PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET"

Transkript

1 PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET Information till patienten och vårdpersonalen

2 Syftet med detta meddelande är att ge väsentlig information om och instruktioner för de vanligaste problemsituationerna för patienter som lider av blödningssjukdomar: identifiering av blödning och akutvård vård i samband med en akut skada vårdfokusering, fortsatt vård och uppföljning förberedelser för och återhämtning efter ingrepp grundprinciper för den fortsatta uppföljningen 2

3 Normalt stoppas blödningen när ett koagel bildas i ett skadat blodkärl. Ett koagel bildas när trombocyterna i blodet dvs. blodplättarna klistrar sig till det skadade blodkärlet. Sk. von Willebrand-faktor (vwf) i blodet binder sig också till det skadade området och å andra sidan binder trombocyterna till varandra. Dessutom aktiveras blodets koagulationsfaktorer, såsom faktor VIII och faktor IX, vilket leder till att fibrin bildas. Fibrinnätet stärker trombocytpluggen. Om någon av dessa väsentliga blodkoagulationsfaktorer saknas eller fungerar felaktigt leder detta till ökad blödningsbenägenhet. Vad är en permanent blödningssjukdom/ en ökad blödningsbenägenhet? En permanent blödningsbenägenhet förorsakas av brister och funktionsstörningar i koagulationsfaktorerna, brist på trombocyter (trombocytopeni) eller funktionsstörningar i dessa. von Wille brands sjukdom, A- och B-hemofili (underskott på koagulationsfaktorerna VIII och IX), underskott på andra koagulationsfaktorer och defekter fel i trombocyterna utgör exempel på ärftliga blödnings sjukdomar. Förvärvad, långvarig blödningsbenägenhet yppar sig vanligtvis i samband med andra sjukdomar, t.ex. en njur- eller leversjukdom. De allmänna sjukdomar som i sig kännetecknas av en risk för blödning försvårar en permanent blödningssjukdom betydligt. Många mediciner och naturpreparat kan öka blödningsbenägenheten (se tabellen på sidan 5). 3

4 Typiskt för blödningar hos personer med blödningssjukdomar börjar plötsligt kan börja till följd av en lindrig skada eller av sig själva är exceptionellt rikliga i förhållande till skadan eller åtgärden är långvariga upprepas börjar på nytt (efterblödning) förekommer på flera ställen, dvs. generaliserad blödningsbenägenhet kan leda till att anemi och järnbrist långsamt utvecklas Symptom sveda, värk, värmekänsla, svullnad, spänning, rörelsebegränsning, domning, känslolöshet Var kan blödningar förekomma? på huden och i vävnader under huden: blåmärkestendens omfattande, djupa och smärtsamma blåmärken muskler och leder sår: utdragen blödning även från ett litet sår slemhinnor: tandkött, svåra näsblödningar och/eller rikliga menstruationsblödningar mag-tarmkanalen urinvägar 4 I fall av en lindrig blödningssjukdom och hos bärarna av en sådan bör följande observeras En tidigare symptomfri sjukdom kan yppa sig i samband med skador och operationsåtgärder. Också hos en person som lider av eller bär på endast en lindrig blödningssjukdom till finns det risk för att sådana situationer som kan ge upphov till blödningar förorsakar till och med allvarliga blödningskomplikationer.

5 Följande sjukdomstillstånd kan förvärra blödningsbenägenheten: anemi brist på trombocyter (trombocytopeni) funktionsstörning i levern njursvikt högt blodtryck (över 140/90 mmhg) cancersjukdomar och -behandlingar Svåra infektioner Mediciner och naturpreparat som ökar blödningsbenägenheten: aspirin (t.ex. Aspirin, Disperin, Primaspan, Aspirin Cardio, Asasantin ), dipyridamol (Persantin ), klopidogrel (Plavix ), prasugrel (Efient ) och andra trombocythämmande läkemedel warfarin (Marevan ), hepariner och andra antikoagulantia t.ex. apixaban (Eliquis ), dabigatran (Pradaxa ), rivaroxaban (Xarelto ) vissa cancerläkemedel antiinflammatoriska läkemedel, också geler (t.ex. Burana, Ketorin, Orudis, Naprometin, Voltaren ) förkylningspulver (t.ex. Finrexin, Coldrex ) glukosaminoglykaner och liknande preparat, också geler (t.ex. Arthryl, Mobilat, Hirudoid, Trombosol ) antidepressiva läkemedel: selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) kortisonpreparat och -salvor (t.ex. Prednison, Hydrocortison ) naturläkemedel (t.ex. Omega-3, fiskoljor, linfrön och linolja, jättenattljusolja, vitamin E, hajbroskpreparat, melatonin). 5

6 Behandling av blödningen: sex principer Koncentrat koagulationsfaktor Kyla Upprätt ställning Kompression Värkmedicin Rehabilitering (när blödningen stillats) 6 Smärtmediciner: Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) bör undvikas. Smärtmediciner som kan andvändas: paracetamol (esim. Panadol ), COX-2 hämmare (Arcoxia, Celebra ) och opiater vid intensiv smärta. Intramuskulär injektioner undvikas.

7 Vad kan jag göra själv? Se till att du alltid kan få kontakt med din vårdenhet (t.ex. mobiltelefon/vårdkort). Ta med ditt koagulationsfaktorpreparat till akuten! Informera din vårdenhet om blödningarna. För bok över blödningarna, behandlingen av dem och behandlingsresultaten. Lär dig att identifiera situationer som kräver omedelbar koagulationsersättande behandling i synnerhet skador i ansiktet, på halsen, i munnen, på tungan och i ögonen slag som träffat huvudet, halsen, magområdet, ryggen eller pisksnärtsskada huvudvärk av ovanlig typ kraftig smärta och svullnad var som helst tidig ledblödning Riklig blödning eller misstanke om allvarlig blödning Omedelbar intravenös ersättningsbehandling med en dos som är 2 3 gånger större än den förebyggande dosen. Tranexamsyra (Cyklokapron eller Caprilon ) enligt anvisningen. Kontakta en läkare och ta dig till akuten! Använd en kylförpackning som första hjälp och förbind skadan. Om hemvård inte anlitas eller inte lyckas, ring till den på förhand överenskomna vårdenheten eller till närmaste akutmottagning och anmäl din ankomst. Övriga instruktioner Berätta var man får mer information om din sjukdom och din vård. Bär med dig ditt diagnos- eller behandlingskort eller ditt SOSarmband. Se till att uppgifter om din kontaktperson i nödsituationer finns i din mobiltelefon (ICE = in case of emergency ). 7

8 På akuten I fråga om ärftliga blödningssjukdomar ges i allmänhet intravenös behandling för ersättning av koagulationsfaktorn. Tro på en patient som talar om ett blödningssymptom utan att visa synliga tecken på blödning! Behandlingen ges omedelbart när ett blödningssymptom ger sig till känna. Laboratorieprov: minst blodstatus, APTT, TT (eller INR), Krea, ALAT Fokuserade undersökningar, t.ex. bilddiagnostik (röntgen, ultraljud, datortomografi), först efter att koagulationsfaktorn har getts. Konsultering med hematolog eller koagulationsläkare och vid behov med andra specialister. Behandling av blödningen Intravenös ersättningsbehandling, se preparat och dosering s. 9 Tranexamsyra (Cyklokapron eller Caprilon ) oralt enligt anvisningen, munsköljning med lösningen eller den tuggade tabletten. Desmopressin (DDAVP, Octostim ) som nässpray eller injektion under huden när det gäller en lindrig blödningssjukdom (faktor VIII- eller vwf-brist) eller en funktionsstörning i trombocyterna, om responsen på DDAVP är känd på förhand och om det inte finns några kontraindikationer. Inledningsvis vila och så småningom mobilisering när symptomen tillåter. Inledningsvis vila och så småningom mobilisering när symtomen tillåter. Ersättningsbehandlingen ska upprepas om blödningen fortsätter eller förvärras när en ny aktiv rehabilitering inleds, t.ex. före fysioterapi. Efter en svårare blödning än vanligt är det bra att övergå till förebyggande behandling för några veckor, om sådan inte redan har på börjats. 8 Vård av en antikroppspositiv patient, dvs. en patient med koagulationsinhibitorer En antikropp kan oftast utvecklas vid svår A-hemofili, mera sällan vid B-hemofili och von Willebrands sjukdom. Normal ersättningsbehandling har ingen effekt på en patient med koagulationsinhibitorer. En inhibitor

9 bör misstänkas om effekten av ersättnings behandlingen går förlorad. Den behandling som varje blöd ningssituation kräver måste bedömas från fall till fall, och man bör alltid konsultera en läkare som känner till behandlingen av koagulationsstörningar. Vården och uppföljningen av en patient med koagulationsinhibitorer måste alltid koncentreras till experter inom koagulationsstörningar. Behandlingsalternativen är aktiverat pro trombin komplex (Feiba ), rekombinant FVIIa (NovoSeven ), eller en stor dos koagulationsfaktor (FVIII, FIX eller vwf). Preparat som används vid substitutionsbehandling: Sjukdom A-hemofili B-hemofili von Willebrands sjukdom FXIII-brist Övriga (FV, FVII, FX, FXI) underskott Funktionsstörningar i trombocyterna (trombocytdefekter) Antikroppspositiva hemofilier Intravenöst preparat Amofil, Helixate, Kogenate Bayer, Octafil, Advate, ReFacto AF BeneFIX, Nonafact, Octanine Haemate, Wilate, Wilfactin, Octostim Cluvot Octaplas, Protrombinkomplex (PCC) Octaplex eller Cofact Trombocyttransfusion, Octostim Feiba, NovoSeven Doseringen av ersättningsbehandlingarna vid blödningar: Blödning Liten (slemhinna, näsblödning, litet sår, liten färsk ledblödning o.d.) Stor (stor eller gammal ledblödning, muskelblödning, brott) Allvarlig blödning (blödningar och skador i huvudet, på halsen, i brösthålan och i buken Målaktivitet (%) FVIII (IU/kg) FIX (IU/kg) Behandlingstid vanligtvis en engångsdos tills klinisk respons fås (på behandlingen av blödningen) tills respons fås (på behandlingen av blödningen) Intrakraniell blödning dygn, i fortsättningen förebyggande vård 9

10 Bedömning av generaliserad blödningsbenägenhet Näsblödningar Blåmärkesbenägenhet 0 poäng 1 poäng Inga eller ytterst sällan (< 5 x / år) eller endast ur ena näsborren Inga alls eller obetydliga (< 1 cm) > 5 min > 1 cm spontant på kroppen Blödningar från små sår Inga alls eller ytterst sällan Ofta eller varaktighet > 5 min varje gång Blödningar i tandköttet eller munnens slemhinnor Blödning efter tandutdragning Nej Inga utdragningar eller ingen blödning i samband med den första utdragningen Sällan Ökad / utdragen blödning efter den första utdragningen. Anlitande av vård Blödningar i mag-tarmkanalen Nej Lokal orsak Operationsblödningar Inga operationer eller ingen blödning i samband med den första operationen Ökad/utdragen blödning efter den första operationen. Anlitande av vård Muskelblödningar Aldrig Efter en skada, inga åtgärder Ledblödningar Aldrig Efter en skada, inga åtgärder Blödningar i centrala nervsystemet KVINNOR Riklig menstruation > 7 dagar, byte av menstruationsskydd Avvikande blödning efter förlossning Aldrig Nej Ingen förlossning eller inget avslag från livmodern i samband med förlossning Kontakt med läkare Kontakt med läkare 10 *) En heltäckande utredning av blödningssymptom hjälper till att bedöma svårighetsgraden av blödningsbenägenheten (ISTH), bleeding score.

11 (tabell över förfrågning om blödningssymptom*) 2 poäng 3 poäng 4 poäng Poäng Kontakt med läkare Kontakt med läkare Ofta eller spontant, kontakt med läkare Ökad blödning efter den andra utdragningen. Anlitande av vård Tamponering, annan lokal och/ eller antifibrinolytisk behandling Mörka stora (> 5 cm) och resistens Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling (Nya) stygn, tamponering och/ eller antifibrinolytisk behandling Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Spontan Ökad/utdragen blödning efter den andra operationen. Anlitande av vård Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Spontan, inga åtgärder Spontan, inga åtgärder I samband med trauma eller annan orsak Antifibrinolytisk behandling, järnmedicinering, hormonpreparat Blod- eller koagulations-faktorpreparat eller desmopressin och/eller kirurgisk behandling Skrapning eller annat lokalt ingrepp Blod- eller koagulationsfaktorpreparat eller desmopressin och/eller kirurgisk behandling Spontan Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin, hysterektomi Skrapning eller annat lokalt ingrepp, antifibrinolytisk behandling Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin, hysterektomi Poäng totalt 11

12 Undersökningar som tillämpas under uppföljningen (mer information i HUSLAB:s handbok) blodstatus inklusive trombocyter koagulationsundersökningar, koagulationsfaktornivåer och eventuella antikroppar i specialfall trombocytfunktionsprov njurfunktionsprov leverprov, hepatituppföljning uppföljning av bentätheten 12 I samband med ingrepp Ta med dig alla medicinska dokument om din blödnings - sjukdom till den läkare som planerar ingreppet. Den som genomför ingreppet konsulterar den vårdande läkaren i god tid före ingreppet och informerar om karaktären och omfattningen av det planerade ingreppet samt om blödningsriskerna, så att den läkare som sköter blödnings - sjukdomen kan göra upp en handlingsplan. Före ingreppet görs en aktuell situationsbedömning och nödvändiga laboratorieprov tas. Operationsförberedelserna och vården under konvalescensen måste också planeras på förhand. Eventuell järnbrist och K-vitaminbrist åtgärdas före ingreppet. Blodtrycksnivån ska vara under 150/90 mmhg. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid antibiotikaprofylaxen för endoprotespatienter. T.ex. amoksisillin 1g x 3 före ingreppet i munnen. Ingreppet förläggs till början av veckan och till förmiddagen. Tandutdragning och andra ingrepp i munnen koncentreras till en expertenhet inom mun- och käkkirurgi. Tranexamsyra (tabletter, lösning) rekommenderas vid avlägsnande av tandsten och vid plombering. Det är skäl att ge koagulationsersättande behandling före en bedövningsinjektion. Intramuskulär injektioner undvikas.

13 Förebyggande av blödningsbenägenhet På utlandsresor Ta med koagulationsfaktorpreparatet i handbagaget. Ta med vårdkortet och en sammanfattning av din sjukdom på engelska ( resebrev ). Ta reda på vilka enheter som koncentrerat sig på vård av blödningssjukdomar på destinationen, i fall av en nödsituation (t.ex. och Se över ditt vaccinationsskydd i god tid (www.ktl.fi). Faktorer som bör beaktas i fråga om kvinnor Menstruationsblödningar Menstruationsblödningar kan leda till anemi som måste utredas och behandlas. För rikliga menstruationsblödningar rekommenderas tranexamsyra (Cyklokapron eller Caprilon ) och/eller Octostim - eller koagulationsfaktorpreparat. Östrogenpreparat och hormonspiral minskar blödningstendensen. Bärare av blödarsjuka Varierande symptombild är möjlig. Bäraren kan i samband med trauman och operationsåtgärder få till och med en allvarlig blödning. Koagulationsfaktornivån bör kontrolleras före ett ingrepp och en förlossning. Utredning av bärarskapet förutsätter genetisk rådgivning. Graviditet och förlossning I samband med blödningsbenägenhet behövs patienthandledning av en expert. När kvinnor med von Willebrands sjukdom eller andra blödningssjukdomar eller bärare av blödningssjukdom föder barn ska deras förlossningar centraliseras med tanke på både mamman och barnet. I god tid före förlossningen planeras individuella anvisningar för laboratorieuppföljningen, ersättningsbehandlingen och andra åtgärder. 13

14 Principer för behandlingen av blödningssjukdomar enligt europeisk praxis (www.euhanet.org) 1. Centraliserad och lokalt nätverksbildande vård diagnostik, vårdarrangemang, regelbunden poliklinisk uppföljning förenhetligande av vårdpraxis 2. Grundande och upprätthållande av ett vårdregister i Finland som en del av registerprojektet inom Föreningen för blödarsjuka i Finland 3. Vårdcentraler för personer med blödningssjukdomar Hemofiligruppen i Finland; universitetssjukhusen och vissa centralsjukhus ansvarar för behandlingen av blödningssjukdomar dygnet runt sju dagar i veckan 4. Multiprofessionellt samarbete: fysiatri, ortopedi, smärtvård, mun- och käksjukdomar, gastroenterologi, infektionssjukdomar, urologi, gynekologi och obstetrik, genetik, socialtjänster och psykologi 5. Ombesörjande av koagulationsersättningspreparat bedömning av den kliniska effekten och säkerheten tryggande av tillgången 6. Ordnande och genomförande av hemvård 7. Fastställande och ordnande av teman för den förebyggande ersättningsbehandlingen 8. Ordnande av vård under jourtid 9. Centraliserad och övergripande vård för en patient med koagulationsinhibitorer 10. Ansvar för patienthandledningen, vårdpersonalens utbildning och den vetenskapliga forskningen 14

15 Referenser: Colvin ym: European principles of haemophilia care. Haemophilia 2008 SPR Veripalvelu ja Suomen Hemofiliayhdistys ry: Verenvuototaudit, tietopaketti potilaille, 2006 Suomen lääkärilehti 2010: Armstrong E ym. Pysyvä verenvuototaipumus Ytterligare information: Kontaktuppgifter: tfn (09) 4711 Sammanställd av: Elina Armstrong, Heidi Asmundela, Pasi Huttunen, Susanne Johansson, Lotta Joutsi-Korhonen, Kirsi Laasila, Riitta Lassila, Tuulia Palukka, Maria Patronen, Eira Poikonen och Timea Szanto Uppdaterad 12/

16 KOAGULATIONSMOTTAGNINGEN Koagulationsenheten fokuserar på en helhetsmässig bedömning av trombos- och blödningsproblem genom att kombinera klinisk information och laboratorieinformation med den rådande kliniska situationen. Till uppgifterna hör tidig identifiering av koagulationsstörningar samt utveckling av diagnostik, behandling och uppföljning. Mottagningen betjänar flera olika specialsektorer. Till kärnfunktionerna hör konsultationer och patientrådgivning. De vanligaste konsultationsfrågorna är: behandling av tromboser och blödningar samt laboratorieuppföljning av dessa uppkomsten av tromboser trots traditionell läkemedelsbehandling förebyggande av tromboser förberedelse för ingrepp för patienter med svåra tromboser och blödningar problem hos patienter som lider av ärftliga blödningssjukdomar Vid koagulationsenheten ordnas uppföljning av patienter som lider av svår trombosbenägenhet och blödningssjukdomar (t.ex. hemofili och von Willebrands sjukdom). Samordningen av laboratorieservicen och den kliniska verksamheten möjliggör en allt bättre fokusering av undersökningarna, tolkning av resultaten och utveckling av undersökningsurvalet. HUCS Cancercentrum

BENÄGENHET FÖR BLODPROPP. Information till patienter och vårdpersonal HNS

BENÄGENHET FÖR BLODPROPP. Information till patienter och vårdpersonal HNS BENÄGENHET FÖR BLODPROPP Information till patienter och vårdpersonal HNS Diskutera innehållet i denna broschyr med din egen läkare Vad är trombos och vad orsakas den av? Faktorer som kan orsaka trombos

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka

Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka klinisk översikt Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka Blödningssymtom, familjehistoria och laboratorieanalyser ger diagnosen KARIN KNOBE, med dr, överläkare karin.knobe@med.lu.se JAN ASTERMARK, docent,

Läs mer

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer Cyklokapron tranexamsyra Var går gränsen mellan normal och riklig menstruation? Gränsen mellan normal och riklig menstruation (som på läkarspråk

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK)

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 2014-06-24 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 BLÖDNINGS- STOPPARNA Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 REFEU117. Publiceringsdatum: november 2013. VAD ÄR HEMOFILI? Inuti i kroppen har alla pojkar

Läs mer

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/739006/2014 Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Zontivity och den

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Fördelning mellan indikationer för warfarin behandling

Fördelning mellan indikationer för warfarin behandling Fördelning mellan indikationer för warfarin behandling Förmaksflimmer > 50% VTE ~ 20% Mekanisk hjärtklaff ~ 10% Övriga ~5 % Ökning med ca 5-10% per år sedan början av 90 talet Antikoagulantia terapeutiskt

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Fakta om blodpropp. Pressmaterial

Fakta om blodpropp. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om blodpropp Blodpropp är en del av de stora och allvarliga folksjukdomarna såsom hjärtinfarkt och stroke men även andra livshotande tillstånd som lungemboli (propp i lungan). Viktiga

Läs mer

Nya antitrombotiska medel

Nya antitrombotiska medel Nya antitrombotiska medel Anders Själander och Jonas Wallvik Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus Gunde 78 år Gunde har diabetes och hypertoni. Söker för

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Orala antitrombotiska läkemedel. Orala antitrombotiska läkemedel

Orala antitrombotiska läkemedel. Orala antitrombotiska läkemedel Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför operation Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi 2 Orala antikoagulantia Nya direktverkande orala antikoagulantia (NOAK):

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN 1 T4019, ruotsi Svara genom att ringa in siffran framför lämpligt alternativ. Ni kan ringa in även flera alternativ. Om inget alternativ

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Medicinskt programarbete. Blödningssjukdomar. Diagnostik, behandling och uppföljning. i regionen Mellansverige och Norrland. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Blödningssjukdomar. Diagnostik, behandling och uppföljning. i regionen Mellansverige och Norrland. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Blödningssjukdomar Diagnostik, behandling och uppföljning i regionen Mellansverige och Norrland Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Blödningssjukdomar Diagnostik,

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

VÅRD OCH BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA

VÅRD OCH BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA SVENSKA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH BEHANDLING AV BLÖDARSJUKA UTGIVEN 2003 1 (37) Svenska riktlinjer för vård och behandling av blödarsjuka innehåller en beskrivning av sjukdomen och dess behandling och bygger

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Antitrombotisk behandling och uppföljning av vanliga invärtesmedicinska tillstånd

Antitrombotisk behandling och uppföljning av vanliga invärtesmedicinska tillstånd Antitrombotisk behandling och uppföljning av vanliga invärtesmedicinska tillstånd Riitta Lassila Antitrombotiska läkemedel, som trombocythämmare och antikoagulantia (AK), är viktiga för behandling och

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument

ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument Agenda: Allmän fakta om instrumentet Klinisk användning Patientnära koagulation på gott & ont Analysmeny Viktiga parametrar & tolkning Mätteknik, interferenser

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Utvecklat från www.endozone.org av Ellen T. Jonhson med bidrag från Professorerna Philippe Koninckc, Jörg Keckstein, och cques Donnez.

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer