INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!"

Transkript

1 KC INFOBLADET 1.08 Konstnärscentrum Öst Norrtullsgatan Stockholm Tel/fax Ordförande har ordet! I det här numret av Infobladet finns en artikel från en kulturföretagarmässa i Eskilstuna. På mässan anordnad av föreningen Företagsamma kvinnor uppmanas man ansluta sej till en ny sajt XN NETWORK tänkt att matcha små kulturföretagare mot tänkbara kundgrupper. Över till artikeln Seminarium om Skapande Skola ett gigantiskt projekt där regeringen satsar stora pengar på att få ut kultur till barn och ungdom. Här redogörs för vilken slags verksamhet man kan söka för och inte, samt länkar till vidare information hos Kulturrådet. Och hur samarbetet med kommun och skola ska se ut för att projekt ska komma i fråga. Sedan över till information om Madelaine Sjöstedts uppdrag till kulturnämnd och kulturförvaltning att se över konstnärernas/ kulturarbetarnas villkor och undersöka förutsättningarna för att öppna ett resurscentrum som kan stötta pågående projekt, samt fungera som mötesplats mellan stat, landsting, arbetsförmedling, kultur- och näringsliv. Ett stort projekt som alltså på sitt sätt redan prövas i det lilla på Xnnetwork ( se Eskilstunaartikeln.) Vår nye styrelsemedlem Lennart Forsling skriver om friluftsmåleri. En mödosam bildframställningsform utomhus, där ständig anpassning till växlande väderförhållanden krävs. Ordet resilience används idag som begrepp för hur vi och naturen från och med nu och framgent måste lära oss klara av anpassning till nya oförutsedda förändringar, så som plötsliga omvälvningar i ekologien inte minst beroende av mänsklig påverkan. För närvarande visas utställningen Changing Matters på Naturhistoriska Riksmuseet ett samarbete mellan Konsthögskolan, Vetenskapsakademien och Stockholm Resilience Center. Ett antal konstnärer har arbetat med begreppet reciliens med upphittade plastbitar och annat skräp sätter man ihop nya hittills okända organismer. Pappkartonger och emballage står staplade på varann till torn fallande i ultrarapid och till sist kommer Narcissus roende i vattnet, kliver iland och iscensätter en egen ny verklighet när han fäster blå, egentillverkade fåglar i trädens grenar. Ett kanske inte alldeles gjutet samarbete men konsten klarar sej bättre än den teoretiska överbyggnaden på Stockholm Resilience Center som saknar filosofisk och etisk synvinkel. I sommar byter KcÖst tillsammans med KRO och en rad andra konstnärsorganisationer adress till Årstaängsvägen 5 B vid Liljeholmsbrons fäste vi hoppas på stärkta relationer och ökat samarbete mellan organisationerna att vi tillsammans får en kraftfullare röst utåt gentemot politiker, institutioner och samhälle. I månaden maj verkar allt en smula hektiskt antalet utställningar och öppna ateljéhus överväldigande: skicka in /maila tips till KcÖst om konsthändelser vi skickar ut info till medlemmarna på mail; adress NU FLYTTAR VI! 1 Astrid Bäckström ÅRSMÖTE 2008 Årsmötet ägde rum torsdag 21 februari. Till KC ÖST styrelse för 2008 valdes följande personer: Ordförande: Astrid Bäckström, , Kassör: Kristina Häll, Ledamöter: Ismaila Fatty, wwwkarabulo.se UlrikaErnestam Östberg, Lennart Forsling Annika Oskarsson Monica Larsson, Thomas Oldrell (ledamot Gotland) , Årsmötesprotokoll hittar du på KC Östs hemsida, under rubriken medlemsinfo. Du kan också ta kontakt med kontoret om du vill ha en papperskopia skickad till dig. Flyttplanerna som vi berättade i förra Infobladet blir verklighet i sommar. Ny adress blir Årstaängsvägen 5 B, högst upp i huset, precis vid foten av Liljeholmsbron, på södra sidan. Flera organisationer på konstområdet flyttar ihop - BUS, KRO och KIF, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund. KC Öst följer med. Förhoppningen är att kunna uppnå positiva synergieffekter i form av utökat samarbete och mera kontakter mellan både organisationer och individer. Dessutom hoppas man på sikt kunna spara pengar genom gemensam telefonväxel, posthantering, möteslokaler etc. Flyttlasset går i månadsskiftet juni-juli och vi kommer att informera på hemsidan, på telefonsvararen och via mail.

2 INFOBLADET Friluftsmålaren... Vid mitt första styrelsemöte 31 mars var jag just hemkommen från en resa i den jämtländska fjällvärlden. Som friluftsmålare vill jag vara i det landskap som ger mig inspiration. Följa alla skiftningar. Svara mot alla händelser. Känna harmonin, kraften, dynamiken och klara naturens rent fysiska styrka. Mina kollegor frågade: Hur går det till att sitta ute i snön och måla akvarell? Här är en beskrivning på en vanlig arbetsdag som friluftsmålare. Jag har lämnat fjällstugan. Det brinner fortfarande i vedspisen. På mina åtta fots skidor trampar jag fram i den djupa snön. Jag är lätt klädd på överkroppen. Ansträngningen och den tunga ryggsäcken gör att jag håller värmen. Vid de sista fjällbjörkarna på kalfjället bestämmer jag mig för att stanna. Här ska jag sitta hela dagen och måla. Temperaturen ligger kring minus tio grader. över spritlågan. Det börjar snöa. Fäll upp ett skyddande paraply. Du fryser. Ta en åkarbrasa. Färgen fryser igen. Denna gång på ett spännande sätt där färgpigmentet bildat ett mönster i frostblommorna. Det vill du behålla. Värm inte akvarellen. Ställ den i vinden mot solen och låt den frystorka. Om den inte är torr när du packat och ska skida iväg så får du slänga in den i vedboden när du kommer hem. På morgonen är den säkert torr och du kan ha vernissage för de måttligt intresserade lavskrikorna. Från friluftsmålaren Lennart Forsling Konstfack erbjuder två fortbildningskurser för konstnärer, konsthantverkare, arkitekter och designers. GLAS + LJUS i det exteriöra och urbana. Intro.kurs 1,5 poäng v föreläsningar, studiebesök orts.kurs 6 poäng v workshops, skissprojekt Sista ansökningsdag 19. e juni Info. Britt Rosengren br it t.roseng kon st fack.se Urform en utställning på Etnografiska museet Hade du följt med får du här några råd för hur du kan göra som friluftsmålare. Av med ryggsäcken. Ta på mer kläder. Trampa till snön. Den blir snart hård i kylan. Fram med snöspaden. Skär till snöblock. Res en vägg mot vinden. Ta på ännu mer kläder. Fäll upp den lilla pallen. Tre decimeter hög. Sitt ner. Ta fram trälådan från ryggsäcken. Placera den framför dig. Däri lägger du till höger akvarellådan som får vila på ett par plastflaskor med varmt vatten. Till vänster ställer du en spritbrännare. Spänn upp akvarellpapper och ställ det på ett litet bordstaffli. Fram med penslarna. Äventyret kan börja. Färgen fryser. Värm akvarellen Foto: Ulrika Ernestam Östberg 2008 Urform en utställning på Etnografiska museet Konstnären Ulrika Ernestam Östberg ställer ut sin keramiska kollektion Urform på Etnografiska museet. Urform undersöker det urgamla, urmänskliga formspråket, genom gamla tekniker och gamla material. Utställningen pågår mellan 7 maj 3 augusti. Mera information: 2

3 INFOBLADET 1.08 Skapande Skola Seminarium om skapande skola 11 februari 2008 Mötet inleddes av Michael Matz, ansvarig för skapande skola på Kulturrådet. Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson hälsade välkommen. Han talade om meningen med skapande skola-pengarna - att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan. Detta eftersom hemsituationen för barn skiljer sig och alla inte har tillgång till kultur. Barn har rätt att möta kultur upprepade gånger under sin skoltid, det är en grundsten för demokratin. Konsten medverkar till att forma självständigt tänkande individer en förutsättning för demokrati. Skapande skola är till för att barn och ungdomar ska få möjlighet att möta professionella konstnärer och andra kulturarbetare i sitt eget skapande. Ingrid Eiken, statssekreterare till Lena Liljeroth berättade att kommunerna ska vara huvudmän för att söka bidraget, riksinternatskolor och friskolor söker separat. Bidraget ska användas i årskurs miljoner är anslaget och pengarna ska fördelas i hela Sverige. Man kan söka pengar till olika kulturverksamhet som, scenkonst/ musik, arkitektur, och bild och form. 15 mars och 1 oktober ska ansökningarna vara inne hos kulturrådet. Man söker årsvis och kan bara få bidraget beviljat en gång per år. Endast professionella kulturutövare ska anlitas. Ingen medfinansiering krävs. Vad kan man söka för? Inköp av kulturverksamhet Insatser som främjar eget skapande Insatser som främjar långsiktig samverkan inom kulturområdet Man kan INTE söka för Kompetensutveckling för lärare Administration Ordinarie verksamhet Bifoga handlingsplan som tar upp hur kulturens roll stärks hur samverkansformerna stärks mellan kultur och utbildning hur barn och unga varit delaktiga i utformningen av arbetsplanen hur utvärderingen av handlingsplanen ska ske handlingsplanen ska vara uppföljningsbar Kontaktpersoner på kulturrådet: På kulturrådets hemsida (under rubriken bidrag, övriga bidrag, skapande skola) finns mer information, där ska även ett formulär finnas där man kan söka online. En samlad ansökan för kommunen utbetalas i påse. Nästa ansökan sker den 15 oktober Efter denna genomgång delgavs tre lokala kulturprojekt. Det första projektet var från Nora, genomfört med hjälp av Framtidens kultur. Margareta Öjebo och Thomas Hegerfors redogjorde för hur man arbetat med en vision i Nora. När kulturskolan lades ned 1998 behövde man bygga upp en ny verksamhet på det kulturella området. Efter en projektering anställdes sex kulturarbetare. Ett kontaktnät med 3 kulturarbetare skapades, KAN kulturarbetare i Nora. Se mer på Därefter redogjorde Peter Dahlström som arbetar som utvecklingspedagog i Karlskrona för ett samarbetsprojekt mellan Sunnadalsskolan och Marinmuséet. Sunnadalsskolan är en skola med stor procent barn med invadrarbakgrunnd. Målet är att hjälpa eleverna att skapa en självbild som lärande människa, kunskap om lärande och om sin egenart. I gränslandet mellan det som är känt och det som är okänt kan eleven finna sin egen metodik. Här arbetade man med olika scenprojekt, som till exempel West side story. Eleverna valde då olika grupper: Skådespelare Manus Scenografi Kostym och mask PR Dans Musik Catering Allt i samarbete med professionella kulturarbetare. Det tredje projektet slutligen, Cecilia Björklund Dahlgren berättade om Dans i skolan. Hon förspråkar ett holistiskt synsätt att se till hela människan. Utgångspunkterna FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska målen, skolans läroplan och de nationella folkhälsomålen. Dans och daglig fysisk aktivitet främjar lärandet. Mer att läsa på (under rubriken aktuellt) Ulrika Ernestam Östberg

4 INFOBLADET 1.08 K C Ö S T HUSBY Foto: Ismaila Fatty 2008 Husby var under 80-talet och början av 90-talet ett intressant bostadsområde speciellt för barnfamiljer. Skolorna var mycket bättre. Statliga myndigheter var kvar. När stadsdelsförvaltningarna introducerades blev det ett rikt kulturliv i Husby. Kulturföreningarna tog aktivt del i förändringarna. Det fanns diskussion mellan politiker, tjänsteman och boende. Husby träff blev en mötesplats för kulturföreningarna När medborgare kan påverka beslutsfattare kan man prata om demokrati en del. Man undrar vart allt det har tagit vägen idag. Systematiskt har man skrotat det mesta. De statliga myndigheterna har tagits bort trots alla protester från boende. Man har väl planerat byggandet av Husby till en ny invandrarförort, med inspiration från den västeuropeiska modellen. Idag är folk i Husby mycket besvikna på politikerna och det har lett till bitterhet. Det märker man sju dagar i veckan när man pratar med folk här i stadsdelen. När det misslyckades att sälja våra orenoverade lägenheter då vill bostadsföretaget lyxrenovera för att få bort boende mot deras vilja. Bostaden är inte längre en demokratisk rättighet utan en handelsvara för privilegierade. Husbyborna fortsätter att demonstrera. Husby United, Offensiv, Järva Sociala Forum och många andra individuella är arrangör för demonstrationerna. Husby Hantverksförening med den nya styrelsen är villiga att skapa en mötesplats på Husby Konsthall för vidare diskussioner hur man ska samverka för att nå resultat. Vi på KC kan kanske göra någonting för att stödja Husby. 4 Det finns mycket man kan förbättra i Husbys situation. Husby Hantverksförening har som mål att skapa en plattform för konstnärer och konsthantverkare. Den kulturella aktiviteten kan inte ignorera de sociala händelserna i Husby. Det är därför man har tagit den diskussionen i styrelsen. Den estetiska inriktningen hindrar inte det sociala engagemanget Ungdomarnas situation är krisartad i Husby och en polisstation är inte rätt lösning på problemet. Man har marginaliserat oss och flyttat in en polisstation. Ungdomarna kriminaliseras i förväg. Brott som begås i Husby ekar mer än brott som begås inne i stan. Den ekonomiska marginaliseringen är en del av problematiken. Det är det diskussionen skulle handla om. Istället för att stänga skolorna måste de få mera resurser för att barnen och ungdomarna ska få bättre framtidstro. Ismaila Fatty

5 INFOBLADET 1.08 Företagsamt i Eskilstuna En andäktig skara av åskådare står runt en ring av eld.på den regnvåta asfalten, en mörk novemberkväll i Eskilstuna. Inuti den brinnande ringen står två personer svingandes brinnande stjärnor, fram och tillbaka, med högtidliga rörelser. Vad är detta? Rituell elddans? En fornnordisk rit? Nej, det är den stämningsfulla avslutningen på en kulturföretagarmässa i Eskilstuna, anordnad av SKA-projektet för kulturföretagande i Sörmland och föreningen Företagsamma kvinnor som firar sitt 11-årsjubileum. Mässan hölls i Bolinder-Munktells f.d fabrik för traktortillverkning som för länge sedan upphört men de stora, generösa industriutrymmena lever vidare under namnet Munktellsarénan. Där har man numera konferenser, mässor, kulturoch sportevenemang av utrymmeskrävande karaktär. Pirjos piruett, Eldskulptur 2003, Theo Janson och Sture Söberg, Konstnärsbolaget Spännvidden var stor bland deltagande konstnärer, konsthantverkare, röst- och musikpedagoger som både visade sina verk och gav prov på hur man jobbade genom olika workshops där man t.ex. kunde få sjunga afrikansk stämsång (undertecknad prövade, med gott resultat!) eller försöka blåsa i en aboriginsk didgeri-do; ett slags blåsinstrument av trä, påminnande om ett långt, ihåligt rör. Inte världens lättaste, precis! Att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter som man har chans att göra vid sån a här tillfällen är väldigt givande och inspirerande för man märker att kulturskapandet är en ständigt pågående process som inga byråkrater kan ta död på, hur mycket dom än försöker! Det är imponerande att t.ex. få höra att man kan överleva som textildesigner i 15 år i en småstad! Men, det grundläggande problemet man har som småföretagare i allmänhet och som kulturföretagare i synnerhet är ju att nå ut med det man gör och ett sätt bland andra, att tackla dom svårigheterna erbjuder den nya sajten XNNetwork. Frågan man utgår från är: hur skall man som liten kulturentreprenör (och alla konstnärer ska ju numera vara entreprenörer!) hitta vägen till den stora marknaden? XNNetwork vill använda Internet för att marknadsföra små kulturföretagare och matcha dem mot rätt kunder. Det fungerar så att man registrerar sitt företag och sina produkter på sajten. Registreringen är gratis och man 5 betalar först när företaget fått kunder. Hur man som bildkonstnär kan använda sig av XNNetwork är väl svårt att veta, sajten är ny och man får väl pröva sig fram. Om man går in på så får man veta mer om handelsplatsen för upplevelser där alla får vara med. SKA-projektet med säte i Eskilstuna som arbetat för kulturföretagande i Sörmland är nu avslutat men kommer att få en fortsättning i projektet Kreativ Utveckling, förkortat KRUT. Så förhoppningsvis kan vi se fram mot nya, spännande seminarier och konferenser med krut i! Kristina Häll

6 INFOBLADET STOCKHOLM - kultur i regional utveckling Det händer mycket inom landsting och kommun på kulturområdet just nu i Stockholms län och Stockholms stad. Länsstyrelsen i Stockholms län samarbetar med landstinget och andra kommunala och regionala aktörer i frågor om regional utveckling. Programmet kallas RTP - Regional Tillväxt Planering. RTK, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting samarbetar nära med länets 26 kommuner, Kommunförbundet, olika statliga myndigheter som länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, SJ samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner. Man arbetar med en regional utvecklingsplan som kallas RUFS Det behövs en gemensam syn på hur Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor tas tillvara och utvecklas. RUFS 2010 är en ny regional utvecklingsplan som arbetas fram i nära dialog med alla berörda aktörer. I tidningen Stockholmsregionen nr , en tidning från regionplaneoch trafikkontoret, (RTK), kan man läsa om hur RTK jobbar med framtiden för Stockholmsregionen. För första gången har man nu involverat konstnärer i delar av arbetet. Sedan mitten av oktober arbetar fyra konstnärer på uppdrag av RTK, Landstingets konstnämnd och Konstfrämjandet för att bidra med andra perspektiv och annan kompetens i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen. Artikeln finns att läsa på nätet, gå till Du hittar tidningen att läsa online eller som pdf-fil under rubriken Stockholmsregionen nr 4, 2007, Ljus framtid för regionen. RTK har också framställt en rapport om hur kulturen påverkar och medverkar i regional utveckling. Det är ett ämne som vi i KC Öst sedan ett par år har jobbat med i olika sammanhang, bl a i samband med seminariet som vi gjorde våren 2006 på Konstnärshuset dit vi bjöd in ett trettiotal personer på olika sätt aktiva inom kultur- och konstområdet. Under de senaste åren har det funnits en (löst sammansatt) arbetsgrupp i KC Öst och KRO, både RS och Stockholmsdistriktet, för att jobba med idéer om en regional handlingsplan för bildkonst, ungefär motsvarande den handlingsplan som man genomförde i Region Skåne för ett par år sedan. Syftet med ett sådant arbete är att dels få en överblick över t ex vilka förmedlare som finns på bildkonstområdet, att få överblick över hur det ser ut bland regionens kommuner när det handlar om konstinköp, om kommunerna i regionen tillämpar samma policy när det gäller utsmyckningsjobb och 1%-rekommendationen, om kommunerna i regionen betalar ut samma/lika utställningsersättning mm. Vi ville också undersöka hur kommunerna tar hand om sina konstnärer i samband med att man marknadsför kommunerna som t ex med ett positivt småföretagarklimat och som tillgångar för turismen osv. Vi är glada att det nu har gjorts rapporter och utredningar och vi hoppas att kunna delta i diskussionen mera framöver. Publikationen Kultur i regional utvecklingsplanering, Rapport 1:2008, hittar du på landstingets hemsida, 6 där den nu ligger på förstasidan att ladda ner som en pdf-fil eller beställa i tryckt form. RESURSCENTRUM för kulturen Stockholms folkpartistiska kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt har gett kulturnämnd och kulturförvaltning i uppdrag att se över stadens kulturpolitik och konstnärernas/kulturarbetarnas villkor. Uppdraget finns formulerat på Madeleine Sjöstedts blogg redan 30 juli 2007, länk här: m/2007/08/13/battre-villkor-for-stockholms-kulturarbetare/#more-38 Här ett citat från Sjöstedts text som också publicerades i Svenska Dagbladet 30 juli : Resurscentrum för kultur och näringsliv Många kulturutövare upplever möjligheterna till samverkan med näringslivet som svåra. Likaså har många företag inte funderat över möjligheten att samarbeta med kulturutövare och potentialen för privata donationer inom kultursektorn är långt ifrån fullt utnyttjad. Ändå är möjligheterna för samarbeten oändliga. Det finns goda exempel på mötesplatser och partnerskapsprojekt mellan kultur och näringsliv, som Stockholm bör lära av och stärka. Förvaltningen bör därför undersöka hur en dialog på bästa sätt kan inledas med stat, landsting, arbetsförmedling, organisationer och andra intressenter om att starta ett resurscentrum för kulturarbetare. Ett resurscentrum bör framförallt handla om att lära känna och stötta bra projekt som redan finns. En ny offentlig institution är inte lösningen för mötet mellan kultur och näringsliv. Förvaltningen bör därför se över vilka initiativ som redan finns och eventuella luckor.

7 INFOBLADET 1.08 Just nu pågår upphandling av en konsult som ska skapa förutsättningar för att starta en fond för kulturell och konstnärlig förnyelse samt att utveckla samarbete mellan kultur, näringsliv och forskning. Visst är det positivt med en vilja att genomföra ett Resurscentrum och i början av artikeln klargörs vad Madeleine Sjöstedt har för utgångspunkt: Kultursektorn har fastnat i bidragsberoende. De stora förlorarna är de fria professionella kulturarbetarna.bidragsb eroendet gör att tillväxten hålls tillbaka och kulturarbetarna inte får riktiga jobb. Tillväxt inom kultursektorn är nödvändigt för kulturens skull. Jobblinjen ska gälla även konstnärer och kulturarbetare. Det är en offentlig upphandling och alltså öppen att söka för den som tror sig kompetent på området. Sista ansökningsdag är 23 juni Det innebär troligen att vi under hösten får något slags information om vad ett resurscentrum kan innebära. Länk till förfrågningsunderlaget finns på Kulturförvaltningens hemsida http: //www.kultur.stockholm.se/ Kulturvision 2030 Stockholm Under de senaste veckorna har det börjat droppa in mail från något som kallas Kulturvision 2030 Stockholm. Vad är nu detta? Och vem har frågat efter det? Jo, som sagt är det mycket på gång inom kulturområdet och det är Kulturnämnden som gett Stockholms Kulturförvaltning i uppdrag att utarbeta en Kulturvision. I projektplanen från 2007 anges utgångspunkterna för visionen och en struktur för de analys- och förankringsprocesser som är viktiga delar av arbetet. m.se Uppdraget innebär bl a följande: Regionalt perspektiv Kulturvision 2030 ska tydliggöra Stockholms stads långsiktiga intres- sen och ambitioner inom kulturområdet för regionens invånare och kulturaktörer. Inom Stockholms stad Kulturvisionen ska förstärka bilden av Stockholm som en ledande kulturstad och ett attraktivt besöksmål i Europa. Kulturvisionen ska ge plats för kulturformer i det kulturpolitiska systemet som engagerar unga och stärker bilden av Stockholm som en kreativ och öppen stad. Kulturvisionen ska utgöra ett viktigt underlag för stadens politiska ledning inför beslut med kulturpolitiska dimensioner. Kulturvisionen ska för medborgare och kulturaktörer tydliggöra inriktning och ram för stadens kulturpolitiska åtaganden. Kulturvisionen ska medverka till ett ökat medvetande om och intresse för de kulturpolitiska frågorna inom stadens förvaltningar, nämnder, bolag och bolagsstyrelser samt främja samarbetet mellan dessa. Du kan ta kontakt med Kulturvision 2030, adress finns på Kulturförvaltningens hemsida. Utredning om ateljéstödet Redan i maj 2007 gjorde konstnären Nils Claesson en rapport om ateljéstödssystemet i Stockholm Den nya berättelsen om Stockholm och konsten på uppdrag av Stockholms Kulturförvaltning. Efter remissförfarande beslutade Kulturnämnden i väsentliga delar utifrån det åtgärdspaket i 17 punkter som rapporten mynnade i. Även om rapporten främst berör ateljéstödet finns det orsak för de konstnärer som inte får ateljéstöd att läsa den. Nils Claesson skriver om bildkonsten i Stockholm och det är en intressant och aktuell genomgång, hållen i ett personligt tonfall. Konstens vidgade fält: Idag innefattar samtidskonsten många fler discipliner än för trettiofem år sedan. Då menade man med konst först och främst måleri forts sid 8 7 TIPS - titta på Praxis och Produkt! Stockholms stads kulturförvaltning arrangerar i anslutning till Kulturvision 2030 seminarier och ett av dem som kommer under hösten har temat Offentlig Kvalitet. Gruppen Produkt som har anknytning till Danscentrum medverkar till att göra seminariet. Titta på kulturförvaltningens hemsida, exakt datum kommer framåt hösten. PRODUKT är en fri grupp som arbetar på fl era olika nivåer inom konstsektorn. / / strukturerna bakom konsten är en del av konsten. /------/ Ett starkt fokus för oss är att verka för internationella och interdisciplinära utbyten. /------/ Gemensamt för alla projekten är att de utmanar och utforskar hur förutsättningar såsom struktur, politik, nätverk och utbyte, är en del av den konstnärliga processen samt hur dessa faktorer kan förändras ur ett konstnärligt perspektiv - av aktiva konstnärer. /-----/. MERA LÄSTIPS! Från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida citerar vi följande: Kreativ tillväxt? - En rapport om kreativa näringar Itps (Institutet för tillväxtpolitiska studier) har i mars 2008 avlämnat sin rapport utifrån regeringsuppdraget att genomföra en kunskapsöversikt över upplevelseindustrins och de kreativa näringarnas betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Rapporten har namnet Kreativ tillväxt?- En rapport om kreativa näringar i politik och statistik. En pdf-fil att ladda ner finns på bifogad länk: Du hittar SKL:s hemsida på =52145, gå sen till Nyhetsbrev Nr 1 Nytt om Kultur.

8 INFOBLADET forts fr sid 7. och skulptur och i viss mån happenings och vad man på den tiden kallade för installationskonst och som var ett känt trätoämne, fotografi betraktades som ett hantverk. Idag använder sig samtidskonsten av ett brett register av utryck från bland annat SMS, digitalkonst, ljudkonst, video, performance, relationell konst och film till måleri och skulptur. Konstens vidgade fält innebär också att många konsthantverkare i sitt yrkesutövande närmat sig samtidskonsten. Konsthantverkarna vägrar att ge bildkonstnärerna tolkningsföreträde på begreppet konst. Skicka ett mail till konstnarscentrum.org så kan vi e-posta rapporten till dig. NYA MEDLEMMAR Helena Isoz, Backa Carin Ivarsdotter, Matilda Fahlsten, margon Lindberg, Carina Wahlberg, Karolina K Eriksson, Ubavka Marinkovic, Ylva Wilhelmina Franzén, Petter Hellsing, Thomas Oldrell, Johan Fremling, Lennart Wallin, Suzanna Asp, Lo A Månsson, Fredrik Sundqvist, Anna Mizak. KOM IHÅG BILDER till KC ÖSTs BILDARKIV Kom ihåg att lämna bilder till Bildarkivet! Gör så här: 1. Lämna pappersbilder, fotografier, till KC Östs kontor så scannar vi in dem och lägger ut dem. eller 2. Maila hit färdiga bilder till Bildarkivet. Sparade i JPEG, 72 dpi. Spara i kvalitet medel, ca 6-7. Gör dem max ca 30 kb stora, ungefär 500 pixlar på största ledden. eller 3. Bränn Dina färdigfixade digitala bilder på en CD, sparade på samma sätt som i alternativ 2, se ovan. Skriv titel, årtal, teknik, storlek. Bifoga CV och/eller text om ditt arbete. Du kan också länka din hemsida till ditt namn i Bildarkivet. Ring eller maila om du behöver veta mera! MEDLEMSAVGIFTEN 2008 Med detta Infoblad bifogas en postgiroblankett åt de medlemmar som inte har betalt medlemsavgift för Avgiften är 200 kr, och ska betalas till postgiro Har du inte betalat på mer än 12 månader tas du bort ur medlemsregistret. Vi skickar inte påminnelse mer än en gång om medlemsavgiften. Om du har presentation i Bildarkivet informerar vi inte särskilt innan vi tar bort bilderna om du inte betalar medlemsavgiften efter påminnelse om årsavgiften. KC Öst Info Kontoret - Kontoret har vanligtvis öppet vardagar kl Maila eller lämna meddelande på telefonsvararen, utom kontorstid. Infobladet Nästa Infobladet kommer omkring midsommar Deadline 4 juni. Ett visst arvode utgår om du skriver en artikel! KOM IHÅG ATT MEDDELA OSS DIN E-POST-ADRESS. Kostnaderna för porto, kuvert och papper vid utskick av medlemsinformation går upp snabbare än vad våra bidrag från Statens Kulturråd gör. Därför kommer vi i allt högre grad att använda e-post vid utskick. Om du vill vara säker på att få aktuell information meddela oss din mailadress. Har du ingen mailadress ber vi dig meddela om du vill ha Infobladet postat i kuvert. Skriv ett vykort eller ring. Vill du ha hjälp med att skapa en e- postadress (t ex en hotmailadress)kan du också ta kontakt med kontoret. 8 KICK-bidragen 2008 Du som är medlem har möjlighet att söka KC Östs KICK-bidrag. KICK-bidraget kan sökas för att göra ett inledande skissarbete med en idé som ska presenteras för en potentiell uppdragsgivare. Det kan sökas för både traditionella utsmyckningsuppdrag och för idéer där konstnären kan få andra typer av engagemang, anställningar eller uppdrag, som t ex projektledare i ett konstnärligt samarbetsprojekt. För närvarande är KICK-bidraget kr. Hur många KICK-bidrag som delas ut 2008 är beroende av KC.s ekonomi. Styrelsen beslutar varje kvartal om antal bidrag. Ansökningarna tas upp i turordning. Maila eller ring till kontoret för blanketter och mera info. KC Öst Konstproduktion KC Östs konsulter fortsätter arbeta.och flera projekt är på gång för närvarande. Namnet KC Öst Konstproduktion är varumärkesregistrerat och kommer att fungera som en plattform ännu mera framöver. Dokumentation av konsulternas arbete och de konstnärliga uppdrag som genomförs läggs ut successivt på hemsidan under rubriken KC Öst Konstproduktion Sidan ska uppdateras kontinuerligt. Är du intresserad av möjligheten att göra utsmyckningsuppdrag och konstnärliga gestaltningar i byggda miljöer? Du kan lämna hit en mapp med bildmaterial och information om dig och din konst. Konsulterna tar del av de mappar som är inlämnade när de får kontakt med en ny beställare. Du kan också lämna kataloger, CD-skivor, länk till hemsida. Titta på KC Östs hemsida under rubriken KC Öst Konstproduktion för mera info.

Verksamhetsberättelse Konstnärscentrum Öst 2007

Verksamhetsberättelse Konstnärscentrum Öst 2007 Verksamhetsberättelse Konstnärscentrum Öst 2007 Den 1 januari 2008 har KC-Öst 376 medlemmar. 30 nya medlemmar tillkommit. 3 har begärt utträde ur föreningen, 3 medlemmar har avlidit under året. Ca 34 medlemskap

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Radikalt miljöombyte 200 politiker, 30 dagar och en 3:a i Huddinge

Radikalt miljöombyte 200 politiker, 30 dagar och en 3:a i Huddinge Radikalt miljöombyte Sedan oktober 2007 har konstnärerna Janna Holmstedt, Anna Högberg, Johan Tirén och Johan Waerndt samarbetat med planerare på Regionplane- och trafikkontoret kring RUFS 2010 Regional

Läs mer

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM ETT PROJEKT OM KONSTENS ROLLER I KOMMUNALA VERKSAMHETER Genomfört med stöd av Sjuhärads kommunal förbund i Borås-regionen. Under projekttiden 2014 och 2015 var offentlig konst

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i FORMULÄR FÖR KONSTNÄRER.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ett steg mot framtidens konstscen

Ett steg mot framtidens konstscen Ett steg mot framtidens konstscen Men egentligen är lösningen mycket enkel: Ge bild- och formkonstnärerna skäligt betalt för det arbete de lägger ned i samband med utställningar! Att de själva är beroende

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 Kulturrådet poängterar angående bidragen till Konstnärscentrum att man vill ha en gemensam ansökan från KC- regionerna, och man påpekar att samordning och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Konstruktionen av ett kulturarv. Karlstad 27 februari 2012

Konstruktionen av ett kulturarv. Karlstad 27 februari 2012 Konstruktionen av ett kulturarv Karlstad 27 februari 2012 Utgångspunkter Från industrisamhälle till tjänstesamhälle, till informationssamhälle, till upplevelsesamhälle. Vad styr lokaliseringen av upplevelsetjänster?

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer