Med ett perspektiv på 300 år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med ett perspektiv på 300 år!"

Transkript

1 Med ett perspektiv på 300 år! Skrivelse till SFV, remissinstanser, media, regering och beslutsfattare inför försäljning av SFV s fastighet Arholma 1:138 enl utredningen SOU 2013:55 Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden. SBM Batteri Arholma Med denna sammanfattning som underlag ber vi er att avföra Arholma 1:138 från listan på statliga kulturfastigheter som ska gå till försäljning. Detta för att rädda ett tillgängligt, komplett utrustat, fullt visningsbart och i sig unikt statligt byggnadsminne som p.g.a. SOU 2013:55 riskerar att säljas och dess verksamhet där igenom helt upphöra.

2 Med ett perspektiv på 300 år! Skrivelse till SFV, remissinstanser, media, regering och beslutsfattare inför försäljning av SFV s fastighet Arholma 1:138 enl utredningen SOU 2013:55 Med denna sammanfattning som underlag ber vi er att avföra Arholma 1:138 från listan på statliga kulturfastigheter som ska gå till försäljning. Detta för att rädda ett tillgängligt, komplett utrustat, fullt visningsbart och i sig unikt statligt byggnadsminne som tillsammans med Waxholms fästning och Siaröfortet berättar hela Stockholms, och i mångt Sveriges, försvarshistoria från 1800 talet till Kalla kriget. Dessutom tillgängliggör Arholma 1:138 en särledes unik ytterskärgårds och havsmiljö till det rörliga friluftslivet och bidrar till en levande skärgård tillgänglig för allmänheten. Låt inte denna anläggning och unika skärgårdsmiljö säljas och därmed återigen stängas för den breda allmänheten och dess historia begravas till förmån för vaga ekonomiska intressen och kulturfastigheter av ett mycket sämre historiskt och visningsmässigt värde! Bakgrund I april 2007 blev Arholma 1:138 Statligt byggnadsminne. Försvarsmaktens topphemliga och historiskt unika anläggning Batteri Arholma blev då bevarad för framtiden med ett bevarandeperspektiv på 300 år. Bakom byggnadsminnesförklaringen låg flera års hårt och engagerat arbete från många inblandade aktörer. Under tre år hade då representanter från Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Norrtälje kommun och Arholma tillsammans arbetat fram en överenskommelse och framtidsplan för anläggningen som gav underlaget för byggnadsminnesförklaringen. Samarbetet ansågs unikt eftersom samtliga aktörer var överens om upplägget och så många av samhällets krav och behov kunde tillfredsställas. Arholma 1:138 ansågs unikt eftersom anläggningen var så stor och väl bevarad, tydligt visade hela organisationen runt kustförsvaret under Kalla kriget och lätt kunde visas för allmänheten. Kanonen (10,5 cm kustartilleripjäs) visar på den nya teknikens slagkraft inom invasionsförsvaret och är unik i sig då den inte finns bevarad någon annanstans i Sverige. Dessutom visas tydligt försvaret av den historiskt viktiga Havsbandslinjen och Arholma 1:138 ligger därmed som den sista pusselbiten i den svenska försvarslinjen från Stockholm via Waxholms fästning och Siaröfortet till Arholma. Förutom bevarandet av en unik, historisk anläggning som så många förespråkade framför andra anläggningar så fanns en entreprenör färdig att renovera, tillgängliggöra och öppna upp fastigheten för allmänheten med ett färdigt affärskoncept. En topphemlig försvarsanläggning okänd för de flesta blev nu en fullt utvecklad och lättillgänglig turismanläggning som både öppnade upp för det rörliga friluftslivet, berättade svensk militärhistoria, erbjöd arbetstillfällen i glesbyggd samt erbjöd stora rekreationsmöjligheter i oexploaterad skärgårdsmiljö till gäster från hela Sverige och världen. Men tillgängligheten främjade framförallt det stora antalet boende i regionen Stockholm och Uppsala vilkas innevånare över en helg på lätt sätt tar sig ut till frisk havsluft, avstressande miljö och samtidigt får möjlighet att ta del av den svenska statens historia som här berättas på ett lättsamt sätt.

3 Uppbyggnad och historiskt värde Arholma är en bilfri ö i Stockholms norra ytterskärgård. Hit kommer besökare med båt från Simpnäs brygga (året runt) eller Stockholm (sommartid). Båtresan från Stockholm tar ca 4 timmar och resa med buss och båt från Tekniska högskolan via Simpnäs brygga tar ca 3 timmar. På Arholma vistas ca 60 bofasta, 350 fritidsgäster och 1000 tals turister under sommaren. Arholma är känt för Batteri Arholma, Arholma båk, den kulturella miljön samt vackra skärgårdsnaturen. Arholma 1:138 fick efter byggnadsminnesförklaringen ett nytt namn Arholma Nord som består av två stycken aktivitetsdelar. En del som kallas Batteri Arholma som innefattar den militära historien och visningen av försvarsanläggningen. En del som kallas Arholma Nord Archipelago Lodge som innefattar vandrarhem, konferensanläggning, kajakuthyrning och restaurang. Anläggningen ligger mycket naturskönt med fri utsikt mot Ålands hav, mitt i ett naturreservat utan egentliga grannar. Detta har främjat uppbyggnaden av en mycket naturnära friluftsanläggning som ger dess besökare tillträde till en häftig och vild skärgårdsnatur som få kan nå på annat sätt. Uppbyggnad av boende, serveringslokaler och anpassning av Batteri Arholma för visning till allmänheten har gjorts i enlighet med den känsliga miljön och framförallt i befintliga lokaler härstammande från Försvarsmakten. Lokalerna har sedan anpassats till civilt bruk både säkerhetsmässigt och interiört/estetiskt. T.ex. är serveringslokalen inrymd i det gamla mobiliseringsförrådet. Batteri Arholma, kustförsvarsanläggningen som är insprängd i ett stort berg, är inrett med den befintliga utrustning som användes i Batteriet under Kalla kriget. Inredningen är i stort komplett och utöver detta har viss extern utrustning tillförts och speciella visningsmiljöer byggts upp med dockor, film, ljud och ljus. Miljön är behaglig och påminner om en kontorsmiljö från 80 talet. Anläggningen innehåller verkstäder, stridsledning, kök, sjukhusinrättning, maskinrum, logement, ammunitionsdurk, 10,5 cm kanon samt luftvärnskanoner, luftvärnsutrustning etc. Utrustningen håller hög teknisk nivå och anläggningen är så stor att endast 70% kan visas under en normal guidning. Det mesta är visningsbart på marknivå vilket även tillgängliggör anläggningen för människor i rullstol och rollator. Verksamhet idag Nu 2013, sex år efter byggnadsminnesförklaringen är Arholma Nord en av Stockholm skärgårds större besöksanläggningar. Anläggningen håller öppet från april t.o.m. december och kan förlägga ca 55 övernattande gäster. I Batteri Arholma hålls guidade visningar året runt. Vår och höst hålls guidade visningar till allmänheten varje helg samt till förbokade grupper på valfri tid. Under sommarsäsong hålls 5 6 st guidade visningar varje dag på fasta tider. Guiderna är specialutbildade och guideunderlaget är framtaget tillsammans med experter inom området där bl.a. den siste verksamme Batteri chefen är högst delaktig med fakta, specialistkunskap och roliga anekdoter. Batteriet visas för ca 6000 besökare varje år (vilket på en plats som nås endast med båt är exceptionellt) och Arholma Nord Archipelago Lodge har ca 4000 övernattande gäster per säsong samt 1000 tals dagbesökare, båtgäster och badgäster. Genom ett samarbetsprojekt så kan turister under sommaren köpa ett mycket populärt 3 dagars paket och resa med Waxholmsbolaget från Stockholm via Waxholms fästning, Siaröfortet och Batteri Arholma. Gästerna får då hela det historiska perspektivet på Sveriges kustförsvar tillsammans med en trevlig skärgårdssemester.

4 Framtid Fram till SOU 2013:55 utgavs så såg framtiden för Arholma Nord mycket ljus ut. Verksamheten växer, besöksintresset ökar och utvecklingspotentialen är stor. Samarbetsprojekten är många och arbetet på att utveckla hela den norra skärgårdsregionen tillsammans med övriga aktörer i området pågår mycket aktivt tillsammans med både stat och kommun. Samtidigt gör den korta högsäsongen i skärgården och omständigheterna runt transporter, restriktioner och regler varje säsong till en ekonomisk utmaning där verksamheten måste slimmas och planeras för att ge möjliga ekonomiska förutsättningar. Konsekvenser av en försäljning Fastigheten Arholma 1:138 har ett extremt exklusivt läge i Stockholms skärgård. Fastigheten omges av lång strandremsa med fri havsutsikt med många byggnader inom strandskyddet. Denna typ av fastighet är extremt svår att få tag på för en privat köpare. Detta gör att det ekonomiska värdet på fastigheten bedöms vara så högt att endast mycket välbeställda privata köpare eller företag kan investera dessa ekonomiska medel. Om fastigheten säljs och byggnadsminnet då avstatligas finns i dagsläget inget egentligt skydd för att anläggningen ska bevaras för allmänhetens nyttjande. Ett vanligt byggnadsminnesskydd räcker inte för att skydda en fastighet som Arholma 1:138. Om Statens fastighetsverk avstatligar byggnadsminnet och säljer Arholma 1:138 kommer sannolikt den befintliga verksamheten på platsen upphöra, det rörliga friluftslivet begränsas och Batteri Arholma stängas för visning! Detta eftersom den nuvarande verksamhetens ekonomiska omfattning i jämförelse med fastighetsvärdet är mycket ringa och därför endast kan vara en begränsning för en ny ägare. I klarspråk Hyran som verksamheten kan betala till fastighetsägaren täcker aldrig investeringskostnaderna för köpet av fastigheten! Verksamheten på plats blir då en belastning för en köpare. Verksamheten kommer därför med största sannolikhet sägas upp och därefter exploateras till mer kommersiell art eller helt privatiseras för eget bruk. Gällande lagar/regler hindrar inte detta från att ske och skadeståndsbeloppen kontra fastighetsvärdet är för små för att ha någon avskräckande effekt. Utredningen SOU 2013:55 påstår i kapitel 7.3 att företagande och sysselsättning inte kommer påverkas nämnvärt av försäljning utan i många fall gynnas. I fallet med Arholma 1:138 är detta en missbedömning och utredaren har i detta fall en bristande uppfattning om fastigheters värde kontra verksamheternas expansionsmöjlighet i Stockholms ytterskärgård. Turismverksamheten i Stockholms skärgård är starkt bunden till en kort säsong vilket gör det ekonomiska incitamentet begränsat och som tidigare nämnts så överstiger fastighetsvärdet för Arholma 1:138 alla möjligheter för nuvarande verksamhet att konkurera med en privat köpares investeringar.

5 Ifrågasättande av SFV s fastighetsutredning gällande det historiska värdet av Arholma 1:138 Efter en genomgång av samt bakgrunden till SOU 2013:55 så finns ett tydligt mönster där Arholma 1:138 avstatligas och säljs till förmån för 1. befintliga försvarsanläggningar med mindre historiskt och kulturellt värde, sämre eller obefintliga visningsmöjligheter samt vilka är ensamma satellitanläggningar utan andra omgivningar eller samarbeten som kan fylla ut och komplettera historien 2. Nya anläggningar som ska tillföras SFV med mindre historiskt och kulturellt värde, sämre eller obefintliga visningsmöjligheter samt vilka är ensamma satellitanläggningar utan andra omgivningar eller samarbeten som kan fylla ut och komplettera historien 3. Dyra investeringar i anläggningar med sämre kulturhistoriskt värde samt sämre tillgänglighet. Vi ifrågasätter starkt utredningens faktaframtagning samt kulturhistoriska bedömning gällande försvarsfastigheterna. De som framhåller Arholma 1:138 som försäljningsobjekt har inte de bakgrundskunskaper som behövs för att bedöma detta i jämförelse med andra anläggningar, både vad det gäller kulturhistoriskt värde, tillgänglighet och visningsbarhet. Arholma 1:138 är en ekonomiskt mycket liten belastning för staten och skulle kunna vara helt självfinansierande inom ett mycket kort tidsperspektiv. En försäljning stänger dessutom möjligheterna för det rörliga friluftslivet, allmänhetens tillgänglighet till en extraordinär fastighet samt en av skärgårdens populära vandrarhem. Vi ber er nu, avlägsna Arholma 1:138 från försäljningslistan! Marie Eriksson och Per Eriksson Entreprenörer och ägare av Arholma Nord AB

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen 1 ÖSTHAMMAR HOTELL Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN

Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN Alla bra ideér tar avstamp i verkligheten När Järvsörådet frågade sig hur man

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Bakgrund Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer