Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sid avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. Sid 5. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. Sid 7. Vår affärsidé och allt vi brinner för. Sid 8. Det krävs mer för att bygga ett varumärke, än bara glada färger och tokroliga annonser. Sid 9. Gemensam marknadsföring. Sid 11. God etik och sunda affärsprinciper. Sid 12. Vårt sortiment. Ett stort och långt kapitel. Sid 15. Sju regioner. (Inte sju religioner.) Så samarbetar vi. Sid 16. Nationella upphandlingar. Sid 17. Vår personal är bäst. Sid 19. Utbildningarna. Sid 20. IT-verktyg ger mervärden. Sid 21. Håll stilen! Använd rätt profil, tack. Sid 23. Nu är det slutsnackat. Dags för handling.

3 Förord. Det här är ingen bibel, men en liten ledstjärna på vår gemensamma väg. Se den som en inspirationskälla och styrmedel i utvecklingen av din verksamhet, varumärket RingUp och vår gemensamma affärsverksamhet. Konsekvens och tydlighet är viktigt för att nå framgång, därför är vi överens om att vissa delar styrs centralt och andra delar lokalt i vår fria allians. Anamma budskapet, så når vi våra högt satta mål. Lycka till! Hälsningar från lagkapten i RingUp. PS. Har du frågor, så är du välkommen att höra av dig. 3

4 Kapitel avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. RingUp startades i Jönköping, samtidigt som GPS-satelliterna började sin bana runt jorden Vi har Ericssons Hotline-koncept att tacka för mycket. Det bokstavligen lyfte RingUp fram på marknaden och redan några år efter starten var vi 17 medlemmar i kedjan. Ytterligare något år senare var vi hela 42. Landmobiltelekommunikation gav upphov till nuvarande mobiltelefonihysteri. När Sverige lanserade världens första nationella GSM-nät 1992, vädrade till och med tobakskioskerna morgonluft. RingUp krigade framgångsrikt med fler och mer produkter i ett decennium. En produkt hade blivit en hel bransch, där vi gick i frontlinjen och myntade nya begrepp. Vår kedja har utvecklats i takt med att produkterna och tjänsterna blivit snabbare, mindre och till och med osynliga. Skillnaden är bara, att vi blivit både större och mer synliga. Vad händer härnäst? 4

5 Kapitel 2. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. RingUp är inget stort opersonligt företag, med ett huvudkontor på fina gatan. Vi är lokala världsmästare på att hitta rätt kommunikationslösningar för våra kunder. Vi är eldsjälar i allians. En stark kedja av sammansvurna entreprenörer, som vuxit oss allt starkare sedan Vi drar nytta av vår strävan efter ett marknadsanpassat kunderbjudande. Vi drar nytta av varandras kompetens. Allt för att kunna leverera rätt lösningar till våra kunder. Varje specifik medlem runt om i landet är kunnig, framgångsrik och unik. Men oavsett var i landet våra kunder kommer i kontakt med oss, så känner de sig hemma. De möts av vår gemensamma profil och känner igen vår unisona röst, som är en förutsättning för att nå fram i kommunikationsbruset. Under gemensam flagg kammar vi hem även stora nationella upphandlingar som bidrar till än större lokala framgångar. 5

6 CH/HC R1/ECS/CM/MC Jan Ahrenbring/cp Till RingUp kedjan Ericssons Mobiltelefonaffär För att uppnå en bra affär för alla inblandade krävs ett långsiktigt engagemang. Vi ser det utomordentligt viktigt att vi tillsammans med våra distributörer skapar långsiktiga affärsrelationer då det gagnar lönsamhet och expansion. Vi har ambitioner att vidarutveckla vårt samarbete med RingUp kedjan då vi ser Er som en viktig distributör för framtiden. Vi har hittills satsat resurser och engagemang på Er för att Ni skall kunna möta 90-talets konkurrens och vi tror att möjligheterna finns. Vår strategi avseende försäljning kommer inte att förändras utan vi ser fortfarande samma distributionskanaler som viktiga för oss. Fackhandlare RingUp Bilhandeln Kontorsfackhandeln Direktförsäljning, Stockholm, Malmö, Göteborg TV & Radio handeln RSS Kompletteringsförsäljning Vi ser att 1991 och 1992 kommer att bli tufft. Volymen biltelefoner på marknaden kommer troligen att vara lika 1990, 1991 och 1992 ca tusen telefoner per år.

7 Kapitel 3. Vår affärsidé och allt vi brinner för. RingUp är en telekomkedja för medvetna företag som söker en partner för sina kommunikationsbehov. Vår framgång grundar sig på en vinnande allians mellan lokala entreprenörer och en central organisation för utveckling av kunderbjudande och varumärke. Vår gemensamma bas är vår affärsidé. En relativt neutral, generell och korthuggen formulering. Ristad i sten, så att vi aldrig går vilse på en marknad som aldrig står still. En vision är en hägring, en evig strävan. Vår vision är att bli Nummer 1 på telekommunikationslösningar för företag. Dit kan vi definitivt nå. Är vi världsmästare på den lokala marknaden, så borde vi med gemensamma ansträngningar kunna bli 1:a i Sverige. En mission är något man brinner för. RingUp är eldsjälar i en allians, med missionen: Vi hjälper företag att kommunicera. Vår värdegrund bygger på kärnvärden och kundens upplevelse av vårt gemensamma erbjudande: 1. Nu har jag kommit rätt. 2. Lokala världsmästare. 3. Vad skönt! Tid för annat! 4. Vinnare! En bra lösning. Kan vi hålla allt vi lovar? Med hjälp av kedjans medlemmar borde vi aldrig tacka nej till en affär! Sortimentet finns och kompetensen finns. RingUp arbetar med ledande varumärken och har ett ekonomiskt tänkande som genomsyrar organisationen. Det som saknas hos den lokala medlemmen, finns inom några mils radie i alliansen. 7

8 Kapitel 4. Det krävs mer för att bygga ett varumärke, än bara glada färger och tokroliga annonser. Konkurrensen på marknaden blir hårdare och hårdare. Striden om kunderna utkämpas av produkter, varumärken och butikskedjor som blir allt mer likriktade. Den som differentierar sig och kommunicerar sina konkurrensfördelar konsekvent och tydligt, blir framgångsrik. Varumärket RingUp innehåller en rad immateriella värden som bygger på våra kärnvärden och värderingar. Vårt kundlöfte är Rätt lösning för ditt företag. Det är den nedkokade essensen och kärnan i vårt samlade erbjudande. Vi bygger vårt varumärke genom att leverera rätt lösningar inom kommunikation, som ger kunden mer tid till sin egen verksamhet. Vår kund ska känna sig som en vinnare, med en bra-affärupplevelse! Vårt varumärkesmål För att bli nummer 1 på den totala marknaden, så ska vi öka kännedomen om vårt varumärke på den lokala marknaden med 5% per år. För att veta vad vi står, och hur det går, så mäter vi, utvärderar, förbättrar och mäter. Igen och igen. Vårt varumärkeslöfte RingUp är inte bara prat, utan mycket verkstad. I dubbel bemärkelse. Det vi kommunicerar konsekvent, måste också infrias och upplevas. 8

9 Kapitel 5. Gemensam marknadsföring. Syftet med all kommunikation, i allt från annonskampanjer till butiker och fastigheter, är att stärka den lokala medlemmens marknadsposition och utveckla varumärket RingUp. Att vara konsekvent är kostnadseffektivt samt ökar vår konkurrenskraft och möjligheten att tjäna pengar. Hur ofta, hur stort och brett vi väljer att exponera oss, fastställs årligen i en marknadsplan som tas fram av ett centralt marknadsråd i RingUp. Marknadsplanen presenteras för alla allierade årligen. Är du en del av RingUp, så är du också en del av vår marknadsföring. De erbjudanden på produkter och tjänster som finns i annonser, DR, film, med flera, måste givetvis erbjudas dina kunder, antingen via dig eller via en kollega. Med en konsekvent och tydlig kedjeprofil får vi högre kännedom på marknaden, bättre utväxling på våra marknadsföringsinsatser, ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Detta gäller både mot våra kunder och leverantörer. Ensam är visserligen hyfsat stark, men inte tillnärmelsevis så stark som ett vältrimmat lag. Konsekvent reklam är bäst RingUp producerar marknadsmaterial och levererar i god tid till alla inblandade. Aktuellt kampanjmaterial ska användas och exponeras, även för dina lokala kunder. Vill du genomföra fler marknadsaktiviteter har du vårt fulla stöd samt tillgång till ett flertal externa marknadsföringspartners, där RingUp har tecknat avtal. Det finns dock tydliga grafiska regler och förordningar, som du ska känna till och följa, oavsett vilket media du väljer. Du som allierad kan ladda ner vår Grafiska Manual, få information om externa marknadsföringspartners samt se exempel på hur lokal annonsering ska se ut. Välkommen in på vårt gemensamma intranät! Vårt gemensamma skyltfönster är vårt gemensamma skyltfönster. På webbplatsen finns all tänkbar information om vår kedja och försäljningspunkterna samt information om våra produkter och tjänster. På sikt kan även e-handel komma att bedrivas här. 9

10

11 Kapitel 6. God etik och sunda affärsprinciper. RingUp lever upp till att vara en bra affärspartner. Vi är 100% ärliga och uppträder på ett förtroendeingivande sätt. Allt vi gör bygger på etik, sunda affärsprinciper och en god moral. Vi ska visa respekt och omtanke om våra kunder och leverantörer. Men också om varandra och vår personal, glöm inte det. 1. RingUp följer alltid lagar och förordningar. 2. Alla har lika värde - ingen diskriminering! 3. Vi följer alltid allmänna reklamationsnämndens beslut. Långsiktiga relationer RingUp säljer inte bara produkter och tjänster. Vi installerar, utbildar och tillhandahåller service och support. Vårt erbjudande är kundanpassade enkla lösningar eller helhetslösningar, beroende på kundens behov. Vårt interna mantra är: En nöjd kund kommer tillbaka. Ett avslut är inte slutet på en affär, utan början på en långsiktig affärsrelation. Enkelt sagt, men en stor utmaning i vardagen! 11

12 Kapitel 7. Vårt sortiment. Ett stort och långt kapitel. Operatörstjänster, mobila tjänster, mobila produkter samt egna IT-tjänster kompletteras kontinuerligt med fler områden för att RingUp ska kunna leverera en helhet inom kommunikation. Hit hör fast och mobil telefoni, mobila bredbandstjänster, systemintegration, ITprodukter samt mobila IT-tjänster. Exakt vad och hur och när, arbetas fram gemensamt i ett antal olika produktråd inom RingUp. Vi behöver din feedback, för att produkt- och tjänsteutbudet ska anpassas efter marknadens kravställning! Var med och bestäm! För att utveckla produkt- och tjänsteutbudet för att möta marknadens krav och behov arbetar vi tillsammans i produktråd, som utgörs av utvalda medlemmar och RUSK-representanter*. Råden arbetar för att uppnå synergier för hela kedjan. En viktig uppgift för produktråden är att ge förslag till vad som bör vara ett standardsortiment och vad som kan vara ett beställningssortiment. Centrala avtal Ska vi lyckas vara bäst, behöver vi avtal med de allra bästa. Det kräver att vi följer marknadens trender och behov ytterst följsamt. Vi verkar för centrala avtal med ledande operatörer och leverantörer, inom vartenda ett av våra affärsområden. Avsikten är givetvis att skapa förtjänstmöjligheter för alla medlemmar i RingUp. Genom att använda dessa avtal, stärker vi också vår förhandlingsposition och partnerskapet med våra viktigaste leverantörer. Struktur och inköp Det finns ett inköpsverktyg, en inköpsportal, för * RingUp servicekontor 12

13 medlemmarna i RingUp. Verktyget uppdateras, förändras och anpassas kontinuerligt. RUSK ska säkerställa tillgänglighet och service för de medlemmar som snabbt behöver support. Tillgänglighet RingUp strävar efter ett så brett utbud som möjligt. Avsikten är inte att lagerhålla hela sortimentet men att kunna leverera ett grundutbud som kan kompletteras genom samarbete med andra leverantörer. Förutom vårt kärnområde finns möjlighet att nyttja hela det sortiment som vår ägare Electra tillhandahåller. AV-produkter, datorer, foto, med mera, finns tillgängliga på RingUp s inköpsportal. Servicegrad Våra medlemmar har tillgång till kompetens inom hela vårt kärnområde, det vill säga kommunikation. RUSK stöttar medlemmarna och har svar på frågor inom produktområdet mobiltelefoni samt övrigt sortiment i Electras utbud. Vi ställer även höga krav på våra leverantörer för att motsvara våra medlemmars förväntan med avseende på support och service. Garanti & Service Vi vet hur viktiga garantier och serviceärenden är för våra kunder, därför måste vi hjälpas åt med att bevaka och utveckla detta området kontinuerligt. Ett led i arbetet är att RingUp tillhandahåller en intern tjänst för att stödja medlemmarna, som ibland kan hamna mitt i mellan kund, verkstad och leverantör. All tänkbar kunskap och kompetens finns inom vår egen allians. Tillsammans med våra leverantörer måste vi även inom detta området vara nr 1. 13

14

15 Kapitel 8. Sju regioner. (Inte sju religioner.) Så samarbetar vi. RingUp ska bli förstakedjan i elitserien. Det innebär att vi måste ta tillvara hela den kunskap som finns i kedjan. Vi måste vara beredda på att backa upp varandra och ta emot kedjekollegors kompetens inom de områden som inte behärskas fullt ut. På vårt intranät finns information om de olika kedjemedlemmarnas styrkor och kompetensområden. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om vad lagkompisarna kan och erbjuder. När vi samarbetar, är det viktigt att vi agerar som ett lag en enad leverantör. När det gäller hjälp med leads, konsultation, service eller installation rekommenderar vi att detta görs upp mot en skälig ersättning mellan berörda medlemmar. Vi samarbetar kors och tvärs över landet, men först och främst inom regionerna: 1. Skåne 2. Småland 3. Västra Sverige 4. Mellansverige 5. Stockholm 6. Södra Norrland 7. Norra Norrland Taktiksnack på regionmöte Minst tre gånger per år hålls regionmöten i respektive region och vid minst två av dessa möten medverkar en central representant från RingUp. Mötet sammankallas av regionordföranden och respektive region har friheten att komplettera mötets agenda med de områden de känner är viktiga för deras utveckling. Regionordförande väljs av medlemmarna i regionen för en 2-årsperiod. Ordförande ingår i ledningskommittén för RingUp. 15

16 Kapitel 9. Nationella upphandlingar. RingUp strävar efter att vara den första tilltänkta partnern i både den privata och offentliga sektorn. Affärsmässighet präglar våra anbud och offerter. Vi lyfter fram de starka egenskaper som en rikstäckande kedja har och strävar efter att möta marknadens krav på tjänster, produkter och IT-verktyg. Målsättningen är att ta hem affären, men inte till vilket pris som helst. Affärsmässighet är vår ledstjärna. De affärsområden som representeras centralt är kopplade till vår kärnverksamhet telekommunikation. Alla anbud ska bära RingUp s namn och korrekt, grafisk profil när RingUp medverkar centralt. RUSK* stöttar varje medlem vid offentliga upphandlingar. Vi kan exempelvis etablera en dialog eller kontakt med den upphandlande myndigheten/verket/enheten. Vi erbjuder oss att layouta och putsa till hela ditt material så att det är färdigt för inlämning, om du så vill. Prissättning, såväl som val av produkter, sköts av den enskilde medlemmen, men den som vill får goda råd från RUSK*. * RingUp servicekontor 16

17 Kapitel 10. Vår personal är bäst. Med rätt personer som har rätt mission, når vi våra visioner och målsättningar för varumärket RingUp och affärsverksamheten. RingUp har medarbetare som är engagerade, pålästa, resultatfokuserade och ärliga. Vi får förtroende från våra kunder genom att ställa rätt frågor och lyssna, för att sedan erbjuda det kunden verkligen behöver. Helst ska vi dessutom överträffa alla förväntningar, för att kunna leva upp till titeln lokala världsmästare. 17

18

19 Kapitel 11. Utbildningarna. Alla anställda, nya som gamla ska veta vilka vi är, vilka värderingar vi har och vilka möjligheter som erbjuds inom RingUp. Vi hälsar alla välkomna i gänget, med en gedigen grundutbildning! För att kunna leverera på lokal världsmästarnivå krävs kontinuerlig utbildning kring produkter, operatörers abonnemang/tjänster, IT-tjänster samt integrationen mellan IT och telefoni. Men även inom ekonomi, löneadministration, ledarskap samt allt annat som gör oss än mer effektiva och fokuserade i affärsutvecklingen varje dag. Genom samarbeten med leverantörer, operatörer och RUSK* centralt erbjuder vi relevanta utbildningar inom kedjans verksamhetsområden. Det är din skyldighet att ta chansen att lära dig mer. Se det som en investering, inte en kostnad. Den som vill påverka utbudet av utbildningar, ges möjlighet att medverka i RingUp s utbildningsråd. På vårt intranät finns en mer utförlig beskrivning av det utbildningsutbud som erbjuds just nu. * RingUp servicekontor 19

20 Kapitel 12. IT-verktyg ger mervärden. IT-verktyg är definitivt ett av vår bransch främsta och viktigaste mervärden. En av ITutvecklingens viktigaste input är våra kunders och medlemmars behov för att driva sina verksamheter effektivt. Genom åren har vi utvecklat efterfrågade IT-verktyg som B2B, Kunddatasystem, Serviceinfo, Kanal RingUp, Abonnemangsdatabas, Vykortstjänster, Intranät, SMART, RingUp MobilPhone Mail. Målsättningen är att RUSK* tillsammans med medlemmarna i projektgrupper, ska fortsätta att skapa och vidareutveckla marknadsanpassade och vassa IT-verktyg. Men lika viktigt som att utveckla nya marknadsanpassade IT-verktyg, är att våra medarbetare verkligen lär sig att använda dem. IT kan aldrig ersätta mänsklig kontakt, därför är också kunskapen viktig att man förstår och förmår att förmedla och tydliggöra kundnyttan mot slutkunden. * RingUp servicekontor 20

21 Kapitel 13. Håll stilen! Använd rätt profil, tack. Våra kunder ska veta direkt, att de kommit rätt. Det vill säga till RingUp. Använd namnskyltar, brevpapper, visitkort, och så vidare, med rätt profil. Se till att avsändaren i brev och e-post är tydlig. Svara RingUp i telefonen! På vårt gemensamma intranät kan du ladda ned hela vår Grafiska Manual, med mallar för annonser, visitkort, brevpapper, med mera samt instruktioner och viktiga kontakter vid marknadsaktiviteter. Här kan du dessutom beställa allt du behöver, för att uppträda som en fullvärdig RingUp-medlem. Här nedan koncentrerar vi oss, kort sagt, på vad vi förväntar oss av dig när det gäller yttre och inre profil. Använd vår: 1. Fasadskylt med logotype på butik, försäljningspunkt eller showroom. 2. Flagga. 3. Entrématta. 4. Öppettider-skylt. 5. Trottoarpratare. 6. Affischram. 7. Kundkasse. 8. Aktuella affischer och marknadsföringmaterial. 21

22

23 Kapitel 14. Nu är det slutsnackat. Dags för handling. RUSK* och medlemmarna har slagit sina kloka huvuden ihop. Tillsammans har vi tyckt, tänkt, diskuterat och funderat samt skrivit ihop detta dokument. Vi har använt alla våra olika erfarenheter och kunskaper från mer än 20 år i en bransch med en makalös utveckling. Försöker vi se framåt i tiden är det varken teknik eller prestanda, utan snarare möten med kunder, leverantörer och kollegor som avgör hur framgångsrika vi är. 1. Starkast varumärke har den som håller vad den lovar. 2. Vad vi verkligen gör, är viktigare än vad vi säger. 3. Vårt rykte och historia påverkar våra kunders köp. RingUp har både historik och handlingskraftiga entreprenörer. Vi har gemensamma värderingar, stor kunskap samt en hel del stolthet över allt vi hittills har presterat tillsammans. Framtiden är kittlande och den börjar som bekant redan imorgon. Vi önskar dig en riktigt bra dag! * RingUp servicekontor 23

24

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea Tandea licensiering Bli licenstagare i Tandea Tandea erbjuder en licensmodell med bett Tandvård som erbjuder bästa kvalitet, högsta tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. I förening med vårt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil TRYCK OCH PROFILPRODUKTER VI HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT SYNAS Många av kontorets produkter har utvecklats till unika bärare av ditt varumärke. Det är alltid bra att synas

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer