Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum Vår referens Tomas Bärring Kanslidirektör Tjänsteskrivelse Översyn av årsarvodena för revisorkollegiet STK Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär att månadsvis kr ska utges till kollegiets ordförande, och kr ska utges till vice ordföranden. Förändringen föreslås gälla retroaktivt från och med den 1 januari Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige att Beslutsunderlag placera revisorskollegiet i grupp 2 vad gäller nivån på fasta arvoden till ordföranden och vice ordföranden, att gälla fr.o.m. den 1 januari Skrivelse från arvodeskomittén G-tjänsteskrivelse-arvode-revisirskollegiet Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad Beslutsplanering Arvodeskommittén KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Arvodeskommittén har konstaterat att arvodesnivåerna för ordföranden och vice ordföranden i revisorskollegiet i Malmö är låga jämfört med hur läget är i andra jämförbara städer. Mot denna bakgrund, och med beaktande av att ändrad lagstiftning på senare tid skärpt kraven på revisorerna, innebärande bl. a. ändrad granskningsinriktning, ökade granskningsinsatser samt aktivare dialog med de granskade nämnderna och kommunfullmäktiges presidium, anser arvodeskommittén att det finns anledning att placera revisorskollegiet i grupp 2. Det innebär att månadsvis kr ska utges till kollegiets ordförande, och kr ska utges till vice ordföranden. Förändringen föreslås gälla retroaktivt från och med den 1 januari Ansvariga Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

2

3

4 konferens, informationsm6te, kurs eller liknande i kommunal angeliigenhet. besiktning eller inspektion.

5

6 Kfm. I :e vice ordf Valberedningen Valberedningen, vicc KR. Finansroteln KR.dvriga Adm stdd. KF-grupperna Grupp I Frirskolen[mnd. ordf Fcirskoleniimnd. I :e vice Frirskolen?imnd. 2:e vice Grundskoleniimnd. ordf Grundskoleniimnd- I :e vice Grundskoleniimnd. 2:e vice Gymnasie- och vuxenutbi ldningsniimnd, ordf Gymnasie- och vuxenutbi ldningsniimnd. 2.e vice Sociala resursnlmnden. ordf Sociala resursniimnden. 2:e vice Grupp 2 Teknisk niimnd. I :e vice Teknisk niimnd. 2:e vice SBN, l:e vice SBN, 2:e vice Utbildningsniimnden, ordf Utbildningsniimnden. I :e vice

7 Utbildningsnamnden, 2:e vice )\4iljdniirnnden. l:e r ice Milidnlmnden. 2:e vice Fritidniimnden, ordf Fritidsniimnden. I :e vice Fritidsn?imnden. 2:e vice Kulturniimnden. ordl' Kulturniimnden. I :e vice Kulturndmnden. 2:e vicc Servicendmnden. ordf Serviceniimnden. I :e vice Serviceniimnden. 2:e vice Grupp 3 Stadsrevisionen- ordf Stadsrevisionen. vice Valnlmnden. ordf Valniimnden. I :e vice Valndmnden. 2:e vice Overfiirmy ndaren, ordf Fiirtroendeniimnden. ordf Fdrtroendentlmnden. I :e vice Fdrtroendeniimnden. 2 : e vice Inldsningsamode

8 Malmö stad Arvodeskommittén 1 (2) Översyn av årsarvodena för revisorkollegiet. STK Fråga har uppkommit om behov av att se över årsarvodena för ordföranden och vice ordföranden i revisorskollegiet. De fasta arvodena i nämnderna är indelade i tre grupper varvid revisorskollegiet är placerat i grupp tre. Storleken på nivåerna framgår av bilaga till arvodesreglerna, vilka bilägges. Som framgår av underlaget utgår månadsvis 3784 kr till revisorskollegiets ordförande och 1513 kr till vice ordföranden. Revisionskontoret har tagit fram uppgifter rörande arvodesnivåerna för motsvarande funktioner i andra jämförbara städer i landet. Av uppgifterna, som utgår från läget januari 2013, framgår bl a att månadsarvodet för ordföranden i Revisorskollegiet i Göteborg uppgår till kr (4 096 kr för vice ordf.), i Lund till kr (5 625 kr för vice ordf.) och i Helsingborg till ( kr). Det kan konstateras att arvodesnivåerna för ordföranden och vice ordföranden i revisorskollegiet i Malmö är låga jämfört med hur läget är i andra jämförbara städer. Vidgar man jämförelsen till att även innefatta region- och landstingssidan blir skillnaden ännu större. Av de tiotal organ som ingått i undersökningen är det endast nivån för revisorskollegiet i Burlövs kommun som ligger något lägre än den som gäller i Malmö. Mot denna bakgrund, och med beaktande av att ändrad lagstiftning på senare tid skärpt kraven på revisorerna, innebärande bl. a. ändrad granskningsinriktning, ökade granskningsinsatser samt aktivare dialog med de granskade nämnderna och kommunfullmäktiges presidium, anser arvodeskommittén att det finns anledning att placera revisorskollegiet i grupp 2. Det innebär att månadsvis kr ska utges till kollegiets ordförande, och kr ska utges till vice ordföranden. Förändringen föreslås gälla retroaktivt från och med den 1 januari Diskussion har också förts om att införa någon typ av fast arvode för kollegiets övriga revisorer. I Malmö förekommer numera inte att fasta arvoden utges till andra än till nämndernas presidier. Tidigare utgick sådant arvode till ledamöter och ersättare i stadsdelsfullmäktige. Arvodeskommittén menar att det är angeläget att ha likartade ersättningsregler för de förtroendevalda i samtliga nämnder och avstyrker därför att sådant arvode i nuläget införs för revisorskollegiet. I detta sammanhang finns det även anledning att notera att kommunfullmäktige relativt nyligen utvidgat möjligheterna till att den förtroendevalde kan erhålla förrättningsersättning för vissa aktiviteter som tidigare inte var ersättningsgilla, såsom deltagande i konferens, informationsmöte, kurs, eller liknande i kommunal angelägenhet, samt i besiktning eller inspektion.

9 Det bör även noteras att en översyn av arvodesnivåerna för nämnderna kommer att genomföras i samband med kommande mandatperioden. Detsamma gäller arvodesnivåerna för lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen, m m. Kommunstyrelsen föreslås hemställa att kommunfullmäktige beslutar att placera revisorskollegiet i grupp 2 vad gäller nivån på fasta arvoden till ordföranden och vice ordföranden, att gälla från och med den 1 januari Malmö På arvodeskommitténs vägnar Kent Andersson / Tomas Bärring

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-13 Diarienummer 140784 Kanslienheten Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer