LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION"

Transkript

1 LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION PRODUKTINFORMATION 2015

2 INNEHÅLL Byggd för att vara inbyggd... 3 LogTrade 2.0 i korthet... 4 BYGGD FÖR ATT VARA INBYGGD Tio skäl att välja det inbyggda TA-systemet... 5 Smarta funktioner... 6 Fler fördelar... 9 Frågor och svar om LogTrade LogTrade 2.0 stödjer följande transportörer och produkter i Sverige Produktöverblick En pionjär inom transportadministration Mer information Är transporter viktiga för ditt företag Är du mån om att allt från bokning till uppföljning sker så smidigt och effektivt som möjligt Använder företaget någon typ av affärssystem I så fall har vi lösningen. LogTrade 2.0 kan jämföras med en inbyggd bilstereo. På samma sätt som stereon är en del av bilen är LogTrade 2.0 en del av affärssystemet. Därmed slipper du och dina kollegor hantera två produkter. Samtidigt sparar företaget tid och pengar. I den här broschyren kan du läsa mer om vad ditt företag vinner på att använda LogTrade 2.0. Referenser och mer information finns på logtrade.se. Välkommen till det inbyggda TA-systemet! Fredrik Svedberg Vd, LogTrade 3

3 TIO SKÄL ATT VÄLJA DET INBYGGDA TA-SYSTEMET 1 INBYGGD I AFFÄRSSYSTEMET LogTrade 2.0 är utvecklat och anpassat för att ingå som en integrerad del i företagets affärs system. Därmed är LogTrade 2.0 länken mellan ditt företags affärssystem och transportörerna. Det är detta som skiljer vårt system från konkurrerande lösningar. 2 BEKYMMERSFRI DRIFT Molnsystemet LogTrade 2.0 erbjuder bekymmersfri drift, hög funktionalitet, realtidskommunikation via webbservice och automatiska uppdateringar. 3 SPARAR TID OCH PENGAR Med LogTrade 2.0 är det smidigt att boka hämtning, skriva ut frakthandlingar och etiketter samt överföra elektronisk transportinformation till transportören. Det sparar tid och pengar. 4 DU SLIPPER HANTERA TVÅ PRODUKTER LogTrade 2.0 är en del av ditt företags affärssystem. På så sätt slipper du och dina kollegor hantera två produkter. 5 PLUG AND PLAY KOM IGÅNG DIREKT Det är vanligt med tidsödande installationer i samband med inköp av nya IT-system, men det gäller inte LogTrade 2.0. I många fall är användaren igång några timmar efter beställning. LOGTRADE 2.0 I KORTHET LogTrade 2.0 är marknadens modernaste molnsystem för transportadministration. Du kan enkelt välja, beställa, spåra, överblicka och analysera transporter elektroniskt och i realtid. Det som skiljer LogTrade 2.0 från konkurrenterna är att vår lösning är inbyggd i affärssystemet. På så sätt sparar ditt företag tid och pengar. LogTrade 2.0 kan med fördel integreras med affärssystem, lagersystem eller nätbutik, via 4 moderna webbservice-gränssnitt som är baserade på SOAP. LogTrade 2.0 har stöd för fler än transportörer i Norden. Och det är enkelt för ditt företag att lägga in egna samarbetspartners. En annan fördel är att systemet passar alla transportbehov från en handfull till tusentals sänd ningar per dag. 6 ENKEL ATT LÄRA SIG ENKEL ATT ANVÄNDA Eftersom LogTrade 2.0 är inbyggt i ditt företags affärssystem känner du och dina kollegor igen uppbyggnad, grafisk form och kommandon. Det gör att LogTrade 2.0 är enkelt att lära sig och använda. 7 TRANSPORTÖRSNEUTRALT SYSTEM LogTrade 2.0 har stöd för fler än transportörer i Norden. Dessutom kan ditt företag lägga in egna transportörer. 8 VÄXER MED DITT FÖRETAG Med LogTrade 2.0 är det enkelt att lägga till funktioner samt öka eller minska antalet sändningar i takt med att ditt företags behov förändras. 9 FÖRBEREDD FÖR DEN FJÄRDE GENERATIONENS AFFÄRSSYSTEM Allt fler affärssystem flyttar över till molnet. LogTrade 2.0 fungerar utmärkt som molnlösning inbyggd i den fjärde generationens affärssystem. 10 SUPPORT FRÅN AX TILL LIMPA LogTrades support hjälper ditt företag med allt från att komma igång till att ändra inställ ningar vid byte av transportör. Givetvis är vi även tillgängliga när du och dina kollegor undrar över något som gäller den dagliga användningen av systemet. 5

4 SMARTA FUNKTIONER LogTrade 2.0 innehåller ett stort antal praktiska funktioner och tilläggstjänster. På de följande sidorna finner du flera konkreta exempel på hur ditt företag kan spara tid och pengar genom effektiv transportadministration. 1. AUTOMATISK PRISBERÄKNING Vad kostar transporten Med Automatisk prisberäkning får du svar på vad en transport kostar i samband med att du skapar sändningen. Det går att beräkna priser för samtliga transportörer. Informationen kan användas för att fakturera ditt företags kund, utan att du behöver vänta på transportörens faktura. Funktionen sparar det beräknade priset i funktionen Control Tower, som underlag för statistik och uppföljning. På det här sättet får du god överblick över den totala transportkostnaden, samtidigt som kostnaden kan brytas ner per transportör eller kund. Och eftersom priset kommuniceras till affärssystemet får du möjlighet till ännu bättre beräkningar av lönsamhet per order och kund. Målgrupp: Samtliga transportköpare. 2. AVISERING Service till kunderna och sparad tid Funktionen Avisering innebär att du kan informera godsmottagaren automatiskt via e-post eller SMS och det fungerar på samma sätt med alla transportörer som ditt företag använder. Via en länk i aviseringen ser din kund var leveransen befinner sig, utan att han eller hon behöver kontakta ditt företag. Det här sparar tid för båda parter. Det går även att skicka aviseringar vid andra tillfällen, exempelvis till ansvarig säljare i samband med att godset har blivit levererat. E-handelsföretag har också användning av funktionen. Om ett paket har legat exempelvis tio dagar på ett utlämningsställe kan e-handlaren få besked om det, vilket ger möjlighet att vidta åtgärder. Ett exempel är att skicka en påminnelse till kund. Oavsett vilken transportör eller produkt som används i LogTrade 2.0 kan aviseringar ha samma grafiska profil och skickas ut vid olika händelser. På så sätt får ditt företag ytterligare en marknadsföringskanal. Målgrupp: Samtliga transportköpare. 3. KONSOLIDERING Sammanslagning av sändningar Konsolidering slår ihop sändningar som under en och samma dag skickas till samma mottagare med respektive transportör och tjänst. Det sker exempelvis genom att två sändningar görs om till en sändning med två kollin något som pressar ner transportkostnaderna. Målgrupp: Företag med många paketsändningar till återkommande kunder (B2B Paket). 4. RETURHANTERING Lägre kostnader och mindre arbete LogTrade har ett avancerat stöd för transportörernas returtjänster. Returdokument kan antingen bifogas i samband med leveranser eller skickas elektroniskt till kunden. Om leveransen avser ett land utanför EU erbjuder systemet stöd för samlastning (mantel) och returer till lokal hubb. Returhantering gör att ditt företag sparar tid och pengar genom att slippa hantera enstaka retursändningar över landsgränserna. Målgrupp: E-handel, företag som levererar paket till konsument (B2C) samt företag som tar emot utbytesprodukter i retur. 5. BUSINESS RULES Uppföljning och kontroll Business Rules automatiserar och effektiviserar arbetsmomenten Val av transportör och Val av tjänst. Resultatet är ännu bättre uppföljning och kontroll, samtidigt som företaget säkerställer att ett eller flera utlastningsställen alltid arbetar efter enhetliga regler och processer i samband med leverans av gods. Business Rules väljer automatiskt, och efter fördefinierade inställningar, transportör, tjänst och tilläggstjänster samt summerar och konsoliderar information till sändningar. Exempel på inställningar: val av transportör och tjänst baserat på antal kollin, kundtyp, mottagarland, mottagarort, vikt, volym och produkt. Målgrupp: Kunder som vill säkerställa att den mest lämpliga produkten väljs utifrån givna parametrar. 6. DIREKTLEVERANS All kundkontakt på ett ställe Direktleverans möjliggör leveranser direkt från leverantör till respektive mottagare. Det här minskar antalet arbetsmoment och behovet av egen lageryta. I samband med att en order läggs skickas den tillsammans med en länk 6 7

5 till ditt företags leverantör. När leveransen är klar kompletterar leverantören sändningen med exempelvis vikt och volym samt skriver ut korrekta transporthandlingar. Sändningen bokas till fördefinierad transportör och levereras direkt till kund. Därmed får ditt företag möjlighet att ha all kundkontakt, samtidigt som andra sköter leveranserna. Målgrupp: E-handel, legoproduktion och företag som vill leverera direkt från leverantörer till slutkunder. 7. FAKTURAKONTROLL Hitta avvikelser i transportfakturorna Att läsa in elektroniska fakturor från transportörer är ett bra sätt att identifiera avvikelser. Du jämför den sparade sändningsinformationen i LogTrade 2.0 med informationen i fakturan. Om uppgifterna skiljer sig mer än vad som är tillåtet får du en indikation från systemet. På det här sättet kan du fokusera fakturakontrollen på de sändningar som avviker. Därmed behöver du inte kontrollera alla fakturor. Exempel: Angiven vikt i transportbokningen är 100 kilo, men transportörens fakturera är baserad på 150 kilo. Du får en indikation på avvikelsen. Du kan även kombinera funktionerna Fakturakontroll och Prisberäkning. Genom att jämföra beräknat pris med fakturerat pris går det att identifiera felaktiga tillval inom exempelvis avgifter och tillval. Systematisk användning av Fakturakontroll sparar tid, samtidigt som ditt företag minskar transportkostnaderna. Målgrupp: Transportköpare som vill effektivisera processer och minska transportkostnader. 8. GRUPPUTSKICK Smidig lösning vid repetitiva sändningar Grupputskick gör det enkelt att skicka liknande sändningar till många mottagare, med minimalt manuellt arbete. Målgrupp: Tryckerier, presentreklamsleverantör och andra företag med repetitiva sändningar. 9. INBOUND Kontroll över ingående leveranser Funktionen Inbound säkerställer att leverantörerna använder de transportörer som ditt företag har avtal med. Det sker genom att systemet konfigureras på ett sätt som gör det enkelt för leverantörerna att boka transporter med utvalda transportörer. Resultatet är ökade godsvolymer, vilket bland annat leder till lägre transportkostnader. En annan fördel är ökad precision inom godsmottagning och produktionsplanering. Det är möjligt tack vare förbättrad information om inleveranserna. Eftersom inköpen kan göras exklusive frakt får du även större insyn i artiklarnas verkliga inköpskostnader. Inbound lämpar sig bäst när ditt företag använder LogTrade 2.0 som en del av affärssystemet. I samband med att en inköpsorder skapas registreras underlaget för transporten. Sedan skickas ordern till leverantören, tillsammans med en länk. När leveransen är klar kompletterar leverantören sändningen med uppgifter om exempelvis vikt och volym. Därefter har du full kontroll på dina inkommande sändningar. Funktionen Control Tower ger aktuell status för varje sändning. Målgrupp: Större företag och organisationer med många inleveranser. FLER FÖRDELAR EDI Automatisk överföring av information till respektive transportör Normalt skickas EDI-informationen när godset hämtas. LogTrade kan ställas in så att denna information överförs automatiskt till respektive transportör en eller flera gånger per dag eller sändning för sändning. Målgrupp: Alla som skickar gods. FARLIGT GODS Rätt information på fraktsedel och etikett Det är viktigt att farligt gods hanteras på ett säkert och effektivt sätt. LogTrade 2.0 har ett avancerat stöd för farligt gods. Systemet följer transportörens instruktioner per produkt och ser dels till att rätt information överförs elektroniskt, dels att informationen finns med på fraktsedel och etikett. Målgrupp: Alla som skickar farligt gods. INTEGRATED PRINTING Dator i Malmö utskrift i Skövde Integrated Printing ger möjlighet att styra utskrifter mot flera packstationer, lager och partners direkt från affärs- eller lagersystemet. Vinnaren är ditt företag som effektiviserar transportadministrationen och får kontroll över alla utskriftsenheter, oavsett geografisk placering. Målgrupp: Alla som skickar gods. MALLAR Återanvändning sparar tid Skickar ditt företag ofta sändningar till samma mottagare, med samma transporttjänst eller med samma innehåll Då kan du spara tid genom att använda LogTrades inbyggda funktion för Mallar. Det är bara att registrera en sändning och spara den som mall. Sedan återanvänder du mallen varje gång du skickar en sändning. Målgrupp: Alla som skickar gods. SMARTA MAPPAR Skräddarsydd uppföljning av transporter Med funktionen Smarta mappar väljer du hur transportinformationen i LogTrade 2.0 ska presenteras. Ställ in informationen på önskat sätt och spara sedan inställningarna. En möjlighet är att se alla sändningar med en viss transportör som är hämtade men inte levererade. En annan är att visa alla sändningar som skickas till en viss kund. En tredje möjlighet är att dela informationen med din kund. För att det sistnämnda ska fungera krävs att även din kund använder LogTrade 2.0. Målgrupp: Alla som skickar gods. Produkter, funktioner och tilläggstjänster förändras löpande. Se detaljerad information för respektive version. 8 9

6 FRÅGOR OCH SVAR OM LOGTRADE 2.0 Internet och tillgänglighet Går det att använda LogTrade 2.0 utan att vara ansluten till nätet LogTrade 2.0 är ett molnbaserat TA-system och kräver därmed anslutning till internet. Vilka webbläsare stödjer LogTrade 2.0 Internet Explorer, Firefox, Google Chrome och Safari. LogTrade 2.0 är ett molnsystem. Vad innebär det för tillgängligheten LogTrade 2.0 erbjuder hög driftsäkerhet. Under den senaste treårsperioden har systemet haft en tillgänglighet på 99,98 procent. Sändning och abonnemang Vad är en sändning Med en sändning menas när ett sändnings-id eller ett kolli-id har skapats för aktuell transportör. Ett id anses ha skapats oavsett om det lagras, skrivs ut eller överförs elektroniskt via tjänsten. Vad innebär högsta antal sändningar Vart och ett av LogTrades abonnemang har ett högsta antal sändningar. Mer information finns under rubriken Produktöverblick på sidan 14. Vad händer om vårt företag har fler sändningar än vad som anges i avtalet Om antalet sändningar inom en sammanhängande period om tolv månader överstiger det antal som anges i abonnemangsavtalet, uppgraderas abonnemanget per automatik. Det sker genom att kunden flyttas över till närmaste större abonnemang som täcker uppnått antal sändningar. Uppgraderingen sker från det datum när antalet sändningar översteg antalet i avtalet. Efter uppgraderingen betalar kunden den högre abonnemangsavgiften enligt gällande prislista. Använder företag med ett fåtal sändningar per dag samma abonnemang som godsavsändare med tusentals sändningar dagligen LogTrade 2.0 är tillgängligt i tre abonnemang: Basic, Standard och Enterprise. Högsta antalet sändningar per månad är i Basic, i Standard och i Enterprise. Har ditt företag fler än sändningar per månad erbjuder vi ett skräddarsytt abonnemang. Därmed är du alltid säker på att få ett abonnemang som stämmer överens med behovet. Funktioner och fördelar Finns det stöd i LogTrade 2.0 för att använda egna transportörer Fler än transportörer är registrerade i LogTrade 2.0. Om ditt företags transportörer inte finns bland dessa kan du registrera egna transportörer, skriva ut etiketter och fraktsedlar samt överföra information som EDI/XML eller via e-post. Har LogTrade 2.0 en funktion för konsolidering. Denna funktion konsoliderar alla order till minimalt antal sändningar. Resultatet är minskad miljöpåverkan, ökad överblick och bättre transportekonomi samt effektivare hantering. Vad gäller för utskrifter och överföring av information För utskrifter krävs att användaren laddar ner och installerar LogTrades utskriftsprogramvara i Windows-miljö, alternativt använder en funktion för utskrifter via formatet pdf. När det gäller överföring av information från överordnat system/affärssystem krävs att informationen översänds enligt LogTrades format och kommunikationssätt. Sändningsdata lagras i tre månader. Kan vi använda LogTrade 2.0 för att skicka gods från fler länder än Sverige LogTrade 2.0 finns i olika versioner. Det går bra att komplettera en svensk version med stöd som gör det möjligt att skicka gods från flera olika länder. En annan möjlighet är att beställa en separat version av LogTrade 2.0 för varje önskat land. Kontakta LogTrade för mer information. Råd och support Passar LogTrade 2.0 vårt företag LogTrade 2.0 passar bäst för företag som skickar gods regelbundet, har flera transportörer (oftast räcker det med att företaget har en transportör som hämtar godset och en eller flera andra som hanterar returerna) och vill ha en integrerad och automatiserad TA-lösning, det vill säga arbeta i sitt affärssystem. Eftersom LogTrade 2.0 är skalbart passar systemet både för företag som skickar ett fåtal sändningar per dag och stora godsavsändare med tusentals sändningar dagligen. Hur kommer vi igång med LogTrade 2.0 LogTrades medarbetare hjälper dig. Vi kontrollerar att du har rätt uppgifter registrerade och att kommunikationen mellan ditt företag och transportören fungerar optimalt. Hur får vi tillgång till LogTrade 2.0 Det sker enklast via logtrade.se. Produkten och leverantören På vilket eller vilka sätt skiljer sig LogTrade 2.0 från andra TA-system på marknaden LogTrade 2.0 är inbyggd i affärssystemet. På så sätt sparar ditt företag tid och pengar. Lägg till det att LogTrade 2.0 är marknadens modernaste molnsystem för transportadministration. Vilket företag ligger bakom LogTrade 2.0 LogTrade BarLink AB svarar för utveckling, drift och support av systemet. Företaget är en av pionjärerna inom transportadministration. Under mer än tjugo år på marknaden har LogTrade utvecklat nära relationer med kunder, affärssystem, återförsäljare och transportörer

7 LOGTRADE 2.0 STÖDJER FÖLJANDE TRANSPORTÖRER OCH PRODUKTER I SVERIGE BRING Bulksplit Cargo CarryOn Budget CarryOn Business CarryOn Business BulkReturn CarryOn Business BulkSplit CarryOn Business BulkSplit CarryOn Business Pallet CarryOn Business Pallet CarryOn Business Return CarryOn Business CarryOn HomeShopping CarryOn HomeShopping BulkReturn CarryOn HomeShopping BulkSplit CarryOn HomeShopping Bulksplit Home CarryOn HomeShopping Bulksplit Mini CarryOn HomeShopping Return Frigo Groupage Groupage Groupage Inrikes Home Delivery Curbside Home Delivery Curbside Evening Home Delivery Curbside Express Home Delivery Double Indoor Home Delivery Double Indoor Evening Home Delivery Indoor Light Home Delivery Single Indoor Home Delivery Single Indoor Evening Partload Return Home Delivery DB SCHENKER DB SCHENKERcoldsped DB SCHENKERsystem (fd. Comfort) DB SCHENKERdirect DB SCHENKERflow DB SCHENKERparcel Logistikpaket DB SCHENKERparcel, DB SCHENKERprivpak Hem Dag DB SCHENKERprivpak Hem Dag med avisering DB SCHENKERprivpak Hem Kväll med avisering DB SCHENKERprivpak Ombud Ekonomi DB SCHENKERprivpak Ombud Standard Retur DB SCHENKERprivpak Ombud Standard DB SCHENKERprivpack Terminal DB SCHENKERprivpak Till jobbet DB SCHENKERprivpak Ombud Ekonomi Retur DB SCHENKERpallet DHL EXPRESS (EUROPA) B2C Domestic Express Domestic Express 09:00 Domestic Express 10:30 Domestic Express 12:00 Economy Select Express Envelope Express Worldwide Express 09:00 Express 10:30 Express 12:00 Globalmail Business Medical Express DHL FREIGHT Euroconnect Euroconnect Plus Euroconnect Spridning DHL Paket DHL Pall DHL Parti DHL Stycke DHL Home Delivery DHL Home Delivery Retur DHL Service Point DHL Service Point Retur DSV ROAD e-pallet e-parcel Inrikes Partigods Inrikes Styckegods Utrikes Partigods Utrikes Styckegods Daily Schedule F12 POSTEN Brev AF - Brevpostförskott RR Rekommenderat brev LX Expressbrev VV Värdebrev 47 EMS International Express 78 Varubrev Klimatekonomisk 86 Varubrev 1:a-klass 11 Varubrev Ekonomibrev POSTNORD LOGISTICS 19 MyPack 24 MyPack Return 26 Paket utan kvittens 31 DPD Företagspaket 09:00 14 DPD Företagspaket 12:00 15 DPD Företagspaket 32 Hempaket 22 Hempaket Retur 37 Tompallsdistribution 42 Expresspaket 48 InNight 49 InNight Reverse 51 Comeback 52 PALL.ETT 53 PALL.ETT Special 54 PALL.ETT+ 57 DPD Företagspaket Special 58 InNight Forwarding 59 Retail Delivery 69 InNight Systemtransporter 81 Lokal Åkeritjänst Pall 82 Lokal Åkeritjänst Paket 83 Styckegods 88 DPD Utrikes 91 Postpaket utrikes FLER TRANSPORTÖRER Fler transportörer kan aktiveras mot avgift. Exempel: Dachser Danske Fragtmaend GLS Itella OnRoad TNT UPS EGEN TRANSPORTÖR Möjlighet att registrera egna transportörer med stöd för Etikettutskrift, SIS-fraktsedel, CMR och tullunderlag. Möjlighet att även registrera stöd för EDI/XMLöverföring mot tilläggsavgift

8 PRODUKTÖVERBLICK Basic Antal sändningar / månad Stöd för standardtransportörer på den svenska marknaden Elektronisk bokning Utskrift av dokument och etiketter Utskrift på laserskrivare och etikettskrivare Överföring av elektronisk transportinstruktion Validering av data Register för licenstagare med inställningar Antal användare Antal avsändare Register för mottagare Alternativa hämtnings- och leveransadresser Unika kundnummer per produkt och avsändare Register för kollislag och varuslag Egendefinerad transportör Elektronisk tidtabell Leveransavisering via Stöd för farligt gods Stöd för returprodukter Sökning och visning av sändningar Integration via LogTrade Partner Support Integrated Printing Control Tower statistik- och uppföljningsportal Godssökning Ready to Ship Inbound Tilläg Automatisk prisberäkning Fakturakontroll Utskrift, pdf Mail avisering, inklusive SMS Notifiering Business rules Integration via andra interface Batchimport av sändningar, Excel (grupputskick) Extra transportörer Egendefinerad transportör med elektronisk kommunikation Extra användare Transportörer Danmark Transportörer Norge Transportörer Tyskland Under mer än tjugo år på marknaden har LogTrade utvecklat nära relationer med kunder, affärssystem, återförsäljare och transportörer. LogTrade har fler än kunder i Norden. Vår produkt är inbyggd i flera av marknadens främsta affärssystem. Dessutom har vi standardkopplingar till ett stort antal andra affärssystem. LogTrades partnernätverk består av ett hundra tal återförsäljare. MER INFORMATION Kontakta någon av oss, så berättar vi mer om vad ditt företag vinner på att använda LogTrade 2.0. FREDRIK SVEDBERG VD Telefon: Konsolidering Statistikrapport 14 Standard Enterprise EN PIONJÄR INOM TRANSPORT- ADMINISTRATION KLAS SJÖBERG FÖRSÄLJNINGSANSVARIG Telefon: MARCUS WIGREN PARTNER ANSVARIG Telefon:

9 LogTrade BarLink AB Jungmansgatan 12 (World Trade Center) Malmö

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER Sidrubrik REFERENSTIDNING NUMMER 1-2014 EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER AROM-DEKOR KEMI har avancerad orderhantering via Visma Administration och Unifaun Online SID. 12 LEILA S GENERAL STORE

Läs mer

Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter

Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter Ett modernt TA-system Web-TA Bas Web-TA Retur Web-TA NostraNet Tillvalstjänster Transportinstruktionerna överförs elektroniskt

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer