PROGRAM MarknadsSkolan är steget efter inspirationskurserna;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM 2015. MarknadsSkolan är steget efter inspirationskurserna;"

Transkript

1 PROGRAM Hands-on, alltid med din verksamhet och dig själv i fokus, rakt på sak i mindre grupper Rikstäckande vidareutbildningar, intensivkurser inom marknadsföring och kommunikation Innehåll Program Ledare Lokaler Kundlista Citat Kursavgifter och datum på websidan Svenska MarknadsSkolan AB Postadress: Box TÄBY Tfn: info(at)marknadsskolan.se MarknadsSkolan är steget efter inspirationskurserna; här får du hands-on. Intensiva verklighetsförankrade utbildningar inom marknadsföring och kommunikation, kurser med besök hos experter och leverantörer såväl som föreläsningar och workshops. Allt är utpräglat här och nu, rakt på det som behövs. Små grupper som ger stora resultat. MarknadsSkolans kurser är gjorda av marknadsfolk för marknadsfolk. Välkommen! Version

2 W O R K S H OP S, F Ö R E LÄ S N IN GA R &... Sid Kurser & workshops Kurser & workshops Marknadsplan 2 dgr/workshop 6 Kommunikationsplan 2 dgr/workshop 6 Affärsplan 2 dgr/workshop 9 Internationell Marknadskommunikation, 2 dgr/workshop 6 Varumärke 2 dgr/besök hos 5 experter 7 Varumärke 1 dag/föreläsning&workshop 7 Mediaträning 1 dag/workshop 7 Personlig utveckling Sid Marknadsföring/Marknadsplan 2 dgr/ Föreläsning 8 Stresshantering 1 dag/föreläsning & Marknadsföring i Praktiken, 10 dgr Diplom/ Besök hos 10 leverantörer, föreläsningar 3 PR & CSR Fördjupning, 2 dgr/besök hos 5 experter 2 Kurser & workshops 14 Workshop/reflektion 9 PERSONLIG UTVECKLING MARKNADSFÖRING Affärsutveckling Bilder på omslaget: Lilla bilden, Mari Friberg, foto Thérèse Tarras-Wiberg; Stora bilden, fr vä, Christina Wallenberg, Maria Friberg, foto Nanna Carlstedt Sid AFFÄREN Marknadsföring... B E S ÖK H OS E X P E RT E R OC H L EV 3

3 F ÖR DITT DAGLIGA ARBETE Y RKESVERKSAMMA PÅ MARKNAD MarknadsSkolan tar vid där vanliga kurser slutar, steget efter de vanliga envägs inspirationskurserna. På besökskurserna åker vi ut och träffar experterna i deras egna miljöer och du diskuterar din egen verksamhet med var och en av dem. I workshops sitter vi ner tillsammans, får jobbet gjort på plats under ett par dagar och på köpet kompetensutvecklas du. Planen utvecklas successivt under strategiska samtal. Här är alltid din egen verksamhet och du själv i fokus. MarknadsSkolan små grupper ger stora resultat. MarknadsSkolan erbjuder även korta intensiva föreläsningskurser för dig som snabbt behöver en bra hands-on grund inom marknadsföring och kommunikation. Till kurserna kommer yrkesverksamma på marknad-, kommunikations och informationsavdelningar, medarbetare såväl som chefer. Alla har ni det gemensamt att ni snabbt vill ha ny och uppdaterad kompetens som ni omedelbart kan omsätta i er verksamhets nuvarande situation. MarknadsSkolan av marknadsfolk för marknadsfolk. Materialet är ditt, du förstår att förklara det Det MarknadsSkolan erbjuder, är kunskapsöverföring, du är själv med i resonemanget, får samband förklarade och deltar synnerligen aktivt. Du får höjd i tänket, med nya infallsvinklar som förankras i ditt tidigare synsätt. Du känner dig stolt när du presenterar förslaget för de andra, materialet är ditt, du kan förklara det, och om någon frågar, kan du med kraft stå bakom. Kursledarna på MarknadsSkolan har varit med i decennier. Vi har alla haft våra envägs shower och inspirationskurser och i efterhand blivit tillkallade som konsulter. Så vi vet, att deltagarna i gruppen ofta sitter och river sitt hår efter de kommit tillbaka till jobbet, kört fast efter en fantastiskt inspirerande kurs. Vi vill istället vara till verklig nytta, bidra med det var och en av deltagarna mest av allt behöver: en guide, en handledare, en som har ett större perspektiv och vet hur man gör, en som bidrar med nya kontakter, en som hjälper dig att göra ett utmärkt jobb. Utöka ditt nätverk, träffa experterna ute i deras egna miljöer. Här får du lite hjälp på traven, detta är vad MarknadsSkolan finns till för; att hjälpa dig i ditt jobb är vårt existensberättigande. MarknadsSkolans samtliga kurser är utvecklade av marknadsfolk för marknadsfolk, allt för att underlätta ditt dagliga arbete. MarknadsSkolan utgår från din verksamhet och från dig För att du skall få ut det du vill, utgår vi alltid från din verksamhet och från dig som individ; det gäller alltså på samtliga MarknadsSkolans kurser. Små personliga grupper ger stora resultat. Här får du stöd i det etiskt medvetna och engagerade. Vi lever som vi lär på kurs CSR, vi vill göra gott. Du ser det i vår attityd och i vår prissättning, vi gör gott för de många, alla skall kunna delta. MarknadsSkolan integrerar etik med termer som affärsmässighet, profilering, konkurrensfördel, positionering, varumärke, lönsamhet och kostnadseffektivitet. 4 5

4 P LAN FÖR MARKNAD & KOM I NGA FÖRBEREDELSER Marknadsplan 2 dgr/workshop Varumärke, 1 dag/workshop Strategisk rådgivare: Nanna Carlstedt Föreläsare: Nanna Carlstedt MARKNADSFÖRING Gå igenom strategierna i din marknadsplan, lär dig hur man går tillväga i analysen. Efter kursdagarna presenterar du dina förslag för Ledning eller Styrelse och ni skall därefter ytterligare diskutera och förankra, kanske ändra vissa delar. MARKNADSANSVARIG Observera att detta inte är en föreläsningskurs, utan snarare ett arbetsmöte, där du och din kollega är djupt engagerade. Du måste själv sitta i beslutsfattande ställning för att tillgodogöra dig programmet. Ta med dig en kollega som du kan diskutera med. Inga förberedelser. Kommunikationsplan 2 dgr/workshop Strategisk rådgivare: Ulf Lesley Gå igenom de två delarna av din kommunikationsplan: den MARKNAD/KOM-CHEF kommunikativa plattformen och aktivitetsplanen. Vi integrerar marknadskommunikationen, tar med samtliga utåtriktade aktiviteter, ser det som ett system, där summan av delarna ger dig ett momentum, en utväxling som fungerar även för en mindre budget. Vi tittar på nuläget, vilka slutsatser du dragit, hur du tänkt strategiskt och slutligen din konkretisering i en plattform och handlingsplan. En hel dags workshop om varumärket, allt från vad det är och hur det skyddas till plattformens innehåll och cobranding. En utmärkt genomlysning för dig som vill ha koll 360 grader, varumärket belyses här från alla håll. Till kursen får du även en Kursbok, postas till dig i förväg: Varumärke i praktiken/nanna Carlstedt. På websidan ser du hela dagens innehåll. Välkommen! Mediaträning 1 dag/workshop Programledare: Andréasson PR KOMMUNIKATÖR Analysera fram budskap och understödjande argument och träna inför kamera. Du känner dig tryggare med vad du skall säga och tryggare med din framtoning. För dig med MEDIAKONTAKT mediakontakter och som har inflytande över det som skall kommuniceras. Ni leds av Ulrika Borg, erfaren strategisk rådgivare i mediafrågor på PR-byrån Andréasson, Nybrogatan i Stockholm. Läs mer om kursen och Ulrika Borg på websidan. Välkomna! MARKNADSFÖRING Internationell Marknadskommunikation 2 dagar/workshop Strategisk rådgivare: Ulf Lesley 6 International Marketing Communications Strategy, IMC, med fokus på riktlinjer för samordning mellan de olika länderna, en policy för hur det skall fungera och hur ni hanterar konflikter. Även var ni skall sätta gränserna för HK:s inflytande, hur CHEF IMC stor den lokala friheten skall vara; enbart översättningar och annonser? Ni behöver direktiv för samordning av er kommunikativa plattform och hantering av varumärket, och vad som går att göra för att få enheterna att följa den. Kursledaren ansvarade för Ericssons IMC under åtta av internationell expansion. Bilden visar Maria Friberg, ansvarig på Fatburen Konferens/YIT, deltagare på Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom 7

5 K OMPETENS I MARKNADSFÖRING F Å DET GJORT MARKNADSFÖRING Marknadsföring/Marknadsplan 2 dgr/föreläsning Föreläsare: Nanna Carlstedt Intensivkurs med föreläsningskaraktär där kursinnehållet omfattar såväl grundbegreppen som fortsättning och ibland avancerat. Kursen är avsedd för dig som snabbt och effektivt behöver komplettera med en teoretisk grund i marknadsföring och marknadskommunikation. Nivån anpassas efter din nuvarande kompetens, det är inte ovanligt att deltagarna redan har en akademisk examen och chefsposition, då och då kommer även en marknadschef. Agendan är omfattande. Vi garanterar flera aha-upplevelser. Det blir en massa nya ord och ett flertal samband dem emellan. Bland annat lär du dig förstå sambandet mellan de olika planerna: Affärsplan, Marknadsplan, Kommunikationsplan och Mediaplan. BEHÖVER GRUND I MAF Innan kursen läser du Kursboken, Marknadsföring i Praktiken/Nanna Carlstedt, nyskrivet material och på svenska; inga förhör, inga prov. Inga övriga förkunskaper behövs; många deltagare kommer från tekniska verksamhetsområden med business-to-business, men har du konsumentkunder så är du förstår välkommen du också. Samma sak med offentliga verksamheter och kommuner. Vi anpassar alltid innehållet, så alla får det de behöver, detta är möjligt då MarknadsSkolan erbjuder små grupper för stora resultat. Denna kurs är fulladdad, så det finns inte så stort utrymme för diskussioner. Se mer om innehållet på websidan. Efter kursen ges på begäran individuella företagsanpassade workshops, separat arvode. "Särskilt bra tycker jag var att kursen var skräddarsydd, intensiv och personlig; tyckte det var väldigt lärorikt och jag har fått många nya idéer." Philipson Söderberg, Brand Manager Pierre Kambouris Affärsplan 2 dgr/workshop Strategisk rådgivare: Nanna Carlstedt En strategisk plan för er totala verksamhet eller resultatenhet. Vi tar avstamp i nuläget och stämmer av er FÅ DET GJORT OCH BRA analys och vilka slutsatser ni dragit. Ta tillfället att tala ihop er och att få detta gjort. Ni kommer att tillföras nya perspektiv, det garanteras. Obekväma områden kommer upp till ytan och kan hanteras under handledning. Websidan beskriver alla de aspekter som kommer belysas. Affärsplanens fokus kan variera, vi anpassar det efter vad ni skall ha planen till; samsyn, extern styrelseledamot, extern finansiering. Stresshantering 1 dag/föreläsning & workshop/reflektion Föreläsare och stressterapeut: Nanna Carlstedt Kursen initierar ett förändringsarbete, en personlig förändring av deltagarens prioriteringar och som en följd därav användning av tiden. När dagen är slut har mycket damm rörts upp, förändringen har påbörjats och i bästa fall faller det så småningom ner i ett nytt mönster, ett mönster som ger mer välmående tack vare ett nytt förhållningssätt, ett nytt sätt att vara i en stressfylld tillvaro. Deltagarna lever idag i ett högt uppskruvat tempo och behöver hitta tillbaka till sin hälsa; de flesta har idag lättare eller svårare symptom på stress. Vi diskuterar hur man använder sin tid, dagsaktuella prioriteringar och vilka konsekvenser de får. Begreppet egenvärde belyses. Livet som en pågående process, där vi skall må bra här och nu, under hela resan. Vi öppnar upp för individens egen, personliga vägledning, att lyssna inåt. Förhållningssättet är pragmatiskt, vi söker personens eget sätt att hitta och bibehålla balans och välmående; alla gör det på sitt eget sätt, men huvuddragen, själva grundstrukturen i energi och hälsa är densamma för oss alla. Vi garanterar en uppgradering av förhållandet till tid och vår energi, vi garanterar även att starta sökandet efter att hitta de vardagliga aktiviter som balanserar varandra och att förhålla oss till stressorer på ett bättre sätt. Miniföreläsning varvas med workshop/individuell reflektion. På websidan ser du dagens innehåll i detalj. Garanterat utan floskler och snabbfixande koncept, inte heller normativt, utan ett färdigt recept för alla; var och en har sin egen modell och sin egen övertygelse; här talar vi balans och energi, och identifierar nyckelpunkterna, det som gör mest skillnad. Nästa kurstillfälle hittar du på websidan. Varmt välkommen! AFFÄRSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING 8 9

6 K OM MED TILL LEVERANTÖRERNA K OM MED UT TILL EXPERTERNA Varumärke 2 dgr/besök hos 5 experter Kursansvarig och moderator: Nanna Carlstedt En interiörbild från Mogul, en av landets största inom webutveckling komplexa websidor med bakomliggande affärssystem bland annat vid e-handel, banker och digitala tidningar. Mogul är ett av de tio företag vi besöker under Kurs Marknadsföring 10 dgr Diplom. Besökskurserna breddar ditt nätverk, inte enbart med nya experter och leverantörer, du hittar även nya bekanta bland deltagarna, här en bild från en lunch på stan, mellan besöken. Kursbok sänds till dig per post i god tid före kursen. Vi besöker fem-sex ledande experter inom varumärke, alla med sin infallsvinkel, tillsammans ger dem dig höjd i din strategiska kompetens. Här ges du dessutom möjlighet att diskutera ditt eget varumärke. Innehåll: Bygga och stärka vm med PR, inkl publicitet med hjälp av egna marknadsundersökningar hos Petter Andréasson, Andréasson PR; Varumärket en lednings och affärsstrategisk fråga, kärnvärden och attribut som målstyrning i organisationen hos Mats Georgson, Georgson & Co; Ompositionering av varumärket hos Claes Ekström och Lars Källgren på strategiska reklambyrån Cabomba; hur det ekonomiska värdet på ett varumärke fastställs enligt revisorerna hos Jan Treffner, PwC Värdering samt hur du bygger och stärker ditt varumärke inom B2B genom att använda sociala medier, såsom LinkedIn, Annica Thorberg berättar hur. MARKNADSFÖRING Petter Andréasson, Andréasson PR Mats Georgson, Georgson & Co Claes Ekström, Cabomba Lars Källgren, Cabomba Kurserna passar bäst för yrkesverksamma inom marknadsföring, chefer och medarbetare på Marknad, Kommunikation och Information. På bilden ser du deltagarna under ett besök på Marknadsdomstolen där vi åhörde en förhandling med vittnesutfrågning. Från vänster: Göran Hjälm /Biotech, Uppsala; Marie Bergström / Johnson&Johnson, Ethicon, Stockholm; Caroline Ekholm /Johnson&Johnson, Mentor, Acclarent, Stockholm; samt Anna Göransson /Mockfjärds Fönster, Mockfjärd. Jan Treffner, PwC Värdering Annica Thorberg, Marketinghouse 10 11

7 M ARKNADSA SSISTENT D IPLOMKURS G RUNDKURS HANDS- ON Besöken hos leverantörerna är verkligen jättebra!! Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom, 1 dag/v En dag i veckan. Unik kurs för marknadsförare på marknad, information och kommunikation. Kursen skiljer sig åt från liknande kurser på andra institut; förutom det som andra erbjuder av teoretisk bas, föreläsningar och kurslitteratur, erbjuder MarknadsSkolan dessutom, inom samma tidsperiod, tio halvdagar ute hos TIO aktuella leverantörer; nya kontakter, nya miljöer, där högsta cheferna själva föreläser för oss; i deras egen miljö, i deras eget konferensrum: 1. Reklam-/kommunikationsbyrå 2. Sökmotoroptimering 3. Tryckeri, digitalt & offset 4. Annonsering i digitala media 5. Event och Mässa, Eventlokal/Kongress 6. Sociala media, B2B och B2C, expert på LI och/eller FB 7. Varumärkesstrategisk konsultbyrå 8. PR-byrå, PR-undersökning och publicitet 9. Webbyrå, en av de fem största, specialist affärsintegrerade sidor, bland annat e-handel, webtidningar, banker 10. Marknadsdomstolen, MD MARKNADSFÖRING Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom, Pris och kursdatum på websidan. Diplomkurs för marknadsförare som behöver en ordentlig grund hands-on På websidan hittar du en utförlig beskrivning av innehållet. Skrivning varje vecka, ett avsnitt i taget. Allt på svenska, nyskrivet och högaktuellt; omtyckt Kursbok med tips och bra checklistor, ringrygg så du kan lägga den på bordet när du jobbar. Kursen avslutas med att vi tillsammans går på en föreställning, teater eller konsert. En riktigt omfattande och kul kurs! Varmt välkommen! 12 13

8 K OM UT OCH TRÄFFA EXPERTER E XPERTRÅD FÖR DI N VERKSAMHET PR & CSR Fördjupning, 2 dgr/besök hos 5 experter Här besöker vi Ulf Lesley, VD Unify AB på Wallingatan i Stockholm. Från vä, Asmeret Rezene, Svanen Hemtjänst/Äldre och Handikappomsorg; Maria Friberg, Fatburen Konferens/YIT; Christina Wallenberg; & Tina Kihlgren, KGK, och till höger Ulf Lesley. Diplomkurserna avslutas med en trevlig kväll på teater eller konsert, nu senast var vi på Konserthuset och lyssnade till Nielsen och fem visor med Anne Sofie von Otter, mycket lyckat. Kursansvarig och moderator: Nanna Carlstedt Fördjupningskurs i PR och Corporate Social Responsibility, CSR för yrkesverksamma marknadsförare och kommunikatörer, chefer och medarbetare. Kursen är unik såväl i innehåll som upplägg, två hela dagar ute på besök hos fem av experterna nedan: 1. Tankesmedja/Spindoctors 2. Greenwashing, specialist 3. Lobbyist/PR-konsult 4. Bloggare, opinionsledare 5. Exportrådet, kontroll på leverantörer andra hand 6. FairTrade Sverige 7. Konsult inom framtidsprognoser/trendexpert MARKNADSFÖRING Fördjupningskurs för beslutsfattare och för marknadsförare som vill ta ett kliv uppåt, själva planera, bedöma underlag och fatta beslut Detta är några av de vi besökt, varierar förstås mellan kurserna, fr vä: jajja Communications, MarknadsDomstolen (bredvid Riddarholmskyrkan), Mogul större webbyrå för integrerade affärssystem, Eventbyrån Unify, Andréasson PR, Varumärkesexperten Georgson&Co, Stjärntryck, Konserthusets VD Stefan Forsberg (sponsoring), Stockholm Waterfront Congress Center, avdelningen för annonsering i digitala media på Bonniers/di.se, positioneringsbyrån Cabomba. Vi ser till att de vi besöker är högaktuella; nu har vi även besök hos expert på sociala medier för B2B och B2C: Annica Thorberg, Marketinghouse Kurs PR & CSR är en fortsättning och fördjupning i marknadsföring och kommunikation. Ställer krav på reflektion och resonemang, du tränas i att göra avvägningar och bedömningar. Speciellt utformad för beslutsfattare samt för de marknadsförare och kommunikatörer som vill ta ett kliv uppåt, själva ta initiativ, bedöma underlag och fatta beslut. Kursen är upplagd som en besökskurs där vi åker ut och träffar ansvariga experter, upplever dem i deras egna miljöer, de ger en miniföreläsning om sin verksamhet och du ges utrymme att diskutera din egen verksamhet med dem

9 D ISKUTERA MED DE FRÄMSTA K ONSULTRÅD TILL KURSKOSTNAD Bara de riktigt duktiga kan göra det komplicerade enkelt Program- och kursledarna du möter, är alla aktivt verksamma inom näringslivet, flera av dem på toppositioner. Samtliga har under många år erfarit de mest skilda företagssituationer, utifrån den erfarenheten analyserar de din situation. De flesta av dem är färgstarka och mycket omtyckta. Flera av dem har författat kurslitteratur inom sitt ämne. Men, kanske det allra viktigaste, deras förhållningssätt: alla håller de med om, att det är den konkreta diskussionen med dig, om just din verksamhet och din situation, som mest bidrar till att du kan utveckla din strategiska plan, eller din färdighet. Efter vanliga kurser, har de så många gånger tidigare hört den uppgivna vädjan från deltagarna: Men, hur skall jag göra i just mitt fall, det är så annorlunda, hur skall jag tänka, det blev bara tvärstopp när jag satte mig efter kursen! Så är det inte på MarknadsSkolan, vi tar vid där vanliga kurser slutar. Petter Andréasson, Bygga varumärke med PR, opinionsförändring, samhällsperspektiv Ulf Lesley, Internationell Marknadskommunikation, Kommunikationsstrategi, events, internkomm. Mats Georgson, Varumärke som affärsstrategi och målstyrning samt implementering av varumärket i organisationen Ledarna på MarknadsSkolan tar det hands-on, på en konkret nivå, befriade från onödiga teoretiska utsvävningar. Du slipper generaliserade övningsexempel, dikterade av en förutbestämd lärarhandledning. MarknadsSkolan utgår från din verkliga situation. Förvisso, det gör ledarnas jobb väsentligt svårare, men ingen av MarknadsSkolans ledare utmanas längre av att klicka fram en enkelriktad powerpoint; det är din situation som sporrar dem, ju svårare desto bättre. Jan Treffner, Värdering av varumärke, varumärket sett som Tillgång i BR Claes Ekström, Ompositionering av varumärke Nu kan du även träffa Annica Thorberg, Sociala medier och B2B; Vi hälsar Annica välkommen! Kursledare i bokstavsordning Petter Andréasson, PR, Opinionsbildning; Patrik Asterhag, Digitala medier; Nanna Carlstedt, Marknads och Kommunikationsplan, Varumärkesplattform, Stresshantering; Elin Christoffersson, PRundersökningar och publicitet, bloggare och B2C; Claes Ekström, ompositionering av varumärke; Josefine Figer, Digitala medier; Mats Georgson, Affärsstrategi och varumärke, varumärket implementerat i organisationen; Lars Källgren, ompositionering av varumärke; Ulf Lesley, Internationell marknadskommunikation, Kommunikationsstrategi, Intern kommunikation; Annica Thorberg, Social Medier, B2B; Jan Treffner, Värderingsmodeller varumärke, Varumärket som Tillgång i Balansräkningen Fördjupade presentationer finns att ta del av på websidan. Nanna Carlstedt, Varumärke, Marknadsstrategi och planering Lars Källgren, Ompositionering av varumärke Hos oss träffar du de hetaste inom sina respek- tive områden; Nya är VD respektive kreativt ansva- rige på Animero: Josefine Figer och Patrik Asterhag, specialister digitala kanaler Elin Christoffersson, PR och undersökningar för att skapa publicitet, PR och bloggare, B2C 16 17

10 B OLAG, KOMMUNER OCH ORG K OMMER FRÅN HELA RIKET 18 19

11 A L LT F L ER H I T TA R K U R S ER N A H ÄR 20 F Å R F Ö RT RO E ND E OC H Å T E R KOM M E R 21

12 5-6 PERS SKAPAR MERVÄRDE MAN FÅR JOBBA MED SITT EGET "En konkretisering av arbetet med marknadsplanen som jag hade tänkt mig. Flera frågor väcktes som vi har att ta ställning till och jobba med framöver." Mari Edberg, Informationsansvarig HK/Atrium-Ljungberg AB "Särskilt bra tyckte jag var coachingen, att vi bara jobbat med det egna bolaget, helikoptervyn, nya insikter och att slippa tänka på strukturen, någon annan gör det. Jag vet inte vad jag tycker skulle ha gjorts annorlunda; bra att komma utan egna färdiga planer. Till kommande kursdeltagare vill jag kort säga, att ni får fokus och arbetet gjort." Ylwa Alwarsdotter/Marknadschef/SEKAB "Särskilt bra med öppenheten, de fria 'ramarna' och att det var intensivt. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att kursen har en öppen syn och ett nytt sätt att angripa problematiken." Johan Darvelid/VD/Delägare/Trivas Inomhusmiljö/Helenius AB "Jag är glad att vi genomförde kursen. Kursledaren är mycket kunnig och kompetent. Kan även nämnas att kurslokalerna var mycket bra." Fredrik Sätradahl, Marknadschef, Eton Systems AB "Mycket bra forum 5-6 pers skapar mervärde. Bra avläsning av gruppen" Pierre Quakkelaar, Produktchef/Johnson&Johnson/Gynecare "Det är en fördel att vara väl förberedd, att ha ett verkligt och konkret case att arbeta utifrån. Nanna är mycket kompetent och skärpt, bidrar med många klarsynta iakttagelser och drar bra slutsatser." Åsa Carlberg, Marknadskommunikation, Statens Fastighetsverk, SFV "Kändes som det gavs utrymme att diskutera och fördjupa sig; bra att exempel knöts upp till den egna verksamheten; bra ledningsmöte. Till kommande deltagare vill jag bara helt kort säga; Tänkvärt. Se verksamheten ur ett externt perspektiv." Anna Hertzberg, Ekch Göteborgs Tekniska College "Gav en väldigt praktisk/rakt på sak bild av marknadsplanen, fick också svar på några viktiga frågor om vad som bör ingå och inte." Marianne Perslow, Marknadsansvarig PUB/Atrium-Ljungberg AB "'Utifrån-in'-synen var särskilt bra, kombinerat med erfarenheten." Jan-Erik Karlsson/Sales&Marketing Manager Rolls/ AB Sandvik Hard Materials "Det var mer än jag hade förväntat mig, och det var BRA. Det fick mig att få alla ord rätt placerade på Marknadsföringskartan" Monica Pettersson, PL & Marknadsassistent, Posten Meddelande AB "Man får jobba med sitt eget material. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att Nanna är erfaren och har varit oss till stor hjälp." Stanley Eklind/Outokumpu PSC Nordic/Manager Marketing & Sales "Seminariet om Marknadsplanen följde en tydlig struktur och gav konkreta tips, med många exempel från verkligheten, andra företag och organisationer." Maria Svensson, Marknadsansvarig Mobilia/Malmö/Atrium- Ljungberg AB "Jag har öppnat min Marknadsplan ppt varenda dag sen vi satte ihop den på workshoppen, och nu har det snart gått ett år! För övrigt märks det, att huvudägaren och Ledningen tagit starka intryck av innehållet, när man hör att de vid upprepade tillfällen återkommer till de viktiga strategiska frågorna." Henrik Samuelsson, Kommunikationsansvarig, Öhlins Racing AB "Bra och inspirerande kurs som knyter ihop marknadsplanen." Andreas Lundberg, Marknadschef/Johnson&Johnson/Ethicon "Modeller att hänga upp det konkreta på. Tack skall du ha Nanna, för att vi gjorde ett så bra jobb under dagen, det var din förtjänst, blev som ett utmärkt ledningsgruppsmöte i marknadsfrågor." Ulf Peterson, Rektor Göteborgs Tekniska Gymnasium 22 23

13 EN SPÄNNANDE KURS HIMLA SKÖN STÄMNING "Kursen var jättebra, en resa i det inre. Vi spred ut kursen på några dagar, på det sättet blev det en fördjupning. Kursledaren anpassade innehållet, han var flexibel och lyfte fram det som var relevant för oss. Han kunde ge exempel utifrån sig breda erfarenhet och han kunde sätta sig in i min speciella arbetssituation. Metoden att blanda diskussioner med korta avsnitt vid tavlan var positiv, det blev varierat, och förstås, det blev något annat än den "gamla" metoden, vi slapp korvstoppning från tavlan. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att de skall undvika att ha jättemycket parallellt, med deadlines på jobbet. Kursen är inte en "vanlig" teorikurs, här var det mera bearbetning och processande av det personliga. Jag tänkte mycket på innehållet mellan gångerna, kursen tar mycket energi, på ett annat sätt, den var mera emotionellt krävande. En spännande kurs." Anonym, Svenska Kyrkan "Kursen upptog min tid också när jag var därifrån. Vi la upp det som en heldag och några halvdagar, bra tycker jag, behövdes tid emellan för reflektion. Ledaren tog det från där vi var, anpassade upplägget efter oss. Jag gillade metoden, en blandning mellan samtal och att han ritade på tavlan; använde många symboler och liknelser, inte för mycket teori. Jag fick med mig, hur människor mottar ledning på olika sätt, kan nu identifiera hur jag skall nå fram. Även hur människor fungerar i grupp, hur olika de kan bli, hur de kan byta roller. Till kommande deltagare: du kan ha din egen verksamhet i bakhuvudet, koppla kursinnehållet till vardagen; du får många ahaupplevelser. Låt kursen ta tid, gör den för din egen skull, när du går därifrån rullar det på, som ringar på vattnet." Birgitta Wikdahl, VD, Global Fastighetsservice AB, Stockholm "Den mest givande ledarskapskursen vi varit på! Jättebra med ingående presentationer av oss själva, blev ganska personligt på det sättet, ledarna var själva personliga, vi var i trygga händer, kom varandra inpå livet, mer än man brukar. Till kommande deltagare: Verkligen komma dit med ett öppet sinne, tänka på att testbedömningarna kommer från flera håll, att du får en skattning från flera håll och är beredd på det; har du överskattat dig, underskattat dig? Satte mig ner och frågade mig, vilka delar tror jag att jag skulle få lägre på? Jag har aldrig förut varit i den situationen, det nytt, man får verkligen tänka på att inte ta det som kritik, detta är en hjälp. Jättenyttigt, vet att de andra håller med, verkligen en stor behållning av kursen. Gunilla Langemar, Avdelningschef, Alcontrol Laboratories AB, Linköping "Jag har aldrig tidigare varit på en kurs där allting växt fram så naturligt; det blev så självklart, andra dagen bara forsade orden ur mig och när kursen var slut ville jag inget hellre än att sätta igång med det jag skulle jobba vidare på. Vi var en så lagom stor grupp på 12; i de mindre, indelade grupperna om 3, var det en himla skön stämning. Jag kände mig jäkligt trygg, vi visste om varandras svagheter och styrkor, det växte fram en förtrolighet i gruppen, vi kände varandra på djupet. Det var avväpnande med de bilder vi la på golvet framför oss, man slapp känna sig utsatt. Ledarna satte prägeln, bjöd verkligen på sig själva, visade med eget exempel på hur man skulle kunna ta sig an uppgiften. Till kommande deltagare: gå in med öppna ögon. Kom utvilad. Låt första dagen få lov att ta tid, alla delar behövs." Marie Högqvist, Avdelningschef, Alcontrol Laboratories AB, Linköping 24 25

14 V ÄSSA DIN MEDIAKOMPETENS T RÄNA IN ARGUMENTATIONEN Stärkt mediafärdighet och förberedd argumentation: mera säker än innan Kursen inleds med att granska ditt budskap och dina understödjande argument. Du filmas före och efter budskapsdiskussionen och skillnaderna analyseras. Även din framtoning iakttas, du blir allt säkrare. Här får du chansen att diskutera möjliga situationer som kan uppstå i möten med media, även knepigare situationer och hur du på bästa sätt kan hantera dem. Du får flera tillfällen att under inspelning träna på att svara, att undvika frågor och att brygga över till dina budskap. Med avstamp i dina tidigare erfarenheter tar kursen dig vidare till större säkerhet, en högre ribba sätts för dina kommande framträdanden och kontakter med media. Passa på att tala ihop er under professionell ledning. utveckla detta till ett kommunikativt strategimöte. Träningen sker under ett par dagar hos Andréasson PR, i konferensrum med videokamera. Vi välkomnar alla som idag har eller i framtiden förväntas få mediakontakter. Vi hanterar även behovet av konfidentialitet. Kursen ges även företagsinternt, mot offert. Välkomna! Synnerligen väl investerade två dagar!, Jonas Knutsson, Kommunikationschef Volvo Cars, Olofström 26 27

15 S MÅ GRUPPER G ER STORA RESULTAT Kontaktpersoner, vi på kontoret Med oss på kontoret kan du diskutera dina behov, vilket program som passar er bäst. Huvudkontoret ligger i Täby, strax norr om Stockholm. Här sitter ledning, sälj och administration. Kurserna hålls centralt Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Gävle. I förekommande fall även på andra orter. Välkommen att maila eller ringa, tel Hands-on efterfrågas alltmer Konceptet med hands-on, har visat sig alltmer efterfrågat. Förutom kompetensutveckling får du även med dig det du behöver, får jobbet gjort under kursen, under handledning av expert, förutsätter förstås de små grupper vi erbjuder på MarknadsSkolan; små grupper ger stora resultat. Även Diplomkursen är hands-on, ute i verkligheten, med ett stort antal nya kontakter och upplevelser ute hos de tio leverantörerna. Marknadens idag mest spännande upplägg, mest matnyttiga kurser för marknadsförare och kommunikatörer, medarbetare såväl som chefer. Välkommen att maila eller ringa och diskutera dina behov så att du får den kurs du behöver. Tfn: Mail: info (at) marknadsskolan.se Välkommen! Nanna.Carlstedt (at) MarknadsSkolan.se Utbildningsansvarig Här är kursdeltagare på väg i T-banan till nästa expert inom varumärke, från vänster: Anna Schön/ Water Aid Stockholm, Yvonne Dahl/ Swedbank Region Väst, Kicki Ljungviken/ Svedbergs Dalstorp, Pernilla Lorentzon/ Riksbyggen Jönköping och Carina Sandgren/ Riksbyggen Jönköping Kurstillfällen på websidan, datum presenteras även på Facebook På marknadsskolan.se hittar du datum på respektive kurs undersida. Följ oss på Facebook så får du automatiskt information om nya datum. Maila eller ring oss på kontoret, så kan vi diskutera hur vi bäst möter era behov: info (at) marknadsskolan.se eller

16 S TOCKHOLM, GÖTEBORG & GÄVLE Ä VEN I MALMÖ & LINKÖPING Stockholm Mitt i city med utsikt över stadens takåsar, Oxtorgsgatan 4, 10 tr, med hiss rakt upp i soliga kurslokalen. T-bana Hötorget, en T-banestation från Centralen, 3 min promenad. Även på Riddargatan 14, vid Stureplan. Malmö I Malmö håller vi till på konferensen på Mäster Johan, Mäster Johansgatan 13, med utmärkt mat och trevlig sittyta. Göteborg och Gävle Chalmers VIP-rum är vår kurslokal i Göteborg; spårvagn 7 upp för backen. Ligger i anslutning till Restaurang Hyllan, ovanför bokhandeln. Linköping Promenadavstånd från Centralstationen, Scandic Linköping City, före detta Hilton, med sin ljus glasfasad ner mot Kinda Kanal. Trevliga små grupprum och en generös buffélunch. Även i Gävle håller vi till på Högskolan, i konferensrummet i Biblioteket

17 M AXIMALT KOMPETENSHÖJANDE Mycket givande dagar, mer omfattande än väntat, hands-on MarknadsSkolan fyller behovet av konkreta verklighetsbaserade utbildningar för medarbetare och chefer på marknads, kommunikations och infoavdelningar; korta intensiva vidareutbildningar för yrkesverksamma marknadsförare och kommunikatörer. Samtliga kurser innehåller enbart det vi marknadsförare behöver för att utföra våra jobb, innehållet är högst relevant för den uppgift vi skall utföra. I beslutsfattarnas workshops skriver vi till och med in strategierna direkt i den ppt som sen skall visas Ledningen! Kurslitteraturen är speciellt skriven för MarknadsSkolan och hålls kontinuerligt uppdaterad, ny version varje år. Kursboken är proppfull med konkreta tips, idéer och checklistor från våra tidigare besök hos experterna och leverantörerna. Kurserna är unika på marknaden, till innehåll såväl som upplägg. Deltagarna ges chansen att till en relativt låg kurskostnad ta del av kompetens från aktuella experter. Vissa kurser bygger helt på besök hos leverantörer och specialister, under dessa dagar sitter vi inte en enda timme i en vanlig lektionssal. Dessutom är besökskurserna de roligaste på marknaden, det är spännande att komma ut, bygga nya kontakter, vi har helt enkelt väldigt kul! MarknadsSkolan av marknadsfolk för marknadsfolk. 32 Nanna Carlstedt Utbildningsansvarig Öppna kurser såväl som anpassade efter era behov Öppna grupper på flera ställen i landet. Vi kommer även till en rimlig kostnad ut till er om ni vill ha ett anpassat upplägg av workshop eller föreläsning. Text och layout Svenska MarknadsSkolan AB. Av miljöhänsyn föredrar vi digital distribution.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema

Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema Namnbyte jan 2012 från Marknadsassistent Diplom 10 dgr, samma innehåll o upplägg Senaste uppdatering 2012-01-13 Omfattning Kursen Marknadsföring i Praktiken

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

SKANDIAMÄKLARNA HÖSTEN 2009 VIMMELBILDER FRÅN KICK-OFFEN MALMÖKONTORET NYTT OCH FRÄSCHT! LIZA NYBERG SKANDIAMÄKLARNAS NYA VD

SKANDIAMÄKLARNA HÖSTEN 2009 VIMMELBILDER FRÅN KICK-OFFEN MALMÖKONTORET NYTT OCH FRÄSCHT! LIZA NYBERG SKANDIAMÄKLARNAS NYA VD x j i VIMMELBILDER SKANDIAMÄKLARNA HÖSTEN 2009 acefh lnv FRÅN KICK-OFFEN MALMÖKONTORET NYTT OCH FRÄSCHT! LIZA NYBERG SKANDIAMÄKLARNAS NYA VD SKANDIAMÄKLARNA VINTERN 2009 INNEHÅLL 03 BJÖRN HAR ORDET Inledning

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer