IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON"

Transkript

1 Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box TULLINGE Tfn , mobil , fax E- mail

2 Innehållsförteckning Rapportering Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 4 Syfte och målsättning 5 Projektorganisation 5 Genomförande 6 Erfarenheter och resultat 16 Sid Bilagor Presentation av Partners och regioner 1 Den optimala Portalen 2 Processkarta för Verksamhetsanalys 3 Analys av Publiceringsverktyg 4 Handdatorer 5 Internet enkät 6 Sammanställning av resultat från Internetenkät 7 Sammanfattning av resultat från Internetenkät 8 Flik

3 Slutrapport Projekt IT-SME 1. Innehållsförteckning 1 2. Sammanfattning 2 3. Bakgrund Inledning 3.2 Webbportal Bredbandskommunikation 4. Syfte och målsättning 5 5. Projektorganisation Projektledare 5.2 Utvecklingsansvarig 5.3 Utvecklingsgrupp 5.4 Referensgrupp 6. Genomförande Projektstart 6.2 Samarbete med andra regioner 6.3 Uppföljningsmöten med partners IT-seminarium Grundläggande analys Utvecklingsgrupp Verksamhetsanalys Analysera utvecklingstrender Erfarenheter och resultat Internet enkät 7.2 Resultat av verksamhetsanalysen IT-mognaden hos företagen Hinder för en ökad IT-användning Erfarenheter av portalen Bilagor 25 1

4 2. Sammanfattning Projekt IT-SME syftade till att analysera och utveckla de erfarenheter av IThjälpmdel som projekt Verkstad Södertörn gett. I samarbete med andra regioner, som startat eller planerade att starta liknande projekt, har vi kunnat stämma av våra erfarenheter och problematiken har därigenom fått en bredare belysning. Tillsammans med dessa har vi formerat ett IT-SME-nätverk som utgör ett embryo till det mellanled som ofta saknas mellan de små företagen och leverantörerna. Den kompetens och kunskap vi tillsammans samlat kring frågor om företagsnätverk och hur dessa samarbetar är betydande. Till detta kan läggas att IT-SME-nätverket har en god geografisk spridning över hela landet. En viktig lärdom är att IT hjälpmedel måste vara kopplade till en direkt affärsnytta och stödja affärsprocessen för företagen. En företagare vill tydligt kunna se att han t.ex. får fler affärer, ökar sin vinst, minskar sina kostnader eller sparar tid på att använda ett nytt hjälpmedel. Om inte detta är helt uppenbart blir tröskeln alltför hög för att ta till sig hjälpmedlet. Det är svårt att ta fram en generell kravspecifikation för IT-verktyg för industriella SME. Företagens huvudproblem är att hitta nya kunder, hitta rätt arbetskraft, ha jämn och full beläggning, reducera kostnader i verksamheten etc. Detta är inte i första hand tekniska frågor. Det är lätt att fokusera på tekniken och bygga lösningar som borde vara bra för företagen. Man borde vända på perspektivet och istället identifiera konkreta problem hos företagen. Först identifiera problemet och sedan skapa hjälpmedlet. Då kan man direkt visa upp ett faktiskt case som kan göras begripligt för andra. Man har löst ett problem med ett nytt hjälpmedel och kan sälja hjälpmedlet by example. Hur hittar problem och lösning varandra? Hur skall en befintlig produkt eller tjänst hos en IT-leverantör finna vägen till en företagare som har ett specifikt problem? 2

5 Leverantören hittar inte företagaren med problemet De flesta företag som utvecklar IT-produkter och IT-tjänster fokuserar på de stora företagen och organisationerna. Dessa kan motivera en säljinsats genom att det ofta rör sig om intressanta volymer, det finns en definierad beställare som kan ta beslut och det finns en organisation som har beställarkompetens. De små företagen saknar ofta allt detta och det krävs stora insatser från leverantören för att bearbeta många små. och företagaren hittar inte leverantören med lösningen Företagaren som har ett specifikt problem har inte kunskap om de lösningar som eventuellt finns hos en leverantör, han har inte den rätta beställarkompetensen. Dessutom har han svårt att nå företaget eftersom han betraktas som liten och olönsam. Lösningen på problemet skulle kunna vara den typ av nätverk som vi etablerat genom projekt IT-SME. Ett kluster av lokala nätverk av industriella SME, med djup kunskap om medlemmarnas verksamhet, kunskaper och de lokala förhållanden som gäller. Ett utvecklat samarbete mellan dessa kluster där erfarenheter och kunskap kan utbytas och där man kan filtrera fram gemensamma problem och lösningar. En aktör med god beställarkompetens. IT-SME-nätverkets kunskap borde vara intressant för såväl kommersiella aktörer som vänder sig till industriella SME, som institutioner som har som uppgift att stödja dessa. Det är vår förhoppning att vi skall finna en lösning för att hålla samman gruppen, vidareutveckla våra kunskaper och erfarenheter och kunna bidra till att industriella SME i Sverige blir starka och konkurrenskraftiga. 3

6 3. Bakgrund Botkyrka FöretagarCentrum AB BFC- har sedan drivit ett projekt under arbetsnamnet Verkstad Södertörn. Projektet som bygger på metodutveckling för större industriella nätverk med tillvaratagande av modern IT-teknik har rönt stort intresse från andra delar av landet. Se slutrapport på Projektet avslutades och övergick i en kommersiell fas i och med bildandet av Verkstad Södertörn ekonomisk förening. Föreningen har idag ca. 90 medlemsföretag. 3.1 Inledning Projekt IT-SME syftade till att följa upp erfarenheter som gjorts beträffande användning av IT-lösningar bland små och medelstora verkstadsföretag. Utgångspunkten var erfarenheter från projekt Verkstad Södertörn där framförallt två områden inom IT använts. En Webbportal och Bredbandskommunikation. 3.2 Webbportal Webbportal utvecklades i nära samarbete med ett stort konsultföretag. Portalen skulle vara det gemensamma navet i kommunikationen mellan företagen i Verkstad Södertörn. Portalen innehåller information om projektet, en presentation av alla medlemsföretag, senaste nytt, anslagstavla för meddelanden, marknadstorg med utbud och efterfrågan av resurser och mycket annat. 3.3 Bredbandskommunikation Bredbandskommunikation gav möjlighet till ständig uppkoppling. Företagen skulle alltid kunna ha portalen tillgänglig på datorn, för att snabbt agera på information som lades in på portalen. Bredbandskommunikation skulle också göra att företagen kunde skicka tunga filer mellan varandra. CAD-ritningar och liknande utgörs oftast av stora filer som kräver stor kapacitet för att kunna skickas på ett effektivt sätt. 4

7 4. Syfte och målsättning Syftet med projekt IT-SME var att skapa ett underlag för en kravspecifikation på ITverktyg för förbättrad samverkan och kommunikation mellan industriella SME samt sprida våra erfarenheter. Detta har skett genom att: Analysera och utveckla de erfarenheter som Verkstad Södertörn gett och använda företagen i Verkstad Södertörn som målgrupp för våra undersökningar. Samarbeta med andra regioner som startat eller planerade att starta liknande projekt som Verkstad Södertörn. Genom att stämma av våra erfarenheter och samarbeta kring dessa frågor kunde vi få en bredare belysning av problematiken. Sprida våra resultat via samarbetet med regionerna som gett en bra täckning över hela landet. Vi arrangerade en avslutande samsynskonferens där vi inbjöd alla intresserade att delta och slutligen denna slutrapport. 5. Projektorganisation 5.1 Projektledare Tommy Schavon, VD för Botkyrka FöretagarCentrum AB. Ansvarig för projekt Verkstad Södertörn. Har haft ett övergripande ansvar för projektet, dessa strategiska upplägg och dess ekonomi. 5.2 Utvecklingsansvarig Paul Nyman, InfoServ. Biträdande projektledare i projekt Verkstad Södertörn. Ansvarig för detaljplaneringen och det praktiska genomförandet av projektet. 5.3 Utvecklingsgrupp En grupp på 15 företag som är medlemmar i föreningen Verkstad Södertörn. Företagen har medverkat i vårt utvecklingsprogram och även utgjort basen för verksamhetsanalyserna. 5.4 Referensgrupp Projektledare och ansvariga från de regioner som finns närmare beskrivna under punkt 6.2 Samarbete med andra regioner. 5

8 6. Genomförande 6.1 Projektstart Projektet startade med en planeringsfas i slutet av september och en första samling med parterna den 3 oktober Samarbete med andra regioner Partners - Referensgrupp Kontakter hade redan under det tidigare projektet etablerats med andra regioner. Dessa kontakter fördjupades och formaliserades med rullande uppföljningsmöten och en överenskommelse om att sprida all information inom gruppen. Gruppen har fungerat som referens och bollplank i många frågor. De aktuella regionerna är: Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Ingalill Ebbesson Gnosjö Ing-Mari Karlsson Gnosjö Industrial DevelopmentCentre i West Wermland AB Bosse Warg Arvika Steve Skoog Arvika SMEAB, SME Bergslagen Lars Berglund Kopparberg Anders Svenson Lindesberg Ingela Björkman Lindesberg Utvecklingsstiftelsen, RegionVerkstaden Tommy Engström Landskrona Industri 45, Storuman Bo Grankvist Huddinge Tillsammans med Verkstad Södertörn omfattar dessa nätverk 73 kommuner med en målgrupp på ca 900 företag enligt nedan. 6

9 Nätverk Antal Antal Ingående kommuner Kom. Frtg. Verkstad Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,Salem, Södertälje, Tyresö IUC i Gnosjöregionen Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby IDC i West Wermland Arvika, Torsby, Sunne, Eda, Årjäng, Säffle SME Bergslagen Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg Utvecklingsstiftelsen Kommuner i Skåne och Blekinge Industri 45, Storuman Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Vilhelmina, Norsjö, Lycksele, Dorotea, Åsele, Strömsund, Sollefteå En presentation av respektive partner och deras projekt finns i bilaga Uppföljningsmöten med partners Vid sidan av kontakter huvudsakligen via mail genomförde vi också uppföljningsmöten på plats hos varandra. Förutom det inledande uppstartsmötet den 3 oktober 2001 i Botkyrka genomfördes uppföljningsmöten i Gnosjö den 5 december 2001, Lindesberg den 5 februari 2002 samt Landskrona den maj Vid dessa möten avrapporterades status i respektive nätverk följt av diskussioner om erfarenheter från uppbyggnaden av nätverken. Främst handlade diskussionerna om IT-hjälpmedel eftersom flera partners arbetade med att bygga upp egna Portaler. En viktig del i sammankomsterna var dessutom att lära känna varandra och bygga upp goda relationer. 7

10 Samtliga deltagare anser att samarbetet varit mycket värdefullt och givande och vi har etablerat en grupp med goda relationer och byggt upp ett nätverk med unika kunskaper och erfarenheter inom det aktuella området. 6.4 IT-seminarium vid SUM 2002 Verkstad Södertörn deltog med en gemensam satsning på Stockholms Underleverantörs Mässa, SUM 2002 i Sollentuna den mars I anslutning till mässan genomfördes ett IT-seminarium för projekt IT-SME. Seminariet var en form av samsynskonferens med aktörer och företag från regionerna där vi redovisade erfarenheter och slutsatser från projektet. Agenda Beskrivning av syfte och målsättning med projektet IT-SME Presentation av projektpartners och delprojekt - Verkstad Södertörn - Gnosjö - Bergslagen - Arvika - Landskrona - Industri 45 IT-användning bland våra företag Behovet av utbildning Erfarenheter från användning av Portalen i Verkstad Södertörn Tankar kring den optimala Portalen för SME Antalet externa deltagare vid seminariet var begränsat, men samtliga regionala partners hade ställt upp och åhörarna fick en god bild av vårt gemensamma arbete. 8

11 6.5 Grundläggande analys En grundläggande analys av erfarenheter från Verkstad Södertörns Portalen har gjorts med utgångspunkt från: Projektledningens egna erfarenheter Medlemmarnas synpunkter Telias utvärdering Analys av Grafiskt Centrum Analyserna har bearbetats och en sammanställning av synpunkter och förslag har stämts av med våra regionala partners. Vi har valt att kalla detta dokument för Den Optimala Portalen väl medvetna om att det knappast går att bygga en optimal portal som tillfredställer alla grupper och intressen. En av de viktigaste erfarenheterna är att en Portal för SME måste utformas så att den stödjer en affärsprocess och fokuserar på affärsnyttan för de företag som använder Portalen. En grundlig genomgång av erfarenheter och synpunkter finns i bilaga 2. De områden som behandlas är : Viktiga generella användarkaraktäristika Allmänna krav Struktur - Menyer och Nivåer Krav på leverantören Ansvar för den färdiga Portalen Personifiering Larmfunktioner Mobilitet Önskvärda funktioner och tjänster Sammanfattningsvis kan nämnas några viktiga krav som vi enats om att man bör ställa på en portal. Utgå från användarens behov och möjligheter Enkel att använda med logisk och lättfattlig struktur på menyrubrikerna Möjlighet att enkelt uppdatera av användarna själva Möjlighet till individuell utformning av gränssnittet, personifiering Flera accessnivåer, öppna och slutna för medlemmar eller grupper Öppen teknisk lösning som ej ger låsning till en leverantör Plattformsoberoende och öppen källkod Infolagring i databaser 9

12 6.6 Utvecklingsgrupp För att få en uppfattning om IT-mognad, kunskap och behov av utbildning bland framförallt de mindre företagen startade vi en utvecklingsgrupp med 15 företag från Verkstad Södertörn. Gruppen erbjöds ett program för att bättre kunna tillgodogöra sig IT och Internet som en del av sin affärsverksamhet. Ett annat syfte var att analysera arbetssätt och rutiner i företaget samt diskutera hur affärsprocess och informationsflöden ser ut. Gruppen bestod av huvudsakligen mindre företag med följande verksamhetsområden och storlek. Företag Verksamhetsområde Anställda 1 Mekanisk bearbetning 45 2 El 28 3 Automation 12 4 Metallgjuteri 12 5 Plåtbearbetning 10 6 Mekanisk bearbetning 9 7 Licenssvetsning 7 8 Automation 7 9 Mekanisk bearbetning 6 10 Transportband 6 11 Plåtslageriarbeten 5 12 El 4 13 Mekanisk bearbetning 4 14 Plåt/svets 4 15 Automation Analysera deltagarnas kunskapsnivå Första steget var att analysera deltagarnas kunskapsnivå och behov av utbildning inom IT. Detta skedde genom enkäter och intervjuer. Bl.a. diskuterades deltagarnas egna önskemål och behov vilket gav oss ett underlag för att utforma aktiviteter som vi sedan bearbetade och prioriterade. 10

13 6.6.2 Grundläggande informations/utbildningsserie Vi arrangerade en serie med tolv möten där deltagarna fick ett smakprov av de olika områdena. Under sakkunnig ledning och med praktiska övningar fick de en övergripande introduktion av respektive ämne samt möjlighet att ställa frågor och diskutera med kollegor. Målsättningen var att deltagarna bättre skulle kunna förstå och värdera de möjligheter till förenklingar och förbättringar med hjälp av IT som kunde finnas i det egna företaget Informations / utbildnings programmet 1. Grundläggande Internet, E-post, Webbläsare 2. Windows, installera program, Acrobat, Win-Zip, Scanner 3. Säkerhet, Backup, Virus, Brandväggar 4. Enkla hemsidor 5. Avancerade hemsidor 6. Word, Excel 7. Outlook, Power Point 8. Access 9. MPS-system, produktionslogistik 10. E-handel 11. CAD, hantering av ritningar 12. Digital kamera + bildhantering Uppföljning av utvecklingsgruppen Varje möte genomfördes på kvällstid under ca 3 timmar. I genomsnitt har sju personer deltagit vid varje aktivitet och sammanlagt har deltagarna lag ner ca 400 timmar i utvecklingsgruppen. De områden man prioriterar högst är bättre kunskap om Internet. Det gäller framförallt användning av e-post och webbläsare, men även att bygga och uppdatera egna hemsidor. Det andra stora området är Officepaketet med Word, Excel och Outlook. 11

14 90 % av deltagarna vill gå vidare med en fördjupad utbildning och 73 % är beredda att betala för denna. Detta visar att vi nått vårt syfte med aktiviteterna. Att väcka intresse och skapa ett incitament för att gå vidare. 6.7 Verksamhetsanalys Genom att analysera företagens nuvarande arbetssätt och rutiner ville vi lära hur man arbetar idag och försöka se nya möjligheter och förenklingar med IT. En intervju genomfördes med 12 av de företag som ingick i utvecklingsgruppen. Intervjun genomfördes med VD eller annan person i företaget som har fullständig kännedom om företagets verksamhet. Vid genomgången användes ett synsätt med begrepp och värderingar som innebär en uppdelning i tre nivåer för att systematisera resonemanget. Nivå 1 Verksamhet, vad som skall göras Ge en beskrivning av företagets verksamhet med utgångspunkt från affärsidé och målsättning. Som stöd för resonemanget användes en s.k. Processkarta för verksamhetsanalys, Se bilaga 3 Nivå 2 Informationssystem, hur det skall göras Genomgång av de informationssystem som företaget använde som stöd för verksamheten. Hur gör man för att styra och driva verksamheten, vilka system har man, hur samverkar systemen för att stödja verksamheten på bästa sätt. Nivå 3 IT / Informationsteknik, tekniska lösningar Vilka IT resurser använder man idag för att utveckla, förvalta och driva informationssystemen? Hur ser strukturen och innehållet ut i den teknik som används? Analys av intervjuerna Vid den efterföljande analysen utvärderades speciellt följande punkter Är företagaren nöjd med befintlig IS/ IT struktur Kan informationssystemen utvecklas Kan informationstekniken utvecklas 12

15 6.8 Analysera utvecklingstrender Det är viktigt att titta framåt för att försöka förstå vilka möjligheter som finns i framtiden. Detta har skett genom kontakter med leverantörer, deltagande i seminarier och mässor och sist men inte minst på Internet. Exempel på några av de områden som vi studerat och som vi anser vara viktiga för framtida IT-lösningar och informationsteknik är: Interface Gränssnittet mellan maskin och människa är mycket viktigt. Det är alltför vanligt att gränssnitten utformas av tekniker som visar vad tekniken förmår i stället för att se till vad användaren behöver. Vi tror att röststyrning, röstigenkänning och syntetiskt tal hör till denna kategori. Att tala med maskinen i stället för att trycka på knappar hör framtiden till. Sökmotorer En intern, intelligent sökmotor behövs för att enkelt och snabbt finna den information man i varje stund söker. Den ideala sökmotorn har en enda knapp som intuitivt förstår vad användaren söker och presenterar det omedelbart. En uppgift inte helt lätt att lösa. Dagens sökmotorer bygger oftast på indexering av innehållet man vill avsöka och avsökning av nyckelord eller kombinationer av dessa. Det ställer krav på att användaren förstår hur sökmotorn fungerar för att sökningen skall bli effektiv. Publiceringsverktyg En utvärdering av publiceringsverktyg för Portaler genomfördes i nära samarbete med Anders Svensson från Bergslagen. Vi fann ett 25 tal leverantörer. De flesta har vi kollat på Internet, några har vi träffat i samband med en mässa och några stycken har vi besökt och fått en djupare presentation av deras produkter. Allmänt kan sägas att det idag finns många bra Publiceringsverktyg som inte fanns för några år sedan. De förefaller relativt enkla att använda, man arbetar via ett generellt webbgränssnitt ( t.ex. Explorer) mot en serverbaserad programvara. Det finns moduler med vanliga Portalfunktioner t.ex. sökmotorer, nyhetsrullar, anslagstavlor, medlemsförteckningar osv. Det finns möjligheter att konvertera befintliga Portaler och databaser till den nya miljön. Se utvärdering bilaga 4 13

16 E-handel E-handel är något som framför allt de större beställarföretagen driver på. Det finns redan väl etablerade rutiner mellan de stora som bygger på att all informationshantering mellan beställare och kund sker elektroniskt, direkt in i varandras administrativa system oftast utan att ett enda papper utvecklas. Idag finns det webbaserade lösningar som även passar de mindre företagen. Utvecklingen tycks vara att de stora beställarna utövar en press på de mindre leverantörerna att börja arbeta med e-handelslösningar för att dessa skall få vara med i framtiden. B2B lösningar Vi har studerat några s.k. B2B lösningar (business to business) Dessa system är oftast anpassade till mycket stora organisationer och inte lämpade för de små företag som vi talar om här. E-handel och beställning av varor över Internet kan sägas vara en delmängd av B2B men görs via standardiserade programvaror som är lättillgängliga för alla. Virtuella rum och nätverk Det finns olika typer av s.k. virtuella rum, projektplatser eller Communitys som vi tittat på, bl.a.: o Edgeguide o NetMeeting o FirstClass o Instant Office o TioMeg o Online Projekt Gemensamt för dessa är att det finns möjligheter att skapa rum med tjänster och funktioner för en begränsad utvald grupp, t.ex. nätverk av samma typ som Verkstad Södertörn. Rent tekniskt fungerar dessa tjänster så att de är nåbara via Internet och en vanlig webbläsare. De innehåller funktioner som anslagstavlor, diskussionsforum, fildelning m.m. Det skulle vara möjligt att med dessa skapa mindre fora för en grupp företag som t.ex. samarbetar kring en gemensam order. 14

17 Handdatorer - PDA Handdatorer skulle kunna vara intressant för företagare som ofta är rörliga och därmed inte har närheten till en stationär dator. Fördelen är att den är lätt att bära med sig, den finns till hands. Problemet är att de knappast är utvecklade för verkstadsmiljö och inmatning av uppgifter är alltför smått och petigt för grova verkstadshänder. Ett annat problem är att det blir ytterligare en pryl som man skall skaffa och lära sig och motståndet förefaller vara stort bland företagen. Framförallt gäller det företagare som inte sitter så ofta vid skrivbordet. Se genomgång bilaga 5 Trådlös datakommunikation Alla företagare har en mobiltelefon, den finns alltid med och används flitigt. Att ringa och svara i mobilen är lätt och naturligt för alla. Här borde finnas en möjlighet till framtida tjänster och funktioner anpassade till den ofta mycket rörliga grupp som företagare utgör. Trådlös datakommunikation är ett intressant utvecklingsområde och det finns många aktörer som arbetar på att utveckla tjänster via mobiltelefoner eller andra bärbara terminaler. 15

18 7. Erfarenheter och resultat 7.1 Internet enkät En kartläggning av företagens syn på Internet har genomförts bland medlemsföretagen i Verkstad Södertörn. 53 företag av totalt ca 90 har svarat på en enkät med följande resultat i sammandrag. Siffrorna anges i procent av dem som svarade på enkäten. 85 % kollar sin e-post minst en gång om dagen 68 % hanterar fler än 5 mail per vecka ( skickar eller tar emot) 87 % använder Internet i hemmet 72 % av företagen har egen hemsida 77 % har ISDN eller snabbare kommunikation mot Internet 64 % är ute på nätet varje dag (via en webbläsare) och de flesta, ca 70%, söker information 79% anser att Internet är en naturlig del av affärsverksamheten idag. 85% anser att Internet kommer att få stor eller mycket stor betydelse för företaget i framtiden. Utförlig redovisning av enkäten och dess resultat finns som bilagor Internetenkät bilaga 6 Sammanställning resultat bilaga 7 Sammanfattning resultat bilaga Kommentarer till enkäten Av resultaten ovan kan man dra slutsatsen att Internetanvändningen, och framför allt användningen av e-post, är mycket utbredd bland företagen. Infrastrukturen för kommunikation över Internet finns där och är etablerad. Det skulle betyda att vi mycket lätt kan sprida information och ställa frågor inom gruppen. E-posten ger möjlighet till snabb hantering av frågor. Man läser mailet, tar ett beslut om svaret och svarar direkt med vändande post. 16

19 Tyvärr fungerar det inte så i praktiken. Möjligen läser många våra utskick, men det är mycket få som svarar direkt. Vi har många exempel på mailutskick av erbjudanden om olika aktiviteter där det önskade svaret är ja eller nej. Ändå tvingas vi ofta skicka påminnelser både en och två gånger innan vi får ett svar. Detta leder naturligtvis till mycket extra arbete för kansliet och en del av den möjliga effektiviseringen går förlorad. Några möjliga orsaker till varför vår erfarenhet av e-post inte tycks stämma med enkäten kan vara t.ex. Man använder inte e-posten på ett rationellt sätt. I stället för att ta ett beslut och svara direkt väntar man och lägger beslutet åt sidan till senare. Ofta kommer inget senare utan det hela glöms bort. Det kan naturligtvis också finnas tillfällen när man inte kan ta ett beslut direkt. Man är osäker eller ovan vid verktyget, dvs. mailprogrammet. Man har för dålig kunskap om hur man besvarar ett mail, öppnar en bifogad fil eller klickar sig vidare via en länk till en webbsida. Det kan handla om inställningen till e-post som betraktas som mindre viktigt, något man inte behöver svara på. Det kan också handla om prioritering, dvs. man tycker inte frågan är tillräckligt viktig för att besvaras Ett framtida problem med e-post Det finns också ett annat problem med e-post som tenderar att bli allt större - för många mail. Det är väldigt lätt att skicka ett mail och för säkerhets skull skickar man också en kopia till alla och envar, bara som information. Problemet är att man därmed också belastar mottagaren. Han måste anslå allt mer tid till att läsa, sortera, besvara och slänga mail. Om han inte gör det rationellt riskerar inkorgen snabbt att svämma över av alla kopior och oönskade skräpmail och viktiga mail försvinner i röran. Lösningen är att rationalisera sin e-posthanterig. 17

20 Man måste bygga upp undermappar där man sorterar sina inkommande mail Man måste ägna en stund varje dag åt att läsa, sortera och besvara sina mail. Man måste uppfostra dom som överdriver skickandet av kopior i tid och otid, vara tydlig och be att få slippa bli informerad. Man måste vara försiktig med hur man använder sin e-postadress när man surfar runt på Internet. Det är mycket lätt att hamna på en e-postlista för skräppost och sedan rullar det på. 7.2 Resultat av verksamhetsanalysen Metoden med intervjuer med företagaren och uppdelningen av resonemanget i tre nivåer fugerade bra och gav en god inblick i hur företaget fungerar och vilka hjälpmedel man använder för att driva verksamheten. Vi kan konstatera att samtliga intervjuade företag har mycket god kontroll på Verksamheten, dvs. vad som skall göras. I något fall kan diskuteras om företaget verkligen har en genomarbetad strategi och affärsidé för sin verksamhet, framför allt gäller det den framtida utvecklingen av företaget. Det är inte helt ovanligt att verksamheten, -rullar på som vanligt. Speciellt de mindre företagen har ibland en närmast fatalistisk syn på verksamheten, -det går upp och ner och nya order kommer in mer eller mindre automatiskt. -det har fungerat på nuvarande sätt i många år och det gör det troligen framöver också. Uppenbarligen har det fungerat tillräckligt bra eftersom företaget existerar. Många är nöjda med den nuvarande utvecklingen och har inga som helst ambitioner att växa och bli större. Alla har Informationssystem som motsvarar de behov man har för att styra verksamheten. Oftast har dessa utvecklats under lång tid och anpassats underhand. De fungerar väl och man har god kontroll över systemen. Det finns en naturlig och sund inställning till att inte ändra och peta i systemen så länge de fungera bra. Som exempel kan nämnas att de flesta har någon form av MPS-system. 18

21 När det gäller Informationsteknik har man som regel en kombination av ITlösningar och manuella system. Det är vanligt med datoriserade MPS-system. Dessa innehåller t.ex. kundorder, produktionsplanering, inköpsstöd, offertstöd m.m. medan lager för insatsvaror ofta sköts manuellt. Med något enda undantag anser vi att de intervjuade företagen har den informationsteknik man behöver för att klara dagens behov. Naturligtvis skulle man teoretiskt kunna vidareutveckla både informationssystem och informationstekniken hos många av företagen. Man måste dock komma ihåg att en sådan satsning kostar mycket tid och pengar och det handlar definitivt inte bara om att köpa ny hårdvara och program. Den stora kostnaden både i tid och pengar är att lära sig använda tekniken på ett rationellt sätt, att fylla systemen med grundinformation och att öva, öva och öva. Företagarna är mycket klara på detta faktum och väljer därför i de flesta fall att avvakta och köra vidare med det man redan har. Det finns en fara i ett sådan beteende, nämligen att man halkar efter andra som satsar på modernare system som ger dem konkurrensfördelar. Ett enkelt sätt att beskriva detta är att jämföra med en gammaldags skogshuggare som hugger och hugger utan att märka att yxan blir allt slöare. För att kunna hänga med de andra arbetar han ännu hårdare och ännu längre i stället för att stanna upp ett tag och slipa sin yxa eller köpa en motorsåg. 7.3 IT-mognaden hos företagen I en grupp av ca 90 verkstadsföretag finns det stor spridning på IT-mognaden. Bland de stora företagen finns oftast en hög kunskap om IT och användning av IT är en naturlig del av verksamheten. Bland de mindre varierar det betydligt mer och många av de små har liten erfarenhet och insikt om möjligheterna med IT. 19

22 7.4 Hinder för en ökad IT-användning Tiden räcker inte till I det lilla företaget är det oftast en person som är ansvarig för allt, planering, kundkontakter, offerter, leverantörskontakter, inköp, beredning, produktion. Detta måste alltid prioriteras. Det blir helt enkelt inte tid till att fundera över hur nya IThjälpmedel skulle kunna förenkla verksamheten. Inga skrivbordsmänniskor eller teoretiker Småföretagare är oftast mycket skickliga inom sitt speciella gebit, de är mycket goda yrkesmän med stor kunskap och gedigen erfarenhet av maskiner, material och produktionsmetoder. De har ofta en praktisk bakgrund och stor vana vid att lösa praktiska problem. Att sitta och knappa på datan är inte lika självklart för dem som för de mer teoretiskt inriktade. Är man inte van att skriva på ett tangentbord och leta sig fram i menyer och bland logiska sökmotorer blir detta naturligtvis ett hinder. IT-strul som skrämmer Det finns nästan ingen som inte varit med om att det ibland strular med datorer, program eller tillbehör. En PC är förvisso en mycket komplicerad apparat och man kan ibland förvånas att det alls fungerar. Förr eller senare råkar alla ut för att datan slutar fungera. Vart vänder man sig, är det fel på programvaran eller hårdvaran, hur beskriver man felet när man inte ens kan språket, var det jag som gjorde fel? Oftast inträffar strulet när man förändrar något, man installerar en ny programvara eller ett nytt tillbehör. Det finns hur många historier som helst om strul med IT och av detta kan man endast dra en slutsats. Det är alldeles för krångligt och svårt för den vanlige användaren att förstå vad som händer när datan slutar fungera. Även professionella servicecentra kan ibland få ägna många timmar åt att lösa konstigheter. Sånt skrämmer. Det är anmärkningsvärt att vi accepterar den djungel av hårdvara, kontakter, programvaror och drivrutiner och den erbarmliga standard som etablerats. Varje leverantör ser endast till sitt eget trånga perspektiv och bryr sig endast i andra hand om den vanlige användaren. Därmed överlämnar man till användaren att från detta utbud sätta samman ett fungerande system som passar hans behov. 20

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB

Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Presentation av RegionIT Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB Ingalill Ebbesson Ing-Mari Karlsson Det regionala utvecklingsprojekt drivs av IUC i Gnosjöregionen AB med finansiellt stöd av

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Allmänna krav. Den optimala Portalen för SME

Allmänna krav. Den optimala Portalen för SME Viktiga generella användarkaraktäristika Användaren ( besökaren) är extremt målinriktad När användaren kommer till en sida, ignoreras navigationshjälpmedel och allmänna designelement, fokus ligger på att

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Citrix Metaframe 4 Programvaror 4 Mail 4 Skype 4 Kontakt 4 D enna information

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Utbildning 5 kronan Ett enklare sätt att registrera!

Utbildning 5 kronan Ett enklare sätt att registrera! Utbildning 5 kronan Ett enklare sätt att registrera! Introduktion till Del 1 och Del 2. 10 sidor 1/10 Del 1: Epost med länk Epost inboxen (den ni har valt att använda), finns en länk/knapp som skickar

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

TIME CARE POOL. Användarhandledning för vikarier

TIME CARE POOL. Användarhandledning för vikarier TIME CARE POOL Användarhandledning för vikarier Allmänt De moment som du som vikarie skall göra i Time Care Pool gör du via en websida som du når via Göteborg Stadens nätverk (www.personalingangen.goteborg.se)

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Installation av Storegate Online Backup.

Installation av Storegate Online Backup. Installation av Storegate Online Backup. QBRITS Bastjänst inkluderar en backuptjänst för din lokala dator. Installationen av Storegate Online Backup är mycket enkel men det kan finnas vissa inställningar

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet Informationsindex Kommunens Kvalitet i Korthet 00 Informationsindex 00 Informationsindex är ett av måtten i KF:s kvalitetsredovisning. Syftet med informationsindex är att kunna visa en samlad bild av starka

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo Bemanningspoolen förskola/skola/måltidsservice Tel. 031-366 33 03/29 vikariepool.barn.ungdom@afh.goteborg.se

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer