Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sid avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. Sid 5. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. Sid 7. Vår affärsidé och allt vi brinner för. Sid 8. Det krävs mer för att bygga ett varumärke, än bara glada färger och tokroliga annonser. Sid 9. Gemensam marknadsföring. Sid 11. God etik och sunda affärsprinciper. Sid 12. Vårt sortiment. Ett stort och långt kapitel. Sid 15. Sju regioner. (Inte sju religioner.) Så samarbetar vi. Sid 16. Nationella upphandlingar. Sid 17. Vår personal är bäst. Sid 19. Utbildningarna. Sid 20. IT-verktyg ger mervärden. Sid 21. Håll stilen! Använd rätt profil, tack. Sid 23. Nu är det slutsnackat. Dags för handling.

3 Förord. Det här är ingen bibel, men en liten ledstjärna på vår gemensamma väg. Se den som en inspirationskälla och styrmedel i utvecklingen av din verksamhet, varumärket RingUp och vår gemensamma affärsverksamhet. Konsekvens och tydlighet är viktigt för att nå framgång, därför är vi överens om att vissa delar styrs centralt och andra delar lokalt i vår fria allians. Anamma budskapet, så når vi våra högt satta mål. Lycka till! Hälsningar från lagkapten i RingUp. PS. Har du frågor, så är du välkommen att höra av dig. 3

4 Kapitel avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. RingUp startades i Jönköping, samtidigt som GPS-satelliterna började sin bana runt jorden Vi har Ericssons Hotline-koncept att tacka för mycket. Det bokstavligen lyfte RingUp fram på marknaden och redan några år efter starten var vi 17 medlemmar i kedjan. Ytterligare något år senare var vi hela 42. Landmobiltelekommunikation gav upphov till nuvarande mobiltelefonihysteri. När Sverige lanserade världens första nationella GSM-nät 1992, vädrade till och med tobakskioskerna morgonluft. RingUp krigade framgångsrikt med fler och mer produkter i ett decennium. En produkt hade blivit en hel bransch, där vi gick i frontlinjen och myntade nya begrepp. Vår kedja har utvecklats i takt med att produkterna och tjänsterna blivit snabbare, mindre och till och med osynliga. Skillnaden är bara, att vi blivit både större och mer synliga. Vad händer härnäst? 4

5 Kapitel 2. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. RingUp är inget stort opersonligt företag, med ett huvudkontor på fina gatan. Vi är lokala världsmästare på att hitta rätt kommunikationslösningar för våra kunder. Vi är eldsjälar i allians. En stark kedja av sammansvurna entreprenörer, som vuxit oss allt starkare sedan Vi drar nytta av vår strävan efter ett marknadsanpassat kunderbjudande. Vi drar nytta av varandras kompetens. Allt för att kunna leverera rätt lösningar till våra kunder. Varje specifik medlem runt om i landet är kunnig, framgångsrik och unik. Men oavsett var i landet våra kunder kommer i kontakt med oss, så känner de sig hemma. De möts av vår gemensamma profil och känner igen vår unisona röst, som är en förutsättning för att nå fram i kommunikationsbruset. Under gemensam flagg kammar vi hem även stora nationella upphandlingar som bidrar till än större lokala framgångar. 5

6 CH/HC R1/ECS/CM/MC Jan Ahrenbring/cp Till RingUp kedjan Ericssons Mobiltelefonaffär För att uppnå en bra affär för alla inblandade krävs ett långsiktigt engagemang. Vi ser det utomordentligt viktigt att vi tillsammans med våra distributörer skapar långsiktiga affärsrelationer då det gagnar lönsamhet och expansion. Vi har ambitioner att vidarutveckla vårt samarbete med RingUp kedjan då vi ser Er som en viktig distributör för framtiden. Vi har hittills satsat resurser och engagemang på Er för att Ni skall kunna möta 90-talets konkurrens och vi tror att möjligheterna finns. Vår strategi avseende försäljning kommer inte att förändras utan vi ser fortfarande samma distributionskanaler som viktiga för oss. Fackhandlare RingUp Bilhandeln Kontorsfackhandeln Direktförsäljning, Stockholm, Malmö, Göteborg TV & Radio handeln RSS Kompletteringsförsäljning Vi ser att 1991 och 1992 kommer att bli tufft. Volymen biltelefoner på marknaden kommer troligen att vara lika 1990, 1991 och 1992 ca tusen telefoner per år.

7 Kapitel 3. Vår affärsidé och allt vi brinner för. RingUp är en telekomkedja för medvetna företag som söker en partner för sina kommunikationsbehov. Vår framgång grundar sig på en vinnande allians mellan lokala entreprenörer och en central organisation för utveckling av kunderbjudande och varumärke. Vår gemensamma bas är vår affärsidé. En relativt neutral, generell och korthuggen formulering. Ristad i sten, så att vi aldrig går vilse på en marknad som aldrig står still. En vision är en hägring, en evig strävan. Vår vision är att bli Nummer 1 på telekommunikationslösningar för företag. Dit kan vi definitivt nå. Är vi världsmästare på den lokala marknaden, så borde vi med gemensamma ansträngningar kunna bli 1:a i Sverige. En mission är något man brinner för. RingUp är eldsjälar i en allians, med missionen: Vi hjälper företag att kommunicera. Vår värdegrund bygger på kärnvärden och kundens upplevelse av vårt gemensamma erbjudande: 1. Nu har jag kommit rätt. 2. Lokala världsmästare. 3. Vad skönt! Tid för annat! 4. Vinnare! En bra lösning. Kan vi hålla allt vi lovar? Med hjälp av kedjans medlemmar borde vi aldrig tacka nej till en affär! Sortimentet finns och kompetensen finns. RingUp arbetar med ledande varumärken och har ett ekonomiskt tänkande som genomsyrar organisationen. Det som saknas hos den lokala medlemmen, finns inom några mils radie i alliansen. 7

8 Kapitel 4. Det krävs mer för att bygga ett varumärke, än bara glada färger och tokroliga annonser. Konkurrensen på marknaden blir hårdare och hårdare. Striden om kunderna utkämpas av produkter, varumärken och butikskedjor som blir allt mer likriktade. Den som differentierar sig och kommunicerar sina konkurrensfördelar konsekvent och tydligt, blir framgångsrik. Varumärket RingUp innehåller en rad immateriella värden som bygger på våra kärnvärden och värderingar. Vårt kundlöfte är Rätt lösning för ditt företag. Det är den nedkokade essensen och kärnan i vårt samlade erbjudande. Vi bygger vårt varumärke genom att leverera rätt lösningar inom kommunikation, som ger kunden mer tid till sin egen verksamhet. Vår kund ska känna sig som en vinnare, med en bra-affärupplevelse! Vårt varumärkesmål För att bli nummer 1 på den totala marknaden, så ska vi öka kännedomen om vårt varumärke på den lokala marknaden med 5% per år. För att veta vad vi står, och hur det går, så mäter vi, utvärderar, förbättrar och mäter. Igen och igen. Vårt varumärkeslöfte RingUp är inte bara prat, utan mycket verkstad. I dubbel bemärkelse. Det vi kommunicerar konsekvent, måste också infrias och upplevas. 8

9 Kapitel 5. Gemensam marknadsföring. Syftet med all kommunikation, i allt från annonskampanjer till butiker och fastigheter, är att stärka den lokala medlemmens marknadsposition och utveckla varumärket RingUp. Att vara konsekvent är kostnadseffektivt samt ökar vår konkurrenskraft och möjligheten att tjäna pengar. Hur ofta, hur stort och brett vi väljer att exponera oss, fastställs årligen i en marknadsplan som tas fram av ett centralt marknadsråd i RingUp. Marknadsplanen presenteras för alla allierade årligen. Är du en del av RingUp, så är du också en del av vår marknadsföring. De erbjudanden på produkter och tjänster som finns i annonser, DR, film, med flera, måste givetvis erbjudas dina kunder, antingen via dig eller via en kollega. Med en konsekvent och tydlig kedjeprofil får vi högre kännedom på marknaden, bättre utväxling på våra marknadsföringsinsatser, ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Detta gäller både mot våra kunder och leverantörer. Ensam är visserligen hyfsat stark, men inte tillnärmelsevis så stark som ett vältrimmat lag. Konsekvent reklam är bäst RingUp producerar marknadsmaterial och levererar i god tid till alla inblandade. Aktuellt kampanjmaterial ska användas och exponeras, även för dina lokala kunder. Vill du genomföra fler marknadsaktiviteter har du vårt fulla stöd samt tillgång till ett flertal externa marknadsföringspartners, där RingUp har tecknat avtal. Det finns dock tydliga grafiska regler och förordningar, som du ska känna till och följa, oavsett vilket media du väljer. Du som allierad kan ladda ner vår Grafiska Manual, få information om externa marknadsföringspartners samt se exempel på hur lokal annonsering ska se ut. Välkommen in på vårt gemensamma intranät! Vårt gemensamma skyltfönster är vårt gemensamma skyltfönster. På webbplatsen finns all tänkbar information om vår kedja och försäljningspunkterna samt information om våra produkter och tjänster. På sikt kan även e-handel komma att bedrivas här. 9

10

11 Kapitel 6. God etik och sunda affärsprinciper. RingUp lever upp till att vara en bra affärspartner. Vi är 100% ärliga och uppträder på ett förtroendeingivande sätt. Allt vi gör bygger på etik, sunda affärsprinciper och en god moral. Vi ska visa respekt och omtanke om våra kunder och leverantörer. Men också om varandra och vår personal, glöm inte det. 1. RingUp följer alltid lagar och förordningar. 2. Alla har lika värde - ingen diskriminering! 3. Vi följer alltid allmänna reklamationsnämndens beslut. Långsiktiga relationer RingUp säljer inte bara produkter och tjänster. Vi installerar, utbildar och tillhandahåller service och support. Vårt erbjudande är kundanpassade enkla lösningar eller helhetslösningar, beroende på kundens behov. Vårt interna mantra är: En nöjd kund kommer tillbaka. Ett avslut är inte slutet på en affär, utan början på en långsiktig affärsrelation. Enkelt sagt, men en stor utmaning i vardagen! 11

12 Kapitel 7. Vårt sortiment. Ett stort och långt kapitel. Operatörstjänster, mobila tjänster, mobila produkter samt egna IT-tjänster kompletteras kontinuerligt med fler områden för att RingUp ska kunna leverera en helhet inom kommunikation. Hit hör fast och mobil telefoni, mobila bredbandstjänster, systemintegration, ITprodukter samt mobila IT-tjänster. Exakt vad och hur och när, arbetas fram gemensamt i ett antal olika produktråd inom RingUp. Vi behöver din feedback, för att produkt- och tjänsteutbudet ska anpassas efter marknadens kravställning! Var med och bestäm! För att utveckla produkt- och tjänsteutbudet för att möta marknadens krav och behov arbetar vi tillsammans i produktråd, som utgörs av utvalda medlemmar och RUSK-representanter*. Råden arbetar för att uppnå synergier för hela kedjan. En viktig uppgift för produktråden är att ge förslag till vad som bör vara ett standardsortiment och vad som kan vara ett beställningssortiment. Centrala avtal Ska vi lyckas vara bäst, behöver vi avtal med de allra bästa. Det kräver att vi följer marknadens trender och behov ytterst följsamt. Vi verkar för centrala avtal med ledande operatörer och leverantörer, inom vartenda ett av våra affärsområden. Avsikten är givetvis att skapa förtjänstmöjligheter för alla medlemmar i RingUp. Genom att använda dessa avtal, stärker vi också vår förhandlingsposition och partnerskapet med våra viktigaste leverantörer. Struktur och inköp Det finns ett inköpsverktyg, en inköpsportal, för * RingUp servicekontor 12

13 medlemmarna i RingUp. Verktyget uppdateras, förändras och anpassas kontinuerligt. RUSK ska säkerställa tillgänglighet och service för de medlemmar som snabbt behöver support. Tillgänglighet RingUp strävar efter ett så brett utbud som möjligt. Avsikten är inte att lagerhålla hela sortimentet men att kunna leverera ett grundutbud som kan kompletteras genom samarbete med andra leverantörer. Förutom vårt kärnområde finns möjlighet att nyttja hela det sortiment som vår ägare Electra tillhandahåller. AV-produkter, datorer, foto, med mera, finns tillgängliga på RingUp s inköpsportal. Servicegrad Våra medlemmar har tillgång till kompetens inom hela vårt kärnområde, det vill säga kommunikation. RUSK stöttar medlemmarna och har svar på frågor inom produktområdet mobiltelefoni samt övrigt sortiment i Electras utbud. Vi ställer även höga krav på våra leverantörer för att motsvara våra medlemmars förväntan med avseende på support och service. Garanti & Service Vi vet hur viktiga garantier och serviceärenden är för våra kunder, därför måste vi hjälpas åt med att bevaka och utveckla detta området kontinuerligt. Ett led i arbetet är att RingUp tillhandahåller en intern tjänst för att stödja medlemmarna, som ibland kan hamna mitt i mellan kund, verkstad och leverantör. All tänkbar kunskap och kompetens finns inom vår egen allians. Tillsammans med våra leverantörer måste vi även inom detta området vara nr 1. 13

14

15 Kapitel 8. Sju regioner. (Inte sju religioner.) Så samarbetar vi. RingUp ska bli förstakedjan i elitserien. Det innebär att vi måste ta tillvara hela den kunskap som finns i kedjan. Vi måste vara beredda på att backa upp varandra och ta emot kedjekollegors kompetens inom de områden som inte behärskas fullt ut. På vårt intranät finns information om de olika kedjemedlemmarnas styrkor och kompetensområden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vad lagkompisarna kan och erbjuder. När vi samarbetar, är det viktigt att vi agerar som ett lag en enad leverantör. När det gäller hjälp med leads, konsultation, service eller installation rekommenderar vi att detta görs upp mot en skälig ersättning mellan berörda medlemmar. Vi samarbetar kors och tvärs över landet, men först och främst inom regionerna: 1. Skåne 2. Småland 3. Västra Sverige 4. Mellansverige 5. Stockholm 6. Södra Norrland 7. Norra Norrland Taktiksnack på regionmöte Minst tre gånger per år hålls regionmöten i respektive region och vid minst två av dessa möten medverkar en central representant från RingUp. Mötet sammankallas av regionordföranden och respektive region har friheten att komplettera mötets agenda med de områden de känner är viktiga för deras utveckling. Regionordförande väljs av medlemmarna i regionen för en 2-årsperiod. Ordförande ingår i ledningskommittén för RingUp. 15

16 Kapitel 9. Nationella upphandlingar. RingUp strävar efter att vara den första tilltänkta partnern i både den privata och offentliga sektorn. Affärsmässighet präglar våra anbud och offerter. Vi lyfter fram de starka egenskaper som en rikstäckande kedja har och strävar efter att möta marknadens krav på tjänster, produkter och IT-verktyg. Målsättningen är att ta hem affären, men inte till vilket pris som helst. Affärsmässighet är vår ledstjärna. De affärsområden som representeras centralt är kopplade till vår kärnverksamhet telekommunikation. Alla anbud ska bära RingUp s namn och korrekt, grafisk profil när RingUp medverkar centralt. RUSK* stöttar varje medlem vid offentliga upphandlingar. Vi kan exempelvis etablera en dialog eller kontakt med den upphandlande myndigheten/verket/enheten. Vi erbjuder oss att layouta och putsa till hela ditt material så att det är färdigt för inlämning, om du så vill. Prissättning, såväl som val av produkter, sköts av den enskilde medlemmen, men den som vill får goda råd från RUSK*. * RingUp servicekontor 16

17 Kapitel 10. Vår personal är bäst. Med rätt personer som har rätt mission, når vi våra visioner och målsättningar för varumärket RingUp och affärsverksamheten. RingUp har medarbetare som är engagerade, pålästa, resultatfokuserade och ärliga. Vi får förtroende från våra kunder genom att ställa rätt frågor och lyssna, för att sedan erbjuda det kunden verkligen behöver. Helst ska vi dessutom överträffa alla förväntningar, för att kunna leva upp till titeln lokala världsmästare. 17

18

19 Kapitel 11. Utbildningarna. Alla anställda, nya som gamla ska veta vilka vi är, vilka värderingar vi har och vilka möjligheter som erbjuds inom RingUp. Vi hälsar alla välkomna i gänget, med en gedigen grundutbildning! För att kunna leverera på lokal världsmästarnivå krävs kontinuerlig utbildning kring produkter, operatörers abonnemang/tjänster, IT-tjänster samt integrationen mellan IT och telefoni. Men även inom ekonomi, löneadministration, ledarskap samt allt annat som gör oss än mer effektiva och fokuserade i affärsutvecklingen varje dag. Genom samarbeten med leverantörer, operatörer och RUSK* centralt erbjuder vi relevanta utbildningar inom kedjans verksamhetsområden. Det är din skyldighet att ta chansen att lära dig mer. Se det som en investering, inte en kostnad. Den som vill påverka utbudet av utbildningar, ges möjlighet att medverka i RingUp s utbildningsråd. På vårt intranät finns en mer utförlig beskrivning av det utbildningsutbud som erbjuds just nu. * RingUp servicekontor 19

20 Kapitel 12. IT-verktyg ger mervärden. IT-verktyg är definitivt ett av vår bransch främsta och viktigaste mervärden. En av ITutvecklingens viktigaste input är våra kunders och medlemmars behov för att driva sina verksamheter effektivt. Genom åren har vi utvecklat efterfrågade IT-verktyg som B2B, Kunddatasystem, Serviceinfo, Kanal RingUp, Abonnemangsdatabas, Vykortstjänster, Intranät, SMART, RingUp MobilPhone Mail. Målsättningen är att RUSK* tillsammans med medlemmarna i projektgrupper, ska fortsätta att skapa och vidareutveckla marknadsanpassade och vassa IT-verktyg. Men lika viktigt som att utveckla nya marknadsanpassade IT-verktyg, är att våra medarbetare verkligen lär sig att använda dem. IT kan aldrig ersätta mänsklig kontakt, därför är också kunskapen viktig att man förstår och förmår att förmedla och tydliggöra kundnyttan mot slutkunden. * RingUp servicekontor 20

21 Kapitel 13. Håll stilen! Använd rätt profil, tack. Våra kunder ska veta direkt, att de kommit rätt. Det vill säga till RingUp. Använd namnskyltar, brevpapper, visitkort, och så vidare, med rätt profil. Se till att avsändaren i brev och e-post är tydlig. Svara RingUp i telefonen! På vårt gemensamma intranät kan du ladda ned hela vår Grafiska Manual, med mallar för annonser, visitkort, brevpapper, med mera samt instruktioner och viktiga kontakter vid marknadsaktiviteter. Här kan du dessutom beställa allt du behöver, för att uppträda som en fullvärdig RingUp-medlem. Här nedan koncentrerar vi oss, kort sagt, på vad vi förväntar oss av dig när det gäller yttre och inre profil. Använd vår: 1. Fasadskylt med logotype på butik, försäljningspunkt eller showroom. 2. Flagga. 3. Entrématta. 4. Öppettider-skylt. 5. Trottoarpratare. 6. Affischram. 7. Kundkasse. 8. Aktuella affischer och marknadsföringmaterial. 21

22

23 Kapitel 14. Nu är det slutsnackat. Dags för handling. RUSK* och medlemmarna har slagit sina kloka huvuden ihop. Tillsammans har vi tyckt, tänkt, diskuterat och funderat samt skrivit ihop detta dokument. Vi har använt alla våra olika erfarenheter och kunskaper från mer än 20 år i en bransch med en makalös utveckling. Försöker vi se framåt i tiden är det varken teknik eller prestanda, utan snarare möten med kunder, leverantörer och kollegor som avgör hur framgångsrika vi är. 1. Starkast varumärke har den som håller vad den lovar. 2. Vad vi verkligen gör, är viktigare än vad vi säger. 3. Vårt rykte och historia påverkar våra kunders köp. RingUp har både historik och handlingskraftiga entreprenörer. Vi har gemensamma värderingar, stor kunskap samt en hel del stolthet över allt vi hittills har presterat tillsammans. Framtiden är kittlande och den börjar som bekant redan imorgon. Vi önskar dig en riktigt bra dag! * RingUp servicekontor 23

24

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA 8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA RIKSTÄCKANDE PROFILERING MED LOKAL NÄRHET När ditt företag ingår i 4Sign vet du att det innebär en satsning på din tillväxt och lönsamhet. Dina kunder känner

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

IndustriForums värdegrund 2015

IndustriForums värdegrund 2015 Värdegrund 2015 1 IndustriForums värdegrund 2015 Förtroende Vi måste förtjäna våra kunders förtroende. Engagemang IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt yttersta

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss!

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Att jobba hos oss Som försäljare på Qall arbetar du med att ringa nya och befintliga kunder. Den första tiden, under utbildningen, är det främst nykundsbearbetning

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil TRYCK OCH PROFILPRODUKTER VI HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT SYNAS Många av kontorets produkter har utvecklats till unika bärare av ditt varumärke. Det är alltid bra att synas

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns!

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! En historia om drivna entreprenörer! Välkommen till Frendo! Vi är en butikskedja som är skapad av entreprenörer för entreprenörer

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER EN BILVERKSTADSKEDJA I MEKONOMENFAMILJEN www.mekopartner.se SÄLJHJÄLPMEDEL OCH PROFILERING. FÖR ATT UPPNå FULL EFFEKT MED MEKOPARTNER FINNS ETT KOMPLETT

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Rambos värdegrund. Vi är miljöhjältar!

Rambos värdegrund. Vi är miljöhjältar! Rambos värdegrund Vi är miljöhjältar! Verksamhetspolicy Rambo AB erbjuder konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på kvalitet och leveranssäkerhet. Med hjälp av effektiva processer och personal

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer