Pensionsorientering. För och med SPF ABF huset, Sveavägen, Stockholm 19 maj Ole Settergren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsorientering. För och med SPF ABF huset, Sveavägen, Stockholm 19 maj 2011. Ole Settergren 2011-05-23"

Transkript

1 1

2 Pensionsorientering För och med SPF ABF huset, Sveavägen, Stockholm 19 maj 2011 Ole Settergren 2

3 Dagordning 1. Hur fungerar pensionssystemet - repetition! 2. Utvecklingen sedan 2002, 2011 och framåt 3. Pensionärsorganisationernas förslag 4. Svåra frågor om pensionssystemet Under hela seminariet är frågor välkomna ordföranden fördelar ordet! 3

4 Är all kunskap, oavsett ämne, = språkkunskap? Allmän pension Förmånsbestämt Avgiftsbestämt Inkomstgrundad pension Kompensationsgrad Efterlevandepension Ålderspension Buffert fonderad Anslagsfinansierade förmåner Avgiftsfinansierade förmåner Fonderad Fördelningssystem 4

5 Strukturen för inkomstgrundad pensionsförsörjning i Sverige Avgifter/premier av lönesumman Pensioner av lönesummanl Pensioner av BNP Den allmänna pensionen Exklusive garantipension, BTP, EP ,2 Tjänstepensioner Ca 90 av de arbetande har tjänstepension 9 4 1,7 Privat pensionsparande Ca 40 av de arbetande har privat pensionssparande (beloppen små) 1 1 0,4 Total , Källa: Orange Rapport 2009 Ole Settergren 5

6 Varje avgift ger pensionsrätt hela livet, livsinkomstprincipen SEK Pensionsgrundande inkomst 16 Inkomstpension Premiepension 2, Ålder Age 6

7 Inkomstpensionskontot och pensionsberäkningen 0 Inkomstpensionskontots saldo, kronor Arvsvinst Ränta Snittinkomst utvecklingen Administration Ränta, netto Delningstal 16 Avgifter = pensionsrätter = Pension Ålder År som pensionär (65 19) Förskottsränta 1,6 7

8 Följsamhetsindexeringens mysterier 60 Utan förskott Tillväxt 1,6 PENSION Ålder förskott 1,6 tillväxt 2,0 förskott 1,6 tillväxt 1,6 förskott 1,6 tillväxt 1,0 8

9 Hur länge måste vi arbeta för lika pension? Årskull Förväntad Behövlig Tid som pensionär livslängd vid 65 pensionsålder år 5 mån 65 år 17 år, 5 mån år 2 mån 66 år 3 mån 18 år 3 mån år 6 mån 67 år 1 mån 18 år 9 mån år 6 mån 67 år 10 mån 19 år 1 mån år 2 mån 68 år 3 mån 19 år, 4 mån 9

10 Annan ränta än inkomstindex - balansering Sidan 17 i Orange rapport 10

11 Garantipensionen ca pers. 100 följsamhetsindex Inkomstgrundad pension + garantipension, kr/månad ca pers = ren prisindexering ca pers. 48 pris 52 av följsamhetsindex Inkomstgrundad pension kr/månad

12 Påverkar socialförsäkringen oss? 12

13 och pensionernas storlek då, är de av intresse för pensionsbyråkraterna? 13

14 Pensionsnivån beräknad på visst sätt - basscenariot 14

15 Pensionsnivån beräknad på visst annat sätt (och presenterat på annat sätt) 15

16 Dagordning 1. Hur fungerar pensionssystemet - repetition! 2. Utvecklingen sedan 2002, 2011 och framåt 3. Pensionärsorganisationernas förslag 4. Svåra frågor om pensionssystemet Under hela seminariet är frågor välkomna ordföranden fördelar ordet! 16

17 Följsamhets jämförd med den gamla dvs. prisbasbeloppet 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% % -3% -4% Följsamhetsindexering Prisbasbeloppsutveckling -5% 17

18 Förändring av allmänna pensioner 2011 Följsamhetsindex (inkomstgrundad pension, exklusive premiepension) 4,3 % Prisförändring, juni 2009-juni 2010 (garantipension, m.m.) + 0,9 % Premiepension (födda efter 1937, beloppen är små, variationerna stora) genomsnitt + 10 % Tjänstepensioner 2011 Privat anställda tjänstemän 0,0 % (Oförändrad eftersom tjänstepensionen inte sänktes 2010) Privat anställda arbetare 0,0 % (Oförändrad eftersom tjänstepensionen inte sänktes 2010) Statligt anställda + 0,9 % Kommunalt/landstingsanställda - kommuner födda före 1938, genomsnitt +360 kr eller + 23,5 % - landsting födda före 1938, genomsnitt +263 kr eller + 13,5 % - födda efter ,9 % Skatteminskning vid pension på kr, ca 515 kronor eller 3,918%

19 Följsamhetsindex olika delar Real inkomstutveckling, medel ,0 Prisförändring, juni 2009-juni ,9 Korrigering av tidigare prognoser 0,0 Förändring av inkomstindex +1,9 Balanseringseffekt 4,5 Förändring av inkomstindex/balansindex 2,7 Normen 1,6 Följsamhetsindexering = nominell förändring av inkomst- och tilläggspensionerna 4,3 19

20 Orsaker till balanseringseffekt på 4,5 procent 2011 Sjunkande avgiftstillgång 2009 (-1,8%), lägre avgiftsinkomster och sjunkande KPI Samtidigt som avgiftstillgången sjönk steg pensionsskulden (+1,1 %) AP-fondernas positiva kapitalförändring 2009, 17 procent eller 120 miljarder kronor, medför att balanstalet och indexeringen blir högre än vad den annars skulle ha varit. Det finns en viss eftersläpningseffekt och tidigare års underskott påverkar därför balanstalet 20

21 Förändring av allmän pension 2011 (med antal personer i respektive inkomstskikt) procent 1,00% ,50% 0,00% -0,50% -1,00% ,50% -2,00% -2,50% -3,00% ,50% -4,00% -4,50% -5,00% Inkom stgrundad pension per m ånad 21

22 Förändring av allmän pension 2011 efter skatt (med antal personer i respektive inkomstskikt; premiepension ingår ej) procent 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% ,50% ,00% ,50% -1,00% Inkom stgrundad pension per m ånad 22

23 Balans- och resultaträkning för inkomstpensionen - siffrorna från redovisningen för 2010, de sompåverkar pensionerna 2012 Inkomstpensionen fungerar i princip som vilket försäkringsbolag som helst, trots att det: i huvudsak är ofonderat (ett s.k. fördelningssystem) är mycket stort sett till sin balansomslutning på miljarder kr, eller 7,5 billioner kr 23

24 Räntan/avkastningen påverkar alla I inkomstpensionssystemet bestäms räntan eller avkastningen (vanligen) av genomsnittsinkomstens utveckling. Om systemets skulder är större än tillgångarna aktiveras den s.k. balanseringen. Balanseringen medför att avsteg sker från den vanliga räntan, inkomstindexeringen Siffrorna i pensionssystemets årsredovisning påverkar alla försäkrade arbetande såväl som pensionärer. Årets resultat = tillgångarnas förändring plus skuldernas förändring 24

25 %% Avgiftstillgången Avgiftstillgång Påverkas av: 88,0 % 0% 0% AP-fonderna 12,0 % Sysselsättningen Inkomstutvecklingen Arbetskraftsinträdet Förändringen av medellivslängden AP-fonderna Påverkas av: 100 % = mdkr Avkastning Avgiftsnetto 25

26 66,7% Pensionsskulden Påverkas av: Indexeringen Förändringen av medellivslängden 33,3% 65,1% 35,9% 100 % = mdkr 26

27 Resultaträkning Inkomstpensionen Förändring av buffertfonden Miljarder kronor Avkastning i AP-fonderna Administrationskostnader Inbetalda pensionsavgifter Utbetalda pensioner Summa 27

28 Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Förändring av avgiftstillgång Miljarder kronor Förändringen i avgiftsinkomst Förändringen i omsättningstid -19-0,5-33 Summa Värdet av: 28

29 Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Förändring av pensionsskulden * Miljarder kronor Nya pensionsrätter Utbetalda pensioner Indexering Uppkomna arvsvinster Fördelade arvsvinster Förändring i medellivslängd Administrationskostnader Summa * Negativ post betyder att skulden har ökat och positiv post betyder att skulden har minskat. 29

30 Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Sammanfattning Miljarder kronor Förändring av avgiftstillgången Förändring av pensionsskulden Årets resultat Ingående resultat Förändring av buffertfonden Årets resultat Utgående resultat

31 Balansräkning Inkomstpensionen 2010 Treårigt medelvärde buffertfonden Avgiftstillgången Pensionsskuld Balanstal 0,9549 0,9826 Aktiva Pensionerade 31

32 Balanstalet 2012 Aktiva Pensionerade 1,

33 33

34 Hur balanstalet påverkas av förändringar i underlagen Typ av underlag Avgiftsinkomster Fondavkastning Pensionsålder Förändring i underlag +1 % +10 procentenheter Förändring av balanstal +0,6 % +0,4 % +1 år +2 % -1 år +4 % Ålder för inträde på arbetsmarkn. 34

35 Framtiden, enligt Pensionsmyndighetens majprognos Ökning inkomstindex % 5,1 2,8 3,9 3,4 Indexering inkomstpensioner, % 3,7 3,1 1,9 1,9 Prisbasbeloppet, % 3,3 2,0 3,1 2,4 Real förändring pensionerna, % 0,4 1,0-1,2-0,5 Balanstalet Bidrag från balanseringen % 1,0024 1,0189 0,9968 1,0008 0,24 1,89-0,32 0,08 35

36 Ackumulerade skillnader Med följsamhets- (balans) index 120 Med förändringen i prisbasbelopp Prognos

37 Dagordning 1. Hur fungerar pensionssystemet - repetition! 2. Utvecklingen sedan 2002, 2011 och framåt 3. Pensionärsorganisationernas förslag 4. Svåra frågor om pensionssystemet Under hela seminariet är frågor välkomna ordföranden fördelar ordet! 37

38 Pensionärsorganisationernas förslag Som jag förstår det kan förslagen sammanfattas som: Slopande av balanseringsreglerna Borttagande helt eller delvis av 1,6 % avdraget (normen) Höjning/återställande (?) av pensionsnivåerna Höjning av den totala pensionsavgiften med avskaffande av premiereservssystemet Omprövning av uttagandet av 258 miljarder kr från AP- fonden 38

39 Effekter av att förändra normen Norm Ökning av pensionsskulden Ökning av tillgångarna Nettoförlust 0, , , , ,

40 Behövlig sänkning av pensionen vid en sänkning av normen, % Ålder Ingen norm Halverad norm (0,8) 61 18,9 9, ,9 8, ,4 7, ,9 6,0 80 9,6 4,8 90 5,8 2,9 95 4,5 2, ,5 1, ,7 1,4 2,7 1,3 Extra indexering, för alla * Behövlig för att inte innebära inkomstomfördelning mellan olika årskullar 40

41 Effekt på inkomstpensionen finansiella ställning av att tillföra fördelningssystemet premiepensionsavgifterna Avgifterna till premiepensionssystemet 2010: 32 miljarder Omsättningstiden 2010: 32,7 år Ökning av avgiftstillgången = ökning av avgifter x omsättningstiden: 32 x 32,7 = miljarder större avgiftstillgång skulle innebära ett balanstal på omkring 1,16. Om balanseringsreglerna bibehålls skulle hela indexeringen av pensioner och pensionskonton återställas. (Varvid balanstalet sjunker till omkring 1,08) - Eftersom premiepensionen förväntas ha högre avkastning än den procentuella inkomsttillväxten skulle slopandet av premiepensionen också innebära lägre förväntad pension för yngre 41

42 Om de 258 miljarderna inte hade tagits ut APfonderna, hur skulle det ha påverkat utvecklingen av pensionernas storlek? Underskottet 31 december 2008 var 243 miljarder kr. Genomsnittlig årlig (kapitalvägd) avkastning på APfonden var 2,19 procent. Med en fond som varit 258 miljarder större 31/ hade fonden, givet avkastning 2,19 % per år, varit 307 miljarder större 31/ Då hade det inte blivit balansering Men det hade likväl blivit balansering 2011, men den hade blivit något mindre. 42

43 Dagordning 1. Hur fungerar pensionssystemet - repetition! 2. Utvecklingen sedan 2002, 2011 och framåt 3. Pensionärsorganisationernas förslag 4. Svåra frågor om pensionssystemet Under hela seminariet är frågor välkomna ordföranden fördelar ordet! 43

44 Några Allan-frågor* (som ibland innehåller påståenden som kan ifrågasättas) 1. Ansåg man att en pensionsavgift på 16 % skulle vara Tillräcklig för all framtid? 2. Vilken trovärdighet har dessa bokföringssiffror om antagna händelser inemot 40 år framåt i tiden, som har kraft att påverka dagens pensioner? En felmarginal på endast fem procent skulle ha inneburit att bromsen inte slagit till! 3. Hur är nu avgifterna bestämda? Vilken pensionsnivå skulle gälla? I ATP-systemet var det 60 %. Vilka antaganden gjordes beträffande relationen mellan intjänandetid och livslängden för pensionärerna? Livslängden har ju sedan 1994 ökat med omkring 45 dagar per år och årskull, nära två år. * Ur Allan Ekströms promemoria inför föredraget 44

45 Några Allan-frågor* (som ibland innehåller påståenden som kan ifrågasättas) 4. Avgiftstillgången skall (med hjälp av AP-fonden) trygga Pensionsskulden. Hur förhåller sig posterna till varandra? Bristen år 2002 å 347 miljarder har år 2009 ökat till miljarder. Var denna utveckling verkligen förutsedd? 5. Bromsen är tillkommen för att uppnå balans mellan tillgångar, innefattande AP-fonden, och skulder. Här blir fondens aktieinnehav av betydelse. Ett års orealiserade kursnedgång kan få bromsen att slå till under flera år, vilket är det som nu hänt två år i följd. Genom bromsen skrivs pensionsskulden ned så mycket som fordras för återställande av balansen. Tänk om den enskilde hade samma möjlighet att avkorta sina skulder! 6. Bromsen fanns emellertid inte med från början utan tillkom först efter några år. Hur var det från början (år 1994) tänkt att en sådan situation skulle lösas? * Ur Allan Ekströms promemoria inför föredraget 45

46 Några Allan-frågor* (som ibland innehåller påståenden som kan ifrågasättas) 7. Ett pikant uttalande av Socialförsäkringsutskottet må räddas ur glömskan att bromsningen huvudsakligen torde behöva tillämpas i vad som historiskt får betraktas som ovanliga situationer, t.ex. efter längre perioder med nettoutvandring eller låg nativitet! 8. Normen (1,6 %) gäller anmärkningsvärt nog även för ATP-pensionärer trots att deras pension inte är uppbyggd på detta sätt! Dessa har inte tilldelats något förskott som skall avbetalas; de är bärare av en pensionsutfästelse! (Ytterligare ett negativt ingrepp i det äldre regelsystemet!) Varför inte avstå från att göra detta tillägg på 18 % på inkomstpensionen, så försvinner rättsgrunden för avdraget? Och den rätta pensionsnivån uppenbaras. * Ur Allan Ekströms promemoria inför föredraget 46

47 Några Allan-frågor* (som ibland innehåller påståenden som kan ifrågasättas) 9. Göran Persson (DI 14/ ) Det var ingen exakt vetenskap när vi vägde av hur den fördelningen skulle se ut mellan staten och pensionssystemet. Tillkännagivandet från Riksdagens finansutskott togs - anmärkningsvärt nog - inte heller på allvar: Överföringen skulle dock inte vara så stor att det fanns risk för att pensionerna senare på grund av kapitalöverföringen skulle behöva sänkas via den automatiska balanseringen (1999/2000:FIU 19). Det är just detta som hänt! 10. Vi som gått i pension med ATP var tillförsäkrade värdesäkrade pensioner. Värdesäkringen naggades dock särskilt under 1990 talet i kanten genom manipulation av basbeloppet. Det skulle fordra en uppräkning av pensionerna med omkring 10 % för återställande av dessas värdesäkring. -Pensionsutfästelserna innebar i varje fall förbud mot sänkning av pensionsbeloppet, varför dagens betydande minskning av det nominella beloppet hade varit utesluten. 47 * Ur Allan Ekströms promemoria inför föredraget

48 Några Allan-frågor* (som ibland innehåller påståenden som kan ifrågasättas) 11. Den negativa omvandlingen av vår ATP-pension väcker frågan om försvarbarheten från rättslig synpunkt. Sedan pensionstagare börjat uppbära intjänad, i kollektivavtal tillförsäkrad pension kan motparten inte ensidigt sänka pensionsbeloppet; uttalade Arbetsdomstolen i dom 1995 nr 157, i vilken dom den statliga pensionsrätten uttryckligen förklaras vara en form av uppskjuten lön. ( Pensionsförmåner är principiellt att uppfatta som en intjänad rätt för pensionstagaren ). Pensionsutfästelser av staten borde anständigtvis bedömas och behandlas efter samma rättsprinciper som i kollektivavtal. * Ur Allan Ekströms promemoria inför föredraget 48

49 Några frågor (som ibland innehåller påståenden som kan ifrågasättas) -Under 1990 talet steg reallönerna med minst 32 % medan realpensionen stod stilla, en förklaring till att pensionerna för oss med ATP relativt sett ligger så lågt. -Den enskilde löntagaren behöver heller inte stå för sin föreskrivna andel av egenavgiften med 7 % därför att inkomstskatten genom skattereduktion sänks med samma belopp, en förmån värd omkring 90 miljarder kr om året - som skattebetalarna, alltså även pensionärerna, bjuder på. - och till sist betalar vi pensionärer betydligt högre skatt än vad dagens löntagare gör för samma arbetsinkomst, trots att även enligt pensionsöverenskommelsen lön och pension skulle beskattas lika. 49

Sveriges pensioner. Premier. Förvaltat kapital. Utbetalningar Allmän pension. Tjänstepension. Privat pension. Summa

Sveriges pensioner. Premier. Förvaltat kapital. Utbetalningar Allmän pension. Tjänstepension. Privat pension. Summa 1 Sveriges pensioner Premier Förvaltat kapital Utbetalningar Allmän pension 237 1 309 222 Tjänstepension 128 1 509 65 15 423 16 380 3 240 303 Privat pension Summa 2 1 En utgångspunkt och ett förslag i

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

PTK:s heldag om pensioner och försäkringar

PTK:s heldag om pensioner och försäkringar PTK:s heldag om pensioner och försäkringar 1. Detta är Pensionsmyndigheten 2. Detta är pensionssystemet (i korthet) 3. Detta händer med pensionerna 2009/2010 4. Hur skulle pensionssystem och pensionsnivåer

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

2007:1. Nyckeltal för balanstalet 2005 ISSN 1653-3259

2007:1. Nyckeltal för balanstalet 2005 ISSN 1653-3259 2007:1 Nyckeltal för balanstalet 2005 ISSN 1653-3259 I det reformerade pensionssystemet bestäms indexeringen av pensionsskulden av genomsnittsinkomstens utveckling. Vid viss demografisk och ekonomisk utveckling

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv 1 (6) PM Analysavdelningen Erik Granseth 010-454 23 02 Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter av höjd pensionsålder i Pensionsmyndighetens pensionsmodell

Läs mer

Sysselsättning och pensionssystemet

Sysselsättning och pensionssystemet 1 (5) PM -06-13 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Sysselsättning och pensionssystemet Hur påverkas inkomstpensionssystemet av att sysselsättningsgraden ökar? Sysselsättningsgraden

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

PM Dok.bet. PID Reviderad

PM Dok.bet. PID Reviderad 1 (6) PM 2013-04-25 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Reviderad 2013-09-19 Avgiftsväxling från premie- till inkomstpension Pensionsmyndigheten har tidigare fått en fråga från Riksdagen

Läs mer

Värdebesked från Försäkringskassan: din inkomstpension

Värdebesked från Försäkringskassan: din inkomstpension Försäkringskassan Sveriges län Snitt Svensson Vägen 1 123 45 Orten Värdebesked från Försäkringskassan: din inkomstpension Förändringar i pensionsbehållningen för din inkomstpension under 2003 Belopp (kronor)

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Innehåll 2 (5) Datum Dok.bet. Version Dnr/Ref. Svar på uppdrag i regleringsbrevet för 2016 Rapport PID VER PM

Innehåll 2 (5) Datum Dok.bet. Version Dnr/Ref. Svar på uppdrag i regleringsbrevet för 2016 Rapport PID VER PM Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2017 Innehåll Svar på uppdrag i regleringsbrev... 3 Sammanfattning av Pensionsmyndighetens beräkningar för år 2017... 3 Inkomstindex... 3 Jämförelse med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

En mer korrekt beräkning av pensionsrätter vid balansering

En mer korrekt beräkning av pensionsrätter vid balansering Promemoria 2014-04-15 S2014/3510/SF Socialdepartementet En mer korrekt beräkning av pensionsrätter vid balansering Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken... 4

Läs mer

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och övriga förmåner inom socialförsäkringen för dig som är pensionär. Du kan

Läs mer

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Sammanfattning I betänkandet behandlar socialförsäkringsutskottet regeringens proposition

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv?

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? 1 (7) Analysavdelningen Erik Granseth Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter

Läs mer

Rör inte min pension! Om värdet av stabila spelregler även i nedgång

Rör inte min pension! Om värdet av stabila spelregler även i nedgång Rör inte min pension! Om värdet av stabila spelregler även i nedgång AGNETA KRUSE är universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde är

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen Ålderspension försäkringsanalys Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges

Läs mer

Utvärdering av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet. Rapport till regeringen

Utvärdering av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet. Rapport till regeringen Utvärdering av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet 202-0-0 Sammanfattning... 4 Huvudsakliga slutsatser... 4. Bakgrund inkomstpensionssystemets utformning... 8. Allmänt om inkomstpensionssystemets

Läs mer

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt Partiellt uttag av IP (PP-sparare) Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Den nationella strategirapporten. rimliga och hållbara pensioner. Juli 2005

Den nationella strategirapporten. rimliga och hållbara pensioner. Juli 2005 Den nationella strategirapporten om rimliga och hållbara pensioner Juli 2005 Innehållsförteckning 1. Förord...4 2. Svenska pensioner...5 2.1 Den nya allmänna inkomstpensionen...5 2.2 Tjänstepension och

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2004 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (13) PM Analysavdelningen Hans Karlsson Inger Johannisson 010-454 23 54 Sveriges pensioner 2005 2014 Inkomstgrundad allmän ålderspension, tjänstepension och avdragsgill privat pension Sammanfattning

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Den svenska ålderspensionen

Den svenska ålderspensionen Den svenska ålderspensionen 2005 Den svenska ålderspensionen 2005 Innehåll Sveriges ålderspensionssystem-sammanfattning 4 Vilka omfattas av det svenska pensionssystemet? 4 Livsinkomstprincipen, pensionsavgifter

Läs mer

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-,

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, tilläggs- och premiepension), tjänstepension och avdragsgill

Läs mer

Pensionssystemets årsredovisning 2001

Pensionssystemets årsredovisning 2001 Pensionssystemets årsredovisning 2001 Pensionssystemets årsredovisning 2001 Utgivare: Riksförsäkringsverket. Koncept och text, ansvarig för årsredovisningen: Ole Settergren. Bearbetningar och statistiska

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Rapport 2015-10-26 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2015 2020 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

Pensionssystemet, blev det som tänkt?

Pensionssystemet, blev det som tänkt? Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapport från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget

Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget... 7 1.1 Omfattning... 7

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2006 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet

Automatisk balansering av ålderspensionssystemet ANALYSERAR 2000:1 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet redovisning av regeringens beräkningsuppdrag I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Rapport 2013-05-02 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Pensionsmyndighetens ansvarsområde budgetåren 2013 2017 Innehåll Sammanfattning och inledning... 3 Prognoser för inkomstindex och balanstal...

Läs mer

ORANGE RAPPORT Pensionssystemets årsredovisning

ORANGE RAPPORT Pensionssystemets årsredovisning ORANGE RAPPORT 2016 Pensionssystemets årsredovisning Vad är Orange rapport? Orange rapport 2016 beskriver den allmänna inkomstgrundade pensionens finansiella ställning vid utgången av 2016, utvecklingen

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Värdebesked: din allmänna pension

Värdebesked: din allmänna pension Snitt Svensson Vägen 1 123 45 Sverige Värdebesked: din allmänna pension Förändringar på ditt konto under 2004 Inkomstpension (kr) Premiepension (kr) Ingående värde 2003-12-31 Pensionsrätter för 2003 Arvsvinst

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:125

Regeringens proposition 2014/15:125 Regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Prop. 2014/15:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot

Läs mer

Hur stor blir den allmänna pensionen?

Hur stor blir den allmänna pensionen? Ole Settergren 2006-08-13 UTKAST Hur stor blir den allmänna pensionen? Sammanfattning I artikeln beskrivs några olika metoder att prognostisera den genomsnittliga ersättningsnivån i Sveriges allmänna pensionssystem.

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

ORANGE RAPPORT Pensionssystemets årsredovisning

ORANGE RAPPORT Pensionssystemets årsredovisning ORANGE RAPPORT 2014 Pensionssystemets årsredovisning Vad är Orange rapport? Orange rapport 2014 beskriver den allmänna inkomstgrundade pensionens finansiella ställning vid utgången av 2014, utvecklingen

Läs mer

Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet

Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU6 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING

ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING ORANGE RAPPORT PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 211 Innehåll Allmän pension, tjänstepension och privat pension i Sverige 2 Visste du att 3 Så fungerar den allmänna pensionen 4 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

Läs mer

Ålderspensions systemet vid sidan av statens budget

Ålderspensions systemet vid sidan av statens budget Ålderspensions systemet vid sidan av statens budget PROP. 2014/15:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATENS BUDGET Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Innehållsförteckning 1 Förslag

Läs mer

Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet

Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet PM59100 PM59008 2.1 Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet Elin Berglöf, Jessica Mettävainio, Danne Mikula, Ole Settergren PM59008 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget

Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Förslag till statens budget för 214 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som ökar med 0,2 procent från 2014 till 2015 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som ökar med 0,2 procent från 2014 till 2015 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2015 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2015: Real inkomstutveckling, medel... +2,3 Prisförändring... +0,2 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

En arbetstidsförkortnings inverkan på de allmänna pensionerna Hans Olsson och Ole Settergren Juni 2002

En arbetstidsförkortnings inverkan på de allmänna pensionerna Hans Olsson och Ole Settergren Juni 2002 En arbetstidsförkortnings inverkan på de allmänna pensionerna Hans Olsson och Ole Settergren Juni 2002 Rapport med räkneexempel och kommentar från Svenskt Näringsliv Förord Det finns goda möjligheter att

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953

Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953 Cirkulär 4-2005 Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953 Rådets beslut Vid möte den 8 december 2004 beslutade Trafikskadenämndens råd att anta Pensionsarbetsgruppens framlagda

Läs mer

En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering

En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering Rapport från pensionärsorganisationernas gemensamma pensionsarbetsgrupp D5 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Riksförbundet

Läs mer

En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering

En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering En modell för finansiering av pensionssystemet utan automatisk balansering Rapport från pensionärsorganisationernas gemensamma pensionsarbetsgrupp D5 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Riksförbundet

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2016:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2016: Förändring av inkomstpension 2016 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2016: Real inkomstutveckling, medel... +2,7 Prisförändring... 0,4 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter

Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter 013 20091204 1 (7) Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Sljernborg m.f1. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Kommunala pensioner och sänkt allmän pension kostnadseffekter Syftet meddetta cirkulär är

Läs mer

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 1 Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 65-årsgränsen för när grundtryggheten i ålderspensionssystemet börjar (Garantipension, Bostadstilägg och Äldreförsörjningsstöd) med ca 2/3 av livslängdsökningen

Läs mer