Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15"

Transkript

1 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15

2 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor presenteras de 71 förtroendevalda som utgör Halmstads kommunfullmäktige under den just inledda fyraåriga mandatperioden. Det är denna församling som har det inte 20 sidor kommunal InformatIon mars 2011 Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Stora beslut som påverkar din vardag Hit går våra skattepengar sidan 6 Halmstad Fullmäktige i närbild sidan 8-15 helt enkla uppdraget att göra prioriteringar na som påverkar Halmstadbornas vardag. Det handlar om verksamhet inom skola, omsorg och annan service. Det handlar om prioriteringar av investeringar inom idrott och kultur, skolor och äldreboende. Och vi vet att beslut ska fattas i stora frågor om den framtida inriktningen för Halmstad. Här några exempel: Den fördjupade översikts planen för staden ger rikt linjer för hur staden ska utvecklas med sikte ställt 20 år framåt. Samma tidshorisont har handlingsprogram för hållbara transporter, med fokus på kommunikationer som är mer resurseffektiva och miljöanpassade, med utbyggda cykelstråk och förbättrad busstrafik. Slutligen tar översiktsplanen för kommunen ett helhetsgrepp på markanvändning i hela kommunen med sikte på beslut De förtroendevalda strävar efter att fullgöra sina uppdrag på bästa sätt. En bra dialog med Halmstadborna är av avgörande betydelse för att lyckas. Så tveka inte för att höra av dig till din politiker med dina åsikter. Carl Fredrik Graf Kommunstyrelsens ordförande Denna informationstidning ges ut av Halmstads kommun och distribueras till samtliga hushåll. Ansvarig utgivare: Fredrik Geijer, stadskontoret. Projektledning: Carina Johnsson. Anders Rosén (S) Carl Fredrik Graf (M) 2006 gjorde Carl Fredrik Graf (M) comeback i kommunpolitiken. Som kommun styrelsens ordförande ledde han Alliansen, de fyra borgerliga partierna med stöd av Pensionärspartiet. Denna mandatperiod leder han Femklövern som utgör Socialdemokraterna är med 26 mandat det största partiet i kommunfullmäktige. Anders Rosén (S) gör nu sin andra period som kommunråd i oppo sition. Men den rollen betyder inte att vi är utan inflytande. I fullmäktige och nämnder driver vi vår linje, säger Anders. Intresset för Halmstad är genuint hos Anders, som varit politiskt aktiv i över 30 år. Utveckling för staden vilar på bra samspel mellan kommunen, högskolan och näringslivet. Ett utökat samarbete mellan de parterna är avgörande för att bland annat ge våra ungdomar bra utbildningar som leder till kvalificerade jobb. Innan Anders blev heltidspolitiker var han barn- och ungdomsnämndens Andra perioden än mer utmanande ordförande och intresset för utbildningsfrågor och Halmstads vision som kunskapsstad lever vidare. För att lyckas med det arbetet krävs bra samarbete med hög skolan och näringslivet, med till exempel Science Park, där nya företags idéer från Högskolan utvecklas. Men kommunen kan själv betona sin inställning. Moderniseringen som stundar för Kattegattskolan och certifieringen av Teknikcollege är sådana insatser. Det är bra att vi får etableringar som AJ Produkter, Biltema och Servera men dagens industri har också tekniskt kvalificerade arbeten med goda framtidsutsikter. Samtidigt har det varit svårt att locka elever till vissa yrkesinriktade gymnasieprogram, säger Anders. Genom utbyggd infrastruktur har kommunen också möjlighet att ge kommunstyrelsens ordförande och facit för Halmstad är flera år med stora investeringar men också goda bokslut. De har sockrats av att många fastig hetsägare friköpt sina tomträtter. Så kommer det inte att fortsätta och det kräver ekonomisk återhållsamhet framöver, poängterar Carl Fredrik Graf. Femklövern går in i mandatperioden med god ordning på finanserna och har ett ansvar för att det ska se likadant ut också om fyra år, resonerar han. Samtidigt väntar stora satsningar: Infrastruktur. Första etappen av Halmstads nya resecentrum byggs nu där den regionala buss trafiken samlas. I det fullt utbyggda centret har också tåg och lokalbussar samordnats. Viktiga ställningstaganden ligger framför oss om hamnen, tillfarter Bygg bort barriärerna mot havet Produktion: Text-Media i Halland AB, Lars Andersson/Monica Forsberg. Foto: Sara Ebeling, Isabella Enbågen, Patrik Leonardsson, Jesper Petersson och Martina Thalwitzer. Tryck: Halmstad Tryckeri. det parlamentariska underlaget för kommunalpolitiken i Halmstad. Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans 37 av de 71 platserna i fullmäktige. Och Carl Fredrik Graf är fylld av entusiasm för vad som väntar. Den här andra perioden kommer att bli än mer utmanande och stimulerande än den första, förutspår han fler Halmstadbor än för fyra år sedan talar sitt tydliga språk om en kommun i full utveckling. Vi har en stadig tillväxt som ger bra förutsättningar men som också ställer krav på kommunala satsningar. Vi ska växa som regionalt centrum och nu när Region Halland har bildats ska vi spela en aktiv roll för bra samverkan mellan de halländska kommunerna, säger Carl Fredrik. Ekonomin är ett huvudansvar för näringslivet bästa förutsättningar. Hamnens utveckling och anslutning till vägar och järnväg står högt på Socialdemokraternas agenda. Det sammanfaller också med en fråga som Anders Rosén värnar om: utvecklingen av Öster. Lika mycket som vi vill vända centrum mot Nissan ska vi vända Öster mot havet, anser S-politikern. För bakom trafikbarriärerna Laholmsvägen och Västkustbanan breder Östra stranden ut sig. Från Andersberg är det lika nära till havet som i Frösakull. Det går att göra hindren mindre störande så du trafiksäkert och enkelt kan ta dig till stranden. Det finns förslag på en lösning med en grön korridor genom stadsdelarna från Arenahallen till Östra stranden. Vilken härlig vision att jobba för, tycker Anders, själv uppväxt på Öster. Med Arenahallen och Högskolan som knutpunkter kan hela Öster utvecklas. Fler arbetsplatser, fler bostäder i olika upplåtelseformer, fler anledningar för alla Halmstadbor att åka till Öster. Det ska vi arbeta för och det gynnar hela kommunen, säger Anders Rosén. från E6 till industriområden och hamn, samt järnväg för godstransporter Nya och moderniserade skolor, som Kattegatt, Steninge, Enslöv. Fortsatt utbyggnad av äldreboenden, förskolor och gruppbostäder. Dessutom finns det många önskemål om fler lokaler inom idrott och kultur. Arenahallen är en lyckad storsatsning med det finns många önskemål om lokala hallar. Att upprätthålla kvaliteten i verksamheten som omsorg och undervisning är en annan ständigt aktuell fråga. Våra skolor ligger över rikssnittet i de nationella mätningarna men vi vill nå längre. Bra utbildningar ger bättre förutsättningar för framtida jobb och minskad risk att hamna i utanförskap, säger Carl Fredrik Graf. Med sikte på topp 10 Halmstads kommun har genom en förnuftig ekonomisk förvaltning och planering skapat mycket goda levnadsförhållanden och service nivåer för kommunens invånare. Grunden för utvecklingen har varit det politiska arbetet där mod, förutseende och omtanke har tagit sats utifrån Vision 2020 och skapat en kommun att vara stolt över. I den kommunala serviceorganisationen arbetar cirka medarbetare som utför ett fantastiskt gott arbete. Men det är inte alltid som vi når den kvalitativa nivå vi vill ha och det är inte alltid vi har den kostnadsmed vetenhet som fordras! För att vi ska bli ännu bättre har vi nu siktet inställt på att bli en av landets högst rankade kommuner när det gäller kostnader och kvalitativa nivåer. Halmstad börjar under våren 2011 ett kvalitets- och förbättringsarbete som ska leda till att vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet. Målet är att Halmstads kommun etablerar sig som en av de tio högst rankade kommunerna inom samtliga serviceområden till år 2020! I vårt kvalitetsarbete är du som kommuninvånare, brukare, kund eller besökare viktig och därför vill vi engagera och rådfråga dig. Våra duktiga medarbetare kommer av den anleningen regelbundet att fråga hur du upplever och bedömer den kvalitet som vi levererar i våra olika verksamheter. Jag är stolt över att vara Halmstadbo och att få leda den kommunala organisationen. Jag hoppas att du också är stolt över din kommun och att vi tillsammans kan bidra till att vi blir landets bästa boende-, upp levelse- och utbildningskommun. 2 Hjärtefrågor 3 Fredrik Geijer Kommunchef

3 Suzanne Åkerlund (FP) Hon är kunskapsstadens egen skolminister Sverige satsar mest på skolan av länderna i Europa. Nu ligger fokus på att den också ska bli den bästa. Kommunrådet Suzanne Åkerlund (FP) är skolminister i kommunen där kunskapsstaden är ett av tre visionsmål. Det uträttas dagliga stordåd i Halmstads 38 grundskolor, fyra gymnasieskolor och i friskolorna för ungdomar. Det är Suzanne den första att intyga, men hon vill mera. I tre år var FP-politikern ledamot i barn- och ungdomsnämnden innan hon efterträdde Bertil Nilsson som kommunråd. Denna mandatperiod har Femklöverns tre kommunråd gjort en arbetsfördelning. Carl Fredrik Graf (M) är ordförande i kommunstyrelsens ledningsutskott och Henrik Oretorp (C) leder samhällsbyggnads utskottet. Jag har inget sådant ordförande skap, i stället ska jag särskilt följa verksamheten i barn- och ungdomsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Det ska ske i nära samverkan med nämnderna, särskilt deras ordförande Inger Larsson och Dag Hultefors. Att förändra stora verksamheter tar tid, mycket tid. Men med det metodiska arbete som regeringen driver nationellt sedan fyra år, och vi lokalt, ska vi kunna börja se resultat i form av en bättre skola när den här mandatperioden är över, lovar Suzanne, och mer pengar är inte den viktigaste medicinen. Nationella mätningar visar att vi har en relativt stor skolpeng till Halmstads gymnasieskolor. För grundskolan är nivån jämförbar med andra kommuner men det kan behövas en del speciella utvecklingspengar, säger hon. Målet är att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till bra skolor. Suzanne har sett en utveckling för grundskolan där man har bra grepp om ekonomioch personalfrågor, men där arbete återstår med utveckling av uppdraget. Lärarna är de klart viktigaste perso- Henrik Oretorp (C) Vår hemstad utvecklas. Halmstad har växtkraft och många vill dela vår fantastiska boendemiljö, säger Henrik Oretorp (C). Nu har han en central politisk position för hur den utvecklingen ska ske. Sedan årsskiftet är Henrik kommunråd och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Intresset för miljöfrågor förde Henrik in i ungdomspolitiken. Med bland annat åtta års erfarenhet som vice ord- En upplevelsestad hela året runt En ny generation politiker ska sätta sin profil på Halmstadpolitiken den nya mandat perioden. 24 år gammal gör Aida Hadzialic entré som kommunråd för Social demokraterna. En upp levelsestad året runt det är vad hon vill se av Halmstad. Jag hör gymnasisterna säga Vi hänger på bibblan och det gör mig stolt och glad. Biblioteket har blivit en samlingspunkt för alla åldrar och ett av de stora inslagen som gör Halmstad till en aktiv, levande stad, säger Aida, som just hann bli klar med sin juristexamen innan politiken kallade henne. Visst råder viss politisk konsensus men när det kommer till hur vi ska möta problemen kring saker som välfärd och arbetslöshet blir den politiska skalan ofta tydlig, tycker hon. Näringsliv och välfärd är viktiga frågor för Aida och Halmstad som nerna i unga s utveckling och hon sätter stor tilltro till deras yrkeskunskaper. Hon trycker också på vikten av kompetenta skolledare för en bra skola. För förskolan efterlyser kommunrådet mer nisch och profil i det pedagogiska arbetet. Till exempel som för skolan Graniten på Nyhem som nyligen vann den svenska etwinning-tävlingen för sitt sätt att använda digital teknik. Suzanne Åkerlund är också stolt över kommunens satsning på teknik och tjejer. Där finns nu hela kedjan från Teknikförskolan via KomTek och Teknik collage fram till högskolan. Hemstad med stor växtkraft besöksmål är något som hon tror på. Vi står redan på prispallen i undersökningar av vilka orter som har störst sommarstämpel, men vi kan bättre: Halmstad ska vara ett starkt varumärke som besöksmål. Besökare ska känna: Här skulle jag vilja jobba eller studera, och det gör det viktigt att ha en ung profil. Varje besökare bidrar till vår lokala ekonomi och välfärd. En föreställning på Teatern, när den snart öppnar igen, en konsert på Arenan, HBK och Drott. Året om kan vi ha evenemang som attra herar. Och stödjer vi vår lokala kultur stödjer vi också entreprenörs anda. Men upplevelse är också en nybyggd skateboardpark, ett Nolltrefem som fångar ungdomarnas intresse och ett vitalt föreningsliv som stöds av kommunala aktivitetsbidrag. Att locka ungdomar till våra idrottsföreningar är också ett trygghetsarbete. Själv laddar hon gärna batterierna med långpromenader längs havet. Att enkelt kunna växla mellan naturupplevelser och en kväll med vänner, musik och en trevlig restaurang, det är en av sakerna som gör Halmstad så fantastiskt, tycker Aida. förande i barn- och utbildningsnämnden har han nu tagit över Centerpartiets kommun rådspost efter Gunnel Bengtsson. En förmån att få arbeta med politik på heltid, tycker han. Kunskaperna från arbetet som affärs chef på NCC Halland tar Henrik med sig in i politiken. Samhällsbyggnadsutskottet behandlar de stora frågorna om kommunens utveckling med boende, miljö och energi samt resor och trafik. I en kommun som växer med omkring invånare om året behövs nya bostäder årligen. Kommunen är väl förberedd. Vi har detaljplaner för omkring nya bostäder och inom en snar framtid för Fler invånare skapar underlag för en bättre service i hela kommunen. Vi vet att många väljer livsplats för sig och sin familj på grund av arbete och kommunikationer, men i ökande omfattning påverkar natur, miljö och barnomsorg valet. Vår hemstad ligger bra till för logistiska lösningar. De behöver utvecklas, men här finns en stor potential. I juni är den senaste kommunala infrastruktursatsningen klar: första etappen i ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen där landsbygdsbussarna får sin nya knutpunkt. Dels förbättrar det kommunikationerna för de mindre tätorterna, dels för dem som bor och arbetar på Öster. För Öster är ambitionen att det de kommande åren ska växa fram bostäder som kompletterar de dominerande hyresrätterna. Vi drar nu igång arbetet med en ny översiktplan för hela Halmstads kommun. Där är det av yttersta vikt att vi får en bra medborgardialog, för att göra planen så bra som möjligt. Jag vill verkligen uppmana alla att ta vara på denna möjlighet att påverka hur Halmstads kommun fysiskt ska ut vecklas i framtiden, säger Henrik Oretorp. Viktiga händelser i år Barn och utbildning Den nya skollagen träder i kraft 1 juli Reviderade läroplaner för förskolan och grundskolan/grundsär samt tillhörande kursplaner med nya kunskapskrav träder i kraft 1 juli Ny gymnasieskola träder i kraft 1 juli Bygga och bo Påbörja ny kommunomfattande översiktsplan, anta nytt bostadsförsörjningsprogram samt färdigställa fördjupad översiktsplan för staden Utbyggnad av bostäder på Sofieberg och verksamheter i Kårarp Påbörja EU-projektet Sociala aspekter och medborgardialog, SMS, för att ge invånarna bättre möjligheter att påverka stadsbyggandet Demokrati och dialog Medborgarceremoni, 24 oktober Words Knockout politiker och ungdomar träffas för dialog om samhällsfrågor Utveckla kommunens webb och kommunikation med invånarna Näringsliv och arbetsmarknad Sommarkraft projekt kring feriearbete, Ungdomskraft projekt kring insatser för arbetslösa ungdomar Tillväxtdagen, 17 mars Entreprenörsskolan, hösten Miljö och energi Energismartkampanjen, som avslutas med Earth Hour, 26 mars Satsningar på solenergi Lågenergihussatsningar. HFAB:s miljonprogramshus på Maratonvägen 36 energieffektiviseras Omsorg och stöd Clavis projekt för att stödja ungdomar med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning SkolFam/UngFam projekt för att stödja familjehemsplacerade barn och unga Anhörigstöd och frivilligarbete fortsatt satsning på uppsökande hembesök, utvecklingsarbete inom växelvård och avlösning Resor och trafik Ny regionbussterminal, första etappen av resecentrum, klar i juni Gång- och cykeltunnel Skedalahed samt gång- och cykelväg utmed Kappgatan Upprustning av Brogatan och Stor gatan Trygghet, säkerhet och folkhälsa Samverkansavtal mellan Halmstads kommun och Polismyndigheten i Halland Projekt inom ökade livschanser för unga everkstan i skolan projekt i Oskarström och Skolområde norr Uppleva och göra SM-veckan, 27 juni-3 juli Internationella gatuteaterfestivalen, 30 juli-2 augusti The Tall Ships Races, 5-8 augusti 4 Hjärtefrågor 5

4 Hit går våra skattepengar Så här är Halmstads kommun organiserad Var kommer pengarna ifrån? Kommunstyrelsen Kommunchefen 14% 63% Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsutskottet ledningsutskottet Stadskontoret 23% KOMMUnfUllMÄKtige Personalutskottet Verksamhetsberedningen Samhällsbyggnadskontoret Grundskola/barnomsorg 32,8% Övrigt: Äldreomsorg 22,4 % Räddningstjänst 1,6% Ekonomiskt bistånd 1,5% Vuxenutbildning/Uppdragsutbildning 1,3% Byggnadskontor/Miljö- och hälsa 0,4% Mandatfördelning I FULLMÄKTIGE Social omsorg/ personlig assistans 12,6% Gymnasieskola 9,6% Gator, parker, idrott/va-verksamhet 6% Miljoner till investeringar Halmstads kommun gör årligen större investeringar utöver ordinarie driftverksamhet. 362 miljoner kronor är avsatta för Erfaren heten säger att förändringar och förseningar gör att allt inte kommer att genomföras enligt planen. Här är ett axplock. Siffror inom parentes är den totala investeringen över flera år. miljoner kronor Boende missbruksberoende (totalt 38) 10 Boende psykiskt funktionshindrade (totalt 20) 5 Gruppbostäder funktionshindrade 26 Förskolor 35 Hallägraskolan (totalt 120) 31 Enslövsskolan (totalt 75) 5 Kattegattgymnasiet (totalt 150) 5 Centrumförnyelse 6 Gång-/cykeltunnel Skedala IP 8 Resecentrum etapp 1 21 Fordonsgasanläggning 20 Laholmsvägen förbättring (totalt 30) 10 Majoritet Övrigt 4,8% Arbetsliv 2,9% Kollektivtrafik/ färdtjänst 1,8% Kultur 2,6% Fastighetsförvaltning 1,9% Kommungemensam verksamhet 2,5% skatteintäkter Avgifter, ersättningar, övriga bidrag mm Generella statsbidrag Hur används pengarna? 32% 5% Opposition 4% 3% Arbetskraft 55% Material, tjänster, lokaler mm Pensionskostnader Avskrivningar Bidrag och transfereringar verigedemokraterna Kommunstyrelsen Halmstads rådhus ab Halmstads energi och miljö ab Halmstads fastighets ab Halmstads flygplats ab Halmstads Hamn och stuveri ab Halmstad It-nät ab Halmstads näringslivs ab Halmstad & Co ab ab Industristaden delägda bolag ab Hallands konstmuseum ab Hallandstrafiken HallWan ab Samverkansnämnder Hjälpmedelsnämnden laholmsbuktens Va-nämnd patientnämnden Barn-och ungdomsnämnden Byggnadsnämnden fastighetsnämnden Hemvårdsnämnden Krisledningsnämnden Kulturnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden räddningsnämnden Servicenämnden Socialnämnden teknik- och fritidsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Valnämnden Överförmyndare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Stadskontoret Kulturförvaltningen Mijö- och hälsoskyddskontoret räddningstjänsten Servicekontoret Socialförvaltningen teknik- och fritids - förvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Överförmyndarkansli (ingår i stadskontoret) 6 Hjärtefrågor 7

5 Kommun fullmäktige Magnus Ackerot Gunilla Andersson Houda Axelsson Carl-Johan Bertilsson Lars-Erik Blank Lena Ekman Lennart Eriksson Carl Fredrik Graf Dag Hultefors 54 Yrkeslärare, egen företagare Fru, en dotter och en bonusson (tonåringar) 67 Företagare Make och 2 vuxna barn 32 Lärare Make och son 4 år 42 Småföretagare Camilla, tvillinggossarna Carl och Sebastian 61 Officer 69 Adjunkt Make och son 68 Fd officer Hustru, 2 vuxna barn och 2 barnbarn 51 Kommunråd Alexander, son 56 Länsveterinär Fru och 2 utflugna söner Golf, alpin skidåkning, politik, vänner, fixa med huset Natur, skogsbruk och jakt Dans, teater, resor och litteratur Resa, familj, båtliv och företagande Golf, läsa, dans, data Resor, golf, kulturupplevelser av olika slag Resor, sport i allmänhet och hundsport i synnerhet Motion, träning, friluftsliv Samhällsfrågor, politik, träning, uteliv, hus och hem Vänner och en bra film Valfrihet, att påverka, entreprenörskap, turism, social välfärd, boende, utbildning Positiv omgivning Att möjliggöra varierade boendeformer som alla kan trivas med Min familj och positiva Integration och skola, att öka gemenskapen i sam hället och höja kvaliten i vår skola Positiva som ser möjligheter Tron på människans förmåga att skapa en tillvaro genom ansvar, utveckling och engagemang Många saker. En golfrunda med kompisarna, dansa, en trevlig bok Vidare utveckla Halmstad till en ännu bättre plats att leva, arbeta och besöka Min familj och goda vänner Kulturfrågor av alla slag Umgås med familj, vänner och bekanta Valfrihet, skola, vård, omsorg, infrastruktur, räddningstjänsten, låg skatt, samarbete Goda möten med Ambitionen att utveckla Halmstad på ett ekonomiskt, mänskligt och hållbart vis Att mina söner är nöjda med sina liv Arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, regional utveckling och sam verkan, integration, vård, omsorg Tylösand och Frösakull Hemmet och stranden Biblioteket och västra stranden Utsiktsplatsen på Galgberget Golfbanan Mjellby Konstmuseum Haverdal och dess strand Nya naturreservatet Biskops torp i Kvibille Halmstads centrum med Stadsbiblioteket Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Patrik Inerup Bengt Kjellgren Linda Kruse Johan Lindell Christofer Lundholm Carina Persson Lars Püss Johan Rydén Ann-Charlotte Svensson 43 Civilingenjör Mamma, pappa, bror, brorson och svägerska Distriktscontroller Man och en son på 2 år 24 Kock Gift med Emelie, har tillsammans hunden Muffins 24 student mor 47 Enhetschef Caroline 26, Andreas 24 och Joakim Civilekonom Fru och 2 barn 63 Överste Inga-Lena, tre barn och tre barnbarn 51 Arbetsförmedlare Sambo med Ralf och westin Albin Fotboll, amerikansk fotboll, litteratur, film, musik och samhällsutveckling Resa, umgås med familj och vänner. Matlagning och bakning Matlagning, politik, historia, mina vänner och min familj läser mycket böcker om historia, mina hundar, umgås med vänner Träna, promenera, läsa, umgås med vänner och familj Umgås med familj och vänner när väl politiken tillåter det Jakt, hundar, sommarställe på Öland, familjen, fiske Trädgård/odling, matlagning och politik Sol och värme kombinerat med en god bok Utbildning, näringslivs frågor och hållbar utveckling av samhället När min son slår armarna om min hals, ger mig en puss och säger MIN mamma Större valfrihet till individen. Säker och hållbar infrastruktur som utvecklas Att få spendera tid med nära och kära. Vara ute i naturen och givetvis politiken Halland och Halmstads utveckling och framgång. Invånarnas frihet och självbestämmande Mina hundar Att varje människa får styra och råda över sitt liv Solen, havet, barnen Kommunikation, service, strategisk och hållbar utveckling Solsken! Att halmstadborna ska få så mycket som möjligt för sina skattepengar Ett skratt och en kram Ödmjukhet inför medborgarna. Sund användning av våra resurser När mina nära och kära mår bra God vård och omsorg om våra äldre Haverdal Sagoängen på Galgberget Galgberget, en underbart vacker och lugn plats Hagön på sommaren när solen går ner på kvällen Restaurang Salt, Galgberget, stranden i Frösakull Skälvik Ringenäs Min stuga i Knebildstorp 8 Hjärtefrågor 9

6 Kommun fullmäktige Jane Thorell Mikaela Waltersson Ann-Charlotte Westlund Alf Andersson Jenny Axelsson Kjell Helgesson Henrik Oretorp Camilla Widepalm Heurén Sven Jägervall 58 Lärare Två barn, Jessica och Eric 37 Enhetschef Sambo, 2 barn och 4 bonusbarn Bonde Hustru, tre barn med familjer 36 Bibliotekarie Gift med Magnus, tre barn 35 Verksamhetschef, lantbrukare Sambo Katarina och dotter Ella 1,5 år 36 Kommunråd Hustru Kristin, döttrarna Amo, Irma och Mira 39 Verksam inom familjeföretagets grisproduktion Man och 3 barn i åldern 9-14 år 63 Fd officer Gift, 3 barn, 3 barnbarn Kultur- och naturupplevelser Skog och natur till fots med hund. Matlagning Politik, friluftsliv, cykelturer och resor Resor Driften av egna gården i Hertered Västergård med 120 tackor All slags skidåkning, köra motorcykel, fixa med huset, ta en löparrunda Matlagning, föreningsliv och körsång Natur- och kulturupplevelser. Historisk litteratur Engagerade och positiva Kultur, idrott och skola Min familj och mina vänner God kvalité i den verksamhet som kommunen erbjuder Vardaglig humor Barn och unga och vänner. Möta med engagemang och respekt för varandra Hela kommunen skall leva. Trygghet, integration, miljö, demokrati Min familj och bra musik Rätt beslut på rätt nivå men ändå se helheten Min dotter, djuren på gården och all hjälp vi får av far och svärfar Uteckling av bostadsområden och verksamhetsområden, byggnadsproduktion, planberedskap, infrastruktur Glada och trevliga som ser möjligheter i livet Tillväxtfrågor såsom barn- och ungdomsfrågor, samhällsbyggande och miljöfrågor Vardagsnära ting som att umgås med familj, vänner och att vistas i naturen Barn och utbildningsfrågor, stärka förskolan och tidiga insatser i skolan Träffa familjen. Uppleva årstidernas växlingar Valfrihet inom vård, skola och omsorg. Miljöfrågor Prins Bertils stig Skogarna vid Fröllinge Haverdalsreservatet Stora Skär i Steninge Klövaberget utanför Simlångsdalen Skogarna kring Enslöv Hemma På Skallen i Haverdal Skåda fågel på Trönninge ängar Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Inger Larsson Håkan Ramsén Arife Yeniler Suzanne Åkerlund Tove Bergman Svein Henriksen Jennie Johansson Roger Orwén Ramesh Chibba 60 Samordnare Man och två söner 49 Guldsmed Fru 4 barn, 3 katter 49 Sjuksköterska Make Abidin, dotter Deniz, son Erman 43 Statsvetare 2 barn 52 år Sambo, två barn 43 Socionom Gift med Gunilla, 3 barn, 2, 4 och 5 år 33 politiker flickvän 40 Konsult inom utvärdering Singel 69 Företagare Gift två vuxna barn Litteratur, promenader, inredning, politik, resor, engagemang för mina barn När allt faller på plats, positivt tänkande, meningsfullhet, möten mellan Utbildning, barn och ungas trygghet, tryggt boende, politiska lösningar som fungerar i vardagen Friskis, innebandy, kyrkan, ädelstenar, facebook och märklin Vackra smycken, Kärleken, eldsjälar i föreningar, kyrkor Barn, ungdom och utbildning en, resor Att få tid över för familj och vänner Försöka driva humanistiskt politik trots att det är ekonomi hela tiden Hund och häst Bekräftelse från glada/ nöjda/positiva medborgare i Halmstad Allt som rör barn och ungdomars livsvillkor och möjligheter Musik, film, att försöka bidra till en bättre och mer rättvis värld Människor som vågar gå sin egen väg Miljöhänsyn, rikare kulturliv, ett samhälle där alla barn får växa till hela Tennis, hund, yoga, jakt, fiske, friluftsliv Solidaritet och rättvisa Maten, grönområden, sociala frågor, kollektivtrafik, ett långsiktigt och hållbart Halmstad umgås med familj och vänner, träna, gärna löpning blev otroligt glad när jag hittade vegetarisk salami på Ica häromdagen det ska vara enkelt att vara miljövän Idrott och religion Öppenhet och engagemang Att se klimatutmaningen som en möjlighet och demokratiutveckling för ökad delaktighet Musik, konst och litteratur Vackert väder, glada Ekonomi, omsorg, skola, integration Simlångsdalen, Laxvik året om, närhet vill havet Gullbrannagården Tylösand Galgberget tidiga morgnar och alla stränder Någonstans vid kusten, precis där hav möter längtan Fröllinge skogen Var som nära havet Bokskogen i Sperlingsholm 10 Hjärtefrågor 11

7 Kommun fullmäktige Anna-Lena Cumtell Folke Alfredsson Bertil Andersson Sherazade Belkaid Nilsson Bengt Ekberg Leif Grenlund Aida Hadzialic Rose-Marie Henriksson Claes Holmqvist 54 Hushållslärare 43 Metallarbetare 56 Elektriker/ombudsman 55 Lärare 72 Kapten 60 Vattenmätartekniker 23 Kommunråd Ingenjör Make Sigvard, dotter Anna Fru och två barn Man, två söner Särbo, barn och barnbarn Hustru och tre barn Föräldrar Barnen, Linda, Jessica, Andreas och barnbarnen Gift Trädgård, auktion, loppis, kuriosa, golf, segling, springa i naturen Positiva, naturens små under och mycket mer Hem, hus, natur, familj Solsken Musik, matlagning Ett oväntat leende Resa, läsa, koppla av framför en bra film Vårblommorna och flyttfåglarnas ankomst Hästar, jakt och golf När mår bra Mitt hus Positiva Umgänge med familj och vänner, träning, långa promenader, musik, litteratur Goda stunder med nära och kära Har många ett är golfen Att få vara frisk och känna att man behövs Bandy Barn Trygghetsfrågor, stadsutveckling, bostadsbyggande, demokratifrågor och att hela kommunen ska leva Skola, barnomsorg, utbildning, ungdomsarbetslöshet, trygghet, rättvisa, miljö, solidaritet Minskad boendesegregation öppna upp östers bostadsområden mot havet Välfärd, rättvisa, integration, trygg hemstad, ungdomsinflytande Halmstads utveckling, näringsliv, bostadsfrågor Att få vara med och forma ett samhälle för alla Välfärd, jobb, näringsliv, utbildning Att öka livskvalitén för de personer som har behov av handikapp- och äldre om sorgen i vår kommun Solidaritet Det finns många Tjuvahålan är ett Norteforsen i Skedala Frennarp där jag bor Hallingstorp, Grötvik Furuskogen Slottsmöllan Inget speciellt Oskarström Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Ante Hultin Klas Jacobsson Kristina Johansson Tord Johansson Stina Larsson Anki Lind Fredrik Luhanka Anna-Karin Malmkvist Bertil Nilsson 49 Skötare inom BUP Hustrun Pernilla, son Albin 20 år, dotter Hanna 18 år Föreningsliv, matlagning, familjens två hundar 28 Utvecklingsledare skola och utbildning, Region Halland Politik! Umgås med nära och kära, läsa och laga god mat. 38 Utredare, politisk sekreterare, nu studerande 6-årig dotter och katt Vänner, politik och yoga 54 Ombudsman Gift 2 barn Sport, politik 66 Fd postkassör Man och barn Musik, friluftsliv, segling 51 Barnskötare Make Björn, två barn, Rikard 25 och Cecilia 19 Stickning, virkning, trädgården, läsa, lyssna på talböcker och umgås med vänner 24 Juriststudent Mor och far Politik, träning samt umgås med vänner och familj 60 Arbetsförmedlare Singel Friluftsliv, litteratur, musik, politik 61 Målare Fru, ett barn med familj och tre barnbarn Kultur och natur Upplevelser när jag hjälpt någon i arbetet och den mår bättre Barn och ungdomars livsvillkor oavsett var dom bor i Halmstad God mat och gott vin. Äkta empati och medkänsla. Ett jämlikt samhälle och en kvalitativ utbildning för alla Mitt barn och solidaritet Barn, utbildning och arbete. Alla s möjligheter att uppnå de bästa stämningars längtan När nära och kära mår bra Minska klassamhället, god välfärd, allas lika värde, skatt efter förmåga När har ett gott liv Värna om de svaga i samhället När jag får umgås med trevliga och omtänksamma. Kärlek och respekt Alla s möjligheter till ett bra och utvecklande liv Bra väder och god mat men främst ett bra träningspass Social rättvisa, en bra skola och en utvecklande arbetsmarknadspolitik Alla härliga engagerade jag träffar i positiva möten Ett tryggt och jämställt samhälle, sysselsättning, välfärd, integration, hållbar utveckling När äldre byggnader bevaras och när naturen får vara orörd Att när mår bra även uppskattar det Kvibille Heagårds skafferi Lynga Åled Havet Östra stranden Galgberget, speciellt på sommaren Prins Bertils stig Lilla Skärsjön 12 Hjärtefrågor 13

8 Kommun fullmäktige Charlotte Olesen Rosén Erika Olivares Maria Persdotter Anders Rosén Ingegerd Sahlström Tony Stané Michael Svensson Åsa Tellgren Ulla Winblad 52 Vårdbiträde 3 vuxna barn, 1 barnbarn, särbo 43 Vårdbiträde Särbo 48 Socionom Sambo och tre töser 52 Fritidsledare Sambo, barn, barnbarn, bonusbarn och bonusbarnbarn 67 Fd kommunråd Barn och barnbarn 44 Ombudsman Singel 52 Ombudsman 2 vuxna barn, 1 barnbarn, särbo 35 Barnskötare Gift med Anders. Ebba 4,5 år och Ella 2,5 år 64 Leg. psykolog Singel Kultur och stickning Dans, friluftsliv, politik Att vara ute i skog och mark Fiske, sport Kulturupplevelser, matlagning, sommarbad Träning, umgås med vänner Teknik, data Mina barn, läsa och politik Läsa, följer mycket idrott, musik, umgås med vänner Mitt barnbarn Neo Kultur och demokratifrågor. Allas rätt till ett bra liv Vänliga Skapa förutsättningar för välstånd och solidaritet Solen, ödmjukhet, solidaritet Internationella frågor, sociala frågor, miljöfrågor Att min familj mår gott Arbetsmarknad o näringsliv, kultur och idrott Upplevelser tillsammans med familj och vänner Bekämpa ungdomsarbetslöshet, stätta utsatta barn och ungdomar, näringslivsfrågor, jämställdhet Till exempel min lilla katt bjuder mig ofta till skratt med hennes påhitt Tillväxtfrågor och fördelningspolitik, dessutom HEM en Skola, utbildning, ekonomi Att få vara med mina barn Att stötta de redan utsatta i samhället Omtänksamma Barn- och ungdomsfrågor, idrottsfrågor, upplevelsefrågor Svampskogen och havet Östra Stranden, Halmstads centrum Skedala skog Springbacken på Söder Svärjarehålan i sommarsol och vinterskrud Plaka. Alltid lördagsfika med vänner där. Svampskogen, havet Under mitt äppleträd i min trädgård i Getinge Klipporna vid Tylösand Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Magnus Bellmyr 25 Student Sambo Innebandy Att se barn och ungdom lyckas och utvecklas och nå sina mål Utbildningsfrågor, ungdomsfrågor, antirasism, jämlikhet Perstorpskrysset Maria Johansson 32 Undersköterska Cykla, läsa, titta på film, baka och självklart politiken Att umgås med släkt och vänner. Jag blir glad av både stort och smått hela dagarna Välfärden, skola, barnomsorg, cykelvägar, folkhälsa, genusfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, integration, sjukvård Mariann Norell 63 Socionom Make, två vuxna barn Politik, kultur, musik, natur Omtanke om andra En helhet där jämlika villkor är viktigast Kolonilotten i Frennarp Ronny Ledström 30 Maskinoperatör Mor och far Musik, styrketräning, familj, vänner och resa Att se de jag bryr mig om glada. När ett större arbete eller projekt ros i hamn Invandringspolitik, arbetsmarknadspolitik, att svenska folket ska känna stolthet över sin historia och kultur Diverse mindre stränder och Steninge verigedemokraterna Tore Liebmann 49 Vapentekniker Gift, 2 barn 18 och 22 år Jakt/fiske, amerikanska 50-tals bilar När man respekterar varandras åsikter. och vänner Invandringsfrågor, äldre omsorg, skolfrågor, polisfrågor Grötvik Mikael Westerlund verigedemokraterna 46 Livsmedelsarbetare Sambo och två barn Musik och bilar Mina barn Invandringspolitik, äldreomsorg, kriminalpolitik Grötvik, Galgberget Nils Axelsson verigedemokraterna 79 Fd VD Änkeman, 2 söner med familjer Sport och samhällspolitik Att vara tillsammans med familjen Äldreomsorg, sjukvård, skola samt åtgärda ungdomsarbetslösheten Östra Stranden Arnold Gustavsson 78 Pensionär Fru och två barn Idrott, miljö, familj När barnen och deras familjer har det bra och har hälsan Gratis bussresor för alla över 70 år. Rättvis beskattning. Nya bättre äldreboenden Skärshult Ställ din hjärtefråga Du kan själv komma till kommunfullmäktiges möte och ställa din egen kommunala hjärtefråga som du gått och funderat över. Enda kravet är att frågan ska vara av övergripande karaktär för kommunen. Gör så här: Skicka frågan med brev eller e-post. Du blir sedan kontaktad inför mötet och på allmän hetens frågestund som in leder fullmäktigemötet får du svar av en politiker. Vill du inte själv ställa frågan läser fullmäktiges ordförande upp den. Adress: Kommunfullmäktige E-post: 14 Hjärtefrågor 15

9 Kommunala nämnder Kommunfullmäktige Kommunens högst beslutande organ. Sammanträder en gång i månaden och beslutar om bland annat budget, kommunalskatt, mål, riktlinjer, taxor och planer för kommunen. Sammanträdena är öppna för allmänheten, du kan komma och gå som du vill på läktaren i kommunfullmäktiges sessionssal i Rådhuset. Presidium Ann-Charlotte Westlund (M), ordförande Inger Larsson (FP), 1:e vice ordf. Ingegerd Sahlström (S), 2:e vice ordf. Kommunstyrelsen Förbereder och beslutar om kommunövergripande politiska beslut. Samordnar, utvecklar och stödjer kommunens nämnder och bolagsstyrelser inom områdena ekonomi, personal, kansli, kvalitet, samhällsbyggnad, IT och information. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP), 1:e vice ordf. Anders Rosén (S), 2:e vice ordf. Mikaela Waltersson (M) Michael Svensson (S) Dag Hultefors (M) Ann-Charlotte Westlund (M) Kristina Johansson (S) Henrik Oretorp (C) Bertil Andersson (S) Tove Bergman (MP) Anna-Karin Malmkvist (S) Ramesh Chibba (KD) Claes Holmqvist (S) Kommunråden Det politiska arbetet i kommunen leds av fem heltidsanställda politiker, kommunråd. Du kan kontakta dem om du vill lämna åsikter om kommunens verksamhet, vill ha ett personligt möte, eller om du vill att de besöker ditt företag, din skola eller annan verksamhet. Kommunråden utgör också kris lednings nämnd vid extra ordinära händelser i kommunen. Kommunråd Henrik Oretorp (C) Carl Fredrik Graf (M) Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Hanterar frågor som översiktsplaner och detaljplaner samt den fysiska utbyggnaden i kommunen. Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M), 1:e vice ordf. Bertil Andersson (S), 2:e vice ordf. Anna-Karin Malmkvist (S) Inger Larsson (FP) Tony Stané (S) Tove Bergman (MP) Kommunstyrelsens ledningsutskott Hanterar frågor som ledning, styrning och uppföljning av planeringsdirektiven. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP), 1:e vice ordf. Anders Rosén (S), 2:e vice ordf. Mikaela Waltersson (M) Michael Svensson (S) Roger Orwén (MP) Kommunstyrelsens personalutskott Svarar för kommunens samlade arbetsgivarfunktion och personalpolitik. Ann-Charlotte Westlund (M), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordf. Jenny Axelsson (C) Claes Holmqvist (S) Ramesh Chibba (KD) Besöksadress: Rådhuset, Stora torg E-post: Barn- och ungdomsnämnden Arbetar med cirka barns och elevers lärande och utveckling. Ansvarar för kommunens största förvaltning med cirka anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, särskola, teknikskola och stödresurscentrumet Kärnhuset. Inger Larsson (FP), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordf. Christofer Lundholm (M) Ante Hultin (S) Camilla Berthilsson (M) Lenita Strandberg (S) Camilla Widepalm Heurén (C) Tommie Hägg (S) Elisabet Norin (MP) Jannike Karlsson (S) Per Carlsson (FP) Jan Berg (V) Malin Angbo (KD) Barn- och ungdomschef: Margareta Perborg Box 155 Besöksadress: Kungsgatan 25 Telefon: E-post: halmstad.se Byggnadsnämnden Ansvarar bland annat för detaljplanering, kartförsörjning, bygglov och fastighetsregistrering. Gunilla Andersson (M), ordförande Leif Grenlund (S), vice ordf Göran Blomqvist (M) Irene Lindgren (S) Christer Henriksson (C) Christer Sernemyr (S) Barbro Toftgård (MP) Rolf Askfelt (KD) Eva-Marie Larsson (S) Byggnadschef: Eva-Lena Torudd Besöksadress: Rådhuset, Stora torg Telefon: E-post: Fastighetsnämnden Ansvarar bland annat för kommunens fastigheter, byggproduktion och anpassning av bostäder. Johan Rydén (M), ordförande Bertil Andersson (S), vice ordf. Ola Johnsson (M) Carin Söderberg (S) Björn Petersen (MP) Urban Landström (S) Magnus Hedman (KD) Fastighetschef: Rikard Ahlgren (tf) Besöksadress: Rådhuset, Stora torg e-post: Hemvårdsnämnden Ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Ann-Charlotte Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S), vice ordf. Bengt Kjellgren (M) Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Sven Jägervall (FP) Irene Bergman (MP) Jan Claesson (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Cathrin Ljungberg (S) Hemvårdschef: Lisbet Svensson Box Halmstad Besöksadress: Södra vägen 5 E-post: Kulturnämnden Ansvarar för verksamheter som folkbibliotek, fritidsgårdar, konst- och kulturverksamhet. Beslutar om stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsument- budget-, energi- och klimatrådgivning. Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S), vice ordf. Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner (MP) Richard Kompass (S) Kulturchef: Sigge Ohlsson Box Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 E-post: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Arbetar med tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med syfte att minska negativ påverkan på och miljö och bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Lars Püss (M), ordförande Peter Nofors (S), vice ordf. Lars-Erik Blank (M) Nahed Abdul Hamid (S) Lennart Nilsson (C) Folke Alfredsson (S) Catrin Isaksson (MP) Annette Nordén (KD) Gunn Biller (S) Miljö- och hälsoskyddschef: Ingegerd Andersson Besöksadress: Rådhuset, Stora torg E-post: Räddningsnämnden Ansvarar för räddningstjänsten för att hindra eller begränsa skador för och samhälle, egendom och miljö. Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S), vice ordf. Monica Björnehammar (M) Anna Carlsson (S) Roy Aronsson (FP) Bo Johansson (S) Fredrik Müntzing (KD) Räddningschef: Hans Ekberg Kristinehedsvägen Halmstad Telefon: E-post: Servicenämnden Har uppgiften att med sina tjänster stödja andra kommunala verksamheter. Huvudområdena är städning, måltider, IT-tjänster, layout/tryckeri, internpost, telefonväxel, uthyrning av fordon samt varudistribution. Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S), vice ordf. Carina Persson (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicechef: Roger Weman Besöksadress: Torsgatan 1 E-post: Socialnämnden Ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionshinder eller någon form av beroende. Nämnden har även förebyggande och uppsökande arbete. Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S), vice ordf. Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S) Tomas Green (FP) 16 Hjärtefrågor 17

10 Kommunala nämnder Åsa Tellgren (S) Jimmie Tschander (C) Svein Henriksen (MP) Huseyin-Mirza Karagöz (S) Eliseba Kardemark (KD) Anna-Greta Bengtsson (S) Socialchef: Hans-Jörgen Wahlhed Box Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 12 E-post: Teknik- och fritidsnämnden Utvecklar och underhåller kommunens gator, parkeringar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar samt dricksvatten- och avloppsreningsanläggningar. Stödjer också föreningsverksamheten och olika intressegrupper. Jennie Johansson (MP), ordförande Anki Lind (S), vice ordf. Sven Palmkvist (M) Christer Bergdahl (S) Magnus Uvenfeldt (M) Erika Olivares (S) Per Johansson (C) Magnus Hedman (KD) Ola Nilsson (MP) Stefan Bengtsson (S) Stina Larsson (S) Teknik- och fritidschef: Torsten Rosenqvist Box Halmstad Besöksadress: Stationsgatan 48 A E-post: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansvarar bland annat för gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar, vuxenutbildning samt svenska för invandrare (SFI). Svarar för individuell och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning, uppdragsutbildning, daglig verksamhet för funktionshindrade och kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser. Andra uppdrag är bland annat mottagning och introduktion av flyktingar, tolkförmedling och ekonomiskt bistånd. Dag Hultefors (M), ordförande Michael Svensson (S) Hans Lundgren (M) Fatma Hergül (S) Houda Axelsson (M) Bengt Björkman (S) Ewy Henriksson (C) Håkan Ramsén (FP) Anne Bergman (S) Kristoffer Johansson (FP) Gun-Britt Löfdahl (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Fredrik Luhanka (S) Utbildnings- och arbetsmarknadschef: Annika Vannerberg Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Telefon: E-post: Valnämnden Ansvarar för kommunens uppgifter vid val till riksdag, landsting och kommun, EU-parlamentet samt genomförande av folkomröstning. Bertil Alhult (KD), ordförande Ante Hultin (S), vice ordf. Anders Eriksson (M) Ulla-Britt Johansson (S) Emelie Lindell (M) Bernt- Olof Bengtsson (S) Bertil Nilsson (FP) KONTAKT E-post: Samverkansnämnder Pensionärsrådet I det kommunala pensionärsrådet möts företrädare för kommunen och pensionärsorganisationerna. Rådet är remissinstans för frågor kring äldre. Henrik Oretorp (C), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Lennart Germundsson (M) Bertil Andersson (S) Ramesh Chibba (KD) Handikapprådet Är remissinstans i frågor som gäller funktionshinder. Företrädare för de politiska partierna och handikapporganisationerna ingår i rådet. Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Nämnden för Laholmsbuktens VA Ansvarar för allmän vatten- och avloppsförsörjning i Laholms och Halmstads kommun. Lena Olofsdotter (C) (Laholm), ordförande Sven Palmkvist (M), 1:e vice ordf. Bertil Andersson (S), 2:e vice ordf. Jennie Johansson (MP) Magnus Johansson (S) (Laholm) VA-chef: Lennart Lorick Box Halmstad Besöksadress: Stationsgatan 48A Telefon: E-post: halmstad.se Övrigt Kommunrevisionen Medborgarnas och kommunfullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Granskar om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har uppfyllt sina uppdrag. Rose-Marie Edlund (S), ordförande Hasse Persson (KD), vice ordf. Birgitta Larsson (S) Thomas Arnström (M) Leif Lundvall (S) Göran Thorzén (M) Göran Göransson (FP) E-post: Kommunala bolag Halmstads Rådhus AB Moderbolag för kommunens olika bolag med ansvar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S), vice ordf. Mikaela Waltersson (M) Suzanne Åkerlund (FP) Michael Svensson (S) Tove Bergman (MP) VD: Fredrik Geijer Besöksadress: Rådhuset, Stora torg E-post: Halmstads Energi och Miljö AB Förser Halmstad med el, fjärrvärme, fjärrkyla samt tar hand om avfall. Roger Orwén (MP), ordförande Tony Stané (S), vice ordf. Carl Gustaf Nilsson (M) Amela Kara (S) Carina Persson (M) Lennart Persson (S) Alf Andersson (C) VD: Bo Eliasson Westerbergs gata Halmstad Telefon: E-post: Halmstads Energi och Miljö Nät AB Äger och driver el distributionsnät inom kommunen. Lars-Olof Nilsson (KD), ordförande Ulla-Britt Johansson (S), vice ordf. Hampus Ekman (M) Halmstads Fastighets AB Bostadsföretag som med hyresrätter och 300 lokaler är den största aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Kjell Helgesson (C), ordförande Bengt Ekberg (S), vice ordf. Carl-Johan Berthilsson (M) Maria Persdotter (S) Ann-Charlott Svensson (M) Lars El Hayek (S) Anna-Lena Cumtell (KD) VD: Terje Johansson Box Halmstad Besöksadress: Fredrik Ströms gata 6 Telefon: E-post: Halmstads Flygplats AB Äger och driver flygplatsen Halmstad City Air port. Johan von Sydow (M), ordförande Elisabeth Haglund, vice ordf. Catharina Rydberg Lilja Ali Matbouei (S) Thomas Gränsman Thomas Larsson VD: Magnus Edman Halmstads Flygplats Halmstad Telefon: E-post: Halmstads Hamn och Stuveri AB Regionens logistikcentrum som hanterar 2,2 miljoner ton gods per år till och från fartyg, bil och järnväg samt sköter magasinering och spedition av kundernas gods. Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Solweig Hagselius (S), vice ordf. Lars-Anders Rothman (M) Robert Bajo (S) Ola Nilsson (MP) Anna-Lena Magnusson (S) Sigvard Cumtell (KD) VD: Björn Nilsson Box Halmstad Besöksadress: Sibiriegatan Telefon: E-post: Halmstad IT-nät AB Driver Halmstads Stadsnät, en öppen lokal infrastruktur för datakommunikation. Linda Kruse (M), ordförande Imre Gulyas Jr (S), vice ordf. Patrik Inerup (M) Birgitta Svensson (S) Gunn-Britt Friselius (C) Lennart Persson (S) Timmy Brolin (MP) VD: Eric Ericsson Box Halmstad Besöksadress: Strandgatan 12 Telefon: E-post: Halmstads Näringslivs AB Arbetar med service, rådgivning, utvecklingsprojekt, förmedlar kontakter och marknadsför Halmstad som en attraktiv etableringsort. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Elisabeth Haglund, vice ordf. Anders Rosén (S) Fatima Svanå (FP) Ramesh Chibba (KD) Henrik Ohlsson Göran Svensson Peter Ågren VD: Anders Ekblom Köpmansgatan Halmstad Telefon: E-post: Halmstad & Co Utvecklar Halmstad som besöks-, mötesoch evenemangsstad. Driver Turistbyrån och Halmstads Teater samt sköter marknads föringen av Halmstad Arena. Magnus Ackerot (M), ordförande Ulla Winblad (S), vice ordf. Cecilia Resare (M) Michael Melin (S) Björn Molin (FP) Ingegerd Sahlström (S) Denana Tuzinovic (MP) VD: Johan F Lundberg Box Halmstad Besöksadress: Lilla torg Telefon: E-post: AB Industristaden Äger och förvaltar parkeringsanläggningar och fastig heter för näringsverksamhet. Johan Rydén (M), ordförande Bertil Andersson (S), vice ordf. Magnus Hedman (KD VD: Fredrik Ottosson Telefon: Hjärtefrågor 19

11 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Visste du att... Halmstads kommun hade vid årsskiftet in vånare är födda utomlands i 136 olika länder (FN har 192 medlemsländer) bostäder finns i kommunen, en fjärde del av dem hyreslägenheter. Närmare bo städer har byggts sedan år kommunens verksamhet kostade förra året sex miljarder kronor att driva, eller kronor per Halmstadbo. En tredjedel betalades med avgifter av dem som använde tjänsterna, två tredjedelar genom skatteintäkter. en plats i förskolan kostar drygt kronor om året kronor är kostnaden för varje elev i grund skolan och kronor är kostnaden per gymnasieelev. Halmstads tio bibliotek varav ett är rulllande har nästan en miljon besökare årligen. De lånade tillsammans böcker och andra medier förra året. Fastighetskontoret sköter drift och underhåll i kommu nala lokaler, allt från rådhus och arenahall till för skolor och gruppbostäder. Den sammanlagda ytan är hela kvadratmeter, ungefär lika stor som trerums lägenheter. 820 kilometer kommunala ledningar (lika långt som till Sundsvall) leder vattnet till våra vatten kranar. Halmstadborna har nästan 15 miljoner kvadrat meter parker och naturparker, som Galgberget, att koppla av i 160 kvadrat meter till var och en om alla gick dit samtidigt. 173 föreningar driver verksamhet som ger rätt till kommunalt föreningsstöd. 70 procent av dem har idrott på programmet. Kommunala idrotts hallar, fotbollsplaner med mera hyrs ut gratis, nolltaxa, timmar om året för föreningarnas barnoch ungdomsverksamhet kunder är anslutna till trygghetslarm. I genom - snitt tar larmcentralen emot 266 larm per dygn. kommunen ansvar för 80 mil gator och vägar samt 20 mil gång- och cykelbanor. tre fjärdedelar av kommunens cirka anställda har yrken inom vård, skola eller omsorg barn är inskrivna i någon av de 108 för skolorna, varav 25 är fris tående. 750 personer arbetar ideellt inom äldrevården, 150 av dem på Alla Hjärtans Hus. Varje dag lagas måltider till kommunens skolor, servicehus och äldreboenden. i Halmstad finns det 850 platser på 17 äldreboenden och 400 lägen heter i elva servicehus. Nästan Halmstad bor är 75 år eller äldre och 19 av dem har firat sin hundra årsdag! i 38 grundskolor, varav tre fristående, undervisas elever. I kommunen finns 21 stora idrottshallar och 25 gymna stiksalar. Av de 89 fotbollsplanerna driver och sköter kommunen 52. Tennisspelare har 55 fria banor att tillgå och boulespelarna 25 grusplaner att kasta kloten på lampor lyser upp gator, vägar, parker och andra platser i Halmstads offentliga rum. Halmstads kommun,,

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-05-20 m Plats och tid: Beslutande: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40 Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN Antaget av kommunstyrelsen 2013-02-26, KS 59 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN NÄRINGSLIV BOENDE UPPVÄXT IDENTITET ARBETSGRUPP Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET

FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET Antaget av kommunstyrelsen 2013-09-03, KS 231 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET MÖTESPLATSER, SKOLA OCH FRITID BOENDE OCH KOMMUNIKATIONER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14 Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 24 februari 2015, 11 Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Pensionärsrådet 2011-10-14. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45. Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson

Pensionärsrådet 2011-10-14. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45. Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson För SPF Lena Nordström,

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-09-03 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-09-03 1(15) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-09-03 1(15) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 13:15-16:30

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-23

Socialnämnden 2014-10-23 Socialnämnden 2014-10-23 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer