ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE. Personaltidning för Värnamo kommun nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE. Personaltidning för Värnamo kommun nr 2 2010"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Innehåll Nu är våren kommen... 1 Kommunchefen har ordet... 2 Viktigt att vara köptrogen... 3 Samordnad distribution... 3 IT organiserar för framtiden... 4 Personalfunktionen centraliseras... 5 Kompensationsledighet... 6 Önskade och oönskade tendenser... 7 Livsstilsgruppen dansar salsa... 8 Upphandlingsavdelningen... 9 Nya medarbetare Camilla vill jobba med friskvård Viktigt att växa Kommunkampen Har du uppslag och idéer till artiklar i Allehanda? Hör av dig till: Annette Petersson, PAinformatör eller Malin Svensk, informatör, Du kan också kontakta förvaltningsinformatören på respektive förvaltning Nu är våren kommen! Nu är våren kommen! Och snart är det sommar, då kan man bada och sola! NÄ, DET DÄR VAR LITE väl förhastat kanske, så lång tid har inte gått. Det är ju fortfarande tjäle i marken och snöfläckar här och var. Och det dröjer fortfarande några månader innan man kan sola och bada. Visst kan man bada ute redan nu men man lär knappast njuta av det. Våren är i alla fall på väg. Flyttfåglarna är på väg tillbaka, igelkottarna vaknar snart och rådjuren kan pusta ut efter en extremt hård vinter för dem. Första huggormen har jag också stiftat bekantskap med på kökstrappan på lantstället... fria från stora snömängder, ha snöskyffel i bilen, ge våra fåglar solrosfrö och talgbollar hela vintern. Har man anknytning till landsbygden hoppas jag att man också förstått att viltet; rådjur, harar, skogsfåglar m fl., behövt mänsklig hjälp genom stödutfodring under vintern för att slippa svälta ihjäl. DESSUTOM HAR NOG MÅNGA insett att det är en god idé att ha koll på luftvärmepump och vattenledningar, ha ett vettigt försäkringsskydd och ett bra elavtal. DET KOMMER FALLA VITT från himlen igen också här i södra Sverige och vi har lärt oss mycket, eller hur.? Även om väderminnet är det kortaste minnet så bör vi kunna komma ihåg att trots ett antal milda vintrar så bor vi ändå i ett vinterland och det kommer snö igen.. MED DESSA RADER vill jag tillönska alla en skön vår där vårsolen smälter bort snöeländet.. Annette Petersson VAD HAR VI DÅ LÄRT OSS när det blir några plusgrader och det börjar töa? Jo, att det kommer snö igen.. För det kommer falla vitt från himlen igen. Vad har vi lärt oss? Förhoppningsvis har vi lärt oss att man bör hålla taken Bra däck på bilen är också en god idé. Men inte ens bra däck (inte heller fyrhjulsdrift.) räcker när bilen stod bakom snövallen som plogbilen lagt upp längs ena sidan.då borde man haft en skyffel i bagageutrymmet så att man slapp att försöka sparka och gräva loss bilen med fötterna och händerna 1

3 Någon som kan sälja en kristallkula (brådskande!)? NÄR DU LÄSER DET HÄR så har vårfloden kommit och gått. Om det blev någon översvämning, hur illa det gick eller om det inte var någon fara alls det vet du nu men när jag skriver detta så är det den 29 mars och de närmaste dagarna blir avgörande. Och tyvärr har jag ingen kristallkula som kan sia om hur dessa dagar kommer att se ut. VALLAR HAR REST, pumpar satts ut, boende och fastighetsägare har informerats och en oerhörd massa timmar har satsats på att förbereda, samordna och kommunicera. VI ÄR MÅNGA INBLANDADE och jag tror att vi alla går omkring med tankar som: tänk om vi överreagerar! tänk om vi glömmer något viktigt! tänk om vi är försent ute! Och kanske allra värst: tänk om vi skapar falska förhoppningar eller ger löften som vi inte kan infria. DET ÄR ETT STORT ANSVAR alla inblandade tar på sig. SJÄLV ANSER JAG att vi har haft en hyggligt säker analys som pekar på en betydande risk för översvämning. Därför har vi vågat satsa det går inte att sitta hur länge som helst för att bli säker på hur det ska bli. Framtiden tillhör definitivt inte de som inte vågar ta beslut. NU FÅR DEN HÄR KRÖNIKAN VILA till sig tills den absolut sista dagen då den måste till tryckeriet. Då kanske jag vet hur bra vi planerade och agerade. Men kanske inte det kan vara den dagen det är som värst. NU ÄR DET DEN 7 APRIL. Översvämningsfaran minskar och jag tycker att alla som varit engagerade i detta ska vara stolta över ett mycket väl utfört arbete. Vi gjorde lagom och vi lärde oss en hel del. Slutligen vill jag alldeles särskilt tacka alla er som slet på helger, nätter och kvällar för att Värnamo skulle klara sig så bra under vårfloden! Mats Hoppe Kommunchef 2

4 Viktigt att vara köptrogen Varje år sparar kommunen pengar genom att samordna inköp av varor och tjänster. Genom att bli än mer köptrogna kan vi spara ännu mer. VÄRNAMO KOMMUN KÖPER varor och tjänster för miljoner kronor varje år. Vid upphandling av ramavtal pressar konkurrensen priserna och inköpen kan på så vis bli billigare och man får ut mer för varje skattekrona. KÖPTROHET ÄR VIKTIGT för att kommunen enligt Lagen om offentlig upphandling är skyldiga att följa avtal som upprättats annars finns risk för att vi blir skadeståndsskyldiga. Köptrohet är också viktigt för att kommunen inte ska tappa i trovärdighet på leverantörsmarknaden. Risken är annars att vi inte får lika fördelaktiga anbud vid nästa upphandling. DE AVTAL SOM FINNS UPPHANDLADE finns på intranätet i avtalsdatabasen. Det är en god vana att alltid kolla upp om det finns avtal innan man ska göra ett inköp. Samordnad distributionslösning Från och med 1 mars sköter distributionscentralen leveranser till och från våra enheter i Värnamo kommun när det gäller förbrukningsmaterial. Successivt kommer leveranser av andra varor också skötas av distributionscentralen. SYFTET MED SAMORDNAD distributionslösning är att samla olika varuflöden och minimera behovet av transporter till, från och mellan kommunens förvaltningar. Detta uppnås genom att alla varor samlas i en distributionscentral för att sedan samordnat spridas till mottagarna. Målet är att respektive leveransmottagare normalt endast ska behöva ta emot varor vid bestämda leveransdagar och leverans intervall, till exempel vid ett tillfälle per vecka. 3 Leveransadressen är alltid, när det gäller förbrukningsmaterial, från och med 1 mars följande: Lager & Transport Värnamo Hörle Lagret Jönköpingsvägen Värnamo HAR DU FRÅGOR om detta är du välkommen att ringa Christer Johansson, transportansvarig, anknytning: 7963.

5 IT organiserar för framtiden Framtidens ITorganisation är en sammanhållen verksamhet som administreras på ett ställe för hela kommunen. Tiden är förbi då samma typ av verksamhet på ett effektivt sätt kan utföras på många ställen inom Värnamo kommun. ITVERKSAMHETEN, eller ursprungligen ADBverksamheten, har i Värnamo kommun vuxit fram ur olika verksamheters behov inrättades en ny tjänst som ADBsamordnare eftersom man från politiskt håll tyckte att ADBinvesteringarna kostade kommunen mycket pengar och man ville se över om investeringar och utrustning kunde brukas av flera verksamheter samtidigt som det fanns en oro över att det på vissa håll gjordes felsatsningar p.g.a. bristande kompetens. Ännu fanns ingen tekniker anställd utan de som hade ansvar för utrusningen hade det som en mindre del av sin tjänst som i huvudsak omfattade något helt annat HADE ADB BYTT NAMN till IT och Värnamo kommun anställde sin första ITtekniker. Han anställdes med placering i Stadshuset eftersom man vid denna tidpunkt kunde konstatera att kostnaderna för externa konsulter vida översteg kostnaden för att inrätta en ny tjänst. På högstadieskolorna och på gymnasiet fanns det interna nätverk men här var det fortfarande lärare som hade nedsättning i undervisningsskyldigheten. Ytterligare något år senare anställde en ITtekniker inom barn och utbildningsförvaltningen och sedermera anställdes ytterligare ITtekniker både inom administrationen och inom skolan. FRAMTIDENS ITORGANISATION är en sammanhållen verksamhet som administreras på ett ställe för hela kommunen. Tiden är förbi då samma typ av verksamhet på ett effektivt sätt kan utföras på många ställen inom Värnamo kommun, säger Håkan Axelsson, ITchef. Stora besparingspotentialer finns i att standardisera både utrustning och hur man utför verksamheten. FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS KRAV måsta Värnamo kommun ha en gemensam och sammanhållen syn på ITfrågor. Att som i dagsläget göra samma sak på flera ställen är inte försvarligt i tider av besparing. Därför ska vi nu slå samman nuvarande ITresurser till en avdelning så att man kan kraftsamla och få ett naturligt kompetensutbyte, säger Håkan. Befintliga ITtekniker inom både Barn och utbildningsförvaltningen och Campus kommer att tillhöra kommunledningskontorets ITavdelning. SAMTLIGA ITTEKNIKER inom Barn och utbildningsförvaltningen och Campus överförs till ITavdelningen på Kommunledningskontoret från och med Annette Petersson 4

6 Personalfunktionen centraliseras En utredning är genomförd i syfte att organisera personalfunktionen för att nå en gemensam personalpolitik med ökad enhetlighet vad gäller utveckling, förhållningssätt, tolkningar och tillämpningar och lika stöd och ledning till samtliga chefer. FRÅN OCH MED ska personalfunktionen vara centraliserad. EN CENTRALISERAD personalavdelning kommer att verka på samma sätt gentemot samtliga förvaltningar i kommunen, berättar personalchef Caroline Palmqvist. Under våren 2010 genomförs centraliseringen av personalfunktionen inom barn och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret. Under hösten 2010 genomförs centraliseringen inom omsorgsförvaltningen. Övriga förvaltningar använder redan i dag den centrala personalavdelningen som en stödfunktion i PAfrågor. BERÖR CHEFERNA Centraliseringen av personalfunktionen innebär bland annat att personalavdelningen kommer att utgöra internkonsult och stöd till samtliga chefer i kommunen inom följande personalfrågor och områden: Arbetsrätt och förhandling Kommunikation och information inom PAområdet PAsystem; support, utbildning och utveckling Hälsa; friskvård, rehabilitering och arbetsmiljö Organisationsutveckling och ledarskap Personalekonomi, statistik och uppföljning Strategisk kompetens och personalförsörjning Jämställdhet och diskriminering Löneöversyn och lönepolitik NÄR DU SOM CHEF behöver råd eller hjälp i någon personalfråga är du alltid välkommen att kontakta personalavdelningen. Är du osäker på vem hos oss som kan hjälpa dig så finns information i Trion eller på intranätet under Våra verksamheter, Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Här finns kontaktuppgifter och beskrivningar över vem som arbetar med vad. Annette Petersson Bra bemötande ska vara självklart! Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna? VI FINNS TILL FÖR kommunens medborgare och självklart vill vi att de ska få bra verksamhet och få ut mesta möjliga av sina skattepengar. VÄRNAMO KOMMUN HAR DELTAGIT I ett projekt med syfte att ge en bild av kvaliteten i kommunens olika verksamheter. PROJEKTET har letts av Sveriges Kommuner och Landsting. Den redovisade statistiken ska ge en bild av hur effektivt kommunens skattemedel används och vilka resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. Allt beskrivet ur den enskilde medborgarens perspektiv. Kommunens kvalitet i korthet är indelad i fem olika områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Kostnadseffektivitet Värnamo kommun som samhällsbyggare VÄRNAMO ÄR MEDELBRA på det mesta men några saker sticker ut. Bland annat hamnar vi under godkänt när det gäller bemötande. FÖR ATT UNDERSÖKA HUR medarbetare på Värnamo kommun bemöter kommunens medborgare anlitades ett företag som specialiserat sig på den här typen av undersökningar. Bemötandet bedömdes genom att en person från detta företag kontaktade medarbetare inom kommunen via epost och telefon med fiktiva frågor. Resultatet visar att de flera gånger inte fått kontakt med någon handläggare, att informationen som lämnas är för dålig och att handläggarens intresse är lågt. BEMÖTANDE KOMMER ATT BLI ett mycket viktigt område att jobba med för alla medarbetare i Värnamo kommun. Vi finns till för våra kunder och ett gott bemötande ska vara självklart. 5

7 Kompensationsledighet för annandag pingst BESTÄMMELSEN OM kompensationsledighet för annandag pingst omfattar medarbetare på så kallad mjuk vecka, det vill säga att heltidsmåttet enligt AB är 40 timmar per vecka. FÖLJANDE GRUPPER har inte rätt till kompensationsledighet: Lärare som omfattas av AB, bilaga M Medarbetare med annat heltidsmått än 40 timmar per vecka Timavlönade Medarbetare som varit ledig del av månaden och som fått kompensation för annandag pingst hos annan arbetsgivare LEDIGHET TAS UT EFTER ANNANDAG PINGST Enligt AB 13 mom. 2 anmärkning ska medarbetare som fullgjort arbetstid på annandag pingst de år då 6 juni infaller på en lördag eller söndag kompenseras med en ledig arbetsdag under kalenderåret. MEDARBETARE SOM BEVILATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och arbetar korta dagar (t ex 4 eller 6 timmar) kan ta ut en ledig arbetsdag. Antalet timmar på annandag pingst eller den dag då medarbetaren tar ut ledigheten saknar betydelse. MEDARBETARE SOM BEVILJATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och har förlagt denna till en dag i veckan (dock ej måndag) kan ta ut en ledig arbetsdag. MEDARBETARE SOM BEVILJATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och har förlagt denna till måndagar kan inte ta ut en ledig arbetsdag. MEDARBETARE SOM ÄR SJUKFRÅNVA RANDE på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag om medarbetaren arbetar någon del av månaden (maj). MEDARBETARE SOM ÄR FÖRÄLDRALE DIG eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag om medarbetaren arbetar någon del av månaden (maj). FixarAnders blir Fixartjänst FRÅN OCH MED 1 APRIL tar personal från räddningstjänsten över utförandet av fixartjänsten efter Anders Berggren som går i pension. BESTÄLLNINGARNA görs, som tidigare, via larmcentralen. Läs mer om vad som gäller för fixartjänsten på under Omsorg & Stöd. Feriejobben i kommunen MÅNGA ungdomar har sökt feriearbete inom kommunens förvaltningar. Senast under vecka 20 ska de som får feriearbete blivit underrättade. DEN LEDIGA ARBETSDAGEN kan tas ut först efter annandag pingst och senast Den kan inte sparas till nästkommande år. MEDARBETARENS ÖNSKEMÅL om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens behov. MEDARBETARE SOM HAR SEMESTER på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag. Medarbetare som har semester hela månaden kan ta ut en ledig arbetsdag. Ledighet för pingst kan sökas endast heldag. Medarbetaren söker ledigheten via Heroma självservice och den är valbar tidigast Personalavdelningen Cykla!Cykla! UNDER VÅREN och hösten 2010 kommer du som medborgare ha chansen att delta i folkhälsorådets stora satsning på ökad hälsa och förbättrad miljö,cykla!cykla! Läs mer på Några av vårens utbildningar 20 april: Arkiv och dokumenthantering: Rätt ordning och reda bland upphandlingsdokumenten 6 maj: Arbete på väg Säkerhet på väg 26 maj: Personuppgiftslagen 27 maj: Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Mer information och fler utbildningar finns på intranätet under rubriken Kurser. 6

8 Önskade och oönskade tendenser Personalekonomisk uppföljning 2009 Medarbetarna i Värnamo kommun är den viktigaste framgångsfaktorn för att möta kommuninvånarnas allt högre krav på den kommunala servicen. Att ha rätt person på rätt plats, att rekrytera rätt kompetens och att arbeta för en god arbetsmiljö är strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster som vi levererar. MED EN PERSONALEKONOMISK redovisning har chefer och politiker ett underlag att utgå ifrån vid planering, analys och beslutsfattande av verksamhet, personal, ekonomi och organisation. de mera långsiktiga trenderna, säger Monika Cvitanovic, PAcontroller. Redovisningen kan klargöra såväl önskade som oönskade tendenser inom personalområdet berättar Cecilia Svantesson, PAkonsult. Den är ett led i att bedriva ett aktivt personalpolitiskt arbete. Monika Cvitanovic Syftet med personalekonomisk redovisning är att regelbundet belysa personalsituationen och att kontinuerligt följa utvecklingen för att se I DEN PERSONALEKONOMISKA redovisningen kan du bland annat läsa om: åldersstruktur på anställda inom kommunen, personalavgångar, arbetstidsformer, löner, sjukfrånvaro, och arbetsskador. VISSTE DU till exempel att år 2009 betalades det ut kronor (Sjuhundrasexton miljoner trehundrasjuttioåtta tusen tvåhundrasjuttiotvå kronor) i löner? Eller att 36 % av kommunens anställda arbetar inom barnomsorg/skola? Eller att medelåldern bland de anställda i kommunen är 46 år? Och år 2012 går 35 medarbetare på barn och utbildningsförvaltningen i pension. Cecilia Svantesson DETTA OCH MYCKET MER kan du läsa i den personalekonomiska redovisningen som finns i sin helhet på intranät. Annette Petersson 7 Med med hjälp den av personalekonomiska nyckeltal, bokslut redovisningen och redovisning kan arbetsgivaren få information om verksamhetens hur åtgärder resultat. och händelser rörande personalen påverkar

9 Värnamo kommun äger Värnamo Energi AB I KORTHET... VISSA MEDARBETARE i Värnamo kommun ska bära tjänste IDkort. Beställning... av tjänste IDkort görs sedan månadsskiftet i kommunens växel. FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET administerar Ewa Sundh, PAsystemkon... sult arbetsgivarförsäkringarna AGS KL och TFAKL ALL SUPPORT av de olika delarna i Heroma PAsystem sköts av PAsystemsupport, också supporten av Pro Competence och Heroma Rekrytering, sedan årsskiftet. VÄRNAMO ENERGI BLIR ETT BOLAG till 100 % ägt av Värnamo kommun. Vi kom till ett läge där både vi och E.ON ville äga hela bolaget. Vi drog det längsta strået och gjorde en bra affär. Det är ett välmående företag med framtiden för sig. Företaget ska även fortsättningsvis drivas affärsmässigt och de luckor som E.ON lämnar i styrelsen ska vi försöka fylla med kompetenta ledamöter, säger Mats Hoppe. E.ON FINNS KVAR I VÅR KOMMUN. De har drygt elnätskunder och de kommer även fortsättningsvis att vara en samarbetspartner i vissa projekt. Telefonförsäljare Nej tack VI ÄR MÅNGA som ofta blir uppringda av försäljare. Försäljare som vill erbjuda en tjänst eller sälja en produkt. Många gånger är det representanter från seriösa företag men, tyvärr, blir vi ganska ofta uppringda av mindre seriösa företag. FÖR ATT UNDVIKA problem vill vi uppmana alla att tacka nej till erbjudanden per telefon. Vi har flera gånger fått problem med avtal som vi tecknat per telefon. Många gånger spelar försäljaren in telefonsamtalen som binder oss till ett avtal. Avtal som kostat mycket onödiga pengar och mycket vånda. Be istället försäljaren att kontakta vår upphandlingsavdelning. De ser till att vi följer de lagar och regler vi har att hålla oss till vid inköp, säger kommunjurist Anna ThorénStarby. BEHÖVER DU RÅD och stöd så kontakta Upphandlingsavdelningen. Malin Svensk Livsstilsgruppen dansar salsa UNDER HÖSTEN OCH VINTERN har en grupp medarbetare träffats en gång i veckan för diskussioner och olika aktiviteter. Bland annat har det handlat om att förändra matvanor, lära sig hantera stress och hitta balans i livet. SYFTET MED TRÄFFARNA har varit att få ökad kunskap och förståelse kring livsstilens betydelse för hälsan. Björn Örnberg Måndagen den 22 mars provade livsstilsgruppen på att dansa salsa! 8

10 Upphandlingsavdelningen sköter upphandling av varor och tjänster Upphandlingar, anbud, ramavtal... ja, det är många olika termer att hålla reda på. Men för upphandlingsavdelningen står dessa ord för bra kommunal service. UPPHANDLINGSAVDELNINGEN är kommunens centrala upphandlingsorgan med ansvar för upphandlingar av förvaltningsövergripande karaktär. Upphandlingsavdelningen tillhör kommunledningskontoret. PÅ UPPHANDLINGSAVDELNINGEN arbetar man med att utveckla, strategiskt upphandla och hantera den sammanlagda köpvolymen som inom ramavtalsområdet uppgår till ca 400 miljoner. Det kan till exempel röra sig om datasystem, bilar, försäkringar, livsmedel eller grus. Utöver dessa kommunövergripande ramavtalsupphandlingarna genomför vi också en stor mängd andra typer av upphandlingar på direkt uppdrag från kommunens förvaltningar. SOM EN VIKTIG DEL i det strategiska arbetet informerar och utbildar vi ansvariga personer inom respektive förvaltningar så att dessa ges möjlighet att uppfylla de krav som LOU och kommunens upphandlingspolicy ställer. För att effektivisera och uppnå volymfördelar samverkar vi dessutom med kommuner eller andra myndigheter avseende möjligheter till gemensamma upphandlingar. Till stöd i vårt upphandlingsarbete använder vi oss av ett webbaserat upphandlingssystem. SOM ALLA VÄL KÄNNER TILL så måste alla varor och tjänster upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och är lika för hela EU. Utöver LOU har kommunen dessutom en upphandlingspolicy som beskriver hur förvaltningar och enskilda ska hantera sina inköp. Det bakomliggande syftet med offentlig upphandling är att främja konkurrensen på marknaden och använda skattemedlen på ett effektivt sätt. LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING har under de senaste åren omarbetats och inför halvårsskiftet 2010 kommer ytterligare förändringar som kan vara bra Visste du att upphandlingsavdelningen handlägger fakturor varje år?r år? att känna till. I de fall kommunen bedriver verksamhet som borde konkurrensutsättas, genomför upphandlingar som strider mot LOU eller gör så kallade otillåtna direktupphandlingar kan förvaltningsdomstolen döma ut en marknadsskadeavgift på högst 10 % på kontraktets värde. Förvaltningsdomstolen kan också ogiltigförklara avtal som ingåtts utan att upphandlingen annonserats. UPPHANDLINGSAVDELNINGEN ansvarar för kommunens leverantörsfakturor, totalt får vi cirka fakturor/år varav runt är elektroniska. Vi ser kontinuerligt över hur man kan effektivisera våra handels och fakturaprocesser, ex genom att införa elektronisk handel, öka antalet fakturor som kommer elektroniskt. VI ARBETAR FÖR ATT skapa förutsättningar för att höja kompetensen inom upphandlingsområdet och bidrar därmed till att genomföra goda affärer. Harrieth Forsberg Befattning: Upphandlingschef Harrieth Forsberg B Ansvarsområden: Livsmedel, transporter, utbildning Gillar: Att bara vara i stugan vid Bolmen och att vara mormor. Det här visste ni inte om Harrieth: Redan 1973 gick jag på min första Stoneskonsert 9

11 Daniel Seth Monica Hevosmaa Christer Johansson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: ramavtalsentreprenader, tunga fordon,betong, kabel. Gillar: Irra planlöst i stora städer. Saker ni inte visste om Daniel: Föreläst om ISO :2005 på svenska ambassaden i Tokyo Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av Leverantörsfakturor Tkt, Rtj, Msk, Fritids, Kulturskolan, Figy, Bun centralorten Gillar: Musik,barnbarn,sol och värme Saker ni inte visste om Monica: Fan av facebook Befattning: Projektledare Ansvarsområden: Distributionscentralen, Kombiterminal Gillar: Resa,fotboll,ishockey Saker ni inte visste om Christer: Kör motorcykel. Mattias Hultqvist Eva Gustafson Maria Karlsson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: Fordon, möbler, idrottsmaterial, kemikalier Gillar: Porsche, viner från Nya Zeeland Saker ni inte visste om Mattias: Kastat en frisbee 174 meter Monica Karlsson Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av Leverantörsfakturor, Ehandel, Systemansvarig leverantörsreskontra Raindance Gillar: Böcker,Resor,Konst Saker ni inte visste om Eva: Jag kan gå med slagruta GunBritt Larsson Befattning: Assistent Ansvarsområden: Ansvarig fakturaenheten, Ehandel, uppdatering av information på intranät, assisterar vid upphandling av livsmedel, maskindiskmedel m.m Gillar: Baka bröd, sy, husvagnsliv Saker ni inte visste om Maria: Dansat i Östbogillets folkdanslag Ingegerd Svensson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: Ansvarig Ehandel, Upphandling av ITsystem och produkter, städmaterial Gillar: Golf, Innebandy, Att vara på landet m.m. Saker ni inte visste om Monica: Jobbat i Gällaryds lanthandel Befattning: Assistent Ansvarsområden:Hantering av leverantörsfakturor, Systemansvarig för I&F (FtB) Gillar: Gå i skogen. Lyssna på gospelmusik Saker ni inte visste om GunBritt: Har kört motorsåg. Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av leverantörsfakturor, ersättare för systemansvarig I&F (FtB) Gillar: Inredning, renovera hus, husvagnsliv och goda viner. Saker ni inte visste om Ingegerd: Har förarbevis för båt 10

12 Nya medarbetare Tisdagen den 23 februari genomfördes en kommunövergripande introduktionsdag för nyanställda. 24 nyanställda medarbetare från de allra flesta förvaltningarna deltog. Nästa introduktionsdag för nyanställda äger rum 29 april. Personlig kallelse kommer att skickas ut. Välkomna! 11

13 Camilla vill jobba med friskvård Björn, vår friskvårdskonsulent, har under några veckor haft en praktikant hos sig. Camilla, en pigg, glad och mycket trevlig 19åring från Vaggeryd. Jag frågade henne om praktiken hos friskvårdskonsulenten, utbildningen och framtidplanerna. Hur har det varit att praktisera hos Värnamo kommuns friskvårdskonsulent? Praktiken hos friskvårdskonsulenten har varit bra. Det händer hela tiden saker, man behöver aldrig ha tråkigt. Dagarna är inte lika utan det är skiftande arbetsuppgifter hela tiden. Vilka andra praktikplatser har du haft? Jag har tidigare praktiserat på Värnamo sjukhus, äldreboenden och gruppbostäder. Du går omvårdnadsprogrammet på Fenix kunskapscentrum i Vaggeryd, vad tycker du om din valda utbildning? När jag tar studenten nu i vår är jag utbildad undersköterska. Att ha en utbildning i botten som undersköterska är alltid bra. Det kommer alltid finnas möjligheter till arbete inom vården. Hur ser dina framtidsplaner ut? Jag kommer inte att arbete som undersköterska i framtiden bortsett från kortare perioder, till exempel under sommarlov. Till hösten söker jag till högskola/universitet inom området Friskvård och hälsa och hoppas på att få arbeta inom friskvårdsområdet så småningom. Camilla Rumin Namn: 19 år Annette Petersson Ålder: Utanför Vaggeryd Bor: kompisar, läsa, träna Intressen: Vill du arbeta som röstmottagare vid valet i år? SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER är det val. Är du intresserad av att bidra till att de demokratiska spelreglerna upprätthålls? FÖR ATT KOMMUNENS VÄLJARE ska få rätt hjälp i vallokalen och för att se till att de demokratiska reglerna följs behöver vi röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt, samt stor noggrannhet. Röstmottagaren ska bidra till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. RÖSTMOTTAGARNA FINNS i vallokalerna och delar ut valkuvert, tar emot röster, samt svarar på frågor. Inför valdagen får alla röstmottagare information och utbildning. ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta Anna ThorénStarby, kommunjurist, på eller Annette Petersson, valinformatör på

14 Viktigt att växa ProCompetence bidrar till att öka medarbetarnas självinsikt och skapar förutsättningar för en bättre matchning mellan organisationens mål och individens drivkrafter. eller ingå i en projektgrupp där man både kan tillföra och få kunskap. Att utvecklas i jobbet är viktigt för både arbetsglädje och självförtroende dessutom är det ett plus för verksamheten. VÅRA ARBETSOMRÅDEN och uppdrag förändras. FÖR ATT GÖRA ETT BRA jobb och för att stärka verksamheten måste var och en få chans att utveckla sitt kunnande. NÄR VI FÅR MÖJLIGHET att utvecklas ger det större trygghet och vi agerar mer självständigt och blir mer självgående. DET ÄR VIKTIGT att man själv är drivande i sin kompetensutveckling och att man tar ansvar för den. Vad som passar en medarbetare är kanske inte aktuellt för en annan.vi har alla olika behov eftersom vi har olika bakgrunder och erfarenheter. KOMPETENSUTVECKLING kan handla om en kurs eller utbildning men lika väl om att delta i nätverk, få stöd av en mentor PÅ EN ARBETSPLATS där medarbetarna är aktiva, drivande och vill utvecklas skapas dynamik och energi, något som också påverkar verksamhetens resultat. Att vi växer i jobbet är till nytta för alla framför allt för medborgarna i kommunen. Men det blir också inspirerande och roligt att gå till jobbet! UTVECKLINGSSAMTALET är ett bra tillfälle att gå igenom vad man i första hand ska jobba med under närmaste året och vad man behöver för att kunna utföra uppgifterna på bästa sätt. MÅNGA MEDARBETARE och chefer använder Pro Competence som stöd i kompetensplaneringen och det är i Pro Competence viktiga punkter från utvecklingssamtalet och utvecklingsplanerna dokumenteras. SAMTALSTÖDET i Pro Competence ger struktur inför och under samtalet. Medarbetarna får tänka igenom behovet av utveckling i sin yrkesroll och cheferna får ett stöd i förberedelserna av utvecklingssamtalet. Annette Petersson 13

15 kommiform arrangerar Kommunkamp I Apladalen 20 maj Kvällen 20 maj blir det arrangerar Kommiform aktiviteter i Apladalen för alla anställda i Värnamo kommun. Det blir en stationsrunda med roliga tävlingar, liveband tipspromenad och trevligt umgänge! Vi börjar klockan och håller på till cirka klockan Ta med picknickorg och dryck Om ni vill tävla i stationsrundan, anmäl ett lag om 5 personer till: senast 3 maj. Antalet deltagande lag är begränsat till 15 så först till kvarn Vill ni inte tävla i stationsrundan är ni givetvis välkomna ändå. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp! EUjour och lunchföreläsning EUinformatör Mikaela Billström Dinu från Europa Direkt i Jönköpings län informerar om aktuella EUfrågor. Måndag den 19 april 2010 arrangerar Europa Direkt i Jönköpings län, i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län och Värnamo stadsbibliotek, EUjour och en lunchföreläsning om Lissabonfördraget på Värnamo stadsbibliotek. Europa Direkt i Jönköpings län är en del av Europeiska kommissionens informations och kommunikationskontor i EU. Det övergripande syftet för ett Europa Direktkontor är att kommunicera EU med medborgare. Europa Direkt ska på detta sätt utgöra den naturliga länken mellan EU och medborgarna och detta gör vi bland annat genom att föreläsa om och svara på EUfrågor från Jönköpings läns invånare. Europa Direkt i Jönköpings län vill nu ge Värnamos invånare möjlighet att få svar direkt på sina EUrelaterade frågor. Kom och ställ just Din fråga om EU! EUjouren är öppen mellan kl och lunchföreläsningen äger rum kl Vi ser fram emot att möta er och välkomnar alla att delta i detta kostnadsfria arrangemang. För mer information, kontakta EUinformatör Mikaela Billström Dinu på Europa Direkt i Jönköpings län: eller

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård

I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård Personaltidning för Värnamo kommun nr 5 2010 I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård Personaltidning för Värnamo

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer