KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att hållas. Inkommen fråga återfinns separat i kallelseutskick. ÄRENDEN 1. Justering Förslag på plats, datum, och tid för justering: Kommunkansliet den 26 mars 2014, kl 13:00-17:00 2. Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige, s Avsägelser, s Fyllnadsval, s Revisionsberättelse för år 2013, s Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 (inga handlingar) 7. Godkännande av årsredovisning 2013 (bokslut) för Höganäs kommun (förslag på årsredovisning återfinns längst bak i kallelse), s & Uppföljning av intern kontroll för 2013, s Återupptagande av verksamhet samt revidering av bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB, s Revidering av ägardirektiv samt bolagsordning avseende Höganäs Energi AB, s Godkännande av förvärv av byggnaderna på fastigheten Farhult 15:33, s Godkännande av förvärv av fastigheten Lerberget 49:87, s Antagande av strukturplan för Skåne Nordväst (förslag på strukturplan återfinns längst bak i kallelse), s & Antagande av reviderat reglemente för utbildningsnämnden, s Utbildningsnämndens budget 2013, s Lakvatten från Tjörrödsdeponin, s VA-avgift utanför verksamhetsområdet, s Information om kommande valen 2014 (inga handlingar) Höganäs Göran Tornée Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLAN AV NY LEDAMOT SAMT NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/91, KS/2013/1011 Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från fullmäktigeledamoten Minette Nilsson (SPI) och utsett ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Ny ledamot efter Minette Nilsson (SPI) blir Alve Larsson (SPI). Ny ersättare var inte möjlig att utse. Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från ersättaren i kommunfullmäktige Lena Jörsin (M) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Ny ersättare efter Lena Jörsin (M) blir Göran Engfors (M). Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll från den 3 mars 2014, Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll från den 3 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari 2014, 20. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 HÖ Kl NÄ~~ KOMtv'U ' " 'ET 1/1 Länsstyrelsen i skånelän o ~ PROTOKOLL Dnr: Ny ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Höganäs Parti: SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti Ny ledamot : Alve Larsson Avgången ledamot: Minette Nilsson Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Höganäs Ledamot Ersättare Alve Larsson * 'Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 4

5 .A'KOMMUNl 1/2 länsstyrelsen i Skåne län o 4 PROTOKOLL Ny ersättare i kommunfullmäktige l"~ l~ l ~l-et \ Dnr: Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Höganäs Parti: Moderata Samlingspartiet Ny ersättare: Göran Engfors Avgången ersättare: LenaJörsin Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Höganäs Ledamot Peter Kovacs Lars-I var Kahl Göran Tornee Anders Ståhl Gustaf Wingårdh Pia Mäller Solweig Adam Stjernvall Suzane Erlandsson Peter Schölander Lars Linderot Mats Mäller Lars-Olof Strufve Marie Tidedal Håkan Göthe Göran Bengtsson Inger Brantmark Gunilla T engvall Bo Brantmark Anna Larsson Ersättare l. Charlotta Bermhagen 2. Ann-Britt Strufve 3. Gunvor Andersson 4. Katarina Ljungkvist 5. Ana Calder6n 6. Olof Suneson 7. Jan Sjöholm 8. Ivar Cognell 9. Helena Larsson 10. Göran Engfors * 5

6 212 Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~-77hd A~nder 6

7 Ärende 3 Avsägelser 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/223 Sammanfattning av ärendet Christian Hilbertsson (M) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktiges ordförande har per telefon den bekräftat att Christian Hilbertssons önskan att avsäga sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden kvarstår. Beslutsunderlag Valnämndens beslut den 2 september 2013, 6, Avsägelse från Christian Hilbertsson (M), inkommen den 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Christian Hilbertssons (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i valnämnden. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 ~ HÖGANÄS KOMMUN PROTOK L.J VALNÄMNDEN o l \ sj-z..o ll{/-z_:z_ s r 5 (5) 6 ÖVRIG INFORMATION Sammanfattning av ärendet Gunvor Andersson informerar om inkommen avsägelse från ersättaren Christian Hilbertsson (M) i valnämnden. Beslut om att bevilja avsägelsen är ett beslut som enbart kommunfullmäktige har rätt att ta ställning till, efter inkommen undertecknad avsägelse från ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Christian Hilbertsson l SIGNATUR 9

10 Maria Nyström Från: Skickat: Till: Ämne: Hej igen Jag skickade nedan; ti :57 Christian Hilbertsson den 26 augusti :35 Maria Nyström SV: Extra valnämndsträff den 2 september kl o 'h) l 1..0 \'{/ z.:z.."3 Hej Maria Ledsen jag inte svarat t idiga re Härmed avsäger jag mig uppdraget i valnämnden med anledning av personliga skäl Ha det bra Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hil bertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström Skickat: den 25 mars :01 Till: Christian Hilbertsson Ämne: avsäglese av uppdrag i valnämnden Hej! Jag har stämt av med ordföranden i valnämnden och vi behöver en skriftlig avsägelse av dig gällande uppdraget som ersättare i valnämnden. Hälsningar, Maria Nyström MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hilbertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström Skickat: den 26 augusti :53 Till: Gunvor Andersson; Lars Linderoth; Ann-Margreth Larsson; Christian Hilbertsson; lu.se; Ämne: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 l 10

11 Hej alla! Med anledning av att nämnden måste ta ställning till valnämndens delårsrapport 2013 samt att information om den eventuellt kommande folkomröstningen kommer att ges, behöver vi samla nämnden vid ett tillfälle innan den 23 september. Eftersom Gunvor åker på semester den 3 september så är det tilltänkta datumet den 2 september kl. 17. Kallelse kommer att skickas ut per post, men jag vill även flagga för träffen per mail eftersom ni kallas med kort varsel. Hälsningar, Maria Nyström MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralga tan Höganäs TEL:

12 Maria Nyström Från: Christian Hilbertsson [Christian. Skickat: den 26 augusti :34 Till: Maria Nyström Ämne: SV: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 Hej Mari a Fick du inte min avsägning av uppdraget l somras? Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hilbertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström [mailto Skickat: den 26 augusti :53 Till: Gunvor Andersson; Lars Linderoth; Ann-Margreth Larsson; Christian Hilbertsson; Ämne: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 Hej alla! Med anledning av att nämnden måste ta ställning till valnämndens delårsrapport 2013 samt att information om den eventuellt kommande folkomröstningen kommer att ges, behöver vi samla nämnden vid ett tillfälle innan den 23 september. Eftersom Gunvor åker på semester den 3 september så är det tilltänkta datumet den 2 september kl. 17. Kallelse kommer att skickas ut per post, men jag vill även flagga för träffen per mail eftersom ni kallas med kort varsel. Hälsningar, Maria Nyström - MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralgatan Höganäs TEL: l 12

13 Ärende 4 Fyllnadsval 13

14 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 15, att bordlägga fyllnadsvalet efter Lena Jörsin (M) avseende uppdrag som ledamot vid Helsingborgs tingsrätt. Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Christian Hilbertsson (M) avseende sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 15. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 14, Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 januari 2014, Valnämndens beslut den 2 september 2013, 6, Avsägelse från Christian Hilbertsson (M), inkommen den 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

15 15

16 Ärende 5 Revisionsberättelse för år

17 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2013 KS/2014/230 Sammanfattning av ärendet Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse för revisionen år Beslutsunderlag Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2013, inkommen den 6 mars Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

18 18

19 19

20 HÖGANÄS KOMMUN Revisorerna PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Bonny Fridlund, ordf Bertil Mellström Jonas Holmstedt Steinar Hagfoss Lars Bergwall Övriga deltagare Magnus Helmfrid, Ernst & Young J usleringens plats och tid Underskrifter Sekrctcrarc Ordförande Justerande /(; -~- /'l: t;:~ t-- Magnus 1-lelmfrid ~ ~ ANSLAG/BEVIS Protokol let är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer l - 2 Organ Kommunrevisionen Sammanträdesdatum Anslaget under tiden Förvaringsplats för Protokollet Kommunrevisionen stadshuset Höganäs Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

21 HÖGAN ÄS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 Rev isorerna l Val av justeringsman Till att förutom Bonny Fridlund justera dagens protokoll utsågs Bertil Me llström. 2 Revisionsberättelse/redogörelse för revisionens verksamhet Ett förs lag till revisionsberättelse samt redogörelse fö r rev isionens verksamhet diskuteras. Bes lutas att godkänna rev isionsberättelsen och redogörelsen samt överlämna dem till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbest yr k ande 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Ärende 7 Godkännande av årsredovisning 2013 (bokslut) för Höganäs kommun 27

28 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/947 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2013 (BOKSLUT) FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt årsredovisningen för Genom en sammanvägd utvärdering av de kommunövergripande målen gör ekonomiavdelningen bedömningen att Höganäs kommun uppnår god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 23,7 mnkr och balanskravsutredningen visade att inte har balanskravsresultat att återställa. Nettoinvesteringarna uppgick till 146,4 mnkr och motsvarande 55 procent av de budgeterade. Likviditeten uppgick till 73,8 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 40,2 mnkr. Kommunstyrelsens beslutade för egen del den 4 mars 2014, 49, att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, överlämna årsredovisningen för år 2013 till kommunens revision. Utkast till årsredovisning 2013 enligt kommunstyrelsens förslag återfinns separat i kallelseutskick. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014, 49, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 25 februari 2014, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, utkast till årsredovisning 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 17 februari 2014, 8, Utbildningsnämndens beslut den 6 februari 2014, 4, Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 30, Socialnämndens beslut den 29 januari 2014, 6, Miljötillsynsnämndens beslut den 27 januari 2014, 3. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att att godkänna upprättad årsredovisning för år 2013, att att fastställa resultaträkningen för år 2013 och balansräkning per den 31 december 2013 i enlighet med årsredovisningen, resultatet blir likviditetsförstärkande. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

29 29

30 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/947 TJÄNSTESKRIVELSE ÅRSREDOVISNING (BOKSLUT) FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningen för Genom en sammanvägd utvärdering av de kommunövergripande målen bedöms att Höganäs kommun uppnår god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 23,7mnkr och balanskravsutredningen visade att inte har balanskravsresultat att återställa. Nettoinvesteringarna uppgick till 146,4 mnkr och motsvarande 55 procent av de budgeterade. Likviditeten uppgick till 73,8 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 40,2 mnkr. Beslutsunderlag Utkast till årsredovisningen 2013 Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsens att att överlämna årsredovisningen för 2013 till kommunrevisorerna och kommunfullmäktige, resultatet, 23,7 mnkr, blir likviditetsförstärkande. Per Broman Ekonomichef Djana Jahic Redovisningsansvarig HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

31 Ärende 8 Uppföljning av intern kontroll för

32 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2013 KS/2013/548 Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom respektive område. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2013 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning på åtgärder för 2012 års avvikelser. Resultatet visar stora förbättringar på en del områden, till exempel hantering av intern och extern representation, att mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och god samt att utdrag ur polisens belastningsregister görs på ett korrekt sätt i samband med nyanställningar. Uppföljningen uppvisar också en hel del brister där förslag på åtgärder ges. Avvikelser har bland annat visats vad gäller räddningstjänstens förmåga att hålla anspänningstider, att betalning av fakturor görs inom angiven tid samt avvikelsehantering inom vård och omsorg. Nytt för 2014 är att nämnderna och styrelserna även gör en självuppskattning av internkontrollarbetet under året. Det allmänna intrycket är att den interna kontrollen på de flesta ställen bedrivits på ett gott och tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014, 50, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 februari 2014, Kommunledningskontoret, analys av 2013 års interna kontroll den 16 februari 2014, Kommunledningskontorets, uppföljning av intern kontrollplan 2013 för Höganäs kommun inklusive uppföljning av avvikelser som konstaterades i uppföljningen av 2012 års plan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 17 februari 2014, 7, inklusive BU-bilaga 1/2014, Utbildningsnämndens beslut den 6 februari 2014, 5, Överförmyndarnämndens beslut den 5 februari 2014, 4, Socialnämndens beslut den 29 januari 2014, 5, Miljötillsynsnämndens beslut den 27 januari 2014, 1, Byggnadsnämndens beslut den 12 december 2013, 228, inklusive bilaga 19/13, Socialnämndens beslut den 11 september 2013, Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 79. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningen av 2013 års interna kontroll. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

33 33

34 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/548 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2013 FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive område. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2013 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning på åtgärder för 2012 års avvikelser. Resultatet visar stora förbättringar på en del områden, till exempel hanteringen av intern och extern representation, att mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och god samt att utdrag ur polisens belastningsregister görs på ett korrekt sätt i samband med nyanställningar. Uppföljningen uppvisar dock en del brister där förslag på åtgärder ges. Avvikelser har bland annat visats vad gäller räddningstjänstens förmåga att hålla anspänningstider, att betalning av fakturor görs inom angiven tid samt avvikelsehantering inom vård och omsorg. Nytt för 2013 är att nämnderna och styrelserna även gör en självuppskattning av internkontrollarbetet under året. Det allmänna intrycket är att den interna kontrollen på de flesta ställen bedrivits på ett gott eller tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Respektive nämnds godkända uppföljning av avvikelser från uppföljningen av 2012 års plan och uppföljning av 2013 års interna kontrollplan. Kommunledningskontorets förslag till beslut Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att godkänna uppföljningen av 2013 års interna kontroll, överlämna uppföljningen av 2013 års internkontroll för samtliga nämnder till kommunfullmäktige för godkännande. Herman Crespin Kommunchef Lucie Cesar Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

35 (2) ANALYS AV 2013 ÅRS INTERNA KONTROLL SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE Alla nämnder och förvaltningar har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen. Föreslagna åtgärder för 2012 års avvikelser har genomförts, enligt nämndernas rapporter. När det trots åtgärder kvarstår avvikelser kommer kontrollerna lega kvar även i 2014 års plan. ÖVERFÖMYNDARNÄMND 2013 års plan innehöll 4 rutiner med inga avvikelser. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 2013 års plan innehöll 23 rutiner varav 10 hade avvikelser. Brister fanns bland annat i direktupphandling, kontroll av fakturor med litet belopp och tillgänglighet. Rutiner utan avvikelser var bland annat kännedom om reglerna kring mutor och jäv, intern och extern representation och datorn uppdatering med senaste virusskydd. KULTUR OCH FRITID 2013 års plan innehöll 6 rutiner varav 1 hade avvikelse i leverantörssystem som inte fungerar tillfredsställande. Rutiner utan avvikelser var bland annat dopingkontroller eller sekretes gällande personuppgifter. BYGGNADSNÄMND 2013 års plan innehöll 3 rutiner varav 3 hade avvikelser. Bland annat Bygglovsprocessen eller att registrera handlingar på ett korrekt sätt. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 2 UTBILDNINGSNÄMND 4 rutiner kontrollerades 2012 varav 1 hade avvikelser. En brist redovisades inom rutin representation, syfte, deltagarförteckning och moms registrering som kvarstår för års plan innehöll 4 rutiner varav 2 hade avvikelser. Rutiner utan avvikelser var bland annat utdrag ur polisens belastningsregister i samband med nyanställningar och introduktion av nyanställda. SOCIALNÄMND 10 av 10 avvikelser i 2012 års uppföljning som kvarstår för Felaktig hantering av vårdtagares privata medel, brister i individuella genomförandeplaner och hygienföreskrifter som inte följs är exempel på avvikelser års plan innehöll 17 rutiner varav 13 hade avvikelser. Förutom ovan nämnda rutiner fanns bland annat brister inom rutiner för avvikelsehantering och att delegering av arbetsmiljöuppgifter har gjorts till respektive chef. Rutiner utan avvikelser var bland annat omflyttningskö för flytt från ett vårdboende till ett annat inom kommunen och mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och näringsriktig. MILJÖTILLSYNSNÄMND 2013 års plan innehöll 4 rutiner och alla rutiner visade avvikelser. Bland annat registerhantering i systemet Miljöreda med avseende på om registreringen är korrekt och saknade eller felaktiga debiteringar. AB HÖGANÄSHEM 2013 års plan innehöll 4 rutiner och 2 rutiner visade avvikelser inom felaktig fakturahantering att moms, belopp, rätt avtalspriser mm är korrekta och rutin svarsfrekvens växel. HÖGANÄS ENERGI 2013 års plan innehöll 6 rutiner varav 1 hade avvikelse. En brist inom rutin av hur material skrivs in och ut från lager. Rutiner utan avvikelser var bland annat riskanalys elsäkerhet och anläggningsregister. HÖGANÄS KOMMUN ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND Höganäs

37 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2013 FÖR HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING: ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Säkerställa kostnader Säkerställa kostnaderna avseende ensamkommande barn, 8 förordningen (2002:118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. och förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Kontroll av ställföreträdare Kontroll av ställföreträdare som har tjänstgjort mer än fem år och som tar ett nytt uppdrag. Nedtecknande av tjänsteskrivelse Nedtecknande av tjänsteskrivelse i samband med kontakt mellan handläggare/politiker och ställföreträdare och/eller god man. Kontroll av större inköp Kontroll av större inköp som KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS Löpande granskning under 2013 av samtliga ärenden. Löpande granskning under Löpande granskning under Fem stickprov ska göras under RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Genom en aktiv hantering av återkrav i samtliga ärenden, har snabb återbetalning skett från Migrationsverket och Socialtjänsten. Kontroller har skett. På grund av sin betydelse, kvarstår kontrollmomentet kommande år. Kontroller har skett och personalen är medvetna om vikten av tydliga och diarieförda noteringar. Kontroller har skett. Några oegentligheter har inte påträffats. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

38 2 ställföreträdare har gjort. FÖRVALTNING: KOMMUNLEDNINGSKONTORET RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Mutor och jäv. Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till respektive nämnder att utbilda kommunens politiker och chefer i ämnet mutor och jäv. Verksamhetsplan. Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att ta fram mål som är kopplade till kommunens övergripande mål. Det innebär att verksamheterna också är skyldiga att ta fram verksamhetsplaner som är förenliga med dessa mål. Tillgänglighet. Mejl till kommunen ska besvaras skyndsamt. KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER En gång under året ska fem politiker och fem chefer intervjuar om deras kännedom om reglerna kring mutor och jäv. Genom stickprov från varje förvaltning kontrollera att det finns en verksamhetsplan upprättad Kommunens kvalitet i korthet kommer i undersökningen för 2013 att skicka 54 mejl till förvaltningarna där man bland annat kontrollerar om och hur snabbt man får svar. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats.? Servicemätning via telefon och e-post när 126 stycken kommuner deltog, varav Höganäs kommun är en på första gången. Resultat Telefon motsvarande nivå i jämförelse med genomsnittet för de 126 kommuner inom kontakt med handläggare. Högre nivå än genomsnittet inom svar på frågor. Resultat e- Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som 38

39 3 Direktupphandling. Jämförelse mellan fakturerande leverantörer och leverantörer som vunnit direktupphandlingar. Kontroll av fakturor med litet belopp (<150 kr). Exempelvis bör samlingsfaktura kunna fås från leverantör. Intern och extern representation. Syfte och deltagarförteckning ska anges och momsreglerna beaktas. Genom stickprov två gånger årligen på fakturor på över kr ute i verksamheten. Genom att två gånger årligen kontrollera antalet fakturor <150 kr i kombination med stickprov avseende möjlig sambeställning och avtalstrohet. Två gånger per år granska tio representationsfakturor över 300 kr från respektive förvaltning. post på motsvarande nivå inom svarstider samt svar på fråga, men betydligt lägre nivå på svarskvalité. Avvikelser har konstaterats. Avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Verksamheten har lämnat acceptabla förklaringar till sitt agerande och visar med sina svar att det känner till och har för avsikt att följa de regler som finns för upphandling. Ibland gör dock händelser i verkligheten och tidigare beteende att frånsteg från reglerna görs. Utbildning hjälper verksamheten att anpassa sina köp mer till regelverket. Dessa småfakturor innebär en kostnad i fakturahantering som vida överskrider fakturera belopp. Detta gäller även för leverantören. Här bör sättas in resurser såsom information och utbildning, för att få våra avropare att ändra beteende vid beställningar. Många små fakturor som kan minskas i antal! Kontroll av att leverantörsfakturor betalas i tid Avvikelser har konstaterats. 1. Informera om att även före ledigheter bör alla göra en extra 39

40 4 såvida fakturan inte är tvistig. Då ska detta anges i IP. Virusskydd. Alla datorer ska vara uppdaterade med de senaste virusdefinitionerna (virusskydd). Tillgänglighet. Kontroll i vilken omfattning respektive anknytning svarar vid koppling av samtal via växeln. Genom stickprovskontroll på 25 datorer kontrollera att de senaste virusdefinitionerna är installerade. Varje månad följs den kommunövergripande statistiken upp. Inga avvikelser har konstaterats. Tillgängligheten för kommunens medborgare, företag med flera är inte tillräckligt bra. Det innebär att vårt varumärke skadas genom den irritation som kan uppstå om man inte får tag i rätt person då man ringer till oss. granskning om det finns fakturor som förfaller under ledigheten och i så fall bör dessa åtgärdas. 2. Sätta in extra hjälp till de personer som återkommande har förfallna fakturor. 3. Vidareutbilda personer i hur man låser en tvistig faktura. Återupprepa informationen om hur viktigt det är att stänga av sin telefon när man är på möte eller har gått för dagen. Diskutera om de öppettider som finns i våra receptioner/kundtjänster är tillräckliga, både i huvudväxeln, men också i organisationen. Att öppna huvudväxeln på exempelvis lunchen förbättrar inte tillgängligheten om det inte finns en mottagare av samtal i organisationen. En annan fråga är om det är så att vissa samtal kan besvaras i ett tidigare skede så att vidarekoppling till handläggare i organisationen inte behövs. Kontroll av att LAS (Lagen om anställningsskydd) följs. Genom att ta ut LAS listor kontinuerligt, kontroller och spara dem i en pärm. Avvikelser har konstaterats. Planerat att ta fram ett arbetssätt som vi alla följer och har gemensamt. En gemensam struktur ang. LAS listor. 40

41 5 Orimliga löner. Genom stickprov av löner kontrollera underlag med utbetalning Inga avvikelser har konstaterats. FÖRVALTNING: RÄDDNINGSTJÄNSTEN RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Mätning av anspänningstider för deltidspersonalen. Anspänningstiden är avgörande för att kunna nå insatstiden på 10 min vid brand i byggnad inom den bebyggelse som omfattas av den tiden. Övningsuppföljning. Övningsuppföljning av kravövningar. Räddningstjänsten har ett antal kravövningar som årligen måste genomföras. Det moment som av Arbetsmiljöverket beskrivs som den farligaste arbetsuppgiften man får utföra i Sverige är rökdykning. Enligt AFS 2007:7 skall ett antal moment genomföras under året för att man ska få genomföra rökdykning. KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER Vid alla larm på tidpunkter då icke utryckningspersonal är i tjänst. Kontrollen sker på utryckningsrapporterna samt på tidtagaruret på utryckningsskärmarna. Dokumentation i övningsdatabas efter varje övning enligt övningsschema Flera av deltidspersonalen har svårt att hålla anspänningstiden på 5 och 7 minuter ibland med tider uppemot 10 minuter, detta beror på att deltidspersonal har fått rekryterats länge och längre från brandstation. Detta påverkar insatstiden i tätorter med 10 min insatstid. Alla tillbudsrapporter hanteras och kommuniceras med utsatt personal men blir inte dokumenterade på ett bra sätt. Utredning pågår angående räddningstjänstens framtida bemanning. Tillämpa gängse regler för kommunen. 41

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-11, kl 16:00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr LJ2014 /1788 Intern kontrollplan 2015 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer