LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION"

Transkript

1 LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION PRODUKTINFORMATION 2015

2 INNEHÅLL Byggd för att vara inbyggd... 3 LogTrade 2.0 i korthet... 4 BYGGD FÖR ATT VARA INBYGGD Tio skäl att välja det inbyggda TA-systemet... 5 Smarta funktioner... 6 Fler fördelar... 9 Frågor och svar om LogTrade LogTrade 2.0 stödjer följande transportörer och produkter i Sverige Produktöverblick En pionjär inom transportadministration Mer information Är transporter viktiga för ditt företag Är du mån om att allt från bokning till uppföljning sker så smidigt och effektivt som möjligt Använder företaget någon typ av affärssystem I så fall har vi lösningen. LogTrade 2.0 kan jämföras med en inbyggd bilstereo. På samma sätt som stereon är en del av bilen är LogTrade 2.0 en del av affärssystemet. Därmed slipper du och dina kollegor hantera två produkter. Samtidigt sparar företaget tid och pengar. I den här broschyren kan du läsa mer om vad ditt företag vinner på att använda LogTrade 2.0. Referenser och mer information finns på logtrade.se. Välkommen till det inbyggda TA-systemet! Fredrik Svedberg Vd, LogTrade 3

3 TIO SKÄL ATT VÄLJA DET INBYGGDA TA-SYSTEMET 1 INBYGGD I AFFÄRSSYSTEMET LogTrade 2.0 är utvecklat och anpassat för att ingå som en integrerad del i företagets affärs system. Därmed är LogTrade 2.0 länken mellan ditt företags affärssystem och transportörerna. Det är detta som skiljer vårt system från konkurrerande lösningar. 2 BEKYMMERSFRI DRIFT Molnsystemet LogTrade 2.0 erbjuder bekymmersfri drift, hög funktionalitet, realtidskommunikation via webbservice och automatiska uppdateringar. 3 SPARAR TID OCH PENGAR Med LogTrade 2.0 är det smidigt att boka hämtning, skriva ut frakthandlingar och etiketter samt överföra elektronisk transportinformation till transportören. Det sparar tid och pengar. 4 DU SLIPPER HANTERA TVÅ PRODUKTER LogTrade 2.0 är en del av ditt företags affärssystem. På så sätt slipper du och dina kollegor hantera två produkter. 5 PLUG AND PLAY KOM IGÅNG DIREKT Det är vanligt med tidsödande installationer i samband med inköp av nya IT-system, men det gäller inte LogTrade 2.0. I många fall är användaren igång några timmar efter beställning. LOGTRADE 2.0 I KORTHET LogTrade 2.0 är marknadens modernaste molnsystem för transportadministration. Du kan enkelt välja, beställa, spåra, överblicka och analysera transporter elektroniskt och i realtid. Det som skiljer LogTrade 2.0 från konkurrenterna är att vår lösning är inbyggd i affärssystemet. På så sätt sparar ditt företag tid och pengar. LogTrade 2.0 kan med fördel integreras med affärssystem, lagersystem eller nätbutik, via 4 moderna webbservice-gränssnitt som är baserade på SOAP. LogTrade 2.0 har stöd för fler än transportörer i Norden. Och det är enkelt för ditt företag att lägga in egna samarbetspartners. En annan fördel är att systemet passar alla transportbehov från en handfull till tusentals sänd ningar per dag. 6 ENKEL ATT LÄRA SIG ENKEL ATT ANVÄNDA Eftersom LogTrade 2.0 är inbyggt i ditt företags affärssystem känner du och dina kollegor igen uppbyggnad, grafisk form och kommandon. Det gör att LogTrade 2.0 är enkelt att lära sig och använda. 7 TRANSPORTÖRSNEUTRALT SYSTEM LogTrade 2.0 har stöd för fler än transportörer i Norden. Dessutom kan ditt företag lägga in egna transportörer. 8 VÄXER MED DITT FÖRETAG Med LogTrade 2.0 är det enkelt att lägga till funktioner samt öka eller minska antalet sändningar i takt med att ditt företags behov förändras. 9 FÖRBEREDD FÖR DEN FJÄRDE GENERATIONENS AFFÄRSSYSTEM Allt fler affärssystem flyttar över till molnet. LogTrade 2.0 fungerar utmärkt som molnlösning inbyggd i den fjärde generationens affärssystem. 10 SUPPORT FRÅN AX TILL LIMPA LogTrades support hjälper ditt företag med allt från att komma igång till att ändra inställ ningar vid byte av transportör. Givetvis är vi även tillgängliga när du och dina kollegor undrar över något som gäller den dagliga användningen av systemet. 5

4 SMARTA FUNKTIONER LogTrade 2.0 innehåller ett stort antal praktiska funktioner och tilläggstjänster. På de följande sidorna finner du flera konkreta exempel på hur ditt företag kan spara tid och pengar genom effektiv transportadministration. 1. AUTOMATISK PRISBERÄKNING Vad kostar transporten Med Automatisk prisberäkning får du svar på vad en transport kostar i samband med att du skapar sändningen. Det går att beräkna priser för samtliga transportörer. Informationen kan användas för att fakturera ditt företags kund, utan att du behöver vänta på transportörens faktura. Funktionen sparar det beräknade priset i funktionen Control Tower, som underlag för statistik och uppföljning. På det här sättet får du god överblick över den totala transportkostnaden, samtidigt som kostnaden kan brytas ner per transportör eller kund. Och eftersom priset kommuniceras till affärssystemet får du möjlighet till ännu bättre beräkningar av lönsamhet per order och kund. Målgrupp: Samtliga transportköpare. 2. AVISERING Service till kunderna och sparad tid Funktionen Avisering innebär att du kan informera godsmottagaren automatiskt via e-post eller SMS och det fungerar på samma sätt med alla transportörer som ditt företag använder. Via en länk i aviseringen ser din kund var leveransen befinner sig, utan att han eller hon behöver kontakta ditt företag. Det här sparar tid för båda parter. Det går även att skicka aviseringar vid andra tillfällen, exempelvis till ansvarig säljare i samband med att godset har blivit levererat. E-handelsföretag har också användning av funktionen. Om ett paket har legat exempelvis tio dagar på ett utlämningsställe kan e-handlaren få besked om det, vilket ger möjlighet att vidta åtgärder. Ett exempel är att skicka en påminnelse till kund. Oavsett vilken transportör eller produkt som används i LogTrade 2.0 kan aviseringar ha samma grafiska profil och skickas ut vid olika händelser. På så sätt får ditt företag ytterligare en marknadsföringskanal. Målgrupp: Samtliga transportköpare. 3. KONSOLIDERING Sammanslagning av sändningar Konsolidering slår ihop sändningar som under en och samma dag skickas till samma mottagare med respektive transportör och tjänst. Det sker exempelvis genom att två sändningar görs om till en sändning med två kollin något som pressar ner transportkostnaderna. Målgrupp: Företag med många paketsändningar till återkommande kunder (B2B Paket). 4. RETURHANTERING Lägre kostnader och mindre arbete LogTrade har ett avancerat stöd för transportörernas returtjänster. Returdokument kan antingen bifogas i samband med leveranser eller skickas elektroniskt till kunden. Om leveransen avser ett land utanför EU erbjuder systemet stöd för samlastning (mantel) och returer till lokal hubb. Returhantering gör att ditt företag sparar tid och pengar genom att slippa hantera enstaka retursändningar över landsgränserna. Målgrupp: E-handel, företag som levererar paket till konsument (B2C) samt företag som tar emot utbytesprodukter i retur. 5. BUSINESS RULES Uppföljning och kontroll Business Rules automatiserar och effektiviserar arbetsmomenten Val av transportör och Val av tjänst. Resultatet är ännu bättre uppföljning och kontroll, samtidigt som företaget säkerställer att ett eller flera utlastningsställen alltid arbetar efter enhetliga regler och processer i samband med leverans av gods. Business Rules väljer automatiskt, och efter fördefinierade inställningar, transportör, tjänst och tilläggstjänster samt summerar och konsoliderar information till sändningar. Exempel på inställningar: val av transportör och tjänst baserat på antal kollin, kundtyp, mottagarland, mottagarort, vikt, volym och produkt. Målgrupp: Kunder som vill säkerställa att den mest lämpliga produkten väljs utifrån givna parametrar. 6. DIREKTLEVERANS All kundkontakt på ett ställe Direktleverans möjliggör leveranser direkt från leverantör till respektive mottagare. Det här minskar antalet arbetsmoment och behovet av egen lageryta. I samband med att en order läggs skickas den tillsammans med en länk 6 7

5 till ditt företags leverantör. När leveransen är klar kompletterar leverantören sändningen med exempelvis vikt och volym samt skriver ut korrekta transporthandlingar. Sändningen bokas till fördefinierad transportör och levereras direkt till kund. Därmed får ditt företag möjlighet att ha all kundkontakt, samtidigt som andra sköter leveranserna. Målgrupp: E-handel, legoproduktion och företag som vill leverera direkt från leverantörer till slutkunder. 7. FAKTURAKONTROLL Hitta avvikelser i transportfakturorna Att läsa in elektroniska fakturor från transportörer är ett bra sätt att identifiera avvikelser. Du jämför den sparade sändningsinformationen i LogTrade 2.0 med informationen i fakturan. Om uppgifterna skiljer sig mer än vad som är tillåtet får du en indikation från systemet. På det här sättet kan du fokusera fakturakontrollen på de sändningar som avviker. Därmed behöver du inte kontrollera alla fakturor. Exempel: Angiven vikt i transportbokningen är 100 kilo, men transportörens fakturera är baserad på 150 kilo. Du får en indikation på avvikelsen. Du kan även kombinera funktionerna Fakturakontroll och Prisberäkning. Genom att jämföra beräknat pris med fakturerat pris går det att identifiera felaktiga tillval inom exempelvis avgifter och tillval. Systematisk användning av Fakturakontroll sparar tid, samtidigt som ditt företag minskar transportkostnaderna. Målgrupp: Transportköpare som vill effektivisera processer och minska transportkostnader. 8. GRUPPUTSKICK Smidig lösning vid repetitiva sändningar Grupputskick gör det enkelt att skicka liknande sändningar till många mottagare, med minimalt manuellt arbete. Målgrupp: Tryckerier, presentreklamsleverantör och andra företag med repetitiva sändningar. 9. INBOUND Kontroll över ingående leveranser Funktionen Inbound säkerställer att leverantörerna använder de transportörer som ditt företag har avtal med. Det sker genom att systemet konfigureras på ett sätt som gör det enkelt för leverantörerna att boka transporter med utvalda transportörer. Resultatet är ökade godsvolymer, vilket bland annat leder till lägre transportkostnader. En annan fördel är ökad precision inom godsmottagning och produktionsplanering. Det är möjligt tack vare förbättrad information om inleveranserna. Eftersom inköpen kan göras exklusive frakt får du även större insyn i artiklarnas verkliga inköpskostnader. Inbound lämpar sig bäst när ditt företag använder LogTrade 2.0 som en del av affärssystemet. I samband med att en inköpsorder skapas registreras underlaget för transporten. Sedan skickas ordern till leverantören, tillsammans med en länk. När leveransen är klar kompletterar leverantören sändningen med uppgifter om exempelvis vikt och volym. Därefter har du full kontroll på dina inkommande sändningar. Funktionen Control Tower ger aktuell status för varje sändning. Målgrupp: Större företag och organisationer med många inleveranser. FLER FÖRDELAR EDI Automatisk överföring av information till respektive transportör Normalt skickas EDI-informationen när godset hämtas. LogTrade kan ställas in så att denna information överförs automatiskt till respektive transportör en eller flera gånger per dag eller sändning för sändning. Målgrupp: Alla som skickar gods. FARLIGT GODS Rätt information på fraktsedel och etikett Det är viktigt att farligt gods hanteras på ett säkert och effektivt sätt. LogTrade 2.0 har ett avancerat stöd för farligt gods. Systemet följer transportörens instruktioner per produkt och ser dels till att rätt information överförs elektroniskt, dels att informationen finns med på fraktsedel och etikett. Målgrupp: Alla som skickar farligt gods. INTEGRATED PRINTING Dator i Malmö utskrift i Skövde Integrated Printing ger möjlighet att styra utskrifter mot flera packstationer, lager och partners direkt från affärs- eller lagersystemet. Vinnaren är ditt företag som effektiviserar transportadministrationen och får kontroll över alla utskriftsenheter, oavsett geografisk placering. Målgrupp: Alla som skickar gods. MALLAR Återanvändning sparar tid Skickar ditt företag ofta sändningar till samma mottagare, med samma transporttjänst eller med samma innehåll Då kan du spara tid genom att använda LogTrades inbyggda funktion för Mallar. Det är bara att registrera en sändning och spara den som mall. Sedan återanvänder du mallen varje gång du skickar en sändning. Målgrupp: Alla som skickar gods. SMARTA MAPPAR Skräddarsydd uppföljning av transporter Med funktionen Smarta mappar väljer du hur transportinformationen i LogTrade 2.0 ska presenteras. Ställ in informationen på önskat sätt och spara sedan inställningarna. En möjlighet är att se alla sändningar med en viss transportör som är hämtade men inte levererade. En annan är att visa alla sändningar som skickas till en viss kund. En tredje möjlighet är att dela informationen med din kund. För att det sistnämnda ska fungera krävs att även din kund använder LogTrade 2.0. Målgrupp: Alla som skickar gods. Produkter, funktioner och tilläggstjänster förändras löpande. Se detaljerad information för respektive version. 8 9

6 FRÅGOR OCH SVAR OM LOGTRADE 2.0 Internet och tillgänglighet Går det att använda LogTrade 2.0 utan att vara ansluten till nätet LogTrade 2.0 är ett molnbaserat TA-system och kräver därmed anslutning till internet. Vilka webbläsare stödjer LogTrade 2.0 Internet Explorer, Firefox, Google Chrome och Safari. LogTrade 2.0 är ett molnsystem. Vad innebär det för tillgängligheten LogTrade 2.0 erbjuder hög driftsäkerhet. Under den senaste treårsperioden har systemet haft en tillgänglighet på 99,98 procent. Sändning och abonnemang Vad är en sändning Med en sändning menas när ett sändnings-id eller ett kolli-id har skapats för aktuell transportör. Ett id anses ha skapats oavsett om det lagras, skrivs ut eller överförs elektroniskt via tjänsten. Vad innebär högsta antal sändningar Vart och ett av LogTrades abonnemang har ett högsta antal sändningar. Mer information finns under rubriken Produktöverblick på sidan 14. Vad händer om vårt företag har fler sändningar än vad som anges i avtalet Om antalet sändningar inom en sammanhängande period om tolv månader överstiger det antal som anges i abonnemangsavtalet, uppgraderas abonnemanget per automatik. Det sker genom att kunden flyttas över till närmaste större abonnemang som täcker uppnått antal sändningar. Uppgraderingen sker från det datum när antalet sändningar översteg antalet i avtalet. Efter uppgraderingen betalar kunden den högre abonnemangsavgiften enligt gällande prislista. Använder företag med ett fåtal sändningar per dag samma abonnemang som godsavsändare med tusentals sändningar dagligen LogTrade 2.0 är tillgängligt i tre abonnemang: Basic, Standard och Enterprise. Högsta antalet sändningar per månad är i Basic, i Standard och i Enterprise. Har ditt företag fler än sändningar per månad erbjuder vi ett skräddarsytt abonnemang. Därmed är du alltid säker på att få ett abonnemang som stämmer överens med behovet. Funktioner och fördelar Finns det stöd i LogTrade 2.0 för att använda egna transportörer Fler än transportörer är registrerade i LogTrade 2.0. Om ditt företags transportörer inte finns bland dessa kan du registrera egna transportörer, skriva ut etiketter och fraktsedlar samt överföra information som EDI/XML eller via e-post. Har LogTrade 2.0 en funktion för konsolidering. Denna funktion konsoliderar alla order till minimalt antal sändningar. Resultatet är minskad miljöpåverkan, ökad överblick och bättre transportekonomi samt effektivare hantering. Vad gäller för utskrifter och överföring av information För utskrifter krävs att användaren laddar ner och installerar LogTrades utskriftsprogramvara i Windows-miljö, alternativt använder en funktion för utskrifter via formatet pdf. När det gäller överföring av information från överordnat system/affärssystem krävs att informationen översänds enligt LogTrades format och kommunikationssätt. Sändningsdata lagras i tre månader. Kan vi använda LogTrade 2.0 för att skicka gods från fler länder än Sverige LogTrade 2.0 finns i olika versioner. Det går bra att komplettera en svensk version med stöd som gör det möjligt att skicka gods från flera olika länder. En annan möjlighet är att beställa en separat version av LogTrade 2.0 för varje önskat land. Kontakta LogTrade för mer information. Råd och support Passar LogTrade 2.0 vårt företag LogTrade 2.0 passar bäst för företag som skickar gods regelbundet, har flera transportörer (oftast räcker det med att företaget har en transportör som hämtar godset och en eller flera andra som hanterar returerna) och vill ha en integrerad och automatiserad TA-lösning, det vill säga arbeta i sitt affärssystem. Eftersom LogTrade 2.0 är skalbart passar systemet både för företag som skickar ett fåtal sändningar per dag och stora godsavsändare med tusentals sändningar dagligen. Hur kommer vi igång med LogTrade 2.0 LogTrades medarbetare hjälper dig. Vi kontrollerar att du har rätt uppgifter registrerade och att kommunikationen mellan ditt företag och transportören fungerar optimalt. Hur får vi tillgång till LogTrade 2.0 Det sker enklast via logtrade.se. Produkten och leverantören På vilket eller vilka sätt skiljer sig LogTrade 2.0 från andra TA-system på marknaden LogTrade 2.0 är inbyggd i affärssystemet. På så sätt sparar ditt företag tid och pengar. Lägg till det att LogTrade 2.0 är marknadens modernaste molnsystem för transportadministration. Vilket företag ligger bakom LogTrade 2.0 LogTrade BarLink AB svarar för utveckling, drift och support av systemet. Företaget är en av pionjärerna inom transportadministration. Under mer än tjugo år på marknaden har LogTrade utvecklat nära relationer med kunder, affärssystem, återförsäljare och transportörer

7 LOGTRADE 2.0 STÖDJER FÖLJANDE TRANSPORTÖRER OCH PRODUKTER I SVERIGE BRING Bulksplit Cargo CarryOn Budget CarryOn Business CarryOn Business BulkReturn CarryOn Business BulkSplit CarryOn Business BulkSplit CarryOn Business Pallet CarryOn Business Pallet CarryOn Business Return CarryOn Business CarryOn HomeShopping CarryOn HomeShopping BulkReturn CarryOn HomeShopping BulkSplit CarryOn HomeShopping Bulksplit Home CarryOn HomeShopping Bulksplit Mini CarryOn HomeShopping Return Frigo Groupage Groupage Groupage Inrikes Home Delivery Curbside Home Delivery Curbside Evening Home Delivery Curbside Express Home Delivery Double Indoor Home Delivery Double Indoor Evening Home Delivery Indoor Light Home Delivery Single Indoor Home Delivery Single Indoor Evening Partload Return Home Delivery DB SCHENKER DB SCHENKERcoldsped DB SCHENKERsystem (fd. Comfort) DB SCHENKERdirect DB SCHENKERflow DB SCHENKERparcel Logistikpaket DB SCHENKERparcel, DB SCHENKERprivpak Hem Dag DB SCHENKERprivpak Hem Dag med avisering DB SCHENKERprivpak Hem Kväll med avisering DB SCHENKERprivpak Ombud Ekonomi DB SCHENKERprivpak Ombud Standard Retur DB SCHENKERprivpak Ombud Standard DB SCHENKERprivpack Terminal DB SCHENKERprivpak Till jobbet DB SCHENKERprivpak Ombud Ekonomi Retur DB SCHENKERpallet DHL EXPRESS (EUROPA) B2C Domestic Express Domestic Express 09:00 Domestic Express 10:30 Domestic Express 12:00 Economy Select Express Envelope Express Worldwide Express 09:00 Express 10:30 Express 12:00 Globalmail Business Medical Express DHL FREIGHT Euroconnect Euroconnect Plus Euroconnect Spridning DHL Paket DHL Pall DHL Parti DHL Stycke DHL Home Delivery DHL Home Delivery Retur DHL Service Point DHL Service Point Retur DSV ROAD e-pallet e-parcel Inrikes Partigods Inrikes Styckegods Utrikes Partigods Utrikes Styckegods Daily Schedule F12 POSTEN Brev AF - Brevpostförskott RR Rekommenderat brev LX Expressbrev VV Värdebrev 47 EMS International Express 78 Varubrev Klimatekonomisk 86 Varubrev 1:a-klass 11 Varubrev Ekonomibrev POSTNORD LOGISTICS 19 MyPack 24 MyPack Return 26 Paket utan kvittens 31 DPD Företagspaket 09:00 14 DPD Företagspaket 12:00 15 DPD Företagspaket 32 Hempaket 22 Hempaket Retur 37 Tompallsdistribution 42 Expresspaket 48 InNight 49 InNight Reverse 51 Comeback 52 PALL.ETT 53 PALL.ETT Special 54 PALL.ETT+ 57 DPD Företagspaket Special 58 InNight Forwarding 59 Retail Delivery 69 InNight Systemtransporter 81 Lokal Åkeritjänst Pall 82 Lokal Åkeritjänst Paket 83 Styckegods 88 DPD Utrikes 91 Postpaket utrikes FLER TRANSPORTÖRER Fler transportörer kan aktiveras mot avgift. Exempel: Dachser Danske Fragtmaend GLS Itella OnRoad TNT UPS EGEN TRANSPORTÖR Möjlighet att registrera egna transportörer med stöd för Etikettutskrift, SIS-fraktsedel, CMR och tullunderlag. Möjlighet att även registrera stöd för EDI/XMLöverföring mot tilläggsavgift

8 PRODUKTÖVERBLICK Basic Antal sändningar / månad Stöd för standardtransportörer på den svenska marknaden Elektronisk bokning Utskrift av dokument och etiketter Utskrift på laserskrivare och etikettskrivare Överföring av elektronisk transportinstruktion Validering av data Register för licenstagare med inställningar Antal användare Antal avsändare Register för mottagare Alternativa hämtnings- och leveransadresser Unika kundnummer per produkt och avsändare Register för kollislag och varuslag Egendefinerad transportör Elektronisk tidtabell Leveransavisering via Stöd för farligt gods Stöd för returprodukter Sökning och visning av sändningar Integration via LogTrade Partner Support Integrated Printing Control Tower statistik- och uppföljningsportal Godssökning Ready to Ship Inbound Tilläg Automatisk prisberäkning Fakturakontroll Utskrift, pdf Mail avisering, inklusive SMS Notifiering Business rules Integration via andra interface Batchimport av sändningar, Excel (grupputskick) Extra transportörer Egendefinerad transportör med elektronisk kommunikation Extra användare Transportörer Danmark Transportörer Norge Transportörer Tyskland Under mer än tjugo år på marknaden har LogTrade utvecklat nära relationer med kunder, affärssystem, återförsäljare och transportörer. LogTrade har fler än kunder i Norden. Vår produkt är inbyggd i flera av marknadens främsta affärssystem. Dessutom har vi standardkopplingar till ett stort antal andra affärssystem. LogTrades partnernätverk består av ett hundra tal återförsäljare. MER INFORMATION Kontakta någon av oss, så berättar vi mer om vad ditt företag vinner på att använda LogTrade 2.0. FREDRIK SVEDBERG VD Telefon: Konsolidering Statistikrapport 14 Standard Enterprise EN PIONJÄR INOM TRANSPORT- ADMINISTRATION KLAS SJÖBERG FÖRSÄLJNINGSANSVARIG Telefon: MARCUS WIGREN PARTNER ANSVARIG Telefon:

9 LogTrade BarLink AB Jungmansgatan 12 (World Trade Center) Malmö

Marknadens modernaste system för transportadministration

Marknadens modernaste system för transportadministration Marknadens modernaste system för transportadministration LogTrade Distribution 2.0 är marknadens modernaste internet baserade system för transportadministration. Med över 2.000 företag som kunder är den

Läs mer

Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter

Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter Web TA ett kraftfullt Internetbaserat system som klarar mer än utskrifter Ett modernt TA-system Web-TA Bas Web-TA Retur Web-TA NostraNet Tillvalstjänster Transportinstruktionerna överförs elektroniskt

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Prisfråga och prisstatistik

Prisfråga och prisstatistik Prisfråga och prisstatistik Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 7 JUNI 2017 Innehållsförteckning 1 Prisfråga och prisstatistik... 3 1.1 Prisfråga via transportör... 3 1.2 Prisfråga via Proxio...

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten.

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Vi vet inte vad varje paket innehåller. Vi vet bara att någonstans finns en av dina kunder som väntar på just sitt paket. För oss är därför alla paket Sveriges

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Instruktion. Schenkers Returtjänst

Instruktion. Schenkers Returtjänst Instruktion Schenkers Returtjänst Schenkers Returtjänst erbjuds till avtalskunder som vill säkerställa att retursändning eller sändning från underleverantör till annan mottagare utförs med: - Rätt kundnummer

Läs mer

Till menyn. Meny. Nästa sida

Till menyn. Meny. Nästa sida Meny Logga in i Schenker Web-TA Sida 2 Schenker Web-TA Startsidan Sida 3 Viktigt innan start Sida 4 Registrera sändningar Sida 6 Beställ transport Sida 13 Uppföljning Sida 14 Sändningsmallar Sida 15 Skapa

Läs mer

LogTrade Distribution 2.0 Printer

LogTrade Distribution 2.0 Printer 1 av 9 LogTrade Distribution 2.0 Printer På varje PC/klient där man vill kunna skriva ut från LogTrade Distribution 2.0, krävs att utskriftsprogrammet LogTrade Distribution 2.0 Printer är installerat.

Läs mer

Så här ställer du en prisfråga:

Så här ställer du en prisfråga: 2017-05-05 Prisfråga för Landtransporter Vad kostar transporten? Tjänsten visar vad en landtransport kommer att kosta enligt ditt avtal med oss inom Sverige och till Europa. Fraktpriset beräknas efter

Läs mer

Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning

Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA)... 1 Beställ och ställa in Nordisk e-handels logistikadministration... 3 Beskrivning

Läs mer

Bokning Returemballage

Bokning Returemballage Bokning Returemballage Förutsättningar Eget TA-system Om ni har eget TA-system med möjlighet att sända transportinstruktion via EDI till DB Schenker kan ni använda det istället. Om bokningen inte kan ske

Läs mer

Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08

Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08 Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08 2 Innehåll 1 Pacsoft Online... 3 2 Returuppdrag och Collection Request... 4 2.1 Bokning av Returuppdrag eller Collection Request... 4 2.2 Avbokning

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Prisfråga. Unifaun Online 2015-07-23

Prisfråga. Unifaun Online 2015-07-23 Prisfråga Unifaun Online 2015-07-23 2 Innehåll 1 Prisfråga... 3 2 Komma igång... 4 2.1 DHL Freight... 4 2.2 DHL Express... 4 2.3 DB Schenker... 5 2.4 Bring... 6 2.5 TNT... 6 2.6 UPS... 7 3 Prisfråga...

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Marknadens största paketerbjudande Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner Leveranser mellan privatpersoner Schenker AB stark aktör i

Läs mer

Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015

Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015 Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015 Teknisk produktbeskrivning version 1.3 1(8) Teknisk produktbeskrivning I DSVs tekniska produktbeskrivning finner du en översikt över våra elektroniskt

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0

INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0 INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0 1. Inledning Denna funktion vänder sig till dig som vill kunna Skriva ut fraktsedlar och transportetiketter Skriva ut fraktsedlar och transportetiketter

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Prisfråga och prisstatistik

Prisfråga och prisstatistik Prisfråga och prisstatistik Unifaun Online 2015-07-23 2 Innehåll 1 Prisfråga och prisstatistik... 3 2 Komma igång... 4 2.1 DHL Freight... 4 2.2 DHL Express... 4 2.3 DB Schenker... 5 2.4 Bring... 6 2.5

Läs mer

Leveranser till privatpersoner. www.schenker.se. SCHENKERprivpak. Skräddarsytt koncept. E-tjänster. Logistiklösningar. Flexibel leverans.

Leveranser till privatpersoner. www.schenker.se. SCHENKERprivpak. Skräddarsytt koncept. E-tjänster. Logistiklösningar. Flexibel leverans. www.schenker.se Leveranser till privatpersoner SCHENKERprivpak Leveranser till privatpersoner Skräddarsytt koncept E-tjänster Logistiklösningar Flexibel leverans Privatpaket 2 Nu tar vi ytterligare ett

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

DHL Multishipping - Användarmanual

DHL Multishipping - Användarmanual - Användarmanual Använd för att registrera, boka, skriva ut och spåra sändningar med DHL! Logga in Sida 02 Inställningar innan start Sida 03 Mina sändningar Registrera sändning Sida 04 Mina sändningar

Läs mer

Marknadens bredaste paketerbjudande

Marknadens bredaste paketerbjudande Marknadens bredaste paketerbjudande DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner DB Schenker stark aktör i ett globalt nätverk DB Schenker

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Memnon Apport Frakthantering

Memnon Apport Frakthantering Memnon Apport Frakthantering Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat

Läs mer

Utskriftsfavoriter. Unifaun Online UNIFAUN

Utskriftsfavoriter. Unifaun Online UNIFAUN Utskriftsfavoriter Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 1 JULI 2016 Innehållsförteckning 1 Utskriftsfavoriter... 3 1.1 Filter... 3 1.2 Ny utskriftsfavorit... 4 1.2.1 Vilka avsändare använder du?...

Läs mer

Installationsguide Unifaun Transport

Installationsguide Unifaun Transport Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser

Läs mer

UPPTÄCK NORDENS MEST ANVÄNDA SYSTEM FÖR TRANSPORT- ADMINISTRATION

UPPTÄCK NORDENS MEST ANVÄNDA SYSTEM FÖR TRANSPORT- ADMINISTRATION UPPTÄCK NORDENS MEST ANVÄNDA SYSTEM FÖR TRANSPORT- ADMINISTRATION ÖVER 10 000 KUNDER ANVÄNDER CONSIGNOR OM EDI-Soft EDI-Soft grundades 1997. Vi har från första början fokuserat på system för transportadministration

Läs mer

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Marknadens största paketerbjudande Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner Leveranser mellan privatpersoner DB Schenker stark aktör i

Läs mer

FAQ Boka Landtransport

FAQ Boka Landtransport FAQ Boka Landtransport Innehållsförteckning 1. Jag får ett felmeddelande som inte går bort trots att jag uppdaterar!... 2 2. Jag försöker boka Farligt Gods men får felmeddelande... 2 3. Jag får meddelande

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Historik. Pacsoft Online 2013-09-26

Historik. Pacsoft Online 2013-09-26 Historik Pacsoft Online 2013-09-26 2 Innehåll 1 Sändningar... 3 1.1 Söka sändningar... 3 1.2 Presentation av sökresultat... 5 1.3 Skriva ut... 5 1.4 Exportera... 5 1.5 Sökfavoriter... 5 1.6 Sändningsarkiv...

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Utskriftsfavoriter. Pacsoft Online

Utskriftsfavoriter. Pacsoft Online Utskriftsfavoriter Pacsoft Online 2013-12-17 2 Innehåll 1 Utskriftsfavoriter... 3 1.1 Filter... 3 1.2 Ny utskriftsfavorit... 4 1.3 Sök befintlig utskriftsfavorit... 8 1.4 Genväg till utskriftsfavorit...

Läs mer

TRANSPORT v.8.81.0 GRÄNSSNITTSBESKRIVNING POSTNORD LOGISTIK POSTEN MEDDELANDE DHL SCHENKER DSV BRING UPS EGENUTVECKLADE LAYOUTER

TRANSPORT v.8.81.0 GRÄNSSNITTSBESKRIVNING POSTNORD LOGISTIK POSTEN MEDDELANDE DHL SCHENKER DSV BRING UPS EGENUTVECKLADE LAYOUTER Gränssnittsbeskrivning Transport v.8.81.0 EDI Dokumentnr: GB1012 Rev. O TRANSPORT v.8.81.0 GRÄNSSNITTSBESKRIVNING POSTNORD LOGISTIK POSTEN MEDDELANDE DHL SCHENKER DSV BRING UPS EGENUTVECKLADE LAYOUTER

Läs mer

Fraktjakt manual Privatperson. Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30

Fraktjakt manual Privatperson. Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30 Fraktjakt manual Privatperson Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto...4 Sök fraktpriser, inrikes och utrikes...6

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Historik. Unifaun Online och Unifaun PrintServer 2013-09-26

Historik. Unifaun Online och Unifaun PrintServer 2013-09-26 Historik Unifaun Online och Unifaun PrintServer 2013-09-26 2 Innehåll 1 Sändningar... 3 1.1 Söka sändningar... 3 1.2 Presentation av sökresultat... 5 1.3 Skriva ut... 5 1.4 Exportera... 5 1.5 Sökfavoriter...

Läs mer

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Vinn fördelar med Schenker e-delivery Med den nya teknologin

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Effektiva transporter av partigods. Globalt nätverk. DB SCHENKERdirect i korta drag. Snabbaste vägen till mottagaren. Skräddarsydda lösningar

Effektiva transporter av partigods. Globalt nätverk. DB SCHENKERdirect i korta drag. Snabbaste vägen till mottagaren. Skräddarsydda lösningar DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du DB Schenker DB Schenker i Sverige

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Anvisningar för transportdokument

Anvisningar för transportdokument Anvisningar för transportdokument Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser du mer om på sidan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Anvisningar för transportdokument

Anvisningar för transportdokument Anvisningar för transportdokument Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser du mer om längst

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Fraktjakt manual för Privatperson

Fraktjakt manual för Privatperson Fraktjakt manual för Privatperson Version 1.4 2017-01-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till privatperson...4 Beräkna fraktpriser,...5 Vid utrikesfrakt...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

USER GUIDE. OnRoad Online

USER GUIDE. OnRoad Online USER GUIDE OnRoad Online Innehåll Kom igång med OnRoad Online... 3 Skapa sändning och skriva ut fraktdokument.... 3 Skicka EDI till OnRoad... 6 Sändningslista... 6 Sök sändning / Historik... 6 Kontaktlistor...

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

= DMT, detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida.

= DMT, detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida. MVR SERVICE AB DHL Freight (Sweden) AB Telefon 0771-345 345 2015-01-12 Kundnamn: - Adress: - Postadress: - Kontaktperson: - Tel: - Orgnr: - Avtal med DHL genom medlemskap hos MVR SERVICE AB DHL INRIKES

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett.

Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett. One Stop Shopping Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett. Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller?

Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller? Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller? EU har infört krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Orsaken är behovet av en förbättrad kontroll och konsumenternas behov av säkrad

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun.

Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun. Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun. Innehåll Sändningar Ny sändning: Skapa en ny sändning............ Boka transport: Hit kommer alla sparade sändningar i väntan

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2013-12-03 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

SCHENKERprivpak Sampack Classic. Schenker Privpak. Priser & villkor. Tilläggstjänster. Så kommer du i kontakt med oss

SCHENKERprivpak Sampack Classic. Schenker Privpak. Priser & villkor. Tilläggstjänster. Så kommer du i kontakt med oss SCHENKERprivpak Sampack Classic Schenker Privpak Priser & villkor Tilläggstjänster Så kommer du i kontakt med oss Ökad tillgänglighet med Schenker Privpak Schenker Privpak erbjuder en komplett lösning

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet. Avsändare Företag Företag Företag Företag. Mottagare Företag Företag Företag Företag

Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet. Avsändare Företag Företag Företag Företag. Mottagare Företag Företag Företag Företag Standardvillkor För att skicka paket och pallar till företag. För avtalskunder. Gäller fr o m 1 januari 2017 Business Parcel Business Parcel Bulk Business Pallet Avsändare Företag Företag Företag Företag

Läs mer

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har!

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Värdehandling Fraktsedeln är en värdehandling, och skall behandlas som en sådan. Det är mycket viktigt att fraktsedeln listas. Ersättning till

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Guide för avsändare TNT s Express Import system Ett enkelt onlineverktyg som gör det lättare för avsändare och mottagare att organisera importförsändelser. TNTs Express Import System

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2014-03-18 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska.

mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska. mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska. Så här tar du programmet i bruk 1. Gå till www.tnt.se 2. Klicka på länken mytnt i menyn till vänster. 3.

Läs mer