Kolla korken. - för att undvika barnförgiftningar. En kemikaliekampanj med tillsyn i butiker och information till allmänheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kolla korken. - för att undvika barnförgiftningar. En kemikaliekampanj med tillsyn i butiker och information till allmänheten"

Transkript

1 Kolla korken - för att undvika barnförgiftningar En kemikaliekampanj med tillsyn i butiker och information till allmänheten Augusti 2004

2

3 Kolla korken - för att undvika barnförgiftningar En kemikaliekampanj med tillsyn i butiker och information till allmänheten Miljösamverkan Västra Götaland augusti 2004 Denna handledning har tagits fram under maj-augusti av Miljösamverkans projektgrupp kemikalietillsyn. Slutlig redigering och sammanställning av materialet har Cecilia Lunder ansvarat för, i samråd med övriga projektgruppen. Följande har deltagit i projektgruppen: Monica Lundberg, Borås miljöskyddskontor Jan-Åke Rosén, Lidköpings miljö- och hälsoskyddskontor Gunilla Rådman, Lerums miljö- och hälsoskyddskontor Ellen Samuelsson, Partille bygg- och miljökontor Eva Tunhammar Hahn, Härryda konsumentvägledning Anna-Lena Wullf, Borås miljöskyddskontor Cecilia Lunder, bitr. projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

4 1. Sammanfattning Inledning... 6 Syfte... 6 Bakgrund Beskrivning av kampanjen... 7 Innehåll/inriktning... 7 Aktörer... 7 Översikt moment och tidtabell... 8 Beskrivning av kampanjens moment... 8 A Tillsynshandledningen... 8 B Upptaktsdag som startskott för kampanjen... 9 C Miljökontorens förberedelser inför tillsyn... 9 D Tillsyn på försäljningsställen E Miljökontorens uppföljning av tillsynen F Information till allmänheten G Utvärdering av kampanjen Sammanfattning av regler för kampanjens tillsyn Ansvar Barnskyddande förslutning Produkter som kräver barnskyddande förslutning Svensk standard om barnskyddande förslutningar Förvaring Miljösanktionsavgifter/påföljder vid brister...23 Miljösanktionsavgift Åtalsanmälan Var man hittar mer kunskap och information Miljösamverkans projektgrupp Övriga kontaktpersoner Webbplatser Lagstiftning och miljömål Myndigheter Övriga Referenser och litteratur Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Kort faktasammanställning, faktablad, annonsunderlag samt pressmeddelande med budskap till allmänheten Mall för utskick till försäljningsställen Bilaga 3 Checklista för miljökontorens tillsyn Bilaga 4 Bilaga 5 Sammanställning av regler som gäller märkning av kemiska produkter generellt, dvs. utöver regler som kampanjen direkt berörs av Mall för brev till aktuell kommun och KemI vid konstaterad felmärkning av produkt

5 1. Sammanfattning Miljösamverkans kemikaliekampanj 2004 handlar om barnsäkerhet. Den syftar till att genom tillsyn och information förebygga att barn förgiftas av kemiska produkter. Giftinformationscentralen får många samtal om olyckor som handlar om barn med misstänkta förgiftningstillstånd orsakade av kemikalier. Tillsynen, som genomförs av länets miljökontor, riktar sig till butiker som säljer hälsofarliga kemiska produkter. Det handlar om kontroll av att hälsofarliga produkter har fungerande barnskyddande förslutning, att de förvaras barnsäkert och om butikernas egenkontroll. Information till allmänheten om risker och vad de bör tänka på för att undvika att barnen råkar ut för olyckor kommer att ske genom massmedia och genom att sprida faktablad på t.ex. barnavårdscentraler, förskolor, apotek, i butiker m.m. Miljökontoren rekommenderas att samarbeta med sina kommuners konsumentvägledare. Långsiktigt hoppas vi att ett gott samarbete i denna kampanj kan bidra till ett utökat samarbete i de kommuner där man inte tidigare arbetat tillsammans. Denna handledning innehåller beskrivningar av kampanjens moment: upptaktsdag, tillsyn i butiker inkl. förberedelser och uppföljning, annonsunderlag och faktablad för information till allmänheten. Regler för tillsynen sammanfattas. Även regler för sådant som inte direkt ingår i kampanjen finns i en bilaga. Övriga bilagor innehåller mallar och checklistor som stöd för kampanjens moment. Vill man söka mer information finns det hänvisningar till litteratur, webbplatser och kontaktpersoner. 5

6 2. Inledning Syfte Miljösamverkans kemikaliekampanj 2004 handlar om barnsäkerhet. Den syftar till att genom tillsyn och information förebygga att barn förgiftas av kemiska produkter. Kampanjen innehåller två huvudmoment, tillsyn och information. Tillsynen, som genomförs av länets miljökontor, riktar sig till butiker som säljer hälsofarliga kemiska produkter. Vid tillsynen kontrolleras att hälsofarliga produkter har fungerande barnskyddande förslutning (de som enligt kraven i Kemikalielagstiftningen ska ha det) och att de förvaras barnsäkert i butiken. Samtidigt ska länets invånare informeras om risker i samband med hälsofarliga kemiska produkter och vad de bör tänka på för att undvika att barnen råkar ut för olyckor. Denna tillsynshandledning har tagits fram för att utgöra ett stöd för miljökontorens och konsumentvägledarnas arbete med kampanjen. Bakgrund Som delmål till miljömålet om en Giftfri miljö finns t.ex. bättre kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, bättre miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning av särskilt farliga ämnen. Kemikalietillsyn är ett viktigt redskap för att nå dessa mål. Kemikalietillsyn passar bra att jobba med i kampanjform. De aktuella frågorna kan då belysas ordentligt, kontrolleras samtidigt och på likartat sätt i hela länet och kan uppmärksammas lokalt och regionalt. Projektgruppens val på inriktning, märkning med barnsäkerhet i fokus, kändes naturligt. Giftinformationscentralen får årligen samtal om olyckor som handlar om barn med misstänkta förgiftningstillstånd (barnolyckor är vanligast), och i nästan hälften av fallen är det kemikalier som är orsaken. De vanligaste kemikalierna är i följande ordning: rengöringsmedel, hygienprodukter, tändvätskor och lampoljor m.m. Ungefär 1500 samtal leder till sjukhusbesök, och då är det fram för allt vid olyckor med tändvätskor och liknande produkter. Med utgångspunkt ifrån detta tycker vi att det är viktigt att fokusera på hanteringen av kemikalier sett ur ett barnperspektiv, dels i hemmen (där flest olyckor sker), dels i butiker som säljer hälsofarliga produkter. Under planeringen av kampanjen har Kemikalieinspektionen (KemI) uppmärksammat problemet att vissa barnskyddande förslutningar på petroleumprodukter kan sluta att fungera, vilket ytterligare betonar vikten av att arbeta med denna inriktning. Att de barnskyddande förslutningarna finns och fungerar är grundförutsättningar. Det är också viktigt att produkterna förvaras så att barn inte når dem i butikerna. Många olyckor sker trots att barnskyddande förslutning finns och därför ska barn inte komma i kontakt med produkterna alls, varken i butiker eller hemma. 6

7 3. Beskrivning av kampanjen Innehåll/inriktning Miljösamverkans kemikaliekampanj 2004 handlar om barnsäker hantering. Den syftar till att genom tillsyn och information förebygga att barn förgiftas av kemiska produkter. Kampanjen innehåller två huvudmoment: Tillsyn på försäljningsställen Information till allmänheten Tillsynen, som länets miljökontor svarar för, riktar sig till butiker som säljer hälsofarliga kemiska produkter. Vid tillsynen kontrolleras att hälsofarliga produkter har fungerande barnskyddande förslutning (de som enligt kraven i Kemikalielagstiftningen ska ha det) och att de förvaras barnsäkert i butiken. Mer information om tillsynen kommer längre fram i detta kapitel. Nämnas bör att tillsynen vid försäljningsställen även omfattar information till ansvariga i butikerna. Vid tillsyn kan andra fel upptäckas, dvs. sådant som inte ingår i kampanjen, och det kan förstås uppstå frågor om annat än just det som kampanjen fokuserar på. Därför kan tillsynen ibland komma att delvis omfatta andra frågor utöver barnsäkerhet, men det är inte sådant som kommer att följas upp i denna kampanj. Ambitionsnivå för tillsynen väljer varje kommun, dvs. om man vill kontrollera även andra regler utöver de som kampanjen handlar om. Allmänheten ska informeras om risker i samband med hälsofarliga kemiska produkter och vad de bör tänka på för att undvika att barnen råkar ut för olyckor. Läs mer om detta längre fram i detta kapitel. Aktörer Det är som tidigare nämnts miljökontoren som kommer att utöva tillsyn, och det sker med stöd av kemikalielagstiftningen. Miljökontoren bör under kampanjtiden också medverka till att kommunens konsumenter informeras om risker i samband med hantering av hälsofarliga kemiska produkter samt hur man kan förebygga dessa risker. Miljökontoren rekommenderas att samarbeta med konsumentvägledaren/-ledarna i sin kommun, i de fall en sådan finns, eftersom det handlar om konsumentskydd. Konsumentvägledarna har andra erfarenheter av konsumentkontakter och kan tillföra arbetet mycket. Varje kommun avgör i vilken utsträckning samarbete sker. En del konsumentvägledare kanske väljer att också följa med vid tillsynsbesök. Långsiktigt hoppas vi att ett gott samarbete i denna kampanj kan bidra till ett utökat samarbete i de kommuner där man inte tidigare arbetat tillsammans. Miljöfrågor är ju en viktig konsumentfråga. 7

8 Projektgruppen kommer också att se till att information går ut till t.ex. folkhälsosamordnare och samordnare för barnavårdscentraler, t.ex. genom att delta på en regional barnsäkerhetskonferens. Miljösamverkans projektgrupp kommer att vara aktiva under hela kampanjperioden. Dels genom att svara för att information om kampanjen når massmedia med jämna mellanrum, dels genom att i vanlig ordning svara på frågor som uppkommer. Kemikalieinspektionen svarar också på frågor. Översikt moment och tidtabell Vad När Vem A Planering av delprojektet och framtagande Klart ca 1 vecka Projektgruppen av denna tillsynshandledning före upptaktsdag B Upptaktsdag i Trollhättan 1 september Projektgruppen arrangerar, miljökontor och konsumentvägledare deltar C Förberedelser inför tillsyn Fr.o.m. 2 september Miljökontoren, ev. i samarbete med D Tillsyn försäljningsställen September - december E Miljökontorens uppföljning av tillsynen F Information till allmänheten G Resultatsammanställning/utvärdering Fortlöpande, under och efter projekttiden Under hela kampanjtiden Januari-februari 2005 konsumentvägledare Miljökontoren, ev. i samarbete med konsumentvägledare Miljökontoren Miljökontoren, konsumentvägledare samt Miljösamverkans projektgrupp Miljökontoren redovisar resultat, projektgruppen sammanställer och utvärderar Beskrivning av kampanjens moment A Tillsynshandledningen Innehållet i denna tillsynshandledning ska utgöra stöd för miljökontorens och konsumentvägledarnas arbete med kampanjen, dvs. vid tillsyn i butiker och information till allmänheten. 8

9 B Upptaktsdag som startskott för kampanjen Den 1 september, i Trollhättan, ordnas en upptaktsdag (halvdag) inför uppstarten av kampanjen. Målgrupper är kommunernas miljökontor och konsumentvägledare. Inbjudan har skickats ut separat. På dagen kommer kampanjens syfte och moment att beskrivas. Kemikalieinspektionen kommer att tala om märkning, med inriktning på barnsäkerhet. C Miljökontorens förberedelser inför tillsyn Urval av försäljningsställen Miljökontoren avgör själva vilka försäljningsställen som ska besökas och hur många. Man behöver givetvis inte besöka samtliga försäljningsställen utan kan välja att delta i kampanjen genom att besöka en eller några butiker. Det är givetvis en fördel om man också kan delta genom att sprida information till sin kommuns konsumenter, oavsett omfattning på tillsyn i butiker. Försäljningsställen som lämpar sig bra för tillsyn: Färghandlar Byggvaruhus Dagligvaruhandel (stormarknader, lanthandlar m.m.) Bensinstationer Det kan givetvis finnas även andra försäljningsställen som man kan informera och utöva tillsyn hos. Konsumentvägledare kan delta i urvalet av butiker, vilket kan vara till hjälp om de t.ex. fått frågor och ev. klagomål på märkning i vissa butiker. Information till försäljningsställen I början av kampanjtiden skickar miljökontoren, förslagsvis med hjälp av en brevmall i Bilaga 2 ett brev till alla, eller ett urval av, försäljningsställena i kommunen. Brevet informerar butikerna om den länsomfattande kampanjen som pågår under hösten De får också foldern Kemiska produkter i butiker (utgiven av KemI), som på ett lättillgängligt sätt informerar om gällande regler om märkning. Den senaste versionen trycktes under våren 2004 och i det övre, vänstra hörnet på dessa står det 2:a reviderade upplagan. I Bilaga 2 finns också en brevmall för det brev som miljökontoret kan skicka till butiker som man har för avsikt att besöka, och därför vill boka tid hos. 9

10 Foldern kan med fördel även användas och överlämnas vid tillsynsbesöken. Varje miljökontor kommer att få 25 exemplar av foldern. Behöver man fler får man beställa (kostnadsfritt) från KemI (se sidan 25). I brevet till försäljningsställen framgår att miljökontoret kommer att utöva tillsyn på en del av kommunens försäljningsställen (texten kan förstås anpassas till hur man planerar att arbeta med kampanjen i den aktuella kommunen). De kommuner som inte kommer att delta i kampanjen genom tillsyn kan ändå skicka ut detta brev med foldern bifogad som en information till butikerna. D Tillsyn på försäljningsställen Tillsynsmetodik Tanken är att tillsynen, med hjälp av denna handledning och foldern från KemI, ska kunna utföras även av inspektörer på miljökontoren som inte vanligtvis arbetar med kemikalietillsyn. Förslagsvis är man två eller fler vid tillsyn, vilket vi ser som en möjlighet till kompetensutveckling, särskilt i små kommuner. Det är bra om en inspektör har erfarenhet av kemikalietillsyn kan fungera som stöd för sina kollegor. Huruvida man vill göra föranmälda eller oanmälda besök lämnar vi åt varje miljökontor att bedöma. Vi tror att föranmälda besök kan vara en fördel eftersom det medför större möjlighet att få träffa den som är ansvarig och att hon/han hinner diskutera vid tillsynsbesöket. Vad som ska kontrolleras och på vilket sätt I kampanjen ingår tillsyn med avseende på barnsäkerhet, vilket innebär följande: 1. Kravet på att produkter som kräver barnsäker förslutning har fungerande sådana, 2. Kravet på att samma produkter förvaras svåråtkomligt för barn samt väl avskilt från produkter som är avsedda att förtäras, samt 3. Kravet på butikernas egenkontroll, t.ex. att de själva kontrollerar att produkter som kräver barnsäkra förslutningar verkligen har det vid leverans till butiken, samt att de fungerar (stickprovskontroller), vem som ansvarar för försäljningen av dessa produkter m.m. 10

11 Produkterna som är aktuella i denna kampanj är hälsoskadliga (dock inte alla, vilka det gäller framgår av faktarutan nedanför), frätande, starkt frätande, giftiga och mycket giftiga. I de följande faktarutorna står vad som gäller för olika produkter. Reglerna med avseende på barnsäkerhet finns sammanfattade i kapitel 4. Det finns förstås även andra regler, utöver vad som omfattas av kampanjen. Det kan t.ex. vara att de ska vara märkta på svenska eller att de har kännbar varningsmärkning (s.k. taktilmärkning för synskadade). Några av dessa nämns i faktarutorna nedan. De miljökontor som vill kan utöka tillsynen till att omfatta mer än kampanjens tillsynsmoment, och kan då använda detta material. Materialet kan även användas efter det att kampanjen avslutats. Regler om sådant som inte omfattas av denna kampanj finns sammanfattade i en lathund i Bilaga 4 (föreskrifterna finns att hämta på KemI: s webbplats). Kontrollera följande: Hälsoskadlig Att förpackningen har barnskyddande förslutning om produkten: - är märkt med riskfrasen Farligt. Kan ge lungskador vid förtäring. (R65) - innehåller 3 procent metanol eller mer. Undantag: aerosoler och förseglade sprayanordningar Att produkterna förvaras svåråtkomligt för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras Följande ingår inte i kampanjen men kan också kontrolleras: Att texten är på svenska Att förpackningen har kännbar varningsmärkning Exempel på hälsoskadliga produkter är tändvätska, lysfotogen, avfettningsmedel, träolja, rengöringsmedel för trä och möbler, textilimpregnering m.m. 11

12 Frätande Kontrollera följande: Att förpackningen har barnskyddande förslutning Att produkterna förvaras svåråtkomligt för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras Följande ingår inte i kampanjen men kan också kontrolleras: Att texten är på svenska Att förpackningen har kännbar varningsmärkning För starkt frätande (riskfras R35): Att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd innebär ytterligare krav: Att butiken för anteckningar om vilka som köpt dessa produkter och i vilka mängder Att butiken kontrollerar att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen Att produkten förvaras oåtkomlig för obehöriga (Inga tillstånd krävs för lut (natrium- och kaliumhydroxid)) Exempel på frätande produkter är kaustiksoda, ammoniak och murtvätt. 12

13 Giftig Mycket giftig Kontrollera följande: Att förpackningen har barnskyddande förslutning Att produkterna förvaras svåråtkomligt för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras Följande ingår inte i kampanjen men kan också kontrolleras: Att texten är på svenska Att förpackningen har kännbar varningsmärkning Att produkter med texten Endast för yrkesmässigt bruk inte säljs till privatpersoner (rutiner ska finnas för att säkerställa detta) Att butiken har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd innebär ytterligare krav: Att butiken för anteckningar om vilka som köpt dessa produkter och i vilka mängder Att butiken kontrollerar att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen (metanol är undantaget) Att produkten förvaras oåtkomlig för obehöriga Att märkning för metanol har kompletterats med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer. (Inga tillstånd krävs för motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära.) Man kommer sannolikt inte att hitta många giftiga/mycket giftiga produkter vid denna tillsyn. De flesta som säljs är för yrkesmässigt bruk och får inte säljas till privatpersoner. På dessa krävs inte barnskyddande förslutning. 13

14 Den allra vanligaste barnskyddande förslutningen är skruvkorken som inte går att få upp om man inte samtidigt trycker korken nedåt (på återförslutningsbara förpackningar). Korken ser ut som en vanlig skruvkork, men har vanligen någon typ av symbol som visar hur man ska få upp den. Se bild till höger. Bild Gunilla Rådman Bild Cecilia Lunder Samma princip finns också på små förpackningar För engångsförpackningar finns det icke återförslutningsbara barnskyddande förslutningar. De definieras i standarden (se nedan) som En barnskyddande förpackning eller del av en barnskyddande förpackning vars hela innehåll måste tömmas på en gång och som när den väl öppnats inte kan förslutas igen på ett barnskyddande sätt. Det finns två svenska standarder som reglerar förslutningar. Barnskyddande förslutningar till återförslutbara behållare ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN , utgåva 1. Barnskyddande förslutningar till icke återförslutningsbara behållare, dvs. engångsförpackningar, ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN 862, utgåva 1. Läs mer om det i kapitel 4. Ta med på tillsynsbesök: Foldern från KemI Checklistan i Bilaga 3 Ev. texterna i kapitel 4 och bilaga 4 (det kan underlätta på plats om man har en sammanfattning av gällande regler, speciellt om diskussion eller frågetecken uppstår) Kamera. Det behövs dels för dokumentation av felaktigt märkta produkter, dels för att i lugn och ro kunna undersöka eventuella felmärkningar på kontoret, om man i butiken inte direkt kan avgöra om märkningen är felaktig eller inte. På plats i butiken: Först har man en inledande kontakt med den/de butiksansvariga. Därefter gör man utifrån sortimentet ett urval av antal produkter som ska kontrolleras (om man inte redan i förväg på kontoret har bestämt detta). Exempelvis kan man: 14

15 kontrollera en eller två produkter i varje kategori produkter som kräver barnskyddande förslutning (två hälsoskadliga, två frätande o.s.v.), eller rikta in sig på en kategori produkter (rengöringsmedel eller något annat). Tillsynen behöver alltså inte alls vara en genomgång av butikens hela sortiment av aktuella produkter. De butiksansvariga får information om hur urvalet går till samt om hur själva kontrollen sker. Det kan vara bra att betona vad som kontrolleras, så att butiksansvariga inte uppfattar tillsynen som en genomgång som betyder att allt avseende märkning är okej. Därefter sker tillsyn enligt följande tre punkter. (Under rubriken E Miljökontorens uppföljning finns exempel på brister och åtgärder.) 1. Kontroll av barnskyddande förslutningar: Har produkten en barnskyddande förslutning? Den absolut vanligaste är korken som inte går att få upp om man inte samtidigt som man skruvar trycker den nedåt. Det finns också engångsförpackningar, de förslutningarna går inte att kontrollera genom skruvning utan får bedömas okulärt. Fungerar förslutningen? Vid tillsynen provskruvar man helt enkelt korken utan att trycka, för att se om förslutningen fungerar. Får man då upp korken fungerar inte förslutningen. Det händer att den barnskyddande förslutningen inte är aktiverad. Då får man upp korken första gången man skruvar, men sedan är den aktiverad. (Detta anser vi att butiken bör upptäcka genom stickprovskontroller.) I vissa fall kanske man stöter på en förslutning som man inte känner igen, eller att man av andra orsaker känner sig tveksam till funktionen. Då får den butiksansvarige svara på frågor om hur förslutningen ska fungera, och vissa fall får kontrollen även ske genom att man testar förslutningen. I tveksamma fall kan man kontakta KemI. 2. Kontroll av förvaring av produkterna i butiken: Förvaras produkterna (dvs. samma produkter som kontrolleras med avseende på barnskyddande förslutningar) svåråtkomligt för små barn? Och väl avskilt från produkter avsedda att ätas/drickas? Det är särskilt viktigt om förpackningarna är små och lätta att hantera för barn. Det är butikens sak att välja hur de bäst löser detta, t.ex. genom att placera produkterna högt, i låst glasmonter eller bakom disk. Små barn tolkar vi på samma sätt som standarden för barnskyddande förslutningar, dvs. till och med 4 år. I tveksamma fall ska försiktighetsprincipen tillämpas, dvs. man ska se till att vara på säkra sidan hellre än att vara tveksam. Läs mer om detta i kapitel 4. 15

16 Bild Cecilia Lunder Förvaring i brandsäkra skåp är vanligt i butikerna. Det kan vara ett sätt att förvara produkterna svåråtkomligt. Men mindre lämpligt om skåpet är placerat precis bredvid godis etc. 3. Dialog med butiksansvariga: Gå igenom resultat från tillsynen. Tillfredsställande eller brister som behöver gås igenom? Gå gärna igenom foldern Kemiska produkter i butiker för att visa var information om reglerna finns, och vad som gäller (då brister upptäckts). Gå igenom krav på egenkontroll. Fråga i vilken utsträckning de själva kontrollerar att produkter som kräver förslutning verkligen har det vid leverans till butiken (både tillverkarens/importörens ansvar, men även butikens vid försäljning) 1, samt om de själva, t.ex. genom stickprover, kontrollerar att förslutningar fungerar. Miljöbalkens allmänna krav på egenkontroll gäller. Det kan säkert underlätta för butiken om en eller några personer ansvarar för försäljningen, då blir det tydligt vem som ansvarar för att hanteringen är korrekt. Om man vid tillsyn också kontrollerar/redan känner till att försäljningstillstånd finns/krävs för yrkesmässig överlåtelse av livsfarliga och mycket farliga kemiska produkter: Egenkontrollförordningen (Förordning 1998: 901 om verksamhetsutövares egenkontroll) är då tillämpbar, vilket innebär att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av den (kravet på tillstånd regleras i miljöbalkens 14 kap, Förordning 1998: 941 om kemiska produkter och biotekniska organismer 14, samt i KIFS 1998: 8). E Miljökontorens uppföljning av tillsynen Under hela kampanjtiden och efteråt följer miljökontoren upp sin tillsyn. Här tar vi upp en del om de verktyg som finns att tillgå vid upptäckt av brister. 1 Längre ned på denna sida under Miljökontorens uppföljning av tillsynen redovisas hur man med hjälp av säkerhetsdatablad kan kontrollera att en produkt är rätt klassificerad och märkt, och därmed uppfyller krav på barnskyddande förslutning. Detta tillvägagångssätt kan även butikerna tillämpa i sin egenkontroll. 16

17 Exempel på brister och åtgärder av sådant som ingår i kampanjen Barnskyddande förslutning saknas Kontrollera att farobeteckningen är korrekt. Bara om farobeteckningen är korrekt kan det förutsättas att butiken kunnat ha en rimlig möjlighet att bedöma om produkten ska ha en barnskyddande förslutning. Detta är viktigt för att kunna avgöra om handlaren/butiken ska kunna ställas till svars för att förslutningen saknas. I Kemikalieinspektionens föreskrifter (1998: 8) om kemiska produkter och biotekniska organismer finns bl.a. regler om hur säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) ska utformas. Bladen ska innehålla 16 obligatoriska avsnitt och under punkten 15 ska information lämnas om säkerhet, hälsa och miljö. Denna information anger produktens klassificering och vad som ska stå på märkningen. Att jämföra punkt 15 på säkerhetsdatabladet med etiketten på förpackningen kan vara ett sätt att se om förpackningen är korrekt märkt. Man kan inte kräva att butiken har säkerhetsdatablad (SDB) på plats (även om de säljer vissa produkter till yrkesmässiga användare), men de ska kunna tillhandahålla det. Begär alltså in ett SDB om det inte finns på plats vid besöket. Om ovanstående kontroll visar att barnsäker förslutning krävs men saknas: Produkter som saknar förslutning ska inte säljas. Tala direkt om att produkterna måste plockas bort från hyllorna. Fotografera helst innan de plockas bort, samt notera antal förpackningar som brister. Om det skulle vara så att en butik inte plockar bort produkterna på miljökontorets uppmaning, eller t.o.m. vägrar, kan beslut om föreläggande vid vite fattas. Även tillverkaren/importören har ett ansvar. Uppmana butiken att kontakta leverantören. Miljökontoret kontaktar miljökontoret i den kommun där produkten tillverkas eller där en importör har sin hemvist, så att de kan ställa krav på åtgärder. (Finns leverantören i den egna kommunen ställer man självklart krav på denne.) Även KemI bör informeras. Detta kan ske med hjälp av brevmallen i Bilaga 5. Beslut om miljösanktionsavgift (SFS 1998: 950) ska fattas när någon erbjuder eller säljer kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning. Läs mer om detta i kapitel 4. 2 Åtalsanmälan kan vara aktuellt, läs mer i kapitel 4. Barnskyddande förslutning finns men fungerar inte Provskruvningen resulterar i att korken öppnas, dvs. den barnskyddande förslutningen fungerar inte. Produkter med icke-fungerande förslutning ska inte säljas. Tala direkt om att produkterna måste plockas bort från hyllorna. Fotografera helst innan de plockas bort, samt notera antal förpackningar som brister. Om det skulle vara så att en butik inte plockar bort produkterna på miljökontorets uppmaning, eller t.o.m. vägrar, kan beslut om föreläggande vid vite fattas. Även tillverkaren/importören har ett ansvar. Uppmana butiken att kontakta leverantören. Miljökontoret kontaktar miljökontoret i den kommun där produkten tillverkas eller där en importör har sin hemvist, så att de kan ställa krav på åtgärder. 2 Det gäller alltså när barnskyddande förslutning respektive kännbar varningsmärkning helt saknas. KemI anser inte att man bör besluta om MSA när en förslutning finns men inte fungerar. Mer om detta står i KemI: s Råd och Tips Miljösanktionsavgifter på kemikalieområdet (reviderad i juli 2002). 17

18 (Finns leverantören i den egna kommunen ställer man självklart krav på denne.) Även KemI bör informeras. Detta kan ske med hjälp av brevmallen i Bilaga 5. Produkter förvaras lättåtkomligt för små barn och/eller bredvid livsmedel Det finns inga regler som exakt anger hur produkterna ska förvaras, bara att det ska förvaras svåråtkomligt för små barn. Det kan vara en bedömningsfråga. Men om man är tveksam till om produkterna kan nås, se till att vara på den säkra sidan. För ett resonemang med den/de ansvariga och låt dem föreslå en säkrare förvaring. Om produkterna inte flyttas redan vid tillsynsbesöket, se till att den/de ansvariga förstår att det ska ske i princip omgående. I vissa fall kan ett uppföljande besök behövas för att kontrollera att åtgärder har vidtagits, det får avgöras från fall till fall. Om produkterna förvaras nära mat och dryck, speciellt godis eller annat som barn gillar, uppmana butiken att möblera om så att det förvaras åtskilt. Samma sak som ovan när det gäller hur snabbt butiken ska åtgärda bristen. Åtalsanmälan kan vara aktuellt, läs mer i kapitel 4. Bristande egenkontroll Om den/de ansvariga inte känner till gällande regler, dvs. inser inte vilket ansvar de har vid försäljning av dessa produkter, innebär det sannolikt att de inte t.ex. kontrollerar att produkter vid leverans har barnskyddande förslutningar, och heller aldrig testar att förslutningar verkligen fungerar. Som motivation för butiken är det viktigt att förklara vikten av denna egna kontroll. Exempel på sådant som inte ingår i kampanjen Brister som upptäcks som gäller sådant som inte ingår i kampanjen kan man läsa mer om i Bilaga 4. F Information till allmänheten Ett viktigt inslag i kampanjen är information till allmänheten. Vi vill att de uppmärksammas på risken med dessa kemiska produkter, framför allt i hemmet, men även i butiken och på andra ställen. Länets invånare kommer att informeras genom massmedia, både reportage och annonser. I de fall vårt framtagna faktablad används och sprids är det också en viktig informationskanal. I Bilaga 1 finns: En kort sammanställning av risker, regler m.m. som kan utgöra del av underlaget för massmedias bevakning av kampanjen. Läggs separat på Miljösamverkans webbplats. Ett faktablad som kommuner, och alla andra som önskar, kan använda både under och efter kampanjen. Tips kan vara på barnavårdscentraler, i butiker, apotek, till förskolor m.m. Om det finns intresse från några kommuner om att gemensamt bekosta tryckning av ett neutralt blad, dvs. utan kommunspecifika uppgifter, kommer Miljösamverkan att ordna det. Om ni är intresserade av detta - kontakta oss! (Vi kommer att pejla intresset för detta på upptaktsdagen.) 18

19 De kommuner som vill använda faktabladet med sin kommunlogotype inmonterad får en cd-romskiva med faktabladet i tryckbar form. På detta finns ett tomt utrymme där kommunlogotypen, telefonnummer och webbadress kan monteras in. Man kan sedan välja antingen att låta trycka upp faktabladet på tryckeri eller skriva ut det på färgskrivare. Det senare alternativet är troligtvis billigare om upplagan är liten. Man kan då lämna cd-romskivan till exempelvis Arkitektkopia, eller om kompetens och teknik finns inom kommunen ordna med det internt. Då är det viktigt att tänka på att utskriften ska göras utfallande, dvs. så att det inte blir en vit kant runtom. Annonsunderlag som kommunerna kan använda vid annonsering i den lokala tidningen m.m. Kostnader för sådan annonsering står varje kommun för. Även detta underlaga får man på en cd-romskiva. Annonsen är i nuläget neutral, men det finns utrymme för att montera in kommunens logotype, telefonnummer, webbadress etc. Annonsen måste också formatanpassas till den aktuella tidningen (olika moduler på olika tidningar). Det kan tidningen göra mot en kostnad. Om det finns informationssekreterare eller annan kunnig person inom kommunen kan det göras internt. Tips! Om lokaltidningen täcker flera kommuner, sätt in annonsen gemensamt och spara pengar. Pressmeddelandet som skickas ut innan kampanjstart och upptaktsdag (då press också bjuds in) Bild som finns med på faktabladet och i annonsen Vi vill uppmuntra alla miljökontor och konsumentvägledare att aktivt kontakta massmedia för att få dem att skriva om kampanjen. Reportage med lokal anknytning är alltid bra. T.ex. kan massmedia vara med vid ett tillsynsbesök. Faktabladet gör förstås bäst nytta om det läses! Kontakta barnavårdscentraler, vårdcentraler, bibliotek, förskolor, butiker och andra som kan sprida informationen vidare. Kanske kan man få medfinansiärer till tryckning av faktabladet. Projektgruppen kommer inför och under hela kampanjen också att ansvara för att information sprids till massmedia m.fl. G Utvärdering av kampanjen I slutet av året skickar projektgruppen ut underlag till miljökontoren så att resultat och erfarenheter från kampanjen kan redovisas. Projektgruppen utvärderar kampanjen och slutredovisar i februari

20 4. Sammanfattning av regler för kampanjens tillsyn I detta kapitel ges en sammanfattning av de regler som finns gällande barnsäkerhet, dvs. som kampanjen omfattas av. En lathund med generella regler om märkning i övrigt finns sammanfattade i bilaga 4. På KemI: s webbplats hittar man alla gällande föreskrifter. Ansvar Ansvaret för att märkningen är korrekt vilar tyngst på primärleverantören. Men butiken har också ett ansvar. Om en produkt t ex saknar barnsäker förslutning, är det butikens skyldighet att åtgärda det. Det krävs tillräcklig kunskap om reglerna för att uppfylla skyldigheterna. Butiken har också ett ansvar för att farliga kemiska produkter förvaras så att barn inte kan komma åt dem. Primärleverantörens ansvar regleras i KIFS 1998: 8 (senast ändrad 2004: 4), 3 kap 1. Detaljhandelns ansvar framgår av samma kapitel 3. Barnskyddande förslutning Produkter som kräver barnskyddande förslutning Bestämmelserna om barnskyddande förslutning finns i KIFS 1998: 8, 3 kap 3. Information om tillämpning finns på KemI: s hemsida. Meningen med barnskyddande förslutningar är att det ska ta så lång tid för små barn, t.o.m. 4 år, att öppna dem att någon vuxen hinner ingripa innan olyckan händer. Kravet på barnskyddande förslutning gäller förpackningar, oavsett storlek, som erbjuds eller säljs till allmänheten för kemiska produkter med följande farosymboler och farobeteckningar: Hälsoskadlig Frätande Giftig Mycket giftig Endast med riskfras R65 -Farligt. Kan ge lungskador vid förtäring, samt produkter som innehåller mer än eller lika med 3 % metanol. Kravet omfattar inte produkter i form av aerosoler eller i behållare med förseglad sprayanordning. 20

21 Barnskyddande förslutning ska också finnas på produkter som innehåller 3 % metanol. I föreskrifterna står också att barnskyddande förslutning ska finnas på produkter som innehåller 1 % metylenklorid (diklormetan). Det är inte tillåtet att saluhålla eller överlåta produkter som innehåller metylenklorid och det är ej heller tillåtet att använda sådana produkter yrkesmässigt (enligt SFS 1998: 944). I praktiken ska sådana produkter alltså inte finnas i hyllorna! Produkter som är klassificerade i faroklassen hälsoskadlig med riskfras R 65 men som släpps ut på marknaden i form av aerosoler eller i behållare försedda med en förseglad sprayanordning är undantagna från kravet på barnskyddande förslutning (KIFS 1998:8, 3 kap 3 punkt 2). Motivet är att aerosoler och behållare med förseglad sprayanordning avger produkten som en dimma och det bedöms medföra en obetydlig risk för att den orsakar skada. Undantaget är inte glasklart formulerat men avsikten är att peka ut de anordningar som även efter att de tagits i bruk, kan anses försvåra intag av produkten i vätskeform (se i KemI:s Råd och Tips Miljösanktionsavgifter på kemikalieområdet sid. 9). Exempel på sådana produkter är vissa avfettningsmedel för bilar i sprayförpackningar. Förpackningen har en förslutning som sitter fast och det krävs att man vrider på ett munstycke för att få ut produkten. Munstycket ska vara utformat så att det bildas en dimma och inte en stråle när produkten används. Bild Gunilla Rådman Svensk standard om barnskyddande förslutningar Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter ska förpackningarna till vissa kemiska produkter vara försedda med barnskyddande förslutningar om produkten erbjuds eller säljs till allmänheten. Detta gäller oavsett storlek på behållaren. Barnskyddande förslutningar till återförslutbara behållare skall uppfylla kraven i svensk standard SS-EN (utgåva 1), och till icke återförslutningsbara behållare svensk standard SS-EN 862 (utgåva 1). Detta framgår av föreskrifterna (KIFS 1998: 8 ändrad 2004: 4) 3 kap. 3 p.4. Icke återförslutningsbar barnskyddande förslutning definieras i standarden som En barnskyddande förpackning eller del av en barnskyddande förpackning vars hela innehåll måste tömmas på en gång och som när den väl öppnats inte kan förslutas igen på ett barnskyddande sätt. Standarderna beskriver hur dessa förpackningar ska testas. Standarderna tar inte upp hur förslutningen ska utformas eller se ut. Förpackningen testas praktiskt genom att en testgrupp med barn får försöka öppna förslutna förpackningar, det är förfarandet kring det testet som standarderna beskriver. Sammanfattningsvis anger standarderna att barnen i 21

22 testgruppen ska vara jämnt fördelade mellan kön och ålder (42 och 51 månader) och inte ha varit med om något liknande test tidigare. Så långt som möjligt ska testgruppen vara representativ vad gäller social och etnisk bakgrund i jämförelse med landets vuxna befolkning. Ytterligare krav anges i standarderna på var testet ska ske och hur det ska dokumenteras. Testkraven som en återförslutningsbar förpackning ska klara är att: - minst 85 % av barnen inte ska kunna öppna förpackningen inom 5 min och - minst 80 % av barnen (som inte kunde öppna den efter 5 min) ska inte heller kunna öppna förpackningen efter ytterligare 5 minuters försök, efter det att barnen visats hur förpackningen kan öppnas och stängas. Testkraven som en icke återförslutningsbar förpackning ska klara är att: - minst 80 % av barnen inte ska kunna öppna förpackningen inom 6 minuter. Som framgår av testmetoderna innebär det inte att godkända förpackningar är omöjliga att öppna för ett barn. Förpackningen är alltså inte barnsäker! Även om förpackningen är godkänd enligt någon av standarderna så kan en del (upp till 15 %) barn få upp den inom 5 min. Förpackningen ska klara att fördröja öppnandet så att en vuxen kan hinna uppfatta situationen och ta produkten från barnet innan barnet kommer åt innehållet. Bild Anna-Lena Wullf Korken ska vara svår att få upp! Vid tveksamheter om de barnslutande förpackningarna klarar kraven så bör Kemikalieinspektionen kontaktas. Det är bara KemI som kan kräva intyg på att förpackningarna klarar SIS-standarderna. Förvaring Det finns ett fåtal allmänt hållna regler om förvaring (KIFS 1998:8, 3 kap 5-7, senast ändrad 2004:4). Hälsofarliga kemiska produkter skall förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras (6 ). Det är butikens sak att välja hur de bäst löser detta, t ex genom att placera produkten högt, i låst glasmonter eller bakom disk. Vi tolkar att små barn är samma som avses i standarden, dvs. t.o.m. 4 år. Det finns inga rättsfall som förtydligar exakt vad som är svåråtkomligt eller vad som är väl avskilt. Man får säkert göra bedömningar från fall till fall, och gemensamt med butiksansvariga föra en dialog. Men är man tveksam anser vi att är det bättre att tillämpa försiktighetsprincipen. I föreskrifterna anges också att hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs (5 ). Kemiska produkter som omfattas av 22

23 tillståndskrav (se sidan 16) ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem (7 ). Butiken kan lösa detta exempelvis genom att förvara produkterna inlåsta, bakom disk eller på ett lager. Miljösanktionsavgifter/påföljder vid brister Miljösanktionsavgift Miljösanktionsavgifter enligt 30 kap miljöbalken skall tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till förordningen (SFS 1998: 950) om miljösanktionsavgifter. En miljösanktionsavgift skall betalas av en näringsidkare som vid bedrivandet av näringsverksamhet t ex åsidosätter föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. - Barnskyddande förslutning Enligt punkt 5.4 i bilagan till förordningen (SFS 1999:950) om miljösanktionsavgifter skall en miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet erbjuder eller säljer kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning (3 kap 1 och 3 KIFS 1998:8). Avgiften är kronor. Observera att överträdelsen avser kemiska produkter som säljs till allmänheten. (Formuleringen erbjuder eller säljer innebär att överlåtelse inte behöver konstateras.) Eftersom det i föreskriften står behållare som saknar barnskyddande förslutning, bör ingen möda läggas ner på att bedöma en förslutnings kvalitet. (Mer om detta står i Råd och Tips Miljösanktionsavgifter på kemikalieområdet ). Åtalsanmälan Om tillsynsmyndigheten anser att det finns misstanke om brott enligt 29 kap miljöbalken ska den aktuella överträdelsen anmälas till polis- eller åklagarmyndigheten. Följande paragrafer i 29 kap miljöbalken kan vara aktuella vid en anmälan om åtalsprövning till polis- eller åklagarmyndigheten för respektive överträdelse: - Barnskyddande förslutningar 3 Den som med uppsåt eller grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens inneboende egenskaper för att hindra eller motverka skador på människor döms för miljöfarlig kemikaliehantering till böter eller fängelse i högst 2 år. 8 punkt 22 Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter i fråga om hantering av kemiska produkter (som är meddelade med stöd av 14 kap 24 miljöbalken) döms till böter eller fängelse i högst 2 år. Föreskrifterna som handlar om barnskyddande förslutningar är meddelade med stöd av 14 kap 24 miljöbalken. 23

24 - Förvaring av kemiska produkter 8 punkt 22 Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter i fråga om hantering av kemiska produkter (som är meddelade med stöd av 14 kap 24 miljöbalken) döms till böter eller fängelse i högst 2 år. Föreskrifterna som handlar om barnskyddande förslutningar är meddelade med stöd av 14 kap 24 miljöbalken. 24

25 5. Var man hittar mer kunskap och information Miljösamverkans projektgrupp Miljösamverkans projektgrupp finns under projekttiden som stöd i de fall det behövs: Monica Lundberg Borås monica.lundbergsnabelaboras.se miljöskyddskontor Jan-Åke Rosén Lidköpings miljö- och jan-ake.rosensnabelalidkoping.se hälsoskyddskontor Gunilla Rådman Lerums miljö- och gunilla.radmansnabelalerum.se hälsoskyddskontor Ellen Samuelsson Partille bygg- och ellen.samuelssonsnabelapartille.se miljökontor Eva Tunhammar Härryda eva.hahnsnabelaharryda.se Hahn konsumentvägledning Anna-Lena Wullf Borås anna-lena.wullfsnabelaboras.se miljöskyddskontor Cecilia Lunder Miljösamverkan Västra cecilia.lundersnabelao.lst.se Götaland (Vi har bytt mot SNABELA för att förhindra virusspridning) Övriga kontaktpersoner Kemikalieinspektionens enhet för inspektion och vägledning (tfn, se nedan). Webbplatser Lagstiftning och miljömål Lagstiftning och annan rättsinformation Tillsyns- och Föreskriftsrådet Naturvårdsverkets portal Miljömålsportalen Regionala miljömål, Västra Götalands län Myndigheter Kemikalieinspektionen, tfn , Här finns mycket information att hämta, bl.a. föreskrifter, statistik, frågor & svar. Vissa sidor vänder sig direkt till inspektörer, vissa till konsumenter, vissa till företag m.m. 25

26 Det finns också flera databaser med information, t.ex. prioriteraingsguiden PRIO, som ger information om ca 4000 ämnen, i två prioriteringsnivåer: utfasningsämnen och riskminskningsämnen, Begränsningsdatabasen, som innehåller uppgifter om ämnen som är begränsade i svensk lagstiftning, bekämpningsmedelsregistret m.m. På startsidan finns aktuella pressmeddelanden från KemI. Naturvårdsverket. Tfn , Konsumentverket, Tfn , Övriga Giftinformationscentralen, Tfn , Miljösamverkans webbplats, info om kampanjen Referenser och litteratur Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar, folder utgiven av KemI, 2:a reviderade upplagan Svensk standard SS-EN , utgåva 1, om barnskyddande förslutningar till återförslutbara behållare, samt Svensk standard SS-EN 862, utgåva 1, om barnskyddande förslutningar på engångsförpackningar. Kan beställas på som pdf eller i pappersformat till en kostnad av 295 kr resp. 715 kr (den andra är över satt till svenska, vilket är förklaringen till prisskillnaden). Råd och Tips om säkerhetsdatablad/varuinformationsblad, reviderad i juni 2004, KemI Råd och Tips om miljösanktionsavgifter, KemI Produktinformation, hjälp till dig som arbetar med klassificering, märkning och varuinformationsblad/säkerhetsdatablad, KemI, best.nr , kan beställas från Närservice, Tfn , e-post Farligt Ofarligt?, utgiven av Giftinformationscentralen och Konsumentverket 2002, kan beställas från Konsumentverkets webbplats (kostnad 159 kr) Kemikalietillsynsprojekt i Stockholms län 2002, Länsstyrelsen i Stockholms län mars 2003, finns att ladda ned från klicka Publikationer, rapporter och övriga skrifter Kemikalietillsyn hos användare, stickprovskontroll av säkerhetsdatablad och etikett hos grafiker, oorganiska ytbehandlare och lackerare (utfördes under 2002), Göteborgs miljöförvaltning, PM 2003: 7, finns att ladda ned från klicka Trycksaker, PM. 26

27 BILAGA 1 I denna bilaga finns material om den del av kampanjen som handlar om information till allmänheten. Här finns: En kort sammanställning av risker, regler m.m. som t.ex. kan utgöra del av underlaget för massmedias bevakning av kampanjen. Läggs separat på webbplatsen. Ett faktablad som kommuner och alla andra som önskar, kan använda både under och efter kampanjen. Tips kan vara på barnavårdscentraler, i butiker, apotek, till förskolor m.m. Läs mer om tillvägagångssätt på sidan 18. Annonsunderlag som kommunerna (miljökontor och konsumentvägledare) kan använda vid annonsering i lokaltidning m.m. Info om detta finns också på sidan 19. Pressmeddelandet som skickas ut innan kampanjstart och upptaktsdag (då press också bjuds in)

28

29 Augusti 2004 Kort om risker, regler och annat, bakgrund till kampanjen Kolla korken - för att undvika barnförgiftningar Bakgrund Varje år sker tusentals förgiftningstillbud i hemmen med barn som får i sig kemikalier. Oftast gäller det barn mellan tre och fyra år som smakat på rengöringsmedel av olika slag, till exempel maskindiskmedel. Den vanligaste orsaken till sjukhusvård är när barnen fått i sig bränsle, som tändvätska och lampolja, vilket kan orsaka kemisk lunginflammation. Riktigt allvarligt kan det även bli när barn får i sig alkaliska ämnen, som ofta finns i bland annat propplösare och ugnsrengöringsmedel. Kylarvätska som innehåller etylenglykol kan ge svåra njurskador. Regler för kemikalier i butiker Kommunernas miljökontor kontrollerar hur butikerna hanterar kemikalier. När det gäller barnsäkerhet är det framför allt två saker som är viktiga: 1. Vissa produkter ska enligt reglerna ha en barnskyddande förslutning. En barnskyddande förslutning är inte helt säker, det betyder bara att det tar längre tid för små barn att öppna den. Kravet på barnskyddande förslutning gäller förpackningar, oavsett storlek, som erbjuds eller säljs till allmänheten för kemiska produkter med följande farosymboler och farobeteckningar: Hälsoskadlig* Frätande Giftig Mycket giftig De vanligaste förslutningarna är skruvkorkarna som inte går att få upp om man inte samtidigt trycker nedåt. Vid tillsyn kontrollerar alltså miljökontoren att barnskyddande förslutning finns och att de fungerar. Det är också viktigt att butikerna själva kontrollerar detta när de får varor till butiken. 2. Farliga produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn. Det är butikens sak att välja hur de bäst löser detta, t ex genom att placera produkten högt, i låst glasmonter eller bakom disk. Produkterna ska också förvaras väl avskilda från mat och dryck. * Endast produkter med riskfras R65 -Farligt. Kan ge lungskador vid förtäring, samt produkter som innehåller 3 % metanol eller mer. Kravet omfattar inte produkter i form av aerosoler eller i behållare med förseglad sprayanordning.

30 Viktigt för alla att tänka på! Föräldrar och andra som har kontakt med små barn bör tänka på: En barnskyddande förpackning betyder inte att den är helt säker, det betyder bara att den tar längre tid att öppna. Häll aldrig över kemikalier från originalförpackning till annan förpackning. Förvara kemikalier i låst skåp, eller annan plats som barnet inte kan nå. Håll uppsikt vid användandet, till exempel vid grillning, målning etc. Vissa barnsäkra förslutningar slutar fungera om de förvaras länge, på grund av att innehållet påverkar plasten i korken/locket. Var observant i butiken; står t.ex. lacknaftan så att små barn kan nå? Kolla korken, fungerar den barnskyddande förslutningen på förpackningen du köper? Om inte, säg till personalen. Vill du veta mer? Några förslag på länkar där det kan finnas mer information: Kemikalieinspektionen, tfn , Konsumentverket, Tfn , Giftinformationscentralen, Tfn , Miljösamverkans webbplats, klicka kemikalietillsyn

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 3:e reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Projektet KID-0910 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2009

Projektet KID-0910 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2009 Projektet KID-0910 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2009 Projekt omfattande information och tillsyn vad avser märkning av hälso eller miljöfarliga produkter, barnskyddande förslutningar, kännbar varningsmärkning

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Rapport från projektet

Rapport från projektet 0 Rapport från projektet Stormarknad 2006 RAPPORT Susanne Elgström Bakgrund Hösten 2005 bjöd Kemikalieinspektionen (KemI) in samtliga kommuner i landet att delta i ett gemensamt tillsynsprojekt. Ett 70-tal

Läs mer

Kontroll av märkning av kemikalier

Kontroll av märkning av kemikalier 2010-06-07 Projekt 2009: Kontroll av märkning av kemikalier Bygg- och miljökontoret Miljöavdelningen Inger Nygren Agneta Gustafsson Sammanfattning Bygg- och miljökontoret i Skellefteå har under hösten

Läs mer

KID 09/10 Kemikalier i detaljhandeln

KID 09/10 Kemikalier i detaljhandeln Miljöförvaltningen KID 09/10 Kemikalier i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och Sveriges kommuner Patrik Karlsson Rapport 2010:12 Miljöinspektör Miljöförvaltningen 261 80

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12. Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12. Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12 Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln Titel: KID0910 Kemikalier i detaljhandeln 2009-2010 Författare: Utgiven av: Ylva Lundgren Granskad av Lena Åkesson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Kemikalietillsyn i detaljhandeln

Kemikalietillsyn i detaljhandeln Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT Rapport: 1/2011 Författare: Björn Jonsson Datum: 2011-09-26 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN I SOLNA STAD Postadress Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2012

Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2012 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2012 Projekt i Hörby och Eslövs kommun omfattande information och tillsyn vad avser märkning av kemiska produkter inom detaljhandeln. RAPPORT 2012-1 MILJÖKONTOREN

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter och biotekniska organismer 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-078-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35 E-post: kemi@cm.se Beställningsnummer:

Läs mer

Kemikalietillsyn Bensinstationer

Kemikalietillsyn Bensinstationer projekt RAPPORT december 2003 MILJÖKONTORET Kemikalietillsyn Bensinstationer Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan 23 Telefon: 0920-29 30 00 E-post:

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen Örnsköldsviks kommun januari 2017 Kemikaliehantering Syftet med det här bladet är att övergripande informera företag om kemikalieregelverket samt om hur man ska hantera kemikalier i sin verksamhet för

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 Slutrapport Kolla korken En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 3 mars 2005 Inledning Under september-december 2004 genomförde Miljösamverkan kampanjen Kolla korken. Syftet med

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Nr 8/05 RIO 2005. Regionala inspektionsprojekt i Kalmar, Stockholm och Sörmland. Kalmar Stockholm Sörmland

Nr 8/05 RIO 2005. Regionala inspektionsprojekt i Kalmar, Stockholm och Sörmland. Kalmar Stockholm Sörmland PM Nr 8/05 RIO 2005 Regionala inspektionsprojekt i Kalmar, Stockholm och Sörmland Fördelning av antalet inspekterade företag RIO 2005 32 20 Kalmar Stockholm Sörmland 80 RIO 2005 Regionala inspektionsprojekt

Läs mer

2015-11-03. Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Detta går vi igenom. Förpackningsregler. Gamla regler. Nya regler

2015-11-03. Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Detta går vi igenom. Förpackningsregler. Gamla regler. Nya regler Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Robert Ljunggren Detta går vi igenom Förpackningarnas utformning Barnskyddande förslutning Kännbar varningsmärkning (taktil) Förvaring Tillstånd för särskilt

Läs mer

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad 2008-03-07 Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad Utvärdering av tillsynskampanjen om kemikalier och säkerhetsdatablad genomförd hösten 2007 Slutsatser Projektgruppen drar följande slutsatser om kampanjen

Läs mer

1/05. RIO Skåne 2004 ett regionalt inspektionsprojekt

1/05. RIO Skåne 2004 ett regionalt inspektionsprojekt PM 1/05 RIO Skåne 2004 ett regionalt inspektionsprojekt RIO Skåne 2004 ett regionalt inspektionsprojekt Best.nr. 510 802 Sundbyberg i mars 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel:

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag KemI:s inspektionsverksamhet Kemikalieinspektionen, KemI, inspekterar företag som tillverkar* och importerar kemiska produkter, biotekniska organismer och

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Kemikalier inte bara hos Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Livsmedelsverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket MSB, Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel

Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel 2005:3 Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel Tillsynsprojekt tillsammans med länets kommuner Rapport, år och nr: 2005/3 Rapportnamn: Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel Utgåva:

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Miljö- och hälsoskyddskontoret Bekämpningsmedel 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Inventeringen är utförd av Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP Elna Nilsson, WSP Environmental Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsult-bolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Kemikalier i detaljhandeln (KID0910)

Kemikalier i detaljhandeln (KID0910) Kemikalier i detaljhandeln 2009-2010 (KID0910) Sammanfattning Under 2009 genomfördes ett gemensamt tillsynsprojekt mellan landets kommuner och Kemikalieinspektionen. I detta projekt valde miljökontoret

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare 23 i lagen om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare (2017:425) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja E-cigaretter

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2013-07-24 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN VOC-märkning Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl September 2013 www.stockholm.se/miljoforvaltningen VOC-märkning

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 2001-12-17 Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 1. Deltagande i projektet samt svarsfrekvens enkät Har besvarat enkäten 30 Har inte besvarat enkäten 19 Har

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 2011 Projektgrupp: Margareta

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 011 Projektgrupp: Margareta Jonsson

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Kemikalieprojekt Med inriktning på kontroll av bekämpningsmedel

Kemikalieprojekt Med inriktning på kontroll av bekämpningsmedel 2008-12-08 Kemikalieprojekt Med inriktning på kontroll av bekämpningsmedel Bygg- och miljökontoret Miljöavdelningen Agneta Gustafsson Inger Nygren Sammanfattning Bygg- och miljökontoret i har under våren

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

Kemikalier i detaljhandeln

Kemikalier i detaljhandeln Tillsyn 5/10 Kemikalier i detaljhandeln ett samverkansprojekt 2009 2010 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemikalier i detaljhandeln ett samverkansprojekt 2009 2010 Best.nr. 510 988 Sundbyberg, oktober

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Egenkontroll. enligt miljöbalken

Egenkontroll. enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll 3 Egenkontroll enligt miljöbalken 4 Planering och kontroll av verksamheten 5 Egenkontrollen - ett ständigt pågående arbete 6 Lagstiftning, krav, beslut och domar

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2012-11-08 Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av socialnämnden 2012-09-13 Reviderad av socialnämnden 2012-10-16, 2013-11-12 Inledning Enligt lagen

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer