Dugga: Fastighetsbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dugga: Fastighetsbildning"

Transkript

1 Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor. Varje fråga ger högst den duggapoäng som anges vid respektive fråga. Summa duggapoäng kan bli 5. Duggapoängen utgör sedan bonuspoäng. Bonuspoängen adderas till tentapoängen på tentan den 30 maj Tillåtna hjälpmedel är lagtext och miniräknare. Skriv kort, tydligt och gärna i punktform. Separata ark för varje fråga. Skriv endast på en sida av varje ark. Skriv ditt nummer på varje ark. Lycka till! Johan och Svante 1

2 1. Fastighetsbildning (3 poäng) Rolsberga 10:23 är en jordbruksfastighet som länge haft egna anordningar för vatten och avlopp. Ägarnas avloppssystem är dock mycket undermåligt och kommer inom kort vara helt obrukbart. Vattenbrunnen är det inget fel på. I området finns många skyddsvärde intressen och det har sedan en tid tillbaka blivit problem med alla undermåliga enskilda avlopp. Kommunen har därför beslutat att inte ge fler tillstånd, varken till nya eller att förnya gamla system. Kommunen har sitt kommunala VA-system utbyggt vid den allmänna vägen i väster på kartan nedan. För Rolsberga 10:23 har kommunen anvisat en anslutningspunkt till kommunens system i norra hörnet av Rolsberga 10:10 och 10:11. På grund av terrängen i området och med hänsyn till de mycket viktiga naturliga dammarna med rikt djurliv samt framförallt anläggningskostnaderna för ledningen har ägarna till Rolsberga 10:23 ett bra alternativ för en ledning över Rolsberga 10:11för att kunna ansluta sig till kommunens avloppsnät (Den sträckning som det röda strecket har på Rolsberga 10:11). Alternativet ger en fyra gånger så hög anläggningskostnad. Ägarna till Rolsberga 10:11 har länge varit irriterade på ägarna till Rolsberga 10:23 på grund av att de anser att de kör alldeles för fort förbi deras tomt, vilket bland annat stör deras häst. Nu ser de chansen att bli av med grannen genom att inte tillåta dem att dra den nödvändiga ledningen genom deras tomt, dessutom helt horribelt rakt genom deras gårdsplan. Sj älva är de redan påkopplade på kommunens VA-nät och deras ledningar är endast dimensionerade för ett åretruntboende. Ägarna till Rolsberga 10:23 har därför lämnat in en ansökan om fastighetsbildning till dig på Lantmäterimyndigheten om att få till ett tvångsvis officialservitut för den nödvändiga avloppsledningen. Höörs kommun har inte haft någon erinran mot fastighetsbildningen. Kan fastighetsbildningen genomföras tvångsvis? Gör en fullstädning prövning av berörda paragrafer (dvs stanna inte din prövning om du finner att något villkor inte är uppfyllt). Motivera din prövning väl, gärna i punktform. Du ska inte bedöma ersättningen! Bilagor: A Fr-utdrag för Rolsberga 10:23 B Fr-utdrag för Rolsberga 10:11 2

3 Förrättning (2 poäng) Ni gör sommarpraktik på en lantmäterimyndighet och en dag, får kontoret in en skrivelse gällande frågor om en förrättning han erhållit kallelse i. Din handledare förklarar att den berörda förrättningslantmätaren har semester och undrar om inte ni har möjlighet att svara på några av hans frågor. Svar på kallelse M ang anläggningsförrättning Jag har mottagit er skrivelse men måste tyvärr meddela att jag inte begriper vad ni menar, varför jag anhåller att ni skickar mig en översättning från kanslispråk till svenska. Sammanträdet skall hållas klockan 13, en tid då jag, liksom de flesta arbetar. Jag vill alltså veta vad ärendet rör sig om, ifall det är värt att ta tjänstledigt med förlorad inkomst. Vad är t ex en anläggningsförrättning? Är det någonting skumt, som man inte vill tala högt om? Kanske en anläggning där man förrättar sina behov? I så fall tycker jag att förrättningssökanden skall gå in i skogen, för det måste ju vara olämpligt att använda utfartsvägen som gemensamhetsanläggning, ifall nu inte det sistnämnda är någoting helt annat t ex något bastu- eller bordellaktigt, eftersom det senare i brevet också talas om samfällighetsförening som skall hållas i anslutning till förrättningens avslutning. Som sakägare ja visst är jag sakägare! Jag har massa saker. Pennan, som jag skriver med, kläderna jag har på mig och en del andra saker. På delgivningskvittot hotar ni mig med stämningsman. Med vad rätt hotar en myndighet en oförvitlig svensk medborgare, som aldrig varit i delo med rättvisan, med stämning? Än är väl Sverige inte en diktatur? Jag emotser tacksamt en översättning i god tid före mötet nedanstående frågor så jag exakt vet vad det är fråga om. I annat fall ser jag mig nödsakad att anlita Expressen eller någon annan likvärdig översättningsbyrå för att få klarhet. Mvh Svante-Johan Benjanilsson Er uppgift blir att svara på nedanstående frågor. Ni får utgå från att personen i fråga inte har ansökt om åtgärden och att det handlar om en äldre nergången samfälld väg som han och hans 30 närmsta grannar använt utan någon ordnad förvaltning. a) Förklara utifrån frågorna i brevet och ovanstående information vad en anläggningsförrättning innebär och vilka lång och kortsiktiga kostnader fastighetsägaren kan räkna med om förrättningen genomförs, utan att använda kanslispråk. b) Förklara utan att använda kanslispråk vad ett lantmäterisammanträde är och vad som kommer att behandlas på mötet. 3

4 4 BILAGA A Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Höör Rolsberga 10:23 Församling Ringsjö Socken: Gudmuntorp Adress Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Läge, karta Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Höör Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Svensson, Ragnar Gåva: / Svensson, Gunvor Gåva: Anteckningar och avtalsrättigheter Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 4 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt Väg Last Officialservitut 12-GUD Väg i samfälld vägmark Last Officialservitut 12-GUD Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Lantbruksenhet, bebyggd (120) Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde Bostadsbyggnad Tomtmark SEK SEK SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart Svensson, Ragnar /2 Fysisk person Lagfart Svensson, Gunvor

5 Andel i gemensamhetsanläggning och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Gemensamhetsanläggningar Höör Rolsberga ga:1 Samfälligheter Eslöv Trulstorp s:1 Höör Lillarp s:1 Skattetal Skattetal Skattetyp 165/4000 Mantal Dessutom skattetal i annat skifteslag: Lillarp 116/1000 mantal Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Sammanläggning GUD-327 Avskild mark Höör Rolsberga 10:24 Ursprung Höör Lillarp 3:15, 3:16 Höör Rolsberga 10:12, 10:13, 10:16 5

6 Fastighet 6 BILAGA B Beteckning Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen inskrivningsdelen Höör Rolsberga 10: Församling Ringsjö Socken: Gudmuntorp Adress Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Läge, karta Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta , , , ,2 Höör Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Andersson, Knut Gåva: / Andersson, Svea Gåva: Anteckningar och avtalsrättigheter Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 4 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Lantbruksenhet, bebyggd (120) 2012 Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart Andersson, Knut /2 Fysisk person Lagfart Andersson, Svea Andel i gemensamhetsanläggning och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Gemensamhetsanläggningar Höör Rolsberga ga:1

7 Skattetal Skattetal Skattetyp 6/800 Mantal Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Ägostyckning GUD-106 Avskild mark Höör Böstofta från samf, del av 18:1 Ursprung Höör Rolsberga 10:5 7

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.)

Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Asta, Bogdan, Caesar och Donna går alla på lantmäteriprogrammet i Lund men är f.n. ordentligt trötta på att plugga (det var framförallt

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm SÖKANDE T D MOTPART Sundsvall Vatten AB Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE 1. Va-nämnden

Läs mer

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst?

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-162 Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? Johan Skutin Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Leif Norell, Lantmäteriet STOCKHOLM 2006 Förord Föreliggande

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer