Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG Aktien Årsredovisning

2 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat vi skapar. Vi vågar vinna. Vi sätter kunder och våra partners i fokus. Vi uppskattar kunskap och initiativ. Vi är engagerade och tar ansvar för vårt arbete. Vi respekterar tagna beslut. Vi uppskattar humor och glädje. Vi utvecklar varumärket Electra tillsammans. 2 Årsredovisning 2013

3 ... INNEHÅLL Porträtt VD: bästa året någonsin...4 Marknaden Positivt kvitto...6 Goda nyheter Vi skapar affärsnytta...8 Ny på jobbet...10 Ny teknik präglar Komplexa konsumenter...14 Affärsområden Takes business forward, affärsmodellen...16 Medarbetare Personalnyckeltal...18 Aktien...19 Förvaltningsberättelse...20 Finansiellt Bolagsstyrningsrapport...23 Rapport över totalresultat...26 Koncernens balansräkningar...27 Koncernens kassaflödesanalyser...29 Moderbolagets resultaträkningar...30 Moderbolagets balansräkningar Moderbolagets kassaflödesanalyser...33 Förändring eget kapital...34 Fem år i sammandrag...35 Noter...36 Intygande av styrelse och verkställande direktör...50 Revisionsberättelse Styrelse och ledning Styrelse...52 Ledande befattningshavare...53 Kallelse till årsstämma...54 Kommande rapporttillfällen...54 Årsredovisning

4 20 Anneli Sjöstedt, VD För Anneli Sjöstedt är det viktigt att alla anställda går med ett leende till arbetet på Electra Gruppen. Under 2013 har man i allra högsta grad haft anledning till det. Vi har haft ett fantastiskt år, som varit Electra Gruppens bästa någonsin. Högsta omsättningen, högsta resultatet och det bästa fjärde kvartalet någonsin. Alla siffror under 2013 har egentligen pekat uppåt, men det händer inte av sig självt. Vi har fantastiska medarbetare, som jobbat hårt på att utveckla befintliga kunder, hitta och utveckla nya affärsmöjligheter och ge våra kunder bästa tänkbara service. ELECTRA GRUPPEN HAR fem kvartal i rad visat siffror på en ökad omsättning. Fjärde kvartalet 2013 ökade omsättningen med 6,5 procent jämfört med samma kvartal 2012 trots att man redan då fått in 55 tidigare franchisetagare från Expert Sveriges konkurs. Electra Retail, som hanterar varuförsörjningen både till anslutna butiker och kunder inom e-handeln, ökade omsättningen med 24 procent under Bidragande orsak var samarbetet med butiker inom Euronicskedjan och ökad försäljning till e-handeln. Electra Logistik & IT, som hanterar tredjepartslogistik och butiksdatasystemet Smart, ökade omsättningen under 2013 med 19 procent. Omsättningen utgörs av hanteringsintäkter från tredjepartsuppdragen och licensintäkter från butiker anslutna till butiksdatasystemet Smart. Flera framgångsfaktorer Faktorerna bakom framgångarna har alltså varit många under det guldkantade Anneli Sjöstedt nämner först och främst en bra grundstruktur inom verksamheten som gjort att Electra Gruppen lyckats växa inom den befintliga organisationen. Samtidigt ser vi naturligtvis saker som vi måste titta på och förändra. Rutiner behöver alltid förbättras och effektiviseras, inte minst inom lagret där vi behöver ta ett steg till. Inom Electra Gruppens ekonomiavdelning, som bland annat sköter redovisningen för drygt 50 butiker, har nyanställningar skett. En fantastisk personal Vi har vuxit tack vare att vi har ordning och reda. Även om vi numera är börsnoterade är vi i grunden som det familjeföretag vi var i början. Vi har en fantastisk personal som känner för företaget. Vår utveckling hade aldrig lyckats om inte personalen varit beredda på att kavla upp ärmarna. Den andan finns här och det är den kulturen vi vill bevara och utveckla. Med sig in i 2013 hade Electra Gruppen nya kunder inom IT och logistikverksamheten samt tillskottet av handlare inom Audio Video och Digitalbutikerna efter Expert Sveriges konkurs. När det gäller IT- och logistikverksamheten ligger flera framgångsrika faktorer bakom utvecklingen. Vi fick tillbaka 3 som kund samtidigt som släppet skedde av iphone 5. Vi fick Boxer och deras hantering för Sverige och Danmark. Då kan jag säga att det var ganska hektiskt här, men vi klarade det bra tack vare en bra grundstruktur. Inom tredjepartslogistiken, 3PL, fick vi anställa många för att klara tillkommande orderhantering. Totalt har Electra Gruppen ökat antal årsanställda från 92 till 152. Genom att klara nya kunder inom samma yta som tidigare blev lönsamheten förbättrad utan ytterligare kostnader. En san- 4 Årsredovisning 2013 Intervju

5 13 det bästa året någonsin ning som även gäller årets mest hektiska tid när julhandeln drar igång. Vi fick jobba lite extra för att komma ifatt både inom retail och logistik, men så har vi också hemelektronikprodukter inom verksamheten, något som står på allas önskelista. Handlarna mår bättre Hemelektronikbranschen har tappat butiker i Sverige som en följd av tre kedjors konkurser. Vi har tjänat på det, det var för många aktörer på marknaden och även om konkurrensen fortfarande är tuff så mår våra handlare bättre idag. Bakom framgångarna för Electra Gruppen under 2013 ligger att man lyckats utveckla affärerna tillsammans med befintliga och nya kunder. Electra Gruppen har också arbetat för att utveckla nya tjänster, framför allt riktade mot företagsverksamheten. Även konsumentsidan behöver mer hjälp att få det digitala hemmet att fungera. Den här typen av tjänster tror jag är något som kommer allt mer. Ny teknik är oftast komplicerad även om leverantörerna satsar på att göra den användarvänlig. Jag tror att många konsumenter är i behov av hjälp och också börjar bli beredda att betala för den. 20 Electra Butik På handlarsidan är det nu ett 20-tal butiker som arbetar enligt konceptet Electra Butik. Tanken är att fånga upp duktiga entreprenörer som vill driva butik, men som kanske inte har finansiella muskler för det. Entreprenörer anställer personal, skriver hyresavtal och sköter försäljningen, medan vi går in med lagret. Med vårt butiksdatasystem Smart håller vi tillsammans koll på att verksamheten fungerar och utvecklas. Målet är att entreprenören inom tre till fem år ska kunna köpa loss lagret och bli sin egen, konceptet ska fungera som finansiering under perioden. Under 2013 har flera butiker öppnats med konceptet Electra Butik och tanken är att så fortlöpande ska ske runt om i landet där duktiga entreprenörer väntar på att få sin chans. Växande e-handel Inom Electra Gruppen sker en växande e-handel till samarbetspartners, men inte bland gruppens egna kedjor. Det är en mångfacetterad fråga. Vi har avtal med stora e-handelsaktörer och hanterar mycket av den e-handel som förekommer i Sverige. När det gäller våra egna kedjor har vi audiovideo.se mer som en informationssida, men tittar på hur vi ska utveckla den till en näthandel. Vi kan styra vilka produkter som går till butik och...vi har fantastiska medarbetare som jobbat hårt för det vilka som går till e-handel i och med att vi har ett nära samarbete med leverantörerna. Nu tittar också Anneli Sjöstedt framåt på hur Electra Gruppen ska kunna fortsätta växa, för att göra det måste man även titta utanför landets gränser. Ett nordiskt perspektiv Vi är sedan 1 januari 2014 medlemmar i Euronics International. Vi tror att den inköpsorganisationen är en bra kanal för oss. Vårt medlemskap stärker den svenska och nordiska fackhandeln tack vare att vi blir ännu fler medlemmar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum som samlar våra inköp av hemelektronik. Euronics har avtal med leverantörer på europeisk basis och nu kommer vi med på den resan. Tillsammans med Euronics har Electra Gruppen nu avtal med Samsung, LG Electronics och Sharp. Samarbetet handlar inte bara om Sverige, utan Norden. Vi tittar på samarbete som berör alla nordiska länder. Genom våra kunder inom 3PL är vi redan där, så även i Baltikum. Våra leverantörer ser Norden som en helhet och sätter därför upp nordiska organisationer. De förväntar sig att även vi ska ha det. Vår strategi att utveckla och stödja fackhandeln ligger fast och avtalet med Euronics International är ett steg i det strategiska arbetet. Intervju Årsredovisning

6 Årets resultat är ett POSITIVT kvitto på vårt vägval 2013 var ett utmanade år för Electra Retail. Tillskott av nya Experthandlare, leveransavtal med Euronics och kraftig tillväxt inom e-handeln satte organisationen på prov. Och siffrorna indikerar tydligt att man lyckats. Electra Retail växte med 24 procent under året samtidigt som marknaden minskat med 4,3 procent. Ja 2013 blev ett framgångsrikt år. Två huvudfaktorer har bidragit till utvecklingen; en mycket stark insats av organisationen för att starta upp Expertbutikerna och Euronics samt vårt butiksdatasystem Smart. Smart ger oss och handlaren möjlighet att följa lönsamheten i detalj och realtid, vilket är en förutsättning för att lyckas i en bransch med hårt pressade marginaler, säger Ivar Handeland, koncernens marknadschef och ansvarig för Electra Retail. Smart i grunden Smart är Electra Gruppens egenutvecklade butiksdatasystem. - Även om de enskilda handlarna inte har ökat omsättningen så har vi tillsammans arbetat intensivt för att öka marginalerna. Smart ger oss och handlaren en snudd på ovärderlig möjlighet att jämföra fakta med andra kedjekollegor att följa utvecklingen i den egna butiken. Smart är helt enkelt ett smart butiksdatasystem som underlättar analysen av verksamheten. Alla inblandade får en bra ögonblicksbild att arbeta utifrån. Styr den lokala marknaden Inom Audio Videokedjan är Smart ett måste och tillsammans med konceptet Go local har lönsamheten blivit allt bättre. Från Electra Retail uppmanar man handlarna att styra sin verksamhet efter den lokala marknaden i syfte att öka konkurrenskraft och lönsamhet. När vi benchmarkar våra butiker mot varandra är det ingen tvekan om att de butiker som jobbar kontinuerligt med aktiviteter och är noggranna i sina uppföljningar är vinnare. Vi hjälps åt att styra utvecklingen i verksamheten. Går försäljningen av TV ner kan vi istället rikta fokus på andra produktkategorier eller tjänster. Med rätt underlag utvecklar vi rätt sortiment för den lokala handlaren. Genom best practise sprids tips och ideer till kollegor via intranät och kedjornas personal. Underlag för aktiviteter Smart fungerar även som underlag vid dialog med leverantörerna. Det finns ett stort intresse från leverantörernas sida till detta informationsutbyte. Allt som ligger till grund för bättre prognoser och återkoppling av utfall ökar kvalitén och förutsättningarna för våra affärer. Ivar Handeland säger att Electra Gruppen numera har tagit en tydligare position på marknaden jämfört med tidigare. I takt med att antalet handlare har ökat, ökar också gruppens betydelse och styrka i förhandlingarna med leverantörerna. Vår utmaning ligger i vår affärsidé, nämligen att vara alternativet för fackhandeln. Alternativet i singularis! blev ett mycket bra år för vår e-handelsverksamhet En tydlig aktör Electra Gruppen har under de senaste åren jobbat fram en modell som har som mål att öka både leverantörernas och butikernas kostnadseffektivitet var ett intensivt år som vi klarade utan att dra på oss nya kostnader, vilket har gett ett bra resultat. De resultat vi uppnått har stärkt oss i tron på att vi gör rätt och det har varit otroligt lärorikt för organisationen att hantera ett så hektiskt år som Många förståsigpåare har spått de små fackhandlarnas död i fler år, men Electra Gruppens resultat visar på motsatsen. När Digitalbutikernas koncept lan- 6 Årsredovisning 2013 Intervju

7 Ivar Handeland, Electra Retail serades 2006 var det 42 butiker, idag är exempelvis data. Då är det vår uppgift att man 90 stycken. Enligt alla teorier borde hjälpa till med den kompetens som behövs. de flesta av dessa butiker varit borta för länge sedan, men med rätt förutsättningar Handlarråden allt viktigare och anpassad kostym klarar mindre butiker att överleva på en liten lokal marknad. blivit allt viktigare i dialogen med Electra Respektive handlarråd i kedjorna har Vi stöttar handlarna med strukturen bakom och låter dem göra det de är bäst på, och det möjliggör kortare vägar fram till Gruppen. Råden har blivit mer operativa nämligen att ta hand om sin kund. beslut. Tempo och konsensus är annars en Audio Videokedjan bygger på samma tanke, att den lokala entreprenören ska men har vi gjort en gemensam resa som klassisk utmaning inom frivillig fackhandel, koncentrera sig på att göra lokala affärer. har gett resultat. Och som vi säger i Norge Varför vara Electra Retail består av flera ben. Förutom de ägda kedjekoncepten Audio Video, stor om du kan vara lycklig som liten? Styrkan hos fackhandlaren är kunskapen och kompetensen. Det är saker som storkundsverksamhet, e-handel och dot- Digitalbutikerna och RingUp inryms även konsumenterna efterfrågar i allt högre terbolaget Linderholms som verkar inom grad. Samtidigt är det mindre fackhandlare SDA (småvitt.) I det sistnämnda fortsätter som kanske har minst tid för att gå på utbildningar. Hur löser man den ekvationen? nya varumärken. nu utvecklingen av nya samarbeten och Vi erbjuder utbildningar anpassade till förutsättningarna. Vi kan inte peka som kedjebutikerna, det vill säga att inte Electra Retail har valt samma modell med hela handen, men om TV-försäljningen viker, så förstår en duktig entreprenör 2013 blev ett mycket bra år för vår jobba direkt med slutkund. att han måste hitta nya affärsmöjligheter i e-handelsverksamhet och vi ser med tillförsikt på en fortsatt positiv utveckling tillsammans med våra kunder och partners. Vår erfarenhet av logistik tillsammans med kundernas marknadskunskap har visat sig vara en riktigt bra kombination för alla parter. Telekom är Electra Retails största varuområde, men även på TV-sidan blev 2013 ett mycket bra år trots branschens vikande trend på TV. Ljudsidan visar en positiv utveckling och inom fotosidan finns optimismen trots att produktkategorin visat sjunkande försäljningvolymer under de senaste åren. Under 2013 påbörjades ett arbete med ett nytt fotokoncept som vi tror kan ha bärighet i en tuff marknadssituation. Även om i stort sett hela mellansegmentet inom foto försvunnit finns det trots allt en marknad på 1,5 miljard kronor kvar i värde att fightas om. Ett annat område det fightas om är data, först och främst surfplattor. Just nu driver plattor datasegmentet och vi är bra med i matchen, även om data historiskt inte har varit vår och handlarnas starkaste sida. - Men tillsammans har vi hittat rätt i sortiment och pris och lyckats bra på våra lokala marknader. Diagram försäljning Electra Retail Diagram försäljning Total Marknad Sverige Telecom RGT Foto Data 46,6% Telecom 38,6% RGT Foto Data 2,9% 11,9% 50% 21,2% 4,9% 23,9% Intervju Årsredovisning

8 Ola Schwarz, Logistik & IT ELECTRA LOGISTIK & IT, som hanterar tredjepartslogistik och butiksdatasystemet Smart, ökade omsättningen under 2013 med 19 procent. Omsättningen uppgick till 400 miljoner och utgörs av varuförsäljning och hanteringsintäkter från tredjepartsuppdragen och licensintäkter från butiker anslutna till butiksdatasystemet Smart. Den sista december 2013 ar 287 butiker anslutna till butiksdatasystemet. Tredjepartsuppdragen, 3PL, utgörs av mobiloperatörerna 3 och Halebop, digital- TV-operatörerna Boxer och Viasat samt e-handelsaktören CDON. När ett plus ett blir tre Får IT tidigt vara med i processen när vi träffar kunderna så brukar vi säga att ett plus ett inte blir två, utan tre. Det är det som är hemligheten, vi adderar på IT och affärsnytta på ett bra sätt och framför allt så upplever kunden det som en förbättring. Det ska vara lönsamt och smidigt att ha med oss på Electra Gruppen att göra, det är en av våra stora uppgifter att se till att det också blir så. Ola började alltså själv 1997 på Electra Gruppen och skötte då i stort sett alla IT-uppgifter. Jag skötte alla pc, servrar, jag kodade intranätet och utvecklade verksamheten. Det gjorde att jag kom att lära känna hela företaget och kunde alla detaljer. Det känner jag att jag än idag har en oerhörd nytta av. Jag kodar visserligen inte själv längre, men jag förstår hur det fungerar och med min bakgrund som försäljare kan jag koppla ihop all erfarenhet när jag träffar kunder och förklarar affärsnyttan för dem. Kopplar på affärsnyttan Att ha en bakgrund både från försäljning och IT betecknar Ola som en bra början när det gäller att träffa nya kunder likaväl som att vårda dem man redan har. Det finns säkert många som är duktiga på IT, men det vi gör bra är just att koppla ihop det med affärsnyttan. Boxer är ett tydligt sådant exempel på att vi inte bara är en logistikpartner, utan att vi kan koppla på våra it-tjänster vilket gör att kunden upplever oss som en mycket bättre partner än en traditionell 3PL-partner som bara plockar och packar. Det sättet att arbeta är inte exklusivt gällande för samarbetet med Boxer. Så gör Electra Logistik & IT med alla sina kunder, även om vägen dit kan vara snårig. En del kunder har svårt att se vår kompetens från början. Det kan vara svårt för oss att få access till försäljningssidan där man bättre förstår nyttan av våra tjänster. Ola Schwarz berättar även om samarbetet med Halebop, som startade Vi sköter stora delar av processerna mot lösningen så att Halebop kan fokusera på sin kärnverksamhet. Electra Gruppen sköter inköp, drift av web, kodning, viss administration, penningflöden och logistik. Så vill vi gärna jobba med alla kunder. Ett så nära samarbete som det över huvud taget är möjligt. Vi blir en naturlig del av kunden och får förtroendet eftersom vi sköter det på ett bra sätt. Rikstäckande installationshjälp Men tillbaka till samarbetet med Boxer, som under 2013 stärktes ytterligare genom att Electra Gruppen utvecklade ITstöd för Boxer, som gör att Boxer nu kan erbjuda en rikstäckande installationshjälp Snabbhet och flexibilitet skiljer Electra från konkurrenterna för egna kunder. Under mars 2014 kommer certifierade installatörer att kunna ansluta sig till portalen och där kunna boka, följa upp och fakturera utförda arbeten. Vi skissade på upplägget för flera år sedan, men det gäller också att ha timing för att komma med idéerna vid rätt tillfälle. 8 Årsredovisning 2013 Intervju

9 IT och LOGISTIK skapar affärsnytta Electra Logistik & IT visar också upp tillväxttal i årsbokslutet. Ansvarig för segmentet är Ola Schwarz, som började som IT-chef på Electra 1997 och varit med på hela resan från familjeföretag och omsättning på 220 miljoner till dagens börsnoterade koncern med en omsättning på 1,5 miljarder. Det vi är bra på är att koppla ihop IT med logistik och få fram affärsnyttan för kunden. Det har vi alltid varit bra på och ett kvitto på det är att Viasat som kom in i huset 2001, fortfarande är kvar. Vi är snabba och flexibla vilket nog skiljer oss från konkurrenterna. Vi testade idén på Boxer, som högg direkt. Vi hoppas kunna koppla på andra operatörer också. Samarbetet med Boxer och installationsportalen är ett bra exempel på hur vi vill jobba med våra kunder, alltså att utveckla affären för både kunden och för oss. Ola menar att Electra Gruppen, för att kunna ena fackhandeln, måste jobba för ännu bättre tjänster och produkter. Vi måste bredda verksamheten att inte bara sälja produkter utan även tjänster runt omkring. Ju fler ben du kan stå på desto mindre känslig blir du för konjunktursvängningar. En personlig utmaning Ola Schwarz klev in i rollen som ansvarig för Electra Logistik & IT efter sommaren 2013 och ser det som en oerhört spännande personlig utmaning. Med ett iphonesläpp och försäljningsboom för Hi3G och Halebop så fick jag en start som heter duga, kan man säga. Samtidigt känns det stimulerande att arbeta med våra 3PL-kunder med allt vad det innebär. Vi vill förstås utveckla den verksamheten, samtidigt som det är viktigt att få in nya kunder. Lika viktigt som att få in nya samarbeten är det att behålla och utveckla de vi har så att alla blir mer nöjda med vårt arbete. Det är då som ett plus ett blir tre. IT-avdelningen är en liten och homogen grupp där många arbetat länge. Det finns både för- och nackdelar med det. De som arbetat länge på avdelningen kan systemen utan och innan, vilket är viktigt för att utveckla affärerna. Vår strategi är att utnyttja egen personal så långt som möjligt. Vi har få utomstående konsulter. Vi vill att kunskapen stannar kvar i huset. IT är ett område som snabbt förändras. Hur jobbar Ola själv med frågan att hänga med i utvecklingen? Det gäller att hålla koll på webben och på de rätta ställena. Det finns webbinarium att utnyttja, man behöver inte alltid åka iväg på kurser. Det gäller förstås också att lyssna på andra och att själv fundera ut hur man ska kunna dra nytta av det i sin egen verksamhet. Hemligheten ligger i att omsätta kunskapen i praktiken. Ola väljer att beskriva verksamheten som ett stort smörgåsbord, där varje kund kan välja just sina favoriter, vilket är olika för varje kund. Eller om du går till en skräddare för att du vill ha en kostym som passar just dig perfekt, medan skräddaren helst skulle vilja göra en som passar alla. Men det funkar inte så, alla kunder vill ha sina unika lösningar medan IT-människor traditionellt vill bygga generella lösningar som passar alla. Den balansgången gäller det att hålla koll på hela tiden. Fler Smartanslutna En av utmaningarna som väntar för Electra Logistik & IT under 2014 är den fortsatta utrullningen av Smart. Takten lär dock bli betydligt lugnare än hösten 2012 då Electra Gruppen snabbt var ute och erbjöd Experthandlare, som drabbats av konkursen, en snabb hjälp att hålla inköp och verksamhet igång. Under 2014 ska ett flertal butiker få Smart installerat. Hösten 2012 var det nästan 50 butiker som skulle anslutas under sex veckor. Ett kvitto på att vi är flexibla. Vi lyssnar på våra kunder och kan snabbt ställa om så att vi helst överträffar kundens drömscenario. Det är vår styrka och hemligheten med våra framgångar. Intervju Årsredovisning

10 Matilda Wallergård, Logistik Logistikfrågorna allt mer i FOKUS En av de senast anställda är nya logistikchefen Matilda Wallergård. Det finns många utmaningar i jobbet eftersom ett allt större fokus i organisationen läggs på just logistikfrågorna. Betydelsen av att köpa in rätt produkter, lagerhålla, packa och leverera ökar, inte minst i takt med att e-handeln växer. Givetvis kommer vi att växa framöver, det är vår ambition, och det finns många som knackar på dörren. Men vi måste vara säkra på att vi också klarar av våra åtaganden. För mig är ordning och reda viktigt, att inte stora volymer bara kastas in på en ledig yta. Bra logistik kräver struktur och måste vara välplanerad. MATILDA WALLERGÅRD började arbetet som logistikchef vid Electra Gruppen så nyligen som första december Hennes bakgrund är imponerande och logistikfrågor har varit den röda tråden genom åren tog hon examen vid Lunds Tekniska Högskola som civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning på logistik och produktion. Via jobb på Textilia Tvätt och Textilservice och Xylem (f.d ITT Flygt) kom hon till slut tillbaka till sin hemstad Kalmar. Eftersom jag är från Kalmar så har jag pejlat in vilka potentiella företag som kunde bli aktuella och där var Electra Gruppen ett av två företag. När jag såg annonsen om logistikchef så tyckte jag att det stod mitt namn där. Snabb tillväxt en utmaning Och mycket riktigt, det gjorde det så småningom också. Sedan drygt två månader rättare skrivet. Tjänsten är utmanande eftersom Electra Gruppen har växt så fort och därför är det också mycket att göra. Det finns alltid förbättringsmöjligheter och det lockade mig att komma in i ett så expansivt skede som det är nu, med nya projekt och uppdrag. Det finns goda möjligheter att verksamheten växer ytterligare. Det var inte hemelektronikprodukterna i sig som lockade Matilda, om det är TV eller dränkbara pumpar spelar egentligen ingen roll. Det som var avgörande var att kärnverksamheten i Electra Gruppen är logistik. Det lockade mest eftersom logistik varit min röda tråd. Logistikfrågorna blir allt viktigare för många företag och aktörer, inte minst inom hemelektronikbranschen. När det gäller logistikfrågor så måste helt enkelt allt klaffa. Det optimala är ett flöde som inte stoppas upp någonstans. Transporterna måste komma fram hela vägen och framför allt i rätt tid. Ur lagret måste produkter plockas och packas i rätt tid. Finns det någon speciell utmaning i just logistikverksamheten inom Electra Gruppen som Matilda lagt märke till efter sin korta tid? Det finns olika utmaningar. Dels att komma ifatt med alla nya uppdrag som Electra Gruppen fått det senaste året och dels att hämta andan lite. Det har varit ett 10 Årsredovisning 2013 Intervju

11 högt tempo länge med fokus på att leverera kundnytta, nu behöver vi se över de interna processerna och effektiviteten. Inom industrin som jag kommer ifrån handlar mycket om att ha ordning och reda på saker, att skapa effektiva och resurssnåla flöden och att jobba med ständiga förbättringar. Det har jag i ryggraden och däri ligger utmaningen, att ta med detta till Electra Gruppen och få lagerpersonalen här att förstå nyttan av varför det är så viktigt med ordning och reda i logistiken. En annan utmaning är att verksamheten och uppdragen hela tiden förändras, vi måste vara alerta och förändringsbenägna för att kunna ta emot nya uppdrag. Är det en extra utmaning att Electra Gruppen har så många mindre handlare? Nej, det tycker jag inte, inte ur ett logistisk synsätt. Det läget är vardag här och inget konstigt. Verksamheten är uppbyggd för att kunna hantera mindre sändningar med hög frekvens. Skapa tydlighet Vad slog dig i början när du kom till Electra Gruppen? Kanske att det inte finns så mycket nedskrivet om vem som är ansvarig för vad. Så det var mitt första uppdrag, att skapa tydlighet inom organisationen om vem som gör vad och var ansvaret ligger så att alla vet det. Det är mitt sätt att skapa rätt struktur, det är starten på de förbättringar jag kommer att arbeta för. Matilda har fyra medarbetare i sitt ledningsteam, representerande inflöden, lagerhantering, 3PL, rework och den egna handelsförsäljningen. Därtill finns även teamledare för vissa avdelningar. Ansvaret för logistiken har Matilda. Mitt ansvar är i huvudsak att logistiken utvecklas inom Electra Gruppen; att vi får ut godset i tid, att vi följer upp verksamheten och att medverka vid potentiella nya uppdrag. Dessutom sitter jag med i ledningsgruppen. När det gäller transporter inom Electra Gruppen så sker dessa nästan uteslutande med lastbil. Electra Gruppen har avtal med olika transportörer beroende på typer av sändningar; från mindre paketsändningar till stycke- eller partigods. Lagerlokalerna ligger på en yta om totalt kvadratmeter uppdelade på två våningar. Det är en utmaning i sig. Den optimala lagerbyggnaden är en stor fyrkantig byggnad med högt i tak. Hitta en balans När det gäller lagerhanteringen gäller det att hitta en balans, att inte ha allt för trångt i lokalerna. Vi måste alltid ha en viss ledig yta för att möjliggöra en rationell hantering och undvika truckkrockar. Ibland vill inköpsavdelningen köpa in stora volymer för att få ett bra pris och hålla nere transportkostnader, men det är inte alltid den optimala lösningen ur logistiksynpunkt. Nästan ingen aktör vill ligga på ett stort lager, som binder kapital. Vissa leverantörer kan kräva minimumkvantiteter för att inköp ska få ett visst pris, men man har mycket att vinna på om samarbetet mellan inköp och logistik blir bästa tänkbara. Stora volymer kan ge stora rabatter, men tar samtidigt mycket yta i anspråk. För att logistiken ska flyta på så bra som möjligt gäller det att få balans i hur ytorna används liksom att ta hand om personalen på bästa sätt. Något som utmärker verksamheten här är att personalomsättningen är väldigt låg. Det finns en kärna av anställda som varit på företaget länge. Även om inga robotar används i lagerhanteringen så ser Matilda det som en utmaning att finslipa på hanteringen Mer struktur samt ordning och reda ger vinster i slutänden av paket, att se om den går att göra mer automatiserad med hjälp av exempelvis rullbanor mellan våningsplanen. Däremot är risken att slita ut personalen mindre än hennes tidigare erfarenheter. Det handlar mestadels om ganska lätt packning och lätta lyft. Visserligen blir exempelvis TV-apparaterna större och otympligare, men samtidigt tunnare och lättare. På listan över vad som ska göras står nu att framför allt se över avtalen med transportörerna, liksom att få igång förbättringsarbetet. Kunskapen om förbättringar finns hos dem som dagligen jobbar med det. Här gäller det att fånga upp och lyfta idéer, att ge personer ansvar och se till att idéerna också drivs. Min ambition är att skapa ett klimat som skapar engagemang, att sätta upp mål och hur vi ska göra för att uppnå dem. Kraven hela tiden tuffare Något som Matilda märker av är att kraven från kunderna hela tiden skärps och blir tuffare, speciellt för 3PL-uppdragen. E-handel handlar allt mer om att folk som beställer varor på Internet förväntar sig att få dem till hemmet redan nästa dag. Utmaningen för oss är att hänga med i denna utveckling och att fortsätta uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. Intervju Årsredovisning

12 ULTRA-HD kommer att prägla 2014 I början av januari varje år deltar aktörerna inom hemelektronikbranschen på den stora mässan CES som arrangeras i Las Vegas. Consumer Electronic Show sätter sedan prägeln på hela året. Vi passade på att fråga en nyss hemkommen Klas Elm, vd för branschorganisationen, vad han sett och vad vi därmed kan förvänta oss av Man kan säga att CES visade upp ultra-hd, ultra-hd och ännu mer ultra-hd, men också lite vad sensorer kan åstadkomma liksom den tydliga trenden med bärbar elektronik. DET HÄNDER MÅNGA spännande saker inom TV just nu och utvecklingen går i rasande fart. Förutom UHD visade branschen upp ett antal böjbara skärmar med LED-teknik. TV-skärmen har dessutom börjat bli så flexibel att en plan skärm genom en knapptryckning kan böja sig själv, allt för att ge tittaren den speciella bio-känslan. Böjningen gör också att redan stora skärmar faktiskt upplevs som ännu större. Skärmstorlekarna växer för varje år, nu höjer man inte på ögonbrynen förrän skärmarna är 80 tum och uppåt, säger Klas Elm. Det var inte länge sedan som snittstorleken på en TV-skärm var 37 tum. Nu ligger den på 46 tum och lär stiga ytterligare. Att tittaren vill ha större och större skärm har också drivit på utvecklingen av UHD. Stora skärmar behöver helt enkelt bättre upplösning för att inte störa tittandet. Jag tror UHD kommer att vara standard inom några få år. Ultra-HD kräver nytt innehåll, något som var omdebatterat vid CES-mässan ifjol. En hönan och ägget -diskussion, varför köpa en UHD-TV när det saknas innehåll och varför producera UHD när det inte finns TV-teknik. Men redan nu faller bitarna på plats, innehåll finns och kommer att utökas i rask takt. Och TV-skärmarna har kraftfulla processorer och kapacitet för att skala upp material till UHD. Som exempel kan nämnas att Netflix satsar på UHD-material under första halvåret Esset i sina UHD-tjänster blir att andra säsongen av House of Cards filmas i 4K och sänds i UHD. Nu kommer kamerorna Nu kommer också konsumentkameror med UHD-kapacitet, som gör det möjligt för konsumenterna att skapa sina egna bilder och filmer. Hela kamerabranschen vädrar morgonluft, säger Klas Elm. Vem vill fota och filma i 2K när TV:n visar materialet i 4K? Finalen i sommarens fotbolls-vm kommer också att sändas i UHD, det kan säkert vara ett draglok också. Teracom testsänder nu UHD via Nackamasten och tekniken sänds också via satellit. Men är UHD-tekniken konsumentvänlig? Jag tror att det krävs en fackhandlare för att förklara vad det här handlar om. UHD är fyra gånger bättre upplösning än vanlig HD och alla som köper stora skärmar kommer att behöva en UHD-TV för att få den allra bästa tittarupplevelsen. CES-mässan bjöd naturligtvis på mycket mer av teknikutveckling och nya produkter. En sådan sak som många leverantörer En teknik framtvingad...av allt större TV-skärmar nu satsar på är bärbara smarta klockor. I USA förväntas det här bli en storsäljare. Tidigare versioner har väl ärligt talat inte vara någon riktig hit, men den nya generationen smarta klockor är mycket roligare. Med klockan kan användare prata i mobilen, lyssna, ta del av appar och mycket mer, men intelligensen ligger kvar i mobilen. Den smarta klockan blir mer av en slav. Mobil och klocka blir sammankopplade och inte fristående produkter. Allt billigare sensorer har också gjort 12 Årsredovisning 2013 Intervju

13 att dessa tagit plats i stort sett alla nya produkter. Med sensorer kan produkter kopplas till nätverk och användas till en uppsjö olika saker. Naturligtvis kan du använda sensorer till smarta-hem -lösningar, ha kontroll över energiförbrukning, tända och släcka lampor och mycket annat. Exempelvis kom Sony med sitt koncept Lifelog, där sensorer även mäter dina sociala interaktioner, vilken underhållning du tar del av, din puls och dina aktiviteter, din stressnivå, vilken musik du lyssnar på när du är glad, vilka bilder du tar med mobilen. Allt loggas vilket gör att appen senare kan föreslå saker som du mår bra av. Kan inte tekniken ibland utvecklas så snabbt att konsumenterna lämnas i sticket?! Jag tycker nog att ny teknik idag är mer konsumentvänlig. Smart TV börjar bli riktigt smart och erbjuder betydligt bättre lösningar och menyer än tidigare. TV:n lär sig vad vi tittar på och kan föreslå program som vi annars kanske missar. Leverantörerna bygger nya operativsystem direkt för TV-världen, med smarta sökfunktioner, röststyrning, igenkänning etc. Smart TV har börjat bli riktigt användarvänlig. Vi måste konstatera att vår bransch tyvärr skapar sina egna lönsamhetsproblem. Vi har bara oss själva att skylla på. Som branschförening kan vi inget göra, men jag önskar att aktörerna ser allvarligt på problemet med ohälsosam prispress. Nästan hälften av all försäljning inom branschen kommer från mobiltelefoner och surfplattor. Lägger vi till ytterligare fem produktkategorier har vi procent av all försäljning. Vår bransch är fantastisk på att hela tiden få fram nya produkter och ny teknik som konsumenterna älskar. Våra produkter väcker ha-begär och stark efterfrågan, vilket är fantastiskt. Kunde vi bara lära oss att ta betalt skulle vi ha en fantastisk tillvaro! Viktig funktion att fylla Klas Elm är övertygad om att fackhandeln har en viktig funktion att fylla framöver. Även om konsumenter idag hämtar information från Internet kommer man alltid ha behov av att prata och fråga fackhandlare. Det behovet kommer inte att minska. Fackhandeln har en viktig roll i att hjälpa konsumenter till bra köp. Utmaningen ligger i att behålla köpet i butiken, eller åtminstone i rörelsen. Nyckeln ligger i att ha en kunnig personal och erbjuda både produkter och tjänster som konsumenter behöver för att få allt att fungera i hemmet. Byt ut det platta ljudet En sak som Klas Elm vill slå ett extra slag för är ljudupplevelsen. Branschen har i många år pratat om att ta hand om ljudupplevelsen för tittarna, men det är först nu som det börjar hända saker. Det trådlösa ljudet kommer att få genomslag. Ljudenheterna har inte bara blivit så mycket snyggare, de har också blivit mycket roligare. Nu ser de ut som produkter man vill ha framme. Och här tror jag att man i återförsäljarledet kan göra mycket mer än vad man gör idag. Kan man sälja en miljon TV-apparater borde man kunna sälja en miljon ljudanläggningar. När TV-skärmen idag är bara några få millimeter kan man inte förvänta sig att få ett fantastiskt ljud också, det måste man köpa till. Den uppförsäljningen borde återförsäljarna ta till sig, om inte annat så i alla fall sälja ljudlimpor var ett år med många utmaningar har alla förutsättningar för ett bli ett bra år för hemelektronikbranschen. Klas Elm, VD ElektronikBranschen Intervju Årsredovisning

14 att hitta värden för konsumenten som inte direkt kan relateras och jämföras prismässigt. Jonas Arnberg, United Minds JONAS ARNBERG HAR följt svensk detaljhandel under många år. Han är en av landets främsta expert inom handel och konsumtion. På United Minds arbetar han som rådgivare mot konsumentföretag inom e-handel, detaljhandel och fastigheter. Innan dess arbetade han som chef för HUI:s konsultavdelning och ansvarade för institutets prognoser, konjunkturrapporter och omvärldsanalyser. Han ligger också bakom e-barometern, som ger insikt i e-handelns utveckling och e-handelskonsumentens beteende. Vill du kategorisera svensken som prylfixerad? Ja, det kan man nog säga och det gäller inte minst elektronik. Vi har haft en period av låg ränta som frigjort pengar till sparande och konsumtion. Handeln har på egen hand drivit på att det inte skett prishöjningar, tvärtom har många produkter blivit billigare. Inte minst inom hemelektroniken har det varit svårt att tjäna pengar i en marknad där priserna hela tiden sjunker. Samtidigt som antalet sålda prylar bara ökat. Jonas Arnberg menar därför att hemelektroniken kan vara den bransch som visar vägen för många andra delar inom ekonomin där många andra branscher nu ligger i en fas där priserna sjunker. Bakom finns två anledningar. För det första den snabba tekniska utvecklingen som gör att gamla produkter behöver säljas billigt eller blir helt ointressanta. För det andra konkurrensen, drivet av att konsumenterna idag visar upp nytt beteende som en följd av prisjämförelsesajter. Konsumenten idag samlar på sig information via Internet innan köpet. Det här har sedan länge drabbat elektronikhandeln. Nu kommer verkligheten till många andra. Här gäller det för handeln att istället jobba med upplevelsetjänster, Handeln kännetecknas både av lågpris och lyxkonsumtion Alla borde behöva hjälp Några kedjor har försvunnit från den svenska hemelektronikbranschen trots att många konsumenter borde behöva hjälp med att få produkterna att fungera. Konsumenterna har blivit prisfokuserade. Man väljer den billigaste produkten, men behovet av hjälp försvinner inte. Amerikanska Best Buy hyr ut experter som kommer hem till konsumenten och får produkterna att fungera. Och för det är den amerikanska konsumenten beredd att betala, även om också den tjänsten säkert är prispressad. Det här är spännande och jag tror att det är vägen att gå för handeln, att erbjuda tjänster och upplevelser som gör att konsumenterna förstår vad produkterna ska användas till. Under detaljhandelns glansperiod var det viktigt att hela tiden öppna nya butiker utan att lägga allt för stor vikt vid läget. Nu tror Jonas Arnberg att handeln får en tillbakagång till tuffare konkurrens. Konsumenternas ändrade köpbeteenden blir en av flera nyckelfrågor att lösa i framtiden, liksom tillgängligheten i form av läge och öppettider. Och frågan om e-handel, med eller utan kombination med fysiska butiker. Jag tror att man måste se all handel som digital idag, oavsett om den sker på nätet eller i butik. Kundens första möte med dig är oftast via mobilen eller på något annat digitalt sätt och det måste handeln ha en strategi för. Försäljningen i butik måste fungera. Hajpen kring e-handeln kommer att lägga sig och fysisk närvaro är och förblir viktigt. En intressant trend som vi ser nu är att tidigare renodlade e-handlare bygger fysiska butiker. Jonas Arnberg menar att kombinationen är överlägsen, att konsumenter i allt 14 Årsredovisning 2013 Intervju

15 Dagens konsument är KOMPLEX Detaljhandeln har haft en fantastisk utveckling under många år. När 2013 kommer att summeras kan tillväxten hamna kring två procent. En okej tillväxt. Under perioden 1995 fram till 2010 hade detaljhandeln en fantastisk tillväxt, som en följd av bra konjunktur i samhällen och fin utveckling av handeln. Hela lågpristrenden kom, köpcentrum byggdes med allt bredare innehåll och handeln tog på så sätt större andelar av konsumtionskakan. Just nu ser vi igen hur allt fler konsumenter lägger pengar på tjänster, resor och restaurangbesök istället för på prylar, säger Jonas Arnberg. högra utsträckning vill kunna välja. Att köpa på Internet men hämta i butik eller få produkten hemkörd. Eller tvärt om. Konsumenter kommer att ställa krav på multikanaler. Många branscher trevar sig fram idag. Logistiken har inte satt sig. När ICA senare under året öppnar sin nätförsäljning tror jag det kommer att innebära ett lyft för hela den digitala handeln. Idag är det Posten som styr logistiken i stort, men vad vi ser internationellt är att fler och fler aktörer rundar det och gör sina egna lösningar. ICA skulle kunna bli ett logistikföretag och sådana initiativ tror jag vi kommer att få se om inte Posten klarar att leverera. Konsumenten mer komplex Jonas Arnberg säger att konsumenten idag är mer komplex och svårare att förstå sig på än tidigare. Å ena sidan vill man ha prispress på produkter, men kan å andra sidan vara beredd att betala extra för saker som personal shoppingtjänster, löparträning som en följd av inköp av löparskor etc. Och det gäller inte bara höginkomsttagare utan ett tvärsnitt av konsumenter. De som handlar billig mat på Lidl samtidigt som man lägger pengar på dyra restaurangbesök. Konsumenten är mer komplex och svårare att förstå sig på och ställer mycket högre krav på allt. Handeln måste jobba ännu hårdare för att tillfredsställa konsumenten och överhuvudtaget få in folk i butiken. Aktörer kan stå utanför e-handeln och ändå lyckas, menar Jonas Arnberg. En mindre Audio Video-handlare behöver inte erbjuda e-handel, men bör ändå finnas med i sociala nätverk, prisjämförelsesajter eller på något sätt kunna visa upp sitt sortiment digitalt. Många mindre handlare har ett bra läge, en lokal historia och äger därför trovärdighet som gör att kunder alltid väljer att handla där. En handel som ger trygghet. Jag tror det finns oerhört stora möjligheter att lyckas genom att vara en lokal och trovärdig elektronikhandlare. En nyckelfaktor för framgång är kunnig personal. En konsument måste mötas av en kunnig fackhandlare som kan svara och förklara i mötet. Den kombinationen är väldigt svårslagen. Mer handel lokalt När det gäller trenderna för 2014 att hålla ögonen på nämner Jonas Arnberg följande: Förenkla för kunden vi ser ett minskat behov av att handla på stormarknader. Allt fler väljer istället att handla nära, göra fler köp med mindre plastkassar. Mer fokus på närområdet. Fler minskar på butiksytan och kompletterar med näthandel. Skapande ekonomi unga människor gillar att delta i processen, do-it-yourself -trenden kommer där fler vill tillverka produkter själva än köpa färdigt. En så kallad Ikea-effekt där kunden investerar svett och slit för att få något färdigt och uppskattar därför produkten högre än om den var köpt färdig. Butiken blir något mer än bara ett försäljningsställe. Mindre behov av ägande flera vill utnyttja bilpooler, låna av grannen etc. Det blir en stor utmaning för handeln att kunder inte bara vill köpa nya saker utan vill ha alternativet uthyrning. Göra rätt för sig konsumenten tycker det är okej att någon tjänar pengar som står för något. Som Starbucks som gör mycket för ungdomsarbetslösheten i USA. 48 procent av unga i USA gör hellre sin röst hörd genom att handla på ett visst sätt än att lägga sin röst i val. Intervju Årsredovisning

16 Takes business FORWARD Electra Gruppen utvecklar och driver IT-intensiva och kostnadseffektiva koncept inom varuförsörjning, distribution, IT och detaljhandel. Electra Gruppen erbjuder kundanpassade lösningar och färdiga koncept som skapar förutsättning för lönsamhet i sin värdekedja. De två affärsområdena, Electra Retail och Electra Logistik & IT har många beröringspunkter på kund- och leverantörsidan. Dessa stödjer respektives utveckling och konkurrenskraft. Christer Palmgren Audio Video Mikael Johnsson RingUp Jonas Karlsson Digitalbutikerna / B2B / E-handel Susanne F Electra Redovisn Affärsmodellen Företaget är organiserat i två affärsområden Electra Retail och Electra Logistik & IT. Konkurrensen är stor inom varje enskilt område, där Electra Gruppens konkurrensfördel är bred kompetens inom de olika affärsområdena som kan korsbefruktas. Modellen ger fördelar för olika typer av företag med behov av varuförsörjning, IT och logistik. Med samlade volymer är Electra Gruppen en intressant partner för leverantörer. Vår storlek, tillväxt och den breda bas som koncepten och segmenten ger skapar förutsättningar för konkurrenskraft hos både oss och våra kunder. Företagets payoff syftar på att tillsammans med leverantörer och kunder utveckla parternas affärer. Ett kundnära och öppet samarbete är förutsättningen för att driva affärer framåt, vilket genomsyrar företagtes affärer och värderingar. Electra Retail Electra Gruppen äger namn och koncept för Audio Video, RingUp och Digitalbutikerna samt ansvarar för inköp, distribution, lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning gentemot konceptens medlemmar. Butiksinnehavaren äger och driver sin butik. Affärsmodellen innebär en central effektivitet som kombineras med lokal marknadskännedom och entreprenörskap. Audio Video Audio Video är en frivillig fackhandelskedja som bildades redan Kedjan hade 107 medlemmar, spridda över hela landet, vid utgången av år Butikernas inriktning är att ge kunderna personlig service och rätt vägledning för den enskilda kundens behov. Audio Video-butikerna arbetar under gemensamt namn och samordnar sin marknadsföring genom centralt och lokalt producerade aktiviteter. Alla butiker använder Electra Gruppens egenutvecklade butikdatasystem Smart. Ring Up RingUp är en av Sveriges ledande telekomkedjor för företag och är specialiserade på försäljning, service och installation av telekomprodukter och tjänster. Electra Gruppen inledde sitt samarbete med Ring Up 2003 och äger varumärket. Vid utgången av 2013 hade RingUp 50 medlemmar. Stort fokus ligger på att utveckla tjänster i och runt användningen av den traditionella hårdvaran. Digitalbutikerna Digitalbutikerna är en av de ledande aktörerna inom digital-tv på den svenska marknaden och under de senaste åren även breddat sitt erbjudande inom data, telekom och foto. 16 Årsredovisning 2013 Takes business forward

17 Electra Gruppen Electra Retail Electra Logistik & IT Audio Video Ring Up Digitalbutikerna E-handel B2B Electra 3PL Butiksdatasystemet Smart ing ransson Fredrik Johansson Electra Butik Ola Schwartz 3PL Carin Simonsson SMART Konceptet bygger på frivillighet och är inte belagt med medlemsavgifter. Electra. Gruppen stödjer butikerna i deras inköp, logistik och marknadsföring. Vid årets slut ingick 91 butiker i Digitalbutikerna. B2B/e-handel Electra Retail stödjer ett antal fristående handlare och e-handelsverksamheter med varuförsörjning och logistik. Den här delen av Electra Retail har vuxit under året, bland annat genom samarbetet med Euronics och CDON. Electra Redovisning Electra Redovisning hjälper handlare med löpande redovisning, bokslut och årsredovisning. En förutsättning är att handlaren använder butiksdatasystemet SMART, vilket ökar tjänstens effektivitet och ger mycket goda förutsättningar för kunskapsutbyte mellan butiker och tjänstens personal. Under året tillkom 5 butiker och Electra Redovisning hanterade 55 butiker vid årets utgång. Electra Butik Electra Butik är ett koncept som har som mål att stödja handlare i samband med succession, försäljning och nyetablering. Electra Butik bygger på ett konsignationsförfarande och innebär även att bolaget nyttjar butiksdatasystemet SMART och Electra Redovisning. Konceptet Electra Butik lanserades under 2012 och utvecklades positivt under Under året tillkom 5 nya butiker och vid utgången av året var det 17 butiker anslutna till konceptet. Electra Logistik & IT / 3PL Inom Electra Logistik & IT erbjuder vi unika lösningar för kunder som söker en partner inom 3PL. Styrkan hos Electra Logistik & IT ligger i att skräddarsy logistiklösningar med hjälp av Electra Gruppens IT-erfarenhet och kompetens. Electra Logistik & IT erbjuder också sina kunder hjälp att utveckla kundens e-handelslösningar samt sköter logistik och lagerhållning för dessa uppdrag. De största kunderna är Viasat, Halebop, 3, Boxer och CDON. SMART Koncernens egenutvecklade affärssystem för fackhandelskedjor, Smart, var vid utgången av året installerat i 287 butiker fördelat på 9 olika kedjor. Systemet syftar till att driva affärsnytta i kedjor och butiker samt att minska entreprenörens tid för administration. Takes business forward Årsredovisning

18 Personalnyckeltal 2014 Genomsnittlig anställningstid Antal årsanställda i koncernen: Antal anställda i koncernen: 6,49 år 42 kvinnor 97 män 139 sammanlagt 50 kvinnor 102 män 152 sammanlagt Antal kvinnor i koncernen fördelat på arbetsområden: Arbetsområde Antal Andel Ekonomi/personal/ledning 21 14% Inköp 1 1% Marknad 2 1% IT 6 4% Logistik 20 13% 50 Antal anställda fördelat på arbetsområden: Antal Andel Ekonomi/personal/ledning 24 16% Inköp 10 7% Marknad 27 18% IT 20 13% Logistik 71 47% 152 Antal kvinnor och män fördelat på åldersgrupper: Summa Kvinnor Män Totalt Antal anställda fördelat på arbetsområde Personal 2013, fördelat på ålder och kön Ekonomi Inköp Marknad IT Kvinnor Män Logistik Årsredovisning 2013 Medarbetare

19 Aktien Electra Gruppens aktie är sedan den första juni 2009 börsnoterad på NASDAQ OMX Small Cap Stockholm. Kursen den 30 december 2013 var 73,25 (38,90) kronor. Vid detta datum uppgick Electra Gruppens börsvärde till 381,0 (202,3) MSEK. Electra Gruppens aktie har under året som högst betalats med 85,75 kronor den 3 december och som lägst med 37,80 kronor den 10 januari. Antalet aktieägare vid årets slut uppgick till (1 444). Svenska juridiska personer och svenska institutionella ägare ägde 42 (24) procent av kapitalet. Andelen utländskt ägande uppgick till 2,8 (2,1) procent av kapitalet vid årets utgång. Aktiekapital Den 31 december 2013 uppgick aktiekapitalet i Electra Gruppen till 13,0 (13,0) MSEK fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Bemyndigande Vid årsstämman den 23 april 2013 bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av totalt högst aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst SEK. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför den fortsatta expansionen av koncernens verksamhet. Vid årsskiftet hade bemyndigandet inte utnyttjats. Utdelning Electra Gruppens utdelningspolicy är att föreslå utdelning motsvarande mellan en tredjedel och hälften av Electra Gruppens resultat efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning beaktas Electra Gruppens investeringsplaner, kassaflöde, likviditet samt finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen en utdelning baserat på årets resultat om 4,50 (3,50) SEK. Föreslagen avstämningsdag för utdelningen är den 5 maj Kursutveckling jan-dec Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktiekapitalets utveckling sedan 1997 År Transaktion Ökning aktiekapital, SEK Aktiekapital, SEK Ökning av antal aktier Totalt antal aktier Split4: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split10: Nyemission Nyemission Nyemission Största aktieägarna Electra Gruppens 10 största aktieägare per den 31 december Aktieägare Totalt antal aktier Håkan Lissinger ,9 Avanza Pension ,6 Catella Fondförvaltning ,4 ORIGINAT AB ,2 Alexander Oker-Blom ,0 Malin Lissinger Browall ,6 Johanna Lissinger Peitz ,6 Spiltan Fonder AB ,6 JP Morgan Bank ,1 Nordnet Pensionsförsäkring ,3 Övriga aktieägare ,3 Summa ,0 Andel av röster och kapital Aktien Årsredovisning

20 Trender & tendenser Electra årsredovisning 2012 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Electra Gruppen AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Allmänt om verksamheten Electra Gruppen erbjuder en effektiv central kedjedrift innehållande marknadsföring, varuförsörjning, IT och konceptutveckling. Electra Gruppen äger namn och koncept för kedjorna AUDIO VIDEO, RingUp och Digitalbutikerna medan butikerna ägs av lokala entreprenörer. Electra Gruppen erbjuder också tredjepartlogistiklösningar med avancerat IT-stöd. Organisation Moderbolaget Electra Gruppen AB (publ) hanterar strategiska frågor som affärsutveckling, förvärv och finansiering. Moderbolaget har två anställda. Intäkterna under 2013 uppgick till 6,0 (6,0) MSEK och resultat efter finansiella poster till 0,5 (18,1) MSEK. Affärsverksamheten bedrivs i dotterbolag, där Electra Sweden i affärsområdet Electra Retail utvecklar och driver koncept för varuförsörjning och logistik inom hemelektronikbranschen. Kunderna är butikerna i de anslutna fackhandelskedjorna AUDIO VIDEO, RingUp och Digitalbutikerna samt fristående kunder och e-handelskunder. Electra Swedens organisation omfattar även affärsområdet Electra Logistik & IT som erbjuder tredjepartslogistik och weblösningar och utveckling samt drift av butiksdatasystemet Smart. Försäljning och resultat Försäljningen i Electra Gruppen uppgick till 1 561,0 (1 268,1) MSEK under 2013, en ökning med 23,1 procent. Fjärde kvartalet innebar en försäljningsökning med 6,5 procent och omsättningen för kvartalet uppgick till 517,9 (486,4) MSEK. Koncernens rörelsemarginal 2013 ökade jämfört med 2012 och uppgick till 2,6 (1,4) procent. Rörelsens kostnader, exklusive handelsvaror och avskrivningar, uppgick till 223,1 (187,8) MSEK. Dessa kostnaders andel av försäljningen uppgick till 14,3 (14,8) procent. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 41,1 (17,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 6,05 (2,62) SEK. Finansiell ställning Koncernens balansomslutning uppgick till 475,1 MSEK jämfört med 468,6 MSEK vid utgången av föregående räkenskapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 179,5 (166,3) MSEK, vilket ger en soliditet om 37,8 (35,5) procent. Värdet på varulagret uppgick till 157,4 (126,3) MSEK. Varulagret bedöms ligga på en god nivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 47,0 (-21,5) MSEK. Den ökade försäljningen har inneburit att rörelsekapitalet har ökat jämfört med föregående år. Electra Gruppens likvida medel uppgick till 17,0 (16,3) MSEK och de räntebärande skulderna till 29,7 (47,0) MSEK. Under andra kvartalet betalades utdelning till aktieägarna med 3,50 (3,00) SEK per aktie, vilket totalt innebar 18,2 (15,6) MSEK. Investeringar Investeringar om 3,9 (3,3) MSEK har gjorts under året och avser främst investeringar i lager- och datorutrustning. Personal Antalet anställda den 31 december uppgick till 152 (139) personer varav 50 (41) kvinnor. Viktiga händelser under året Electra Gruppen fick i samband med Experts konkurs hösten nya butiker som kunder till koncepten Audio Video och Digitalbutikerna. Tillskottet av dessa butiker, tillsammans med en kraftig ökning i försäljningen till e-handeln, förklarar den stora omsättningsökningen under året inom segmentet Electra Retail. Under hösten 2013 tecknade Electra Gruppen avtal om medlemskap i Euronics International att gälla från och med Medlemskapet kommer ge möjlighet till förbättrade inköpsvillkor och samarbeten inom Norden. Inom segmentet Electra Logistik & IT har verksamheten också utvecklats positivt. De nya uppdrag som kom in under hösten 2012, digital-tv operatören Boxer och mobiloperatören 3, har tillsammans med fortsatt utveckling av de befintliga uppdragen för Viasat, CDON och Halebop bidragit till en stark utveckling i både volymer och lönsamhet. Butiksdatasystemet Smart har under året börjat installeras i vitvarukedjan EELs butiker där fortsatt installation är planerad under 2014 och Per årsskiftet är Smart installerat i 287 (237) butiker. Konceptet Electra Butik, där Electra Gruppen genom ett konsignationsförfarande äger lagren i butikerna, har fortsatt expandera och har 17 butiker i drift. Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång Den 20 januari lämnade Electra Gruppen pressmeddelande om ett fördjupat samarbete med Boxer. Electra Gruppens IT-lösningar och utökade tjänsteportfölj möjliggör för Boxer att tillhandahålla en utökad tjänst kring installation och felsökningshjälp. 20 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2014 Nionde kvartalet i rad med omsättningsökning Fortsatt stark tillväxt i segmentet Logistik & IT Omsättningen ökade

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

Antal aktier vid periodens utgång

Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010 ÖKAD FÖRSÄLJNING Försäljningen uppgick till 515,0 (461,7) MSEK, en ökning med 11,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2012 Försäljningen ökade med 36,3 procent fjärde kvartalet, vilket är avsevärt bättre än marknadens minskning med -7,2

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt

Läs mer

0,71 0,57 1,15 1,52 4,15 4,52 utspädning (SEK) Antal aktier vid periodens utgång

0,71 0,57 1,15 1,52 4,15 4,52 utspädning (SEK) Antal aktier vid periodens utgång ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011 FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT UNDER ANDRA KVARTALET Försäljningen första halvåret uppgick till 445,9 (515,0) MSEK, varav 228,6

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 För det tredje kvartalet i rad visar Electra Gruppen en ökad omsättning Försäljningen ökade med 30 procent andra kvartalet,

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Fortsatt omsättningstillväxt Omsättningen ökar för tionde kvartalet i rad Nytt logistikuppdrag Net1 Förlängt avtal med logistikpartnern

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 Electra Gruppen etablerar sig i Danmark Electra Gruppen förvärvar 45 procent av danska El-Salg A/S operativa verksamhet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013 FJÄRDE KVARTALET I RAD MED OMSÄTTINGSTILLVÄXT Omsättningen ökade med 30 % under tredje kvartalet Tillväxt med ökad lönsamhet

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 20,3 PROCENT

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 20,3 PROCENT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 20,3 PROCENT Försäljningen ökade med 20,3 procent andra kvartalet, bättre än marknadens tillväxt på

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

REDAKTIONELLT. Vi är stolta över de resultat vi skapar. Vi vågar vinna. Vi sätter kunder och våra partners i fokus.

REDAKTIONELLT. Vi är stolta över de resultat vi skapar. Vi vågar vinna. Vi sätter kunder och våra partners i fokus. EL ECT R A GR U P P E N A B ÅRSREDOVISNING 2014 Sammanflätade affärer SU NG SKAPAR FRAMGÅNG! GIT AL SA M DI BU TIK ER HALE BOP IO VI DE O NA T S LE IA SO L TE LG PA N AS ON IC NY KO N IL VIA SAT NI EV

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Anneli Sjöstedt, ny vd

Anneli Sjöstedt, ny vd ELECTRA GRUPPEN AB ÅRS RED OVIS NING 2012 Aktien Electra årsredovisning 2012 Strålande Q4 Antalet leveranser inom logistik: +286 %. Försäljningsökning: 36,3 % (övriga -7,2 %) Treårsavtalet med Boxer Electra

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Årsstämma Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi. Och ambition. Att skapa och verka för det kundstyrda företaget Att skapa optimala förutsättningar för affärsmannaskapet Att skapa värde

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

352,2 11,4 12,0 8,3 3,2 56,2 34,47 1,

352,2 11,4 12,0 8,3 3,2 56,2 34,47 1, ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010 Försäljningen ökade med 3,3 procent 2010 jämfört med 2009 och uppgick till 1 136,1 (1 099,7) MSEK. Styrelsen föreslår

Läs mer

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 11,2 PROCENT FÖRSTA KVARTALET JANUARI MARS 2012 Nettoomsättningen uppgick till 241,6 (217,3) MSEK,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016

BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016 BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016 Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; TV-skärmens storlek är den viktigaste aspekten

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

FORTSÄTTER ATT DOMINERA

FORTSÄTTER ATT DOMINERA BUTIKS CHEFS INDEX SURFPLATTAN ÅRETS HÅRDA JULKLAPP: FORTSÄTTER ATT DOMINERA BCI #1 2013 Den första undersökningen bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att: Butikscheferna ser ljust på försäljningen

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2016 Resultatet oförändrat mot föregående år rensat för engångseffekter Retails omsättning ökar med 4 % (12 MSEK) under andra

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

BUTIKS CHEFS INDEX MYCKET LJUD UNDER GRANEN BCI #2 2017

BUTIKS CHEFS INDEX MYCKET LJUD UNDER GRANEN BCI #2 2017 BUTIKS CHEFS INDEX MYCKET LJUD UNDER GRANEN BCI #2 2017 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att: Julens hårda julklapp blir hörlurar och andra ljudprodukter.

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari juni Andra kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 49 385 ksek (27 908), en tillväxt på 77 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 9 803 ksek (

Läs mer

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BUTIKS CHEFS INDEX BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BCI #4 2014 Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VÅR VÄRLD 2011 ÅRSREDOVISNING ELECTRA GRUPPEN AB

VÅR VÄRLD 2011 ÅRSREDOVISNING ELECTRA GRUPPEN AB VÅR VÄRLD 2011 ÅRSREDOVISNING ELECTRA GRUPPEN AB 1 sammanfattning Vi plockar över 700 000 order per år. Electra varuförsörjer 230 medlemsbutiker dagligen runt om i Sverige. Electra utför tredjepartslogistik

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2016-01-01--2016-12-31 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 10 FEBRUARI 2017 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari december 2016 Januari december

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BUTIKS CHEFS INDEX FOTBOLL OCH FITNESS I FOKUS BCI #2 2014. Årets andra undersökning bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att:

BUTIKS CHEFS INDEX FOTBOLL OCH FITNESS I FOKUS BCI #2 2014. Årets andra undersökning bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att: BUTIKS CHEFS INDEX FOTBOLL OCH FITNESS I FOKUS BCI #2 2014 Årets andra undersökning bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att: 77 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge

Läs mer