KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att hållas. Inkommen fråga återfinns separat i kallelseutskick. ÄRENDEN 1. Justering Förslag på plats, datum, och tid för justering: Kommunkansliet den 26 mars 2014, kl 13:00-17:00 2. Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige, s Avsägelser, s Fyllnadsval, s Revisionsberättelse för år 2013, s Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 (inga handlingar) 7. Godkännande av årsredovisning 2013 (bokslut) för Höganäs kommun (förslag på årsredovisning återfinns längst bak i kallelse), s & Uppföljning av intern kontroll för 2013, s Återupptagande av verksamhet samt revidering av bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB, s Revidering av ägardirektiv samt bolagsordning avseende Höganäs Energi AB, s Godkännande av förvärv av byggnaderna på fastigheten Farhult 15:33, s Godkännande av förvärv av fastigheten Lerberget 49:87, s Antagande av strukturplan för Skåne Nordväst (förslag på strukturplan återfinns längst bak i kallelse), s & Antagande av reviderat reglemente för utbildningsnämnden, s Utbildningsnämndens budget 2013, s Lakvatten från Tjörrödsdeponin, s VA-avgift utanför verksamhetsområdet, s Information om kommande valen 2014 (inga handlingar) Höganäs Göran Tornée Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLAN AV NY LEDAMOT SAMT NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/91, KS/2013/1011 Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från fullmäktigeledamoten Minette Nilsson (SPI) och utsett ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Ny ledamot efter Minette Nilsson (SPI) blir Alve Larsson (SPI). Ny ersättare var inte möjlig att utse. Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från ersättaren i kommunfullmäktige Lena Jörsin (M) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Ny ersättare efter Lena Jörsin (M) blir Göran Engfors (M). Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll från den 3 mars 2014, Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll från den 3 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari 2014, 20. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 HÖ Kl NÄ~~ KOMtv'U ' " 'ET 1/1 Länsstyrelsen i skånelän o ~ PROTOKOLL Dnr: Ny ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Höganäs Parti: SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti Ny ledamot : Alve Larsson Avgången ledamot: Minette Nilsson Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Höganäs Ledamot Ersättare Alve Larsson * 'Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 4

5 .A'KOMMUNl 1/2 länsstyrelsen i Skåne län o 4 PROTOKOLL Ny ersättare i kommunfullmäktige l"~ l~ l ~l-et \ Dnr: Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Höganäs Parti: Moderata Samlingspartiet Ny ersättare: Göran Engfors Avgången ersättare: LenaJörsin Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Höganäs Ledamot Peter Kovacs Lars-I var Kahl Göran Tornee Anders Ståhl Gustaf Wingårdh Pia Mäller Solweig Adam Stjernvall Suzane Erlandsson Peter Schölander Lars Linderot Mats Mäller Lars-Olof Strufve Marie Tidedal Håkan Göthe Göran Bengtsson Inger Brantmark Gunilla T engvall Bo Brantmark Anna Larsson Ersättare l. Charlotta Bermhagen 2. Ann-Britt Strufve 3. Gunvor Andersson 4. Katarina Ljungkvist 5. Ana Calder6n 6. Olof Suneson 7. Jan Sjöholm 8. Ivar Cognell 9. Helena Larsson 10. Göran Engfors * 5

6 212 Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~-77hd A~nder 6

7 Ärende 3 Avsägelser 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/223 Sammanfattning av ärendet Christian Hilbertsson (M) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktiges ordförande har per telefon den bekräftat att Christian Hilbertssons önskan att avsäga sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden kvarstår. Beslutsunderlag Valnämndens beslut den 2 september 2013, 6, Avsägelse från Christian Hilbertsson (M), inkommen den 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Christian Hilbertssons (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i valnämnden. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 ~ HÖGANÄS KOMMUN PROTOK L.J VALNÄMNDEN o l \ sj-z..o ll{/-z_:z_ s r 5 (5) 6 ÖVRIG INFORMATION Sammanfattning av ärendet Gunvor Andersson informerar om inkommen avsägelse från ersättaren Christian Hilbertsson (M) i valnämnden. Beslut om att bevilja avsägelsen är ett beslut som enbart kommunfullmäktige har rätt att ta ställning till, efter inkommen undertecknad avsägelse från ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Christian Hilbertsson l SIGNATUR 9

10 Maria Nyström Från: Skickat: Till: Ämne: Hej igen Jag skickade nedan; ti :57 Christian Hilbertsson den 26 augusti :35 Maria Nyström SV: Extra valnämndsträff den 2 september kl o 'h) l 1..0 \'{/ z.:z.."3 Hej Maria Ledsen jag inte svarat t idiga re Härmed avsäger jag mig uppdraget i valnämnden med anledning av personliga skäl Ha det bra Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hil bertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström Skickat: den 25 mars :01 Till: Christian Hilbertsson Ämne: avsäglese av uppdrag i valnämnden Hej! Jag har stämt av med ordföranden i valnämnden och vi behöver en skriftlig avsägelse av dig gällande uppdraget som ersättare i valnämnden. Hälsningar, Maria Nyström MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hilbertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström Skickat: den 26 augusti :53 Till: Gunvor Andersson; Lars Linderoth; Ann-Margreth Larsson; Christian Hilbertsson; lu.se; Ämne: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 l 10

11 Hej alla! Med anledning av att nämnden måste ta ställning till valnämndens delårsrapport 2013 samt att information om den eventuellt kommande folkomröstningen kommer att ges, behöver vi samla nämnden vid ett tillfälle innan den 23 september. Eftersom Gunvor åker på semester den 3 september så är det tilltänkta datumet den 2 september kl. 17. Kallelse kommer att skickas ut per post, men jag vill även flagga för träffen per mail eftersom ni kallas med kort varsel. Hälsningar, Maria Nyström MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralga tan Höganäs TEL:

12 Maria Nyström Från: Christian Hilbertsson [Christian. Skickat: den 26 augusti :34 Till: Maria Nyström Ämne: SV: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 Hej Mari a Fick du inte min avsägning av uppdraget l somras? Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hilbertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström [mailto Skickat: den 26 augusti :53 Till: Gunvor Andersson; Lars Linderoth; Ann-Margreth Larsson; Christian Hilbertsson; Ämne: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 Hej alla! Med anledning av att nämnden måste ta ställning till valnämndens delårsrapport 2013 samt att information om den eventuellt kommande folkomröstningen kommer att ges, behöver vi samla nämnden vid ett tillfälle innan den 23 september. Eftersom Gunvor åker på semester den 3 september så är det tilltänkta datumet den 2 september kl. 17. Kallelse kommer att skickas ut per post, men jag vill även flagga för träffen per mail eftersom ni kallas med kort varsel. Hälsningar, Maria Nyström - MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralgatan Höganäs TEL: l 12

13 Ärende 4 Fyllnadsval 13

14 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 15, att bordlägga fyllnadsvalet efter Lena Jörsin (M) avseende uppdrag som ledamot vid Helsingborgs tingsrätt. Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Christian Hilbertsson (M) avseende sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 15. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 14, Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 januari 2014, Valnämndens beslut den 2 september 2013, 6, Avsägelse från Christian Hilbertsson (M), inkommen den 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

15 15

16 Ärende 5 Revisionsberättelse för år

17 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2013 KS/2014/230 Sammanfattning av ärendet Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse för revisionen år Beslutsunderlag Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2013, inkommen den 6 mars Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

18 18

19 19

20 HÖGANÄS KOMMUN Revisorerna PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Bonny Fridlund, ordf Bertil Mellström Jonas Holmstedt Steinar Hagfoss Lars Bergwall Övriga deltagare Magnus Helmfrid, Ernst & Young J usleringens plats och tid Underskrifter Sekrctcrarc Ordförande Justerande /(; -~- /'l: t;:~ t-- Magnus 1-lelmfrid ~ ~ ANSLAG/BEVIS Protokol let är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer l - 2 Organ Kommunrevisionen Sammanträdesdatum Anslaget under tiden Förvaringsplats för Protokollet Kommunrevisionen stadshuset Höganäs Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

21 HÖGAN ÄS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 Rev isorerna l Val av justeringsman Till att förutom Bonny Fridlund justera dagens protokoll utsågs Bertil Me llström. 2 Revisionsberättelse/redogörelse för revisionens verksamhet Ett förs lag till revisionsberättelse samt redogörelse fö r rev isionens verksamhet diskuteras. Bes lutas att godkänna rev isionsberättelsen och redogörelsen samt överlämna dem till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbest yr k ande 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Ärende 7 Godkännande av årsredovisning 2013 (bokslut) för Höganäs kommun 27

28 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/947 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2013 (BOKSLUT) FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt årsredovisningen för Genom en sammanvägd utvärdering av de kommunövergripande målen gör ekonomiavdelningen bedömningen att Höganäs kommun uppnår god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 23,7 mnkr och balanskravsutredningen visade att inte har balanskravsresultat att återställa. Nettoinvesteringarna uppgick till 146,4 mnkr och motsvarande 55 procent av de budgeterade. Likviditeten uppgick till 73,8 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 40,2 mnkr. Kommunstyrelsens beslutade för egen del den 4 mars 2014, 49, att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, överlämna årsredovisningen för år 2013 till kommunens revision. Utkast till årsredovisning 2013 enligt kommunstyrelsens förslag återfinns separat i kallelseutskick. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014, 49, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 25 februari 2014, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, utkast till årsredovisning 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 17 februari 2014, 8, Utbildningsnämndens beslut den 6 februari 2014, 4, Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 30, Socialnämndens beslut den 29 januari 2014, 6, Miljötillsynsnämndens beslut den 27 januari 2014, 3. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att att godkänna upprättad årsredovisning för år 2013, att att fastställa resultaträkningen för år 2013 och balansräkning per den 31 december 2013 i enlighet med årsredovisningen, resultatet blir likviditetsförstärkande. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

29 29

30 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/947 TJÄNSTESKRIVELSE ÅRSREDOVISNING (BOKSLUT) FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningen för Genom en sammanvägd utvärdering av de kommunövergripande målen bedöms att Höganäs kommun uppnår god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 23,7mnkr och balanskravsutredningen visade att inte har balanskravsresultat att återställa. Nettoinvesteringarna uppgick till 146,4 mnkr och motsvarande 55 procent av de budgeterade. Likviditeten uppgick till 73,8 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 40,2 mnkr. Beslutsunderlag Utkast till årsredovisningen 2013 Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsens att att överlämna årsredovisningen för 2013 till kommunrevisorerna och kommunfullmäktige, resultatet, 23,7 mnkr, blir likviditetsförstärkande. Per Broman Ekonomichef Djana Jahic Redovisningsansvarig HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

31 Ärende 8 Uppföljning av intern kontroll för

32 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2013 KS/2013/548 Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom respektive område. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2013 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning på åtgärder för 2012 års avvikelser. Resultatet visar stora förbättringar på en del områden, till exempel hantering av intern och extern representation, att mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och god samt att utdrag ur polisens belastningsregister görs på ett korrekt sätt i samband med nyanställningar. Uppföljningen uppvisar också en hel del brister där förslag på åtgärder ges. Avvikelser har bland annat visats vad gäller räddningstjänstens förmåga att hålla anspänningstider, att betalning av fakturor görs inom angiven tid samt avvikelsehantering inom vård och omsorg. Nytt för 2014 är att nämnderna och styrelserna även gör en självuppskattning av internkontrollarbetet under året. Det allmänna intrycket är att den interna kontrollen på de flesta ställen bedrivits på ett gott och tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014, 50, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 februari 2014, Kommunledningskontoret, analys av 2013 års interna kontroll den 16 februari 2014, Kommunledningskontorets, uppföljning av intern kontrollplan 2013 för Höganäs kommun inklusive uppföljning av avvikelser som konstaterades i uppföljningen av 2012 års plan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 17 februari 2014, 7, inklusive BU-bilaga 1/2014, Utbildningsnämndens beslut den 6 februari 2014, 5, Överförmyndarnämndens beslut den 5 februari 2014, 4, Socialnämndens beslut den 29 januari 2014, 5, Miljötillsynsnämndens beslut den 27 januari 2014, 1, Byggnadsnämndens beslut den 12 december 2013, 228, inklusive bilaga 19/13, Socialnämndens beslut den 11 september 2013, Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 79. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningen av 2013 års interna kontroll. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

33 33

34 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/548 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2013 FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive område. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2013 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning på åtgärder för 2012 års avvikelser. Resultatet visar stora förbättringar på en del områden, till exempel hanteringen av intern och extern representation, att mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och god samt att utdrag ur polisens belastningsregister görs på ett korrekt sätt i samband med nyanställningar. Uppföljningen uppvisar dock en del brister där förslag på åtgärder ges. Avvikelser har bland annat visats vad gäller räddningstjänstens förmåga att hålla anspänningstider, att betalning av fakturor görs inom angiven tid samt avvikelsehantering inom vård och omsorg. Nytt för 2013 är att nämnderna och styrelserna även gör en självuppskattning av internkontrollarbetet under året. Det allmänna intrycket är att den interna kontrollen på de flesta ställen bedrivits på ett gott eller tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Respektive nämnds godkända uppföljning av avvikelser från uppföljningen av 2012 års plan och uppföljning av 2013 års interna kontrollplan. Kommunledningskontorets förslag till beslut Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att godkänna uppföljningen av 2013 års interna kontroll, överlämna uppföljningen av 2013 års internkontroll för samtliga nämnder till kommunfullmäktige för godkännande. Herman Crespin Kommunchef Lucie Cesar Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

35 (2) ANALYS AV 2013 ÅRS INTERNA KONTROLL SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE Alla nämnder och förvaltningar har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen. Föreslagna åtgärder för 2012 års avvikelser har genomförts, enligt nämndernas rapporter. När det trots åtgärder kvarstår avvikelser kommer kontrollerna lega kvar även i 2014 års plan. ÖVERFÖMYNDARNÄMND 2013 års plan innehöll 4 rutiner med inga avvikelser. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 2013 års plan innehöll 23 rutiner varav 10 hade avvikelser. Brister fanns bland annat i direktupphandling, kontroll av fakturor med litet belopp och tillgänglighet. Rutiner utan avvikelser var bland annat kännedom om reglerna kring mutor och jäv, intern och extern representation och datorn uppdatering med senaste virusskydd. KULTUR OCH FRITID 2013 års plan innehöll 6 rutiner varav 1 hade avvikelse i leverantörssystem som inte fungerar tillfredsställande. Rutiner utan avvikelser var bland annat dopingkontroller eller sekretes gällande personuppgifter. BYGGNADSNÄMND 2013 års plan innehöll 3 rutiner varav 3 hade avvikelser. Bland annat Bygglovsprocessen eller att registrera handlingar på ett korrekt sätt. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 2 UTBILDNINGSNÄMND 4 rutiner kontrollerades 2012 varav 1 hade avvikelser. En brist redovisades inom rutin representation, syfte, deltagarförteckning och moms registrering som kvarstår för års plan innehöll 4 rutiner varav 2 hade avvikelser. Rutiner utan avvikelser var bland annat utdrag ur polisens belastningsregister i samband med nyanställningar och introduktion av nyanställda. SOCIALNÄMND 10 av 10 avvikelser i 2012 års uppföljning som kvarstår för Felaktig hantering av vårdtagares privata medel, brister i individuella genomförandeplaner och hygienföreskrifter som inte följs är exempel på avvikelser års plan innehöll 17 rutiner varav 13 hade avvikelser. Förutom ovan nämnda rutiner fanns bland annat brister inom rutiner för avvikelsehantering och att delegering av arbetsmiljöuppgifter har gjorts till respektive chef. Rutiner utan avvikelser var bland annat omflyttningskö för flytt från ett vårdboende till ett annat inom kommunen och mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och näringsriktig. MILJÖTILLSYNSNÄMND 2013 års plan innehöll 4 rutiner och alla rutiner visade avvikelser. Bland annat registerhantering i systemet Miljöreda med avseende på om registreringen är korrekt och saknade eller felaktiga debiteringar. AB HÖGANÄSHEM 2013 års plan innehöll 4 rutiner och 2 rutiner visade avvikelser inom felaktig fakturahantering att moms, belopp, rätt avtalspriser mm är korrekta och rutin svarsfrekvens växel. HÖGANÄS ENERGI 2013 års plan innehöll 6 rutiner varav 1 hade avvikelse. En brist inom rutin av hur material skrivs in och ut från lager. Rutiner utan avvikelser var bland annat riskanalys elsäkerhet och anläggningsregister. HÖGANÄS KOMMUN ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND Höganäs

37 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2013 FÖR HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING: ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Säkerställa kostnader Säkerställa kostnaderna avseende ensamkommande barn, 8 förordningen (2002:118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. och förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Kontroll av ställföreträdare Kontroll av ställföreträdare som har tjänstgjort mer än fem år och som tar ett nytt uppdrag. Nedtecknande av tjänsteskrivelse Nedtecknande av tjänsteskrivelse i samband med kontakt mellan handläggare/politiker och ställföreträdare och/eller god man. Kontroll av större inköp Kontroll av större inköp som KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS Löpande granskning under 2013 av samtliga ärenden. Löpande granskning under Löpande granskning under Fem stickprov ska göras under RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Genom en aktiv hantering av återkrav i samtliga ärenden, har snabb återbetalning skett från Migrationsverket och Socialtjänsten. Kontroller har skett. På grund av sin betydelse, kvarstår kontrollmomentet kommande år. Kontroller har skett och personalen är medvetna om vikten av tydliga och diarieförda noteringar. Kontroller har skett. Några oegentligheter har inte påträffats. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

38 2 ställföreträdare har gjort. FÖRVALTNING: KOMMUNLEDNINGSKONTORET RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Mutor och jäv. Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till respektive nämnder att utbilda kommunens politiker och chefer i ämnet mutor och jäv. Verksamhetsplan. Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att ta fram mål som är kopplade till kommunens övergripande mål. Det innebär att verksamheterna också är skyldiga att ta fram verksamhetsplaner som är förenliga med dessa mål. Tillgänglighet. Mejl till kommunen ska besvaras skyndsamt. KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER En gång under året ska fem politiker och fem chefer intervjuar om deras kännedom om reglerna kring mutor och jäv. Genom stickprov från varje förvaltning kontrollera att det finns en verksamhetsplan upprättad Kommunens kvalitet i korthet kommer i undersökningen för 2013 att skicka 54 mejl till förvaltningarna där man bland annat kontrollerar om och hur snabbt man får svar. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats.? Servicemätning via telefon och e-post när 126 stycken kommuner deltog, varav Höganäs kommun är en på första gången. Resultat Telefon motsvarande nivå i jämförelse med genomsnittet för de 126 kommuner inom kontakt med handläggare. Högre nivå än genomsnittet inom svar på frågor. Resultat e- Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som 38

39 3 Direktupphandling. Jämförelse mellan fakturerande leverantörer och leverantörer som vunnit direktupphandlingar. Kontroll av fakturor med litet belopp (<150 kr). Exempelvis bör samlingsfaktura kunna fås från leverantör. Intern och extern representation. Syfte och deltagarförteckning ska anges och momsreglerna beaktas. Genom stickprov två gånger årligen på fakturor på över kr ute i verksamheten. Genom att två gånger årligen kontrollera antalet fakturor <150 kr i kombination med stickprov avseende möjlig sambeställning och avtalstrohet. Två gånger per år granska tio representationsfakturor över 300 kr från respektive förvaltning. post på motsvarande nivå inom svarstider samt svar på fråga, men betydligt lägre nivå på svarskvalité. Avvikelser har konstaterats. Avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Verksamheten har lämnat acceptabla förklaringar till sitt agerande och visar med sina svar att det känner till och har för avsikt att följa de regler som finns för upphandling. Ibland gör dock händelser i verkligheten och tidigare beteende att frånsteg från reglerna görs. Utbildning hjälper verksamheten att anpassa sina köp mer till regelverket. Dessa småfakturor innebär en kostnad i fakturahantering som vida överskrider fakturera belopp. Detta gäller även för leverantören. Här bör sättas in resurser såsom information och utbildning, för att få våra avropare att ändra beteende vid beställningar. Många små fakturor som kan minskas i antal! Kontroll av att leverantörsfakturor betalas i tid Avvikelser har konstaterats. 1. Informera om att även före ledigheter bör alla göra en extra 39

40 4 såvida fakturan inte är tvistig. Då ska detta anges i IP. Virusskydd. Alla datorer ska vara uppdaterade med de senaste virusdefinitionerna (virusskydd). Tillgänglighet. Kontroll i vilken omfattning respektive anknytning svarar vid koppling av samtal via växeln. Genom stickprovskontroll på 25 datorer kontrollera att de senaste virusdefinitionerna är installerade. Varje månad följs den kommunövergripande statistiken upp. Inga avvikelser har konstaterats. Tillgängligheten för kommunens medborgare, företag med flera är inte tillräckligt bra. Det innebär att vårt varumärke skadas genom den irritation som kan uppstå om man inte får tag i rätt person då man ringer till oss. granskning om det finns fakturor som förfaller under ledigheten och i så fall bör dessa åtgärdas. 2. Sätta in extra hjälp till de personer som återkommande har förfallna fakturor. 3. Vidareutbilda personer i hur man låser en tvistig faktura. Återupprepa informationen om hur viktigt det är att stänga av sin telefon när man är på möte eller har gått för dagen. Diskutera om de öppettider som finns i våra receptioner/kundtjänster är tillräckliga, både i huvudväxeln, men också i organisationen. Att öppna huvudväxeln på exempelvis lunchen förbättrar inte tillgängligheten om det inte finns en mottagare av samtal i organisationen. En annan fråga är om det är så att vissa samtal kan besvaras i ett tidigare skede så att vidarekoppling till handläggare i organisationen inte behövs. Kontroll av att LAS (Lagen om anställningsskydd) följs. Genom att ta ut LAS listor kontinuerligt, kontroller och spara dem i en pärm. Avvikelser har konstaterats. Planerat att ta fram ett arbetssätt som vi alla följer och har gemensamt. En gemensam struktur ang. LAS listor. 40

41 5 Orimliga löner. Genom stickprov av löner kontrollera underlag med utbetalning Inga avvikelser har konstaterats. FÖRVALTNING: RÄDDNINGSTJÄNSTEN RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Mätning av anspänningstider för deltidspersonalen. Anspänningstiden är avgörande för att kunna nå insatstiden på 10 min vid brand i byggnad inom den bebyggelse som omfattas av den tiden. Övningsuppföljning. Övningsuppföljning av kravövningar. Räddningstjänsten har ett antal kravövningar som årligen måste genomföras. Det moment som av Arbetsmiljöverket beskrivs som den farligaste arbetsuppgiften man får utföra i Sverige är rökdykning. Enligt AFS 2007:7 skall ett antal moment genomföras under året för att man ska få genomföra rökdykning. KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER Vid alla larm på tidpunkter då icke utryckningspersonal är i tjänst. Kontrollen sker på utryckningsrapporterna samt på tidtagaruret på utryckningsskärmarna. Dokumentation i övningsdatabas efter varje övning enligt övningsschema Flera av deltidspersonalen har svårt att hålla anspänningstiden på 5 och 7 minuter ibland med tider uppemot 10 minuter, detta beror på att deltidspersonal har fått rekryterats länge och längre från brandstation. Detta påverkar insatstiden i tätorter med 10 min insatstid. Alla tillbudsrapporter hanteras och kommuniceras med utsatt personal men blir inte dokumenterade på ett bra sätt. Utredning pågår angående räddningstjänstens framtida bemanning. Tillämpa gängse regler för kommunen. 41

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer