Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04"

Transkript

1 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp E2 - Organisation E3 - Resultatplanering E4 - Självkostnads- och bidragskalkylering E5 Byggdelskalkyl E6 - Investeringsbedömning E7 - ABC-kalkylering E8 - Årsredovisning E9 - Finansieringsanalys E10 - Räkenskapsanalys E11 - Ekonomistyrning E12 Fastighetsekonomiska tablån Appendix 1 Ordlista Appendix 4 Facit

2 Ekonomi 2( 62) 1 Praktikfallsföretaget 1.1 En presentation av AB AL System AB AL System, Lund, har 220 anställda och omsätter ca 170 miljoner SEK (2007) Verksamheten är uppdelad på två divisioner: Glasdivisionen Aluminiumdivisionen Glasdivisionen förädlar och distribuerar byggnads- och inredningsglas samt tillverkar isolerrutor. Aluminiumdivisionen tillverkar, säljer och monterar dörrar, fönster och fasadpartier av aluminium. Huvudkontoret och en fabrik är belägna på den egna fastigheterna vid Katarinavägen i Lund. (Se skiss över fastigheter nedan) Fabriker och försäljningskontor finns i Växjö, Västerås (dotterföretag) och Norrköping. Försäljningskontor finns dessutom i Stockholm och Göteborg samt i Köpenhamn. Företaget har förädlat glas i 90 år. Man köper råglas från glasbruken och förädlar det på olika sätt, t ex skär till det i rätt mått eller tillverkar isolerglas. Det förädlade glaset säljs antingen till glasmästare eller används inom den egna aluminiumdivisionen vid tillverkning av fönster, dörrar eller fasadelement. Allt arbete inom glasdivisionen sker enbart på beställning - man tillverkar således ingenting för lagerhållning. Tillverkningen av entréer och butiksfasader startade redan för 58 år sedan. Denna del av verksamheten ligger idag på en mycket hög teknisk nivå. AB AL System står som totalentreprenör för fasadleveranser till stora byggprojekt såväl inom Sverige som utomlands. Viktiga delmarknader utgörs av glasöverbyggda rum och glas till solfångarpaneler. Företaget har ingen egen anställd kollektivpersonal för montagearbeten. I stället har man avtal med ett antal småföretagare runt om i landet, som utför montagearbete. Totalt har man på detta sätt avtal med ca 100 montörer. Avtalen liknar s k franchising (licenstransaktion kombinerad med omfattande ömsesidig samverkan mellan parterna, ett exempel på franchisingföretag är McDonalds). AB AL Systems personella resurser vid anläggningen i Lund framgår av personalförteckningen och företagets (koncernens) totala resurser framgår av personalplanen.

3 Ekonomi 3( 62) Figur 1 Utdrag ur detaljplan (1:2008)

4 Ekonomi 4( 62) 1.2 Personalförteckning för AB AL System 2007 Tjänstemän Ledning, administration Christian Fredriksson Jr, VD Per Bergman, administrativ chef, vvd Gustav Andersson, personalchef Roger Nilsson, kamrer Anna Persson, löner, kundreskontra Lena Gustavsson, sekreterare Gunilla Lindberg, leverantörsfakturor Kristina Svensson, telefonist Anette Olsson, order, fakturering, sekreterare Maj-Britt Gustavsson, order, fakturering, sekreterare Sture Berg, maskinunderhåll, fastighetstillsyn Aluminiumdivisionen Göran Hedström divisionschef Birgitta Carlsson sekreterare Anders Andersson försäljningschef Peter Torstensson kalkyl & försäljning Åke Lennartsson kalkyl & försäljning Pål Persson kalkyl & försäljning Konstruktionskontor Mats Arvidsson kontruktionschef Kerstin Nykvist beredning Anders Lundgren ritare - konstruktör Erik Jansson ritare - konstruktör Anna Hellström ritare - konstruktör Bo Klasson ritare - konstruktör Jesper Thorén ritare - konstruktör, tf. fastighetsdriftansvarig Göran Östlund ritare - konstruktör Produktion Olle Larsson verkmästare Inköp, planering Nils Mårtensson inköpare Bertil Åberg planerare Montage Inge Svensson verkmästare Glasdivisionen Hans Bengtsson Inga Norén Sven Rosenberg Bengt Lundgren Ingrid Ståhl Klas Lindberg Produktion Robert Grahn Leif Berndtsson Lars Bergström Gunilla Hedberg divisionschef sekreterare försäljningschef försäljning försäljning försäljning produktionschef verkmästare verkmästare, lager lagerkontorist Kollektivanställda Aluminiumdivisionen 18 st Glasdivisionen 50 st

5 Ekonomi 5( 62) Personalplan 2007 Utfärdare: Ort: Datum: Christian Fredriksson Jr Lund Antal heltidstjänster: DEC 2006 DEC 2007 Förändring Aluminiumdivisionen Kollektivanställda: Tjänstemän: Lund Växjö Lund Växjö Göteborg Stockholm Norrköping Västerås Danmark Summa: Glasdivisionen Kollektivanställda: Tjänstemän: Lund Norrköping Lund Göteborg Norrköping Summa: Administration och Företagsledning Företaget totalt

6 Ekonomi 6( 62) 1.3 Medarbetarbeskrivning Kompletterande uppgifter om viss personal. Upprättade av psykolog Lena Andersson, PPR Christian Fredriksson Jr, VD, 55 Företagets grundares son och verkställande direktör. Utbildning: 9 år folkskola. Ingenjörsexamen från tekniskt institut, maskinteknik. Har aldrig varit anställd på något annat företag. Egenskaper: Teknisk naturbegåvning. Föredrar att lösa problemen på verkstadsgolvet i stället för vid skrivbordet. Överlåter administrativa arbetsuppgifter åt vvd Per Bergman. Arbetar 12 timmar om dagen alla dagar i veckan utom söndagar. Kraftfull och dynamisk men har sällan tid att lyssna på folk. 2. Per Bergman, vvd, 40 Administrativ chef och vice verkställande direktör. Har varit anställd i företaget ett halvår. Utbildning: Tekniskt gymnasium (maskinlinjen), handelshögskola (civilekonom). Tidigare anställd som marknadschef för ett maskinuthyrningsföretag i Malmö. Egenskaper: God administratör, samarbetsvillig, något grunda tekniska kunskaper inom glassektorn. Ansvarar för (och har tagit initiativet till) en utredning, som just håller på att färdigställas, rörande ett uppdaterat datoriserat system för produktionsplanering inom aluminiumdivisionen. 3. Göran Hedström, divisionschef, 56 Sedan 8 år tillbaka chef för aluminiumdivisionen. Har varit med från början och byggt upp divisionen. Utbildning: Civilingenjör CTH M. Arbetade på Volvo - Torslandaverken i 21 år och anställdes därefter som chef för Aluminiumdivisionen vid ChF AB. Har varit anställd i företaget 11 år. Egenskaper: Arbetsam, noggrann. God hand med de anställda. Mycket stor arbetsbörda. 4. Gustav Andersson, personalchef, 45 Personalchef sedan ett år tillbaka. Tidigare produktionschef vid glasdivisionen. Gymnasieingenjör (kemi). Har kompletterat sin utbildning med ledarskap och beteendevetenskap. Mycket intresserad av förändringsarbete och företagsdemokrati. Har arbetat fram ett förslag om samverkan i produktionsplaneringen mellan arbetsledning och kollektivanställda. Förslaget innefattar bl.a. ett utbildningspaket, där de kollektivanställda skall få lära sig att använda det uppdaterade produktionsplaneringssystem, som tagits fram av Per Bergmans arbetsgrupp. 5. Mats Arvidsson, konstruktions- och produktionschef, 57 Har arbetat i företaget sedan han slutade på tekniska läroverket i Halmstad för 40 år sedan. Började som ritare och har genom sitt eminenta tekniska kunnande avancerat till konstruktionschef och är samtidigt chef för produktionen inom Aluminiumdivisionen. Har svårt för nymodigheterna med MBL och samråd och vill helst bestämma allt själv. Det blir bara en massa prat. Det har vi inte råd med. Positiv till utveckling av företagets datorstöd. 6. Olle Larsson, produktionsansvarig, 45 Kom till företaget för 13 år sedan från SAAB:s bilfabrik i Trollhättan. Där var han med om att införa ett nytt produktionssystem, som skulle minska de monotona inslagen från tidigare löpande band-system. Kärnan i produktionssystemet var att bilda självstyrande grupper, som planerade och genomförde tillverkningen genom att internt fördela sina arbetsuppgifter. Principen var att alla i arbetslaget hjälpte till med de enformiga momenten och att man turades om med övriga uppgifter. Systemet blev en arbetsmiljömässig framgång vid SAAB. Larsson har velat introducera ett liknande produktionssystem av den typen hos ChF AB, men han stoppas av sin chef Mats Arvidsson. Däremot får han stöd av Gustav Andersson. 3 PersonalProduktivaRådet.

7 Ekonomi 7( 62) 7. Kerstin Nykvist, beredare, 25 Kerstin anställdes för två år sedan som nykläckt civilingenjör från LTH. Hon arbetar med arbetsberedning vid konstruktionskontoret. Detta innebär att hon från konstruktions handlingarna sammanställer underlag för produktionen. Hennes arbete uppskattas mycket av produktionsavdelningen. Hon är 25 år och full av idéer till förbättringar av informationen mellan konstruktionskontoret och produktionen men får inte gehör hos Arvidsson. Du kan inte komma här och lära oss hur vi ska göra. Vi har hållit på i åtta år och du har inte varit här ett år ens". Olle Larsson tror på hennes förslag men kan inte heller gå förbi Arvidsson, som dessutom i det här fallet hämmas av sin misstro mot kvinnliga tekniker. Kerstin har nu blivit erbjuden en annan anställning i Malmö på en mekanisk verkstad men vill helst vara kvar i Lund hos AB AL System. 8. Anders Andersson, försäljningschef, 42 Har arbetat i företaget i 14 år. Den mesta tiden med försäljning. Anders är gymnasieekonom från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Han är ordförande i ChFs SIF-klubb. Anders har på senare tid engagerat sig speciellt i interna utbildnings frågor. Stridbar men omtyckt både av personal och företagsledning. 9. Nils Mårtensson, inköpare, 38 Nästan gymnasieingenjör eftersom Nils slutade efter 3 år och kompletterat sin utbildning med ekonomikurser istället. Han examinerades för 19 år sedan från Bergaskolan i Eslöv. Skicklig förhandlare. Anlitas ofta som rådgivare om inköpsfrågor på VD nivå. 10. Jesper Thorén, ritare, 25 Byggnadsingenjör som examinerades för 5 år sedan från Sickla Skola i Nacka. Har tidigare arbetat 2 år på ett arkitektkontor i Östersund för att han ville åka skidor i Åre på helgerna. Hans ambition var och är att bli bland de 10 bästa puckelpiståkarna i Sverige. Anställdes i Chf AB för tre år sedan och sysslar med att rita glaspartier. Det krävs en del ledighet eftersom puckelpister inte växer på träd i den här delen av landet, vilket inte är något problem eftersom han är favorit hos företagets VD. 11. Gustav Hult, metallarbetare, 44 Har arbetat 12 år vid Aluminiumdivisionen med framför allt tillverkning av glaspartier. Gustav är ordförande i den lokala metallklubben. Satsar hårt på en förbättrad arbetsmiljö inom Chf AB. Han har möjlighet att påverka eftersom han sitter i företagets styrelse. 12. Sture Berg, förvaltare, 52 Tidigare glasarbeteare som under många år skött invändigt underhåll. När ChF köpte fastigheten sattes han även att sköta byggnad och utvändigt underhåll. Trött på att ingenting händer trots att han har försökt. Spenderar största delen på senare tiden med att göra sig osynlig för att slippa gnäll.

8 Ekonomi 8( 62) 1.4 Årsredovisning AB AL SYSTEM Årsredovisning För räkenskapsåret

9 Ekonomi 9( 62) Styrelsen och verkställande direktören för AB AL System får härmed avge redovisning över bolagets verksamhet under 2007 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten AB AL System har bedrivit verksamhet i drygt 90 år. Verksamheten är uppdelad i två divisioner Glasdivisionen Aluminiumdivisionen Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Koncernstruktur Koncernens organisation har under året varit oförändrad. Försäljning Koncernens försäljning ökade till 171,6 MSEK (142,1) eller med 21 %. Försäljningen i moderbolaget har uppgått till 156,9 MSEK (130,7) Inköp och försäljningar inom koncernen Av årets totala intäkter för försäljning har 4 % skett till företag inom koncernen. Inköp från företag inom koncernen understiger 1 %. Investeringar Koncernen har under året investerat (1.328) i maskiner och inventarier. Moderbolagets investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till (1.088). Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling Orderbeläggningen vid årsskiftet uppgick till 116,6 MSEK (96,7). Koncernens rörelseresultat ökade till 7 MSEK (5,5). I övrigt förväntas utvecklingen ske i samma takt som föregående år. Bolaget kommer att fortsätta satsa på arbetsmiljö och införande av nya produktionssystem.

10 Ekonomi 10( 62) Förslag till vinstdisposition Enligt koncernens balansräkning uppgår det egna kapitalet till 12,3 MSEK (8,6), fördelat på 3,1 MSEK (3,1) bundet och 9,2 MSEK (5,6) fritt eget kapital. Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital uppgår till 2,6 MSEK (0) genom ökning av aktiekapitalet. Styrelsen och verkställande direktören kommer vidare att föreslå att bolagsstämman beslutar öka aktiekapitlet med SEK till SEK genom uppskrivning av bolagets fastigheter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen disponeras på följande sätt: Från föregående års balanserade vinst Årets vinst Disponibla vinstmedel Beloppet föreslås användas på följande sätt: Till preferensaktieägarna utdelas 12 SEK per aktie Till stamaktieägarna utdelas 12 SEK per aktie Till ny räkning föres Tillsammans Resultat och ställning 5 år i sammandrag för koncernen (belopp i kkr) Rörelseintäkter ökning från föregående år 23% 7% 35% 20% 21% Rörelseresultat före avskrivningar Resultat före dispositioner och skatt Avkastning på totalt kapital 19% 16% 18% 11% 9% Soliditet 1 21% 20% 18% 19% Soliditet 2 24% 23% 23% 22% Antal årsarbetare

11 Ekonomi 11( 62) Koncernen Resultaträkning (sek) Rörelsens intäkter, nettoomsättning Tillverknings- försäljnings- och administrativa kostnader, Not 1 * Maskiner och inventarier, Not Byggnader och markanläggningar, Not Särskilda koncernavskrivningar, Not 2 och, Not 4 Goodwill Byggnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier Ränteintäkter Räntekostnader, Not Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring av lagerreserv Återföring till resultatutjämningsfond (RUF) Uppskovsbelopp Perioderseringsfond Skatt på årets resultat Årets vinst * officiellt skall uppdelning ske.

12 Ekonomi 12( 62) Koncernen Balansräkning (sek) A TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill, Not Byggnader, Not Mark och markanläggningar, Not Maskiner och inventarier, Not Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varor Pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och andelar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR B EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, Not 8 Bundet eget kapital: Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget kapital: Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

13 Ekonomi 13( 62) Obeskattade reserver Periodiseringsfond Uppskovsbelopp Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsatt till pensioner, Not Latent skatteskuld Pensionsstiftele Summa avsättningar SKULDER Checkräkningskredit, Not Återlån Inteckningslån Förskott från kunder Kortfristig del av långrfristig skuld Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

14 Ekonomi 14( 62) Koncernen Finansieringsanalys (sek) Tillförda medel Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat Skatter Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning av varulager Minskning av kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av kortfristiga skulder Delsumma kortfristigt tillfört Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga fordringar Realisering av goodwill 0 0 Delsumma långfristigt tillfört Summa Tillförda medel Använda medel Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i byggnader & markanläggningar Minskning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning Summa Använda medel Förändring av likvida medel Likvida medel Förändring av kassa, bank och aktier Summa

15 Ekonomi 15( 62) Moderbolaget Resultaträkning, (sek) Rörelsens intäkter, nettoomsättning Tillverknings- försäljnings- och administrativa kostnader, Not 1 * Maskiner och inventarier, Not Byggnader och markanläggningar, Not Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier Ränteintäkter Räntekostnader, Not Resultat efter finansiella intäkter o kostnader Bokslutsdispositioner Återföring av lagerreserv Återföring av resultatutjämningsfond (RUF) Lämnat koncernbidrag Uppskovsbelopp Periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets vinst * officiellt skall uppdelning ske

16 Ekonomi 16( 62) Moderbolaget Balansräkning (sek) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader, Not Mark och markanläggningar, Not Maskiner och inventarier, Not Aktier i dotterföretag, Not Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varor Pågående arbete Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och andelar, Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, Not 8 Bundet eget kapital: Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital: Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

17 Ekonomi 17( 62) Obeskattade reserver Uppskovsbelopp Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Pensionsstiftelse Avsatt till pensioner, Not Summa Skulder Checkräkningskredit, Not Återlån Inteckningslån Skulder till dotterföretag Förskott från kunder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga skulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

18 Ekonomi 18( 62) Moderbolaget Finansieringsanalys, (sek) FINANSIERINGSANALYS, SEK TILLFÖRDA MEDEL Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat Skatter Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Delsumma kortfristigt tillfört Ökning av långfristiga skulder Delsumma långfristigt tillfört SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Investeringar i aktier i dotterföretag Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i byggnader, mark & markanläggningar Minskning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning & koncernbidrag SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av rörelsekapital (inkl. likvida medel) Förändring av kassa, bank och aktier Summa

19 Ekonomi 19( 62) Noter till Resultat- och Balansräkningarna Not 1 Antal anställda, löner och ersättningar Medeltalet anställda personer (årsarbetare) i Sverige: Moderbolaget Lund Växjö Norrköping Stockholm Göteborg Västerås i Danmark Totalt: Sammanlagda beloppet av löner och ersättningar har utgjort: (kkr) Koncernen För styrelse, VD och vvd Sverige Danmark För övriga anställda Sverige Danmark Summa I beloppet för moderbolaget och koncernen 2006 ingår resultatbonus till anställda med 108 kkr. Not 2 Avskrivning och koncernredovisningsprinciper Avskrivning av maskiner och inventarier har skett med enligt skattelagstiftningen maximalt belopp. Avskrivning av byggnader har också skett med maximalt belopp enligt skattelagstiftningen utom i moderbolaget där avskrivning skett med 2/3 av maximalt belopp. Vid upprättandet av koncernredovisningen har anskaffningsvärdet för dotterföretagets aktier eliminerats mot dotterföretagets vid förvärvstillfället beskattade eget kapital enligt förvärvsmetoden. Det härvid uppkomna goodwillvärdet" har i koncernredovisningen avskrivits med 20 %. Fastighetsövervärdet avskrivs med 3 %. Vid intagningen av AL System A/S (danska dotterföretaget) i koncernredovisningen har omräkning till svenska kronor skett med kurs enligt Affärsbanken Älgens valutakommissionärer. Kursdatum Not 3 Räntekostnader PRIskuld Beräknad ränta kr på genomsnittlig PRIskuld redovisas fr o m 2006 som räntekostnad. Resultaträkningen från föregående år har justerats för jämförelses skull.

20 Ekonomi 20( 62) Not 4 Anläggningar och goodwill Moderbolaget Koncernen Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från: Investeringsfond Särskild investeringsfond Arbetsmiljöfond Bokfört värde Byggnader Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från: Investeringsfond Särskild investeringsfond Arbetsmiljöfond Bokfört värde Taxeringsvärde Var av speciella koncernavskrivningar: Mark och markanläggning Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från s. investeringsfond Bokfört värde Taxeringsvärde varav tomträtt Goodwill Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Not 5 Aktier och andelar Bolag Antal Nomn. värde Bokfört Marknadsvärde SE-banken A Astra AB A PEAB B Celcius B Electrolux AB A JP Bank NCC B

21 Ekonomi 21( 62) Trygg Hansa Getinge B Skanska AB B Volvo AB B Perstorp AB B Summa Tillkommer för koncernen: Äppelträdet Invest AB Totalt Not 6 Aktier i dotterföretag Västerås Fasader AB Alfa Fasader AB AL System A/S Summa Not 7 Checkräkningskredit Moderbolag Koncernen Limit, kkr Not 8 Eget kapital Antal A nom kr Bokfört Bokfört Aktiekapital Stamaktier Preferensaktier Summa Not 8 Eget kapital, fortsättning Moderbolag Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Vid årets ingång Av bolagsstämman beslutad utdelning Vid årets utgång Koncernen Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Vid årets ingång Av bolagsstämman beslutad utdelning Vid årets utgång

22 Ekonomi 22( 62) Lund den 1 Mars 2008 Anders Wallgren Katarina Bergman Gustav Hult AL System Jr verkställande direktör Per Bergman vice verkställande direktör

23 Ekonomi 23( 62) 1.5 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i AB AL SYSTEM (Organisationsnummer: ) Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB AL SYSTEM för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps- handlingar och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelse och verkställande direktörens tillämpning Av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund den 25 mars 2008 Gun Rasmusson Auktoriserad revisor Lennart Kosmos Auktoriserad revisor

24 Ekonomi 24( 62) 2 Övningar E1 Begrepp E2 Organisation E3 Resultatplanering E4 Självkostnads- och bidragskalkylering E5 Investeringsbedömning E6 ABC-kalkylering E7 Årsredovising E8 Finansieringsanalys E9 Räkenskapsanalys E10 Ekonomistyrning E11 Likviditetsflöde

25 Ekonomi 25( 62) E1 Begrepp (självstudieuppgift) Försök med hjälp av kurslitteraturen eller på annat sätt förklara följande begrepp: 1 Bokslutsdispositioner 2 Kalenderår 3 Balansräkning 4 Bokföringsår & räkenskapsår 5 Avskrivning 6 Räntabilitet 7 Balansomslutningen 8 Kostnad (samt begreppen utgift och utbetalning) 9 Likviditet 10 Resultaträkning 11 Intäkt (samt begreppen inkomst och inbetalning) 12 Soliditet 13 Lönsamhet 14 Kalkylränta & Avkastningskrav 15 Täckningsbidrag 16 Särkostnad & Samkostnad 17 Rörlig & Fast kostnad 18 Direkt & Indirekt kostnad.

26 Ekonomi 26( 62) E2 Organisation Läshänvisningar: Föreläsningsanteckningar Uppgifter a) Upprätta en organisationsplan för AB AL System Upprätta med stöd av företagspresentationen en organisationsplan för AB AL System, Lund. Organisationsplanen skall bemannas med personal som finns angiven i personalförteckningen. Gör i första hand en linje/stabsorganisation. Viss personal kan behöva nyttjas av flera chefer, t ex sekreterare. Markera detta med streckade samband. Tag hänsyn till följande samband och förhållanden som gäller 1/1 2008: 1 Gustav Andersson är underställd Per Bergman och får på deltid sekreterarhjälp av Anette Olsson, som annars arbetar med order och fakturering under kamrer Roger Nilsson, som också är underställd Per Bergman och chef för den personal som sköter löner, fakturor, order, telefonväxeln etc. 2 Lena Gustafsson är sekreterare åt såväl VD som vvd. 3 Birgitta Carlsson är sekreterare åt både Göran Hedström och försäljningsavdelningen inom aluminiumdivisionen. Motsvarande gäller för Inga Norén inom glasdivisionen. 4 Kerstin Nykvists arbetsuppgift med beredning innebär att hon gör materialspecifikationer på grundval av de ritningar som framställs inom konstruktionskontoret. Specifikationerna lämnas sedan till produktionsavdelningen. 5 Nils Mårtensson och Bertil Åberg är underställda Olle Larsson. 6 Leif Berndtsson är arbetsledare för de 40 kollektivanställda som arbetar med glastillverkning. Lars Bergström är chef för glaslagrets 10 kollektivanställda samt för Gunilla Hedberg. 7 Mats Arvidsson är både konstruktionschef och produktionschef för Aluminiumdivisionen. b) Informella kontaktvägar Vid sidan av de formella beslutsvägarna finns det i varje organisation informella kontaktvägar som är nödvändiga för effektiviteten. Ge några exempel på sådana informella kontaktvägar i AL System och varför de behövs. c) Organisationsförändringar Mänskliga aspekter kan tvinga fram organisationsförändringar. När man bemannar en organisationsplan måste man ta hänsyn till de mänskliga egenskaperna hos olika befattningshavare. Organisationsplanens teoretiska struktur kan av sådana skäl behöva omformas. I företaget AL System finns det några kontroverser mellan några befattningshavare som gör att man måste se över organisationen. I företagspresentationen finns en kompletterande beskrivning av några befattningshavare i företaget. Av denna kan man ana vissa interna motsatsförhållanden. Föreslå lämpliga organisationsförändringar för att minska de negativa effekterna av dessa förhållanden. Anmärkning: De personbeskrivningar i företagspresentationen, som ej kommer till användning i den här övningsuppgiften, kommer vi att nyttja senare.

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VBEA15 Företagsekonomidelen

VBEA15 Företagsekonomidelen 1(16) Övningstenta VBEA15 Företagsekonomidelen Tentamenstid: 4 timmar Tentamen är indelad i två huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Minimipoäng för att bli godkänd A Teorifrågor 16 poäng Utredande

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer