Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04"

Transkript

1 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp E2 - Organisation E3 - Resultatplanering E4 - Självkostnads- och bidragskalkylering E5 Byggdelskalkyl E6 - Investeringsbedömning E7 - ABC-kalkylering E8 - Årsredovisning E9 - Finansieringsanalys E10 - Räkenskapsanalys E11 - Ekonomistyrning E12 Fastighetsekonomiska tablån Appendix 1 Ordlista Appendix 4 Facit

2 Ekonomi 2( 62) 1 Praktikfallsföretaget 1.1 En presentation av AB AL System AB AL System, Lund, har 220 anställda och omsätter ca 170 miljoner SEK (2007) Verksamheten är uppdelad på två divisioner: Glasdivisionen Aluminiumdivisionen Glasdivisionen förädlar och distribuerar byggnads- och inredningsglas samt tillverkar isolerrutor. Aluminiumdivisionen tillverkar, säljer och monterar dörrar, fönster och fasadpartier av aluminium. Huvudkontoret och en fabrik är belägna på den egna fastigheterna vid Katarinavägen i Lund. (Se skiss över fastigheter nedan) Fabriker och försäljningskontor finns i Växjö, Västerås (dotterföretag) och Norrköping. Försäljningskontor finns dessutom i Stockholm och Göteborg samt i Köpenhamn. Företaget har förädlat glas i 90 år. Man köper råglas från glasbruken och förädlar det på olika sätt, t ex skär till det i rätt mått eller tillverkar isolerglas. Det förädlade glaset säljs antingen till glasmästare eller används inom den egna aluminiumdivisionen vid tillverkning av fönster, dörrar eller fasadelement. Allt arbete inom glasdivisionen sker enbart på beställning - man tillverkar således ingenting för lagerhållning. Tillverkningen av entréer och butiksfasader startade redan för 58 år sedan. Denna del av verksamheten ligger idag på en mycket hög teknisk nivå. AB AL System står som totalentreprenör för fasadleveranser till stora byggprojekt såväl inom Sverige som utomlands. Viktiga delmarknader utgörs av glasöverbyggda rum och glas till solfångarpaneler. Företaget har ingen egen anställd kollektivpersonal för montagearbeten. I stället har man avtal med ett antal småföretagare runt om i landet, som utför montagearbete. Totalt har man på detta sätt avtal med ca 100 montörer. Avtalen liknar s k franchising (licenstransaktion kombinerad med omfattande ömsesidig samverkan mellan parterna, ett exempel på franchisingföretag är McDonalds). AB AL Systems personella resurser vid anläggningen i Lund framgår av personalförteckningen och företagets (koncernens) totala resurser framgår av personalplanen.

3 Ekonomi 3( 62) Figur 1 Utdrag ur detaljplan (1:2008)

4 Ekonomi 4( 62) 1.2 Personalförteckning för AB AL System 2007 Tjänstemän Ledning, administration Christian Fredriksson Jr, VD Per Bergman, administrativ chef, vvd Gustav Andersson, personalchef Roger Nilsson, kamrer Anna Persson, löner, kundreskontra Lena Gustavsson, sekreterare Gunilla Lindberg, leverantörsfakturor Kristina Svensson, telefonist Anette Olsson, order, fakturering, sekreterare Maj-Britt Gustavsson, order, fakturering, sekreterare Sture Berg, maskinunderhåll, fastighetstillsyn Aluminiumdivisionen Göran Hedström divisionschef Birgitta Carlsson sekreterare Anders Andersson försäljningschef Peter Torstensson kalkyl & försäljning Åke Lennartsson kalkyl & försäljning Pål Persson kalkyl & försäljning Konstruktionskontor Mats Arvidsson kontruktionschef Kerstin Nykvist beredning Anders Lundgren ritare - konstruktör Erik Jansson ritare - konstruktör Anna Hellström ritare - konstruktör Bo Klasson ritare - konstruktör Jesper Thorén ritare - konstruktör, tf. fastighetsdriftansvarig Göran Östlund ritare - konstruktör Produktion Olle Larsson verkmästare Inköp, planering Nils Mårtensson inköpare Bertil Åberg planerare Montage Inge Svensson verkmästare Glasdivisionen Hans Bengtsson Inga Norén Sven Rosenberg Bengt Lundgren Ingrid Ståhl Klas Lindberg Produktion Robert Grahn Leif Berndtsson Lars Bergström Gunilla Hedberg divisionschef sekreterare försäljningschef försäljning försäljning försäljning produktionschef verkmästare verkmästare, lager lagerkontorist Kollektivanställda Aluminiumdivisionen 18 st Glasdivisionen 50 st

5 Ekonomi 5( 62) Personalplan 2007 Utfärdare: Ort: Datum: Christian Fredriksson Jr Lund Antal heltidstjänster: DEC 2006 DEC 2007 Förändring Aluminiumdivisionen Kollektivanställda: Tjänstemän: Lund Växjö Lund Växjö Göteborg Stockholm Norrköping Västerås Danmark Summa: Glasdivisionen Kollektivanställda: Tjänstemän: Lund Norrköping Lund Göteborg Norrköping Summa: Administration och Företagsledning Företaget totalt

6 Ekonomi 6( 62) 1.3 Medarbetarbeskrivning Kompletterande uppgifter om viss personal. Upprättade av psykolog Lena Andersson, PPR Christian Fredriksson Jr, VD, 55 Företagets grundares son och verkställande direktör. Utbildning: 9 år folkskola. Ingenjörsexamen från tekniskt institut, maskinteknik. Har aldrig varit anställd på något annat företag. Egenskaper: Teknisk naturbegåvning. Föredrar att lösa problemen på verkstadsgolvet i stället för vid skrivbordet. Överlåter administrativa arbetsuppgifter åt vvd Per Bergman. Arbetar 12 timmar om dagen alla dagar i veckan utom söndagar. Kraftfull och dynamisk men har sällan tid att lyssna på folk. 2. Per Bergman, vvd, 40 Administrativ chef och vice verkställande direktör. Har varit anställd i företaget ett halvår. Utbildning: Tekniskt gymnasium (maskinlinjen), handelshögskola (civilekonom). Tidigare anställd som marknadschef för ett maskinuthyrningsföretag i Malmö. Egenskaper: God administratör, samarbetsvillig, något grunda tekniska kunskaper inom glassektorn. Ansvarar för (och har tagit initiativet till) en utredning, som just håller på att färdigställas, rörande ett uppdaterat datoriserat system för produktionsplanering inom aluminiumdivisionen. 3. Göran Hedström, divisionschef, 56 Sedan 8 år tillbaka chef för aluminiumdivisionen. Har varit med från början och byggt upp divisionen. Utbildning: Civilingenjör CTH M. Arbetade på Volvo - Torslandaverken i 21 år och anställdes därefter som chef för Aluminiumdivisionen vid ChF AB. Har varit anställd i företaget 11 år. Egenskaper: Arbetsam, noggrann. God hand med de anställda. Mycket stor arbetsbörda. 4. Gustav Andersson, personalchef, 45 Personalchef sedan ett år tillbaka. Tidigare produktionschef vid glasdivisionen. Gymnasieingenjör (kemi). Har kompletterat sin utbildning med ledarskap och beteendevetenskap. Mycket intresserad av förändringsarbete och företagsdemokrati. Har arbetat fram ett förslag om samverkan i produktionsplaneringen mellan arbetsledning och kollektivanställda. Förslaget innefattar bl.a. ett utbildningspaket, där de kollektivanställda skall få lära sig att använda det uppdaterade produktionsplaneringssystem, som tagits fram av Per Bergmans arbetsgrupp. 5. Mats Arvidsson, konstruktions- och produktionschef, 57 Har arbetat i företaget sedan han slutade på tekniska läroverket i Halmstad för 40 år sedan. Började som ritare och har genom sitt eminenta tekniska kunnande avancerat till konstruktionschef och är samtidigt chef för produktionen inom Aluminiumdivisionen. Har svårt för nymodigheterna med MBL och samråd och vill helst bestämma allt själv. Det blir bara en massa prat. Det har vi inte råd med. Positiv till utveckling av företagets datorstöd. 6. Olle Larsson, produktionsansvarig, 45 Kom till företaget för 13 år sedan från SAAB:s bilfabrik i Trollhättan. Där var han med om att införa ett nytt produktionssystem, som skulle minska de monotona inslagen från tidigare löpande band-system. Kärnan i produktionssystemet var att bilda självstyrande grupper, som planerade och genomförde tillverkningen genom att internt fördela sina arbetsuppgifter. Principen var att alla i arbetslaget hjälpte till med de enformiga momenten och att man turades om med övriga uppgifter. Systemet blev en arbetsmiljömässig framgång vid SAAB. Larsson har velat introducera ett liknande produktionssystem av den typen hos ChF AB, men han stoppas av sin chef Mats Arvidsson. Däremot får han stöd av Gustav Andersson. 3 PersonalProduktivaRådet.

7 Ekonomi 7( 62) 7. Kerstin Nykvist, beredare, 25 Kerstin anställdes för två år sedan som nykläckt civilingenjör från LTH. Hon arbetar med arbetsberedning vid konstruktionskontoret. Detta innebär att hon från konstruktions handlingarna sammanställer underlag för produktionen. Hennes arbete uppskattas mycket av produktionsavdelningen. Hon är 25 år och full av idéer till förbättringar av informationen mellan konstruktionskontoret och produktionen men får inte gehör hos Arvidsson. Du kan inte komma här och lära oss hur vi ska göra. Vi har hållit på i åtta år och du har inte varit här ett år ens". Olle Larsson tror på hennes förslag men kan inte heller gå förbi Arvidsson, som dessutom i det här fallet hämmas av sin misstro mot kvinnliga tekniker. Kerstin har nu blivit erbjuden en annan anställning i Malmö på en mekanisk verkstad men vill helst vara kvar i Lund hos AB AL System. 8. Anders Andersson, försäljningschef, 42 Har arbetat i företaget i 14 år. Den mesta tiden med försäljning. Anders är gymnasieekonom från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Han är ordförande i ChFs SIF-klubb. Anders har på senare tid engagerat sig speciellt i interna utbildnings frågor. Stridbar men omtyckt både av personal och företagsledning. 9. Nils Mårtensson, inköpare, 38 Nästan gymnasieingenjör eftersom Nils slutade efter 3 år och kompletterat sin utbildning med ekonomikurser istället. Han examinerades för 19 år sedan från Bergaskolan i Eslöv. Skicklig förhandlare. Anlitas ofta som rådgivare om inköpsfrågor på VD nivå. 10. Jesper Thorén, ritare, 25 Byggnadsingenjör som examinerades för 5 år sedan från Sickla Skola i Nacka. Har tidigare arbetat 2 år på ett arkitektkontor i Östersund för att han ville åka skidor i Åre på helgerna. Hans ambition var och är att bli bland de 10 bästa puckelpiståkarna i Sverige. Anställdes i Chf AB för tre år sedan och sysslar med att rita glaspartier. Det krävs en del ledighet eftersom puckelpister inte växer på träd i den här delen av landet, vilket inte är något problem eftersom han är favorit hos företagets VD. 11. Gustav Hult, metallarbetare, 44 Har arbetat 12 år vid Aluminiumdivisionen med framför allt tillverkning av glaspartier. Gustav är ordförande i den lokala metallklubben. Satsar hårt på en förbättrad arbetsmiljö inom Chf AB. Han har möjlighet att påverka eftersom han sitter i företagets styrelse. 12. Sture Berg, förvaltare, 52 Tidigare glasarbeteare som under många år skött invändigt underhåll. När ChF köpte fastigheten sattes han även att sköta byggnad och utvändigt underhåll. Trött på att ingenting händer trots att han har försökt. Spenderar största delen på senare tiden med att göra sig osynlig för att slippa gnäll.

8 Ekonomi 8( 62) 1.4 Årsredovisning AB AL SYSTEM Årsredovisning För räkenskapsåret

9 Ekonomi 9( 62) Styrelsen och verkställande direktören för AB AL System får härmed avge redovisning över bolagets verksamhet under 2007 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten AB AL System har bedrivit verksamhet i drygt 90 år. Verksamheten är uppdelad i två divisioner Glasdivisionen Aluminiumdivisionen Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Koncernstruktur Koncernens organisation har under året varit oförändrad. Försäljning Koncernens försäljning ökade till 171,6 MSEK (142,1) eller med 21 %. Försäljningen i moderbolaget har uppgått till 156,9 MSEK (130,7) Inköp och försäljningar inom koncernen Av årets totala intäkter för försäljning har 4 % skett till företag inom koncernen. Inköp från företag inom koncernen understiger 1 %. Investeringar Koncernen har under året investerat (1.328) i maskiner och inventarier. Moderbolagets investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till (1.088). Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling Orderbeläggningen vid årsskiftet uppgick till 116,6 MSEK (96,7). Koncernens rörelseresultat ökade till 7 MSEK (5,5). I övrigt förväntas utvecklingen ske i samma takt som föregående år. Bolaget kommer att fortsätta satsa på arbetsmiljö och införande av nya produktionssystem.

10 Ekonomi 10( 62) Förslag till vinstdisposition Enligt koncernens balansräkning uppgår det egna kapitalet till 12,3 MSEK (8,6), fördelat på 3,1 MSEK (3,1) bundet och 9,2 MSEK (5,6) fritt eget kapital. Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital uppgår till 2,6 MSEK (0) genom ökning av aktiekapitalet. Styrelsen och verkställande direktören kommer vidare att föreslå att bolagsstämman beslutar öka aktiekapitlet med SEK till SEK genom uppskrivning av bolagets fastigheter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen disponeras på följande sätt: Från föregående års balanserade vinst Årets vinst Disponibla vinstmedel Beloppet föreslås användas på följande sätt: Till preferensaktieägarna utdelas 12 SEK per aktie Till stamaktieägarna utdelas 12 SEK per aktie Till ny räkning föres Tillsammans Resultat och ställning 5 år i sammandrag för koncernen (belopp i kkr) Rörelseintäkter ökning från föregående år 23% 7% 35% 20% 21% Rörelseresultat före avskrivningar Resultat före dispositioner och skatt Avkastning på totalt kapital 19% 16% 18% 11% 9% Soliditet 1 21% 20% 18% 19% Soliditet 2 24% 23% 23% 22% Antal årsarbetare

11 Ekonomi 11( 62) Koncernen Resultaträkning (sek) Rörelsens intäkter, nettoomsättning Tillverknings- försäljnings- och administrativa kostnader, Not 1 * Maskiner och inventarier, Not Byggnader och markanläggningar, Not Särskilda koncernavskrivningar, Not 2 och, Not 4 Goodwill Byggnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier Ränteintäkter Räntekostnader, Not Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring av lagerreserv Återföring till resultatutjämningsfond (RUF) Uppskovsbelopp Perioderseringsfond Skatt på årets resultat Årets vinst * officiellt skall uppdelning ske.

12 Ekonomi 12( 62) Koncernen Balansräkning (sek) A TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill, Not Byggnader, Not Mark och markanläggningar, Not Maskiner och inventarier, Not Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varor Pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och andelar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR B EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, Not 8 Bundet eget kapital: Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget kapital: Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

13 Ekonomi 13( 62) Obeskattade reserver Periodiseringsfond Uppskovsbelopp Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsatt till pensioner, Not Latent skatteskuld Pensionsstiftele Summa avsättningar SKULDER Checkräkningskredit, Not Återlån Inteckningslån Förskott från kunder Kortfristig del av långrfristig skuld Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

14 Ekonomi 14( 62) Koncernen Finansieringsanalys (sek) Tillförda medel Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat Skatter Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning av varulager Minskning av kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av kortfristiga skulder Delsumma kortfristigt tillfört Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga fordringar Realisering av goodwill 0 0 Delsumma långfristigt tillfört Summa Tillförda medel Använda medel Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i byggnader & markanläggningar Minskning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning Summa Använda medel Förändring av likvida medel Likvida medel Förändring av kassa, bank och aktier Summa

15 Ekonomi 15( 62) Moderbolaget Resultaträkning, (sek) Rörelsens intäkter, nettoomsättning Tillverknings- försäljnings- och administrativa kostnader, Not 1 * Maskiner och inventarier, Not Byggnader och markanläggningar, Not Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier Ränteintäkter Räntekostnader, Not Resultat efter finansiella intäkter o kostnader Bokslutsdispositioner Återföring av lagerreserv Återföring av resultatutjämningsfond (RUF) Lämnat koncernbidrag Uppskovsbelopp Periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets vinst * officiellt skall uppdelning ske

16 Ekonomi 16( 62) Moderbolaget Balansräkning (sek) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader, Not Mark och markanläggningar, Not Maskiner och inventarier, Not Aktier i dotterföretag, Not Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varor Pågående arbete Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och andelar, Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, Not 8 Bundet eget kapital: Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital: Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

17 Ekonomi 17( 62) Obeskattade reserver Uppskovsbelopp Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Pensionsstiftelse Avsatt till pensioner, Not Summa Skulder Checkräkningskredit, Not Återlån Inteckningslån Skulder till dotterföretag Förskott från kunder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga skulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

18 Ekonomi 18( 62) Moderbolaget Finansieringsanalys, (sek) FINANSIERINGSANALYS, SEK TILLFÖRDA MEDEL Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat Skatter Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Delsumma kortfristigt tillfört Ökning av långfristiga skulder Delsumma långfristigt tillfört SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Investeringar i aktier i dotterföretag Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i byggnader, mark & markanläggningar Minskning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning & koncernbidrag SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av rörelsekapital (inkl. likvida medel) Förändring av kassa, bank och aktier Summa

19 Ekonomi 19( 62) Noter till Resultat- och Balansräkningarna Not 1 Antal anställda, löner och ersättningar Medeltalet anställda personer (årsarbetare) i Sverige: Moderbolaget Lund Växjö Norrköping Stockholm Göteborg Västerås i Danmark Totalt: Sammanlagda beloppet av löner och ersättningar har utgjort: (kkr) Koncernen För styrelse, VD och vvd Sverige Danmark För övriga anställda Sverige Danmark Summa I beloppet för moderbolaget och koncernen 2006 ingår resultatbonus till anställda med 108 kkr. Not 2 Avskrivning och koncernredovisningsprinciper Avskrivning av maskiner och inventarier har skett med enligt skattelagstiftningen maximalt belopp. Avskrivning av byggnader har också skett med maximalt belopp enligt skattelagstiftningen utom i moderbolaget där avskrivning skett med 2/3 av maximalt belopp. Vid upprättandet av koncernredovisningen har anskaffningsvärdet för dotterföretagets aktier eliminerats mot dotterföretagets vid förvärvstillfället beskattade eget kapital enligt förvärvsmetoden. Det härvid uppkomna goodwillvärdet" har i koncernredovisningen avskrivits med 20 %. Fastighetsövervärdet avskrivs med 3 %. Vid intagningen av AL System A/S (danska dotterföretaget) i koncernredovisningen har omräkning till svenska kronor skett med kurs enligt Affärsbanken Älgens valutakommissionärer. Kursdatum Not 3 Räntekostnader PRIskuld Beräknad ränta kr på genomsnittlig PRIskuld redovisas fr o m 2006 som räntekostnad. Resultaträkningen från föregående år har justerats för jämförelses skull.

20 Ekonomi 20( 62) Not 4 Anläggningar och goodwill Moderbolaget Koncernen Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från: Investeringsfond Särskild investeringsfond Arbetsmiljöfond Bokfört värde Byggnader Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från: Investeringsfond Särskild investeringsfond Arbetsmiljöfond Bokfört värde Taxeringsvärde Var av speciella koncernavskrivningar: Mark och markanläggning Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från s. investeringsfond Bokfört värde Taxeringsvärde varav tomträtt Goodwill Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Not 5 Aktier och andelar Bolag Antal Nomn. värde Bokfört Marknadsvärde SE-banken A Astra AB A PEAB B Celcius B Electrolux AB A JP Bank NCC B

21 Ekonomi 21( 62) Trygg Hansa Getinge B Skanska AB B Volvo AB B Perstorp AB B Summa Tillkommer för koncernen: Äppelträdet Invest AB Totalt Not 6 Aktier i dotterföretag Västerås Fasader AB Alfa Fasader AB AL System A/S Summa Not 7 Checkräkningskredit Moderbolag Koncernen Limit, kkr Not 8 Eget kapital Antal A nom kr Bokfört Bokfört Aktiekapital Stamaktier Preferensaktier Summa Not 8 Eget kapital, fortsättning Moderbolag Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Vid årets ingång Av bolagsstämman beslutad utdelning Vid årets utgång Koncernen Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Vid årets ingång Av bolagsstämman beslutad utdelning Vid årets utgång

22 Ekonomi 22( 62) Lund den 1 Mars 2008 Anders Wallgren Katarina Bergman Gustav Hult AL System Jr verkställande direktör Per Bergman vice verkställande direktör

23 Ekonomi 23( 62) 1.5 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i AB AL SYSTEM (Organisationsnummer: ) Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB AL SYSTEM för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps- handlingar och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelse och verkställande direktörens tillämpning Av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund den 25 mars 2008 Gun Rasmusson Auktoriserad revisor Lennart Kosmos Auktoriserad revisor

24 Ekonomi 24( 62) 2 Övningar E1 Begrepp E2 Organisation E3 Resultatplanering E4 Självkostnads- och bidragskalkylering E5 Investeringsbedömning E6 ABC-kalkylering E7 Årsredovising E8 Finansieringsanalys E9 Räkenskapsanalys E10 Ekonomistyrning E11 Likviditetsflöde

25 Ekonomi 25( 62) E1 Begrepp (självstudieuppgift) Försök med hjälp av kurslitteraturen eller på annat sätt förklara följande begrepp: 1 Bokslutsdispositioner 2 Kalenderår 3 Balansräkning 4 Bokföringsår & räkenskapsår 5 Avskrivning 6 Räntabilitet 7 Balansomslutningen 8 Kostnad (samt begreppen utgift och utbetalning) 9 Likviditet 10 Resultaträkning 11 Intäkt (samt begreppen inkomst och inbetalning) 12 Soliditet 13 Lönsamhet 14 Kalkylränta & Avkastningskrav 15 Täckningsbidrag 16 Särkostnad & Samkostnad 17 Rörlig & Fast kostnad 18 Direkt & Indirekt kostnad.

26 Ekonomi 26( 62) E2 Organisation Läshänvisningar: Föreläsningsanteckningar Uppgifter a) Upprätta en organisationsplan för AB AL System Upprätta med stöd av företagspresentationen en organisationsplan för AB AL System, Lund. Organisationsplanen skall bemannas med personal som finns angiven i personalförteckningen. Gör i första hand en linje/stabsorganisation. Viss personal kan behöva nyttjas av flera chefer, t ex sekreterare. Markera detta med streckade samband. Tag hänsyn till följande samband och förhållanden som gäller 1/1 2008: 1 Gustav Andersson är underställd Per Bergman och får på deltid sekreterarhjälp av Anette Olsson, som annars arbetar med order och fakturering under kamrer Roger Nilsson, som också är underställd Per Bergman och chef för den personal som sköter löner, fakturor, order, telefonväxeln etc. 2 Lena Gustafsson är sekreterare åt såväl VD som vvd. 3 Birgitta Carlsson är sekreterare åt både Göran Hedström och försäljningsavdelningen inom aluminiumdivisionen. Motsvarande gäller för Inga Norén inom glasdivisionen. 4 Kerstin Nykvists arbetsuppgift med beredning innebär att hon gör materialspecifikationer på grundval av de ritningar som framställs inom konstruktionskontoret. Specifikationerna lämnas sedan till produktionsavdelningen. 5 Nils Mårtensson och Bertil Åberg är underställda Olle Larsson. 6 Leif Berndtsson är arbetsledare för de 40 kollektivanställda som arbetar med glastillverkning. Lars Bergström är chef för glaslagrets 10 kollektivanställda samt för Gunilla Hedberg. 7 Mats Arvidsson är både konstruktionschef och produktionschef för Aluminiumdivisionen. b) Informella kontaktvägar Vid sidan av de formella beslutsvägarna finns det i varje organisation informella kontaktvägar som är nödvändiga för effektiviteten. Ge några exempel på sådana informella kontaktvägar i AL System och varför de behövs. c) Organisationsförändringar Mänskliga aspekter kan tvinga fram organisationsförändringar. När man bemannar en organisationsplan måste man ta hänsyn till de mänskliga egenskaperna hos olika befattningshavare. Organisationsplanens teoretiska struktur kan av sådana skäl behöva omformas. I företaget AL System finns det några kontroverser mellan några befattningshavare som gör att man måste se över organisationen. I företagspresentationen finns en kompletterande beskrivning av några befattningshavare i företaget. Av denna kan man ana vissa interna motsatsförhållanden. Föreslå lämpliga organisationsförändringar för att minska de negativa effekterna av dessa förhållanden. Anmärkning: De personbeskrivningar i företagspresentationen, som ej kommer till användning i den här övningsuppgiften, kommer vi att nyttja senare.

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 57) Övningsmaterial 11-08-25

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 57) Övningsmaterial 11-08-25 Ekonomi 1( 57) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

B5 - Systemskisser och alternativval

B5 - Systemskisser och alternativval Byggprocessen 1 (3) Övning B5 12-03-09 B5 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer