LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng"

Transkript

1 LITTERATURLISTA ISTA LSI210 Gäller fr.o.m. ht 11 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng Flerspråkighet och språkvariation, 7,5 hp Axelsson, Monica (1999). Skolframgång och minoritetsstatus. Skolan en kraft att räkna med. I Axelsson, M. (red.), Tvåspråkiga barn och skolframgång mångfalden som resurs.. Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut. Sid s. Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001). Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen (2004). Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle.. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Haglund, Charlotte (2004). Flerspråkighet och identitet. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Hyltenstam, Kenneth (red) (1999). Sveriges sju inhemska språk. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Kotsinas. Ulla-Britt (1988). Rinkebysvenska en dialekt? I Svenskans beskrivning 17. Linköping: ing: Linköpings universitet. Sid s. Nygren Junkin, Lilian (2006). Modersmål har vi allihopa dom med och vi med. Göteborgs universitet. Humanistiska fakultetsnämnden. 6 s. Skolverket (2003). Flera språk fler möjligheter. Stockholm: Liber/Skolverket. Hämtas från C:a 20 s. enligt anvisning. Stroud, Christopher (2004). Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle.. Lund: Studentlitteratur. Sid s. Sundgren, Eva (red.) Sociolingvistik. Stockholm: Liber. 304 s. eller: Einarsson, Jan (2009). Språksociologi.. Lund: Studentlitteratur. 408 s. Sidan 1 av 1

2 Referenslitteratur Hyltenstam, Kenneth (red) (1996). Tvåspråkighet med förhinder. Lund: Studentlitteratur. 285 s. Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 6 hp Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2001). Läs- och skrivprojektet Listiga räven att läsa i skolan och lära för livet. I: Nauclér, Kerstin (red.), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. Sid s. Arvidsson, Gunnel m.fl. (1996). Basgrupp för vem och hur? Om invandrarelever med otillräcklig skolbakgrund. Göteborg: InvandrarPedagogiskt Centrum, IPC (stencil). 59 s. Axelsson, Monica (2000). Framgång för alla. Från att inte kunna till att inte kunna låta bli att läsa. I Åhl, H. (red), Svenskan i tiden verklighet och visioner. Stockholm: HLS förlag. Sid s. Axelsson, Monica (2001). Listiga räven ur Cummins perspektiv. I Nauclér, K. (red), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. Sid s. Björk, Maj & Liberg, Caroline (1999). Vägar in i skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 166 s. Crystal, David (1987). The medium of language: writing and reading. I The Cambridge Encyclopedia of Language. New York: Cambridge University Press. S s. Franker, Qarin (2004). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Gibbons, Pauline (2006). Att läsa på ett andraspråk. I Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren och Fallgren. S s. Heath, Shirley Bryce (1986). What No Bedtimestories Means: Narrative Skills at Home and School. I Scheffelin, B. & Ochs, E. (red), Language Socialization across Cultures. New York: Cambridge University Press. S s. Sidan 2 av 8

3 Myndigheten för skolutveckling (2003) Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Hämtas från S. 8-70, s. Nauclér, Kerstin (2004). Barns språkliga socialisation före skolstarten. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Obondo, Margaret & Benckert, Susanne (2001). Flerspråkiga barns läs- och skriftspråksutveckling i förskolan ett socialisationsperspektiv. I Nauclér, Kerstin (red.), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum, Sigma förlag. S s. Reichenberg Carlström, Monica (1998). Koherens, röst och läsning på ett andraspråk. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk (ISA), ROSA, Rapporter Om Svenska som Andraspråk. 38 s. + bilagor. Skolverket (2002). Språket lyfter. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åren före skolår 6. Lärarhandledning. 27 s. Lättläst fack- och skönlitteratur enligt lärares anvisning, högst 50 s. Referenslitteratur: Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000). Listiga räven Läsinlärning genom skönlitteratur. Stockholm: En bok för alla. 75 s. Benckert, Susanne (2000). Det var en gång betydelsen av berättande och bokläsande för barns andraspråksutveckling i förskolan. I Åhl, H. (red.), Svenskan i tiden verklighet och visioner. Stockholm: HLS förlag. S s. Herrlin, Katarina och Lundberg, Ingvar (2004). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur. 80 s. Hudelson, Sarah (1994). Literacy Development of Second Language Children. I Genesee, F. (red), Educating Second Language Children. New York: Cambridge University Press. S s. Iversen-Kulbrandstad, Lise (2002). Lesing i utvikling teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. 255 s. Sahlström, Berit (1997). Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 155 s. Smith, Frank (1997). Läsning. Stockholm: Liber. 229 s. Säljö, Roger (2000). Skriftspråk som medierande redskap. I Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. S s. Sidan 3 av 8

4 Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Att undervisa i och på ett andraspråk, 7,5 hp Axelsson, Monica m.fl (2006) Ämne och språk språkliga dimensioner i ämnesundervisningen. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Hämtas från 149 s. Gebhard, Jerry & Oprandy, Robert (1999). Language Teaching Awareness. New York: Cambridge University press. S s. Gibbons, Pauline (2002). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren och Fallgren. C:a 150 s., enligt anvisning Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010). Språkinriktad undervisning. En handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 200 s. Holmberg, Per (2005). Funktionell grammatik för textarbete i skolan. I: Lindberg Inger & Sandberg, Karin (red.). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. ROSA 7. Göteborgs universitet. Institutet för svenska som andraspråk. S s. Holmegaard, Margareta, Johansson Kokkinakis, Sofie, Järborg, Jerker, Lindberg, Inger och Sandwall, Karin. Projektet Ord i Läroböcker (OrdiL) (2006). I Lindberg, I. & Sandwall, K.(red). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S s. Kuyumcu, Eija (2004). Genrer i skolans språkutvecklande arbete. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Lindberg, Inger (2004). Samtal och interaktion ett andraspråksperspektiv. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Myndigheten för skolutveckling (2008). Mer än matematik. Hämtas från 46 s. Sellgren, Mariana (2005). Ämnesundervisning för flerspråkiga elever integrering av språk och kunskap. I Axelsson, M., Rosander, C. & Sellgren, M., Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, literacitet och kunskap. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. S s. Skolverket (1998). Att undervisa elever med Svenska som andraspråk ett referensmaterial. Sidan 4 av 8

5 Stockholm: Liber/Skolverket. Hämtas från S s. Aktuellt material från Skolverket, högst 200 s. Referenslitteratur Cummins, Jim (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, K. (red.), Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. S s. Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red). Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Hägerfelth, Gun (2006). Olika sätt att använda språket i naturkunskap. I: Lindberg, Inger & Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S s. Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur Norén, Eva (2006). Matematik, flerspråkiga elever och modersmål. I: Lindberg, Inger & Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. ROSA 7. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S s. Oliveira, Gunilla & Berggren, Maria (1996). PBL i språkundervisningen. Om problembaserat lärande i teori och praktik. Stockholm: Natur och Kultur. 166 s. Bedömning och utvärdering i svenska som andraspråk, 4,5 hp Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red) (2005). Tankarna springer före att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. 150 s. Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk litteracitet och kunskap. Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut. S s. Enström, Ingegerd (1995). Testning av andraspråksinlärares lexikala kompetens. I: Linnarud, M. (red.), Språk utvärdering test. Rapport från ASLA:s höstsymposium Karlstad, november Uppsala: ASLA. S s. Sidan 5 av 8

6 Genesee, Fred & Hamayan, E. V. (1994). Classroom-based assessment. I: Genesee, F. (ed.) Educating Second Language Children. New York: Cambridge University Press. S s. Gibbons, Pauline (2002). Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren och Fallgren. S s Olofsson, M. (red.), Symposium Bedömning, flerspråkighet och lärande. Stockholm: HLS Förlag. Enligt lärares anvisning. 61 s Hämtas från Sjöqvist, Lena (2004). Att arbeta med portfölj. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Skolverket. Nationellt provsystem. Stockholm: Skolverket. Hämtas från Skolverket. Nya språket lyfter. Hämtas från Valda delar. Ca 25 s. Skolverket. Språket på väg, del I och II. Hämtas från Valda delar. Ca 25 s. Wrigstad, Thomas (2004). Sfi-provet som bedömningsinstrument teoretiska och praktiska perspektiv. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Referenslitteratur Bergman, Pirkko & Abrahamsson, Tua (2004). Bedömning av språkfärdigheten hos andraspråkselever. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S s. Flyman Mattson, Anna & Håkansson, Gisela (2010). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur. Lindberg, Inger & Johansson-Kokkinakis, Sofie (red.) (2007). OrdiL En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. S , s. Hämtas från Sidan 6 av 8

7 Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press. S s. Rosander, Carin (2005). Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språkliteracitet och kunskap. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. S s. Skolverket (2009). Gemensam europeisk referensram för språk Skolverket (2007). Svenska som andraspråk - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Barn- och ungdomslitteratur i ett tvärkulturellt perspektiv, 4,5 hp Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska aspekter på barn- och ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups Utbildning. 213 s. enligt lärares anvisning. Czaplicka, Magdalena (2003). Vi och dom andra. Om invandrarungdom i ungdomsböcker. Barnboken 1/2003. S s. Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta (1997). Ordinlärning och litteraturläsning i svenska som andraspråk i gymnasieskolan. I Svenskans beskrivning 22. Lund University Series. S s. Forshage, Patrik (1998). Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass. Lisetten 2/98. S s. Nauclér, Kerstin (2001). Barnboksfiguren betraktad ur ett andraspråksperspektiv på lärande. I Nauclér, K. (red.). Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. S s. Nilsson, Monica & Sundemo, Ulla (2001). Vad händer i klassrummet när barnboksfiguren kliver in? I Nauclér, K. (red.). Symposium 2000 ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum. Sigma förlag. S s. Ungdomskulturer äger eller suger?: möjliga möten inom svenskämnet. Svensklärarföreningens årsskrift S s. Wolf, Lars (2003). - och en fräck förgätmigej. Lund: Studentlitteratur (för senare åldrar) 100 s. enligt anvisning. Wolf, Lars (2004). Till dig en blå tussilago. Lund: Studentlitteratur (för tidigare åldrar). 100 s. enligt anvisning. Enligt lärares anvisning läses: 1 diktantologi, 3 bilderböcker, 3 ungdomsböcker, 3 Sidan 7 av 8

8 utländska sagor och 2 LL-böcker. Referenslitteratur: Aktuella läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. Hämtas från C:a 100 s. Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2000). Listiga räven. Läsinlärning genom skönlitteratur. Stockholm: En bok för alla. 75 s. Byréus, Katrin (1990). Du har huvudrollen i ditt liv. Stockholm: Utbildningsförlaget. 181 s. Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Älvsjö: X Publishing. 280 s. Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta (1996). Dikt och verklighet. Stockholm: Natur och Kultur. 240 s. Enström, Ingegerd & Holmegaard, Margareta (1996). Dikt och verklighet. Ordförrådet. Stockholm: Almquist och Wiksell. 160 s. Fast, Carina (2001). Berätta! Inspiration och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 134 s. Lundgren, Gunilla & Widerberg, Siv (1993). I denna vida värld. Stockholm: En bok för alla. 166 s. Thorson, Staffan (1987). Barnbokens invandrare. Göteborg: Tre Böcker Förlag AB. 301 s. Thorsson, Staffan (1996). Högläsning är inte bara högläsning. Svensklärarens årsskrift S s. Ørvig, Mary & Blanc, Margit (1990). Sagor och berättelser från invandrarbarnens länder. Stockholm: Rabén & Sjögren. 302 s. Sidan 8 av 8

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning 1 Institutionen för humaniora Läromedelsförteckning Kurskod SSA120 Dnr 03:47 Beslutsdatum 2003-05-07 Kursens benämning Svenska som andraspråk Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Rektor mot vetande 20140919 Maria Rubin Doktorand, Malmö högskola - Språkinriktad undervisning en strävan efter en inkluderande praktik

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål

Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Text: Annika Mindedal, språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun Foto: Jenny Ahlforn Westdahl

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling

Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Eva-Kristina Salameh Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se Cirkelledarutbildning Utvecklingsstöd Översikt över Språkforskningsinstitutets kompetensutvecklingsprogram. Insatser för att höja elevernas språk- och kunskapsutveckling i Stockholms skolor Kartläggning

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext

I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext Lena Sjöqvist I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext Jag kunde inte somna igår kväll, låg bara och funderade över hur det kan komma

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng

LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng Delkurs 1 och 3. Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus, A + B, 7,5 + 7,5 hp Gäller från vt 12 Obligatorisk litteratur

Läs mer

Språkinriktad undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i skolans senare år. Grundläggande frågor och utmaningar

Språkinriktad undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i skolans senare år. Grundläggande frågor och utmaningar LS 64-2015/39 Utbildning på forskarnivå Språkinriktad undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i skolans senare år. Grundläggande frågor och utmaningar Teaching science with a language focus in upper

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015 Redskap för samverkan och förståelse Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning Specialundervisning

Läs mer

Bakgrund till Språkpolicy för Ersängsskolan Språkutvecklande arbetssätt och språkinriktad undervisning

Bakgrund till Språkpolicy för Ersängsskolan Språkutvecklande arbetssätt och språkinriktad undervisning UMEÅ KOMMUN Bakgrund till Språkpolicy för Ersängsskolan Språkutvecklande arbetssätt och språkinriktad undervisning Jessica Kristoffersson 2015-06-17 Alla elever ska uppleva att han/hon lyckas och att han/hon

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 1(10) Lärare som ingår i kursteamet: Joakim Samuelsson Cecilia Sveider Ingrid Häggström (IH) Margareta Lindkvist (ML) Christina Wiklund CW) Övriga lärare: KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 Detta är endast en

Läs mer

Språket + ämnet = sant en studie om språkutvecklande ämnesundervisning

Språket + ämnet = sant en studie om språkutvecklande ämnesundervisning Språket + ämnet = sant en studie om språkutvecklande ämnesundervisning Emma Carlsson och Lina Larsson LAU370 Handledare: Margareta Holmegaard Examinator: Lena Rogström Rapportnummer: HT08-1350-04 Abstract

Läs mer

Översyn av organisationen för modersmål i förskola och förskoleklass

Översyn av organisationen för modersmål i förskola och förskoleklass Uppsala KOMMUN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomsson 5 UBN-2015-0807 Rev 2015-06-08 Utbildningsnämnden Översyn av organisationen för modersmål i förskola och förskoleklass

Läs mer

Hemmiljön och andraspråkseleven En litteraturstudie om hur hemmet påverkar andraspråksinlärningen

Hemmiljön och andraspråkseleven En litteraturstudie om hur hemmet påverkar andraspråksinlärningen Linköpings universitet Lärarprogrammet Jonna Eriksson Palmertz Catalina Prisacaru Hemmiljön och andraspråkseleven En litteraturstudie om hur hemmet påverkar andraspråksinlärningen Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A-13/89

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Stockholm 2011-05-25 Utbildningsminister Jan Björklund Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Registrator vid Utbildningsdepartementet Utbildningsutskottet ordförande Margareta Pålsson Utbildningsutskottet

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Verktyg för samverkan och upptäckt Malmö 141114 Lindén 2014 1 Läs- och skrivundervisning i olika kontexter Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod NOA120 Dnr 03:194 D Beslutsdatum 2003-12-10. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod NOA120 Dnr 03:194 D Beslutsdatum 2003-12-10. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod NOA120 Dnr 03:194 D Beslutsdatum 2003-12-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian Languages

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2008/204-514 Beslutsdatum 2008-06-04

Läs mer

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD SVENSKA OCH MODERSMÅL Svenska med något utländskt ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD I Sverige talas i dag svenska i flerspråkiga miljöer, där många inte har svenska som modersmål eller som enda modersmål. Men

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan Karlstad 26 september 2013 Flerspråkighet i förskolan Vad säger forskningen om flerspråkighet? Gynnsamma faktorer för flerspråkighet i förskolan Samverkan med föräldrarna Interkulturellt

Läs mer

Modersmålets betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning

Modersmålets betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning Modersmålets betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning Jenny Jonsson 2011 Uppsats, högskolenivå, 7,5 hp Svenska som andra språk B B Programnamn Handledare: Helena Wistrand Examinator:

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (1-20 p) Education sciences, Introductory level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (1-20 p) Education sciences, Introductory level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1894 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (1-20 p) Education sciences, Introductory level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 101 Kursplanen

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning Svenska: Texter i vardagen Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Swedish: Everyday Discourse Svenska

Läs mer

Språket, ämnet och språket i ämnet

Språket, ämnet och språket i ämnet Språket, ämnet och språket i ämnet att arbeta med andraspråkselever i klassrummet Meta Hylén och Ida Söderman En presentation Meta Hylén Ida Söderman Mellanstadielärarutbildning Svenska som andraspråk

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Flerspråkighet i den svenska skolan

Flerspråkighet i den svenska skolan Linköpings universitet Lärarprogrammet Anneli Brodd Flerspråkighet i den svenska skolan Lärares attityder till flerspråkighet och samarbete med modersmål och svenska som andraspråk. Examensarbete 15 hp

Läs mer

Andrespråksforskningens relevans i et didaktisk perspektiv

Andrespråksforskningens relevans i et didaktisk perspektiv Andrespråksforskningens relevans i et didaktisk perspektiv Monica Axelsson, Institutionen för språkdidaktik Den femte nasjonale forskerkonferensen om norsk som andrespråk 18-19 okt. 2012, Høgskolen i Hedmark,

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX ÄMNE DATA Information och kommunikation 1 ENTREPRENÖRSKAP Entreprenörskap Företagare/Entreprenör Jag!? Nej! Eller?

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Dictogloss - ett språkutvecklande arbetssätt Kristina Asker Kompetensutveckling för sfi lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling www.lhs.se/ruc/sfi

Läs mer

Språkprogram. för förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

Språkprogram. för förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Språkprogram för förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Till dig som arbetar i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor...3 Interkulturellt arbetssätt...4 Samarbete mellan

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Insatser för barn med annat modersmål än svenska

Insatser för barn med annat modersmål än svenska Tjänsteutlåtande Halina Jankowska 2011-02-22 Sidan 1 av 2 Dnr 2010/46 BUN.659 Barn- och ungdomsnämnden Insatser för barn med annat modersmål än svenska Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

PÅ DITT MODERSMÅL KAN DU SÄGA VAD DU VILL, PÅ ETT FRÄMMANDE SPRÅK BARA DET DU KAN

PÅ DITT MODERSMÅL KAN DU SÄGA VAD DU VILL, PÅ ETT FRÄMMANDE SPRÅK BARA DET DU KAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 PÅ DITT MODERSMÅL KAN DU SÄGA VAD DU VILL, PÅ ETT FRÄMMANDE SPRÅK BARA DET DU KAN Om ordförrådsdidaktik i andraspråksundervisningen

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå 1 Föreläsningens innehåll Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av interventionsstudien

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-05-20 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: 08:00 Plats: Svea Ärende 26 Föregående mötes protokoll Justerat protokoll

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Språkutvecklingsplan i Tranås kommun. Barn och elever 1 16 år

Språkutvecklingsplan i Tranås kommun. Barn och elever 1 16 år Språkutvecklingsplan i Tranås kommun Barn och elever 1 16 år Innehåll Bakgrund 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Syfte 5 Mål 5 Språket människans viktigaste redskap 5 Barns språkutveckling i korthet 5 Fler

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Ersdungen F-6 skola i Umeå Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Vad jag kommer att prata om: Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Åsa Thorlings minnesanteckningar från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet

Åsa Thorlings minnesanteckningar från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet Åsa Thorlings minnesanteckningar från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet Monica Bravo Granström aktuell med boken I Love svenska Hjälp flerspråkiga barn i utlandet med svenskan. Aktiv i SWEA

Läs mer

MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp

MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp Kurs 4 Inriktning LIMGB3 Kursuppläggning/Studiehandledning Flödesschema Fältstudier Litteraturseminarier Examinationer Bedömningsgrunder Referenslista

Läs mer

ha teorilektioner i hälsa redan i mellanstadiet med sina elever. Upplägget är att varannan lektion är en teorilektion och varannan en idrottslektion.

ha teorilektioner i hälsa redan i mellanstadiet med sina elever. Upplägget är att varannan lektion är en teorilektion och varannan en idrottslektion. DVD 2737, Speltid 90 min, dokumentärfilm Dokumentärfilmaren Julie Bertuccelli följde en Parisklass med nyanlända ungdomar mellan 11 och 15 år under ett år. Resultatet blev en gripande film om längtan,

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng English, 1-30 credits, 30 credits Kurskod: LEAA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Vt 2013. Reviderad 2011-06-22 Version: 5 Utbildningsnivå:

Läs mer

Eva Skowronski Fil. Dr i migrationsvetenskap Anknuten forskare CTR, Lunds universitet

Eva Skowronski Fil. Dr i migrationsvetenskap Anknuten forskare CTR, Lunds universitet Eva Skowronski Fil. Dr i migrationsvetenskap Anknuten forskare CTR, Lunds universitet Sy#e och frågeställningar Social interaktion mellan elever Hinder och möjligheter för social inkludering, samt hur

Läs mer

Språkutvecklingsplan 2013 2016

Språkutvecklingsplan 2013 2016 Språkutvecklingsplan 2013 2016 Innehållsförteckning 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 12 Varför en språkutvecklingsplan? Bakgrund Syfte Övergripande mål Bruces språkutvecklingstrappa Att arbeta med

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA LÄSARE I ALLA ÄMNEN. Maria Bjerregaard Nationellt centrum för svenska som andraspråk

FRAMGÅNGSRIKA LÄSARE I ALLA ÄMNEN. Maria Bjerregaard Nationellt centrum för svenska som andraspråk FRAMGÅNGSRIKA LÄSARE I ALLA ÄMNEN Maria Bjerregaard Nationellt centrum för svenska som andraspråk L: Vad brukar du läsa? E: Sporten i tidningen, en del om datorer, tecknade serier. L: Du har inte sagt

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Matematik på ett nytt språk

Matematik på ett nytt språk Matematik på ett nytt språk En studie kring matematikundervisning för nyanlända elever Fanny Wiik Institutionen för språkdidaktik Självständigt arbetet 15 hp, grundnivå USX01P Språkdidaktik Höstterminen

Läs mer

STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET av Pauline Gibbons. Studiehandledning

STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET av Pauline Gibbons. Studiehandledning STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET av Pauline Gibbons Studiehandledning Det här är en studiehandledning för dig som vill bearbeta boken tillsammans med en grupp lärare, kanske i ditt arbetslag på skolan/förskolan

Läs mer

Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se

Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se Att lära sig ett språk till hur går det till? Bosse Thorén Inst. för språkstudier Umeå universitet bosse.thoren@sprak.umu.se Det går till på en massa olika sätt: Man ska lära sig Ett antal ord uppdelade

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Svenska som andraspråk Arbetssätt för progression Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och Författare: idrottsvetenskap Merita Ibrahimi Handledare:

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

SPRÅKPOLICY FÖR BÄCKAHAGENS SKOLA

SPRÅKPOLICY FÖR BÄCKAHAGENS SKOLA 2015-03-13 SPRÅKPOLICY FÖR BÄCKAHAGENS SKOLA www.backahagensskola.stockholm.se ÖVERGRIPANDE MÅL Alla elever ska uppleva att han/hon lyckas och att han/hon möts av positiva förväntningar. Personalens förväntningar

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Nyanlända och lärande om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan. Språket i skolans ämnen att arbeta språkutvecklande

Nyanlända och lärande om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan. Språket i skolans ämnen att arbeta språkutvecklande Nyanlända och lärande om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan. Språket i skolans ämnen att arbeta språkutvecklande Den 13. Nordiske Læreruddannelseskongres Sprog og didaktik i alle fag,

Läs mer

Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Uppsats 15 hp Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola Albanian children learning how to read and write in Albanian in a

Läs mer

Matematik i Skolverket

Matematik i Skolverket SMaLs sommarkurs 2013 Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson Reformer - vuxenutbildning 1 juli 2012 - Kursplaner - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på

Läs mer

prototypen var mer lättförstått än i det andra.

prototypen var mer lättförstått än i det andra. Att välja lätt text rätt Utformning av gränssnitt för en textförenklare Sini Alhola, Lia Kousta, Max Lund, Johanna Lundblad och Maja Åhlin 2015-06-05 Abstract Denna rapport är del i ett projektarbete utfört

Läs mer

Språkutvecklande ämnesundervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen

Språkutvecklande ämnesundervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen 44 Maaike Hajer Språkutvecklande ämnesundervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen Inledning Många elever i skolan i Holland har en annan språklig och kulturell bakgrund än den holländska. Det är

Läs mer

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2012-2013

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2012-2013 Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2012-2013 Planen antagen av skolledningen 2012-08-16 UTVÄRDERING AV PLANEN 2010-2011 Utifrån utvärderingar har planen för läsåret reviderats.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

SPRÅKUTVECKLINGSPLAN SPRÅKUTVECKLINGSPLAN för förskolor och skolor i Katrineholms kommun lå 2012-2013 Stöttning Produktion (utflöde) Reception (inflöde) Återkoppling Kommunikation Utmaning Tänkande Vetenskaplig förankring

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK030 Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 högskolepoäng Language consultancy programme, Course 3, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycle Litteraturlista för

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

C-UPPSATS. Svenska som andraspråk och svenska i gymnasial utbildning. En jämförande studie av de båda skolämnena. Nina Wennberg

C-UPPSATS. Svenska som andraspråk och svenska i gymnasial utbildning. En jämförande studie av de båda skolämnena. Nina Wennberg C-UPPSATS 2010:217 Svenska som andraspråk och svenska i gymnasial utbildning En jämförande studie av de båda skolämnena Nina Wennberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Svenska och lärande Institutionen

Läs mer