LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng"

Transkript

1 LITTERATURLISTA ISTA LSI210 Gäller fr.o.m. ht 11 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng Flerspråkighet och språkvariation, 7,5 hp Axelsson, Monica (1999). Skolframgång och minoritetsstatus. Skolan en kraft att räkna med. I Axelsson, M. (red.), Tvåspråkiga barn och skolframgång mångfalden som resurs.. Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut. Sid s. Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001). Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen (2004). Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle.. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Haglund, Charlotte (2004). Flerspråkighet och identitet. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Hyltenstam, Kenneth (red) (1999). Sveriges sju inhemska språk. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Kotsinas. Ulla-Britt (1988). Rinkebysvenska en dialekt? I Svenskans beskrivning 17. Linköping: ing: Linköpings universitet. Sid s. Nygren Junkin, Lilian (2006). Modersmål har vi allihopa dom med och vi med. Göteborgs universitet. Humanistiska fakultetsnämnden. 6 s. Skolverket (2003). Flera språk fler möjligheter. Stockholm: Liber/Skolverket. Hämtas från C:a 20 s. enligt anvisning. Stroud, Christopher (2004). Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle.. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Sundgren, Eva (red.) Sociolingvistik. Stockholm: Liber. 304 s. eller: Einarsson, Jan (2009). Språksociologi.. Lund: Studentlitteratur. 408 s. Sidan 1 av 1

2 Referenslitteratur Hyltenstam, Kenneth (red) (1996). Tvåspråkighet med förhinder. Lund: Studentlitteratur. 285 s. Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 6 hp Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2001). Läs- och skrivprojektet Listiga räven att läsa i skolan och lära för livet. I: Nauclér, Kerstin (red.), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. Sid s. Arvidsson, Gunnel m.fl. (1996). Basgrupp för vem och hur? Om invandrarelever med otillräcklig skolbakgrund. Göteborg: InvandrarPedagogiskt Centrum, IPC (stencil). 59 s. Axelsson, Monica (2000). Framgång för alla. Från att inte kunna till att inte kunna låta bli att läsa. I Åhl, H. (red), Svenskan i tiden verklighet och visioner. Stockholm: HLS förlag. Sid s. Axelsson, Monica (2001). Listiga räven ur Cummins perspektiv. I Nauclér, K. (red), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. Sid s. Björk, Maj & Liberg, Caroline (1999). Vägar in i skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 166 s. Crystal, David (1987). The medium of language: writing and reading. I The Cambridge Encyclopedia of Language. New York: Cambridge University Press. S s. Franker, Qarin (2004). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Gibbons, Pauline (2006). Att läsa på ett andraspråk. I Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren och Fallgren. S s. Heath, Shirley Bryce (1986). What No Bedtimestories Means: Narrative Skills at Home and School. I Scheffelin, B. & Ochs, E. (red), Language Socialization across Cultures. New York: Cambridge University Press. S s. Sidan 2 av 8

3 Myndigheten för skolutveckling (2003) Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Hämtas från S. 8-70, s. Nauclér, Kerstin (2004). Barns språkliga socialisation före skolstarten. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Obondo, Margaret & Benckert, Susanne (2001). Flerspråkiga barns läs- och skriftspråksutveckling i förskolan ett socialisationsperspektiv. I Nauclér, Kerstin (red.), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum, Sigma förlag. S s. Reichenberg Carlström, Monica (1998). Koherens, röst och läsning på ett andraspråk. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk (ISA), ROSA, Rapporter Om Svenska som Andraspråk. 38 s. + bilagor. Skolverket (2002). Språket lyfter. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åren före skolår 6. Lärarhandledning. 27 s. Lättläst fack- och skönlitteratur enligt lärares anvisning, högst 50 s. Referenslitteratur: Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000). Listiga räven Läsinlärning genom skönlitteratur. Stockholm: En bok för alla. 75 s. Benckert, Susanne (2000). Det var en gång betydelsen av berättande och bokläsande för barns andraspråksutveckling i förskolan. I Åhl, H. (red.), Svenskan i tiden verklighet och visioner. Stockholm: HLS förlag. S s. Herrlin, Katarina och Lundberg, Ingvar (2004). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur. 80 s. Hudelson, Sarah (1994). Literacy Development of Second Language Children. I Genesee, F. (red), Educating Second Language Children. New York: Cambridge University Press. S s. Iversen-Kulbrandstad, Lise (2002). Lesing i utvikling teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. 255 s. Sahlström, Berit (1997). Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 155 s. Smith, Frank (1997). Läsning. Stockholm: Liber. 229 s. Säljö, Roger (2000). Skriftspråk som medierande redskap. I Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. S s. Sidan 3 av 8

4 Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Att undervisa i och på ett andraspråk, 7,5 hp Axelsson, Monica m.fl (2006) Ämne och språk språkliga dimensioner i ämnesundervisningen. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Hämtas från 149 s. Gebhard, Jerry & Oprandy, Robert (1999). Language Teaching Awareness. New York: Cambridge University press. S s. Gibbons, Pauline (2002). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren och Fallgren. C:a 150 s., enligt anvisning Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010). Språkinriktad undervisning. En handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 200 s. Holmberg, Per (2005). Funktionell grammatik för textarbete i skolan. I: Lindberg Inger & Sandberg, Karin (red.). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. ROSA 7. Göteborgs universitet. Institutet för svenska som andraspråk. S s. Holmegaard, Margareta, Johansson Kokkinakis, Sofie, Järborg, Jerker, Lindberg, Inger och Sandwall, Karin. Projektet Ord i Läroböcker (OrdiL) (2006). I Lindberg, I. & Sandwall, K.(red). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S s. Kuyumcu, Eija (2004). Genrer i skolans språkutvecklande arbete. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Lindberg, Inger (2004). Samtal och interaktion ett andraspråksperspektiv. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Myndigheten för skolutveckling (2008). Mer än matematik. Hämtas från 46 s. Sellgren, Mariana (2005). Ämnesundervisning för flerspråkiga elever integrering av språk och kunskap. I Axelsson, M., Rosander, C. & Sellgren, M., Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, literacitet och kunskap. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. S s. Skolverket (1998). Att undervisa elever med Svenska som andraspråk ett referensmaterial. Sidan 4 av 8

5 Stockholm: Liber/Skolverket. Hämtas från S s. Aktuellt material från Skolverket, högst 200 s. Referenslitteratur Cummins, Jim (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, K. (red.), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. S s. Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Hägerfelth, Gun (2006). Olika sätt att använda språket i naturkunskap. I: Lindberg, Inger & Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S s. Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur Norén, Eva (2006). Matematik, flerspråkiga elever och modersmål. I: Lindberg, Inger & Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S s. Oliveira, Gunilla & Berggren, Maria (1996). PBL i språkundervisningen. Om problembaserat lärande i teori och praktik. Stockholm: Natur och Kultur. 166 s. Bedömning och utvärdering i svenska som andraspråk, 4,5 hp Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red) (2005). Tankarna springer före att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. 150 s. Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk litteracitet och kunskap. Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut. S s. Enström, Ingegerd (1995). Testning av andraspråksinlärares lexikala kompetens. I: Linnarud, M. (red.), Språk utvärdering test. Rapport från ASLA:s höstsymposium Karlstad, november Uppsala: ASLA. S s. Sidan 5 av 8

6 Genesee, Fred & Hamayan, E. V. (1994). Classroom-based assessment. I: Genesee, F. (ed.) Educating Second Language Children. New York: Cambridge University Press. S s. Gibbons, Pauline (2002). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren och Fallgren. S s Olofsson, M. (red.), Symposium Bedömning, flerspråkighet och lärande. Stockholm: HLS Förlag. Enligt lärares anvisning. 61 s Hämtas från Sjöqvist, Lena (2004). Att arbeta med portfölj. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Skolverket. Nationellt provsystem. Stockholm: Skolverket. Hämtas från Skolverket. Nya språket lyfter. Hämtas från Valda delar. Ca 25 s. Skolverket. Språket på väg, del I och II. Hämtas från Valda delar. Ca 25 s. Wrigstad, Thomas (2004). Sfi-provet som bedömningsinstrument teoretiska och praktiska perspektiv. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Referenslitteratur Bergman, Pirkko & Abrahamsson, Tua (2004). Bedömning av språkfärdigheten hos andraspråkselever. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Flyman Mattson, Anna & Håkansson, Gisela (2010). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur. Lindberg, Inger & Johansson-Kokkinakis, Sofie (red.) (2007). OrdiL En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S , s. Hämtas från Sidan 6 av 8

7 Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press. S s. Rosander, Carin (2005). Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språkliteracitet och kunskap. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. S s. Skolverket (2009). Gemensam europeisk referensram för språk Skolverket (2007). Svenska som andraspråk - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Barn- och ungdomslitteratur i ett tvärkulturellt perspektiv, 4,5 hp Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska aspekter på barn- och ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups Utbildning. 213 s. enligt lärares anvisning. Czaplicka, Magdalena (2003). Vi och dom andra. Om invandrarungdom i ungdomsböcker. Barnboken 1/2003. S s. Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta (1997). Ordinlärning och litteraturläsning i svenska som andraspråk i gymnasieskolan. I Svenskans beskrivning 22. Lund University Series. S s. Forshage, Patrik (1998). Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass. Lisetten 2/98. S s. Nauclér, Kerstin (2001). Barnboksfiguren betraktad ur ett andraspråksperspektiv på lärande. I Nauclér, K. (red.). Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. S s. Nilsson, Monica & Sundemo, Ulla (2001). Vad händer i klassrummet när barnboksfiguren kliver in? I Nauclér, K. (red.). Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. S s. Ungdomskulturer äger eller suger?: möjliga möten inom svenskämnet. Svensklärarföreningens årsskrift S s. Wolf, Lars (2003). - och en fräck förgätmigej. Lund: Studentlitteratur (för senare åldrar) 100 s. enligt anvisning. Wolf, Lars (2004). Till dig en blå tussilago. Lund: Studentlitteratur (för tidigare åldrar). 100 s. enligt anvisning. Enligt lärares anvisning läses: 1 diktantologi, 3 bilderböcker, 3 ungdomsböcker, 3 Sidan 7 av 8

8 utländska sagor och 2 LL-böcker. Referenslitteratur: Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000). Listiga räven. Läsinlärning genom skönlitteratur. Stockholm: En bok för alla. 75 s. Byréus, Katrin (1990). Du har huvudrollen i ditt liv. Stockholm: Utbildningsförlaget. 181 s. Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Älvsjö: X Publishing. 280 s. Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta (1996). Dikt och verklighet. Stockholm: Natur och Kultur. 240 s. Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta (1996). Dikt och verklighet. Ordförrådet. Stockholm: Almquist och Wiksell. 160 s. Fast, Carina (2001). Berätta! Inspiration och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 134 s. Lundgren, Gunilla & Widerberg, Siv (1993). I denna vida värld. Stockholm: En bok för alla. 166 s. Thorson, Staffan (1987). Barnbokens invandrare. Göteborg: Tre Böcker Förlag AB. 301 s. Thorsson, Staffan (1996). Högläsning är inte bara högläsning. Svensklärarens årsskrift S s. Ørvig, Mary & Blanc, Margit (1990). Sagor och berättelser från invandrarbarnens länder. Stockholm: Rabén & Sjögren. 302 s. Sidan 8 av 8

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Stöd & Stimulans. Många trådar in i ämnet. genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan. Monica Axelsson (red.) Nr 3

Stöd & Stimulans. Många trådar in i ämnet. genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan. Monica Axelsson (red.) Nr 3 Stöd & Stimulans Nr 3 Många trådar in i ämnet genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan Monica Axelsson (red.) Innehåll Förord 5 1. Språk- och kunskapsutveckling går hand i hand En inledning, Monica Axelsson

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer

Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv möjligheter och begränsningar

Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv möjligheter och begränsningar Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv möjligheter och begränsningar Läromedelstexter utgör en viktig och omfattande kunskapskälla i lärandet. Utbudet av läromedel är i dag också mycket rikt. Det

Läs mer

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet Beställningsadress: Liber Distribution, 162 89 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-postadress: skolutveckling@liber.se

Läs mer

Det går att lära sig mer. En utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning

Det går att lära sig mer. En utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning Det går att lära sig mer En utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning Eva Norén, Vintern 2006 !örord!to$k&olms stad satsar på matematiken3 4 förskolor7 grundskolor o$& g:mnasieskolor pågår ett målmedvetet

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Att bli en sån som läser

Att bli en sån som läser Att bli en sån som läser Örebro Studies in Education 44 CATARINA SCHMIDT Att bli en sån som läser Barns menings- och identitetsskapande genom texter Catarina Schmidt, 2013 Titel: Att bli en sån som läser.

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Bildspråk ur olika synvinklaren problematisering av bilder i alfabetiseringsundervisning Qarin Franker Kompetensutveckling för sfi lärare Lärarhögskolan i

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Rapport från Konsensusprojektet 5 september 2003 Redaktör: Mats Myrberg

Läs mer

Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola

Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2009 Produktion Utbildningsförvaltningens kommunikationsgrupp Redaktion Margareta

Läs mer

Alla ska med på läståget!

Alla ska med på läståget! Alla ska med på läståget! Författare Monica Reichenberg Förord The most important thing about reading is comprehension (Block, Gambrell & Pressley, 2002, s 3). I den svenska skolan satsar vi med all rätt

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Gunilla Sandberg På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande Dissertation presented at Uppsala University

Läs mer

SPRÅKRIKEDOM Ta vara på mångfalden

SPRÅKRIKEDOM Ta vara på mångfalden Nr 1 Mars 2015 Tidskrift för pedagogisk utveckling inom förskola och grundskola SPRÅKRIKEDOM Ta vara på mångfalden Med paddan som assistent Tornhagen rockar loss Solen har gömt sig eller? Ny avdelning!

Läs mer

Program kl.09.00 09.15 Läsminnen

Program kl.09.00 09.15 Läsminnen Sidan 1 av 6 2014 09 15 En dag fylld av läsglädje! Högskolan Kristianstad inbjuder dig som är lärare på grundskolan och gymnasiet samt bibliotekarier till Läskonferens fredagen den 20 mars 2015 i Kristianstad.

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Christina Hedman Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Vägar till ett akademiskt skriftspråk

Vägar till ett akademiskt skriftspråk Vägar till ett akademiskt skriftspråk Acta Wexionensia Nr 115/2007 Humaniora Vägar till ett akademiskt skriftspråk Sofia Ask Växjö University Press Abstract Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt

Läs mer

Styrning genom bedömning av barn

Styrning genom bedömning av barn Styrning genom bedömning av barn Ann-Christine Vallberg Roth The article aims to weave together some of what we have seen in previous studies with a focus on assessments of children in individual development

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Lärarens väg genom klassrummet

Lärarens väg genom klassrummet Lärarens väg genom klassrummet Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet Marie Tanner Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete DOKTORSAVHANDLING Karlstad

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

I det nya mångspråkiga Sverige

I det nya mångspråkiga Sverige Utbildning & Demokrati 2009, vol 18, nr 2, 9 37 Tema: Flerspråkighet I det nya mångspråkiga Sverige Inger Lindberg In the new multilingual Sweden. In this article, global as well as local aspects of language

Läs mer