energi Ett lyft för Vetlanda! tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB"

Transkript

1 energi tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB Ett lyft för Vetlanda!

2 Utan Vetab stannar Vetlanda Vetab är ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Koncernen är helägd av Vetlanda Kommun. Bolagets verksamheter är omfattande och bland dessa finns eldistribution, miljö/återvinning, fjärrvärme, laboratorium, vatten/avlopp och bredband. Moderbolaget har runt 80 medarbetare som tillsammans utgör en ovärderlig resurs för bolagets verksamhet och kunder. Dotterbolaget Elhandel i Vetlanda AB bedriver framgångsrikt inköp och försäljning samt produktion av elenergi. Dotterbolaget Avfallskemi Sydost AB utför rening av oljeskadat vatten i modern anläggning på Flishultsområdet. Vetab är även delägare i Norra Smålands Energi, Smålands Bredband AB och Vetlanda Sävsjö Fiber AB. Ola Rosander Välkommen till kundservice! Vi finns på huvudkontoret på Upplandavägen 16. Huvudkontoret med reception och telefonväxel är öppet vardagar Vi tar emot alla typer av frågeställningar som rör våra verksamheter. Ring oss på telefon eller besök oss! E-post: Postadress: Box 154, Vetlanda Besöks och leveransadress: Upplandavägen 16, Vetlanda Kraftvärmeverket invigs Med framtiden och miljön i fokus En intensiv, fyraårig resa är framme vid sitt slutmål: Vetab inviger ett nytt kraftvärmeverk på Stickanområdet i Vetlanda. Vad energitillskottet betyder ytterligare? En fantastisk möjlighet att trygga kommunens framtida energibehov med miljöns bästa för ögonen. Nu trycker vi på startknappen och bjuder in er alla att ta del av arbetet som varit. När det planerade kraftvärmeverket nu blivit verklighet så kommer vi att klara oss nästan helt utan olja. Huvudsakliga bränslet blir istället flis framställt av returträ. Dessutom är vi lite av pionjärer när vi ska elda slammet från våra reningsverk. Dessa bränslen kan du läsa mer om på annan plats i denna tidning. Genom att elda med biobränsle ersätts inte bara oljan. De besparar även miljön genom att vi minskar koloxidutsläppen motsvarande vad sextusen personbilar släpper ut vid körning ett varv runt jorden. Den nya anläggningen ger en kombinerad el- och värmeproduktion. Fjärrvärme, hetvatten, processånga och el kommer att levereras. Våra äldre pannor på samma område kommer att finnas kvar som extraresurs vid tekniska uppehåll för den nya pannan och under kalla vinterdagar. Att värma många fastigheter med fjärrvärme från ett fåtal stora pannor med effektiv rening är ett utmärkt sätt att minska miljöpåverkande utsläpp. Med fjärrvärme blir utsläppen till luft, mark och vatten väsentligt mindre än om varje enskild fastighet eldar i en egen panna. Placeringen på Stickanområdet är strategiskt mycket lyckad. Kraftvärmeverket är granne med flera stora industrier och här finns också närhet till de centrala delarna av Vetlanda. Vi har sluppit stora kostnader i långa lednings- och kulvertsystem. Istället kan vi uppnå många synergieffekter och anläggningen kommer verkligen att vara hjärtat i Vetabs verksamhet. Ett hjärta som pumpar ut energi som aldrig förr. Den totala investeringen ligger på 316 miljoner kronor. Det är den största enskilda investeringen i Vetlanda kommuns historia. Summan svindlar till och med för oss. Men det är definitivt en investering värd att ta för framtiden. Kraftvärmeverket ska förse oss med stora mängder värme och el under en lång tid framöver. Och det sker på bästa tänkbara sätt för miljön och med tanke på framtida generationer. Vi tar ansvar för vår egen miljöpåverkan redan idag. Det värmer gott i både själ och hjärta! Välkommen till oss! säger Ola Rosander, vd Vetab Vetabs tidning är producerad av Roxx Media Sverige, Projektledare Vetab: Bo Skeberg. Projektledare Roxx: Stefan Andersson. Redaktör: Mats Konrad. Omslagsbild: Birger Lallo. Mediasäljare: Helene Fransson. Annonsoriginal: Sofia Fasth. Grafisk form & layout: Daniel P-Sandin. Tryck: Printfabriken. Gör som VETAB, anlita oss till era bygg- och smidesprojekt! Din rörinstallatör VÄRME & SANITET INDUSTRI, FJÄRRVÄRME Certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO NVS INSTALLATION AB Vetlanda Nässjö Sävsjö

3 innehåll Råvaran På avfallsanläggningen i Flishults hanteras och mellanlagras pannans bränsle. 6 Vetab Det här gör Vetab och dess dotterbolag 8 Pannan som bland annat går på vatten Returträ är bränslet som främst används men även vatten, läs hur det är möjligt. 9 Vetlandas egen Golden Gate Ett 130 meter långt matarband förser pannan med bränsle. 10 Ett rejält lyft Ett 20 meter högt lyft av en central del i pannan som väger 90 ton. 11 Vetlanda-El Då kan du vara säker på lokalproducerad el. 13 Labbet Säkerställer dricksvattnets kvalitet. 14 Håller dig uppdaterad med den senaste informationen. 15 Tips & råd Du kan med enkla medel påverka din energiförbrukning åt rätt håll. Entreprenadbesiktning och Byggkontroll 3

4 råvaran Anläggningen rymmer flera verksamheter: Återvinningcentral, optisk sortering för hushållssopor, oljereningsanläggning och deponier för farligt och icke farligt avfall. Öppettider 2013 Måndag - fredag Lördag, Extra öppet till på onsdagar 15/3-15/11. Helgdagar, stängt. Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton stängt. Per Johansson Här finns bränslet Flishults avfallsanläggning ligger utmed länsväg 127 mot Sävsjö, cirka sex kilometer från Vetlanda. Här kan privatpersoner och företag lämna sitt avfall för en miljöriktig hantering. Det är också här som en del av bränslet till det nya kraftvärmeverket mellanlagras. Anläggningen i Flishult har funnits sedan Hit levereras restavfall från kringliggande kommuner. När det gäller hushållsavfall på Återvinningscentralen består det till största delen av avfall från hushållen i Vetlanda och Sävsjö kommuner. Flishult utvecklas kontinuerligt och rustas hela tiden upp för att möta den aktuella efterfrågan. Rejäla ytor har skapats för att kunna fungera som mellanlagring och hantering av bränslet som ska användas på det nya kraftvärmeverket. Projektledare Per Johansson berättar mer: Här finns gott om plats för att lagra bland annat returträ. Det är allt från träspill från våra närliggande träindustrier, till lastpallar, plywood och spånskivor, byggmaterial, trämöbler och annat. En hel del av detta material kommer från privata hushåll. Det blir den typen av material som på sikt kommer att utgöra huvuddelen av bränslet till kraftvärmeverket. Klara miljöfördelar Råvaran av returträ kan alltså vara ytbehandlad. Det utgör inget hinder vare sig av effekt- eller miljömässiga skäl, bland annat tack vare att pannan har en högeffektiv reningsprocess. Allt material går igenom en flistugg. Vid flisningen tas metalldetaljer som beslag, skruvar och spik bort med hjälp av en magnetavskiljare. Energiåtervinning från kasserade träprodukter är ett aktivt val som ger klara miljöfördelar, säger Per Johansson. 4

5 VI KÖPER JÄRNA DITT METALLSKROT. Snabbt, enkelt och lönsamt för dig! Järn och metall kan återvinnas hur många gånger som helst, därför är vi på Stena Recycling i Vetlanda alltid intresserade av att köpa järn- och metallskrot från både privatpersoner och företagare. Med oss får du, förutom bästa möjliga avsättning, säkra transporter, korrekt hantering och högsta återvinningsgrad för ditt material. Kontakta oss redan nu så berättar vi hur du kan göra din avfallshantering mer lönsam. Vi köper allt järn- och metallskrot för återvinning. Du kan leverera direkt till vår skrotgård i Vetlanda. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag. Öppet mån-fre Lunchstängt Stena Recycling i Vetlanda Hammargatan 8, tfn E-post:

6 Det Vetab Fjärrvärme Rekommenderas varmt Vetab har fjärrvärmenät i centralorten, Holsbybrunn och Ekenässjön. Vi erbjuder fjärrvärme med en trygg värmeekonomi och nästan all fjärrvärme kommer från förnyelsebart träbränsle, vilket ger en avsevärd miljöförbättring. Fjärrvärme är bra både för miljö och plånbok! Vetab Marksanering Grundligt rent Vetlanda Energi och Teknik AB planerar, leder och utför undersökningar och saneringar av förorenad mark. Bortschaktade jordmassor behandlas och/ eller deponeras. Till stor del sker omhändertagandet på Vetabs avfallsanläggning i Flishult, där även en deponi för farligt avfall finns. Målet med marksaneringsprojekten är att återställa miljön så att områdena kan användas utan hälsorisker och att djur och växtliv inte ska påverkas negativt. Vetab kan även på uppdrag utföra undersökningar eller planera och leda saneringar av andra förorenade områden i regionen. Vetab Bredband Nyttiga fibrer Vetab Bredband har bredbandsnät, huvudsakligen uppbyggt med fiberkabel och som täcker i stort sett hela kommunen. I bredbandsnätet finns det tre olika roller: I grunden en nätägare, Vetab Bredband, som äger, underhåller och bygger ut nätet. Den som ser till att det finns tjänster och att rätt tjänst kommer till rätt kund kallas kommunikationsoperatör. Den tredje rollen har tjänsteleverantörerna som levererar till exempel Internet, Telefoni och TV. 6

7 här gör vi Vetab Miljö & återvinning Rena vardagen Miljö och återvinning ansvarar för hushållsavfallet i Vetlanda kommun. Att sortera och återvinna avfall är av stor betydelse för allas vår framtid, därför sorterar alla invånare i Vetlanda kommun sitt hushållsavfall i olikfärgade påsar. Vi erbjuder också industrier och verksamheter en bra miljöservice till konkurrenskraftiga priser. Flishults avfallsanläggning är hjärtat i verksamheten. Här lämnar både privatpersoner och företag sitt sorterade avfall. Läs mer på sidan 4. Vetab Vatten & avlopp Vatten så klart Vetab levererar Vetlandas mest populära dryck! Vetabs vattenledningsnät och tillhörande anläggningar håller hög standard och levererar högklassigt vatten till hushållen i Vetlanda kommun. Vetab Elnät Garanterat i ledningen Elnätverksamheten omfattar överföring av el till kunder inom distributionsområdet, som utgörs av den centrala delen av Vetlanda kommun. Vi har byggt nätet, vi underhåller, förnyar och övervakar det. Vi mäter hur mycket energi ni använt och ser till att ert elförsäljningsbolag får riktiga uppgifter på er elförbrukning. Vetab elnät säljer inte el, det gör Elhandel i Vetlanda AB. Förutom driften av ledningar, kablar och transformatorer har vi även vägbelysning, entreprenad och andra energitjänster på programmet. Fakta om elnätet Nätkunder: 8460 Total ledningslängd: 600 km Fördelningsstationer 40/10 kv: 5 st Nätstationer 10/0,4 kv: 195 Vetab Laboratorium Som fisken i vattnet Läs mer om oss på sidan 13. Vetab Avfallskemi Behandlar flytande avfall med fast hand Vetab Avfallskemi utför behandling av flytande avfall. På anläggningen i Flishult är vi måna om att utföra bästa möjliga behandling med hänsyn till både ekonomi och miljö. Genom att Vetab Avfallskemi på ett naturligt sätt ingår i den totala service som vi erbjuder på avfallsanläggningen spelar vi även i denna verksamhet en neutral roll i relationerna med de aktörer som finns på marknaden. Vetab Elhandel Elavtal för smålänningar Vetab Elhandel säljer och producerar el till kunder med småländskt sinne för ekonomi och köptrygghet. Vi agerar lokalt i Vetlanda och regionalt på Höglandet och finns därför alltid nära till hands för kunden. Vi har alltid konkurrenskraftiga elpriser och vår kompetenta personal hjälper gärna till med alla sorters energifrågor. 7

8 En liten bakgrund Befintliga biobränslepannor är ålderstigna och har otillräcklig kapacitet samtidigt som efterfrågan på fjärrvärme ökar. Bränslekostnaden har ökat på grund av stor oljeanvändning och ökade biobränslepriser. Vetab hanterar vissa returbränslen redan idag inom återvinningsverksamheten och har även behov av att destruera avloppsslam från Vetabs avloppsreningsverk. Med bakgrund av detta var det självklart att idén föddes om att uppföra ett kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme, processvärme och elkraft från rent biobränsle, returbränslen och slam. Placeringen av kraftvärmeverket på Stickanområdet ger flera fördelar: värmenätet är uppbyggt med området som hjärta med ackumulator och distributionscentral. En placering längre ut skulle medföra omfattande kulvertarbeten. Ånga som produveras används inom området. Den nya anläggningen ger bättre närmiljö jämfört med tidigare förhållanden. FAKTA OM DET NYA KRAFTVÄRMEVERKET Eleffekt generator 7 MW Total värmeeffekt panna 27 MW Rökgaskondensering 5MW Beräknad årlig elproduktion 27 GWh Beräknad årlig värmeproduktion 106 GWh Placerad på Stickanområdet intill befintlig anläggning Från verket levereras fjärrvärme, hetvatten, processånga och el Tro t eller ej Pannan som går på vatten Returträ är huvudsakliga bränslet i kraftvärmeverket. Men viss del av energin kommer att produceras med hjälp av slam från våra reningsverk. Slammet är ett bra kompletteringsbränsle, trots att det till åttio procent består av vatten. Det här kommer vi att elda med: Returträ skräp som blir energi Som namnet avslöjar, så är detta återanvänt trä. Det kan vara din gamla bokhylla som du slängde på Flishuls avfallsanläggning, träspill från Swedish Match i Vetlanda, lastpallar, dörrlister från din villarenovering, ja alla typer av trä som tidigare haft en annan funktion. Genom att låta detta material som annars skulle blivit kasserat bli till bränsle, bidrar vi till en god miljöhållning enligt kretsloppsprincipen. Allt trä frigörs från metallbeslag och kvar blir en ren träprodukt som flisas innan det eldas i kraftvärmeverket. Grot spillet från skogen Vid avverkning i skogen bildas spill i form av grenar, ris och toppar när skogsmaskinerna tar tillvara trädstockar. Detta kallas för Grot. Det är ett mycket vanligt bränsle i kraftvärmeverk i hela Sverige. Grot bearbetas i regel direkt i skogen, flisas och fraktas raka vägen till kraftvärmeverket. Slam att elda med vatten En liten del av energin kommer att produceras när vi sameldar träflis med slam. Slammet är restprodukten som bildas när vatten renas i våra reningsverk. Peter Nilsson Snabba fakta Vid full last kommer det att gå åt 700 m 3 bränsle per dygn i den nya pannan, några få riktigt kalla dygn kommer det dessutom att gå åt nästan lika mycket i de gamla pannorna. Bränslemängden motsvarar cirka fem fullastade lastbilar per dag till nya pannan. Transporterna av slam från reningsverken till kraftvärmeverket kommer att ske i slutna containrar eller i direktledningar. Slammet består till åttio procent av vatten, så det kan verka otroligt att det ger positiva effekter på förbränningsprocessen, men det är just vad det gör! Slammet innehåller små mängder svavel som dels bättrar på förbränningen, men som också binder alkalimetaller så att dessa förbränns. En effektiv rökgasrening förhindrar att skadliga ämnen släpps ut i via skorstenen. Att låta slammet bli till bränsle är i vår mening det bästa sättet att ta tillvara innehållet. Särskilt ur miljösynpunkt: skadliga ämnen i slammet, som till exempel kadmium och kvicksilver, plockar vi ju bort från kretsloppet. Nu är slammet inte på något sätt en stor del av bränslet, men en viktig komponent i vår strävan att jobba med långsiktiga miljömål där vi själva ansvarar för att ta hand om alla de typer av avfall som produceras, säger fjärrvärmechef Peter Nilsson. 8

9 april 2013 Vetab tar över från entreprenör december 2012 start av elproduktion november 2012 start av värmeproduktion Hållpunkter nya kraftvärmeverket januari 2012 Ugnen monterad oktober 2011 Officiellt första spadtag augusti 2011 Byggstart juni 2011 Kontrakt entreprenör Vetlandas egen Golden Gate En kraftvärmeanläggning består av en rad olika enheter, alla anpassade för just den här enskilda platsen. Matningen av bränsle är värt sitt eget kapitel. Allt flis som levereras stjälps av på en specialbyggd golvplatta i bränsledepån intill huvudbyggnaden. Här skrapas fliset vidare med hjälp av enorma rakor i golvet. Via två stora transportörer hamnar fliset på en 130 meter lång conveyer, ett matningsband som ser till att bränslet till slut når pannan. Matningsbandet är den iögonfallande röda bron som går mellan bränsledepån och kraftvärmebyggnaden. Den har redan döpts till Vetlandas egen Golden Gate, och likheterna med förebilden i San Fransisco finns där onekligen. Men det mest intressanta finns på insidan: Inuti bron transporteras fliset på en gummimatta. Vanligast är att mattan löper på metallrullar, men de kan ge ifrån sig ett mekaniskt ljud. Nu ligger vi nära bebyggelse och vi vill undvika störande ljud så långt det är möjligt. Därför har vi valt att driva mattan med hjälp av luft. Det ska ge en tystare drift plus att vi bedömer det som en pålitlig och smidig konstruktion, säger Vetabs projektkoordinator Johan Björnhag. maj 2011 Miljötillstånd beviljat oktober 2010 Detaljplan antagen, upphandling september 2010 Beslut i KF augusti 2010 Beslut i Vetabs styrelse mars 2010 Ansökan om miljötillstånd juni 2009 Förstudie klar, offerter tas in november 2008 Projektet startar 9

10 Elproduktionen vid Stickanområdet Ett sån t lyft Rökgasrening minskar utsläppen En gigantisk kran lyfte den 90 ton tunga ekonomisern på plats i bygget. Den levererades i ett stycke och är specialgjord för just denna anläggning. Ekonomisern är en viktig del för att göra anläggningen så effektiv och miljövänlig som möjligt. Själva pannan svetsades samman på plats av fyra olika sektioner som vardera vägde mellan 25 och 30 ton. Den femte och tyngsta delen, ekonomisern kom färdig till Vetlanda. För att få ner den i det stativ som byggts var delen tvungen att lyftas tjugo meter rakt upp i luften. Den är special tillverkad i Polen och kördes på en 39 meter lång lastbilstrailer från Krakow till Vetlanda. Ekonomiserns placering i anläggningen är på tio meters höjd. Det var nog ett av de häftigaste lyften som gjorts i Vetlanda, säger Vetabs projektkoordinator Johan Björnhag. Ekonomisern tar tillvara på rökgaserna där avgasvärmen förvärmer det vatten som tillförs ångpannan innan det heta vattnet leds ut i fjärrvärmesystemet. Rökgaserna renas med hjälp av ett textilfilter. Här avskiljs oönskade partiklar och gaser från rökgasen. Genom rökgasrening minskar vi effektivt mängden miljö- och hälsofarliga utsläpp till atmosfären, säger Johan Björnhag. Elproduktionen beräknas bli något över 7 MW. Viss del går åt till egen energiförbrukning på Stickanområdet, kvar blir 5,5-6 MW som kommer att matas ut på Vetabs Elnät. Fördelar med att ha elproduktion inom nätområdet är flera. Man minskar elens överföringsavstånd, får mindre nätförluster och minskade kostnader. Om elproduktionen garanteras under den kalla årstiden kan elnätet gör besparingar genom att abonnera på ett lägre effektuttag mot överliggande nät. Detta gör då att ett bättre pris kan betalas för den lokalproducerade elen under vintermånaderna. Utsläppen av stoft och koldioxid på Stickanområdet minskar stadigt På 1990-talet var utsläpp till luft vid Stickan 350 mg/m 3. Det nya miljötillståndet medger ett utsläpp på upp till 15 mg/m 3. Med det befintliga elektrofiltret och det nya kraftvärmeverkets textilfilter kommer utsläppen att bli under hälften av vad som är godkänt i miljötillståndet. Oljeförbrukningen per årsbasis kommer att minska från cirka kubikmeter ner till cirka 300. Den geografiska placeringen på anläggningen är verkligen perfekt: inte bara för ånga och värmeleveranser, utan även för elnätet. Förbrukningen är hög både vid närliggande industrier och i stadskärnan. Under anläggningens byggtid har personal från elnätet bidragit med tekniskt kunnande och rena utförandearbeten. Bland annat har man varit delaktig i uppbyggnaden av ett jordnings- och åskavlednings system som ur säkerhetssynpunkt skulle kunna jämföras med ett Fort Knox. Detta och andra arbeten på anläggningen har gjort att en bred kunskap nu finns i bolaget och som kan vara till stor nytta i framtiden. Lite drygt 1600 ventiler reglerar flödet av vatten och ånga. Vi utför elinstallationer, industriel, elprojektering, larm, antenn, tele, data, kyl- o värmepumpsanläggningar 10

11 Vetlanda-el Det närmaste vi har Vetlanda-el är också själva kärnan i hur Vetab arbetar: nära kunden och alltid lätta att få tag på. Elen du använder till din läslampa eller brödrost kan i princip framställas var som helst. Vill du vara säker på att handla riktigt närproducerad el, då ska du välja Vetlanda-el. Det är nämligen så Vetab valt att kalla elen som det nya kraftvärmeverket på Stickanområdet producerar. Sedan tidigare har Vetab produkten Lokal-el. Det är elektricitet som kommer från Emån via de två vattenkraftverken vid Alseda: Aspö och Bruksgården. Kraftvärmeverket innebär ett enormt tillskott för oss. Vi kommer att ha stora möjligheter att förse Vetlandaborna med närproducerad el genom denna satsning, då verket beräknas producera över 27 GWh ( kwh) per år, säger Vetabs elhandelschef, Lena Karlsson. Det lokala tänkandet har betydelse för kunden som uppskattar att elen produceras nära, har full spårbarhet och att den står för ett gott miljöval. Vi har märkt en ökad miljömedvetenhet bland våra kunder och det tycker vi är bra. Vetlanda-el är också själva kärnan i hur Vetab arbetar: nära kunden och alltid lätta att få tag på. Anpassade avtal Lena ansvarar för elhandeln på Vetab, både inköp och försäljning. Hon har daglig kontakt med privatkunder och företag. Hon ser ett mervärde i att Vetab erbjuder anpassade elavtal. Lena Karlsson Privatkunden värderar ett lågt pris i kombination med smidiga avtal. Vi har ju också flera tjänster i vårt utbud, som bredband, vatten, renhållning och fjärrvärme, och för kunden är det enklare med en leverantör och en faktura för dessa tjänster. Våra företagskunder erbjuds flera avtalsalternativ och vi hjälper gärna till med att skräddarsy elavtal för att på bästa sätt passa just för den kundens behov, säger Lena Karlsson. Vi arbetar alltid för kundens bästa och våra ledord är trygghet, ärlighet och engagemang, avslutar Lena Karlsson. Småländsk el Fortfarande väldigt nära Mitt i skogen utmed väg 34 i Hultsfreds kommun, mellan orterna Mörlunda och Bockara, finns Ryningsnäs vindkraftpark. Trots tornhöjder på 100 respektive 80 meter gör den täta skogen att de knappt syns förrän man kommer alldeles nära verken. Verken i Ryningsnäs har stor betydelse för vindkraftsatsningar som görs på land. Här bedrivs forskning om möjligheterna för vindkraft i skog och det är i första hand här som Vetabs Småländska el produceras. Vattenkraft runt husknuten Produktionen av Vetabs Lokal-el sker i två vattenkraftverk i Emån vid Alseda, Bruksgården och Aspö. Bruksgårdens vattenkraftverk är det äldsta av de två. Här startade produktionen redan 1907 i en turbin som nu är riven. Den nuvarande anläggningen byggdes vid sidan av den gamla och togs i drift Vattenkraftverken ger tillsammans cirka 7 GWh/år. När vattenkraftverken går för fullt motsvarar produktionen nästan 10 % av elförbrukningen i Vetabs nätområde vilket är betydande. Stor vattentillgång är inte den enda anledningen till att produktionen är så god. Man ser nu resultat av de investeringar som gjorts för att förbättra och modernisera kraftverken. Nya grindrensare har monterats vid vattenintagen på stationerna för att hålla rent från grenar och växtdelar så att maximalt tillflöde kan ske moderniserades även regleringsutrustningen för att kunna ta ut maximal effekt ur stationerna. EC-Power AB har utfört förstudie, kalkyler, förfrågningsunderlag, upphandling och processbyggledning för det totala kraftvärmeprojektet. The perfect basis for your automation: The perfect basis for your automation: Sensors Sensors from from SICK SICK I projektet har Envima bistått vid tillståndsprövning enligt miljöbalken. Leading technologies and expertise worldwide Leading technologies and expertise worldwide Sensors and their application that is SICK. From factory automation to logistics automation and process Sensors and automation, their application SICK is one of that the leading is SICK. producers From factory of sensors. automation As a technology to logistics and market automation leader, SICK and s sensors process automation, and SICK application is one solutions of the for leading industrial producers use create of the sensors. perfect basis As a for technology reliable and and efficient market control leader, of processes, SICK s sensors and application for protecting solutions people for from industrial accidents, use and create for preventing the perfect environmental basis for damage. reliable and efficient control of processes, for protecting people from accidents, and for preventing environmental damage. SICK AB Botkyrkavägen Vårby SICK AB Botkyrkavägen Vårby

12 Skräddarsydd utbildning PROJEKTLEDNING för kraftvärmeverkets personal Under våren 2012 genomgick all personal vid DRIFTSÄTTNING fjärrvärmeav- Kännetecknande för utbildningarna är en hög teoretisk nivå delningen på Vetlanda Energi & Teknik AB en utbildning i Ång- och Turbinteknik som skräddarsytts för de förändringar drift och underhåll står inför då de tar steget från värmeverk till kraftvärmeverk. UTBILDNING Utbildningen genomfördes av Torbjörn Walfridsson, Per Styrlin och Mats Ericsson på konsultföretaget DU Teknik AB:s utbildningsavdelning Driftskolan. Där bedrivs både öppen och anpassad utbildning för kraftvärmebranschen. kombinerad med lärarnas mångåriga erfarenhet från drift och underhåll av kraftvärmeverk och inslaget av praktiska exempel från kundens egen anläggning. Förutom Ång- och Turbinteknik erbjuder Driftskolan utbildningar inom bl.a. fastbränsleeldning, matarvattenbehandling och elteknik. Driftskolan utför även utbildning och dokumentation på uppdrag av t.ex. panntillverkare. PROJEKTLEDNING DRIFTSÄTTNING UTBILDNING VI KAN KRAFTVÄRME VI 34 KAN 50 KRAFTVÄRME GÄVLE GÖTEBORG KALMAR LULEÅ NORRKÖPING GÄVLE GÖTEBORG KALMAR LULEÅ NORRKÖPING Delphi alltid i framkant Advokatfirman Delphi fokuserar på affärsnyttan för klienterna. Därför ser Delphi alltid till att ta reda på så mycket som möjligt om de verksamheter som man företräder. Som ett led i att arbeta nära klienterna fungerar Delphi även som samarbetspartner och bollplank. På det sättet är man proaktiv genom att ge information och rådgivning, såväl för den pågående verksamheten som dess framtid. Det är på detta sätt Delphi tillsammans med Vetlanda Energi har skapat ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. delphi.se Vetlanda Energi.indd :01:38

13 Vetab Laboratorium Kontakt Laboratoriet är säkrast bemannat vardagar mellan kl Adress: Upplandavägen 16, intill Vetabs huvudkontor. Tel: Vi kollar ditt vatten Vetabs laboratorium är inte bara till för att analysera vatten inom Vetabs verksamheter eller gentemot industrier. Hit kan du vända dig som privatperson när du har frågor kring din privata brunn och behöver professionella analyser av vattenkvaliteten. Vetabs laboratorium är ackrediterat och godkänt för att göra analyser av miljö-, avlopps- och dricksvatten. Personalen har behörighet för provtagning och utsläppskontroll. I första hand arbetar vi med att kontrollera kommunens vatten- och avloppsreningsverk. På uppdrag av Emåförbundet utför vi provtagningar och analyser i hela Emåns avrinningsområde. Vi utför även utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag och industrier, säger laboratoriechef Yvonne Gunnevik. Vårt viktigaste livsmedel Vatten är på många sätt vårt viktigaste livsmedel. Leveranserna av dricksvatten ut till konsument är noga kontrollerade och i Sverige har vi från kommunala vattendistributörer generellt en mycket hög kvalitet på dricksvattnet. Ett vattenlaboratorium har som högsta prioritet att dricksvattnet ska vara bakteriefritt, vilket Vetab och andra leve rantörer klarar genom olika reningsprocesser. Ph-värdet är viktigt, inte minst för att det ska vara skonsamt mot ledningssystemen. Sedan håller laboratoriet noggrann koll på mängden metaller och andra ämnen i vattnet. Vi testar ditt brunnsvatten Om du har en egen brunn kan du också få ditt vatten analyserat. Jag rekommenderar att du analyserar ditt vatten 1 gång per år. Detta kan vara lämpligt till exempel när brunnen är ny eller om vattnet är färgat, luktar illa eller ger beläggningar. Det kan också kännas säkert med en analys om förändringar sker, som när du ska hyra ut ditt hus eller om det ska bli tillökning i familjen. Proverna tas i särskilda flaskor som du hämtar hos oss. När analyserna är gjorda får du en rapport med eventuella anmärkningar och besked om vattnet är tjänligt eller inte. Väl förberedda På laboratoriet arbetar idag laboratoriechef Yvonne Gunnevik samt laboratorieingenjörerna Marie Wäglind och Marianne Andersson. När nu Vetab investerar i ett nytt kraftvärmeverk kommer självklart analyserna av processvattnet att ske hos kollegorna på Vetabs laboratorium. Kraftvärmeverket har avancerade reningsprocesser i flera steg och det är Snabba fakta Om allt kommunalt dricksvatten som produceras fördelas på alla användare förbrukas cirka 280 liter per person och dygn. 10 procent av det kommunala vattnet används inom industrin. 10 procent av det kommunala vattnet används för allmänna ändamål som till exempel vid sjukhus och skolor. 20 procent av det kommunala vattnet används vid vattenverken för egen förbrukning. Här ingår också ledningsförluster. 60 procent av det kommunala vattnet används i hushållen. olika typer av vattenkvaliteter som kommer att analyseras. Det här är något vi alla ser fram emot, men det kommer inte att innebära nya metoder för oss. Allt är bekant för oss och vi är väl förberedda, försäkrar Yvonne Gunnevik. Yvonne Gunnevik 13

14 En ström av information På vår hemsida finns de senaste nyheterna om allt som händer på Vetlanda Energi & Teknik AB. Informationen på hemsidan är omfattande och lätt att ta till sig även för den lite ovane internetanvändaren. Ta dig en stund och leta fram det du själv vill veta, eller låt dig bara informeras. Om du efter att ha bekantat dig med vår hemsida ändå har frågetecken som måste rätas ut, ring oss gärna eller kom till vårt kontor! Här är några exempel på vad du hittar på Se dagsfärskt elpris redan på startsidan. Information om eventuella driftstörningar i våra nät. Tips hur du sorterar dina sopor. Flishult Live direktsänd webbkamera som visar om det är kö till återvinningscentralen. Det kan vara smidigt om du lastat hyrsläpet fullt och vill veta att det är fritt fram direkt när du kommer. Under länken kundservice kan du som är kund hos oss få svar på de allra flesta praktiska frågor du kan ha kring dina abonnemang och fakturor. Du kan även lämna din mätarställning, göra flyttanmälan eller anmäla fel. Er energiflisleverantör Passion for heat & power Box 34, Norrtälje Telefon fax Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Alltid på väg 14

15 Tips & Råd Det går att få både en lägre elräkning och en friskare miljö genom att göra några enkla förändringar i ditt hem och din vardag. I hela bostaden Släck lamporna när du lämnar ett rum och använd gärna lågenergilampor. Täta fönster och dörrar med gummilister Dra gardiner, rullgardiner eller persienner för fönstren nattetid, så läcker de inte så mycket värme. Välj rätt temperatur. Bra temperatur är 20 grader, gärna lägre i sovrum. Reser du bort, sänk värmen rejält. 15 grader är lagom. Har du uppvärmt garage eller uterum, ställ in värmen på 5 grader. Vädra hellre snabbt och intensivt med tvärdrag än med små springor hela tiden. I vardagsrummet Samla kontakterna från tv, video och boxar i en grendosa med brytare, så är det enklare att stänga av strömmen när du inte tittar. Gör likadant med dator, skrivare, modem och annan elektrisk utrustning som du har i hemmet. Tänk på att hemelektronik förbrukar energi i standbyläge, visserligen inte så mycket som när apparaten är påslagen, men det kan löna sig att se hur många standbyapparater du har i ditt hem. Använd timer till julgransbelysning, fönsterbelysning, växtbelysning och apparater som inte behöver vara på dygnet runt. Ställ inte soffan framför elementet, för den sväljer värmen. I köket Matlagning Använd helst vattenkokare när du ska värma vatten och värm bara så mycket du behöver. Kastruller ska ha flata bottnar, tättslutande lock och passa plattorna. Mikron är bra när du ska värma en liten portion mat eller en kopp vatten. Disk Använd diskmaskin i stället för att handdiska i varmt vatten. Skölj av disken med kallt vatten i balja innan du sätter in den i diskmaskinen och starta inte diskmaskinen förrän den är full. Montera snålspolande engreppsblandare. Kyl och frys Kylen ska stå på +5 och frysen på -18, varken mer eller mindre och glöm inte att frosta av frysen regelbundet. Dammsug och torka av kyl och frys utvändigt ibland. kom ihåg kylelementen på baksidan! Vid köp av nya nya vitvaror, köp med bästa energiklass. I badrummet och tvättstugan Dusch Duscha istället för att bada i badkar och stäng av duschen när du tvålar in dig. Duscha inte längre än ett par minuter. Använd snålspolande duschhandtag. Om du duschar längre än cirka femton minuter, då motsvarar det ett fullt badkar! Tvätt Fyll tvättmaskinen varje gång du tvättar och använd gärna sparprogrammet utan förtvätt. Häng tvätten på strecket så ofta vädret tillåter. Tvätta inte kläderna varmare än du behöver. Köper du ny tvättmaskin, välj en med bästa energiklass. Hur mycket räcker 1 kilowattimme till? En kilowatttimme räcker till olika mycket beroende på vilken effekt apparaten har. Här visar vi några exempel på vad du kan göra med 1 kilowattimme. Du kan använda: infravärme med effekten watt i 30 minuter. en hårtork med effekten watt i 37,5 minuter. en spisplatta med effekten watt i 40 minuter. en mikrovågsugn med effekten watt i 40 minuter. en vattenkokare med effekten watt i 40 minuter. en dammsugare med effekten watt i 43 minuter. en brödrost med effekten watt i 1 timme. en kaffebryggare med effekten 800 watt i 1 timme och 15 minuter. en glödlampa med effekten 40 watt i 25 timmar. en lågenergilampa med effekten 9 watt i 111 timmar. en laddare till mobiltelefonen med effekten 5 watt som sitter i uttaget i 200 timmar. en plasma-tv 42 tum med effekten 220 watt i 4 timmar och 30 minuter. en LCD-tv 42 tum med effekten 128 watt i 7 timmar 48 minuter. en LED-tv 42 tum med effekten 90 watt i 11 timmar 6 minuter. en digitalbox med effekten 9 watt i 111 timmar. ARKITEKTER FA LK El / Tele / Data Larm / Kyla / Värme Energi / Industriservice Fastighetsautomation Sågvägen 2, Vetlanda Tel / 15

16 BMH levererar bränslehantering till Vetab BMH Technology levererar kompletta bränslehanteringar till kraftvärmeverkens biobränsle eller avfallseldade FB-pannor. Bränslemottagningssystem Bränsleberedning: sållning, krossning & magnetavskiljning Mellanlager av bränsle Bränsletransportörer Inre bränslehantering Botten- och flygaskhantering Sandhantering El- och automationssystem Montage & idrifttagning BMH Service ansvarar för eftermarknaden. Foto: Birger Lallo BMH Technology Oy Sinkokatu 11 Box 32 FI Rauma Tlf Fax Kontakt i Sverige: Tlf BMH Service Tlf

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Några enkla energispartips för både plånbok och miljö.

Några enkla energispartips för både plånbok och miljö. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Vision Borlängeborna, som är både ägare och kunder, ska ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi

Vision Borlängeborna, som är både ägare och kunder, ska ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi Innehåll 3 Affärsidé 3 Vision 4 Fjärrvärme 6 Vatten & avlopp 8 Stadsmiljö 10 Elhandel 12 Elnät 14 Stadsnät 16 Avfall 18 Panna 7 20 Borlänge Energis uppdrag 22 Teknisk översikt Affärsidé Borlänge Energi

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Konkreta energispartips. som ger bättre ekonomi och ett grönare samvete

Konkreta energispartips. som ger bättre ekonomi och ett grönare samvete som ger bättre ekonomi och ett grönare samvete Energi är dyrbart så ta hand om den på bästa sätt, det vinner både du och miljön på. I vår natursköna kommun prioriterar vi energi- och klimatfrågor. Med

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning

Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är 1 kwh? Tips för minskad energiförbrukning Vad är energi? I den här foldern kan du läsa mer om vad energi är, se exempel på hur mycket olika saker i hemmet förbrukar och få tips på hur du kan spara

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Energispartips! Använd energin effektivare och spara pengar och miljö.

Energispartips! Använd energin effektivare och spara pengar och miljö. Energispartips! Använd energin effektivare och spara pengar och miljö. Att spara energi är att vara snäll mot både plånboken och miljön. Med lite kunskap är det enkelt att spara energi utan att egentligen

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Spara pengar i ditt boende!

Spara pengar i ditt boende! Spara pengar i ditt boende! För dig som vill minska din energianvändning 1 ET2009:01 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer