Contact Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81"

Transkript

1 Contact Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE Malmö InnoVentum: Exclusive designs to those who can afford Affordable solutions to those who need InnoVentums Vision: År 2020 är InnoVentum det globalt ledande varumärket för världens mest miljövänliga lösningar för egen produktion av förnyelsebar el. InnoVentums Nuläge: År 2014, efter fyra års Research & Design med visst initialt säljarbete, har fler möjligheter öppnat sig än vad InnoVentum rimligen kan adressera med nuvarande bemanning och resurser. Sveriges ledande installatör av småskalig vindkraft, Egen El, har köpt och installerat ett PowerTower i Sveriges största park för småskalig vindkraft; Uppföljningssamtal löper med ett dussintal inköpare från FN efter möten i New York, Manila och Köpenhamn; Vår första installation görs i Filippinerna och ett uppdaterat proposal har skickats till Philippines Disaster Recovery Foundation; Ericsson Philippines & Pacific Islands överväger PowerTowers som off- grid lösning. Flera proposals är skickade inom Sverige, England och Kenya; En Giraff installeras denna vecka i Hyllie intill Malmö Mässan; intresset för Giraffen V.2 är stort liksom antalet intressenter efter mässan i Kunshan. Hong Kong Design Center har besökt oss två gånger i Malmö och nu bjudit in oss till Sweden Design Week i Hong Kong. Både Energimyndigheten och VINNOVA har beviljat projektmedel på över tre miljoner SEK, vilket dock kräver lika mycket i egenfinansiering för att infalla. Beroende på grad av tillväxtfinansiering kan InnoVentum gå tre mycket olika scenarier tillmötes. De två främsta scenarierna tar våra lösningar och medinvesterare till fantastiska nivåer! InnoVentums Bakgrund: InnoVentum grundades den 5 maj 2010 och har idag 6 anställda: Morgan Widung, Ala Kazlova, Julien Daligault, Jacky Parkhouse, Peter Berthelsen och Lucas Gabrys. Vår mission är att tillhandahålla exklusiv design till de som har råd och kostnadsseffektiv design till de som behöver i enlighet med vår credo: Power to the People. R&D (Research & Design) processen med iknow- who.com gör det möjligt att alltid upprätthålla innovationsledarskap gentemot konkurrenter. Vårt starka fokus på IP- skyddad design och CAD- CAM tillverkning i CNC maskiner (Computer Numeric Control) möjliggör kommersialisering på global nivå även via licensiering till marknader med behov av stora volymer. Efter avslutad valideringsfas och påbörjad försäljning i Sverige, räknar vi med att växa inom viktiga premium marknader såsom Danmark, Tyskland, och Norge. I en andra tillväxtfas väntar Benelux, England, Japan och USA. Vår minsta hybrid produkt PowerTower kommersialiseras även i utvecklingsmarknader där behovet för decentraliserad produktion av förnyelsebar energi är särskilt stort. 1,4 miljarder människor saknar helt tillgång till el idag. Denna affordability produkt skall nu erbjudas globalt som ren DIY (Do It Yourself) produkt via e- handelsplattform. Distributionsmodellen bygger på direktförsäljning i Sverige samt gentemot stora B2B konton i Europa. Parallellt bygger vi upp ett nätverk av distributörer. Nya marknader öppnas i samarbete med Business- Sweden som kan erbjuda InnoVentum Rep Offices i upp till 20 strategiska noder. Försäljningsaktiviteter i dessa noder leder successivt till att InnoVentum öppnar nya säljkontor i Joint- Venture med lokala partners. 1

2 Inom våra premium- marknader där kunderna har råd att betala för exklusiv design får vi upp bruttomarginalen ifrån 40% till 60% genom att successivt bygga upp skalfördelar via snabbt växande volymer för affordability produkter i Power to the People marknader. Vår välfokuserade produktportfölj bygger på unik kompetens i funktionell och resurseffektiv design av strukturer som integrerar väl utvalda standardkomponenter för förnyelsebar energi ifrån vind och sol. Pilotprojekt har validerat vår portfölj och trefaldigat försäljningen varje år från Innovationsplattformen för InnoVentum skapades redan 2002 då Sigvald Harryson grundade who.com vilket är ett företag som löst 20 fundamentala innovationsutmaningar åt ledande företag såsom Porsche, Philips, DSM, Bombardier, Tetra Pak, Nestlé och AkzoNobel. Principen har alltid varit densamma: att etablera Collaborative University Competitions där ledande universitetsteam tävlar i att ta fram de bästa lösningarna till tidigare olösta utmaningar samt att patentskydda de mest värdefulla lösningarna. Denna unika modell för R&D publicerades i Harvard Business Review 2005 och Sigvald erhöll därefter docentkompetens ifrån Lunds Universitet 2006 baserad på två doktorsexamina, ett stort VINNOVA projekt och ett dussin collaborative university competition projekt som hade levererats fram till den tidpunkten. Även InnoVentum drivs med denna modell innovationsmotor. Våra R&D partners inkluderar CBS och DTU i Köpenhamn, LTH i Lund och ENSTIB i Frankrike. Detta innebär att vi kan mobilisera upp till 100 forskare för att optimera våra lösningar när så krävs. Ledtiden ifrån upptäckt behov till marknadsintroduktion kan vara så kort som sex månader med Giraffen som slående exempel. Vi har 9 designskydd, ett flertal varumärkesskydd samt ett PCT (världspatent). Detta ger InnoVentum en unik förmåga att skapa innovativa och resurseffektiva lösningar med kortare ledtider och till lägre kostnader än någon konkurrent. Philips Global Head of Research & Alliances beskriver i en två- minuters video hur vår innovationsplattform fungerar: who.com/innovation- in- mind- 2012/ 2

3 Målsegment för InnoVentums Nuvarande Produktportfölj Det fiberrika trämaterialet i strukturerna gör våra hybridlösningar mycket tysta och starka. Varken stormarna Sven eller Simone har tillfogat någon skada på våra torn. Hybridkombinationen gör att vi kan få ut mer än dubbelt så mycket energi ifrån samma takyta eller markyta jämfört med en ren installation av bara solpanel. Giraffen är dessutom en perfekt carport med laddstation för elbilar exempelvis vid parkeringsplatser kring köpcentra, hotellkedjor eller kommunala inrättningar. Den kan även ge skydd för cyklar eller barnvagnar och ren el till förskolor och en rad andra inrättningar där pedagogiska och sociala värden har stor betydelse. Vi ser därför ett flertal attraktiva segment: Det starka signalvärdet, den vackra designen, den höga energidensiteten, tillförlitligheten och den vibrationsfria (tysta) driften gör våra lösningar mycket attraktiva för tak och publika ytor i urbana och peri- urbana områden. Därför är kommuner och städer som vill uppnå allt skarpare miljömål ett 3

4 viktigt segment. Köpcentra och större varuhus, men även fastighetsbolag, visar stort intresse för vår unika produktlösning. Försäljningarna till Hyllie (Emporia) och Karlskrona Högskola är bra exempel: performance/nggallery/slideshow Installationen vid Scaniabadets parkering i Västra Hamnen har också blivit en magnet för event med elbilar och dagliga guidade turer av Malmö Stads representanter under hela sommarsäsongen. Mängder av privatpersoner har tagit foton på Giraffen och lagt upp dessa på Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=1 Giraffen är lika mycket en social innovation med pedagogisk potential inom samhällen och städer som en teknisk innovation med sin höga energidensitet, varaktiga energiproduktion och jämna energikurva tack vare smart vinkling av solpanelerna i hybridsymbios med vindgenerator: Just med anledning av dessa fördelar fick InnoVentum nyligen ett anslag på 1,6 miljoner SEK av Energimyndigheten för att vi tillsammans med Statens Provningsanstalt skall uppgradera Giraffen och certifiera dess energileverans, hållbarhet och ljudnivå. Denna certifiering gäller för hela EU. Som ytterligare tillväxtsegment finns både vanliga lantbruk med stora elbehov samt alltfler lantbrukare med ekologisk odling och gårdsbutiker. Dessa är enkelt identifierbara, har större intresse av förnyelsebara material med vacker design och har högre marknadsföringsvärde för InnoVentum tack vare gårdsbutiker och användande av sociala medier. Till dessa first movers introducerar vi Dalifanten med premiumpositionering (http://www.innoventum.se/dalifanten/?lang=sv). Vi fick nyligen ett anslag av VINNOVA på drygt 1,7 mio SEK för kommersialiseringen av Dalifanten via tre marknadsföringsinstallationer. VINNOVA hade redan 2013 beviljat ett planeringsbidrag på SEK för detta projekt som öppnar en ny mycket attraktiv marknad med hög energirelevans. 4

5 Segmentering och Marknadsplan för vår uppgraderade Produktportfölj : Fullt B2B fokus i Sverige för Giraffen (2.0 kostar 460kSEK): tex kommuner, parkeringsbolag, skolor, museer, hotell och motell. Även Dalifanten (860kSEK) är främst B2B (Lantbruk, Ekologiska odlingar, Gårdsbutiker); Vi planerar utveckla online sales till B2C kunder för vår minsta (bygglovsbefriade) produkt: PowerTower (160kSEK). För de mer payback- orienterade lantbruken med större energibehov fast mindre fokus på design och förnyelsebara material erbjuder vi Kassakossan Endurance (http://www.innoventum.se/kassakossan/?lang=sv) för 1,8 mio SEK. Med hjälp av tillväxtkapital kommer vi även börja bearbeta fokuserade segment via egen säljstyrka i Danmark, Norge, Benelux och Tyskland. Danmark har bland de högsta elpriserna i EU och införde nyligen dessutom högst incitament för småskalig vindkraft 3 SEK per kwh. Detta kan jämföras med Sveriges certifikat på 20 öre som enligt lagförslag kommer att få ett skatteavdrags- incitament som ger ytterligare 60 öre vilket är en viktig fyrdubbling för Sverige men fortfarande bara en fjärdedel av Danmark och en åttondedel av incitamenten i Japan där våra produkter trots premium- pricing har en paybacktid på mindre än 5 år. Det skrivs redan mycket om våra produkter i Japan content/uploads/2012/05/landscape_design_article2- Cropped.pdf och vi kommer att satsa långsiktigt på denna marknad först via distributörer och senare via Joint Venture. Denna modell kommer även appliceras i andra marknader (tex USA, Hong Kong och Kina via kommersialiserings- modell i partnerskap med Business- Sweden. Tack vare modulär konstruktion och patenterad resningsmekanism kan våra trätorn transporteras långt och installeras utan hjälp av kranar. Därför kan Power to the Offgrid People segmentet växa sig stort. Köpstarka segment är t.ex. ägare av icke nätanslutna semesterboenden på öar och i fjäll. Bara i grannlandet Norge finns det mer än icke nätanslutna stugor. Globalt sett är behovet enormt 1.4 miljarder människor står helt utan el. Olika köpkraft kräver differentierade affärsmodeller. Premiumsegmentet erbjuds exklusiv design, medan Power to the People segmentet erbjuds värdefull energi på otillgängliga platser till rimlig kostnad. Affärsmodellen för Power to the People segmentet inkluderar crowdfunding, hjälporganisationer och andra finansiärer. Denna marknad är därför primärt B2B med mycket stora volymer per kund. En första pilot inleddes nyligen i Filippinerna där vi installerar ett PowerTower i samarbete med Barnmissionen och deras barnbyar: till- filippinerna/ Rekrytering: Vi anställer främst säljare och stärker den lokala produktionskedjan via samarbetsavtal med företag inom bygg, metall och logistik. Vi behöver även mer kompetens inom IT för att bygga plattformar för crowdfunding, online sales, online performance monitoring, supply chain och CRM. Rekryteringen är starkt beroende av tillväxtinvesteringar. InnoVentum har skapat en portfölj med attraktiva patentskyddade produkter, produktdesigns samt varumärken. Vid utgång 2016 kan InnoVentum ha en omsättning på 600 mio SEK med ca 60 anställda fokuserade på försäljning, marknadsföring och projektkoordination. Vi sysselsätter minst lika många personer i det lokala samhället inom bygg, trä och metall industri samt IT, logistik och elteknik. Malmös industriella historia i kombination med enkla upplärningscykler för våra tornstrukturer möjliggör denna tillväxt 5

6 som dock förutsätter signifikanta investeringar för att uppnås. Skulle InnoVentum inte attrahera tillväxtinvesteringar, skulle tillväxttakten reduceras till en tiondel jämfört med det mest aggressiva scenariot. Tre möjliga scenarier följer nedan med vårt mest aggressiva tillväxtscenario främst: Aggressivt Tillväxt Scenario med Investeringar på 9 mio SEK 2014 och 18 mio SEK 2015: FÖRUTSÄTTNINGAR Energipriserna dubblas till 2016 och stiger med ytterligare 50% fram till Det blir lönsamt att satsa på egen förnyelsebar energi även i Sverige och fortsatt lönsamt i övriga marknader Partnerskap med flera lead- customers (IKEA, ICA Maxi, Bauhaus, Scandic, MAX, Lantmännen) som använder våra produkter (tex Giraffen, PowerTower, Dalifanten) på många ställen Partnerskap med Business- Sweden för omedelbar (2014) etablering på 10 relevanta marknader Vår plattform för e- handel drivs med proaktiv digital marknadsföring och genererar stigande volym i många marknader. Detta ger skalfördelar, signifikant ökad trafik både på webbsida och i andra sociala medier vilket leder till ökad brand- equity Ytterligare core processes (såsom LD management) är web- stödda Partnerskap med tre stora aktörer inom elbilar som marknadsför och distribuerar Giraffen (Tesla, VW, Nissan, Volvo, BMW, NEWS, BYD). Viktiga marknader för Giraffen 2.0 som laddstation är Norge, Danmark, Benelux- Frankrike- UK, men även Kina. Allians med Google/Huawei/LG/Ericsson för att göra våra PowerTowers till kostnadseffektiva HotSpots vilket ökar marknaden ytterligare och ger bättre marginal Bra affärsutveckling med minst tre enheter inom FN och/eller andra NGOs (tex UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen, IOM, WFP, WHO, UNDP, UNEP, UNOPS, UNHCR, UNHRD, UN/PD) Power to the Philippines insatsen slår väl ut och leder till samarbete med flera disaster relief/rebuilding the Philippines finansiärer (ADB, Ayala Foundation, SM Foundation, PDRF) Vårt PowerTower når även hög omsättning i Norge där offgrid- marknaden är mycket stor Befintlig produktportfölj ger god försäljning och goda licens intäkter. Uppgradering av vissa produkter tar oss in på exklusiva marknader där nya joint- ventures skapas för försäljning och distribution. 6

7 I detta scenario fördelar sig en total omsättning på 600 mio SEK för 2016 över följande produkter och marknader: Business Sweden collaboration in country markets, where InnoVentum is not established All figures are in SEK Detta baserar sig på följande omsättnings- utveckling och kassaflöden: Detta scenario ger högst avkastning på de satsningar som pågår just nu (våren 2014 våren 2015) där vi med hjälp av Energimyndigheten uppgraderar Giraffen till 2.0 versionen, samt med VINNOVA där vi gör tre marknadsföringsinstallationer av Dalifanten under samma tidsrymd. Även om vi får in 1,6 mio SEK från Energimyndigheten och 1,7 mio SEK ifrån VINNOVA för dessa projekt krävs viss egenfinansiering. Därför blir vårt kassaflöde positivt först i mars

8 Det är inte säkert att vi får in allt tillväxtkapital som krävs för att uppnå det aggressiva scenariot. Därför har vi även räknat på ett second best scenario baserat på cirka halva tillväxtfinansieringen: Second Best Scenario: Med Tillväxtinvesteringar på 6 mio SEK 2014 och 9 mio SEK 2015 FÖRUTSÄTTNINGAR Energipriserna stiger med 50% till 2016 och med ytterligare 50% till 2020 Vår plattform för e- handel blir väl mottagen och genererar stigande volym i vissa marknader Partnerskap med minst en stor aktör inom elbilar som marknadsför och distribuerar Giraffen med fokus på Norge där elbilspenetrationen är högst i världen Bra affärsutveckling med två NGOs (tex UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen, IOM, WFP, WHO) Power to the Philippines insatsen slår väl ut och leder till samarbete med en disaster relief/rebuilding the Philippines finansiär (ADB, Ayala Foundation, SM Foundation, PDRF) Partnerskap med Business- Sweden för omedelbar (2014) etablering på 5 relevanta marknader Befintlig produktportfölj dominerar försäljning och ger även vissa licens intäkter tex ifrån Kina Visst samarbete med Business- Sweden kring kommersialisering i regioner som vi inte når direkt. 8

9 I detta scenario fördelar sig omsättningen över följande produkter och marknader för 2016: Detta baserar sig på följande omsättnings- utveckling och kassaflöden: 9

10 Tack vare investeringarna klarar vi att skapa ett växande positivt kassaflöde från och med februari Den internationella tillväxttakten möjliggörs delvis av en samarbetsmodell med Business- Sweden där vi representeras av identifierade InnoVentum Ambassadörer baserade på Business- Swedens kontor i väl utvalda städer där intresse för svensk design, förnybar energi och förnybara material är särskilt starka. Samarbetet leder till initial försäljning som sedan följs av etablering av joint- venture med lokala partners i de marknader som visar bäst bärighet. Samtliga länder och organisationer som nämns som målsättningar i detta scenario har kontaktats och positiv dialog föreligger. Positiv respons ifrån FN baserat på möten i New York, Manila och Köpenhamn ger oss god tillförsikt att försäljning kommer att komma igång med FN redan under 2014 förutsatt att vi har minst en fulltidsresurs fokuserad på FN kontot. Totalt sett behöver vi drygt dubbla upp antalet anställda till 15 personer under detta år för att skapa grunden för en tillväxt som ger 250 miljoner i årsomsättning 2016, och 600 miljoner i årsomsättning 2020 då vi har nått 120 anställda. Konkurrensen om tillväxtkapital är signifikant. Därför har vi även räknat på ett baseline scenario helt utan tillväxtfinansiering: Baseline Scenario utan Tillväxtinvesteringar: FÖRUTSÄTTNINGAR InnoVentum lyckas inte få in tillväxtfinansiering utan får finansiera tillväxt med egen vinst Energipriserna förblir extremt låga i Sverige och stabila i övriga marknader. Egen förnybar energi lönar sig inte i Sverige och därför blir vår lokala tillväxt svag Oljepriser förblir stabila så att dieselgenererad el ligger kvar på ca 3-4 SEK/kWh. Detta reducerar tillväxt i Power to the People marknader och möjligheten till affärer med FN och andra NGOs Fortsatt tillgång till fossila bränslen gör att elfordons- utvecklingen avstannar helt. Uppmärksamhet kring klimathotet avtar liksom intresset för förnybar energi Inget samarbete med Business- Sweden kring kommersialisering De möjligheter som skapats av Power to the Philippines projektet kan inte fångas upp pga resursbrist. 10

11 I detta scenario får vi ingen hävstång på R&D eller overhead så det blir dålig vinst och därmed dåligt med medel för egenfinansierad tillväxt. Många positiva utvecklingar fortlöper dock även helt utan extern finansiering: 1. Vi får fortsatt finansiering för Research & Design ifrån VINNOVA samt för certifiering ifrån Energimyndigheten. Detta gör att marknadsföringsinstallationer genomförs med delfinansiering av VINNOVA och Energimyndigheten. Uppgraderingen av Giraffen tar oss in i Norge 2. Media fortsätter att skriva om oss vilket leder till fortsatt digital närvaro 3. Power to the Philippines satsningen har fortsatt positiv inverkan på digital närvaro och leder till viss affärsutveckling gentemot FN. Tabellerna visar hur försäljningsvolymen skulle fördela sig över vår produktportfölj och marknader. Utöver Sverige skulle vi få ut vissa produkter i våra närmarknader: Danmark, Norge samt Tyskland. I detta minimum scenario är kassaflödet negativt en längre tid än i de två mer positiva scenarierna. På grund av proportionellt högre R&D kostnad når vi inte en positiv trend förrän i början av Investerare som går in nu på per procent skulle i detta scenario dubbla sin insats till

12 Kommersialiseringsmodell med Business- Sweden: De två mer positiva tillväxtscenarierna inkluderar samarbete med Business- Sweden där InnoVentum Ambassadörer utses på attraktivt belägna kontor. Med tillräckligt tillväxtkapital kommer vi att välja ut 20 kontor för en lead- creation fas. De 10 mest lovande kontoren går in i lead- capturing fas och fortsätter representera InnoVentum i dessa marknader. Filtreringen av de mest relevanta kontoren baseras på intresse för svensk design, förnyelsebar energi och e- mobility. För att göra samarbetsmodellen enkel kommer dessa kontor initialt främst satsa på Giraffen 2.0. Denna har i samarbete med Energimyndigheten uppgraderas för att generera mer energi, bli mer transporterbar och enklare att montera upp. Detta gör den mer attraktiv som synlig och miljövänlig laddstation för elbilar samtidigt som den ger bättre ROI även för andra applikationer. Den nya Giraffen presenteras kort på nästa sida: 12

13 Hong Kong Design Center har besökt InnoVentum två gånger under våren 2014 och vi är inbjudna att presentera den nya Giraffen under Sweden Design Week i Hong Kong i december detta år. Hong Kong är ett perfekt land för lanseringen av den nya Giraffen: Stort intresse för e- mobility, förnybar energi och svensk design av förnyelsebara material. Hong Kong kan även komma att utgöra brofäste in på den kinesiska marknaden. Vår utställning i Kunshan nu i maj 2014 med bla en poster som var fyra meter hög och 12 meter lång (se Facebook) skapade en mängd intressenter främst för Giraffen. 13

14 Värdeutveckling: För att klara av tillväxtmålen är vår förhoppning att ta in 9 mio SEK för 15% av InnoVentum under 2014, samt 18 mio SEK för 15% av InnoVentum under Strategin är att göra en börsintroduktion (IPO) när vi nått en omsättning på 600 mio SEK vilket är beräknat till slutet av En neutral värdering av SE Banken indikerar ett pre- IPO värde på 1,2 miljarder SEK när vi når en omsättning på 600 mio SEK med en bruttomarginal på 60%. Skulle vi pga resursbrist bara uppnå hälften av våra försäljningsmål för 2016 är en procent av InnoVentum då värd 6 mio SEK dvs 10 gånger insatsen för den som nu går in på värderingen SEK per procent och fem gånger insatsen för den som går in på värderingen 1.2 mio SEK per procent år I det minst positiva scenariot dubblas InnoVentums värde från till 1,2 miljoner per procent fram till Kurvan till vänster visar värdeutvecklingen från företagets etablering Q tills Q Kurvan till höger visar genomförda emissioner med svarta siffror, samt planerade emissioner i gröna siffror: De främsta anledningarna till att vi kommer att uppnå vår vision är: AFFÄRSUTVECKING: Sedan vi anställde vår förste säljare 2013 har vi gjort tre gånger mer försäljning på nio månader än under företagets tre första år som främst fokuserade på produktutveckling. Affärsutveckling i ksek: 2011: 26; 2012: 426; 2013: DISTRIBUTION: Vi utvecklar partnerskap med distributörer och installationsföretag i Europa, Japan och USA. Sex distributionsavtal är underskrivna: Tre i EU och tre i Japan. WEB: Antal web- besökare och följare på Facebook har mer än dubblats för varje år hittills med exponentiell tillväxttendens. Sedan vi lanserade Power to the Philippines projektet i april har antalet följare på Facebook mer än dubblats på mindre än två månader, dvs vi fick fler följare på två månader än under våra tre första år. Vi kommer att nyttja webben för B2C sales. SYNLIGHET: De spektakulära installationerna under maj och juni 2013 inför Eurovision i Hyllie, Green Vehicle Days i Västra Hamnen och på bibliotekstaket vid Blekinges Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona skapar nya leads då det är stora människoflöden kring dem. POWER TO THE PEOPLE SEGMENTET: Tillväxtländer i Sydostasien och Afrika blir grogrund för försäljning av PowerTowers i samarbete med hjälporganisationer som Barnmissionen och FN. Våra USPs finns på (http://www.innoventum.se/united- nations- procurement- seminar- 2014/). 14

15 2014 har inletts med en rad framgångar såsom priset för hållbar utveckling av Malmö Näringslivsgala, anslaget på 1,6 miljoner kronor ifrån Energimyndigheten för EU certifiering av Giraffen och slutbesked från VINNOVA på 1,7 mio kr anslag för kommersialisering av Dalifanten. Investeringsbudget för 2014 och 2015 Stora investeringar kommer att göras inom IT för att utöka funktionalitet av nuvarande wind- check app, integrera vår CAD- CAM med supply- chain och CRM, samt bygga plattformar för kommunikation och crowdfunding relaterat till Power to the People projekt. Största delar går till marknadsföringsinstallationer och massiv expansion av säljpersonal. Med full investeringsvolym på 9 miljoner SEK för 2014 och 18 miljoner SEK för 2015 skulle fördelningen se ut som följer nedan: Nästan samtliga anställda är aktieägare och totalt 25 personer har gått in som delägare enligt nedanstående förteckning: Ägarstruktur och ägarförteckning: Name Complementarity of Investors 1. Sigvald Harryson Founder and Global Alliance Manager 2. Henrik Hildebrand Legal Compliance Expert 3. Mohsen Djalali Senior Executive within Tetra Pak 4. Mark Pilgerman Operations and Germany- expansion 5. Ewa Dudkowska Baltic Market Expansion 6. Niklas Åkerman Product Management 7. Martin Ertl Chief Innovation Officer, Bombardier 8. Percy Petersson Advisor in IP 9. Kaj Kangeman Marketing & Sales in Stockholm 10. Rafal Dudkowski Strategic Planning & Business Development 15

16 11. Bettina Ullman Marketing & Sales in Austria 12. Julien Daligault Product Management and Installations 13. Ala Kazlova IP Management and Digital Marketing 14. Stefan Sjöblom CEO of Delta Energy Systems, Scandinavia Founder of Arthur D. Little Scandinavia and 15. Nils Bohlin our First Business Angel 16. Yang HAN Sourcing&Business Development in China 17. Christoph Appert R&D Management and IP protection 18. Danuta Sikorska Business Development in Telecom 19. Olof Sjögren Business Development in West- Sweden 20. Mats Kemi Business Development in North- Sweden 21. Morgan Widung Our New Head of Sales 22. Manne Widung Design and Business Development in Åland 23. Jim Håkansson & Charlotta Grahn Head of R&D of Nolato, Material Expert 24. Alexander Stern PhD in Crowdsourcing of Innovation 25. Dan Olsson CEO of Swedish Healthcare company 26. Per Nilsson Managing Partner, Roland Berger CEO of Ericsson Mobile Platforms, MD of 27. Tord Wingren Samsung Electronics, Chairman of TAT CEO of Ericsson Mobile Platforms, MD of Former Partner of ADL, MD of Montell & 28. Leon Montell Partner 29. Lucas Gabrys Head of Wood Engineering Vi välkomnar investerare som delar vår passion för att skapa hållbar tillväxt. Lika mycket som vi är ödmjuka inför konkurrensen om tillväxtkapital, brinner vi för vår naturliga uppgift att omvandla nytt investerat kapital till värde för världen, investerare och alla de som får ren energi! Kontakta för att ansluta dig till vår ambition att skapa värde utan gräns. Följ oss på Facebook och se mer om oss på YouTube: Let s Reverse the Trend: Let s Change the Source: Let s Change the Material: 16

Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81

Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81 Contact Sigvald@innoventum.se Dr. Sigvald Harryson Founder and CEO Office Location Turning Torso 275 SE- 211 15 Malmö +46 732 50 49 81 InnoVentums Bakgrund InnoVentum grundades den 5 maj 2010 och har idag

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI

GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI GIRAFFEN FÖRNYELSEBAR ENERGI FÖRNYELSEBARA MATERIAL PERFEKT SYNERGI Översikt Under ett år har Giraffen (som elbilsladdstation) i Västra Hamnen i Malmö dragit över 20.000 besökare ifrån hela Världen. Giraffen

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING Översikt Dali Lifestyle är en unik allt-i-trä kombination av torn och turbin. Det är en helt integrerad, nätansluten vindkraftslösning som tilltalar såväl miljö-

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum

SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER. Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum SMÅSKALIG VINDKRAFT FÖR FASTIGHETER Nov 20 th 2013 Morgan Widung, InnoVentum Agenda Definition av Småskalig vindkraft (SWT) Varför är SWT intressant för Fastigheter? Utvecklingen senaste åren : Problem

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Det här är Ericsson. Åsa Konnbjer Investor relations December 1, Borlänge

Det här är Ericsson. Åsa Konnbjer Investor relations December 1, Borlänge Det här är Ericsson Åsa Konnbjer Investor relations December 1, 2016 - Borlänge Ericsson I korthet NÄTVERK Skapar ett nätverk för miljoner olika behov IT Transformerar IT för skynda på affärsrörligheten

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

February 2005. Handels Alumniförening 19 november 2015

February 2005. Handels Alumniförening 19 november 2015 February 2005 February 2005 Handels Alumniförening 19 november 2015 February 2005 Anders Hansson, VD Almondy Passion for food and people! 2000-2005 Unilever 2005-2009 Orkla 2009 February 2005 3 områden

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Några frågor Är det lönt att ha solceller Sverige? Vilket bidrag till elförsörjningen kan solceller ge i Sverige? Vad kostar det?

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017 Aktieägar- och företagsbesök Götene 18 oktober 2017 VÄLKOMNA TILL UMIDA GROUP! VI ÄR PÅ EN SPÄNNANDE RESA RESAN FRAM TILLS IDAG CEFOUR WINE & BEVERAGE AB Etablerades 2008 Unik förpackningslösning - färdigpackade

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Q&A gällande investering i Freedesk AB

Q&A gällande investering i Freedesk AB Q&A gällande investering i Freedesk AB 1. Hur ser ni på risken att ett stort bolag gör en kopia av er Desk Riser? 1.1 IP: Patent och Designskydd Man kan inte göra en kopia rakt av på vår produkt utan att

Läs mer

October 30, 2007 SKF Group Slide 0

October 30, 2007 SKF Group Slide 0 October 30, 2007 SKF Group Slide 0 SKF En nyckelspelare inom vindkraftsindustrin Hans Kjellberg, SKF Sverige AB Segments ansvarig Vindkraft 2009-02-05 SKF ur ett vindkraftsperspektiv October 30, 2007 SKF

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense)

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays Bolagsstämma 20160520 Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays strategiskt placerat i IDEON Science Park Företaget bildades år 2000 Lokaliserat

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

DALI XII DALIFANT XX UNIKA TRÄTORN

DALI XII DALIFANT XX UNIKA TRÄTORN DALI XII DALIFANT XX UNIKA TRÄTORN Översikt Våra innovativa trätorn har utvecklats för att passa alla våra vindturbinmodeller. Trätorn är ett miljövänligare alternativ till traditionella ståltorn genom

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Ingrid Haraldsson, Piku AB, i samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network AB PROGRAMDEKLARATION

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Förändringarnas marknad

Förändringarnas marknad Konferens, 19 oktober 2012, Stockholm Förändringarnas marknad Bekräftade talare: Olof Persson, koncernchef, AB Volvo Laurent Leksell, grundare, Elekta Jan Carlson, koncernchef, Autoliv Hans Timmer, Världsbanken

Läs mer

Snap. Create. Mobile Loyalty. Publish. AktieTorget 2014-06-10

Snap. Create. Mobile Loyalty. Publish. AktieTorget 2014-06-10 Snap Create Publish Mobile Loyalty AktieTorget 2014-06-10 Kort om Mobile Loyalty Mobile Loyalty erbjuder tjänster för annonsering via mobilen eller online, baserat på en egenutvecklad IT plattform. som

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 INTEGRERAD I SEX MOBILTELEFONER Under första kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise BioMatch

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä SOLAR POWER SET GRÖN OCH HÅLLBAR ELPRODUKTION InnoVentums idé InnoVentums Solar Power Set är en solpanelsmodul med en kapacitet på 2kWp. Den är perfekt anpassad för både privat och industriellt bruk. PV

Läs mer

Receptet för framgångsrik livsmedelsexport. 15 Januari 2014

Receptet för framgångsrik livsmedelsexport. 15 Januari 2014 February 2005 Receptet för framgångsrik livsmedelsexport 15 Januari 2014 3 Anders Hansson, VD för Almondy AB Om: Tillväxt är spännande Vikten av ett unikt erbjudande Export handlar om fokus och kunskap

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten

EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten Dr. Henrik Ny, BTH Energiting Sydost, Karlshamn, 10 november 2016 Varför hållbarhet? Hållbarhet utmaning OCH affärsmöjlighet Icke hållbarhet

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer