HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?"

Transkript

1 HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? En guide för företagare Tredje upplagan Björn Masalin 2007 Södra Finlands Företagarförening i samarbete med: RVM Bolagen Ab Björn Masalin Materialet får kopieras och distribueras fritt om källan anges på kopian. 1

2 Bästa företagare, Som företagare har du antagligen bättre möjligheter än många andra att spara och placera pengar för att erhålla ekonomisk obundenhet eller hög levnadsstandard - eller åtminstone en bra pension. Du har tagit ett större ansvar än vad många vågar. Du bär ansvar för din egen utkomst och kanske dessutom många andras, såväl för din familj som dina anställda. Likaledes ligger ansvaret för din framtida ekonomiska trygghet i dina händer eftersom du som företagare inte automatiskt åtnjuter samma lagstadgade socialtrygghet som t ex anställda. Syftet med den här guiden är att hjälpa dig att spara och placera tryggt, enkelt och effektivt - vare sig det är fråga om större summor som du samlat i företaget under några goda år eller fått genom företagsförsäljning - eller om det är fråga om små summor som du vill spara månatligen för att bygga upp en framtida pensionstrygghet et c. Avsikten har varit att göra guiden lättläst och praktiskt riktad så att du ska kunna anamma dig informationen på kort tid och koncentrera resten av din tid på din egen företagsverksamhet, familj, fritidssysselsättningar et c. Observera att när guiden skrevs låg allmänna räntenivån (12 månaders Euribor) på ca 4% och inflationen på ca 2%/år. För enkelhetens skull har jag i räkne- exemplen strävat att beakta den aktuella räntenivån och inflationen. Om du nu läser guiden många år senare så kan du hålla i tankarna att räntenivån och inflationen i allmänhet och speciellt på lång sikt utvecklas i samma riktning, men inte nödvändigtvis alltid. Även skatteprocenterna kan ha ändrats. Kolla i så fall också gärna med SFF om det finns en nyare version av guiden. Björn Masalin Ekonomie magister RVM Bolagen Ab 2

3 Innehåll 1. VARFÖR SPARA OCH PLACERA? FÖRETAGETS PENGAR LÅG RÄNTA KAN VARA EN OSYNLIG KOSTNAD TID ÄR PENGAR. BÖRJA PENSIONSSPARA I TID BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG RISKFRI EGENDOM FINNS INTE FÖRHÅLLANDET MELLAN PLACERINGSTID, RISK OCH RÄNTA TRYGGARE PLACERINGSFORMER BÖRJA MED PRINCIPBESLUTEN VAR MEDVETEN OM SKILLNADEN MELLAN KÄNSLOR OCH FÖRNUFT BEAKTA SKATTERNA FLERA KORGAR ELLER EN KOSTCIRKEL FÖR PENGARNA FÖRSÖK INTE GÖRA ALLT SJÄLV

4 1. Varför spara och placera? Om du är i början av din företagarkarriär och ännu inte har hunnit samla någon ekonomisk reserv, ta en titt på dina pensionsarrangemang, din försäkringstrygghet för sjukdomsfall och arbetsoförmögenhet. Tänk på följande frågor: Om din företagsverksamhet aldrig skulle bli någon ekonomisk succé eller om du rent av skulle misslyckas, vad har du att falla tillbaka på? Om du blir så gammal att du inte mera orkar jobba, vad ska du leva på? Om du insjuknar så att du inte kan jobba mera, vad får du att leva på? Hur är det med din familj om du har sådan? De här är alla lite tråkiga frågor men viktiga. I början av din företagarkarriär kan du trygga din framtid med försäkringar för olika risker och småningom när du har ekonomisk framgång så kan du minska på din försäkringstrygghet och satsa mera på sparande och placerande. Det är vettigt att bygga upp en någorlunda bra kassa i början av företagandet och hålla fasta kostnaderna låga. Om du inte tycker om tanken att binda dig med höga fasta lagstadgade pensionspremier, överväg att komplettera med flexibla frivilliga försäkringar. Du som kommit en bra bit på vägen som företagare och har byggt upp ditt företag och fortfarande känner att du vill satsa allt extra kapital på företaget, fundera på ovanstående frågor och på dessa: Det är bra att du satsar hårt på ditt företag, för du bör ju tro på att ditt företag är den bästa investeringen som finns. Om du inte skulle tro det så skulle du väl sätta dina pengar på något annat? Kom samtidigt ihåg att all företagsverksamhet har sina risker. Om du har ett aktiebolag så är de ekonomiska riskerna begränsade till företagets förmögenhet, men det kan väl vara en hel del ändå. Om något oväntat skulle hända är företagets pengar alltid företagets pengar och dina personliga pengar dina egna. Att börja bygga upp en ekonomisk trygghet kan vara en bra idé. Det kan kännas lite trist att placera i en mängd börsbolag eller fonder et c som du inte kan känna lika bra som ditt eget företag och som inte kan ge dig lika bra avkastning som ditt eget företag, men det som låter trist när allt går bra kan kännas som en välsignelse i svårare tider. Många företagare upplever dessutom att det är vettigt att småningom lära sig lite om förmögenhetsförvaltning så att det inte kommer som en chock sedan när de har sålt sitt företag eller överlåtit det åt följande generation och ska börja lära sig att leva på sina placeringar och annars också bära ansvar för dem. 4

5 Om du har kommit så långt att du funderar på att inom de närmaste kvartalen/åren sälja ditt företag eller överföra det till dina barn, tänk på följande: Under de närmastkommande åren kommer ca företag att byta ägare i vårt land. Det är fråga om generationsskiften och företagsförsäljningar som är nödvändiga för att företagare tillhörande de stora åldersklasserna vill börja ta det lugnare. Samtidigt har man konstaterat att det finns brist på intresserade nya företagare (d v s köpare) redan idag. Ju senare man startar planeringen för ett generationsskifte desto svårare blir det att få ett bra pris för sitt företag. Ett gott råd till dem som redan börjat fundera på saken är att i god tid ta kontakt med en rådgivare eller specialist. Hur du förverkligar försäljning av eller generationsskifte i ditt företag kan åtminstone ekonomiskt sett - vara det mest avgörande beslutet i din företagarkarriär. 2. Företagets pengar Det kan finnas situationer då det kan vara vettigt för ditt företag att placera pengar utanför den egna affärsverksamheten. Kanske ditt företag har haft lönsam verksamhet och kunnat bygga upp en kassareserv under årens lopp. Kanske du förbereder ditt företag för framtida investeringar eller strategiska företagsköp genom att spara pengar. I dessa fall kan det vara ide att placera pengarna någon annanstans än på bankkonto. Det är ändå skäl att tänka på följande saker: Företaget ska inte vänta sig bättre avkastning från placeringsverksamheten än den egna affärsverksamheten. Den egna verksamheten är man specialiserad på. Om man skulle eftersträva lika hög avkastning genom att placera i fonder eller börsaktier så kräver det antingen en hög arbetsinsats eller hög risk. Ingendera är önskvärt. Ett företag borde inte använda för mycket tid och resurser på arbetsuppgifter som inte hör till det egna kärnkunnandet. Det är oftast vettigare att lägga ut förvaltningen av en förmögenhetsmassa än att använda den egna personalen för arbetet, även om det skulle kännas lockande. Om företaget inte har annan användning för pengarna, överväg att betala ut dem i form av dividend etc. Företagets pengar är alltid riskkapital och om de inte behövs i företaget så kan det vara ett riktigt beslut att ta ut dem. 5

6 3. Låg ränta kan vara en osynlig kostnad Om du har mycket pengar liggande på vanligt konto utan ränta under en lång tid så kan du faktiskt förlora en hel del pengar på det. Tabellen nedan visar att om vi räknar med en inflation på 2 procent per år så har du t ex av en euros summa på 5 år förlorat 776 EUR ( ) och på 20 år nästan EUR ( ) p g a inflationen som gnagt på värdet av dina pengar. A:ränta: -2 % B:ränta: 5 % Alternativkostnad år värde förändring Värde förändring =skillnad (B-A) Om man dessutom beaktar vad du kunde få för ränta om du placerade pengarna bättre, så är skillnaden mellan det bättre och sämre alternativet på 5 år EUR och på 20 år EUR. Denna skillnad kallas för alternativkostnad. Om man delar upp ovanstående alternativkostnad på antal år så kommer man fram till en årlig kostnad på ca 923 EUR/år. Som företagare är du säkert van att hålla koll på alla kostnader. Om du skulle ha en onödig kostnad av motsvarande storlek från något annat så skulle du antagligen göra något åt saken, eller hur? 6

7 Kassalikviditet (konto), 1000EUR år Bilden ovan beskriver kassautvecklingen i ett företag. I ovanstående fall skulle man ha kunnat placera EUR vettigare för flera år och därmed sparat alternativkostnader på tusentals euro. 4. Tid är pengar. Börja pensionsspara i tid. Månatligt sparbelopp, EUR Antal år kvar till pensionen Årlig ränta, % Besparingarnas värde vid pensionsålder, EUR Pensionstidens längd, år Uppskattad månatlig pension, EUR Tabellen ovan visar hur avgörande betydelse spartiden och räntan har för ett sparprogram. Tiden: Om man t ex börjar spara för sin egen pension vid 30 års ålder, med målsättning att gå pension som 63-åring, så kan man med ett 200 euros månatligt sparbelopp komma upp i ett sparkapital på nästan EUR i början av pensionsåldern, vilket möjliggör en månatlig pension på EUR/mån under 20 års tid (fram till 83-års ålder). Om man börjar 10 år senare som 43-åring så är motsvarande summor EUR och 985 EUR/mån, alltså 60% mindre. Räntan: Om man börjar spara som 43-åring men får bara 4% ränta i stället för 8%, så är motsvarande summor EUR (besparingarnas värde i början av pensionen) och 445 EUR/mån (månatliga pensionen), alltså ungefär hälften mindre än om räntan hade varit 8%. Notera dessutom att ju kortare spartiden är, desto mindre årsränta kan man vänta sig att få ifall man inte vill ta risker. Därför kan du inte vänta dig att få särskilt hög pension om du har bara 10 år kvar till pensionsåldern när du börjar spara. 7

8 5. Bättre sent än aldrig Tyvärr börjar många företagare tänka på pensionstrygghetsfrågor ganska sent. Exemplet ovan visar vikten av att börja i tid. Men också här gäller bättre sent än aldrig. Om du nu är i 53-års åldern och har förbisett pensionstrygghetsfrågorna tidigare, så kanske du inte hinner bygga upp en drömpension mera. Men å andra sidan är det mycket möjligt att du kan påverka din framtidstrygghet avgörande. Om du i framtiden har en mycket liten lagstadgad företagarpension så kan det underlätta väldigt mycket att ha en liten frivillig pension vid sidan om. Som du ser i tabellen nedan kan du förbättra dina pensionsutsikter avsevärt genom något eller några av följande åtgärder: a) Jobba på tills du är exempelvis 68 och på så vis förlänga spartiden och förbättra räntan b) Nöja dig med en 5 eller 10 års aktiv pensionstid och klara dig med en mindre pension efter det. c) Sätta undan en större månatlig sparsumma I tabellen nedan kan du se hur ovanstående åtgärder påverkar dina pensionsutsikter. D-spalten är med som jämförelse. Pensionsuppskattningen i H-spalten är möjlig om du gör alla ovanstående åtgärder (a, b och c). D E F G H Åtgärder (se texten) - a) b) c) a), b),c) Månatligt sparbelopp, EUR Antal år kvar till pensionen Årlig ränta, % Besparingarnas värde vid pensionsålder, EUR Pensionstidens längd, år Uppskattad månatlig pension, EUR Riskfri egendom finns inte Oberoende om du har större summor av ditt företags inkomster att placera eller lite extra pengar i kassan att sätta undan, är det bra att fundera på placeringsrisker. Helt riskfria placeringsformer finns tyvärr inte. Inte ens bankkontot är helt säkert, objektivt sett. Sedan några år tillbaka garanterar staten bankkonton upp till Eur. Om man har större pengar på kontot, är alltså resten beroende av bankens ekonomiska stabilitet. Sannolikheten för bankkonkurser är väl 8

9 mycket liten men inte helt omöjlig. De som minns recessionen, minns också bankkrisen. I den fria internationella ekonomin vi lever idag så behövs det tyvärr inte en recession för att fälla en bank. Man kan kategorisera risker på många sätt. Det finns tjocka teoriböcker som behandlar olika typer av risker. Det skrivs om systematisk och osystematisk risk om bolagsrisk vs marknadsrisk, samt inflationsrisk och skatterisk, etc. En praktisk kategorisering av olika risker för placeraren kan vara följande: o risk att förlora kapitalet eller en del därav o risk att placeringens värde varierar över tiden o risk att inte få någon ränta eller endast en dålig ränta Enligt den här logiken kan man kategorisera placeringar med olika risknivåer enligt följande: o placeringar där kapitalet är osäkert o placeringar där kapitalet är säkrat men räntan är osäker o placeringar där kapitalet och en minimiränta är säker men tilläggsräntan osäker o placeringar där kapitalet är säkrat och räntan är förutbestämd Med säkrat kapital eller minimiränta avses att det finns en bank, ett försäkringsbolag eller t ex fondbolag som ger en garanti för att du får minst ditt ursprungliga kapital tillbaka inom en bestämd tid. Om man bortser från riskerna att garantigivaren förlorar sin betalningsförmåga så är dessa placeringsformer ganska säkra. 7. Förhållandet mellan placeringstid, risk och ränta I regel finns det mindre möjligheter att tjäna hög ränta eller avkastning på placeringar ju större del av kapitalet är säkrat och ju noggrannare räntan är bestämd. Om du är beredd att sätta dina pengar på ett kort t ex i aktier av ett tillväxtbolag, kan du få t o m hundratals procent i tillväxt under ett år. En aktiefond där risken att förlora andelar av kapitalet är mer begränsad - kan ge tiotals procent. Den andra ytterligheten är att du sätter dina pengar på ett tidsbundet konto eller obligationer med på förhand bestämd ränta. Då kan du maximalt få 3-4% p.a. med dagens räntenivåer. 9

10 Riskklass Vad är säkert? ingenting en del av kapitalet antagligen bra ränta på lång sikt ränta över inflation hela kapitalet kapitalet och en grundränta kapitalet och räntan Vad är osäkert? hela kapitalet en del av kapitalet Värdet på kapitalet kan variera kraftigt Värdet på kapitalet kan variera hela räntan en del av räntan inflationen Väntad årsränta % 0-100% 10-15% 5-10% 3-7% 2-5% 0-2% Rekomenderad placeringstid?? minst 10 år minst 5 år minst 4 år minst 3 år högst 2-3 år I tabellen ovan har sammanfattats några tumregler om förhållandet mellan risk, ränta och placeringstid. För långa placeringar d v s för pengar som du sannolikt behöver först om fem år eller senare kan du få bästa avkastningen om du accepterar att värdet på kapitalet får variera d v s också tillfälligt sjunka under utgångsvärdet. Då är det sannolikt att du får bästa avkastning genom aktie- eller blandfonder. Detta är ett faktum som många betvivlar, för aktiekurserna tenderar att rasa med några års mellanrum, och dessa dåliga nyheter får mer publicitet än de goda. Låt mig därför berätta ett par exempel som bevis. Om du placerade i finska aktier enligt börsindexet (d v s köpte lite av alla aktier på finska börsen eller placerade i väl spridda finska aktiefonder) i december 1997 så hade du i mars 2003, dryga fem år senare varit ca 80% på plus trots den börsnedgång på ca -75% vi hade åren Med andra ord, om du hade placerat en hundring (100 euro eller ca 600mk) år 1997 så hade du ca fem år senare 180 euro värda placeringar. Den nedgång vi hade åren var inte speciellt unik: Mellan åren 1989 och 1991 sjönk finska börsindexet ca - 70%. Och trots det, om du hade satsat en hundring år 1989 när priserna var som högst, så hade du femton år senare, när kurserna var som lägst år 2004, varit ca 300% på plus, d v s din ursprungliga hundring hade varit värd ca 400 EUR. Om du fortfarande ägde aktierna eller aktiefonderna i slutet på februari 2007 (när detta skrivs), hade du varit ca 660% på vinst, alltså din ursprungliga hundring vore värd ca 760 euro. Och om du hade råkat sälja dina aktier eller fondandelar redan efter elva år, år 2000 när aktiepriserna var på sin topp, så hade du kunnat 10

11 göra en ca 1400% vinst, på den delen, alltså skulle din ursprungliga hundring nu blivit varit värd omkring 1500 EUR. Om du fortfarande är osäker så gå och kolla olika aktiemarknaders historiska utveckling t ex på Om du vill få en inblick ännu längre tillbaka i historien så kan jag rekommendera Seppo Saarios eller Vesa Puttonens böcker om aktieplacerande. Den största risken med att placera i aktiefonder är om man skulle råka behöva sina pengar just då när de är t ex 70% mindre värda än när man placerade pengarna. Då så skulle man kanske vara tvungen att acceptera förlusten och nöja sig med 30% av vad man hade förr. Om man å andra sidan har möjlighet att vänta några år så är det sannolikt att värdet har återhämtats. Om man kollar på slumpmässigt valda 10-årsperioder i historien så finns det ytterst få perioder då aktieindexen skulle ha sjunkit. Tvärtom så finns det en massa tidsperioder då de har stigit. I medeltal har aktieindexen i västvärlden stigit med 10-15% per år före inflation och 5-10% per år inflationen beaktad. 8. Tryggare placeringsformer Om du är ute efter jämnare värdestegring eller ränta, finns det gott om alternativ till aktiebaserade placeringar. Medellånga placeringar kan vara i räntefonder, obligationer, samt traditionella försäkringar. Även bostäder och skog kan vara bra alternativ eller komplement. I räntefonder och obligationer är ditt kapital säkrat av staten och genom finansinspektionens regler. Placeringens värde kan dock variera då den allmänna räntenivån varierar. Likaså kan bostäder och skog variera i värde om allmänna prisnivån varierar. Om du vill ha en placering vars värde inte varierar, kan traditionella försäkringar vara ett starkt alternativ. De ger i allmänhet en grundränta på 2,5% per år och ett extra tillägg beroende på försäkringsbolagets placeringsverksamhet. Från bruttoräntan subtraheras försäkrings-bolagets kostnader, men trots detta kan avkastningen vara 4-7 % år. Efterfrågan på alternativa placeringsformer ökat under de senaste åren. En placeringsform som stigit i popularitet är aktieindexlån. Om ditt förnuft säger att du borde placera mera i aktiefonder men ditt hjärta säger emot, kan detta vara ett alternativ. Du har en möjlighet att dra nytta av stigande aktieindex utan att behöva riskera ditt kapital i fall kurserna skulle falla. Du kan få t o m 60-80% av aktieindexets stigning. Utgångspunkten är att du måste acceptera en viss tidsgräns för din placering i allmänhet 3-5år. Förutom kapitalet garanteras du ofta en liten grundränta. 11

12 En annan placeringsform som ökat i popularitet är hedge-fonder. De är fonder som har möjlighet att ge hög avkastning även under sjunkande aktiekurser. Vissa hedgefonder har som mål att ge högre avkastning än aktiefonder och aktieportföljer, men i praktiken eftersträvar de flesta att ge en jämn avkastning i alla tider. Den förstnämnda gruppen kan ha mycket höga värdefluktuationer och även andra risker. Om du placerar i en sådan kan det vara en god ide att välja en med kapitalgaranti. 9. Börja med principbesluten Det är lättare att fatta beslut om man först gör principbeslut om helheter och först sedan om detaljerna. I placeringssammanhang betyder det att först besluta om placeringsformer (t ex fastigheter och obligationer) och sedan det exakta placeringsobjekt (t ex affärslokaler i Helsingfors och Kommunernas 4 års obligationer) och/eller tjänsteproducenter (t ex fastighetsmäklare och fondbolag) Tidsperspektivet Den kanske viktigaste frågan när du väljer placeringsformer är tidsperspektivet, d v s när det är sannolikt att du behöver olika delar av dina pengar. Det kan därför vara nyttigt att dela in placeringssumman i tre delar tex: a) En del som du sannolikt behöver inom två-tre år, b) en del som du sannolikt inte behöver inom tre år men kanske inom 5 år och c) en del som du sannolikt inte behöver inom 5 år utan först efter 5-10 år eller ännu senare. a) Kassa, korta placeringar Låg ränta b)medellånga placeringar. Bättre ränta c) Långa placeringar Bästa räntan Tid (år) Max Min 12

13 På strecken ovan kan du skriva in hur mycket du uppskattar att du maximalt och minimalt behöver pengar på kort och medellångt tidsperspektiv. Resten borde du placera på lång sikt för att få bättre ränta Risknivån Risknivån är följande stora fråga du bör ta ställning till. För medellånga och långa placeringarna bör du besluta hur stor risk du accepterar. Som hjälpmedel kan du använda följande tabell. A Mera riskfyllda delen B Mindre riskfyllda delen C Helt riskfria delen 1 Vilken risk-klass eller typ av placering? 2 Hur stor del av helheten? (EUR eller %) 3 Hur mycket får värdet på kapitalet minska tillfälligt? 4 Hur mycket får räntan variera? 5 Väntad ränta per år 6 Rekommenderad placeringstid, år TOTALT /Medeltal Det kan kännas bra att dela in placeringen i t ex tre delar; en mera riskfylld, en mindre riskfylld och en helt riskfri del. Fundera på * hur stor risk du accepterar för de olika delarna, * hur stor del av placeringen du vill fördela på de olika placeringsformerna, * hur mycket kapitalets värde och/eller räntan får variera. Fyll i siffrorna i tabellen. Svar på hur stor ränta du kan vänta dig att få kan du få delvis från tabellen i kapitel 7, och mera exakta uppskattningar får du bäst av tjänsteproducenter och experter (se kapitel 13). 10. Var medveten om skillnaden mellan känslor och förnuft Enligt undersökningar påverkar känslorna mänskors placeringsbeslut mycket starkare än rationella kriterier. Samtidigt är det ofta så att enbart känsloorienterade beslut inte leder till de bästa lösningarna i spar- och placeringssammanhang. Det kan därför vara bra att vara medveten om sina 13

14 känslor och kunna ifrågasätta dem när man gör beslut. Här är några exempel på vanliga, farliga känslor Den förrädiska känslan av trygghet Du kommer kanske ihåg att det för flera år sedan fanns bilar utan säkerhetsbälten. Äldre mänskor körde ofta utan, även efter att säkerhetsbälten blev obligatoriska. Jag har alltid kört utan, och det har aldrig hänt något kunde man få höra. Så fungerar vi mänskor psykologiskt. Första gången vi gör något nytt så är vi på alerten och funderar på risker. Men när vi har gjort samma sak en eller flera gånger tidigare så börjar det kännas tryggt. Samma sak gäller med placeringar. Det känns t e x tryggt att placera i en bostad om man redan äger en eller flera från förut. Det känns då lätt som om bostäder är den tryggaste placeringsformen som finns, och man bestämmer sig att köpa en till för uthyrning. Men egentligen skulle det objektivt sett vara tryggare att sprida placeringsriskerna i andra placeringsformer Fartblindhet och guldfeber Ett annat exempel på falsk trygghetskänsla är den känslan vi får när börs- och aktiefonds- kurserna har stigit några år i rad. I sådana tider glömmer vi lätt alla risker och är inte intresserade av lägre avkastande tryggare placeringsobjekt utan vill ha hög avkastning till vilket pris som helst. I sådana tider är allt fler villiga att placera stora andelar av sina förmögenheter i aktier och aktiefonder även om det kanske skulle vara vettigt att placera en större del i andra instrument just då Rädsla och panik Motsatsen till fartblindhet och snålhet, är den känsla av rädsla och panik som de flesta grips av när börs- och aktiefondskurserna har sjunkit under ett par års tid. I sådana tider är mänskor överdrivet försiktiga och ovilliga att placera i aktier och aktiefonder även om det tvärtom rationellt tänkt skulle vara vettigare att placera aktiebaserat när aktiekurserna har kommit ned ordentlig till billigare nivåer, eftersom man då kan få dubbelt fler aktier eller fondandelar för samma summor som före kursnedgångarna. När kurserna rasar kan också många gripas av panik och sälja sina aktier och aktiefondsandelar för låga priser, även om det oftast skulle vara vettigare att vänta - åtminstone om man har en väl spridd aktieportfölj eller fond, för historiskt sett har alla börsras varit kortare och grundare än påföljande uppgångar Beslutsångest 14

15 Som företagare är du antagligen vanare än de flesta att göra beslut. Trots det är det möjligt att också du har svårt att besluta om placeringen av dina pengar. Ju större del av din egendom du överväger att omplacera desto större kan beslutsångesten vara. Då kan det ofta gå så att man besluter att skjuta upp på beslutet. Notera att jag använde ordet omplacera. Vad jag menar är att om du har egendom så är den ju redan placerad någonstans. Om du har pengar på kontot så är de ju placerade på kontot. Om du äger fastigheter eller börsaktier så är ju pengarna redan placerade. Om du bestämmer att skjuta upp ett beslut så besluter du samtidigt att behålla dina nuvarande placeringar. Ofta känns det inte som ett beslut, utan man upplever ofta att endast en förändring föregår ett beslut. Som jag nämnde så kan beslutsångesten ofta bli större ju större del av din förmögenhet du överväger att omplacera. Därför kan det vara förnuftigt att framskrida steg för steg. 11. Beakta skatterna Som företagare har du antagligen lärt dig att beakta skatter som en kostnad bland andra kostnader som bör kontrolleras och minimeras om möjligt. Det är klart att myntet har två sidor också i detta sammanhang: Många upplever att det är bra att få betala skatt för att upprätthålla det välfärdssamhälle vi lever i. Å andra sidan är det få som upplever att förhållandet mellan det man själv får och beskattaren tar är särskilt rättvist i dagens Finland. De flesta anser att det är berättigat att beakta skatterna när man sparar och placerar. Inkomstskatt Kapitalinkomstskatt Procentsats 15,5 56% 28% Gåvooch arvskatt 0 48% Tabell: De mest betydande skatterna och skatteprocenterna (år 2007) ur spararens och placerarens synvinkel. Inkomstskatten tänker man sällan på när man funderar på placeringsfrågor. Om du har för avsikt att bygga upp ett sparkapital från dina inkomster, så har inkomstskatten betydelse. Skatteprocenten påverkas ju av din lönenivå och hemkommun etc, men dessutom kan inkomstskatten minska om du sparar i en pensionsförsäkring eller en egen bostad (som du köpt med lån). Det är oftast möjligt att påverka skattekostnader relaterade till sparande och placerande relativt väl om man tar sig tiden att planera. Kom ihåg att din revisor eller bokförare et c som känner till företags- och lönebeskattningens frågor, 15

16 nödvändigt inte är expert på skattefrågor anknutna till sparande och placerande i privat namn. Det finns ofta bättre experter för det. A: Mera skatter B: Mindre skatter C: Inga skatter (teoretiskt) Värde i början, EUR Värde 20 år senare efter skatter och kostnader I tabellen ovan har sammanfattats en jämförelsekalkyl där man har räknat hur en förmögenhet har stigit i värde och beskattats (kapitalinkomstskatt, och arvskatt) i två olika fall (A och B). I båda fallen har man antagit att förmögenhetens värdeökning är den samma, 8% per år, och att antalet arvingar (barn och barnbarn totalt) vid dödstidpunkten varit 9 personer. Dessutom har man antagit att placeraren lever i 20 år, varefter förmögenheten går i arv åt barn och barnbarn. I A-fallet har placeraren och hans arvingar haft otur (eller oskicklighet) för att han/hon har hamnat ut för stora skatter både under livstid (kapitalinkomstskatt) och därefter (arvskatt). I B-fallet har skatterna blivit mindre för att placeraren har o överfört en stor del av sin förmögenhet till arvingarna genom donationer redan under sin livstid o ägt placeringsformer (försäkringar) som beskattats lägre både under livstid och vid arv. o ägt placeringarna under lång tid Spalt C finns med som en jämförelse för att visa beskattningens betydelse ur placerarens och hans familjs synvinkel. Det är omöjligt att med säkerhet veta vilka placeringsformer vid olika tider är mera eller mindre fördelaktiga ur skatte synvinkel eftersom skattereglerna justeras eller ändras med några års mellanrum. Man kan säga att varje skattelagändring är en skatterisk för placeraren. I teorin kunde man ju flytta pengarna från en placeringsform till en annan varje gång det blir lagändringar. I praktiken fungerar det sällan för man får inte alltid veta om lagändringarna på förhand och varje omplacering leder oftast till höga skatter i sig. Därför kan det vara ide att sprida skatteriskerna, d v s att spara och placera mångsidigt i många olika placerings-former. På så vis kan du undvika att du eller din familj hamnar att betala maximala skatter då pengarna behövs. 16

17 12. Flera korgar eller en kostcirkel för pengarna Aktier, aktiefonder etc. Placeringsförsäkringar Pensionsförsäkringar Fastigheter, skog etc. Obligationer, räntefonder etc Övriga fonder Övriga Placeringsformer källa: Du känner säkert till den Traditionella kostcirkeln? Också när det gäller placeringar så är mångsidighet både vettigt och hälsosamt! Det finns inte helt riskfria placeringar och olika placeringsformer är avkastningsmässigt och beskattningsmässigt lönsamma vid olika tider (och det inte är möjligt att med säkerhet veta skillnaden på förhand). Därför är den bästa garantin för säkerhet att sprida pengarna på många olika placeringsformer. Om bostadspriserna skulle rasa så har man inte alla pengar i bostäder. Om banken eller favorit- börsaktien eller favoritfonden skulle rasa, så har man inte alla pengar där. Det gamla ordspråket om alla ägg i samma korg har alltid stämt och kommer säkert alltid att stämma. En del placeringsformer är beroende av varandras utveckling så att deras värden stiger eller sjunker ofta samtidigt, de korrelerar. Om man t ex skulle nöja sig med att sprida sina placeringar i olika börsaktier, men alla i samma bransch eller samma land, så skulle man ha mindre nytta av spridningen. Ett steg i rätt riktning skulle vara att köpa aktier (eller fonder) som är beroende av många olika branscher och länder. Ett vidare steg i rätt riktning skulle vara att dessutom sprida pengarna i helt olika typer av placeringar, så att man skulle äga börsaktier, aktiefonder, räntefonder, bostäder, försäkringar, obligationer, skog, konst, o s v vars värdeutveckling korrelerar mindre sinsemellan. 17

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING ANNONS Hela denna TEMATIDNING är en annons om KAPITAl från Mediaplanet ANNONS KAPITAL FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING Tänk efter före när du ska låna Oavsett vad du lånar till, bostad, båt,

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Ska jag byta studielån mot bostadslån?

Ska jag byta studielån mot bostadslån? 37 FRÅGA Kan jag placera aktiebolagsvinsten i fonder? Jag driver konsultbolag i aktiebolagsform och har stora vinster i bolaget. Kan jag placera dessa i fonder och efter pensionen fortsätta min verksamhet

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer