ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

2 2

3 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens resultaträkning 12 Koncernens balansräkning 13 Koncernens kassaflödesanalys 15 Moderföreningens resultaträkning 16 Moderföreningens balansräkning 17 Moderföreningens kassaflödesanalys 19 Noter 20 Revisionsberättelse 34 Styrelse och ledningsgrupp 35 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ordinarie föreningsstämma hålles på Restaurang Sand, Hotel Skansen i Båstad, måndagen den 16 maj 2011 kl Fotografer: Mette Ottosson (även omslagsfoton) och Mats Alm. 3

4 VD HÅKAN ERIKSSON HAR ORDET De två senaste vintrarna har varit ovanligt stränga vilket har gjort att år 2010 både började och avslutades med stark kyla. Kunder med rörligt elpris fick känna av större fakturor från sina elleverantörer, då det kalla vädret gjorde att elförbrukning och priser ökade kraftigt. Kylan orsakade också förseningar i utbyggnaden av bredbandsnätet, men det togs snabbt igen när tjälen släppt sitt grepp. Foto: Mette Ottosson Vår beredskap är god Bjäre Krafts elnät klarade den ökade belastningen utmärkt och det visar att vi har ett stabilt och säkert elnät idag. Men för att bibehålla det behöver vi fortsätta att göra investeringar och förstärka nätet ytterligare, så att vi är väl förberedda även i framtiden. Alternativ energi Arbetet med att bygga fler vindkraftverk stödjer vår långsiktiga strategi att ytterligare öka produktionen av förnyelsebar energi. Våra fem befintliga vindkraftverk ser ut att bli fler under år Vi deltar dessutom i ett intressant projekt där vi verkar för solenergi mycket spännande! Förhandsreglering av elnätsavgifter I juni 2009 kom ett riksdagsbeslut som innebär att vi får en ny reglering av elnätsavgifter. Den kommer att gälla från 2012 t o m 2015 och innebär att elnätstarifferna ska godkännas i förväg och inte som idag, i efterhand. Vi på Bjäre Kraft tycker det är positivt att vi nu får tydliga och långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar Förhandsreglering av elnätsavgifter Riksdagen har beslutat om ändringar i ellagen, vilket innebär att elnätstariffernas skälighet ska granskas på förhand. Det betyder att från och med 2012 ska elnätsföretagens intäkter godkännas av Energimarknadsinspektionen i förväg. En intäktsram för fyra år ska beslutas. 4

5 och som ger utrymme för ett bra och säkert elnät med bibehållen levaranssäkerhet. Vår verksamhet fungerar redan på ett sätt som gör att det inte behövs några stora anpassningar på grund av regleringen. Kraftaktörerna blev en del av Bixia Tillsammans med bl a Södra Hallands Kraft startade Bjäre Kraft 1996 elhandelsbolaget Kraftaktörerna. Men utvecklingen ledde till att vi började söka samarbetspartner och den 1 april 2010 gjordes en sammanslagning av elhandelsbolagen Kraftaktörerna och Bixia. Anledningen till att valet blev just Bixia är att de, liksom Bjäre Kraft och Södra Hallands Kraft, har en värdegrund med starkt miljöengagemang och en vilja att behålla den lokala närvaron. I dagsläget är vi nio stycken elbolag som är delägare i Bixia och respektive bolag har plats i styrelsen och kan därigenom påverka arbetet. Bixia satsar på att ha en lokal profil och finns på samtliga ägarorter, vilket går väl ihop med vår policy. Utvecklingen känns positiv vi blir stora och starka, men ändå lokala. Vår Kundservice har blivit en viktig del av Bixias försäljning och tar hand om kunderna i södra Sverige. Fiber är framtiden Under 2010 har Bredband fokuserat på att fiberansluta bostäder och företag till vårt öppna bredbandsnät. Med öppet nät menar vi att olika tjänsteleverantörer har möjlighet att sälja sina tjänster i vårt nät, vilket leder till att våra anslutna kunder får valfrihet att välja mellan flera bolag, deras olika tjänster och priser. Så här långt levereras tjänster inom TV, Internet och telefoni, men tekniken är möjlig att använda till mycket mer. Det är inte bara Bredband som påverkas av denna satsning, utan den engagerar hela vår organisation: från försäljning, inköp, Entreprenad till Kundservice. Vår beredskap har också utökats för att kunna öka vår service när nätet och kundantalet växer. Denna satsning har gått så bra att under 2011 ökar vi takten ytterligare och ansluter 2000 kunder per år! En annan trevlig nyhet är att vi under 2010 tog över fibernätet på Valhall Park. Övergången gick mycket smidigt och affären passar vår strategi att utveckla området med omgivning. Proffsiga medarbetare Bjäre Kraft gör årligen kundundersökning (NKI=Nöjd Kund Index), för att ta reda på vad kunder tycker om företaget och dess arbete års undersökning visar att förtroendet för företaget och dess anställda har växt och att det dessutom ligger över branschindex. Framför allt är det medarbetarnas insatser och bemötande som får mycket bra omdömen. God lönsamhet och långsiktig planering Bjäre Kraft har alltid arbetat långsiktigt. Det är viktigt att ha en sund ekonomi och god lönsamhet i samtliga affärsområden, så att vi kan fortsätta att utveckla företaget. På så sätt är vi till bästa nytta för våra medlemmar. Vi har ingen ägare med vinstkrav, vilket brukar leda till högre priser, utan vår avkastning går tillbaka till medlemmarna genom att vi kan hålla moderata priser och har möjlighet till investering i verksamheten. Mätningar visar också att våra nätavgifter är bland de lägsta i landet.* Håkan Eriksson * Enl Energimarknadsinspektionens statistik Foto: Mette Ottosson 5

6 VÅRA FYRA AFFÄRSOMRÅDEN UNDER 2010 Elnät & Bjäre Kraft Energi Affärsområdet Elnät ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av Bjäres elnät samt mätning och rapportering av elförbrukningen. Målet är att erbjuda hög leveranssäkerhet och samtidigt hålla låga avgifter. Totalt har Bjäre Kraft anslutningar i nätet, varav drygt 130 stycken kom till under Entreprenad Bjäre Kraft Entreprenad utför installationer och förläggning av kabel för el och fiber. Största kunder är Bjäre Kraft Elnät och Bjäre Kraft Bredband. Det arbetet består av att förse koncernen med en anläggning som har hög driftsäkerhet. Avdelningen arbetar även en hel del med externa arbeten samt tillhandahåller automatik för bevattningar och belysning. En annan uppgift är att hantera reservkraftaggregat för lantbrukare. Tjälen påverkade arbetet Då början av 2010 var mycket kall hindrade tjälen grävnings- och kabelförläggningsarbeten som beställts av Elnät och Bredband. T ex fick årets största projekt: fiberanslutning av Södra Utmarken i Ängelholm, avbrytas tills kylan släppt greppet. Det positiva med uppehållet var att det gav möjlighet till att byta rötskadade elstolpar. Eftersom marken var frusen blev det möjligt att komma ut i skog och mark med tunga maskiner. Även slutet av 2010 blev mycket kall, men den snö som kom isolerade marken från alltför mycket kyla och gjorde att Entreprenad kunde jobba vidare som planerat. Högre tillgänglighet i nätet står i fokus Elnät har under året jobbat med att hitta sätt med vilka man kan öka tillgängligheten i elnätet. Det handlar om att antalet avbrott, såväl planerade som oplanerade, ska minimeras och att negativa upplevelser och effekter hos kund ska begränsas i ännu högre grad. Arbetet med dessa ambitioner fortsätter under Vindkraft Hans Ljungström, chef Elnät Bjäre Kraft Energi har som mål att tillverka alternativ energi för att kompensera de elnätsförluster som alltid uppstår. Redan nu är företaget hel eller delägare i fem verk i Sverige, från Sönnertorp i söder till Kalix i norr. Fler vindkraftsprojekt är på gång, bl a har bygglov sökts för tre verk i Rågåkra, Höganäs kommun. Arbete med järnvägstunnel Entreprenad är också involverat i arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen. En montör jobbar heltid med högspänningsanläggningen inne i tunneln, vilken förser borrmaskinen med ström. Första kvinnliga montören En nyhet är att under året anställde Entreprenad sin första kvinnliga montör, som förhoppningsvis snart följs av fler. Tommy Eriksson, chef Entreprenad 6

7 KUNDSERVICE ELNÄT ENTREPRENAD Kundservice Bjäre Krafts Kundservice har tre uppdragsgivare; Bjäre Kraft Bredband, Bjäre Kraft Elnät samt elhandelsbolaget Bixia. Kundservice hanterar ärenden som t ex gäller elhandelsavtal, fakturor och frågor som rör elnätet eller Bredbands olika tjänster. Bixia Kraftaktörernas sammanslagning med Bixia den 1 april 2010, medförde till en början viss osäkerhet beträffande Kundservice roll i den nya organisationen. Då Bixias ambition är att vara lokala och ha kundservice där kunderna finns, har Kundservice med tiden hittat sin roll, som är att ansvara för Bixias kunder i södra Sverige! Samarbetet känns mycket positiv och medför nya utmaningar för Kundservice. Kall vinter genererar arbete Början av 2010 var mycket kall, vilket ledde till att Kundservice under sommaren och hösten sålde många elavtal. Till följd av kylan valde många kunder att binda priset inför kommande vinter, vilket visade sig vara ett klokt beslut. Även slutet av 2010 blev nämligen kylig december månad blev den kallaste på 60 år! Bredband BREDBAND Vartefter Bjäre Kraft Bredband expanderar behövs mer resurser för att ta hand om nya och befintliga kunder. Under 2010 påbörjades arbetet med att introducera Kundservice till att ta en större roll i detta. Liksom med Bixia ger det möjlighet för Kundservice personal att utvecklas och lära nytt, vilket upplevs som mycket stimulerande. Annika Borgman, chef Kundservice Bjäre Kraft Bredband Bjäre Kraft Bredband är dotterbolaget som verkar för en livskraftig bredbandsutveckling på Bjäre och i Ängelholm med omnejd. Företaget har ett finmaskigt fibernät och många ADSL-kunder i området. Bredband håller ett öppet bredbandsnät där alla aktörer på marknaden kan etablera sig. De anslutna kunderna får tillgång till tjänster som TV, Internet och telefoni. Ambitionsnivån höjs Inför år 2010 höjdes ambitionsnivån för utbyggnaden av bredbandsnätet. Arbetet har varit så framgångsrikt att tempot nu skruvas upp ytterligare; Det nya målet är nya fiberanslutningar på 5 år! Ökat utbud Under året har fler tjänsteleverantörer med tjänster anslutit sig till det öppna bredbandsnätet, vilket ger kunderna större utbud och valfrihet. Förutom fler internet- och telefonitjänster får fiberkunderna numera möjlighet till IP-TV och HDkanaler. Arbetet med att fylla nätet med ännu större utbud fortsätter under 2011, t ex planeras internettjänst med hastighet upp till 1 GB/s! Alexander Jansson, VD Bjäre Kraft Bredband AB Samarbete med Båstad Kommun och fastighetsägare Bjäre Kraft Bredband har under året medverkat i arbetet att ta fram en ny bredbandsstrategi för Båstad kommun. Visionen är att boende och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband av världsklass. Även samarbetet med fastighetsägare har tagit fart under 2010 och arbetet med att ansluta fastigheter till Bjäre Krafts öppna bredbandsnät har påbörjats. 7

8 TRÄFFA FYRA AV BJÄRE KRAFTS PERSONAL! Douglas Holmgren - Elnät Bjäre Krafts grundstomme är dess elnät och detta ska besiktigas och underhållas för att drift och säkerhet ska kunna hålla en hög nivå. Allt arbete på ett elnät ska utföras på ett betryggande sätt. En av de som ser till att detta blir utfört hos Bjäre Kraft är Douglas Holmgren. Besiktning och underhåll Douglas del, i att se till att vi har ett stabilt och tryggt nät, är att beställa besiktning och underhåll av elnätstationer. Det gäller såväl den stora mottagningsstationen i Grevie, fördelningsstationerna i större orter och de 353 elnätstationer som finns runt om på Bjäre. Beräkningar En annan arbetsuppgift är att göra beräkningar. Vid t ex nybyggnationer eller förändringar räknar Douglas ut, utifrån avstånd och belastning, vilken storlek kablar och säkringar ska ha, för nätet ska fungera och vara säkert. Fjärrstyrning För att effektivt kunna övervaka och styra elnätet finns ett fjärrstyrningssystem. Dessutom är det mycket användbart när fel uppstår. Det är väldigt bra att ha, speciellt om det blir större fel, för då har man en bra överblick och kan göra omkopplingar, säger Douglas. När det inträffar pumpar adrenalinet och alla jobbar för att lösa problemet så snart det bara går. Tack och lov händer det mycket sällan, berättar Douglas. Linda Jönsson - Entreprenad Entreprenad har många montörer anställda för att sköta och bygga ut Bjäre Krafts el- och bredbandsnät. En av dessa montörer är Linda Jönsson, som började arbeta hos företaget under fjolåret. Blåser och svetsar fiber Linda gör en del elarbeten, men främst jobbar hon med fiber. Eftersom Bjäre Krafts fibernät växer för fullt, ägnar Linda mycket av sin arbetstid till att blåsa och svetsa fiber. Dels blir det mellan knutpunkter, men framför allt in till nya kunder. Då blåser hon fiber från närmaste station och ända in i huset. Där inne sätts kundutrustning upp, som ger kunden tillgång till bredbandsnätets alla tjänster inom Internet, TV och telefoni. Innan Linda och hennes kollegor lämnar mäter de så TV-signalen har rätt styrka och att bredbandsportalen går att nå. Allt är klart när vi går. Vi lämnar helt enkelt inte förrän det fungerar, berättar Linda. Gesällprov Innan Linda blev fast anställd fick hon göra gesällprov, bland annat fick hon klättra upp och göra arbeten i elstolpe, vilket hon tyckte var jätteroligt. Nu hoppas hon snart få åka ut även på linjejobb. Kvinnlig montör Att hon är Bjäre Krafts enda kvinnliga montör tycker Linda fungerar alldeles utmärkt. Det tas inga särskilda hänsyn till att jag är tjej och det ska det ju inte heller. Jag är en av gubbarna, säger Linda glatt! 8

9 ELNÄT KUNDSERVICE ENTREPRENAD Mattias Oknelid - Kundservice En av de sju anställda på Bjäre Kraft Kundservice är Mattias Oknelid. Tillsammans med övriga anställda på Kundservice ansvarar han för Bjäre Krafts växel och att ta hand kunder med ärenden till Elnät och Bredband. Den största uppdragsgivaren är ändå elhandelsbolaget Bixia, som Bjäre Kraft är delägare i. Arbetet sköts genom telefon, e-post och vid kundbesök på kontoret i Västra Karup. På så sätt besvaras frågor avseende avtal, fakturor, betalningar, flyttar och inte minst säljer Mattias el- och bredbandsavtal. Ökad elförbrukning BREDBAND Under år 2010 har många kunder ringt med frågor som rör deras ökade elförbrukning. Med de relativt nya elmätarna kan Mattias lätt läsa av och ge kunden besked om hur mycket el de har förbrukat, men också hur förbrukningen är fördelat över tid ända ner till timme för timme. Det är mycket bra, för då kan jag lättare redogöra för kunden varför elanvändning och faktura ser ut som de gör. Jag kan i förbrukningen försöka hitta mönster eller avvikelser, som kan ge en förklaring. Oftast är anledningen det kalla vädret, men även andra orsaker kan förekomma som t ex att kunden glömt sänka värmen i fritidshuset, säger Mattias. Under samtalet får jag möjlighet att förklara den förhöjda förbrukningen och kunden känner sig hjälpt och har kanske dessutom lärt sig något nytt om något som ofta upplevs som krångligt, berättar han. Det som kan ha börjat med en ifrågasatt faktura, slutar då med att en nöjd och glad kund, som eventuellt sparar energi och pengar framöver. Joel Holm - Bredband Joel Holm jobbar på Bjäre Kraft Bredband och säljer Internetuppkopplingar för ADSL, kabel-tv-nätet och inte minst fiberanslutningar. Kunderna möter han per telefon, via e-post och när de besöker kontoret i Ängelholm, där Joel har sin arbetsplats. Joel ansvarar för tjänsten ADSL internetanslutning via telenätet. Han hanterar avtal och beställer in- och urkopplingar hos företaget som utför arbete i telestationerna. Joel förser kunden med välkomstinformation, e-postkonton mm. Han förser dem med modemet som ingår i tjänsten och kontrollerar så att de kommer igång. Hembesök behövs ibland Emellanåt får kunder problem med sina tjänster och ringer Bjäre Krafts support. De hjälper de allra flesta, men om felet inte går att reda ut per telefon kan det mycket väl vara Joel som tar över felsökningen. Vid vissa tillfällen leder det till att han behöver göra hembesök. Ibland kan vi inte hjälpa igång kunden per telefon och då får jag helt enkelt sätta mig i bilen och köra dit, berättar Joel. På plats ser jag till att det går att surfa, se på TV eller vad problemet nu kan ha varit. Det känns gott när man kör därifrån och allt fungerar som det ska igen. Ofta har man löst en mindre familjekris, skojar Joel! 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernförhållande Föreningen är moderförening i koncern med Bjäre Kraft Energi AB (org.nr ) och Bjäre Kraft Bredband AB (org.nr ) som helägda dotterbolag och Kroka Vind AB (org.nr ) som indirekt delägt dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för BJÄRE KRAFT EKONOMISK FÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande tiden Information om verksamheten Allmänt Moderföreningens verksamhet omfattar eldistribution på Bjärehalvön samt entreprenadarbete. Dotterbolagen Bjäre Kraft Energi AB:s och Kroka Vind AB:s verksamheter omfattar produktion av el genom vindkraftverk och i dotterbolaget Bjäre Kraft Bredband AB bedrivs kommunikations- och bredbandsverksamhet inom nordvästra Skåne. Ägarförhållanden Antalet abonnenter uppgick vid årets slut till (12.226). Av dessa är (8.925) medlemmar. Medlemmarna i föreningen utser på den årliga distriktsstämman, valberedning och 18 fullmäktigeledamöter. Båstads kommun utser 9 fullmäktigeledamöter och Ängelholms kommun utser tre. Fullmäktigeledamöterna utgör föreningsstämman, som årligen väljer styrelse och revisorer. Verksamheten under räkenskapsåret Elnät Elnät har under året 2010 fortsatt med att fokusera på underhåll i elnätet. Vi har bland annat arbetat på att säkerställa selektiviteten i elnätet. Ett antal projekt har startats upp och avslutats i syfte att skapa alternativa matningsvägar (ringmatning). Detta kommer att öka driftsäkerheten i vårt nät och minimera driftavbrott. En del projekt har haft syftet att ytterligare minska antalet luftledningar i elnätet men vi har även säkrat luftledningar genom stolpbyten. Under året har vi påbörjat projekt där vi rustat upp elnätstationer både utvändigt och invändigt såväl som eltekniskt. Ny modell (cirkelmodellen) för att prissätta nyanslutningar har implementerats upp till 63A. Vindkraft Förnyelsebar elkraft blir allt viktigare och vi har under 2010 arbetat på att öka vår andel av vindkraftproduktion. I dagsläget äger vi ett vindkraftverk i Sönnertorp på Bjärehalvön och ett via Kroka Vind i Torsås kommun i Småland samt andelar i en vindkraftpark i Kalix. Vi har under året arbetat med prospektering av nya vindkraftverk på flera orter. Startsträckan är lång men vi har goda förhoppningar att kunna bygga nya vindkraftverk i egen regi. Vår målsättning är att vindkraftproduktionen ska täcka våra nätförluster. Nätförluster är värmeförluster som uppstår när elenergin transporteras till kunden. Med nuvarande produktion har vi täckning för 32 % av våra förluster. Entreprenad Förutom drift och underhåll av våra egna elnätsanläggningar ansvarar entreprenadavdelningen också för utbyggnad, underhåll och drift av våra bredbandsanläggningar. Under 2010 har bredband stått för en stor del av våra nyanläggningar. Vi gör också installationer till både privata hushåll och företag av bredband och el. Att tillhandahålla byggström är en viktig del vid nybyggnation som vi också utför. Under 2010 har arbetet med tunnelbygget fortsatt. Bjäre Kraft ansvarar för eltillförsel samt drift och underhåll av högspänning i tunneln. Underhåll och service av gasanläggningar både egna och externa görs via vårt intressebolag Södra Halland Bjäre Energi AB. Bredband Satsningen på fiber till slutkund har under året intensifierats inom hela vårt verksamhetsområde. Under 2010 har arbetet med att helt införa ett öppet bredbandsnät fortsatt. Slutkunder får då tillgång till en marknadsplats av alternativa tjänsteleverantörer och här har fler tjänsteleverantörer tillkommit under året. Arbetet med försäljningen av fiber till hemmet (FTTH) intensifierats för både villaägare och fastighetsägare i Ängelholm och Båstad. Beslut har även tagits om att uppgradera kommunhuvudnoden i Ängelholm samt att förstärka redundansen i stamnätet för att möta framtidens krav på driftsäkerhet. 10

11 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bjäre Kraft Ekonomisk förening har sålt sina aktierna i Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB till Bixia AB. Köpeskillingen betalades i aktier varför moderföreningen nu äger ca 5,9 % av aktiekapitalet i Bixia AB. Översikt över resultat och ställning (mkr) Koncernen Summa intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 71% 69% 65% 84% 77% Moderföreningen Summa intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 61% 56% 81% 80% 75% Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Omsättning och resultat Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 126,0 mkr (126,6), vilket är en minskning med 0,5 % (11 %) jämfört med föregående år. Bruttovinsten har däremot ökat med ca 3,9 % till 10,2%(6,3 %). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 21,1 mkr (33,0). Av dessa avser 6,5 mkr elnät och resterande 14,6 mkr bredband. Koncernens resultat efter skatt uppgår till 4,1 mkr, vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beror främst på att resultatandelen för intresseföretaget Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB 2009 belastade koncernresultat med -2,1 Mkr och i år med 0,0 mkr då bolaget är avyttrat till Bixia AB. I resultatet för 2010 finns också en koncernmässig förlust på försäljningen av Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB på 3,3 mkr. Finansiella risker Koncernens verksamhet bedrivs i sin helhet i Sverige och medför ett antal finansiella risker. Det övergripande målet är att moderföreningen tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hanterar finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt risk förknippad med elhandel. I och med försäljningen av Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB har riskerna förknippat med elhandel minskats. För ytterligare information så hänvisas till not 2 i räkenskaperna. Miljöpåverkan Koncernen bedriver ingen anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Arbetet med miljön är idag en viktig del av vårt arbete där vi förutom de dagliga rutinerna följer upp miljöarbetet och utvecklar våra rutiner vid skyddkommittémöten. Under 2010 har samtliga förare i företaget genomgått en ecodrive kurs. Målet är att minska bränsleförbrukningen med 5 %. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Härav åtgår kr för föreslagen avsättning till bundet eget kapital. Styrelsen föreslår vidare föreningsstämman att vinsten i moderbolaget, kr disponeras så att kr överföres till reservfonden och resterande kr överföres i ny räkning. 11

12 KONCERNENS RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER 1, 2 Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från intressebolag och övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Minoritetens andel i årets resultat Skatt på årets resultat Årets resultat

13 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 1,2 Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,2 Not EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Bundna reserver Eget fritt kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

15 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållna statliga stöd/bidrag Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/ minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 5 3 Upptagna lån Övrig förändring Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER 1, 2 Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

17 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

18 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Not EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser

19 MODERFÖRENINGENS KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erhållna utdelningar - 40 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVERSTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av intressebolag Ökning/minskning kortfristiga finasiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 5 3 Amortering av skuld Upptagna lån Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 MODERFÖRENINGENS OCH KONCERNENS NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld. Latent skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens nettovinst. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas som långfristig skuld, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderföreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets egna kapital. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäktsredovisning Koncernens intäkter periodiseras enligt matchningsprincipen, vilket innebär att inkomster och utgifter redovisas på det år de belöper. När det gäller anslutningsavgifter så intäktsförs dessa vid färdigställande medan kostnaden periodiseras över anläggningens livslängd. Under 2005 har föreningen färdigställt en större byggnation till järnvägstunneln genom Hallandsåsen på drygt 12 Mkr. Då byggnationen av järnvägstunneln har en begränsad livslängd periodiseras intäkterna över den uppskattade byggtiden vilken motsvarar anläggningens livslängd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 20

21 Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Byggnader och markanläggningar Maskiner & andra tekniska anläggningar 3-20 Inventarier, verktyg & installationer 3-5 Goodwill 10 Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan redovisas som bokslutsdisposition. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som obeskattad reserv. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som ej medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Finansiella risker Valutarisker Koncernen verkar inte internationellt och är endast i begränsad omfattning utsatt för valutarisker. All finansiering sker i svenska kronor. Ränterisker Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Koncernen innehar begränsade räntebärande tillgångar. Vid årets slut var 31,0 Mkr (42,4 Mkr) upplånade till fast ränta 5,13% (5,13%) 21

22 Kreditrisk Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Koncernen har ett stort antal kunder som faktureras, oftast mindre belopp per faktura ett flertal gånger per år vilket minskar koncernens totala kreditrisk. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter. Den underliggande rörelsen har en stabil resultatnivå som till viss del anpassas genom prissättningen till kunderna. Rörelsen i Kraftaktörerna AB är mer volatil. Koncernen har flexibilitet i finansieringen genom att man kan styra hur stora investeringar som skall genomföras årligen med hänsyn taget till tillgänglig likviditet. Koncernen har som målsättning att likvida medel och lyftningsbara krediter tillsammans skall uppgå till minst 20 Mkr. På balansdagen har koncernen en beviljad checkkredit på 20 Mkr. Risker förknippade med elhandel Koncernen utsätts genom sin verksamhet i Bixia AB för olika finansiella risker. En risk består av att Bixia terminssäkrar den energi som kontrakteras till kund. Om prisnivån sjunker efter prissäkringen måste Bixia ställa garantier till motpart som har ställt ut terminen. Denna motpart kan vara Nordpool som är ett clearingshus eller bilateral part som är godkänd av Bixias styrelse. För Bjäre Krafts del innebär Bixias finansiella risk, att företaget tillsammans med övriga delägare i Bixia kan tvingas ytterliggare ställa säkerheter för handel med el i form av kontantinsats och/eller borgensåtagande. Bjäre Krafts styrelse prövar löpande föreningens borgen förpliktelser gentemot Bixia och eventuell utökning av borgensåtagande beslutas av föreningens styrelse. Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Moderföreningen Av föreningens nettoomsättning avser 11% (26%) försäljning till dotterföretag. Inköp från koncernföretag uppgår till 1% (1%). Not 4 Ersättning till revisorerna Koncernen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Moderföreningen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget

23 Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Kvinnor Män Totalt för koncernen Moderföreningen Kvinnor 8 8 Män Totalt för moderföreningen Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader har uppgått till Koncernen Styrelse och verkställande direktörer Övriga anställda Totala löner och ersättningar för koncernen Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och vd 863 (804) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader har uppgått till Moderföreningen Styrelse och verkställande direktörer Övriga anställda Totala löner och ersättningar för koncernen Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och vd 784 (728) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderföreningen Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från föreningens sida. Från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. 23

24 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen Antal på balansdagen 2010 Varav män 2010 Antal på balansdagen 2009 Varav män 2009 Styrelseledamöter 10 80% 10 80% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 83% 6 83% Moderföreningen Styrelseledamöter 9 78% 9 78% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 5 80% 5 80% Sjukfrånvaro Moderföreningen Total sjukfrånvaro 2,4% 2,4% Långtidssjukfrånvaro 0,0% 0,0% Sjukfrånvaro för män 1,1% 1,1% Sjukfrånvaro för kvinnor 6,6% 5,9% Anställda år 2,7% 2,8% Anställda 50 år - 2,0% 1,5% Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner & andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg & installationer Goodwill Moderföreningen Byggnader och mark Maskiner & andra tekniska anläggningar Kommunikationsnät Inventarier, verktyg och installationer

25 Not 7 Andelar i intresseföretag Direkt ägda Justerat eget kapital (kkr)* Årets vinst (kkr)** Andelar i % Bokfört värde i föreningen Bokfört värde i koncernen Södra Halland Bjäre Energi AB (Org. nr ) % Indirekt ägda Kalix Vind AB (Org.nr ) ,6% Summa *) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl. eget kapitaldelen i obeskattade reserver. **) Med årets vinst avses ägarandelen i företagets resultat efter skatt inkl. eget kapitaldelen i årets förändring i obeskattade reserver Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Intjänad resultatandel Årets förvärv Avyttrade bokförda värden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Årets förvärv Årets avyttring Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Föreningen har under 2010 avyttrat andelarna i Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB (Org. nr ) i utbyte mot aktier i Bixia AB (Org. nr ). Not 8 Resultat från intressebolag, övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Realisationsresultat vid försäljning av intressebolag Nedskrivningar av andra långfristiga värdepappersinnehav - Summa

26 Moderföreningen Realisationsresultat vid försäljning av intressebolag Nedskrivningar av andra långfristiga värdepappersinnehav Summa 0 0 Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Räntor Moderföreningen Räntor Not 10 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt för året Skatt koncernbidrag - - Uppskjuten skatt Summa Moderföreningen Aktuell skatt för året Skatt koncernbidrag Uppskjuten skatt - - Summa Not 11 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

27 Not 12 Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Årets statliga stöd Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Årets statliga stöd - - Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterföretag 60 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterföretag Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året aktiverade kostnader Utgående nedlagda kostnader

29 Moderföreningen Ingående nedlagda kostnader - - Under året nedlagda kostnader - - Under året aktiverade kostnader Utgående nedlagda kostnader Not 16 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående anskaffningsvärden Värdepapper i Bixia AB Nedskrivning - - Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden - - Värdepapper i Bixia AB Nedskrivning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt Innehavet avser i sin helhet aktier i Bixia AB (Org. nr ). Not 17 Förändring av eget kapital Koncernen BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Belopp vid årets ingång Netto medlemsinsatser 5 3 Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång

30 Fria reserver Belopp vid årets ingång Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderföreningen BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Belopp vid årets ingång Netto medlemsinsatser 5 3 Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång FRITT EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 18 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 20 Mkr (20 Mkr) och avser moderföreningen. Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Löner Semesterlöner Sociala avgifter Intäkter Övriga poster Summa

31 Moderföreningen Löner Semesterlöner Sociala avgifter Intäkter Övriga poster Summa Not 20 Ansvarsförbindelser Koncernen och moderföreningen Ansvarsförbindelser till förmån för intressebolag Ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag Övriga Ansvarsförbindelser Summa Not 21 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Summa Not 22 Andelar i dotterföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) Bjäre Kraft Energi AB Båstad 100 Bjäre Kraft Bredband AB Båstad 100 Kroka Vind AB Båstad 52 DIREKT ÄGDA Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde Bjäre Kraft Energi AB Bjäre Kraft Bredband AB INDIREKT ÄGDA Kroka Vind AB Summa

32 Not 23 Fordringar hos koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar, amorteringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna intäkter entreprenadarbeten Upplupna intäkter Övriga poster Summa Not 25 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond Summa Not 26 Ställda säkerheter Moderföreningen FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avseende Skulder till kreditinstitut Aktier i dotterföretag Summa ställda säkerheter

33 Västra Karup Gunnar Ekman Ordförande Lars Elofson Gert-Håkan Eriksson Anders Hurtig Arbetstagarrepresentant, SEF Bengt Johansson Gunder Jönsson Monica Larsson Arbetstagarrepresentant, Unionen Kenneth Olsson Vice ordförande Karin Hansson Håkan Eriksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Claes Hamilton Auktoriserad revisor Rutger Netterstrand 33

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl Årsredovisning 2007 Foto: Nils Pihl BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008

BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008 Årsrapport 2008 BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 1

ÅRSREDOVISNING 2005 1 ÅRSREDOVISNING 2005 1 BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer