KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att hållas. Inkommen fråga återfinns separat i kallelseutskick. ÄRENDEN 1. Justering Förslag på plats, datum, och tid för justering: Kommunkansliet den 26 mars 2014, kl 13:00-17:00 2. Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige, s Avsägelser, s Fyllnadsval, s Revisionsberättelse för år 2013, s Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 (inga handlingar) 7. Godkännande av årsredovisning 2013 (bokslut) för Höganäs kommun (förslag på årsredovisning återfinns längst bak i kallelse), s & Uppföljning av intern kontroll för 2013, s Återupptagande av verksamhet samt revidering av bolagsordning för Höganäs Energi Handel AB, s Revidering av ägardirektiv samt bolagsordning avseende Höganäs Energi AB, s Godkännande av förvärv av byggnaderna på fastigheten Farhult 15:33, s Godkännande av förvärv av fastigheten Lerberget 49:87, s Antagande av strukturplan för Skåne Nordväst (förslag på strukturplan återfinns längst bak i kallelse), s & Antagande av reviderat reglemente för utbildningsnämnden, s Utbildningsnämndens budget 2013, s Lakvatten från Tjörrödsdeponin, s VA-avgift utanför verksamhetsområdet, s Information om kommande valen 2014 (inga handlingar) Höganäs Göran Tornée Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLAN AV NY LEDAMOT SAMT NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/91, KS/2013/1011 Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från fullmäktigeledamoten Minette Nilsson (SPI) och utsett ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Ny ledamot efter Minette Nilsson (SPI) blir Alve Larsson (SPI). Ny ersättare var inte möjlig att utse. Länsstyrelsen i Skåne län har efter avsägelse från ersättaren i kommunfullmäktige Lena Jörsin (M) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Ny ersättare efter Lena Jörsin (M) blir Göran Engfors (M). Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll från den 3 mars 2014, Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll från den 3 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari 2014, 20. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 HÖ Kl NÄ~~ KOMtv'U ' " 'ET 1/1 Länsstyrelsen i skånelän o ~ PROTOKOLL Dnr: Ny ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Höganäs Parti: SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti Ny ledamot : Alve Larsson Avgången ledamot: Minette Nilsson Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Höganäs Ledamot Ersättare Alve Larsson * 'Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 4

5 .A'KOMMUNl 1/2 länsstyrelsen i Skåne län o 4 PROTOKOLL Ny ersättare i kommunfullmäktige l"~ l~ l ~l-et \ Dnr: Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 3 mars 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Höganäs Parti: Moderata Samlingspartiet Ny ersättare: Göran Engfors Avgången ersättare: LenaJörsin Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Höganäs Ledamot Peter Kovacs Lars-I var Kahl Göran Tornee Anders Ståhl Gustaf Wingårdh Pia Mäller Solweig Adam Stjernvall Suzane Erlandsson Peter Schölander Lars Linderot Mats Mäller Lars-Olof Strufve Marie Tidedal Håkan Göthe Göran Bengtsson Inger Brantmark Gunilla T engvall Bo Brantmark Anna Larsson Ersättare l. Charlotta Bermhagen 2. Ann-Britt Strufve 3. Gunvor Andersson 4. Katarina Ljungkvist 5. Ana Calder6n 6. Olof Suneson 7. Jan Sjöholm 8. Ivar Cognell 9. Helena Larsson 10. Göran Engfors * 5

6 212 Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~-77hd A~nder 6

7 Ärende 3 Avsägelser 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/223 Sammanfattning av ärendet Christian Hilbertsson (M) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktiges ordförande har per telefon den bekräftat att Christian Hilbertssons önskan att avsäga sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden kvarstår. Beslutsunderlag Valnämndens beslut den 2 september 2013, 6, Avsägelse från Christian Hilbertsson (M), inkommen den 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Christian Hilbertssons (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i valnämnden. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 ~ HÖGANÄS KOMMUN PROTOK L.J VALNÄMNDEN o l \ sj-z..o ll{/-z_:z_ s r 5 (5) 6 ÖVRIG INFORMATION Sammanfattning av ärendet Gunvor Andersson informerar om inkommen avsägelse från ersättaren Christian Hilbertsson (M) i valnämnden. Beslut om att bevilja avsägelsen är ett beslut som enbart kommunfullmäktige har rätt att ta ställning till, efter inkommen undertecknad avsägelse från ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Christian Hilbertsson l SIGNATUR 9

10 Maria Nyström Från: Skickat: Till: Ämne: Hej igen Jag skickade nedan; ti :57 Christian Hilbertsson den 26 augusti :35 Maria Nyström SV: Extra valnämndsträff den 2 september kl o 'h) l 1..0 \'{/ z.:z.."3 Hej Maria Ledsen jag inte svarat t idiga re Härmed avsäger jag mig uppdraget i valnämnden med anledning av personliga skäl Ha det bra Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hil bertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström Skickat: den 25 mars :01 Till: Christian Hilbertsson Ämne: avsäglese av uppdrag i valnämnden Hej! Jag har stämt av med ordföranden i valnämnden och vi behöver en skriftlig avsägelse av dig gällande uppdraget som ersättare i valnämnden. Hälsningar, Maria Nyström MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hilbertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström Skickat: den 26 augusti :53 Till: Gunvor Andersson; Lars Linderoth; Ann-Margreth Larsson; Christian Hilbertsson; lu.se; Ämne: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 l 10

11 Hej alla! Med anledning av att nämnden måste ta ställning till valnämndens delårsrapport 2013 samt att information om den eventuellt kommande folkomröstningen kommer att ges, behöver vi samla nämnden vid ett tillfälle innan den 23 september. Eftersom Gunvor åker på semester den 3 september så är det tilltänkta datumet den 2 september kl. 17. Kallelse kommer att skickas ut per post, men jag vill även flagga för träffen per mail eftersom ni kallas med kort varsel. Hälsningar, Maria Nyström MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralga tan Höganäs TEL:

12 Maria Nyström Från: Christian Hilbertsson [Christian. Skickat: den 26 augusti :34 Till: Maria Nyström Ämne: SV: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 Hej Mari a Fick du inte min avsägning av uppdraget l somras? Bestregards l Med vänlig hälsning Christian Hilbertsson Vice President Sales» npgroup.se Från: Maria Nyström [mailto Skickat: den 26 augusti :53 Till: Gunvor Andersson; Lars Linderoth; Ann-Margreth Larsson; Christian Hilbertsson; Ämne: Extra valnämndsträff den 2 september kl. 17 Hej alla! Med anledning av att nämnden måste ta ställning till valnämndens delårsrapport 2013 samt att information om den eventuellt kommande folkomröstningen kommer att ges, behöver vi samla nämnden vid ett tillfälle innan den 23 september. Eftersom Gunvor åker på semester den 3 september så är det tilltänkta datumet den 2 september kl. 17. Kallelse kommer att skickas ut per post, men jag vill även flagga för träffen per mail eftersom ni kallas med kort varsel. Hälsningar, Maria Nyström - MARIA NYSTRÖM KOMMUNJURIST HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralgatan Höganäs TEL: l 12

13 Ärende 4 Fyllnadsval 13

14 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 15, att bordlägga fyllnadsvalet efter Lena Jörsin (M) avseende uppdrag som ledamot vid Helsingborgs tingsrätt. Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Christian Hilbertsson (M) avseende sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 15. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 14, Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 januari 2014, Valnämndens beslut den 2 september 2013, 6, Avsägelse från Christian Hilbertsson (M), inkommen den 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

15 15

16 Ärende 5 Revisionsberättelse för år

17 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2013 KS/2014/230 Sammanfattning av ärendet Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse för revisionen år Beslutsunderlag Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2013, inkommen den 6 mars Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

18 18

19 19

20 HÖGANÄS KOMMUN Revisorerna PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Bonny Fridlund, ordf Bertil Mellström Jonas Holmstedt Steinar Hagfoss Lars Bergwall Övriga deltagare Magnus Helmfrid, Ernst & Young J usleringens plats och tid Underskrifter Sekrctcrarc Ordförande Justerande /(; -~- /'l: t;:~ t-- Magnus 1-lelmfrid ~ ~ ANSLAG/BEVIS Protokol let är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer l - 2 Organ Kommunrevisionen Sammanträdesdatum Anslaget under tiden Förvaringsplats för Protokollet Kommunrevisionen stadshuset Höganäs Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

21 HÖGAN ÄS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 Rev isorerna l Val av justeringsman Till att förutom Bonny Fridlund justera dagens protokoll utsågs Bertil Me llström. 2 Revisionsberättelse/redogörelse för revisionens verksamhet Ett förs lag till revisionsberättelse samt redogörelse fö r rev isionens verksamhet diskuteras. Bes lutas att godkänna rev isionsberättelsen och redogörelsen samt överlämna dem till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbest yr k ande 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Ärende 7 Godkännande av årsredovisning 2013 (bokslut) för Höganäs kommun 27

28 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/947 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2013 (BOKSLUT) FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt årsredovisningen för Genom en sammanvägd utvärdering av de kommunövergripande målen gör ekonomiavdelningen bedömningen att Höganäs kommun uppnår god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 23,7 mnkr och balanskravsutredningen visade att inte har balanskravsresultat att återställa. Nettoinvesteringarna uppgick till 146,4 mnkr och motsvarande 55 procent av de budgeterade. Likviditeten uppgick till 73,8 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 40,2 mnkr. Kommunstyrelsens beslutade för egen del den 4 mars 2014, 49, att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, överlämna årsredovisningen för år 2013 till kommunens revision. Utkast till årsredovisning 2013 enligt kommunstyrelsens förslag återfinns separat i kallelseutskick. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014, 49, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 25 februari 2014, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, utkast till årsredovisning 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 17 februari 2014, 8, Utbildningsnämndens beslut den 6 februari 2014, 4, Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 30, Socialnämndens beslut den 29 januari 2014, 6, Miljötillsynsnämndens beslut den 27 januari 2014, 3. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att att godkänna upprättad årsredovisning för år 2013, att att fastställa resultaträkningen för år 2013 och balansräkning per den 31 december 2013 i enlighet med årsredovisningen, resultatet blir likviditetsförstärkande. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

29 29

30 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/947 TJÄNSTESKRIVELSE ÅRSREDOVISNING (BOKSLUT) FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningen för Genom en sammanvägd utvärdering av de kommunövergripande målen bedöms att Höganäs kommun uppnår god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet enligt resultaträkningen uppgick till 23,7mnkr och balanskravsutredningen visade att inte har balanskravsresultat att återställa. Nettoinvesteringarna uppgick till 146,4 mnkr och motsvarande 55 procent av de budgeterade. Likviditeten uppgick till 73,8 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgick till 40,2 mnkr. Beslutsunderlag Utkast till årsredovisningen 2013 Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsens att att överlämna årsredovisningen för 2013 till kommunrevisorerna och kommunfullmäktige, resultatet, 23,7 mnkr, blir likviditetsförstärkande. Per Broman Ekonomichef Djana Jahic Redovisningsansvarig HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

31 Ärende 8 Uppföljning av intern kontroll för

32 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2013 KS/2013/548 Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom respektive område. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2013 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning på åtgärder för 2012 års avvikelser. Resultatet visar stora förbättringar på en del områden, till exempel hantering av intern och extern representation, att mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och god samt att utdrag ur polisens belastningsregister görs på ett korrekt sätt i samband med nyanställningar. Uppföljningen uppvisar också en hel del brister där förslag på åtgärder ges. Avvikelser har bland annat visats vad gäller räddningstjänstens förmåga att hålla anspänningstider, att betalning av fakturor görs inom angiven tid samt avvikelsehantering inom vård och omsorg. Nytt för 2014 är att nämnderna och styrelserna även gör en självuppskattning av internkontrollarbetet under året. Det allmänna intrycket är att den interna kontrollen på de flesta ställen bedrivits på ett gott och tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014, 50, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 februari 2014, Kommunledningskontoret, analys av 2013 års interna kontroll den 16 februari 2014, Kommunledningskontorets, uppföljning av intern kontrollplan 2013 för Höganäs kommun inklusive uppföljning av avvikelser som konstaterades i uppföljningen av 2012 års plan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 17 februari 2014, 7, inklusive BU-bilaga 1/2014, Utbildningsnämndens beslut den 6 februari 2014, 5, Överförmyndarnämndens beslut den 5 februari 2014, 4, Socialnämndens beslut den 29 januari 2014, 5, Miljötillsynsnämndens beslut den 27 januari 2014, 1, Byggnadsnämndens beslut den 12 december 2013, 228, inklusive bilaga 19/13, Socialnämndens beslut den 11 september 2013, Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 79. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningen av 2013 års interna kontroll. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

33 33

34 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/548 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2013 FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive område. Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat 2013 års uppföljning av utförda kontroller och uppföljning på åtgärder för 2012 års avvikelser. Resultatet visar stora förbättringar på en del områden, till exempel hanteringen av intern och extern representation, att mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och god samt att utdrag ur polisens belastningsregister görs på ett korrekt sätt i samband med nyanställningar. Uppföljningen uppvisar dock en del brister där förslag på åtgärder ges. Avvikelser har bland annat visats vad gäller räddningstjänstens förmåga att hålla anspänningstider, att betalning av fakturor görs inom angiven tid samt avvikelsehantering inom vård och omsorg. Nytt för 2013 är att nämnderna och styrelserna även gör en självuppskattning av internkontrollarbetet under året. Det allmänna intrycket är att den interna kontrollen på de flesta ställen bedrivits på ett gott eller tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Respektive nämnds godkända uppföljning av avvikelser från uppföljningen av 2012 års plan och uppföljning av 2013 års interna kontrollplan. Kommunledningskontorets förslag till beslut Budgetutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att godkänna uppföljningen av 2013 års interna kontroll, överlämna uppföljningen av 2013 års internkontroll för samtliga nämnder till kommunfullmäktige för godkännande. Herman Crespin Kommunchef Lucie Cesar Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

35 (2) ANALYS AV 2013 ÅRS INTERNA KONTROLL SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE Alla nämnder och förvaltningar har utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen. Föreslagna åtgärder för 2012 års avvikelser har genomförts, enligt nämndernas rapporter. När det trots åtgärder kvarstår avvikelser kommer kontrollerna lega kvar även i 2014 års plan. ÖVERFÖMYNDARNÄMND 2013 års plan innehöll 4 rutiner med inga avvikelser. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 2013 års plan innehöll 23 rutiner varav 10 hade avvikelser. Brister fanns bland annat i direktupphandling, kontroll av fakturor med litet belopp och tillgänglighet. Rutiner utan avvikelser var bland annat kännedom om reglerna kring mutor och jäv, intern och extern representation och datorn uppdatering med senaste virusskydd. KULTUR OCH FRITID 2013 års plan innehöll 6 rutiner varav 1 hade avvikelse i leverantörssystem som inte fungerar tillfredsställande. Rutiner utan avvikelser var bland annat dopingkontroller eller sekretes gällande personuppgifter. BYGGNADSNÄMND 2013 års plan innehöll 3 rutiner varav 3 hade avvikelser. Bland annat Bygglovsprocessen eller att registrera handlingar på ett korrekt sätt. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 2 UTBILDNINGSNÄMND 4 rutiner kontrollerades 2012 varav 1 hade avvikelser. En brist redovisades inom rutin representation, syfte, deltagarförteckning och moms registrering som kvarstår för års plan innehöll 4 rutiner varav 2 hade avvikelser. Rutiner utan avvikelser var bland annat utdrag ur polisens belastningsregister i samband med nyanställningar och introduktion av nyanställda. SOCIALNÄMND 10 av 10 avvikelser i 2012 års uppföljning som kvarstår för Felaktig hantering av vårdtagares privata medel, brister i individuella genomförandeplaner och hygienföreskrifter som inte följs är exempel på avvikelser års plan innehöll 17 rutiner varav 13 hade avvikelser. Förutom ovan nämnda rutiner fanns bland annat brister inom rutiner för avvikelsehantering och att delegering av arbetsmiljöuppgifter har gjorts till respektive chef. Rutiner utan avvikelser var bland annat omflyttningskö för flytt från ett vårdboende till ett annat inom kommunen och mat som serveras på vårdboende och i hemvården är vällagad och näringsriktig. MILJÖTILLSYNSNÄMND 2013 års plan innehöll 4 rutiner och alla rutiner visade avvikelser. Bland annat registerhantering i systemet Miljöreda med avseende på om registreringen är korrekt och saknade eller felaktiga debiteringar. AB HÖGANÄSHEM 2013 års plan innehöll 4 rutiner och 2 rutiner visade avvikelser inom felaktig fakturahantering att moms, belopp, rätt avtalspriser mm är korrekta och rutin svarsfrekvens växel. HÖGANÄS ENERGI 2013 års plan innehöll 6 rutiner varav 1 hade avvikelse. En brist inom rutin av hur material skrivs in och ut från lager. Rutiner utan avvikelser var bland annat riskanalys elsäkerhet och anläggningsregister. HÖGANÄS KOMMUN ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND Höganäs

37 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2013 FÖR HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING: ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Säkerställa kostnader Säkerställa kostnaderna avseende ensamkommande barn, 8 förordningen (2002:118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. och förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Kontroll av ställföreträdare Kontroll av ställföreträdare som har tjänstgjort mer än fem år och som tar ett nytt uppdrag. Nedtecknande av tjänsteskrivelse Nedtecknande av tjänsteskrivelse i samband med kontakt mellan handläggare/politiker och ställföreträdare och/eller god man. Kontroll av större inköp Kontroll av större inköp som KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS Löpande granskning under 2013 av samtliga ärenden. Löpande granskning under Löpande granskning under Fem stickprov ska göras under RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. Genom en aktiv hantering av återkrav i samtliga ärenden, har snabb återbetalning skett från Migrationsverket och Socialtjänsten. Kontroller har skett. På grund av sin betydelse, kvarstår kontrollmomentet kommande år. Kontroller har skett och personalen är medvetna om vikten av tydliga och diarieförda noteringar. Kontroller har skett. Några oegentligheter har inte påträffats. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

38 2 ställföreträdare har gjort. FÖRVALTNING: KOMMUNLEDNINGSKONTORET RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Mutor och jäv. Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till respektive nämnder att utbilda kommunens politiker och chefer i ämnet mutor och jäv. Verksamhetsplan. Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att ta fram mål som är kopplade till kommunens övergripande mål. Det innebär att verksamheterna också är skyldiga att ta fram verksamhetsplaner som är förenliga med dessa mål. Tillgänglighet. Mejl till kommunen ska besvaras skyndsamt. KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER En gång under året ska fem politiker och fem chefer intervjuar om deras kännedom om reglerna kring mutor och jäv. Genom stickprov från varje förvaltning kontrollera att det finns en verksamhetsplan upprättad Kommunens kvalitet i korthet kommer i undersökningen för 2013 att skicka 54 mejl till förvaltningarna där man bland annat kontrollerar om och hur snabbt man får svar. Inga avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats.? Servicemätning via telefon och e-post när 126 stycken kommuner deltog, varav Höganäs kommun är en på första gången. Resultat Telefon motsvarande nivå i jämförelse med genomsnittet för de 126 kommuner inom kontakt med handläggare. Högre nivå än genomsnittet inom svar på frågor. Resultat e- Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som 38

39 3 Direktupphandling. Jämförelse mellan fakturerande leverantörer och leverantörer som vunnit direktupphandlingar. Kontroll av fakturor med litet belopp (<150 kr). Exempelvis bör samlingsfaktura kunna fås från leverantör. Intern och extern representation. Syfte och deltagarförteckning ska anges och momsreglerna beaktas. Genom stickprov två gånger årligen på fakturor på över kr ute i verksamheten. Genom att två gånger årligen kontrollera antalet fakturor <150 kr i kombination med stickprov avseende möjlig sambeställning och avtalstrohet. Två gånger per år granska tio representationsfakturor över 300 kr från respektive förvaltning. post på motsvarande nivå inom svarstider samt svar på fråga, men betydligt lägre nivå på svarskvalité. Avvikelser har konstaterats. Avvikelser har konstaterats. Inga avvikelser har konstaterats. sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Verksamheten har lämnat acceptabla förklaringar till sitt agerande och visar med sina svar att det känner till och har för avsikt att följa de regler som finns för upphandling. Ibland gör dock händelser i verkligheten och tidigare beteende att frånsteg från reglerna görs. Utbildning hjälper verksamheten att anpassa sina köp mer till regelverket. Dessa småfakturor innebär en kostnad i fakturahantering som vida överskrider fakturera belopp. Detta gäller även för leverantören. Här bör sättas in resurser såsom information och utbildning, för att få våra avropare att ändra beteende vid beställningar. Många små fakturor som kan minskas i antal! Kontroll av att leverantörsfakturor betalas i tid Avvikelser har konstaterats. 1. Informera om att även före ledigheter bör alla göra en extra 39

40 4 såvida fakturan inte är tvistig. Då ska detta anges i IP. Virusskydd. Alla datorer ska vara uppdaterade med de senaste virusdefinitionerna (virusskydd). Tillgänglighet. Kontroll i vilken omfattning respektive anknytning svarar vid koppling av samtal via växeln. Genom stickprovskontroll på 25 datorer kontrollera att de senaste virusdefinitionerna är installerade. Varje månad följs den kommunövergripande statistiken upp. Inga avvikelser har konstaterats. Tillgängligheten för kommunens medborgare, företag med flera är inte tillräckligt bra. Det innebär att vårt varumärke skadas genom den irritation som kan uppstå om man inte får tag i rätt person då man ringer till oss. granskning om det finns fakturor som förfaller under ledigheten och i så fall bör dessa åtgärdas. 2. Sätta in extra hjälp till de personer som återkommande har förfallna fakturor. 3. Vidareutbilda personer i hur man låser en tvistig faktura. Återupprepa informationen om hur viktigt det är att stänga av sin telefon när man är på möte eller har gått för dagen. Diskutera om de öppettider som finns i våra receptioner/kundtjänster är tillräckliga, både i huvudväxeln, men också i organisationen. Att öppna huvudväxeln på exempelvis lunchen förbättrar inte tillgängligheten om det inte finns en mottagare av samtal i organisationen. En annan fråga är om det är så att vissa samtal kan besvaras i ett tidigare skede så att vidarekoppling till handläggare i organisationen inte behövs. Kontroll av att LAS (Lagen om anställningsskydd) följs. Genom att ta ut LAS listor kontinuerligt, kontroller och spara dem i en pärm. Avvikelser har konstaterats. Planerat att ta fram ett arbetssätt som vi alla följer och har gemensamt. En gemensam struktur ang. LAS listor. 40

41 5 Orimliga löner. Genom stickprov av löner kontrollera underlag med utbetalning Inga avvikelser har konstaterats. FÖRVALTNING: RÄDDNINGSTJÄNSTEN RUTIN MED EN KORT RUTINBESKRIVNING Mätning av anspänningstider för deltidspersonalen. Anspänningstiden är avgörande för att kunna nå insatstiden på 10 min vid brand i byggnad inom den bebyggelse som omfattas av den tiden. Övningsuppföljning. Övningsuppföljning av kravövningar. Räddningstjänsten har ett antal kravövningar som årligen måste genomföras. Det moment som av Arbetsmiljöverket beskrivs som den farligaste arbetsuppgiften man får utföra i Sverige är rökdykning. Enligt AFS 2007:7 skall ett antal moment genomföras under året för att man ska få genomföra rökdykning. KONTROLLMOMENT OCH FREKVENS RESULTAT AVVIKELSER ÅTGÄRDER Vid alla larm på tidpunkter då icke utryckningspersonal är i tjänst. Kontrollen sker på utryckningsrapporterna samt på tidtagaruret på utryckningsskärmarna. Dokumentation i övningsdatabas efter varje övning enligt övningsschema Flera av deltidspersonalen har svårt att hålla anspänningstiden på 5 och 7 minuter ibland med tider uppemot 10 minuter, detta beror på att deltidspersonal har fått rekryterats länge och längre från brandstation. Detta påverkar insatstiden i tätorter med 10 min insatstid. Alla tillbudsrapporter hanteras och kommuniceras med utsatt personal men blir inte dokumenterade på ett bra sätt. Utredning pågår angående räddningstjänstens framtida bemanning. Tillämpa gängse regler för kommunen. 41

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-03-11 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-11, kl 16:00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark 1(6) Plats och tid Viktoriagården, 10:00 Beslutande Ledamöter Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén Tjänstgörande ersättare Marianne Hägglund Johan Nordenmark Närvarande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG s arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 202 Internkontroll 2017 Diarienummer: RJL 2016/2572 Vid protokollet Beslut Fastställer intern kontrollplan

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag 2015-09-03 15/107 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Kommunala bolagsstyrelser Lekmannarevisorer Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Kommunrevisionen

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr LJ2014 /1788 Intern kontrollplan 2015 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer