IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON"

Transkript

1 Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box TULLINGE Tfn , mobil , fax E- mail

2 Innehållsförteckning Rapportering Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 4 Syfte och målsättning 5 Projektorganisation 5 Genomförande 6 Erfarenheter och resultat 16 Sid Bilagor Presentation av Partners och regioner 1 Den optimala Portalen 2 Processkarta för Verksamhetsanalys 3 Analys av Publiceringsverktyg 4 Handdatorer 5 Internet enkät 6 Sammanställning av resultat från Internetenkät 7 Sammanfattning av resultat från Internetenkät 8 Flik

3 Slutrapport Projekt IT-SME 1. Innehållsförteckning 1 2. Sammanfattning 2 3. Bakgrund Inledning 3.2 Webbportal Bredbandskommunikation 4. Syfte och målsättning 5 5. Projektorganisation Projektledare 5.2 Utvecklingsansvarig 5.3 Utvecklingsgrupp 5.4 Referensgrupp 6. Genomförande Projektstart 6.2 Samarbete med andra regioner 6.3 Uppföljningsmöten med partners IT-seminarium Grundläggande analys Utvecklingsgrupp Verksamhetsanalys Analysera utvecklingstrender Erfarenheter och resultat Internet enkät 7.2 Resultat av verksamhetsanalysen IT-mognaden hos företagen Hinder för en ökad IT-användning Erfarenheter av portalen Bilagor 25 1

4 2. Sammanfattning Projekt IT-SME syftade till att analysera och utveckla de erfarenheter av IThjälpmdel som projekt Verkstad Södertörn gett. I samarbete med andra regioner, som startat eller planerade att starta liknande projekt, har vi kunnat stämma av våra erfarenheter och problematiken har därigenom fått en bredare belysning. Tillsammans med dessa har vi formerat ett IT-SME-nätverk som utgör ett embryo till det mellanled som ofta saknas mellan de små företagen och leverantörerna. Den kompetens och kunskap vi tillsammans samlat kring frågor om företagsnätverk och hur dessa samarbetar är betydande. Till detta kan läggas att IT-SME-nätverket har en god geografisk spridning över hela landet. En viktig lärdom är att IT hjälpmedel måste vara kopplade till en direkt affärsnytta och stödja affärsprocessen för företagen. En företagare vill tydligt kunna se att han t.ex. får fler affärer, ökar sin vinst, minskar sina kostnader eller sparar tid på att använda ett nytt hjälpmedel. Om inte detta är helt uppenbart blir tröskeln alltför hög för att ta till sig hjälpmedlet. Det är svårt att ta fram en generell kravspecifikation för IT-verktyg för industriella SME. Företagens huvudproblem är att hitta nya kunder, hitta rätt arbetskraft, ha jämn och full beläggning, reducera kostnader i verksamheten etc. Detta är inte i första hand tekniska frågor. Det är lätt att fokusera på tekniken och bygga lösningar som borde vara bra för företagen. Man borde vända på perspektivet och istället identifiera konkreta problem hos företagen. Först identifiera problemet och sedan skapa hjälpmedlet. Då kan man direkt visa upp ett faktiskt case som kan göras begripligt för andra. Man har löst ett problem med ett nytt hjälpmedel och kan sälja hjälpmedlet by example. Hur hittar problem och lösning varandra? Hur skall en befintlig produkt eller tjänst hos en IT-leverantör finna vägen till en företagare som har ett specifikt problem? 2

5 Leverantören hittar inte företagaren med problemet De flesta företag som utvecklar IT-produkter och IT-tjänster fokuserar på de stora företagen och organisationerna. Dessa kan motivera en säljinsats genom att det ofta rör sig om intressanta volymer, det finns en definierad beställare som kan ta beslut och det finns en organisation som har beställarkompetens. De små företagen saknar ofta allt detta och det krävs stora insatser från leverantören för att bearbeta många små. och företagaren hittar inte leverantören med lösningen Företagaren som har ett specifikt problem har inte kunskap om de lösningar som eventuellt finns hos en leverantör, han har inte den rätta beställarkompetensen. Dessutom har han svårt att nå företaget eftersom han betraktas som liten och olönsam. Lösningen på problemet skulle kunna vara den typ av nätverk som vi etablerat genom projekt IT-SME. Ett kluster av lokala nätverk av industriella SME, med djup kunskap om medlemmarnas verksamhet, kunskaper och de lokala förhållanden som gäller. Ett utvecklat samarbete mellan dessa kluster där erfarenheter och kunskap kan utbytas och där man kan filtrera fram gemensamma problem och lösningar. En aktör med god beställarkompetens. IT-SME-nätverkets kunskap borde vara intressant för såväl kommersiella aktörer som vänder sig till industriella SME, som institutioner som har som uppgift att stödja dessa. Det är vår förhoppning att vi skall finna en lösning för att hålla samman gruppen, vidareutveckla våra kunskaper och erfarenheter och kunna bidra till att industriella SME i Sverige blir starka och konkurrenskraftiga. 3

6 3. Bakgrund Botkyrka FöretagarCentrum AB BFC- har sedan drivit ett projekt under arbetsnamnet Verkstad Södertörn. Projektet som bygger på metodutveckling för större industriella nätverk med tillvaratagande av modern IT-teknik har rönt stort intresse från andra delar av landet. Se slutrapport på Projektet avslutades och övergick i en kommersiell fas i och med bildandet av Verkstad Södertörn ekonomisk förening. Föreningen har idag ca. 90 medlemsföretag. 3.1 Inledning Projekt IT-SME syftade till att följa upp erfarenheter som gjorts beträffande användning av IT-lösningar bland små och medelstora verkstadsföretag. Utgångspunkten var erfarenheter från projekt Verkstad Södertörn där framförallt två områden inom IT använts. En Webbportal och Bredbandskommunikation. 3.2 Webbportal Webbportal utvecklades i nära samarbete med ett stort konsultföretag. Portalen skulle vara det gemensamma navet i kommunikationen mellan företagen i Verkstad Södertörn. Portalen innehåller information om projektet, en presentation av alla medlemsföretag, senaste nytt, anslagstavla för meddelanden, marknadstorg med utbud och efterfrågan av resurser och mycket annat. 3.3 Bredbandskommunikation Bredbandskommunikation gav möjlighet till ständig uppkoppling. Företagen skulle alltid kunna ha portalen tillgänglig på datorn, för att snabbt agera på information som lades in på portalen. Bredbandskommunikation skulle också göra att företagen kunde skicka tunga filer mellan varandra. CAD-ritningar och liknande utgörs oftast av stora filer som kräver stor kapacitet för att kunna skickas på ett effektivt sätt. 4

7 4. Syfte och målsättning Syftet med projekt IT-SME var att skapa ett underlag för en kravspecifikation på ITverktyg för förbättrad samverkan och kommunikation mellan industriella SME samt sprida våra erfarenheter. Detta har skett genom att: Analysera och utveckla de erfarenheter som Verkstad Södertörn gett och använda företagen i Verkstad Södertörn som målgrupp för våra undersökningar. Samarbeta med andra regioner som startat eller planerade att starta liknande projekt som Verkstad Södertörn. Genom att stämma av våra erfarenheter och samarbeta kring dessa frågor kunde vi få en bredare belysning av problematiken. Sprida våra resultat via samarbetet med regionerna som gett en bra täckning över hela landet. Vi arrangerade en avslutande samsynskonferens där vi inbjöd alla intresserade att delta och slutligen denna slutrapport. 5. Projektorganisation 5.1 Projektledare Tommy Schavon, VD för Botkyrka FöretagarCentrum AB. Ansvarig för projekt Verkstad Södertörn. Har haft ett övergripande ansvar för projektet, dessa strategiska upplägg och dess ekonomi. 5.2 Utvecklingsansvarig Paul Nyman, InfoServ. Biträdande projektledare i projekt Verkstad Södertörn. Ansvarig för detaljplaneringen och det praktiska genomförandet av projektet. 5.3 Utvecklingsgrupp En grupp på 15 företag som är medlemmar i föreningen Verkstad Södertörn. Företagen har medverkat i vårt utvecklingsprogram och även utgjort basen för verksamhetsanalyserna. 5.4 Referensgrupp Projektledare och ansvariga från de regioner som finns närmare beskrivna under punkt 6.2 Samarbete med andra regioner. 5

8 6. Genomförande 6.1 Projektstart Projektet startade med en planeringsfas i slutet av september och en första samling med parterna den 3 oktober Samarbete med andra regioner Partners - Referensgrupp Kontakter hade redan under det tidigare projektet etablerats med andra regioner. Dessa kontakter fördjupades och formaliserades med rullande uppföljningsmöten och en överenskommelse om att sprida all information inom gruppen. Gruppen har fungerat som referens och bollplank i många frågor. De aktuella regionerna är: Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Ingalill Ebbesson Gnosjö Ing-Mari Karlsson Gnosjö Industrial DevelopmentCentre i West Wermland AB Bosse Warg Arvika Steve Skoog Arvika SMEAB, SME Bergslagen Lars Berglund Kopparberg Anders Svenson Lindesberg Ingela Björkman Lindesberg Utvecklingsstiftelsen, RegionVerkstaden Tommy Engström Landskrona Industri 45, Storuman Bo Grankvist Huddinge Tillsammans med Verkstad Södertörn omfattar dessa nätverk 73 kommuner med en målgrupp på ca 900 företag enligt nedan. 6

9 Nätverk Antal Antal Ingående kommuner Kom. Frtg. Verkstad Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,Salem, Södertälje, Tyresö IUC i Gnosjöregionen Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby IDC i West Wermland Arvika, Torsby, Sunne, Eda, Årjäng, Säffle SME Bergslagen Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg Utvecklingsstiftelsen Kommuner i Skåne och Blekinge Industri 45, Storuman Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Vilhelmina, Norsjö, Lycksele, Dorotea, Åsele, Strömsund, Sollefteå En presentation av respektive partner och deras projekt finns i bilaga Uppföljningsmöten med partners Vid sidan av kontakter huvudsakligen via mail genomförde vi också uppföljningsmöten på plats hos varandra. Förutom det inledande uppstartsmötet den 3 oktober 2001 i Botkyrka genomfördes uppföljningsmöten i Gnosjö den 5 december 2001, Lindesberg den 5 februari 2002 samt Landskrona den maj Vid dessa möten avrapporterades status i respektive nätverk följt av diskussioner om erfarenheter från uppbyggnaden av nätverken. Främst handlade diskussionerna om IT-hjälpmedel eftersom flera partners arbetade med att bygga upp egna Portaler. En viktig del i sammankomsterna var dessutom att lära känna varandra och bygga upp goda relationer. 7

10 Samtliga deltagare anser att samarbetet varit mycket värdefullt och givande och vi har etablerat en grupp med goda relationer och byggt upp ett nätverk med unika kunskaper och erfarenheter inom det aktuella området. 6.4 IT-seminarium vid SUM 2002 Verkstad Södertörn deltog med en gemensam satsning på Stockholms Underleverantörs Mässa, SUM 2002 i Sollentuna den mars I anslutning till mässan genomfördes ett IT-seminarium för projekt IT-SME. Seminariet var en form av samsynskonferens med aktörer och företag från regionerna där vi redovisade erfarenheter och slutsatser från projektet. Agenda Beskrivning av syfte och målsättning med projektet IT-SME Presentation av projektpartners och delprojekt - Verkstad Södertörn - Gnosjö - Bergslagen - Arvika - Landskrona - Industri 45 IT-användning bland våra företag Behovet av utbildning Erfarenheter från användning av Portalen i Verkstad Södertörn Tankar kring den optimala Portalen för SME Antalet externa deltagare vid seminariet var begränsat, men samtliga regionala partners hade ställt upp och åhörarna fick en god bild av vårt gemensamma arbete. 8

11 6.5 Grundläggande analys En grundläggande analys av erfarenheter från Verkstad Södertörns Portalen har gjorts med utgångspunkt från: Projektledningens egna erfarenheter Medlemmarnas synpunkter Telias utvärdering Analys av Grafiskt Centrum Analyserna har bearbetats och en sammanställning av synpunkter och förslag har stämts av med våra regionala partners. Vi har valt att kalla detta dokument för Den Optimala Portalen väl medvetna om att det knappast går att bygga en optimal portal som tillfredställer alla grupper och intressen. En av de viktigaste erfarenheterna är att en Portal för SME måste utformas så att den stödjer en affärsprocess och fokuserar på affärsnyttan för de företag som använder Portalen. En grundlig genomgång av erfarenheter och synpunkter finns i bilaga 2. De områden som behandlas är : Viktiga generella användarkaraktäristika Allmänna krav Struktur - Menyer och Nivåer Krav på leverantören Ansvar för den färdiga Portalen Personifiering Larmfunktioner Mobilitet Önskvärda funktioner och tjänster Sammanfattningsvis kan nämnas några viktiga krav som vi enats om att man bör ställa på en portal. Utgå från användarens behov och möjligheter Enkel att använda med logisk och lättfattlig struktur på menyrubrikerna Möjlighet att enkelt uppdatera av användarna själva Möjlighet till individuell utformning av gränssnittet, personifiering Flera accessnivåer, öppna och slutna för medlemmar eller grupper Öppen teknisk lösning som ej ger låsning till en leverantör Plattformsoberoende och öppen källkod Infolagring i databaser 9

12 6.6 Utvecklingsgrupp För att få en uppfattning om IT-mognad, kunskap och behov av utbildning bland framförallt de mindre företagen startade vi en utvecklingsgrupp med 15 företag från Verkstad Södertörn. Gruppen erbjöds ett program för att bättre kunna tillgodogöra sig IT och Internet som en del av sin affärsverksamhet. Ett annat syfte var att analysera arbetssätt och rutiner i företaget samt diskutera hur affärsprocess och informationsflöden ser ut. Gruppen bestod av huvudsakligen mindre företag med följande verksamhetsområden och storlek. Företag Verksamhetsområde Anställda 1 Mekanisk bearbetning 45 2 El 28 3 Automation 12 4 Metallgjuteri 12 5 Plåtbearbetning 10 6 Mekanisk bearbetning 9 7 Licenssvetsning 7 8 Automation 7 9 Mekanisk bearbetning 6 10 Transportband 6 11 Plåtslageriarbeten 5 12 El 4 13 Mekanisk bearbetning 4 14 Plåt/svets 4 15 Automation Analysera deltagarnas kunskapsnivå Första steget var att analysera deltagarnas kunskapsnivå och behov av utbildning inom IT. Detta skedde genom enkäter och intervjuer. Bl.a. diskuterades deltagarnas egna önskemål och behov vilket gav oss ett underlag för att utforma aktiviteter som vi sedan bearbetade och prioriterade. 10

13 6.6.2 Grundläggande informations/utbildningsserie Vi arrangerade en serie med tolv möten där deltagarna fick ett smakprov av de olika områdena. Under sakkunnig ledning och med praktiska övningar fick de en övergripande introduktion av respektive ämne samt möjlighet att ställa frågor och diskutera med kollegor. Målsättningen var att deltagarna bättre skulle kunna förstå och värdera de möjligheter till förenklingar och förbättringar med hjälp av IT som kunde finnas i det egna företaget Informations / utbildnings programmet 1. Grundläggande Internet, E-post, Webbläsare 2. Windows, installera program, Acrobat, Win-Zip, Scanner 3. Säkerhet, Backup, Virus, Brandväggar 4. Enkla hemsidor 5. Avancerade hemsidor 6. Word, Excel 7. Outlook, Power Point 8. Access 9. MPS-system, produktionslogistik 10. E-handel 11. CAD, hantering av ritningar 12. Digital kamera + bildhantering Uppföljning av utvecklingsgruppen Varje möte genomfördes på kvällstid under ca 3 timmar. I genomsnitt har sju personer deltagit vid varje aktivitet och sammanlagt har deltagarna lag ner ca 400 timmar i utvecklingsgruppen. De områden man prioriterar högst är bättre kunskap om Internet. Det gäller framförallt användning av e-post och webbläsare, men även att bygga och uppdatera egna hemsidor. Det andra stora området är Officepaketet med Word, Excel och Outlook. 11

14 90 % av deltagarna vill gå vidare med en fördjupad utbildning och 73 % är beredda att betala för denna. Detta visar att vi nått vårt syfte med aktiviteterna. Att väcka intresse och skapa ett incitament för att gå vidare. 6.7 Verksamhetsanalys Genom att analysera företagens nuvarande arbetssätt och rutiner ville vi lära hur man arbetar idag och försöka se nya möjligheter och förenklingar med IT. En intervju genomfördes med 12 av de företag som ingick i utvecklingsgruppen. Intervjun genomfördes med VD eller annan person i företaget som har fullständig kännedom om företagets verksamhet. Vid genomgången användes ett synsätt med begrepp och värderingar som innebär en uppdelning i tre nivåer för att systematisera resonemanget. Nivå 1 Verksamhet, vad som skall göras Ge en beskrivning av företagets verksamhet med utgångspunkt från affärsidé och målsättning. Som stöd för resonemanget användes en s.k. Processkarta för verksamhetsanalys, Se bilaga 3 Nivå 2 Informationssystem, hur det skall göras Genomgång av de informationssystem som företaget använde som stöd för verksamheten. Hur gör man för att styra och driva verksamheten, vilka system har man, hur samverkar systemen för att stödja verksamheten på bästa sätt. Nivå 3 IT / Informationsteknik, tekniska lösningar Vilka IT resurser använder man idag för att utveckla, förvalta och driva informationssystemen? Hur ser strukturen och innehållet ut i den teknik som används? Analys av intervjuerna Vid den efterföljande analysen utvärderades speciellt följande punkter Är företagaren nöjd med befintlig IS/ IT struktur Kan informationssystemen utvecklas Kan informationstekniken utvecklas 12

15 6.8 Analysera utvecklingstrender Det är viktigt att titta framåt för att försöka förstå vilka möjligheter som finns i framtiden. Detta har skett genom kontakter med leverantörer, deltagande i seminarier och mässor och sist men inte minst på Internet. Exempel på några av de områden som vi studerat och som vi anser vara viktiga för framtida IT-lösningar och informationsteknik är: Interface Gränssnittet mellan maskin och människa är mycket viktigt. Det är alltför vanligt att gränssnitten utformas av tekniker som visar vad tekniken förmår i stället för att se till vad användaren behöver. Vi tror att röststyrning, röstigenkänning och syntetiskt tal hör till denna kategori. Att tala med maskinen i stället för att trycka på knappar hör framtiden till. Sökmotorer En intern, intelligent sökmotor behövs för att enkelt och snabbt finna den information man i varje stund söker. Den ideala sökmotorn har en enda knapp som intuitivt förstår vad användaren söker och presenterar det omedelbart. En uppgift inte helt lätt att lösa. Dagens sökmotorer bygger oftast på indexering av innehållet man vill avsöka och avsökning av nyckelord eller kombinationer av dessa. Det ställer krav på att användaren förstår hur sökmotorn fungerar för att sökningen skall bli effektiv. Publiceringsverktyg En utvärdering av publiceringsverktyg för Portaler genomfördes i nära samarbete med Anders Svensson från Bergslagen. Vi fann ett 25 tal leverantörer. De flesta har vi kollat på Internet, några har vi träffat i samband med en mässa och några stycken har vi besökt och fått en djupare presentation av deras produkter. Allmänt kan sägas att det idag finns många bra Publiceringsverktyg som inte fanns för några år sedan. De förefaller relativt enkla att använda, man arbetar via ett generellt webbgränssnitt ( t.ex. Explorer) mot en serverbaserad programvara. Det finns moduler med vanliga Portalfunktioner t.ex. sökmotorer, nyhetsrullar, anslagstavlor, medlemsförteckningar osv. Det finns möjligheter att konvertera befintliga Portaler och databaser till den nya miljön. Se utvärdering bilaga 4 13

16 E-handel E-handel är något som framför allt de större beställarföretagen driver på. Det finns redan väl etablerade rutiner mellan de stora som bygger på att all informationshantering mellan beställare och kund sker elektroniskt, direkt in i varandras administrativa system oftast utan att ett enda papper utvecklas. Idag finns det webbaserade lösningar som även passar de mindre företagen. Utvecklingen tycks vara att de stora beställarna utövar en press på de mindre leverantörerna att börja arbeta med e-handelslösningar för att dessa skall få vara med i framtiden. B2B lösningar Vi har studerat några s.k. B2B lösningar (business to business) Dessa system är oftast anpassade till mycket stora organisationer och inte lämpade för de små företag som vi talar om här. E-handel och beställning av varor över Internet kan sägas vara en delmängd av B2B men görs via standardiserade programvaror som är lättillgängliga för alla. Virtuella rum och nätverk Det finns olika typer av s.k. virtuella rum, projektplatser eller Communitys som vi tittat på, bl.a.: o Edgeguide o NetMeeting o FirstClass o Instant Office o TioMeg o Online Projekt Gemensamt för dessa är att det finns möjligheter att skapa rum med tjänster och funktioner för en begränsad utvald grupp, t.ex. nätverk av samma typ som Verkstad Södertörn. Rent tekniskt fungerar dessa tjänster så att de är nåbara via Internet och en vanlig webbläsare. De innehåller funktioner som anslagstavlor, diskussionsforum, fildelning m.m. Det skulle vara möjligt att med dessa skapa mindre fora för en grupp företag som t.ex. samarbetar kring en gemensam order. 14

17 Handdatorer - PDA Handdatorer skulle kunna vara intressant för företagare som ofta är rörliga och därmed inte har närheten till en stationär dator. Fördelen är att den är lätt att bära med sig, den finns till hands. Problemet är att de knappast är utvecklade för verkstadsmiljö och inmatning av uppgifter är alltför smått och petigt för grova verkstadshänder. Ett annat problem är att det blir ytterligare en pryl som man skall skaffa och lära sig och motståndet förefaller vara stort bland företagen. Framförallt gäller det företagare som inte sitter så ofta vid skrivbordet. Se genomgång bilaga 5 Trådlös datakommunikation Alla företagare har en mobiltelefon, den finns alltid med och används flitigt. Att ringa och svara i mobilen är lätt och naturligt för alla. Här borde finnas en möjlighet till framtida tjänster och funktioner anpassade till den ofta mycket rörliga grupp som företagare utgör. Trådlös datakommunikation är ett intressant utvecklingsområde och det finns många aktörer som arbetar på att utveckla tjänster via mobiltelefoner eller andra bärbara terminaler. 15

18 7. Erfarenheter och resultat 7.1 Internet enkät En kartläggning av företagens syn på Internet har genomförts bland medlemsföretagen i Verkstad Södertörn. 53 företag av totalt ca 90 har svarat på en enkät med följande resultat i sammandrag. Siffrorna anges i procent av dem som svarade på enkäten. 85 % kollar sin e-post minst en gång om dagen 68 % hanterar fler än 5 mail per vecka ( skickar eller tar emot) 87 % använder Internet i hemmet 72 % av företagen har egen hemsida 77 % har ISDN eller snabbare kommunikation mot Internet 64 % är ute på nätet varje dag (via en webbläsare) och de flesta, ca 70%, söker information 79% anser att Internet är en naturlig del av affärsverksamheten idag. 85% anser att Internet kommer att få stor eller mycket stor betydelse för företaget i framtiden. Utförlig redovisning av enkäten och dess resultat finns som bilagor Internetenkät bilaga 6 Sammanställning resultat bilaga 7 Sammanfattning resultat bilaga Kommentarer till enkäten Av resultaten ovan kan man dra slutsatsen att Internetanvändningen, och framför allt användningen av e-post, är mycket utbredd bland företagen. Infrastrukturen för kommunikation över Internet finns där och är etablerad. Det skulle betyda att vi mycket lätt kan sprida information och ställa frågor inom gruppen. E-posten ger möjlighet till snabb hantering av frågor. Man läser mailet, tar ett beslut om svaret och svarar direkt med vändande post. 16

19 Tyvärr fungerar det inte så i praktiken. Möjligen läser många våra utskick, men det är mycket få som svarar direkt. Vi har många exempel på mailutskick av erbjudanden om olika aktiviteter där det önskade svaret är ja eller nej. Ändå tvingas vi ofta skicka påminnelser både en och två gånger innan vi får ett svar. Detta leder naturligtvis till mycket extra arbete för kansliet och en del av den möjliga effektiviseringen går förlorad. Några möjliga orsaker till varför vår erfarenhet av e-post inte tycks stämma med enkäten kan vara t.ex. Man använder inte e-posten på ett rationellt sätt. I stället för att ta ett beslut och svara direkt väntar man och lägger beslutet åt sidan till senare. Ofta kommer inget senare utan det hela glöms bort. Det kan naturligtvis också finnas tillfällen när man inte kan ta ett beslut direkt. Man är osäker eller ovan vid verktyget, dvs. mailprogrammet. Man har för dålig kunskap om hur man besvarar ett mail, öppnar en bifogad fil eller klickar sig vidare via en länk till en webbsida. Det kan handla om inställningen till e-post som betraktas som mindre viktigt, något man inte behöver svara på. Det kan också handla om prioritering, dvs. man tycker inte frågan är tillräckligt viktig för att besvaras Ett framtida problem med e-post Det finns också ett annat problem med e-post som tenderar att bli allt större - för många mail. Det är väldigt lätt att skicka ett mail och för säkerhets skull skickar man också en kopia till alla och envar, bara som information. Problemet är att man därmed också belastar mottagaren. Han måste anslå allt mer tid till att läsa, sortera, besvara och slänga mail. Om han inte gör det rationellt riskerar inkorgen snabbt att svämma över av alla kopior och oönskade skräpmail och viktiga mail försvinner i röran. Lösningen är att rationalisera sin e-posthanterig. 17

20 Man måste bygga upp undermappar där man sorterar sina inkommande mail Man måste ägna en stund varje dag åt att läsa, sortera och besvara sina mail. Man måste uppfostra dom som överdriver skickandet av kopior i tid och otid, vara tydlig och be att få slippa bli informerad. Man måste vara försiktig med hur man använder sin e-postadress när man surfar runt på Internet. Det är mycket lätt att hamna på en e-postlista för skräppost och sedan rullar det på. 7.2 Resultat av verksamhetsanalysen Metoden med intervjuer med företagaren och uppdelningen av resonemanget i tre nivåer fugerade bra och gav en god inblick i hur företaget fungerar och vilka hjälpmedel man använder för att driva verksamheten. Vi kan konstatera att samtliga intervjuade företag har mycket god kontroll på Verksamheten, dvs. vad som skall göras. I något fall kan diskuteras om företaget verkligen har en genomarbetad strategi och affärsidé för sin verksamhet, framför allt gäller det den framtida utvecklingen av företaget. Det är inte helt ovanligt att verksamheten, -rullar på som vanligt. Speciellt de mindre företagen har ibland en närmast fatalistisk syn på verksamheten, -det går upp och ner och nya order kommer in mer eller mindre automatiskt. -det har fungerat på nuvarande sätt i många år och det gör det troligen framöver också. Uppenbarligen har det fungerat tillräckligt bra eftersom företaget existerar. Många är nöjda med den nuvarande utvecklingen och har inga som helst ambitioner att växa och bli större. Alla har Informationssystem som motsvarar de behov man har för att styra verksamheten. Oftast har dessa utvecklats under lång tid och anpassats underhand. De fungerar väl och man har god kontroll över systemen. Det finns en naturlig och sund inställning till att inte ändra och peta i systemen så länge de fungera bra. Som exempel kan nämnas att de flesta har någon form av MPS-system. 18

21 När det gäller Informationsteknik har man som regel en kombination av ITlösningar och manuella system. Det är vanligt med datoriserade MPS-system. Dessa innehåller t.ex. kundorder, produktionsplanering, inköpsstöd, offertstöd m.m. medan lager för insatsvaror ofta sköts manuellt. Med något enda undantag anser vi att de intervjuade företagen har den informationsteknik man behöver för att klara dagens behov. Naturligtvis skulle man teoretiskt kunna vidareutveckla både informationssystem och informationstekniken hos många av företagen. Man måste dock komma ihåg att en sådan satsning kostar mycket tid och pengar och det handlar definitivt inte bara om att köpa ny hårdvara och program. Den stora kostnaden både i tid och pengar är att lära sig använda tekniken på ett rationellt sätt, att fylla systemen med grundinformation och att öva, öva och öva. Företagarna är mycket klara på detta faktum och väljer därför i de flesta fall att avvakta och köra vidare med det man redan har. Det finns en fara i ett sådan beteende, nämligen att man halkar efter andra som satsar på modernare system som ger dem konkurrensfördelar. Ett enkelt sätt att beskriva detta är att jämföra med en gammaldags skogshuggare som hugger och hugger utan att märka att yxan blir allt slöare. För att kunna hänga med de andra arbetar han ännu hårdare och ännu längre i stället för att stanna upp ett tag och slipa sin yxa eller köpa en motorsåg. 7.3 IT-mognaden hos företagen I en grupp av ca 90 verkstadsföretag finns det stor spridning på IT-mognaden. Bland de stora företagen finns oftast en hög kunskap om IT och användning av IT är en naturlig del av verksamheten. Bland de mindre varierar det betydligt mer och många av de små har liten erfarenhet och insikt om möjligheterna med IT. 19

22 7.4 Hinder för en ökad IT-användning Tiden räcker inte till I det lilla företaget är det oftast en person som är ansvarig för allt, planering, kundkontakter, offerter, leverantörskontakter, inköp, beredning, produktion. Detta måste alltid prioriteras. Det blir helt enkelt inte tid till att fundera över hur nya IThjälpmedel skulle kunna förenkla verksamheten. Inga skrivbordsmänniskor eller teoretiker Småföretagare är oftast mycket skickliga inom sitt speciella gebit, de är mycket goda yrkesmän med stor kunskap och gedigen erfarenhet av maskiner, material och produktionsmetoder. De har ofta en praktisk bakgrund och stor vana vid att lösa praktiska problem. Att sitta och knappa på datan är inte lika självklart för dem som för de mer teoretiskt inriktade. Är man inte van att skriva på ett tangentbord och leta sig fram i menyer och bland logiska sökmotorer blir detta naturligtvis ett hinder. IT-strul som skrämmer Det finns nästan ingen som inte varit med om att det ibland strular med datorer, program eller tillbehör. En PC är förvisso en mycket komplicerad apparat och man kan ibland förvånas att det alls fungerar. Förr eller senare råkar alla ut för att datan slutar fungera. Vart vänder man sig, är det fel på programvaran eller hårdvaran, hur beskriver man felet när man inte ens kan språket, var det jag som gjorde fel? Oftast inträffar strulet när man förändrar något, man installerar en ny programvara eller ett nytt tillbehör. Det finns hur många historier som helst om strul med IT och av detta kan man endast dra en slutsats. Det är alldeles för krångligt och svårt för den vanlige användaren att förstå vad som händer när datan slutar fungera. Även professionella servicecentra kan ibland få ägna många timmar åt att lösa konstigheter. Sånt skrämmer. Det är anmärkningsvärt att vi accepterar den djungel av hårdvara, kontakter, programvaror och drivrutiner och den erbarmliga standard som etablerats. Varje leverantör ser endast till sitt eget trånga perspektiv och bryr sig endast i andra hand om den vanlige användaren. Därmed överlämnar man till användaren att från detta utbud sätta samman ett fungerande system som passar hans behov. 20

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Ingalill Ebbesson Ing-Mari Karlsson Det regionala utvecklingsprojekt drivs av IUC i Gnosjöregionen AB med finansiellt stöd av

Läs mer

Allmänna krav. Den optimala Portalen för SME

Allmänna krav. Den optimala Portalen för SME Viktiga generella användarkaraktäristika Användaren ( besökaren) är extremt målinriktad När användaren kommer till en sida, ignoreras navigationshjälpmedel och allmänna designelement, fokus ligger på att

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet Informationsindex Kommunens Kvalitet i Korthet 00 Informationsindex 00 Informationsindex är ett av måtten i KF:s kvalitetsredovisning. Syftet med informationsindex är att kunna visa en samlad bild av starka

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Vill du använda din Gavlenetmail på din mobil eller surfplatta? För tillfället stödjer våra mailservrar enbart mottagande av mail till mobil/surfplatta,

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Communities och Messenger (MSN) i Telia. Rufus Ekberg Produktledning TeliaSonera Sverige För: Kommits minimässa, 2006-11-22

Communities och Messenger (MSN) i Telia. Rufus Ekberg Produktledning TeliaSonera Sverige För: Kommits minimässa, 2006-11-22 Communities och Messenger (MSN) i Telia Rufus Ekberg Produktledning TeliaSonera Sverige För: Kommits minimässa, 2006-11-22 Om Communitytjänster och Messenger internt på Telia Rufus Ekberg Produktledning

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer