ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE. Personaltidning för Värnamo kommun nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE. Personaltidning för Värnamo kommun nr 2 2010"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Innehåll Nu är våren kommen... 1 Kommunchefen har ordet... 2 Viktigt att vara köptrogen... 3 Samordnad distribution... 3 IT organiserar för framtiden... 4 Personalfunktionen centraliseras... 5 Kompensationsledighet... 6 Önskade och oönskade tendenser... 7 Livsstilsgruppen dansar salsa... 8 Upphandlingsavdelningen... 9 Nya medarbetare Camilla vill jobba med friskvård Viktigt att växa Kommunkampen Har du uppslag och idéer till artiklar i Allehanda? Hör av dig till: Annette Petersson, PAinformatör eller Malin Svensk, informatör, Du kan också kontakta förvaltningsinformatören på respektive förvaltning Nu är våren kommen! Nu är våren kommen! Och snart är det sommar, då kan man bada och sola! NÄ, DET DÄR VAR LITE väl förhastat kanske, så lång tid har inte gått. Det är ju fortfarande tjäle i marken och snöfläckar här och var. Och det dröjer fortfarande några månader innan man kan sola och bada. Visst kan man bada ute redan nu men man lär knappast njuta av det. Våren är i alla fall på väg. Flyttfåglarna är på väg tillbaka, igelkottarna vaknar snart och rådjuren kan pusta ut efter en extremt hård vinter för dem. Första huggormen har jag också stiftat bekantskap med på kökstrappan på lantstället... fria från stora snömängder, ha snöskyffel i bilen, ge våra fåglar solrosfrö och talgbollar hela vintern. Har man anknytning till landsbygden hoppas jag att man också förstått att viltet; rådjur, harar, skogsfåglar m fl., behövt mänsklig hjälp genom stödutfodring under vintern för att slippa svälta ihjäl. DESSUTOM HAR NOG MÅNGA insett att det är en god idé att ha koll på luftvärmepump och vattenledningar, ha ett vettigt försäkringsskydd och ett bra elavtal. DET KOMMER FALLA VITT från himlen igen också här i södra Sverige och vi har lärt oss mycket, eller hur.? Även om väderminnet är det kortaste minnet så bör vi kunna komma ihåg att trots ett antal milda vintrar så bor vi ändå i ett vinterland och det kommer snö igen.. MED DESSA RADER vill jag tillönska alla en skön vår där vårsolen smälter bort snöeländet.. Annette Petersson VAD HAR VI DÅ LÄRT OSS när det blir några plusgrader och det börjar töa? Jo, att det kommer snö igen.. För det kommer falla vitt från himlen igen. Vad har vi lärt oss? Förhoppningsvis har vi lärt oss att man bör hålla taken Bra däck på bilen är också en god idé. Men inte ens bra däck (inte heller fyrhjulsdrift.) räcker när bilen stod bakom snövallen som plogbilen lagt upp längs ena sidan.då borde man haft en skyffel i bagageutrymmet så att man slapp att försöka sparka och gräva loss bilen med fötterna och händerna 1

3 Någon som kan sälja en kristallkula (brådskande!)? NÄR DU LÄSER DET HÄR så har vårfloden kommit och gått. Om det blev någon översvämning, hur illa det gick eller om det inte var någon fara alls det vet du nu men när jag skriver detta så är det den 29 mars och de närmaste dagarna blir avgörande. Och tyvärr har jag ingen kristallkula som kan sia om hur dessa dagar kommer att se ut. VALLAR HAR REST, pumpar satts ut, boende och fastighetsägare har informerats och en oerhörd massa timmar har satsats på att förbereda, samordna och kommunicera. VI ÄR MÅNGA INBLANDADE och jag tror att vi alla går omkring med tankar som: tänk om vi överreagerar! tänk om vi glömmer något viktigt! tänk om vi är försent ute! Och kanske allra värst: tänk om vi skapar falska förhoppningar eller ger löften som vi inte kan infria. DET ÄR ETT STORT ANSVAR alla inblandade tar på sig. SJÄLV ANSER JAG att vi har haft en hyggligt säker analys som pekar på en betydande risk för översvämning. Därför har vi vågat satsa det går inte att sitta hur länge som helst för att bli säker på hur det ska bli. Framtiden tillhör definitivt inte de som inte vågar ta beslut. NU FÅR DEN HÄR KRÖNIKAN VILA till sig tills den absolut sista dagen då den måste till tryckeriet. Då kanske jag vet hur bra vi planerade och agerade. Men kanske inte det kan vara den dagen det är som värst. NU ÄR DET DEN 7 APRIL. Översvämningsfaran minskar och jag tycker att alla som varit engagerade i detta ska vara stolta över ett mycket väl utfört arbete. Vi gjorde lagom och vi lärde oss en hel del. Slutligen vill jag alldeles särskilt tacka alla er som slet på helger, nätter och kvällar för att Värnamo skulle klara sig så bra under vårfloden! Mats Hoppe Kommunchef 2

4 Viktigt att vara köptrogen Varje år sparar kommunen pengar genom att samordna inköp av varor och tjänster. Genom att bli än mer köptrogna kan vi spara ännu mer. VÄRNAMO KOMMUN KÖPER varor och tjänster för miljoner kronor varje år. Vid upphandling av ramavtal pressar konkurrensen priserna och inköpen kan på så vis bli billigare och man får ut mer för varje skattekrona. KÖPTROHET ÄR VIKTIGT för att kommunen enligt Lagen om offentlig upphandling är skyldiga att följa avtal som upprättats annars finns risk för att vi blir skadeståndsskyldiga. Köptrohet är också viktigt för att kommunen inte ska tappa i trovärdighet på leverantörsmarknaden. Risken är annars att vi inte får lika fördelaktiga anbud vid nästa upphandling. DE AVTAL SOM FINNS UPPHANDLADE finns på intranätet i avtalsdatabasen. Det är en god vana att alltid kolla upp om det finns avtal innan man ska göra ett inköp. Samordnad distributionslösning Från och med 1 mars sköter distributionscentralen leveranser till och från våra enheter i Värnamo kommun när det gäller förbrukningsmaterial. Successivt kommer leveranser av andra varor också skötas av distributionscentralen. SYFTET MED SAMORDNAD distributionslösning är att samla olika varuflöden och minimera behovet av transporter till, från och mellan kommunens förvaltningar. Detta uppnås genom att alla varor samlas i en distributionscentral för att sedan samordnat spridas till mottagarna. Målet är att respektive leveransmottagare normalt endast ska behöva ta emot varor vid bestämda leveransdagar och leverans intervall, till exempel vid ett tillfälle per vecka. 3 Leveransadressen är alltid, när det gäller förbrukningsmaterial, från och med 1 mars följande: Lager & Transport Värnamo Hörle Lagret Jönköpingsvägen Värnamo HAR DU FRÅGOR om detta är du välkommen att ringa Christer Johansson, transportansvarig, anknytning: 7963.

5 IT organiserar för framtiden Framtidens ITorganisation är en sammanhållen verksamhet som administreras på ett ställe för hela kommunen. Tiden är förbi då samma typ av verksamhet på ett effektivt sätt kan utföras på många ställen inom Värnamo kommun. ITVERKSAMHETEN, eller ursprungligen ADBverksamheten, har i Värnamo kommun vuxit fram ur olika verksamheters behov inrättades en ny tjänst som ADBsamordnare eftersom man från politiskt håll tyckte att ADBinvesteringarna kostade kommunen mycket pengar och man ville se över om investeringar och utrustning kunde brukas av flera verksamheter samtidigt som det fanns en oro över att det på vissa håll gjordes felsatsningar p.g.a. bristande kompetens. Ännu fanns ingen tekniker anställd utan de som hade ansvar för utrusningen hade det som en mindre del av sin tjänst som i huvudsak omfattade något helt annat HADE ADB BYTT NAMN till IT och Värnamo kommun anställde sin första ITtekniker. Han anställdes med placering i Stadshuset eftersom man vid denna tidpunkt kunde konstatera att kostnaderna för externa konsulter vida översteg kostnaden för att inrätta en ny tjänst. På högstadieskolorna och på gymnasiet fanns det interna nätverk men här var det fortfarande lärare som hade nedsättning i undervisningsskyldigheten. Ytterligare något år senare anställde en ITtekniker inom barn och utbildningsförvaltningen och sedermera anställdes ytterligare ITtekniker både inom administrationen och inom skolan. FRAMTIDENS ITORGANISATION är en sammanhållen verksamhet som administreras på ett ställe för hela kommunen. Tiden är förbi då samma typ av verksamhet på ett effektivt sätt kan utföras på många ställen inom Värnamo kommun, säger Håkan Axelsson, ITchef. Stora besparingspotentialer finns i att standardisera både utrustning och hur man utför verksamheten. FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS KRAV måsta Värnamo kommun ha en gemensam och sammanhållen syn på ITfrågor. Att som i dagsläget göra samma sak på flera ställen är inte försvarligt i tider av besparing. Därför ska vi nu slå samman nuvarande ITresurser till en avdelning så att man kan kraftsamla och få ett naturligt kompetensutbyte, säger Håkan. Befintliga ITtekniker inom både Barn och utbildningsförvaltningen och Campus kommer att tillhöra kommunledningskontorets ITavdelning. SAMTLIGA ITTEKNIKER inom Barn och utbildningsförvaltningen och Campus överförs till ITavdelningen på Kommunledningskontoret från och med Annette Petersson 4

6 Personalfunktionen centraliseras En utredning är genomförd i syfte att organisera personalfunktionen för att nå en gemensam personalpolitik med ökad enhetlighet vad gäller utveckling, förhållningssätt, tolkningar och tillämpningar och lika stöd och ledning till samtliga chefer. FRÅN OCH MED ska personalfunktionen vara centraliserad. EN CENTRALISERAD personalavdelning kommer att verka på samma sätt gentemot samtliga förvaltningar i kommunen, berättar personalchef Caroline Palmqvist. Under våren 2010 genomförs centraliseringen av personalfunktionen inom barn och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret. Under hösten 2010 genomförs centraliseringen inom omsorgsförvaltningen. Övriga förvaltningar använder redan i dag den centrala personalavdelningen som en stödfunktion i PAfrågor. BERÖR CHEFERNA Centraliseringen av personalfunktionen innebär bland annat att personalavdelningen kommer att utgöra internkonsult och stöd till samtliga chefer i kommunen inom följande personalfrågor och områden: Arbetsrätt och förhandling Kommunikation och information inom PAområdet PAsystem; support, utbildning och utveckling Hälsa; friskvård, rehabilitering och arbetsmiljö Organisationsutveckling och ledarskap Personalekonomi, statistik och uppföljning Strategisk kompetens och personalförsörjning Jämställdhet och diskriminering Löneöversyn och lönepolitik NÄR DU SOM CHEF behöver råd eller hjälp i någon personalfråga är du alltid välkommen att kontakta personalavdelningen. Är du osäker på vem hos oss som kan hjälpa dig så finns information i Trion eller på intranätet under Våra verksamheter, Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Här finns kontaktuppgifter och beskrivningar över vem som arbetar med vad. Annette Petersson Bra bemötande ska vara självklart! Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna? VI FINNS TILL FÖR kommunens medborgare och självklart vill vi att de ska få bra verksamhet och få ut mesta möjliga av sina skattepengar. VÄRNAMO KOMMUN HAR DELTAGIT I ett projekt med syfte att ge en bild av kvaliteten i kommunens olika verksamheter. PROJEKTET har letts av Sveriges Kommuner och Landsting. Den redovisade statistiken ska ge en bild av hur effektivt kommunens skattemedel används och vilka resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. Allt beskrivet ur den enskilde medborgarens perspektiv. Kommunens kvalitet i korthet är indelad i fem olika områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Kostnadseffektivitet Värnamo kommun som samhällsbyggare VÄRNAMO ÄR MEDELBRA på det mesta men några saker sticker ut. Bland annat hamnar vi under godkänt när det gäller bemötande. FÖR ATT UNDERSÖKA HUR medarbetare på Värnamo kommun bemöter kommunens medborgare anlitades ett företag som specialiserat sig på den här typen av undersökningar. Bemötandet bedömdes genom att en person från detta företag kontaktade medarbetare inom kommunen via epost och telefon med fiktiva frågor. Resultatet visar att de flera gånger inte fått kontakt med någon handläggare, att informationen som lämnas är för dålig och att handläggarens intresse är lågt. BEMÖTANDE KOMMER ATT BLI ett mycket viktigt område att jobba med för alla medarbetare i Värnamo kommun. Vi finns till för våra kunder och ett gott bemötande ska vara självklart. 5

7 Kompensationsledighet för annandag pingst BESTÄMMELSEN OM kompensationsledighet för annandag pingst omfattar medarbetare på så kallad mjuk vecka, det vill säga att heltidsmåttet enligt AB är 40 timmar per vecka. FÖLJANDE GRUPPER har inte rätt till kompensationsledighet: Lärare som omfattas av AB, bilaga M Medarbetare med annat heltidsmått än 40 timmar per vecka Timavlönade Medarbetare som varit ledig del av månaden och som fått kompensation för annandag pingst hos annan arbetsgivare LEDIGHET TAS UT EFTER ANNANDAG PINGST Enligt AB 13 mom. 2 anmärkning ska medarbetare som fullgjort arbetstid på annandag pingst de år då 6 juni infaller på en lördag eller söndag kompenseras med en ledig arbetsdag under kalenderåret. MEDARBETARE SOM BEVILATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och arbetar korta dagar (t ex 4 eller 6 timmar) kan ta ut en ledig arbetsdag. Antalet timmar på annandag pingst eller den dag då medarbetaren tar ut ledigheten saknar betydelse. MEDARBETARE SOM BEVILJATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och har förlagt denna till en dag i veckan (dock ej måndag) kan ta ut en ledig arbetsdag. MEDARBETARE SOM BEVILJATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och har förlagt denna till måndagar kan inte ta ut en ledig arbetsdag. MEDARBETARE SOM ÄR SJUKFRÅNVA RANDE på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag om medarbetaren arbetar någon del av månaden (maj). MEDARBETARE SOM ÄR FÖRÄLDRALE DIG eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag om medarbetaren arbetar någon del av månaden (maj). FixarAnders blir Fixartjänst FRÅN OCH MED 1 APRIL tar personal från räddningstjänsten över utförandet av fixartjänsten efter Anders Berggren som går i pension. BESTÄLLNINGARNA görs, som tidigare, via larmcentralen. Läs mer om vad som gäller för fixartjänsten på under Omsorg & Stöd. Feriejobben i kommunen MÅNGA ungdomar har sökt feriearbete inom kommunens förvaltningar. Senast under vecka 20 ska de som får feriearbete blivit underrättade. DEN LEDIGA ARBETSDAGEN kan tas ut först efter annandag pingst och senast Den kan inte sparas till nästkommande år. MEDARBETARENS ÖNSKEMÅL om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens behov. MEDARBETARE SOM HAR SEMESTER på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag. Medarbetare som har semester hela månaden kan ta ut en ledig arbetsdag. Ledighet för pingst kan sökas endast heldag. Medarbetaren söker ledigheten via Heroma självservice och den är valbar tidigast Personalavdelningen Cykla!Cykla! UNDER VÅREN och hösten 2010 kommer du som medborgare ha chansen att delta i folkhälsorådets stora satsning på ökad hälsa och förbättrad miljö,cykla!cykla! Läs mer på Några av vårens utbildningar 20 april: Arkiv och dokumenthantering: Rätt ordning och reda bland upphandlingsdokumenten 6 maj: Arbete på väg Säkerhet på väg 26 maj: Personuppgiftslagen 27 maj: Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Mer information och fler utbildningar finns på intranätet under rubriken Kurser. 6

8 Önskade och oönskade tendenser Personalekonomisk uppföljning 2009 Medarbetarna i Värnamo kommun är den viktigaste framgångsfaktorn för att möta kommuninvånarnas allt högre krav på den kommunala servicen. Att ha rätt person på rätt plats, att rekrytera rätt kompetens och att arbeta för en god arbetsmiljö är strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster som vi levererar. MED EN PERSONALEKONOMISK redovisning har chefer och politiker ett underlag att utgå ifrån vid planering, analys och beslutsfattande av verksamhet, personal, ekonomi och organisation. de mera långsiktiga trenderna, säger Monika Cvitanovic, PAcontroller. Redovisningen kan klargöra såväl önskade som oönskade tendenser inom personalområdet berättar Cecilia Svantesson, PAkonsult. Den är ett led i att bedriva ett aktivt personalpolitiskt arbete. Monika Cvitanovic Syftet med personalekonomisk redovisning är att regelbundet belysa personalsituationen och att kontinuerligt följa utvecklingen för att se I DEN PERSONALEKONOMISKA redovisningen kan du bland annat läsa om: åldersstruktur på anställda inom kommunen, personalavgångar, arbetstidsformer, löner, sjukfrånvaro, och arbetsskador. VISSTE DU till exempel att år 2009 betalades det ut kronor (Sjuhundrasexton miljoner trehundrasjuttioåtta tusen tvåhundrasjuttiotvå kronor) i löner? Eller att 36 % av kommunens anställda arbetar inom barnomsorg/skola? Eller att medelåldern bland de anställda i kommunen är 46 år? Och år 2012 går 35 medarbetare på barn och utbildningsförvaltningen i pension. Cecilia Svantesson DETTA OCH MYCKET MER kan du läsa i den personalekonomiska redovisningen som finns i sin helhet på intranät. Annette Petersson 7 Med med hjälp den av personalekonomiska nyckeltal, bokslut redovisningen och redovisning kan arbetsgivaren få information om verksamhetens hur åtgärder resultat. och händelser rörande personalen påverkar

9 Värnamo kommun äger Värnamo Energi AB I KORTHET... VISSA MEDARBETARE i Värnamo kommun ska bära tjänste IDkort. Beställning... av tjänste IDkort görs sedan månadsskiftet i kommunens växel. FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET administerar Ewa Sundh, PAsystemkon... sult arbetsgivarförsäkringarna AGS KL och TFAKL ALL SUPPORT av de olika delarna i Heroma PAsystem sköts av PAsystemsupport, också supporten av Pro Competence och Heroma Rekrytering, sedan årsskiftet. VÄRNAMO ENERGI BLIR ETT BOLAG till 100 % ägt av Värnamo kommun. Vi kom till ett läge där både vi och E.ON ville äga hela bolaget. Vi drog det längsta strået och gjorde en bra affär. Det är ett välmående företag med framtiden för sig. Företaget ska även fortsättningsvis drivas affärsmässigt och de luckor som E.ON lämnar i styrelsen ska vi försöka fylla med kompetenta ledamöter, säger Mats Hoppe. E.ON FINNS KVAR I VÅR KOMMUN. De har drygt elnätskunder och de kommer även fortsättningsvis att vara en samarbetspartner i vissa projekt. Telefonförsäljare Nej tack VI ÄR MÅNGA som ofta blir uppringda av försäljare. Försäljare som vill erbjuda en tjänst eller sälja en produkt. Många gånger är det representanter från seriösa företag men, tyvärr, blir vi ganska ofta uppringda av mindre seriösa företag. FÖR ATT UNDVIKA problem vill vi uppmana alla att tacka nej till erbjudanden per telefon. Vi har flera gånger fått problem med avtal som vi tecknat per telefon. Många gånger spelar försäljaren in telefonsamtalen som binder oss till ett avtal. Avtal som kostat mycket onödiga pengar och mycket vånda. Be istället försäljaren att kontakta vår upphandlingsavdelning. De ser till att vi följer de lagar och regler vi har att hålla oss till vid inköp, säger kommunjurist Anna ThorénStarby. BEHÖVER DU RÅD och stöd så kontakta Upphandlingsavdelningen. Malin Svensk Livsstilsgruppen dansar salsa UNDER HÖSTEN OCH VINTERN har en grupp medarbetare träffats en gång i veckan för diskussioner och olika aktiviteter. Bland annat har det handlat om att förändra matvanor, lära sig hantera stress och hitta balans i livet. SYFTET MED TRÄFFARNA har varit att få ökad kunskap och förståelse kring livsstilens betydelse för hälsan. Björn Örnberg Måndagen den 22 mars provade livsstilsgruppen på att dansa salsa! 8

10 Upphandlingsavdelningen sköter upphandling av varor och tjänster Upphandlingar, anbud, ramavtal... ja, det är många olika termer att hålla reda på. Men för upphandlingsavdelningen står dessa ord för bra kommunal service. UPPHANDLINGSAVDELNINGEN är kommunens centrala upphandlingsorgan med ansvar för upphandlingar av förvaltningsövergripande karaktär. Upphandlingsavdelningen tillhör kommunledningskontoret. PÅ UPPHANDLINGSAVDELNINGEN arbetar man med att utveckla, strategiskt upphandla och hantera den sammanlagda köpvolymen som inom ramavtalsområdet uppgår till ca 400 miljoner. Det kan till exempel röra sig om datasystem, bilar, försäkringar, livsmedel eller grus. Utöver dessa kommunövergripande ramavtalsupphandlingarna genomför vi också en stor mängd andra typer av upphandlingar på direkt uppdrag från kommunens förvaltningar. SOM EN VIKTIG DEL i det strategiska arbetet informerar och utbildar vi ansvariga personer inom respektive förvaltningar så att dessa ges möjlighet att uppfylla de krav som LOU och kommunens upphandlingspolicy ställer. För att effektivisera och uppnå volymfördelar samverkar vi dessutom med kommuner eller andra myndigheter avseende möjligheter till gemensamma upphandlingar. Till stöd i vårt upphandlingsarbete använder vi oss av ett webbaserat upphandlingssystem. SOM ALLA VÄL KÄNNER TILL så måste alla varor och tjänster upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och är lika för hela EU. Utöver LOU har kommunen dessutom en upphandlingspolicy som beskriver hur förvaltningar och enskilda ska hantera sina inköp. Det bakomliggande syftet med offentlig upphandling är att främja konkurrensen på marknaden och använda skattemedlen på ett effektivt sätt. LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING har under de senaste åren omarbetats och inför halvårsskiftet 2010 kommer ytterligare förändringar som kan vara bra Visste du att upphandlingsavdelningen handlägger fakturor varje år?r år? att känna till. I de fall kommunen bedriver verksamhet som borde konkurrensutsättas, genomför upphandlingar som strider mot LOU eller gör så kallade otillåtna direktupphandlingar kan förvaltningsdomstolen döma ut en marknadsskadeavgift på högst 10 % på kontraktets värde. Förvaltningsdomstolen kan också ogiltigförklara avtal som ingåtts utan att upphandlingen annonserats. UPPHANDLINGSAVDELNINGEN ansvarar för kommunens leverantörsfakturor, totalt får vi cirka fakturor/år varav runt är elektroniska. Vi ser kontinuerligt över hur man kan effektivisera våra handels och fakturaprocesser, ex genom att införa elektronisk handel, öka antalet fakturor som kommer elektroniskt. VI ARBETAR FÖR ATT skapa förutsättningar för att höja kompetensen inom upphandlingsområdet och bidrar därmed till att genomföra goda affärer. Harrieth Forsberg Befattning: Upphandlingschef Harrieth Forsberg B Ansvarsområden: Livsmedel, transporter, utbildning Gillar: Att bara vara i stugan vid Bolmen och att vara mormor. Det här visste ni inte om Harrieth: Redan 1973 gick jag på min första Stoneskonsert 9

11 Daniel Seth Monica Hevosmaa Christer Johansson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: ramavtalsentreprenader, tunga fordon,betong, kabel. Gillar: Irra planlöst i stora städer. Saker ni inte visste om Daniel: Föreläst om ISO :2005 på svenska ambassaden i Tokyo Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av Leverantörsfakturor Tkt, Rtj, Msk, Fritids, Kulturskolan, Figy, Bun centralorten Gillar: Musik,barnbarn,sol och värme Saker ni inte visste om Monica: Fan av facebook Befattning: Projektledare Ansvarsområden: Distributionscentralen, Kombiterminal Gillar: Resa,fotboll,ishockey Saker ni inte visste om Christer: Kör motorcykel. Mattias Hultqvist Eva Gustafson Maria Karlsson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: Fordon, möbler, idrottsmaterial, kemikalier Gillar: Porsche, viner från Nya Zeeland Saker ni inte visste om Mattias: Kastat en frisbee 174 meter Monica Karlsson Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av Leverantörsfakturor, Ehandel, Systemansvarig leverantörsreskontra Raindance Gillar: Böcker,Resor,Konst Saker ni inte visste om Eva: Jag kan gå med slagruta GunBritt Larsson Befattning: Assistent Ansvarsområden: Ansvarig fakturaenheten, Ehandel, uppdatering av information på intranät, assisterar vid upphandling av livsmedel, maskindiskmedel m.m Gillar: Baka bröd, sy, husvagnsliv Saker ni inte visste om Maria: Dansat i Östbogillets folkdanslag Ingegerd Svensson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: Ansvarig Ehandel, Upphandling av ITsystem och produkter, städmaterial Gillar: Golf, Innebandy, Att vara på landet m.m. Saker ni inte visste om Monica: Jobbat i Gällaryds lanthandel Befattning: Assistent Ansvarsområden:Hantering av leverantörsfakturor, Systemansvarig för I&F (FtB) Gillar: Gå i skogen. Lyssna på gospelmusik Saker ni inte visste om GunBritt: Har kört motorsåg. Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av leverantörsfakturor, ersättare för systemansvarig I&F (FtB) Gillar: Inredning, renovera hus, husvagnsliv och goda viner. Saker ni inte visste om Ingegerd: Har förarbevis för båt 10

12 Nya medarbetare Tisdagen den 23 februari genomfördes en kommunövergripande introduktionsdag för nyanställda. 24 nyanställda medarbetare från de allra flesta förvaltningarna deltog. Nästa introduktionsdag för nyanställda äger rum 29 april. Personlig kallelse kommer att skickas ut. Välkomna! 11

13 Camilla vill jobba med friskvård Björn, vår friskvårdskonsulent, har under några veckor haft en praktikant hos sig. Camilla, en pigg, glad och mycket trevlig 19åring från Vaggeryd. Jag frågade henne om praktiken hos friskvårdskonsulenten, utbildningen och framtidplanerna. Hur har det varit att praktisera hos Värnamo kommuns friskvårdskonsulent? Praktiken hos friskvårdskonsulenten har varit bra. Det händer hela tiden saker, man behöver aldrig ha tråkigt. Dagarna är inte lika utan det är skiftande arbetsuppgifter hela tiden. Vilka andra praktikplatser har du haft? Jag har tidigare praktiserat på Värnamo sjukhus, äldreboenden och gruppbostäder. Du går omvårdnadsprogrammet på Fenix kunskapscentrum i Vaggeryd, vad tycker du om din valda utbildning? När jag tar studenten nu i vår är jag utbildad undersköterska. Att ha en utbildning i botten som undersköterska är alltid bra. Det kommer alltid finnas möjligheter till arbete inom vården. Hur ser dina framtidsplaner ut? Jag kommer inte att arbete som undersköterska i framtiden bortsett från kortare perioder, till exempel under sommarlov. Till hösten söker jag till högskola/universitet inom området Friskvård och hälsa och hoppas på att få arbeta inom friskvårdsområdet så småningom. Camilla Rumin Namn: 19 år Annette Petersson Ålder: Utanför Vaggeryd Bor: kompisar, läsa, träna Intressen: Vill du arbeta som röstmottagare vid valet i år? SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER är det val. Är du intresserad av att bidra till att de demokratiska spelreglerna upprätthålls? FÖR ATT KOMMUNENS VÄLJARE ska få rätt hjälp i vallokalen och för att se till att de demokratiska reglerna följs behöver vi röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt, samt stor noggrannhet. Röstmottagaren ska bidra till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. RÖSTMOTTAGARNA FINNS i vallokalerna och delar ut valkuvert, tar emot röster, samt svarar på frågor. Inför valdagen får alla röstmottagare information och utbildning. ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta Anna ThorénStarby, kommunjurist, på eller Annette Petersson, valinformatör på

14 Viktigt att växa ProCompetence bidrar till att öka medarbetarnas självinsikt och skapar förutsättningar för en bättre matchning mellan organisationens mål och individens drivkrafter. eller ingå i en projektgrupp där man både kan tillföra och få kunskap. Att utvecklas i jobbet är viktigt för både arbetsglädje och självförtroende dessutom är det ett plus för verksamheten. VÅRA ARBETSOMRÅDEN och uppdrag förändras. FÖR ATT GÖRA ETT BRA jobb och för att stärka verksamheten måste var och en få chans att utveckla sitt kunnande. NÄR VI FÅR MÖJLIGHET att utvecklas ger det större trygghet och vi agerar mer självständigt och blir mer självgående. DET ÄR VIKTIGT att man själv är drivande i sin kompetensutveckling och att man tar ansvar för den. Vad som passar en medarbetare är kanske inte aktuellt för en annan.vi har alla olika behov eftersom vi har olika bakgrunder och erfarenheter. KOMPETENSUTVECKLING kan handla om en kurs eller utbildning men lika väl om att delta i nätverk, få stöd av en mentor PÅ EN ARBETSPLATS där medarbetarna är aktiva, drivande och vill utvecklas skapas dynamik och energi, något som också påverkar verksamhetens resultat. Att vi växer i jobbet är till nytta för alla framför allt för medborgarna i kommunen. Men det blir också inspirerande och roligt att gå till jobbet! UTVECKLINGSSAMTALET är ett bra tillfälle att gå igenom vad man i första hand ska jobba med under närmaste året och vad man behöver för att kunna utföra uppgifterna på bästa sätt. MÅNGA MEDARBETARE och chefer använder Pro Competence som stöd i kompetensplaneringen och det är i Pro Competence viktiga punkter från utvecklingssamtalet och utvecklingsplanerna dokumenteras. SAMTALSTÖDET i Pro Competence ger struktur inför och under samtalet. Medarbetarna får tänka igenom behovet av utveckling i sin yrkesroll och cheferna får ett stöd i förberedelserna av utvecklingssamtalet. Annette Petersson 13

15 kommiform arrangerar Kommunkamp I Apladalen 20 maj Kvällen 20 maj blir det arrangerar Kommiform aktiviteter i Apladalen för alla anställda i Värnamo kommun. Det blir en stationsrunda med roliga tävlingar, liveband tipspromenad och trevligt umgänge! Vi börjar klockan och håller på till cirka klockan Ta med picknickorg och dryck Om ni vill tävla i stationsrundan, anmäl ett lag om 5 personer till: senast 3 maj. Antalet deltagande lag är begränsat till 15 så först till kvarn Vill ni inte tävla i stationsrundan är ni givetvis välkomna ändå. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp! EUjour och lunchföreläsning EUinformatör Mikaela Billström Dinu från Europa Direkt i Jönköpings län informerar om aktuella EUfrågor. Måndag den 19 april 2010 arrangerar Europa Direkt i Jönköpings län, i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län och Värnamo stadsbibliotek, EUjour och en lunchföreläsning om Lissabonfördraget på Värnamo stadsbibliotek. Europa Direkt i Jönköpings län är en del av Europeiska kommissionens informations och kommunikationskontor i EU. Det övergripande syftet för ett Europa Direktkontor är att kommunicera EU med medborgare. Europa Direkt ska på detta sätt utgöra den naturliga länken mellan EU och medborgarna och detta gör vi bland annat genom att föreläsa om och svara på EUfrågor från Jönköpings läns invånare. Europa Direkt i Jönköpings län vill nu ge Värnamos invånare möjlighet att få svar direkt på sina EUrelaterade frågor. Kom och ställ just Din fråga om EU! EUjouren är öppen mellan kl och lunchföreläsningen äger rum kl Vi ser fram emot att möta er och välkomnar alla att delta i detta kostnadsfria arrangemang. För mer information, kontakta EUinformatör Mikaela Billström Dinu på Europa Direkt i Jönköpings län: eller

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Introduktion för chefer

Introduktion för chefer Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Sidnr. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys (fokus på viktiga budgetförutsättningar inkl förändringar av lagar)

Sidnr. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys (fokus på viktiga budgetförutsättningar inkl förändringar av lagar) Verksamhetsplan 2012-2014 Preliminär pga av ny organisation fr.o.m 1/1-11 Ordförande: Förvaltningschef: Dieter Wagner Harrieth Forsberg Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Upphandlingsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018. Förvaltningschef: Harrieth Forsberg Innehållsförteckning

Upphandlingsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018. Förvaltningschef: Harrieth Forsberg Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Dieter Wagner Förvaltningschef: Harrieth Forsberg Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer