Framgång kommer från kunskapsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgång kommer från kunskapsutveckling"

Transkript

1 I N D E X 3 Med MULTILIZER effektivitet i lokalisering 4 elearning revolutionerar språkstudier 8 Översättningsarbete jorden runt Framgång kommer från kunskapsutveckling 10 Högsta kvalitet i lokalisering

2 N E W S SPRÅKLIGT KAPITAL PÅ WEBBEN ELLER I FICKAN SANNING ELLER SAGA? MULTILIZER PROGRAMVARU- LOKALISERING MED MERVÄRDE Det mest aktuella och intressanta begreppet inom utbildning och inlärning är för närvarande elearning. Inom företagsvärlden har debatten vidgats och omfattar hela det stora området knowledge management, som strävar till att samla in all tyst kunskap i företaget och effektivt utnyttja kunskaperna i hela organisationen, över gränserna mellan olika verksamheter och avdelningar. I detta sammanhang kan man inte undgå livliga diskussioner om vilka tekniska lösningar, inlärningsmiljöer och plattformar som är de bästa. Alla torde dock vara överens om att det avgörande för användaren är de tillgängliga tjänsternas kvalitet och innehåll. Varje företag, organisation och individ utvecklar med tiden ett eget språkligt kapital, som består av gemensamma begrepp samt språkliga och kommunikativa färdigheter. Ju större organisationen är, desto viktigare blir det språkliga kapitalets roll. Att samla in detta språkliga kapital och effektivt föra det vidare till personal, underleverantörer, återförsäljare och andra intressegrupper utgör en stor utmaning. AAC har mer än trettio års erfarenhet av språkbehoven inom företagsvärlden. Vi är i dag en av Europas mest erfarna leverantörer av datorstödda språkinlärningsprodukter och -tjänster. Vi har dessutom goda referenser som förverkligare av krävande utbildningsprojekt inom språk och kommunikation samt av automatiserade översättnings- och lokaliseringsprojekt. Vi har samlat all denna erfarenhet och kompetens och skapat en helt ny modell för outsourcing av språktjänster. Det centrala språkliga kapitalet i en organisation kan nu konkret överföras till webben samt till anslutna terminaler, såväl fasta som bärbara, och därigenom direkt till de människor som utnyttjar kapitalet. För att detta ska lyckas krävs, utöver fungerande teknik, även god service och skräddarsytt innehåll och allt detta finns i den språkportal AAC öppnar i höst. Janne Nevasuo, VD Användning av elektroniska kalendrar har ökat enormt i takt med att PDA-apparater och mobiltelefoner med kalenderfunktion har blivit allt vanligare. Enligt internationella undersökningar är kalenderfunktionen en av de mest använda egenskaperna i PDAapparater och handdatorer. De elektroniska kalendrarna har en gemensam brist: de innehåller inte den information som användare av papperskalendrar är vana vid. T ex finns inte helgdagarna antecknade i dem. Då är det lätt hänt att man stämmer träff på fel dag. idealtime ingår i AACs produktsortiment. Det är en innehållsprodukt för alla elektroniska kalendrar och förutom i Nokia Communicator kan man installera idealtime i Palm, Pocket PC och Psion. Den nyaste versionen får man också till alla Nokia mobiltelefoner utrustade med kalenderfunktion. Nokia ALLTID I TIDEN Mobile Phones belönade idealtime med Best Developer Award i Milano När man har en licens för idealtime kan olika kalenderinnehåll laddas i en elektronisk kalender antingen med hjälp av en dator eller direkt med Communicators egen browser. Innehållssortimentet är brett från namnsdags- till företags- och olika sport- och hobbykalendrar. Alla språkoch kulturområden har sina egna skräddarsydda innehåll. idealtime är tillgänglig på 11 språk och den har redan användare i nästan 40 länder från Europa till det sydligaste Afrika. De som har skaffat sig en Nokia 9110 Communicator har redan bekantat sig med idealtime genom olika material i förpackningen. IDEALTIME finns hos alla välsorterade GSM-återförsäljare. Priset på en 12 månaders licens är SEK 460 (inkl. moms). PL AAC HAR EN LÄNGRE TID HAFT SAMARBETE MED MULTILIZER I FINLAND. AAC:S LOKALISERINGSTJÄNSTER INKLUSIVE SPECIAL- ORDSFÖRTECKNINGAR ÄR TILLSAMMANS MED MULTILIZER - TEKNIKEN EN OSLAGBAR KOMBINATION SOM SNABBT, FÖR- MÅNLIGT OCH EFFEKTIVT SKÖTER DITT FÖRETAGS LOKALISERINGSUPPGIFTER. AAC BULLETIN 2/2001, AAC GLOBAL KUNDTIDNING Chefsredaktör Janne Nevasuo, Redaktionschef Maiju Mäki-Petäjä, Utgivare AAC Global AB, Kronborgsgränd 1, Kista För att en produkt ska vara konkurrenskraftig i dag är det av högsta vikt att den kan globaliseras. Ju snabbare företaget kan lokalisera produkten på alla viktiga marknadsområden, desto större blir konkurrensfördelen i denna trådlösa och nätorienterade värld. Det idealiska är att det sker samtidigt, och då talar man om simshipping (simultaneous shipping to multiple markets). Man har traditionellt uppfattat lokalisering som en arbetsintensiv, tidskrävande och dyr process. Det har varit en stor utmaning för många företag att lansera nya språkversioner på marknaden och det har ofta tagit månader. Inte heller de tekniker som använts vid lokaliseringen har varit problemfria eller speciellt produktiva. I och med att Internet, trådlösa system och PDA-miljöer blivit allmänna har programvaruprojektens komplexitet blivit ännu högre. Applikationerna publiceras fortsättningsvis allt oftare för fler än en plattform (t.ex. utöver PCversioner även för webben och fickdatormiljöer). VAD ÄR MULTILIZER? Globaliseringsplattformen MULTILIZER består av kompatibla verktyg för programutvecklare, översättare och projektledare samt av en för alla gemensam språkdatabas. Produktpaketet som publicerades våren 2001 möjliggör en effektiv lokalisering av programvara och dokumentation i desktop- och Internetmiljöer samt mobila miljöer. Oberoende av teknisk miljö har verktygen ett enhetligt användargränssnitt och de stöder gemensamma format, vilket i praktiken höjer produktiviteten och eliminerar fel som kan uppstå vid formatändringar. Verktyg och lokaliseringsprojekt som används i olika miljöer delar ett gemensamt XML-baserat översättningsminne, d.v.s. en språkdatabas som innehåller översättningsinformationen. Härigenom kan översättningar som tidigare gjorts inom något projekt, vilket som helst, effektivt utnyttjas på nytt. Man kan till exempel skapa översättningsminnen allokerade till specifika horisontala eller vertikala applikationer samt bygga upp de centralt administrerade termdatabaser som företagen länge haft behov av. FÖRDELEN MED ATT ANVÄNDA MULTILIZER MULTILIZER gör det möjligt att parallellt jobba med software engineering, översättning och testning. Kunderna kan lansera sina produkter upp till 80 % snabbare än förr, eftersom man övergått från att lokalisera ett Redaktionssekreterare Charlotte Lotoft Redaktörer Pauliina Luoto, Virpi Näsänen, Leni Vapaavuori Grafisk design Jukka Heinänen, Kynämies Oy projekt i sänder till parallell lokalisering. En klar fördel är också möjligheten att samtidigt lokalisera program för ett flertal plattformar. Centralt administrerade termdatabaser och språkdatabaser ökar produktivteten, eftersom automationsnivån och återanvändningen av tidigare arbete ökar. Också kompatibiliteten mellan verktyg som används i olika tekniska miljöer ökar effektiviteten. MULTILIZER är en globaliseringsplattform för tekniskt krävande lokalisering. AAC och MULTILIZER tillsammans förbättrar avsevärt ditt företags kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. PL Layout Hanna Terho Foton Jari Grönroos, Janne Kiema Tryckeri Aksidenssi Oy, Helsinki 2 3

3 elearning ger Är du jäktad och har ett varierande schema varje dag? Har det gjort det besvärligt eller omöjligt att studera språk? AAC har lösningen på ditt problem. Varför inte pröva elearning? språkstudierna en ny dimension Vad kan AAC erbjuda? Enligt vår bedömning kommer hälften av all företagsutbildning i språk att ske via webben redan år AAC är en föregångare inom elearning. De första elearning-kurserna genomfördes under våren och sommaren. I höst breddas vårt utbud rejält. elearning kompletterar AAC:s kursutbud och gör det möjligt för var och en att hitta en lämplig utbildningshelhet. Det finns många kursalternativ på olika nivåer, anpassade efter olika behov från traditionell språkundervisning till specialkurser och specialträning. Gemensamt för dem alla är det intressanta och motiverande innehållet, som kan utformas utifrån individens och företagets behov och önskemål. Innehållet kan ändras eller byggas ut med till exempel företags- eller branschspecifika avsnitt. Inom en nära framtid kommer AAC att producera innehåll och övningar även till bärbar mlearning-utrustning. Då blir det möjligt att studera bokstavligen talat var som helst. AAC utvecklar bland annat en företagsspecifik termbank som kan laddas ned i mlearning-apparater; termerna kan övas in med hjälp av flervalsuppgifter. Varierande utbildningsmoduler De nätverksbaserade kurserna kan ta sig många former. I sin mest renodlade form sker studierna enbart på webben. Vi anordnar också kurser där de nätverksbaserade studierna kompletteras med direktundervisning eller med traditionella självstudier med hjälp av böcker och kassetter. En kombination av alla tre formerna är också möjlig. Vilken form ska man då välja? Det beror på den studerandes behov och inlärningsstil, men vi hittar garanterat det bästa alternativet för var och en. AAC Global satsar nu intensivt på att utveckla möjligheterna att studera genom elearning. Vi tror att det i dagens hektiska arbetsliv behövs alternativ till den traditionella direktundervisningen. elearning är ett nytt, revolutionerande och flexibelt sätt att studera språk och kommunikation. Företagen uppskattar att elearning är så kostnadseffektivt. Eftersom studierna bedrivs på webben, slipper företagen en mängd kostnader som är knutna till direktundervisningen. elearning gör det möjligt att finjustera utbildningen: rätt utbildning till rätt personer i rätt tid. Vad är elearning? elearning är studier som är oberoende av tid och rum och som utnyttjar den nya informations- och kommunikationstekniken. elearning är dessutom interaktivt och anpassar sig till den enskilda studerandens behov. elearning är ett svar på de krav som ställs av dagens hektiska, snabbt föränderliga och informationsfyllda värld. Informationen måste förmedlas snabbare och flexiblare än förr. elearning har många former: studierna kan bedrivas med hjälp av en webbläsare via ett fast eller trådlöst datanät (webbstudier), eller så kan kursmaterialet laddas ned i bärbara terminaler såsom mobiltelefoner och fickdatorer (mlearning). Studier med hjälp av cd-rom är också en typ av elearning, men i dag ligger tyngdpunkten på utveckling av nätverksbaserade studier och mlearning. elearning i språkundervisningen Tack vare sin flexibilitet och mångsidighet lämpar sig elearning synnerligen väl för språk- och kommunikationsstudier. Jäktade arbetstagare har inte alltid möjlighet att delta i traditionell gruppundervisning. Med elearning kan man däremot bedriva studier på egen hand när det passar bäst. Liksom samtliga AAC:s utbildningar, stöder sig elearning på det konstruktiva inlärningsbegreppet. Det innebär att människan lär sig bäst genom att vara aktiv. Utbildningen grundar sig på flerformsstudier: självstudier, stöd från läraren, grupparbete och praktiskt inriktad problemlösning. Eftersom elearning i stor utsträckning innebär självständiga studier, framhävs den studerandes ansvar, aktivitet och motivation. Undersökningar visar att elearning höjer kvaliteten på självstudierna. Utvecklingen av de nya multimedieprodukterna för elearning tar fasta på språkinlärningsprocesserna som underlättar inlärningen av nya ord och språkliga strukturer. AAC elearning-produkter 2001 Human Resources Management Business Bulletin Target-Based Argumentation Professional Writing Secretarial English Financial Management Global Enterprise Upplevelserika studier Det åskådliga och varierande studiematerialet är alltid lättillgängligt på webben överallt där det finns en Internetanslutning. Nytt är det sätt på vilket upplevelser kan kombineras med inlärningen. Multimedieelement som bilder, ljud och animation berikar studierna. De upplevelserika elementen ger en avspänd och rolig inlärningssituation och studierna blir maximalt effektiva. Den moderna tekniken säkerställer dessutom att programmen är snabba och driftsäkra. Också den klara och logiska navigeringen bidrar till att det är enkelt att studera och arbeta med övningarna. Handledaren ger feedback i elektroniskt format och de studerande har ett diskussionsforum på webben. Där kan de till exempel göra grupparbeten. Interaktionen är viktig, eftersom vi alla behöver få uppmuntran av varandra då och då. PL 4 5

4 Kalle Lappalainen (t.v.), Raija Laakkonen och Lauri Multamäki planerar samarbetet. Hösten 2000 startade Fortum Support Oy i samarbete med AAC Business Communications ett utvecklingsprogram för hela personalen. Det centrala målet var att konsolidera företagskulturen och göra den enhetlig hos Fortum Support Oy. Programmets effekter i det praktiska livet Fortum Supports personal gav programmet i sin helhet ett gott betyg. Utbildningen var praktiskt inriktad, betonade varje individs möjligheter att påverka sin egen situation och såg ändå till allas gemensamma bästa. Ju längre projektet framskred desto mer enhetlig blev uppfattningen om vad som utgör hörnstenarna i Fortum Supports verksamhet och hur dessa kan stärkas. Ari Suvanto, ansvarig för Fortum Supports fastighetssäkerhetstjänster, berättar att han å yrkets vägnar var något kritiskt inställd till utvecklingsprogrammet. Programmets innehåll var i sin helhet en positiv erfarenhet för Suvanto, och han tror att det väckte många nya tankar också hos de övriga deltagarna. En rejäl aha-upplevelse fick Suvanto när han märkte hur träffande man kan karakterisera och utvärdera sig själv. Han blev också övertygad om att man genom ärlig självutvärdering aktivt kan utveckla sig själv och följa upp hur man utvecklas på olika områden. Suvanto tycker att kursens processkaraktär, att man tillsammans sökte svar på frågorna, gjorde det hela särskilt intressant. Handledarna hade givetvis inga färdiga svar, utan syftet var tvärtom att hjälpa deltagarna att själva hitta lösningar med utgångspunkt från den egna organisationen. Att ledningen understödde och engagerade sig i programmet var Ari Suvanto enligt Suvanto av avgörande betydelse. Utan ledningens medverkan och kontinuerlig Ari Suvanto uppföljning av processen går det inte att få till stånd några förändringar. Nära samarbete med kunden När det årslånga utbildningsprogrammet nu avslutats kan Raija Laakkonen konstatera att samarbetet med AAC Business Communications löpt utomordentligt väl. I ett projekt av den här omfattningen kan man inte förutse eller planera allt på förhand. Det viktigaste är att man kan lita på samarbetspartnerns förmåga och ärliga vilja samt att alla har samma uppfattning om målet med det man gör. VN Kunniga medarbetare bygger upp Fortum Support Oy:s företagskultur Fortum Support Oy är Fortumkoncernens interna servicebolag. Enheten grundades våren 1999 och utgörs i huvudsak av de sammanslagna koncernserviceenheterna vid Fortums föregångare, Neste och Imatran Voima. Utvecklingskoordinator Raija Laakkonen var en av de främsta initiativtagarna till att Fortum Support Oy i samarbete med AAC Business Communications konsulter Kalle Lappalainen och Lauri Multamäki började skissa upp ett utvecklingsprogram i syfte att få till stånd enhetligare processer och större känsla av samhörighet inom bolaget. Enligt Raija Laakkonen var man från början på det klara med att hela personalen måste delta aktivt i programmet. Samtidigt ville man utveckla företagskulturen i en mer interaktiv riktning. Med utgångspunkt från dessa premisser byggdes Fortum Supports utvecklingsprogram upp i fyra steg. Programmet omfattade handledd utbildning, aktivt grupparbete, självstudier samt praktisk tillämpning av de nya kunskaperna. Det centrala i utvecklingsprogrammet var individens möjligheter att påverka hela organisationens verksamhet: hur individen ser på sig själv och sina arbetskamrater, hur hon lär sig och hur hon utvecklas, i vilken grad hon kan bidra till företagets ekonomiska välfärd och hur hon kommunicerar med omvärlden. Grundtanken i programmet var att utbildning inte är ett självändamål, utan ska ge kunskaper och färdigheter som är till nytta på arbetet och på fritiden. Utgångsläget: en tillbakablick Programmet bestod av halvdagslånga utbildningsperioder som förutom till huvudstadsregionen även förlades till Borgå och Nådendal. Grupperna bestod i genomsnitt av deltagare och sammanlagt deltog mer än 250 personer. I varje steg av utbildningen behandlades ett särskilt ämnesområde. I det första steget fick deltagarna lära sig hur man målmedvetet kan utveckla sig själv. Följande centrala tema var ekonomiska kunskaper och kostnadsmedvetenhet. Under det tredje steget övades praktiska färdigheter inom kundservice. Uppgiften i det fjärde och avslutande steget var att knyta samman allt som behandlats tidigare. Rubriken för steg fyra var Att slipa verktygen. Personalen har via Fortum Supports elektroniska arkiv hela tiden haft tillgång till allt projektmaterial, inklusive tidsplaner och resultat. Utbildningen leddes av Kalle Lappalainen och Lauri Multamäki. Under processens gång rapporterade de regelbundet till Fortum Supports ledning och lade fram de idéer om och synpunkter på den fortsatta utvecklingen som dök upp i samband med utbildningen. AAC BUSINESS COMMUNICATIONS KONCENTRERAR SIG PÅ FÄRDIGHETSTRÄNING OCH DÄRTILL HÖRANDE KONSULTTJÄNSTER. VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN ÄR KULTURELLA FÄRDIGHETER KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER UTVECKLING AV DEN PERSONLIGA KOMPETENSEN. 6 7

5 Översättningsprojekt utan gränser Nu när vi lever i Interneteran är översättningsprojekt inte längre beroende av geografiska gränser. Inte heller utgör olika tidszoner några problem. AAC:s lokaliseringsavdelning har tio fast anställda översättare till sitt förfogande samt mer än 600 översättningspartner runt om i världen. Tack vare detta omfattande nätverk av medarbetare kan AAC erbjuda sina kunder översättningstjänster i ett omfattande antal språkkombinationer. Med hjälp av AAC:s extranättjänst AAC GlobalNet och e-post hanteras uppdrag snabbt och med en hög standard. Det spelar ingen roll om översättaren sitter på kontoret bredvid eller på andra sidan av jordklotet. Rémi Pach arbetar som frilansöversättare för AAC sedan tre år tillbaka. Rémi blev filosofie doktor i lingvistik vid Paul-Valéryuniversitetet i Montpellier 1981, fyra år innan han flyttade från sitt hemland Frankrike till Sydafrika. Nu bor han i Douglasdale, norr om Johannesburg, där han översätter mellan engelska och franska. Han behärskar även italienska, afrikaans, katalanska, spanska och portugisiska. Rémis akademiska karriär förde honom till det södra halvklotet. Han erbjöds en tjänst som huvudföreläsare vid universitetet i Potchefstroom i Transvaal och hans äventyrslust drev honom att acceptera erbjudandet. Efter några år bytte han det akademiska livet mot en karriär inom översättning och sedan dess har han arbetat som frilansöversättare, huvudsakligen från engelska till franska. Livet som frilansare kräver god självdisciplin och är ett liv som inte passar alla, men det passar Rémi alldeles perfekt. Den enda nackdelen är att det ofta inkräktar på hans fritid. Tidigare spelade jag schack och var mycket intresserad av amatörfotografering. Jag älskade att arbeta i mörkrummet... men jag kan sällan engagera mig i tidskrävande hobbier för tillfället, säger han. På sitt kontor i hemmet har Rémi den modernaste tekniska utrustningen som finns på marknaden. Han använder bland annat skanner och färgskrivare samt ordbehandlings- och grafikprogram. För sina översättningar använder han olika verktyg, till exempel termbanken Termium som består av tre miljoner tekniska termer som Kanadensiska statens översättningsbyrå har kompilerat, förutom de mer välkända översättningsminnesprogrammen Trados, IBM:s Translation Manager och Déjà Vu. Under de tre år som Rémi har samarbetat med AAC har han huvudsakligen arbetat med texter för mobiltelefoner, resebroschyrer och åtskilliga användarhandböcker. Det är ett nöje att arbeta med AAC, säger Rémi förtjust. Människorna är trevliga och projekten är intressanta. Asko Kujansuu flyttade från Finland till Kanada när han hade avslutat sina universitetsstudier i moderna språk, sociologi och filosofi. Under studietiden i Finland arbetade han på somrarna runt om i Europa och fick på så sätt praktisk nytta av sina språkkunskaper. Det var tack vare dessa kunskaper som han fick fotfäste på arbetsmarknaden i Nordamerika där han fick sitt första arbete hos en tysk livsmedelsimportör i Toronto. Efter en examen i biblioteksvetenskap vid Alberta-universitet i Edmonton, flyttade han till Ottawa för att arbeta som bibliotekarie vid jordbruksdepartementet. Det var här som Asko startade sin karriär med frilansöversättning. När han återvände till Edmonton, fortsatte han att översätta. De senaste fem åren har han varit frilansöversättare på heltid. Asko arbetar med ett anmärkningsvärt stort antal språk. Hans källspråk är finska och andra skandinaviska språk, samt engelska, tyska och franska, och han översätter till finska och engelska. Asko har inte specialiserat sig på något visst ämne, eftersom han säger att det är svårt att göra det när man översätter till de mindre språken. Han har däremot arbetat inom ett stort antal ämnesområden, bland andra juridik, medicin, affärsverksamhet, vetenskap, teknik och socialkunskap, men till största delen är texterna teknikinriktade, till exempel användarhandböcker. På sitt kontor i hemmet använder Asko den senaste utrustningen och de modernaste programmen. Att hitta finska källor i Interneteran vållar inte samma problem som det gjorde tidigare. Det har alltid varit positivt att arbeta med AAC och andra europeiska företag eftersom översättningskoordinatorerna i allmänhet själva är duktiga i språk; de har en viss förståelse för hur översättningsprocessen fungerar, förklarar Asko. Det enda verkliga problemet är den stora tidsskillnaden på nio timmar, åtminstone när man arbetar med finska företag. När arbetsdagen börjar i Europa går vi precis och lägger oss i Edmonton. Det finns också fördelar med tidsskillnaden, till exempel när ett brådskande uppdrag kommer på eftermiddagen och leveranstiden är nästa morgon. För översättare som arbetar i Finland skulle det innebära nattarbete, men i Edmonton är det bara vara en del av en normal arbetsdag. Alois Bohac bor i den lilla staden Usti nad Orlici i nordöstra delen av republiken Tjeckien. Alois är utbildad ingenjör och har nästan tio års erfarenhet på dator- och programmeringsområdet. Under flera år studerade han engelska på kvällarna och tog flera examina innan han började ägna sig åt översättning. I sin hemtrakt är Alois officiell översättare och tolk, på tjeckiska, engelska och slovakiska. Alois har arbetat som frilansöversättare sedan 1995 och har specialiserat sig på texter inom IT och elektronik men åtar sig även lokalisering av programvara. Samarbetet mellan Alois och AAC har pågått i några år nu och till största delen har arbetet handlat om översättning av texter för mobiltelefoner från engelska till tjeckiska. Arbete på frilansbasis är som klippt och skuret för mig, säger Alois. Jag kan arbeta när det passar mig och jag kan arbeta hemifrån. Det geografiska avståndet orsakar inte heller några problem, tillägger han. LV 8 9

6 Språkteknologi förbättrar kvalitet och kundservice i lokalisering och översättning AAC Global är idag leverantör av språktjänster med ett fullständigt sortiment. Lokalisering och översättning är ett av verksamhetens kärnområden. För företag som är globalt verksamma gäller det i dagens informationsinriktade och snabbrörliga affärsvärld att erhålla snabba och pålitliga översättningar. På AAC har vi varit kloka nog att investera intensivt i språkteknologi, för nu börjar våra kunder till fullo utnyttja de avancerade lokaliseringstjänster som vi har att erbjuda, inklusive AAC Global Terms terminologitjänster. AAC GlobalNet som är en översättningstjänst på webben tillgänglig dygnet runt är också uppskattad av kunderna. Med hjälp av AAC GlobalNet är det lättare att hantera olika språkversioner i översättningsprocessen och flytta även stora filer tryggt från kunden till oss och tillbaka till kunden. AAC leverantör av översättningstjänster till Åbo Teknologicenter Esa Halsinaho är informationschef på Åbo Teknologicentrum i Turku Science Park i Finland. Där hör över 200 olika organisationer hemma och de flesta av dem är verksamma inom högteknologi och FoU. Esa Halsinaho är mer än nöjd med det smidiga samarbetet med AAC Global. Han berömmer AAC speciellt för kunskaperna inom IT. AAC:s tekniska expertis gör samarbetet mycket lättare säger Halsinaho. Till exempel det att man använder PDF- filer i översättning av broschyrer och kundtidningar har underlättat och effektiviserat vårt eget kommunikationsarbete betydligt. Översättarna på AAC kan leverera våra aktuella artiklar direkt till vår www-server genom internetbrowsers. Vi kan sedan kolla att allt går enligt planerna, så att vi i slutet av processen kan publicera dem med bara ett par klickar med musen. På Åbo Teknologicentrum uppskattar man också de andra nyckelegenskaperna som AAC är känd för: snabbhet, kvalitet och pålitlighet. Det är aktuella artiklar som jag oftast skickar till AAC för översättning. Tidsplanen för dem är mycket tajt, för publiceringen måste ske snabbt, annars blir aktualiteten lidande. Jag sätter stort värde på att jag kan lita på AAC. Översättningsuppdragen framskrider och jag behöver inte oroa mig för dem. Ett till positivt drag i - AAC:s tekniska expertis gör samarbetet mycket lättare, säger Esa Halsinaho. samarbetet är att när de oundvikliga fördröjningarna ibland sker, håller projektledarna mig informerad. Denna proaktiva kundservice är mycket prisvärd i dagens affärsvärld där effektiv tidshantering är livsviktig. Halsinaho betonar att enhetlighet i texterna är en av de viktigaste kvaliteterna i förstklassigt översättningsarbete. Det är någonting som borde vara mycket tydligt i de färdiga texterna som det alltid har varit i AAC:s översättningar. PL KURSSCHEMA hösten SPRÅKUTBILDNING FÖR NÄRINGSLIVET - KVÄLLSKURSER (ENGELSKA, SVENSKA, TYSKA, FRANSKA OCH FINSKA) Kursens mål är att förbättra deltagarnas kunskaper i främmande språk i arbetsrelaterade situationer. Utbildningen sker i smågrupper efter arbetstid. Grupperna bildas med utgångspunkt från nivåtester. Kurserna börjar i augusti - september och kurslängden är 12 x 90min. Kurspris: kronor + moms/person. NYBÖRJARKURS (TYSKA, FRANSKA, FINSKA OCH SPANSKA) Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i språket. Utbildningen sker i smågrupper efter arbetstid. Kurserna börjar i augusti - september och kurslängden är 12 x 90min. Kurspris: kronor + moms/person. TELEPHONE ENGLISH Kursen är avsedd för personer som har telefonen som sitt främsta arbetsredskap. Kursdatum: 16/10, 18/10 och 23/10, kl Kurspris: kronor + moms/person. PROFESSIONAL WRITING Kursen vänder sig till alla som skriver fax, PM, e-post och brev i sitt dagliga arbete och som vill förbättra sina skriftliga kunskaper i engelska. Utbildningen äger rum under två seminariedagar. Mellan kurstillfällena bedriver deltagarna självstudier och står i förbindelse med läraren via e-post. Kurs I: seminariedagar 25/10 och 22/11, kl Kurs II: seminariedagar 15/11 och 13/12, kl Kurspris: kronor + moms/person. ARGUMENTATIONSTEKNIK Målet med den här kursen är att höja deltagarnas kompetens från att enbart kunna delge information till att kommunicera effektivt. Områden som förslagsvis behandlas är presentationer, förhandlingar samt gruppdynamik. Målspråket är engelska; kursen kräver goda förkunskaper i språket. Kursdatum: 10/11 och 11/11. Kurspris: kronor + moms/person. Priset inkluderar behovsanalys, handledning, sluttest samt deltagarbevis. Lunch ingår också i priset. Kurserna hålls på vårt kurscentrum i Kista. AAC Global AB Kronborgsgränd KISTA YTTERLIGARE INFORMATION: 10 11

7 Your Language Partner AAC Global AB (08) Översättningar (08) Lokalisering (webb och software) (08) Global Terms (08) Business Communications (08) Språkutbildning (08) AAC Global Oy, Finland +358 (0) Förändringar Följande person arbetar inte längre hos oss Nej tack, jag vill inte ha er kundtidning i fortsättningen Adress- och namnändringar Namn: Företag: Adress: Telefon: Ja tack, jag tar gärna emot e-post med aktuell information om språk och utbildning. Min e-postadress är Skicka denna blankett per fax till (08) Du kan också göra förändringarna på. AAC Global AB Kronborgsgränd Kista Tel. (08) Fax (08) AAC Global Oy Kauppaneuvoksentie 8 FIN Helsinki Tel Fax

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering av elektroniskt innehåll Den mesta informationen idag är digital. Som exempel kan nämnas allt som visas

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka!

Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka! Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka! Inoptics Ab Inoptics är den ledande leverantören av tidterminaler för byggarbetsplatser i Finland Inoptics Ab:s huvudsakliga verksamhet

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 1: Produkt

Teknisk dokumentation Del 1: Produkt Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 1: Produkt Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av:r: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger Handledning för pedagoger Vad erbjuder webbsidan? Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll. av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa

Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll. av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa Man ber ofta tryckeriet att ge kunderna det där lilla extra

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STRATCORE

VÄLKOMMEN TILL STRATCORE VÄLKOMMEN TILL STRATCORE Förstahandsvalet för små till stora företag, organisationer och offentliga myndigheter som söker en snabb, professionell och högt kvalificerad språkpartner. STRATCORE EN FULLSERVICEBYRÅ

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING FÖRSVARSHÖGSKOLAN SPRÅKUTBILDNING VID STABSUTBILDNINGEN (SU 15-16) 2015-06-28 Fastställs: Håkan Jönsson Programchef SU Samråd Annette Nolan C Språksektion MVI/KVA 2015-07-03 Sida 2 (4) 1 Allmänt Syftet

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Gymnasister VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Gymnasister Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x. CV Personuppgifter David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.persson LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/davidxpersson

Läs mer

PC-projektet. Grupparbete i Hårdvara

PC-projektet. Grupparbete i Hårdvara PC-projektet Grupparbete i Hårdvara Alfamation, vårterminen 2002 Anders Berndt Gert Sandström Copyright gäller. Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Försättsblad Innehållsförteckning

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER SEMI-INTENSIV KURS 1 (20h per vecka) 2 (20h + 5h per vecka ) Vår semi-intensiva spanska kurs består av 20 timmars lektionstid eller 20 timmar plus ytterligare 5 timmar kultur

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund

F L A W I O s.r.l. Forest Solutions. Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund F L A W I O s.r.l. Forest Solutions Ett Rumänskt företag med internationell bakgrund Vår verksamhet leds av ett ansvar för kunden, våra anställda och naturen. Division Personaluthyrning Förmedling av utbildad

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå

Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Språk och kultur som integrativa aspekter i språkundervisning på universitetsnivå Laura Álvarez López Per Simfors Ann-Kari Sundberg/IKK, LiU Övergripande mål: Att designa språkutbildning utifrån ett integrerat

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra.

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. 2 Jag vill se hela bilden. moduweb Vision ger mig full åtkomst till installationen. Bekvämt och tydligt. Vill

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Cross Media Publishing

Cross Media Publishing Cross Media Publishing SPIDER-teknologi för elektroniska media Samla information SPIDER är ett fråge- och informationssystem för alla möjliga publiceringsmedia: CD-ROM, Internet/intranät och PostScript/PDF

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer