Hotade och sällsynta arter i Falköpings kommun Bilaga 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotade och sällsynta arter i Falköpings kommun Bilaga 3"

Transkript

1 Systematisk grupp Vetenskapligt namn Svenskt namn Sammanställning Alger Nitella syncarpa höstslinke Rödlistad (CR) Alger Chara rudis spretsträfse Rödlistad (EN) Alger Nitella gracilis spädslinke Rödlistad (EN) Alger Chara polyacantha törnsträfse Rödlistad (NT) Blötdjur Gyraulus crista ''sötvattensnäckor'' Blötdjur Valvata piscinalis fjädergälsnäcka, trångnavlad Blötdjur Vitrea contracta ''landsnäckor'' Blötdjur Vertigo angustior smal grynsnäcka Natura 2000 Blötdjur Aplexa hypnorum glanssnäcka Rödlistad (NT) Blötdjur Succinea oblonga gråskalig bärnstenssnäcka Rödlistad (NT) Blötdjur Vertigo genesii otandad grynsnäcka Rödlistad (NT); Natura 2000 Blötdjur Vertigo geyeri kalkkärrsgrynsnäcka Rödlistad (NT); Natura 2000 Däggdjur Lutra lutra utter Rödlistad (VU); Natura 2000 Fiskar Salmo trutta öring Fjärilar Archanara geminipuncta Tvillingfläckat rörfly Fjärilar Eriopygodes imbecilla tjockhornsfly Fjärilar Photedes captiuncula dvärgängsfly Fjärilar Digitivalva arnicella slåttergubbemal Rödlistad (EN) Fjärilar Cupido minimus mindre blåvinge, (liten blåvinge) Rödlistad (NT) Fjärilar Hemaris tityus svävfluglik dagsvärmare Rödlistad (NT) Fjärilar Hesperia comma silversmygare, (allmän ängssmygare) Rödlistad (NT) Fjärilar Lycaena hippothoe violettkantad guldvinge Rödlistad (NT) Fjärilar Perizoma hydrata glimfältmätare Rödlistad (NT) Fjärilar Pyrausta nigrata svart ljusmott Rödlistad (NT) Fjärilar Xanthorhoe biriviata springkornfältmätare Rödlistad (NT) Fjärilar Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare Rödlistad (NT) Fjärilar Zygaena viciae liten bastardsvärmare Rödlistad (NT) Fjärilar Maculinea arion svartfläckig blåvinge Rödlistad (VU); Fridlyst Fåglar Anas strepera snatterand Fåglar Motacilla flava flava gulärla (sydl ras), sydlig gulärla Fåglar Tachybaptus ruficollis smådopping Fåglar Charadrius dubius mindre strandpipare Bernkonventionen 2 Fåglar Panurus biarmicus skäggmes Bernkonventionen 2 Fåglar Cygnus cygnus sångsvan Natura 2000 Fåglar Calidris alpina ssp. schinzii sydlig kärrsnäppa, kärrsnäppa (sydl ras) Rödlistad (EN) 1

2 Fåglar Pernis apivorus bivråk Rödlistad (EN); Natura 2000 Fåglar Anas acuta stjärtand Rödlistad (NT) Fåglar Dendrocopos minor mindre hackspett Rödlistad (NT) Fåglar Jynx torquilla göktyta Rödlistad (NT) Fåglar Nucifraga caryocatactes nötkråka Rödlistad (NT) Fåglar Numenius arquata storspov Rödlistad (NT) Fåglar Perdix perdix rapphöna Rödlistad (NT) Fåglar Riparia riparia backsvala Rödlistad (NT) Fåglar Ficedula parva mindre flugsnappare Rödlistad (NT); Natura 2000 Fåglar Acrocephalus arundinaceus trastsångare Rödlistad (NT ) Fåglar Aythya ferina brunand Rödlistad (NT ) Fåglar Columba oenas skogsduva Rödlistad (NT ) Fåglar Coturnix coturnix vaktel Rödlistad (NT ) Fåglar Asio flammeus jorduggla Rödlistad (NT ); Natura 2000 Fåglar Botaurus stellaris rördrom Rödlistad (NT ); Natura 2000 Fåglar Ciconia ciconia vit stork Rödlistad (RE) Fåglar Coracias garrulus blåkråka Rödlistad (RE) Fåglar Galerida cristata tofslärka Rödlistad (RE) Fåglar Anas querquedula årta Rödlistad (VU) Fåglar Limosa limosa rödspov Rödlistad (VU) Fåglar Caprimulgus europaeus nattskärra Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Chlidonias niger svarttärna Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Circus cyaneus blå kärrhök Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Crex crex kornknarr Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Emberiza hortulana ortolansparv Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Philomachus pugnax brushane Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Picoides tridactylus tretåig hackspett Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Podiceps auritus svarthakedopping Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Porzana porzana småfläckig sumphöna Rödlistad (VU); Natura 2000 Fåglar Locustella fluviatilis flodsångare Rödlistad (VU ) Fåglar Podiceps nigricollis svarthalsad dopping Rödlistad (VU ) Fåglar Remiz pendulinus pungmes Rödlistad (VU ) Fåglar Alcedo atthis kungsfiskare Rödlistad (VU ); Natura 2000 Grod- och kräldjur Natrix natrix snok, vattensnok Bernkonventionen 3; Fridlyst Grod- och kräldjur Triturus cristatus större vattensalamander Natura 2000; Fridlyst Halvvingar Sigara hellensii bäckbuksimmare Rödlistad (VU) 2

3 Kräftdjur Astacus astacus flodkräfta Rödlistad (EN) Kräftdjur Tanymastix stagnalis hällkarsräka Rödlistad (NT) Kärlväxter Agrimonia procera luktsmåborre Kärlväxter Aphanes arvensis jungfrukam Kärlväxter Ballota nigra bosyska Kärlväxter Bolboschoenus maritimus havssäv Kärlväxter Bromus erectus raklosta Kärlväxter Bromus lepidus finlosta Kärlväxter Bromus tectorum taklosta Kärlväxter Cardamine hirsuta bergbräsma Kärlväxter Carex bergrothii ävjestarr Kärlväxter Carex muricata mörk snårstarr Kärlväxter Carlina vulgaris ssp. longifolia långbladig spåtistel Kärlväxter Chenopodium glaucum blåmålla Kärlväxter Chenopodium hybridum lönnmålla Kärlväxter Conium maculatum odört Kärlväxter Crepis praemorsa klasefibbla Kärlväxter Cuscuta europaea nässelsnärja Kärlväxter Epilobium roseum grendunört Kärlväxter Erucastrum gallicum kålsenap Kärlväxter Euphorbia esula vargtörel Kärlväxter Festuca heterophylla skuggsvingel Kärlväxter Galium pumilum parkmåra Kärlväxter Galium saxatile stenmåra Kärlväxter Geranium columbinum duvnäva Kärlväxter Geranium dissectum fliknäva Kärlväxter Geranium molle mjuknäva Kärlväxter Hierochloë hirta älvmyskgräs Kärlväxter Lathyrus heterophyllus vingvial Kärlväxter Lepidium ruderale gatkrassing Kärlväxter Lithospermum arvense ssp. arvense sminkrot Kärlväxter Mentha aquatica vattenmynta Kärlväxter Mentha suaveolens rundmynta Kärlväxter Nonea versicolor nonnea Kärlväxter Onobrychis viciifolia esparsett Kärlväxter Ononis arvensis stallört 3

4 Kärlväxter Onopordum acanthium ulltistel Kärlväxter Papaver dubium rågvallmo Kärlväxter Papaver rhoeas kornvallmo Kärlväxter Potamogeton pectinatus borstnate Kärlväxter Puccinellia distans grått saltgräs Kärlväxter Pulmonaria officinalis lungört Kärlväxter Pyrola media klockpyrola Kärlväxter Rhinanthus serotinus sens. lat. höskallra Kärlväxter Rumex aquaticus hästskräppa Kärlväxter Rumex maritimus strandskräppa Kärlväxter Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv Kärlväxter Senecio jacobaea stånds Kärlväxter Symphytum asperum fodervallört Kärlväxter Symphytum officinale äkta vallört Kärlväxter Taraxacum; Obliqua dvärgmaskrosor Kärlväxter Thymus serpyllum ssp. serpyllum backtimjan Kärlväxter Trisetum flavescens gullhavre Kärlväxter Veronica hederifolia murgrönsveronika Kärlväxter Veronica opaca luddveronika Kärlväxter Veronica polita glansveronika Kärlväxter Dactylorhiza incarnata ängsnycklar Fridlyst Kärlväxter Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii skogsnycklar Fridlyst Kärlväxter Daphne mezereum tibast Fridlyst Kärlväxter Gentianella amarella ängsgentiana Fridlyst Kärlväxter Silene dichotoma gaffelglim Fridlyst Kärlväxter Cypripedium calceolus guckusko Natura 2000; Fridlyst; Kärlväxter Alchemilla glomerulans källdaggkåpa Regionalt sällsynt Kärlväxter Alchemilla propinqua hjuldaggkåpa Regionalt sällsynt Kärlväxter Alchemilla wichurae skårdaggkåpa Regionalt sällsynt Kärlväxter Anagallis arvensis rödmire Regionalt sällsynt Kärlväxter Androsace septentrionalis grusviva Regionalt sällsynt Kärlväxter Antennaria dioica kattfot Regionalt sällsynt Kärlväxter Arctium nemorosum lundkardborre Regionalt sällsynt Kärlväxter Asplenium ruta-muraria murruta Regionalt sällsynt Kärlväxter Berula erecta bäckmärke Regionalt sällsynt Kärlväxter Carex appropinquata tagelstarr Regionalt sällsynt 4

5 Kärlväxter Carex capillaris hårstarr Regionalt sällsynt Kärlväxter Carex lepidocarpa näbbstarr Regionalt sällsynt Kärlväxter Carex livida vitstarr Regionalt sällsynt Kärlväxter Carex riparia jättestarr Regionalt sällsynt Kärlväxter Carex vulpina rävstarr Regionalt sällsynt Kärlväxter Carlina vulgaris spåtistel Regionalt sällsynt Kärlväxter Cirsium oleraceum kåltistel Regionalt sällsynt Kärlväxter Cladium mariscus ag Regionalt sällsynt Kärlväxter Cornus sanguinea skogskornell Regionalt sällsynt Kärlväxter Draba incana grådraba Regionalt sällsynt Kärlväxter Eriophorum gracile kärrull Regionalt sällsynt Kärlväxter Filago minima spenslig ullört Regionalt sällsynt Kärlväxter Galium odoratum myskmadra Regionalt sällsynt Kärlväxter Galium triandrum färgmåra Regionalt sällsynt Kärlväxter Helianthemum nummularium solvända Regionalt sällsynt Kärlväxter Hypericum montanum bergjohannesört Regionalt sällsynt Kärlväxter Juncus alpinus ssp. alpinus torvtåg Regionalt sällsynt Kärlväxter Juncus stygius dytåg Regionalt sällsynt Kärlväxter Laserpitium latifolium spenört Regionalt sällsynt Kärlväxter Lathyrus palustris kärrvial Regionalt sällsynt Kärlväxter Ophioglossum vulgatum ormtunga Regionalt sällsynt Kärlväxter Poa alpina fjällgröe Regionalt sällsynt Kärlväxter Potamogeton filiformis trådnate Regionalt sällsynt Kärlväxter Potamogeton lucens grovnate Regionalt sällsynt Kärlväxter Primula farinosa majviva Regionalt sällsynt Kärlväxter Salix starkeana ängsvide Regionalt sällsynt Kärlväxter Scabiosa columbaria fältvädd Regionalt sällsynt Kärlväxter Selaginella selaginoides dvärglummer Regionalt sällsynt Kärlväxter Seseli libanotis säfferot Regionalt sällsynt Kärlväxter Stellaria crassifolia sumparv Regionalt sällsynt Kärlväxter Taraxacum; Palustria strandmaskrosor Regionalt sällsynt Kärlväxter Utricularia ochroleuca blekbläddra Regionalt sällsynt Kärlväxter Vicia tenuifolia luktvicker Regionalt sällsynt Kärlväxter Viola reichenbachiana lundviol Regionalt sällsynt Kärlväxter Viola rupestris sandviol Regionalt sällsynt Kärlväxter Anemone ranunculoides gulsippa Regionalt sällsynt; Fridlyst 5

6 Kärlväxter Dactylorhiza incarnata var. cruenta blodnycklar Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca vaxnycklar Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Dactylorhiza sambucina adam och eva Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Dactylorhiza traunsteineri sumpnycklar Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Epipactis atrorubens purpurknipprot Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Epipactis palustris kärrknipprot Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Gentianella uliginosa sumpgentiana Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Gymnadenia conopsea brudsporre Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Hammarbya paludosa myggblomster Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Ononis repens puktörne Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Ophrys insectifera flugblomster Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Orchis mascula sankt pers nycklar Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Osmunda regalis safsa Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Pedicularis sceptrum-carolinum kung Karls spira Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Prunella grandiflora praktbrunört Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Pulsatilla vulgaris backsippa Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Saussurea alpina fjällskära Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Serratula tinctoria ängsskära Regionalt sällsynt; Fridlyst Kärlväxter Moneses uniflora ögonpyrola Regionalt sällsynt; signalart Kärlväxter Sanicula europaea sårläka Regionalt sällsynt; signalart Kärlväxter Schoenus ferrugineus axag Regionalt sällsynt; signalart Kärlväxter Bromus secalinus råglosta Rödlistad (EN) Kärlväxter Taraxacum euryphyllum bredskaftad fläckmaskros Rödlistad (EN) Kärlväxter Taraxacum pseudosuecicum sankmaskros Rödlistad (EN) Kärlväxter Taraxacum vestrogothicum västgötamaskros Rödlistad (EN) Kärlväxter Apium inundatum krypfloka Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Dracocephalum ruyschiana drakblomma Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana stor ögontröst Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Nepeta cataria kattmynta Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Orobanche reticulata tistelsnyltrot Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Potamogeton rutilus styvnate Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Pseudorchis albida vityxne Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Pulmonaria angustifolia smalbladig lungört Rödlistad (EN); Fridlyst Kärlväxter Anthemis arvensis åkerkulla Rödlistad (NT) Kärlväxter Asperugo procumbens paddfot Rödlistad (NT) Kärlväxter Leonurus cardiaca hjärtstilla Rödlistad (NT) 6

7 Kärlväxter Lithospermum officinale stenfrö Rödlistad (NT) Kärlväxter Melampyrum cristatum korskovall Rödlistad (NT) Kärlväxter Pedicularis sylvatica granspira Rödlistad (NT) Kärlväxter Potamogeton friesii uddnate Rödlistad (NT) Kärlväxter Senecio aquaticus vattenstånds Rödlistad (NT) Kärlväxter Taraxacum maculigerum fläckmaskros Rödlistad (NT) Kärlväxter Vicia villosa luddvicker Rödlistad (NT) Kärlväxter Setaria viridis kavelhirs Rödlistad (NT) Kärlväxter Campanula cervicaria skogsklocka Rödlistad (NT); Fridlyst Kärlväxter Gymnadenia odoratissima luktsporre Rödlistad (NT); Fridlyst Kärlväxter Taxus baccata idegran Rödlistad (NT); Fridlyst Kärlväxter Limosella aquatica ävjebrodd Rödlistad (NT); Regionalt sällsynt Kärlväxter Lunaria rediviva månviol Rödlistad (NT); Signalart Kärlväxter Poa remota storgröe Rödlistad (NT); Signalart Kärlväxter Camelina sativa oljedådra Rödlistad (RE) Kärlväxter Alyssum alyssoides grådådra Rödlistad (VU) Kärlväxter Camelina microcarpa sanddådra Rödlistad (VU) Kärlväxter Carduus acanthoides piggtistel Rödlistad (VU) Kärlväxter Carex hartmanii hartmansstarr Rödlistad (VU) Kärlväxter Catabrosa aquatica källgräs Rödlistad (VU) Kärlväxter Drymocallis rupestris trollsmultron Rödlistad (VU) Kärlväxter Gentianella campestris fältgentiana Rödlistad (VU) Kärlväxter Malva pusilla vit kattost Rödlistad (VU) Kärlväxter Polygala comosa toppjungfrulin Rödlistad (VU) Kärlväxter Salix hastata ssp. vegeta källblekvide Rödlistad (VU) Kärlväxter Taraxacum decolorans kalkmaskros Rödlistad (VU) Kärlväxter Taraxacum litorale liten kärrmaskros Rödlistad (VU) Kärlväxter Thymus pulegioides stortimjan Rödlistad (VU) Kärlväxter Neslia paniculata korndådra Rödlistad (VU) Kärlväxter Botrychium matricariifolium rutlåsbräken Rödlistad (VU); Fridlyst Kärlväxter Herminium monorchis honungsblomster Rödlistad (VU); Fridlyst Kärlväxter Lathyrus tuberosus knölvial Rödlistad (VU); Fridlyst Kärlväxter Pulsatilla vernalis mosippa Rödlistad (VU); Fridlyst Kärlväxter Stipa pennata fjädergräs Rödlistad (VU); Fridlyst Kärlväxter Saxifraga hirculus myrbräcka Rödlistad (VU); Natura 2000; Fridlyst Kärlväxter Blechnum spicant kambräken Signalart 7

8 Kärlväxter Botrychium lunaria låsbräken Signalart Kärlväxter Dryopteris cristata granbräken Signalart Kärlväxter Lathyrus niger vippärt Signalart Kärlväxter Polygonatum verticillatum kransrams Signalart Kärlväxter Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum plattlummer Signalart; Fridlyst Kärlväxter Epipactis helleborine skogsknipprot Signalart; Fridlyst Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot Signalart; Fridlyst Lavar Caloplaca chrysophthalma alléorangelav Lavar Leptogium schraderi skrynklig skinnlav Rödlistad (DD) Lavar Biatoridium monasteriense klosterlav Rödlistad (NT) Lavar Eopyrenula leucoplaca blanklav Rödlistad (NT) Lavar Gyalecta flotowii blek kraterlav Rödlistad (NT) Lavar Physconia grisea grynig dagglav Rödlistad (NT) Lavar Ramalina baltica hjälmbrosklav Rödlistad (NT) Lavar Vulpicida tubulosus trind enlav Rödlistad (NT) Lavar Chaenotheca gracillima brunpudrad nållav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Cliostomum corrugatum gul dropplav, "trefärgslav" Rödlistad (NT); Signalart Lavar Collema occultatum skorpgelélav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Collema subnigrescens aspgelélav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Gyalecta ulmi almlav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Lobaria pulmonaria lunglav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Lobaria scrobiculata skrovellav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Megalaria grossa ädellav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Mycobilimbia pilularis stor knopplav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Nephroma laevigatum västlig njurlav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Schismatomma decolorans grå skärelav Rödlistad (NT); Signalart Lavar Sclerophora coniophaea rödbrun blekspik Rödlistad (NT); Signalart Lavar Sclerophora farinacea brunskaftad blekspik Rödlistad (NT); Signalart Lavar Sclerophora peronella liten blekspik Rödlistad (NT); Signalart Lavar Bacidia incompta savlundlav Rödlistad (VU) Lavar Calicium abietinum vedspik Rödlistad (VU) Lavar Calicium quercinum ekspiklav, ekspik Rödlistad (VU) Lavar Collema limosum lergelélav Rödlistad (VU) Lavar Ramalina calicaris rännformig brosklav Rödlistad (VU) Lavar Bryoria bicolor broktagel, brokig tagellav Rödlistad (VU); Signalart Lavar Opegrapha vermicellifera stiftklotterlav Rödlistad (VU); Signalart 8

9 Lavar Pannaria conoplea grynlav Rödlistad (VU); Signalart Lavar Sclerophora amabilis sydlig blekspik Rödlistad (VU); Signalart Mossor Amblystegium saxatile sumpkrypmossa Mossor Amphidium lapponicum Lapptrattmossa Mossor Anomodon rugelii mörk baronmossa Mossor Didymodon tophaceus trubblansmossa Mossor Lophozia laxa myrflikmossa Mossor Mnium marginatum udd stjärnmossa Mossor Mnium spinosum taggstjärnmossa Mossor Orthotrichum gymnostomum asphättemossa Mossor Orthotrichum pallens parkhättemossa Mossor Plagiothecium latebricola alsidenmossa Mossor Pottia davalliana kalkpottia Mossor Pseudocalliergon lycopodioides grov gulmossa Mossor Pterygoneurum ovatum stjärtmossa Mossor Rhynchostegium murale stennäbbmossa Mossor Tetralophozia setiformis Rostlummermossa Mossor Tortella rigens styv kalkmossa Natura 2000 Mossor Didymodon acutus spetslansmossa Rödlistad (DD) Mossor Didymodon icmadophilus berglansmossa Rödlistad (DD) Mossor Riccia gothica kalkrosett Rödlistad (DD) Mossor Encalypta spathulata hårklockmossa Rödlistad (EN) Mossor Scapania apiculata timmerskapania Rödlistad (EN) Mossor Bryum blindii körsbärsbryum Rödlistad (NT) Mossor Bryum oblongum dvärgbryum Rödlistad (NT) Mossor Calypogeia azurea blå säckmossa Rödlistad (NT) Mossor Cephalozia catenulata stubbtrådmossa Rödlistad (NT) Mossor Cinclidotus fontinaloides forsmossa Rödlistad (NT) Mossor Cirriphyllum tommasinii späd hårgräsmossa Rödlistad (NT) Mossor Entosthodon fascicularis åkerkoppmossa Rödlistad (NT) Mossor Grimmia decipiens kustgrimmia Rödlistad (NT) Mossor Lescuraea patens raspbågmossa Rödlistad (NT) Mossor Microbryum curvicolle nickpottia, nickknoppmossa Rödlistad (NT) Mossor Orthotrichum urnigerum filthättemossa Rödlistad (NT) Mossor Protobryum bryoides klottuss, klotpottia Rödlistad (NT) Mossor Syntrichia virescens alléskruvmossa Rödlistad (NT) 9

10 Mossor Weissia rutilans stor krusmossa Rödlistad (NT) Mossor Weissia squarrosa spärrkrusmossa Rödlistad (NT) Mossor Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Rödlistad (NT); Natura 2000; Fridlyst Mossor Anastrophyllum hellerianum vedtrappmossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Anastrophyllum michauxii skogstrappmossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Loeskeobryum brevirostre västlig husmossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Lophozia ascendens liten hornflikmossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Neckera pumila bokfjädermossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Tayloria tenuis liten trumpetmossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Trichocolea tomentella dunmossa Rödlistad (NT); Signalart Mossor Jamesoniella undulifolia kärröronmossa Rödlistad (RE) Mossor Didymodon spadiceus bäcklansmossa Rödlistad (VU) Mossor Entosthodon obtusus hedkoppmossa Rödlistad (VU) Mossor Gyroweisia tenuis knattemossa Rödlistad (VU) Mossor Haplomitrium hookeri kurragömmamossa Rödlistad (VU) Mossor Harpanthus scutatus liten måntandsmossa Rödlistad (VU) Mossor Orthotrichum patens ägghättemossa Rödlistad (VU) Mossor Scapania brevicaulis rikkärrsskapania Rödlistad (VU) Mossor Seligeria calcarea mörk dvärgmossa Rödlistad (VU) Mossor Seligeria oelandica trumpetdvärgmossa Rödlistad (VU) Mossor Encalypta mutica trubbklockmossa Rödlistad (VU); Natura 2000 Mossor Calypogeia suecica vedsäckmossa Rödlistad (VU); Signalart Mossor Hylocomium umbratum mörk husmossa Signalart Mångfotingar Allopauropus verticillatus kransfåfoting Rödlistad (DD) Skalbaggar Chlorophorus varius varierad fläckbock Rödlistad (DD) Skalbaggar Margarinotus carbonarius Rödlistad (DD) Skalbaggar Meligethes serripes ''glansbaggar'' Rödlistad (DD) Skalbaggar Ancistronycha cyanipennis ''flugbaggar'' Rödlistad (NT) Skalbaggar Chlaenius nigricornis svarthornad sammetslöpare, guldgrön sammetslöpare Rödlistad (NT) Skalbaggar Chlaenius tristis brun sammetslöpare Rödlistad (NT) Skalbaggar Chrysolina graminis ''bladbaggar'' Rödlistad (NT) Skalbaggar Cryptophagus labilis ''fuktbaggar'' Rödlistad (NT) Skalbaggar Gnorimus nobilis ädelguldbagge Rödlistad (NT) Skalbaggar Haliplus fulvicollis Rödlistad (NT) Skalbaggar Orchesia minor liten brunbagge Rödlistad (NT) Skalbaggar Riolus cupreus ''bäckbaggar'' Rödlistad (NT) 10

11 Skalbaggar Xyletinus ater Rödlistad (NT) Skalbaggar Platysoma elongatum Rödlistad (RE) Skalbaggar Carabus convexus kullerlöpare Rödlistad (VU) Skalbaggar Hylis procerulus ''halvknäppare'' Rödlistad (VU) Sländor Hydropsyche saxonica ''Nattsländor'' Sländor Leucorrhina pectoralis citronfläckad kärrtrollslända Natura 2000 Steklar Megachile pyrenaea ängstapetserarbi Rödlistad (NT) Steklar Anthophora retusa svartpälsbi Rödlistad (VU) Storsvampar Ceriporia purpurea purpurticka Storsvampar Clavulicium delectabile kloskinn Storsvampar Cortinarius percomis kryddspindling Storsvampar Entoloma ameides doftrödhätting, doftnopping Storsvampar Entoloma incanum grönnopping Storsvampar Hypocreopsis lichenoides trollhand Storsvampar Inocybe corydalina grönpucklig tråding Storsvampar Lentinellus vulpinus rynkmussling Storsvampar Phlebiella lloydii olivlackskinn Storsvampar Tricholoma aurantium brandmusseron Storsvampar Tubulicrinis regificus praktnålskinn Storsvampar Gastrosporium simplex stäpptryffel Rödlistad (CR) Storsvampar Clavaria asterospora stjärnsporig fingersvamp Rödlistad (DD) Storsvampar Dermoloma josserandii Rödlistad (DD) Storsvampar Junghuhnia separabilima fransig ockraporing Rödlistad (DD) Storsvampar Clavaria pullei brun fingersvamp Rödlistad (EN) Storsvampar Entoloma kervernii ockranopping Rödlistad (EN) Storsvampar Oligoporus balsameus balsamticka Rödlistad (EN) Storsvampar Phellodon confluens grå taggsvamp Rödlistad (EN) Storsvampar Porpoloma pes-caprae toppig narrmusseron Rödlistad (EN) Storsvampar Trametes suaveolens sydlig anisticka Rödlistad (EN) Storsvampar Geastrum berkeleyi sträv jordstjärna Rödlistad (EN); Signalart Storsvampar Geastrum elegans naveljordstjärna Rödlistad (EN); Signalart Storsvampar Hygrocybe ovina sepiavaxskivling Rödlistad (EN); Signalart Storsvampar Sarcodon fennicus bitter taggsvamp Rödlistad (EN); Signalart Storsvampar Sarcodon versipellis brödtaggsvamp Rödlistad (EN); Signalart Storsvampar Agrocybe paludosa sumpåkerskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Armillaria ectypa kärrhonungsskivling Rödlistad (NT) 11

12 Storsvampar Bolbitius reticulatus hinnskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Bovista paludosa sumpäggsvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Camarophyllopsis foetens stinklerskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Camarophyllopsis hymenocephala lerskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Camarophyllopsis schulzeri ljusskivig lerskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Camarops polysperma stor sotdyna Rödlistad (NT) Storsvampar Camarops tubulina gransotdyna Rödlistad (NT) Storsvampar Cantharellus melanoxeros svartnande kantarell Rödlistad (NT) Storsvampar Clavaria amoenoides vridfingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Clavaria fumosa rökfingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Clavaria incarnata skär fingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Clavaria zollingeri violett fingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Clavulinopsis cinereoides trubbfingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Clavulinopsis microspora broskfingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Clavulinopsis subtilis ljus ängsfingersvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Climacodon septentrionalis grentaggsvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Coprinus alopecia lundbläcksvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Cortinarius nanceiensis bananspindling Rödlistad (NT) Storsvampar Cortinarius praestans jättespindling Rödlistad (NT) Storsvampar Entoloma corvinum korpnopping Rödlistad (NT) Storsvampar Entoloma excentricum kalkrödskivling, kalkrödling Rödlistad (NT) Storsvampar Entoloma griseocyaneum stornopping Rödlistad (NT) Storsvampar Entoloma porphyrophaeum porfyrrödskivling, porfyrrödling Rödlistad (NT) Storsvampar Entoloma prunuloides mjölrödskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Gyroporus castaneus kastanjesopp Rödlistad (NT) Storsvampar Hygrocybe glutinipes slemvaxskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Hygrophorus nemoreus lundvaxskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Inocybe godeyi rödflammig tråding Rödlistad (NT) Storsvampar Inonotus leporinus harticka Rödlistad (NT) Storsvampar Lactarius acerrimus gaffelriska Rödlistad (NT) Storsvampar Lycoperdon decipiens stäppröksvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Microglossum olivaceum s.lat. olivjordtunga Rödlistad (NT) Storsvampar Perenniporia medulla-panis brödmärgsticka Rödlistad (NT) Storsvampar Phylloporia ribis krusbärsticka Rödlistad (NT) Storsvampar Poronia punctata fatsvamp Rödlistad (NT) Storsvampar Porphyrellus porphyrosporus dystersopp Rödlistad (NT) 12

13 Storsvampar Stropharia albocrenulata tårkragskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Tricholoma ustaloides mjölmusseron Rödlistad (NT) Storsvampar Verpa bohemica vindlad klockmurkla Rödlistad (NT) Storsvampar Volvariella surrecta parasitslidskivling Rödlistad (NT) Storsvampar Amanita ceciliae jättekamskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Artomyces pyxidatus kandelabersvamp Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Fistulina hepatica oxtungesvamp Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hydnellum geogenium gul taggsvamp Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe aurantiosplendens fager vaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe colemanniana brun ängsvaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe flavipes lila vaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe fuscescens ögonvaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe punicea scharlakansvaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe quieta luktvaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Hygrocybe splendidissima praktvaxskivling Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Inonotus tomentosus luddticka Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Lentaria epichnoa vit vedfingersvamp Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Phellinus nigrolimitatus gränsticka Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Phellinus populicola stor aspticka Rödlistad (NT); Signalart Storsvampar Amanita franchetii gulbrämad flugsvamp Rödlistad (VU) Storsvampar Camarophyllopsis atropuncta svartprickig lerskivling Rödlistad (VU) Storsvampar Cortinarius flavovirens mjölspindling Rödlistad (VU) Storsvampar Entoloma madidum blå rödskivling, blårödling Rödlistad (VU) Storsvampar Flammulina fennae blek vinterskivling Rödlistad (VU) Storsvampar Oligoporus guttulatus gropticka Rödlistad (VU) Storsvampar Ramaria paludosa kärrfingersvamp Rödlistad (VU) Storsvampar Volvariella bombycina silkesslidskivling Rödlistad (VU) Storsvampar Hydnellum auratile brandtaggsvamp Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Hygrocybe citrinovirens gröngul vaxskivling Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Hygrocybe ingrata rodnande lutvaxskivling Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Hygrocybe intermedia trådvaxskivling Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Hygrocybe lacmus grålila vaxskivling Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Hygrocybe spadicea dadelvaxskivling Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Sarcodon glaucopus blåfotad taggsvamp Rödlistad (VU); Signalart Storsvampar Geastrum pectinatum kamjordstjärna Signalart Storsvampar Craterellus cinereus grå kantarell Signalart 13

14 Storsvampar Lepiota fulvella rostfjällskivling Signalart Storsvampar Micromphale foetidum stinkbrosking Signalart Tvåvingar Callicera aurata mörk bronsblomfluga Rödlistad (VU) 14

KARLSHAMNS KOMMUN. Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog. Asarum kyrkogården. Bjälkudden. Askegylet. Karlshamn

KARLSHAMNS KOMMUN. Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog. Asarum kyrkogården. Bjälkudden. Askegylet. Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Översiktskarta över alla kända lokaler i Karlshamns kommun. Karlshamn Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog. Pachykytospora tuberculosa Blekticka 2005 Asarum kyrkogården Trädbevuxen

Läs mer

Målet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen. Botanikdagarna i Dalsland. 292 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013)

Målet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen. Botanikdagarna i Dalsland. 292 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013) Både växter och insekter hör till Staffan Kihls favoritområden. Båda intressena tillfredsställdes i rikt mått på Botanikdagarna i Dalsland 27 29 juli. figur 1. Vid Ranneberget växte uddbräken Polystichum

Läs mer

Blomster og inventering i Jämtland. Staffan Åström

Blomster og inventering i Jämtland. Staffan Åström Blomster og inventering i Jämtland Staffan Åström Sylarna juni Flora i Jämtland Kalberget med Ströms Vattudal Blanktjärn i Vålådalens naturreservat Båttur på Storsjön Silene acaulis Östersund i oktober

Läs mer

Växtfynd i Roslagen. 14 Daphne 1996 JOAKIM EKMAN

Växtfynd i Roslagen. 14 Daphne 1996 JOAKIM EKMAN 14 Daphne 1996 Växtfynd i Roslagen JOAKIM EKMAN E n mosaik av olika biotoper, en kalkrik berggrund och mötespunkt mellan nordliga och sydliga arter gör floran i mellersta Roslagen till den artrikaste i

Läs mer

Värdar för årets botanikdagar var Örebro

Värdar för årets botanikdagar var Örebro Botanikdagarna i Örebro län 2004 Ulla-Britt Andersson tar oss med tillbaka till sommarens minnesvärda Botanikdagar som denna gång utspelade sig i Närke och sydvästligaste Västmanland. ULLA-BRITT ANDERSSON

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

Växter i sörmländska hagmarker HANS RYDBERG

Växter i sörmländska hagmarker HANS RYDBERG 8 Daphne 1991 Växter i sörmländska hagmarker HANS RYDBERG Augustimorgon 1990. Ett stycke overklighet i verkligheten. En mäktig ardennerhingst skrapar sina klumpiga hovar. Han skakar sitt huvud, ur hans

Läs mer

Många hoppas att nationalparken, som

Många hoppas att nationalparken, som Fulufjällets nationalpark ett moss- och lavparadis I mitten av september invigs Fulufjällets nationalpark i nordvästra Dalarna. Det blir Sveriges femte största nationalpark och den första fjällparken som

Läs mer

Bevarandeplan för SE Näset

Bevarandeplan för SE Näset Bevarandeplan för SE0240147 Näset Namn Områdeskod Områdestyp Areal Skyddsform Fastställd av Länsstyrelsen Planförfattare Uppdaterad senast Näset SE00240147 SCI 9,5 ha 5-årigt miljöstöd 2005-09-30 Karin

Läs mer

NR. 23. Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark ANDREAS MALMQVIST OCH HENRIK WEIBULL

NR. 23. Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark ANDREAS MALMQVIST OCH HENRIK WEIBULL D O K U M E N TAT I O N AV D E S V E N S K A N AT I O N A L PA R K E R N A NR. 23 Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark ANDREAS MALMQVIST OCH HENRIK WEIBULL Inventering

Läs mer

Sommarvandring i Skogastorp ett orkideparadis på Falbygden

Sommarvandring i Skogastorp ett orkideparadis på Falbygden Sommarvandring i Skogastorp ett orkideparadis på Falbygden Skogastorpskärret ligger på Högstenabergets sluttning och genomkorsas av flera bäckar och källor med kalkhaltigt vatten. Bland karaktärsväxterna

Läs mer

Floraövervakning i Jönköpings län 2006

Floraövervakning i Jönköpings län 2006 MEDDELANDE NR 2007:25 Floraövervakning i Jönköpings län 2006 Ett rikt odlingslandskap Floraövervakning i Jönköpings län 2006 Ett rikt odlingslandskap MEDDELANDE NR 2007:25 1 Meddelande nr 2007:25 Referens

Läs mer

Fridlysta blomväxter. Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av blomväxter (kärlväxter). 2016-06-13 FRIDLYSTA BLOMVÄXTARTER

Fridlysta blomväxter. Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av blomväxter (kärlväxter). 2016-06-13 FRIDLYSTA BLOMVÄXTARTER Fridlysta blomväxter Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av blomväxter (kärlväxter). B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG

Läs mer

Floraväkteri/floraövervakning

Floraväkteri/floraövervakning Floraväkteri/floraövervakning Något om floraväkteriet i Västmanlands län 2010-11-21/Einar Marklund Kärrnäva, en av de nya floraväktararterna i länet? Aktörer Länsstyrelsen Regional miljöövervakning inkl

Läs mer

Fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC

Fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC Fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC Svenskt namn Artnamn Annex 1 Annex 2, del A Annex 2, del B Annex 3, del A Annex 3, del B LOMMAR smålom Gavia stellata x storlom Gavia arctica x DOPPINGAR

Läs mer

Redan första kvällen ledde Anders Delin en

Redan första kvällen ledde Anders Delin en Botanikdagarna i Hälsingland I år gick Botanikdagarna till Hälsingland, ett landskap som nog var ganska okänt för de flesta. Gävleborgs Botaniska Sällskap bjöd oss in till spännande dagar med utgångspunkt

Läs mer

RAPPORT 2003/1 NATURINVENTERING och förslag till skötsel av omgivningarna vid Ekolsunds slott. Pär Eriksson, Gillis Aronsson och Tommy Lennartsson

RAPPORT 2003/1 NATURINVENTERING och förslag till skötsel av omgivningarna vid Ekolsunds slott. Pär Eriksson, Gillis Aronsson och Tommy Lennartsson RAPPORT 2003/1 NATURINVENTERING och förslag till skötsel av omgivningarna vid Ekolsunds slott Pär Eriksson, Gillis Aronsson och Tommy Lennartsson FÖRFATTARE Pär Eriksson, Gillis Aronsson och Tommy Lennartsson

Läs mer

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Avverkningsanmälda skogar av FSC-certifierade skogsbolag Jämtland Lillådalen 3 Öster-Noren 4 Över Renåflyn 5 Israelvattnet 6 Linjeviken 7 Norrbotten Storberget

Läs mer

Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride i Uppsala och Gävleborgs län

Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride i Uppsala och Gävleborgs län Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride i Uppsala och Gävleborgs län Henrik Weibull, Naturcentrum AB, Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund, Henrik.Weibull@naturcentrum.se På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

1. Mosse strax SV Stutögat Ett 50-tal sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri) utan fläckar på bladen.

1. Mosse strax SV Stutögat Ett 50-tal sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri) utan fläckar på bladen. Myrar i Dalskog Utan att f.n. ha tillgång till de noteringar jag gjort från detta område, har jag här ej kunnat ange alla lokaler för t.ex. gräsull (Eriophorum latifolium) och knagglestarr (Carex flava).

Läs mer

Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg

Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 21-34, 2009 Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg ANITA & LEIF STRIDVALL Inledning År 2003 ägnade vi nästan ett helt nummer av Jordstjärnan till att presentera

Läs mer

Fridlysta växter och djur i Skåne Naturvård

Fridlysta växter och djur i Skåne Naturvård Fridlysta växter och djur i Skåne Naturvård Helena Persson och Lotta Tornler Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Fridlysta växter och djur i Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Helena Persson

Läs mer

Bevarandeplan för SE Ekeby-Almby

Bevarandeplan för SE Ekeby-Almby Bevarandeplan för SE0240155 Ekeby-Almby Namn Områdeskod Områdestyp Areal Skyddsform Fastställd av Länsstyrelsen Planförfattare Uppdaterad senast Ekeby- Almby SE0240155 SCI 4,6 ha Kommunalt naturreservat

Läs mer

Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar

Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar Rödlistan för hotade arter Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar Småvatten och småvattendrag SLU ArtDatabanken Ulf Bjelke 2015 03 26 Foto: Fredrik Jonsson Foto: Krister Hall

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Lermansbo äng

Bevarandeplan för Natura 2000-området. Lermansbo äng Diarienr: 511-3952-12 Bevarandeplan för Natura 2000-området Lermansbo äng Områdesnummer: SE0250182 Areal: 0,5 ha Kommun: Skinnskatteberg Lägesbeskrivning; ca 1 km SV om Tomasbo Ägandeförhållande: Privat

Läs mer

Hotade svamparter i Blekinge

Hotade svamparter i Blekinge 2007:8 Hotade svamparter i Blekinge sammanställning av fynd t.o.m. år 2006 www.k.lst.se Rapport: 2007:8 Rapportnamn: Hotade svamparter i Blekinge - sammanställning av fynd t.o.m. år 2006 Författare: Arne

Läs mer

NATURVÅRDS- INTRESSANTA MOSSOR PÅ ÖPPNA HÄLLAR INOM RIKSINTRESSE- OMRÅDET FILEHAJDAR, HEJNUM HÄLLAR

NATURVÅRDS- INTRESSANTA MOSSOR PÅ ÖPPNA HÄLLAR INOM RIKSINTRESSE- OMRÅDET FILEHAJDAR, HEJNUM HÄLLAR NATURVÅRDS- INTRESSANTA MOSSOR PÅ ÖPPNA HÄLLAR INOM RIKSINTRESSE- OMRÅDET FILEHAJDAR, HEJNUM HÄLLAR OCH KALLGATBURG, GOTLAND 2015 PÅ UPPDRAG AV LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN 2015-09-18 Inventering, text

Läs mer

FLORAVÄKTARNA Verksamhetsberättelse 2015

FLORAVÄKTARNA Verksamhetsberättelse 2015 FLORAVÄKTARNA Verksamhetsberättelse 2015 Floraväktarna på årets läger på Gotland funderar över hur de ska räkna kalkdån på lokalen Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade människor runt om i

Läs mer

Dagens Nohlmarken har mycket höga

Dagens Nohlmarken har mycket höga Nohlmarken Västergötlands unika orkidéparadis Under fjolårets botanikdagar i Västergötland var ett av utflyktsmålen naturreservatet Nohlmarken på Billingens sydöstra sluttning. Under två timmar guidades

Läs mer

BILAGA 1. NATURVÅRDSARTER FUNNA I RESERVATET

BILAGA 1. NATURVÅRDSARTER FUNNA I RESERVATET BILAGA 1. NATURVÅRDSARTER FUNNA I RESERVATET Tabell 1. Naturvårdsarter observerade i Strömsbergs naturreservat. De kategorier av naturvårdsarter (NV-kat) som tas upp här är rödlistade arter (RL), signalarter

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

Krutbrännaren. Nr 3 2005 Årg. 14 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING

Krutbrännaren. Nr 3 2005 Årg. 14 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Nr 3 2005 Årg. 14 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Årgång 14, 2005 nr. 3. ISSN 1103-2839 Tidskriften utges av Ölands Botaniska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 1 2013 Årg. 31 NR 1 2013 ÅRGÅNG 31 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

2011:23. Inventering av naturvårdsintressanta mossor, lavar och vedsvampar i fem naturreservat i Västmanlands län

2011:23. Inventering av naturvårdsintressanta mossor, lavar och vedsvampar i fem naturreservat i Västmanlands län NATURVÅRDSENHETEN Inventering av naturvårdsintressanta mossor, lavar och vedsvampar i fem naturreservat i Västmanlands län Författare: Henrik Weibull, Naturcentrum AB 2011:23 Titel: Inventering av naturvårdsintressanta

Läs mer

Nationellt rödlistade arter som finns i Dalarnas län

Nationellt rödlistade arter som finns i Dalarnas län Nationellt rödlistade arter som finns i Dalarnas län Organismgrupp Svenskt namn Vetenskapligt namn Kategori [2010] Alger näcköra Nostoc parmelioides Nära hotad (NT) skäggsträfse Chara strigosa Nära hotad

Läs mer

Flora och vegetation i Fasterna socken, Uppland

Flora och vegetation i Fasterna socken, Uppland 12(1) Daphne 3 Flora och vegetation i Fasterna socken, Uppland ARNE ANDERBERG & ANNA-LENA ANDERBERG F asterna socken, belägen i Roslagen i östra Uppland, är en gammal kulturbygd dominerad av skogsområden

Läs mer

Utvärderingar och nya idéer kring våtmarker och skyddszoner. John Strand, Hushållningssällskapet Halland, FoU

Utvärderingar och nya idéer kring våtmarker och skyddszoner. John Strand, Hushållningssällskapet Halland, FoU Utvärderingar och nya idéer kring våtmarker och skyddszoner John Strand, Hushållningssällskapet Halland, FoU Hur säkerställa långsiktigt hög mångfald i anlagda våtmarker? 1) Definiera tydliga mål och syften

Läs mer

Årgång 25 Nr 1 2012. Föreningen Smålands Flora

Årgång 25 Nr 1 2012. Föreningen Smålands Flora Årgång 25 Nr 1 2012 Föreningen Smålands Flora Föreningen Smålands Flora Föreningen startade år 1982. Den har för närvarande 275 medlemmar. Medlemsavgiften för 2012 är 100 kr och för familjemedlemsskap

Läs mer

SAMUELSÅSEN och KARVALAKSMOSSEN

SAMUELSÅSEN och KARVALAKSMOSSEN www.t.lst.se SAMUELSÅSEN och KARVALAKSMOSSEN Naturvärdesinventering Publ. nr 2009:30 Information om publikationen Omslagsbild: Karvalaksbäcken söder om Karvalaksmossen, maj 2008 Foto på sidan 3: Karvalaksbäcken

Läs mer

Rapport. Diarienummer 511-5627-2008 511-8741-2009. Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav

Rapport. Diarienummer 511-5627-2008 511-8741-2009. Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav Rapport Diarienummer 511-5627-2008 511-8741-2009 Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav Jämtlands län 2008 2010 Omslagsbild Hårig skrovellav och grangytterlav även i förstoring. Foto: Fredrik

Läs mer

Bilaga 5 Bilder och illustrationer (separat bilaga till rapporten Svampar i Näsmarkernas naturreservat, publ.nr. 2016:13)

Bilaga 5 Bilder och illustrationer (separat bilaga till rapporten Svampar i Näsmarkernas naturreservat, publ.nr. 2016:13) Bilaga 5 Bilder och illustrationer (separat bilaga till rapporten Svampar i Näsmarkernas naturreservat, publ.nr. 2016:13) Figur 1. Område 1. Obetad ängsgranskog öster om Tullportaberget 2007. Foto: Mikael

Läs mer

SVAMPINVENTERING PÅ VEN 1999.

SVAMPINVENTERING PÅ VEN 1999. SVAMPINVENTERING PÅ VEN 1999. I samarbete med Miljökontoret i Landskrona kommun genomfördes den 18-19 oktober 1999 en översiktlig svampinventering av ett antal lokaler på Ven. Avsikten var främst att undersöka

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Böda backar

Bevarandeplan för Natura 2000-området Böda backar 511-738-05 t Böda backar enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330120 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari

Läs mer

Djur och växter som är fridlysta enligt miljöbalken

Djur och växter som är fridlysta enligt miljöbalken Bilaga Djur och växter som är fridlysta enligt miljöbalken 1. Det är förbjudet att inom landet plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar av följande arter. Det är

Läs mer

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Lunglav Lobaria pulmonaria på en rönn Sorbus aucuparia. Foto: Jenny Olsson Inventerare: Sofia Lundell och Jenny Olsson Datum: 2010-10-02

Läs mer

SKURUPARKEN. Flora och fauna. av Tomas Fasth. Underlag till förslag till naturreservat för Skuruparken 2007. Bilder Ronny Fors, ovan svavelticka.

SKURUPARKEN. Flora och fauna. av Tomas Fasth. Underlag till förslag till naturreservat för Skuruparken 2007. Bilder Ronny Fors, ovan svavelticka. SKURUPARKEN Flora och fauna av Tomas Fasth Underlag till förslag till naturreservat för Skuruparken 2007. Bilder Ronny Fors, ovan svavelticka. 2 Skuruparkens flora och fauna Inledning I denna utredning

Läs mer

Mjällådalens kryptogamer

Mjällådalens kryptogamer Mjällådalens kryptogamer Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i norr till Stavreviken vid Indalsälvens utlopp, en sträcka på ca 50 km (efter sammanflödet med Ljustorpsån heter den Ljustorpsån).

Läs mer

Svampar. RMK Sagadi Naturskola Estland, Urmas Kaja foto

Svampar. RMK Sagadi Naturskola Estland, Urmas Kaja foto Svampar RMK Sagadi Naturskola Estland, Urmas Kaja foto Svamparnas värld är stor och mångskiftande. I hela världen finns fler än en miljon svamparter och endast 5-10 % av dessa har beskrivits och systematiserats.i

Läs mer

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Gästrikland Ockelbo 6753107 1549722 Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris (bild finns) 6753334 1549776

Läs mer

Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker. Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks

Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker. Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: November 2011 Alvar Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd; beslutade den 3 november 1999. NFS 1999:12 Utkom från trycket den

Läs mer

Signalarter 2013-04-15

Signalarter 2013-04-15 Signalarter 2013-04-15 Kärlväxter Svenskt namn Vetenskapligt namn Kod Signalvärde Axag Schoenus ferrugineus SCHO FER Blåsippa Hepatica nobilis HEPA NOB Buskstjärnblomma Stellaria holostea STEL HOL Bäckbräsma

Läs mer

Framåt eftermiddagen söndagen den 19 juli började vi

Framåt eftermiddagen söndagen den 19 juli började vi Kring Tärnaby i Lycksele lappmark genomfördes årets botanikdagar. Väderutsikterna hade varit mindre gynnsamma men prognosen kom på skam och Evastina Blomgren och hennes botanistvänner fick njuta av tre

Läs mer

Lokal rödlista för Malmö stad December 2005

Lokal rödlista för Malmö stad December 2005 Lokal rödlista för Malmö stad December 2005 Var femte år tar Artdatabanken fram en ny reviderad upplaga av den nationella rödlistan, en lista över de organismer som är hotade av utdöende i verige. I hela

Läs mer

Beskrivning och vägledning för biotopen Ängar i bilaga 3 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Beskrivning och vägledning för biotopen Ängar i bilaga 3 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Ängar Beskrivning och vägledning för biotopen Ängar i bilaga 3 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Vägledningen utgör ett komplement till Handbok 2012:1 Biotopskyddsområden

Läs mer

Blekingebläddran 2012. %OHNLQJHEOlGGUDQ ) UHQLQJHQ %OHNLQJHV )ORUD

Blekingebläddran 2012. %OHNLQJHEOlGGUDQ ) UHQLQJHQ %OHNLQJHV )ORUD Blekingebläddran 2012 %OHNLQJHEOlGGUDQ ) UHQLQJHQ %OHNLQJHV )ORUD Föreningen Blekinges Flora Föreningen Blekinges Flora bildades för att främja den botaniska verksamheten i landskapet. Föreningen grundades

Läs mer

Skyddsvärda träd i Svenljunga kommun

Skyddsvärda träd i Svenljunga kommun Skyddsvärda träd i Svenljunga kommun - resultat och analys av inventering 2011-2012 Peter Nolbrant Beställare: Handläggare: Rapportansvarig: Text: Kartor: Omslag: Svenljunga kommun Matilda Chocron BioDivers

Läs mer

Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård

Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård Intressanta naturområden på Smedberget väster om Hensbacka herrgård Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av ägarna till Hensbacka Herrgård AB påbörjat arbetet med en detaljplan för bostäder på Smedberget

Läs mer

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ En inventeringsrapport Naturskyddsföreningen i Timrå & Naturskyddsföreningen i Härnösand Text: Sofia Lundell, Artfokus Inventerare: Hans Sundström & Sofia Lundell

Läs mer

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa Maria Nilsson 2015-05-27 MKBs gröna tak Totalt 164 tak äldsta ca 15 år -miljöhus, cykelgarage, bostadshus Mycket begr. underhåll över tid -Ca hälften inventerades

Läs mer

Rapport 2011:47. Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe i delar av Västra Götalands län 2010

Rapport 2011:47. Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe i delar av Västra Götalands län 2010 Rapport 2011:47 Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe i delar av Västra Götalands län 2010 Rapportnr: 2011:47 ISSN: 1403-168X Projektledare och kartor: Anna Stenström Fältarbete och rapportskrivning:

Läs mer

Det mosaiklandskap av naturtyper, som. Unik natur eller kalkbrott på norra Gotland?

Det mosaiklandskap av naturtyper, som. Unik natur eller kalkbrott på norra Gotland? Unik natur eller kalkbrott på norra Gotland? Gotlandsbotanisten och ornitologen Jörgen Petersson beskriver här i ord och bild de mycket stora och unika naturvärdena på nordligaste Gotland. Naturvärden

Läs mer

LAXHOLMEN, EN NATURPÄRLA Av Mats Karström, Vuollerim

LAXHOLMEN, EN NATURPÄRLA Av Mats Karström, Vuollerim LAXHOLMEN, EN NATURPÄRLA Av Mats Karström, Vuollerim Edefors Hembygdsförening beskriver kulturmiljön på Laxholmen som bygdens pärla. En kulturpärla med 1700-talsbebyggelse, labyrint och sommarcafé. Här

Läs mer

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2010 Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Mål Styrgruppen (Bengt Stridh, Christina Flint Celsing

Läs mer

Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län 2010:17

Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län 2010:17 Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län 2010:17 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2010:17 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2010/17-SE Tryckt på Davidsons tryckeri, Växjö, 2011 Framsida:

Läs mer

Årets botanikdagar arrangerades 2 5 juli i Ångermanland

Årets botanikdagar arrangerades 2 5 juli i Ångermanland Botanikdagarna i Ångermanland lockade i år 112 deltagare, varav glädjande nog hela fyra ungdomsstipendiater. Staffan Kihl hörde dock till dem som varit med förr. figur 1. Hybriden mellan gul näckros och

Läs mer

Inventering av rikkärr

Inventering av rikkärr Rapport 2005:55 Inventering av rikkärr i Västra Götalands län 2004 www.o.lst.se PRODUKTION Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län 542 85 Mariestad UNDERSÖKNINGEN ÄR GENOMFÖRD AV Lennard

Läs mer

Floristiska notiser från Södermanland och Uppland

Floristiska notiser från Södermanland och Uppland 18 Daphne 1994 Floristiska notiser från Södermanland och Uppland MORA ARONSSON Uppgifter om fynd skickas antingen direkt till mig eller, för fanerogamer från Södermanland och Uppland, till distriktsledare

Läs mer

Rikkärr. Rikkärr. Alkaline fens. EU-kod: 7230. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: November 2011

Rikkärr. Rikkärr. Alkaline fens. EU-kod: 7230. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: November 2011 Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: November 2011 Rikkärr Rikkärr Alkaline fens EU-kod: 7230 Länk: Gemensam text (namn och koder) http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf#2

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun

Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun 2012-09-24 Diarienummer 2011/00367 265 Bilaga 3 1 (11) Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte...2 2. av området...3 2.1 Uppgifter om naturreservatet...3

Läs mer

Fåglar i Ramsar-området längs Helgeåns nedre delar, Kristianstads Vattenrike

Fåglar i Ramsar-området längs Helgeåns nedre delar, Kristianstads Vattenrike Fåglar i Ramsar-området längs Helgeåns nedre delar, Kristianstads Vattenrike 1 H = regelb. häckande R = regelb. rastande/födosökande Ö = övervintrande i = tillfälligt iakttagen h = tillfälligt häckande

Läs mer

Art- och habitat direktivet. Enhet

Art- och habitat direktivet. Enhet Mängduppskattning Vid antalsangivelser måste vi räkna i samma enhet år efter år, men det måste också räknas på ett likvärdigt sätt över hela landet. Inom floraväkteriet har vi beslutat att det är dessa

Läs mer

Almlav Gyalecta ulmi. Aspgelélav MISSGYNNAD (NT) Collema subnigrescens MISSGYNNAD (NT)

Almlav Gyalecta ulmi. Aspgelélav MISSGYNNAD (NT) Collema subnigrescens MISSGYNNAD (NT) LAVAR Almlav Gyalecta ulmi Beskrivning. En skorplav med tätt sittande, upp till 2 mm breda, fruktkroppar (apothecier) som har en lätt igenkännlig tegelröd disk med vit, ojämn kant. Arten innehåller orangefärgade

Läs mer

Riktlinjer för hantering av data om artförekomster

Riktlinjer för hantering av data om artförekomster Datum 2011-08-31 Beteckning 511-4729-2010 Sida 1/4 Riktlinjer för hantering av data om artförekomster Bakgrund Många arter hotas av störning, insamling eller förföljelse. Spridning av detaljerad information

Läs mer

Inventering av lavar, mossor och svampar

Inventering av lavar, mossor och svampar Inventering av lavar, mossor och svampar Bildtexter till omslaget Skuggblåslav hittades bara i området Malmarna. I den nordligaste delen av området hittades en riklig förekomst av den ovanligt förekommande

Läs mer

Floristiska notiser från Södermanland och Uppland

Floristiska notiser från Södermanland och Uppland 56 Daphne 1993 Floristiska notiser från Södermanland och Uppland MORA ARONSSON Uppgifter om fynd skickas antingen direkt till mig eller, för fanerogamer från Södermanland och Uppland, till distriktsledare

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

8 Bilagor. 8.1 Rödlistade arter i Lunds kommun

8 Bilagor. 8.1 Rödlistade arter i Lunds kommun 8 Bilagor 8.1 Rödlistade arter i Lunds kommun Hotade och missgynnade arter Under livets hela historia har arter ständigt dött ut på grund av olika orsaker, men i vår tid försvinner årligen upp till tusen

Läs mer

Björksnaret skyddsvärd natur

Björksnaret skyddsvärd natur Björksnaret skyddsvärd natur En presentation av naturvärdena vid Björksnaret och Björksnarsravinen, Ramnäs f:g, Surahammars kommun. Raggtaggsvamp, Hydnellum mirabile, en av flera rödlistade svampar vid

Läs mer

Alléskruvmossa Tortula virescens. Aspfjädermossa Neckera pennata MISSGYNNAD (NT)

Alléskruvmossa Tortula virescens. Aspfjädermossa Neckera pennata MISSGYNNAD (NT) MOSSOR Alléskruvmossa Tortula virescens Beskrivning. Alléskruvmossa är en bladmossa, som växer i små tuvor, huvudsakligen på trädstammar. Bladen är tunglika och har vanligen tillbakaböjda kanter och rundad

Läs mer

Bevara naturen på norra Gotland!

Bevara naturen på norra Gotland! !"##$##$!% #'() Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY Region Gotland, 621 81 VISBY Skogsstyrelsen, distrikt Gotland, Box 1417, 621 25 VISBY Högskolan på Gotland,

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

HÅLEBERGET. Skötselplan Upprättad 2003 Länsstyrelsen Östergötland

HÅLEBERGET. Skötselplan Upprättad 2003 Länsstyrelsen Östergötland HÅLEBERGET 030321 Skötselplan Upprättad 2003 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR HÅLEBERGET Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast inom 10 år för att bedöma behovet

Läs mer

ignalartsinventering Charlottenborg

ignalartsinventering Charlottenborg ignalartsinventering Charlottenborg En inventering genomförd av Mikael Hagström, Fennicus Natur. Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Östergötland

Läs mer

Honungsblomster och gulyxne i Norrtälje kommun JOAKIM EKMAN

Honungsblomster och gulyxne i Norrtälje kommun JOAKIM EKMAN 12 Daphne 1991 Honungsblomster och gulyxne i Norrtälje kommun JOAKIM EKMAN Under somrarna 1989-90 har jag återinventerat gamla växtlokaler för några orkidéarter i Norrtälje kommun. Detta för att kunna

Läs mer

Näringsrika granskogar

Näringsrika granskogar Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 eslutad: maj 2012 Näringsrika granskogar Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ Fennoscandian herb-rich forests

Läs mer

Årsberättelse från Floraövervakningen 2005

Årsberättelse från Floraövervakningen 2005 Årsberättelse från Floraövervakningen 2005 Floraövervakningen i Västmanlands län sker i Länsstyrelsens regi, men själva inventeringsarbetet utförs i huvudsak av personer i länets naturskyddsföreningar.

Läs mer

Floras Trädgård. Odlingslandskap. Historiskt. mellan Bög och Väsby

Floras Trädgård. Odlingslandskap. Historiskt. mellan Bög och Väsby Floras Trädgård Historiskt Odlingslandskap mellan Bög och Väsby Inledning Floras Trädgård ligger vid Väsby gård i naturreservatet Östra Järvafältet, Sollentuna kommun. Mellan Bögs gård och Väsby gård finns

Läs mer

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter Adolfsbergs-/Storvretaskogen Rödlistade arter Naturinventering under 2015 Delrapport Sammanställd av Patrick Fritzson Version 2015-10-28 1 Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen Naturinventering en delrapport

Läs mer

Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län

Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län Årsrapport 2006 www.lansstyrelsen.se/orebro Område för bild Publ. nr 2009:13 Övervakning av rödlistade eller regionalt hotade växter och svampar

Läs mer

Krutbrännaren. Nr 3 2012 Årg 21 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING

Krutbrännaren. Nr 3 2012 Årg 21 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Nr 3 2012 Årg 21 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Årgång 21, 2012 nr. 3 ISSN 1103-2839 Tidskriften utges av Ölands Botaniska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften

Läs mer

Krutbrännaren. Nr 2 2011 Årg 20 BOTANISKA FÖRENING

Krutbrännaren. Nr 2 2011 Årg 20 BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Nr 2 2011 Årg 20 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Årgång 20, 2011 nr. 2 ISSN 1103-2839 Tidskriften utges av Ölands Botaniska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens nationalpark

Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens nationalpark Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens nationalpark Gottfried Steinbach Miljöenheten 2002 r 10 Titel: Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens nationalpark. Författare: Gottfried Steinbach (delvis

Läs mer

Estland. 14 19 maj 2015. HG Karlsson

Estland. 14 19 maj 2015. HG Karlsson Estland 14 19 maj 2015 HG Karlsson ESTLAND 1. Padise 2. Haapsalu 3. Matsalu Bay 4. Pögare-Sassi 5. Puise-Nina 6. Hindaste 7. Roosta 8. Põõsaspea 9. Haversvi 10. Silma 11. Võnnu 12. Kasari River 13. Nedrema

Läs mer

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga Organismvärlden/Växtriket Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga växter - Gömfröiga växter *

Läs mer

Calluna CALLUNA 28(2) 2011 1 28(2) 2011

Calluna CALLUNA 28(2) 2011 1 28(2) 2011 Calluna CALLUNA 28(2) 2011 1 28(2) 2011 Calluna 2 CALLUNA 28(2) 2011 Utgiven i samarbete mellan VÄSTERGÖTLANDS BOTANISKA FÖRENING och BOTANISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG ÅRG. 28 2011 NR 2 Redaktör: Gunnar

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Skötselplan för Ersta naturreservat. Tierps kommun

Skötselplan för Ersta naturreservat. Tierps kommun Skötselplan för Ersta naturreservat Tierps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKÖTSELPLANENS SYFTE... 3 SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL... 3 BESKRIVNINGSDEL... 5 Administrativa data... 5 Föreskrifter utöver

Läs mer