energi Ett lyft för Vetlanda! tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB"

Transkript

1 energi tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB Ett lyft för Vetlanda!

2 Utan Vetab stannar Vetlanda Vetab är ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Koncernen är helägd av Vetlanda Kommun. Bolagets verksamheter är omfattande och bland dessa finns eldistribution, miljö/återvinning, fjärrvärme, laboratorium, vatten/avlopp och bredband. Moderbolaget har runt 80 medarbetare som tillsammans utgör en ovärderlig resurs för bolagets verksamhet och kunder. Dotterbolaget Elhandel i Vetlanda AB bedriver framgångsrikt inköp och försäljning samt produktion av elenergi. Dotterbolaget Avfallskemi Sydost AB utför rening av oljeskadat vatten i modern anläggning på Flishultsområdet. Vetab är även delägare i Norra Smålands Energi, Smålands Bredband AB och Vetlanda Sävsjö Fiber AB. Ola Rosander Välkommen till kundservice! Vi finns på huvudkontoret på Upplandavägen 16. Huvudkontoret med reception och telefonväxel är öppet vardagar Vi tar emot alla typer av frågeställningar som rör våra verksamheter. Ring oss på telefon eller besök oss! E-post: Postadress: Box 154, Vetlanda Besöks och leveransadress: Upplandavägen 16, Vetlanda Kraftvärmeverket invigs Med framtiden och miljön i fokus En intensiv, fyraårig resa är framme vid sitt slutmål: Vetab inviger ett nytt kraftvärmeverk på Stickanområdet i Vetlanda. Vad energitillskottet betyder ytterligare? En fantastisk möjlighet att trygga kommunens framtida energibehov med miljöns bästa för ögonen. Nu trycker vi på startknappen och bjuder in er alla att ta del av arbetet som varit. När det planerade kraftvärmeverket nu blivit verklighet så kommer vi att klara oss nästan helt utan olja. Huvudsakliga bränslet blir istället flis framställt av returträ. Dessutom är vi lite av pionjärer när vi ska elda slammet från våra reningsverk. Dessa bränslen kan du läsa mer om på annan plats i denna tidning. Genom att elda med biobränsle ersätts inte bara oljan. De besparar även miljön genom att vi minskar koloxidutsläppen motsvarande vad sextusen personbilar släpper ut vid körning ett varv runt jorden. Den nya anläggningen ger en kombinerad el- och värmeproduktion. Fjärrvärme, hetvatten, processånga och el kommer att levereras. Våra äldre pannor på samma område kommer att finnas kvar som extraresurs vid tekniska uppehåll för den nya pannan och under kalla vinterdagar. Att värma många fastigheter med fjärrvärme från ett fåtal stora pannor med effektiv rening är ett utmärkt sätt att minska miljöpåverkande utsläpp. Med fjärrvärme blir utsläppen till luft, mark och vatten väsentligt mindre än om varje enskild fastighet eldar i en egen panna. Placeringen på Stickanområdet är strategiskt mycket lyckad. Kraftvärmeverket är granne med flera stora industrier och här finns också närhet till de centrala delarna av Vetlanda. Vi har sluppit stora kostnader i långa lednings- och kulvertsystem. Istället kan vi uppnå många synergieffekter och anläggningen kommer verkligen att vara hjärtat i Vetabs verksamhet. Ett hjärta som pumpar ut energi som aldrig förr. Den totala investeringen ligger på 316 miljoner kronor. Det är den största enskilda investeringen i Vetlanda kommuns historia. Summan svindlar till och med för oss. Men det är definitivt en investering värd att ta för framtiden. Kraftvärmeverket ska förse oss med stora mängder värme och el under en lång tid framöver. Och det sker på bästa tänkbara sätt för miljön och med tanke på framtida generationer. Vi tar ansvar för vår egen miljöpåverkan redan idag. Det värmer gott i både själ och hjärta! Välkommen till oss! säger Ola Rosander, vd Vetab Vetabs tidning är producerad av Roxx Media Sverige, Projektledare Vetab: Bo Skeberg. Projektledare Roxx: Stefan Andersson. Redaktör: Mats Konrad. Omslagsbild: Birger Lallo. Mediasäljare: Helene Fransson. Annonsoriginal: Sofia Fasth. Grafisk form & layout: Daniel P-Sandin. Tryck: Printfabriken. Gör som VETAB, anlita oss till era bygg- och smidesprojekt! Din rörinstallatör VÄRME & SANITET INDUSTRI, FJÄRRVÄRME Certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO NVS INSTALLATION AB Vetlanda Nässjö Sävsjö

3 innehåll Råvaran På avfallsanläggningen i Flishults hanteras och mellanlagras pannans bränsle. 6 Vetab Det här gör Vetab och dess dotterbolag 8 Pannan som bland annat går på vatten Returträ är bränslet som främst används men även vatten, läs hur det är möjligt. 9 Vetlandas egen Golden Gate Ett 130 meter långt matarband förser pannan med bränsle. 10 Ett rejält lyft Ett 20 meter högt lyft av en central del i pannan som väger 90 ton. 11 Vetlanda-El Då kan du vara säker på lokalproducerad el. 13 Labbet Säkerställer dricksvattnets kvalitet. 14 Håller dig uppdaterad med den senaste informationen. 15 Tips & råd Du kan med enkla medel påverka din energiförbrukning åt rätt håll. Entreprenadbesiktning och Byggkontroll 3

4 råvaran Anläggningen rymmer flera verksamheter: Återvinningcentral, optisk sortering för hushållssopor, oljereningsanläggning och deponier för farligt och icke farligt avfall. Öppettider 2013 Måndag - fredag Lördag, Extra öppet till på onsdagar 15/3-15/11. Helgdagar, stängt. Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton stängt. Per Johansson Här finns bränslet Flishults avfallsanläggning ligger utmed länsväg 127 mot Sävsjö, cirka sex kilometer från Vetlanda. Här kan privatpersoner och företag lämna sitt avfall för en miljöriktig hantering. Det är också här som en del av bränslet till det nya kraftvärmeverket mellanlagras. Anläggningen i Flishult har funnits sedan Hit levereras restavfall från kringliggande kommuner. När det gäller hushållsavfall på Återvinningscentralen består det till största delen av avfall från hushållen i Vetlanda och Sävsjö kommuner. Flishult utvecklas kontinuerligt och rustas hela tiden upp för att möta den aktuella efterfrågan. Rejäla ytor har skapats för att kunna fungera som mellanlagring och hantering av bränslet som ska användas på det nya kraftvärmeverket. Projektledare Per Johansson berättar mer: Här finns gott om plats för att lagra bland annat returträ. Det är allt från träspill från våra närliggande träindustrier, till lastpallar, plywood och spånskivor, byggmaterial, trämöbler och annat. En hel del av detta material kommer från privata hushåll. Det blir den typen av material som på sikt kommer att utgöra huvuddelen av bränslet till kraftvärmeverket. Klara miljöfördelar Råvaran av returträ kan alltså vara ytbehandlad. Det utgör inget hinder vare sig av effekt- eller miljömässiga skäl, bland annat tack vare att pannan har en högeffektiv reningsprocess. Allt material går igenom en flistugg. Vid flisningen tas metalldetaljer som beslag, skruvar och spik bort med hjälp av en magnetavskiljare. Energiåtervinning från kasserade träprodukter är ett aktivt val som ger klara miljöfördelar, säger Per Johansson. 4

5 VI KÖPER JÄRNA DITT METALLSKROT. Snabbt, enkelt och lönsamt för dig! Järn och metall kan återvinnas hur många gånger som helst, därför är vi på Stena Recycling i Vetlanda alltid intresserade av att köpa järn- och metallskrot från både privatpersoner och företagare. Med oss får du, förutom bästa möjliga avsättning, säkra transporter, korrekt hantering och högsta återvinningsgrad för ditt material. Kontakta oss redan nu så berättar vi hur du kan göra din avfallshantering mer lönsam. Vi köper allt järn- och metallskrot för återvinning. Du kan leverera direkt till vår skrotgård i Vetlanda. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag. Öppet mån-fre Lunchstängt Stena Recycling i Vetlanda Hammargatan 8, tfn E-post:

6 Det Vetab Fjärrvärme Rekommenderas varmt Vetab har fjärrvärmenät i centralorten, Holsbybrunn och Ekenässjön. Vi erbjuder fjärrvärme med en trygg värmeekonomi och nästan all fjärrvärme kommer från förnyelsebart träbränsle, vilket ger en avsevärd miljöförbättring. Fjärrvärme är bra både för miljö och plånbok! Vetab Marksanering Grundligt rent Vetlanda Energi och Teknik AB planerar, leder och utför undersökningar och saneringar av förorenad mark. Bortschaktade jordmassor behandlas och/ eller deponeras. Till stor del sker omhändertagandet på Vetabs avfallsanläggning i Flishult, där även en deponi för farligt avfall finns. Målet med marksaneringsprojekten är att återställa miljön så att områdena kan användas utan hälsorisker och att djur och växtliv inte ska påverkas negativt. Vetab kan även på uppdrag utföra undersökningar eller planera och leda saneringar av andra förorenade områden i regionen. Vetab Bredband Nyttiga fibrer Vetab Bredband har bredbandsnät, huvudsakligen uppbyggt med fiberkabel och som täcker i stort sett hela kommunen. I bredbandsnätet finns det tre olika roller: I grunden en nätägare, Vetab Bredband, som äger, underhåller och bygger ut nätet. Den som ser till att det finns tjänster och att rätt tjänst kommer till rätt kund kallas kommunikationsoperatör. Den tredje rollen har tjänsteleverantörerna som levererar till exempel Internet, Telefoni och TV. 6

7 här gör vi Vetab Miljö & återvinning Rena vardagen Miljö och återvinning ansvarar för hushållsavfallet i Vetlanda kommun. Att sortera och återvinna avfall är av stor betydelse för allas vår framtid, därför sorterar alla invånare i Vetlanda kommun sitt hushållsavfall i olikfärgade påsar. Vi erbjuder också industrier och verksamheter en bra miljöservice till konkurrenskraftiga priser. Flishults avfallsanläggning är hjärtat i verksamheten. Här lämnar både privatpersoner och företag sitt sorterade avfall. Läs mer på sidan 4. Vetab Vatten & avlopp Vatten så klart Vetab levererar Vetlandas mest populära dryck! Vetabs vattenledningsnät och tillhörande anläggningar håller hög standard och levererar högklassigt vatten till hushållen i Vetlanda kommun. Vetab Elnät Garanterat i ledningen Elnätverksamheten omfattar överföring av el till kunder inom distributionsområdet, som utgörs av den centrala delen av Vetlanda kommun. Vi har byggt nätet, vi underhåller, förnyar och övervakar det. Vi mäter hur mycket energi ni använt och ser till att ert elförsäljningsbolag får riktiga uppgifter på er elförbrukning. Vetab elnät säljer inte el, det gör Elhandel i Vetlanda AB. Förutom driften av ledningar, kablar och transformatorer har vi även vägbelysning, entreprenad och andra energitjänster på programmet. Fakta om elnätet Nätkunder: 8460 Total ledningslängd: 600 km Fördelningsstationer 40/10 kv: 5 st Nätstationer 10/0,4 kv: 195 Vetab Laboratorium Som fisken i vattnet Läs mer om oss på sidan 13. Vetab Avfallskemi Behandlar flytande avfall med fast hand Vetab Avfallskemi utför behandling av flytande avfall. På anläggningen i Flishult är vi måna om att utföra bästa möjliga behandling med hänsyn till både ekonomi och miljö. Genom att Vetab Avfallskemi på ett naturligt sätt ingår i den totala service som vi erbjuder på avfallsanläggningen spelar vi även i denna verksamhet en neutral roll i relationerna med de aktörer som finns på marknaden. Vetab Elhandel Elavtal för smålänningar Vetab Elhandel säljer och producerar el till kunder med småländskt sinne för ekonomi och köptrygghet. Vi agerar lokalt i Vetlanda och regionalt på Höglandet och finns därför alltid nära till hands för kunden. Vi har alltid konkurrenskraftiga elpriser och vår kompetenta personal hjälper gärna till med alla sorters energifrågor. 7

8 En liten bakgrund Befintliga biobränslepannor är ålderstigna och har otillräcklig kapacitet samtidigt som efterfrågan på fjärrvärme ökar. Bränslekostnaden har ökat på grund av stor oljeanvändning och ökade biobränslepriser. Vetab hanterar vissa returbränslen redan idag inom återvinningsverksamheten och har även behov av att destruera avloppsslam från Vetabs avloppsreningsverk. Med bakgrund av detta var det självklart att idén föddes om att uppföra ett kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme, processvärme och elkraft från rent biobränsle, returbränslen och slam. Placeringen av kraftvärmeverket på Stickanområdet ger flera fördelar: värmenätet är uppbyggt med området som hjärta med ackumulator och distributionscentral. En placering längre ut skulle medföra omfattande kulvertarbeten. Ånga som produveras används inom området. Den nya anläggningen ger bättre närmiljö jämfört med tidigare förhållanden. FAKTA OM DET NYA KRAFTVÄRMEVERKET Eleffekt generator 7 MW Total värmeeffekt panna 27 MW Rökgaskondensering 5MW Beräknad årlig elproduktion 27 GWh Beräknad årlig värmeproduktion 106 GWh Placerad på Stickanområdet intill befintlig anläggning Från verket levereras fjärrvärme, hetvatten, processånga och el Tro t eller ej Pannan som går på vatten Returträ är huvudsakliga bränslet i kraftvärmeverket. Men viss del av energin kommer att produceras med hjälp av slam från våra reningsverk. Slammet är ett bra kompletteringsbränsle, trots att det till åttio procent består av vatten. Det här kommer vi att elda med: Returträ skräp som blir energi Som namnet avslöjar, så är detta återanvänt trä. Det kan vara din gamla bokhylla som du slängde på Flishuls avfallsanläggning, träspill från Swedish Match i Vetlanda, lastpallar, dörrlister från din villarenovering, ja alla typer av trä som tidigare haft en annan funktion. Genom att låta detta material som annars skulle blivit kasserat bli till bränsle, bidrar vi till en god miljöhållning enligt kretsloppsprincipen. Allt trä frigörs från metallbeslag och kvar blir en ren träprodukt som flisas innan det eldas i kraftvärmeverket. Grot spillet från skogen Vid avverkning i skogen bildas spill i form av grenar, ris och toppar när skogsmaskinerna tar tillvara trädstockar. Detta kallas för Grot. Det är ett mycket vanligt bränsle i kraftvärmeverk i hela Sverige. Grot bearbetas i regel direkt i skogen, flisas och fraktas raka vägen till kraftvärmeverket. Slam att elda med vatten En liten del av energin kommer att produceras när vi sameldar träflis med slam. Slammet är restprodukten som bildas när vatten renas i våra reningsverk. Peter Nilsson Snabba fakta Vid full last kommer det att gå åt 700 m 3 bränsle per dygn i den nya pannan, några få riktigt kalla dygn kommer det dessutom att gå åt nästan lika mycket i de gamla pannorna. Bränslemängden motsvarar cirka fem fullastade lastbilar per dag till nya pannan. Transporterna av slam från reningsverken till kraftvärmeverket kommer att ske i slutna containrar eller i direktledningar. Slammet består till åttio procent av vatten, så det kan verka otroligt att det ger positiva effekter på förbränningsprocessen, men det är just vad det gör! Slammet innehåller små mängder svavel som dels bättrar på förbränningen, men som också binder alkalimetaller så att dessa förbränns. En effektiv rökgasrening förhindrar att skadliga ämnen släpps ut i via skorstenen. Att låta slammet bli till bränsle är i vår mening det bästa sättet att ta tillvara innehållet. Särskilt ur miljösynpunkt: skadliga ämnen i slammet, som till exempel kadmium och kvicksilver, plockar vi ju bort från kretsloppet. Nu är slammet inte på något sätt en stor del av bränslet, men en viktig komponent i vår strävan att jobba med långsiktiga miljömål där vi själva ansvarar för att ta hand om alla de typer av avfall som produceras, säger fjärrvärmechef Peter Nilsson. 8

9 april 2013 Vetab tar över från entreprenör december 2012 start av elproduktion november 2012 start av värmeproduktion Hållpunkter nya kraftvärmeverket januari 2012 Ugnen monterad oktober 2011 Officiellt första spadtag augusti 2011 Byggstart juni 2011 Kontrakt entreprenör Vetlandas egen Golden Gate En kraftvärmeanläggning består av en rad olika enheter, alla anpassade för just den här enskilda platsen. Matningen av bränsle är värt sitt eget kapitel. Allt flis som levereras stjälps av på en specialbyggd golvplatta i bränsledepån intill huvudbyggnaden. Här skrapas fliset vidare med hjälp av enorma rakor i golvet. Via två stora transportörer hamnar fliset på en 130 meter lång conveyer, ett matningsband som ser till att bränslet till slut når pannan. Matningsbandet är den iögonfallande röda bron som går mellan bränsledepån och kraftvärmebyggnaden. Den har redan döpts till Vetlandas egen Golden Gate, och likheterna med förebilden i San Fransisco finns där onekligen. Men det mest intressanta finns på insidan: Inuti bron transporteras fliset på en gummimatta. Vanligast är att mattan löper på metallrullar, men de kan ge ifrån sig ett mekaniskt ljud. Nu ligger vi nära bebyggelse och vi vill undvika störande ljud så långt det är möjligt. Därför har vi valt att driva mattan med hjälp av luft. Det ska ge en tystare drift plus att vi bedömer det som en pålitlig och smidig konstruktion, säger Vetabs projektkoordinator Johan Björnhag. maj 2011 Miljötillstånd beviljat oktober 2010 Detaljplan antagen, upphandling september 2010 Beslut i KF augusti 2010 Beslut i Vetabs styrelse mars 2010 Ansökan om miljötillstånd juni 2009 Förstudie klar, offerter tas in november 2008 Projektet startar 9

10 Elproduktionen vid Stickanområdet Ett sån t lyft Rökgasrening minskar utsläppen En gigantisk kran lyfte den 90 ton tunga ekonomisern på plats i bygget. Den levererades i ett stycke och är specialgjord för just denna anläggning. Ekonomisern är en viktig del för att göra anläggningen så effektiv och miljövänlig som möjligt. Själva pannan svetsades samman på plats av fyra olika sektioner som vardera vägde mellan 25 och 30 ton. Den femte och tyngsta delen, ekonomisern kom färdig till Vetlanda. För att få ner den i det stativ som byggts var delen tvungen att lyftas tjugo meter rakt upp i luften. Den är special tillverkad i Polen och kördes på en 39 meter lång lastbilstrailer från Krakow till Vetlanda. Ekonomiserns placering i anläggningen är på tio meters höjd. Det var nog ett av de häftigaste lyften som gjorts i Vetlanda, säger Vetabs projektkoordinator Johan Björnhag. Ekonomisern tar tillvara på rökgaserna där avgasvärmen förvärmer det vatten som tillförs ångpannan innan det heta vattnet leds ut i fjärrvärmesystemet. Rökgaserna renas med hjälp av ett textilfilter. Här avskiljs oönskade partiklar och gaser från rökgasen. Genom rökgasrening minskar vi effektivt mängden miljö- och hälsofarliga utsläpp till atmosfären, säger Johan Björnhag. Elproduktionen beräknas bli något över 7 MW. Viss del går åt till egen energiförbrukning på Stickanområdet, kvar blir 5,5-6 MW som kommer att matas ut på Vetabs Elnät. Fördelar med att ha elproduktion inom nätområdet är flera. Man minskar elens överföringsavstånd, får mindre nätförluster och minskade kostnader. Om elproduktionen garanteras under den kalla årstiden kan elnätet gör besparingar genom att abonnera på ett lägre effektuttag mot överliggande nät. Detta gör då att ett bättre pris kan betalas för den lokalproducerade elen under vintermånaderna. Utsläppen av stoft och koldioxid på Stickanområdet minskar stadigt På 1990-talet var utsläpp till luft vid Stickan 350 mg/m 3. Det nya miljötillståndet medger ett utsläpp på upp till 15 mg/m 3. Med det befintliga elektrofiltret och det nya kraftvärmeverkets textilfilter kommer utsläppen att bli under hälften av vad som är godkänt i miljötillståndet. Oljeförbrukningen per årsbasis kommer att minska från cirka kubikmeter ner till cirka 300. Den geografiska placeringen på anläggningen är verkligen perfekt: inte bara för ånga och värmeleveranser, utan även för elnätet. Förbrukningen är hög både vid närliggande industrier och i stadskärnan. Under anläggningens byggtid har personal från elnätet bidragit med tekniskt kunnande och rena utförandearbeten. Bland annat har man varit delaktig i uppbyggnaden av ett jordnings- och åskavlednings system som ur säkerhetssynpunkt skulle kunna jämföras med ett Fort Knox. Detta och andra arbeten på anläggningen har gjort att en bred kunskap nu finns i bolaget och som kan vara till stor nytta i framtiden. Lite drygt 1600 ventiler reglerar flödet av vatten och ånga. Vi utför elinstallationer, industriel, elprojektering, larm, antenn, tele, data, kyl- o värmepumpsanläggningar 10

11 Vetlanda-el Det närmaste vi har Vetlanda-el är också själva kärnan i hur Vetab arbetar: nära kunden och alltid lätta att få tag på. Elen du använder till din läslampa eller brödrost kan i princip framställas var som helst. Vill du vara säker på att handla riktigt närproducerad el, då ska du välja Vetlanda-el. Det är nämligen så Vetab valt att kalla elen som det nya kraftvärmeverket på Stickanområdet producerar. Sedan tidigare har Vetab produkten Lokal-el. Det är elektricitet som kommer från Emån via de två vattenkraftverken vid Alseda: Aspö och Bruksgården. Kraftvärmeverket innebär ett enormt tillskott för oss. Vi kommer att ha stora möjligheter att förse Vetlandaborna med närproducerad el genom denna satsning, då verket beräknas producera över 27 GWh ( kwh) per år, säger Vetabs elhandelschef, Lena Karlsson. Det lokala tänkandet har betydelse för kunden som uppskattar att elen produceras nära, har full spårbarhet och att den står för ett gott miljöval. Vi har märkt en ökad miljömedvetenhet bland våra kunder och det tycker vi är bra. Vetlanda-el är också själva kärnan i hur Vetab arbetar: nära kunden och alltid lätta att få tag på. Anpassade avtal Lena ansvarar för elhandeln på Vetab, både inköp och försäljning. Hon har daglig kontakt med privatkunder och företag. Hon ser ett mervärde i att Vetab erbjuder anpassade elavtal. Lena Karlsson Privatkunden värderar ett lågt pris i kombination med smidiga avtal. Vi har ju också flera tjänster i vårt utbud, som bredband, vatten, renhållning och fjärrvärme, och för kunden är det enklare med en leverantör och en faktura för dessa tjänster. Våra företagskunder erbjuds flera avtalsalternativ och vi hjälper gärna till med att skräddarsy elavtal för att på bästa sätt passa just för den kundens behov, säger Lena Karlsson. Vi arbetar alltid för kundens bästa och våra ledord är trygghet, ärlighet och engagemang, avslutar Lena Karlsson. Småländsk el Fortfarande väldigt nära Mitt i skogen utmed väg 34 i Hultsfreds kommun, mellan orterna Mörlunda och Bockara, finns Ryningsnäs vindkraftpark. Trots tornhöjder på 100 respektive 80 meter gör den täta skogen att de knappt syns förrän man kommer alldeles nära verken. Verken i Ryningsnäs har stor betydelse för vindkraftsatsningar som görs på land. Här bedrivs forskning om möjligheterna för vindkraft i skog och det är i första hand här som Vetabs Småländska el produceras. Vattenkraft runt husknuten Produktionen av Vetabs Lokal-el sker i två vattenkraftverk i Emån vid Alseda, Bruksgården och Aspö. Bruksgårdens vattenkraftverk är det äldsta av de två. Här startade produktionen redan 1907 i en turbin som nu är riven. Den nuvarande anläggningen byggdes vid sidan av den gamla och togs i drift Vattenkraftverken ger tillsammans cirka 7 GWh/år. När vattenkraftverken går för fullt motsvarar produktionen nästan 10 % av elförbrukningen i Vetabs nätområde vilket är betydande. Stor vattentillgång är inte den enda anledningen till att produktionen är så god. Man ser nu resultat av de investeringar som gjorts för att förbättra och modernisera kraftverken. Nya grindrensare har monterats vid vattenintagen på stationerna för att hålla rent från grenar och växtdelar så att maximalt tillflöde kan ske moderniserades även regleringsutrustningen för att kunna ta ut maximal effekt ur stationerna. EC-Power AB har utfört förstudie, kalkyler, förfrågningsunderlag, upphandling och processbyggledning för det totala kraftvärmeprojektet. The perfect basis for your automation: The perfect basis for your automation: Sensors Sensors from from SICK SICK I projektet har Envima bistått vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. Leading technologies and expertise worldwide Leading technologies and expertise worldwide Sensors and their application that is SICK. From factory automation to logistics automation and process Sensors and automation, their application SICK is one of that the leading is SICK. producers From factory of sensors. automation As a technology to logistics and market automation leader, SICK and s sensors process automation, and SICK application is one solutions of the for leading industrial producers use create of the sensors. perfect basis As a for technology reliable and and efficient market control leader, of processes, SICK s sensors and application for protecting solutions people for from industrial accidents, use and create for preventing the perfect environmental basis for damage. reliable and efficient control of processes, for protecting people from accidents, and for preventing environmental damage. SICK AB Botkyrkavägen Vårby SICK AB Botkyrkavägen Vårby

12 Skräddarsydd utbildning PROJEKTLEDNING för kraftvärmeverkets personal Under våren 2012 genomgick all personal vid DRIFTSÄTTNING fjärrvärmeav- Kännetecknande för utbildningarna är en hög teoretisk nivå delningen på Vetlanda Energi & Teknik AB en utbildning i Ång- och Turbinteknik som skräddarsytts för de förändringar drift och underhåll står inför då de tar steget från värmeverk till kraftvärmeverk. UTBILDNING Utbildningen genomfördes av Torbjörn Walfridsson, Per Styrlin och Mats Ericsson på konsultföretaget DU Teknik AB:s utbildningsavdelning Driftskolan. Där bedrivs både öppen och anpassad utbildning för kraftvärmebranschen. kombinerad med lärarnas mångåriga erfarenhet från drift och underhåll av kraftvärmeverk och inslaget av praktiska exempel från kundens egen anläggning. Förutom Ång- och Turbinteknik erbjuder Driftskolan utbildningar inom bl.a. fastbränsleeldning, matarvattenbehandling och elteknik. Driftskolan utför även utbildning och dokumentation på uppdrag av t.ex. panntillverkare. PROJEKTLEDNING DRIFTSÄTTNING UTBILDNING VI KAN KRAFTVÄRME VI 34 KAN 50 KRAFTVÄRME GÄVLE GÖTEBORG KALMAR LULEÅ NORRKÖPING GÄVLE GÖTEBORG KALMAR LULEÅ NORRKÖPING Delphi alltid i framkant Advokatfirman Delphi fokuserar på affärsnyttan för klienterna. Därför ser Delphi alltid till att ta reda på så mycket som möjligt om de verksamheter som man företräder. Som ett led i att arbeta nära klienterna fungerar Delphi även som samarbetspartner och bollplank. På det sättet är man proaktiv genom att ge information och rådgivning, såväl för den pågående verksamheten som dess framtid. Det är på detta sätt Delphi tillsammans med Vetlanda Energi har skapat ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. delphi.se Vetlanda Energi.indd :01:38

13 Vetab Laboratorium Kontakt Laboratoriet är säkrast bemannat vardagar mellan kl Adress: Upplandavägen 16, intill Vetabs huvudkontor. Tel: Vi kollar ditt vatten Vetabs laboratorium är inte bara till för att analysera vatten inom Vetabs verksamheter eller gentemot industrier. Hit kan du vända dig som privatperson när du har frågor kring din privata brunn och behöver professionella analyser av vattenkvaliteten. Vetabs laboratorium är ackrediterat och godkänt för att göra analyser av miljö-, avlopps- och dricksvatten. Personalen har behörighet för provtagning och utsläppskontroll. I första hand arbetar vi med att kontrollera kommunens vatten- och avloppsreningsverk. På uppdrag av Emåförbundet utför vi provtagningar och analyser i hela Emåns avrinningsområde. Vi utför även utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag och industrier, säger laboratoriechef Yvonne Gunnevik. Vårt viktigaste livsmedel Vatten är på många sätt vårt viktigaste livsmedel. Leveranserna av dricksvatten ut till konsument är noga kontrollerade och i Sverige har vi från kommunala vattendistributörer generellt en mycket hög kvalitet på dricksvattnet. Ett vattenlaboratorium har som högsta prioritet att dricksvattnet ska vara bakteriefritt, vilket Vetab och andra leve rantörer klarar genom olika reningsprocesser. Ph-värdet är viktigt, inte minst för att det ska vara skonsamt mot ledningssystemen. Sedan håller laboratoriet noggrann koll på mängden metaller och andra ämnen i vattnet. Vi testar ditt brunnsvatten Om du har en egen brunn kan du också få ditt vatten analyserat. Jag rekommenderar att du analyserar ditt vatten 1 gång per år. Detta kan vara lämpligt till exempel när brunnen är ny eller om vattnet är färgat, luktar illa eller ger beläggningar. Det kan också kännas säkert med en analys om förändringar sker, som när du ska hyra ut ditt hus eller om det ska bli tillökning i familjen. Proverna tas i särskilda flaskor som du hämtar hos oss. När analyserna är gjorda får du en rapport med eventuella anmärkningar och besked om vattnet är tjänligt eller inte. Väl förberedda På laboratoriet arbetar idag laboratoriechef Yvonne Gunnevik samt laboratorieingenjörerna Marie Wäglind och Marianne Andersson. När nu Vetab investerar i ett nytt kraftvärmeverk kommer självklart analyserna av processvattnet att ske hos kollegorna på Vetabs laboratorium. Kraftvärmeverket har avancerade reningsprocesser i flera steg och det är Snabba fakta Om allt kommunalt dricksvatten som produceras fördelas på alla användare förbrukas cirka 280 liter per person och dygn. 10 procent av det kommunala vattnet används inom industrin. 10 procent av det kommunala vattnet används för allmänna ändamål som till exempel vid sjukhus och skolor. 20 procent av det kommunala vattnet används vid vattenverken för egen förbrukning. Här ingår också ledningsförluster. 60 procent av det kommunala vattnet används i hushållen. olika typer av vattenkvaliteter som kommer att analyseras. Det här är något vi alla ser fram emot, men det kommer inte att innebära nya metoder för oss. Allt är bekant för oss och vi är väl förberedda, försäkrar Yvonne Gunnevik. Yvonne Gunnevik 13

14 En ström av information På vår hemsida finns de senaste nyheterna om allt som händer på Vetlanda Energi & Teknik AB. Informationen på hemsidan är omfattande och lätt att ta till sig även för den lite ovane internetanvändaren. Ta dig en stund och leta fram det du själv vill veta, eller låt dig bara informeras. Om du efter att ha bekantat dig med vår hemsida ändå har frågetecken som måste rätas ut, ring oss gärna eller kom till vårt kontor! Här är några exempel på vad du hittar på Se dagsfärskt elpris redan på startsidan. Information om eventuella driftstörningar i våra nät. Tips hur du sorterar dina sopor. Flishult Live direktsänd webbkamera som visar om det är kö till återvinningscentralen. Det kan vara smidigt om du lastat hyrsläpet fullt och vill veta att det är fritt fram direkt när du kommer. Under länken kundservice kan du som är kund hos oss få svar på de allra flesta praktiska frågor du kan ha kring dina abonnemang och fakturor. Du kan även lämna din mätarställning, göra flyttanmälan eller anmäla fel. Er energiflisleverantör Passion for heat & power Box 34, Norrtälje Telefon fax Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Alltid på väg 14

15 Tips & Råd Det går att få både en lägre elräkning och en friskare miljö genom att göra några enkla förändringar i ditt hem och din vardag. I hela bostaden Släck lamporna när du lämnar ett rum och använd gärna lågenergilampor. Täta fönster och dörrar med gummilister Dra gardiner, rullgardiner eller persienner för fönstren nattetid, så läcker de inte så mycket värme. Välj rätt temperatur. Bra temperatur är 20 grader, gärna lägre i sovrum. Reser du bort, sänk värmen rejält. 15 grader är lagom. Har du uppvärmt garage eller uterum, ställ in värmen på 5 grader. Vädra hellre snabbt och intensivt med tvärdrag än med små springor hela tiden. I vardagsrummet Samla kontakterna från tv, video och boxar i en grendosa med brytare, så är det enklare att stänga av strömmen när du inte tittar. Gör likadant med dator, skrivare, modem och annan elektrisk utrustning som du har i hemmet. Tänk på att hemelektronik förbrukar energi i standbyläge, visserligen inte så mycket som när apparaten är påslagen, men det kan löna sig att se hur många standbyapparater du har i ditt hem. Använd timer till julgransbelysning, fönsterbelysning, växtbelysning och apparater som inte behöver vara på dygnet runt. Ställ inte soffan framför elementet, för den sväljer värmen. I köket Matlagning Använd helst vattenkokare när du ska värma vatten och värm bara så mycket du behöver. Kastruller ska ha flata bottnar, tättslutande lock och passa plattorna. Mikron är bra när du ska värma en liten portion mat eller en kopp vatten. Disk Använd diskmaskin i stället för att handdiska i varmt vatten. Skölj av disken med kallt vatten i balja innan du sätter in den i diskmaskinen och starta inte diskmaskinen förrän den är full. Montera snålspolande engreppsblandare. Kyl och frys Kylen ska stå på +5 och frysen på -18, varken mer eller mindre och glöm inte att frosta av frysen regelbundet. Dammsug och torka av kyl och frys utvändigt ibland. kom ihåg kylelementen på baksidan! Vid köp av nya nya vitvaror, köp med bästa energiklass. I badrummet och tvättstugan Dusch Duscha istället för att bada i badkar och stäng av duschen när du tvålar in dig. Duscha inte längre än ett par minuter. Använd snålspolande duschhandtag. Om du duschar längre än cirka femton minuter, då motsvarar det ett fullt badkar! Tvätt Fyll tvättmaskinen varje gång du tvättar och använd gärna sparprogrammet utan förtvätt. Häng tvätten på strecket så ofta vädret tillåter. Tvätta inte kläderna varmare än du behöver. Köper du ny tvättmaskin, välj en med bästa energiklass. Hur mycket räcker 1 kilowattimme till? En kilowatttimme räcker till olika mycket beroende på vilken effekt apparaten har. Här visar vi några exempel på vad du kan göra med 1 kilowattimme. Du kan använda: infravärme med effekten watt i 30 minuter. en hårtork med effekten watt i 37,5 minuter. en spisplatta med effekten watt i 40 minuter. en mikrovågsugn med effekten watt i 40 minuter. en vattenkokare med effekten watt i 40 minuter. en dammsugare med effekten watt i 43 minuter. en brödrost med effekten watt i 1 timme. en kaffebryggare med effekten 800 watt i 1 timme och 15 minuter. en glödlampa med effekten 40 watt i 25 timmar. en lågenergilampa med effekten 9 watt i 111 timmar. en laddare till mobiltelefonen med effekten 5 watt som sitter i uttaget i 200 timmar. en plasma-tv 42 tum med effekten 220 watt i 4 timmar och 30 minuter. en LCD-tv 42 tum med effekten 128 watt i 7 timmar 48 minuter. en LED-tv 42 tum med effekten 90 watt i 11 timmar 6 minuter. en digitalbox med effekten 9 watt i 111 timmar. ARKITEKTER FA LK El / Tele / Data Larm / Kyla / Värme Energi / Industriservice Fastighetsautomation Sågvägen 2, Vetlanda Tel / 15

16 BMH levererar bränslehantering till Vetab BMH Technology levererar kompletta bränslehanteringar till kraftvärmeverkens biobränsle eller avfallseldade FB-pannor. Bränslemottagningssystem Bränsleberedning: sållning, krossning & magnetavskiljning Mellanlager av bränsle Bränsletransportörer Inre bränslehantering Botten- och flygaskhantering Sandhantering El- och automationssystem Montage & idrifttagning BMH Service ansvarar för eftermarknaden. Foto: Birger Lallo BMH Technology Oy Sinkokatu 11 Box 32 FI Rauma Tlf Fax Kontakt i Sverige: Tlf BMH Service Tlf

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme

Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme nonstop Mälarenergi nr 1-09 Toppenbränsle på tippen -avfall blir till el och fjärrvärme Vinterfest på Vallby Friluftsmuseum Kunder vill tillbaka Tryggt med serviceavtal Mälarenergi Stadsnät trendspanar

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar.

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. nonstop Mälarenergi nr 3-09 Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. malarenergi.se har blivit enklare, gladare och nyttigare. Egenproducerad el, en lysande affär? Västerås och Eskilstuna knyter

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer