INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!"

Transkript

1 KC INFOBLADET 1.08 Konstnärscentrum Öst Norrtullsgatan Stockholm Tel/fax Ordförande har ordet! I det här numret av Infobladet finns en artikel från en kulturföretagarmässa i Eskilstuna. På mässan anordnad av föreningen Företagsamma kvinnor uppmanas man ansluta sej till en ny sajt XN NETWORK tänkt att matcha små kulturföretagare mot tänkbara kundgrupper. Över till artikeln Seminarium om Skapande Skola ett gigantiskt projekt där regeringen satsar stora pengar på att få ut kultur till barn och ungdom. Här redogörs för vilken slags verksamhet man kan söka för och inte, samt länkar till vidare information hos Kulturrådet. Och hur samarbetet med kommun och skola ska se ut för att projekt ska komma i fråga. Sedan över till information om Madelaine Sjöstedts uppdrag till kulturnämnd och kulturförvaltning att se över konstnärernas/ kulturarbetarnas villkor och undersöka förutsättningarna för att öppna ett resurscentrum som kan stötta pågående projekt, samt fungera som mötesplats mellan stat, landsting, arbetsförmedling, kultur- och näringsliv. Ett stort projekt som alltså på sitt sätt redan prövas i det lilla på Xnnetwork ( se Eskilstunaartikeln.) Vår nye styrelsemedlem Lennart Forsling skriver om friluftsmåleri. En mödosam bildframställningsform utomhus, där ständig anpassning till växlande väderförhållanden krävs. Ordet resilience används idag som begrepp för hur vi och naturen från och med nu och framgent måste lära oss klara av anpassning till nya oförutsedda förändringar, så som plötsliga omvälvningar i ekologien inte minst beroende av mänsklig påverkan. För närvarande visas utställningen Changing Matters på Naturhistoriska Riksmuseet ett samarbete mellan Konsthögskolan, Vetenskapsakademien och Stockholm Resilience Center. Ett antal konstnärer har arbetat med begreppet reciliens med upphittade plastbitar och annat skräp sätter man ihop nya hittills okända organismer. Pappkartonger och emballage står staplade på varann till torn fallande i ultrarapid och till sist kommer Narcissus roende i vattnet, kliver iland och iscensätter en egen ny verklighet när han fäster blå, egentillverkade fåglar i trädens grenar. Ett kanske inte alldeles gjutet samarbete men konsten klarar sej bättre än den teoretiska överbyggnaden på Stockholm Resilience Center som saknar filosofisk och etisk synvinkel. I sommar byter KcÖst tillsammans med KRO och en rad andra konstnärsorganisationer adress till Årstaängsvägen 5 B vid Liljeholmsbrons fäste vi hoppas på stärkta relationer och ökat samarbete mellan organisationerna att vi tillsammans får en kraftfullare röst utåt gentemot politiker, institutioner och samhälle. I månaden maj verkar allt en smula hektiskt antalet utställningar och öppna ateljéhus överväldigande: skicka in /maila tips till KcÖst om konsthändelser vi skickar ut info till medlemmarna på mail; adress NU FLYTTAR VI! 1 Astrid Bäckström ÅRSMÖTE 2008 Årsmötet ägde rum torsdag 21 februari. Till KC ÖST styrelse för 2008 valdes följande personer: Ordförande: Astrid Bäckström, , Kassör: Kristina Häll, Ledamöter: Ismaila Fatty, wwwkarabulo.se UlrikaErnestam Östberg, Lennart Forsling Annika Oskarsson Monica Larsson, Thomas Oldrell (ledamot Gotland) , Årsmötesprotokoll hittar du på KC Östs hemsida, under rubriken medlemsinfo. Du kan också ta kontakt med kontoret om du vill ha en papperskopia skickad till dig. Flyttplanerna som vi berättade i förra Infobladet blir verklighet i sommar. Ny adress blir Årstaängsvägen 5 B, högst upp i huset, precis vid foten av Liljeholmsbron, på södra sidan. Flera organisationer på konstområdet flyttar ihop - BUS, KRO och KIF, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund. KC Öst följer med. Förhoppningen är att kunna uppnå positiva synergieffekter i form av utökat samarbete och mera kontakter mellan både organisationer och individer. Dessutom hoppas man på sikt kunna spara pengar genom gemensam telefonväxel, posthantering, möteslokaler etc. Flyttlasset går i månadsskiftet juni-juli och vi kommer att informera på hemsidan, på telefonsvararen och via mail.

2 INFOBLADET Friluftsmålaren... Vid mitt första styrelsemöte 31 mars var jag just hemkommen från en resa i den jämtländska fjällvärlden. Som friluftsmålare vill jag vara i det landskap som ger mig inspiration. Följa alla skiftningar. Svara mot alla händelser. Känna harmonin, kraften, dynamiken och klara naturens rent fysiska styrka. Mina kollegor frågade: Hur går det till att sitta ute i snön och måla akvarell? Här är en beskrivning på en vanlig arbetsdag som friluftsmålare. Jag har lämnat fjällstugan. Det brinner fortfarande i vedspisen. På mina åtta fots skidor trampar jag fram i den djupa snön. Jag är lätt klädd på överkroppen. Ansträngningen och den tunga ryggsäcken gör att jag håller värmen. Vid de sista fjällbjörkarna på kalfjället bestämmer jag mig för att stanna. Här ska jag sitta hela dagen och måla. Temperaturen ligger kring minus tio grader. över spritlågan. Det börjar snöa. Fäll upp ett skyddande paraply. Du fryser. Ta en åkarbrasa. Färgen fryser igen. Denna gång på ett spännande sätt där färgpigmentet bildat ett mönster i frostblommorna. Det vill du behålla. Värm inte akvarellen. Ställ den i vinden mot solen och låt den frystorka. Om den inte är torr när du packat och ska skida iväg så får du slänga in den i vedboden när du kommer hem. På morgonen är den säkert torr och du kan ha vernissage för de måttligt intresserade lavskrikorna. Från friluftsmålaren Lennart Forsling Konstfack erbjuder två fortbildningskurser för konstnärer, konsthantverkare, arkitekter och designers. GLAS + LJUS i det exteriöra och urbana. Intro.kurs 1,5 poäng v föreläsningar, studiebesök orts.kurs 6 poäng v workshops, skissprojekt Sista ansökningsdag 19. e juni Info. Britt Rosengren br it t.roseng kon st fack.se Urform en utställning på Etnografiska museet Hade du följt med får du här några råd för hur du kan göra som friluftsmålare. Av med ryggsäcken. Ta på mer kläder. Trampa till snön. Den blir snart hård i kylan. Fram med snöspaden. Skär till snöblock. Res en vägg mot vinden. Ta på ännu mer kläder. Fäll upp den lilla pallen. Tre decimeter hög. Sitt ner. Ta fram trälådan från ryggsäcken. Placera den framför dig. Däri lägger du till höger akvarellådan som får vila på ett par plastflaskor med varmt vatten. Till vänster ställer du en spritbrännare. Spänn upp akvarellpapper och ställ det på ett litet bordstaffli. Fram med penslarna. Äventyret kan börja. Färgen fryser. Värm akvarellen Foto: Ulrika Ernestam Östberg 2008 Urform en utställning på Etnografiska museet Konstnären Ulrika Ernestam Östberg ställer ut sin keramiska kollektion Urform på Etnografiska museet. Urform undersöker det urgamla, urmänskliga formspråket, genom gamla tekniker och gamla material. Utställningen pågår mellan 7 maj 3 augusti. Mera information: 2

3 INFOBLADET 1.08 Skapande Skola Seminarium om skapande skola 11 februari 2008 Mötet inleddes av Michael Matz, ansvarig för skapande skola på Kulturrådet. Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson hälsade välkommen. Han talade om meningen med skapande skola-pengarna - att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan. Detta eftersom hemsituationen för barn skiljer sig och alla inte har tillgång till kultur. Barn har rätt att möta kultur upprepade gånger under sin skoltid, det är en grundsten för demokratin. Konsten medverkar till att forma självständigt tänkande individer en förutsättning för demokrati. Skapande skola är till för att barn och ungdomar ska få möjlighet att möta professionella konstnärer och andra kulturarbetare i sitt eget skapande. Ingrid Eiken, statssekreterare till Lena Liljeroth berättade att kommunerna ska vara huvudmän för att söka bidraget, riksinternatskolor och friskolor söker separat. Bidraget ska användas i årskurs miljoner är anslaget och pengarna ska fördelas i hela Sverige. Man kan söka pengar till olika kulturverksamhet som, scenkonst/ musik, arkitektur, och bild och form. 15 mars och 1 oktober ska ansökningarna vara inne hos kulturrådet. Man söker årsvis och kan bara få bidraget beviljat en gång per år. Endast professionella kulturutövare ska anlitas. Ingen medfinansiering krävs. Vad kan man söka för? Inköp av kulturverksamhet Insatser som främjar eget skapande Insatser som främjar långsiktig samverkan inom kulturområdet Man kan INTE söka för Kompetensutveckling för lärare Administration Ordinarie verksamhet Bifoga handlingsplan som tar upp hur kulturens roll stärks hur samverkansformerna stärks mellan kultur och utbildning hur barn och unga varit delaktiga i utformningen av arbetsplanen hur utvärderingen av handlingsplanen ska ske handlingsplanen ska vara uppföljningsbar Kontaktpersoner på kulturrådet: På kulturrådets hemsida (under rubriken bidrag, övriga bidrag, skapande skola) finns mer information, där ska även ett formulär finnas där man kan söka online. En samlad ansökan för kommunen utbetalas i påse. Nästa ansökan sker den 15 oktober Efter denna genomgång delgavs tre lokala kulturprojekt. Det första projektet var från Nora, genomfört med hjälp av Framtidens kultur. Margareta Öjebo och Thomas Hegerfors redogjorde för hur man arbetat med en vision i Nora. När kulturskolan lades ned 1998 behövde man bygga upp en ny verksamhet på det kulturella området. Efter en projektering anställdes sex kulturarbetare. Ett kontaktnät med 3 kulturarbetare skapades, KAN kulturarbetare i Nora. Se mer på Därefter redogjorde Peter Dahlström som arbetar som utvecklingspedagog i Karlskrona för ett samarbetsprojekt mellan Sunnadalsskolan och Marinmuséet. Sunnadalsskolan är en skola med stor procent barn med invadrarbakgrunnd. Målet är att hjälpa eleverna att skapa en självbild som lärande människa, kunskap om lärande och om sin egenart. I gränslandet mellan det som är känt och det som är okänt kan eleven finna sin egen metodik. Här arbetade man med olika scenprojekt, som till exempel West side story. Eleverna valde då olika grupper: Skådespelare Manus Scenografi Kostym och mask PR Dans Musik Catering Allt i samarbete med professionella kulturarbetare. Det tredje projektet slutligen, Cecilia Björklund Dahlgren berättade om Dans i skolan. Hon förspråkar ett holistiskt synsätt att se till hela människan. Utgångspunkterna FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska målen, skolans läroplan och de nationella folkhälsomålen. Dans och daglig fysisk aktivitet främjar lärandet. Mer att läsa på (under rubriken aktuellt) Ulrika Ernestam Östberg

4 INFOBLADET 1.08 K C Ö S T HUSBY Foto: Ismaila Fatty 2008 Husby var under 80-talet och början av 90-talet ett intressant bostadsområde speciellt för barnfamiljer. Skolorna var mycket bättre. Statliga myndigheter var kvar. När stadsdelsförvaltningarna introducerades blev det ett rikt kulturliv i Husby. Kulturföreningarna tog aktivt del i förändringarna. Det fanns diskussion mellan politiker, tjänsteman och boende. Husby träff blev en mötesplats för kulturföreningarna När medborgare kan påverka beslutsfattare kan man prata om demokrati en del. Man undrar vart allt det har tagit vägen idag. Systematiskt har man skrotat det mesta. De statliga myndigheterna har tagits bort trots alla protester från boende. Man har väl planerat byggandet av Husby till en ny invandrarförort, med inspiration från den västeuropeiska modellen. Idag är folk i Husby mycket besvikna på politikerna och det har lett till bitterhet. Det märker man sju dagar i veckan när man pratar med folk här i stadsdelen. När det misslyckades att sälja våra orenoverade lägenheter då vill bostadsföretaget lyxrenovera för att få bort boende mot deras vilja. Bostaden är inte längre en demokratisk rättighet utan en handelsvara för privilegierade. Husbyborna fortsätter att demonstrera. Husby United, Offensiv, Järva Sociala Forum och många andra individuella är arrangör för demonstrationerna. Husby Hantverksförening med den nya styrelsen är villiga att skapa en mötesplats på Husby Konsthall för vidare diskussioner hur man ska samverka för att nå resultat. Vi på KC kan kanske göra någonting för att stödja Husby. 4 Det finns mycket man kan förbättra i Husbys situation. Husby Hantverksförening har som mål att skapa en plattform för konstnärer och konsthantverkare. Den kulturella aktiviteten kan inte ignorera de sociala händelserna i Husby. Det är därför man har tagit den diskussionen i styrelsen. Den estetiska inriktningen hindrar inte det sociala engagemanget Ungdomarnas situation är krisartad i Husby och en polisstation är inte rätt lösning på problemet. Man har marginaliserat oss och flyttat in en polisstation. Ungdomarna kriminaliseras i förväg. Brott som begås i Husby ekar mer än brott som begås inne i stan. Den ekonomiska marginaliseringen är en del av problematiken. Det är det diskussionen skulle handla om. Istället för att stänga skolorna måste de få mera resurser för att barnen och ungdomarna ska få bättre framtidstro. Ismaila Fatty

5 INFOBLADET 1.08 Företagsamt i Eskilstuna En andäktig skara av åskådare står runt en ring av eld.på den regnvåta asfalten, en mörk novemberkväll i Eskilstuna. Inuti den brinnande ringen står två personer svingandes brinnande stjärnor, fram och tillbaka, med högtidliga rörelser. Vad är detta? Rituell elddans? En fornnordisk rit? Nej, det är den stämningsfulla avslutningen på en kulturföretagarmässa i Eskilstuna, anordnad av SKA-projektet för kulturföretagande i Sörmland och föreningen Företagsamma kvinnor som firar sitt 11-årsjubileum. Mässan hölls i Bolinder-Munktells f.d fabrik för traktortillverkning som för länge sedan upphört men de stora, generösa industriutrymmena lever vidare under namnet Munktellsarénan. Där har man numera konferenser, mässor, kulturoch sportevenemang av utrymmeskrävande karaktär. Pirjos piruett, Eldskulptur 2003, Theo Janson och Sture Söberg, Konstnärsbolaget Spännvidden var stor bland deltagande konstnärer, konsthantverkare, röst- och musikpedagoger som både visade sina verk och gav prov på hur man jobbade genom olika workshops där man t.ex. kunde få sjunga afrikansk stämsång (undertecknad prövade, med gott resultat!) eller försöka blåsa i en aboriginsk didgeri-do; ett slags blåsinstrument av trä, påminnande om ett långt, ihåligt rör. Inte världens lättaste, precis! Att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter som man har chans att göra vid sån a här tillfällen är väldigt givande och inspirerande för man märker att kulturskapandet är en ständigt pågående process som inga byråkrater kan ta död på, hur mycket dom än försöker! Det är imponerande att t.ex. få höra att man kan överleva som textildesigner i 15 år i en småstad! Men, det grundläggande problemet man har som småföretagare i allmänhet och som kulturföretagare i synnerhet är ju att nå ut med det man gör och ett sätt bland andra, att tackla dom svårigheterna erbjuder den nya sajten XNNetwork. Frågan man utgår från är: hur skall man som liten kulturentreprenör (och alla konstnärer ska ju numera vara entreprenörer!) hitta vägen till den stora marknaden? XNNetwork vill använda Internet för att marknadsföra små kulturföretagare och matcha dem mot rätt kunder. Det fungerar så att man registrerar sitt företag och sina produkter på sajten. Registreringen är gratis och man 5 betalar först när företaget fått kunder. Hur man som bildkonstnär kan använda sig av XNNetwork är väl svårt att veta, sajten är ny och man får väl pröva sig fram. Om man går in på så får man veta mer om handelsplatsen för upplevelser där alla får vara med. SKA-projektet med säte i Eskilstuna som arbetat för kulturföretagande i Sörmland är nu avslutat men kommer att få en fortsättning i projektet Kreativ Utveckling, förkortat KRUT. Så förhoppningsvis kan vi se fram mot nya, spännande seminarier och konferenser med krut i! Kristina Häll

6 INFOBLADET STOCKHOLM - kultur i regional utveckling Det händer mycket inom landsting och kommun på kulturområdet just nu i Stockholms län och Stockholms stad. Länsstyrelsen i Stockholms län samarbetar med landstinget och andra kommunala och regionala aktörer i frågor om regional utveckling. Programmet kallas RTP - Regional Tillväxt Planering. RTK, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting samarbetar nära med länets 26 kommuner, Kommunförbundet, olika statliga myndigheter som länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, SJ samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner. Man arbetar med en regional utvecklingsplan som kallas RUFS Det behövs en gemensam syn på hur Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor tas tillvara och utvecklas. RUFS 2010 är en ny regional utvecklingsplan som arbetas fram i nära dialog med alla berörda aktörer. I tidningen Stockholmsregionen nr , en tidning från regionplaneoch trafikkontoret, (RTK), kan man läsa om hur RTK jobbar med framtiden för Stockholmsregionen. För första gången har man nu involverat konstnärer i delar av arbetet. Sedan mitten av oktober arbetar fyra konstnärer på uppdrag av RTK, Landstingets konstnämnd och Konstfrämjandet för att bidra med andra perspektiv och annan kompetens i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen. Artikeln finns att läsa på nätet, gå till Du hittar tidningen att läsa online eller som pdf-fil under rubriken Stockholmsregionen nr 4, 2007, Ljus framtid för regionen. RTK har också framställt en rapport om hur kulturen påverkar och medverkar i regional utveckling. Det är ett ämne som vi i KC Öst sedan ett par år har jobbat med i olika sammanhang, bl a i samband med seminariet som vi gjorde våren 2006 på Konstnärshuset dit vi bjöd in ett trettiotal personer på olika sätt aktiva inom kultur- och konstområdet. Under de senaste åren har det funnits en (löst sammansatt) arbetsgrupp i KC Öst och KRO, både RS och Stockholmsdistriktet, för att jobba med idéer om en regional handlingsplan för bildkonst, ungefär motsvarande den handlingsplan som man genomförde i Region Skåne för ett par år sedan. Syftet med ett sådant arbete är att dels få en överblick över t ex vilka förmedlare som finns på bildkonstområdet, att få överblick över hur det ser ut bland regionens kommuner när det handlar om konstinköp, om kommunerna i regionen tillämpar samma policy när det gäller utsmyckningsjobb och 1%-rekommendationen, om kommunerna i regionen betalar ut samma/lika utställningsersättning mm. Vi ville också undersöka hur kommunerna tar hand om sina konstnärer i samband med att man marknadsför kommunerna som t ex med ett positivt småföretagarklimat och som tillgångar för turismen osv. Vi är glada att det nu har gjorts rapporter och utredningar och vi hoppas att kunna delta i diskussionen mera framöver. Publikationen Kultur i regional utvecklingsplanering, Rapport 1:2008, hittar du på landstingets hemsida, 6 där den nu ligger på förstasidan att ladda ner som en pdf-fil eller beställa i tryckt form. RESURSCENTRUM för kulturen Stockholms folkpartistiska kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt har gett kulturnämnd och kulturförvaltning i uppdrag att se över stadens kulturpolitik och konstnärernas/kulturarbetarnas villkor. Uppdraget finns formulerat på Madeleine Sjöstedts blogg redan 30 juli 2007, länk här: m/2007/08/13/battre-villkor-for-stockholms-kulturarbetare/#more-38 Här ett citat från Sjöstedts text som också publicerades i Svenska Dagbladet 30 juli : Resurscentrum för kultur och näringsliv Många kulturutövare upplever möjligheterna till samverkan med näringslivet som svåra. Likaså har många företag inte funderat över möjligheten att samarbeta med kulturutövare och potentialen för privata donationer inom kultursektorn är långt ifrån fullt utnyttjad. Ändå är möjligheterna för samarbeten oändliga. Det finns goda exempel på mötesplatser och partnerskapsprojekt mellan kultur och näringsliv, som Stockholm bör lära av och stärka. Förvaltningen bör därför undersöka hur en dialog på bästa sätt kan inledas med stat, landsting, arbetsförmedling, organisationer och andra intressenter om att starta ett resurscentrum för kulturarbetare. Ett resurscentrum bör framförallt handla om att lära känna och stötta bra projekt som redan finns. En ny offentlig institution är inte lösningen för mötet mellan kultur och näringsliv. Förvaltningen bör därför se över vilka initiativ som redan finns och eventuella luckor.

7 INFOBLADET 1.08 Just nu pågår upphandling av en konsult som ska skapa förutsättningar för att starta en fond för kulturell och konstnärlig förnyelse samt att utveckla samarbete mellan kultur, näringsliv och forskning. Visst är det positivt med en vilja att genomföra ett Resurscentrum och i början av artikeln klargörs vad Madeleine Sjöstedt har för utgångspunkt: Kultursektorn har fastnat i bidragsberoende. De stora förlorarna är de fria professionella kulturarbetarna.bidragsb eroendet gör att tillväxten hålls tillbaka och kulturarbetarna inte får riktiga jobb. Tillväxt inom kultursektorn är nödvändigt för kulturens skull. Jobblinjen ska gälla även konstnärer och kulturarbetare. Det är en offentlig upphandling och alltså öppen att söka för den som tror sig kompetent på området. Sista ansökningsdag är 23 juni Det innebär troligen att vi under hösten får något slags information om vad ett resurscentrum kan innebära. Länk till förfrågningsunderlaget finns på Kulturförvaltningens hemsida http: //www.kultur.stockholm.se/ Kulturvision 2030 Stockholm Under de senaste veckorna har det börjat droppa in mail från något som kallas Kulturvision 2030 Stockholm. Vad är nu detta? Och vem har frågat efter det? Jo, som sagt är det mycket på gång inom kulturområdet och det är Kulturnämnden som gett Stockholms Kulturförvaltning i uppdrag att utarbeta en Kulturvision. I projektplanen från 2007 anges utgångspunkterna för visionen och en struktur för de analys- och förankringsprocesser som är viktiga delar av arbetet. m.se Uppdraget innebär bl a följande: Regionalt perspektiv Kulturvision 2030 ska tydliggöra Stockholms stads långsiktiga intres- sen och ambitioner inom kulturområdet för regionens invånare och kulturaktörer. Inom Stockholms stad Kulturvisionen ska förstärka bilden av Stockholm som en ledande kulturstad och ett attraktivt besöksmål i Europa. Kulturvisionen ska ge plats för kulturformer i det kulturpolitiska systemet som engagerar unga och stärker bilden av Stockholm som en kreativ och öppen stad. Kulturvisionen ska utgöra ett viktigt underlag för stadens politiska ledning inför beslut med kulturpolitiska dimensioner. Kulturvisionen ska för medborgare och kulturaktörer tydliggöra inriktning och ram för stadens kulturpolitiska åtaganden. Kulturvisionen ska medverka till ett ökat medvetande om och intresse för de kulturpolitiska frågorna inom stadens förvaltningar, nämnder, bolag och bolagsstyrelser samt främja samarbetet mellan dessa. Du kan ta kontakt med Kulturvision 2030, adress finns på Kulturförvaltningens hemsida. Utredning om ateljéstödet Redan i maj 2007 gjorde konstnären Nils Claesson en rapport om ateljéstödssystemet i Stockholm Den nya berättelsen om Stockholm och konsten på uppdrag av Stockholms Kulturförvaltning. Efter remissförfarande beslutade Kulturnämnden i väsentliga delar utifrån det åtgärdspaket i 17 punkter som rapporten mynnade i. Även om rapporten främst berör ateljéstödet finns det orsak för de konstnärer som inte får ateljéstöd att läsa den. Nils Claesson skriver om bildkonsten i Stockholm och det är en intressant och aktuell genomgång, hållen i ett personligt tonfall. Konstens vidgade fält: Idag innefattar samtidskonsten många fler discipliner än för trettiofem år sedan. Då menade man med konst först och främst måleri forts sid 8 7 TIPS - titta på Praxis och Produkt! Stockholms stads kulturförvaltning arrangerar i anslutning till Kulturvision 2030 seminarier och ett av dem som kommer under hösten har temat Offentlig Kvalitet. Gruppen Produkt som har anknytning till Danscentrum medverkar till att göra seminariet. Titta på kulturförvaltningens hemsida, exakt datum kommer framåt hösten. PRODUKT är en fri grupp som arbetar på fl era olika nivåer inom konstsektorn. / / strukturerna bakom konsten är en del av konsten. /------/ Ett starkt fokus för oss är att verka för internationella och interdisciplinära utbyten. /------/ Gemensamt för alla projekten är att de utmanar och utforskar hur förutsättningar såsom struktur, politik, nätverk och utbyte, är en del av den konstnärliga processen samt hur dessa faktorer kan förändras ur ett konstnärligt perspektiv - av aktiva konstnärer. /-----/. MERA LÄSTIPS! Från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida citerar vi följande: Kreativ tillväxt? - En rapport om kreativa näringar Itps (Institutet för tillväxtpolitiska studier) har i mars 2008 avlämnat sin rapport utifrån regeringsuppdraget att genomföra en kunskapsöversikt över upplevelseindustrins och de kreativa näringarnas betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Rapporten har namnet Kreativ tillväxt?- En rapport om kreativa näringar i politik och statistik. En pdf-fil att ladda ner finns på bifogad länk: Du hittar SKL:s hemsida på =52145, gå sen till Nyhetsbrev Nr 1 Nytt om Kultur.

8 INFOBLADET forts fr sid 7. och skulptur och i viss mån happenings och vad man på den tiden kallade för installationskonst och som var ett känt trätoämne, fotografi betraktades som ett hantverk. Idag använder sig samtidskonsten av ett brett register av utryck från bland annat SMS, digitalkonst, ljudkonst, video, performance, relationell konst och film till måleri och skulptur. Konstens vidgade fält innebär också att många konsthantverkare i sitt yrkesutövande närmat sig samtidskonsten. Konsthantverkarna vägrar att ge bildkonstnärerna tolkningsföreträde på begreppet konst. Skicka ett mail till konstnarscentrum.org så kan vi e-posta rapporten till dig. NYA MEDLEMMAR Helena Isoz, Backa Carin Ivarsdotter, Matilda Fahlsten, margon Lindberg, Carina Wahlberg, Karolina K Eriksson, Ubavka Marinkovic, Ylva Wilhelmina Franzén, Petter Hellsing, Thomas Oldrell, Johan Fremling, Lennart Wallin, Suzanna Asp, Lo A Månsson, Fredrik Sundqvist, Anna Mizak. KOM IHÅG BILDER till KC ÖSTs BILDARKIV Kom ihåg att lämna bilder till Bildarkivet! Gör så här: 1. Lämna pappersbilder, fotografier, till KC Östs kontor så scannar vi in dem och lägger ut dem. eller 2. Maila hit färdiga bilder till Bildarkivet. Sparade i JPEG, 72 dpi. Spara i kvalitet medel, ca 6-7. Gör dem max ca 30 kb stora, ungefär 500 pixlar på största ledden. eller 3. Bränn Dina färdigfixade digitala bilder på en CD, sparade på samma sätt som i alternativ 2, se ovan. Skriv titel, årtal, teknik, storlek. Bifoga CV och/eller text om ditt arbete. Du kan också länka din hemsida till ditt namn i Bildarkivet. Ring eller maila om du behöver veta mera! MEDLEMSAVGIFTEN 2008 Med detta Infoblad bifogas en postgiroblankett åt de medlemmar som inte har betalt medlemsavgift för Avgiften är 200 kr, och ska betalas till postgiro Har du inte betalat på mer än 12 månader tas du bort ur medlemsregistret. Vi skickar inte påminnelse mer än en gång om medlemsavgiften. Om du har presentation i Bildarkivet informerar vi inte särskilt innan vi tar bort bilderna om du inte betalar medlemsavgiften efter påminnelse om årsavgiften. KC Öst Info Kontoret - Kontoret har vanligtvis öppet vardagar kl Maila eller lämna meddelande på telefonsvararen, utom kontorstid. Infobladet Nästa Infobladet kommer omkring midsommar Deadline 4 juni. Ett visst arvode utgår om du skriver en artikel! KOM IHÅG ATT MEDDELA OSS DIN E-POST-ADRESS. Kostnaderna för porto, kuvert och papper vid utskick av medlemsinformation går upp snabbare än vad våra bidrag från Statens Kulturråd gör. Därför kommer vi i allt högre grad att använda e-post vid utskick. Om du vill vara säker på att få aktuell information meddela oss din mailadress. Har du ingen mailadress ber vi dig meddela om du vill ha Infobladet postat i kuvert. Skriv ett vykort eller ring. Vill du ha hjälp med att skapa en e- postadress (t ex en hotmailadress)kan du också ta kontakt med kontoret. 8 KICK-bidragen 2008 Du som är medlem har möjlighet att söka KC Östs KICK-bidrag. KICK-bidraget kan sökas för att göra ett inledande skissarbete med en idé som ska presenteras för en potentiell uppdragsgivare. Det kan sökas för både traditionella utsmyckningsuppdrag och för idéer där konstnären kan få andra typer av engagemang, anställningar eller uppdrag, som t ex projektledare i ett konstnärligt samarbetsprojekt. För närvarande är KICK-bidraget kr. Hur många KICK-bidrag som delas ut 2008 är beroende av KC.s ekonomi. Styrelsen beslutar varje kvartal om antal bidrag. Ansökningarna tas upp i turordning. Maila eller ring till kontoret för blanketter och mera info. KC Öst Konstproduktion KC Östs konsulter fortsätter arbeta.och flera projekt är på gång för närvarande. Namnet KC Öst Konstproduktion är varumärkesregistrerat och kommer att fungera som en plattform ännu mera framöver. Dokumentation av konsulternas arbete och de konstnärliga uppdrag som genomförs läggs ut successivt på hemsidan under rubriken KC Öst Konstproduktion Sidan ska uppdateras kontinuerligt. Är du intresserad av möjligheten att göra utsmyckningsuppdrag och konstnärliga gestaltningar i byggda miljöer? Du kan lämna hit en mapp med bildmaterial och information om dig och din konst. Konsulterna tar del av de mappar som är inlämnade när de får kontakt med en ny beställare. Du kan också lämna kataloger, CD-skivor, länk till hemsida. Titta på KC Östs hemsida under rubriken KC Öst Konstproduktion för mera info.

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer