Teknik för en värld i förändring FÖRSVAR FLYG RYMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik för en värld i förändring FÖRSVAR FLYG RYMD"

Transkript

1 Teknik för en värld i förändring FÖRSVAR FLYG RYMD

2 Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, fl yg och rymd. Inom Saab fi nns en rad spetskompetenser och förmåga till systemintegration. Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där vår kompetens skapar affärsmöjligheter. Saab har, genom egen styrka och strategiska partnerskap världen som marknad, men forskning, utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Saab har anställda. Den totala omsättningen är Mkr. Forskning och utveckling utgör drygt 20 procent av omsättningen.

3 Innehåll Redo för framtiden... 5 Unik kompetens för en värld i förändring... 6 SYSTEM OCH PRODUKTER MED VÄRLDEN SOM MARKNAD.. 9 FLYGKUNNANDE I MILITÄR OCH CIVIL TJÄNST SÄKRARE SAMHÄLLE NÄR SYSTEM LÄNKAS SAMMAN Saab i teknikens frontlinje Saab på världsmarknaden En högteknologisk historia Mer information om Saab fi nns på Beställning av Årsredovisning 2004 kan göras via eller på

4 Saab erbjuder världsledande system, produkter och tjänster som möter samhällets förändrade krav på skydd och säkerhet. Åke Svensson Koncernchef och verkställande direktör 4

5 Redo för framtiden Saabs inriktning mot försvar, flyg och rymd kompletteras med system för samhällssäkerhet. I en osäker och föränderlig värld står vi väl rustade för att möta framtiden och för att hjälpa andra att göra detsamma. Saabs förmåga att hantera stora och komplicerade systemintegrationsprojekt, som utgör grunden för utvecklingen av avancerade system och nätverksbaserade försvarslösningar, blir också en allt viktigare faktor för skydd av det civila samhället. Förmågan att integrera nya system med gamla, andras system med egna och civila system med militära, är ett av våra styrkeområden. Tekniskt ledarskap är också en styrka hos Saab. Genom en målmedveten satsning på forskning och utveckling kan vi erbjuda världsledande system, produkter och tjänster på en internationell marknad. Saabs kunnande har gjort oss till en etablerad samarbetspartner i internationella utvecklingsprojekt och Saab deltar i flera sådana samarbeten med hög profil. Det gäller bland annat inom missilområdet och i utvecklingen av obemannade flygfarkoster för både civila och militära ändamål. Framgång på den internationella marknaden kräver att system och produkter håller högsta klass, men också att de är kostnadseffektiva, både att anskaffa och i ett längre tidsperspektiv. Saabs system och produkter är anpassade för att kontinuerligt kunna modifieras till nya förhållanden. De är därför, tillsammans med den service, support och tjänster som vi kan erbjuda, mycket konkurrenskraftiga under hela sin livslängd. Vi fortsätter att stärka vår internationella verksamhet. År 2004 kom 62 procent av nya order från internationella affärer. Vår finansiella styrka ger oss också möjlighet att växa på den internationella marknaden genom förvärv. Vår strävan är att utveckla långsiktiga relationer på ett antal utvalda marknader. I det arbetet är den internationella försäljningen av Gripen en viktig ingång och Saab tar från och med 2005 över hela ansvaret för försäljningen på nya marknader. Det nuvarande samarbetet med BAE Systems, som har etablerat Gripen på tre exportmarknader, kommer att bestå på dessa marknader och vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans även på nya marknader när så är lämpligt. Saabs verksamhet framöver kommer att karaktäriseras av en fortsatt internationalisering, en ambition att erbjuda nya systemlösningar för en ökad säkerhet i samhället och en fortsatt effektivisering. Vår framtida affärsinriktning vidareutvecklas från 2005 mot tre olika affärssegment Försvars- och säkerhetslösningar (Defense and Security Solutions), System och produkter ( Systems and Products) samt Flygsystem (Aeronautics). Jag är stolt över Saabs tradition av att skapa innovativa och kostnadseffektiva lösningar och vår förmåga till konstruktiva samarbeten. Genom att fullfölja den traditionen är vi redo att möta framtidens utmaningar. Åke Svensson Koncernchef och verkställande direktör 5

6 Unik kompetens för en värld i förändring Försvars- och säkerhetslösningar, avancerade system och produkter för främst den internationella försvarsmarknaden och rymdindustrin samt fl ygsystem är områden där Saab byggt upp världsledande kompetens. Service och tjänster är ett viktigt komplement inom alla områden. Saab har på uppdrag av det svenska försvaret under många år utvecklat avancerade försvarslösningar för flyg, armé och marin. Dessutom har Saab tagit ett systemövergripande ansvar när det gällt att få olika system och produkter att fungera tillsammans. Det senaste decenniet har medfört en revolution i sättet att organisera och operera med militära förband. En mångfald av nya hot mot samhället har uppstått. Detta ställer krav på ett ökat samarbete över nationsgränser och förmåga att bättre kunna utnyttja och samordna militära och civila resurser. Olika insatser för att öka hela samhällets säkerhet kommer att spela en allt större roll i Saabs verksamhet. Tre strategiska områden Saab fokuserar sin verksamhet inom tre strategiska områden: Försvars- och säkerhetslösningar Saab har kompetens att hantera stora och komplicerade systemintegrationsprojekt att bygga system av system. Typiska uppdrag är utveckling av ledningssystem samtidigt som livscykelåtaganden vad gäller drift, modifieringar och underhåll av system kommer att bli allt vanligare. Saab bedriver utvecklingsarbete kring nätverksbaserade försvarslösningar och denna kompetens kan även överföras till det civila samhället. I växande utsträckning anpassas civila system, och militära och civila system knyts samman, för att bygga ett säkrare samhälle. I det arbetet intar Saab en nyckelroll. Saabs kunder inom försvars- och säkerhetslösningar finns främst på marknader där Saab genom ett långsiktigt samarbete har byggt upp en särskild relation till kunden. System och produkter Saab utvecklar system och produkter för den internationella marknaden, till exempel pansarvärnssystem, luft- och sjömålsmissiler, undervattenssystem, stridsträningssystem, signaturanpassningssystem, avionik och telekrigsystem. Saab har också en betydande kompetens inom rymdområdet, en verksamhet som har både civila och militära användare. Gemensamt för dessa områden är att Saab har en internationell spetskompetens och marknadsnärvaro och arbetar för att successivt öka denna ytterligare genom partnerskap och förvärv. I ökande utsträckning efterfrågar kunderna långsiktiga åtaganden och Saab tar allt oftare ansvar för ett system eller en produkt under hela dess livscykel. Flygsystem Saabs kompetens inom flygområdet är heltäckande och vilar på långa traditioner och över levererade flygplan. Idag omfattar verksamheten allt från Gripen, världens modernaste stridsflygplan i operativ 6

7 tjänst, till service och underhåll, utveckling och produktion av strukturer till civila flygplan samt en egen leasingportfölj. Gripen får allt fler användare och Saab satsar offensivt för att nå nya exportframgångar. Dessutom arbetar Saab med kontinuerlig utveckling och uppgradering samt service och support till de flygvapen som använder systemet. Saabs erfarenhet av service och support gör livscykelåtaganden för både militära och civila flygsystem till en viktig verksamhet. Saab är också en stark partner i internationella flygutvecklingsprogram. Det gäller både militära projekt, till exempel obemannade flygfarkoster, och civila, där Saab levererar komponenter till världens ledande tillverkare av civila flygplan. Växer också genom förvärv Saab deltar aktivt i konsolideringen av den internationella försvarsindustrin och arbetar systematiskt med att identifiera intressanta förvärv som passar inom Saabs strategiska områden. Bland annat har Saab, tillsammans med det franska företaget SNPE Matériaux Energétiques och det finska företaget Patria, bildat EURENCO ett av Europas ledande krut- och sprängämnesföretag. Saab har också förvärvat det finska försvarsföretaget Elesco, som bland annat erbjuder systemintegrationstjänster till det finska försvaret. Med sitt förvärv i Grintek är Saab väl etablerat i Sydafrika. Saab aktivt i internationella samarbeten Internationella samarbeten blir allt viktigare i arbetet med att utveckla nya system och produkter. Saab har deltagit och deltar i ett flertal sådana utvecklingssamarbeten, vilka ställer stora krav på flexibilitet. Saab måste kunna fungera både som underleverantör av delsystem i vissa sammanhang och ta ett ledande utvecklingsansvar i andra. Dessutom är företag som är samarbetspartners i ett projekt ofta konkurrenter om ett annat uppdrag. Affärsidé Saab erbjuder breda systemlösningar, produkter och tjänster inom samhällssäkerhet, försvar, fl yg och rymd samt närliggande områden, till kunder på världsmarknaden. 7

8 BOL, ett skenmålssystem för att vilseleda robotar, har nått stora internationella framgångar. BAMSE är ett modernt medelräckviddigt och mobilt luftvärnsrobotsystem med stor bekämpningsförmåga. 8

9 System och produkter med världen som marknad Saab utvecklar världsledande system och produkter till militära och civila kunder på den internationella marknaden. Saabs produkter präglas av ett systemtänkande och är väl anpassade för att kunna fungera i olika miljöer och tillsammans med andra system. Saabs unika kompetens inom systemintegration är en förutsättning för att företagets produkter ska kunna länkas samman med dagens och morgondagens försvars- och säkerhetssystem. Möjlighet till kontinuerliga uppdateringar garanterar en lång livslängd och medför också att många produkter redan idag är anpassade för att ingå i ett framtida interoperabelt och nätverksbaserat system. Saabs tjänster inom service och drift, där Saab tar ansvar både för egna och andra tillverkares produkter under hela deras livscykel, är en viktig del av Saabs erbjudande. Luft Saabs telekrigsystem som störare, varnare och motmedel för flygapplikationer har bland annat levererats till Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike. Ett mycket framgångsrikt system är BOL, ett skenmålsystem för att vilseleda robotar. Systemet är framförallt väl lämpat för relativt låga höjder, vilket bidragit till stora internationella framgångar. BOL används idag på stridsflygplanen Harrier, Tornado, F-14, Typhoon, F-15 och Gripen. Under 2004 fick Saab också beställning på flygprov för F/A-18 Hornet i Australien. Inom områdena avionik och spaningssystem är Saab etablerat på marknaden för såväl militär som civil luftfart. Ytterligare ett exempel på en unik produkt som nu introduceras på marknaden är Saabs taktiska spaningskapsel Modular Reconnaissance Pod System. Under 2004 levererades ett första system för Gripen till Försvarets materielverk, FMV. Saab har lång erfarenhet av missiler och deltar bland annat i samarbetet med IR-jaktroboten IRIS-T med kort räckvidd samt i samarbetet kring Meteor. Den senare är en radarjaktrobot med medellång räckvidd som utvecklas för Gripen och ett flertal andra moderna stridsflygplan. Saab deltar också i ett bilateralt joint venture kring TAURUS KEPD 350. En långräckviddig, flygburen så kallad stand-off missil för precisionsbekämpning av mål med kraftigt fortifikatoriskt skydd. Saab har bland annat utvecklat det avancerade navigeringssystemet. TAURUS KEPD 350 är i produktion för det tyska flygvapnet. På luftvärnsområdet har Saab flera system, bland annat RBS70, som är ett bärbart luftvärnsrobotsystem, ASRAD-R, som är fordonsburet och BAMSE, som är ett modernt mobilt system med medellång räckvidd som ger hög förvarsförmåga mot både flygplan, missiler och obemannade farkoster. 9

10 Signaturanpassning för kamoufl ering av enheter, infrastruktur och anläggningar. NLAW, nästa generations burna pansarvärnssystem, utvecklas till det brittiska och svenska försvaret. Land Saab leder utvecklingen inom pansarvärns- och understödsvapen. Carl Gustaf, AT4 och AT4CS är världsledande och väl beprövade system. De är lätta att hantera och har hög tillförlitlighet. AT4 har använts av den amerikanska armén sedan mitten av talet och år 2004 beställde USA:s armé den vidareutvecklade AT4CS efter en mycket omfattande kvalificering av USA:s specialstyrkor. AT4CS är världens enda pansarvärnsvapen som är fullt användbart även i trånga utrymmen. För AT4CS fick Saab en utmärkelse av den amerikanska armén för en av de tio största innovationerna under För det brittiska och det svenska försvaret utvecklas NLAW, nästa generations bärbara pansarvärnssystem, som möter mycket hårda krav på att vara både robust och enkelt att använda. I likhet med AT4CS kommer NLAW att vara möjligt att avfyra från trånga utrymmen. Signaturanpassning är ett annat område där Saab tillhör de främsta i världen. Saabs produkter ger skydd mot upptäckt inom det synliga, nära infraröda och infraröda spektrumet samt mot radar och styrda vapen. Saab är ensam leverantör av ultralätta kamouflagenät (ULCANS) till den amerikanska armén. Saab är världsledande när det gäller utveckling av system för militär utbildning och träning.systemen är baserade på realistiska och robusta simulatorer, vilka omfattar allt från målmateriel för skarpskjutning till avancerade stridsträningsanläggningar upp till bataljonsnivå. Denna form av utbildning ingår idag ofta som en integrerad del av det totala erbjudandet till kunden. Systemen är skapade kring en skalbar och modulär arkitektur som ger frihet för anpassning till framtida träningsbehov och träningsmetoder. Grunden bygger på en stark ställning inom laserbaserade simulatorer, där den höga precisionen i Saabs system säkerställer att övningarna blir så realistiska som möjligt. Dessutom utvecklar Saab stridsträningsanläggningar som gör det möjligt att genomföra mer samordnade träningsinsatser för markstridskrafter. Ett sådant system är GAMER, som möjliggör övning från plutonsnivå upp till brigadnivå med både verkliga och virtuella inslag. 10

11 Realistiska övningar för krävande uppdrag Tättbebyggda områden hör till de mest krävande miljöer som militär trupp kan verka i. Bebyggelsen splittrar upp styrkorna, skymmer sikten och försvårar samband. Bebyggelsen ger utrymme för krypskyttar och försåtmineringar och dessutom fi nns det en civilbefolkning som ska skyddas. Inte minst har internationella uppdrag de senaste åren krävt att fredsbevarande trupper uppträtt i tättbebyggda områden. Även terrorister drar fördel av denna komplexa miljö. De gömmer sig och utför sina attacker i städer, vilket ställer stora krav på de enheter som ska bekämpa dem. Behovet är därför stort av att kunna öva under realistiska omständigheter. Soldater, fordon och även byggnader förses i Saabs system med detektorer för att indikera träffar från de olika vapnens lasersimulatorer. Alla deltagare är dessutom försedda med GPS och ett radiosystem som gör det möjligt för övningsledningen att via dator se alla förfl yttningar, deltagarnas status och vem som skjuter på vem. Med ett nyutvecklat system kan deltagarna även följas inuti byggnader, från rum till rum. All information spelas in och är ett viktigt verktyg för att i efterhand gå igenom och utvärdera övningen. Saab fi nns idag på elva övningsplatser runt om i världen med stationerad personal på plats, bland annat i USA, Storbritannien och Tyskland. Antalet uppdrag ökar till följd av att de internationella uppdragen blir fl er och allt fl er länder deltar. Stridsträningsanläggningar där soldater, vapen och byggnader förses med lasersimulatorer gör det möjligt att genomföra realistiska övningar. 11

12 Sjö Saab utvecklar system för bekämpning av sjömål både på och under havsytan. RBS15 är ett mycket kraftfullt system med en mångsidig sjömålsrobot som kan verka i alla ljus- och väderförhållanden. RBS15 är konstruerad för marin krigföring i allt från skärgårdsmiljöer till öppet hav och finns idag i den svenska, finska och kroatiska marinen samt det svenska flygvapnet, då systemet också är möjligt att använda från flygplan. Saabs specialkompetens inom undervattensteknik, med speciell inriktning på grunda och svåra undervattensmiljöer, är internationellt uppmärksammad. Torped 2000 är effektiv mot ytfartyg och ubåtar på både djupt och grunt vatten. För minjakt har Saab utvecklat Double Eagle, ett världsledande system inom fjärrstyrda undervattensfarkoster. Dessa erfarenheter har vidareutvecklats till autonoma obemannade undervattensfarkoster. Idag används fjärrstyrda undervattensfarkoster främst för minjakt, men de framtida tillämpningsområdena av autonoma system finns på både den civila och den militära sidan. Övervakning av till exempel pipelines på havsbottnen är ett möjligt verksamhetsområde. Under 2004 fick Saab i uppdrag av svenska och finska marinen att genomföra produktdefinitionen på nästa generation undervattenssystem, kallat TMS (torped, mina, sensor). Avsikten är att ta fram ett system som kombinerar alla tre funktionerna. Detta arbete kombinerar Saabs kunskaper inom både torpedområdet och området obemannade autonoma undervattensfarkoster. Avfyrning av sjömålsrobot RBS15 Mk3, som är ett missilsystem byggt för marin krigföring i allt från skärgårdsmiljöer till öppet hav. Double Eagle MK III är ett världsledande system inom fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt. 12

13 System som ska sändas ut i rymden måste möta mycket hårda krav på funktionssäkerhet och tillförlitlighet. Bild: ESA Rymdsonden Huygens på Titan, Saturnus största måne, kommunicerade med hjälp av antenner från Saab Ericsson Space. Rymd Saab är majoritetsägare i rymdföretaget Saab Ericsson Space, som med sin förankring i både försvarsteknologi och civil telekommunikation är Europas ledande oberoende leverantör av avancerad utrustning till rymdindustrin. Saabs rymdverksamhet bygger på systemkunnande och avancerad elektronik, kompetenser som också finns i Saabs övriga verksamhet. Huvudprodukterna är datorsystem, mikrovågselektronik och antenner för satelliter samt styr- och separationssystem för bärraketer. Inom det senare har Saab en dominerande andel på den internationella civila marknaden. Information och kommunikation blir allt viktigare för utvecklingen både av det militära försvaret, men också för utvecklingen av de civila myndigheter som har till uppgift att svara för samhällets säkerhet. Rymdbranschen befinner sig i en spännande skärningspunkt, där många system kan utnyttjas för flera syften. Ett exempel är det europeiska navigationssatellitsystemet Galileo, som är under utveckling och där Saab medverkar med centrala delar. Galileo kommer att kunna utnyttjas inom vitt skilda verksamhetsområden för både offentliga och privata tjänster, till exempel inom transportsektorn, energisektorn och av polis och räddningstjänst. Rymdverksamheten förstärker ytterligare Saabs högteknologiska och forskningsintensiva inriktning och Saabs förmåga att ta ett övergripande systemansvar vid utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar och ett säkrare samhälle. Den europeiska satsningen på rymden, där bland annat Galileo ingår, har stor betydelse för utvecklandet av europeisk spjutspetsteknologi och har också en betydande kommersiell potential. 13

14 Flygkunnande i militär och civil tjänst Några få företag i världen har förmågan att utveckla moderna stridsfl ygplan. Saab är ett av dem. Gripen är världens första fjärde generationens fl ygsystem och är dessutom det första som är i operativ tjänst och har varit det sedan mitten av 90-talet. Saab är också ett av få företag som kan leverera komplexa delar till världens ledande tillverkare av civila fl ygplan. Ytterligare ett område där Saab hör till de ledande i världen är forskning och utveckling av obemannade fl ygfarkoster. 14

15 Gripen är utvecklat för att vara ett toppmodernt och flexibelt flygsystem med mycket låg driftskostnad. Uppbyggnaden av Gripens datasystem gör att flygplanet lätt kan anpassas till nya uppgifter och gör det också möjligt att kontinuerligt uppdatera hela flygsystemet. Gripen kommer därmed att förbli ett modernt stridsflygplan i ytterligare år. Tack vare Saabs kompetens inom systemintegration har flygplanet en världsunik förmåga att via en kraftfull datalänk förmedla stora mängder information mellan olika Gripenflygplan och med andra enheter. Gripen kan därmed fungera som stridsledning för större formationer av flygplan, men också leda eller delta i operationer till lands eller till sjöss. Gripen är också Nato-anpassat för att kunna delta i internationella operationer. Saab driver framåtsyftande exportsatsningar och Gripen har redan valts av Sverige, Sydafrika, Ungern och Tjeckien för att förnya respektive lands flygvapen. Detta gör Gripen världsledande på exportmarknaden. Saabs gedigna kunnande inom kundstöd gör att beslutet att använda Gripen är starten för en långvarig relation mellan beställarlandet och Saab. I Sydafrika har till exempel introduktionen av Gripen resulterat i flera gemensamma samarbeten mellan Saab och sydafrikanska bolag. Saab ser långsiktigt på sin närvaro i kundländerna. Gripen, världens modernaste stridsfl ygplan i operativ tjänst, kan genom sin digitala infrastruktur uppgraderas kontinuerligt. 15

16 Saab tillverkar viktiga delar av vingarna till Airbus A380, världens största passagerarfl ygplan med över 550 platser. Vingen som gjorde det möjligt Saab har dragit nytta av sina erfarenheter från det militära flyget i civil verksamhet, både i form av utveckling och produktion av egna civilflygplan tidigare, och idag i rollen som leverantör av viktiga komponenter och delsystem till både civila och militära flygplanstillverkare. Saab utvecklar och tillverkar framkanten på vingarna, inklusive frambalken, till Airbus nya superjumbo A380. Flygplanet blir världens största passagerarflygplan. Programmet beräknas vara värt en miljard dollar för Saab under de kommande 20 åren. Saab är även engagerat i test- och verifieringsarbete relaterat till flygplanets bränsle-, broms- och landställssystem. Saab deltar också som riskdelande leverantör i Airbus A400M-projektet, som utvecklar och tillverkar nästa generations militära transportflygplan. Hittills är 180 flygplan beställda av sju länder i Europa och marknadspotentialen är ytterligare 200 till 300 flygplan. Saab har en värdefull leasingportfölj med sina regionalflygplan Saab 340 och Saab Mer än 500 flygplan är i operativ drift i över 20 länder hos drygt 50 kunder. Till denna affär är en välutvecklad supportverksamhet kopplad som bidrar till att hålla flygplanstyperna attraktiva på världsmarknaden. Saabs supportverksamhet inom flygområdet är marknadsledande i sin klass med betydande erfarenhet och kompetens för stöd och underhåll av både Saabs och andra tillverkares flygplan. Utöver arbetet med egna system levererar Saab underhåll och komponentservice till flygplan tillverkade av bland andra Embraer, Boeing, Bombardier och Fokker. Dessutom bedriver Saab underhållsverksamhet för regionalflygplan i Australien och Asien. Saab är leverantör av framkroppen till enhetshelikoptern NH90 tillverkad av NHIndustries. 16

17 Nästa generations fl ygplan utan piloter De senaste årens konfl ikter har visat hur användbara obemannade fl ygfarkoster (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) kan vara. En intensiv utvecklingsverksamhet pågår nu av nya och mer avancerade system. Dessutom fi nns en betydande potential för ett stort antal civila tillämpningar. UAV:er kan redan idag användas både som sensor- och vapenplattformar. När de integreras i ett nätverksbaserat försvar blir de än mer användbara. De kan till exempel användas för informationsinhämtning i områden där mycket stor osäkerhet råder om läget och dit man inte vill skicka andra enheter utan att ha en klar bild av riskerna. De kan också ges breda civila tillämpningar. För ett säkrare samhälle kan till exempel UAV:er användas inom räddningstjänst, kustbevakning, för medicintransporter eller för att söka efter kabelbrott på kraftledningar. Med kunskap och erfarenhet från utveckling och produktion av det toppmoderna stridsfl ygplanet Gripen utvecklar Saab obemannade fl ygfarkoster. Teknikdemonstratorerna SHARC (Swedish Highly Advanced Research Confi guration) och Filur (Flying Innovative Low-Observable Unmanned Research), har framgångsrikt visat Saabs gedigna kunnande inom nyckelområden, såsom att genomföra säkra autonoma fl ygningar inklusive start och landning. Med kompetens inom fl yg, sensorer och systemintegration kan Saab erbjuda system som samverkar med andra civila och militära enheter i luften, till sjöss och på land. Tillsammans med franska Dassault deltar Saab som största partner i Neuronprogrammet, som är ett europeiskt demonstratorprojekt för att studera och utveckla nästa generations obemannade stridsfl ygplan. Demonstrationsfl ygningar i Sverige är planerade till år Saab studerar även medelstora förarlösa fl ygsystem för spaning och kommunikation anpassade för såväl internationella fredsbevarande insatser som olika civila behov med en tänkt marknad från år 2009 och framåt. Saab är idag tillsammans med Europas övriga ledande fl ygsystemleverantörer drivande i arbetet att ta fram ett harmoniserat regelverk för att kunna integrera förarlösa fl ygfarkoster i det europeiska luftrummet. Utvecklingen av UAV:er ställer höga krav på det tekniska kunnandet och en stor del av utvecklingen kommer att ske i internationella samarbeten. Saabs kompetens inom både fl ygsystem och systemintegration är en förutsättning för att lyckas, vilket gör Saab till en eftertraktad samarbetspartner och utvecklingen av UAV:er till ett prioriterat framtidsområde för Saab. Saab, med världsledande kompetens inom fl ygteknik, deltar i internationellt samarbete kring obemannade militära fl ygfarkoster. 17

18 Foto: DigitalGlobe För maximal försvarsförmåga krävs information som ger beslutsövertag och möjlighet att koordinera insatser. 18

19 Säkrare samhälle när system länkas samman Det moderna samhället blir alltmer komplext samtidigt som de hot som både det militära försvaret och civila myndigheter ställs inför blir alltmer diffusa. För att få alla resurser att fungera optimalt tillsammans i verkliga krissituationer krävs effektiva, robusta och tillförlitliga informations- och kommunikationssystem. Saab kan ta det övergripande ansvaret för att få olika system att fungera tillsammans. Denna kompetens är utvecklad genom ett långvarigt samarbete med det svenska försvaret, där Saab haft huvudansvaret för avancerade, och i flera fall världsunika, utvecklingsprojekt. Saabs förmåga att ta ett systemintegrerande ansvar efterfrågas också av civila myndigheter och företag som har informations- och kommunikationssystem med höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. Banverket och Räddningsverket är två exempel på sådana kunder till Saab. Nätverksbaserat försvar ökar försvarseffekten Flera försvarsmakter utvecklar idag ett nätverksbaserat försvar. Syftet är att på ett mer flexibelt sätt länka samman sensorer, informationssystem, beslutsfattare och insatsresurser i ett nätverk. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre uppfattning om läget, snabbare beslut och en insats som är sammansatt med exakt de komponenter som behövs för att lösa en specifik uppgift. Det kan till exempel handla om en militär befälhavare som inför en framryckning behöver ställa samman information från flygande bemannade och obemannade spaningsfarkoster, satelliter och underrättelser från högkvarteret, sprida denna information till sina underlydande och koordinera framryckningen med samverkande flyg och sjöbaserade förband. All information kan då göras tillgänglig för de berörda enheterna och med uppdatering i realtid får var och en beslutsunderlag för att kunna anpassa sitt agerande allteftersom situationen utvecklas. Det nätverksbaserade försvaret handlar minst lika mycket om ett nytt sätt att tänka och arbeta på, som om nya tekniska lösningar. Genom uppgraderingar och modifieringar kan i många fall befintlig materiel användas på ett effektivare sätt i ett nätverksbaserat försvar. Saabs stora erfarenhet av att ta ansvar för integration av komplicerade system och få dem att fungera tillsammans i system av system är skälet till att Saab har fått huvudansvaret för att utveckla den grundläggande strukturen för det svenska nätverksbaserade försvaret. Det arbetet bedrivs i samarbete med Boeing, Ericsson och IBM. Boeing är också en av huvudaktörerna i utvecklingen av nya försvarssystem i USA. Nya system i multinationella uppdrag Den internationella dimensionen blir allt viktigare. Multinationella styrkor, som sätts in i fredsbevarande eller fredsframtvingande uppdrag, kräver att system från olika nationers försvarsmakter och ibland även civila myndigheter, fungerar tillsammans. 19

20 Kraven på internationella system skapar nya möjligheter för Saab. Ett exempel är det internationella konsortiet Network Centric Operations Industry Consortium (NCOIC) som Saab har varit med och grundat. I NCOIC samarbetar 28 ledande företag om att utveckla en gemensam standard för framtidens nätverksbaserade försvar. Från enskilda system till system av system Saab kan ta ansvar för systemintegrationstjänster på såväl en övergripande nivå som för enskilda delsystem. Det kan handla om integrationslösningar av olika delsystem, till exempel Saab Surveillance System för luftövervakning, Saab Future Soldier System för framtidens informationssystem för den enskilde soldaten, eller om ledningssystem för land-, sjö- och lufttillämpning. Ett exempel på den senare typen är ledningssystem med automatiskt luftförsvar som uppfattar, prioriterar och verkställer försvaret mot ett stort antal inkommande hot och som finns installerat på bland annat de svenska korvetterna av Visby-, Göteborgs- och Stockholmsklasserna. Saab är också världens ledande tillverkare av transpondrar för automatisk identifiering, som används för att identifiera fartyg och underlätta trafikledning samt för att understödja räddningsuppdrag. Saab Vessel Traffic Management System (VTMS) baseras på världsstandarden AIS och är ett öppet system för sjöövervakning som kan integrera information från ett mycket stort antal sensorer för att ge en aktuell och överblickbar bild av ett havsområde eller en kuststräcka. Med Saabs system är det möjligt att väsentligt höja säkerheten till sjöss och att undvika kollisioner och olyckor i hamnar och andra hårt trafikerade farleder. Systemet är flexibelt uppbyggt och kan anpassas efter många olika krav hos användaren. Saab Vessel Traffic Management System används idag bland annat längs Kinas och Malaysias kust. 20

21 Saab Future Soldier System, en avancerad kommunikationsutrustning, ger soldaten möjlighet att fungera effektivt i större nätverk. Saab har en ledande position inom marina lednings- och eldledningssystem för små- och medelstora örlogsfartyg. 21

22 Saab 2000 Erieye AEW&C är ett konkurrenskraftigt luftövervakningssystem för gränsövervakning och räddningsuppdrag. Gränsskydd och räddningsuppdrag Saab 2000 Erieye AEW&C (Airborne Early Warning & Control) är ett mycket konkurrenskraftigt system för fl ygövervakning. Det är också ett bra exempel på hur Saab kombinerat sin kunskap inom systemintegrationsområdet med erfarenheterna från utvecklingen och produktionen av turbopropellerplan för att skapa en väl fungerande helhetslösning. Systemet kan integreras med kundens befi ntliga system och är dessutom väl anpassat för att kunna fungera i ett befi ntligt eller framtida nätverksbaserat försvar. Systemet, som omfattar en radar tillverkad av Ericsson och system för signalspaning och självskydd från Saab, installeras på Saab 2000-fl ygplan. Saab 2000 är mycket driftsäkert, har litet underhållsbehov, är bränslesnålt och optimerat för att kunna befi nna sig i ständig drift, med mycket kort tid på marken för tankning och service. Flygplanet är en utmärkt plattform för radarn och uppfyller AEW&C-systemets krav på att kunna fullborda en sväng på 180 grader på under 30 sekunder för att bibehålla radarbilden. Saab 2000 Erieye AEW&C kan användas för sök- och räddningsuppdrag, luftbevakning, övervakning av gränser och ekonomiska zoner, och för att spana efter illegala aktiviteter, till exempel narkotikaoch människosmuggling. 22

23 Tjänster för civila och militära kunder Saabs kompetens inom informations- och kommunikationssystem i kombination med företagets avancerade tekniska tjänster gör att Saab kan ta ansvar både för egna och andra tillverkares produkter. Åtaganden kan innebära både vidareutveckling och säkerställande av funktionalitet under hela livscykeln. Detta gör Saab intressant för kunder som i sin strävan efter renodling vill utkontraktera delar av sin verksamhet såsom till exempel logistik och driftstöd. Inom Saab finns affärsenheten AerotechTelub, ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag specialiserat på kvalificerade tekniska tjänster, systemintegration samt system- och eftermarknadslösningar. AerotechTelub erbjuder tjänster i alla faser av ett systems livscykel, från behovsanalys, systemintegration, leveranskontroll, tekniskt stöd och underhåll till avveckling. AerotechTelub erbjuder även tjänsten att, som en från alla leverantörer obunden konsult, utföra anskaffnings-, integrations-, verifierings- och valideringsuppdrag. Företagets tjänster omfattar många teknik- och applikationsområden som till exempel robusta kommunikationssystem, flygsystem, lednings- och informationssystem för väg- och flygtrafik samt sensorsystem. AerotechTelubs kunder finns på både den militära och den civila marknaden. Den största kunden är svenska försvaret men AerotechTelub verkar också mot utvalda branscher inom industrin, verk och myndighetsmarknaden samt andra försvarsindustrier, i Sverige och utomlands. AerotechTelub har i en statlig upphandling för 51 myndigheter rankats högst bland de företag som kan leverera IT-konsulttjänster. Dessa tjänster levereras till alla marknader och branscher. För AerotechTelubs kunder är det viktigt att företaget verkar på såväl den militära som den civila marknaden. Den civila marknaden driver teknik- och verksamhetsutvecklingen inom till exempel kommunikationsområdet och logistik. På motsvarande sätt driver den militära marknaden utvecklingen inom till exempel områden som system- och informationssäkerhet, beslutsstöd, modellering och simulering. Inom Saab finns också specialister inom det mättekniska området. Förutom i Sverige bedrivs den expansiva verksamheten för närvarande i Finland, Tyskland och Danmark. Modellering och simulering är viktiga verktyg vid uppbyggnad av det nätverksbaserade försvaret. 23

24 Saab bygger för ett säkrare samhälle Den 11 september 2001 har kommit att bli en symbol för den nya hotbild våra samhällen står inför. Efter det kalla krigets slut är det främsta hotet i Europa inte längre invasionsarméer. De senaste årens terrordåd har visat hur sårbart samhället är när några få terrorister vänder det moderna samhällets teknik mot dess invånare. Det är dock inte bara terrorister som kan innebära hot eller påfrestningar i moderna samhällen. Bortfall i kraftförsörjningen, störningar i trafi kledningssystemen eller olyckor med farliga ämnen och inte minst naturkatastrofer är andra exempel på händelser som kan få stora och svåröverskådliga konsekvenser. Polis och andra rättsvårdande myndigheter arbetar med att bekämpa brott, försvaret försvarar landet och deltar i internationella militära insatser och räddningstjänsten står beredd om olyckan skulle vara framme. Ofta uppstår dock problem med att samordna olika insatser och att göra rätt information tillgänglig för alla som behöver den. Då varje myndighet byggt upp sina egna informations- och ledningssystem är de sällan kompatibla med varandra, vilket leder till betydande problem och effektivitetsförluster när de ska samordnas. Det kan tyckas vara enkelt att koppla samman systemen, men komplexiteten hos många samhällsviktiga system gör att även frågor som ser enkla ut, till exempel standarder för informationsutbyte, blir komplicerade. 24

25 Civila och militära system länkas samman Försvaret är det område där omställningen till en nätverksstruktur för att få en högre försvarseffekt och bättre kunna möta den nya tidens hot har nått längst, även om arbetet fortfarande befi nner sig i ett inledningsskede. Att skydda ett land handlar idag i allt mindre utsträckning om att möta ett militärt hot vid gränsen och i allt större utsträckning om att skydda viktiga fl öden för vårt samhälles funktion. Energiförsörjning, trafi kledningssystem och kommunikationsnät är några exempel. Saab har kunskapen att bygga robusta och pålitliga system som samtidigt säkerställer ett snabbt och effektivt informationsfl öde och optimalt utnyttjande av olika resurser. Det skapar helt andra möjligheter att möta olika hot eller påfrestningar på vårt samhälle. Olika länder har kommit olika långt i detta arbete. Det kan till exempel handla om att knyta samman polisens och räddningstjänstens radio- och datakommunikation med försvaret för att samordna räddningsarbetet efter en olycka som även kräver insatser från till exempel det militära helikopterfl yget. Eller det kan handla om att föra över information från ett militärt spaningsfl ygplan och från olika radarsensorer till kustbevakningen för att spåra ett fartyg som används för smuggling samtidigt som polisen spårar de fi nansiella elektroniska transaktionerna. Erfarenheten av systemintegration gör Saab till en nyckelaktör i detta arbete. Ett viktigt steg har tagits i Saabs arbete med RAKEL, ett gemensamt system för överföring av tal och data via digitalradio mellan samtliga svenska skydds- och säkerhetsmyndigheter. Arbetet sker i samarbete med Nokia och Eltel Networks. Saabs uppgift är att integrera och designa systemet och ansvara för radioplanering och säkerhet. Uppgiften att göra våra samhällen säkrare kommer att vara ett betydelsefullt område för Saab i framtiden. 25

26 Saab i teknikens frontlinje Tekniskt kunnande på högsta nivå är ett prioriterat mål inom Saab. För att bibehålla och utveckla detta kunnande bedriver Saab ett brett samarbete med andra företag, universitet och högskolor. Saabs satsning på forskning är mycket målmedveten drygt 20 procent av omsättningen utgörs av forskning och utvecklingsarbete för att Saab ska befi nna sig vid den teknologiska frontlinjen. Saab deltar i flera olika typer av nationella och internationella forsknings- och utvecklingssamarbeten. En del av dessa rör internationell produktutveckling, där Saab tillsammans med andra företag samverkar om att utveckla nya produkter och system. Exempel på detta är Saabs deltagande i utvecklingen av radarjaktroboten Meteor, där företag från ytterligare fem nationer deltar, eller arbetet med NLAW, där Saab har huvudansvaret för utvecklingen av nästa generations burna pansarvärnssystem för det brittiska försvaret. Saab deltar även i olika europeiska forsknings- och teknikutvecklingsprogram, till exempel EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Ett annat exempel på internationellt samarbete där Saab deltar är konsortiet NCOIC, som bildats för att skapa en internationell standard för framtidens nätverksbaserade försvar. Samarbete med universitet och högskolor Saab har ett nära samarbete med universitet och högskolor, både i Sverige och internationellt. I Sverige är det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) ett av de viktigaste. I detta samarbete mellan försvarsindustrin och forskningsvärlden deltar, från industrins sida, Saab, Volvo Aero och Ericsson Microwave Systems samt ett antal universitet, högskolor och institut. Samarbetet inom NFFP ligger bland annat till grund för Saabs demonstrator av en obemannad flygfarkost. Det är i samspelet mellan industrin och forskningsvärlden som nya viktiga forskningsområden kan uppstå och drivas framåt. Saab sponsrar en professur vid Chalmers tekniska högskola samt ett flertal adjungerade professorer, vilka är Saab-medarbetare som är tjänstlediga på deltid för att kunna verka vid olika högskolor. Saab kan erbjuda avancerade simulatorer för många olika tillämpningar, bland annat utbildning av Gripenpiloter. 26

27 LinkLab, ett samarbete mellan Saab och Linköpings universitet är ett annat exempel. Med LinkLab ska Saab och universitetet skapa ett välrenommerat kompetenscentrum för forskning och teknikutveckling inom flygområdet. Saab följer också den internationella utvecklingen, bland annat genom ett teknikbevakningskontor vid MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kompetent personal en framgångsfaktor En förutsättning för Saabs förmåga att bedriva forskning- och utvecklingsarbete av internationell toppklass är medarbetare med hög kompetens. Saab lägger därför stor vikt vid att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Fem procent av alla civilingenjörer på Saab har forskarutbildning. Det är en hög andel som Saab satsar på att höja ytterligare. Saabs industridoktorander utgör ytterligare en länk mellan Saab och forskningsvärlden. De är civilingenjörer som efter minst två års anställning på Saab engageras i forskningsprogram som Saab bedriver tillsammans med universitet och högskolor. Saab har mer än 30 industridoktorander i samarbete med både svenska och utländska högskolor. Saab arrangerar också den prestigefyllda tävlingen Teknik-SM, där Sveriges teknologer varje år tävlar om titeln svensk mästare i framtida teknik. Saabs syfte med Teknik-SM är att främja det allmänna teknikintresset och uppmuntra till nytänkande och kreativ problemlösning. År 2005 deltar nästan 150 tremannalag i tävlingen. Kunnande, förtroende och vilja Saabs grundläggande värderingar sammanfattas i orden kunnande, förtroende och vilja. Med detta avses strävan efter professionalism och teknisk kompetens i världsklass, ett öppet arbetsklimat och uthållighet, engagemang och stolthet över Saab i både med- och motgångar. Detta förhållningssätt har skapat ett gott samarbetsklimat med de fackliga företrädarna. Det icke-hierarkiska arbetssättet och en modern företagsledning gör att Saab på ett effektivt sätt kan ta tillvara kompetensen i företaget. Ett personligt ansvarstagande på alla nivåer, i kombination med medarbetarnas höga tekniska kunnande, skapar ett dynamiskt innovationsklimat, något som bland annat avspeglas i det stora antalet patent. För att säkra återväxten av framtidens ledare och utveckla det befintliga ledarskapet bedriver Saab omfattande ledarutvecklingsprogram. 27

28 SMM Medical använder erfarenheter från aerodynamik inom medicinsk teknik för behandling av kärlsjukdomar. Saab Rosemount Tank Radar är världsledande på nivåmätning i tankar och cisterner tack vare kunskaper inom radarhöjdmätning. Renare miljö med modern teknik Miljöarbetet är en viktig del av Saabs strävan att vara ledande inom tekniktillämpning. Inom försvar-, flyg- och rymdområdet ställs mycket höga krav på säkerhet och teknisk prestanda. Det medför att ämnen som är klassade som farliga för hälsa och miljö ibland måste användas. Ersättning av farliga ämnen så långt det är möjligt är ett prioriterat arbete för Saab, som har initierat och deltagit i flera nationella och internationella projekt på området. I takt med ökande miljökrav efterfrågas också Saabs förmåga att både göra riskbedömningar inför avveckling av till exempel försvarsmateriel och även att hantera hela avvecklingsprocessen. Teknik och kunnande för hela samhället Saabs målmedvetna satsning på forskning och utveckling är självfallet en tillgång för företaget, men det är också en teknikgenerator för hela samhället. Det kvalificerade samarbetet mellan Saab, kunder som ställer mycket höga krav, universitet och högskolor samt andra företag leder till att kompetens och idéer utvecklas och sprids långt utanför försvarsindustrin och ger upphov till nya produkter, affärsidéer och företag. Ett drivhus för nya företag och produkter Saab är en kreativ arbetsplats med medarbetare med hög kompetens och här uppkommer även idéer som inte hör till Saabs kärnverksamhet. Saab har dock en strukturerad process där företaget fungerar som ett drivhus så att idéerna kan utvecklas tills dess de är mogna att knoppas av och stå på egna ben. Saab tar på detta sätt ansvar för att den högteknologiska kompetensen och idéerna utvecklas till produkter som kommer hela samhället till del. Många nya produkter, affärsidéer och företag har på detta sätt tillkommit genom Saabs innovationer. Några exempel under senare år är Saab Rosemount Tank Radar och Kapsch TrafficCom AB, vilka tillsammans omsätter 1,3 miljarder kronor per år i dag. Andra exempel är MX Composites AB, som utvecklar och designar produkter i metallmatriskompositer åt fordons- och flygplansindustrin och A2 Acoustics AB, som bygger på kompetens från Saabs satsningar på civila turbopropflygplan och Gripen. I kombination med den kunskapsspridning som sker genom Saabs olika samarbetsprojekt fungerar därför Saab som en tillväxtmotor för hela samhället. 28

29 Saab på världsmarknaden Saab fortsätter att etablera sig på marknader utanför Sverige. Företaget är organiserat i affärsenheter, som tillsammans med Saab International, utgör Saabs ansikte utåt gentemot internationella kunder. Genom Saab Industrial Cooperation kan Saab också erbjuda adekvat industriell samverkan i form av offset-program. Inom Saabs affärsenheter finns specialistkompetenser rörande olika system- och produktområden medan Saab International är en koncerngemensam funktion där Saab samlat region-, land- och kundkunskapen om sina olika marknader. Saab International bistår affärsenheterna med kunskap om marknaden och finns med från den första kontakten med kunden, genom hela försäljnings- och eftermarknadsprocessen. MARKNADSORGANISATION Saab International Väst- och Nordeuropa Central- och Sydeuropa Nord- och Sydamerika/Afrika Mellanöstern/Asien /Oceanien Saab Industrial Cooperation I de flesta affärer medverkar även Saab Industrial Cooperation, som koordinerar Saabs offset-erbjudande mellan affärsenheterna och Saabs externa affärsnätverk. Med utgångspunkt från kundens behov arbetar Saab fram ett offset-program som kunden kan ta ställning till. Saab Industrial Cooperation finns sedan med under genomförandet för att säkerställa att programmet uppfyller kundens förväntningar och att de överenskomna målen, till exempel vad avser industriellt, kommersiellt och forskningsrelaterat samarbete, uppnås. Koncernledning AFFÄRSENHETER Saab Aerostructures Saab Aerosystems Gripen International Saab Aircraft Saab Aircraft Leasing Saab Aviocomp Saab Barracuda Saab Bofors Dynamics Saab Contracting Saab Ericsson Space Saab Metech Saab Nyge Aero Saab Systems Saab Training Systems Saab TransponderTech Saab Underwater Systems SaabTech AerotechTelub CSM Materialteknik 29

30 En högteknologisk historia När Saab - Svenska Aeroplan Aktiebolaget - bildades i april 1937 var det behovet av en inhemsk svensk militär fl ygindustri som stod i centrum. Flygföretaget Sedan leveransen av Saabs första flygplan, det lätta bomb- och spaningsplanet B17, har Saab varit den dominerande leverantören till det svenska flygvapnet. Saab och flygvapnet har följts åt genom det militära jetflygets generationer och i varje steg har ny och världsledande teknologi introducerats. I slutet av 1940-talet introducerades J29 Tunnan, som följdes av Lansen på 1950-talet, Draken (1960) och Viggen (1971) började Gripen, det första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst, att levereras. År 1999 undertecknade Sydafrika den första exportordern för Gripen. Ingenjörsföretaget Ur den militära flygproduktionen har inte bara en civil flygplansproduktion följt utan också en rad andra verksamheter och produkter. Under talet föddes det som idag är Saab Automobile. Under 1960-talet var Saab med och skapade svensk data-, robot- och rymdindustri fördes Saab och Scania samman till Saab-Scania, som bedrev verk Första Saab-bilen 1937 Saab grundas 1941 B17 leveraras 1945 J21 leveraras 1948 Tunnan första fl ygningen 1952 Lansen första fl ygningen 1955 Draken första fl ygningen 1646 Bofors Järnbruk grundas 1883 Första kanonen till svenska försvaret 1894 Alfred Nobel förvärvar Bofors Boforskanoner försvarar London under Blitzen 1948 Första ordern på Carl-Gustaf 1967 Stridsvagn S 30

31 samhet inom flygtillverkning och försvarsindustri samt person-, buss- och lastbilstillverkning ända fram till år 1990 då Saab Automobile bildades. Fem år senare, 1995, skildes nuvarande Scania från Saab. Försvarsindustriföretaget År 2000 förvärvade Saab försvarskoncernen Celsius och fick därmed del av över hundra år av svensk försvarsindustrihistoria. I Bofors har det tillverkats kanoner sedan 1800-talet och nuvarande SaabTech och Saab Systems har rötter i Philips, Datasaab, Ericsson, AGA och Satt Electronics. Genom förvärvet av Celsius band Saab samman stora delar av svensk försvarsindustri och blev Skandinaviens dominerande företag på området. Produktportföljen har stor bredd och tydlig inriktning mot det framtida försvaret och ett säkrare samhälle Första leverans till A Saab förvärvar Barracuda Technologies Saab-Scania bildas Saab Automobile bildas Saab 2000 levereras Leverans av Gripen till Tjeckien 1967 Viggen första fl ygningen 1979 Första ordern på RBS Saab 340 första fl ygningen 1990 Lasersimulatorn BT46 introduceras 1993 Gripen levereras till Sverige Första helt autonoma fl ygningen med obemannade farkosten SHARC 1977 Första kontraktet för RBS Första kontraktet för AT Första kontraktet för BAMSE 1998 StriC operativt 2002 Första kontraktet för NLAW 1991 Celsius förvärvar Bofors 2000 Saab förvärvar Celsius 31

32 Saab AB (publ) Linköping Tel Huvudkontor Saab AB Box Stockholm Tel KREAB / CONDESIGN INFO PRODUCTIONS AB / Larsson Offsettryck AB Nr CU-05:002

Årsredovisning 2004 FÖRSVAR FLYG RYMD. Reviderad utgåva

Årsredovisning 2004 FÖRSVAR FLYG RYMD. Reviderad utgåva Årsredovisning 2004 FÖRSVAR FLYG RYMD Reviderad utgåva Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

INNEHÅLL. 16 FÖRSVAR Framtidens försvarssystem redan idag Tjänster och eftermarknad en växande del av Saab

INNEHÅLL. 16 FÖRSVAR Framtidens försvarssystem redan idag Tjänster och eftermarknad en växande del av Saab SAAB 2003 INNEHÅLL Foto: ESA/J. Hart 4 Saab 7 Intervju med VD Åke Svensson 10 Strategi och affärsidé 12 Saab ett högteknologiskt kunskapscenter 14 Kundanpassad högteknologi på export 16 FÖRSVAR Framtidens

Läs mer

SAAB 2003 EKONOMISK REDOVISNING

SAAB 2003 EKONOMISK REDOVISNING SAAB 2003 EKONOMISK REDOVISNING Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAGET SAAB Järfälla 21 maj 2013 BAKGRUND I SVERIGES ALLIANSFRIHET 1937 stod världen inför ännu ett storkrig. Sverige hade som neutralt land svårt

Läs mer

Ekonomisk översikt... 24 Finansiell riskhantering... 37

Ekonomisk översikt... 24 Finansiell riskhantering... 37 Innehåll Saab i korthet... 4 VD-kommentar... 6 Styrelsens ordförande... 8 F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Ekonomisk översikt... 24 Finansiell riskhantering... 37 V E R K S A M H E T S - B E S

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

MÅNGFALDSDAGEN VÄSTERÅS

MÅNGFALDSDAGEN VÄSTERÅS MÅNGFALDSDAGEN VÄSTERÅS Fler kvinnor som chefer Från ord till handling Mia Nilsson, Helena Wäreby 2013-11-22 FLER KVINNOR SOM CHEFER VARFÖR? VAD? VAR? VEM? NÄR? HUR? Från ord till handling! PAGE 2 SAAB

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Det kan vara svårt att rätt förstå

Det kan vara svårt att rätt förstå Från nationellt försvar till internationell säkerhet HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 10 maj 2006 av direktör Åke Svensson Det kan vara svårt att rätt förstå förändringar,

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Förteckning över utgivna Bevingat

Förteckning över utgivna Bevingat Förteckning över utgivna Bevingat 2012 1 2012 2 2012 3 2012 4 Rymdbolagets flygburna havsövervakningssystem Den förste flygaren? 2012 Utredning av olyckor och allvarliga tillbud inom flygverksamhet Utveckling

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Varför försvarsexport? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets-

Läs mer

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Agneta Kammeby 2002-04-24 CU 02:32 S. DELÅRSRAPPORT Januari mars 2002

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Agneta Kammeby 2002-04-24 CU 02:32 S. DELÅRSRAPPORT Januari mars 2002 Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference Agneta Kammeby -04-24 CU 02:32 S DELÅRSRAPPORT Januari mars Orderingången första kvartalet var 6 miljarder kronor och orderstocken uppgår därmed till

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

ÅRSredovisning 2007. För att vara framgångsrik i tider av förändring krävs förmåga att skapa nya möjligheter. Detta är Saabs främsta styrka.

ÅRSredovisning 2007. För att vara framgångsrik i tider av förändring krävs förmåga att skapa nya möjligheter. Detta är Saabs främsta styrka. ÅRSredovisning2007 ÅRSredovisning 2007 För att vara framgångsrik i tider av förändring krävs förmåga att skapa nya möjligheter. Detta är Saabs främsta styrka. innehåll 2 4 SAAB I KORTHET VD-ORD 32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SAAB ÅRSREDOVISNING 2000

SAAB ÅRSREDOVISNING 2000 SAAB ÅRSREDOVISNING 2000 Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Information till läraren Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet Försvars- och säkerhetsföretaget Saab

Information till läraren Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet Försvars- och säkerhetsföretaget Saab Gymnasiecaset 2014 Information till läraren Stort tack för att er skola vill vara med och delta i Gymnasiecaset 2014! Vi från Industriell ekonomi på Linköpings universitet och Saab hoppas att detta blir

Läs mer

Flygteknik 2010: Taktiska datalänkar vägen till den framtida Gripen

Flygteknik 2010: Taktiska datalänkar vägen till den framtida Gripen Flygteknik 2010: Taktiska datalänkar vägen till den framtida Gripen Peter Hellström Principal Engineer Communications and Data Link Tactical Systems Aerosystems Business Area Aeronautics 19-okt-2010 Taktiska

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Industriell utveckling och struktur 2008

Industriell utveckling och struktur 2008 Rapport 2009-04-15 Dnr: 255/08 Delges: N-dep Rymdstyrelsens handläggare Särskild redovisning gällande företag Industriell utveckling och struktur 2008 Sammanfattning Årets industrienkät ger en neutral

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

NFFP utlysning 1 Utlysningen har stängt.

NFFP utlysning 1 Utlysningen har stängt. Nationella flygtekniska forskningsprogrammet NFFP 6 2016 - utlysning 1 Utlysningen har stängt. Utlysning 1 inom den sjätte omgången av det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet (NFFP) har stängt.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion BAKGRUND Rymden är en internationell verksamhet och marknad Rymdens betydelse ökar, idag tagen för given Genom uthålliga

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

The global market for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is growing faster than ever (Frost&Sullivan)

The global market for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is growing faster than ever (Frost&Sullivan) The global market for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is growing faster than ever (Frost&Sullivan) Mikael Hult VD Motiv Stärka konkurrensförmågan samt öka samarbetet med leverantörer av sensorsystem Öka

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN Lars Sjöström Director Future Business, Saab Aeronautics Almedalen 2 juli 2015 NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED AGENDA Varför Flyg? Varför Brasilien? Vad kan ett samarbete

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

LEDNINGS- OCH SAMBANDSSYSTEM FV-SYSTEM FRÅN PLOTTBORD TILL FV 2000

LEDNINGS- OCH SAMBANDSSYSTEM FV-SYSTEM FRÅN PLOTTBORD TILL FV 2000 LEDNINGS- OCH SAMBANDSSYSTEM FV-SYSTEM FRÅN PLOTTBORD TILL FV 2000 ERIK HÄGGBLAD FMV: FUNKTION FÖRETRÄDARE LUFT HISTORIA FÖRSTA SYSTEMEN BYGGDE PÅ TALRAPPORTERING OCH PLOTTBORD TELEFONNÄTETS STRUKTUR UTGJORDE

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Helena Stålnert 2005-10-21 CU 05:082 S. DELÅRSRAPPORT Januari september 2005

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Helena Stålnert 2005-10-21 CU 05:082 S. DELÅRSRAPPORT Januari september 2005 -10-21 x Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference Helena Stålnert -10-21 CU 05:082 S DELÅRSRAPPORT Januari september Omsättning 12 458 mkr (12 089) Periodens resultat efter skatt 631 mkr (696)

Läs mer

SAAB ÅRSREDOVISNING 2001

SAAB ÅRSREDOVISNING 2001 SAAB ÅRSREDOVISNING 2001 Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. högteknologi Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga

Läs mer

Årsredovisning 2005 i sammandrag

Årsredovisning 2005 i sammandrag Årsredovisning 2005 i sammandrag Innehåll Detta är en presentation av Saab och ett sammandrag av årsredovisningen 2005. Tillväxt på framtidsmarknader... 4 Saab i korthet... 6 Affärsidé och strategi...

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2006. Försäljningsintäkter 9 456 mkr (8 433) Periodens resultat efter skatt 729 mkr (386) Resultatet per aktie 6,56 kr (3,52)

DELÅRSRAPPORT 2006. Försäljningsintäkter 9 456 mkr (8 433) Periodens resultat efter skatt 729 mkr (386) Resultatet per aktie 6,56 kr (3,52) Q2 DELÅRSRAPPORT 2006 JANUARI JUNI Försäljningsintäkter 9 456 mkr (8 433) Periodens resultat efter skatt 729 mkr (386) Resultatet per aktie 6,56 kr (3,52) Rörelseresultat 953 mkr (570), resultat efter

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Agneta Kammeby 2001-07-12 CU 01:60 S. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2001

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Agneta Kammeby 2001-07-12 CU 01:60 S. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2001 Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference Agneta Kammeby -07-12 CU 01:60 S DELÅRSRAPPORT Januari - juni Orderingången första halvåret uppgick till 8 miljarder kronor. Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

SAAB OCH GRIPEN SVENSK TEKNIK I FRAMKANT

SAAB OCH GRIPEN SVENSK TEKNIK I FRAMKANT SAAB OCH GRIPEN SVENSK TEKNIK I FRAMKANT Håkan Buskhe, VD och koncernchef, Saab AB 17 februari 2011 Frukostmöte IVAs Näringslivsråd 1937-2011 SAAB I TEKNIKENS FRAMKANT First B17 delivered Tunnan first

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

MARINen. För säkerhet och fred.

MARINen. För säkerhet och fred. MARINen För säkerhet och fred. havet Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 90 procent av Sveriges

Läs mer

Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led

Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led Varför moduler? Förutsättningar? Konsekvenser? Förutsättningar att värdera Tid Ekonomi Civil ITindustri Försvarsindustri Arv

Läs mer

Arets upplaga av övningsklassikern

Arets upplaga av övningsklassikern AV PETER LIANDER Focus är en stor samövning mellan flygvapnet och Iluftvärnet. I år var det första gången som JAS 39 i Gripen var med. Övningen avslutades med en skarpskjutning med attackrobotar mot markmål

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer