PROGRAM MarknadsSkolan är steget efter inspirationskurserna;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM 2015. MarknadsSkolan är steget efter inspirationskurserna;"

Transkript

1 PROGRAM Hands-on, alltid med din verksamhet och dig själv i fokus, rakt på sak i mindre grupper Rikstäckande vidareutbildningar, intensivkurser inom marknadsföring och kommunikation Innehåll Program Ledare Lokaler Kundlista Citat Kursavgifter och datum på websidan Svenska MarknadsSkolan AB Postadress: Box TÄBY Tfn: info(at)marknadsskolan.se MarknadsSkolan är steget efter inspirationskurserna; här får du hands-on. Intensiva verklighetsförankrade utbildningar inom marknadsföring och kommunikation, kurser med besök hos experter och leverantörer såväl som föreläsningar och workshops. Allt är utpräglat här och nu, rakt på det som behövs. Små grupper som ger stora resultat. MarknadsSkolans kurser är gjorda av marknadsfolk för marknadsfolk. Välkommen! Version

2 W O R K S H OP S, F Ö R E LÄ S N IN GA R &... Sid Kurser & workshops Kurser & workshops Marknadsplan 2 dgr/workshop 6 Kommunikationsplan 2 dgr/workshop 6 Affärsplan 2 dgr/workshop 9 Internationell Marknadskommunikation, 2 dgr/workshop 6 Varumärke 2 dgr/besök hos 5 experter 7 Varumärke 1 dag/föreläsning&workshop 7 Mediaträning 1 dag/workshop 7 Personlig utveckling Sid Marknadsföring/Marknadsplan 2 dgr/ Föreläsning 8 Stresshantering 1 dag/föreläsning & Marknadsföring i Praktiken, 10 dgr Diplom/ Besök hos 10 leverantörer, föreläsningar 3 PR & CSR Fördjupning, 2 dgr/besök hos 5 experter 2 Kurser & workshops 14 Workshop/reflektion 9 PERSONLIG UTVECKLING MARKNADSFÖRING Affärsutveckling Bilder på omslaget: Lilla bilden, Mari Friberg, foto Thérèse Tarras-Wiberg; Stora bilden, fr vä, Christina Wallenberg, Maria Friberg, foto Nanna Carlstedt Sid AFFÄREN Marknadsföring... B E S ÖK H OS E X P E RT E R OC H L EV 3

3 F ÖR DITT DAGLIGA ARBETE Y RKESVERKSAMMA PÅ MARKNAD MarknadsSkolan tar vid där vanliga kurser slutar, steget efter de vanliga envägs inspirationskurserna. På besökskurserna åker vi ut och träffar experterna i deras egna miljöer och du diskuterar din egen verksamhet med var och en av dem. I workshops sitter vi ner tillsammans, får jobbet gjort på plats under ett par dagar och på köpet kompetensutvecklas du. Planen utvecklas successivt under strategiska samtal. Här är alltid din egen verksamhet och du själv i fokus. MarknadsSkolan små grupper ger stora resultat. MarknadsSkolan erbjuder även korta intensiva föreläsningskurser för dig som snabbt behöver en bra hands-on grund inom marknadsföring och kommunikation. Till kurserna kommer yrkesverksamma på marknad-, kommunikations och informationsavdelningar, medarbetare såväl som chefer. Alla har ni det gemensamt att ni snabbt vill ha ny och uppdaterad kompetens som ni omedelbart kan omsätta i er verksamhets nuvarande situation. MarknadsSkolan av marknadsfolk för marknadsfolk. Materialet är ditt, du förstår att förklara det Det MarknadsSkolan erbjuder, är kunskapsöverföring, du är själv med i resonemanget, får samband förklarade och deltar synnerligen aktivt. Du får höjd i tänket, med nya infallsvinklar som förankras i ditt tidigare synsätt. Du känner dig stolt när du presenterar förslaget för de andra, materialet är ditt, du kan förklara det, och om någon frågar, kan du med kraft stå bakom. Kursledarna på MarknadsSkolan har varit med i decennier. Vi har alla haft våra envägs shower och inspirationskurser och i efterhand blivit tillkallade som konsulter. Så vi vet, att deltagarna i gruppen ofta sitter och river sitt hår efter de kommit tillbaka till jobbet, kört fast efter en fantastiskt inspirerande kurs. Vi vill istället vara till verklig nytta, bidra med det var och en av deltagarna mest av allt behöver: en guide, en handledare, en som har ett större perspektiv och vet hur man gör, en som bidrar med nya kontakter, en som hjälper dig att göra ett utmärkt jobb. Utöka ditt nätverk, träffa experterna ute i deras egna miljöer. Här får du lite hjälp på traven, detta är vad MarknadsSkolan finns till för; att hjälpa dig i ditt jobb är vårt existensberättigande. MarknadsSkolans samtliga kurser är utvecklade av marknadsfolk för marknadsfolk, allt för att underlätta ditt dagliga arbete. MarknadsSkolan utgår från din verksamhet och från dig För att du skall få ut det du vill, utgår vi alltid från din verksamhet och från dig som individ; det gäller alltså på samtliga MarknadsSkolans kurser. Små personliga grupper ger stora resultat. Här får du stöd i det etiskt medvetna och engagerade. Vi lever som vi lär på kurs CSR, vi vill göra gott. Du ser det i vår attityd och i vår prissättning, vi gör gott för de många, alla skall kunna delta. MarknadsSkolan integrerar etik med termer som affärsmässighet, profilering, konkurrensfördel, positionering, varumärke, lönsamhet och kostnadseffektivitet. 4 5

4 P LAN FÖR MARKNAD & KOM I NGA FÖRBEREDELSER Marknadsplan 2 dgr/workshop Varumärke, 1 dag/workshop Strategisk rådgivare: Nanna Carlstedt Föreläsare: Nanna Carlstedt MARKNADSFÖRING Gå igenom strategierna i din marknadsplan, lär dig hur man går tillväga i analysen. Efter kursdagarna presenterar du dina förslag för Ledning eller Styrelse och ni skall därefter ytterligare diskutera och förankra, kanske ändra vissa delar. MARKNADSANSVARIG Observera att detta inte är en föreläsningskurs, utan snarare ett arbetsmöte, där du och din kollega är djupt engagerade. Du måste själv sitta i beslutsfattande ställning för att tillgodogöra dig programmet. Ta med dig en kollega som du kan diskutera med. Inga förberedelser. Kommunikationsplan 2 dgr/workshop Strategisk rådgivare: Ulf Lesley Gå igenom de två delarna av din kommunikationsplan: den MARKNAD/KOM-CHEF kommunikativa plattformen och aktivitetsplanen. Vi integrerar marknadskommunikationen, tar med samtliga utåtriktade aktiviteter, ser det som ett system, där summan av delarna ger dig ett momentum, en utväxling som fungerar även för en mindre budget. Vi tittar på nuläget, vilka slutsatser du dragit, hur du tänkt strategiskt och slutligen din konkretisering i en plattform och handlingsplan. En hel dags workshop om varumärket, allt från vad det är och hur det skyddas till plattformens innehåll och cobranding. En utmärkt genomlysning för dig som vill ha koll 360 grader, varumärket belyses här från alla håll. Till kursen får du även en Kursbok, postas till dig i förväg: Varumärke i praktiken/nanna Carlstedt. På websidan ser du hela dagens innehåll. Välkommen! Mediaträning 1 dag/workshop Programledare: Andréasson PR KOMMUNIKATÖR Analysera fram budskap och understödjande argument och träna inför kamera. Du känner dig tryggare med vad du skall säga och tryggare med din framtoning. För dig med MEDIAKONTAKT mediakontakter och som har inflytande över det som skall kommuniceras. Ni leds av Ulrika Borg, erfaren strategisk rådgivare i mediafrågor på PR-byrån Andréasson, Nybrogatan i Stockholm. Läs mer om kursen och Ulrika Borg på websidan. Välkomna! MARKNADSFÖRING Internationell Marknadskommunikation 2 dagar/workshop Strategisk rådgivare: Ulf Lesley 6 International Marketing Communications Strategy, IMC, med fokus på riktlinjer för samordning mellan de olika länderna, en policy för hur det skall fungera och hur ni hanterar konflikter. Även var ni skall sätta gränserna för HK:s inflytande, hur CHEF IMC stor den lokala friheten skall vara; enbart översättningar och annonser? Ni behöver direktiv för samordning av er kommunikativa plattform och hantering av varumärket, och vad som går att göra för att få enheterna att följa den. Kursledaren ansvarade för Ericssons IMC under åtta av internationell expansion. Bilden visar Maria Friberg, ansvarig på Fatburen Konferens/YIT, deltagare på Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom 7

5 K OMPETENS I MARKNADSFÖRING F Å DET GJORT MARKNADSFÖRING Marknadsföring/Marknadsplan 2 dgr/föreläsning Föreläsare: Nanna Carlstedt Intensivkurs med föreläsningskaraktär där kursinnehållet omfattar såväl grundbegreppen som fortsättning och ibland avancerat. Kursen är avsedd för dig som snabbt och effektivt behöver komplettera med en teoretisk grund i marknadsföring och marknadskommunikation. Nivån anpassas efter din nuvarande kompetens, det är inte ovanligt att deltagarna redan har en akademisk examen och chefsposition, då och då kommer även en marknadschef. Agendan är omfattande. Vi garanterar flera aha-upplevelser. Det blir en massa nya ord och ett flertal samband dem emellan. Bland annat lär du dig förstå sambandet mellan de olika planerna: Affärsplan, Marknadsplan, Kommunikationsplan och Mediaplan. BEHÖVER GRUND I MAF Innan kursen läser du Kursboken, Marknadsföring i Praktiken/Nanna Carlstedt, nyskrivet material och på svenska; inga förhör, inga prov. Inga övriga förkunskaper behövs; många deltagare kommer från tekniska verksamhetsområden med business-to-business, men har du konsumentkunder så är du förstår välkommen du också. Samma sak med offentliga verksamheter och kommuner. Vi anpassar alltid innehållet, så alla får det de behöver, detta är möjligt då MarknadsSkolan erbjuder små grupper för stora resultat. Denna kurs är fulladdad, så det finns inte så stort utrymme för diskussioner. Se mer om innehållet på websidan. Efter kursen ges på begäran individuella företagsanpassade workshops, separat arvode. "Särskilt bra tycker jag var att kursen var skräddarsydd, intensiv och personlig; tyckte det var väldigt lärorikt och jag har fått många nya idéer." Philipson Söderberg, Brand Manager Pierre Kambouris Affärsplan 2 dgr/workshop Strategisk rådgivare: Nanna Carlstedt En strategisk plan för er totala verksamhet eller resultatenhet. Vi tar avstamp i nuläget och stämmer av er FÅ DET GJORT OCH BRA analys och vilka slutsatser ni dragit. Ta tillfället att tala ihop er och att få detta gjort. Ni kommer att tillföras nya perspektiv, det garanteras. Obekväma områden kommer upp till ytan och kan hanteras under handledning. Websidan beskriver alla de aspekter som kommer belysas. Affärsplanens fokus kan variera, vi anpassar det efter vad ni skall ha planen till; samsyn, extern styrelseledamot, extern finansiering. Stresshantering 1 dag/föreläsning & workshop/reflektion Föreläsare och stressterapeut: Nanna Carlstedt Kursen initierar ett förändringsarbete, en personlig förändring av deltagarens prioriteringar och som en följd därav användning av tiden. När dagen är slut har mycket damm rörts upp, förändringen har påbörjats och i bästa fall faller det så småningom ner i ett nytt mönster, ett mönster som ger mer välmående tack vare ett nytt förhållningssätt, ett nytt sätt att vara i en stressfylld tillvaro. Deltagarna lever idag i ett högt uppskruvat tempo och behöver hitta tillbaka till sin hälsa; de flesta har idag lättare eller svårare symptom på stress. Vi diskuterar hur man använder sin tid, dagsaktuella prioriteringar och vilka konsekvenser de får. Begreppet egenvärde belyses. Livet som en pågående process, där vi skall må bra här och nu, under hela resan. Vi öppnar upp för individens egen, personliga vägledning, att lyssna inåt. Förhållningssättet är pragmatiskt, vi söker personens eget sätt att hitta och bibehålla balans och välmående; alla gör det på sitt eget sätt, men huvuddragen, själva grundstrukturen i energi och hälsa är densamma för oss alla. Vi garanterar en uppgradering av förhållandet till tid och vår energi, vi garanterar även att starta sökandet efter att hitta de vardagliga aktiviter som balanserar varandra och att förhålla oss till stressorer på ett bättre sätt. Miniföreläsning varvas med workshop/individuell reflektion. På websidan ser du dagens innehåll i detalj. Garanterat utan floskler och snabbfixande koncept, inte heller normativt, utan ett färdigt recept för alla; var och en har sin egen modell och sin egen övertygelse; här talar vi balans och energi, och identifierar nyckelpunkterna, det som gör mest skillnad. Nästa kurstillfälle hittar du på websidan. Varmt välkommen! AFFÄRSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING 8 9

6 K OM MED TILL LEVERANTÖRERNA K OM MED UT TILL EXPERTERNA Varumärke 2 dgr/besök hos 5 experter Kursansvarig och moderator: Nanna Carlstedt En interiörbild från Mogul, en av landets största inom webutveckling komplexa websidor med bakomliggande affärssystem bland annat vid e-handel, banker och digitala tidningar. Mogul är ett av de tio företag vi besöker under Kurs Marknadsföring 10 dgr Diplom. Besökskurserna breddar ditt nätverk, inte enbart med nya experter och leverantörer, du hittar även nya bekanta bland deltagarna, här en bild från en lunch på stan, mellan besöken. Kursbok sänds till dig per post i god tid före kursen. Vi besöker fem-sex ledande experter inom varumärke, alla med sin infallsvinkel, tillsammans ger dem dig höjd i din strategiska kompetens. Här ges du dessutom möjlighet att diskutera ditt eget varumärke. Innehåll: Bygga och stärka vm med PR, inkl publicitet med hjälp av egna marknadsundersökningar hos Petter Andréasson, Andréasson PR; Varumärket en lednings och affärsstrategisk fråga, kärnvärden och attribut som målstyrning i organisationen hos Mats Georgson, Georgson & Co; Ompositionering av varumärket hos Claes Ekström och Lars Källgren på strategiska reklambyrån Cabomba; hur det ekonomiska värdet på ett varumärke fastställs enligt revisorerna hos Jan Treffner, PwC Värdering samt hur du bygger och stärker ditt varumärke inom B2B genom att använda sociala medier, såsom LinkedIn, Annica Thorberg berättar hur. MARKNADSFÖRING Petter Andréasson, Andréasson PR Mats Georgson, Georgson & Co Claes Ekström, Cabomba Lars Källgren, Cabomba Kurserna passar bäst för yrkesverksamma inom marknadsföring, chefer och medarbetare på Marknad, Kommunikation och Information. På bilden ser du deltagarna under ett besök på Marknadsdomstolen där vi åhörde en förhandling med vittnesutfrågning. Från vänster: Göran Hjälm /Biotech, Uppsala; Marie Bergström / Johnson&Johnson, Ethicon, Stockholm; Caroline Ekholm /Johnson&Johnson, Mentor, Acclarent, Stockholm; samt Anna Göransson /Mockfjärds Fönster, Mockfjärd. Jan Treffner, PwC Värdering Annica Thorberg, Marketinghouse 10 11

7 M ARKNADSA SSISTENT D IPLOMKURS G RUNDKURS HANDS- ON Besöken hos leverantörerna är verkligen jättebra!! Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom, 1 dag/v En dag i veckan. Unik kurs för marknadsförare på marknad, information och kommunikation. Kursen skiljer sig åt från liknande kurser på andra institut; förutom det som andra erbjuder av teoretisk bas, föreläsningar och kurslitteratur, erbjuder MarknadsSkolan dessutom, inom samma tidsperiod, tio halvdagar ute hos TIO aktuella leverantörer; nya kontakter, nya miljöer, där högsta cheferna själva föreläser för oss; i deras egen miljö, i deras eget konferensrum: 1. Reklam-/kommunikationsbyrå 2. Sökmotoroptimering 3. Tryckeri, digitalt & offset 4. Annonsering i digitala media 5. Event och Mässa, Eventlokal/Kongress 6. Sociala media, B2B och B2C, expert på LI och/eller FB 7. Varumärkesstrategisk konsultbyrå 8. PR-byrå, PR-undersökning och publicitet 9. Webbyrå, en av de fem största, specialist affärsintegrerade sidor, bland annat e-handel, webtidningar, banker 10. Marknadsdomstolen, MD MARKNADSFÖRING Kurs Marknadsföring i Praktiken 10 dgr Diplom, Pris och kursdatum på websidan. Diplomkurs för marknadsförare som behöver en ordentlig grund hands-on På websidan hittar du en utförlig beskrivning av innehållet. Skrivning varje vecka, ett avsnitt i taget. Allt på svenska, nyskrivet och högaktuellt; omtyckt Kursbok med tips och bra checklistor, ringrygg så du kan lägga den på bordet när du jobbar. Kursen avslutas med att vi tillsammans går på en föreställning, teater eller konsert. En riktigt omfattande och kul kurs! Varmt välkommen! 12 13

8 K OM UT OCH TRÄFFA EXPERTER E XPERTRÅD FÖR DI N VERKSAMHET PR & CSR Fördjupning, 2 dgr/besök hos 5 experter Här besöker vi Ulf Lesley, VD Unify AB på Wallingatan i Stockholm. Från vä, Asmeret Rezene, Svanen Hemtjänst/Äldre och Handikappomsorg; Maria Friberg, Fatburen Konferens/YIT; Christina Wallenberg; & Tina Kihlgren, KGK, och till höger Ulf Lesley. Diplomkurserna avslutas med en trevlig kväll på teater eller konsert, nu senast var vi på Konserthuset och lyssnade till Nielsen och fem visor med Anne Sofie von Otter, mycket lyckat. Kursansvarig och moderator: Nanna Carlstedt Fördjupningskurs i PR och Corporate Social Responsibility, CSR för yrkesverksamma marknadsförare och kommunikatörer, chefer och medarbetare. Kursen är unik såväl i innehåll som upplägg, två hela dagar ute på besök hos fem av experterna nedan: 1. Tankesmedja/Spindoctors 2. Greenwashing, specialist 3. Lobbyist/PR-konsult 4. Bloggare, opinionsledare 5. Exportrådet, kontroll på leverantörer andra hand 6. FairTrade Sverige 7. Konsult inom framtidsprognoser/trendexpert MARKNADSFÖRING Fördjupningskurs för beslutsfattare och för marknadsförare som vill ta ett kliv uppåt, själva planera, bedöma underlag och fatta beslut Detta är några av de vi besökt, varierar förstås mellan kurserna, fr vä: jajja Communications, MarknadsDomstolen (bredvid Riddarholmskyrkan), Mogul större webbyrå för integrerade affärssystem, Eventbyrån Unify, Andréasson PR, Varumärkesexperten Georgson&Co, Stjärntryck, Konserthusets VD Stefan Forsberg (sponsoring), Stockholm Waterfront Congress Center, avdelningen för annonsering i digitala media på Bonniers/di.se, positioneringsbyrån Cabomba. Vi ser till att de vi besöker är högaktuella; nu har vi även besök hos expert på sociala medier för B2B och B2C: Annica Thorberg, Marketinghouse Kurs PR & CSR är en fortsättning och fördjupning i marknadsföring och kommunikation. Ställer krav på reflektion och resonemang, du tränas i att göra avvägningar och bedömningar. Speciellt utformad för beslutsfattare samt för de marknadsförare och kommunikatörer som vill ta ett kliv uppåt, själva ta initiativ, bedöma underlag och fatta beslut. Kursen är upplagd som en besökskurs där vi åker ut och träffar ansvariga experter, upplever dem i deras egna miljöer, de ger en miniföreläsning om sin verksamhet och du ges utrymme att diskutera din egen verksamhet med dem

9 D ISKUTERA MED DE FRÄMSTA K ONSULTRÅD TILL KURSKOSTNAD Bara de riktigt duktiga kan göra det komplicerade enkelt Program- och kursledarna du möter, är alla aktivt verksamma inom näringslivet, flera av dem på toppositioner. Samtliga har under många år erfarit de mest skilda företagssituationer, utifrån den erfarenheten analyserar de din situation. De flesta av dem är färgstarka och mycket omtyckta. Flera av dem har författat kurslitteratur inom sitt ämne. Men, kanske det allra viktigaste, deras förhållningssätt: alla håller de med om, att det är den konkreta diskussionen med dig, om just din verksamhet och din situation, som mest bidrar till att du kan utveckla din strategiska plan, eller din färdighet. Efter vanliga kurser, har de så många gånger tidigare hört den uppgivna vädjan från deltagarna: Men, hur skall jag göra i just mitt fall, det är så annorlunda, hur skall jag tänka, det blev bara tvärstopp när jag satte mig efter kursen! Så är det inte på MarknadsSkolan, vi tar vid där vanliga kurser slutar. Petter Andréasson, Bygga varumärke med PR, opinionsförändring, samhällsperspektiv Ulf Lesley, Internationell Marknadskommunikation, Kommunikationsstrategi, events, internkomm. Mats Georgson, Varumärke som affärsstrategi och målstyrning samt implementering av varumärket i organisationen Ledarna på MarknadsSkolan tar det hands-on, på en konkret nivå, befriade från onödiga teoretiska utsvävningar. Du slipper generaliserade övningsexempel, dikterade av en förutbestämd lärarhandledning. MarknadsSkolan utgår från din verkliga situation. Förvisso, det gör ledarnas jobb väsentligt svårare, men ingen av MarknadsSkolans ledare utmanas längre av att klicka fram en enkelriktad powerpoint; det är din situation som sporrar dem, ju svårare desto bättre. Jan Treffner, Värdering av varumärke, varumärket sett som Tillgång i BR Claes Ekström, Ompositionering av varumärke Nu kan du även träffa Annica Thorberg, Sociala medier och B2B; Vi hälsar Annica välkommen! Kursledare i bokstavsordning Petter Andréasson, PR, Opinionsbildning; Patrik Asterhag, Digitala medier; Nanna Carlstedt, Marknads och Kommunikationsplan, Varumärkesplattform, Stresshantering; Elin Christoffersson, PRundersökningar och publicitet, bloggare och B2C; Claes Ekström, ompositionering av varumärke; Josefine Figer, Digitala medier; Mats Georgson, Affärsstrategi och varumärke, varumärket implementerat i organisationen; Lars Källgren, ompositionering av varumärke; Ulf Lesley, Internationell marknadskommunikation, Kommunikationsstrategi, Intern kommunikation; Annica Thorberg, Social Medier, B2B; Jan Treffner, Värderingsmodeller varumärke, Varumärket som Tillgång i Balansräkningen Fördjupade presentationer finns att ta del av på websidan. Nanna Carlstedt, Varumärke, Marknadsstrategi och planering Lars Källgren, Ompositionering av varumärke Hos oss träffar du de hetaste inom sina respek- tive områden; Nya är VD respektive kreativt ansva- rige på Animero: Josefine Figer och Patrik Asterhag, specialister digitala kanaler Elin Christoffersson, PR och undersökningar för att skapa publicitet, PR och bloggare, B2C 16 17

10 B OLAG, KOMMUNER OCH ORG K OMMER FRÅN HELA RIKET 18 19

11 A L LT F L ER H I T TA R K U R S ER N A H ÄR 20 F Å R F Ö RT RO E ND E OC H Å T E R KOM M E R 21

12 5-6 PERS SKAPAR MERVÄRDE MAN FÅR JOBBA MED SITT EGET "En konkretisering av arbetet med marknadsplanen som jag hade tänkt mig. Flera frågor väcktes som vi har att ta ställning till och jobba med framöver." Mari Edberg, Informationsansvarig HK/Atrium-Ljungberg AB "Särskilt bra tyckte jag var coachingen, att vi bara jobbat med det egna bolaget, helikoptervyn, nya insikter och att slippa tänka på strukturen, någon annan gör det. Jag vet inte vad jag tycker skulle ha gjorts annorlunda; bra att komma utan egna färdiga planer. Till kommande kursdeltagare vill jag kort säga, att ni får fokus och arbetet gjort." Ylwa Alwarsdotter/Marknadschef/SEKAB "Särskilt bra med öppenheten, de fria 'ramarna' och att det var intensivt. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att kursen har en öppen syn och ett nytt sätt att angripa problematiken." Johan Darvelid/VD/Delägare/Trivas Inomhusmiljö/Helenius AB "Jag är glad att vi genomförde kursen. Kursledaren är mycket kunnig och kompetent. Kan även nämnas att kurslokalerna var mycket bra." Fredrik Sätradahl, Marknadschef, Eton Systems AB "Mycket bra forum 5-6 pers skapar mervärde. Bra avläsning av gruppen" Pierre Quakkelaar, Produktchef/Johnson&Johnson/Gynecare "Det är en fördel att vara väl förberedd, att ha ett verkligt och konkret case att arbeta utifrån. Nanna är mycket kompetent och skärpt, bidrar med många klarsynta iakttagelser och drar bra slutsatser." Åsa Carlberg, Marknadskommunikation, Statens Fastighetsverk, SFV "Kändes som det gavs utrymme att diskutera och fördjupa sig; bra att exempel knöts upp till den egna verksamheten; bra ledningsmöte. Till kommande deltagare vill jag bara helt kort säga; Tänkvärt. Se verksamheten ur ett externt perspektiv." Anna Hertzberg, Ekch Göteborgs Tekniska College "Gav en väldigt praktisk/rakt på sak bild av marknadsplanen, fick också svar på några viktiga frågor om vad som bör ingå och inte." Marianne Perslow, Marknadsansvarig PUB/Atrium-Ljungberg AB "'Utifrån-in'-synen var särskilt bra, kombinerat med erfarenheten." Jan-Erik Karlsson/Sales&Marketing Manager Rolls/ AB Sandvik Hard Materials "Det var mer än jag hade förväntat mig, och det var BRA. Det fick mig att få alla ord rätt placerade på Marknadsföringskartan" Monica Pettersson, PL & Marknadsassistent, Posten Meddelande AB "Man får jobba med sitt eget material. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att Nanna är erfaren och har varit oss till stor hjälp." Stanley Eklind/Outokumpu PSC Nordic/Manager Marketing & Sales "Seminariet om Marknadsplanen följde en tydlig struktur och gav konkreta tips, med många exempel från verkligheten, andra företag och organisationer." Maria Svensson, Marknadsansvarig Mobilia/Malmö/Atrium- Ljungberg AB "Jag har öppnat min Marknadsplan ppt varenda dag sen vi satte ihop den på workshoppen, och nu har det snart gått ett år! För övrigt märks det, att huvudägaren och Ledningen tagit starka intryck av innehållet, när man hör att de vid upprepade tillfällen återkommer till de viktiga strategiska frågorna." Henrik Samuelsson, Kommunikationsansvarig, Öhlins Racing AB "Bra och inspirerande kurs som knyter ihop marknadsplanen." Andreas Lundberg, Marknadschef/Johnson&Johnson/Ethicon "Modeller att hänga upp det konkreta på. Tack skall du ha Nanna, för att vi gjorde ett så bra jobb under dagen, det var din förtjänst, blev som ett utmärkt ledningsgruppsmöte i marknadsfrågor." Ulf Peterson, Rektor Göteborgs Tekniska Gymnasium 22 23

13 EN SPÄNNANDE KURS HIMLA SKÖN STÄMNING "Kursen var jättebra, en resa i det inre. Vi spred ut kursen på några dagar, på det sättet blev det en fördjupning. Kursledaren anpassade innehållet, han var flexibel och lyfte fram det som var relevant för oss. Han kunde ge exempel utifrån sig breda erfarenhet och han kunde sätta sig in i min speciella arbetssituation. Metoden att blanda diskussioner med korta avsnitt vid tavlan var positiv, det blev varierat, och förstås, det blev något annat än den "gamla" metoden, vi slapp korvstoppning från tavlan. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att de skall undvika att ha jättemycket parallellt, med deadlines på jobbet. Kursen är inte en "vanlig" teorikurs, här var det mera bearbetning och processande av det personliga. Jag tänkte mycket på innehållet mellan gångerna, kursen tar mycket energi, på ett annat sätt, den var mera emotionellt krävande. En spännande kurs." Anonym, Svenska Kyrkan "Kursen upptog min tid också när jag var därifrån. Vi la upp det som en heldag och några halvdagar, bra tycker jag, behövdes tid emellan för reflektion. Ledaren tog det från där vi var, anpassade upplägget efter oss. Jag gillade metoden, en blandning mellan samtal och att han ritade på tavlan; använde många symboler och liknelser, inte för mycket teori. Jag fick med mig, hur människor mottar ledning på olika sätt, kan nu identifiera hur jag skall nå fram. Även hur människor fungerar i grupp, hur olika de kan bli, hur de kan byta roller. Till kommande deltagare: du kan ha din egen verksamhet i bakhuvudet, koppla kursinnehållet till vardagen; du får många ahaupplevelser. Låt kursen ta tid, gör den för din egen skull, när du går därifrån rullar det på, som ringar på vattnet." Birgitta Wikdahl, VD, Global Fastighetsservice AB, Stockholm "Den mest givande ledarskapskursen vi varit på! Jättebra med ingående presentationer av oss själva, blev ganska personligt på det sättet, ledarna var själva personliga, vi var i trygga händer, kom varandra inpå livet, mer än man brukar. Till kommande deltagare: Verkligen komma dit med ett öppet sinne, tänka på att testbedömningarna kommer från flera håll, att du får en skattning från flera håll och är beredd på det; har du överskattat dig, underskattat dig? Satte mig ner och frågade mig, vilka delar tror jag att jag skulle få lägre på? Jag har aldrig förut varit i den situationen, det nytt, man får verkligen tänka på att inte ta det som kritik, detta är en hjälp. Jättenyttigt, vet att de andra håller med, verkligen en stor behållning av kursen. Gunilla Langemar, Avdelningschef, Alcontrol Laboratories AB, Linköping "Jag har aldrig tidigare varit på en kurs där allting växt fram så naturligt; det blev så självklart, andra dagen bara forsade orden ur mig och när kursen var slut ville jag inget hellre än att sätta igång med det jag skulle jobba vidare på. Vi var en så lagom stor grupp på 12; i de mindre, indelade grupperna om 3, var det en himla skön stämning. Jag kände mig jäkligt trygg, vi visste om varandras svagheter och styrkor, det växte fram en förtrolighet i gruppen, vi kände varandra på djupet. Det var avväpnande med de bilder vi la på golvet framför oss, man slapp känna sig utsatt. Ledarna satte prägeln, bjöd verkligen på sig själva, visade med eget exempel på hur man skulle kunna ta sig an uppgiften. Till kommande deltagare: gå in med öppna ögon. Kom utvilad. Låt första dagen få lov att ta tid, alla delar behövs." Marie Högqvist, Avdelningschef, Alcontrol Laboratories AB, Linköping 24 25

14 V ÄSSA DIN MEDIAKOMPETENS T RÄNA IN ARGUMENTATIONEN Stärkt mediafärdighet och förberedd argumentation: mera säker än innan Kursen inleds med att granska ditt budskap och dina understödjande argument. Du filmas före och efter budskapsdiskussionen och skillnaderna analyseras. Även din framtoning iakttas, du blir allt säkrare. Här får du chansen att diskutera möjliga situationer som kan uppstå i möten med media, även knepigare situationer och hur du på bästa sätt kan hantera dem. Du får flera tillfällen att under inspelning träna på att svara, att undvika frågor och att brygga över till dina budskap. Med avstamp i dina tidigare erfarenheter tar kursen dig vidare till större säkerhet, en högre ribba sätts för dina kommande framträdanden och kontakter med media. Passa på att tala ihop er under professionell ledning. utveckla detta till ett kommunikativt strategimöte. Träningen sker under ett par dagar hos Andréasson PR, i konferensrum med videokamera. Vi välkomnar alla som idag har eller i framtiden förväntas få mediakontakter. Vi hanterar även behovet av konfidentialitet. Kursen ges även företagsinternt, mot offert. Välkomna! Synnerligen väl investerade två dagar!, Jonas Knutsson, Kommunikationschef Volvo Cars, Olofström 26 27

15 S MÅ GRUPPER G ER STORA RESULTAT Kontaktpersoner, vi på kontoret Med oss på kontoret kan du diskutera dina behov, vilket program som passar er bäst. Huvudkontoret ligger i Täby, strax norr om Stockholm. Här sitter ledning, sälj och administration. Kurserna hålls centralt Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Gävle. I förekommande fall även på andra orter. Välkommen att maila eller ringa, tel Hands-on efterfrågas alltmer Konceptet med hands-on, har visat sig alltmer efterfrågat. Förutom kompetensutveckling får du även med dig det du behöver, får jobbet gjort under kursen, under handledning av expert, förutsätter förstås de små grupper vi erbjuder på MarknadsSkolan; små grupper ger stora resultat. Även Diplomkursen är hands-on, ute i verkligheten, med ett stort antal nya kontakter och upplevelser ute hos de tio leverantörerna. Marknadens idag mest spännande upplägg, mest matnyttiga kurser för marknadsförare och kommunikatörer, medarbetare såväl som chefer. Välkommen att maila eller ringa och diskutera dina behov så att du får den kurs du behöver. Tfn: Mail: info (at) marknadsskolan.se Välkommen! Nanna.Carlstedt (at) MarknadsSkolan.se Utbildningsansvarig Här är kursdeltagare på väg i T-banan till nästa expert inom varumärke, från vänster: Anna Schön/ Water Aid Stockholm, Yvonne Dahl/ Swedbank Region Väst, Kicki Ljungviken/ Svedbergs Dalstorp, Pernilla Lorentzon/ Riksbyggen Jönköping och Carina Sandgren/ Riksbyggen Jönköping Kurstillfällen på websidan, datum presenteras även på Facebook På marknadsskolan.se hittar du datum på respektive kurs undersida. Följ oss på Facebook så får du automatiskt information om nya datum. Maila eller ring oss på kontoret, så kan vi diskutera hur vi bäst möter era behov: info (at) marknadsskolan.se eller

16 S TOCKHOLM, GÖTEBORG & GÄVLE Ä VEN I MALMÖ & LINKÖPING Stockholm Mitt i city med utsikt över stadens takåsar, Oxtorgsgatan 4, 10 tr, med hiss rakt upp i soliga kurslokalen. T-bana Hötorget, en T-banestation från Centralen, 3 min promenad. Även på Riddargatan 14, vid Stureplan. Malmö I Malmö håller vi till på konferensen på Mäster Johan, Mäster Johansgatan 13, med utmärkt mat och trevlig sittyta. Göteborg och Gävle Chalmers VIP-rum är vår kurslokal i Göteborg; spårvagn 7 upp för backen. Ligger i anslutning till Restaurang Hyllan, ovanför bokhandeln. Linköping Promenadavstånd från Centralstationen, Scandic Linköping City, före detta Hilton, med sin ljus glasfasad ner mot Kinda Kanal. Trevliga små grupprum och en generös buffélunch. Även i Gävle håller vi till på Högskolan, i konferensrummet i Biblioteket

17 M AXIMALT KOMPETENSHÖJANDE Mycket givande dagar, mer omfattande än väntat, hands-on MarknadsSkolan fyller behovet av konkreta verklighetsbaserade utbildningar för medarbetare och chefer på marknads, kommunikations och infoavdelningar; korta intensiva vidareutbildningar för yrkesverksamma marknadsförare och kommunikatörer. Samtliga kurser innehåller enbart det vi marknadsförare behöver för att utföra våra jobb, innehållet är högst relevant för den uppgift vi skall utföra. I beslutsfattarnas workshops skriver vi till och med in strategierna direkt i den ppt som sen skall visas Ledningen! Kurslitteraturen är speciellt skriven för MarknadsSkolan och hålls kontinuerligt uppdaterad, ny version varje år. Kursboken är proppfull med konkreta tips, idéer och checklistor från våra tidigare besök hos experterna och leverantörerna. Kurserna är unika på marknaden, till innehåll såväl som upplägg. Deltagarna ges chansen att till en relativt låg kurskostnad ta del av kompetens från aktuella experter. Vissa kurser bygger helt på besök hos leverantörer och specialister, under dessa dagar sitter vi inte en enda timme i en vanlig lektionssal. Dessutom är besökskurserna de roligaste på marknaden, det är spännande att komma ut, bygga nya kontakter, vi har helt enkelt väldigt kul! MarknadsSkolan av marknadsfolk för marknadsfolk. 32 Nanna Carlstedt Utbildningsansvarig Öppna kurser såväl som anpassade efter era behov Öppna grupper på flera ställen i landet. Vi kommer även till en rimlig kostnad ut till er om ni vill ha ett anpassat upplägg av workshop eller föreläsning. Text och layout Svenska MarknadsSkolan AB. Av miljöhänsyn föredrar vi digital distribution.

Marknadsassistent Diplomutbildning 10 dagar, Schema

Marknadsassistent Diplomutbildning 10 dagar, Schema Marknadsassistent Diplomutbildning 10 dagar, Schema Senaste uppdatering 2011-05-09 Omfattning Kursen Marknadsassistent Diplomutbildning omfattar 70 lektionstimmar och 20 timmar inläsning. Syfte Kursen

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Marknadskoordinator Excellence 10 dagar

Marknadskoordinator Excellence 10 dagar Marknadskoordinator Excellence 10 dagar Senaste uppdatering den 4 april 2011 Omfattning Kursen Marknadskoordinator 70 lektionstimmar och 20 timmar inläsning. En heldag i veckan under tio veckor Marknadskoordinator

Läs mer

Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema

Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema Namnbyte jan 2012 från Marknadsassistent Diplom 10 dgr, samma innehåll o upplägg Senaste uppdatering 2012-01-13 Omfattning Kursen Marknadsföring i Praktiken

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar. Schema. Kort om programmet. Senaste uppdatering 2009-08-25

Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar. Schema. Kort om programmet. Senaste uppdatering 2009-08-25 Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar Senaste uppdatering 2009-08-25 Schema Marknadsstrategiskt program för personer i ledningsbefattning. Kort om programmet Programmet Marknadsplan har en strategisk inriktning.

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Mer information om kurserna

Kyrkan på Facebook. Mer information om kurserna Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook Under hösten 2016 arrangeras fyra kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling. Kurserna hålls i Helsingborg (18-19-20

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer