Framgång kommer från kunskapsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång kommer från kunskapsutveckling"

Transkript

1 I N D E X 3 Med MULTILIZER effektivitet i lokalisering 4 elearning revolutionerar språkstudier 8 Översättningsarbete jorden runt Framgång kommer från kunskapsutveckling 10 Högsta kvalitet i lokalisering

2 N E W S SPRÅKLIGT KAPITAL PÅ WEBBEN ELLER I FICKAN SANNING ELLER SAGA? MULTILIZER PROGRAMVARU- LOKALISERING MED MERVÄRDE Det mest aktuella och intressanta begreppet inom utbildning och inlärning är för närvarande elearning. Inom företagsvärlden har debatten vidgats och omfattar hela det stora området knowledge management, som strävar till att samla in all tyst kunskap i företaget och effektivt utnyttja kunskaperna i hela organisationen, över gränserna mellan olika verksamheter och avdelningar. I detta sammanhang kan man inte undgå livliga diskussioner om vilka tekniska lösningar, inlärningsmiljöer och plattformar som är de bästa. Alla torde dock vara överens om att det avgörande för användaren är de tillgängliga tjänsternas kvalitet och innehåll. Varje företag, organisation och individ utvecklar med tiden ett eget språkligt kapital, som består av gemensamma begrepp samt språkliga och kommunikativa färdigheter. Ju större organisationen är, desto viktigare blir det språkliga kapitalets roll. Att samla in detta språkliga kapital och effektivt föra det vidare till personal, underleverantörer, återförsäljare och andra intressegrupper utgör en stor utmaning. AAC har mer än trettio års erfarenhet av språkbehoven inom företagsvärlden. Vi är i dag en av Europas mest erfarna leverantörer av datorstödda språkinlärningsprodukter och -tjänster. Vi har dessutom goda referenser som förverkligare av krävande utbildningsprojekt inom språk och kommunikation samt av automatiserade översättnings- och lokaliseringsprojekt. Vi har samlat all denna erfarenhet och kompetens och skapat en helt ny modell för outsourcing av språktjänster. Det centrala språkliga kapitalet i en organisation kan nu konkret överföras till webben samt till anslutna terminaler, såväl fasta som bärbara, och därigenom direkt till de människor som utnyttjar kapitalet. För att detta ska lyckas krävs, utöver fungerande teknik, även god service och skräddarsytt innehåll och allt detta finns i den språkportal AAC öppnar i höst. Janne Nevasuo, VD Användning av elektroniska kalendrar har ökat enormt i takt med att PDA-apparater och mobiltelefoner med kalenderfunktion har blivit allt vanligare. Enligt internationella undersökningar är kalenderfunktionen en av de mest använda egenskaperna i PDAapparater och handdatorer. De elektroniska kalendrarna har en gemensam brist: de innehåller inte den information som användare av papperskalendrar är vana vid. T ex finns inte helgdagarna antecknade i dem. Då är det lätt hänt att man stämmer träff på fel dag. idealtime ingår i AACs produktsortiment. Det är en innehållsprodukt för alla elektroniska kalendrar och förutom i Nokia Communicator kan man installera idealtime i Palm, Pocket PC och Psion. Den nyaste versionen får man också till alla Nokia mobiltelefoner utrustade med kalenderfunktion. Nokia ALLTID I TIDEN Mobile Phones belönade idealtime med Best Developer Award i Milano När man har en licens för idealtime kan olika kalenderinnehåll laddas i en elektronisk kalender antingen med hjälp av en dator eller direkt med Communicators egen browser. Innehållssortimentet är brett från namnsdags- till företags- och olika sport- och hobbykalendrar. Alla språkoch kulturområden har sina egna skräddarsydda innehåll. idealtime är tillgänglig på 11 språk och den har redan användare i nästan 40 länder från Europa till det sydligaste Afrika. De som har skaffat sig en Nokia 9110 Communicator har redan bekantat sig med idealtime genom olika material i förpackningen. IDEALTIME finns hos alla välsorterade GSM-återförsäljare. Priset på en 12 månaders licens är SEK 460 (inkl. moms). PL AAC HAR EN LÄNGRE TID HAFT SAMARBETE MED MULTILIZER I FINLAND. AAC:S LOKALISERINGSTJÄNSTER INKLUSIVE SPECIAL- ORDSFÖRTECKNINGAR ÄR TILLSAMMANS MED MULTILIZER - TEKNIKEN EN OSLAGBAR KOMBINATION SOM SNABBT, FÖR- MÅNLIGT OCH EFFEKTIVT SKÖTER DITT FÖRETAGS LOKALISERINGSUPPGIFTER. AAC BULLETIN 2/2001, AAC GLOBAL KUNDTIDNING Chefsredaktör Janne Nevasuo, Redaktionschef Maiju Mäki-Petäjä, Utgivare AAC Global AB, Kronborgsgränd 1, Kista För att en produkt ska vara konkurrenskraftig i dag är det av högsta vikt att den kan globaliseras. Ju snabbare företaget kan lokalisera produkten på alla viktiga marknadsområden, desto större blir konkurrensfördelen i denna trådlösa och nätorienterade värld. Det idealiska är att det sker samtidigt, och då talar man om simshipping (simultaneous shipping to multiple markets). Man har traditionellt uppfattat lokalisering som en arbetsintensiv, tidskrävande och dyr process. Det har varit en stor utmaning för många företag att lansera nya språkversioner på marknaden och det har ofta tagit månader. Inte heller de tekniker som använts vid lokaliseringen har varit problemfria eller speciellt produktiva. I och med att Internet, trådlösa system och PDA-miljöer blivit allmänna har programvaruprojektens komplexitet blivit ännu högre. Applikationerna publiceras fortsättningsvis allt oftare för fler än en plattform (t.ex. utöver PCversioner även för webben och fickdatormiljöer). VAD ÄR MULTILIZER? Globaliseringsplattformen MULTILIZER består av kompatibla verktyg för programutvecklare, översättare och projektledare samt av en för alla gemensam språkdatabas. Produktpaketet som publicerades våren 2001 möjliggör en effektiv lokalisering av programvara och dokumentation i desktop- och Internetmiljöer samt mobila miljöer. Oberoende av teknisk miljö har verktygen ett enhetligt användargränssnitt och de stöder gemensamma format, vilket i praktiken höjer produktiviteten och eliminerar fel som kan uppstå vid formatändringar. Verktyg och lokaliseringsprojekt som används i olika miljöer delar ett gemensamt XML-baserat översättningsminne, d.v.s. en språkdatabas som innehåller översättningsinformationen. Härigenom kan översättningar som tidigare gjorts inom något projekt, vilket som helst, effektivt utnyttjas på nytt. Man kan till exempel skapa översättningsminnen allokerade till specifika horisontala eller vertikala applikationer samt bygga upp de centralt administrerade termdatabaser som företagen länge haft behov av. FÖRDELEN MED ATT ANVÄNDA MULTILIZER MULTILIZER gör det möjligt att parallellt jobba med software engineering, översättning och testning. Kunderna kan lansera sina produkter upp till 80 % snabbare än förr, eftersom man övergått från att lokalisera ett Redaktionssekreterare Charlotte Lotoft Redaktörer Pauliina Luoto, Virpi Näsänen, Leni Vapaavuori Grafisk design Jukka Heinänen, Kynämies Oy projekt i sänder till parallell lokalisering. En klar fördel är också möjligheten att samtidigt lokalisera program för ett flertal plattformar. Centralt administrerade termdatabaser och språkdatabaser ökar produktivteten, eftersom automationsnivån och återanvändningen av tidigare arbete ökar. Också kompatibiliteten mellan verktyg som används i olika tekniska miljöer ökar effektiviteten. MULTILIZER är en globaliseringsplattform för tekniskt krävande lokalisering. AAC och MULTILIZER tillsammans förbättrar avsevärt ditt företags kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. PL Layout Hanna Terho Foton Jari Grönroos, Janne Kiema Tryckeri Aksidenssi Oy, Helsinki 2 3

3 elearning ger Är du jäktad och har ett varierande schema varje dag? Har det gjort det besvärligt eller omöjligt att studera språk? AAC har lösningen på ditt problem. Varför inte pröva elearning? språkstudierna en ny dimension Vad kan AAC erbjuda? Enligt vår bedömning kommer hälften av all företagsutbildning i språk att ske via webben redan år AAC är en föregångare inom elearning. De första elearning-kurserna genomfördes under våren och sommaren. I höst breddas vårt utbud rejält. elearning kompletterar AAC:s kursutbud och gör det möjligt för var och en att hitta en lämplig utbildningshelhet. Det finns många kursalternativ på olika nivåer, anpassade efter olika behov från traditionell språkundervisning till specialkurser och specialträning. Gemensamt för dem alla är det intressanta och motiverande innehållet, som kan utformas utifrån individens och företagets behov och önskemål. Innehållet kan ändras eller byggas ut med till exempel företags- eller branschspecifika avsnitt. Inom en nära framtid kommer AAC att producera innehåll och övningar även till bärbar mlearning-utrustning. Då blir det möjligt att studera bokstavligen talat var som helst. AAC utvecklar bland annat en företagsspecifik termbank som kan laddas ned i mlearning-apparater; termerna kan övas in med hjälp av flervalsuppgifter. Varierande utbildningsmoduler De nätverksbaserade kurserna kan ta sig många former. I sin mest renodlade form sker studierna enbart på webben. Vi anordnar också kurser där de nätverksbaserade studierna kompletteras med direktundervisning eller med traditionella självstudier med hjälp av böcker och kassetter. En kombination av alla tre formerna är också möjlig. Vilken form ska man då välja? Det beror på den studerandes behov och inlärningsstil, men vi hittar garanterat det bästa alternativet för var och en. AAC Global satsar nu intensivt på att utveckla möjligheterna att studera genom elearning. Vi tror att det i dagens hektiska arbetsliv behövs alternativ till den traditionella direktundervisningen. elearning är ett nytt, revolutionerande och flexibelt sätt att studera språk och kommunikation. Företagen uppskattar att elearning är så kostnadseffektivt. Eftersom studierna bedrivs på webben, slipper företagen en mängd kostnader som är knutna till direktundervisningen. elearning gör det möjligt att finjustera utbildningen: rätt utbildning till rätt personer i rätt tid. Vad är elearning? elearning är studier som är oberoende av tid och rum och som utnyttjar den nya informations- och kommunikationstekniken. elearning är dessutom interaktivt och anpassar sig till den enskilda studerandens behov. elearning är ett svar på de krav som ställs av dagens hektiska, snabbt föränderliga och informationsfyllda värld. Informationen måste förmedlas snabbare och flexiblare än förr. elearning har många former: studierna kan bedrivas med hjälp av en webbläsare via ett fast eller trådlöst datanät (webbstudier), eller så kan kursmaterialet laddas ned i bärbara terminaler såsom mobiltelefoner och fickdatorer (mlearning). Studier med hjälp av cd-rom är också en typ av elearning, men i dag ligger tyngdpunkten på utveckling av nätverksbaserade studier och mlearning. elearning i språkundervisningen Tack vare sin flexibilitet och mångsidighet lämpar sig elearning synnerligen väl för språk- och kommunikationsstudier. Jäktade arbetstagare har inte alltid möjlighet att delta i traditionell gruppundervisning. Med elearning kan man däremot bedriva studier på egen hand när det passar bäst. Liksom samtliga AAC:s utbildningar, stöder sig elearning på det konstruktiva inlärningsbegreppet. Det innebär att människan lär sig bäst genom att vara aktiv. Utbildningen grundar sig på flerformsstudier: självstudier, stöd från läraren, grupparbete och praktiskt inriktad problemlösning. Eftersom elearning i stor utsträckning innebär självständiga studier, framhävs den studerandes ansvar, aktivitet och motivation. Undersökningar visar att elearning höjer kvaliteten på självstudierna. Utvecklingen av de nya multimedieprodukterna för elearning tar fasta på språkinlärningsprocesserna som underlättar inlärningen av nya ord och språkliga strukturer. AAC elearning-produkter 2001 Human Resources Management Business Bulletin Target-Based Argumentation Professional Writing Secretarial English Financial Management Global Enterprise Upplevelserika studier Det åskådliga och varierande studiematerialet är alltid lättillgängligt på webben överallt där det finns en Internetanslutning. Nytt är det sätt på vilket upplevelser kan kombineras med inlärningen. Multimedieelement som bilder, ljud och animation berikar studierna. De upplevelserika elementen ger en avspänd och rolig inlärningssituation och studierna blir maximalt effektiva. Den moderna tekniken säkerställer dessutom att programmen är snabba och driftsäkra. Också den klara och logiska navigeringen bidrar till att det är enkelt att studera och arbeta med övningarna. Handledaren ger feedback i elektroniskt format och de studerande har ett diskussionsforum på webben. Där kan de till exempel göra grupparbeten. Interaktionen är viktig, eftersom vi alla behöver få uppmuntran av varandra då och då. PL 4 5

4 Kalle Lappalainen (t.v.), Raija Laakkonen och Lauri Multamäki planerar samarbetet. Hösten 2000 startade Fortum Support Oy i samarbete med AAC Business Communications ett utvecklingsprogram för hela personalen. Det centrala målet var att konsolidera företagskulturen och göra den enhetlig hos Fortum Support Oy. Programmets effekter i det praktiska livet Fortum Supports personal gav programmet i sin helhet ett gott betyg. Utbildningen var praktiskt inriktad, betonade varje individs möjligheter att påverka sin egen situation och såg ändå till allas gemensamma bästa. Ju längre projektet framskred desto mer enhetlig blev uppfattningen om vad som utgör hörnstenarna i Fortum Supports verksamhet och hur dessa kan stärkas. Ari Suvanto, ansvarig för Fortum Supports fastighetssäkerhetstjänster, berättar att han å yrkets vägnar var något kritiskt inställd till utvecklingsprogrammet. Programmets innehåll var i sin helhet en positiv erfarenhet för Suvanto, och han tror att det väckte många nya tankar också hos de övriga deltagarna. En rejäl aha-upplevelse fick Suvanto när han märkte hur träffande man kan karakterisera och utvärdera sig själv. Han blev också övertygad om att man genom ärlig självutvärdering aktivt kan utveckla sig själv och följa upp hur man utvecklas på olika områden. Suvanto tycker att kursens processkaraktär, att man tillsammans sökte svar på frågorna, gjorde det hela särskilt intressant. Handledarna hade givetvis inga färdiga svar, utan syftet var tvärtom att hjälpa deltagarna att själva hitta lösningar med utgångspunkt från den egna organisationen. Att ledningen understödde och engagerade sig i programmet var Ari Suvanto enligt Suvanto av avgörande betydelse. Utan ledningens medverkan och kontinuerlig Ari Suvanto uppföljning av processen går det inte att få till stånd några förändringar. Nära samarbete med kunden När det årslånga utbildningsprogrammet nu avslutats kan Raija Laakkonen konstatera att samarbetet med AAC Business Communications löpt utomordentligt väl. I ett projekt av den här omfattningen kan man inte förutse eller planera allt på förhand. Det viktigaste är att man kan lita på samarbetspartnerns förmåga och ärliga vilja samt att alla har samma uppfattning om målet med det man gör. VN Kunniga medarbetare bygger upp Fortum Support Oy:s företagskultur Fortum Support Oy är Fortumkoncernens interna servicebolag. Enheten grundades våren 1999 och utgörs i huvudsak av de sammanslagna koncernserviceenheterna vid Fortums föregångare, Neste och Imatran Voima. Utvecklingskoordinator Raija Laakkonen var en av de främsta initiativtagarna till att Fortum Support Oy i samarbete med AAC Business Communications konsulter Kalle Lappalainen och Lauri Multamäki började skissa upp ett utvecklingsprogram i syfte att få till stånd enhetligare processer och större känsla av samhörighet inom bolaget. Enligt Raija Laakkonen var man från början på det klara med att hela personalen måste delta aktivt i programmet. Samtidigt ville man utveckla företagskulturen i en mer interaktiv riktning. Med utgångspunkt från dessa premisser byggdes Fortum Supports utvecklingsprogram upp i fyra steg. Programmet omfattade handledd utbildning, aktivt grupparbete, självstudier samt praktisk tillämpning av de nya kunskaperna. Det centrala i utvecklingsprogrammet var individens möjligheter att påverka hela organisationens verksamhet: hur individen ser på sig själv och sina arbetskamrater, hur hon lär sig och hur hon utvecklas, i vilken grad hon kan bidra till företagets ekonomiska välfärd och hur hon kommunicerar med omvärlden. Grundtanken i programmet var att utbildning inte är ett självändamål, utan ska ge kunskaper och färdigheter som är till nytta på arbetet och på fritiden. Utgångsläget: en tillbakablick Programmet bestod av halvdagslånga utbildningsperioder som förutom till huvudstadsregionen även förlades till Borgå och Nådendal. Grupperna bestod i genomsnitt av deltagare och sammanlagt deltog mer än 250 personer. I varje steg av utbildningen behandlades ett särskilt ämnesområde. I det första steget fick deltagarna lära sig hur man målmedvetet kan utveckla sig själv. Följande centrala tema var ekonomiska kunskaper och kostnadsmedvetenhet. Under det tredje steget övades praktiska färdigheter inom kundservice. Uppgiften i det fjärde och avslutande steget var att knyta samman allt som behandlats tidigare. Rubriken för steg fyra var Att slipa verktygen. Personalen har via Fortum Supports elektroniska arkiv hela tiden haft tillgång till allt projektmaterial, inklusive tidsplaner och resultat. Utbildningen leddes av Kalle Lappalainen och Lauri Multamäki. Under processens gång rapporterade de regelbundet till Fortum Supports ledning och lade fram de idéer om och synpunkter på den fortsatta utvecklingen som dök upp i samband med utbildningen. AAC BUSINESS COMMUNICATIONS KONCENTRERAR SIG PÅ FÄRDIGHETSTRÄNING OCH DÄRTILL HÖRANDE KONSULTTJÄNSTER. VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN ÄR KULTURELLA FÄRDIGHETER KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER UTVECKLING AV DEN PERSONLIGA KOMPETENSEN. 6 7

5 Översättningsprojekt utan gränser Nu när vi lever i Interneteran är översättningsprojekt inte längre beroende av geografiska gränser. Inte heller utgör olika tidszoner några problem. AAC:s lokaliseringsavdelning har tio fast anställda översättare till sitt förfogande samt mer än 600 översättningspartner runt om i världen. Tack vare detta omfattande nätverk av medarbetare kan AAC erbjuda sina kunder översättningstjänster i ett omfattande antal språkkombinationer. Med hjälp av AAC:s extranättjänst AAC GlobalNet och e-post hanteras uppdrag snabbt och med en hög standard. Det spelar ingen roll om översättaren sitter på kontoret bredvid eller på andra sidan av jordklotet. Rémi Pach arbetar som frilansöversättare för AAC sedan tre år tillbaka. Rémi blev filosofie doktor i lingvistik vid Paul-Valéryuniversitetet i Montpellier 1981, fyra år innan han flyttade från sitt hemland Frankrike till Sydafrika. Nu bor han i Douglasdale, norr om Johannesburg, där han översätter mellan engelska och franska. Han behärskar även italienska, afrikaans, katalanska, spanska och portugisiska. Rémis akademiska karriär förde honom till det södra halvklotet. Han erbjöds en tjänst som huvudföreläsare vid universitetet i Potchefstroom i Transvaal och hans äventyrslust drev honom att acceptera erbjudandet. Efter några år bytte han det akademiska livet mot en karriär inom översättning och sedan dess har han arbetat som frilansöversättare, huvudsakligen från engelska till franska. Livet som frilansare kräver god självdisciplin och är ett liv som inte passar alla, men det passar Rémi alldeles perfekt. Den enda nackdelen är att det ofta inkräktar på hans fritid. Tidigare spelade jag schack och var mycket intresserad av amatörfotografering. Jag älskade att arbeta i mörkrummet... men jag kan sällan engagera mig i tidskrävande hobbier för tillfället, säger han. På sitt kontor i hemmet har Rémi den modernaste tekniska utrustningen som finns på marknaden. Han använder bland annat skanner och färgskrivare samt ordbehandlings- och grafikprogram. För sina översättningar använder han olika verktyg, till exempel termbanken Termium som består av tre miljoner tekniska termer som Kanadensiska statens översättningsbyrå har kompilerat, förutom de mer välkända översättningsminnesprogrammen Trados, IBM:s Translation Manager och Déjà Vu. Under de tre år som Rémi har samarbetat med AAC har han huvudsakligen arbetat med texter för mobiltelefoner, resebroschyrer och åtskilliga användarhandböcker. Det är ett nöje att arbeta med AAC, säger Rémi förtjust. Människorna är trevliga och projekten är intressanta. Asko Kujansuu flyttade från Finland till Kanada när han hade avslutat sina universitetsstudier i moderna språk, sociologi och filosofi. Under studietiden i Finland arbetade han på somrarna runt om i Europa och fick på så sätt praktisk nytta av sina språkkunskaper. Det var tack vare dessa kunskaper som han fick fotfäste på arbetsmarknaden i Nordamerika där han fick sitt första arbete hos en tysk livsmedelsimportör i Toronto. Efter en examen i biblioteksvetenskap vid Alberta-universitet i Edmonton, flyttade han till Ottawa för att arbeta som bibliotekarie vid jordbruksdepartementet. Det var här som Asko startade sin karriär med frilansöversättning. När han återvände till Edmonton, fortsatte han att översätta. De senaste fem åren har han varit frilansöversättare på heltid. Asko arbetar med ett anmärkningsvärt stort antal språk. Hans källspråk är finska och andra skandinaviska språk, samt engelska, tyska och franska, och han översätter till finska och engelska. Asko har inte specialiserat sig på något visst ämne, eftersom han säger att det är svårt att göra det när man översätter till de mindre språken. Han har däremot arbetat inom ett stort antal ämnesområden, bland andra juridik, medicin, affärsverksamhet, vetenskap, teknik och socialkunskap, men till största delen är texterna teknikinriktade, till exempel användarhandböcker. På sitt kontor i hemmet använder Asko den senaste utrustningen och de modernaste programmen. Att hitta finska källor i Interneteran vållar inte samma problem som det gjorde tidigare. Det har alltid varit positivt att arbeta med AAC och andra europeiska företag eftersom översättningskoordinatorerna i allmänhet själva är duktiga i språk; de har en viss förståelse för hur översättningsprocessen fungerar, förklarar Asko. Det enda verkliga problemet är den stora tidsskillnaden på nio timmar, åtminstone när man arbetar med finska företag. När arbetsdagen börjar i Europa går vi precis och lägger oss i Edmonton. Det finns också fördelar med tidsskillnaden, till exempel när ett brådskande uppdrag kommer på eftermiddagen och leveranstiden är nästa morgon. För översättare som arbetar i Finland skulle det innebära nattarbete, men i Edmonton är det bara vara en del av en normal arbetsdag. Alois Bohac bor i den lilla staden Usti nad Orlici i nordöstra delen av republiken Tjeckien. Alois är utbildad ingenjör och har nästan tio års erfarenhet på dator- och programmeringsområdet. Under flera år studerade han engelska på kvällarna och tog flera examina innan han började ägna sig åt översättning. I sin hemtrakt är Alois officiell översättare och tolk, på tjeckiska, engelska och slovakiska. Alois har arbetat som frilansöversättare sedan 1995 och har specialiserat sig på texter inom IT och elektronik men åtar sig även lokalisering av programvara. Samarbetet mellan Alois och AAC har pågått i några år nu och till största delen har arbetet handlat om översättning av texter för mobiltelefoner från engelska till tjeckiska. Arbete på frilansbasis är som klippt och skuret för mig, säger Alois. Jag kan arbeta när det passar mig och jag kan arbeta hemifrån. Det geografiska avståndet orsakar inte heller några problem, tillägger han. LV 8 9

6 Språkteknologi förbättrar kvalitet och kundservice i lokalisering och översättning AAC Global är idag leverantör av språktjänster med ett fullständigt sortiment. Lokalisering och översättning är ett av verksamhetens kärnområden. För företag som är globalt verksamma gäller det i dagens informationsinriktade och snabbrörliga affärsvärld att erhålla snabba och pålitliga översättningar. På AAC har vi varit kloka nog att investera intensivt i språkteknologi, för nu börjar våra kunder till fullo utnyttja de avancerade lokaliseringstjänster som vi har att erbjuda, inklusive AAC Global Terms terminologitjänster. AAC GlobalNet som är en översättningstjänst på webben tillgänglig dygnet runt är också uppskattad av kunderna. Med hjälp av AAC GlobalNet är det lättare att hantera olika språkversioner i översättningsprocessen och flytta även stora filer tryggt från kunden till oss och tillbaka till kunden. AAC leverantör av översättningstjänster till Åbo Teknologicenter Esa Halsinaho är informationschef på Åbo Teknologicentrum i Turku Science Park i Finland. Där hör över 200 olika organisationer hemma och de flesta av dem är verksamma inom högteknologi och FoU. Esa Halsinaho är mer än nöjd med det smidiga samarbetet med AAC Global. Han berömmer AAC speciellt för kunskaperna inom IT. AAC:s tekniska expertis gör samarbetet mycket lättare säger Halsinaho. Till exempel det att man använder PDF- filer i översättning av broschyrer och kundtidningar har underlättat och effektiviserat vårt eget kommunikationsarbete betydligt. Översättarna på AAC kan leverera våra aktuella artiklar direkt till vår www-server genom internetbrowsers. Vi kan sedan kolla att allt går enligt planerna, så att vi i slutet av processen kan publicera dem med bara ett par klickar med musen. På Åbo Teknologicentrum uppskattar man också de andra nyckelegenskaperna som AAC är känd för: snabbhet, kvalitet och pålitlighet. Det är aktuella artiklar som jag oftast skickar till AAC för översättning. Tidsplanen för dem är mycket tajt, för publiceringen måste ske snabbt, annars blir aktualiteten lidande. Jag sätter stort värde på att jag kan lita på AAC. Översättningsuppdragen framskrider och jag behöver inte oroa mig för dem. Ett till positivt drag i - AAC:s tekniska expertis gör samarbetet mycket lättare, säger Esa Halsinaho. samarbetet är att när de oundvikliga fördröjningarna ibland sker, håller projektledarna mig informerad. Denna proaktiva kundservice är mycket prisvärd i dagens affärsvärld där effektiv tidshantering är livsviktig. Halsinaho betonar att enhetlighet i texterna är en av de viktigaste kvaliteterna i förstklassigt översättningsarbete. Det är någonting som borde vara mycket tydligt i de färdiga texterna som det alltid har varit i AAC:s översättningar. PL KURSSCHEMA hösten SPRÅKUTBILDNING FÖR NÄRINGSLIVET - KVÄLLSKURSER (ENGELSKA, SVENSKA, TYSKA, FRANSKA OCH FINSKA) Kursens mål är att förbättra deltagarnas kunskaper i främmande språk i arbetsrelaterade situationer. Utbildningen sker i smågrupper efter arbetstid. Grupperna bildas med utgångspunkt från nivåtester. Kurserna börjar i augusti - september och kurslängden är 12 x 90min. Kurspris: kronor + moms/person. NYBÖRJARKURS (TYSKA, FRANSKA, FINSKA OCH SPANSKA) Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i språket. Utbildningen sker i smågrupper efter arbetstid. Kurserna börjar i augusti - september och kurslängden är 12 x 90min. Kurspris: kronor + moms/person. TELEPHONE ENGLISH Kursen är avsedd för personer som har telefonen som sitt främsta arbetsredskap. Kursdatum: 16/10, 18/10 och 23/10, kl Kurspris: kronor + moms/person. PROFESSIONAL WRITING Kursen vänder sig till alla som skriver fax, PM, e-post och brev i sitt dagliga arbete och som vill förbättra sina skriftliga kunskaper i engelska. Utbildningen äger rum under två seminariedagar. Mellan kurstillfällena bedriver deltagarna självstudier och står i förbindelse med läraren via e-post. Kurs I: seminariedagar 25/10 och 22/11, kl Kurs II: seminariedagar 15/11 och 13/12, kl Kurspris: kronor + moms/person. ARGUMENTATIONSTEKNIK Målet med den här kursen är att höja deltagarnas kompetens från att enbart kunna delge information till att kommunicera effektivt. Områden som förslagsvis behandlas är presentationer, förhandlingar samt gruppdynamik. Målspråket är engelska; kursen kräver goda förkunskaper i språket. Kursdatum: 10/11 och 11/11. Kurspris: kronor + moms/person. Priset inkluderar behovsanalys, handledning, sluttest samt deltagarbevis. Lunch ingår också i priset. Kurserna hålls på vårt kurscentrum i Kista. AAC Global AB Kronborgsgränd KISTA YTTERLIGARE INFORMATION: 10 11

7 Your Language Partner AAC Global AB (08) Översättningar (08) Lokalisering (webb och software) (08) Global Terms (08) Business Communications (08) Språkutbildning (08) AAC Global Oy, Finland +358 (0) Förändringar Följande person arbetar inte längre hos oss Nej tack, jag vill inte ha er kundtidning i fortsättningen Adress- och namnändringar Namn: Företag: Adress: Telefon: Ja tack, jag tar gärna emot e-post med aktuell information om språk och utbildning. Min e-postadress är Skicka denna blankett per fax till (08) Du kan också göra förändringarna på. AAC Global AB Kronborgsgränd Kista Tel. (08) Fax (08) AAC Global Oy Kauppaneuvoksentie 8 FIN Helsinki Tel Fax

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 11 Goda råd för din marknadsföring... 15 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

KUNSKAPA PÅ NÄTET MED HJÄLP AV LÄROBJEKT

KUNSKAPA PÅ NÄTET MED HJÄLP AV LÄROBJEKT Liisa Ilomäki (red.) KUNSKAPA PÅ NÄTET MED HJÄLP AV LÄROBJEKT Handbok för lärare, utbildare och dig som skapar lärobjekt UTBILDNINGSSTYRELSEN Liisa Ilomäki, forskare, FK, Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer