Informationssäkerhet En modell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet En modell"

Transkript

1 Stiftelsen för rättsinformation Svenska Föreningen för ADB och Juridik 29 november 2007 Informationssäkerhet En modell Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science

2 SICS Swedish Institute of Computer Science Nationellt forskningsinstitut Mål: FoU inom IT Bedriva avancerad och fokuserad forskning inom strategiskt viktiga IT-områden Sponsorer: TeliaSonera Ericsson Saab Systems FMV Green Cargo ABB Bombardier Transportation sid 2

3 Om informationssäkerhet Säkerhet: Av vad? För vem? Uppnå vad? Budskap: Säkerhet bidrar till tillförlitlighet Medel för balansering av intressentintressen sid 3

4 Historiska drivkrafter Datacentraltiden fokus på: Fysiskt skydd av data (media) Ej förlora/ej förstöra (förlora egen åtkomst) Oavsiktligt Avsiktligt Ej sprida (andra får åtkomst) Stöld Säkerställa arkivering Åtkomst inom viss framtid sid 4

5 Informationssäkerhet förr Betoning på: Mål: hemlighållande Objekt: ett hanterligt antal databaser Begränsa tillgång, bygg murar, stäng in, etc. Ägar e Andr a sid 5

6 Dagens drivkrafter Sammanhanget IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) Bred användning verksamhet på IT-bas Föränderligt landskap teknik, verksamhet,... Sammanvävda verksamheter Kritisk infrastruktur Logiskt skydd nätverkssamhället för samhälle och aktörer digitala sfären data och program Fysiskt skydd datorer, nätverk, minnen,... sid 6

7 Övergripande mål Information (i samhället) skall bidraga till: Kostnadseffektivitet Kvalitet Transparens Uniformitet Delaktighet Innovativitet Etc.... sid 7

8 Begreppet säkerhet Samlingsbegrepp Ett antal icke-funktionella aspekter Säkerhet mångfacetterat Mångdimensionellt Konkreta målsättningar I varje sammanhang För varje aspekt sid 8

9 Aspekter: CIA-triaden Konfidentialitet ( confidentiality ) Skyddas information mot otillbörlig åtkomst? Integritet ( integrity ) Har data ändrats otillbörligt/oönskat? Tillgänglighet ( availability ) Fås information inom rimlig tid? sid 9

10 Aspekter: Parkers hexad Konfidentialitet ( confidentiality ) Vem ska inte få tillgång till information? Innehav ( possession, control ) Har någon annan tillgång till information? Integritet ( integrity ) Är informationen oförändrad? Autentisering ( authenticity ) Är informationen tillskriven rätt källa? Åtkomlighet ( availability ) Kan information åkommas inom rimlig tid? Användbarhet ( utility ) Kan informationen användas på avsett sätt? sid 10

11 Aspekter: ytterligare några Autentisering av aktör ( authentication ) Vem är du? Auktorisering av aktör ( authorization ) Vad får du göra? Tillförlitlighet ( admissibility ) Kan jag lita på dina mekanismer? Säkerhetsgranskning ( auditing ) Är säkerheten väldefinierad och underbyggd? Spårbarhet ( accountability ) Vem har gjort vad med data? Icke-förnekelse ( non-repudiation ) Hur visa vem som gett vad till vem? sid 11

12 Medel för informationssäkerhet Typer av medel: Tekniska Fysiska apparater, sladdar, kort, minnen,... Logiska digitala mekanismer Administrativa arbetsgång, hantering, processer Policies Lagar, förordningar,... Standarder Etc.... sid 12

13 Tekniska medel - exempel Konfidentialitet Kryptografi Integritet Checksummor & digitala signaturer Åtkomlighet Indexering och sökning Autentisering Signering sid 13

14 Säkerhet m.a.p. vad? Objekt-perspektiv: Information/data Tillämpning/program Dator Nätverk Process-perspektiv Användande Vidareförädling Etc. sid 14

15 Riskhantering Komplementärt synsätt Fokusskifte Innefattar Riskanalys Hot Sårbarhet Konsekvensanalys Kostnader Konkret Riskhanteringsplan Riskhanteringsprocess sid 15

16 Säkerhet/risk ekosystemet Nätverkad värld Intressenter (stakeholders) Beroenderelationer Egennytta och ömsesidig nytta Säkerhet är gemensam utmaning Uppnå goda effekter Tillit/förtroende Kostnadseffektivitet sid 16

17 Ekosystemet roller Informationsproducenter Säkerställa information ( data ) Informationsleverantörer Säkerställa informationstjänster Informationskonsumenter Säkerställa informationsanvändning sid 17

18 Ekosystemet relationer / 1 producent P leverantör L konsument K sid 18

19 Ekosystemet relationer / 2 P L K/P L K sid 19

20 Återkoppling i ekosystemet P L K/P L K sid 20

21 Informationssäkerhet nu Balansering mellan: Ramverk för säkerhet Verksamhetens kvalitets- och produktionskrav Generellt: innefattar all verksamhetsdata Databaser, dokument, epost, wikis, IRC, etc. Roll implicerar Ansvarsområde Behov/önskningar/krav Relationer implicerar Förväntningar sid 21

22 Leverantörsperspektiv / 1 Ge tillgång till information Ägar e Andr a Ge tillgång till all publicerad information Ägar e Andr a sid 22

23 Leverantörsperspektiv / 2 Ge tillgång över tiden Ägar e Äga re Äga re And ra Andr a And ra Ej ge tillgång till osann information Ägar e Andr a sid 23

24 Konsumentperspektiv / 1 Leverantör Använ -dare Få oförfalskad information Leverantör Leverantör Använ -dare Ej få manipulerad information Manipulatör sid 24

25 Konsumentperspektiv / 2 Lever antör Anvä ndare Få all relevant information Lever antör Anvä ndare Ej få inaktuell information sid 25

26 Konsumentperspektiv / 3 Använ -dare Få information när den behövs Leverantör Leverantör Använ -dare Få användbar information sid 26

27 Säkerhet: mål eller medel? Rättsinformation ju mer användning desto bättre. Användbarhet är primär egenskap Funktionell egenskap Säkerhet är sekundär egenskap Icke-funktionell egenskap sid 27

28 Säkerhetsaspekter - konsument Integritet Tillgänglighet Autentisering Åtkomlighet Användbarhet Tillförlitlighet Säkerhetsgranskning Spårbarhet Icke-förnekelse Har data ändrats oönskat? Fås information inom rimlig tid? Är informationen tillskriven rätt källa? Kan information åkommas inom rimlig tid? Kan informationen användas på avsett sätt? Kan jag lita på dina mekanismer? Är säkerheten väldefinierad och underbyggd? Vem har gjort vad med data? Hur visa vem som gett vad till vem? sid 28

29 Balans i försörjningskedjan Rättslig informationsförsörjning Producenter och konsumenter Kedjor av produktion och vidareförädling Balans i kedjan Tydliga ömsesidiga förväntningar Underbyggda påståenden om att leva upp till förväntningar P L K / P L SLA K sid 29

30 Informationsförsörjningspusslet Dokument Funktioner Objekt Innehåll Beteende Beskrivningar.. av dokument..av dokumentsamlingar..av funktioner Modeller.. över beskrivningar..över beskrivningar Lägger grunden för förväntningar och åtaganden L K sid 30

31 Kvalitet i pusslet Objekt, beskrivningar, modeller......måste alla kvalitetssäkras Del i gränssnittet mellan aktörer i kedjan En föränderlig värld Ökad samordning: harmoniserad hantering av bredare informationsbaser Verksamhets- och rollutveckling: hantering av ständig förändringsprocess Kvalitet inom definierade ramar över förändring i tiden sid 31

32 Sammanfattning Säkerhet rör Inte bara information i form av data Även informationstjänster Inte bara producentens krav Egentligen mer om konsumentens krav Informationssäkerhet Underbygger tillförlitlig informationsanvändning Kräver definierade mål och processer sid 32

33 Tack för uppmärksamheten! sid 33

Informationssäkerhet En modell Informationssäkerhetens landskap Olle Olsson

Informationssäkerhet En modell Informationssäkerhetens landskap Olle Olsson Stiftelsen för rättsinformation Svenska Föreningen för ADB och Juridik 29 november 2007 Informationssäkerhet En modell Informationssäkerhetens landskap Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science

Läs mer

Olle Olsson. SICS (http://www.sics.se ) W3C (http://www.w3.org ) Nationellt forskningsinstitut. Mål:

Olle Olsson. SICS (http://www.sics.se ) W3C (http://www.w3.org ) Nationellt forskningsinstitut. Mål: Olle Olsson (olleo@sics.se, olleo@w3.org ) SICS (http://www.sics.se ) W3C (http://www.w3.org ) Nationellt forskningsinstitut FoU i informations och kommunikationsteknologi Icke-vinstdrivande 100 personer

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014 Vägledning Informationsoch IT-säkerhet samt säkerhetsskydd MARS 2014 Omslagsfoto: Hasse Eriksson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät om inte annat anges. Org.Nr 202 100-4284

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner Nulägesanalys och framtida behov Följande rapport presenterar resultaten av Digisams förstudie om digitalt bevarande. Resultaten baseras på intervjuer med

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer