Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sid avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. Sid 5. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. Sid 7. Vår affärsidé och allt vi brinner för. Sid 8. Det krävs mer för att bygga ett varumärke, än bara glada färger och tokroliga annonser. Sid 9. Gemensam marknadsföring. Sid 11. God etik och sunda affärsprinciper. Sid 12. Vårt sortiment. Ett stort och långt kapitel. Sid 15. Sju regioner. (Inte sju religioner.) Så samarbetar vi. Sid 16. Nationella upphandlingar. Sid 17. Vår personal är bäst. Sid 19. Utbildningarna. Sid 20. IT-verktyg ger mervärden. Sid 21. Håll stilen! Använd rätt profil, tack. Sid 23. Nu är det slutsnackat. Dags för handling.

3 Förord. Det här är ingen bibel, men en liten ledstjärna på vår gemensamma väg. Se den som en inspirationskälla och styrmedel i utvecklingen av din verksamhet, varumärket RingUp och vår gemensamma affärsverksamhet. Konsekvens och tydlighet är viktigt för att nå framgång, därför är vi överens om att vissa delar styrs centralt och andra delar lokalt i vår fria allians. Anamma budskapet, så når vi våra högt satta mål. Lycka till! Hälsningar från lagkapten i RingUp. PS. Har du frågor, så är du välkommen att höra av dig. 3

4 Kapitel avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. RingUp startades i Jönköping, samtidigt som GPS-satelliterna började sin bana runt jorden Vi har Ericssons Hotline-koncept att tacka för mycket. Det bokstavligen lyfte RingUp fram på marknaden och redan några år efter starten var vi 17 medlemmar i kedjan. Ytterligare något år senare var vi hela 42. Landmobiltelekommunikation gav upphov till nuvarande mobiltelefonihysteri. När Sverige lanserade världens första nationella GSM-nät 1992, vädrade till och med tobakskioskerna morgonluft. RingUp krigade framgångsrikt med fler och mer produkter i ett decennium. En produkt hade blivit en hel bransch, där vi gick i frontlinjen och myntade nya begrepp. Vår kedja har utvecklats i takt med att produkterna och tjänsterna blivit snabbare, mindre och till och med osynliga. Skillnaden är bara, att vi blivit både större och mer synliga. Vad händer härnäst? 4

5 Kapitel 2. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. RingUp är inget stort opersonligt företag, med ett huvudkontor på fina gatan. Vi är lokala världsmästare på att hitta rätt kommunikationslösningar för våra kunder. Vi är eldsjälar i allians. En stark kedja av sammansvurna entreprenörer, som vuxit oss allt starkare sedan Vi drar nytta av vår strävan efter ett marknadsanpassat kunderbjudande. Vi drar nytta av varandras kompetens. Allt för att kunna leverera rätt lösningar till våra kunder. Varje specifik medlem runt om i landet är kunnig, framgångsrik och unik. Men oavsett var i landet våra kunder kommer i kontakt med oss, så känner de sig hemma. De möts av vår gemensamma profil och känner igen vår unisona röst, som är en förutsättning för att nå fram i kommunikationsbruset. Under gemensam flagg kammar vi hem även stora nationella upphandlingar som bidrar till än större lokala framgångar. 5

6 CH/HC R1/ECS/CM/MC Jan Ahrenbring/cp Till RingUp kedjan Ericssons Mobiltelefonaffär För att uppnå en bra affär för alla inblandade krävs ett långsiktigt engagemang. Vi ser det utomordentligt viktigt att vi tillsammans med våra distributörer skapar långsiktiga affärsrelationer då det gagnar lönsamhet och expansion. Vi har ambitioner att vidarutveckla vårt samarbete med RingUp kedjan då vi ser Er som en viktig distributör för framtiden. Vi har hittills satsat resurser och engagemang på Er för att Ni skall kunna möta 90-talets konkurrens och vi tror att möjligheterna finns. Vår strategi avseende försäljning kommer inte att förändras utan vi ser fortfarande samma distributionskanaler som viktiga för oss. Fackhandlare RingUp Bilhandeln Kontorsfackhandeln Direktförsäljning, Stockholm, Malmö, Göteborg TV & Radio handeln RSS Kompletteringsförsäljning Vi ser att 1991 och 1992 kommer att bli tufft. Volymen biltelefoner på marknaden kommer troligen att vara lika 1990, 1991 och 1992 ca tusen telefoner per år.

7 Kapitel 3. Vår affärsidé och allt vi brinner för. RingUp är en telekomkedja för medvetna företag som söker en partner för sina kommunikationsbehov. Vår framgång grundar sig på en vinnande allians mellan lokala entreprenörer och en central organisation för utveckling av kunderbjudande och varumärke. Vår gemensamma bas är vår affärsidé. En relativt neutral, generell och korthuggen formulering. Ristad i sten, så att vi aldrig går vilse på en marknad som aldrig står still. En vision är en hägring, en evig strävan. Vår vision är att bli Nummer 1 på telekommunikationslösningar för företag. Dit kan vi definitivt nå. Är vi världsmästare på den lokala marknaden, så borde vi med gemensamma ansträngningar kunna bli 1:a i Sverige. En mission är något man brinner för. RingUp är eldsjälar i en allians, med missionen: Vi hjälper företag att kommunicera. Vår värdegrund bygger på kärnvärden och kundens upplevelse av vårt gemensamma erbjudande: 1. Nu har jag kommit rätt. 2. Lokala världsmästare. 3. Vad skönt! Tid för annat! 4. Vinnare! En bra lösning. Kan vi hålla allt vi lovar? Med hjälp av kedjans medlemmar borde vi aldrig tacka nej till en affär! Sortimentet finns och kompetensen finns. RingUp arbetar med ledande varumärken och har ett ekonomiskt tänkande som genomsyrar organisationen. Det som saknas hos den lokala medlemmen, finns inom några mils radie i alliansen. 7

8 Kapitel 4. Det krävs mer för att bygga ett varumärke, än bara glada färger och tokroliga annonser. Konkurrensen på marknaden blir hårdare och hårdare. Striden om kunderna utkämpas av produkter, varumärken och butikskedjor som blir allt mer likriktade. Den som differentierar sig och kommunicerar sina konkurrensfördelar konsekvent och tydligt, blir framgångsrik. Varumärket RingUp innehåller en rad immateriella värden som bygger på våra kärnvärden och värderingar. Vårt kundlöfte är Rätt lösning för ditt företag. Det är den nedkokade essensen och kärnan i vårt samlade erbjudande. Vi bygger vårt varumärke genom att leverera rätt lösningar inom kommunikation, som ger kunden mer tid till sin egen verksamhet. Vår kund ska känna sig som en vinnare, med en bra-affärupplevelse! Vårt varumärkesmål För att bli nummer 1 på den totala marknaden, så ska vi öka kännedomen om vårt varumärke på den lokala marknaden med 5% per år. För att veta vad vi står, och hur det går, så mäter vi, utvärderar, förbättrar och mäter. Igen och igen. Vårt varumärkeslöfte RingUp är inte bara prat, utan mycket verkstad. I dubbel bemärkelse. Det vi kommunicerar konsekvent, måste också infrias och upplevas. 8

9 Kapitel 5. Gemensam marknadsföring. Syftet med all kommunikation, i allt från annonskampanjer till butiker och fastigheter, är att stärka den lokala medlemmens marknadsposition och utveckla varumärket RingUp. Att vara konsekvent är kostnadseffektivt samt ökar vår konkurrenskraft och möjligheten att tjäna pengar. Hur ofta, hur stort och brett vi väljer att exponera oss, fastställs årligen i en marknadsplan som tas fram av ett centralt marknadsråd i RingUp. Marknadsplanen presenteras för alla allierade årligen. Är du en del av RingUp, så är du också en del av vår marknadsföring. De erbjudanden på produkter och tjänster som finns i annonser, DR, film, med flera, måste givetvis erbjudas dina kunder, antingen via dig eller via en kollega. Med en konsekvent och tydlig kedjeprofil får vi högre kännedom på marknaden, bättre utväxling på våra marknadsföringsinsatser, ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Detta gäller både mot våra kunder och leverantörer. Ensam är visserligen hyfsat stark, men inte tillnärmelsevis så stark som ett vältrimmat lag. Konsekvent reklam är bäst RingUp producerar marknadsmaterial och levererar i god tid till alla inblandade. Aktuellt kampanjmaterial ska användas och exponeras, även för dina lokala kunder. Vill du genomföra fler marknadsaktiviteter har du vårt fulla stöd samt tillgång till ett flertal externa marknadsföringspartners, där RingUp har tecknat avtal. Det finns dock tydliga grafiska regler och förordningar, som du ska känna till och följa, oavsett vilket media du väljer. Du som allierad kan ladda ner vår Grafiska Manual, få information om externa marknadsföringspartners samt se exempel på hur lokal annonsering ska se ut. Välkommen in på vårt gemensamma intranät! Vårt gemensamma skyltfönster är vårt gemensamma skyltfönster. På webbplatsen finns all tänkbar information om vår kedja och försäljningspunkterna samt information om våra produkter och tjänster. På sikt kan även e-handel komma att bedrivas här. 9

10

11 Kapitel 6. God etik och sunda affärsprinciper. RingUp lever upp till att vara en bra affärspartner. Vi är 100% ärliga och uppträder på ett förtroendeingivande sätt. Allt vi gör bygger på etik, sunda affärsprinciper och en god moral. Vi ska visa respekt och omtanke om våra kunder och leverantörer. Men också om varandra och vår personal, glöm inte det. 1. RingUp följer alltid lagar och förordningar. 2. Alla har lika värde - ingen diskriminering! 3. Vi följer alltid allmänna reklamationsnämndens beslut. Långsiktiga relationer RingUp säljer inte bara produkter och tjänster. Vi installerar, utbildar och tillhandahåller service och support. Vårt erbjudande är kundanpassade enkla lösningar eller helhetslösningar, beroende på kundens behov. Vårt interna mantra är: En nöjd kund kommer tillbaka. Ett avslut är inte slutet på en affär, utan början på en långsiktig affärsrelation. Enkelt sagt, men en stor utmaning i vardagen! 11

12 Kapitel 7. Vårt sortiment. Ett stort och långt kapitel. Operatörstjänster, mobila tjänster, mobila produkter samt egna IT-tjänster kompletteras kontinuerligt med fler områden för att RingUp ska kunna leverera en helhet inom kommunikation. Hit hör fast och mobil telefoni, mobila bredbandstjänster, systemintegration, ITprodukter samt mobila IT-tjänster. Exakt vad och hur och när, arbetas fram gemensamt i ett antal olika produktråd inom RingUp. Vi behöver din feedback, för att produkt- och tjänsteutbudet ska anpassas efter marknadens kravställning! Var med och bestäm! För att utveckla produkt- och tjänsteutbudet för att möta marknadens krav och behov arbetar vi tillsammans i produktråd, som utgörs av utvalda medlemmar och RUSK-representanter*. Råden arbetar för att uppnå synergier för hela kedjan. En viktig uppgift för produktråden är att ge förslag till vad som bör vara ett standardsortiment och vad som kan vara ett beställningssortiment. Centrala avtal Ska vi lyckas vara bäst, behöver vi avtal med de allra bästa. Det kräver att vi följer marknadens trender och behov ytterst följsamt. Vi verkar för centrala avtal med ledande operatörer och leverantörer, inom vartenda ett av våra affärsområden. Avsikten är givetvis att skapa förtjänstmöjligheter för alla medlemmar i RingUp. Genom att använda dessa avtal, stärker vi också vår förhandlingsposition och partnerskapet med våra viktigaste leverantörer. Struktur och inköp Det finns ett inköpsverktyg, en inköpsportal, för * RingUp servicekontor 12

13 medlemmarna i RingUp. Verktyget uppdateras, förändras och anpassas kontinuerligt. RUSK ska säkerställa tillgänglighet och service för de medlemmar som snabbt behöver support. Tillgänglighet RingUp strävar efter ett så brett utbud som möjligt. Avsikten är inte att lagerhålla hela sortimentet men att kunna leverera ett grundutbud som kan kompletteras genom samarbete med andra leverantörer. Förutom vårt kärnområde finns möjlighet att nyttja hela det sortiment som vår ägare Electra tillhandahåller. AV-produkter, datorer, foto, med mera, finns tillgängliga på RingUp s inköpsportal. Servicegrad Våra medlemmar har tillgång till kompetens inom hela vårt kärnområde, det vill säga kommunikation. RUSK stöttar medlemmarna och har svar på frågor inom produktområdet mobiltelefoni samt övrigt sortiment i Electras utbud. Vi ställer även höga krav på våra leverantörer för att motsvara våra medlemmars förväntan med avseende på support och service. Garanti & Service Vi vet hur viktiga garantier och serviceärenden är för våra kunder, därför måste vi hjälpas åt med att bevaka och utveckla detta området kontinuerligt. Ett led i arbetet är att RingUp tillhandahåller en intern tjänst för att stödja medlemmarna, som ibland kan hamna mitt i mellan kund, verkstad och leverantör. All tänkbar kunskap och kompetens finns inom vår egen allians. Tillsammans med våra leverantörer måste vi även inom detta området vara nr 1. 13

14

15 Kapitel 8. Sju regioner. (Inte sju religioner.) Så samarbetar vi. RingUp ska bli förstakedjan i elitserien. Det innebär att vi måste ta tillvara hela den kunskap som finns i kedjan. Vi måste vara beredda på att backa upp varandra och ta emot kedjekollegors kompetens inom de områden som inte behärskas fullt ut. På vårt intranät finns information om de olika kedjemedlemmarnas styrkor och kompetensområden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vad lagkompisarna kan och erbjuder. När vi samarbetar, är det viktigt att vi agerar som ett lag en enad leverantör. När det gäller hjälp med leads, konsultation, service eller installation rekommenderar vi att detta görs upp mot en skälig ersättning mellan berörda medlemmar. Vi samarbetar kors och tvärs över landet, men först och främst inom regionerna: 1. Skåne 2. Småland 3. Västra Sverige 4. Mellansverige 5. Stockholm 6. Södra Norrland 7. Norra Norrland Taktiksnack på regionmöte Minst tre gånger per år hålls regionmöten i respektive region och vid minst två av dessa möten medverkar en central representant från RingUp. Mötet sammankallas av regionordföranden och respektive region har friheten att komplettera mötets agenda med de områden de känner är viktiga för deras utveckling. Regionordförande väljs av medlemmarna i regionen för en 2-årsperiod. Ordförande ingår i ledningskommittén för RingUp. 15

16 Kapitel 9. Nationella upphandlingar. RingUp strävar efter att vara den första tilltänkta partnern i både den privata och offentliga sektorn. Affärsmässighet präglar våra anbud och offerter. Vi lyfter fram de starka egenskaper som en rikstäckande kedja har och strävar efter att möta marknadens krav på tjänster, produkter och IT-verktyg. Målsättningen är att ta hem affären, men inte till vilket pris som helst. Affärsmässighet är vår ledstjärna. De affärsområden som representeras centralt är kopplade till vår kärnverksamhet telekommunikation. Alla anbud ska bära RingUp s namn och korrekt, grafisk profil när RingUp medverkar centralt. RUSK* stöttar varje medlem vid offentliga upphandlingar. Vi kan exempelvis etablera en dialog eller kontakt med den upphandlande myndigheten/verket/enheten. Vi erbjuder oss att layouta och putsa till hela ditt material så att det är färdigt för inlämning, om du så vill. Prissättning, såväl som val av produkter, sköts av den enskilde medlemmen, men den som vill får goda råd från RUSK*. * RingUp servicekontor 16

17 Kapitel 10. Vår personal är bäst. Med rätt personer som har rätt mission, når vi våra visioner och målsättningar för varumärket RingUp och affärsverksamheten. RingUp har medarbetare som är engagerade, pålästa, resultatfokuserade och ärliga. Vi får förtroende från våra kunder genom att ställa rätt frågor och lyssna, för att sedan erbjuda det kunden verkligen behöver. Helst ska vi dessutom överträffa alla förväntningar, för att kunna leva upp till titeln lokala världsmästare. 17

18

19 Kapitel 11. Utbildningarna. Alla anställda, nya som gamla ska veta vilka vi är, vilka värderingar vi har och vilka möjligheter som erbjuds inom RingUp. Vi hälsar alla välkomna i gänget, med en gedigen grundutbildning! För att kunna leverera på lokal världsmästarnivå krävs kontinuerlig utbildning kring produkter, operatörers abonnemang/tjänster, IT-tjänster samt integrationen mellan IT och telefoni. Men även inom ekonomi, löneadministration, ledarskap samt allt annat som gör oss än mer effektiva och fokuserade i affärsutvecklingen varje dag. Genom samarbeten med leverantörer, operatörer och RUSK* centralt erbjuder vi relevanta utbildningar inom kedjans verksamhetsområden. Det är din skyldighet att ta chansen att lära dig mer. Se det som en investering, inte en kostnad. Den som vill påverka utbudet av utbildningar, ges möjlighet att medverka i RingUp s utbildningsråd. På vårt intranät finns en mer utförlig beskrivning av det utbildningsutbud som erbjuds just nu. * RingUp servicekontor 19

20 Kapitel 12. IT-verktyg ger mervärden. IT-verktyg är definitivt ett av vår bransch främsta och viktigaste mervärden. En av ITutvecklingens viktigaste input är våra kunders och medlemmars behov för att driva sina verksamheter effektivt. Genom åren har vi utvecklat efterfrågade IT-verktyg som B2B, Kunddatasystem, Serviceinfo, Kanal RingUp, Abonnemangsdatabas, Vykortstjänster, Intranät, SMART, RingUp MobilPhone Mail. Målsättningen är att RUSK* tillsammans med medlemmarna i projektgrupper, ska fortsätta att skapa och vidareutveckla marknadsanpassade och vassa IT-verktyg. Men lika viktigt som att utveckla nya marknadsanpassade IT-verktyg, är att våra medarbetare verkligen lär sig att använda dem. IT kan aldrig ersätta mänsklig kontakt, därför är också kunskapen viktig att man förstår och förmår att förmedla och tydliggöra kundnyttan mot slutkunden. * RingUp servicekontor 20

21 Kapitel 13. Håll stilen! Använd rätt profil, tack. Våra kunder ska veta direkt, att de kommit rätt. Det vill säga till RingUp. Använd namnskyltar, brevpapper, visitkort, och så vidare, med rätt profil. Se till att avsändaren i brev och e-post är tydlig. Svara RingUp i telefonen! På vårt gemensamma intranät kan du ladda ned hela vår Grafiska Manual, med mallar för annonser, visitkort, brevpapper, med mera samt instruktioner och viktiga kontakter vid marknadsaktiviteter. Här kan du dessutom beställa allt du behöver, för att uppträda som en fullvärdig RingUp-medlem. Här nedan koncentrerar vi oss, kort sagt, på vad vi förväntar oss av dig när det gäller yttre och inre profil. Använd vår: 1. Fasadskylt med logotype på butik, försäljningspunkt eller showroom. 2. Flagga. 3. Entrématta. 4. Öppettider-skylt. 5. Trottoarpratare. 6. Affischram. 7. Kundkasse. 8. Aktuella affischer och marknadsföringmaterial. 21

22

23 Kapitel 14. Nu är det slutsnackat. Dags för handling. RUSK* och medlemmarna har slagit sina kloka huvuden ihop. Tillsammans har vi tyckt, tänkt, diskuterat och funderat samt skrivit ihop detta dokument. Vi har använt alla våra olika erfarenheter och kunskaper från mer än 20 år i en bransch med en makalös utveckling. Försöker vi se framåt i tiden är det varken teknik eller prestanda, utan snarare möten med kunder, leverantörer och kollegor som avgör hur framgångsrika vi är. 1. Starkast varumärke har den som håller vad den lovar. 2. Vad vi verkligen gör, är viktigare än vad vi säger. 3. Vårt rykte och historia påverkar våra kunders köp. RingUp har både historik och handlingskraftiga entreprenörer. Vi har gemensamma värderingar, stor kunskap samt en hel del stolthet över allt vi hittills har presterat tillsammans. Framtiden är kittlande och den börjar som bekant redan imorgon. Vi önskar dig en riktigt bra dag! * RingUp servicekontor 23

24

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer