Brf Runstenen i Landskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Runstenen i Landskrona"

Transkript

1 Datum (7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, LUND Tel Fax Organisationsnr , Säte Lund

2 Datum (7) Sammanfattning Den totala energianvändningen för var under 2007 ca 656 MWh inkl fastighetsel. Energianvändningen är baserad på ett snitt av de årsförbrukningar som sänds till EVU. Då det ej finns gemensamma tvättstugor består föreningens verksamhets el av belysningsstolpar ca kwh/år. Energiprestandan för fastigheten är 99 kwh/m² och år, vilket kan anses vara en normal till låg förbrukning. Förbrukningen för liknande fastigheter ligger normalt i intervallet kwh/m² och år enligt Boverkets beräkningsmodell. 1 Bakgrund 1.1 Syfte Energideklarera byggnaden 1.2 Mål Att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i fastigheten och att ge förslag till lönsamma åtgärdsförslag för förbättrad energiprestanda. 1.3 Energideklarering Via en genomgång av förbrukningsstatistik och genom en besiktning (funktion/status) av byggnadens klimatskal och klimattekniska installationer, skapas ett underlag för att EVU ska kunna ta fram energieffektiva åtgärder. Dessa åtgärder, lämpliga och nödvändiga, syftar till att ge Er ett bättre inomhusklimat, lägre drift- och underhållskostnader och en säkrare funktion. EVU sammanställer besiktnings- och beräkningsresultaten i denna rapport, samt genererar den elektroniska energideklarationen som skickas in till Boverket, varav Ni också erhåller en kopia. Denna rapport kompletterar och fördjupar den lagstadgade rapporten.

3 Datum (7) 1.4 Förutsättningar Väderlek Rådande väderförhållande var vid besiktningstillfället den 21/1 molnigt väder, måttlig vind. Temperatur 0 ºC Tillgängligt underlag Uppgifter om BOA och LOA, samt uppgifter om fastighetens el förbrukning och kallvattenförbrukning för året 2007/2008. Planritning Besiktning Besiktningsman: Oberoende energiexpert: Claes Nordström EVU Finn Hultman, EVU Gunnar Jönsson HSB Landskrona Ackrediterat kontroll organ: EVU AB ackrediterings nr Swedac Stickprov Två lägenheter har blivit besiktigade förbrukningsstatistik från fyra lägenheter har erhålligts. Baserat på det har EVU beräknat en snittförbrukning för lägenheterna. 2 Beskrivning av fastigheten 2.1 Allmänt Byggår: 1994 (uppgift lantmäteriverket) Adress: Bredanblick, 2A-F, 1-38,40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Ägare: i Landskrona Användning: Boende BOA: 4427 m² LOA: 0 m² Atemp: (BOA+LOA)=4 427 m² Antal lägenheter: 50 st Antal lokaler: 0 st Antal byggnader: 44 st Vägg konstruktion: Tidstypiskt konstruktion med tegelfasad Fönster: 3-glas Grundläggning: Platta på mark Ventilation: FTX Uppvärmningssätt: Luftburen elvärme i golv

4 Datum (7) 2.2 Energianvändning Total energianvändning för fastigheten uppgick till 438 MWh, för året 2008 exkl. hushållsel, med en mot Energiindex normalårskorrigerad värmeförbrukning. 2.3 Uppvärmning Av den totala energianvändningen för fastigheten, utgör kwh den del som går åt för att balansera transmissions- och ventilationsförlusterna. Omräknat till energi per Atemp. blir det specifika värmebehovet 99 kwh/m² och år. Kommentar: Värdena är normalårskorrigerade. Energiåtgången för tappvarmvattenproduktionen är inte medräknad. Det specifika värmebehovet är 99kWh/m² i Er fastighet. 2.4 Varmvatten Den totala energin för varmvattenanvändningen är beräknad till kwh, vilket motsvarar en specifik varmvattenanvändning på 1,36 m³/m²(boa) och år. Värdet är framtaget med utgångspunkt från kallvattenförbrukningen, som år 2007 uppgick till m³. Energianvändningen har fördelats med hänsyn till Atemp. Kommentar: I våra beräkningar antar vi att 40 % av kallvattenförbrukningen bereds till varmvatten. Enligt våra beräkningar är varmvattenförbrukningen i Er fastighet m³förbrukningen för 2008 är antagen till samma som för Fastighetsel Fastighetselen är den el som bl.a. används till fläktarventilation, fläktar golvvärme och belysning i garage m.m. Förbrukningen av fastighetsel i denna fastighet uppgick 2008 till kwh. Detta motsvarar 24 kwh/m² och år. 2.6 Energiprestanda Med kännedom om energianvändningen för uppvärmnings- och tappvarmvattenproduktionen, samt fastighetselen och byggnadens Atemp. kan energiprestandan beräknas. Energiprestandan för är 99 kwh/m² och år.

5 Datum (7) 2.7 Slutsats energi Enligt Boverkets beräkningsmodell har Er fastighet en totalförbrukning som kan anses vara normal. Intervallet för liknande fastigheter i Er klimatzon bör enligt beräkningsmodellen ligga mellan kwh/m² och år. Det som sticker ut i fastighetens energianvändning, är att den energi som används för uppvärmning anses vara direktverkande el. Anläggningarna börjar nå sin tekniska livslängd. Föreningen bör se över alternativa uppvärmnings källor, med öppna planlösningar är värmepumpar troligtvis ett av de enklaste alternativen, nackdelarna är att man förlorar komforten med golvvärmen om det inte går att mata in värmen från värmepumpen till luftvärmerören i golvet vidare utredning rekommenderas. Husen har normal förbrukning och i dagsläget finns det inte så många kostnadseffektiva alternativ. Även frånluftsvärmepump kan vara ett alternativ uppvärmnings källa vidare utredning rekommenderas speciellt när ventilationsaggregaten ska bytas. 3 Beskrivning av tekniksystemet 3.1 Värme ventilation Fastigheten får sin uppvärmning tillgodosedd från ett elbatteri. Värmen från elbatteriet fördelas ut i byggnad via luftkanaler i golven. Varje lägenhet är utrustad med en egen ventilationsanläggning, till- och från-luft med återvinning. Små ventilationsaggregat är känsliga för obalans. Främst är det frånlufts fläkt värmeväxlare och kanaler som smutsar igen. Det är viktigt att man rengör kanaler och värmeväxlarbatteriet regelbundet. Man vill undvika att ev. eftervärmnings batteri värmer istället för att värmen återvinns ur frånluften. Saknas eftervärmningsbatteri påverkas temperaturen på inblåsningsluften och det kan uppfattas som dragit. Det finns 6 soprum med frånlufts fläktar, här finns ett grundventilationskrav på 5 l/s m² enl.(bbr02). Ev. styrning till fläktar begränsas till ventilationskraven. 3.2 Tappvarmvatten Tappvarmvattensystemet består av individuella eluppvärmda pannor. Rekommenderad temperatur i en vattenpanna är 55 ºC. Lägsta temperaturnivån bör ej understiga 50ºC. Denna temperaturgräns är satt för att undvika legionellatillväxt i systemet.

6 Datum (7) 4 Besiktning av teknikutrymmen och lägenheter 4.2 Ventilation Ventilationen i fastigheten är så kallad FTX ventilation. Under besiktningen gjordes ingen närmare utredning rörande funktionen. Kommentar: Ventilationen börjar bli äldre, vid utbyte finns det anläggningar som har lägre elförbrukning (fläktarna) samt bättre återvinning ( värmeväxlaren )/ev. frånluftsvärmepump Lägenheter Ett urval av två lägenheter, har blivit besiktigade. Allmänt kan sägas om lägenheterna att de är utrustade med ettgreppsblandare i både badrum och kök. Fönstren är av 3-glastyp och i bra skick. Fullgod isolering på vindsbjälklag. 5 Åtgärdsförslag 5.1 Rensning av kanalsystem Rekommenderat rensningsintervall är vart 6:e år. 5.2 Vattenbesparing Snålspolande munstycken sänker vattenförbrukningen utan att minska komforten. Att bereda tappvarmvatten kräver en hel del energi. Att minska vattenförbrukningen och då framförallt varmvattenförbrukningen ger oftast en snabb återbetalning. 5.3 Tätning av fönster och dörrar Tätlister runt fönster och dörrar blir torra med tiden och mister därför sin tätande förmåga. Detta leder till drag och oönskad infiltration. När det är dags att byta ut listerna sätt då in tätlister av silikon eller EPDM-gummi som är mer åldringsbeständiga än traditionella gummilister.

7 Datum (7) Passa även på att kontrollera drevningen runt fönstren. Att dreva om fönstren skapar ett behagligare inneklimat med minskad risk för kallras samtidigt som det sänker energikostnaderna. 4.4 Sänkning av inomhustemperaturerna En grads temperatursänkning motsvarar en besparing på mellan 5-7 % på uppvärmnings kostnaderna. Sänkt temperatur innebär också minskade kemiska emissioner, ökad relativ luftfuktighet och minskad partikelhalt i rumsluften. 6 Slutsats åtgärdsförslag är en relativt nybyggd fastighet med en energianvändning som ligger på en bra nivå. Förslagen som presenteras under rubrik 4 bör ses som generella förslag som ytterligare kan bidra till att öka kvaliteten på innemiljön och sänka föreningens energianvändning. 7 Underhållsplan Underhållsplanen upptar rensning av ventilationskanaler 2008 samt renovering av Rexoventaggregaten Varmvattenberedare och värmebatterier är planerade att bytas 2024.

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.6 Dekl.id: 294873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hanaholm 8 Adress C/o Lifra L & B, Föreningsgatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 76967-292 Postnummer

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc.

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 111723 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rtb Rosengårds Trivsamma Bostäder) Adress Vougts Väg 3, Vån 1 Personnummer/Organisationsnummer 769607-5709

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden

Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake. Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake Bygga energieffektivt för en massiv introduktion på marknaden BEEM-UP Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake ( Bygga energieffektivt för

Läs mer

5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV?

5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV? 5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV? Som fastighetsägare finns en hel del man kan göra själv. Hur mycket man kan och vill göra är givetvis upp till den enskilde fastighetsägaren. En mycket erfaren fastighetsägare

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg, oktober 211

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE LÅGAN Rapport december 2014 Göran Frenning & Anders Ljungberg Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet tillsammans med SBUF (byggbranschens

Läs mer

Hushålla med krafterna - Fakta

Hushålla med krafterna - Fakta Hushålla med krafterna - Fakta Karin Eliasson, Ingrid Gustafsson, Baltzar Karlsson, Ingela Alsén Hushållningssällskapet 2 Hushålla med krafterna - Fakta Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 LANTBRUKETS

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion

Väla Gård, Sverige. Projektintroduktion Ytterligare information Skanska Sverige AB www.skanska.se Kontakt Åse Togerö Grön affärsutveckling Skanska Sverige AB Väla Gård, Sverige Kontorsbyggnaden Väla Gård i Helsingborg i södra Sverige är den

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer