webbläsarbaserat system för passerkontroll och tidsredovisning hedsam Julafton Bas mån fre 8:00-16:00 Juldagen Städare mån fre 5:30-17:00 Nyårsdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "webbläsarbaserat system för passerkontroll och tidsredovisning hedsam Julafton Bas mån fre 8:00-16:00 Juldagen Städare mån fre 5:30-17:00 Nyårsdagen"

Transkript

1 hedsam Julafton Juldagen Nyårsdagen Trettondagen Långfredagen Annandag påsk Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Bas mån fre 8:00-16:00 Städare mån fre 5:30-17:00 Förråd mån fre 6:15-18:00 Förråd mån fre 8:00-17:00 Ledning tis-tors 9:30-15:00 Representanter mån fre 6:00-20:00 Väktare mån fre 7:00-17:00 Fastighetsskötare ti-ons 11:00-14:00 webbläsarbaserat system för passerkontroll och tidsredovisning

2 passerkontroll och tidsredovisning Det finländska Hedsam Novitas -systemet för passerkontroll och tidsredovisning är resultatet av Hedengren Securitys mångåriga produktutvecklingsarbete och en prestation av den senaste tekniken! Novitas erbjuder användarna alla toppegenskaperna i de tidigare Hedsamsystemen och dessutom bland annat ett databasunderlag, användning via webbläsaren samt språkval. Användningen via webbläsaren och mobilfunktionerna, såsom stämpling via mobilen, gör det möjligt att använda och hantera samt administrera systemet oberoende av tid och plats. Hedsam Novitas är ett utmärkt verktyg för passerkontroll och tidsredovisning både i småföretag och i stora företag med flera tusen anställda; allt ifrån objekt med en dörr till system med dörrar och upp till passerkort! Programstrukturen består av flera delar och kan väl anpassas till objektets krav. Tack vare systemets modulära struktur kan det under sin livslängd lätt modifieras enligt objektens behov och kravnivåer. När Hedsam Novitas -passerkontrollsystemet integreras med andra säkerhetssystem från Hedengren Security, till exempel Hed-Graphics, får man en användarvänlig helhet som lyfter fastighetens säkerhet till nya höjder. När du vill ha pålitlig och säker passerkontroll då är Hedsam Novitas rätt val för dig. Fördelarna med Hedsam Novitas -systemet Användning via webbläsaren använder gratiswebbläsaren Firefox Förmånlig mycket konkurrenskraftigt pris-/ kvalitetsförhållande låga startkostnader Decentraliserat system oberoende intelligenta koncentratorer Lätt kablage endast ett par till databussen Programvarans tydlighet och struktur kodad databas enkel driftsättning konfigurationsprogrammet HConfig Känd finländsk tillverkare pålitlighet skräddarsydda lösningar Kontinuitet Hedengren Security har levererat passerkontroll sedan 1985 Mångsidig flera programvarualternativ och integrationsmöjligheter Lokala auktoriserade återförsäljare kompetensen finns nära dig

3 Hedsam Novitas mångsidiga egenskaper: Passerkontroll Med hjälp av ett passerkontrollsystem hanteras låsning och upplåsning av dörrar på ett smidigt och modernt sätt. Säkerheten i fastigheten ökar när man definierar användarrättigheter för användarna och identifierar vem som rör sig var under olika tider. Fastighetens dörrar förses med elektrisk låsning och läsare. Passerkontrollsystemets mjukvara larmar om en dörr har lämnats öppen eller olovligt öppnats. Händelser kan spåras i efterhand tack vare den omfattande rapporteringen. Hedsam Novitas visar sin kostnadseffektivitet även långsiktigt: man slipper dyr serieläggning av lås om en användare tappar bort sitt passerkort. Lokal koncentrator Hedsam Novitas, som baserar sig på koncentratorer (Cluster Controller), gör det möjligt att styra och hantera flera objekt med hjälp av administratörsnätverk. Ett Hedsam Novitas -system som konfigurerats på detta sätt kan utnyttjas på ett mycket stort verksamhetsområde. När systemets centraldator finns i huvudobjektet, används i distansobjekten vid behov endast lokala koncentratorer. Alla funktionaliteter i passerkontrollsystemet och dess eventuella integreringar med andra system, till exempel styrning av inbrottslarmsystemet, kan göras lokalt via clustern i realtid. Koncentratorn styr grupperna i HHL-inbrottslarmsystemet och identifierar deras status. Till en koncentrator kan 64 Hedsam-dörrenheter anslutas och antalet passerkort kan vara upp till Flera användargrupper/kunder till exempel i köpcentra kan sättas under samma server och varje kund kan ha sin egen individuella kortrymd som användaren hanterar och administrerar. Passering med kod I Hedsam Novitas -systemet kan tillåtna passeringar även genomföras med dörrspecifika koder utan passerkort. För varje dörr kan man ange åtta fyrsiffriga öppningskoder. Koderna är giltiga under en viss period som definieras med datum och klockslag. Denna egenskap är mycket nyttig när man vill tillfälligt hyra ut utbildnings-/konferenslokaler för utomstående och inte vill ge hyresgästen passerkort.

4 Tidsredovisning Systemet för tidsredovisning underlättar tidsredovisningen samt ger mer exakt information om närvaro (möte, lunch o.s.v.) och om frånvaro och återgången till arbetsplatsen. På så sätt gagnar systemet bland annat kunderna, telefonisten, kollegorna och lönekontoret. Med programvaran för tidsredovisning kan man hantera bland annat flextid, skiftarbete och övertid. Den insamlade informationen kan överföras bland annat till ett externt löneberäkningsprogram samt dokumenteras med mångsidiga rapporter. TA-2010 Projekt- och etappkontroll För att kunna erbjuda en programvara som lämpar sig för många olika objekt kan vi skapat en integration med programvaran Promid av finländska Necom Oy. Integreringen möjliggör ett konkurrenskraftigt system till krävande objekt med skiftarbete, timbank, projekt- och etappkontroll med mera. Med Promid-Hedsam-programmet kan de anställdas arbetstid och tiden som använts på olika projekt följas effektivt. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid att producera data för löneberäkningen i enlighet med kollektivavtalen. Systemet innehåller färdiga kollektivavtal för flera olika branscher (t.ex. kemi, metall och livsmedel), som sedan kan modifieras enligt kundspecifika behov. Stämplingarna görs på en stämplingsterminal med pekskärm och Hedsam-systemets integrerade läsare. Stämplingsterminalerna kan även genomföras med WLAN- och GPRS-teknik, och då behövs inte nödvändigtvis en fast internetanslutning. Registreringar kan även göras med sms från mobiltelefonen. Promid-Hedsam-programmet gör nödvändiga beräkningar och producerar mångsidiga rapporter. I programmet finns flexibla anslutningsmöjligheter till externa program (t.ex. löneberäkning, ERP och produktionsstyrning). Access Touch

5 Bildbank Bildbanken ger möjlighet att kontrollera kortinnehavarens identitet från en bild. På så sätt höjer man säkerheten i fastigheten ytterligare i samband med instämpling. Vid behov hämtar passerkontrollstämplingen kortinnehavarens bild på datorskärmen via HedGraphics-programmet. Visningen av användarnas bilder kan bestämmas separat för varje dörr. Själva bilden finns på systemets filserver. Passerkorten kan också skrivas ut med hjälp av bildbanken. Mobilstämpling Mobilstämplingsegenskapen gör det möjligt att använda mobiltelefonen som passerkort i Hedsam-systemet. I Hedsam-programmet definieras att kortinnehavarens telefonnummer motsvarar innehavarens passerkort. Då kopplas passerkortets rättigheter till telefonnumret. En sådan mobilegenskap lämpar sig utmärkt för styrningen av bland annat produktionsanläggningars portar och bommar samt för tidsredovisningen vid distansarbete. Hedsam Router är en apparat med GSM-modem. Med apparaten kan man stämpla in och ut via sms samt öppna dörrar eller portar antingen genom att ringa eller med ett sms. Dörren som man vill öppna och tiden när den ska öppnas anges i sms:et. Hedsam Router ansluts till serverns eller datorns COM/UDP-port. Registerskyltsidentifiering, fordonsläsare och parkeringsprogram Genom integrering med Mirasys och Asans programvaror kan man genomföra registerskyltsidentifiering av fordon. Genom att använda fordonsläsare och parkeringsprogram i Hedsam Novitas -systemet kan man sälja användningsgånger eller användningstid till exempel till parkeringshuset eller gymmet. Hissar Hissanvändningen kan övervakas och begränsas med en kortläsare i hisskorgen. På så sätt kan olika användare ges tillgång till olika våningsplan för att förhindra obehörig vistelse i fastigheten. Alternativt kan man installera en hissläsare på våningsplanerna som aktiverar hissknappen. Larmgrafik och dörrvisning I HedGraphics-programmet visas en planritning över fastigheten som övervakas med larmpunkter och dörrar samt deras manöverpanel. Programmet gör det möjligt att administrera och lokalisera dörrarna och underlättar på så sätt bland annat väktarens arbete i kontrollrummet. Integrering med andra system Inbrottslarm HHL Kameraövervakningens styrning Löneberäkningsprogram ERP-program

6 Principschema för Hedsam Novitas system för passerkontroll och tidsredovisning Hanteringen av passerkontroll i filialer med koncentratorer WAN I Cluster Controller, CC-koncentrator-systemet alltid då det behövs: A. HHL-integration och/eller B. Fler än 900 passerbrickor (kort) ADB-nätverksteknik LAN Mobilstyrningar och stämplingar av arbetstid HHL RS232-buss HHL integration via CC-koncentrator RS485-bussar 2 st. - max. 32 Hedsam-5.3 /buss Hedsam-dörrstyrningskort Systemserver: - programvara - kodad databas - anslutningar till externa system - administration Om en CC -koncentrator inte behövs, görs bussanslutningen (RS485) med Hedsam-IN16-kort för övervakning av ingångar Arbetsstationer: - systemunderhåll - administration (arbetstid, passerrättigheter och identifikationer med mera) - receptionstjänster - bevakning - telefonväxel Hedsamrouter MD16/485-bussanslutningskort UDS-1100-terminalservrar Hedsam-dörrstyrningskort Användargränssnitt i webbläsaren Administration och stämplingar av arbetstid också via användargränssnittet i webbläsaren (Firefox) Hedsam-dörrstyrningskort Hedsam-systemets strukturella element 1. PC med programvara och databas 2. Anslutningarna mellan datorn och fältapparaterna kabling förstärkare konvertrar nätverk 3. Fältapparater koncentratorer elektronikkort, strömkällor o.s.v. 4. Läsare, stämplingsterminaler 5. Fjärridentifierare Anslutning till växelns informationssystem - till exempel Merex, Ericsson MD-110 e.d.

7 Hedsam POW kraftkälla med ackumulatorer Anvisning för beräkningen: ca sju dörrmiljöer/5a kraftkälla, finns också en version med 10A 24 VDC Hedsam-dörrstyrningskort Styrkort för Hedsam -arbetstidsterminal mg TA-2010 Arbetstidsterminaler och kantinterminaler Dörrmiljöer: - läsare, lås, öppna tryckknappar - magnetkontakter Statusindikatorer, input, max. 16 mg Läsare: - Indala - Farpointe - iclass Identifierare: - Indala - Farpointe - iclass Access Touch intelligent terminal med pekskärm Hisslogik Hissmaskineri LAN Server WAN Hissens maskinrum Våningsstyrning Hedsam EXTOUT-reläkort för hisstyrningen - ansluts till Hedsam-5.3-kortet (max. 2 st.) - max. 16 våningar styrs med ett Hedsam5-kort och 2 EXTOUT-8 Fordonsidentifiering - servicefria passiva passerkort - läsavstånd ca m - IP-klass IP67 Hisschakt Idesco EPC IA Styrning av port, bom eller dörr I FORDONET EPC-WINDSHIELD ELLER EPC-METAL Hisskorg ASR-603B-fjärrläsare KIT-603B -monteringsplatta Hissens knapptavla

8 passerkontroll och tidsredovisning upp till användare fler än dörrar passerkontroll tidsredovisning intelligent passerkontrollkoncentrator projekt- och etappkontroll bildbank stämpling via webbläsare mobilstämpling kodad databas registerskyltsidentifiering larmgrafik måltidskontroll anslutning till telefonväxel integrationer med andra system användargränssnitt i webbläsaren språkval (fi, sve, eng, est, rus) TA&RU-terminal Access Touch med pekskärm ijk Drumsövägen 50, Helsingfors Tfn

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone / MD Evolution BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla de vanligaste

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc.

VISMA Tid. Innehåll. Läs även. GSC Data Dalagatan 2 803 10 GÄVLE Tfn: 026 456 50 00 Fax: 026-16 70 41 e-post: info@gsc.se Hemsida: www.gsc. VISMA Tid Vi kan Visma SPCS Innehåll - Register - Tider/utlägg - Nyhet! Resursplanering - Faktura-/bokföringsunderlag - Löneunderlag - Utskrifter - Ut- och incheckning av data - Möjlighet till webbregistrering

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL

PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256 SE-792 24 MORA PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL Jerntorget och dess system möjliggör en mycket hög grad av automatisering som skapar kostnadseffektivitet i fackhandeln. Detta

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

LIFENET System PRODUKTBROSCHYR

LIFENET System PRODUKTBROSCHYR LIFENET System PRODUKTBROSCHYR LIFENET System I fordonet eller i ambulansen, ökad effektivitet med din utrustning, din information och dina beslut vilket betyder bättre arbete. Det innebär att du kan rädda

Läs mer

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM White Paper Version 1.0 2000-08-16 1 DEL A: SAMMANFATTNING En av de viktigaste faktorerna för system som hanterar försörjningskedjor, liksom för deras länkar till lagret, är

Läs mer

Mer än bara bokning...

Mer än bara bokning... - V i g ö r d e t l ä t t a r e - Mer än bara bokning... Nr. 1 i Skandinavien - mer än 550 framgångsrika företag bara inom campingbranschen Det professionella systemet för professionella turistföretag

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer