Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell"

Transkript

1 Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell Att näthandeln expanderar är otvistligt. Nya entusiastiska aktörer tycks poppa upp i stort sett varje dag, ofta skickliga på att framställa sig som mycket större än man är i verkligheten. Men en genomläsning av aktörernas bokslut ger fortfarande en tämligen dystert bild. Med försvinnande få undantag så hittar man nästan genomgående röda siffror, ibland t o m nästan groteskt stora förluster. Det är alltså uppenbart att något gått snett i näthandelns affärsmodell. Frågan är om den kan rättas till, och hur den framtida strukturen bland näthandlarna kommer att gestalta sig. Vi väntar ännu på exakta siffror kring näthandelns utveckling under 2012, med indikationer pekar på att en nivå runt mdr (direkt varuförsäljning till konsument, men inte inkluderat tjänster, begagnat/c-2-c eller B2B-försäljning). Detta skulle i så fall innebära att uppemot 6 % av den totala handeln gick via nätet förra året. Och exkluderas dagligvaror, där näthandeln ännu är blygsam, så pratar vi om 8 9 % av sällanköpshandeln vilket gör att nätet inte längre kan ignoreras och definitivt är en etablerad del av svensk detaljhandel (även om nätets betydelse kraftigt varierar mellan olika branscher/sektorer och ibland även ner på kategori- och produktnivå). Men näthandeln är utspridd på en stor mängd aktörer som nästan alla har en sak ett gemensamt svag lönsamhet. Ett stickprov i ett antal branscher (om ej helt vetenskapligt utfört) visar att väldigt många näthandlare går med betydande förluster, även om det både finns undantag och ibland rimliga förklaringar (t ex stora teknikinvesteringar). Men helhetsbilden är ändå tydlig, där det är uppenbart att något drastiskt måste hända inom svensk näthandel. Näthandelns korta historia - från hausse till flopp till mognad Näthandelns korta historia alltsedan den blygsamma starten 1995 kan så här långt indelas i tre faser: En pionjärfas där försäljningen var minimal men uppmärksamheten från media och riskkapital maximal, där drivkraften kom från IT-industrin och finansvärlden snarare än från konsumenterna och där få människor med gedigen handelsbakgrund överhuvudtaget var inblandade. Det är lätt att i efterhand ironisera över denna fas och alla de tokigheter som då uttalades (allt från den nya affärslogiken till att bli rik snabbt ) där den mest elementära universitetsuppsats enkelt kunde generera 10-tals miljoner i startkapital från yrvakna riskkapitalister.. En närmast total kollaps runt millenniumskiftet där merparten av de näthandelsaktörerna gick under i en stor, gigantisk smäll (några av oss minns säkert t ex boo.com, torget.se, webvan.com, letsbuyit.se för att nämna några stjärnskott) varefter media och riskkapital snabbt glömde bort företeelsen. Ännu finns ingen sammanställning över hur mycket pengar som eldades upp, men vara Webvan (dagligvaror på nätet i USA) lyckades på drygt ett år förbruka 10 mdr Skr (!). En mognadsfas där en liten grupp överlevare (som t ex amazon.com, adlibris.se samt en och annan nischaktör) förfinar och hittar formerna för att driva handel på nätet, om än med ingen eller låg lönsamhet. Och i takt med allt lägre ingångströsklar, både när det gäller att sätta upp en egen e-handelssite eller jobba via förmedlare som E-bay, Blocket m.fl., har sedan under det senaste decenniet många tusen aktörer strömmat in på nätet, allt från rena hobbyföretag som drivs från köksbordet till mer seriösa spelare.

2 När näthandeln nu går in i nästa fas och börjar bli en etablerad del av detaljhandeln inställer sig en rad intressanta och kritiska frågor. Hur kommer den framtida strukturen se ut? Hur blir gränsytan mot den fysiska butikshandeln? Och framförallt, om och när kommer näthandeln nå en rimlig och acceptabel lönsamhet? Grundproblemet med dagens näthandel Näthandel i sin renodlade form är egentligen ganska odramatisk. I grunden handlar det om en vidareutveckling av traditionell postorder, om än med helt nya möjligheter. Postorder har historiskt varit en mycket liten del av svensk detaljhandel till skillnad mot t ex USA eller Tyskland, i huvudsak fokuserad på lågprisprodukter vilket samtidigt gett kanalen en låg social status. Marknadsföringskostnaderna med kataloger och regelmässig postal kommunikation har också varit tämligen höga. Ännu en begränsning har varit aktualiteten när det gällt nyheter i sortiment, prisförändringar, lagersituation mm. Omsättningen inom svensk postorder och annan direktförsäljning låg länge kring 2 3 % av den totala detaljhandeln, inte mer, och dominerades av ett fåtal specialister som inom ramen för säljformens begränsningar har förfinat sitt arbetssätt, inte minst vad gäller att jobba med kunddatabaser och driva en säljande kundservice. Nästan alla framgångsrika postorderaktörer har också satsat på ett eget, unikt produktsortiment vilket gjort att man framstått som billiga men ändå kunnat säkra goda, bakomliggande marginaler. Vi behöver inte här gå in på alla de nya möjligheter som nätet tillfört traditionell postorderförsäljning, nämnas kan t ex nya, kreativa presentationsmöjligheter, ständig aktualitet och inte minst den statushöjning som fått helt nya kundgrupper att anamma direkthandel. Men nätet fastnade tidigt i prisfällan där frestelsen att snabbt nå volym (hetsad av drömmen att snabbt bli rik) skapade en förväntan om att nätet alltid är billigare än den fysiska butikshandeln. Något som späddes på av konsumenternas möjligheter att snabbt jämföra priser via t ex Pricerunner och liknande. Och har man en gång fastnat i positionen att vara billigast på jämförbara produkter så är det svårt att komma ur den. Lösningar på den dåliga lönsamheten måste sökas på annat sätt. Låga utpriser förutsätter låga inpriser. Här finner vi ofta näthandelns ena akilleshäl. Med få undantag är dagens näthandlare helt enkelt för små för att få till vettiga inköpspriser. För även om inköpspriserna från stora märkesleverantörerna har pressats på senare år och kanske bara skiljer sig med några få procent kan detta vara helt avgörande för lönsamheten. Det andra sättet att konkurrera med låga priser är unika varor, dvs. produkter med ensamrätt och/eller egna märkesvaror/private labels (EMV). Mycket kan sägas om EMV i sig, men faktum är att en stor del av svensk detaljhandel har överlevt tack vare en konsekvent och lyckosam satsning på egna produkter (sedan finns det självklart även många misslyckade eller helt omotiverade satsningar). När marginalerna på kända märkesvaror minskar drastiskt pga. priskonkurrensen (inte bara från nätet, masskanaler i olika former spelar också en roll) så är EMV kanske det enda sättet att skapa fortsatt lönsamhet. Många ser en konflikt mellan märkesvaror och EMV vilket är en tankevurpa. Man kan snarare se det som att förutsättningen för en butik att överhuvudtaget finnas kvar och sälja märkesprodukter bygger på att man kan balansera dessa med mer marginalstarka EMV-varor. Och har man som näthandlare svårt att nå vettiga inköpspriser hos leverantörerna genom för små volymer är det nästan omöjligt att på egen hand skapa underlag för en EMV-satsning. Här har vi näthandelns andra stora akilleshäl.

3 En och annan kommer säkert att opponera sig mot detta resonemang och hävda att nätet är mer kostnadseffektivt än fysisk butikshandel, då man slipper stora lokal-, personal- och lagerkostnader. Men är det verkligen så? Gör vi en kalkyl och tittar på personalkostnaderna inom butikshandeln så ligger dessa oftast på % (i några fall mer). Hyresnivåerna varierar kraftigt med läget, men kan generellt sägas ligga i intervallet 5 10 %. Med denna ekvation har nätet en kostnadsfördel om minst 15 %, ibland betydligt mer. Så långt så bra. Men nätet har också kostnader butikshandeln saknar. En attraktiv näthandelssite behöver uppdateras regelbundet, ny teknik och krav på ny funktionalitet kräver ofta plattformsbyten varje eller vartannat år. Trenden mot appar och mobilanpassade siter, som i sig ger många intressanta möjligheter, har också spätt på teknikkostnaden. Och vill man bygga kundförtroende måste man hålla en betydande kundservice, något som annars normalt hanteras av butikernas personal. Till detta ska läggas höga marknadsföringskostnader. Den direkta rekryteringskostnaden för en ny kund (som verkligen genomför ett köp) t ex via en sökmotor kan ibland uppgå till 1 000:- eller mer. Visserligen sjunker sedan kostnaden för att locka till återköp drastiskt, något som inte minst postorderhandeln lärt sig. Vill man sedan skapa ett grundläggande förtroende för sin site (speciellt när det gäller dyrare varor) så behöver varumärket vara känt, vilket ofta är mer kostsamt för en aktör som saknar fysisk närvaro. För vad man ofta glömmer är att den fysiska butiken i sig också utgör ett förträffligt media om den ligger rätt, är tydligt profilerad och arbetar aktivt med in-store kommunikation av olika slag. Många av handelns varumärken har också byggts via butiken, i liten utsträckning via reklam och andra media. Möjligen kan man hävda att själva logistikkostnaden bli lägre för en näthandlare, genom en enda lagerplats som man har full kontroll över. Intelligenta kopplingar mot leverantörsledet kan också pressa ner logistikkostnaden. Men här har även framgångsrika butikskedjor kommit långt genom slimmade logistiklösningar, cross-docking upplägg och liknande. Så summan av kardemumma är att mycket av näthandelns påstådda kostnadsövertag delvis är en myt eller i alla fall kraftigt överdrivet om man verkligen kalkylerar allt rätt. Näthandeln måste för att nå lönsamhet därför se över både sin kostnadsstruktur såväl som sin grundläggande affärsmodell om den någonsin ska bli lönsam. Lösningen för näthandeln stavas storskalighet och samarbeten Den fysiska butikshandeln hade i begynnelsen precis samma problem med för små volymer som näthandeln har idag. Lösningen blev kedjedrift, antingen i helintegrerad form eller genom de många inköps- och marknadsföringssamarbeten som präglat svensk detaljhandel i decennier. Nästa steg för näthandeln måste därför bli att drivas i kedjeform, men där profileringen snarast är omvänd, dvs. att man uppträder under många olika varumärken/domännamn men där man delar på bakomliggande varuförsörjning, teknikplattform, kundservicefunktioner mm. Liknande strukturåtgärder som f ö redan genomförts t ex bland resebyråaktörerna på nätet. Strukturgrepp som kan ske genom olika affärsmässiga konstruktioner och organisationsmodeller.

4 Men det är kanske inte är givet att ett samgående mellan mindre näthandlare och formeringen av större enheter är den enda tänkbara lösningen. Kanske bör man också fundera i andra banor, t ex att: Samarbeta och gå samman med fysiska detaljister där många aktörer idag håller på att utvärdera olika möjligheter att komma ut på nätet. Komplikationerna finns, inte minst vad gäller affärsmodell, prissättning, nödvändig integration mellan IT-system mm men rätt hanterat kan här uppstå en win-win situation. Integrera bakåt mot grossister och leverantörer, ett led som idag är hårt pressat av detaljisternas ambitioner att ta hand om varuförsörjning i egen regi och eliminera (vad som upplevs som onödiga) mellanhänder. Ett exempel på sådan struktur är amerikanska GS Commerce (nyligen uppköpt av E-Bay) som driver näthandel på uppdrag av flera hundra butikskedjor (ofta konkurrenter) i ett koncept som utnyttjar en gemensam teknik- och logistikplattform. De strukturella alternativen är således många. Men ett är säkert, den ensamma näthandlaren står inför valet att fortsätta driva verksamheten mycket slimmat och småskaligt (och därmed inte komma upp i några större volymer) eller gå in i någon form av strukturell lösning som ger skalfördelar och synergier. En diskussion där två väldigt åtskilda kulturer ofta möts och där det inte är helt enkelt att komma i mål. Sammanfattning - en nödvändig strukturomvandling väntar näthandeln Det som skrivits här får inte missuppfattas. Den renodlade näthandeln kommer tveklöst att fortsätta expandera, om än med något lägre ökningstal än idag. Samtidigt behöver den fysiska butikshandeln hitta former för att även synas på och utnyttja nätet offensivt. I de flesta fall bör man även kunna erbjuda hemleveranser som en service och komplement till butiken, helt enkelt därför att framtidens kunder kommer kräva det. Därmed kommer näthandeln och den fysiska butikshandeln sakta växa ihop med ganska luddiga gränsdragningar. I längden kan ingen industri överleva om den inte är lönsam. Därför måste näthandeln genomgå en strukturomvandling, som handlar om allt ifrån att organisera sig i större och effektivare sammanhang till att hitta unikitet i sitt kunderbjudande. Vi har här pekat ut några (av många) möjliga vägar som framtidens näthandel kan välja, men givetvis finns det flera. Men ett är säkert. Ska dagens näthandlare förverkliga drömmen om att så småningom få överdådiga bud från riskkapitalister, så måste man först skapa en uthållig och långsiktig lönsam. Något som i sin tur kräver helt andra affärsmodeller och strukturer än vad dagens överoptimistiska näthandelsentusiaster arbetar med för tillfället. Läge för nya tankar och initiativ Vi vill kort påminna om den verktygslåda som vi tagit fram under många års arbete med att utveckla kedjeföretag och andra aktörer som arbetar mot eller tillsammans med handelskedjor av olika slag. En flexibel verktygslåda för både snabba, korta åtgärder eller för mer omfattande och långsiktiga insatser, anpassade till varje enskild uppdragsgivares situation och unika förutsättningar.

5 Exempel på stödjande insatser kan bla vara: Föredrag och workshops för styrelse- och ledningsgrupper eller i bredare sammanhang då butikschefer, franchisetagare eller medlemmar i en kedja träffas. Dessa kan vara generellt hållna eller anpassas efter bransch eller rådande, interna agenda. Ett bra sätt att lägga grund för ett mer omfattande strategiskt och strukturellt arbete. Analyser, genomlysningar och framtagning av åtgärdsförslag, både kring övergripande strategioch strukturfrågor eller mer avgränsade områden som nya produktkategorier, etableringsfrågor, organisations- och samarbetsformer mm. Aktivt styrelsearbete som ordförande eller ledamot Vi tar gärna en förutsättningslös diskussion kring möjliga sätt att stödja och supporta kedjor eller andra aktörer i viktiga utvecklingsfrågor. Stockholm i februari 2013/Magnus Berthling

Retail News 2013 AFFÄRSUTVECKLING

Retail News 2013 AFFÄRSUTVECKLING Retail News 2013 MB AFFÄRSUTVECKLING Retail News är ett nyhetsbrev från MB Affärsutveckling med nyheter, analyser och tankar kring utvecklingen inom detaljhandelsområdet och konsumentindustrin. Retail

Läs mer

Detaljhandelsåret 2013 snart till ända några reflexioner

Detaljhandelsåret 2013 snart till ända några reflexioner Detaljhandelsåret 2013 snart till ända några reflexioner 2013 går givetvis inte att summera fullt ut innan facit från julhandeln finns framme. Här finns - inom vissa sektorer av handeln - upp till 30 %

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Multikanalshopping framtidens vinnare inom handeln?

Multikanalshopping framtidens vinnare inom handeln? Multikanalshopping framtidens vinnare inom handeln? Att konsumenthandeln via nätet börjar ta ordentlig fart är oomtvistligt. Just nu ser vi en tillväxt runt 20-25% per år, om än från en låg nivå. Sakta

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Hur handels-, medie- och teknikföretag alltmer glider ihop

Hur handels-, medie- och teknikföretag alltmer glider ihop Hur handels-, medie- och teknikföretag alltmer glider ihop På den gamla goda tiden sålde detaljhandeln varor till konsument medan medieföretagen producerade nyheter, underhållning och ibland agerade opartisk

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Whole Foods Market. Från kvartersbutik till börssuccè - en sann entreprenörsaga. Hur man utvecklar en smal nisch till en massmarknad

Whole Foods Market. Från kvartersbutik till börssuccè - en sann entreprenörsaga. Hur man utvecklar en smal nisch till en massmarknad Whole Foods Market Från kvartersbutik till börssuccè - en sann entreprenörsaga Hur man utvecklar en smal nisch till en massmarknad Hur man får värderingar att bli premium på en priskänslig marknad Hur

Läs mer

Kinesisk detaljhandeln fortsätter att booma

Kinesisk detaljhandeln fortsätter att booma Kinesisk detaljhandeln fortsätter att booma I november 2010 skrev vi om den kinesiska detaljhandeln som börjat få ordentlig fart under fötterna efter att den privata konsumtionen i Kina som i många år

Läs mer

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA 8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA RIKSTÄCKANDE PROFILERING MED LOKAL NÄRHET När ditt företag ingår i 4Sign vet du att det innebär en satsning på din tillväxt och lönsamhet. Dina kunder känner

Läs mer

Aktuell lägesrapport från den amerikanska detaljhandelsmarknaden

Aktuell lägesrapport från den amerikanska detaljhandelsmarknaden Aktuell lägesrapport från den amerikanska detaljhandelsmarknaden Följer man detaljhandelns utveckling är det självfallet extra viktigt att bevaka vad som händer på den amerikanska marknaden. Även om USA

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

10 avgörande trender inför detaljhandelsåret 2009

10 avgörande trender inför detaljhandelsåret 2009 10 avgörande trender inför detaljhandelsåret 2009 I skrivande stund återstår några väldigt viktiga och avgörande veckor innan vi kan summera detaljhandelsåret 2008. Få aktörer tror på några större mirakel,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2015 2015-01-16 Handlarnas framtidstro repar sig Handlarnas framtidstro steg i mars månad men Framtidsindikatorn,

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor.

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. EN GUIDE FRÅN NOBICON De 9 viktigaste frågorna SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. omvärldsbevakning Vill du prata

Läs mer

Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK

Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK Kund- och marknadsfokus för industriellt husbyggande Den svenska bostadsmarknaden Den svenska bostadsmarknadens spelregler Marknaden och byggandekulturen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Det nya kommunikationslandskapet Var finns ni? Här finns konsumenten! Anders Goliger Welcom

Det nya kommunikationslandskapet Var finns ni? Här finns konsumenten! Anders Goliger Welcom Huvudsponsorer Det nya kommunikationslandskapet Var finns ni? Här finns konsumenten! Anders Goliger Welcom Det nya kommunikationslandskapet 1. Mitt flöde Är NYHETEN tillräckligt INTRESSANT så kommer den

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus!

Jag har en dröm 41 Jag har en idé 42 Jag har ett mål 45 Jag har en plan 46 Framgång genom att ifrågasätta 47 Avstå och tappa inte fokus! Innehåll Författarporträtt 10 Några inledande ord 12 Block 1 Omvänd trendspaning 15 1 En modevärld i förändring 17 1900 1909 Korsettens sorti 18 1910 1919 Krig och mode 19 1920 1929 Njutning 20 1930 1939

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2014 Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson 2014-10-15 Färre anställda trots ökad

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 3,9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 4,9 procent. Den goda

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life?

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Utveckling/Produktion/Distribution Återförsäljarnät/Kundkännedom Bakgrund 1999 startade Validus upp Lifekedjan 2006 köpte investmentbolaget

Läs mer

Det finns ingen handel som e-handel*

Det finns ingen handel som e-handel* STEFAN FÖLSTER Det finns ingen handel som e-handel* En central del i den nya ekonomin är att handeln flyttas från traditionella kanaler till internet. I vissa avseenden är denna utveckling explosiv. I

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

ECR. Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer

ECR. Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer ECR Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer Introduktion ECR Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer riktar sig till personer

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer