PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET"

Transkript

1 PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET Information till patienten och vårdpersonalen

2 Syftet med detta meddelande är att ge väsentlig information om och instruktioner för de vanligaste problemsituationerna för patienter som lider av blödningssjukdomar: identifiering av blödning och akutvård vård i samband med en akut skada vårdfokusering, fortsatt vård och uppföljning förberedelser för och återhämtning efter ingrepp grundprinciper för den fortsatta uppföljningen 2

3 Normalt stoppas blödningen när ett koagel bildas i ett skadat blodkärl. Ett koagel bildas när trombocyterna i blodet dvs. blodplättarna klistrar sig till det skadade blodkärlet. Sk. von Willebrand-faktor (vwf) i blodet binder sig också till det skadade området och å andra sidan binder trombocyterna till varandra. Dessutom aktiveras blodets koagulationsfaktorer, såsom faktor VIII och faktor IX, vilket leder till att fibrin bildas. Fibrinnätet stärker trombocytpluggen. Om någon av dessa väsentliga blodkoagulationsfaktorer saknas eller fungerar felaktigt leder detta till ökad blödningsbenägenhet. Vad är en permanent blödningssjukdom/ en ökad blödningsbenägenhet? En permanent blödningsbenägenhet förorsakas av brister och funktionsstörningar i koagulationsfaktorerna, brist på trombocyter (trombocytopeni) eller funktionsstörningar i dessa. von Wille brands sjukdom, A- och B-hemofili (underskott på koagulationsfaktorerna VIII och IX), underskott på andra koagulationsfaktorer och defekter fel i trombocyterna utgör exempel på ärftliga blödnings sjukdomar. Förvärvad, långvarig blödningsbenägenhet yppar sig vanligtvis i samband med andra sjukdomar, t.ex. en njur- eller leversjukdom. De allmänna sjukdomar som i sig kännetecknas av en risk för blödning försvårar en permanent blödningssjukdom betydligt. Många mediciner och naturpreparat kan öka blödningsbenägenheten (se tabellen på sidan 5). 3

4 Typiskt för blödningar hos personer med blödningssjukdomar börjar plötsligt kan börja till följd av en lindrig skada eller av sig själva är exceptionellt rikliga i förhållande till skadan eller åtgärden är långvariga upprepas börjar på nytt (efterblödning) förekommer på flera ställen, dvs. generaliserad blödningsbenägenhet kan leda till att anemi och järnbrist långsamt utvecklas Symptom sveda, värk, värmekänsla, svullnad, spänning, rörelsebegränsning, domning, känslolöshet Var kan blödningar förekomma? på huden och i vävnader under huden: blåmärkestendens omfattande, djupa och smärtsamma blåmärken muskler och leder sår: utdragen blödning även från ett litet sår slemhinnor: tandkött, svåra näsblödningar och/eller rikliga menstruationsblödningar mag-tarmkanalen urinvägar 4 I fall av en lindrig blödningssjukdom och hos bärarna av en sådan bör följande observeras En tidigare symptomfri sjukdom kan yppa sig i samband med skador och operationsåtgärder. Också hos en person som lider av eller bär på endast en lindrig blödningssjukdom till finns det risk för att sådana situationer som kan ge upphov till blödningar förorsakar till och med allvarliga blödningskomplikationer.

5 Följande sjukdomstillstånd kan förvärra blödningsbenägenheten: anemi brist på trombocyter (trombocytopeni) funktionsstörning i levern njursvikt högt blodtryck (över 140/90 mmhg) cancersjukdomar och -behandlingar Svåra infektioner Mediciner och naturpreparat som ökar blödningsbenägenheten: aspirin (t.ex. Aspirin, Disperin, Primaspan, Aspirin Cardio, Asasantin ), dipyridamol (Persantin ), klopidogrel (Plavix ), prasugrel (Efient ) och andra trombocythämmande läkemedel warfarin (Marevan ), hepariner och andra antikoagulantia t.ex. apixaban (Eliquis ), dabigatran (Pradaxa ), rivaroxaban (Xarelto ) vissa cancerläkemedel antiinflammatoriska läkemedel, också geler (t.ex. Burana, Ketorin, Orudis, Naprometin, Voltaren ) förkylningspulver (t.ex. Finrexin, Coldrex ) glukosaminoglykaner och liknande preparat, också geler (t.ex. Arthryl, Mobilat, Hirudoid, Trombosol ) antidepressiva läkemedel: selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) kortisonpreparat och -salvor (t.ex. Prednison, Hydrocortison ) naturläkemedel (t.ex. Omega-3, fiskoljor, linfrön och linolja, jättenattljusolja, vitamin E, hajbroskpreparat, melatonin). 5

6 Behandling av blödningen: sex principer Koncentrat koagulationsfaktor Kyla Upprätt ställning Kompression Värkmedicin Rehabilitering (när blödningen stillats) 6 Smärtmediciner: Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) bör undvikas. Smärtmediciner som kan andvändas: paracetamol (esim. Panadol ), COX-2 hämmare (Arcoxia, Celebra ) och opiater vid intensiv smärta. Intramuskulär injektioner undvikas.

7 Vad kan jag göra själv? Se till att du alltid kan få kontakt med din vårdenhet (t.ex. mobiltelefon/vårdkort). Ta med ditt koagulationsfaktorpreparat till akuten! Informera din vårdenhet om blödningarna. För bok över blödningarna, behandlingen av dem och behandlingsresultaten. Lär dig att identifiera situationer som kräver omedelbar koagulationsersättande behandling i synnerhet skador i ansiktet, på halsen, i munnen, på tungan och i ögonen slag som träffat huvudet, halsen, magområdet, ryggen eller pisksnärtsskada huvudvärk av ovanlig typ kraftig smärta och svullnad var som helst tidig ledblödning Riklig blödning eller misstanke om allvarlig blödning Omedelbar intravenös ersättningsbehandling med en dos som är 2 3 gånger större än den förebyggande dosen. Tranexamsyra (Cyklokapron eller Caprilon ) enligt anvisningen. Kontakta en läkare och ta dig till akuten! Använd en kylförpackning som första hjälp och förbind skadan. Om hemvård inte anlitas eller inte lyckas, ring till den på förhand överenskomna vårdenheten eller till närmaste akutmottagning och anmäl din ankomst. Övriga instruktioner Berätta var man får mer information om din sjukdom och din vård. Bär med dig ditt diagnos- eller behandlingskort eller ditt SOSarmband. Se till att uppgifter om din kontaktperson i nödsituationer finns i din mobiltelefon (ICE = in case of emergency ). 7

8 På akuten I fråga om ärftliga blödningssjukdomar ges i allmänhet intravenös behandling för ersättning av koagulationsfaktorn. Tro på en patient som talar om ett blödningssymptom utan att visa synliga tecken på blödning! Behandlingen ges omedelbart när ett blödningssymptom ger sig till känna. Laboratorieprov: minst blodstatus, APTT, TT (eller INR), Krea, ALAT Fokuserade undersökningar, t.ex. bilddiagnostik (röntgen, ultraljud, datortomografi), först efter att koagulationsfaktorn har getts. Konsultering med hematolog eller koagulationsläkare och vid behov med andra specialister. Behandling av blödningen Intravenös ersättningsbehandling, se preparat och dosering s. 9 Tranexamsyra (Cyklokapron eller Caprilon ) oralt enligt anvisningen, munsköljning med lösningen eller den tuggade tabletten. Desmopressin (DDAVP, Octostim ) som nässpray eller injektion under huden när det gäller en lindrig blödningssjukdom (faktor VIII- eller vwf-brist) eller en funktionsstörning i trombocyterna, om responsen på DDAVP är känd på förhand och om det inte finns några kontraindikationer. Inledningsvis vila och så småningom mobilisering när symptomen tillåter. Inledningsvis vila och så småningom mobilisering när symtomen tillåter. Ersättningsbehandlingen ska upprepas om blödningen fortsätter eller förvärras när en ny aktiv rehabilitering inleds, t.ex. före fysioterapi. Efter en svårare blödning än vanligt är det bra att övergå till förebyggande behandling för några veckor, om sådan inte redan har på börjats. 8 Vård av en antikroppspositiv patient, dvs. en patient med koagulationsinhibitorer En antikropp kan oftast utvecklas vid svår A-hemofili, mera sällan vid B-hemofili och von Willebrands sjukdom. Normal ersättningsbehandling har ingen effekt på en patient med koagulationsinhibitorer. En inhibitor

9 bör misstänkas om effekten av ersättnings behandlingen går förlorad. Den behandling som varje blöd ningssituation kräver måste bedömas från fall till fall, och man bör alltid konsultera en läkare som känner till behandlingen av koagulationsstörningar. Vården och uppföljningen av en patient med koagulationsinhibitorer måste alltid koncentreras till experter inom koagulationsstörningar. Behandlingsalternativen är aktiverat pro trombin komplex (Feiba ), rekombinant FVIIa (NovoSeven ), eller en stor dos koagulationsfaktor (FVIII, FIX eller vwf). Preparat som används vid substitutionsbehandling: Sjukdom A-hemofili B-hemofili von Willebrands sjukdom FXIII-brist Övriga (FV, FVII, FX, FXI) underskott Funktionsstörningar i trombocyterna (trombocytdefekter) Antikroppspositiva hemofilier Intravenöst preparat Amofil, Helixate, Kogenate Bayer, Octafil, Advate, ReFacto AF BeneFIX, Nonafact, Octanine Haemate, Wilate, Wilfactin, Octostim Cluvot Octaplas, Protrombinkomplex (PCC) Octaplex eller Cofact Trombocyttransfusion, Octostim Feiba, NovoSeven Doseringen av ersättningsbehandlingarna vid blödningar: Blödning Liten (slemhinna, näsblödning, litet sår, liten färsk ledblödning o.d.) Stor (stor eller gammal ledblödning, muskelblödning, brott) Allvarlig blödning (blödningar och skador i huvudet, på halsen, i brösthålan och i buken Målaktivitet (%) FVIII (IU/kg) FIX (IU/kg) Behandlingstid vanligtvis en engångsdos tills klinisk respons fås (på behandlingen av blödningen) tills respons fås (på behandlingen av blödningen) Intrakraniell blödning dygn, i fortsättningen förebyggande vård 9

10 Bedömning av generaliserad blödningsbenägenhet Näsblödningar Blåmärkesbenägenhet 0 poäng 1 poäng Inga eller ytterst sällan (< 5 x / år) eller endast ur ena näsborren Inga alls eller obetydliga (< 1 cm) > 5 min > 1 cm spontant på kroppen Blödningar från små sår Inga alls eller ytterst sällan Ofta eller varaktighet > 5 min varje gång Blödningar i tandköttet eller munnens slemhinnor Blödning efter tandutdragning Nej Inga utdragningar eller ingen blödning i samband med den första utdragningen Sällan Ökad / utdragen blödning efter den första utdragningen. Anlitande av vård Blödningar i mag-tarmkanalen Nej Lokal orsak Operationsblödningar Inga operationer eller ingen blödning i samband med den första operationen Ökad/utdragen blödning efter den första operationen. Anlitande av vård Muskelblödningar Aldrig Efter en skada, inga åtgärder Ledblödningar Aldrig Efter en skada, inga åtgärder Blödningar i centrala nervsystemet KVINNOR Riklig menstruation > 7 dagar, byte av menstruationsskydd Avvikande blödning efter förlossning Aldrig Nej Ingen förlossning eller inget avslag från livmodern i samband med förlossning Kontakt med läkare Kontakt med läkare 10 *) En heltäckande utredning av blödningssymptom hjälper till att bedöma svårighetsgraden av blödningsbenägenheten (ISTH), bleeding score.

11 (tabell över förfrågning om blödningssymptom*) 2 poäng 3 poäng 4 poäng Poäng Kontakt med läkare Kontakt med läkare Ofta eller spontant, kontakt med läkare Ökad blödning efter den andra utdragningen. Anlitande av vård Tamponering, annan lokal och/ eller antifibrinolytisk behandling Mörka stora (> 5 cm) och resistens Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling (Nya) stygn, tamponering och/ eller antifibrinolytisk behandling Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Spontan Ökad/utdragen blödning efter den andra operationen. Anlitande av vård Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling Kirurgiskt ingrepp för att stämma blödningen och/eller antifibrinolytisk behandling Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin Spontan, inga åtgärder Spontan, inga åtgärder I samband med trauma eller annan orsak Antifibrinolytisk behandling, järnmedicinering, hormonpreparat Blod- eller koagulations-faktorpreparat eller desmopressin och/eller kirurgisk behandling Skrapning eller annat lokalt ingrepp Blod- eller koagulationsfaktorpreparat eller desmopressin och/eller kirurgisk behandling Spontan Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin, hysterektomi Skrapning eller annat lokalt ingrepp, antifibrinolytisk behandling Blod- eller koagulationsfaktorpreparat, desmopressin, hysterektomi Poäng totalt 11

12 Undersökningar som tillämpas under uppföljningen (mer information i HUSLAB:s handbok) blodstatus inklusive trombocyter koagulationsundersökningar, koagulationsfaktornivåer och eventuella antikroppar i specialfall trombocytfunktionsprov njurfunktionsprov leverprov, hepatituppföljning uppföljning av bentätheten 12 I samband med ingrepp Ta med dig alla medicinska dokument om din blödnings - sjukdom till den läkare som planerar ingreppet. Den som genomför ingreppet konsulterar den vårdande läkaren i god tid före ingreppet och informerar om karaktären och omfattningen av det planerade ingreppet samt om blödningsriskerna, så att den läkare som sköter blödnings - sjukdomen kan göra upp en handlingsplan. Före ingreppet görs en aktuell situationsbedömning och nödvändiga laboratorieprov tas. Operationsförberedelserna och vården under konvalescensen måste också planeras på förhand. Eventuell järnbrist och K-vitaminbrist åtgärdas före ingreppet. Blodtrycksnivån ska vara under 150/90 mmhg. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid antibiotikaprofylaxen för endoprotespatienter. T.ex. amoksisillin 1g x 3 före ingreppet i munnen. Ingreppet förläggs till början av veckan och till förmiddagen. Tandutdragning och andra ingrepp i munnen koncentreras till en expertenhet inom mun- och käkkirurgi. Tranexamsyra (tabletter, lösning) rekommenderas vid avlägsnande av tandsten och vid plombering. Det är skäl att ge koagulationsersättande behandling före en bedövningsinjektion. Intramuskulär injektioner undvikas.

13 Förebyggande av blödningsbenägenhet På utlandsresor Ta med koagulationsfaktorpreparatet i handbagaget. Ta med vårdkortet och en sammanfattning av din sjukdom på engelska ( resebrev ). Ta reda på vilka enheter som koncentrerat sig på vård av blödningssjukdomar på destinationen, i fall av en nödsituation (t.ex. och Se över ditt vaccinationsskydd i god tid (www.ktl.fi). Faktorer som bör beaktas i fråga om kvinnor Menstruationsblödningar Menstruationsblödningar kan leda till anemi som måste utredas och behandlas. För rikliga menstruationsblödningar rekommenderas tranexamsyra (Cyklokapron eller Caprilon ) och/eller Octostim - eller koagulationsfaktorpreparat. Östrogenpreparat och hormonspiral minskar blödningstendensen. Bärare av blödarsjuka Varierande symptombild är möjlig. Bäraren kan i samband med trauman och operationsåtgärder få till och med en allvarlig blödning. Koagulationsfaktornivån bör kontrolleras före ett ingrepp och en förlossning. Utredning av bärarskapet förutsätter genetisk rådgivning. Graviditet och förlossning I samband med blödningsbenägenhet behövs patienthandledning av en expert. När kvinnor med von Willebrands sjukdom eller andra blödningssjukdomar eller bärare av blödningssjukdom föder barn ska deras förlossningar centraliseras med tanke på både mamman och barnet. I god tid före förlossningen planeras individuella anvisningar för laboratorieuppföljningen, ersättningsbehandlingen och andra åtgärder. 13

14 Principer för behandlingen av blödningssjukdomar enligt europeisk praxis (www.euhanet.org) 1. Centraliserad och lokalt nätverksbildande vård diagnostik, vårdarrangemang, regelbunden poliklinisk uppföljning förenhetligande av vårdpraxis 2. Grundande och upprätthållande av ett vårdregister i Finland som en del av registerprojektet inom Föreningen för blödarsjuka i Finland 3. Vårdcentraler för personer med blödningssjukdomar Hemofiligruppen i Finland; universitetssjukhusen och vissa centralsjukhus ansvarar för behandlingen av blödningssjukdomar dygnet runt sju dagar i veckan 4. Multiprofessionellt samarbete: fysiatri, ortopedi, smärtvård, mun- och käksjukdomar, gastroenterologi, infektionssjukdomar, urologi, gynekologi och obstetrik, genetik, socialtjänster och psykologi 5. Ombesörjande av koagulationsersättningspreparat bedömning av den kliniska effekten och säkerheten tryggande av tillgången 6. Ordnande och genomförande av hemvård 7. Fastställande och ordnande av teman för den förebyggande ersättningsbehandlingen 8. Ordnande av vård under jourtid 9. Centraliserad och övergripande vård för en patient med koagulationsinhibitorer 10. Ansvar för patienthandledningen, vårdpersonalens utbildning och den vetenskapliga forskningen 14

15 Referenser: Colvin ym: European principles of haemophilia care. Haemophilia 2008 SPR Veripalvelu ja Suomen Hemofiliayhdistys ry: Verenvuototaudit, tietopaketti potilaille, 2006 Suomen lääkärilehti 2010: Armstrong E ym. Pysyvä verenvuototaipumus Ytterligare information: Kontaktuppgifter: tfn (09) 4711 Sammanställd av: Elina Armstrong, Heidi Asmundela, Pasi Huttunen, Susanne Johansson, Lotta Joutsi-Korhonen, Kirsi Laasila, Riitta Lassila, Tuulia Palukka, Maria Patronen, Eira Poikonen och Timea Szanto Uppdaterad 12/

16 KOAGULATIONSMOTTAGNINGEN Koagulationsenheten fokuserar på en helhetsmässig bedömning av trombos- och blödningsproblem genom att kombinera klinisk information och laboratorieinformation med den rådande kliniska situationen. Till uppgifterna hör tidig identifiering av koagulationsstörningar samt utveckling av diagnostik, behandling och uppföljning. Mottagningen betjänar flera olika specialsektorer. Till kärnfunktionerna hör konsultationer och patientrådgivning. De vanligaste konsultationsfrågorna är: behandling av tromboser och blödningar samt laboratorieuppföljning av dessa uppkomsten av tromboser trots traditionell läkemedelsbehandling förebyggande av tromboser förberedelse för ingrepp för patienter med svåra tromboser och blödningar problem hos patienter som lider av ärftliga blödningssjukdomar Vid koagulationsenheten ordnas uppföljning av patienter som lider av svår trombosbenägenhet och blödningssjukdomar (t.ex. hemofili och von Willebrands sjukdom). Samordningen av laboratorieservicen och den kliniska verksamheten möjliggör en allt bättre fokusering av undersökningarna, tolkning av resultaten och utveckling av undersökningsurvalet. HUCS Cancercentrum

ÖKAD BLÖDNINGSBENÄGENHET

ÖKAD BLÖDNINGSBENÄGENHET ÖKAD BLÖDNINGSBENÄGENHET Information till patienten och vårdpersonalen Syftet med detta meddelande är att ge väsentlig information om och instruktioner för de vanligaste problemsituationerna för patienter

Läs mer

BENÄGENHET FÖR BLODPROPP. Information till patienter och vårdpersonal HNS

BENÄGENHET FÖR BLODPROPP. Information till patienter och vårdpersonal HNS BENÄGENHET FÖR BLODPROPP Information till patienter och vårdpersonal HNS Diskutera innehållet i denna broschyr med din egen läkare Vad är trombos och vad orsakas den av? Faktorer som kan orsaka trombos

Läs mer

Mild blödningsrubbning Klinik, diagnostik. Koagulationscentrum Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mild blödningsrubbning Klinik, diagnostik. Koagulationscentrum Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mild blödningsrubbning Klinik, diagnostik Fariba Baghaei Överläkare Lennart Stigendal Överläkare Koagulationscentrum Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Första fasen

Läs mer

Patientinformation Hemofili

Patientinformation Hemofili Språk: Svenska / Kinesiska Arabiska Pfizer AB 191 191 90 90 Sollentuna 1 Information om blödarsjuka inkl. hemofili A och hemofili B Vid blödarsjuka saknar man eller har brist på en blodlevringsfaktor.

Läs mer

BLÖDNINGSFÖRFRÅGAN. (Patienten eller behandlande läkare fyller i) sid 1/7. Patientuppgifter Datum. Namn* Personsignum/födelsedatum*

BLÖDNINGSFÖRFRÅGAN. (Patienten eller behandlande läkare fyller i) sid 1/7. Patientuppgifter Datum. Namn* Personsignum/födelsedatum* (Patienten eller behandlande läkare fyller i) sid 1/7 Patientuppgifter Datum Namn* Personsignum/födelsedatum* Har du blödningssymptom som har en inverkan på vardagen eller som krävt läkarbesök? I vilken

Läs mer

AKUT BLÖDNING. Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation

AKUT BLÖDNING. Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation AKUT BLÖDNING Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation Hemostas Blödningsbenägenhet Akuta blödningar Hemostas och koagulation: Systemet Risk för att

Läs mer

Blödning Läkarlinjen, KIDS 2 september 2014. Maria Bruzelius Koagulationsmottagningen

Blödning Läkarlinjen, KIDS 2 september 2014. Maria Bruzelius Koagulationsmottagningen Blödning Läkarlinjen, KIDS 2 september 2014 Maria Bruzelius Koagulationsmottagningen Disposition Vad händer när det blöder? Primär hemostas Sekundär hemostas Fibrinolys Blödningsutredning av vanliga koagulationsrubbningar

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2015 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Blodproppar Trombos = Embolus = Hemostas

Läs mer

TJEJER OCH BLÖDARSJUKA: SYMTOM, UTREDNING OCH BEHANDLING

TJEJER OCH BLÖDARSJUKA: SYMTOM, UTREDNING OCH BEHANDLING TJEJER OCH BLÖDARSJUKA: SYMTOM, UTREDNING OCH BEHANDLING INNEHÅLL MARY THAT S ME! Von Willebrandsfakta LINGONMÅNAD Rimlig mens? (Checklista) BLOD PÅ SCHEMAT När är mensen riklig? BLÖDNINGSSCHEMA (Utvik)

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2013 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Hemostas - blodstillning Hemostas sker

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Venös tromboembolism och ökad blödningsbenägenhet. Margareta Holmström Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum

Venös tromboembolism och ökad blödningsbenägenhet. Margareta Holmström Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum Venös tromboembolism och ökad blödningsbenägenhet Margareta Holmström Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum Fall 1 23-årig kvinna Morfar hade DVT vid 50 å å Hypertoni Ej rökare P-piller sedan

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Utredning av ökad blödningsbenägenhet. Rolf Ljung Lunds Universitet, Barnsjukvården, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lund

Utredning av ökad blödningsbenägenhet. Rolf Ljung Lunds Universitet, Barnsjukvården, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lund Utredning av ökad blödningsbenägenhet Rolf Ljung Lunds Universitet, Barnsjukvården, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lund Hematom i hudens plan Petekier Defekt i primär hemostas ITP Petekier, hematom

Läs mer

Ärftlig och förvärvad hemofili. Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ärftlig och förvärvad hemofili. Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärftlig och förvärvad hemofili Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärftlig hemofili Vad är hemofili? Avsaknad av eller sänkt nivå av koagulationsfaktor

Läs mer

Tjejer har också blödarsjuka

Tjejer har också blödarsjuka Tjejer har också blödarsjuka Vad är rimlig mens? Finns det verktyg för att mäta menstruationsblödningens storlek? Vilka andra symtom är tecken på att man blöder för mycket? Var vänder man sig för att få

Läs mer

Blödningstillstånd i neonatalperioden. Rolf Ljung Barn- och Ungdomscentrum, U-MAS, Malmö

Blödningstillstånd i neonatalperioden. Rolf Ljung Barn- och Ungdomscentrum, U-MAS, Malmö Blödningstillstånd i neonatalperioden Rolf Ljung Barn- och Ungdomscentrum, U-MAS, Malmö A. endotelskada, subendotel/ kollagen blottat B. Trombocyt adhesion C. Trombocyt aggregation D. Koagulation fibrintrådar

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) Till dig som har ordinerats Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) Till dig som har ordinerats Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) Till dig som har ordinerats Pradaxa Du har fått Pradaxa för att behandla/förebygga blodpropp. En blodpropp kan drabba vem som

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Prothromplex 23.3.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Kombinerad brist på de vitamin

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka

Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka klinisk översikt Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka Blödningssymtom, familjehistoria och laboratorieanalyser ger diagnosen KARIN KNOBE, med dr, överläkare karin.knobe@med.lu.se JAN ASTERMARK, docent,

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

UpDate akut blödning. Mårten Söderberg SVK 2015

UpDate akut blödning. Mårten Söderberg SVK 2015 UpDate akut blödning Mårten Söderberg SVK 2015 Bakgrund, Blödningssymtom Vid uppträder vid störningar i hemostasen: primär hemostas plasmakoagulation fibrinolys Orsakas av medfödda och/eller förvärvade

Läs mer

Blödningstillstånd- diagnos och behandling. Pia Petrini öl barnkoagulation ALB

Blödningstillstånd- diagnos och behandling. Pia Petrini öl barnkoagulation ALB Blödningstillstånd- diagnos och behandling. Pia Petrini öl barnkoagulation ALB Jämviktstillstånd enzymhämmare Koagulation Fibrinolys Hämning Hämning Blödningsbenägenhet Koagulation Kollagendefekt Trombocytopeni/pati

Läs mer

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NOAK Stellan Bandh,Västerås 130411 NOAK Dabigatran-etexilat Pradaxa Rivaroxaban Xarelto Apixaban Eliquis Indikationer för NOAK Profylax mot venös trombos/lungemboli efter

Läs mer

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-11-07 Kl. 09.00-12.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNUMMER på alla sidor.

Läs mer

ANELÄK Massiv transfusion

ANELÄK Massiv transfusion 1 (5) ANELÄK Massiv transfusion Detta dokument kompletterar (Ersättning av blod och vätska i samband med operation och trauma) och gäller situationer med mycket stora blodförluster, vanligen överstigande

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Information till blivande föräldrar. Hemofili

Information till blivande föräldrar. Hemofili Information till blivande föräldrar Hemofili Innehåll Förord 5 Vad är hemofili? 7 Blodkoagulationen Hemofili en koagulationsrubbning Hur vanligt är hemofili? 8 Hur ärvs hemofili? 9 Genen som ligger till

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Blodet. Innehåll. Vad är blod? 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Blodet. Innehåll. Vad är blod? 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Blodet Människan: biologi och hälsa SJSE11 2014-11-17 Annelie Augustinsson Innehåll Vad är blod? Röda blodkroppar = syrgastransport, blodkroppsbildning och blodgrupper Blodplättar = blodstillning; bildning

Läs mer

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2016-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - TIA Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn: Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer Cyklokapron tranexamsyra Var går gränsen mellan normal och riklig menstruation? Gränsen mellan normal och riklig menstruation (som på läkarspråk

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling...4

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling...4 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-11-01 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare, medicinkliniken Fastställd av: Stephan

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

Blodkoagulation i klinisk praxis! Peter Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, Malmö

Blodkoagulation i klinisk praxis! Peter Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, Malmö Blodkoagulation i klinisk praxis! Peter Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, Malmö Blood coagulation Summary Blodkoagulation Primär hemostas Plasmakoagulation Antikoagulation Fibrinolys Kampen

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN 1 T4019, ruotsi Svara genom att ringa in siffran framför lämpligt alternativ. Ni kan ringa in även flera alternativ. Om inget alternativ

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Nuwiq Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Nuwiq Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2015-01-29 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Octapharma Nordic AB 112 75 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Syfte Patienter med ökad benägenhet för blödning kan vara drabbade av olika former av hemofili, och vid behandlingskontroll vid antikoagulantia används två

Läs mer

Till dig som behandlas med Warfarin Orion

Till dig som behandlas med Warfarin Orion PATIENTINFORMATION Till dig som behandlas med Warfarin Orion Skriften vänder sig till dig som har blivit ordinerad Warfarin Orion (warfarinnatrium) för behandling och förebyggande av blodpropp. Innehåll

Läs mer

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation.

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. 1 (7) ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. För detaljer se: Waranhandboken på SSTH s hemsida www.ssth.se Ansvarsfördelning i samband med elektiv kirurgi Operationsanmälande läkare Skickar

Läs mer

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 7.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2017-01- 01 och därefter För registrering av TIA-diagnos efter trombolys eller trombektomi

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri

Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri Page 1 of 5 PUBLICERAD I NUMMER 4/2015 TEMAN Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri Jari Arokoski istock/choja Fysiatrin erbjuder smärtpatienter flera behandlingsmetoder utan läkemedel. Det gemensamma

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Preanalys- Varför så viktigt? Susanne Samuelsson Koagulationslaboratoriet Klinisk Kemi SU/Sahlgrenska

Preanalys- Varför så viktigt? Susanne Samuelsson Koagulationslaboratoriet Klinisk Kemi SU/Sahlgrenska Preanalys- Varför så viktigt? Susanne Samuelsson Koagulationslaboratoriet Klinisk Kemi SU/Sahlgrenska Hur definieras preanalys? Beställning av analys Provtagning Provtransport Omhändertagande av prover

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Allt fler av patienter som opereras inom thorax behandlas preoperativt

Läs mer

Innehåll. Symtom 12 Blödningar Hur vet jag att det blöder? Vid olycksfall. Diagnos och kontroller 17

Innehåll. Symtom 12 Blödningar Hur vet jag att det blöder? Vid olycksfall. Diagnos och kontroller 17 En bok om hemofili Innehåll Vad är hemofili? 5 Normal koagulation vid blödning Vad händer med koagulationen när man har hemofili? Förekomst Typer av hemofili Svårighetsgrader Historia Symtom 12 Blödningar

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Information om Bråck på stora kroppspulsådern

Information om Bråck på stora kroppspulsådern Information om Bråck på stora kroppspulsådern Society of Interventional Radiology, www.sirweb.org Vad är ett pulsåderbråck och varför måste det behandlas? Pulsåderbråck (aortaaneurysm) är en vidgning av

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat Patientuppföljning på AKmottagningen nya eller gamla preparat Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det

Läs mer

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK)

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 2014-06-24 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 4.8.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer Guide för patienter och anhöriga buckal fentanyltablett Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta vid

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer