Contact Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81"

Transkript

1 Contact Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE Malmö InnoVentum: Exclusive designs to those who can afford Affordable solutions to those who need InnoVentums Vision: År 2020 är InnoVentum det globalt ledande varumärket för världens mest miljövänliga lösningar för egen produktion av förnyelsebar el. InnoVentums Nuläge: År 2014, efter fyra års Research & Design med visst initialt säljarbete, har fler möjligheter öppnat sig än vad InnoVentum rimligen kan adressera med nuvarande bemanning och resurser. Sveriges ledande installatör av småskalig vindkraft, Egen El, har köpt och installerat ett PowerTower i Sveriges största park för småskalig vindkraft; Uppföljningssamtal löper med ett dussintal inköpare från FN efter möten i New York, Manila och Köpenhamn; Vår första installation görs i Filippinerna och ett uppdaterat proposal har skickats till Philippines Disaster Recovery Foundation; Ericsson Philippines & Pacific Islands överväger PowerTowers som off- grid lösning. Flera proposals är skickade inom Sverige, England och Kenya; En Giraff installeras denna vecka i Hyllie intill Malmö Mässan; intresset för Giraffen V.2 är stort liksom antalet intressenter efter mässan i Kunshan. Hong Kong Design Center har besökt oss två gånger i Malmö och nu bjudit in oss till Sweden Design Week i Hong Kong. Både Energimyndigheten och VINNOVA har beviljat projektmedel på över tre miljoner SEK, vilket dock kräver lika mycket i egenfinansiering för att infalla. Beroende på grad av tillväxtfinansiering kan InnoVentum gå tre mycket olika scenarier tillmötes. De två främsta scenarierna tar våra lösningar och medinvesterare till fantastiska nivåer! InnoVentums Bakgrund: InnoVentum grundades den 5 maj 2010 och har idag 6 anställda: Morgan Widung, Ala Kazlova, Julien Daligault, Jacky Parkhouse, Peter Berthelsen och Lucas Gabrys. Vår mission är att tillhandahålla exklusiv design till de som har råd och kostnadsseffektiv design till de som behöver i enlighet med vår credo: Power to the People. R&D (Research & Design) processen med iknow- who.com gör det möjligt att alltid upprätthålla innovationsledarskap gentemot konkurrenter. Vårt starka fokus på IP- skyddad design och CAD- CAM tillverkning i CNC maskiner (Computer Numeric Control) möjliggör kommersialisering på global nivå även via licensiering till marknader med behov av stora volymer. Efter avslutad valideringsfas och påbörjad försäljning i Sverige, räknar vi med att växa inom viktiga premium marknader såsom Danmark, Tyskland, och Norge. I en andra tillväxtfas väntar Benelux, England, Japan och USA. Vår minsta hybrid produkt PowerTower kommersialiseras även i utvecklingsmarknader där behovet för decentraliserad produktion av förnyelsebar energi är särskilt stort. 1,4 miljarder människor saknar helt tillgång till el idag. Denna affordability produkt skall nu erbjudas globalt som ren DIY (Do It Yourself) produkt via e- handelsplattform. Distributionsmodellen bygger på direktförsäljning i Sverige samt gentemot stora B2B konton i Europa. Parallellt bygger vi upp ett nätverk av distributörer. Nya marknader öppnas i samarbete med Business- Sweden som kan erbjuda InnoVentum Rep Offices i upp till 20 strategiska noder. Försäljningsaktiviteter i dessa noder leder successivt till att InnoVentum öppnar nya säljkontor i Joint- Venture med lokala partners. 1

2 Inom våra premium- marknader där kunderna har råd att betala för exklusiv design får vi upp bruttomarginalen ifrån 40% till 60% genom att successivt bygga upp skalfördelar via snabbt växande volymer för affordability produkter i Power to the People marknader. Vår välfokuserade produktportfölj bygger på unik kompetens i funktionell och resurseffektiv design av strukturer som integrerar väl utvalda standardkomponenter för förnyelsebar energi ifrån vind och sol. Pilotprojekt har validerat vår portfölj och trefaldigat försäljningen varje år från Innovationsplattformen för InnoVentum skapades redan 2002 då Sigvald Harryson grundade who.com vilket är ett företag som löst 20 fundamentala innovationsutmaningar åt ledande företag såsom Porsche, Philips, DSM, Bombardier, Tetra Pak, Nestlé och AkzoNobel. Principen har alltid varit densamma: att etablera Collaborative University Competitions där ledande universitetsteam tävlar i att ta fram de bästa lösningarna till tidigare olösta utmaningar samt att patentskydda de mest värdefulla lösningarna. Denna unika modell för R&D publicerades i Harvard Business Review 2005 och Sigvald erhöll därefter docentkompetens ifrån Lunds Universitet 2006 baserad på två doktorsexamina, ett stort VINNOVA projekt och ett dussin collaborative university competition projekt som hade levererats fram till den tidpunkten. Även InnoVentum drivs med denna modell innovationsmotor. Våra R&D partners inkluderar CBS och DTU i Köpenhamn, LTH i Lund och ENSTIB i Frankrike. Detta innebär att vi kan mobilisera upp till 100 forskare för att optimera våra lösningar när så krävs. Ledtiden ifrån upptäckt behov till marknadsintroduktion kan vara så kort som sex månader med Giraffen som slående exempel. Vi har 9 designskydd, ett flertal varumärkesskydd samt ett PCT (världspatent). Detta ger InnoVentum en unik förmåga att skapa innovativa och resurseffektiva lösningar med kortare ledtider och till lägre kostnader än någon konkurrent. Philips Global Head of Research & Alliances beskriver i en två- minuters video hur vår innovationsplattform fungerar: who.com/innovation- in- mind- 2012/ 2

3 Målsegment för InnoVentums Nuvarande Produktportfölj Det fiberrika trämaterialet i strukturerna gör våra hybridlösningar mycket tysta och starka. Varken stormarna Sven eller Simone har tillfogat någon skada på våra torn. Hybridkombinationen gör att vi kan få ut mer än dubbelt så mycket energi ifrån samma takyta eller markyta jämfört med en ren installation av bara solpanel. Giraffen är dessutom en perfekt carport med laddstation för elbilar exempelvis vid parkeringsplatser kring köpcentra, hotellkedjor eller kommunala inrättningar. Den kan även ge skydd för cyklar eller barnvagnar och ren el till förskolor och en rad andra inrättningar där pedagogiska och sociala värden har stor betydelse. Vi ser därför ett flertal attraktiva segment: Det starka signalvärdet, den vackra designen, den höga energidensiteten, tillförlitligheten och den vibrationsfria (tysta) driften gör våra lösningar mycket attraktiva för tak och publika ytor i urbana och peri- urbana områden. Därför är kommuner och städer som vill uppnå allt skarpare miljömål ett 3

4 viktigt segment. Köpcentra och större varuhus, men även fastighetsbolag, visar stort intresse för vår unika produktlösning. Försäljningarna till Hyllie (Emporia) och Karlskrona Högskola är bra exempel: performance/nggallery/slideshow Installationen vid Scaniabadets parkering i Västra Hamnen har också blivit en magnet för event med elbilar och dagliga guidade turer av Malmö Stads representanter under hela sommarsäsongen. Mängder av privatpersoner har tagit foton på Giraffen och lagt upp dessa på Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=1 Giraffen är lika mycket en social innovation med pedagogisk potential inom samhällen och städer som en teknisk innovation med sin höga energidensitet, varaktiga energiproduktion och jämna energikurva tack vare smart vinkling av solpanelerna i hybridsymbios med vindgenerator: Just med anledning av dessa fördelar fick InnoVentum nyligen ett anslag på 1,6 miljoner SEK av Energimyndigheten för att vi tillsammans med Statens Provningsanstalt skall uppgradera Giraffen och certifiera dess energileverans, hållbarhet och ljudnivå. Denna certifiering gäller för hela EU. Som ytterligare tillväxtsegment finns både vanliga lantbruk med stora elbehov samt alltfler lantbrukare med ekologisk odling och gårdsbutiker. Dessa är enkelt identifierbara, har större intresse av förnyelsebara material med vacker design och har högre marknadsföringsvärde för InnoVentum tack vare gårdsbutiker och användande av sociala medier. Till dessa first movers introducerar vi Dalifanten med premiumpositionering (http://www.innoventum.se/dalifanten/?lang=sv). Vi fick nyligen ett anslag av VINNOVA på drygt 1,7 mio SEK för kommersialiseringen av Dalifanten via tre marknadsföringsinstallationer. VINNOVA hade redan 2013 beviljat ett planeringsbidrag på SEK för detta projekt som öppnar en ny mycket attraktiv marknad med hög energirelevans. 4

5 Segmentering och Marknadsplan för vår uppgraderade Produktportfölj : Fullt B2B fokus i Sverige för Giraffen (2.0 kostar 460kSEK): tex kommuner, parkeringsbolag, skolor, museer, hotell och motell. Även Dalifanten (860kSEK) är främst B2B (Lantbruk, Ekologiska odlingar, Gårdsbutiker); Vi planerar utveckla online sales till B2C kunder för vår minsta (bygglovsbefriade) produkt: PowerTower (160kSEK). För de mer payback- orienterade lantbruken med större energibehov fast mindre fokus på design och förnyelsebara material erbjuder vi Kassakossan Endurance (http://www.innoventum.se/kassakossan/?lang=sv) för 1,8 mio SEK. Med hjälp av tillväxtkapital kommer vi även börja bearbeta fokuserade segment via egen säljstyrka i Danmark, Norge, Benelux och Tyskland. Danmark har bland de högsta elpriserna i EU och införde nyligen dessutom högst incitament för småskalig vindkraft 3 SEK per kwh. Detta kan jämföras med Sveriges certifikat på 20 öre som enligt lagförslag kommer att få ett skatteavdrags- incitament som ger ytterligare 60 öre vilket är en viktig fyrdubbling för Sverige men fortfarande bara en fjärdedel av Danmark och en åttondedel av incitamenten i Japan där våra produkter trots premium- pricing har en paybacktid på mindre än 5 år. Det skrivs redan mycket om våra produkter i Japan content/uploads/2012/05/landscape_design_article2- Cropped.pdf och vi kommer att satsa långsiktigt på denna marknad först via distributörer och senare via Joint Venture. Denna modell kommer även appliceras i andra marknader (tex USA, Hong Kong och Kina via kommersialiserings- modell i partnerskap med Business- Sweden. Tack vare modulär konstruktion och patenterad resningsmekanism kan våra trätorn transporteras långt och installeras utan hjälp av kranar. Därför kan Power to the Offgrid People segmentet växa sig stort. Köpstarka segment är t.ex. ägare av icke nätanslutna semesterboenden på öar och i fjäll. Bara i grannlandet Norge finns det mer än icke nätanslutna stugor. Globalt sett är behovet enormt 1.4 miljarder människor står helt utan el. Olika köpkraft kräver differentierade affärsmodeller. Premiumsegmentet erbjuds exklusiv design, medan Power to the People segmentet erbjuds värdefull energi på otillgängliga platser till rimlig kostnad. Affärsmodellen för Power to the People segmentet inkluderar crowdfunding, hjälporganisationer och andra finansiärer. Denna marknad är därför primärt B2B med mycket stora volymer per kund. En första pilot inleddes nyligen i Filippinerna där vi installerar ett PowerTower i samarbete med Barnmissionen och deras barnbyar: till- filippinerna/ Rekrytering: Vi anställer främst säljare och stärker den lokala produktionskedjan via samarbetsavtal med företag inom bygg, metall och logistik. Vi behöver även mer kompetens inom IT för att bygga plattformar för crowdfunding, online sales, online performance monitoring, supply chain och CRM. Rekryteringen är starkt beroende av tillväxtinvesteringar. InnoVentum har skapat en portfölj med attraktiva patentskyddade produkter, produktdesigns samt varumärken. Vid utgång 2016 kan InnoVentum ha en omsättning på 600 mio SEK med ca 60 anställda fokuserade på försäljning, marknadsföring och projektkoordination. Vi sysselsätter minst lika många personer i det lokala samhället inom bygg, trä och metall industri samt IT, logistik och elteknik. Malmös industriella historia i kombination med enkla upplärningscykler för våra tornstrukturer möjliggör denna tillväxt 5

6 som dock förutsätter signifikanta investeringar för att uppnås. Skulle InnoVentum inte attrahera tillväxtinvesteringar, skulle tillväxttakten reduceras till en tiondel jämfört med det mest aggressiva scenariot. Tre möjliga scenarier följer nedan med vårt mest aggressiva tillväxtscenario främst: Aggressivt Tillväxt Scenario med Investeringar på 9 mio SEK 2014 och 18 mio SEK 2015: FÖRUTSÄTTNINGAR Energipriserna dubblas till 2016 och stiger med ytterligare 50% fram till Det blir lönsamt att satsa på egen förnyelsebar energi även i Sverige och fortsatt lönsamt i övriga marknader Partnerskap med flera lead- customers (IKEA, ICA Maxi, Bauhaus, Scandic, MAX, Lantmännen) som använder våra produkter (tex Giraffen, PowerTower, Dalifanten) på många ställen Partnerskap med Business- Sweden för omedelbar (2014) etablering på 10 relevanta marknader Vår plattform för e- handel drivs med proaktiv digital marknadsföring och genererar stigande volym i många marknader. Detta ger skalfördelar, signifikant ökad trafik både på webbsida och i andra sociala medier vilket leder till ökad brand- equity Ytterligare core processes (såsom LD management) är web- stödda Partnerskap med tre stora aktörer inom elbilar som marknadsför och distribuerar Giraffen (Tesla, VW, Nissan, Volvo, BMW, NEWS, BYD). Viktiga marknader för Giraffen 2.0 som laddstation är Norge, Danmark, Benelux- Frankrike- UK, men även Kina. Allians med Google/Huawei/LG/Ericsson för att göra våra PowerTowers till kostnadseffektiva HotSpots vilket ökar marknaden ytterligare och ger bättre marginal Bra affärsutveckling med minst tre enheter inom FN och/eller andra NGOs (tex UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen, IOM, WFP, WHO, UNDP, UNEP, UNOPS, UNHCR, UNHRD, UN/PD) Power to the Philippines insatsen slår väl ut och leder till samarbete med flera disaster relief/rebuilding the Philippines finansiärer (ADB, Ayala Foundation, SM Foundation, PDRF) Vårt PowerTower når även hög omsättning i Norge där offgrid- marknaden är mycket stor Befintlig produktportfölj ger god försäljning och goda licens intäkter. Uppgradering av vissa produkter tar oss in på exklusiva marknader där nya joint- ventures skapas för försäljning och distribution. 6

7 I detta scenario fördelar sig en total omsättning på 600 mio SEK för 2016 över följande produkter och marknader: Business Sweden collaboration in country markets, where InnoVentum is not established All figures are in SEK Detta baserar sig på följande omsättnings- utveckling och kassaflöden: Detta scenario ger högst avkastning på de satsningar som pågår just nu (våren 2014 våren 2015) där vi med hjälp av Energimyndigheten uppgraderar Giraffen till 2.0 versionen, samt med VINNOVA där vi gör tre marknadsföringsinstallationer av Dalifanten under samma tidsrymd. Även om vi får in 1,6 mio SEK från Energimyndigheten och 1,7 mio SEK ifrån VINNOVA för dessa projekt krävs viss egenfinansiering. Därför blir vårt kassaflöde positivt först i mars

8 Det är inte säkert att vi får in allt tillväxtkapital som krävs för att uppnå det aggressiva scenariot. Därför har vi även räknat på ett second best scenario baserat på cirka halva tillväxtfinansieringen: Second Best Scenario: Med Tillväxtinvesteringar på 6 mio SEK 2014 och 9 mio SEK 2015 FÖRUTSÄTTNINGAR Energipriserna stiger med 50% till 2016 och med ytterligare 50% till 2020 Vår plattform för e- handel blir väl mottagen och genererar stigande volym i vissa marknader Partnerskap med minst en stor aktör inom elbilar som marknadsför och distribuerar Giraffen med fokus på Norge där elbilspenetrationen är högst i världen Bra affärsutveckling med två NGOs (tex UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen, IOM, WFP, WHO) Power to the Philippines insatsen slår väl ut och leder till samarbete med en disaster relief/rebuilding the Philippines finansiär (ADB, Ayala Foundation, SM Foundation, PDRF) Partnerskap med Business- Sweden för omedelbar (2014) etablering på 5 relevanta marknader Befintlig produktportfölj dominerar försäljning och ger även vissa licens intäkter tex ifrån Kina Visst samarbete med Business- Sweden kring kommersialisering i regioner som vi inte når direkt. 8

9 I detta scenario fördelar sig omsättningen över följande produkter och marknader för 2016: Detta baserar sig på följande omsättnings- utveckling och kassaflöden: 9

10 Tack vare investeringarna klarar vi att skapa ett växande positivt kassaflöde från och med februari Den internationella tillväxttakten möjliggörs delvis av en samarbetsmodell med Business- Sweden där vi representeras av identifierade InnoVentum Ambassadörer baserade på Business- Swedens kontor i väl utvalda städer där intresse för svensk design, förnybar energi och förnybara material är särskilt starka. Samarbetet leder till initial försäljning som sedan följs av etablering av joint- venture med lokala partners i de marknader som visar bäst bärighet. Samtliga länder och organisationer som nämns som målsättningar i detta scenario har kontaktats och positiv dialog föreligger. Positiv respons ifrån FN baserat på möten i New York, Manila och Köpenhamn ger oss god tillförsikt att försäljning kommer att komma igång med FN redan under 2014 förutsatt att vi har minst en fulltidsresurs fokuserad på FN kontot. Totalt sett behöver vi drygt dubbla upp antalet anställda till 15 personer under detta år för att skapa grunden för en tillväxt som ger 250 miljoner i årsomsättning 2016, och 600 miljoner i årsomsättning 2020 då vi har nått 120 anställda. Konkurrensen om tillväxtkapital är signifikant. Därför har vi även räknat på ett baseline scenario helt utan tillväxtfinansiering: Baseline Scenario utan Tillväxtinvesteringar: FÖRUTSÄTTNINGAR InnoVentum lyckas inte få in tillväxtfinansiering utan får finansiera tillväxt med egen vinst Energipriserna förblir extremt låga i Sverige och stabila i övriga marknader. Egen förnybar energi lönar sig inte i Sverige och därför blir vår lokala tillväxt svag Oljepriser förblir stabila så att dieselgenererad el ligger kvar på ca 3-4 SEK/kWh. Detta reducerar tillväxt i Power to the People marknader och möjligheten till affärer med FN och andra NGOs Fortsatt tillgång till fossila bränslen gör att elfordons- utvecklingen avstannar helt. Uppmärksamhet kring klimathotet avtar liksom intresset för förnybar energi Inget samarbete med Business- Sweden kring kommersialisering De möjligheter som skapats av Power to the Philippines projektet kan inte fångas upp pga resursbrist. 10

11 I detta scenario får vi ingen hävstång på R&D eller overhead så det blir dålig vinst och därmed dåligt med medel för egenfinansierad tillväxt. Många positiva utvecklingar fortlöper dock även helt utan extern finansiering: 1. Vi får fortsatt finansiering för Research & Design ifrån VINNOVA samt för certifiering ifrån Energimyndigheten. Detta gör att marknadsföringsinstallationer genomförs med delfinansiering av VINNOVA och Energimyndigheten. Uppgraderingen av Giraffen tar oss in i Norge 2. Media fortsätter att skriva om oss vilket leder till fortsatt digital närvaro 3. Power to the Philippines satsningen har fortsatt positiv inverkan på digital närvaro och leder till viss affärsutveckling gentemot FN. Tabellerna visar hur försäljningsvolymen skulle fördela sig över vår produktportfölj och marknader. Utöver Sverige skulle vi få ut vissa produkter i våra närmarknader: Danmark, Norge samt Tyskland. I detta minimum scenario är kassaflödet negativt en längre tid än i de två mer positiva scenarierna. På grund av proportionellt högre R&D kostnad når vi inte en positiv trend förrän i början av Investerare som går in nu på per procent skulle i detta scenario dubbla sin insats till

12 Kommersialiseringsmodell med Business- Sweden: De två mer positiva tillväxtscenarierna inkluderar samarbete med Business- Sweden där InnoVentum Ambassadörer utses på attraktivt belägna kontor. Med tillräckligt tillväxtkapital kommer vi att välja ut 20 kontor för en lead- creation fas. De 10 mest lovande kontoren går in i lead- capturing fas och fortsätter representera InnoVentum i dessa marknader. Filtreringen av de mest relevanta kontoren baseras på intresse för svensk design, förnyelsebar energi och e- mobility. För att göra samarbetsmodellen enkel kommer dessa kontor initialt främst satsa på Giraffen 2.0. Denna har i samarbete med Energimyndigheten uppgraderas för att generera mer energi, bli mer transporterbar och enklare att montera upp. Detta gör den mer attraktiv som synlig och miljövänlig laddstation för elbilar samtidigt som den ger bättre ROI även för andra applikationer. Den nya Giraffen presenteras kort på nästa sida: 12

13 Hong Kong Design Center har besökt InnoVentum två gånger under våren 2014 och vi är inbjudna att presentera den nya Giraffen under Sweden Design Week i Hong Kong i december detta år. Hong Kong är ett perfekt land för lanseringen av den nya Giraffen: Stort intresse för e- mobility, förnybar energi och svensk design av förnyelsebara material. Hong Kong kan även komma att utgöra brofäste in på den kinesiska marknaden. Vår utställning i Kunshan nu i maj 2014 med bla en poster som var fyra meter hög och 12 meter lång (se Facebook) skapade en mängd intressenter främst för Giraffen. 13

14 Värdeutveckling: För att klara av tillväxtmålen är vår förhoppning att ta in 9 mio SEK för 15% av InnoVentum under 2014, samt 18 mio SEK för 15% av InnoVentum under Strategin är att göra en börsintroduktion (IPO) när vi nått en omsättning på 600 mio SEK vilket är beräknat till slutet av En neutral värdering av SE Banken indikerar ett pre- IPO värde på 1,2 miljarder SEK när vi når en omsättning på 600 mio SEK med en bruttomarginal på 60%. Skulle vi pga resursbrist bara uppnå hälften av våra försäljningsmål för 2016 är en procent av InnoVentum då värd 6 mio SEK dvs 10 gånger insatsen för den som nu går in på värderingen SEK per procent och fem gånger insatsen för den som går in på värderingen 1.2 mio SEK per procent år I det minst positiva scenariot dubblas InnoVentums värde från till 1,2 miljoner per procent fram till Kurvan till vänster visar värdeutvecklingen från företagets etablering Q tills Q Kurvan till höger visar genomförda emissioner med svarta siffror, samt planerade emissioner i gröna siffror: De främsta anledningarna till att vi kommer att uppnå vår vision är: AFFÄRSUTVECKING: Sedan vi anställde vår förste säljare 2013 har vi gjort tre gånger mer försäljning på nio månader än under företagets tre första år som främst fokuserade på produktutveckling. Affärsutveckling i ksek: 2011: 26; 2012: 426; 2013: DISTRIBUTION: Vi utvecklar partnerskap med distributörer och installationsföretag i Europa, Japan och USA. Sex distributionsavtal är underskrivna: Tre i EU och tre i Japan. WEB: Antal web- besökare och följare på Facebook har mer än dubblats för varje år hittills med exponentiell tillväxttendens. Sedan vi lanserade Power to the Philippines projektet i april har antalet följare på Facebook mer än dubblats på mindre än två månader, dvs vi fick fler följare på två månader än under våra tre första år. Vi kommer att nyttja webben för B2C sales. SYNLIGHET: De spektakulära installationerna under maj och juni 2013 inför Eurovision i Hyllie, Green Vehicle Days i Västra Hamnen och på bibliotekstaket vid Blekinges Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona skapar nya leads då det är stora människoflöden kring dem. POWER TO THE PEOPLE SEGMENTET: Tillväxtländer i Sydostasien och Afrika blir grogrund för försäljning av PowerTowers i samarbete med hjälporganisationer som Barnmissionen och FN. Våra USPs finns på (http://www.innoventum.se/united- nations- procurement- seminar- 2014/). 14

15 2014 har inletts med en rad framgångar såsom priset för hållbar utveckling av Malmö Näringslivsgala, anslaget på 1,6 miljoner kronor ifrån Energimyndigheten för EU certifiering av Giraffen och slutbesked från VINNOVA på 1,7 mio kr anslag för kommersialisering av Dalifanten. Investeringsbudget för 2014 och 2015 Stora investeringar kommer att göras inom IT för att utöka funktionalitet av nuvarande wind- check app, integrera vår CAD- CAM med supply- chain och CRM, samt bygga plattformar för kommunikation och crowdfunding relaterat till Power to the People projekt. Största delar går till marknadsföringsinstallationer och massiv expansion av säljpersonal. Med full investeringsvolym på 9 miljoner SEK för 2014 och 18 miljoner SEK för 2015 skulle fördelningen se ut som följer nedan: Nästan samtliga anställda är aktieägare och totalt 25 personer har gått in som delägare enligt nedanstående förteckning: Ägarstruktur och ägarförteckning: Name Complementarity of Investors 1. Sigvald Harryson Founder and Global Alliance Manager 2. Henrik Hildebrand Legal Compliance Expert 3. Mohsen Djalali Senior Executive within Tetra Pak 4. Mark Pilgerman Operations and Germany- expansion 5. Ewa Dudkowska Baltic Market Expansion 6. Niklas Åkerman Product Management 7. Martin Ertl Chief Innovation Officer, Bombardier 8. Percy Petersson Advisor in IP 9. Kaj Kangeman Marketing & Sales in Stockholm 10. Rafal Dudkowski Strategic Planning & Business Development 15

16 11. Bettina Ullman Marketing & Sales in Austria 12. Julien Daligault Product Management and Installations 13. Ala Kazlova IP Management and Digital Marketing 14. Stefan Sjöblom CEO of Delta Energy Systems, Scandinavia Founder of Arthur D. Little Scandinavia and 15. Nils Bohlin our First Business Angel 16. Yang HAN Sourcing&Business Development in China 17. Christoph Appert R&D Management and IP protection 18. Danuta Sikorska Business Development in Telecom 19. Olof Sjögren Business Development in West- Sweden 20. Mats Kemi Business Development in North- Sweden 21. Morgan Widung Our New Head of Sales 22. Manne Widung Design and Business Development in Åland 23. Jim Håkansson & Charlotta Grahn Head of R&D of Nolato, Material Expert 24. Alexander Stern PhD in Crowdsourcing of Innovation 25. Dan Olsson CEO of Swedish Healthcare company 26. Per Nilsson Managing Partner, Roland Berger CEO of Ericsson Mobile Platforms, MD of 27. Tord Wingren Samsung Electronics, Chairman of TAT CEO of Ericsson Mobile Platforms, MD of Former Partner of ADL, MD of Montell & 28. Leon Montell Partner 29. Lucas Gabrys Head of Wood Engineering Vi välkomnar investerare som delar vår passion för att skapa hållbar tillväxt. Lika mycket som vi är ödmjuka inför konkurrensen om tillväxtkapital, brinner vi för vår naturliga uppgift att omvandla nytt investerat kapital till värde för världen, investerare och alla de som får ren energi! Kontakta för att ansluta dig till vår ambition att skapa värde utan gräns. Följ oss på Facebook och se mer om oss på YouTube: Let s Reverse the Trend: Let s Change the Source: Let s Change the Material: 16

Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81

Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81 Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81 InnoVentums Bakgrund InnoVentum grundades den 5 maj 2010 och har idag

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

PRODUKT- REVOLUTIONEN

PRODUKT- REVOLUTIONEN EN TIDNING OM INGENJÖRSTJÄNSTER & PRODUKTINFORMATION # 3 2011 1MINESTO SKAPAR EL UNDER VATTEN 1 ABB DUBBLERAR VOLYM MED SAMMA FABRIK 1 SCIENCE FICTION MED NANOTEKNIK Kina tillverkar inte bara världens

Läs mer

FFN Internet Retail Holding

FFN Internet Retail Holding FFN Internet Retail Holding 2014 Emissionsmemorandum 2 Bokslutskommuniké för FFN Internet Retail Holding AB för räkenskapsåret 2013 är en del av detta memorandum. En digital version av bokslutskommunikèn

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 KORT OM DAHL Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer