ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE. Personaltidning för Värnamo kommun nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE. Personaltidning för Värnamo kommun nr 2 2010"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr ÖNSKADE OCH OÖNSKADE TENDENSER VIKTIGT ATT VÄXA NYA MEDARBETARE Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Innehåll Nu är våren kommen... 1 Kommunchefen har ordet... 2 Viktigt att vara köptrogen... 3 Samordnad distribution... 3 IT organiserar för framtiden... 4 Personalfunktionen centraliseras... 5 Kompensationsledighet... 6 Önskade och oönskade tendenser... 7 Livsstilsgruppen dansar salsa... 8 Upphandlingsavdelningen... 9 Nya medarbetare Camilla vill jobba med friskvård Viktigt att växa Kommunkampen Har du uppslag och idéer till artiklar i Allehanda? Hör av dig till: Annette Petersson, PAinformatör eller Malin Svensk, informatör, Du kan också kontakta förvaltningsinformatören på respektive förvaltning Nu är våren kommen! Nu är våren kommen! Och snart är det sommar, då kan man bada och sola! NÄ, DET DÄR VAR LITE väl förhastat kanske, så lång tid har inte gått. Det är ju fortfarande tjäle i marken och snöfläckar här och var. Och det dröjer fortfarande några månader innan man kan sola och bada. Visst kan man bada ute redan nu men man lär knappast njuta av det. Våren är i alla fall på väg. Flyttfåglarna är på väg tillbaka, igelkottarna vaknar snart och rådjuren kan pusta ut efter en extremt hård vinter för dem. Första huggormen har jag också stiftat bekantskap med på kökstrappan på lantstället... fria från stora snömängder, ha snöskyffel i bilen, ge våra fåglar solrosfrö och talgbollar hela vintern. Har man anknytning till landsbygden hoppas jag att man också förstått att viltet; rådjur, harar, skogsfåglar m fl., behövt mänsklig hjälp genom stödutfodring under vintern för att slippa svälta ihjäl. DESSUTOM HAR NOG MÅNGA insett att det är en god idé att ha koll på luftvärmepump och vattenledningar, ha ett vettigt försäkringsskydd och ett bra elavtal. DET KOMMER FALLA VITT från himlen igen också här i södra Sverige och vi har lärt oss mycket, eller hur.? Även om väderminnet är det kortaste minnet så bör vi kunna komma ihåg att trots ett antal milda vintrar så bor vi ändå i ett vinterland och det kommer snö igen.. MED DESSA RADER vill jag tillönska alla en skön vår där vårsolen smälter bort snöeländet.. Annette Petersson VAD HAR VI DÅ LÄRT OSS när det blir några plusgrader och det börjar töa? Jo, att det kommer snö igen.. För det kommer falla vitt från himlen igen. Vad har vi lärt oss? Förhoppningsvis har vi lärt oss att man bör hålla taken Bra däck på bilen är också en god idé. Men inte ens bra däck (inte heller fyrhjulsdrift.) räcker när bilen stod bakom snövallen som plogbilen lagt upp längs ena sidan.då borde man haft en skyffel i bagageutrymmet så att man slapp att försöka sparka och gräva loss bilen med fötterna och händerna 1

3 Någon som kan sälja en kristallkula (brådskande!)? NÄR DU LÄSER DET HÄR så har vårfloden kommit och gått. Om det blev någon översvämning, hur illa det gick eller om det inte var någon fara alls det vet du nu men när jag skriver detta så är det den 29 mars och de närmaste dagarna blir avgörande. Och tyvärr har jag ingen kristallkula som kan sia om hur dessa dagar kommer att se ut. VALLAR HAR REST, pumpar satts ut, boende och fastighetsägare har informerats och en oerhörd massa timmar har satsats på att förbereda, samordna och kommunicera. VI ÄR MÅNGA INBLANDADE och jag tror att vi alla går omkring med tankar som: tänk om vi överreagerar! tänk om vi glömmer något viktigt! tänk om vi är försent ute! Och kanske allra värst: tänk om vi skapar falska förhoppningar eller ger löften som vi inte kan infria. DET ÄR ETT STORT ANSVAR alla inblandade tar på sig. SJÄLV ANSER JAG att vi har haft en hyggligt säker analys som pekar på en betydande risk för översvämning. Därför har vi vågat satsa det går inte att sitta hur länge som helst för att bli säker på hur det ska bli. Framtiden tillhör definitivt inte de som inte vågar ta beslut. NU FÅR DEN HÄR KRÖNIKAN VILA till sig tills den absolut sista dagen då den måste till tryckeriet. Då kanske jag vet hur bra vi planerade och agerade. Men kanske inte det kan vara den dagen det är som värst. NU ÄR DET DEN 7 APRIL. Översvämningsfaran minskar och jag tycker att alla som varit engagerade i detta ska vara stolta över ett mycket väl utfört arbete. Vi gjorde lagom och vi lärde oss en hel del. Slutligen vill jag alldeles särskilt tacka alla er som slet på helger, nätter och kvällar för att Värnamo skulle klara sig så bra under vårfloden! Mats Hoppe Kommunchef 2

4 Viktigt att vara köptrogen Varje år sparar kommunen pengar genom att samordna inköp av varor och tjänster. Genom att bli än mer köptrogna kan vi spara ännu mer. VÄRNAMO KOMMUN KÖPER varor och tjänster för miljoner kronor varje år. Vid upphandling av ramavtal pressar konkurrensen priserna och inköpen kan på så vis bli billigare och man får ut mer för varje skattekrona. KÖPTROHET ÄR VIKTIGT för att kommunen enligt Lagen om offentlig upphandling är skyldiga att följa avtal som upprättats annars finns risk för att vi blir skadeståndsskyldiga. Köptrohet är också viktigt för att kommunen inte ska tappa i trovärdighet på leverantörsmarknaden. Risken är annars att vi inte får lika fördelaktiga anbud vid nästa upphandling. DE AVTAL SOM FINNS UPPHANDLADE finns på intranätet i avtalsdatabasen. Det är en god vana att alltid kolla upp om det finns avtal innan man ska göra ett inköp. Samordnad distributionslösning Från och med 1 mars sköter distributionscentralen leveranser till och från våra enheter i Värnamo kommun när det gäller förbrukningsmaterial. Successivt kommer leveranser av andra varor också skötas av distributionscentralen. SYFTET MED SAMORDNAD distributionslösning är att samla olika varuflöden och minimera behovet av transporter till, från och mellan kommunens förvaltningar. Detta uppnås genom att alla varor samlas i en distributionscentral för att sedan samordnat spridas till mottagarna. Målet är att respektive leveransmottagare normalt endast ska behöva ta emot varor vid bestämda leveransdagar och leverans intervall, till exempel vid ett tillfälle per vecka. 3 Leveransadressen är alltid, när det gäller förbrukningsmaterial, från och med 1 mars följande: Lager & Transport Värnamo Hörle Lagret Jönköpingsvägen Värnamo HAR DU FRÅGOR om detta är du välkommen att ringa Christer Johansson, transportansvarig, anknytning: 7963.

5 IT organiserar för framtiden Framtidens ITorganisation är en sammanhållen verksamhet som administreras på ett ställe för hela kommunen. Tiden är förbi då samma typ av verksamhet på ett effektivt sätt kan utföras på många ställen inom Värnamo kommun. ITVERKSAMHETEN, eller ursprungligen ADBverksamheten, har i Värnamo kommun vuxit fram ur olika verksamheters behov inrättades en ny tjänst som ADBsamordnare eftersom man från politiskt håll tyckte att ADBinvesteringarna kostade kommunen mycket pengar och man ville se över om investeringar och utrustning kunde brukas av flera verksamheter samtidigt som det fanns en oro över att det på vissa håll gjordes felsatsningar p.g.a. bristande kompetens. Ännu fanns ingen tekniker anställd utan de som hade ansvar för utrusningen hade det som en mindre del av sin tjänst som i huvudsak omfattade något helt annat HADE ADB BYTT NAMN till IT och Värnamo kommun anställde sin första ITtekniker. Han anställdes med placering i Stadshuset eftersom man vid denna tidpunkt kunde konstatera att kostnaderna för externa konsulter vida översteg kostnaden för att inrätta en ny tjänst. På högstadieskolorna och på gymnasiet fanns det interna nätverk men här var det fortfarande lärare som hade nedsättning i undervisningsskyldigheten. Ytterligare något år senare anställde en ITtekniker inom barn och utbildningsförvaltningen och sedermera anställdes ytterligare ITtekniker både inom administrationen och inom skolan. FRAMTIDENS ITORGANISATION är en sammanhållen verksamhet som administreras på ett ställe för hela kommunen. Tiden är förbi då samma typ av verksamhet på ett effektivt sätt kan utföras på många ställen inom Värnamo kommun, säger Håkan Axelsson, ITchef. Stora besparingspotentialer finns i att standardisera både utrustning och hur man utför verksamheten. FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS KRAV måsta Värnamo kommun ha en gemensam och sammanhållen syn på ITfrågor. Att som i dagsläget göra samma sak på flera ställen är inte försvarligt i tider av besparing. Därför ska vi nu slå samman nuvarande ITresurser till en avdelning så att man kan kraftsamla och få ett naturligt kompetensutbyte, säger Håkan. Befintliga ITtekniker inom både Barn och utbildningsförvaltningen och Campus kommer att tillhöra kommunledningskontorets ITavdelning. SAMTLIGA ITTEKNIKER inom Barn och utbildningsförvaltningen och Campus överförs till ITavdelningen på Kommunledningskontoret från och med Annette Petersson 4

6 Personalfunktionen centraliseras En utredning är genomförd i syfte att organisera personalfunktionen för att nå en gemensam personalpolitik med ökad enhetlighet vad gäller utveckling, förhållningssätt, tolkningar och tillämpningar och lika stöd och ledning till samtliga chefer. FRÅN OCH MED ska personalfunktionen vara centraliserad. EN CENTRALISERAD personalavdelning kommer att verka på samma sätt gentemot samtliga förvaltningar i kommunen, berättar personalchef Caroline Palmqvist. Under våren 2010 genomförs centraliseringen av personalfunktionen inom barn och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret. Under hösten 2010 genomförs centraliseringen inom omsorgsförvaltningen. Övriga förvaltningar använder redan i dag den centrala personalavdelningen som en stödfunktion i PAfrågor. BERÖR CHEFERNA Centraliseringen av personalfunktionen innebär bland annat att personalavdelningen kommer att utgöra internkonsult och stöd till samtliga chefer i kommunen inom följande personalfrågor och områden: Arbetsrätt och förhandling Kommunikation och information inom PAområdet PAsystem; support, utbildning och utveckling Hälsa; friskvård, rehabilitering och arbetsmiljö Organisationsutveckling och ledarskap Personalekonomi, statistik och uppföljning Strategisk kompetens och personalförsörjning Jämställdhet och diskriminering Löneöversyn och lönepolitik NÄR DU SOM CHEF behöver råd eller hjälp i någon personalfråga är du alltid välkommen att kontakta personalavdelningen. Är du osäker på vem hos oss som kan hjälpa dig så finns information i Trion eller på intranätet under Våra verksamheter, Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Här finns kontaktuppgifter och beskrivningar över vem som arbetar med vad. Annette Petersson Bra bemötande ska vara självklart! Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna? VI FINNS TILL FÖR kommunens medborgare och självklart vill vi att de ska få bra verksamhet och få ut mesta möjliga av sina skattepengar. VÄRNAMO KOMMUN HAR DELTAGIT I ett projekt med syfte att ge en bild av kvaliteten i kommunens olika verksamheter. PROJEKTET har letts av Sveriges Kommuner och Landsting. Den redovisade statistiken ska ge en bild av hur effektivt kommunens skattemedel används och vilka resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva i. Allt beskrivet ur den enskilde medborgarens perspektiv. Kommunens kvalitet i korthet är indelad i fem olika områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Kostnadseffektivitet Värnamo kommun som samhällsbyggare VÄRNAMO ÄR MEDELBRA på det mesta men några saker sticker ut. Bland annat hamnar vi under godkänt när det gäller bemötande. FÖR ATT UNDERSÖKA HUR medarbetare på Värnamo kommun bemöter kommunens medborgare anlitades ett företag som specialiserat sig på den här typen av undersökningar. Bemötandet bedömdes genom att en person från detta företag kontaktade medarbetare inom kommunen via epost och telefon med fiktiva frågor. Resultatet visar att de flera gånger inte fått kontakt med någon handläggare, att informationen som lämnas är för dålig och att handläggarens intresse är lågt. BEMÖTANDE KOMMER ATT BLI ett mycket viktigt område att jobba med för alla medarbetare i Värnamo kommun. Vi finns till för våra kunder och ett gott bemötande ska vara självklart. 5

7 Kompensationsledighet för annandag pingst BESTÄMMELSEN OM kompensationsledighet för annandag pingst omfattar medarbetare på så kallad mjuk vecka, det vill säga att heltidsmåttet enligt AB är 40 timmar per vecka. FÖLJANDE GRUPPER har inte rätt till kompensationsledighet: Lärare som omfattas av AB, bilaga M Medarbetare med annat heltidsmått än 40 timmar per vecka Timavlönade Medarbetare som varit ledig del av månaden och som fått kompensation för annandag pingst hos annan arbetsgivare LEDIGHET TAS UT EFTER ANNANDAG PINGST Enligt AB 13 mom. 2 anmärkning ska medarbetare som fullgjort arbetstid på annandag pingst de år då 6 juni infaller på en lördag eller söndag kompenseras med en ledig arbetsdag under kalenderåret. MEDARBETARE SOM BEVILATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och arbetar korta dagar (t ex 4 eller 6 timmar) kan ta ut en ledig arbetsdag. Antalet timmar på annandag pingst eller den dag då medarbetaren tar ut ledigheten saknar betydelse. MEDARBETARE SOM BEVILJATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och har förlagt denna till en dag i veckan (dock ej måndag) kan ta ut en ledig arbetsdag. MEDARBETARE SOM BEVILJATS PARTIELL ledighet (oavsett anledning) och har förlagt denna till måndagar kan inte ta ut en ledig arbetsdag. MEDARBETARE SOM ÄR SJUKFRÅNVA RANDE på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag om medarbetaren arbetar någon del av månaden (maj). MEDARBETARE SOM ÄR FÖRÄLDRALE DIG eller har tillfällig föräldrapenning (vård av barn) på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag om medarbetaren arbetar någon del av månaden (maj). FixarAnders blir Fixartjänst FRÅN OCH MED 1 APRIL tar personal från räddningstjänsten över utförandet av fixartjänsten efter Anders Berggren som går i pension. BESTÄLLNINGARNA görs, som tidigare, via larmcentralen. Läs mer om vad som gäller för fixartjänsten på under Omsorg & Stöd. Feriejobben i kommunen MÅNGA ungdomar har sökt feriearbete inom kommunens förvaltningar. Senast under vecka 20 ska de som får feriearbete blivit underrättade. DEN LEDIGA ARBETSDAGEN kan tas ut först efter annandag pingst och senast Den kan inte sparas till nästkommande år. MEDARBETARENS ÖNSKEMÅL om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens behov. MEDARBETARE SOM HAR SEMESTER på annandag pingst kan ta ut en ledig arbetsdag. Medarbetare som har semester hela månaden kan ta ut en ledig arbetsdag. Ledighet för pingst kan sökas endast heldag. Medarbetaren söker ledigheten via Heroma självservice och den är valbar tidigast Personalavdelningen Cykla!Cykla! UNDER VÅREN och hösten 2010 kommer du som medborgare ha chansen att delta i folkhälsorådets stora satsning på ökad hälsa och förbättrad miljö,cykla!cykla! Läs mer på Några av vårens utbildningar 20 april: Arkiv och dokumenthantering: Rätt ordning och reda bland upphandlingsdokumenten 6 maj: Arbete på väg Säkerhet på väg 26 maj: Personuppgiftslagen 27 maj: Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Mer information och fler utbildningar finns på intranätet under rubriken Kurser. 6

8 Önskade och oönskade tendenser Personalekonomisk uppföljning 2009 Medarbetarna i Värnamo kommun är den viktigaste framgångsfaktorn för att möta kommuninvånarnas allt högre krav på den kommunala servicen. Att ha rätt person på rätt plats, att rekrytera rätt kompetens och att arbeta för en god arbetsmiljö är strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster som vi levererar. MED EN PERSONALEKONOMISK redovisning har chefer och politiker ett underlag att utgå ifrån vid planering, analys och beslutsfattande av verksamhet, personal, ekonomi och organisation. de mera långsiktiga trenderna, säger Monika Cvitanovic, PAcontroller. Redovisningen kan klargöra såväl önskade som oönskade tendenser inom personalområdet berättar Cecilia Svantesson, PAkonsult. Den är ett led i att bedriva ett aktivt personalpolitiskt arbete. Monika Cvitanovic Syftet med personalekonomisk redovisning är att regelbundet belysa personalsituationen och att kontinuerligt följa utvecklingen för att se I DEN PERSONALEKONOMISKA redovisningen kan du bland annat läsa om: åldersstruktur på anställda inom kommunen, personalavgångar, arbetstidsformer, löner, sjukfrånvaro, och arbetsskador. VISSTE DU till exempel att år 2009 betalades det ut kronor (Sjuhundrasexton miljoner trehundrasjuttioåtta tusen tvåhundrasjuttiotvå kronor) i löner? Eller att 36 % av kommunens anställda arbetar inom barnomsorg/skola? Eller att medelåldern bland de anställda i kommunen är 46 år? Och år 2012 går 35 medarbetare på barn och utbildningsförvaltningen i pension. Cecilia Svantesson DETTA OCH MYCKET MER kan du läsa i den personalekonomiska redovisningen som finns i sin helhet på intranät. Annette Petersson 7 Med med hjälp den av personalekonomiska nyckeltal, bokslut redovisningen och redovisning kan arbetsgivaren få information om verksamhetens hur åtgärder resultat. och händelser rörande personalen påverkar

9 Värnamo kommun äger Värnamo Energi AB I KORTHET... VISSA MEDARBETARE i Värnamo kommun ska bära tjänste IDkort. Beställning... av tjänste IDkort görs sedan månadsskiftet i kommunens växel. FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET administerar Ewa Sundh, PAsystemkon... sult arbetsgivarförsäkringarna AGS KL och TFAKL ALL SUPPORT av de olika delarna i Heroma PAsystem sköts av PAsystemsupport, också supporten av Pro Competence och Heroma Rekrytering, sedan årsskiftet. VÄRNAMO ENERGI BLIR ETT BOLAG till 100 % ägt av Värnamo kommun. Vi kom till ett läge där både vi och E.ON ville äga hela bolaget. Vi drog det längsta strået och gjorde en bra affär. Det är ett välmående företag med framtiden för sig. Företaget ska även fortsättningsvis drivas affärsmässigt och de luckor som E.ON lämnar i styrelsen ska vi försöka fylla med kompetenta ledamöter, säger Mats Hoppe. E.ON FINNS KVAR I VÅR KOMMUN. De har drygt elnätskunder och de kommer även fortsättningsvis att vara en samarbetspartner i vissa projekt. Telefonförsäljare Nej tack VI ÄR MÅNGA som ofta blir uppringda av försäljare. Försäljare som vill erbjuda en tjänst eller sälja en produkt. Många gånger är det representanter från seriösa företag men, tyvärr, blir vi ganska ofta uppringda av mindre seriösa företag. FÖR ATT UNDVIKA problem vill vi uppmana alla att tacka nej till erbjudanden per telefon. Vi har flera gånger fått problem med avtal som vi tecknat per telefon. Många gånger spelar försäljaren in telefonsamtalen som binder oss till ett avtal. Avtal som kostat mycket onödiga pengar och mycket vånda. Be istället försäljaren att kontakta vår upphandlingsavdelning. De ser till att vi följer de lagar och regler vi har att hålla oss till vid inköp, säger kommunjurist Anna ThorénStarby. BEHÖVER DU RÅD och stöd så kontakta Upphandlingsavdelningen. Malin Svensk Livsstilsgruppen dansar salsa UNDER HÖSTEN OCH VINTERN har en grupp medarbetare träffats en gång i veckan för diskussioner och olika aktiviteter. Bland annat har det handlat om att förändra matvanor, lära sig hantera stress och hitta balans i livet. SYFTET MED TRÄFFARNA har varit att få ökad kunskap och förståelse kring livsstilens betydelse för hälsan. Björn Örnberg Måndagen den 22 mars provade livsstilsgruppen på att dansa salsa! 8

10 Upphandlingsavdelningen sköter upphandling av varor och tjänster Upphandlingar, anbud, ramavtal... ja, det är många olika termer att hålla reda på. Men för upphandlingsavdelningen står dessa ord för bra kommunal service. UPPHANDLINGSAVDELNINGEN är kommunens centrala upphandlingsorgan med ansvar för upphandlingar av förvaltningsövergripande karaktär. Upphandlingsavdelningen tillhör kommunledningskontoret. PÅ UPPHANDLINGSAVDELNINGEN arbetar man med att utveckla, strategiskt upphandla och hantera den sammanlagda köpvolymen som inom ramavtalsområdet uppgår till ca 400 miljoner. Det kan till exempel röra sig om datasystem, bilar, försäkringar, livsmedel eller grus. Utöver dessa kommunövergripande ramavtalsupphandlingarna genomför vi också en stor mängd andra typer av upphandlingar på direkt uppdrag från kommunens förvaltningar. SOM EN VIKTIG DEL i det strategiska arbetet informerar och utbildar vi ansvariga personer inom respektive förvaltningar så att dessa ges möjlighet att uppfylla de krav som LOU och kommunens upphandlingspolicy ställer. För att effektivisera och uppnå volymfördelar samverkar vi dessutom med kommuner eller andra myndigheter avseende möjligheter till gemensamma upphandlingar. Till stöd i vårt upphandlingsarbete använder vi oss av ett webbaserat upphandlingssystem. SOM ALLA VÄL KÄNNER TILL så måste alla varor och tjänster upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och är lika för hela EU. Utöver LOU har kommunen dessutom en upphandlingspolicy som beskriver hur förvaltningar och enskilda ska hantera sina inköp. Det bakomliggande syftet med offentlig upphandling är att främja konkurrensen på marknaden och använda skattemedlen på ett effektivt sätt. LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING har under de senaste åren omarbetats och inför halvårsskiftet 2010 kommer ytterligare förändringar som kan vara bra Visste du att upphandlingsavdelningen handlägger fakturor varje år?r år? att känna till. I de fall kommunen bedriver verksamhet som borde konkurrensutsättas, genomför upphandlingar som strider mot LOU eller gör så kallade otillåtna direktupphandlingar kan förvaltningsdomstolen döma ut en marknadsskadeavgift på högst 10 % på kontraktets värde. Förvaltningsdomstolen kan också ogiltigförklara avtal som ingåtts utan att upphandlingen annonserats. UPPHANDLINGSAVDELNINGEN ansvarar för kommunens leverantörsfakturor, totalt får vi cirka fakturor/år varav runt är elektroniska. Vi ser kontinuerligt över hur man kan effektivisera våra handels och fakturaprocesser, ex genom att införa elektronisk handel, öka antalet fakturor som kommer elektroniskt. VI ARBETAR FÖR ATT skapa förutsättningar för att höja kompetensen inom upphandlingsområdet och bidrar därmed till att genomföra goda affärer. Harrieth Forsberg Befattning: Upphandlingschef Harrieth Forsberg B Ansvarsområden: Livsmedel, transporter, utbildning Gillar: Att bara vara i stugan vid Bolmen och att vara mormor. Det här visste ni inte om Harrieth: Redan 1973 gick jag på min första Stoneskonsert 9

11 Daniel Seth Monica Hevosmaa Christer Johansson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: ramavtalsentreprenader, tunga fordon,betong, kabel. Gillar: Irra planlöst i stora städer. Saker ni inte visste om Daniel: Föreläst om ISO :2005 på svenska ambassaden i Tokyo Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av Leverantörsfakturor Tkt, Rtj, Msk, Fritids, Kulturskolan, Figy, Bun centralorten Gillar: Musik,barnbarn,sol och värme Saker ni inte visste om Monica: Fan av facebook Befattning: Projektledare Ansvarsområden: Distributionscentralen, Kombiterminal Gillar: Resa,fotboll,ishockey Saker ni inte visste om Christer: Kör motorcykel. Mattias Hultqvist Eva Gustafson Maria Karlsson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: Fordon, möbler, idrottsmaterial, kemikalier Gillar: Porsche, viner från Nya Zeeland Saker ni inte visste om Mattias: Kastat en frisbee 174 meter Monica Karlsson Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av Leverantörsfakturor, Ehandel, Systemansvarig leverantörsreskontra Raindance Gillar: Böcker,Resor,Konst Saker ni inte visste om Eva: Jag kan gå med slagruta GunBritt Larsson Befattning: Assistent Ansvarsområden: Ansvarig fakturaenheten, Ehandel, uppdatering av information på intranät, assisterar vid upphandling av livsmedel, maskindiskmedel m.m Gillar: Baka bröd, sy, husvagnsliv Saker ni inte visste om Maria: Dansat i Östbogillets folkdanslag Ingegerd Svensson Befattning: Upphandlare Ansvarsområden: Ansvarig Ehandel, Upphandling av ITsystem och produkter, städmaterial Gillar: Golf, Innebandy, Att vara på landet m.m. Saker ni inte visste om Monica: Jobbat i Gällaryds lanthandel Befattning: Assistent Ansvarsområden:Hantering av leverantörsfakturor, Systemansvarig för I&F (FtB) Gillar: Gå i skogen. Lyssna på gospelmusik Saker ni inte visste om GunBritt: Har kört motorsåg. Befattning: Assistent Ansvarsområden: Hantering av leverantörsfakturor, ersättare för systemansvarig I&F (FtB) Gillar: Inredning, renovera hus, husvagnsliv och goda viner. Saker ni inte visste om Ingegerd: Har förarbevis för båt 10

12 Nya medarbetare Tisdagen den 23 februari genomfördes en kommunövergripande introduktionsdag för nyanställda. 24 nyanställda medarbetare från de allra flesta förvaltningarna deltog. Nästa introduktionsdag för nyanställda äger rum 29 april. Personlig kallelse kommer att skickas ut. Välkomna! 11

13 Camilla vill jobba med friskvård Björn, vår friskvårdskonsulent, har under några veckor haft en praktikant hos sig. Camilla, en pigg, glad och mycket trevlig 19åring från Vaggeryd. Jag frågade henne om praktiken hos friskvårdskonsulenten, utbildningen och framtidplanerna. Hur har det varit att praktisera hos Värnamo kommuns friskvårdskonsulent? Praktiken hos friskvårdskonsulenten har varit bra. Det händer hela tiden saker, man behöver aldrig ha tråkigt. Dagarna är inte lika utan det är skiftande arbetsuppgifter hela tiden. Vilka andra praktikplatser har du haft? Jag har tidigare praktiserat på Värnamo sjukhus, äldreboenden och gruppbostäder. Du går omvårdnadsprogrammet på Fenix kunskapscentrum i Vaggeryd, vad tycker du om din valda utbildning? När jag tar studenten nu i vår är jag utbildad undersköterska. Att ha en utbildning i botten som undersköterska är alltid bra. Det kommer alltid finnas möjligheter till arbete inom vården. Hur ser dina framtidsplaner ut? Jag kommer inte att arbete som undersköterska i framtiden bortsett från kortare perioder, till exempel under sommarlov. Till hösten söker jag till högskola/universitet inom området Friskvård och hälsa och hoppas på att få arbeta inom friskvårdsområdet så småningom. Camilla Rumin Namn: 19 år Annette Petersson Ålder: Utanför Vaggeryd Bor: kompisar, läsa, träna Intressen: Vill du arbeta som röstmottagare vid valet i år? SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER är det val. Är du intresserad av att bidra till att de demokratiska spelreglerna upprätthålls? FÖR ATT KOMMUNENS VÄLJARE ska få rätt hjälp i vallokalen och för att se till att de demokratiska reglerna följs behöver vi röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt, samt stor noggrannhet. Röstmottagaren ska bidra till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. RÖSTMOTTAGARNA FINNS i vallokalerna och delar ut valkuvert, tar emot röster, samt svarar på frågor. Inför valdagen får alla röstmottagare information och utbildning. ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta Anna ThorénStarby, kommunjurist, på eller Annette Petersson, valinformatör på

14 Viktigt att växa ProCompetence bidrar till att öka medarbetarnas självinsikt och skapar förutsättningar för en bättre matchning mellan organisationens mål och individens drivkrafter. eller ingå i en projektgrupp där man både kan tillföra och få kunskap. Att utvecklas i jobbet är viktigt för både arbetsglädje och självförtroende dessutom är det ett plus för verksamheten. VÅRA ARBETSOMRÅDEN och uppdrag förändras. FÖR ATT GÖRA ETT BRA jobb och för att stärka verksamheten måste var och en få chans att utveckla sitt kunnande. NÄR VI FÅR MÖJLIGHET att utvecklas ger det större trygghet och vi agerar mer självständigt och blir mer självgående. DET ÄR VIKTIGT att man själv är drivande i sin kompetensutveckling och att man tar ansvar för den. Vad som passar en medarbetare är kanske inte aktuellt för en annan.vi har alla olika behov eftersom vi har olika bakgrunder och erfarenheter. KOMPETENSUTVECKLING kan handla om en kurs eller utbildning men lika väl om att delta i nätverk, få stöd av en mentor PÅ EN ARBETSPLATS där medarbetarna är aktiva, drivande och vill utvecklas skapas dynamik och energi, något som också påverkar verksamhetens resultat. Att vi växer i jobbet är till nytta för alla framför allt för medborgarna i kommunen. Men det blir också inspirerande och roligt att gå till jobbet! UTVECKLINGSSAMTALET är ett bra tillfälle att gå igenom vad man i första hand ska jobba med under närmaste året och vad man behöver för att kunna utföra uppgifterna på bästa sätt. MÅNGA MEDARBETARE och chefer använder Pro Competence som stöd i kompetensplaneringen och det är i Pro Competence viktiga punkter från utvecklingssamtalet och utvecklingsplanerna dokumenteras. SAMTALSTÖDET i Pro Competence ger struktur inför och under samtalet. Medarbetarna får tänka igenom behovet av utveckling i sin yrkesroll och cheferna får ett stöd i förberedelserna av utvecklingssamtalet. Annette Petersson 13

15 kommiform arrangerar Kommunkamp I Apladalen 20 maj Kvällen 20 maj blir det arrangerar Kommiform aktiviteter i Apladalen för alla anställda i Värnamo kommun. Det blir en stationsrunda med roliga tävlingar, liveband tipspromenad och trevligt umgänge! Vi börjar klockan och håller på till cirka klockan Ta med picknickorg och dryck Om ni vill tävla i stationsrundan, anmäl ett lag om 5 personer till: senast 3 maj. Antalet deltagande lag är begränsat till 15 så först till kvarn Vill ni inte tävla i stationsrundan är ni givetvis välkomna ändå. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp! EUjour och lunchföreläsning EUinformatör Mikaela Billström Dinu från Europa Direkt i Jönköpings län informerar om aktuella EUfrågor. Måndag den 19 april 2010 arrangerar Europa Direkt i Jönköpings län, i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län och Värnamo stadsbibliotek, EUjour och en lunchföreläsning om Lissabonfördraget på Värnamo stadsbibliotek. Europa Direkt i Jönköpings län är en del av Europeiska kommissionens informations och kommunikationskontor i EU. Det övergripande syftet för ett Europa Direktkontor är att kommunicera EU med medborgare. Europa Direkt ska på detta sätt utgöra den naturliga länken mellan EU och medborgarna och detta gör vi bland annat genom att föreläsa om och svara på EUfrågor från Jönköpings läns invånare. Europa Direkt i Jönköpings län vill nu ge Värnamos invånare möjlighet att få svar direkt på sina EUrelaterade frågor. Kom och ställ just Din fråga om EU! EUjouren är öppen mellan kl och lunchföreläsningen äger rum kl Vi ser fram emot att möta er och välkomnar alla att delta i detta kostnadsfria arrangemang. För mer information, kontakta EUinformatör Mikaela Billström Dinu på Europa Direkt i Jönköpings län: eller

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Introduktion för chefer

Introduktion för chefer Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Anställningsförmåner i landstinget

Anställningsförmåner i landstinget 1(5) Anställningsförmåner i landstinget Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete Landstingets vision är att Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Introduktionsprogram för nya chefer

Introduktionsprogram för nya chefer Introduktionsprogram för nya chefer Innehållsförteckning Till dig som introducerar ny chef 3 Planering inför introduktion 4 Introduktionsprogram första dagen 5 Introduktionsprogram första veckorna 6 Introduktionsprogram

Läs mer