du får hjälp av den personal som du har förtroende för. Du och dina behov är i centrum för oss! Tilläggstjänster: Städning, fönsterputs, gräsklippning och snöskottning. Vi har också Ledsagarservice, avlösarservice, Personliga assistenter och vi hyr också ut sjuksköterskor som jobbar inom Stockholms län. Kontaktuppgifter Care rent Care Rent AB Adress: Västra vägen 5 A Solna Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Tel: Mobil: Bitr verksamhetchef: Susanne Bengtsson Rosa Ghamsary Tel:

15 Carema Care Carema hemtjänst fick hedersomnämnande på Kvalitetsdagen i Solna 2010, vilket innebär en guldkant på tillvaron för dig som kund genom trygghet, valfrihet och inflytande bl.a. genom aktiviteter och social omsorg. Aktiviteter och social omsorg: Vi verkar för att skapa social omsorg för dig som kund bl.a. genom att kontinuerligt flera gånger per år erbjuda kostnadsfria aktiviteter i våra hemtjänstlokaler. Psykiatriteam och demensteam: Vi har personal med utbildning inom demens och psykiatri, som hjälper våra kunder. Mat och måltider: Personalen har kunskap inom kost och näringslära. Vi erbjuder flera alternativa restauranger för dig som kund att beställa din matlåda ifrån. Särskild matansvarig personal finns med egen telefon. Beskrivning av företaget i Solna Carema har bedrivit hemtjänst i Solna kommun sedan år Vi har kunder över hela Solna. Våra lokaler finns på Hagalundsgatan 35 och Storgatan 70. På enheterna finns verksamhetschef och fyra gruppchefer samt undersköterskor och vårdbiträden med hög kompetens och lång erfarenhet. Kontinuitet och delaktighet: Du får en egen kontaktman. Genomförandeplan upprättas inom 14 dagar. Trygghet: För din trygghet bär våra medarbetare alltid synlig identitetshandling. Vi är tillgängliga för dig såväl på dagar som på kvällar och helger. Kvalitet: Vi följer regelbundet upp vår kvalitet. Avvikelser, klagomål och synpunkter dokumenteras och du får en återkoppling inom 24 timmar. Kompensation kostnadsfritt för dig vid kvalitetsbrist. Aktiviteter utan kostnad för dig i våra lokaler. Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster kan beställas såsom fönsterputsning, ledsagning, städ m.m. Tjänsterna är avdragsgilla med 50 % hos Skatteverket. Vi erbjuder dig som kund svensktalande personal, men vi har också personal som är flerspråkig och med en mångkulturell kompetens. Övriga språk som vår personal talar och som vi kan erbjuda dig är engelska, serbokroatiska, polska, spanska, ryska, arabiska. Vi har medarbetare som kan många andra språk förutom svenska; persiska, polska, kurdiska, arabiska, turkiska, ryska, engelska, franska mm. Vi försöker i största möjliga mån se till att du får en kontaktperson med ditt modersmål. Kontaktuppgifter Carema Carema Care AB Kostnadsfri telefonlinje: Verksamhetschef: Elisabeth Åberg Mobil: Tel: Adress Huvudsta: Storgatan Solna Tel Huvudsta: Gruppchef: Debra Karlberg Tel: Mobil: Fax: Gruppchef: Mira Jovanovic Tel: Mobil: se Fax: Adress Hagalund: Hagalundsgatan Solna Tel Hagalund: Gruppchef: Afrore Shala Tel: Mobil: Fax: Gruppchef: Mirjana Lestaric Tel: Mobil: E-post Gruppchef: Tel: Nela Djedovic Telefontider: Kl Hemsida: 15

16 Divan äldreomsorg och sjukvård Vård för att leva ett aktivt och värdigt liv! Vår vision: skapa möjligheter för äldre att leva ett självständigt liv, att med respekt för den enskildes önskemål erbjuda omvårdnads- och serviceinsatser. Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden eller mentalskötare. Vi har personal med särskilda kunskaper i demensvård och psykiatri och vi har medarbetare som kan många andra språk förutom svenska. Vi har personal som talar persiska, polska, kurdiska, arabiska, turkiska, ryska, engelska, franska mm. Vi försöker i största möjliga mån se till att du får en kontaktperson med ditt modersmål. Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden. Beskrivning av företaget i Solna För din trygghet: Personalen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar arbeta med kunden. Våra medarbetare får kontinuerlig handledning och coachning. Vi garanterar att du har en kontaktperson som kontinuerligt kommer till dig. Du har alltid rätt att byta kontaktperson. Personalen bär på en företagslegitimation med foto där personens namn och id-nummer tydligt framgår när han/hon besöker dig. Vi driver ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering, hantering av egna ekonomiska medel, hygien mm. Vi har upparbetade rutiner och kontrollprogram för att uppmärksamma personalen att vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi. Vi har upparbetade rutiner för delegering från primärvården och strävar efter gott samarbete med primärvården. Vi har ansvarsförsäkringar om det skulle hända något hemma hos dig. Vi har medarbetare som kan många andra språk förutom svenska; persiska, polska, kurdiska, arbabiska, turkiska, ryska, engelska, franska mm. Vi försöker i största möjliga mån se till att du får en kontaktperson med ditt modersmål. Kontaktuppgifter Divan Divan Äldreomsorg och sjukvård AB Adress: Oxholmsgränd 3, 3 tr Skärholmen Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Mehmet Acikgöz Tel: omsorgsjouren.se 16

17 Enklare Vardag Enklare Vardag erbjuder ett engagemang utöver det vanliga. Vi har en nära kontakt med våra kunder och vårt arbete har som ledstjärna att just din vardag ska bli enklare. Det är inte lätt att välja vem som ska hjälpa till i hemmet. Därför har vi lovat oss själva att vara så tydliga och raka som det bara går. Det är därför vi heter Enklare Vardag. Beskrivning av företaget i Solna Enklare Vardag Sverige AB bildades 2001 av Fariba Bameti, som är sjuksköterska och har arbetat med vård och omsorg i mer än tjugo år. Vi har för närvarande ca 80 anställda som arbetar med hemtjänst, ledsagning och personlig assistans I Stockholmsområdet. Om behov finns kan vi erbjuda personal som pratar persiska (farsi) till de brukare som behöver hjälp i hemmet och som har svårt att kommunicera på annat språk än sitt persiska modersmål. Tilläggstjänster Enklare Vardag erbjuder också följande tjänster (om de inte ingår i biståndsbeslutet): städning av bostad, inklusive flyttstädning, klädtvätt, fönsterputsning, inköpsärenden, gräsklippning, trädgårdsarbete, och snöskottning. Kontaktuppgifter Enklare Vardag Enklare Vardag Adress: Skeppargatan Stockholm Tel: Hemsida: Verksamhetschef: Fariba Bameti Tel:

18 Eveo AB Eveo AB är en unik leverantör av behov anpassad vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. Omsorgen utformas efter vårdtagarens egna villkor och specifika önskemål. Målet är att göra vårdtagarens vardag enkel och trygg. EVEO bedriver behovsanpassad nära vård, omsorg och service till äldre och funktionshindrade. De som har en annan kulturell och etnisk bakgrund erbjuds kulturell och språklig anpassad omvårdnad och service som stämmer överens med deras behov och krav. Respektfull bemötande, kontinuitet och vårdtagarens inflytande, flexibilitet och självbestämmande utgör grunderna av allt arbeta som utförs av EVEO. Dessutom erbjuds ett varierande utbud av aktiviteter som kan tillfredställa olika behov och önskningar. Beskrivning av företaget i Solna I korthet är EVEO:s mål med verksamheten när det gäller vård och omsorg är Att respektera och helt arbeta efter individens värderingar, individuella krav med hänsyn till etnisk och kulturella bakgrund Att utforma vården och omsorgen helt efter individens behov, ge individen makt över sin livssituation och en verklig möjlighet att påverka sin vardag Att skapa förutsättningar för personlig utveckling och anpassad rehabilitering för vårdtagaren Vid behov kan en rätt person för uppdraget väljas ut från olika språkliga personalpool sättas in i arbete omedelbart. Det finns också kompetens att arbeta med demens och mental ohälsa Huvudkontoret ligger på Drottninggatan 55 och är bemannad mellan kl Ledningen och all personal är tillgängliga i övriga tider genom mobiltelefoner. De som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas att få etnisk och kulturell anpassad vård och omsorg. De stora språkgrupperna, utöver Svenska, som prioriteras i verksamheten är följande språk. Turkiska, Persiska, Kurdiska, Spanska, Serbokroatiska/Bosniska, Arabiska, Polska, Finska, Grekiska. Kontaktuppgifter Eveo AB Eveo Adress: Drottninggatan Stockholm Tel: EVEO garanterar att verksamheten är bemannad i enlighet med de riktlinjer som har fastställts av Solna stad. EVEO har tillgång till personal som har språkliga och kulturella kompetens med rätt utbildning för att bedriva verksamheten i enlighet med de uppsatta målen. Dessutom finns det personalpool i olika språk. Hemsida: Verksamhetschef: Tel: Mobil: Husamettin Utkutug

19 Förenade Care Oavsett vem Du är eller varifrån Du kommer är vårt mål att ge dig trygghet och finna lösningar för dig och din livssituation. Förenade Care vill ge våra kunder i ordinärt boende tillfälle och möjlighet att mötas och skapa sociala kontakter. Genom inbjudningar till gemensamma aktiviteter som underhållningar av olika slag t ex: IT-cafe, musikunderhållning samt efter säsong uppleva natur och trädgård och aktiviteter kring detta. Kundernas intressen kommer att efterforskas för att upptäcka ytterligare intresseområden. Genomförandet av dessa aktiviteter kommer att ske i hemtjänstens regi. Beskrivning av företaget Förenade Care har verkat inom Solna Stad sedan Idag ansvarar vi för hemtjänst och två av Solna stads profilerade boenden. Antal anställda i hemtjänsten är för närvarande ca 90 personer. Vår personals kompetens är undersköterska eller vårdbiträde med lång erfarenhet inom hemtjänst. Vår utgångspunkt är en positiv livssyn där alla människor har lika värde. Vår personal är lyhörd för kundens och närståendes önskemål så att kundens integritet, värdighet, självbestämmande och trygghet bevaras. Personal har god kompetens och iakttar sekretess/tystnadsplikt. Vi lägger stor vikt vid att bemöta kunden med vänlighet, omtanke och respekt. Det är dina synpunkter som är viktiga och vi är till för att lyssna, stödja och hjälpa. Vi är i ditt hem för din skull och på dina villkor. Vi erbjuder hushållsnära tjänster enligt skatteverkets regler. Utöver det svenska språket kan vi bland våra anställda erbjuda kunder med önskemål om språk som engelska, franska, polska, ryska, arabiska, spanska, turkiska, persiska, tigrinja, finska samt estniska. OMTANKE VÄNLIGHET - SERVICE Kontaktuppgifter Förenade Care Förenade Care Adress: Tel: Hemsida: Huvudstagatan Solna Verksamhetschef: Kaisa Marski Tel: Mobil: Ställföreträdande Pia lernberg verksamhetschef Tel: com 19

20 Humaniora Det kommunala alternativet. Humaniora hemtjänst är det trygga valet där vi strävar efter att tillgodose varje individs unika behov och önskemål. Vi vill ta tillvara just dina traditioner och intressen. Humaniora hemtjänst arbetar aktivt med att förgylla vardagen för dig, dels med en bra utevistelse och dels att anordna en bra matsituation. Vi vill ta tillvara dina egna traditioner och intressen. Vi hjälper dig med att delta i de aktiviteter som den är intresserad av, i behov av eller är van vid som till exempel utflykter, gå till kyrkan, musikstunder, museum eller bara komma ut och få sällskap till affären. Vi samarbetar aktivt med seniorträffarna och dagverksamheterna. sätt för goda och trygga möten med kunden. Samtlig personal behärskar svenska språket i tal och skrift. Övriga språk: finska, tigrinna,grekiska, ryska, slovakiska, ukrainska, vitryska, polska, arabiska, spanska, engelska, serbokroatiska, bengali, urdu, persiska, arabiska, turkiska, afghanska, franska, thailändska. Beskrivning av företaget Humaniora vård och omsorg har bland annat hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Hemtjänsten har verkat i Solna sedan Vår styrka är att det är få medarbetare som besöker dig genom vårt kontaktmannaskap som är fördelat på dag, kväll och helg och är indelat i geografiska områden för att kontaktmannen ska vara nära dig. Humaniora hemtjänst har ett demensteam som har ett nära samarbete med bland annat primärvården, avdelningen för myndighetsutövning och Solna stads demensteam. Genom medlemskap i demensförbundet har demensteamet tillgång till regelbundna utbildningsinsatser. Demensteamet arbetar tillsammans med kund och närstående med att ta fram en levnadsberättelse för personer med demenssjukdom. Detta dokument följer med kunden till dagverksamhet eller vid eventuell flytt till annat boende. Humaniora hemtjänst har ett psykiatriteam som samarbetar med kundens närstående och med Psykiatri Nordväst. Teamet har tillgång till regelbunden handledning och fortbildning. Teamet arbetar med att ta fram verktyg för bemötande och förhållnings- Kontaktuppgifter Humaniora Humaniora Adress: Hemsida: Parkvägen Solna Verksamhetschef Bergshamra Jeanette Fogelquist Tel: Verksamhetschef Helena Snaula Råsunda, Vireberg, Skytteholm, Huvudsta Tel: helen a.sna 20

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Mars 2015 Inledning Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Personer med nedsatta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby

Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby 2015-05-26 1 Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby 3 Systrar omsorg AB Tjänster Omvårdnad, service, matdistribution, ledsagning, avlösning Tider Dag 07.00-19.00, mån-sön Kväll

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren 2009-11-11 Johannelunds hemtjänst drivs av Aleris äldreomsorg. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och vår önskan med verksamheten är att göra vardagen enklare och mer innehållsrik för dig. Hos oss får

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service

VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service 2016-10-11 VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service En presentation av de utförare som finns att välja på Vetlanda här växer människor och företag Val av utförare inom hemtjänst Alla som är beviljade

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer