Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15"

Transkript

1 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15

2 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor presenteras de 71 förtroendevalda som utgör Halmstads kommunfullmäktige under den just inledda fyraåriga mandatperioden. Det är denna församling som har det inte 20 sidor kommunal InformatIon mars 2011 Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Stora beslut som påverkar din vardag Hit går våra skattepengar sidan 6 Halmstad Fullmäktige i närbild sidan 8-15 helt enkla uppdraget att göra prioriteringar na som påverkar Halmstadbornas vardag. Det handlar om verksamhet inom skola, omsorg och annan service. Det handlar om prioriteringar av investeringar inom idrott och kultur, skolor och äldreboende. Och vi vet att beslut ska fattas i stora frågor om den framtida inriktningen för Halmstad. Här några exempel: Den fördjupade översikts planen för staden ger rikt linjer för hur staden ska utvecklas med sikte ställt 20 år framåt. Samma tidshorisont har handlingsprogram för hållbara transporter, med fokus på kommunikationer som är mer resurseffektiva och miljöanpassade, med utbyggda cykelstråk och förbättrad busstrafik. Slutligen tar översiktsplanen för kommunen ett helhetsgrepp på markanvändning i hela kommunen med sikte på beslut De förtroendevalda strävar efter att fullgöra sina uppdrag på bästa sätt. En bra dialog med Halmstadborna är av avgörande betydelse för att lyckas. Så tveka inte för att höra av dig till din politiker med dina åsikter. Carl Fredrik Graf Kommunstyrelsens ordförande Denna informationstidning ges ut av Halmstads kommun och distribueras till samtliga hushåll. Ansvarig utgivare: Fredrik Geijer, stadskontoret. Projektledning: Carina Johnsson. Anders Rosén (S) Carl Fredrik Graf (M) 2006 gjorde Carl Fredrik Graf (M) comeback i kommunpolitiken. Som kommun styrelsens ordförande ledde han Alliansen, de fyra borgerliga partierna med stöd av Pensionärspartiet. Denna mandatperiod leder han Femklövern som utgör Socialdemokraterna är med 26 mandat det största partiet i kommunfullmäktige. Anders Rosén (S) gör nu sin andra period som kommunråd i oppo sition. Men den rollen betyder inte att vi är utan inflytande. I fullmäktige och nämnder driver vi vår linje, säger Anders. Intresset för Halmstad är genuint hos Anders, som varit politiskt aktiv i över 30 år. Utveckling för staden vilar på bra samspel mellan kommunen, högskolan och näringslivet. Ett utökat samarbete mellan de parterna är avgörande för att bland annat ge våra ungdomar bra utbildningar som leder till kvalificerade jobb. Innan Anders blev heltidspolitiker var han barn- och ungdomsnämndens Andra perioden än mer utmanande ordförande och intresset för utbildningsfrågor och Halmstads vision som kunskapsstad lever vidare. För att lyckas med det arbetet krävs bra samarbete med hög skolan och näringslivet, med till exempel Science Park, där nya företags idéer från Högskolan utvecklas. Men kommunen kan själv betona sin inställning. Moderniseringen som stundar för Kattegattskolan och certifieringen av Teknikcollege är sådana insatser. Det är bra att vi får etableringar som AJ Produkter, Biltema och Servera men dagens industri har också tekniskt kvalificerade arbeten med goda framtidsutsikter. Samtidigt har det varit svårt att locka elever till vissa yrkesinriktade gymnasieprogram, säger Anders. Genom utbyggd infrastruktur har kommunen också möjlighet att ge kommunstyrelsens ordförande och facit för Halmstad är flera år med stora investeringar men också goda bokslut. De har sockrats av att många fastig hetsägare friköpt sina tomträtter. Så kommer det inte att fortsätta och det kräver ekonomisk återhållsamhet framöver, poängterar Carl Fredrik Graf. Femklövern går in i mandatperioden med god ordning på finanserna och har ett ansvar för att det ska se likadant ut också om fyra år, resonerar han. Samtidigt väntar stora satsningar: Infrastruktur. Första etappen av Halmstads nya resecentrum byggs nu där den regionala buss trafiken samlas. I det fullt utbyggda centret har också tåg och lokalbussar samordnats. Viktiga ställningstaganden ligger framför oss om hamnen, tillfarter Bygg bort barriärerna mot havet Produktion: Text-Media i Halland AB, Lars Andersson/Monica Forsberg. Foto: Sara Ebeling, Isabella Enbågen, Patrik Leonardsson, Jesper Petersson och Martina Thalwitzer. Tryck: Halmstad Tryckeri. det parlamentariska underlaget för kommunalpolitiken i Halmstad. Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans 37 av de 71 platserna i fullmäktige. Och Carl Fredrik Graf är fylld av entusiasm för vad som väntar. Den här andra perioden kommer att bli än mer utmanande och stimulerande än den första, förutspår han fler Halmstadbor än för fyra år sedan talar sitt tydliga språk om en kommun i full utveckling. Vi har en stadig tillväxt som ger bra förutsättningar men som också ställer krav på kommunala satsningar. Vi ska växa som regionalt centrum och nu när Region Halland har bildats ska vi spela en aktiv roll för bra samverkan mellan de halländska kommunerna, säger Carl Fredrik. Ekonomin är ett huvudansvar för näringslivet bästa förutsättningar. Hamnens utveckling och anslutning till vägar och järnväg står högt på Socialdemokraternas agenda. Det sammanfaller också med en fråga som Anders Rosén värnar om: utvecklingen av Öster. Lika mycket som vi vill vända centrum mot Nissan ska vi vända Öster mot havet, anser S-politikern. För bakom trafikbarriärerna Laholmsvägen och Västkustbanan breder Östra stranden ut sig. Från Andersberg är det lika nära till havet som i Frösakull. Det går att göra hindren mindre störande så du trafiksäkert och enkelt kan ta dig till stranden. Det finns förslag på en lösning med en grön korridor genom stadsdelarna från Arenahallen till Östra stranden. Vilken härlig vision att jobba för, tycker Anders, själv uppväxt på Öster. Med Arenahallen och Högskolan som knutpunkter kan hela Öster utvecklas. Fler arbetsplatser, fler bostäder i olika upplåtelseformer, fler anledningar för alla Halmstadbor att åka till Öster. Det ska vi arbeta för och det gynnar hela kommunen, säger Anders Rosén. från E6 till industriområden och hamn, samt järnväg för godstransporter Nya och moderniserade skolor, som Kattegatt, Steninge, Enslöv. Fortsatt utbyggnad av äldreboenden, förskolor och gruppbostäder. Dessutom finns det många önskemål om fler lokaler inom idrott och kultur. Arenahallen är en lyckad storsatsning med det finns många önskemål om lokala hallar. Att upprätthålla kvaliteten i verksamheten som omsorg och undervisning är en annan ständigt aktuell fråga. Våra skolor ligger över rikssnittet i de nationella mätningarna men vi vill nå längre. Bra utbildningar ger bättre förutsättningar för framtida jobb och minskad risk att hamna i utanförskap, säger Carl Fredrik Graf. Med sikte på topp 10 Halmstads kommun har genom en förnuftig ekonomisk förvaltning och planering skapat mycket goda levnadsförhållanden och service nivåer för kommunens invånare. Grunden för utvecklingen har varit det politiska arbetet där mod, förutseende och omtanke har tagit sats utifrån Vision 2020 och skapat en kommun att vara stolt över. I den kommunala serviceorganisationen arbetar cirka medarbetare som utför ett fantastiskt gott arbete. Men det är inte alltid som vi når den kvalitativa nivå vi vill ha och det är inte alltid vi har den kostnadsmed vetenhet som fordras! För att vi ska bli ännu bättre har vi nu siktet inställt på att bli en av landets högst rankade kommuner när det gäller kostnader och kvalitativa nivåer. Halmstad börjar under våren 2011 ett kvalitets- och förbättringsarbete som ska leda till att vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet. Målet är att Halmstads kommun etablerar sig som en av de tio högst rankade kommunerna inom samtliga serviceområden till år 2020! I vårt kvalitetsarbete är du som kommuninvånare, brukare, kund eller besökare viktig och därför vill vi engagera och rådfråga dig. Våra duktiga medarbetare kommer av den anleningen regelbundet att fråga hur du upplever och bedömer den kvalitet som vi levererar i våra olika verksamheter. Jag är stolt över att vara Halmstadbo och att få leda den kommunala organisationen. Jag hoppas att du också är stolt över din kommun och att vi tillsammans kan bidra till att vi blir landets bästa boende-, upp levelse- och utbildningskommun. 2 Hjärtefrågor 3 Fredrik Geijer Kommunchef

3 Suzanne Åkerlund (FP) Hon är kunskapsstadens egen skolminister Sverige satsar mest på skolan av länderna i Europa. Nu ligger fokus på att den också ska bli den bästa. Kommunrådet Suzanne Åkerlund (FP) är skolminister i kommunen där kunskapsstaden är ett av tre visionsmål. Det uträttas dagliga stordåd i Halmstads 38 grundskolor, fyra gymnasieskolor och i friskolorna för ungdomar. Det är Suzanne den första att intyga, men hon vill mera. I tre år var FP-politikern ledamot i barn- och ungdomsnämnden innan hon efterträdde Bertil Nilsson som kommunråd. Denna mandatperiod har Femklöverns tre kommunråd gjort en arbetsfördelning. Carl Fredrik Graf (M) är ordförande i kommunstyrelsens ledningsutskott och Henrik Oretorp (C) leder samhällsbyggnads utskottet. Jag har inget sådant ordförande skap, i stället ska jag särskilt följa verksamheten i barn- och ungdomsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Det ska ske i nära samverkan med nämnderna, särskilt deras ordförande Inger Larsson och Dag Hultefors. Att förändra stora verksamheter tar tid, mycket tid. Men med det metodiska arbete som regeringen driver nationellt sedan fyra år, och vi lokalt, ska vi kunna börja se resultat i form av en bättre skola när den här mandatperioden är över, lovar Suzanne, och mer pengar är inte den viktigaste medicinen. Nationella mätningar visar att vi har en relativt stor skolpeng till Halmstads gymnasieskolor. För grundskolan är nivån jämförbar med andra kommuner men det kan behövas en del speciella utvecklingspengar, säger hon. Målet är att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till bra skolor. Suzanne har sett en utveckling för grundskolan där man har bra grepp om ekonomioch personalfrågor, men där arbete återstår med utveckling av uppdraget. Lärarna är de klart viktigaste perso- Henrik Oretorp (C) Vår hemstad utvecklas. Halmstad har växtkraft och många vill dela vår fantastiska boendemiljö, säger Henrik Oretorp (C). Nu har han en central politisk position för hur den utvecklingen ska ske. Sedan årsskiftet är Henrik kommunråd och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Intresset för miljöfrågor förde Henrik in i ungdomspolitiken. Med bland annat åtta års erfarenhet som vice ord- En upplevelsestad hela året runt En ny generation politiker ska sätta sin profil på Halmstadpolitiken den nya mandat perioden. 24 år gammal gör Aida Hadzialic entré som kommunråd för Social demokraterna. En upp levelsestad året runt det är vad hon vill se av Halmstad. Jag hör gymnasisterna säga Vi hänger på bibblan och det gör mig stolt och glad. Biblioteket har blivit en samlingspunkt för alla åldrar och ett av de stora inslagen som gör Halmstad till en aktiv, levande stad, säger Aida, som just hann bli klar med sin juristexamen innan politiken kallade henne. Visst råder viss politisk konsensus men när det kommer till hur vi ska möta problemen kring saker som välfärd och arbetslöshet blir den politiska skalan ofta tydlig, tycker hon. Näringsliv och välfärd är viktiga frågor för Aida och Halmstad som nerna i unga s utveckling och hon sätter stor tilltro till deras yrkeskunskaper. Hon trycker också på vikten av kompetenta skolledare för en bra skola. För förskolan efterlyser kommunrådet mer nisch och profil i det pedagogiska arbetet. Till exempel som för skolan Graniten på Nyhem som nyligen vann den svenska etwinning-tävlingen för sitt sätt att använda digital teknik. Suzanne Åkerlund är också stolt över kommunens satsning på teknik och tjejer. Där finns nu hela kedjan från Teknikförskolan via KomTek och Teknik collage fram till högskolan. Hemstad med stor växtkraft besöksmål är något som hon tror på. Vi står redan på prispallen i undersökningar av vilka orter som har störst sommarstämpel, men vi kan bättre: Halmstad ska vara ett starkt varumärke som besöksmål. Besökare ska känna: Här skulle jag vilja jobba eller studera, och det gör det viktigt att ha en ung profil. Varje besökare bidrar till vår lokala ekonomi och välfärd. En föreställning på Teatern, när den snart öppnar igen, en konsert på Arenan, HBK och Drott. Året om kan vi ha evenemang som attra herar. Och stödjer vi vår lokala kultur stödjer vi också entreprenörs anda. Men upplevelse är också en nybyggd skateboardpark, ett Nolltrefem som fångar ungdomarnas intresse och ett vitalt föreningsliv som stöds av kommunala aktivitetsbidrag. Att locka ungdomar till våra idrottsföreningar är också ett trygghetsarbete. Själv laddar hon gärna batterierna med långpromenader längs havet. Att enkelt kunna växla mellan naturupplevelser och en kväll med vänner, musik och en trevlig restaurang, det är en av sakerna som gör Halmstad så fantastiskt, tycker Aida. förande i barn- och utbildningsnämnden har han nu tagit över Centerpartiets kommun rådspost efter Gunnel Bengtsson. En förmån att få arbeta med politik på heltid, tycker han. Kunskaperna från arbetet som affärs chef på NCC Halland tar Henrik med sig in i politiken. Samhällsbyggnadsutskottet behandlar de stora frågorna om kommunens utveckling med boende, miljö och energi samt resor och trafik. I en kommun som växer med omkring invånare om året behövs nya bostäder årligen. Kommunen är väl förberedd. Vi har detaljplaner för omkring nya bostäder och inom en snar framtid för Fler invånare skapar underlag för en bättre service i hela kommunen. Vi vet att många väljer livsplats för sig och sin familj på grund av arbete och kommunikationer, men i ökande omfattning påverkar natur, miljö och barnomsorg valet. Vår hemstad ligger bra till för logistiska lösningar. De behöver utvecklas, men här finns en stor potential. I juni är den senaste kommunala infrastruktursatsningen klar: första etappen i ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen där landsbygdsbussarna får sin nya knutpunkt. Dels förbättrar det kommunikationerna för de mindre tätorterna, dels för dem som bor och arbetar på Öster. För Öster är ambitionen att det de kommande åren ska växa fram bostäder som kompletterar de dominerande hyresrätterna. Vi drar nu igång arbetet med en ny översiktplan för hela Halmstads kommun. Där är det av yttersta vikt att vi får en bra medborgardialog, för att göra planen så bra som möjligt. Jag vill verkligen uppmana alla att ta vara på denna möjlighet att påverka hur Halmstads kommun fysiskt ska ut vecklas i framtiden, säger Henrik Oretorp. Viktiga händelser i år Barn och utbildning Den nya skollagen träder i kraft 1 juli Reviderade läroplaner för förskolan och grundskolan/grundsär samt tillhörande kursplaner med nya kunskapskrav träder i kraft 1 juli Ny gymnasieskola träder i kraft 1 juli Bygga och bo Påbörja ny kommunomfattande översiktsplan, anta nytt bostadsförsörjningsprogram samt färdigställa fördjupad översiktsplan för staden Utbyggnad av bostäder på Sofieberg och verksamheter i Kårarp Påbörja EU-projektet Sociala aspekter och medborgardialog, SMS, för att ge invånarna bättre möjligheter att påverka stadsbyggandet Demokrati och dialog Medborgarceremoni, 24 oktober Words Knockout politiker och ungdomar träffas för dialog om samhällsfrågor Utveckla kommunens webb och kommunikation med invånarna Näringsliv och arbetsmarknad Sommarkraft projekt kring feriearbete, Ungdomskraft projekt kring insatser för arbetslösa ungdomar Tillväxtdagen, 17 mars Entreprenörsskolan, hösten Miljö och energi Energismartkampanjen, som avslutas med Earth Hour, 26 mars Satsningar på solenergi Lågenergihussatsningar. HFAB:s miljonprogramshus på Maratonvägen 36 energieffektiviseras Omsorg och stöd Clavis projekt för att stödja ungdomar med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning SkolFam/UngFam projekt för att stödja familjehemsplacerade barn och unga Anhörigstöd och frivilligarbete fortsatt satsning på uppsökande hembesök, utvecklingsarbete inom växelvård och avlösning Resor och trafik Ny regionbussterminal, första etappen av resecentrum, klar i juni Gång- och cykeltunnel Skedalahed samt gång- och cykelväg utmed Kappgatan Upprustning av Brogatan och Stor gatan Trygghet, säkerhet och folkhälsa Samverkansavtal mellan Halmstads kommun och Polismyndigheten i Halland Projekt inom ökade livschanser för unga everkstan i skolan projekt i Oskarström och Skolområde norr Uppleva och göra SM-veckan, 27 juni-3 juli Internationella gatuteaterfestivalen, 30 juli-2 augusti The Tall Ships Races, 5-8 augusti 4 Hjärtefrågor 5

4 Hit går våra skattepengar Så här är Halmstads kommun organiserad Var kommer pengarna ifrån? Kommunstyrelsen Kommunchefen 14% 63% Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsutskottet ledningsutskottet Stadskontoret 23% KOMMUnfUllMÄKtige Personalutskottet Verksamhetsberedningen Samhällsbyggnadskontoret Grundskola/barnomsorg 32,8% Övrigt: Äldreomsorg 22,4 % Räddningstjänst 1,6% Ekonomiskt bistånd 1,5% Vuxenutbildning/Uppdragsutbildning 1,3% Byggnadskontor/Miljö- och hälsa 0,4% Mandatfördelning I FULLMÄKTIGE Social omsorg/ personlig assistans 12,6% Gymnasieskola 9,6% Gator, parker, idrott/va-verksamhet 6% Miljoner till investeringar Halmstads kommun gör årligen större investeringar utöver ordinarie driftverksamhet. 362 miljoner kronor är avsatta för Erfaren heten säger att förändringar och förseningar gör att allt inte kommer att genomföras enligt planen. Här är ett axplock. Siffror inom parentes är den totala investeringen över flera år. miljoner kronor Boende missbruksberoende (totalt 38) 10 Boende psykiskt funktionshindrade (totalt 20) 5 Gruppbostäder funktionshindrade 26 Förskolor 35 Hallägraskolan (totalt 120) 31 Enslövsskolan (totalt 75) 5 Kattegattgymnasiet (totalt 150) 5 Centrumförnyelse 6 Gång-/cykeltunnel Skedala IP 8 Resecentrum etapp 1 21 Fordonsgasanläggning 20 Laholmsvägen förbättring (totalt 30) 10 Majoritet Övrigt 4,8% Arbetsliv 2,9% Kollektivtrafik/ färdtjänst 1,8% Kultur 2,6% Fastighetsförvaltning 1,9% Kommungemensam verksamhet 2,5% skatteintäkter Avgifter, ersättningar, övriga bidrag mm Generella statsbidrag Hur används pengarna? 32% 5% Opposition 4% 3% Arbetskraft 55% Material, tjänster, lokaler mm Pensionskostnader Avskrivningar Bidrag och transfereringar verigedemokraterna Kommunstyrelsen Halmstads rådhus ab Halmstads energi och miljö ab Halmstads fastighets ab Halmstads flygplats ab Halmstads Hamn och stuveri ab Halmstad It-nät ab Halmstads näringslivs ab Halmstad & Co ab ab Industristaden delägda bolag ab Hallands konstmuseum ab Hallandstrafiken HallWan ab Samverkansnämnder Hjälpmedelsnämnden laholmsbuktens Va-nämnd patientnämnden Barn-och ungdomsnämnden Byggnadsnämnden fastighetsnämnden Hemvårdsnämnden Krisledningsnämnden Kulturnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden räddningsnämnden Servicenämnden Socialnämnden teknik- och fritidsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Valnämnden Överförmyndare Barn- och ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Stadskontoret Kulturförvaltningen Mijö- och hälsoskyddskontoret räddningstjänsten Servicekontoret Socialförvaltningen teknik- och fritids - förvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Överförmyndarkansli (ingår i stadskontoret) 6 Hjärtefrågor 7

5 Kommun fullmäktige Magnus Ackerot Gunilla Andersson Houda Axelsson Carl-Johan Bertilsson Lars-Erik Blank Lena Ekman Lennart Eriksson Carl Fredrik Graf Dag Hultefors 54 Yrkeslärare, egen företagare Fru, en dotter och en bonusson (tonåringar) 67 Företagare Make och 2 vuxna barn 32 Lärare Make och son 4 år 42 Småföretagare Camilla, tvillinggossarna Carl och Sebastian 61 Officer 69 Adjunkt Make och son 68 Fd officer Hustru, 2 vuxna barn och 2 barnbarn 51 Kommunråd Alexander, son 56 Länsveterinär Fru och 2 utflugna söner Golf, alpin skidåkning, politik, vänner, fixa med huset Natur, skogsbruk och jakt Dans, teater, resor och litteratur Resa, familj, båtliv och företagande Golf, läsa, dans, data Resor, golf, kulturupplevelser av olika slag Resor, sport i allmänhet och hundsport i synnerhet Motion, träning, friluftsliv Samhällsfrågor, politik, träning, uteliv, hus och hem Vänner och en bra film Valfrihet, att påverka, entreprenörskap, turism, social välfärd, boende, utbildning Positiv omgivning Att möjliggöra varierade boendeformer som alla kan trivas med Min familj och positiva Integration och skola, att öka gemenskapen i sam hället och höja kvaliten i vår skola Positiva som ser möjligheter Tron på människans förmåga att skapa en tillvaro genom ansvar, utveckling och engagemang Många saker. En golfrunda med kompisarna, dansa, en trevlig bok Vidare utveckla Halmstad till en ännu bättre plats att leva, arbeta och besöka Min familj och goda vänner Kulturfrågor av alla slag Umgås med familj, vänner och bekanta Valfrihet, skola, vård, omsorg, infrastruktur, räddningstjänsten, låg skatt, samarbete Goda möten med Ambitionen att utveckla Halmstad på ett ekonomiskt, mänskligt och hållbart vis Att mina söner är nöjda med sina liv Arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, regional utveckling och sam verkan, integration, vård, omsorg Tylösand och Frösakull Hemmet och stranden Biblioteket och västra stranden Utsiktsplatsen på Galgberget Golfbanan Mjellby Konstmuseum Haverdal och dess strand Nya naturreservatet Biskops torp i Kvibille Halmstads centrum med Stadsbiblioteket Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Patrik Inerup Bengt Kjellgren Linda Kruse Johan Lindell Christofer Lundholm Carina Persson Lars Püss Johan Rydén Ann-Charlotte Svensson 43 Civilingenjör Mamma, pappa, bror, brorson och svägerska Distriktscontroller Man och en son på 2 år 24 Kock Gift med Emelie, har tillsammans hunden Muffins 24 student mor 47 Enhetschef Caroline 26, Andreas 24 och Joakim Civilekonom Fru och 2 barn 63 Överste Inga-Lena, tre barn och tre barnbarn 51 Arbetsförmedlare Sambo med Ralf och westin Albin Fotboll, amerikansk fotboll, litteratur, film, musik och samhällsutveckling Resa, umgås med familj och vänner. Matlagning och bakning Matlagning, politik, historia, mina vänner och min familj läser mycket böcker om historia, mina hundar, umgås med vänner Träna, promenera, läsa, umgås med vänner och familj Umgås med familj och vänner när väl politiken tillåter det Jakt, hundar, sommarställe på Öland, familjen, fiske Trädgård/odling, matlagning och politik Sol och värme kombinerat med en god bok Utbildning, näringslivs frågor och hållbar utveckling av samhället När min son slår armarna om min hals, ger mig en puss och säger MIN mamma Större valfrihet till individen. Säker och hållbar infrastruktur som utvecklas Att få spendera tid med nära och kära. Vara ute i naturen och givetvis politiken Halland och Halmstads utveckling och framgång. Invånarnas frihet och självbestämmande Mina hundar Att varje människa får styra och råda över sitt liv Solen, havet, barnen Kommunikation, service, strategisk och hållbar utveckling Solsken! Att halmstadborna ska få så mycket som möjligt för sina skattepengar Ett skratt och en kram Ödmjukhet inför medborgarna. Sund användning av våra resurser När mina nära och kära mår bra God vård och omsorg om våra äldre Haverdal Sagoängen på Galgberget Galgberget, en underbart vacker och lugn plats Hagön på sommaren när solen går ner på kvällen Restaurang Salt, Galgberget, stranden i Frösakull Skälvik Ringenäs Min stuga i Knebildstorp 8 Hjärtefrågor 9

6 Kommun fullmäktige Jane Thorell Mikaela Waltersson Ann-Charlotte Westlund Alf Andersson Jenny Axelsson Kjell Helgesson Henrik Oretorp Camilla Widepalm Heurén Sven Jägervall 58 Lärare Två barn, Jessica och Eric 37 Enhetschef Sambo, 2 barn och 4 bonusbarn Bonde Hustru, tre barn med familjer 36 Bibliotekarie Gift med Magnus, tre barn 35 Verksamhetschef, lantbrukare Sambo Katarina och dotter Ella 1,5 år 36 Kommunråd Hustru Kristin, döttrarna Amo, Irma och Mira 39 Verksam inom familjeföretagets grisproduktion Man och 3 barn i åldern 9-14 år 63 Fd officer Gift, 3 barn, 3 barnbarn Kultur- och naturupplevelser Skog och natur till fots med hund. Matlagning Politik, friluftsliv, cykelturer och resor Resor Driften av egna gården i Hertered Västergård med 120 tackor All slags skidåkning, köra motorcykel, fixa med huset, ta en löparrunda Matlagning, föreningsliv och körsång Natur- och kulturupplevelser. Historisk litteratur Engagerade och positiva Kultur, idrott och skola Min familj och mina vänner God kvalité i den verksamhet som kommunen erbjuder Vardaglig humor Barn och unga och vänner. Möta med engagemang och respekt för varandra Hela kommunen skall leva. Trygghet, integration, miljö, demokrati Min familj och bra musik Rätt beslut på rätt nivå men ändå se helheten Min dotter, djuren på gården och all hjälp vi får av far och svärfar Uteckling av bostadsområden och verksamhetsområden, byggnadsproduktion, planberedskap, infrastruktur Glada och trevliga som ser möjligheter i livet Tillväxtfrågor såsom barn- och ungdomsfrågor, samhällsbyggande och miljöfrågor Vardagsnära ting som att umgås med familj, vänner och att vistas i naturen Barn och utbildningsfrågor, stärka förskolan och tidiga insatser i skolan Träffa familjen. Uppleva årstidernas växlingar Valfrihet inom vård, skola och omsorg. Miljöfrågor Prins Bertils stig Skogarna vid Fröllinge Haverdalsreservatet Stora Skär i Steninge Klövaberget utanför Simlångsdalen Skogarna kring Enslöv Hemma På Skallen i Haverdal Skåda fågel på Trönninge ängar Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Inger Larsson Håkan Ramsén Arife Yeniler Suzanne Åkerlund Tove Bergman Svein Henriksen Jennie Johansson Roger Orwén Ramesh Chibba 60 Samordnare Man och två söner 49 Guldsmed Fru 4 barn, 3 katter 49 Sjuksköterska Make Abidin, dotter Deniz, son Erman 43 Statsvetare 2 barn 52 år Sambo, två barn 43 Socionom Gift med Gunilla, 3 barn, 2, 4 och 5 år 33 politiker flickvän 40 Konsult inom utvärdering Singel 69 Företagare Gift två vuxna barn Litteratur, promenader, inredning, politik, resor, engagemang för mina barn När allt faller på plats, positivt tänkande, meningsfullhet, möten mellan Utbildning, barn och ungas trygghet, tryggt boende, politiska lösningar som fungerar i vardagen Friskis, innebandy, kyrkan, ädelstenar, facebook och märklin Vackra smycken, Kärleken, eldsjälar i föreningar, kyrkor Barn, ungdom och utbildning en, resor Att få tid över för familj och vänner Försöka driva humanistiskt politik trots att det är ekonomi hela tiden Hund och häst Bekräftelse från glada/ nöjda/positiva medborgare i Halmstad Allt som rör barn och ungdomars livsvillkor och möjligheter Musik, film, att försöka bidra till en bättre och mer rättvis värld Människor som vågar gå sin egen väg Miljöhänsyn, rikare kulturliv, ett samhälle där alla barn får växa till hela Tennis, hund, yoga, jakt, fiske, friluftsliv Solidaritet och rättvisa Maten, grönområden, sociala frågor, kollektivtrafik, ett långsiktigt och hållbart Halmstad umgås med familj och vänner, träna, gärna löpning blev otroligt glad när jag hittade vegetarisk salami på Ica häromdagen det ska vara enkelt att vara miljövän Idrott och religion Öppenhet och engagemang Att se klimatutmaningen som en möjlighet och demokratiutveckling för ökad delaktighet Musik, konst och litteratur Vackert väder, glada Ekonomi, omsorg, skola, integration Simlångsdalen, Laxvik året om, närhet vill havet Gullbrannagården Tylösand Galgberget tidiga morgnar och alla stränder Någonstans vid kusten, precis där hav möter längtan Fröllinge skogen Var som nära havet Bokskogen i Sperlingsholm 10 Hjärtefrågor 11

7 Kommun fullmäktige Anna-Lena Cumtell Folke Alfredsson Bertil Andersson Sherazade Belkaid Nilsson Bengt Ekberg Leif Grenlund Aida Hadzialic Rose-Marie Henriksson Claes Holmqvist 54 Hushållslärare 43 Metallarbetare 56 Elektriker/ombudsman 55 Lärare 72 Kapten 60 Vattenmätartekniker 23 Kommunråd Ingenjör Make Sigvard, dotter Anna Fru och två barn Man, två söner Särbo, barn och barnbarn Hustru och tre barn Föräldrar Barnen, Linda, Jessica, Andreas och barnbarnen Gift Trädgård, auktion, loppis, kuriosa, golf, segling, springa i naturen Positiva, naturens små under och mycket mer Hem, hus, natur, familj Solsken Musik, matlagning Ett oväntat leende Resa, läsa, koppla av framför en bra film Vårblommorna och flyttfåglarnas ankomst Hästar, jakt och golf När mår bra Mitt hus Positiva Umgänge med familj och vänner, träning, långa promenader, musik, litteratur Goda stunder med nära och kära Har många ett är golfen Att få vara frisk och känna att man behövs Bandy Barn Trygghetsfrågor, stadsutveckling, bostadsbyggande, demokratifrågor och att hela kommunen ska leva Skola, barnomsorg, utbildning, ungdomsarbetslöshet, trygghet, rättvisa, miljö, solidaritet Minskad boendesegregation öppna upp östers bostadsområden mot havet Välfärd, rättvisa, integration, trygg hemstad, ungdomsinflytande Halmstads utveckling, näringsliv, bostadsfrågor Att få vara med och forma ett samhälle för alla Välfärd, jobb, näringsliv, utbildning Att öka livskvalitén för de personer som har behov av handikapp- och äldre om sorgen i vår kommun Solidaritet Det finns många Tjuvahålan är ett Norteforsen i Skedala Frennarp där jag bor Hallingstorp, Grötvik Furuskogen Slottsmöllan Inget speciellt Oskarström Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Ante Hultin Klas Jacobsson Kristina Johansson Tord Johansson Stina Larsson Anki Lind Fredrik Luhanka Anna-Karin Malmkvist Bertil Nilsson 49 Skötare inom BUP Hustrun Pernilla, son Albin 20 år, dotter Hanna 18 år Föreningsliv, matlagning, familjens två hundar 28 Utvecklingsledare skola och utbildning, Region Halland Politik! Umgås med nära och kära, läsa och laga god mat. 38 Utredare, politisk sekreterare, nu studerande 6-årig dotter och katt Vänner, politik och yoga 54 Ombudsman Gift 2 barn Sport, politik 66 Fd postkassör Man och barn Musik, friluftsliv, segling 51 Barnskötare Make Björn, två barn, Rikard 25 och Cecilia 19 Stickning, virkning, trädgården, läsa, lyssna på talböcker och umgås med vänner 24 Juriststudent Mor och far Politik, träning samt umgås med vänner och familj 60 Arbetsförmedlare Singel Friluftsliv, litteratur, musik, politik 61 Målare Fru, ett barn med familj och tre barnbarn Kultur och natur Upplevelser när jag hjälpt någon i arbetet och den mår bättre Barn och ungdomars livsvillkor oavsett var dom bor i Halmstad God mat och gott vin. Äkta empati och medkänsla. Ett jämlikt samhälle och en kvalitativ utbildning för alla Mitt barn och solidaritet Barn, utbildning och arbete. Alla s möjligheter att uppnå de bästa stämningars längtan När nära och kära mår bra Minska klassamhället, god välfärd, allas lika värde, skatt efter förmåga När har ett gott liv Värna om de svaga i samhället När jag får umgås med trevliga och omtänksamma. Kärlek och respekt Alla s möjligheter till ett bra och utvecklande liv Bra väder och god mat men främst ett bra träningspass Social rättvisa, en bra skola och en utvecklande arbetsmarknadspolitik Alla härliga engagerade jag träffar i positiva möten Ett tryggt och jämställt samhälle, sysselsättning, välfärd, integration, hållbar utveckling När äldre byggnader bevaras och när naturen får vara orörd Att när mår bra även uppskattar det Kvibille Heagårds skafferi Lynga Åled Havet Östra stranden Galgberget, speciellt på sommaren Prins Bertils stig Lilla Skärsjön 12 Hjärtefrågor 13

8 Kommun fullmäktige Charlotte Olesen Rosén Erika Olivares Maria Persdotter Anders Rosén Ingegerd Sahlström Tony Stané Michael Svensson Åsa Tellgren Ulla Winblad 52 Vårdbiträde 3 vuxna barn, 1 barnbarn, särbo 43 Vårdbiträde Särbo 48 Socionom Sambo och tre töser 52 Fritidsledare Sambo, barn, barnbarn, bonusbarn och bonusbarnbarn 67 Fd kommunråd Barn och barnbarn 44 Ombudsman Singel 52 Ombudsman 2 vuxna barn, 1 barnbarn, särbo 35 Barnskötare Gift med Anders. Ebba 4,5 år och Ella 2,5 år 64 Leg. psykolog Singel Kultur och stickning Dans, friluftsliv, politik Att vara ute i skog och mark Fiske, sport Kulturupplevelser, matlagning, sommarbad Träning, umgås med vänner Teknik, data Mina barn, läsa och politik Läsa, följer mycket idrott, musik, umgås med vänner Mitt barnbarn Neo Kultur och demokratifrågor. Allas rätt till ett bra liv Vänliga Skapa förutsättningar för välstånd och solidaritet Solen, ödmjukhet, solidaritet Internationella frågor, sociala frågor, miljöfrågor Att min familj mår gott Arbetsmarknad o näringsliv, kultur och idrott Upplevelser tillsammans med familj och vänner Bekämpa ungdomsarbetslöshet, stätta utsatta barn och ungdomar, näringslivsfrågor, jämställdhet Till exempel min lilla katt bjuder mig ofta till skratt med hennes påhitt Tillväxtfrågor och fördelningspolitik, dessutom HEM en Skola, utbildning, ekonomi Att få vara med mina barn Att stötta de redan utsatta i samhället Omtänksamma Barn- och ungdomsfrågor, idrottsfrågor, upplevelsefrågor Svampskogen och havet Östra Stranden, Halmstads centrum Skedala skog Springbacken på Söder Svärjarehålan i sommarsol och vinterskrud Plaka. Alltid lördagsfika med vänner där. Svampskogen, havet Under mitt äppleträd i min trädgård i Getinge Klipporna vid Tylösand Moderaterna Centern Folkpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna SPI Magnus Bellmyr 25 Student Sambo Innebandy Att se barn och ungdom lyckas och utvecklas och nå sina mål Utbildningsfrågor, ungdomsfrågor, antirasism, jämlikhet Perstorpskrysset Maria Johansson 32 Undersköterska Cykla, läsa, titta på film, baka och självklart politiken Att umgås med släkt och vänner. Jag blir glad av både stort och smått hela dagarna Välfärden, skola, barnomsorg, cykelvägar, folkhälsa, genusfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, integration, sjukvård Mariann Norell 63 Socionom Make, två vuxna barn Politik, kultur, musik, natur Omtanke om andra En helhet där jämlika villkor är viktigast Kolonilotten i Frennarp Ronny Ledström 30 Maskinoperatör Mor och far Musik, styrketräning, familj, vänner och resa Att se de jag bryr mig om glada. När ett större arbete eller projekt ros i hamn Invandringspolitik, arbetsmarknadspolitik, att svenska folket ska känna stolthet över sin historia och kultur Diverse mindre stränder och Steninge verigedemokraterna Tore Liebmann 49 Vapentekniker Gift, 2 barn 18 och 22 år Jakt/fiske, amerikanska 50-tals bilar När man respekterar varandras åsikter. och vänner Invandringsfrågor, äldre omsorg, skolfrågor, polisfrågor Grötvik Mikael Westerlund verigedemokraterna 46 Livsmedelsarbetare Sambo och två barn Musik och bilar Mina barn Invandringspolitik, äldreomsorg, kriminalpolitik Grötvik, Galgberget Nils Axelsson verigedemokraterna 79 Fd VD Änkeman, 2 söner med familjer Sport och samhällspolitik Att vara tillsammans med familjen Äldreomsorg, sjukvård, skola samt åtgärda ungdomsarbetslösheten Östra Stranden Arnold Gustavsson 78 Pensionär Fru och två barn Idrott, miljö, familj När barnen och deras familjer har det bra och har hälsan Gratis bussresor för alla över 70 år. Rättvis beskattning. Nya bättre äldreboenden Skärshult Ställ din hjärtefråga Du kan själv komma till kommunfullmäktiges möte och ställa din egen kommunala hjärtefråga som du gått och funderat över. Enda kravet är att frågan ska vara av övergripande karaktär för kommunen. Gör så här: Skicka frågan med brev eller e-post. Du blir sedan kontaktad inför mötet och på allmän hetens frågestund som in leder fullmäktigemötet får du svar av en politiker. Vill du inte själv ställa frågan läser fullmäktiges ordförande upp den. Adress: Kommunfullmäktige E-post: 14 Hjärtefrågor 15

9 Kommunala nämnder Kommunfullmäktige Kommunens högst beslutande organ. Sammanträder en gång i månaden och beslutar om bland annat budget, kommunalskatt, mål, riktlinjer, taxor och planer för kommunen. Sammanträdena är öppna för allmänheten, du kan komma och gå som du vill på läktaren i kommunfullmäktiges sessionssal i Rådhuset. Presidium Ann-Charlotte Westlund (M), ordförande Inger Larsson (FP), 1:e vice ordf. Ingegerd Sahlström (S), 2:e vice ordf. Kommunstyrelsen Förbereder och beslutar om kommunövergripande politiska beslut. Samordnar, utvecklar och stödjer kommunens nämnder och bolagsstyrelser inom områdena ekonomi, personal, kansli, kvalitet, samhällsbyggnad, IT och information. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP), 1:e vice ordf. Anders Rosén (S), 2:e vice ordf. Mikaela Waltersson (M) Michael Svensson (S) Dag Hultefors (M) Ann-Charlotte Westlund (M) Kristina Johansson (S) Henrik Oretorp (C) Bertil Andersson (S) Tove Bergman (MP) Anna-Karin Malmkvist (S) Ramesh Chibba (KD) Claes Holmqvist (S) Kommunråden Det politiska arbetet i kommunen leds av fem heltidsanställda politiker, kommunråd. Du kan kontakta dem om du vill lämna åsikter om kommunens verksamhet, vill ha ett personligt möte, eller om du vill att de besöker ditt företag, din skola eller annan verksamhet. Kommunråden utgör också kris lednings nämnd vid extra ordinära händelser i kommunen. Kommunråd Henrik Oretorp (C) Carl Fredrik Graf (M) Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Hanterar frågor som översiktsplaner och detaljplaner samt den fysiska utbyggnaden i kommunen. Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M), 1:e vice ordf. Bertil Andersson (S), 2:e vice ordf. Anna-Karin Malmkvist (S) Inger Larsson (FP) Tony Stané (S) Tove Bergman (MP) Kommunstyrelsens ledningsutskott Hanterar frågor som ledning, styrning och uppföljning av planeringsdirektiven. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP), 1:e vice ordf. Anders Rosén (S), 2:e vice ordf. Mikaela Waltersson (M) Michael Svensson (S) Roger Orwén (MP) Kommunstyrelsens personalutskott Svarar för kommunens samlade arbetsgivarfunktion och personalpolitik. Ann-Charlotte Westlund (M), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordf. Jenny Axelsson (C) Claes Holmqvist (S) Ramesh Chibba (KD) Besöksadress: Rådhuset, Stora torg E-post: Barn- och ungdomsnämnden Arbetar med cirka barns och elevers lärande och utveckling. Ansvarar för kommunens största förvaltning med cirka anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, särskola, teknikskola och stödresurscentrumet Kärnhuset. Inger Larsson (FP), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordf. Christofer Lundholm (M) Ante Hultin (S) Camilla Berthilsson (M) Lenita Strandberg (S) Camilla Widepalm Heurén (C) Tommie Hägg (S) Elisabet Norin (MP) Jannike Karlsson (S) Per Carlsson (FP) Jan Berg (V) Malin Angbo (KD) Barn- och ungdomschef: Margareta Perborg Box 155 Besöksadress: Kungsgatan 25 Telefon: E-post: halmstad.se Byggnadsnämnden Ansvarar bland annat för detaljplanering, kartförsörjning, bygglov och fastighetsregistrering. Gunilla Andersson (M), ordförande Leif Grenlund (S), vice ordf Göran Blomqvist (M) Irene Lindgren (S) Christer Henriksson (C) Christer Sernemyr (S) Barbro Toftgård (MP) Rolf Askfelt (KD) Eva-Marie Larsson (S) Byggnadschef: Eva-Lena Torudd Besöksadress: Rådhuset, Stora torg Telefon: E-post: Fastighetsnämnden Ansvarar bland annat för kommunens fastigheter, byggproduktion och anpassning av bostäder. Johan Rydén (M), ordförande Bertil Andersson (S), vice ordf. Ola Johnsson (M) Carin Söderberg (S) Björn Petersen (MP) Urban Landström (S) Magnus Hedman (KD) Fastighetschef: Rikard Ahlgren (tf) Besöksadress: Rådhuset, Stora torg e-post: Hemvårdsnämnden Ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Ann-Charlotte Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S), vice ordf. Bengt Kjellgren (M) Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Sven Jägervall (FP) Irene Bergman (MP) Jan Claesson (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Cathrin Ljungberg (S) Hemvårdschef: Lisbet Svensson Box Halmstad Besöksadress: Södra vägen 5 E-post: Kulturnämnden Ansvarar för verksamheter som folkbibliotek, fritidsgårdar, konst- och kulturverksamhet. Beslutar om stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsument- budget-, energi- och klimatrådgivning. Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S), vice ordf. Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner (MP) Richard Kompass (S) Kulturchef: Sigge Ohlsson Box Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 E-post: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Arbetar med tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med syfte att minska negativ påverkan på och miljö och bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Lars Püss (M), ordförande Peter Nofors (S), vice ordf. Lars-Erik Blank (M) Nahed Abdul Hamid (S) Lennart Nilsson (C) Folke Alfredsson (S) Catrin Isaksson (MP) Annette Nordén (KD) Gunn Biller (S) Miljö- och hälsoskyddschef: Ingegerd Andersson Besöksadress: Rådhuset, Stora torg E-post: Räddningsnämnden Ansvarar för räddningstjänsten för att hindra eller begränsa skador för och samhälle, egendom och miljö. Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S), vice ordf. Monica Björnehammar (M) Anna Carlsson (S) Roy Aronsson (FP) Bo Johansson (S) Fredrik Müntzing (KD) Räddningschef: Hans Ekberg Kristinehedsvägen Halmstad Telefon: E-post: Servicenämnden Har uppgiften att med sina tjänster stödja andra kommunala verksamheter. Huvudområdena är städning, måltider, IT-tjänster, layout/tryckeri, internpost, telefonväxel, uthyrning av fordon samt varudistribution. Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S), vice ordf. Carina Persson (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicechef: Roger Weman Besöksadress: Torsgatan 1 E-post: Socialnämnden Ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionshinder eller någon form av beroende. Nämnden har även förebyggande och uppsökande arbete. Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S), vice ordf. Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S) Tomas Green (FP) 16 Hjärtefrågor 17

10 Kommunala nämnder Åsa Tellgren (S) Jimmie Tschander (C) Svein Henriksen (MP) Huseyin-Mirza Karagöz (S) Eliseba Kardemark (KD) Anna-Greta Bengtsson (S) Socialchef: Hans-Jörgen Wahlhed Box Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 12 E-post: Teknik- och fritidsnämnden Utvecklar och underhåller kommunens gator, parkeringar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar samt dricksvatten- och avloppsreningsanläggningar. Stödjer också föreningsverksamheten och olika intressegrupper. Jennie Johansson (MP), ordförande Anki Lind (S), vice ordf. Sven Palmkvist (M) Christer Bergdahl (S) Magnus Uvenfeldt (M) Erika Olivares (S) Per Johansson (C) Magnus Hedman (KD) Ola Nilsson (MP) Stefan Bengtsson (S) Stina Larsson (S) Teknik- och fritidschef: Torsten Rosenqvist Box Halmstad Besöksadress: Stationsgatan 48 A E-post: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansvarar bland annat för gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar, vuxenutbildning samt svenska för invandrare (SFI). Svarar för individuell och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning, uppdragsutbildning, daglig verksamhet för funktionshindrade och kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser. Andra uppdrag är bland annat mottagning och introduktion av flyktingar, tolkförmedling och ekonomiskt bistånd. Dag Hultefors (M), ordförande Michael Svensson (S) Hans Lundgren (M) Fatma Hergül (S) Houda Axelsson (M) Bengt Björkman (S) Ewy Henriksson (C) Håkan Ramsén (FP) Anne Bergman (S) Kristoffer Johansson (FP) Gun-Britt Löfdahl (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Fredrik Luhanka (S) Utbildnings- och arbetsmarknadschef: Annika Vannerberg Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Telefon: E-post: Valnämnden Ansvarar för kommunens uppgifter vid val till riksdag, landsting och kommun, EU-parlamentet samt genomförande av folkomröstning. Bertil Alhult (KD), ordförande Ante Hultin (S), vice ordf. Anders Eriksson (M) Ulla-Britt Johansson (S) Emelie Lindell (M) Bernt- Olof Bengtsson (S) Bertil Nilsson (FP) KONTAKT E-post: Samverkansnämnder Pensionärsrådet I det kommunala pensionärsrådet möts företrädare för kommunen och pensionärsorganisationerna. Rådet är remissinstans för frågor kring äldre. Henrik Oretorp (C), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Lennart Germundsson (M) Bertil Andersson (S) Ramesh Chibba (KD) Handikapprådet Är remissinstans i frågor som gäller funktionshinder. Företrädare för de politiska partierna och handikapporganisationerna ingår i rådet. Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Nämnden för Laholmsbuktens VA Ansvarar för allmän vatten- och avloppsförsörjning i Laholms och Halmstads kommun. Lena Olofsdotter (C) (Laholm), ordförande Sven Palmkvist (M), 1:e vice ordf. Bertil Andersson (S), 2:e vice ordf. Jennie Johansson (MP) Magnus Johansson (S) (Laholm) VA-chef: Lennart Lorick Box Halmstad Besöksadress: Stationsgatan 48A Telefon: E-post: halmstad.se Övrigt Kommunrevisionen Medborgarnas och kommunfullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Granskar om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har uppfyllt sina uppdrag. Rose-Marie Edlund (S), ordförande Hasse Persson (KD), vice ordf. Birgitta Larsson (S) Thomas Arnström (M) Leif Lundvall (S) Göran Thorzén (M) Göran Göransson (FP) E-post: Kommunala bolag Halmstads Rådhus AB Moderbolag för kommunens olika bolag med ansvar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S), vice ordf. Mikaela Waltersson (M) Suzanne Åkerlund (FP) Michael Svensson (S) Tove Bergman (MP) VD: Fredrik Geijer Besöksadress: Rådhuset, Stora torg E-post: Halmstads Energi och Miljö AB Förser Halmstad med el, fjärrvärme, fjärrkyla samt tar hand om avfall. Roger Orwén (MP), ordförande Tony Stané (S), vice ordf. Carl Gustaf Nilsson (M) Amela Kara (S) Carina Persson (M) Lennart Persson (S) Alf Andersson (C) VD: Bo Eliasson Westerbergs gata Halmstad Telefon: E-post: Halmstads Energi och Miljö Nät AB Äger och driver el distributionsnät inom kommunen. Lars-Olof Nilsson (KD), ordförande Ulla-Britt Johansson (S), vice ordf. Hampus Ekman (M) Halmstads Fastighets AB Bostadsföretag som med hyresrätter och 300 lokaler är den största aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Kjell Helgesson (C), ordförande Bengt Ekberg (S), vice ordf. Carl-Johan Berthilsson (M) Maria Persdotter (S) Ann-Charlott Svensson (M) Lars El Hayek (S) Anna-Lena Cumtell (KD) VD: Terje Johansson Box Halmstad Besöksadress: Fredrik Ströms gata 6 Telefon: E-post: Halmstads Flygplats AB Äger och driver flygplatsen Halmstad City Air port. Johan von Sydow (M), ordförande Elisabeth Haglund, vice ordf. Catharina Rydberg Lilja Ali Matbouei (S) Thomas Gränsman Thomas Larsson VD: Magnus Edman Halmstads Flygplats Halmstad Telefon: E-post: Halmstads Hamn och Stuveri AB Regionens logistikcentrum som hanterar 2,2 miljoner ton gods per år till och från fartyg, bil och järnväg samt sköter magasinering och spedition av kundernas gods. Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Solweig Hagselius (S), vice ordf. Lars-Anders Rothman (M) Robert Bajo (S) Ola Nilsson (MP) Anna-Lena Magnusson (S) Sigvard Cumtell (KD) VD: Björn Nilsson Box Halmstad Besöksadress: Sibiriegatan Telefon: E-post: Halmstad IT-nät AB Driver Halmstads Stadsnät, en öppen lokal infrastruktur för datakommunikation. Linda Kruse (M), ordförande Imre Gulyas Jr (S), vice ordf. Patrik Inerup (M) Birgitta Svensson (S) Gunn-Britt Friselius (C) Lennart Persson (S) Timmy Brolin (MP) VD: Eric Ericsson Box Halmstad Besöksadress: Strandgatan 12 Telefon: E-post: Halmstads Näringslivs AB Arbetar med service, rådgivning, utvecklingsprojekt, förmedlar kontakter och marknadsför Halmstad som en attraktiv etableringsort. Carl Fredrik Graf (M), ordförande Elisabeth Haglund, vice ordf. Anders Rosén (S) Fatima Svanå (FP) Ramesh Chibba (KD) Henrik Ohlsson Göran Svensson Peter Ågren VD: Anders Ekblom Köpmansgatan Halmstad Telefon: E-post: Halmstad & Co Utvecklar Halmstad som besöks-, mötesoch evenemangsstad. Driver Turistbyrån och Halmstads Teater samt sköter marknads föringen av Halmstad Arena. Magnus Ackerot (M), ordförande Ulla Winblad (S), vice ordf. Cecilia Resare (M) Michael Melin (S) Björn Molin (FP) Ingegerd Sahlström (S) Denana Tuzinovic (MP) VD: Johan F Lundberg Box Halmstad Besöksadress: Lilla torg Telefon: E-post: AB Industristaden Äger och förvaltar parkeringsanläggningar och fastig heter för näringsverksamhet. Johan Rydén (M), ordförande Bertil Andersson (S), vice ordf. Magnus Hedman (KD VD: Fredrik Ottosson Telefon: Hjärtefrågor 19

11 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Visste du att... Halmstads kommun hade vid årsskiftet in vånare är födda utomlands i 136 olika länder (FN har 192 medlemsländer) bostäder finns i kommunen, en fjärde del av dem hyreslägenheter. Närmare bo städer har byggts sedan år kommunens verksamhet kostade förra året sex miljarder kronor att driva, eller kronor per Halmstadbo. En tredjedel betalades med avgifter av dem som använde tjänsterna, två tredjedelar genom skatteintäkter. en plats i förskolan kostar drygt kronor om året kronor är kostnaden för varje elev i grund skolan och kronor är kostnaden per gymnasieelev. Halmstads tio bibliotek varav ett är rulllande har nästan en miljon besökare årligen. De lånade tillsammans böcker och andra medier förra året. Fastighetskontoret sköter drift och underhåll i kommu nala lokaler, allt från rådhus och arenahall till för skolor och gruppbostäder. Den sammanlagda ytan är hela kvadratmeter, ungefär lika stor som trerums lägenheter. 820 kilometer kommunala ledningar (lika långt som till Sundsvall) leder vattnet till våra vatten kranar. Halmstadborna har nästan 15 miljoner kvadrat meter parker och naturparker, som Galgberget, att koppla av i 160 kvadrat meter till var och en om alla gick dit samtidigt. 173 föreningar driver verksamhet som ger rätt till kommunalt föreningsstöd. 70 procent av dem har idrott på programmet. Kommunala idrotts hallar, fotbollsplaner med mera hyrs ut gratis, nolltaxa, timmar om året för föreningarnas barnoch ungdomsverksamhet kunder är anslutna till trygghetslarm. I genom - snitt tar larmcentralen emot 266 larm per dygn. kommunen ansvar för 80 mil gator och vägar samt 20 mil gång- och cykelbanor. tre fjärdedelar av kommunens cirka anställda har yrken inom vård, skola eller omsorg barn är inskrivna i någon av de 108 för skolorna, varav 25 är fris tående. 750 personer arbetar ideellt inom äldrevården, 150 av dem på Alla Hjärtans Hus. Varje dag lagas måltider till kommunens skolor, servicehus och äldreboenden. i Halmstad finns det 850 platser på 17 äldreboenden och 400 lägen heter i elva servicehus. Nästan Halmstad bor är 75 år eller äldre och 19 av dem har firat sin hundra årsdag! i 38 grundskolor, varav tre fristående, undervisas elever. I kommunen finns 21 stora idrottshallar och 25 gymna stiksalar. Av de 89 fotbollsplanerna driver och sköter kommunen 52. Tennisspelare har 55 fria banor att tillgå och boulespelarna 25 grusplaner att kasta kloten på lampor lyser upp gator, vägar, parker och andra platser i Halmstads offentliga rum. Halmstads kommun,,

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot.

C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot. w PARTILLE KOMMUN Kommunrevisiot. Revisionsberättelse 2014 Till fullmäktige i Partille kommun Org nr: 212000-1272 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 1 2011 Hett om öronen! Läs om brandkåren i sid 4 Ur innehållet: Malin Wistrand, ny turiststrateg sid 5 Full fart på BWG Industriservice sid 6

Läs mer