Framgång kommer från kunskapsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång kommer från kunskapsutveckling"

Transkript

1 I N D E X 3 Med MULTILIZER effektivitet i lokalisering 4 elearning revolutionerar språkstudier 8 Översättningsarbete jorden runt Framgång kommer från kunskapsutveckling 10 Högsta kvalitet i lokalisering

2 N E W S SPRÅKLIGT KAPITAL PÅ WEBBEN ELLER I FICKAN SANNING ELLER SAGA? MULTILIZER PROGRAMVARU- LOKALISERING MED MERVÄRDE Det mest aktuella och intressanta begreppet inom utbildning och inlärning är för närvarande elearning. Inom företagsvärlden har debatten vidgats och omfattar hela det stora området knowledge management, som strävar till att samla in all tyst kunskap i företaget och effektivt utnyttja kunskaperna i hela organisationen, över gränserna mellan olika verksamheter och avdelningar. I detta sammanhang kan man inte undgå livliga diskussioner om vilka tekniska lösningar, inlärningsmiljöer och plattformar som är de bästa. Alla torde dock vara överens om att det avgörande för användaren är de tillgängliga tjänsternas kvalitet och innehåll. Varje företag, organisation och individ utvecklar med tiden ett eget språkligt kapital, som består av gemensamma begrepp samt språkliga och kommunikativa färdigheter. Ju större organisationen är, desto viktigare blir det språkliga kapitalets roll. Att samla in detta språkliga kapital och effektivt föra det vidare till personal, underleverantörer, återförsäljare och andra intressegrupper utgör en stor utmaning. AAC har mer än trettio års erfarenhet av språkbehoven inom företagsvärlden. Vi är i dag en av Europas mest erfarna leverantörer av datorstödda språkinlärningsprodukter och -tjänster. Vi har dessutom goda referenser som förverkligare av krävande utbildningsprojekt inom språk och kommunikation samt av automatiserade översättnings- och lokaliseringsprojekt. Vi har samlat all denna erfarenhet och kompetens och skapat en helt ny modell för outsourcing av språktjänster. Det centrala språkliga kapitalet i en organisation kan nu konkret överföras till webben samt till anslutna terminaler, såväl fasta som bärbara, och därigenom direkt till de människor som utnyttjar kapitalet. För att detta ska lyckas krävs, utöver fungerande teknik, även god service och skräddarsytt innehåll och allt detta finns i den språkportal AAC öppnar i höst. Janne Nevasuo, VD Användning av elektroniska kalendrar har ökat enormt i takt med att PDA-apparater och mobiltelefoner med kalenderfunktion har blivit allt vanligare. Enligt internationella undersökningar är kalenderfunktionen en av de mest använda egenskaperna i PDAapparater och handdatorer. De elektroniska kalendrarna har en gemensam brist: de innehåller inte den information som användare av papperskalendrar är vana vid. T ex finns inte helgdagarna antecknade i dem. Då är det lätt hänt att man stämmer träff på fel dag. idealtime ingår i AACs produktsortiment. Det är en innehållsprodukt för alla elektroniska kalendrar och förutom i Nokia Communicator kan man installera idealtime i Palm, Pocket PC och Psion. Den nyaste versionen får man också till alla Nokia mobiltelefoner utrustade med kalenderfunktion. Nokia ALLTID I TIDEN Mobile Phones belönade idealtime med Best Developer Award i Milano När man har en licens för idealtime kan olika kalenderinnehåll laddas i en elektronisk kalender antingen med hjälp av en dator eller direkt med Communicators egen browser. Innehållssortimentet är brett från namnsdags- till företags- och olika sport- och hobbykalendrar. Alla språkoch kulturområden har sina egna skräddarsydda innehåll. idealtime är tillgänglig på 11 språk och den har redan användare i nästan 40 länder från Europa till det sydligaste Afrika. De som har skaffat sig en Nokia 9110 Communicator har redan bekantat sig med idealtime genom olika material i förpackningen. IDEALTIME finns hos alla välsorterade GSM-återförsäljare. Priset på en 12 månaders licens är SEK 460 (inkl. moms). PL AAC HAR EN LÄNGRE TID HAFT SAMARBETE MED MULTILIZER I FINLAND. AAC:S LOKALISERINGSTJÄNSTER INKLUSIVE SPECIAL- ORDSFÖRTECKNINGAR ÄR TILLSAMMANS MED MULTILIZER - TEKNIKEN EN OSLAGBAR KOMBINATION SOM SNABBT, FÖR- MÅNLIGT OCH EFFEKTIVT SKÖTER DITT FÖRETAGS LOKALISERINGSUPPGIFTER. AAC BULLETIN 2/2001, AAC GLOBAL KUNDTIDNING Chefsredaktör Janne Nevasuo, Redaktionschef Maiju Mäki-Petäjä, Utgivare AAC Global AB, Kronborgsgränd 1, Kista För att en produkt ska vara konkurrenskraftig i dag är det av högsta vikt att den kan globaliseras. Ju snabbare företaget kan lokalisera produkten på alla viktiga marknadsområden, desto större blir konkurrensfördelen i denna trådlösa och nätorienterade värld. Det idealiska är att det sker samtidigt, och då talar man om simshipping (simultaneous shipping to multiple markets). Man har traditionellt uppfattat lokalisering som en arbetsintensiv, tidskrävande och dyr process. Det har varit en stor utmaning för många företag att lansera nya språkversioner på marknaden och det har ofta tagit månader. Inte heller de tekniker som använts vid lokaliseringen har varit problemfria eller speciellt produktiva. I och med att Internet, trådlösa system och PDA-miljöer blivit allmänna har programvaruprojektens komplexitet blivit ännu högre. Applikationerna publiceras fortsättningsvis allt oftare för fler än en plattform (t.ex. utöver PCversioner även för webben och fickdatormiljöer). VAD ÄR MULTILIZER? Globaliseringsplattformen MULTILIZER består av kompatibla verktyg för programutvecklare, översättare och projektledare samt av en för alla gemensam språkdatabas. Produktpaketet som publicerades våren 2001 möjliggör en effektiv lokalisering av programvara och dokumentation i desktop- och Internetmiljöer samt mobila miljöer. Oberoende av teknisk miljö har verktygen ett enhetligt användargränssnitt och de stöder gemensamma format, vilket i praktiken höjer produktiviteten och eliminerar fel som kan uppstå vid formatändringar. Verktyg och lokaliseringsprojekt som används i olika miljöer delar ett gemensamt XML-baserat översättningsminne, d.v.s. en språkdatabas som innehåller översättningsinformationen. Härigenom kan översättningar som tidigare gjorts inom något projekt, vilket som helst, effektivt utnyttjas på nytt. Man kan till exempel skapa översättningsminnen allokerade till specifika horisontala eller vertikala applikationer samt bygga upp de centralt administrerade termdatabaser som företagen länge haft behov av. FÖRDELEN MED ATT ANVÄNDA MULTILIZER MULTILIZER gör det möjligt att parallellt jobba med software engineering, översättning och testning. Kunderna kan lansera sina produkter upp till 80 % snabbare än förr, eftersom man övergått från att lokalisera ett Redaktionssekreterare Charlotte Lotoft Redaktörer Pauliina Luoto, Virpi Näsänen, Leni Vapaavuori Grafisk design Jukka Heinänen, Kynämies Oy projekt i sänder till parallell lokalisering. En klar fördel är också möjligheten att samtidigt lokalisera program för ett flertal plattformar. Centralt administrerade termdatabaser och språkdatabaser ökar produktivteten, eftersom automationsnivån och återanvändningen av tidigare arbete ökar. Också kompatibiliteten mellan verktyg som används i olika tekniska miljöer ökar effektiviteten. MULTILIZER är en globaliseringsplattform för tekniskt krävande lokalisering. AAC och MULTILIZER tillsammans förbättrar avsevärt ditt företags kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. PL Layout Hanna Terho Foton Jari Grönroos, Janne Kiema Tryckeri Aksidenssi Oy, Helsinki 2 3

3 elearning ger Är du jäktad och har ett varierande schema varje dag? Har det gjort det besvärligt eller omöjligt att studera språk? AAC har lösningen på ditt problem. Varför inte pröva elearning? språkstudierna en ny dimension Vad kan AAC erbjuda? Enligt vår bedömning kommer hälften av all företagsutbildning i språk att ske via webben redan år AAC är en föregångare inom elearning. De första elearning-kurserna genomfördes under våren och sommaren. I höst breddas vårt utbud rejält. elearning kompletterar AAC:s kursutbud och gör det möjligt för var och en att hitta en lämplig utbildningshelhet. Det finns många kursalternativ på olika nivåer, anpassade efter olika behov från traditionell språkundervisning till specialkurser och specialträning. Gemensamt för dem alla är det intressanta och motiverande innehållet, som kan utformas utifrån individens och företagets behov och önskemål. Innehållet kan ändras eller byggas ut med till exempel företags- eller branschspecifika avsnitt. Inom en nära framtid kommer AAC att producera innehåll och övningar även till bärbar mlearning-utrustning. Då blir det möjligt att studera bokstavligen talat var som helst. AAC utvecklar bland annat en företagsspecifik termbank som kan laddas ned i mlearning-apparater; termerna kan övas in med hjälp av flervalsuppgifter. Varierande utbildningsmoduler De nätverksbaserade kurserna kan ta sig många former. I sin mest renodlade form sker studierna enbart på webben. Vi anordnar också kurser där de nätverksbaserade studierna kompletteras med direktundervisning eller med traditionella självstudier med hjälp av böcker och kassetter. En kombination av alla tre formerna är också möjlig. Vilken form ska man då välja? Det beror på den studerandes behov och inlärningsstil, men vi hittar garanterat det bästa alternativet för var och en. AAC Global satsar nu intensivt på att utveckla möjligheterna att studera genom elearning. Vi tror att det i dagens hektiska arbetsliv behövs alternativ till den traditionella direktundervisningen. elearning är ett nytt, revolutionerande och flexibelt sätt att studera språk och kommunikation. Företagen uppskattar att elearning är så kostnadseffektivt. Eftersom studierna bedrivs på webben, slipper företagen en mängd kostnader som är knutna till direktundervisningen. elearning gör det möjligt att finjustera utbildningen: rätt utbildning till rätt personer i rätt tid. Vad är elearning? elearning är studier som är oberoende av tid och rum och som utnyttjar den nya informations- och kommunikationstekniken. elearning är dessutom interaktivt och anpassar sig till den enskilda studerandens behov. elearning är ett svar på de krav som ställs av dagens hektiska, snabbt föränderliga och informationsfyllda värld. Informationen måste förmedlas snabbare och flexiblare än förr. elearning har många former: studierna kan bedrivas med hjälp av en webbläsare via ett fast eller trådlöst datanät (webbstudier), eller så kan kursmaterialet laddas ned i bärbara terminaler såsom mobiltelefoner och fickdatorer (mlearning). Studier med hjälp av cd-rom är också en typ av elearning, men i dag ligger tyngdpunkten på utveckling av nätverksbaserade studier och mlearning. elearning i språkundervisningen Tack vare sin flexibilitet och mångsidighet lämpar sig elearning synnerligen väl för språk- och kommunikationsstudier. Jäktade arbetstagare har inte alltid möjlighet att delta i traditionell gruppundervisning. Med elearning kan man däremot bedriva studier på egen hand när det passar bäst. Liksom samtliga AAC:s utbildningar, stöder sig elearning på det konstruktiva inlärningsbegreppet. Det innebär att människan lär sig bäst genom att vara aktiv. Utbildningen grundar sig på flerformsstudier: självstudier, stöd från läraren, grupparbete och praktiskt inriktad problemlösning. Eftersom elearning i stor utsträckning innebär självständiga studier, framhävs den studerandes ansvar, aktivitet och motivation. Undersökningar visar att elearning höjer kvaliteten på självstudierna. Utvecklingen av de nya multimedieprodukterna för elearning tar fasta på språkinlärningsprocesserna som underlättar inlärningen av nya ord och språkliga strukturer. AAC elearning-produkter 2001 Human Resources Management Business Bulletin Target-Based Argumentation Professional Writing Secretarial English Financial Management Global Enterprise Upplevelserika studier Det åskådliga och varierande studiematerialet är alltid lättillgängligt på webben överallt där det finns en Internetanslutning. Nytt är det sätt på vilket upplevelser kan kombineras med inlärningen. Multimedieelement som bilder, ljud och animation berikar studierna. De upplevelserika elementen ger en avspänd och rolig inlärningssituation och studierna blir maximalt effektiva. Den moderna tekniken säkerställer dessutom att programmen är snabba och driftsäkra. Också den klara och logiska navigeringen bidrar till att det är enkelt att studera och arbeta med övningarna. Handledaren ger feedback i elektroniskt format och de studerande har ett diskussionsforum på webben. Där kan de till exempel göra grupparbeten. Interaktionen är viktig, eftersom vi alla behöver få uppmuntran av varandra då och då. PL 4 5

4 Kalle Lappalainen (t.v.), Raija Laakkonen och Lauri Multamäki planerar samarbetet. Hösten 2000 startade Fortum Support Oy i samarbete med AAC Business Communications ett utvecklingsprogram för hela personalen. Det centrala målet var att konsolidera företagskulturen och göra den enhetlig hos Fortum Support Oy. Programmets effekter i det praktiska livet Fortum Supports personal gav programmet i sin helhet ett gott betyg. Utbildningen var praktiskt inriktad, betonade varje individs möjligheter att påverka sin egen situation och såg ändå till allas gemensamma bästa. Ju längre projektet framskred desto mer enhetlig blev uppfattningen om vad som utgör hörnstenarna i Fortum Supports verksamhet och hur dessa kan stärkas. Ari Suvanto, ansvarig för Fortum Supports fastighetssäkerhetstjänster, berättar att han å yrkets vägnar var något kritiskt inställd till utvecklingsprogrammet. Programmets innehåll var i sin helhet en positiv erfarenhet för Suvanto, och han tror att det väckte många nya tankar också hos de övriga deltagarna. En rejäl aha-upplevelse fick Suvanto när han märkte hur träffande man kan karakterisera och utvärdera sig själv. Han blev också övertygad om att man genom ärlig självutvärdering aktivt kan utveckla sig själv och följa upp hur man utvecklas på olika områden. Suvanto tycker att kursens processkaraktär, att man tillsammans sökte svar på frågorna, gjorde det hela särskilt intressant. Handledarna hade givetvis inga färdiga svar, utan syftet var tvärtom att hjälpa deltagarna att själva hitta lösningar med utgångspunkt från den egna organisationen. Att ledningen understödde och engagerade sig i programmet var Ari Suvanto enligt Suvanto av avgörande betydelse. Utan ledningens medverkan och kontinuerlig Ari Suvanto uppföljning av processen går det inte att få till stånd några förändringar. Nära samarbete med kunden När det årslånga utbildningsprogrammet nu avslutats kan Raija Laakkonen konstatera att samarbetet med AAC Business Communications löpt utomordentligt väl. I ett projekt av den här omfattningen kan man inte förutse eller planera allt på förhand. Det viktigaste är att man kan lita på samarbetspartnerns förmåga och ärliga vilja samt att alla har samma uppfattning om målet med det man gör. VN Kunniga medarbetare bygger upp Fortum Support Oy:s företagskultur Fortum Support Oy är Fortumkoncernens interna servicebolag. Enheten grundades våren 1999 och utgörs i huvudsak av de sammanslagna koncernserviceenheterna vid Fortums föregångare, Neste och Imatran Voima. Utvecklingskoordinator Raija Laakkonen var en av de främsta initiativtagarna till att Fortum Support Oy i samarbete med AAC Business Communications konsulter Kalle Lappalainen och Lauri Multamäki började skissa upp ett utvecklingsprogram i syfte att få till stånd enhetligare processer och större känsla av samhörighet inom bolaget. Enligt Raija Laakkonen var man från början på det klara med att hela personalen måste delta aktivt i programmet. Samtidigt ville man utveckla företagskulturen i en mer interaktiv riktning. Med utgångspunkt från dessa premisser byggdes Fortum Supports utvecklingsprogram upp i fyra steg. Programmet omfattade handledd utbildning, aktivt grupparbete, självstudier samt praktisk tillämpning av de nya kunskaperna. Det centrala i utvecklingsprogrammet var individens möjligheter att påverka hela organisationens verksamhet: hur individen ser på sig själv och sina arbetskamrater, hur hon lär sig och hur hon utvecklas, i vilken grad hon kan bidra till företagets ekonomiska välfärd och hur hon kommunicerar med omvärlden. Grundtanken i programmet var att utbildning inte är ett självändamål, utan ska ge kunskaper och färdigheter som är till nytta på arbetet och på fritiden. Utgångsläget: en tillbakablick Programmet bestod av halvdagslånga utbildningsperioder som förutom till huvudstadsregionen även förlades till Borgå och Nådendal. Grupperna bestod i genomsnitt av deltagare och sammanlagt deltog mer än 250 personer. I varje steg av utbildningen behandlades ett särskilt ämnesområde. I det första steget fick deltagarna lära sig hur man målmedvetet kan utveckla sig själv. Följande centrala tema var ekonomiska kunskaper och kostnadsmedvetenhet. Under det tredje steget övades praktiska färdigheter inom kundservice. Uppgiften i det fjärde och avslutande steget var att knyta samman allt som behandlats tidigare. Rubriken för steg fyra var Att slipa verktygen. Personalen har via Fortum Supports elektroniska arkiv hela tiden haft tillgång till allt projektmaterial, inklusive tidsplaner och resultat. Utbildningen leddes av Kalle Lappalainen och Lauri Multamäki. Under processens gång rapporterade de regelbundet till Fortum Supports ledning och lade fram de idéer om och synpunkter på den fortsatta utvecklingen som dök upp i samband med utbildningen. AAC BUSINESS COMMUNICATIONS KONCENTRERAR SIG PÅ FÄRDIGHETSTRÄNING OCH DÄRTILL HÖRANDE KONSULTTJÄNSTER. VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN ÄR KULTURELLA FÄRDIGHETER KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER UTVECKLING AV DEN PERSONLIGA KOMPETENSEN. 6 7

5 Översättningsprojekt utan gränser Nu när vi lever i Interneteran är översättningsprojekt inte längre beroende av geografiska gränser. Inte heller utgör olika tidszoner några problem. AAC:s lokaliseringsavdelning har tio fast anställda översättare till sitt förfogande samt mer än 600 översättningspartner runt om i världen. Tack vare detta omfattande nätverk av medarbetare kan AAC erbjuda sina kunder översättningstjänster i ett omfattande antal språkkombinationer. Med hjälp av AAC:s extranättjänst AAC GlobalNet och e-post hanteras uppdrag snabbt och med en hög standard. Det spelar ingen roll om översättaren sitter på kontoret bredvid eller på andra sidan av jordklotet. Rémi Pach arbetar som frilansöversättare för AAC sedan tre år tillbaka. Rémi blev filosofie doktor i lingvistik vid Paul-Valéryuniversitetet i Montpellier 1981, fyra år innan han flyttade från sitt hemland Frankrike till Sydafrika. Nu bor han i Douglasdale, norr om Johannesburg, där han översätter mellan engelska och franska. Han behärskar även italienska, afrikaans, katalanska, spanska och portugisiska. Rémis akademiska karriär förde honom till det södra halvklotet. Han erbjöds en tjänst som huvudföreläsare vid universitetet i Potchefstroom i Transvaal och hans äventyrslust drev honom att acceptera erbjudandet. Efter några år bytte han det akademiska livet mot en karriär inom översättning och sedan dess har han arbetat som frilansöversättare, huvudsakligen från engelska till franska. Livet som frilansare kräver god självdisciplin och är ett liv som inte passar alla, men det passar Rémi alldeles perfekt. Den enda nackdelen är att det ofta inkräktar på hans fritid. Tidigare spelade jag schack och var mycket intresserad av amatörfotografering. Jag älskade att arbeta i mörkrummet... men jag kan sällan engagera mig i tidskrävande hobbier för tillfället, säger han. På sitt kontor i hemmet har Rémi den modernaste tekniska utrustningen som finns på marknaden. Han använder bland annat skanner och färgskrivare samt ordbehandlings- och grafikprogram. För sina översättningar använder han olika verktyg, till exempel termbanken Termium som består av tre miljoner tekniska termer som Kanadensiska statens översättningsbyrå har kompilerat, förutom de mer välkända översättningsminnesprogrammen Trados, IBM:s Translation Manager och Déjà Vu. Under de tre år som Rémi har samarbetat med AAC har han huvudsakligen arbetat med texter för mobiltelefoner, resebroschyrer och åtskilliga användarhandböcker. Det är ett nöje att arbeta med AAC, säger Rémi förtjust. Människorna är trevliga och projekten är intressanta. Asko Kujansuu flyttade från Finland till Kanada när han hade avslutat sina universitetsstudier i moderna språk, sociologi och filosofi. Under studietiden i Finland arbetade han på somrarna runt om i Europa och fick på så sätt praktisk nytta av sina språkkunskaper. Det var tack vare dessa kunskaper som han fick fotfäste på arbetsmarknaden i Nordamerika där han fick sitt första arbete hos en tysk livsmedelsimportör i Toronto. Efter en examen i biblioteksvetenskap vid Alberta-universitet i Edmonton, flyttade han till Ottawa för att arbeta som bibliotekarie vid jordbruksdepartementet. Det var här som Asko startade sin karriär med frilansöversättning. När han återvände till Edmonton, fortsatte han att översätta. De senaste fem åren har han varit frilansöversättare på heltid. Asko arbetar med ett anmärkningsvärt stort antal språk. Hans källspråk är finska och andra skandinaviska språk, samt engelska, tyska och franska, och han översätter till finska och engelska. Asko har inte specialiserat sig på något visst ämne, eftersom han säger att det är svårt att göra det när man översätter till de mindre språken. Han har däremot arbetat inom ett stort antal ämnesområden, bland andra juridik, medicin, affärsverksamhet, vetenskap, teknik och socialkunskap, men till största delen är texterna teknikinriktade, till exempel användarhandböcker. På sitt kontor i hemmet använder Asko den senaste utrustningen och de modernaste programmen. Att hitta finska källor i Interneteran vållar inte samma problem som det gjorde tidigare. Det har alltid varit positivt att arbeta med AAC och andra europeiska företag eftersom översättningskoordinatorerna i allmänhet själva är duktiga i språk; de har en viss förståelse för hur översättningsprocessen fungerar, förklarar Asko. Det enda verkliga problemet är den stora tidsskillnaden på nio timmar, åtminstone när man arbetar med finska företag. När arbetsdagen börjar i Europa går vi precis och lägger oss i Edmonton. Det finns också fördelar med tidsskillnaden, till exempel när ett brådskande uppdrag kommer på eftermiddagen och leveranstiden är nästa morgon. För översättare som arbetar i Finland skulle det innebära nattarbete, men i Edmonton är det bara vara en del av en normal arbetsdag. Alois Bohac bor i den lilla staden Usti nad Orlici i nordöstra delen av republiken Tjeckien. Alois är utbildad ingenjör och har nästan tio års erfarenhet på dator- och programmeringsområdet. Under flera år studerade han engelska på kvällarna och tog flera examina innan han började ägna sig åt översättning. I sin hemtrakt är Alois officiell översättare och tolk, på tjeckiska, engelska och slovakiska. Alois har arbetat som frilansöversättare sedan 1995 och har specialiserat sig på texter inom IT och elektronik men åtar sig även lokalisering av programvara. Samarbetet mellan Alois och AAC har pågått i några år nu och till största delen har arbetet handlat om översättning av texter för mobiltelefoner från engelska till tjeckiska. Arbete på frilansbasis är som klippt och skuret för mig, säger Alois. Jag kan arbeta när det passar mig och jag kan arbeta hemifrån. Det geografiska avståndet orsakar inte heller några problem, tillägger han. LV 8 9

6 Språkteknologi förbättrar kvalitet och kundservice i lokalisering och översättning AAC Global är idag leverantör av språktjänster med ett fullständigt sortiment. Lokalisering och översättning är ett av verksamhetens kärnområden. För företag som är globalt verksamma gäller det i dagens informationsinriktade och snabbrörliga affärsvärld att erhålla snabba och pålitliga översättningar. På AAC har vi varit kloka nog att investera intensivt i språkteknologi, för nu börjar våra kunder till fullo utnyttja de avancerade lokaliseringstjänster som vi har att erbjuda, inklusive AAC Global Terms terminologitjänster. AAC GlobalNet som är en översättningstjänst på webben tillgänglig dygnet runt är också uppskattad av kunderna. Med hjälp av AAC GlobalNet är det lättare att hantera olika språkversioner i översättningsprocessen och flytta även stora filer tryggt från kunden till oss och tillbaka till kunden. AAC leverantör av översättningstjänster till Åbo Teknologicenter Esa Halsinaho är informationschef på Åbo Teknologicentrum i Turku Science Park i Finland. Där hör över 200 olika organisationer hemma och de flesta av dem är verksamma inom högteknologi och FoU. Esa Halsinaho är mer än nöjd med det smidiga samarbetet med AAC Global. Han berömmer AAC speciellt för kunskaperna inom IT. AAC:s tekniska expertis gör samarbetet mycket lättare säger Halsinaho. Till exempel det att man använder PDF- filer i översättning av broschyrer och kundtidningar har underlättat och effektiviserat vårt eget kommunikationsarbete betydligt. Översättarna på AAC kan leverera våra aktuella artiklar direkt till vår www-server genom internetbrowsers. Vi kan sedan kolla att allt går enligt planerna, så att vi i slutet av processen kan publicera dem med bara ett par klickar med musen. På Åbo Teknologicentrum uppskattar man också de andra nyckelegenskaperna som AAC är känd för: snabbhet, kvalitet och pålitlighet. Det är aktuella artiklar som jag oftast skickar till AAC för översättning. Tidsplanen för dem är mycket tajt, för publiceringen måste ske snabbt, annars blir aktualiteten lidande. Jag sätter stort värde på att jag kan lita på AAC. Översättningsuppdragen framskrider och jag behöver inte oroa mig för dem. Ett till positivt drag i - AAC:s tekniska expertis gör samarbetet mycket lättare, säger Esa Halsinaho. samarbetet är att när de oundvikliga fördröjningarna ibland sker, håller projektledarna mig informerad. Denna proaktiva kundservice är mycket prisvärd i dagens affärsvärld där effektiv tidshantering är livsviktig. Halsinaho betonar att enhetlighet i texterna är en av de viktigaste kvaliteterna i förstklassigt översättningsarbete. Det är någonting som borde vara mycket tydligt i de färdiga texterna som det alltid har varit i AAC:s översättningar. PL KURSSCHEMA hösten SPRÅKUTBILDNING FÖR NÄRINGSLIVET - KVÄLLSKURSER (ENGELSKA, SVENSKA, TYSKA, FRANSKA OCH FINSKA) Kursens mål är att förbättra deltagarnas kunskaper i främmande språk i arbetsrelaterade situationer. Utbildningen sker i smågrupper efter arbetstid. Grupperna bildas med utgångspunkt från nivåtester. Kurserna börjar i augusti - september och kurslängden är 12 x 90min. Kurspris: kronor + moms/person. NYBÖRJARKURS (TYSKA, FRANSKA, FINSKA OCH SPANSKA) Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i språket. Utbildningen sker i smågrupper efter arbetstid. Kurserna börjar i augusti - september och kurslängden är 12 x 90min. Kurspris: kronor + moms/person. TELEPHONE ENGLISH Kursen är avsedd för personer som har telefonen som sitt främsta arbetsredskap. Kursdatum: 16/10, 18/10 och 23/10, kl Kurspris: kronor + moms/person. PROFESSIONAL WRITING Kursen vänder sig till alla som skriver fax, PM, e-post och brev i sitt dagliga arbete och som vill förbättra sina skriftliga kunskaper i engelska. Utbildningen äger rum under två seminariedagar. Mellan kurstillfällena bedriver deltagarna självstudier och står i förbindelse med läraren via e-post. Kurs I: seminariedagar 25/10 och 22/11, kl Kurs II: seminariedagar 15/11 och 13/12, kl Kurspris: kronor + moms/person. ARGUMENTATIONSTEKNIK Målet med den här kursen är att höja deltagarnas kompetens från att enbart kunna delge information till att kommunicera effektivt. Områden som förslagsvis behandlas är presentationer, förhandlingar samt gruppdynamik. Målspråket är engelska; kursen kräver goda förkunskaper i språket. Kursdatum: 10/11 och 11/11. Kurspris: kronor + moms/person. Priset inkluderar behovsanalys, handledning, sluttest samt deltagarbevis. Lunch ingår också i priset. Kurserna hålls på vårt kurscentrum i Kista. AAC Global AB Kronborgsgränd KISTA YTTERLIGARE INFORMATION: 10 11

7 Your Language Partner AAC Global AB (08) Översättningar (08) Lokalisering (webb och software) (08) Global Terms (08) Business Communications (08) Språkutbildning (08) AAC Global Oy, Finland +358 (0) Förändringar Följande person arbetar inte längre hos oss Nej tack, jag vill inte ha er kundtidning i fortsättningen Adress- och namnändringar Namn: Företag: Adress: Telefon: Ja tack, jag tar gärna emot e-post med aktuell information om språk och utbildning. Min e-postadress är Skicka denna blankett per fax till (08) Du kan också göra förändringarna på. AAC Global AB Kronborgsgränd Kista Tel. (08) Fax (08) AAC Global Oy Kauppaneuvoksentie 8 FIN Helsinki Tel Fax

Traditionell undervisning med ny teknologi

Traditionell undervisning med ny teknologi Traditionell undervisning med ny teknologi Traditionell undervisning med ny teknologi Till skillnad från andra datorbaserade utbildningar erbjuder Berlitz Virtual Classroom undervisning live. Genom headsets

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+!

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) Få ut så mycket som möjligt av Erasmus+! Erasmus+: förändrar liv och öppnar sinnen Målet med Erasmus+ är att främja kompetens, öka anställbarhet och modernisera

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering av elektroniskt innehåll Den mesta informationen idag är digital. Som exempel kan nämnas allt som visas

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Dags för språkval! Salut! Hola! Wie geht s?

Dags för språkval! Salut! Hola! Wie geht s? Dags för språkval! Salut! Wie geht s? Hola! ابحرم Привет! Hola! Ciao! Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna

Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 14000 000495277 Läroplaner 1991:7 Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna 1991-04-16 SÖ fastställer med stöd av vuxenutbildningsförordningen (SFS 1985:288

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka!

Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka! Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka! Inoptics Ab Inoptics är den ledande leverantören av tidterminaler för byggarbetsplatser i Finland Inoptics Ab:s huvudsakliga verksamhet

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Högskoleförberedande Humanistiska programmet Inriktning Språk PB ligger väldigt centralt, buss max 5 min. Det är också en vacker skola med ett bra bibliotek. Jag är väldigt språkintresserad, därför var

Läs mer

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund F L A W I O s.r.l. Forest Solutions Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund Vår verksamhet leds av ett ansvar för kunden, våra anställda och naturen. Division Personaluthyrning Förmedling av utbildad

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER SEMI-INTENSIV KURS 1 (20h per vecka) 2 (20h + 5h per vecka ) Vår semi-intensiva spanska kurs består av 20 timmars lektionstid eller 20 timmar plus ytterligare 5 timmar kultur

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna

Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 14000 000495389 Läroplaner 1990:102 Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna 1990-12-05 SO fastställer med stöd av vuxenutbildningsförordningen (SFS 1985:288

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finland har enligt flera internationella jämförelser, såsom Digibarometri och Världsekonomiforum jämförelse över konkurrenskraften, de bästa

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Avancerad nivå/second cycle Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2016-12-xx

Läs mer

Språkutbildning i Regeringskansliet

Språkutbildning i Regeringskansliet Språkutbildning i Regeringskansliet Allmänt om språkutbildning i Regeringskansliet Kurser i följande språk anordnas under hösten 2012: Engelska Franska Spanska Tyska Anmäl dig till kurserna genom det specialanpassade

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer