HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt"

Transkript

1 INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR SVERIGES EL HÖGSPÄNT SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN ENERGIKOLLEN Hyreshus med egen täppa TESTLAB Bättre koll på dammsugare

2 Glöm inte helheten i energipolitiken Iskrivande stund är det en dryg vecka efter riksdagsvalet och det finns en del ovisshet om vilken regeringskonstellation vi får under den kommande mandatperioden. Vi vet heller inte så mycket om vilka effekter den nya regeringens sammansättning kan få för energipolitiken. Under valrörelsen fick energifrågorna en del utrymme i debatten, och vid några tillfällen hänvisades det till vår långsiktsprognos från Allt fler, både politiker och andra aktörer, lyfter behovet av långsiktighet och breda överenskommelser och i dagarna släpper vi långsiktsprognosen 2014, som vi hoppas kan användas på ett sakligt sätt i framtida debatter. Nu mer än någonsin är det viktigt med en långsiktig energipolitik där Sverige kan positionera sig på rätt sätt. Vi har en möjlighet att sätta riktningen för att stärka konkurrenskraften och vara en aktiv deltagare i klimatarbetet. Till 2030 kommer vi också att få tydliga politiska mål inom EU. Inte bara för klimatarbetet och förnybar energi, utan också för energieffektivisering och sammanlänkningen mellan nationella elnät. Detta kommer att påverka Sverige och bli ytterligare en stolpe i fundamentet av en långsiktig Eenergipolitik. nergieffektivisering innebär en stor utmaning för industri och transporter, men också för kraftproduktion och byggsektorn. IEA presenterade en rapport i början av september som pekar på att energieffektivisering inte bara bör fokusera på konsumentledet, utan att ett breddat perspektiv inom de nämnda sektorerna ger positiva effekter som makroekonomisk tillväxt och en ökad energiförsörjningstrygghet. Vi har även viktiga klimatförhandlingar. FN:s högnivåmöte om klimat är nyligen avslutat och härnäst kommer COP20 i Peru, men ännu viktigare blir Parismötet 2015 där det nya globala klimatavtalet förhoppningsvis ska skrivas under. Oavsett om det är på nationell eller global nivå är en viktig uppmaning till den tillträdande regeringen att inte se energi som en separat politisk fråga, utan att de har förmågan att se till helheten och inte fastna i diskussioner om olika energislag. Trevlig höstläsning! ERIK BRANDSMA GENERALDIREKTÖR KARL NORDLUND UR INNEHÅLLET SVERIGE GÖR REKORDINVESTERINGAR I STAMNÄTET Det svenska elnätet står inför en omvandling. En stor del av det mil långa stamnätet börjar närma sig sin tekniska livslängd. Fram till 2025 satsar Svenska kraftnät 5 miljarder kronor per år för att renovera nätet. Samtidigt har energibranschen startat en innovationsagenda för en ny typ av elnät som skulle kunna sammanbinda hela Europa. TEMA FRAMTIDENS ELNÄT 8 15 Vi måste vårda haven för att kunna skörda. Sveriges havs- och vattenambassadör Lisa Emelia Svensson pekar på hot och möjligheter. 16 Ansvarig utgivare: Eva Lindhé Redaktör: Brita Lundkvist Produktion: Intellecta Corporate Prenumeration: Omslagsfoto: Werner Nystrand/Briljans/Folio Tryck: Arkitektkopia Upplaga: 5000 ex Papper: Arctic Volym, FSC-certifierat 7 FÖRETAG I FRAMKANT Ett superporöst material som hittades av en slump. Det är bakgrunden till Disruptive Materials. VATTENKRAFTENS MILJÖUTMANINGAR 20 Hur ska vattenkraftverken balansera mellan miljökrav och energiproduktion? Tranås Energi och Eon hanterar frågan på olika sätt. FLER FÅR SVÅRT ATT BETALA ENERGIN 24 Hushållen med lägst inkomst lägger dubbelt så mycket pengar på energi som genomsnittssvensken. FORSKARPROFIL MED GRÖN AGENDA 28 Klimatfrågan går som en röd tråd genom Staffan Laestadius forskning. Energivärlden informerar om Energimyndighetens arbete och bevakar utvecklingen på energiområdet. Energivärlden utges av Energimyndigheten Box 310, Eskilstuna Tel: Fax: E-post: Hemsida: Energivärlden kommer ut fem gånger per år. Du kan prenumerera utan kostnad. NILS RYRHOLM / AZOTE TOM GILKS / LUCKY LOOK Installation av solcellspaneler i Rwamagana District i Rwanda. Sverige stödjer elprojekt i Afrika TVÅ AV TRE AFRIKANER söder om Sahara, runt 600 miljoner människor, saknar tillgång till el. Power Africa är ett initiativ från den amerikanska regeringen för att fördubbla antalet personer som har tillgång till el i dessa länder. Nu hakar Sverige på satsningen. I augusti blev det klart att Sverige ska bidra, till exempel genom garantier och lån som ska underlätta för privata investeringar i förnybar el. Power Africa har som mål att Bara förnybart i Teslas batterifabrik ELBILEN TESLA fortsätter att öka försäljningen, men batteritillgången har utgjort en flaskhals. I början av september meddelade företaget att man ska bygga världens största fabrik för litiumjon-batterier i Reno i Nevadaöknen. Anläggningen ska i stort helt klara sig på egen elproduktion från solel, geotermisk energi och vindkraft. Bland annat ska fabrikens tak (cirka kvadratmeter) täckas med solpaneler. Den totala elproduktionen från de tre energikällorna beräknas bli MWh per dag, vilket motsvarar elanvändningen till runt hushåll. Batterifabriken beräknas konsumera MWh per dag. Fabriken kostar miljarder kronor att bygga och batteriproduktionen ska sätta igång 2017, om planerna går i lås ska anläggningen producera motsvarande 50 GWh i batterikapacitet, vilket räcker till batteribilar. 36% ANDEL SVENSKAR som tror att nästa bilköp skulle kunna vara en elbil. Det visar en attityd- undersökning bland svenskar som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten. genom vind-, sol- samt vattenkraft, men också naturgas och geotermiska resurser i regionen, öka energisäkerheten, minska fattigdom och främja ekonomisk tillväxt. Förra året uppgick Sidas stöd till energisektorn på den afrikanska kontinenten till 312 miljoner. Även Energimyndigheten gör satsningar för att minska klimatutsläppen i Afrika, bland annat genom köp av utsläppsrätter som ska finansiera energieffektiva spisar. Svårt få hushåll att ändra elanvändningen DE EKONOMISKA incitamenten för enskilda hushåll att ställa om sin elkonsumtion över dygnet är mycket små. Det krävs större kompensation för att ändra hushållens beteende. Det är en av slutsatserna i rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?, som genomförts av forskare på Umeå universitet. Rapporten är beställd av Energimarknadsinspektionen (Ei) och syftet är att få mer kunskap om konsumenternas beteende på elmarknaden och vad som krävs för att enskilda konsumenter ska förändra sitt konsumtionsmönster. För oss är det viktigt att förstå hur kunderna agerar. Nu kommer vi att gå vidare med ytterligare en studie för att titta djupare på vad som påverkar hushållens val, säger Sara Sundberg, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. VAD ÄR DITT DÅLIGA KLIMAT SAMVETE? VICTORIA DYRING programledare, Vetenskapens värld Mitt dåliga klimatsamvete är att jag äter kött. Och gärna dessutom. Men nu har jag blivit riktigt noga med att ta reda på varifrån köttet kommer i alla fall. JENNY PALM professor, teknik och social förändring, Linköpings universitet Jag har nog främst två riktiga dåliga samveten. Det ena är att jag fortfarande äter kött för ofta och även vid tillfällen när ett vegetariskt alternativ är lättillgängligt. Det andra dåliga samvetet är att jag och min familj bor i ett för stort hus, som dessutom har en inomhuspool som värms upp av fjärrvärme. Otroligt härligt, men mindre klimatsmart. DANIEL LUNDQVIST handläggare, Energimyndigheten Det skulle nog vara den dåligt isolerade vinden på vårt hus. Nu ligger där ett tunt lager med sågspån och kolstybb som väntar på sällskap. Men jag är rädd för fuktproblem, och har därför inte fått ändan ur vagnen. Fast i grunden drivs jag hellre av hopp än av dåliga samveten. KRISTINA BIRATH miljö- och stadsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun Det är att jag äter för mycket kött. Det är förvisso kravmärkt men det minskar ju inte klimatpåverkan nämnvärt. 2 3

3 JOHNÉR USA skärper klimatkraven USA:s kraftbolag ska minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030 enligt ett nytt förslag. HALLÅ DÄR, KARIN BODIN! ÖRESUNDSKRAFT Allt fler svenskar vill köpa förnybar el. Gröna elavtal påverkar marknaden Allt fler elkonsumenter väljer att köpa eller producera f örnybar el. Hur påverkar det framtidens energibeslut? TRADITIONELLT har det inte funnits någon större konsumentmakt på elmarknaden. Först 1996, i och med avregleringen, blev det möjligt att fritt välja elleverantör. Och med det kom också tillfälle för konsumenterna att välja hur elen produceras. Sedan dess har mycket hänt. Nu går det att välja företag som enbart säljer förnybar el, till exempel Telge Energi som presenterar sig som det rena elbolaget. I våras deklarerade även energibolaget Bixia att de kommer att göra likadant. Företaget räknar med att ha nått sitt mål 2018, då alla långa företagsavtal löpt ut. Parallellt med detta börjar även alltfler konsumenter att producera sin egen el, om än i liten skala än så länge. Hittills har det här varken påverkat elmixen eller kraftbalansen. Men vad händer om trenden fortsätter? Någonstans finns förstås en brytpunkt där konsumentmakten får påverkan på framtida energibeslut. I teorin kan kunderna påverka, men i praktiken är det mycket annat som styr, som kostnader och stödsystem. Och när det kommer till vilken ny elproduktion som ska byggas så är det mer pengarna som bestämmer, än om kunderna vill välja avtal om förnybar el, menar Johan Malinen, handläggare på Energimyndigheten. Men om det blir en stor folkrörelse för förnybar elproduktion kan det vara svårt att gå till val på koleldade kraftverk. Klart att politiker påverkas av gräsrötterna. HUR ENERGIMARKNADERNA kommer att utvecklas framöver är osäkert, enligt Gunnar Fredriksson på Svensk Energi. Jag är ganska övertygad om att elmarknaden kommer att se helt annorlunda ut om år både sättet vi producerar, transporterar och konsumerar och hur vi styr konsumtion och produktion. Men exakt hur Öresundskraft satsar på elbilsladdare DET KOMMUNALA energibolaget Öresundskraft planerar för en kraftig utbyggnad av laddare för elbilar. Totalt investerar företaget 25 miljoner kronor för att bygga upp ett nät av laddstationer i och runtom Helsingborg. I planerna ingår också att bygga ett nät av snabbladdstationer längs en 160 mil lång, nationell korridor. Nu arbetar Öresundskraft för att hitta samarbetspartners kring de tekniska och kommersiella lösningarna samt regionala partners för den nationella utbyggnaden. Företaget har även sökt EU-stöd för satsningen. Snart en vanlig syn i Helsingborgstrakten. det kommer att förändras är svårt att säga. Inom en inte alltför avlägsen framtid måste riksdagen besluta om och i vilken utsträckning de svenska kärnreaktorerna ska ersättas. De nuvarande beräknas vara helt avvecklade fram till Eftersom projekterings och byggtiderna är långa måste besluten tas i god tid. En del säger att vi bör besluta om kärnkraften nu, men jag är inte så säker på det. Personligen tycker jag att man kan avvakta hur tekniken för alla kraftslag och marknaden utvecklas, säger Gunnar Fredriksson. Vattenfall har redan skickat in ansökningar och lagt sig i slagläge. Bygger gör man på fyra fem år, om alla tillstånd och beslut är klara. Därför bör vi lämna olika lösningar öppna. Min övertygelse är dock att konsumenterna kommer att påverka utvecklingen i högre grad än tidigare. På så sätt kommer energibesluten att fattas både lokalt och centralt. MARIA ÅSLUND 300 miljarder dollar till effektivisering UNDER 2012 LÅG de globala investeringarna i energieffektivisering på 300 miljarder dollar, enligt IEA:s nya rapport Capturing the multiple benefits of energy efficiency. Det är stora investeringsbelopp, men ändå långt ifrån tillräckligt enligt den internationella energiorganisationens rapport. Om inte staternas policy kring energieffektivisering förändras kommer två tredjedelar av potentialen till 2035 inte att kunna realiseras. Enligt rapporten leder energieffektivisering inte bara till lägre utsläpp, utan kan också bidra till ekonomisk tillväxt, ökad energitrygghet och bättre hälsa hos befolkningen. CHARLES DHARAPAK / TT Barack Obama skärper kraven på USA:s kraftindustri. Premiär för koldioxidfabriken KOLDIOXID ÄR INTE bara ett miljöhot, utan också en produkt som används i många industriella processer, till exempel som kylmedel eller i brandsläckare. Idag är Sverige beroende av importerad koldioxid för att klara marknadens behov. I mitten av september invigde Lantmännen Agroetanol, i samarbete med AGA Gas, sin nya koldioxidanläggning i Norrköping, där företaget bland annat tillverkar etanol av spannmål. I anläggningen, som kostat runt 200 miljoner kronor, renas koldioxiden som bildas i etanolproduktion och omvandlas till vätska, kolsyra. Lokal energi säljs som tjänst ATT KÖPA LOKAL energi som tjänst istället för att investera i en egen anläggning är en ny affärsidé som kan växa i Sverige. Nyligen renoverade fastighetsbolaget Tulia en gammal lagerfastighet till företaget Leos Lekland i Täby utanför Stockholm. Klimatanläggningen vid fastigheten består av ett borrhålslager och värmepumpar som ger både kyla och värme, Men Tulia har inte investerat några egna pengar i anläggningen. Istället har företaget tecknat ett 25-årigt avtal med Eneo FÖR DRYGT ETT år sedan presenterade Obama en ny klimatplan där hårdare krav på landets koleldade kraftverk stod högt på agendan. Nu har amerikanska naturvårdsverket EPA lagt fram ett förslag, Clean Power Plan, på hur detta ska gå till i praktiken. Enligt planen ska det bli tuffare regler generellt för hela kraftindustrin, som totalt står för runt en tredjedel av USA:s koldioxidutsläpp. Utsläppen ska ned med 30 procent till 2030, räknat från Men det blir ganska flexibelt hur man ska klara målet. Och delstaterna har fått olika krav på sig, bland annat beroende på hur effektiva verk de har idag och hur mycket naturgas som finns i delstaten, säger Ola Göransson, som bevakar energifrågor på myndigheten för Tillväxtanalys på plats i Washington. En bieffekt av förslaget är att utsläppen av partiklar, kväveoxid och svaveldioxid minskar med 25 procent, vilket också leder till positiva hälsoeffekter. Överlag har förslaget tagits emot positivt, men många inom kolindustrin och bland republikaner är skeptiska, säger Ola Göransson. Förslaget är på remiss under hösten och de slutliga reglerna väntas träda ikraft i mitten av Lantmännen Agroetanols anläggning i Norrköping. JOHAN WICKSTRÖM Det här gör vår etanol till ett av de mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen, säger Bengt-Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol, i ett pressmeddelande. Solutions, som garanterar att en viss mängd energi levereras till ett fastställt pris och ansvarar för drift och underhåll. Det är en väldigt bra lösning för oss eftersom vi får garantier för hela perioden, säger Peder Greitz, projektledare på Tulia. Eneo Solutions affärsidé är att finansiera, installera och drifta anläggningen, och så får kunden ett fast pris per månad. Företaget ska leverera lösningar både inom geoenergi och solel. ERIK HÖRNKVIST Karin Bodin, vd på Polarbröd, som i augusti fick ta emot utmärkelsen Hållbart ledarskap 2014 av organisationen Näringslivets miljöchefer. Grattis, hur känns det? Jag är oerhört stolt, det är en klapp på axeln till hela Polarbröd. Varför är det viktigt att arbeta med hållbarhet? Därför att det sätt vår civilisation försörjer sig på inte går ihop med vår begränsade planet. De företag som inte ställer om kommer i längden inte att överleva. Förr eller senare så upptäcker de att det som tidigare fungerade inte längre gör det. Att inte satsa hållbart är ekonomiskt ohållbart. Hur arbetar ni konkret? Vi har bland annat byggt fyra egna vindkraftverk som snart når målet att producera lika mycket förnybar energi som bolaget förbrukar. Vi strävar också för att öka andelen ekologiskt bröd och utforskar möjligheterna med att använda 100 procent förnybart emballage. Var kommer ditt miljömedvetande ifrån? Jag är ju uppvuxen under åttiotalet med försurningsdebatten och Tjernobylkatastrofen. Efter Tjernobyl drabbades till och med markerna i Norrland och man förstod att allt sitter ihop. På senare år har jag tydligare sett hur det här kopplar ihop med Polarbröd och hur vi kan arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vad är mer på gång framöver? Nästa steg för oss är att minska de fossila bränslena i våra transporter. Vi undersöker också möjligheten att installera solceller som kan vara med och driva ugnar och frysar. Men den svåraste nöten att knäcka är jordbruket. Här måste vi hitta gemensamma lösningar, och den tekniska utvecklingen måste gå snabbare. ANDREAS NILSSON 4 5

4 TRONS / TT FÖRETAG I FRAMKANT Solenergi värmer varmvatten i småhus VARMVATTEN TILL DUSCH, disk och tvätt utgör runt en femtedel av hushållets energianvändning. Nu har Värmlandsföretaget SoletAer utvecklat ett energismart system för att värma tappvarmvatten i småhus. Företagets produkt SoletAer är en kombinerad sol/luftvärmepump för tappvarm vatten. Den ska kopplas till den befintliga elberedaren, där den värmer varmvattnet genom solenergi under vår, sommar och höst. På natten, eller när solljuset inte räcker till, värms varmvattnet av den inbyggda värmepumpen. SoletAer har fått ett lån på 1,8 miljoner kronor från Energimyndigheten för att validera och testa sin produkt i pilotanläggningar. Åländsk vindkraft får inte elcertifikat DET SVENSKA elcertifikatsystemet är förenligt med EU-rätten, enligt EU-domstolen. Bakgrunden är att företaget Ålands Vindkraft har ansökt om att få svenska elcertifikat för el som produceras i en anläggning belägen på Åland. Energimyndigheten avslog ansökan med motiveringen att det bara är el som produceras i Sverige som kan få elcertifikat Ålands Vindkraft överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping, som begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen. I somras kom beskedet, där domstolen konstaterar att den territoriella begränsningen i den svenska lagstiftningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att öka produktionen av grön el. RÄTTELSE I ENERGIVÄRLDEN 3/14 blev det tyvärr ett fel i ett citat där vi skrev att 66 procent av koldioxidutsläpp kommer från 19 företag. Rätt siffror är: 90 företag har stått för 63 procent av utsläppen mellan 1751 och Alla utom sju av dessa var energiföretag, enligt en studie som Jeremy Leggart hänvisade till på Energiutblick i maj. Studien publicerades i tidskriften Climatic Change. Framtidens energisystem under lupp Knäckfrågorna är klara. Nu börjar Energimyndigheten arbetet med att ta fram olika scenarier för framtidens energisystem. DET VAR I början av förra året som generaldirektör Erik Brandsma beslutade att Energimyndigheten skulle utreda vilka alternativ som finns för energisystemets utveckling efter 2020 och fram till Efter drygt ett års internt arbete har myndigheten identifierat Camilla Hållén, projektledare på Energimyndigheten. och analyserat ett antal knäckfrågor (se fakta ruta) som ska ligga till grund för nästa steg, scenariearbetet. Vi har tagit fram de viktigaste utmaningarna vilket varit mer komplicerat än vi trodde. Här har vi tagit hjälp av externa aktörer och vi fick även in bra inspel under vår konferens Energiutblick i maj, säger Camilla Hållén, projektledare på Energimyndigheten. Nu har arbetet med att ta fram framtida scenarier påbörjats. Vårt mål är inte att peka ut en väg, utan att visa olika tänkbara utvecklingslinjer. Eon får miljardstöd för biogassatsning EON FÅR 1,9 MILJARDER kronor i stöd till sitt projekt Bio2G i andra omgången av EU:s NER300- utlysning. Målet med Bio2G är att bygga en anläggning för produktion av 1,5 TWh av andra generationens biogas genom förgasning av restprodukter från skogs- och jordbruk. Eon har nu två år på sig att besluta om de ska gå vidare eller inte med projektet. Detta underlättar självfallet Tanken är att scenariostudien ska fungera dels som kunskapsunderlag för riksdag och regering, och dels som ett bidrag till den diskussion om framtidens energisystem som redan pågår i samhället. Även internt på Energimyndigheten kommer resultatet av studien att vara ett stöd, till exempel i strategiarbete. Vi ska vara klara till sommaren Men redan i höst släpper vi en rapport där vi resonerar kring knäckfrågorna. Vi tror att det kan vara intressant för en bredare målgrupp, säger Camilla Hållén. JOHAN WICKSTRÖM SEX KNÄCKFRÅGOR FÖR FRAMTIDEN Energihushållning Kraftsystemets utveckling Hantering av restvärme i ett hållbart energisystem En hållbar industrisektor Transportsektorns utveckling Olika aktörers roll i omställningen till ett hållbart energisystem. den kortsiktiga lönsam heten i projektet, men de långsiktiga marknadsförutsättningarna för biodrivmedel behöver klargöras, säger Björn Möller på Eon. NER300 är en satsning där totalt 300 miljoner utsläppsrätter ska säljas för att finansiera energi projekt runt om i EU. Stödet från NER300 betalas endast ut om projekten genomförs och lyckas. DISRUPTIVE MATERIALS Grundades: Antal anställda: 2. Affärside: Utveckla avancerade material för industriella och medicinska tillämpningar på den globala marknaden. Startklar för marknaden TEXT: JOHAN HÅRD FOTO: MIKAEL GUSTAVSEN ETT GRAM UPSALITE har en yta på 800 kvadratmeter. Det handlar om ett superporöst material baserat på magnesiumkarbonat som tack vare unika egenskaper har väldigt många användningsområden. Det kan användas inom en rad olika industriområden, från livsmedel till läkemedel, säger Mattias Karls, vd på Uppsalaföretaget Disruptive Materials som nu l igger i startgroparna för att börja kommersialisera Upsalite på allvar. Upsalites potential på energiområdet handlar framför allt om att det skulle kunna energieffektivisera alla avfuktningsprocesser radikalt. SOM MED FLERA stora uppfinningar spelade slumpen en avgörande roll för materialets tillkomst. En grupp forskare knutna till Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet arbetade med att effektivisera upptagningen av läkemedel i kroppen. Många läkemedel är svårlösliga i vatten och tas därför inte upp i kroppen, men om de blandas med porösa substanser underlättas upptagningen, förklarar Mattias Karls. Forskarna jobbade med kalciumkarbonat, som visserligen fungerade hyfsat, men var instabilt. De började fundera på om inte magnesiumkarbonat skulle fungera bättre. Otaliga försök och misslyckanden följde. Men vid ett tillfälle lämnades en reaktor kvar i labbet över helgen. När forskarna kom tillbaka veckan efter hade innehållet ändrat karaktär och resultaten var förbluffande. Det nya materialet visade sig ha en unik förmåga att ta till sig fukt. Patent söktes 2012 och i juni 2013 startades Disruptive Materials. Förra sommaren fick vi en del vetenskapliga artiklar publicerade och Uppsala universitet gick ut med ett pressmeddelande. Då brakade det loss i medierna, ända borta i USA. Vi fick förfrågningar från företag inom väldigt många branscher. UNDER HÖSTEN 2013 började affärsplanerna att ta form. Och Disruptive Materials vann flera innovationstävlingar, bland dessa Nordic Cleantech Open som finansieras av bland annat Energimyndigheten. Finansieringen kommer från Uppsala universitets holdingbolag och Vinnova, och från försäljning av varuprover. Vi har för närvarande cirka 20 olika kundprojekt igång runt om i världen. Bland annat med ett stort kemibolag som vill använda Upsalite för att rena industrigas. 1 Mattias Karls, vd på Disruptive Materials, visar upp bolagets produkt: Upsalite. Det är ett superporöst material som kan användas inom allt från avfuktning till rening. 6 7

5 TEMA FRAMTIDENS ELNÄT NÄT PÅ TILLVÄXT Det svenska stamnätet går en spännande tid till mötes. Investeringarna i nätet kommer att tiofaldigas framöver för att klara renoveringar, ny vindkraftsel och integrationen med omvärlden. Samtidigt har branschen startat en innovationsagenda för en ny typ av elnät, som skulle kunna binda ihop Europa. TEXT: JAN MALMBORG FOTO: NILS RYRHOLM/AZOTE Inte sedan 1960 talets stora utbyggnad av vattenkraften och 1980 talets satsning på kärnkraften har det svenska elnätet stått inför sådana utmaningar. Istället för miljoner kronor behöver den statliga stamnätsoperatören Svenska kraftnät årligen satsa upp till fem miljarder kronor, åtminstone fram till Det svenska stamnätet är kilometer långt. Detta grenas sedan ut i olika regionala och lokala elnät. Stamnätet består till övervägande delen av luftledda växelströmsledningar. Två tredjedelar av dessa är på 400 kilovolt, medan en knapp tredjedel har 220 kilo volts spänning. Framförallt den senare kategorin har nu börjat närma sig sin tekniska livslängd. De kan vara över 80 år gamla, medan de äldsta 400 kilovoltsledningarna har 60 år på nacken. I fjol konstaterade Svenska kraftnät i sitt stora framtidsscenario Perspektivplan 2025 att en hel del av detta nu måste förnyas. Man kanske skulle kunna tycka att vi borde gjort något åt det här tidigare. Men problemet är att dessa stationer och ledningar åldras samtidigt. Det är först nu som renoveringsbehovet uppstått. Vi har nyss avslutat en inventering av nätets 150 transformatorstationer och funderar nu på hur reinvesteringsplanen ska se ut, säger anläggningschefen Ann Marie Ovrin. NÄSTA ÅR DRIFTSSÄTTS Sydvästlänken, en 400 kilovolts ledning mellan Hallsberg i Närke och Hurva i Skåne som ska ersätta en gammal 220 kilovoltsledning och öka driftsäkerhet och överföringskapacitet till södra Sverige. I länkens södra del, de 19 milen mellan Barkeryd och Hurva, slutförs just nu arbetet med världens längsta markkabel för högspänd likström. Totalt 8 9

6 TEMA FRAMTIDENS ELNÄT Vi måste vara så flexibla i vår planering att vi kan klara av att hantera all den nya vindkraften när den ansluts till stamnätet. Ann-Marie Ovrin, Svenska kraftnät ELENS VÄG Det svenska elnätet är cirka mil långt och består av stamnät, region nät och lokalnät. Svenska kraftnät ansvarar för att det alltid är balans mellan produktion och distribution. NORD POOL Så gott som all handel med el inom Norden går genom den nordiska elbörsen Nord Pool. Ungefär 90 procent av den svenska årliga elproduktionen går direkt till Nord Pool Spot. Där sätts elpriset timme för timme årets alla dagar. ELHANDELSFÖRETAG Köper elen från producenterna eller från elbörsen och säljer den vidare till el användare. ELANVÄNDARE Användarna företag och privatpersoner har i allmänhet avtal med både ett elhandelsföretag och ett elnätföretag för sin leverans. En del elanvändare har även egen elproduktion, till exempel solceller på taket. Då kan de mata in överskottselen tillbaka in till nätet och, av vissa bolag, få betalt. ILLUSTRATION: MIKAEL JACOBSSON/AMIGOS grävs fyra parallella så kallade HVDC kablar det vill säga ledningar med högspänd likström ned i den sydsvenska myllan. Ända sedan den första HVDC länken byggdes till Gotland 1954 har likström varit praxis för långväga sjökablar som i förbindelserna mellan Sverige och Finland, Tyskland, Polen och snart även Litauen. Ett av de stora investeringsbeslut som Svenska kraftnät just nu överväger är en 400 kilovoltsförbindelse som ska dras från övre Norrland till Mälardalen. Ett motiv är att förbättra överföringskapaciteten mellan vattenkraftverken i norr och förbrukningen i söder. Ett annat är att matcha produktionen från de vindkraftsparker som nu byggs, inte minst i Markbygden utanför Piteå. Den har ursprungligen planerats för en maxeffekt på MW, mer än hela Forsmarks kärnkraftverk, men omfattar nu MW i en första etapp. Än så länge vet vi varken vilken teknik eller dragning ledningen ska ha. Vi tittar nu på systemtekniska frågor, säger Ann Marie Ovrin. MEN DET ÄR inte bara i Markbygden det uppförs stora vindparker. Den förnybara elkraften börjar ta en allt större plats i Svenska kraftnäts framtidsplanering. I Perspektivplan 2025 konstateras att det inkommit formella ansökningar om anslutning av vindkraft på MW. Nästan lika mycket till behandlas i tillståndsprocesser hos de tre största nätbolagen. Om alla dessa projekt genomfördes skulle den samlade effekten bli cirka tre gånger så stor som Sveriges nationella planeringsram för vindkraft till Det enda vi vet är att en hel del av detta aldrig kommer att byggas. Men vi vet inte vilka och när. Därför måste vi vara så flexibla i vår planering att vi kan klara av att hantera all den nya vindkraften när den ansluts till stamnätet, säger Ann Marie Ovrin. Hur mycket el från denna variabla, väderberoende energiresurs som kan hanteras är både en ekonomisk och teknisk fråga, och det har också betydelse hur själva vindkraftverken regleras. Givetvis behövs det reglerkraft som kan balansera för de perioder då vindkraftverken står stilla. Det kan kosta olika mycket, men ligger i vårt uppdrag att möjliggöra, säger hon. Runt om i Europa studeras dessa frågor noga. Inte ELPRODUCENTER Producerar el och matar in den på stamnäten. De säljer elen till elhandelsföretag, direkt eller via elbörsen Nord Pool. Mindre produktionsanläggningar, till exempel en del vindkraftsparker, kan mata in elen direkt i regionnäten. Johanna Lakso på Energimyndigheten. minst i Tyskland, Danmark och Spanien där mängden förnybar el från vind och sol vissa dagar kan stå för över hälften av elproduktionen. EN SOM FÖLJER utvecklingen är Johanna Lakso, handläggare för vindkraft och elnätsfrågor på Energimyndigheten. Så länge det är som idag, när vindkraftens andel är cirka sju procent av den totala elproduktionen, behövs inga speciella åtgärder. Först när vinden når upp till över tio procent måste vi börja anpassa oss i större skala. Så att det inte blir som i Tyskland och Danmark där nätet vissa timmar har problem med att ta emot all den el som produceras, säger hon. Vad som då kan göras är att utveckla metoder för att reglera ned produktionen. Eller att lagra elen. I den havsbaserade vindkraftsparken Kårehamn utanför Öland har man testat en teknik att reglera ned effekten när det blåser för mycket och nätet är fullt. Man kan helt enkelt vrida bladen så att effekten minskar, berättar Johanna Lakso. När det gäller lagring finns det idag många tekniker, men ingen som ännu är riktigt ekonomisk. Stamnätet De största elledningarna är elnätets motorvägar och binder ihop hela elsystemet. Näten har en spänning på kv och ägs av Svenska kraftnät. Lokalnät Mindre ledningar som ägs av det lokala elbolaget. Spänningen är kv. Dessa ledningar går in i hus och företag där spänningen oftast är 400 volt. Regionnät Stora ledningar som förser regioner och städer med el. Dessa ägs av de större nätbolagen och har en spänning på kv. Om man lagrar el i elbilarnas batterier kan konsekvensen bli ett kostsamt slitage på batterierna. Om man vill spara energin i pumpkraftverk måste elprisvariationerna bli högre för att det ska löna sig. Och en förutsättning för att det ska löna sig att omvandla el till gas är att man har möjlighet att lagra gasen, exempelvis i ett gasnät. I Sverige finns ju ett sånt bara på västkusten. Johanna Lakso hoppas att it tekniken kan ge vind 10 11

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM MARIA STRØMME Nanotekniken ändrar vårt sätt att leva Tysklands avveckling ökar prisrörelserna Mjölkgården som drivs av egen biogas Ökad press på solelsmarknaden TEMA ENERGI I SKOLAN DRAMASPEL BLAND FJÄRDEKLASSARE

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris Tidningen:el tidning från Nummer 1-2011 årgång 65 10 Kraftvärmen ökar i Sverige ta hjälp i frågor om energi 8 Olika områden ger olika elpris 14 LASER Strålskadorna ökar Tunnelbanan levererar el i USA 4

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: än 2009, 1 276 Mkr. Koncernens. drygt 50 procent

SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: än 2009, 1 276 Mkr. Koncernens. drygt 50 procent SVENSKA KRAFTNÄT ÅRSREDOVISNING JANUARI DECEMBER 2010: Årets resultat uppgick till 773 Mkr Överföringen på stamnätet ökade med 6 procent Något lägre investeringstakt 2010 än 2009, 1 276 Mkr Koncernens

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Klättrare på hög höjd. »Fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.« Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården

Klättrare på hög höjd. »Fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.« Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården vågkraft Världens största vågkraftspark ska byggas på västkusten med början 2012. sidan 7 eltrygghet»fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.«elnätsföretagen fortsätter satsa miljarder för att trygga

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer