GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge"

Transkript

1 GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

2 Författare: Stina Gottlieb, Fyrbodals kommunalförbund Framtagare av undersökning: Annika Daisley, Fyrbodals kommunalförbund Yvonne Samuelsson, Fyrbodals kommunalförbund Anna Ellmarker Fyrbodals kommunalförbund Undersökningar genomfördes av: Projekt Gränshinder för näringslivet tillsammans med Företagarna i Västra Götaland och Värmland samt med Bedriftsforbundet Layout: Profil reklambyrå och MID Reklambyrå Print: Arkitektkopia Maj 214 2

3 Innehåll GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET mellan Sverige och Norge 4 Sammanfattning 4 Syfte med undersökningen 4 Om projektet Gränshinder för näringslivet 5 Varandras viktigaste marknader 6 Sveriges utrikeshandel 6 Norges utrikeshandel 6 Näringslivsstrukturen samt utländskt ägande av företag 8 Näringslivsstrukturen i Västra Götaland, Värmland och Norge 8 Utländskt ägande av företag i våra respektive länder 8 Norska företag i Västra Götaland 9 Norska företag i Värmland 9 Svenska etableringar i Norge 9 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Västra Götaland 1 Företag som inte handlar med utlandet 11 Företag som handlar med utlandet 12 Rådgivningstjänst för näringslivet 13 Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte 14 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Värmland och Västra Götaland 15 Företag som inte handlar med utlandet 17 Företag som handlar med utlandet 17 Rådgivningstjänst för näringslivet 2 Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte 21 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Norge 22 Goda grannar som tjänar på varandra 22 Geografiskt koncentrerade handelsflöden 23 Gränshinder för näringslivets undersökning i Norge 23 Företag som inte handlar med utlandet 24 Företag som handlar med utlandet 25 Rådgivningstjänst för näringslivet 27 Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte 28 Slutsats 29 3

4 GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET mellan Sverige och Norge Sammanfattning Projektet Gränshinder för näringslivet, som drivs av Fyrbodals kommunalförbund/gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalslands och Østfold fylkeskommune, har tillsammans med Företagarna i Västra Götaland och Värmland och Bedriftforbundet gjort en kartläggning om gränshinder kopplat till näringslivet mellan Sverige och Norge. Handeln mellan Sverige och Norge är ur ett globalt perspektiv välfungerande och smidig, världens effektivaste tullsamarbete återfinns här. Men det betyder inte att all gränshandel fungerar hindersfritt. Det finns idag många existerande gränshinder och det interaktiva gränsarbetet gör att samtidigt som många gränshinder löses så uppkommer det samtidigt nya hinder mellan Sverige och Norge, som gör det svårare att arbeta, studera eller driva verksamhet över landgränserna. Då Norge, tillsammans med Tyskland, är Sveriges viktigaste handelspartner är det viktigt att ta gräns- och handelshindren på allvar då små eller relativt enkla hinder kan få stora konsekvenser i handelsstatistiken. Gränshinder delas huvudsakligen in i två grupper, dels hinder som beror på att nationella regelverk inte fungerar optimalt tillsammans (formella gränshinder), dels hinder som beror på bristande eller svårtillgänglig information (upplevda gränshinder). Sedan finns det även hinder som beror på administrativa svårigheter som kan uppstå när regelverken stämmer överens, men tolkas olika mellan länderna. Ofta förstärker formella och upplevda gränshinder varandra vilket ger en uppförstorad bild av att handel med utlandet är svårt och problemfyllt. En stor del av företagen i Sverige och Norge upplever att det är krångligt och svårt att göra affärer med grannlandet. De största hinder som företag upplever är tull & moms, olikheter i regelverk och standarder samt informationsbrist. Idag finns mycket information att hämta bl.a. från internet men informationen är utspridd och det kan vara svårt att få en samlad överblick av hela bilden. Gränshinder för näringslivet kartläggning visar att det finns behov av kvalitativa informationstjänster. Företagen efterfrågar en tydlig informationskanal för att erhålla korrekt information och effektiv rådgivning. Syfte med undersökningen Projektet Gränshinder för näringslivet genomförde undersökningen tillsammans med Företagarna i Värmland och Västra Götaland samt norska Bedriftsforbundet. Enkäterna gick ut till totalt 11 företag som representerade fler än tio branscher och hade verksamheter i Västra Götaland, Värmland eller Norge. Syftet med undersökningen är att kartlägga näringslivets erfarenheter, åsikter och attityder om handel mellan Sverige och Norge. Tyngden i undersökningen ligger på vilka gränshinder näringslivet har kommit i kontakt med och hur de gränshindren i ett vidare steg bäst kan hanteras, dvs. finns det ett identifierat stödbehov för gränshinderfrågor kopplat till näringslivets handel mellan Sverige och Norge? Enkätfrågorna är framtagna av Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland projekt Gränshinder för näringslivet. Företagarna och Bedriftforbundet har tillgängliggjort deras medlemslistor och undersökningsprogram. Undersökningen är gjord i tre delar: Västra Götaland utfördes under sommaren 212 i samarbete med Företagarna Västra Götaland, Värmland under våren 213 i samarbete med Företagarna Värmland och Norge under våren 213 i samarbete med Bedriftforbundet. Företagsstrukturen skiljer sig mellan de tre delområdenas upptagningsområden. 4

5 I undersökningen får företagen svara på frågor i flera kategorier: företagets utlandshandel, uppfattning om gränshinder för dem och deras kunder/leverantörer, företagets faktiska gränshinder, inom vilka områden upplevs flest gränshinder och till sist behov av informationstjänst/stöd. Om projektet Gränshinder för näringslivet Sverige och Norge har utbyte av både varor, tjänster och av arbetskraft som antingen tillfälligt flyttar till grannlandet eller pendlar över gränsen för att arbeta. Gränshinder för näringslivets syfte är att erbjuda näringslivet hjälp inom området gränshinder. Kartläggningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt, stärkt konkurrenskraft och bättra lönsamhet hos företagen. Arbetat ska ligga till grund för vidareutveckling av elimineringsarbetet av gränshinder för näringslivet. Projektets mål är att identifiera, sammanställa och presentera en samlad bild av gränshinder som existerar för svenska och norska företag. Projektet ska även undersöka hur näringslivet kan få en starkare position inom gränshinderarbetet mellan Sverige och Norge, samt inom Norden. Projektet drivs av Fyrbodals kommunalförbund / Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalslands och Østfold fylkeskommune under åren inom Interreg IV A Sverige-Norgeprogrammet. 5

6 Varandras viktigaste marknader Sverige och Norge är varandras viktigaste marknader. Detta gör att även små gränshinder kan få stora ekonomiska konsekvenser. Tabellerna nedan visar den nationella import- och exportstatistiken för med de största avsändar- och mottagarländerna. Sveriges utrikeshandel Den svenska statistiken visar att Norge, tillsammans med Tyskland och viss mån Danmark, de senaste åren har varit Sveriges viktigaste marknad. Norge är det land Sverige exporterar mest till. När det kommer till import ligger Norge på en stadig andra plats efter Tyskland. Av de fem största import marknaderna är Norge det enda som inte tillhör EU och EU:s tullunion. Sveriges import- och exportstatistik Sveriges största varuexportmarknader Norge Tyskland USA Storbritannien Danmark Sveriges största varuimportmarknader Tyskland Norge Danmark Nederländerna Storbritannien Norges utrikeshandel Den norska offentliga statistiken är uppdelad i två kategorier. Vid export talar man om total export och fastlandsexport (ibland kallad traditionell export). Fastlandsexport är export utan skepp, oljeplattformar, råolja, kondensat och naturgas. På samma vis räknar Norge totalimport och import utan skepp och oljeplattformar. Uppdelningen av statistiken ger en intressant bild av vad som sker när Norges stora offshoremarknads lyfts ut. 212 så bestod 24 % av Norges BNP av olja och gasverksamhet. 2 Statistiken visar att när man kollar på fastlandsexport och import förutom skepp och oljeplattformar så är Sverige Norges största marknad både för import och export, och är så i hela tidsintervallet Ser man till Norges totala export och import så är Sverige fortfarande den totalt största importmarknaden, men mellan 4-6 plats för totalexporten. 1 Statistiska centralbyrån: Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 212, i löpande priser (213) Statistiska centralbyrån: Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 211, i löpande priser 211, 29, 27, 25 och 23 2 Statistisk årbok 213, sida 253 6

7 Norges import- och exportstatistik Norges största varuexportmarknader, fastlandsexport Sverige Nederländerna USA Storbritannien Tyskland Norges största varuimportmarknader, import utom skepp och oljeplattformar Sverige Tyskland Kina Danmark Storbritannien Norges största varuexportmarknader, totalexport Storbritannien Nederländerna Tyskland Sverige Frankrike Norges största varuimportmarknader, totalimport Sverige Tyskland Kina Danmark Storbritannien Statistisk årbok 213, 212, 211, 21, 29, 28, 27, 26, 25 och 24 7

8 Näringslivsstrukturen samt utländskt ägande av företag Näringslivsstrukturen i Västra Götaland, Värmland och Norge Näringslivsstrukturerna i Västra Götaland och Värmland samt i Norge skiljer sig åt samtidigt som de i mycket påminner om varandra. I Norge finns cirka 527 arbetsställen; 99,4% av företagen har färre än 1 anställda och över 6% av företagen har inga anställda 4. De små och medelstora företagen står för en stor del av värdeskapandet i norsk ekonomi. Det är dock i den procentuellt lilla gruppen med storföretag, många koncentrerade till Osloregionen, som de största forsknings- och innovationsinvesteringarna sker. Näringslivsstrukturerna i Västra Götaland och Värmland överensstämmer ganska väl med strukturen i övriga Sverige men det finns några karaktäristiska drag. Även om näringsgrenarna inom tjänstesektorn sysselsätter flest människor i Västra Götaland och Värmland, är tillverkningsindustrin mycket viktig och något större i länen än genomsnittet i riket. Den utmärkande skillnaden branschmässigt mellan Västra Götaland och Värmland är att de areella näringarna i snitt sysselsätter fler i Värmland. 5 6 Det finns cirka 19 arbetsställen i Västra Götaland, närmare 7 procent av alla arbetsställen utgörs av företag utan anställda. 7 I Värmland finns över 37 arbetsställen, varav 73% utgörs av företag utan anställda. 8 Utländskt ägande av företag i våra respektive länder Norge är det land som äger flest utländska företag i Sverige. 212 fanns norskt ägda i Sverige vilket är mer än en fördubbling på 11 år då det bara fanns 1 19 norskägda företag i Sverige fanns det i Sverige totalt utlandsägda företag och Norge toppar som sagt den listan med dryga 16% av ägandet. På andra plats kommer Danmark (1 34 företag) och på tredje plats USA (1323). 9 Även om Norge toppar listan av utlandskontrollerade företag i Sverige så ligger de först på fjärde plats när det kommer till antal anställda i utländska företag i Sverige 212. Först på den listan ligger USA med anställda, följt av Tyskland och Finland med respektive anställda. Sedan kommer Norge med anställda. 1 Merparten av de anställda i norskkontrollerade bolag arbetar inom tjänstesektorn (68%) följt av tillverkningsindustrin (23%) och övriga branscher (9%). 4 Små bedrifter store verdier, sidan 8 (212) 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 Norska Företag i Sverige och Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (212) 1 Utländska företag 212, Tillväxtanalys (213) 8

9 Norska företag i Västra Götaland 211 fanns 885 stycken norskägda företag i Västra Götaland vilka tillsammans hade 11 1 personer anställda. Detta är en markant ökning med 87 respektive 46 % under perioden Merparten av de norskkontrollerade företagen i Västra Götaland är lokaliserade i och omkring Göteborg, följt av Bohuslän. Ser man till kommunstorlek i proportion till antal utländska företag och arbetsplatser är det Strömstads kommun som särskilt utmärker sig då nästan en av tio där är anställd av ett norskkontrollerat företag. 11 Norska företag i Värmland 211 var Värmland det län i Sverige med högst andel anställda i norskkontrollerade företag i Sverige. Svenska etableringar i Norge Hela 749 svenska koncerner hade norska etableringar 211, vilket utgör 31 % av svenska koncerners utlandsetablerade dotterbolag. Tjänstesektorn dominerade även här. 12 Norsk statistik kompletterar bilden med att det 211 fanns svenskkontrollerade företag i Norge, dessa sysselsatte då över 64 personer. Sverige är det land med flest utlandskontrollerade företag i Norge, följt av Danmark och Storbritannien Norska Företag i Sverige och Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (212) 12 Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 211, Tillväxtanalys 13 [ ] 9

10 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Västra Götaland Sommaren 212 skickades det ut enkäter till medlemmarna i Företagarna Västra Götaland, 718 svenska företag svarade, svarandelen blir 9,3 %. Huvuddelen av de svarande var SME-företag med 1-9 anställda, följda av enmansföretag. De svarande företagen var jämt fördelade mellan Västra Götalands olika urbana och rurala segment: storstad, småstad och landsbygd. Även köns- och ålders fördelning av de svarande företagen är representativ för SME-företag i Västra Götaland. Bor du i... Andel Kön Andel Storstad 29 % Man 76 % Mindre stad 39 % Kvinna 24 % Landsbygd/glesbygd 32 % Hur många anställda har ditt företag? Andel Ålder Andel anställda 17 % Upp till 39 år 12 % 1-9 anställda 6 % 4-49 år 28 % 1-25 anställda 14 % 5-59 år 33 % anställda 4,5 % 6 år eller äldre 27 % Fler än 49 anställda 4,5 % De svarade företagen representerar fler än 1 branscher och de flesta inkomna svar kom från branscherna: Bransch Andel Tillverknings- och utvinningsindustri 16, % Handel 13,6 % Byggindustri 11,6 % Företagstjänster 9,6 % Informations- och kommunikationsföretag 7,4 % Energi och miljö 3,6 % Transportföretag 3,5 % Vård och omsorg 1,8 % Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,5 % Personliga och kulturella tjänster m.m. 1,5 % Fastighetsbolag 1,3 % Kreditinstitut och försäkringsbolag,6 % Annat 22,4 % På frågan har ditt företag utländska kunder och leverantörer, svarade 66 % av företagen från Västra Götaland att de bedriver utlandshandel. Merparten bedriver en, globalt sätt, nära utrikeshandel med Norden och Övriga EU. På tredje plats kommer handeln med Asien ovanför handeln med Nordamerika som ligger på fjärdeplats. 1

11 Figur 1: Ni som har utländska aff ärer - Med vilka världsdelar driver du aff ärer med? 1 % 9 % 87 % Import Export 8 % 76 % 7 % 6 % 5 % 4 % 54 % 56 % 3 % 2 % 1 % 13 % 11 % 6 % 6 % 1 % 2% Norden Övriga EU Nordamerika Sydamerika Afrika Australien Asien 2 % 6 % 25 % 13 % Företag som inte handlar med utlandet För företag som inte har utländska kunder eller leverantörer uppger företagen att utlandshandel är krångligt (7 %) och de saknar information (7 %) men de fl esta uppger att utlandshandel inte är aktuellt just nu (72 %). Figur 2: Ni som inte har utländska kunder eller leverantörer Varför inte? 8 % 7 % 72 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 16 % 1 % 7 % 7 % Inte aktuellt Saknar information Krångligt Annat Företag som inte har utländska kunder eller leverantörer, men som hade kunnat tänka sig utländska aff ärer, uppger bland annat följande orsaker till varför de inte gör utlandsaff ärer: saknar nätverk och kontakter saknar resurser har inte fått förfrågan från utländsk kund/leverantör vet inte hur man marknadsför, saknar information- och rådgivning 11

12 Företag som handlar med utlandet 66% av de företag i Västra Götaland som svarade på enkäten angav att de gjorde aff ärer med utlandet. Av dem så gör 69% aff ärer med Norge: 53% sysslar med export, 5% import och 11% gör både import och export. Figur 3: Ni som har utländska aff ärer Gör ditt företag aff ärer med Norge? 6 % 69% 53 % 5 % 4 % 3 % 31 % 2 % 1 % 5 % 11 % Ja, importerar Ja, exporterar Ja, både importerar och exporterar Nej Av de företag som gör utlandsaff ärer och som har en bestämd uppfattning om hur lätt eller komplicerat det är att göra aff ärer med utlandet så svarade 33% att de tycker det är mycket komplicerat eller komplicerat att göra aff ärer med Norge, 43% av företagen tycker att det är mycket lätt eller lätt. 24% väger mellan att det både kan vara lätt och krångligt. Det som fi gur 4 visar är att det generellt ses som enklare att göra aff ärer med Danmark och Finland framför Norge och Island. Detta stärker bilden av att handel inom EU:s gränser och tullunion är enklare att bedriva än handel utanför EU. Figur 4: Ni som har utländska aff ärer Hur lätt uppfattar du att det är att göra aff ärer med de olika nordiska länderna? (Exklusive Vet ej : D.v.s. de respondenter som har kunnat ta ställning till frågan) 6 % 1 = Mycket komplicerat 2 5 % 3 4 % 41 % 43 % 4 5 = Mycket lätt 32% 3 % 27 % 24 % 24% 28% 22% 22% 2 % 1 % 5 % 17 % 1 % 18% 15 % 19 % 3% 5% 17 % 15% 13% Danmark Norge Finland Island De tre största gränshinder som företag upplever är tull & moms, regelverk/standarder och informationsbrist. Detta korrelerar väl med Kommerskollegiums rapport Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? (213) som även den slår fast att tullprocedurer, tullar, momsregler, nationella tekniska regelverk är bland de vanligaste hindren svenska företag möter när de gör aff ärer med Norge. Den rapporten slår 12

13 även fast att många av handelshindren ofta förstoras av att det fi nns en upplevd förväntansbild av att handel med Norge borde vara lika enkelt, eller till och med enklare än handel med exempelvis Danmark. Rätt information ses som en nyckel för att ge företagen både rätt kunskap och rätt förväntningar för att på så vis undvika en del av handelshindren 14. Figur 5: Ni som har utländska kunder Vilka av följande alternativ upplever du som gränshinder för ditt företag i handeln med Norge? 8 % 7 % 68 % 6 % 5 % 4 % 41 % 3 % 2 % 23 % 1 % 5% 1 % 9 % 9 % Informationsbrist Regelverk / standarder Tull och moms Språk Kultur Infrastruktur Annat En fjärdedel av företagen i Västra Götaland uppger att de har kommit i kontakt med gränshinder som har försvårat deras förutsättningar att göra aff ärer mot Norge. När företagarna i Västra Götaland fått svara på vilka direkta gränshinder de kommit i kontakt med som försvårat deras förutsättningar att göra utlandsaff ärer med Norge så svarar de bland annat: Momsregler Tull och tullprocedurer Regelverk Tidskrävande och krånglig byråkrati Långa leveranstider och dyra frakter Brist på samlad och lättillgänglig information Transport av varor, utrustning och verktyg fram och tillbaks över gränsen En stor del av företagen i Västra Götaland anger att gränshinder har påverkan på deras verksamhet, 8% uppger att hinder påverkar mycket men 71% tycker att gränshinder påverkar till viss del eller lite. Motsvarande bedömer 14% bedömer att gränsproblematiken påverkar deras kunder och leverantörer mycket, 42% företagen att gränshinder påverkar lite medan 21 % tycker att de påverkar inget alls. Rådgivningstjänst för näringslivet Frågan ställdes till de företag som har utländska kunder att ange inom vilka områden de skulle värdesätta rådgivning. Företagen fi ck möjligheten att välja mer än ett område och fl era kryssade i ett fl ertal alternativ. 76% av företagen i Västra Götaland önskade rådgivning i export- och importfrågor, 45% önskar rådgivning i lagar, avtal och regel och 31% i tjänsteutövning. 29% värdesätter rådgivning i skatt- & försäkring, 25% i företagsetablering och 19 % inom anställningsförhållanden. 14 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium (213) 13

14 Figur 6: Ni som har utländska aff ärer - inom vilka områden skulle ni värdesätta rådgivning? 8 % 76 % 7 % 6 % 5 % 45 % 4 % 3 % 25 % 31 % 29% 2 % 19 % 1 % Export & import Tjänsteutövning Skatt & försäkring Företagsetablering Anställningsförhållande Lagar, avtal & regler 3 % Annat Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte Företagen ombads dela med sig av sina egna tankar och idéer beträffande möjligheter att öka aff ärsutbytet mellan Sverige och Norge. Nedan ses en summering av några av de synpunkter som lämnades in. Friare handel Utöka den fria marknaden och tullunionen så att den även inkluderar Norge. Förenkla momsregler och underlätta tullprocedurer. Samarbete, nätverk och marknadsföring Ett utökat samarbete, exempelvis genom en samverkansorganisation mellan Västsverige och Oslo. Många företag upplever att det är svårt att på egen hand fi nna kontakter för nya kunder och leverantörer. Även nätverkande för erfarenhetsutbyte nämns av fl era, inte minst för att få stöd när det går fel eller för att få information om hur andra bemött olika problem eller undvikit fallgropar. Samlad information Det borde fi nnas en informationstjänst dit företag kan vända sig både via telefon och via webb för att få tillgång till samlad och korrekt information. Regelverken fi nns beskrivna hos olika myndigheter och det är besvärligt och tidskrävande att få en samlad bild, speciellt när även information från norska myndigheter behövs samlas in. Mallar, grundläggande checklistor och direkta kontaktuppgifter till rätt tjänstemän (undvika att bli runt slussad telefonväxlar) på de olika myndigheterna kommer upp som förslag på enkla verktyg som kan underlätta i processen att handla med Norge. 14

15 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Värmland och Västra Götaland Under våren 213 skickades det ut 8 enkäter till medlemmarna i Företagarna i Värmland, 135 företag svarade, svarandelen blir 16,9%. Huvuddelen av de svarande var SME-företag med 1-9 anställda, följda av SME-företag med 1-25 anställda och enmansföretag. Köns- och åldersfördelning av de svarande företagen följer samma mönster som i Västra Götaland, dock med en mindre andel under 4 år. Kön Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Man 75,6% ,8% 15 Kvinna 24,4% 89 22,2% 3 Ålder Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Upp till 39 år 12,4% 43 5,2% år 28,% 12 32,8% år 32,6% 12 32,8% 44 6 år eller äldre 27,% ,1% 39 Bor du i Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Storstad 29,1% 17 54,8% 74 Mindre stad 39,1% 15 24,4% 33 Landsbygd/glesbygd 31,8% 119 2,7% 28 Hur många anställda har ditt företag? Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal anställda 17,3% 68 13,3% anställda 59,9% 22 65,2% anställda 13,9% 55 14,8% anställda 4,5% 14 3,7% 5 Fler än 49 anställda 4,5% 19 3,% 4 De svarande branscherna representerar fler än 1 branscher och fördelningen av svaren ses i tabellen nedan. Majoriteten av svaren kom från företag verksamma inom handel, företagstjänster, tillverkningsoch utvinningsindustrin och byggindustrin. Dessa fyra kategorier ligger även i toppen för svaren för Västra Götaland, om än i annan inbördesordning. 15

16 Bransch Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Handel 13,7% 5 17,2% 23 Företagstjänster 9,6% 39 16,4% 22 Tillverknings- och utvinningsindustri 16,% 68 14,2% 19 Byggindustri 11,6% 35 1,4% 14 Utbildning 3,3% 15 5,2% 7 Informations- och kommunikationsföretag 7,4% 26 4,5% 6 Energi och miljö 3,6% 18 2,2% 3 Transportföretag 3,5% 14 2,2% 3 Fastighetsbolag 1,3% 2 2,2% 3 Hotell och restaurang 2,2% 5,7% 1 Kreditinstitut och försäkringsbolag,6% 4,7% 1 Jordbruk, skogsbruk och fi ske 1,5% 7,7% 1 Personliga och kulturella tjänster m.m. 1,5% 9,7% 1 Vård och omsorg 1,8% 7,% Annat 22,4% 77 22,4% 3 På frågan har ditt företag utländska kunder och leverantörer, svarade 6 % av företagen från Värmland att de bedriver utlandshandel. Majoriteten bedriver en, internationellt sätt, nära handel med Norden och övriga EU som handelspartners. I stort följer företagen i Värmland samma mönster som företagen i Västra Götaland. Figur 7: Ni som har utländska aff ärer - Med vilka världsdelar driver du aff ärer med? Västra Götaland 1 % 9 % 87 % Export Import 8 % 76 % 7 % 6 % 5 % 4 % 54 % 56 % 3 % 2 % 1 % 11 % 13 % 6 % 6% 1 % 2 % Norden Övriga EU Nordamerika Sydamerika Afrika Australien Asien 6 % 2 % 13 % 25 % 16

17 Värmland 1 % 9 % 84 % Export Import 8 % 7 % 6 % 5 % 51 % 61 % 67 % 4 % 3 % 2 % 1 % 13 % 24 % 5 % 6% 2% 2 % 2 % Norden Övriga EU Nordamerika Sydamerika Afrika Australien Asien % 15 % 24 % Företag som inte handlar med utlandet För företag som inte har utländska kunder eller leverantörer uppger företagen att utlandshandel är krångligt (4%) och att de saknar information (6 %), men de fl esta uppger att utlandshandel inte är aktuellt just nu (78%). Som Figur 8 visar har Västra Götaland och Värmland samma svarsmönster. Av de som svarar att de inte har utlandshandel så uppger 2% av företagarna i Värmland att de kan tänka sig eller planerar att inleda utländska aff ärer, motsvarande siffra för Västra Götaland är 29%. Figur 8: Ni som inte har utländska kunder eller leverantörer Varför inte? 9 % 8 % 7 % 72 % 78 % Västra Götaland Värmland 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 7 % 6 % 7 % 4 % 16 % 12 % Inte aktuellt Saknar information Krångligt Annat Företag som handlar med utlandet 6% av de företag som svarade på enkäten angav att de gjorde aff ärer med utlandet. Av dem så gör 74% aff ärer med Norge, 58% sysslar med export, 3% import och 13% gör både import och export. Även här följer Värmland och Västra Götaland samma mönster. 17

18 Figur 9: Ni som har utländska aff ärer Gör ditt företag aff ärer med Norge? Av de företag som gör utlandsaff ärer i Värmland svarade 37% av företagen att de tycker att det är mycket lätt eller lätt att göra aff ärer med Norge. I motsats till Västra Götaland (15%) tycker bara 6% att det är mycket komplicerat. Värmland har dock en högre andel, 58%, som tycker det är krångligt eller svårt att göra handel med grannlandet än vad Västra Götaland har (42%). Kollar man på nordisk nivå så upplever även värmländska företag att det är enklare att göra aff ärer med Finland och Danmark som befi nner sig inom EU:s tullunion än det är att göra aff ärer med Norge. Det som bryter mönstret är Island, vilket kan förklaras med att bara 8% av de svarande hade en bestämd uppfattning om hur komplicerat det är att göra aff ärer med Island. Jämför man den siffran med Norge så hade 84% en bestämd uppfattning. Figur 1: Ni som har utländska aff ärer Hur lätt uppfattar du att det är att göra aff ärer med de olika nordiska länderna? Exklusive Vet ej : D.v.s. de respondenter som har kunnat ta ställning till frågan Västra Götaland 6 % 1 = Mycket komplicerat 2 5 % 3 4 % 41 % 43 % 4 5 = Mycket lätt 32% 3 % 2 % 1 % 5 % 27 % 17 % 1 % 24 % 24 % 18 % 19 % 15 % 3 % 5% 17 % 28% 22% 22 % 15 % 13% Danmark Norge Finland Island 18

19 Värmland 6 % 1 = Mycket komplicerat 5 % 48 % 47 % % 4% 4 % 5 = Mycket lätt 3 % 29% 29 % 2 % 18 % 23 % 2 % 17 % 23 % 2% 1 % 11 % 6 % 4% 13% 13% % % % Danmark Norge Finland Island De tre största gränshinder som företag i Värmland upplever är samma som för Västra Götaland: tull & moms, regelverk/standarder och informationsbrist. Detta styrker alltså även det Kommerskollegiums undersökning Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? över vad svenska företag upplever som gränshinder. Figur 11: Ni som har utländska kunder - Vilka av följande alternativ upplever du som gränshinder för ditt företag i handeln med Norge? 8 % 7 % 68 % Västra Götaland Värmland 6 % 5 % 53 % 61 % 4 % 41 % 3 % 23 % 29 % 2 % 1 % 5 % 1 % 8 % 9 % 8 % 9 % 12 % Informationsbrist Regelverk / standarder Tull och moms % Språk Kultur Infrastruktur Annat En fjärdedel av företagen i Värmland uppger att de har kommit i kontakt med direkta gränshinder som har försvårat deras förutsättningar att göra aff ärer mot Norge. Lika många uppger att de inte vet om de har kommit i kontakt med något hinder som har försvarat deras aff ärer med Norge. Även här är mönstret för Värmland och Västra Götaland överensstämmande. I en rapport utgiven av Region Värmlands Relationen Sverige-Norge och Värmlands roll undersöks även där det Värmländska näringslivet attityder till att göra aff ärer med Norge, i den rapporten uppger 48% av de svarande företagen (totalt 3) att det fi nns hinder för att etablera sig i Norge. Liksom i Gränshinder för näringslivets undersökning och Kommerskollegiums rapport så är tull och skatt det i särklass största handelshindret Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland (213) 19

20 När företagarna i Värmland har fått svara på vilka direkta gränshinder de kommit i kontakt med som försvårat deras förutsättningar att göra utlandsaff ärer med Norge så svarade de bland annat: Moms, tull och skatteregler Regelverk och olika standarder Passera tull med servicebil och verktyg Komplicerad administration Långa leveranstider Norsk kund måste själv betala tull för vara från svenskt bolag för att förenkla för kund får bolaget öppna fi rma även i Norge 14% av företagen i Värmland uppger att gränshinder påverkar deras verksamhet mycket och 68% tycker att gränshinder påverkar till viss del eller lite. Motsvarande bedömer 15% av företagen att gränshinder påverkar deras kunder och leverantörer mycket, 41% lite och 17% inget alls medan 27% inte har någon uppfattning. Rådgivningstjänst för näringslivet 54% av företagen i Värmland uppger att det skulle vara värdefullt med en informationstjänst som kunde underlätta handeln med Norge. 14% svarar att det inte skulle värdefullt. Både företagen i Värmland och Västra Götaland är positiva till en utökad informationstjänst för näringslivet. Figur 12: Ni som har utländska aff ärer Skulle det vara värdefullt för er med en informationstjänst för att underlätta/öka handeln med Norge? 6 % 5 % 54 % Västra Götaland Värmland 4 % 41 % 3 % 27 % 33% 32% 2 % 14 % 1 % Ja Nej Vet ej Frågan ställdes till de företag som har utländska kunder att ange inom vilka områden de skulle värdesätta rådgivning. Företagen fi ck möjligheten att välja mer än ett område och fl era kryssade i ett fl ertal alternativ. 65% av företagen i Värmland önskade rådgivning i export- och importfrågor, 59% önskar rådgivning i lagar, avtal och regler och 46% värdesätter rådgivning i skatt- & försäkring. 43% i tjänsteutövning, 22% inom anställningsförhållanden och 19% i företagsetablering. 2

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Ole Norrback Ordförande, Gränshinderforum 2007-2013 Nordiskt samarbete är de outnyttjade möjligheternas samarbete. Om politikerna vill uppfylla visionen om ett gränslöst Norden

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

26 JANUARI 2016 FRÅGA DUA

26 JANUARI 2016 FRÅGA DUA 26 JANUARI 2016 FRÅGA DUA På gång Kontaktperson för uppföljning anmäls till AF. dua.se/uppföljning av samverkan Redovisa statsbidrag senast 29 februari. Webbinarium om utlysning 9 februari. Goda exempel

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011 RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR KGH Presentation June 14, 2011 Sida 1 (11) INNEHÅLL: 1. Sammanfattning s. 2 2. Beskrivning Bakgrund s. 3 3. Introduktion

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum]

Biobränslehandel. Mton) 2010. betydligt mindre. [Titel] [Föredragshållare], [Datum] Om handel med biobränslen: b Presentation av IEA-rapporten Global Wood Chip Tra de for Energy Julia Hansson IEA Bioenergy Task 40 Sustainable International Bioenergy Trade Biobränslehandel Global handel

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 22 februari 2013 Tid: 12.00 14.00 Plats: Østfold fylkeskommune, Sarpsborg Deltagare: Anne K. Wold, Østfold fylkeskommune Agneta Mårdsjö,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer